Nagy Lajos fűszer- és vegyeskereskedése Kemecsén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Lajos fűszer- és vegyeskereskedése Kemecsén"

Átírás

1 KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA III. évfolyam 3. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Nagy Lajos fűszer- és vegyeskereskedése Kemecsén A fénykép az 1940-es évek elején készült A Sóstói Múzeumfalu közösségi épületei sorában a szatócsbolt jelentős szerepet tölt be. Az állandó kiállítások vezetői (képes, rajzos, szöveges füzetek) nagy elismeréssel említik Kemecse nevét és Nagy Lajos kereskedő személyét, tevékenységét. Nagy Lajos a közép és időskorúak emlékezete szerint művelt, intelligens, köztiszteletben álló személy volt kedves feleségével együtt. (folytatás a következő oldalon) Tartalomból Nagy Lajos fűszer- és vegyeskereskedése Kemecsén* Vitéz István gyógyszerész * Kemecse község metszett rézpecsétnyomója 1908-ból * Répásy Mihály tábornok és a kokárda * Országgyűlési képviselőink (2. rész) * M. Juhász Margit s a szülőföld * 11. Honvédgyalogezred

2 2. A m. Kir. Pénzügyőri szakaszból Szj. 47/45. szám /1934 Igazolvány Alulírott ezennel hivatalosan igazolom, hogy Nagy Lajos lakos szabályszerűen bejelentette azon körülményt, hogy Kemecsén Fő úton 248. hrsz. A fűszer-és vegyeskereskedésben cukor, gyufa, szivarka, papír és hüvely árusítással foglalkozik. (1899. XVIII. tc. 27, 1921 XI. tc. 15, 1921 XIX. Tc. 14 ) Kemecse, 1934 június hó 28-án Torma János k.v. szemlész Utca elnevezés és házszám változás folytán helyesbítve (Kossuth Lajos utca 1.-re) Kemecse, április 9.-én pü.őri főszemlész Az engedély eredeti példánya a Gyűjteményben található több, a boltból származó eszközök és tárgyakkal együtt Nagy Lajos bácsi személyes adományaként. *** A szatócsbolt Fűszer- és vegyeskereskedése a lakásából került kialakításra, hosszú ideig tűzifa és szénkereskedéssel is foglalkozott. Működési engedélyét 1934-ben kapta akkor Fő út 248 hrsz. alá, melyet 1942-ben Kossuth út 1. számmá neveztek át. A falusi kiskereskedők, a szatócsok a készruhán és lábbelin kívül minden olyan eszközt, terményt, terméket árusítottak, amit a lakosság nem tudott előállítani és nagy igényük volt rá. Jó kapcsolataik révén mindent igyekeztek beszerezni, hiszen mindegyiküknek volt saját vevőköre és azt igyekezett is megtartani. Kamatmentes hitelben történő vásárlás és a kölcsön közkedvelt volt. Kapcsolatuk bizalomra, kölcsönös tiszteletre épült. A tartozásokat hitel könyvben vezették, kiegyenlítése a becsület fokmérője volt. A szatócsboltba az előírásoknak megfelelően készített kívülről tömör deszka, belül üvegezett ajtón keresztül lehetett bejutni. A vegyeskereskedés leglátványosabb darabjai a polcokon sorakozó árudobozok és üvegek voltak. Az élelmiszerek (kávé, tea, paprika) korszerű előre csomagolása az 1920-as évektől kezdve vált jellemzővé. Ezek egyúttal korszerű reklámhordozók is voltak. Különböző fajtájú, formájú üvegeket is láthattunk: Zwack likőr, Unicum, Diana sósborszesz, Globus konzerv üvegek. E dobozok és üvegek kereskedelem és ipartörténeti szempontból igen jelentősek. A polc üveges szekrényke részében voltak a tejes és tejfölös üvegek, porcelánedények mustáros, dzsemes üvegek. A másik részben a ma is ismert sütőporok, vaníliacukrok, szalakálik, különböző fűszerek. A polcok alatti rekeszes ládákban nagyobb mennyiségben kimért asztali só, kristálycukor, rizs 100-as felirattal. Az élelmiszer részleg után a felső polcokon vegyi anyagok, illatszeres formaüvegek, dobozok voltak. Ilyenek mint a Pitralon, a hajmosó W2, a fertőtlenítő Lysoform és más tisztító szerek: Sidor, Kályhacsőlakk és a közkedvelt Tangó paszta. A cipőpaszták között a legismertebbet a Schmoll pasztát különböző nagyságú dobozokban árusították. Itt volt a különböző méretű kefe, légyfogó, a Lux mosópor. Az alsó polcokon mindig kéznél volt a leginkább keresett dohányárú a szivar, a pipadohány a Török és Szenátor szivarkadohány a Lepke szivarkapapírral és a Vaco szipkával.

3 3. Vitéz István (Kemecse, május 7. Budapest, november 10.) Gyógyszerész, a gyógyszerész-tudományok kandidátusa (1950) Városunk neves szülötte a kemecsei Kígyó Patikában volt gyakornok, a budapesti egyetemen 1924-ben gyógyszerészi, 1926-ban gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett. Karádon, majd budapesti patikákban dolgozott tól a Közegészségtani Intézetben tanársegéd, 1938-tól adjunktus ben egyetemi magántanárrá habilitálták ben az intézet megbízott vezetője tól az Országos Közegészségügyi Intézet szerológiai osztályára került, ahol parazitológiával, üzemek, gyógyszertárak higiéniai ellenőrzésével foglalkozott. Főbb művei: - Közegészségtani Praktikum (Bp., 1952); - Sebészeti hygiéne (Dr. Hüttl Tivadarral, Bp., 1964); - Fizikai, kémiai, kombinált sterilezési módszerek és a sterilitási vizsgálatok (Bp., 1971). Irodalom Dr. Láng Béla: 50 év a közegészségügy szolgálatában (Gyógyszerészet, 1973); V. I. (Gyógyszerészet, 1982). Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon ( ) Kemecse község metszett rézpecsétnyomója 1908-ból A kemecsei Gyűjteményben található az Iglai Ferenc által adományozott Kemecse köralakú metszett rézpecsétnyomója. A képen látható pecsétnyomó felirata: Szabolcs Vármegye Kemecse Község A Központi Statisztikai Hivatal Levéltárának kiadásában A történelmi Magyarország városainak és községeinek pecsétgyűjteménye az Országos Községi Törzskönyvbizottság határozatai alapján ( ). A kiadvány alapjául szolgáló irategyüttes a kutatók által eddig is hozzáférhető volt. A kiinduláshoz segítséget kaphatunk a Statisztikai Hivatal 1998-ban megjelent A történeti Magyarország városainak és községeinek névváltozatai az Országos Községi Törzskönyvbizottság iratanyaga alapján ( ) című kiadványa révén, mivel tartalmazza az akkori hivatalos helységneveket, amiket négy vármegye (Árva, Liptó, Hunyad és Fogaras) kivételével, alapos felülvizsgálat után jóváhagytak. Az Országos Törzskönyvbizottság párhuzamosan megkezdte a települések beküldött, részben címeres pecsétjeinek felülvizsgálatát, illetve a heraldikai (címertani) szempontokat kielégítők jóváhagyását, melyek a történeti múlt gyakorta több száz éves hagyományait tükrözték. A címerhasználatot jogfolytonosság ellenére sem lehetett önkényesen, a bizottság jóváhagyása nélkül gyakorolni, mint ahogy ezt a Hajdú megyei Földes 1901-ben megkísérelte, melyet végül a Belügyminisztérium, mivel a címer minden szempontból megfelelt, 1908-ban elismert és a /1908. B.M. sz. rendeletével megállapított. A szokásos eljárás: az Országos Levéltárban lévő, illetve a községektől bekért pecsétlenyomatok, rajzok tanulmányozása után döntött a bizottság az új- vagy régi címerek, pajzsba foglalt ábrák címeres pecsétként való használatáról. Forrás: Honismeret 1999/4

4 4. Répásy Mihály tábornok és a kokárda A 2007-es Répásy-év tiszteletére a már eddig is közölt dokumentumok, források után most lapunk hasábjain Bay Ilona: A kamélia című művét közöljük, melyet a Tóth Sándor ny. ezredes, helytörténész adományozott Gyűjteményünknek. Bay Ilona (ludányi), birtokos, Bay Gábor és csicseri Ormos Katalin leánya, szeptember 24.-én Csarodán, Bereg megyében született. Neveltetését a szülői háznál nyerte és a festészet és a zene mellett komolyabb ismereteket is elsajátított ban Reviczky József szabolcs megyei birtokoshoz ment feleségül, akitől 1878ban elvált. Családi kapcsolata mellett élvezetet talált az utazásban, szellemi munkásságban és a jótékonyság gyakorlásában. Alapító tagja lett a magyar történelmi s más társulatoknak, melyeket pályadíjak kitűzésével is támogatott. Felváltva csarodai birtokán és Debrecenben tartózkodott. Útleírásokat (külföldről), idilleket, elbeszéléseket és történeti cikkeket írt. A következő hírlapokban és folyóiratokban publikált: Családi Kör ( ), Világ-, Fővárosi Lapok (1876 óta), Pesti Napló , sz.), Debrecen, Századok (1889.) és Turul (1889.). Lehoczky, Bereg vármegye II l. Turul , és önéletrajzi adatok. Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bay Ilona: A kamélia A korszellem Bereg vármegye székvárosában, Beregszászban is új székházat emelt. Az egyemeletes épület karcsú oszlopzatos homlokzatával, szellős termeivel nagyobb városban is számot tehetne. A Bereg vármegyeiek még emlékezhetnek az új épület helyén lerombolt régi vármegyeházra. Az a sokaktól ócsárolt egyemeletes, masszív kőépület, tömör falaival künnálló ágbogas vasrostélyoktól védett ablakaival szintén, mint az új székház az átellenes kis sétányra nézett, melynek fekvését szorosan a Vérke partja fölött, a beregszászi hegység panorámájával, festőinek mondhatom. A primitív stílben épült régi vármegyeháza, izmos falaival, sokkal inkább imponáló volt előttem, mint a mai igényeknek megfelelő, de hotelekre emlékeztető új székház, mert ama vasrostélyos épület ódonságával beszélni látszott hozzám, mivel a vármegye történelmével egybe volt forrva. A régi vármegyeháza vastag falába ékelt, időtől barnult kőíves kapuja előtt rendesen a vármegye színeibe öltözött, piros nadrágos, fehér sújtással, kékdolmányos hajdú fogadta, patriarchális szokásra emlékeztetőleg az idegent, és a vármegye hajdúnak a szalutálásával megértette az idegen: hogy Bereg vármegye rezidenciális kúriájába lépett. Nekem is akadt ott dolgom, és mikor azon a régi durván faragott kőíves kapuboltozaton beléptem, önkéntelenül elfogódtam. Körülöttem várakra emlékeztetőleg hagyományos, minden régi volt. Körülnéztem. Tágas, puszta udvar ásított elém, porcsinttól zöldellt térség egyik sarkában ott állt az öreg kerekes kút, az udvar másik sarkához pedig oda képzeltem a lövésre fölszerelt kis ágyút... Az épület udvarra néző földszintjén, bemenettől jobbra, festetlen tölgyajtó fölött, nagy fekete betűkkel fel volt írva az egykor fehérre meszelt sárga falra: Katonai szoba," ama helyiségben tartózkodtak hajdan a vármegye katonái, (hajdúi) mint a középkori várak földszintes tágas cintermében a vár őrsége. A régmúlt időbe visszavezetett épületben egyre fokozódott elfogultságom, hát még mikor a falba ékelt, kevéssé széles és meredek lépcsőkön az emeletre feljutottam... Hosszú tágas folyosó nézett fölém, melynek nyitott árkádjait tömör oszlopok támogatták, akár csak valamely középkori lovagvárban lettem volna. Körülöttem ünnepélyes csönd volt, a folyosó egyszerű tégla padlózata, mint hajdan a nagyapámét, lépteimet visszakongta, s mintha az alacsonyan gerendázott mennyezetes termekből régi alakok közeledtek volna felém... Hát bizony én nem átallom elmondani, hogy Bereg vármegyei régi, divatellenes vármegyeházát a hozzáfűzött történelmi emlékeknél fogva kegyelettel szemléltem és az ódon épület egyik történelmi szép emlékét kegyelettel jegyzem most ide.

5 5. Testvérnéném, Erzsébet gyermekkori emlékei közt nagy kegyelettel őrzött egy kis bokrétát, melyet elhunyta előtt őrzés végett nekem adott át. Ezt a kamélia kokárdát 1848 év tavaszán több ezer példányban gyártották, és akkoriban Magyarország nagyobb városaiban árulgatták. Testvérnéném ama kis kokárdát az akkoriban még oly látogatott debreceni nagyvásárból, vásárfiaként kapta apámtól, mert akkoriban még messze vármegyékből bejártak a dzsentrik az országos debreceni vásárokra. A testvérem kaméliájának a párját apám kalapja mellett, az akkor divatos, olaszosan karimás Kossuth kalapja (amelyet ma is őrzök) mellé tűzve viselte év egyik napján Beregvármegyének rendkívüli közgyűlése volt. Az ódon vármegyeháza nagytermében egybegyűltek éppen azzal voltak elfoglalva, hogy a vármegye területére érkezett idegenek sorsa fölött határozzanak, érdekükben állást foglaljanak. A nevezetes idegenek Lengyelországban állomásozó Würtemberg herceg nevét viselő 6. huszárezredbeli néhány közvitéz volt, akik hazulról valamilyen útonmódon tudomást szereztek a Magyarországon folyt dolgokról, és a magyar fiukban a honvágy fölébredt, a Kárpátoknak szökve, Bereg vármegyébe baj nélkül bejutottak, és a vármegyénél jelentkeztek, hogy ők hazájuk védelmére hagyták el ezredüket. A terembegyűltek egyszerre elhallgattak és minden szem várakozólag a teremajtó felé fordult. A tanácsterem ajtaja előtt kívül kardcsörrenés, sarkantyú pengett... Az ajtó hirtelen fölpattant és egy huszártiszt lépett be. A katonai díszbe öltözött ifjú huszár megállt az asztalnál, imponálólag, katonásan szalutált, majd hideg kimértséggel mondta, hangját fölemelten, hogy ő a Würtemberg herceg nevét viselt 6. huszárezred egyik tisztje: Répásy, és őt Lengyelországból küldte ki Lenkey százados, és a kiadott parancs értelmében követeli a Bereg vármegye területére szökött rebellis huszárok kiadatását. Répásy huszártiszt fent előadott követelésére a teremben nagy bugás keletkezett, az ifjabbak közül néhányan izgatottan kiáltották. - Hazaáruló szólhat így! A huszártiszt megrezzent, homloka sűrű redőkbe vonult, jobbját kardmarkolatára szorította. A Bereg vármegyei urak higgadtabbjai szintén fölálltak, és mielőtt a tiszt szóhoz juthatott volna, fenti nyilatkozatáért komolyan megdorgálták. A huszártiszt tágra nyílt szemekkel hallgatott, majd homlokáig pirult, és meghatott hangon szabadkozni kezdett, hogy ő, mint katona csak kötelességének kívánt eleget tenni, és tisztelettel kéri honfitársait, világosítsák őt föl a tények állásáról, mert ő magyar ember, hazáját melegen szereti, de mivel Fiáth és Lenkey honfitársaival Lengyelországban állomásoznak, a hazai ügyek előttük teljesen ismeretlenek. Répásyt a jelenlévők körülállták, és siettek vele megértetni: Magyarország nem rebellis ország, de a magyar hazát nagy veszély fenyegeti, és minden jóravaló hazafinak kötelessége, helyzetéhez mérten, a védelemben részt venni. Répásy áhítattal hallgatta a vele közölteket, majd kérte az 1848 év előzményeit ismertessék meg vele. Mikor aztán Répásyt mindenről felvilágosították, a fiatal katona arca kigyulladt, és lelkesülten mondta. - Uraim, nekem is adjatok egy kokárdát! Apám fölállott, kalapját előkereste, és a kalap mellől a piros, fehér, zöld leveles kaméliát a huszártisztnek adta át. - Köszönöm, hebegte hévvel átvéve a kis kaméliát Répásy, és a régi magyarokat jellemző önzetlen hazafiságtól sugárzott tekintettel, melegséggel ajkához emelte a kokárdát, majd elgondolkodva percekig szemlélve a kis trikolort... Ama percek alatt Répásy bizonnyal arra gondolt, hogy őt is magyar asszony ringatta, és a régi múltban minden magyar nővel, az ő édesanyja is a fia szívébe oltotta az akkori szentháromságot: imádjad istened, tiszteld szülőidet, feltétlenül szeresd hazádat." A teremben mindenki hallgatott, végre a huszártiszt Répásy törte meg a csendet. - Uraim, most isten önökkel, Lengyelországba megyek vissza, Lenkey századosomnak ezzel a kis trikolorral fogok beszámolni! És Répásy keblébe rejtette a kis kaméliát. Lenkey huszárkapitány miként fogadta a Bereg vármegyei trikolort a következmény eléggé megmagyarázta, mert Répásy távozása után Lenkey és Fiáth századosok, a Würtemberg herceg nevét viselő 6. huszárezredbeli legénység élén, csakhamar a magyar haza területére lépett, mint azt igazolja a történelem.

6 6. Országgyűlési képviselőink (2. rész) Kállay András (Kemecse) 1875-ben Nagykállóban Szabolcs megyében született, néhai Kállay András volt főispán és képviselő fia. Középiskoláit Budapesten a piarista gimnáziumban végezte, majd jogi pályára lépett. Ennek elvégzése után nagyhalászi birtokára vonult vissza, ahol gazdálkodott. Egész életében a népért dolgozott s annak körében rendkívüli népszerűségnek és szeretetnek örvendett. A vármegyei közéletben mint megyebizottsági és képviselőtestületi tag a társadalmi életben vezető szerepet játszott. Bár pártkeretekbe nem tartozott, régi lelkes híve volt a Nagyatádi Szabó-féle kisgazdapárt programjának. A Wagner Károly lemondása folytán megüresedett kemecsei kerület nagy többséggel választotta meg pártonkívüli programmal 1920 októberében Wagnerrel szemben. A kérvényi bizottság tagja. Dr. Kállay Miklós (Kemecse, pártonkívüli) 1887-ben született Nyíregyházán. Római katolikus, földbirtokos, nyugalmazott földművelésügyi miniszter volt. Jogi tanulmányait a budapesti, párizsi, londoni és genfi egyetemen végezte. Az államtudományi doktori diploma megszerzése után Szabolcs vármegye szolgálatába lépett. Mint tiszteletbeli főszolgabíró 1918-ban megvált a közigazgatási pályától, gazdálkodni kezdett és tevékeny szerepet vitt a megye közéletében. Elnöke volt a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamarának ben Szabolcs és Ung vármegye főispánjává nevezték ki, érdemei és munkássága elismeréséül pedig a kormányzó 1926-ben a II. osztályú magyar érdemkeresztet a csillaggal adományozta számára. Főispán korában részt vett a római és brazíliai interparlamentáris kereskedelmi unió konferenciáján és ott nagy rátermettséggel és jól képességgel képviselte a magyar gazdasági érdekeket. Tisztét októberéig töltötte, be amikor a Bethlen-kormányban a kereskedelmi minisztérium politikai államtitkára lett. Nemsokkal rá a kemecsei kerület egyhangúlag képviselőjévé választotta. Mint Bud János kereskedelemügyi miniszter munkatársa részt vett minden kereskedelmi vonatkozású törvényalkotásban és a külkereskedelmi tárgyalásokon. A kereskedelemmel és az iparral igen intenzív kapcsolatot tartott. Ő volt az első politikai államtitkár, aki minisztere távollétében, mint annak helyettese, a költségvetési vitában a tárcát képviselte. A milánói és párizsi nemzetközi kiállításon a kormány képviseletében vett részt ben Budapest északi kerületében és Kemecsén kapott mandátumot; Az utóbbit tartotta meg. Dombóváron is fellépet, de erős küzdelem után őrgróf Pallavicini Györggyel szemben kisebbségben maradt. A Bethlen-kormány lemondása után, szeptember 1.-jén mentette fel Horthy Miklós kormányzó az állásából fáradhatatlan buzgalommal és odaadással teljesített szolgálatainak elismerésével. A Gömbös-kormányban földművelésügyi miniszter lett. Első ténykedése volt az osztrákmagyar kereskedelmi szerződés megkötése, azután pedig intenzíven foglalkozott a magyar-lengyel kapcsolatok elmélyítésével. Működése alatt a termelési és értékesítési kérdések megoldására törekedett, sikerült a gazda adósságok rendezését is megoldania. A képviselőházban az erdőtörvény és a cselédek költözéséről szóló törvény minisztersége alatt került a törvénytárba. Az erdőtörvénnyel kapcsolatosan az Alföld fásításának problémája is megoldást nyert. Az évi aszálykárosultak megsegítését sikerrel intézte és megindította a Tisza felső folyásának hajózhatóvá tételét január 8.án lemondott tárcájáról, az új választások kiírása után pedig kilépett a Nemzeti Egységpártjából. Forrás: Országgyűlési almanach

7 7. M. Juhász Margit s a szülőföld A verseket városunk szülöttének M. Juhász Margit Üzenem Ádámnak 1930-ban megjelent verseskötetének Az otthon versciklusából idéztük. Csodalátó apám Szombat esték Az apám is látott néha csodákat Virágos ház, öreg falu Nagyhomlokú, süppedt házak között. És szemben künn a rét. Az apám, aki régmúlt alkonyatkor Hulló napok, színes napok Örökre messze, messze költözött. És ámulós mesék. Az apám is volt egyszer kicsi gyermek, A dúc alatt fehér galamb Kékszemű, csendes, könyvbúvó diák. És áldott, esti csend. De fűrészt adtak gyönge két kezébe, Messzi úton, fehér úton S hogy apja meghalt, rámaradt a bárd. Lovak csengője cseng. Az én apám nótákat írt titokban, Erős apám, büszke apám Ács plajbásszal, a deszkaszélekre. Jön ott a fák alatt. S földszagú, párás, tavaszi estéken Vidám apám, dolgos apám Forrón lángolt fel szelíd kék szeme. Hozzák a gyors lovak. Bámész falucskák szent toronytetőin Messze faluban, dombtetőn Ércesen zengett izmos kalapácsa. Templomot épít ő. Elnyúló, álmos, nagy mezők intettek, És szombat este jár haza S délibáb ringott messze, új határba. A templomépítő. Az apám mindhalálig mesze vágyott A tornácról a lámpa int Nádasok közt megbúvó régi házból. A vadszőllő megett. De fát oltott, virágot plántált nyáron Cicával játszik kis hugom És verset írt a pásztorfurulyáról. És édesen nevet. Az apám szelíd, betlehemi ács volt. A kert felett vibrál a hold, Megfért szívében a lázadás és béke. Fű közt tücsök dalol, Lelkébe rejtett, drága harcainak S ügyetlen kis pásztorgyerek Immár örökre vége, Flótázik valahol. De rám hagyta a vágyat örökségbe. Anyám vígan szól: Gyerekek, Bodrink fület hegyez! Mind kifutunk. Szekér áll meg A kiskapu megett.

8 Honvédgyalogezred Hősök és áldozatok Az első világháború hőseire, áldozataira emlékezünk ezzel az újabb csoportképpel, mely Blaner Attila Vasmegyeri úti lakos tulajdona. A képen a 11. Honvédgyalogezred katonái láthatók. A kép legfelső sorának balról a negyedik katonája Nyerges Károly a Blaner család rokona. A 19 éves fiatal hősi haláláról az olaszországi Piave folyó menti csatában Kozma Sándor Kemecse című könyvében külön is megemlékezik. Ő közli a 11. Honvédgyalogezred további hősi halottainak adatait is: Kató János 20 éves Puskás Lajos 24 éves Vad József 26 éves Hajzer Lajos 31 éves Balogh Miklós 35 éves Kovács András 41 éves Sokan sebesülésükből felgyógyultak, sokan rokkantan éltek tovább, néhányan itthon haltak meg később. Kegyelet és tisztelet övezze a hős áldozatokat. Felelős szerkesztő: Lucza János Letölthető: Technikai szerkesztő: Lucza Viktor Kiadja: Városvédő Egyesület Nyomdai munka: Sz-Sz-B Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet nyomdája

Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja

Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja II. évfolyam 1. szám Dunakeszi 2009. május Dunakeszi Alag Helyismereti Lapja SZERKESZTŐSÉG: KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR DUNAKESZI, KOSSUTH LAJOS U. 6. FELELŐS SZERKESZTŐ: CSOMA ATTILA ÉS LŐRINCZ RÓBERT

Részletesebben

BELVEDERE. Papp János, a NEMZETI PARASZTPÁRT hódmezővásárhelyi nemzetgyűlési képviselője BELVEDERE. MMIX november december MERIDIONALE

BELVEDERE. Papp János, a NEMZETI PARASZTPÁRT hódmezővásárhelyi nemzetgyűlési képviselője BELVEDERE. MMIX november december MERIDIONALE Történelem és társadalomtudományok XXI. évfolyam, 7 8. szám Papp János, a NEMZETI PARASZTPÁRT hódmezővásárhelyi nemzetgyűlési képviselője 2009/XXI. 7 8. Megrendelhető: terjesztes@belvedere.meridionale.hu

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

Dr. Diószegi György Antal. Adalékok a magyarországi görög Lyka-nemzetség történetéhez

Dr. Diószegi György Antal. Adalékok a magyarországi görög Lyka-nemzetség történetéhez Dr. Diószegi György Antal Adalékok a magyarországi görög Lyka-nemzetség történetéhez A közölt és megjelentetett jelen alkotás Dr. Diószegi György Antal és Lantos- Lyka Antal szellemi tulajdona. Magáncélra,

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 29. 2011. Kortes-tál (Helytörténeti Gyűjtemény) (dr. Németh László ajándéka)

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 29. 2011. Kortes-tál (Helytörténeti Gyűjtemény) (dr. Németh László ajándéka) FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 29. 2011. Kortes-tál (Helytörténeti Gyűjtemény) (dr. Németh László ajándéka) A Brázay-villa Tüdős Klára "Fény és árnyék" című filmjében, 1943

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

A bernáthfalvi Bernáth Család Története

A bernáthfalvi Bernáth Család Története BERNÁTH LÁSZLÓ Ifj. BERNÁTH LÁSZLÓ A bernáthfalvi Bernáth Család Története ~ 2 ~ A bernáthfalvi Bernáth Család Története Írta: Bernáth László és Ifj. Bernáth László A családtörténeti könyv harmadik, bővített

Részletesebben

Egy évtizeddel késõbb, 1895-ben Kulinyi szerint (471) az adatok így alakultak :

Egy évtizeddel késõbb, 1895-ben Kulinyi szerint (471) az adatok így alakultak : BEZERÉDY ISTVÁN Az alapítás és az elsõ igazgató 1880-1904 A város Szeged 1719-ben nyerte vissza szabad királyi városi kiváltságait, amelyeket a török uralom alatt elvesztett. Bár 1961-ig nem lett megyeszékhely,

Részletesebben

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED Az 1879-es szegedi árvíznek és az utána megindult újjáépítésnek napjainkban már kisebb könyvtárra való irodalma van, és a levéltári iratanyag is roppant gazdag.

Részletesebben

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Séta a kerületben Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Pestszentlőrinc - Pestszentimre területe már a honfoglalás idején lakott volt, legkorábbi

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

Március 15. 2007. márciusi programok. Március 3. Töltôdj fel! Zenés ifjúsági délután, a miskolci lámpás együttes elôadásában!

Március 15. 2007. márciusi programok. Március 3. Töltôdj fel! Zenés ifjúsági délután, a miskolci lámpás együttes elôadásában! 175. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu Meghívó az ünnepségre F f Meghívjuk településünk minden lakóját az 1848-as forradalom és szabaságharcról tartandó megemlékezésre. 2007. március

Részletesebben

Városunk. Vértanú a fõvárosban. Császári megszállás alatt. Budapesti Honismereti Híradó. Rédey Pál Vihar a nemzet színháza körül

Városunk. Vértanú a fõvárosban. Császári megszállás alatt. Budapesti Honismereti Híradó. Rédey Pál Vihar a nemzet színháza körül Városunk Budapesti Honismereti Híradó II. évfolyam 1. (jubileumi) szám Rédey Pál Vihar a nemzet színháza körül Elgondolni is rossz lenne, hogy a nemzetnek soha nem lehetne és lesz színháza, s a nemzet

Részletesebben

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010.

X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 26. 2010. Füredi villasor 1915 körül (A háttérben jobbra a Tornay villa) (képeslap, Városi Helytörténeti Gy jtemény) FÜREDI HISTÓRIA X. ÉVFOLYAM 3. sz. 2010. december 1 Felelős szerkesztő:

Részletesebben

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. december XX. évfolyam / 4., 79. szám TÉL 1275 1992

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

Verses barangoló hazai tájakon. A könyvtár nyertes pályázatairól Fügedi István. Új fotókiállításáról. A Balatonfüred.

Verses barangoló hazai tájakon. A könyvtár nyertes pályázatairól Fügedi István. Új fotókiállításáról. A Balatonfüred. XXII. évf. 4. szám VÁROSUNK LAPJA 2010. február 25. Verses barangoló hazai tájakon A könyvtár nyertes pályázatairól Fügedi István Új fotókiállításáról Szlovák Sándorné A Balatonfüred elleni mérkőzésről

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

Istentől áldott, új esztendőt!

Istentől áldott, új esztendőt! A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 210 Ft XXI. évfolyam 1. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2014. január Istentől áldott, új esztendőt! Várfi András polgármester újévi köszöntője

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS. (Monok, 1802 Torinó, 1894)

KOSSUTH LAJOS. (Monok, 1802 Torinó, 1894) KOSSUTH LAJOS (Monok, 1802 Torinó, 1894) Kossuth Lajos jogász, újságíró, politikus, államférfi, a nemzeti függetlenségért, a feudális viszonyok felszámolásáért, a polgári szabadságjogok biztosításáért

Részletesebben

TARTALOM: Kovács Emőke

TARTALOM: Kovács Emőke FÜREDI HISTÓRIA VI. évfolyam 2. sz. 2006. július 1 TARTALOM: Felelős szerkesztő: ELEK MIKLÓS Szerkesztőbizottság: BAÁN BEÁTA, NÉMETH ÁKOSNÉ, DR. RÁCZ JÁNOS, Z. KARKOV ÁNY JUDIT Lichtneckert András: A FÜREDI

Részletesebben

Rác templom melletti emeletes ház földszintjén, a mai virágüzlet helyén

Rác templom melletti emeletes ház földszintjén, a mai virágüzlet helyén XIII. évfolyam 5. szám, 2009. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Kérdés Dunaföldvár a második világháború elõtt jelentõs kereskedelmi központ volt. Gazdag árukészlettel, minden igényt kielégítõ választékkal várták

Részletesebben

Koszorúzások, fáklyafényes megemlékezések az 56-os jubileumi ünnepségsorozat zárónapján

Koszorúzások, fáklyafényes megemlékezések az 56-os jubileumi ünnepségsorozat zárónapján LIX. évfolyam 2. szám 2007. január 19. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb január 26-án. Kik kapjanak CSEPELÉRT - díjat 2007-ben? Február 16-ig várják a javaslatokat! Tisztelt Csepeliek! A Csepeli

Részletesebben

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen)

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen) f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVII. év fo lyam 195. szám A Fővárosi

Részletesebben

1956 üzenete ÚJPESTI NAPLÓ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám. www.ujpest.hu

1956 üzenete ÚJPESTI NAPLÓ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám. www.ujpest.hu INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: HORVÁTH DÁVID 1956 üzenete Ünnepségek, megemlékezések

Részletesebben

Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje!

Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje! KÜRTÖS II. évfolyam 3.szám Közéleti havilap 2004. március Ára 10,- korona Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje! Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom egyik legszebb és legtisztább ünnepe

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben