Fenntartható idegenforgalom a Földközi-tenger térségében Jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartható idegenforgalom a Földközi-tenger térségében Jelentés"

Átírás

1 Fenntartható idegenforgalom a Földközi-tenger térségében Jelentés Ezt a jelentést Michèle Sabban (Európai Régiók Közgyűlése (AER), valamint Île-de-France Régió Tanácsa/FR) előadó dolgozta ki. Az ARLEM fenntartható fejlődéssel foglalkozó bizottsága (SUDEV) a január 16-i, 4. ülésén vitatta meg, és az ARLEM negyedik, február 18-án Brüsszelben tartott plenáris ülésén fogadták el. CDR _00_02_TRA_TCD EN-IZ-EW/IM/od HU

2 - 1 - A Földközi-tenger egész térsége a világ első számú turisztikai célpontja, jóllehet egyes részei között jelentős különbségek vannak. A globális turizmusból a látogatók 30%-ával és a bevételek 25%-ával részesedik, a turisták 80%-a Európából, főként Németországból érezik. 1 Az idegenforgalom kulcsszerepet játszik a térség gazdasági fejlődésében és globális integrációjában, mindeközben azonban jelentős nyomást is gyakorol a természeti erőforrásokra és a környezetre. Az ARLEM tagjai maradéktalanul egyetértenek a Régiók Bizottságával abban, hogy a turizmust a versenyképesség és a fenntarthatóság elvei mentén kellene fejleszteni. A fenntarthatóság három kategóriára bontható: gazdasági fenntarthatóság, azaz igazságos és hatékony, a jövő generációk fejlődését elősegítő gazdasági fejlődés biztosítása; társadalmi-kulturális fenntarthatóság, amely összeegyeztethető a mediterrán régiók kultúrájával, értékeivel és identitásával; valamint környezeti fenntarthatóság, amely biztosítja, hogy a fejlődés összeegyeztethető legyen az alapvető folyamatok fenntartásával, a biodiverzitással és a természeti erőforrásokkal. 2 Az ökológiailag fenntartható turizmus ösztönzése elengedhetetlen, különösen a világ azon térségében, ahol a globális felmelegedés a leggyorsabb ütemben zajlik, ami a sivatagosodásban, az ivóvízkészletek apadásában és a biodiverzitás csökkenésében nyilvánul meg. Ennek követeztében a mediterrán térségbeli turizmus állította legfőbb kihívások a vízkészletekkel való gazdálkodás, a szennyezés és a hulladék kezelése, valamint a talajerózió elleni küzdelem. Ezt illusztrálja, hogy ben a térség 2,6-szer gyorsabban fogyasztotta természeti erőforrásait, mint amilyen ütemben újratermelte (szemben az egész bolygóra vonatkozó 1,5-szeres aránnyal) 1. Ráadásul mivel a válság csak marginálisan hatott az idegenforgalomra, és az arab tavasz miatti visszaesés valószínűleg nem lesz tartós, a helyzet várhatóan tovább romlik, és a turisták egyre növekvő száma (az elmúlt húsz évben világszerte a mediterrán térségben nőtt a legnagyobb mértékben a beutazó turisták száma) 1 valószínűleg aggasztó hatást gyakorol a környezetre ben az idegenforgalmi ágazat (ideértve a kapcsolódó szolgáltatásokat és beruházásokat is) átlagosan a GDP 10,9%-át tette ki, ezzel létfontosságú volt a térség gazdaságai számára 1 (a foglalkoztatás és a mediterrán országok külső kereskedelmi mérlegéhez való hozzájárulása szempontjából). Idegenforgalom nélkül számos mediterrán ország kénytelen volna drasztikusan csökkenteni áru- és szolgáltatásimportját a kereskedelmi mérleg helyrebillentése érdekében (Albániában és Montenegróban például a turizmus az export több mint 50%-ának felel meg 1 ). Másfelől olyan egyéb területeken, mint az infrastruktúrák, a humán-, természeti és kulturális erőforrások és a jogszabályi keretek, a térség nemzetközi viszonylatban elég rosszul áll. Ennek megfelelően két fő célkitűzésről beszélhetünk: egyrészt csökkenteni kell a turizmus környezeti hatását, figyelemfelkeltés és az erőforrások és infrastruktúrák hatékonyabb kezelése révén, másrészt olyan alternatív turisztikai formákat kell kifejleszteni, amelyek kisebb hatást gyakorolnak az ökoszisztémákra, mint a ma uralkodó, golfpályák, medencék és egyéb létesítmények építésével járó hagyományos (napfény, homokos tengerpart) turisztikai modell. 1 2 Robert Lanquar (2011): Tourism in the MED 11 countries, CASE Network Reports, No. 98/2011, Társadalmi és Gazdasági Kutatóközpont (CASE), Varsó (http://www.case-research.eu/upload/publikacja_plik/ _cnr_2011_98.pdf, január 18.) A Régiók Bizottsága véleménye: Európa, a világ első számú turisztikai célpontja, előadó: Ramón Luis Valcárcel Siso, elfogadva a január i, 88. plenáris ülésen (CdR 342/2010 fin), 12. pont.

3 - 2 - Szintén probléma, hogy a turisták száma az egyes régiók és országok között nagymértékben eltér, egyes területeken tömegesen, máshol alig-alig vannak jelen. Például a beutazó turisták kiadásai Libanonban a GDP több mint 20%-át adják, Algériában viszont közel 0%-át. 1 Ennek megfelelően a turizmus okozta környezeti problémákra az egyik választ a kevésbé frekventált régiók előtérbe helyezése jelenti. Végül a fenntartható turizmus kapcsán a környezeti fenntarthatóság mellett a fogadó országok helyi kultúráinak fenntarthatóságát is figyelembe kell venni. A fenntartható turizmus előmozdításakor fontos gondoskodni arról, hogy a látogatók idegen kultúrája minél kevesebb nyomot hagyjon, és meg kell védeni a helyi kultúrát a túlzott árucikké válástól is. A fenntartható turizmusnak mindenképpen lehetővé kell tennie a hagyományok megőrzését, és nem szabad erodálnia a régió gazdag sokszínűségét. A helyi és regionális önkormányzatok döntő szerepet játszanak a turizmus fejlődésének szabályozásában és fenntarthatóságának biztosításában. 1. A turizmus állította környezeti kihívások a mediterrán térségben: a fenntartható, integrált idegenforgalom előmozdítása A turizmus abban tér el sok más gazdasági ágazattól, hogy az általa okozott környezetromlás az ágazat saját fejlődésére is kedvezőtlen hatással van. Ha egy terület annyira lepusztul, hogy elveszíti turisztikai vonzerejét, a régió jelentős bevételi forrástól eshet el. Emellett az ökoszisztémákra gyakorolt nyomás is egyre nő: a víz- és energiafogyasztás gyakran felülmúlja a termelési és ellátási kapacitást; a szilárd hulladék összegyűjtése és kezelése nem megfelelő; a városiasodás, a tengerpartok beépítése és a zöldterületek átalakítása mély nyomot hagy a térség biodiverzitásán. Ezeket a problémákat tovább súlyosbítja a talaj szikesedése a tengerparti területeken, különösen Olaszországban, az intenzív agrárgazdálkodás pedig hozzájárul a gyors talajerózióhoz. Ebből adódóan egyre sürgetőbbé válik a talaj és a vízi erőforrások megőrzése, és bár ez nem mindig számít országos prioritásnak, támogatásra van szükség a helyi és regionális önkormányzatok részéről, akiknek pedig az Unió a Mediterrán Térségért és a szükséges projekteket és infrastruktúrákat finanszírozni tudó különféle szervezetek nyújthatnának háttértámogatást. 1.1 Vízgazdálkodás: túlzott felhasználás, sivatagosodás, vízszennyezés és újrahasznosítás A mediterrán térségben a turizmus jelentősen megnöveli a vízigényt, és a vízkészletek kimerüléséhez és szennyezéséhez vezet. Egy turista általában három-négyszer annyi vizet használ el, mint egy helyi lakos. A törökországi Alanyában például 2009-ben az idegenforgalomhoz kötődő vízfelhasználás a teljes vízfogyasztás 52%-át tette ki. Az ivóvízhez való hozzáférés még azokon a területeken is gondot jelenthet, ahol a fogyasztás alacsonyabb. Például az egyiptomi Marsa Matruh kormányzóságban a helyi víz olyan rossz minőségű, hogy az ellátást más területről kell megoldani: két vezeték kapcsolja össze az alexandriai

4 - 3 - elosztóhálózattal, illetve vasúton és víztartályokban szállítják oda, pusztán a turizmus miatt jelentkező vízigénytöbblet kielégítésére. Dzserbában a két sótalanító üzem nem tudja kielégíteni a turizmus miatti óriási vízigényt, így itt is hasonló megoldásokat kellett bevezetni a nyár folyamán, éppen akkor, amikor a legsúlyosabb a vízhiány. 3 A legújabb megoldás tehát az, hogy a vízsótalanító létesítményeket használják ivóvíz előállítására. Ez a megoldás azonban nem elégséges és költséges is, és bár energiaigénye alacsonyabb, mint ha tartályokban vagy vezetéken szállítanák helybe a vizet, az energia így is alapvető kérdés: az egész mediterrán térségben napi 30 millió köbméter víz sótalanítása 5000 MW energiát igényel, ami 8-10 gázüzemű kombinált ciklusú erőmű vagy 4-5 atomerőmű kapacitásának felel meg. Emellett a sótalanító üzemek sósvizet és üvegházhatású gázokat bocsátanak ki, energiafogyasztásuk pedig súlyos problémákat okoz az idegenforgalmi létesítmények és a turizmussal kapcsolatos városi létesítmények szezonális energiafelhasználási csúcsidőszakában. Torremolinosban a turizmus felel a villamosenergia-fogyasztás 40%-áért, a fogyasztás pedig az elmúlt húsz évben 169%-kal nőtt. Alanyában, ahol a villamosenergia-fogyasztás 2000 és 2008 között 208%- kal nőtt, az idegenforgalom 21%-kal részesedik a fogyasztásból. Az áramfogyasztás az idegenforgalmi területeken a főszezonban időnként megduplázódik vagy megháromszorozódik. A Plan Bleu civil szervezet kutatást végzett a régióban, és a sótalanítás mellett a tisztított szennyvíz újrafelhasználását javasolja. A szennyvíz összegyűjtése és kezelése kevesebb energiát fogyasztana, a foglalkoztatás és a képzés szempontjából pedig a víztisztítás a sótalanításhoz nagyon hasonló szaktudást igényel (például membrántechnológia és fordított ozmózis), azaz a két módszer kiegészítené egymást. A régiókban azonban először meg kell építeni a tisztítótelepeket. A spanyolországi Torremolinosban nincs ilyen, annak ellenére, hogy a turisták mintegy ötmillió vendégéjszakát töltenek ott. A marokkói Tétouan partján a turizmus kapcsán keletkező szennyvizet gyakran közvetlenül, kezeletlenül a tengerbe engedik, a meglévő víztisztító telepek pedig erősen túlterheltek. Az EKÜ (Európai Környezetvédelmi Ügynökség) becslései szerint 2000-ben a Földközitenger összes szennyezésének 7%-áért a turizmus volt a felelős. Törökországban az üzemek mintegy 90%-ában és az idegenforgalmi létesítmények 80%-ában nincs víztisztítás, a háztartási szennyvíz mindössze 20%-át tisztítják, és az évente keletkező összes szilárd hulladék csupán 6%-át ártalmatlanítják (WWF Törökország, 2002). Olaszországban a 120 legnagyobb part menti város szennyvízének 80%-át mindenféle kezelés nélkül a Földközi-tengerbe engedik. Ráadásul a Földközitenger, amely a világ teljes vízfelszínének csak 0,7%-át teszi ki, a világ tengeri olajszennyezéséből 17%-kal részesedik. A becslések szerint a szállítási tevékenységek során minden évben tonna nyersolaj kerül a tengerbe. 3 Tekintettel arra, hogy a mediterrán térségben a sós víz megújulása lassan megy végbe körülbelül 80 évet vesz igénybe, a szennyezett víz kezelése elsőrendű feladat, főként mivel a térségben halászati és akvakultúra-tevékenység is folyik (melyek maguk is szennyezési források), és sok turista a tengeri fürdőzés miatt jön ide. 3 Lucia De Stefano (2004): Freshwater and Tourism in the Mediterranean, a WWF Mediterrán Programja (http://www.scribd.com/doc/ /fress-water-and-tourism-wwf, január 18.)

5 - 4 - A víztisztító berendezésekbe való beruházás tehát egy sor higiéniai, közegészségügyi, környezeti főként a tengeri területek védelmével kapcsolatos és vízellátási probléma megoldását segítené. Jelentős vízmegtakarítás érhető el, ha két feltétel teljesül: egyrészt az idegenforgalmi ágazat kellően tisztában van ezekkel a problémákkal és lépéseket tesz a helyes irányba, másrészt a hatóságok vízgazdálkodási terveket vezetnek be. Ezeknek a különféle vízgazdálkodási lehetőségek költségeit és előnyeit összehasonlító tanulmányokon (például a vízvédelemnek, illetve a vízellátás bővítésének összehasonlító költség-haszon elemzésén) kell alapulniuk. Ezenkívül a kereslet kézben tartására koncentráló politikák kevésbé költségesnek tűnnek, mint a kínálatközpontúak. Az ilyen tanulmányok rávilágítanának továbbá arra is, hogy milyen előnyök származhatnak a vízi erőforrások különféle ágazatok (háztartások, turizmus, mezőgazdaság, ipar) közti elosztásának optimalizálásából és ezek vízfogyasztásának szabályozásából. Alapot szolgáltathatnának például arra, hogy az ipari létesítményeket kötelezzék az általuk kibocsátott szennyvíz kezelésére vagy előkezelésére. A hatóságoknak itt nagy szerepük van az ellenőrzések elvégzésében, a vízzel és a kapcsolódó problémákkal kapcsolatos adatok központi kezelésében és az új rendelkezések végrehajtásának biztosításában. Ez utóbbi szempont alapvető, és sokféle formában megvalósulhat, pl. a vízhasználat hatósági felügyelete, az intézményi és adminisztratív kapacitás kiépítése és a szaktudás, az ösztönzők és a szankciók megerősítése. 1.2 Erózió, városok terjeszkedése, a biodiverzitás csökkenése és a part menti területek állapotromlása Szintén nagy kihívást jelent a regionális tervezésnek a városi szolgáltatások javítását, a földhasználatért folyó verseny szabályozását és a természeti környezetre gyakorolt hatások csökkentését célzó fejlesztése. A turizmus által megkövetelt városfejlesztésnek számos hátrányos következménye van: (1) a part menti területek állapotromlása és talajerózió, (2) a földterületek telítődése és (3) a mezőgazdasági termelés rendelkezésére álló területek csökkenése. (1) A térségbeli turizmus főként a part menti területekre koncentrálódik, ami a tengerpart súlyos eróziójához vezet. Az EKÜ egyik (2001-es) tanulmánya 4 szerint a turisztikai fejlesztéssel kapcsolatos városiasodás a Spanyolország és Szicília között húzódó homokdűnék háromnegyedét eltüntette. Az idegenforgalmi létesítmények parthoz túl közeli és főleg a parti dűnékre történő építése felgyorsítja a tengerparti erózió folyamatát. (2) Az idegenforgalmi szálláshelyek építéséből és az 1990-es években kezdődött tömeges lakásépítésből eredő erősödő városiasodás is a földterületek telítődését eredményezte. A km-es partvonal km-es beépítettségével elérték a földhasználat kritikus küszöbértékét. A lakásépítések és egy golfpálya körüli építési projektek miatt a tétouani partszakasznak (Marokkó) mindössze 12,5%-a őrzi ma is természetes állapotát. 4 Európai Környezetvédelmi Ügynökség (2001): Környezeti jelzések.]

6 - 5 - Torremolinosban a teljes földfelszín 85%-a mára urbanizálódott, és már csak 10 hektárnyi beépíthető terület maradt. (3) A mediterrán térség egészében az egy főre eső mezőgazdasági terület 1990 óta egynegyedével, az elmúlt negyven év során pedig a felére csökkent. Jelenleg mindössze 0,2 hektár/főt tesz ki. Jóllehet új földterületeket is művelés alá vontak, az összterület 1990 óta 7%-kal csökkent. A megművelhető földterületek csökkenésének több oka van, többek közt az erózió, a termékenység csökkenése és a városiasodás. Ezek a folyamatok gyakran visszafordíthatatlanok. Mindemellett intézkedéseket kell tenni a városi területek éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességének javítására, és a hosszú távú hatásokat figyelembe vevő tervezési és építési szabványokat kell bevezetni. Lépéseket kell tenni továbbá a városok terjeszkedésének korlátozására (elsősorban a már létező városi területek maximális kihasználásával, a barnamezős területek használatával és az alacsony népsűrűségű területek sűrűségét növelve), valamint a fenntartható várostervezés és városépítészet kialakítására, csökkentve az épületek ökológiai lábnyomát, átszervezve a mobilitást (gyalogosok, kerékpárok, tömegközlekedés) és ösztönözve a multifunkcionalitást. Mondanunk sem kell, hogy az effajta módosításoknak a fenntartható fejlődés elvein kell alapulniuk, ideértve a víz és mindenféle hulladék összegyűjtését és újrafelhasználását, valamint a megújuló energiaforrások használatát. 1.3 Közlekedés A turizmus az üvegházhatásúgáz-kibocsátások mintegy 5,3%-áért felelős; ennek 75%-át a közlekedés okozza, amely a turizmussal összefüggő légszennyezés fő forrása. Ezért előnyben kell részesíteni a nem szennyező vagy kevésbé energiaigényes közlekedési módokat. A légi közlekedés messze a legszennyezőbb közlekedési forma, ennek ellenére gyakran maguk a kormányok is ezt népszerűsítik a vasúttal szemben óta évi 5-6%-kal nőtt a járatok száma, elsősorban a jegyárak jelentős csökkenésének eredményeképpen. Jelentős ökológiai lábnyomukra való tekintettel az egyéni közlekedési módoknak is külön figyelmet kell szentelni. A francia környezetvédelmi intézet, az Institut Français de l'environnement (IFEN) 2007 augusztusában kiadott jelentése kimutatta, hogy az egész országra vonatkozóan a magánjárművek éves szén-dioxid-kibocsátásának 16%-át kizárólag a hétvégi kirándulásokkal és vakációkkal kapcsolatos autózás teszi ki. Ezenkívül bár a turisták mindössze 7%-a utazik repülővel, a légi közlekedés a turizmussal kapcsolatos utazások üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak 62%-áért felelős. Ráadásul e kibocsátások 42%-a a hosszú repülőutakból származik, ami az összes út mindössze 2%-át adja. A közlekedésre irányuló ösztönzőkkel tehát több csoportot kell megcélozni: a helyi önkormányzatokat, hogy energiahatékonyabb közlekedési módokat vezessenek be (vasút, villamos, kerékpár), ösztönözzék a tömegközlekedés használatát és korlátozzák egyes területek autós megközelíthetőségét; az idegenforgalmi ágazatot, hogy a tiszta tevékenységeket népszerűsítse (pl. a

7 - 6 - jet-ski helyett a kajakozást és kenuzást); valamint az autó- és repülőgépgyártókat, hogy kevésbé szennyező közlekedési formákat fejlesszenek. 1.4 Hulladék Egyre sürgetőbb szükség van a szilárd települési hulladékot feldolgozó létesítmények fejlesztésére, nemcsak a mediterrán térség déli részén ma is magas népességnövekedési arány miatt, hanem azért is mert a turisztikai célpontok népsűrűsége a nyári hónapokban jelentősen megnő (például augusztusban Torremolinos népsűrűsége 3300 fő/km 2 -ről fő/km 2 -re nő), továbbá azért, mert a turisták jóval több szilárd hulladékot termelnek, mint az állandó lakosok (Cabrasban például egy turista átlagosan napi 7 kg szemetet termel, míg egy helyi lakos csak napi 0,5 kg-ot), mindeközben ebben a régióban az újrafeldolgozás gyakran fejletlen. A földközi-tengeri hajókörutak önmagukban is jelentős ökológiai problémák forrásai például víz- és partszennyezés, a tengerfenék pusztulása. Egyetlen kirándulóhajón évi mintegy 50 tonna szilárd hulladék, 7,5 millió liter folyékony hulladék, a mosdókból liter, az étkeztetésből pedig liter szennyvíz keletkezik. Hulladékgyűjtési, -tárolási és -kezelési beruházások nélkül ez súlyos egészségügyi problémákhoz, valamint talaj- és ivóvíz-szennyeződéshez vezet. Ezért mind a helyi háztartásokban, mind pedig az idegenforgalmi szálláshelyeken be kell vezetni a szelektív hulladékgyűjtési és újrahasznosítási eljárásokat. Az érintett ágazatokban dolgozó szakembereknek (munkavállalóknak, cégvezetőknek, kereskedőknek és a választott képviselőnek isk) mind megfelelően tisztában kell lenniük ezekkel a kérdésekkel, és nekik is tájékoztatniuk kell a turistákat. Ezenkívül újrahasznosítási közszolgáltatásokat kell kialakítani és javítani kell a hulladékgazdálkodást. Végezetül: a hatóságok a turizmus szezonális jellege miatt nem motiváltak ilyen intézkedések bevezetésére, ezért a hulladékgazdálkodásra átfogó tevékenységként kell tekinteni, ahelyett hogy az idegenforgalmi tevékenységből származó hulladékot külön kezelnék. 1.5 Biodiverzitás A mediterrán térség országainak többségében a part menti infrastruktúra-építés homokdűnéket pusztított el és csökkentette a part menti növényfajok sokféleségét. Az intenzív turizmus ezenkívül egyes kiemelt úti célok közelében fekvő, sérülékeny vizes élőhelyek állapotának romlásához is hozzájárul. Az OECD/IUCN 5 egyik jelentése már 1996-ban megállapította, hogy 1900 óta a világ vizes élőhelyeinek akár 50%-a is eltűnhetett. Mára egyes területek vizes élőhelyei szinte teljesen kivesztek. Franciaország, Görögország, Olaszország és Spanyolország is érintett, de a helyzet sokkal súlyosabb a Földközi-tenger déli partján, például a tétouani partszakaszon. E természetes élőhelyek eltűnése számos olyan faj egyedszámának csökkenésével jár, melyeknek ez a környezet a lételeme: az elmúlt húsz évben több mint 50%-kal csökkent a vízi 5 OECD/IUCN (1996): Guidelines for aid agencies for improved conservation and sustainable use of tropical and sub-tropical wetlands, OECD, Párizs, 10. o. (http://www.cbd.int/doc/guidelines/fin-oecd-gd-lns-wlands-en.pdf, január 18.).

8 - 7 - madarak száma, és az érintett területeket el nem hagyó fajok egynegyedét a kihalás veszélye fenyegeti. A tengeri biodiverzitást illetően az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es felmérése 6 kimutatta, hogy az európai hüllők (teknősök) és tengeri halak legalább 50%-a veszélyeztetett, a többi faj helyzete vagy ismeretlen, vagy a halfajok egy elenyésző kisebbsége esetében kedvező. A vizsgált gerinctelen és hüllőfajok egyikéről sem mondható, hogy túl vannak a veszélyen, a (szintén veszélyeztetett) emlős és gerinctelen fajok 70%-a esetében pedig nem állt rendelkezésre kellő adat a helyzet meghatározásához. A hajózás és az egyéb vízhez kötődő szabadidős tevékenységek is szerepet játszanak a biodiverzitás csökkenésében, mivel rontják a tengerifű a posidonia és coralligenous fajok mezőinek állapotát, és tojásrakó területük szétrombolásán át hozzájárulnak a tengeriteknősök állományainak visszaeséséhez, valamint veszélyeztetik a barátfóka-populációt, főként a törökországi Alanyában. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint az európai tengeri ökoszisztémáknak csupán 10%-a részesül megfelelő védelemben, míg 50%-uk veszélyeztetett vagy számottevően károsodott, és a fennmaradó 40% helyzete ismeretlen. A tengerparti övezetekben a tengeri élőhelyek 70%-a megsemmisült vagy részlegesen károsodott, és csak 8%-uk maradt jó állapotban. Fontos tehát, hogy népszerűsítsük az egyszerűbb sportokat (például a szörfözést, a vitorlázást, a vizibiciklizést és az úszást), és korlátozásokat vezessünk be e tevékenységekre vonatkozóan az érzékeny területeken. Végül pedig tájékoztatni kell a turistákat az általuk alkalmazott termékek így a napkrémek és a felszerelések karbantartására használt anyagok ökológiai veszélyeiről. A Santé Environnement France nevű, 2500 orvost képviselő egyesület például ingyenes útmutatót 7 terjeszt a környezetbarát sportolásról (petit guide vert du bio-sportif), amelyben tanácsot nyújt arra vonatkozóan, hogyan egyeztethető össze a sport az emberi egészség és a környezet védelmével. Az útmutató számba veszi az egyes sportágakat és az azokhoz kapcsolódó termékeket, hogy segítse a felhasználókat annak megértésében, hogy mi az, ami káros az egészségükre, illetve a környezetre. 1.6 A turizmus és a fenntartható fejlődés közötti kapcsolat átfogó javítása Ahogyan azt egy szardíniai és egy rovinji (Horvátország) példa bizonyítja, kialakítható kedvező kapcsolat a turizmus és a természetes élőhelyek védelme között (előbbi esetében különleges programokat fejlesztettek ki a természetvédelmi területek látogatói számára, utóbbinál természetes területeket óvtak meg sikeresen azáltal, hogy a területrendezési politikában előtérbe helyezték a megőrzésüket). Általánosságban tehát a kapcsolat az idegenforgalom és a környezetvédelem között azáltal javítható, hogy növeljük valamennyi résztvevő tudatosságát, környezetvédelmi ösztönzőket vezetünk be, a fenti szempontokat figyelembe vevő normákat és stratégiai terveket fogadunk el, szankciókat 6 7 Európai Környezetvédelmi Ügynökség (2010): 10 üzenet re Tengeri ökoszisztémák. (http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for , január 18.)

9 - 8 - foganatosítunk az előírások be nem tartása esetén, továbbá díjazzuk a megtett erőfeszítéseket címek és környezetvédelmi charták bevezetésével. Ugyanilyen létfontosságúak az állami-magán partnerségek, a bevált gyakorlatok cseréje, és az e területre szakosodott egyesületekkel (pl.: Plan Bleu, WWF) való együttműködés, amelyek tanulmányokat és javaslatokat dolgozhatnak ki. Végül pedig mindenképpen szélesebb értelemben kell gondolnunk a környezetre, túllépve a turizmus keretein, számításba véve más olyan ágazatokat is, mint a mezőgazdaság vagy a vendéglátás. Az egyik legbeszédesebb példa erre bizonyosan a törökországi Ciralié. 8 A török partvidék e térségét a fenntartható turizmus modelljévé alakították a helyi közösségnek a természetvédelmi tevékenységekbe történő aktív bevonásán és a környezet által termelt gazdasági hasznokon keresztül. Szövetkezetet hoztak létre a helyi termékek előállítására és forgalmazására, és külön jelölőcímkét vezettek be a Ciraliban készült termékekre. Túravezetőket képeztek, és sétautakat alakítottak ki. Azáltal, hogy a turistákat célzó oktatási tevékenységeket indítottak el, ösztönözték a tengeri teknősök tojásrakó területe kezelésének legjobb gyakorlatait és folyamatosan ellenőrizték a tengerpartokat, számottevően csökkent a faj fenyegetettsége és fellendült a turizmus is. E tevékenységek elősegítették a közösség tagjainak egybefogását és különösen a fiatalok bevonását, és a közösség egészében kialakult az odatartozás és a felelősség érzete, ami a projekt hosszú távú sikerének kulcsa. Szem előtt kell tartani, hogy a turizmus életképes, környezetileg felelős formái tulajdonképpen gazdasági szempontból is előnyösebb utat jelentenek. Végezetül az a tény, hogy a végső környezeti számlát nem a turistáknak, hanem a helyi lakosságnak kell majd állnia, még lényegesebbé teszi a lakosok bevonását az ilyen típusú fejlesztésekbe. 2. Az idegenforgalmi ágazat fenntartható fejlődése A turizmus gazdasági, társadalmi, kulturális és környezeti hatással járhat a helyi és regionális közösségekre. Ösztönzi a gazdaságot, sokoldalúbbá teszi azt, ha viszonylag korlátozott alapokon nyugszik, és lehetővé teszi az infrastruktúrák fejlesztését. A kihívás ezért az, hogy megtaláljuk az eszközöket a fenntartható turizmusfejlesztés támogatására a mediterrán régióban. Ahogyan azt a UNEP és a UNWTO 9 megmutatta, a zöldebb és fenntartható turizmusba való beruházás révén munkahelyek teremthetők, mérsékelhető a szegénység és javíthatók a környezeti eredmények. Mindez pedig a helyi és regionális dimenzió bevonását eredményezi, ami megkönnyíti a demokratikus, részvételi jellegű folyamatot. A konkrét cselekvési tervek kiértékeléséhez tehát egy, az ARLEM-en keresztül bevezetett, közös eljárásrend lesz szükséges. Az ARLEM információt is gyűjthetne, és arra ösztönözhetné a különböző érdekelteket, hogy működjenek együtt helyi cselekvési stratégiák kidolgozása érdekében szerte a mediterrán régióban. 8 9 Lásd a WWF mediterrán régióval foglalkozó részlegének június 20-i cikkét: A showcase for sustainable tourism in Turkey [A fenntartható turizmus példái Törökországban] (http://mediterranean.panda.org/?4685/a-showcase-for-sustainabletourism-in-turkey, ). Lásd a UNEP és a UNWTO által a zöld gazdaságról 2011-ben közösen készített jelentés idegenforgalmi fejezetét, amely itt található meg: ( ).

10 - 9 - Ezenkívül fontos lesz majd biztosítani, hogy a régió alkalmazkodjon az idegenforgalmi világpiac változásaihoz, és különösen a feltörekvő országokból származó turisták érkezéséhez. A kkv-k számára nyújtott képzés, infrastruktúra, támogatás és tájékoztatás is olyan terület, ahol a helyi és regionális önkormányzatok felléphetnek, és ahol fontos, hogy felhasználják egymás tapasztalatait, és igénybe vegyék olyan szervezetek segítségét, mint az Unió a Mediterrán Térségért (UMT). Az önkormányzatok tehát számos lépést tehetnek a fenntartható turizmus előmozdítására a területükön. 2.1 Az innováció elősegítése, a vonzerő növelése, a minőség javítása és a termelékenység fokozása Ehhez arra lesz szükség, hogy az egyes szereplők megosszák egymással bevált gyakorlataikat (a szakmai egyesületek modelljeit sem szabad figyelmen kívül hagyni), továbbá a kkv-k számottevő támogatására, hogy képessé tegyük őket a turisták elvárásainak teljesítésére, különösképp a szolgáltatások színvonala tekintetében. Egy másik lehetőség az idegenforgalmi szolgáltatások diverzifikációja azáltal, hogy a különféle célcsoportokra (pl. idős nyugdíjasok, fogyatékkal élők vagy diákok) szabjuk azokat. A lehetséges megoldások között számításba kellene venni a többszintű együttműködést és a technológiatranszfert annak biztosítására, hogy a vállalkozások rendelkezzenek az olyan alapszolgáltatásokkal, mint a telefon és az internet. 2.2 A humántőkével való gazdálkodás 2010-ben a közvetve vagy közvetlenül az idegenforgalomhoz kapcsolódó álláshelyek száma a régió teljes foglalkoztatásának mintegy 12%-át tette ki (ILO, 2012). Bár a munkahelyek számának növekedése nem tartotta az ütemet a turisták számának emelkedésével, az idegenforgalom döntő mértékben bővíti a foglalkoztatást a régióban, amely krónikusan magas arányú munkanélküliséggel küzd, főként a fiatalok körében (számos turizmushoz kapcsolódó munkakörre e csoportból toboroznak embereket). Az ágazatbeli humánerőforrás-kezelésnek tehát magában kellene foglalnia a szakosodott képzésben való részvétel lehetőségét (pl. a szolgáltatásnyújtás, a nyelvtudás és az igazgatás terén), valamint a vonzóbb munkafeltételeket és fizetéseket. 2.3 Az egyes úti célok kedvező sajátosságainak kiemelése A kulturális örökség védelme egy másik olyan kérdés, amely felmerül az idegenforgalmi fejlesztés kapcsán. A kulturális turizmus rendkívüli jelentőséggel bír számos földközi-tengeri régióban. A zarándokutak lényeges elemet képeznek többek között Görögországban, Izraelben, Olaszországban, a megszállt palesztin területeken, Spanyolországban és Törökországban, és arányuk a teljes idegenforgalomban helyenként eléri a 90%-ot. Az olyan testületek, mint az UNESCO, segítséget nyújthatnak a régióknak e téren, mind az anyagi, mind a szellemi örökség így a hagyományok és a kultúrák kapcsán. A földközi-tengeri térség kulturális örökségének megőrzéséről és fejlesztéséről szóló jelentésükben 10, amelyet a január 30-án Bariban rendezett, harmadik plenáris ülésük során 10 CdR 386/2011 rev. 1, megtalálható itt:

11 fogadtak el, az ARLEM tagjai kiemelték, hogy a helyi és regionális önkormányzatok mind a kulturális örökség védelmében, mind hasznosításának eredményes irányításában kulcsszerepet játszhatnak. Az idegenforgalom tekintetében a kihívás az autentikus élményeket kereső turisták igényeinek kielégítése és ugyanakkor a nekik nyújtott szolgáltatások korszerűsítése. A legjobb megközelítés ezért az lenne, ha szigorúbb várostervezési normákat vezetnénk be azzal a céllal, hogy megvédjük a környezetet, továbbá népszerűsítsük az egyes régiókat tagállami és nemzetközi szinten. 2.4 Az erőforrások védelme és megőrzése A turizmus fejlesztése során az energiahatékonyságot és a fenntarthatóságot fokozottabban szem előtt kell tartani. Kiemelten kell kezelni az energiahatékony közlekedési és turisztikai infrastruktúrákba való beruházást, a hulladék mennyiségének és a szennyezés mértékének a csökkentését, a biodiverzitás megóvását, valamint az új technológiai fejlesztéseknek az üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklésére való felhasználását. A hatóságoknak ugyanakkor a természetvédő egyesületek támogatását is igénybe kell majd venniük annak biztosítására, hogy a nyilvánosság értesüljön a környezeti problémákról. 2.5 Az idegenforgalmi fejlesztés akadályainak felszámolása Meg kell különböztetni az alábbi két akadálytípust: anyagi jellegűek, mint például a nem megfelelő közlekedési infrastruktúra (akár külső, akár belső közlekedési összeköttetések), az elégtelen turistaellátó kapacitás vagy erőforrás-ellátottság; és a nem anyagi természetű gátak, mind például a beruházások hiánya (és ehhez kapcsolódóan a beruházók vonzására való képtelenség), továbbá a nehézkes vagy koordinálatlan adminisztratív eljárások. Hosszú távú terveket kell készíteni a szereplők együttműködésére, és hatásukat gondosan figyelemmel kell kísérni a turizmus fejlődése és fenntarthatóságának megőrzése érdekében, hiszen ez jelentős nemzeti jövedelemforrás a déli és keleti országok számára. Kiemelendő, hogy ezen átmeneti időszak alatt a legtöbb dél-mediterrán ország fejlődését nem szabad terhekkel gátolni. 2.6 A turizmussal és hatásaival kapcsolatos ismeretek javítása Ahhoz, hogy az idegenforgalmi politikákat kiigazíthassuk és a vállalkozások hatékonyságát fokozhassuk, statisztikai és tájékoztatási eszközök szükségesek a turizmus valamennyi vonatkozását illetően, hogy jobban válaszolhassunk az ágazati szereplők igényeire, megfelelhessünk a turizmussal kapcsolatos kihívásoknak, és tájékoztathassuk a lehetséges érdekelteket a turizmusfejlesztés hasznáról. Ez a fenntartható turizmusfejlesztéssel foglalkozó helyi ügynökségek létrehozását is jelentené, amelyek feladata az lenne, hogy: közvetítőként, illetve koordinátorként lépjenek fel, tájékoztatást és segítséget nyújtsanak az idegenforgalmi szakembereknek, és figyelemmel kísérjék a természetes környezet állapotát (a szennyezettség szintje, talajerózió, a vegyipar hatása).

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA 2013.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 354/171 HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA (2013. november 20.) a Jólét bolygónk felélése nélkül című, a 2020-ig tartó időszakra

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

Környezetvédelmi politika

Környezetvédelmi politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészséges és fenntartható környezetet a jövő nemzedékei számára Környezetvédelmi politika Nem maradhat minden a régiben TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI

Részletesebben

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...2 1. LEGFŐBB KIHÍVÁSOK...4 2. TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról Fontos jogi nyilatkozat 32002D1600 Hivatalos Lap L 242, 10/09/2002 o. 0001-0015 Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A Városi Környezet Tematikus Stratégia előkészítő anyaga

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A Városi Környezet Tematikus Stratégia előkészítő anyaga EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2004. február 2. COM(2004)60 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

Stratégiai környezeti vizsgálati jelentés nem technikai jellegű összefoglalója

Stratégiai környezeti vizsgálati jelentés nem technikai jellegű összefoglalója Stratégiai környezeti vizsgálati jelentés nem technikai jellegű összefoglalója Bevezetés és a környezeti vizsgálat módszertana Ez nem technikai jellegű összefoglaló az Interreg V-A Románia-Magyarország

Részletesebben

SZEMBENÉZÉS A HIÁNNYAL:

SZEMBENÉZÉS A HIÁNNYAL: SZEMBENÉZÉS A HIÁNNYAL: Víz-, energia- és termőföld-gazdálkodás az inkluzív és fenntartható növekedés érdekében VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES E U R Ó P A I

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28/EK IRÁNYELVE L 140/16 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.6.5. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28/EK IRÁNYELVE (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2010) 672/5 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A KAP jövője 2020-ig:

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek 1. melléklet A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek TARTALOMJEGYZÉK 1. Erőforráshatékony Európa megvalósításnak ütemterve... 2 2. Jólét bolygónk felélése nélkül

Részletesebben

Fenntarthatóság a világban vízbiztonság a világban A Budapesti Víz Világtalálkozó Nyilatkozata Budapest, 2013. október 8-11.

Fenntarthatóság a világban vízbiztonság a világban A Budapesti Víz Világtalálkozó Nyilatkozata Budapest, 2013. október 8-11. Az alábbi javaslatok a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) és Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) által szervezett, 2013. szeptember 2-i civil fórumon elhangzott hozzászólásokból valamint

Részletesebben

PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Brüsszel, 2010. július 20. PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Ez a dokumentum a hivatalos nyelveken az EGSZB következő címen

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁGI PERSPEKTÍVÁI

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁGI PERSPEKTÍVÁI Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/14 04529 1999. március

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben Két ország, egy cél, közös siker! Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben KERESKEDELMI TERV www.huro-cbc.eu Kereskedelmi Terv Csengeri Kistérség

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban

A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Környezetvédelmi kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...4 Ágazat független, horizontális szempontok...6

Részletesebben

Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat

Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat Környezeti állapotértékelés, hatásvizsgálat Környezetmérnöki BSc szakos hallgatóknak Kocsis Dénes Elérhetőség E-mail: kocsis.denes@eng.unideb.hu Honlap: eng.undeb.hu/kocsisdenes Szoba: 310 Fogadóórák (2014

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében ICEG VÉLEMÉNY XXIII Pellényi Gábor: A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Az OECD Understanding economic growth

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben