3399 Andornaktálya, Kossuth u. 2/ évi Közhasznúsági jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3399 Andornaktálya, Kossuth u. 2/2. 2011. évi Közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 Kurul dobosok Kulturális és Hagyományırzı Közhasznú Egyesület 3399 Andornaktálya, Kossuth u. 2/ évi Közhasznúsági jelentés Andornaktálya, május 25. Barczi Zsolt elnök

2 A Kurul dobosok Kulturális és Hagyományırzı Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése 2011-es esztendırıl 1. SZÁ MVITELI BESZÁMOLÓ A Kurul dobosok Egyesület évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege ezer Ft, a saját tıke ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely az egyszerősített mérlegbıl és a közhasznú eredménykimutatásból áll. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben Egyesületünk Andornaktálya Települési Önkormányzattól mőködési célú támogatást kapott 200 ezer Ft összegben, mely pénzösszeget A Kurul Földgyógyító Dobünnep 2011 címő rendezvény lebonyolítására fordíthattunk, meghatározott költségek biztosítására. Egyesületünk a 200 ezer Ft-ot teljes egészében felhasználta a megállapodásban foglaltak szerint. A Szervezet évben csupán 7%-kal kapott kevesebb költségvetési támogatást mint megalakulásának évében évben, amikor is két Önkormányzat támogatását használhattuk fel. A évi támogatáshoz viszonyítva viszont jelen támogatási összeg négyszerese. Az önkormányzati támogatást részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Egyesületünknek évben négy forrásból származott bevétele, egyrészt mővészeti tevékenységbıl, önkormányzati támogatásból, tagdíjbevételbıl és egyéb kapott bankkamatból, azonban ez utóbbi bevétel az 500 Ft-ot nem érte el, így a kimutatásban nincs külön kimutatva. A beszámolási idıszakban Szervezetünknek alkalmazottja nem volt, így bérés járulékköltség nem merült fel. A költségek egy részét a Szervezet sport- és mővészeti tevékenységéhez szükséges felszerelések, hangszerek, fellépı ruhák beszerzése, készítése adta. Jelentıs költségvonzata volt az útiköltség elszámolásoknak, melyek a fellépések helyszíneinek megközelítése és zavartalan lebonyolítása miatt felmerültek fel. A Kurul dobosok Egyesület tárgyévi eredménye 14 ezer Ft. A Szervezet törekedett arra, hogy a kapott bevételeket közhasznú céljainak biztosítása érdekében használja fel. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott cél szerinti juttatást 2011-ben, így e soron nem történt kifizetés (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITİL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

3 Egyesületünknek egy önkormányzat nyújtott összesen 200 ezer Ft támogatást. A pénzeszközt a támogatás felhasználására készített részletes kimutatás szerint, a megállapodásban rögzített célokra használtuk fel 100 %- os mértékben. A kapott támogatás részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk személyi jellegő ráfordítása 2053 ezer Ft volt. Szervezetünk vezetı tisztségviselıi ez évben is csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve a fent megjelölt összegbıl 1811 ezer Ft-ot fizetettünk ki részükre útiköltség térítés címén. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhetı a költségtérítés juttatási formának. A költségtérítés kifizetéseknél 2010-hez viszonyítva jelentıs növekedés mutatkozik, ami a fellépések számának növekedése miatt, továbbá a fellépési helyszínek távolsága, a mővészeti tevékenység során fellépı személyek számának gyarapodása, illetve a fellépések tárgyi színvonalának növekedése miatt következett be. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. A kulturális, hagyományırzı rendezvények koordinálása, kezdeményezése Egyesületünket április 25-én 18 fıvel alapítottuk meg, ez a létszám év végéig egy fıvel bıvült, évben plusz három fıvel februárban kilépett egy tagunk, így jelenleg az Egyesület taglétszáma 20 fı. A hagyományırzéssel kapcsolatos sporttevékenységek terjesztése oly módon, hogy íjász szakosztály mőködik az Egyesületen belül. A tagokat érdekelı történelmi kor kutatása, bemutató tevékenységének támogatása szintén feladatunk. Fellépések formájában próbáljuk megismertetni a közönséget a lovas nomád népek zenei világával, viseletével, kultúrájával. Az Egyesület közremőködik a helyi kulturális élet szervezésében, fejlesztésében, illetve kulturális örökségeinek védelmében. Ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal által kezdeményezett rendezvényeket is segíti szervezımunkával, színesíti fellépésekkel. Az év folyamán számos kulturális- és sport rendezvényen vettünk részt, mely eseményeknél koordináló és kezdeményezı szerepet is betöltöttünk. A évi fellépések közül számos elıadás jótékonysági célból történt. Egyesületünknek önálló honlapja van, melyet folyamatosan fejlesztünk, így az események nyomon követhetıek. Programjainkat képekkel és rövid szöveges tájékoztatóval illusztráljuk Tagjaink részvétele helyi (Egyesületen belüli), Egyesületek közötti és egyéb nemzetközi találkozókon 2011-ben az elmúlt két évhez hasonlóan tagjaink számos helyi, egyesületek közötti és nemzetközi találkozón vett részt, melyekrıl ezennel adunk számot. Február 19. Hunyadi Bál - Eger

4 Március 11. Közös koncert az andornaktályai Rejtezı Zenekarral a Forrás Gyermek Szabadidı Központban - Eger Március 12. Győlés az Alkotmányozásról az egri Hun fokos Szövetség szervezésében Eger Dobó tér Április 24. Honi Húsvét Szarvaskı Április 30. Falunap - Mende Május 18. Rendhagyó Majális Miskolc, Csanyik-Völgy - A helyi Magyarok Szövetsége és a Miskolci Önkormányzat által közösen megrendezett majálison léptünk fel szintén az andornaktályai rejtezı Zenekarral Május 14.. Vár-téri Vigasság - Szabadbattyán Május 21. Attila nap - Tápiószentmárton, Attila domb - Évek óta rendszeres fellépıi vagyunk ennek a rendezvénynek Június 10. Donor Nap - Eger Körcsarnok - Az Eger TV által szervezett rendezvény Június Földgyógyító Dobünnep Andornaktálya Kastélykert Június 19. Siroki Várnapok Sirok - Itt szintén évek-óta teszünk eleget a felkérésnek Június 24. Falunap - Bükkszék Június 25.Nagy Szala Kisgyır Magyarok Szövetsége Július 1-2. VII. Magyar Hagyományırzı Motoros Találkozó - Monorierdı - Péntek este a szertőz mellett doboltunk, míg szombaton a Nagy színpadon adtunk koncertet. Július 30. İsök Napja 2011 Bugacpuszta - Bíró András Zsolt humán biológus, antropológus által szervezett rendezvény Augusztus 5. XI. Magyar Sziget Verıcemaros Augusztus 6. Dinnyefesztivál Csány Augusztus 19. Augusztus 20-i ünnepség Andornaktálya - A Kurul dobosok tagjai vezették a menetet a Szent Korona másolatával. Szeptember 10. Szüreti Napok Kiskunhalas Szeptember 11. Magyarok Vására Eger, Érsekkert Szeptember 24. Falunap - Hevesaranyos Szeptember 30. Szegedi Paprika Fesztivál és Paprika - Show 2011.

5 - A 2010-es és 2011-es évben is mi vezettük a felvonulást Szegeden, és mindkét évben adtunk koncertet a Dugonics téren. Október 14. Dobós Diáknap Eger, Dobó gimnázium November 11. Márton Napi Vigasságok egri borcsillagokkal Debrecen, Kossuth tér Eger Város Önkormányzata több éve számít ránk, vendég zenekarként erısítjük az egri fellépık sorát. November 26. Príma-Gála Debrecen, Kölcsey Szabadidı Központ - Visszatérı vendégek vagyunk, évek-óta mi nyitjuk meg a Gálát. December 29. VI. Szent Korona Konferencia Budapest, Magyarok Háza - Baráti kapcsolatot ápolunk Varga Tibor történelemjogásszal, aki rendszeres meghívott elıadója Földgyógyító Dobünnepünknek Az Egyesület tagjainak mőködésének segítése, öntevékenységük kibontakoztatásának és kiterjesztésének segítése, ösztönzése Egyesületünk alapvetı céljai közé tartoznak: kulturális, hagyományırzı rendezvények koordinálása, kezdeményezése, az Egyesület tagjai mőködésének segítése, öntevékenységük kibontakoztatásának és kiterjesztésének segítése, ösztönzése. Programjainkkal egyre ismertebbé tesszük Egyesületünket határon innen és túl. Szervezetünk tagjai törekednek tudásuk folyamatos fejlesztésére, amellyel hozzájárulnak a Kurul dobosok Egyesület hírnevének elismeréséhez. Fontos feladatnak tekintjük, hogy segítsük a Kurul íjászok és Kurul dobosok munkáját és teremtsünk egyre több lehetıséget tagjaink önmegvalósítására. Andornaktálya, május 25. Barczi Zsolt elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést A Kurul dobosok Kulturális és Hagyományırzı Közhasznú Egyesület közgyőlése május 30-i ülésén elfogadta.

6 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Statisztikai számjel: Pk /2009 Kurul dobosok Kulturális és Hagyományırzı Közhasznú Egyesület 3399 Andornaktálya, Kossuth u. 2/ évi Egyszerősített éves beszámoló Tartalma: Egyszerősített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Andornaktálya, május 25. Barczi Zsolt elnök Az egyszerősített éves beszámolót Bakosné Szanday Edit mérlegképes könyvelı állította össze (reg.szám: ), könyvszakértı azt nem vizsgálta.

7 Kurul dobosok Kulturális és Hagyományırzı Közhasznú Egyesület Fordulónap: KSH: Mérleg Pk /2009 Adatok eft-ban Sorsz.Tétel megnevezése Elızı évi Önrevízió Tárgyév ab c d e A.Befektetett eszközök 0 0 I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Befektetett eszközök értékhelyesbítése B.Forgóeszközök I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök C.Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen D.Saját tıke I.Induló tıke II.Tıkeváltozás III.Lekötött tartalék IV.Értékelési tartalék V.Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl VI.Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl E.Céltartalékok F.Kötelezettségek I.Hátrasorolt kötelezettségek II.Hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek G.Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen

8 Kurul dobosok Kulturális és Hagyományırzı Közhasznú Egyesület F.nap: KSH: Eredménykimutatás Pk /2009 Adatok eft-ban Sorsz.A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései ab c d e A.Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a.alapítótól b.központi költségvetéstıl c.helyi önkormányzattól d.egyéb 2.Pályázati úton elnyert támogatás 3.Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek 2 6.Pénzügyi mőveletek bevételei 7.Rendkívüli bevételek 8.Aktivált saját teljesítmény értéke B.Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek 2.Egyéb bevételek 3.Pénzügyi mőveletek bevételei 4.Rendkívüli bevételek C.Összes bevétel D.Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

9 E.Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegő ráfordítások 2.Személyi jellegő ráfordítások 3.Értékcsökkenési leírás 4.Egyéb ráfordítások 5.Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6.Rendkívüli ráfordítások 7.Aktivált saját teljesítmény értéke F.Összes tevékenység költségei (D+E) G.Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H.Adófizetési kötelezettség 0 0 I.Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J.Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltségek 0 0 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb költségek Személyi jellegő költségek közterhei B. Nyújtott támogatások Továbbutalt, illetve átadott támogatás 0 0 Andornaktálya, május 25. Barczi Zsolt elnök

10 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje idıpontja összege (Ft) elızı évi tárgyévi Andornaktálya Települési Kurul Földgyógyító Önkormányzat Dobünnep 2011 nevő rendezvény lebonyolítása SZJA 1%-os támogatás Nemzeti Sporthivatal Nemzeti Civil Alapprogram Összesen:

11 Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Elızı évi Tárgyévi Változás összeg (eft) összeg (eft) % eft Induló tıke Tıkeváltozás , Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény , Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Megjegyzés

12 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés elızı évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

13 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás elızı évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtıl Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Sporthivatal Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata...Andornaktálya Települési Önkormányzat Földgyógyító Dobünnepnyomdaköltség nevő program megvalósítása Kurul Földgyógyító Dobünnep 2011 nevő rendezvény lebonyolítása Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektıl Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségő gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettıl SZJA 1%-a (APEH) Iparőzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb ÖSSZESEN:

14 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés elızı évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* , Barczi Zsolt , Személygépkocsi használat költségtérítése Kirigucz József , Személygépkocsi használat költségtérítése Vámosi László , Személygépkocsi használat költségtérítése Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: , * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2009. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2010. február 05. Stéger Ildikó A 2009. évi pénzügyi

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31.

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2013 Pomáz, Templom tér 3. 2014. évi Közhasznúsági jelentése Budapest,

Részletesebben

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2013. február

Részletesebben

Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 33. 3/10. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 33. 3/10. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 33. 3/10. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 26. Joó Emese titkár A Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 15. Farkasné Szegő Krisztina Ügyvezető igazgató Székesfehérvári

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben