MOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület 2344 Dömsöd, Wesselényi u évi javított közhasznúsági jelentése egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület 2344 Dömsöd, Wesselényi u. 15. 2008. évi javított közhasznúsági jelentése egységes szerkezetben"

Átírás

1 Adószám: KSH: TE 4590 MOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület 2344 Dömsöd, Wesselényi u évi javított közhasznúsági jelentése egységes szerkezetben Dömsöd, május 30. Bajzák István ügyvezető MOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület 1

2 A MOSTart NEMZETKÖZI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EGYESÜLET ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A MOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Szervezet évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A részletes kimutatás a mellékletekben megtalálható. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A részletes kimutatás a mellékletekben megtalálható. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A részletes kimutatás a mellékletekben megtalálható. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A részletes kimutatás a mellékletekben megtalálható. A nem forintosítható juttatások a szöveges beszámoló 7.3. pontjában olvashatóak. 5. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE A részletes kimutatás a mellékletekben megtalálható. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE A részletes kimutatás a mellékletekben megtalálható. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. Működési forma A MOSTart NKKE évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen működött. A közgyűlés félévente ülésezett, összesen 2 határozatot hozott. A jelenléti ívek, jegyzőkönyvek az egyesület iktatójában, a határozatok a Határozatok tárában iktatva megtalálhatók. Az egyesület 2008-as tevékenysége 12 egyesületi tag aktív részvételével zajlott. 2 tag alkalmazotti jogviszonyba került, 10 tag önkéntes munkát végzett. MOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület 2

3 7.2. Működési hatékonyság, érintett célcsoportok, fenntarthatóság Az egyesület tevékenysége országos szinten cca. 25 iskola tanulóit és tanárait, 5 informális tanulói csoportot, cca. 35 civil szervezetet (Pl: Ec-Pec Alapítvány, Gyerekszem Egyesület, Patak Egyesület, KCSzSz, PANKKK multiplikátor hálózat szervezetei, stb.); és számos szakmai előadás résztvevőit érintette. Ingyenes pályázati tanácsadásai civil és közigazgatási szervezetre, valamint cégekre terjedtek ki (a nagyobbak: Roma Parlament, ELTE Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Kp, Ec-Pec Alapítvány, Patak Képzőművészeti Egyesület, MEOSZ, KCSzSz, Euroship Kft, Gyerekszem Egyesület, Suli- Sokk Bt, Kulturpart.hu, a PANKKK-program civil célcsoportja, stb.). Az egyesület tevékenysége kb. 70 külföldi általános iskola és civil partnereik, 10 külföldi civil szervezet, 2 külföldi önkormányzat, valamint 8 külföldi egyetem vagy felnőttoktatási intézmény tagjait mozgósította együttműködései során (partnerek pontos de nem teljes listája megtekinthető a honlapon). Együttműködési kezdeményezések indultak ezeken felül a Rákóczi Szövetséggel, valamint a Váci Egyházmegye által fenntartott oktatási intézményekkel. Az egyesület a nemzetközi ISSA hálózathoz kapcsolódva nemzetközi oktatásfejlesztési kezdeményezéseket indított el. A MOSTart NKKE a 2008-as évben célcsoportjának méretét tekintve minimum kétszer akkora hatékonysággal dolgozott, mint a 2007-es évben. Az egyesület pénzügyi mérlege szintén dinamikus fejlődést mutat. Az egyesület tevékenysége és szolgáltatásai során a 2008-es évben is különösen fókuszált a szociálisan-gazdaságilag hátrányos helyzetű, marginalizált, sajátos nevelési igényű vagy etnikai kisebbséghez tartozó csoportokra és képviselőikre Forintálisan nem mérhető cél szerinti juttatások: Az egyesület ingyenes oktatásfejlesztő és ifjúságfejlesztő tevékenysége során a 2007-es évben tovább működött az Anett Iskolája MOSTart Free School kísérleti vizuális csoport. A kísérleti csoport közhasznú tevékenységként azzal a céllal működik, hogy a merev intézményi keretek nélkül egy olyan összetett alternatív pedagógiai módszertant dolgozzon és próbáljon ki, amely előtérbe helyezi a résztvevők globális készségfejlesztését, komplexen alkalmazva a különböző művészeti ágakra kidolgozott variábilis módszertanokat, nagy hangsúlyt fektetve a tanulók személyi adottságaira és képességeire, növelve önbizalmukat, kreativitásukat és önkifejező képességüket. A kísérleti csoport működtetésének másik fő célja, hogy a résztvevők kulturális tudatosságának fejlődésével párhuzamosan, az interkulturális dialógus erősítésével egy olyan aktív európai tudatosság is kialakuljon bennük, amely elősegíti az Európai Közösségbe való integrálódást, hozzájárul a társadalmi kohézióhoz, az aktív állampolgársághoz, a kultúrák közötti párbeszédhez, a nemek egyenjogúságához és az egyéni kiteljesedéshez. A csoportvezetés módszertanát IKT-alapú innovatív tartalom erősíti, egyrészt IKT-alapú szakmai foglalkozások bevezetése által (StopMotion animáció, webszerkesztés, digitális történetírás a művészi kifejezésben), másrészt a nemzetközi partnerekkel való kapcsolattartás során (etwinning, FlashMeeting, infokommunikális eszközök alkalmazása), harmadrészt az online bemutató órák sugárzása által. A 7.4. pontban felsorolt tehetséggondozó Drámapedagógia Csoport és Dió szintén térítésmentesen folytatta tevékenységét. Közülük a TIE módszerrel dolgozó Drámapedagógia Csoport kifejezetten hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulókat foglal magába májusáig ingyenes, önkéntes ifjúsági multimédiás csoport irányítását is vállalta az egyesület. A csoport működésének célja, hogy fejlessze a fiatal résztvevők digitális MOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület 3

4 kompetenciáit a nemzetközi integráció jegyében. A csoport honlapfejlesztést (Dreamweaver), szoftverek és interaktív kommunikációs eszközök alkalmazását (Adobe Photoshop, Flash, StopMotion, MovieMaker, FlashMeeting, Skype) tanulja, animációik és kisfilmjeik megtekinthetők a honlapon. A csoport szoros kooperációban, párhuzamosan működik a budapesti digitális történetírás csoporttal (Diók). A MOSTart NKKE decemberéig folytatta a budapesti YAWU MMKE által elindított, és az ő megbízásából folytatott kulturális telephely kialakítását a Tass, Szentgyörgypuszta u. 5. számú önkormányzati ingatlan felújításával. A kortárs művészeti és oktatásfejlesztő centrum létrehozására irányuló nagyfokú társadalmi munkát és az előző évek anyagi támogatásait az egyesület a 2009-es évtől nem folytatja; mind a megbízó fél, mind a szerződő önkormányzat érdektelensége és együttműködő inaktivitása miatt. A MOSTart NKKE 2009-től önálló saját telep létrehozását tűzte ki célul Tehetséggondozás, művészeti tevékenység 2008-ban, pontokban felsorolva: Sztepptánc Fesztivál, (országos) MOM, Hengl Kriszta, főszervező Patak Ifjú Művészek csoportja ifjúsági önszerveződési kezdeményezések a Patak Képzőművészeti Egyesület ösztönzésére MOSTart Anett Iskolája, komplex vizuális módszertani foglalkozások az IKT és nemzetközi dimenzió bevonásával. (Állandó és időszakos kiállításaikról részletes ismertető a honlapon, ) MOSTart Drámapedagógiai Csoport: TIE drámapedagógiai foglalkozások heti rendszerességgel (bemutatóikról ld. a honlapot) MOSTart Dió Csoport digitális történetírás és IKT használat foglalkozásai fiatalok számára májusáig IKT ifjúsági multimédiás csoport tevékenysége (részletek a honlapon) MOSTart artchannel a kistérség művészeti rendezvényeinek és fontosabb eseményeinek, konferenciáinak online közvetítése (ESZA pályázati támogatás keretében) (www.artchannel.extra.hu) as rendezvények, szakmai konferenciák: Sztepptánc Fesztivál, (országos) MOM, Hengl Kriszta, főszervező Nemzetközi flash-meeting online konferenciák nemzetközi projektpartnerekkel (folyamatos) Bemutatkozó az első bukaresti nemzetközi szakmai szimpóziumon a sajátos nevelési igényű gyerekek számára lebonyolított nemzetközi projektekről (2008. március) REC egy hetes nemzetközi projekt meeting Magyarországon, MOSTart szervezés, 3 ország részvétele (2008. április) THAB egy hetes nemzetközi projekt meeting Magyarországon, MOSTart szervezés, 6 ország részvétele (2008. április) REC projekt meetingek Olaszországban, (2008. június) Bulgáriában (2008. október) Thab projekt meeting Törökországban, (2008. november) Civil PANKKK Konferencia, MOSTart főszervezés, MMI, (2008. november) A 2008-as év eredményeit tekintve kiemelkedő szerepű annak az országos konferenciának a megszervezése és lebonyolítása, amely a Magyar Művelődési Intézet és az Oktatási Minisztérium PANKKK programjának együttműködésével mintegy 30 civil szervezet MOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület 4

5 szakmai együttműködését indította el. A megalakult hálózat a MOSTart NKKE vezetésével az állami tehetséggondozó program civilesítését tűzte ki célul olyan civil összefogást indított el, amelyben a tehetséggondozást felvállaló szervezetek módszertani tapasztalatcserék és vezetői jó gyakorlatok kicserélése során, közös konzorciumokat alkotva megtanulják saját szervezetüket fenntarthatóvá, a magyar tehetséggondozást pedig hosszú távon sikeressé tenni. Bővebb ismertetők olvashatók a vagy oldalon Regionális együttműködések: LEADER, Kis-Duna menti Helyi Vidékfejlesztési Közösség stratégiai konferenciái, HVK koordináló csoport tagja, november május 7.7. Multiplikáció, európai integráció párhuzamosan az oktatásfejlesztő tevékenységgel, különösen fókuszálva a hátrányos helyzetű kistérségekre, partnerekre és marginalizált csoportokra: 12 Comenius nemzetközi projekt generálása, elindítása és mentorálása az ország 6 megyéjében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű térségek iskoláira. 18 Comenius projekt előkészítése az ország 3 régiójában, különös tekintettel a hátrányos helyzetű térségek iskoláira,, konzorciumuk megszervezése (beadásuk 2009-ben megtörtént) Kistérségi roma önszerveződést elindító és koordináló projektmunka (NCA támogatás, folyamatban) A Civil PANKKK hálózat létrehozása, konzorciumi szerveződések májusáig a MOSTart az Educatio Kht. Megbízásából az etwinning nemzetközi program közép-magyarországi regionális képviselője MOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület 5

6 MOSTart NKKE DÖMSÖD sz. Tábla eft eft Közhasznú mérleg: A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 B. Forgó eszközök I. Készletek 0 0 II. Követelések 0 0 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 0 D. Eszközök(aktívák)összesen: Saját tőke I. Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 E. Céltartalék: 0 0 F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 Források (passzívák) összesen MOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület 6

7 2.sz. Tábla Közhasznú eredmény-kimutatás: A. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele I. I. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a./ alapítótól 0 0 b./ központi költségvetéstől d./ egyéb, Pályázati úton nyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 0 0 B. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. C. Összes bevétel D. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 F. Összes ráfordítás G. Adózás előtti eredmény 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyi vállalkozási eredmény 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből : - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. A szervezet által nyújtott kölcsön MOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület 7

8 KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL Támogatást nyújtó megnevezése Szociális és Munkaügyi Minisztérium Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi tárgyévet követő Elszámolás határideje KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL Támogató megnevezése Támogatás (adomány) összege, értéke Eltérés Előző évi (Ft) Tárgyévi (Ft) (%) (Ft) Központi költségvetési szerv % Elkülönített állami pénzalap 0% 0 Helyi önkormányzat szervei 0% 0 Pályázati támogatás 0% 0 Települési önkormányzat 0% 0 Egészségbiztosítási ömk. és szervei 0% 0 Magánszemélyek, jogi személyek adománya % Alapítványok, Közhasznú szervezetek 0 0% APEH 1% 0 0 Összesen %

9 VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁSOK Befektetett eszközök, készletek változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Önellenőrzés Záróegy. (Ft-ban) Immateriális javak Tárgyeszközök Értékpapírok Készletnöv Mindösszesen: Értékcsökkenés elszámolása Megnevezés Bruttó Écs Écs.önrev Écs Nettó érték Immateriális javak 0 Épületek 0 Műszaki berendezések Egyéb eszközök 0 Befektetett eszközök Pénzmaradvány levezetése Követelések- kötelezettségek ezer Ft-ban Nyitó pénzkészlet 793 Összes bevétel Követelések Összeg /Ft/ Összes költség 0 ingatlan utáni szerz. 0 Összes ráfordítás Kisösszegű tárgyieszköz 0 össz.: 0 Összes bef. eszk.növelés 390 Kötelezettségek Értékpapír beszerzés 0 r.forg.kölcsön 300 Készletváltozás 0 Járulék 165 Tartozások 4650 Követelések 27 Évközben tőkevált. 0 Záró pénzkészlet Tőkeváltozás Előző évi Tárgyévi Változás Megnevezés összeg összeg (ezer (eft) Ft-ban) % (Ft) Induló tőke ,00% Tőkeváltozás ,34% Tőkeváltozás előző évek módosítása miatt 0 - Értékcsökkenés ,77% Értékvesztés 0 - Rászorultak részére juttatott pénzbeni támogatás 0 - Rászorultak részére természetbeni juttatás 0 - Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye ,58% Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Megjegyzés

10 KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL Megnevezés Előző évi összeg (Ft) Tárgyévi összeg (Ft) Változás % (Ft) Megjegyzés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - adóköteles pénzbeli támogatás - adóköteles nem pénzbeli támogatás - adómentes pénzbeli támogatás % adómentes természetbeli támogatás - adómentes természetbeli támogatás Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli támogatás - nem pénzbeli támogatás KIMUTATÁS A TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL Megnevezés Tiszteletdíj Költségtérítés Értékpapír Természetbeni juttatás Folyósított kölcsön (előleg) Egyéb juttatások Összesen Előző évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés (Ft) (Ft) (%) (Ft) A tisztségviselők nem részesülnek semmilyen juttatásban.

11 PH: Dömsöd, május 30. Bajzák István ügyvezető MOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület Záradék A közhasznúsági jelentés mérleg és eredménykimutatás módosítását a szervezet közgyűlése május 30-án elfogadta.

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2013. február

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben