Szöveges, elemző értékelés a év I. félévi számszaki beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szöveges, elemző értékelés a 2012. év I. félévi számszaki beszámolóhoz"

Átírás

1 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona 6422 TOMPA, Szabadföld 47. Tel. / Fax.: 77/ Szöveges, elemző értékelés a év I. félévi számszaki beszámolóhoz I. Intézményi működési bevételek: 1. Intézményi működési bevételek: e/ft e/ft Időarányosan a működési bevételek 47,8%-ban, e/ft-ban teljesültek. - Egyéb saját műk. bevételek: 47,6 %-ban - ÁFA bevétel: 49,1%-ban - Kamatbevétel: 113,2 %-ban teljesültek. - Bevételi forrásonkénti értékelés: Ellátási díjak 47,5 %-ban teljesültek. A térítési díj június 1.-jétől Ft-ra emelkedett. Gondot jelent, hogy a most bekerülő új ellátottak nagy része csak részben tudja megfizetni az intézményi térítési díjat. A gondnokok többsége pontosan fizet, de van olyan, aki kéthavonta küldi meg a szükséges gondozási díjat, egy összegben. A nem fizető gondnokokat felszólítottuk. Áru és készletértékesítés összege 5 e/ft volt, a második félévben várható még selejtezési anyagból való értékesítés. Szolgáltatások ellenértékeként (vendégélelmezés) 308 e/ft bevételünk volt. Egyéb sajátos bevételként 799 e/ft folyt be a bankszámlára, amely a Halas Irodaszergyártó Kft-nél végzett bérmunka ellenértéke, a bérmunka mennyisége két éve bővül. Intézményünkben november 1-jétől meg kell téríteni az alap listán kívüli gyógyszereket. Ennek bevétele 827 e/ft volt, ami 52,8 %-os teljesítést mutat. A lakók, illetve a gondnokok rendesen fizetnek. A bevétel 34 e/ft-al több mint a tavaly ilyenkor. Bérbe adott helyiség bérleti díját az infláció mértékét követve minden évben emeljük. A teljesítés 50 %. Alkalmazottak térítése e/ft volt, amiben az étkezési hozzájárulás e/ft. Az élelmezési norma 455 Ft/fő/nap. Intézményünkben egységes élelmezési norma van. A közbeszerzés eredményeként idén is kötött árakon tudtunk vásárolni. Az új közbeszerzés eredményeként a tavalyihoz hasonló árakon tudunk vásárolni a beszállítóktól, a minőség megkövetelése mellett. A bevétel kevesebb a tavalyinál, mert csökkent a konyhaüzem kapacitáskihasználtsága a kevesebb alkalmazott miatt. A lakók, dolgozók kártérítéséből, megtérítéséből 105 e/ft volt a teljesítés. 1

2 Kamatbevétel: nagyobb, mint az előirányzat. Ennek oka, hogy a költségvetési pénzeszközeink mennyisége az első félévben nagyobb volt és a kamatláb is magasabb volt. 2. Működési célú pénzeszköz átvétel: A kiskunhalasi Halaspharma Bt Patikától vettünk át 100 e/ft-ot év közben. 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel nem volt. 4. Támogatási kölcsön: Eredeti előirányzat 35 e/ft, a módosított előirányzat 35 e/ft, a teljesítés 17 e/ft, ez a dolgozók által visszafizetett lakáskölcsönt tartalmazza. Az alkalmazottak rendesen fizetik vissza a kölcsönt (1 fő). II. Az irányító szervi támogatás alakulása: e/ft e/ft e/ft Időarányos teljesítés: 56,6 % Felhalmozási célú intézményi kiadások támogatása: -- e/ft. -- e/ft -- e/ft volt. III. Pénzmaradvány jóváhagyása, felhasználása: Az intézményt megillető évi pénzmaradványt e/ft-ban hagyták jóvá. A e/ft-ot saját hatáskörben a következők szerint osztottuk fel: - személyi juttatásokra: e/ft - munkaadókat terhelő járulékokra: e/ft - dologi kiadásokra: e/ft - intézményi beruházás: ---- e/ft lakáskölcsön nyújtása: 48 e/ft ellátottak pénzbeli juttatására: 498 e/ft Támogatásért. Műk. Kiadás: 1 e/ft Pénzmaradvány felhasználás: Befizetési kötelezettség/céljellegű beruházás/: Előző évi kötelezettségek/szállító/: Személyi juttatások: Járulékok: Dologi kiadások: Ellátottak pénzbeni juttatásai: Összesen: --- e/ft e/ft e/ft e/ft --- e/ft --- e/ft e/ft Az összes költségvetési bevételen belül 62,9 %-ot tesz ki az irányító szervi támogatás. A saját bevételek aránya 27,8 %, amely tavalyhoz képest nagyobb arányú. ( e/ft). A bevételek 2

3 9,3%-át adta a pénzmaradvány igénybevétele. A pénzmaradvány igénybevétele az intézményi feladatellátáshoz nagyobb mértékben járult hozzá, mint az előző években. IV. Az intézményi kiadások alakulása kiemelt tételenként A évi gazdálkodáshoz rendelkezésre álló eredeti előirányzat: módosított előirányzat VI. 30-án teljesítés: e/ft e/ft e/ft Teljesítés - az eredeti előirányzathoz viszonyítva: 53,7 % - a módosított előirányzathoz viszonyítva: 51,8 %-os Fő kiadás nemek %-os arányai az összes kiadáson belül, a teljesítést figyelembe véve: - Személyi kiadások: 53% - Járulékok: 13 % - Ellátottak juttatásai: 1 % - Dologi kiadások: 31 % Beruházások: - Tám. ért. műk kiad. 1% Felújítás: - Lakáskölcsön: 1% A működési kiadások aránya: 99,99 % az összes költségvetési kiadásokon belül. 1. Munkaerő - és bérgazdálkodás: Intézményünkben az engedélyezett létszám: Betöltött álláshelyek száma: 104 fő 94 fő Munkaerőmozgás : belépők száma 2 fő szakdolgozó, 1 fő intézményüzemeltető. Kilépők 1 fő szakdolgozó, munkahelyet változtatott. Tartósan üres álláshely június 30. án nem volt. Bérfejlesztés: Bérfejlesztésre csupán a soros előrelépők vonatkozásában volt lehetőségünk. A dolgozók a bérkompenzációjukat (az egykulcsos szja. miatt) megkapták. Bérfeszültséget okoz, hogy az intézményüzemeltetők egy része továbbra sem, részesül semmilyen pótlékban sem. Az irányító szerv az előirányzatot biztosította. Az átlagbérek növekedtek évihez képest. Átlagbérek: Intézményi átlag: Intézményüzemeltetők: Szakdolgozók: Vezetők: Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő A személyi kiadások közül rendszeres személyi juttatások teljesítése 43,8 %, a nem rendszeres személyi juttatások teljesítése 76 %. Legnagyobb mértékben az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokat és a betegszabadság előirányzatát kellett megemelni a számos, rövidebb idejű táppénzes 3

4 állomány miatt. Egy dolgozónk számára jubileumi jutalmat fizettünk. Jutalmat fizettünk szociális szakvizsga teljesítése miatt. Szakképzettségi arány: 96% Szakképzés: 1 fő "vegytisztító kelmefestő, mosodás" tanfolyamot sikeresen befejezte. 1 fő várhatóan ősszel kazánfűtői tanfolyamot kezd el. Továbbképzés: az I. félévben nem volt, terveink szerint a II. félévben a jóváhagyott továbbképzési terv alapján várhatóan fog realizálódni. 2. Dologi kiadások: Módosított előir.: e/ft e/ft e/ft Teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva: 55,9 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva: 60%, ami magasabb az időarányos teljesítésnél. A pénzmaradvány nagy szerepet játszott a dologi kiadásoknál a feszültségek oldásában. - Villamos energia: Várhatóan az előirányzatnak megfelelően fog alakulni az év végére a fokozott takarékosság és a csoportos közbeszerzés hatására e/ft e/ft 1.991e/Ft - Gázenergia: A gázenergia felhasználásunk az átlagosnál hidegebbnek mondható téli időjárás miatt a szokásosnál magasabban alakult, a kiadásaink az árak emelkedésének hatására is növekedtek. A II. félévben várhatóan kisebb fűtési igény jelentkezik, így az előirányzat év végére módosítással tartható lesz. Ekkor jelentkezik a csoportos közbeszerzés hatása is e/ft e/ft e/ft. - Közüzemi díj - vízdíj: e/ft e/ft 964 e/ft A vízfelhasználás csökkentése érdekében a kézmosókban használt kifolyókban vízmennyiség csökkentést célzó perlátorok beszerzését és felszerelését végeztük tavalyelőtt. - Szakmai anyagok beszerzése: 900 e/ft 900 e/ft 203 e/ft A teljesítés 22,6 %-ot mutat a módosított előirányzathoz képest. Nadrágpelenkákból kellett jelentősebb készletet beszereznünk. A következő félévben az egyszer használatos nadrágpelenkák közül a legalacsonyabb árujút fogjuk rendelni. 4

5 - Élelmezés: A dologi kiadásunk 25,2 %-a élelembeszerzés. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 44 %-os. A közbeszerzés eredményeként viszonylag olcsón tudtuk beszerezni az árukat. A konyhaüzem ténylegesen e/ft-ot használt fel, 249 e/ft-tal kevesebbet a keretösszegnél. A beszerzett áruk, nyersanyagok minősége megfelelő volt, ugyanazt a minőséget olcsóbban tudtuk biztosítani. Élelmezési napok száma: nap az ellátottak vonatkozásában, ami 234 nappal kevesebb a tavalyinál; a vendég élelmezési napok száma 320. Az alkalmazottak élelmezési napjainak száma: 4.465, ami 559-el kevesebb, mint tavaly ilyenkor. A csökkenés oka az, hogy kevesebb az alkalmazottunk, mint a tavalyi év azonos időszakában, valamint többen hosszabb ideig táppénzen voltak. Átlagosan az ellátottak vonatkozásában 136 főt élelmeztünk, 2 fővel kevesebbet, mint a tavalyi év azonos időszakában. Intézményünkben egységes nyersanyag normát alkalmazunk. - Gyógyszer: e/ft e/ft e/ft, Egy gondozási napra jutó gyógyszer kiadás: 69 Ft/fő, ez mintegy 5 Ft/fő-vel kevesebb a év azonos időszakánál. Gyógyszerfelhasználás: A revíziós pszichiátriai kontrollok során a terápiák többször módosultak, általában csökkent a napi adag, ritkán emelkedett vagy teljes gyógyszerváltás történt. A napi adag átmeneti illetve tartós megemelésével, gyógyszerváltással a injekciós kúrák száma jelentősen redukálódott. A belgyógyászati kontrollok esetében igen gyakori volt a terápiák változása, mely az OEP által minden hónapban frissített gyógyszertörzs ellenőrzésével történt. A hatóanyag, árfekvés, kgy.-ra írhatóság és a leggazdaságosabb kiszerelés volt a legfontosabb szempont. A viziteken acut megbetegedésre elrendelt vény nélküli illetve gyógyhatású készítmények biztosítása saját pénzből, névre szóló számlával történt. Neurológia, diabetológia, gastroenterológia, pulmonológia, urológia, kardiológia, osteoporosis, mozgás-szervi rehab., szemészet, endokrinológia, onkológia, pszichiátria által kiadott javaslatok engedélyezése folyamatos volt a szakorvosok által megadott érvényességi időt figyelembe véve. Jelenleg 56 fő rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, a lejárt igazolványok érvényesítése folyamatos volt. Az I. félév gyógyszerfelhasználása : A gyógyszerraktárba ,91 forint, gyógyászati segédeszköz raktárba ,23 forint volt bevételezés. A gyógyászati segédeszköz raktárba két alkalommal történt rendelés. Az incontinentia termék rendelésénél az ellátottak igényeire, a termék kihasználtságára, méretbeli változásokra, közgyógyellátás igénybe vehetőségére kiemelt figyelmet kellett fordítani. A gyógyszer-, és gyógyászati segédeszköz raktár kezelése a költséghatékonyság jegyében történt a többi szakterületen dolgozó munkatárs segítségével. -Karbantartási kiadások: Eredeti előirányzat 800 e/ft 800 e/ft 217 e/ft A kiadások nagyrészt gépek, berendezések (hűtőszekrények, kazánok, konyhai és mosodai 5

6 gépek, fénymásolók), másrészt járművek karbantartatásához (3 e/ft) használtuk fel. A kisebb ingatlan karbantartásokat folyamatosan végezzük, melyeket igyekszünk saját erőből megoldani. -Befizetési kötelezettségünk nem volt. -Mosodában első félévében kg ruhát mostak ki, kevesebbet, mint a tavalyi év azonos időszakában. V. Felújítási kiadások: 985 e/ft 985 e/ft --- e/ft Felújítási feladat a kastélyépület keleti szárny külső festése, Pénzhiány miatt kértük a feladat törlését és az előirányzat átcsoportosítását a dologi kiadásokhoz Ebben a félévben céljelleggel támogatott felújítás nincs. VI. Felhalmozási célú kiadások : Felhalmozási célú kölcsön módosított előirányzata 48 e/ft, a teljesítése 9 e/ft, ami a dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön kiadási oldala. Gyakorlatilag nincs érdeklődés a dolgozók részéről a lakáskölcsön iránt. Intézményi beruházásunk nincs ebben a félévben. Céljelleggel támogatott beruházásunk ebben a félévben nincs. VII. Ellátottak pénzbeli juttatása: Eredeti előirányzatként e/ft, a módosított előirányzat e/ft A teljesítés 964 e/ft. 34 fő 4 órás munka-rehabilitációs foglalkoztatásban ( ennek teljesítése a támogatási szerződésben vállalt munkaórákhoz viszonyítva 50,6%, a munka-rehabilitációs díj a személyi juttatások közt jelenik meg külső személyi juttatásként e/ft), fő pedig szocioterápiás foglalkoztatásban dolgozik. A keresetük Ft/fő/hó. Költőpénzt 2 főnek kell juttatnunk. VIII. Munkaadókat terhelő járulékok: A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 48 %, többletkiadást okoznak a hosszabb időn keresztül táppénzen levő munkatársak. IX. Normatív állami hozzájárulás: A lakólétszám június 30.-án 139 fő. Az elmúlt félévben 13 lakó került ki és 15 fő került felvételre. A gondozási napok száma , (50,2%) átlagban 138,35 lakónk volt a félév folyamán. X I. félévi előirányzat-változások: Kiadási előirányzat változás összesen: e/ft. Ebből: - irányító szervi előirányzat változás: e/ft. - intézményi hatáskörben előirányzat változás: e/ft. Módosítások kiadási jogcímenként: 6

7 Ir..-i szervi: Saját hatáskör: Összesen: Személyi juttatások: 682 e/ft e/ft e/ft Munkaadókat terh. jár e/ft e/ft e/ft Dologi kiadások: e/ft e/ft e/ft Ellátottak pénzbeni jutt.: -500 e/ft 498 e/ft -2 e/ft Beruházások: Felújítások: Felh. c. pénz. Átadás: e/ft 48 e/ft Műk. Célú pénzmar.átad Tám. Ért. Műk. Kiad 1 e/ft 1 e/ft Összesen: e/ft e/ft e/ft I. félévben pénzmaradványból származott a saját hatáskörű előirányzat módosítás. XI. Közbeszerzés: Intézményünk a közbeszerzési tervben levő feladatokat folyamatosan hajtja végre. Élelmiszer közbeszerzésünk nyílt eljárású, hirdetmény közzétételével indult és eredményes volt. A szállítókkal a szerződések megkötése folyamatban van. A főpolgármester-helyettesi hozzájárulás rendelkezésünkre áll. A gázközbeszerzés és a villamos energia (mindkettő csoportos) közbeszerzés még tavaly indult el. XII. Pályázat útján nyert pénzek: Nem volt. XIII. Letéti pénzeszközök: A félév folyamán 446 e/ft-tal csökkentek. Jelentős volt a lakók pénzeszközeinek bevonása (saját ruha, lábbeli vétele, tisztálkodási szerek beszerzése) ugyanis intézményünk csak a Házirendben leírt mennyiséget tudja biztosítani ebben az évben is. Az év második felében is fontos, hogy a recept nélküli és a receptre felírt alaplistán kívüli gyógyszereket az ellátottak fizessék meg, figyelemmel a kötelező zsebpénzmaradványra. XIV. Támogatásértékű működési kiadás: Ebben a félévben 1 e/ft-ot fizettünk vissza a évi szociális foglalkoztatási támogatásból. Az I. félévi gazdálkodás megítélése: Az I. félévi gazdálkodásunkban jelentős nehézségek voltak, az előirányzatokat a dologi kiadások kivételével időarányosan teljesítettük a dologi kiadásoknál viszont 10 %-kal az időarányosnál többet költöttünk. A nehézségek ellenére ebben a félévben a kiadásainkat még határidőben fedezni tudtuk. A dologi szükségleteink kielégítésére - a költségvetésünkben a pénzmaradvány jóváhagyását követően nem áll rendelkezésre a kellő fedezet, amely kb e/ft-tal kevesebb az előző évinél, így a fokozott takarékosság betartására nagy hangsúlyt kell fektetni a II. félévben is. Szükséges a lakók által, saját pénzből fedezhető kiadások fokozott igénybevétele. Feszültségek a gazdálkodás területén az I. félévben leginkább a dologi kiadások területén jelentkeztek, a BKV működése miatti zárolás összege e/ft. Az elkövetkező 6 hónapban dologi kiadásokra átlagosan havi e/ft költhetünk, így is év végéig Személyi juttatásokból várhatóan e/ft előirányzat átcsoportosítása válik szükségessé. Kiemelt jelentőségű a fizetőképesség fenntartása szempontjából a szociális foglalkoztatási támogatás. Dologi kiadások 7

8 további csökkenése veszélyezteti az intézményi minimum feltételek teljesítését. Kiemelten fontosnak tartjuk az időben nem fizető gondnokoktól a követeléseink behajtását. XV. Takarékossági terv végrehajtása: Intézményünk a még 2008-ban kiadott és aktualizált takarékossági tervet, valamint a BKV működése miatti zárolási tervet hajtja végre. Személyi juttatásoknál csak a kötelező jutalmat fizettük ki, itt tartalékaink vannak, így még várhatóan marad év végéig e/ft pénzmaradvány személyi juttatásokból. Új dolgozókat csak az eltávozó dolgozók helyett vettünk fel, tartjuk a terv szerinti 87 fő létszámot. Munkaadókat terhelő járulékokból kb e/ft maradvány várható év végéig, innen e/ft előirányzatot lehetne átcsoportosítani a dologi kiadásokhoz. Ellátottak pénzbeni juttatásánál a lakók erdélyi és szabadkai kirándulását a Tartalmas Élet Alapítvány fizette, így 500 e/ft-ot tudtunk megtakarítani. Dologi kiadásaink fedezését személyi juttatásokból és munkaadókat terhelő járulékokból kívánjuk biztosítani, csak a működéshez legszükségesebb dolgokat vásároljuk meg. T O M P A, július 25. Készítette: Polyákovics Zoltán gazdasági vezető Krizsánné Kmetovics Ilona intézményvezető 8

SZÖVEGES ELEMZŐ ÉRTÉKELÉS a 2010. I. félévi költségvetési beszámolóhoz

SZÖVEGES ELEMZŐ ÉRTÉKELÉS a 2010. I. félévi költségvetési beszámolóhoz 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu SZÖVEGES ELEMZŐ ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

2004. évi szöveges beszámoló

2004. évi szöveges beszámoló TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA 7042 Pálfa, Alkotmány u. 20. Telefon: 75/339-015, 75/539-000 Fax.:75/539-006, e-mail: palfint@freemail.hu, honlap: www.palfalap.ngo.hu 2004. évi szöveges

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkonnányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben

Részletesebben

Kiadások összesen 3 197 655 3 298 782

Kiadások összesen 3 197 655 3 298 782 14. A bíróság pénzügyi helyzete és költségvetési gazdálkodása A Debreceni Törvényszék a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

/x\ XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

/x\ XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata /x\ XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163 Budapest, Tekla u. 2/c Tel: 401-1300, Fax: 401-0225 e-mail: titkarsag(5>szakrendelol6.hu Intézmény megnevezése: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály. Haág Tibor gazdasági főigazgató. Budapest Kálmán I. u. 3. 1054 Keltezés: Tárgy: Ikt. szám: Ügyintézőnk: Hiv.szám: Ügyintézőjük: 2008. február 25. 2007. éves számszaki beszámoló szöveges indoklása Pelyvás Lajosné Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gazdasági Főosztály

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona 2007 évi szöveges beszámolója. Székhelye: 7020 Dunaföldvár Paksi u. 70.

A Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona 2007 évi szöveges beszámolója. Székhelye: 7020 Dunaföldvár Paksi u. 70. Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona 7020 DUNAFÖLDVÁR Paksi u. 70 www.szentandrásotthon.hu takacsne@standras.t-online.hu Telefon-fax :75 / 541 213 A Tolna Megyei Önkormányzat Szent András Otthona

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról I. Jánoshida Község Önkormányzata A vizsgált időszakban

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2010. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2010. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Azonosító adatok: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal, irányítását 2012.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2012. március 1 I.A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 2011. évi gazdálkodásáról általánosságban,

Részletesebben

Országos Mentőszolgálat

Országos Mentőszolgálat ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 2007. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános indoklás. 1.1. A gazdálkodás és a gazdálkodási környezet változásának értékelése, elemzése. 1.2.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 71.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII törvény 82. -ában foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-47 /2009. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása

Részletesebben