Nagy Lajos fűszer- és vegyeskereskedése Kemecsén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Lajos fűszer- és vegyeskereskedése Kemecsén"

Átírás

1 KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA III. évfolyam 3. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Nagy Lajos fűszer- és vegyeskereskedése Kemecsén A fénykép az 1940-es évek elején készült A Sóstói Múzeumfalu közösségi épületei sorában a szatócsbolt jelentős szerepet tölt be. Az állandó kiállítások vezetői (képes, rajzos, szöveges füzetek) nagy elismeréssel említik Kemecse nevét és Nagy Lajos kereskedő személyét, tevékenységét. Nagy Lajos a közép és időskorúak emlékezete szerint művelt, intelligens, köztiszteletben álló személy volt kedves feleségével együtt. (folytatás a következő oldalon) Tartalomból Nagy Lajos fűszer- és vegyeskereskedése Kemecsén* Vitéz István gyógyszerész * Kemecse község metszett rézpecsétnyomója 1908-ból * Répásy Mihály tábornok és a kokárda * Országgyűlési képviselőink (2. rész) * M. Juhász Margit s a szülőföld * 11. Honvédgyalogezred

2 2. A m. Kir. Pénzügyőri szakaszból Szj. 47/45. szám /1934 Igazolvány Alulírott ezennel hivatalosan igazolom, hogy Nagy Lajos lakos szabályszerűen bejelentette azon körülményt, hogy Kemecsén Fő úton 248. hrsz. A fűszer-és vegyeskereskedésben cukor, gyufa, szivarka, papír és hüvely árusítással foglalkozik. (1899. XVIII. tc. 27, 1921 XI. tc. 15, 1921 XIX. Tc. 14 ) Kemecse, 1934 június hó 28-án Torma János k.v. szemlész Utca elnevezés és házszám változás folytán helyesbítve (Kossuth Lajos utca 1.-re) Kemecse, április 9.-én pü.őri főszemlész Az engedély eredeti példánya a Gyűjteményben található több, a boltból származó eszközök és tárgyakkal együtt Nagy Lajos bácsi személyes adományaként. *** A szatócsbolt Fűszer- és vegyeskereskedése a lakásából került kialakításra, hosszú ideig tűzifa és szénkereskedéssel is foglalkozott. Működési engedélyét 1934-ben kapta akkor Fő út 248 hrsz. alá, melyet 1942-ben Kossuth út 1. számmá neveztek át. A falusi kiskereskedők, a szatócsok a készruhán és lábbelin kívül minden olyan eszközt, terményt, terméket árusítottak, amit a lakosság nem tudott előállítani és nagy igényük volt rá. Jó kapcsolataik révén mindent igyekeztek beszerezni, hiszen mindegyiküknek volt saját vevőköre és azt igyekezett is megtartani. Kamatmentes hitelben történő vásárlás és a kölcsön közkedvelt volt. Kapcsolatuk bizalomra, kölcsönös tiszteletre épült. A tartozásokat hitel könyvben vezették, kiegyenlítése a becsület fokmérője volt. A szatócsboltba az előírásoknak megfelelően készített kívülről tömör deszka, belül üvegezett ajtón keresztül lehetett bejutni. A vegyeskereskedés leglátványosabb darabjai a polcokon sorakozó árudobozok és üvegek voltak. Az élelmiszerek (kávé, tea, paprika) korszerű előre csomagolása az 1920-as évektől kezdve vált jellemzővé. Ezek egyúttal korszerű reklámhordozók is voltak. Különböző fajtájú, formájú üvegeket is láthattunk: Zwack likőr, Unicum, Diana sósborszesz, Globus konzerv üvegek. E dobozok és üvegek kereskedelem és ipartörténeti szempontból igen jelentősek. A polc üveges szekrényke részében voltak a tejes és tejfölös üvegek, porcelánedények mustáros, dzsemes üvegek. A másik részben a ma is ismert sütőporok, vaníliacukrok, szalakálik, különböző fűszerek. A polcok alatti rekeszes ládákban nagyobb mennyiségben kimért asztali só, kristálycukor, rizs 100-as felirattal. Az élelmiszer részleg után a felső polcokon vegyi anyagok, illatszeres formaüvegek, dobozok voltak. Ilyenek mint a Pitralon, a hajmosó W2, a fertőtlenítő Lysoform és más tisztító szerek: Sidor, Kályhacsőlakk és a közkedvelt Tangó paszta. A cipőpaszták között a legismertebbet a Schmoll pasztát különböző nagyságú dobozokban árusították. Itt volt a különböző méretű kefe, légyfogó, a Lux mosópor. Az alsó polcokon mindig kéznél volt a leginkább keresett dohányárú a szivar, a pipadohány a Török és Szenátor szivarkadohány a Lepke szivarkapapírral és a Vaco szipkával.

3 3. Vitéz István (Kemecse, május 7. Budapest, november 10.) Gyógyszerész, a gyógyszerész-tudományok kandidátusa (1950) Városunk neves szülötte a kemecsei Kígyó Patikában volt gyakornok, a budapesti egyetemen 1924-ben gyógyszerészi, 1926-ban gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett. Karádon, majd budapesti patikákban dolgozott tól a Közegészségtani Intézetben tanársegéd, 1938-tól adjunktus ben egyetemi magántanárrá habilitálták ben az intézet megbízott vezetője tól az Országos Közegészségügyi Intézet szerológiai osztályára került, ahol parazitológiával, üzemek, gyógyszertárak higiéniai ellenőrzésével foglalkozott. Főbb művei: - Közegészségtani Praktikum (Bp., 1952); - Sebészeti hygiéne (Dr. Hüttl Tivadarral, Bp., 1964); - Fizikai, kémiai, kombinált sterilezési módszerek és a sterilitási vizsgálatok (Bp., 1971). Irodalom Dr. Láng Béla: 50 év a közegészségügy szolgálatában (Gyógyszerészet, 1973); V. I. (Gyógyszerészet, 1982). Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon ( ) Kemecse község metszett rézpecsétnyomója 1908-ból A kemecsei Gyűjteményben található az Iglai Ferenc által adományozott Kemecse köralakú metszett rézpecsétnyomója. A képen látható pecsétnyomó felirata: Szabolcs Vármegye Kemecse Község A Központi Statisztikai Hivatal Levéltárának kiadásában A történelmi Magyarország városainak és községeinek pecsétgyűjteménye az Országos Községi Törzskönyvbizottság határozatai alapján ( ). A kiadvány alapjául szolgáló irategyüttes a kutatók által eddig is hozzáférhető volt. A kiinduláshoz segítséget kaphatunk a Statisztikai Hivatal 1998-ban megjelent A történeti Magyarország városainak és községeinek névváltozatai az Országos Községi Törzskönyvbizottság iratanyaga alapján ( ) című kiadványa révén, mivel tartalmazza az akkori hivatalos helységneveket, amiket négy vármegye (Árva, Liptó, Hunyad és Fogaras) kivételével, alapos felülvizsgálat után jóváhagytak. Az Országos Törzskönyvbizottság párhuzamosan megkezdte a települések beküldött, részben címeres pecsétjeinek felülvizsgálatát, illetve a heraldikai (címertani) szempontokat kielégítők jóváhagyását, melyek a történeti múlt gyakorta több száz éves hagyományait tükrözték. A címerhasználatot jogfolytonosság ellenére sem lehetett önkényesen, a bizottság jóváhagyása nélkül gyakorolni, mint ahogy ezt a Hajdú megyei Földes 1901-ben megkísérelte, melyet végül a Belügyminisztérium, mivel a címer minden szempontból megfelelt, 1908-ban elismert és a /1908. B.M. sz. rendeletével megállapított. A szokásos eljárás: az Országos Levéltárban lévő, illetve a községektől bekért pecsétlenyomatok, rajzok tanulmányozása után döntött a bizottság az új- vagy régi címerek, pajzsba foglalt ábrák címeres pecsétként való használatáról. Forrás: Honismeret 1999/4

4 4. Répásy Mihály tábornok és a kokárda A 2007-es Répásy-év tiszteletére a már eddig is közölt dokumentumok, források után most lapunk hasábjain Bay Ilona: A kamélia című művét közöljük, melyet a Tóth Sándor ny. ezredes, helytörténész adományozott Gyűjteményünknek. Bay Ilona (ludányi), birtokos, Bay Gábor és csicseri Ormos Katalin leánya, szeptember 24.-én Csarodán, Bereg megyében született. Neveltetését a szülői háznál nyerte és a festészet és a zene mellett komolyabb ismereteket is elsajátított ban Reviczky József szabolcs megyei birtokoshoz ment feleségül, akitől 1878ban elvált. Családi kapcsolata mellett élvezetet talált az utazásban, szellemi munkásságban és a jótékonyság gyakorlásában. Alapító tagja lett a magyar történelmi s más társulatoknak, melyeket pályadíjak kitűzésével is támogatott. Felváltva csarodai birtokán és Debrecenben tartózkodott. Útleírásokat (külföldről), idilleket, elbeszéléseket és történeti cikkeket írt. A következő hírlapokban és folyóiratokban publikált: Családi Kör ( ), Világ-, Fővárosi Lapok (1876 óta), Pesti Napló , sz.), Debrecen, Századok (1889.) és Turul (1889.). Lehoczky, Bereg vármegye II l. Turul , és önéletrajzi adatok. Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bay Ilona: A kamélia A korszellem Bereg vármegye székvárosában, Beregszászban is új székházat emelt. Az egyemeletes épület karcsú oszlopzatos homlokzatával, szellős termeivel nagyobb városban is számot tehetne. A Bereg vármegyeiek még emlékezhetnek az új épület helyén lerombolt régi vármegyeházra. Az a sokaktól ócsárolt egyemeletes, masszív kőépület, tömör falaival künnálló ágbogas vasrostélyoktól védett ablakaival szintén, mint az új székház az átellenes kis sétányra nézett, melynek fekvését szorosan a Vérke partja fölött, a beregszászi hegység panorámájával, festőinek mondhatom. A primitív stílben épült régi vármegyeháza, izmos falaival, sokkal inkább imponáló volt előttem, mint a mai igényeknek megfelelő, de hotelekre emlékeztető új székház, mert ama vasrostélyos épület ódonságával beszélni látszott hozzám, mivel a vármegye történelmével egybe volt forrva. A régi vármegyeháza vastag falába ékelt, időtől barnult kőíves kapuja előtt rendesen a vármegye színeibe öltözött, piros nadrágos, fehér sújtással, kékdolmányos hajdú fogadta, patriarchális szokásra emlékeztetőleg az idegent, és a vármegye hajdúnak a szalutálásával megértette az idegen: hogy Bereg vármegye rezidenciális kúriájába lépett. Nekem is akadt ott dolgom, és mikor azon a régi durván faragott kőíves kapuboltozaton beléptem, önkéntelenül elfogódtam. Körülöttem várakra emlékeztetőleg hagyományos, minden régi volt. Körülnéztem. Tágas, puszta udvar ásított elém, porcsinttól zöldellt térség egyik sarkában ott állt az öreg kerekes kút, az udvar másik sarkához pedig oda képzeltem a lövésre fölszerelt kis ágyút... Az épület udvarra néző földszintjén, bemenettől jobbra, festetlen tölgyajtó fölött, nagy fekete betűkkel fel volt írva az egykor fehérre meszelt sárga falra: Katonai szoba," ama helyiségben tartózkodtak hajdan a vármegye katonái, (hajdúi) mint a középkori várak földszintes tágas cintermében a vár őrsége. A régmúlt időbe visszavezetett épületben egyre fokozódott elfogultságom, hát még mikor a falba ékelt, kevéssé széles és meredek lépcsőkön az emeletre feljutottam... Hosszú tágas folyosó nézett fölém, melynek nyitott árkádjait tömör oszlopok támogatták, akár csak valamely középkori lovagvárban lettem volna. Körülöttem ünnepélyes csönd volt, a folyosó egyszerű tégla padlózata, mint hajdan a nagyapámét, lépteimet visszakongta, s mintha az alacsonyan gerendázott mennyezetes termekből régi alakok közeledtek volna felém... Hát bizony én nem átallom elmondani, hogy Bereg vármegyei régi, divatellenes vármegyeházát a hozzáfűzött történelmi emlékeknél fogva kegyelettel szemléltem és az ódon épület egyik történelmi szép emlékét kegyelettel jegyzem most ide.

5 5. Testvérnéném, Erzsébet gyermekkori emlékei közt nagy kegyelettel őrzött egy kis bokrétát, melyet elhunyta előtt őrzés végett nekem adott át. Ezt a kamélia kokárdát 1848 év tavaszán több ezer példányban gyártották, és akkoriban Magyarország nagyobb városaiban árulgatták. Testvérnéném ama kis kokárdát az akkoriban még oly látogatott debreceni nagyvásárból, vásárfiaként kapta apámtól, mert akkoriban még messze vármegyékből bejártak a dzsentrik az országos debreceni vásárokra. A testvérem kaméliájának a párját apám kalapja mellett, az akkor divatos, olaszosan karimás Kossuth kalapja (amelyet ma is őrzök) mellé tűzve viselte év egyik napján Beregvármegyének rendkívüli közgyűlése volt. Az ódon vármegyeháza nagytermében egybegyűltek éppen azzal voltak elfoglalva, hogy a vármegye területére érkezett idegenek sorsa fölött határozzanak, érdekükben állást foglaljanak. A nevezetes idegenek Lengyelországban állomásozó Würtemberg herceg nevét viselő 6. huszárezredbeli néhány közvitéz volt, akik hazulról valamilyen útonmódon tudomást szereztek a Magyarországon folyt dolgokról, és a magyar fiukban a honvágy fölébredt, a Kárpátoknak szökve, Bereg vármegyébe baj nélkül bejutottak, és a vármegyénél jelentkeztek, hogy ők hazájuk védelmére hagyták el ezredüket. A terembegyűltek egyszerre elhallgattak és minden szem várakozólag a teremajtó felé fordult. A tanácsterem ajtaja előtt kívül kardcsörrenés, sarkantyú pengett... Az ajtó hirtelen fölpattant és egy huszártiszt lépett be. A katonai díszbe öltözött ifjú huszár megállt az asztalnál, imponálólag, katonásan szalutált, majd hideg kimértséggel mondta, hangját fölemelten, hogy ő a Würtemberg herceg nevét viselt 6. huszárezred egyik tisztje: Répásy, és őt Lengyelországból küldte ki Lenkey százados, és a kiadott parancs értelmében követeli a Bereg vármegye területére szökött rebellis huszárok kiadatását. Répásy huszártiszt fent előadott követelésére a teremben nagy bugás keletkezett, az ifjabbak közül néhányan izgatottan kiáltották. - Hazaáruló szólhat így! A huszártiszt megrezzent, homloka sűrű redőkbe vonult, jobbját kardmarkolatára szorította. A Bereg vármegyei urak higgadtabbjai szintén fölálltak, és mielőtt a tiszt szóhoz juthatott volna, fenti nyilatkozatáért komolyan megdorgálták. A huszártiszt tágra nyílt szemekkel hallgatott, majd homlokáig pirult, és meghatott hangon szabadkozni kezdett, hogy ő, mint katona csak kötelességének kívánt eleget tenni, és tisztelettel kéri honfitársait, világosítsák őt föl a tények állásáról, mert ő magyar ember, hazáját melegen szereti, de mivel Fiáth és Lenkey honfitársaival Lengyelországban állomásoznak, a hazai ügyek előttük teljesen ismeretlenek. Répásyt a jelenlévők körülállták, és siettek vele megértetni: Magyarország nem rebellis ország, de a magyar hazát nagy veszély fenyegeti, és minden jóravaló hazafinak kötelessége, helyzetéhez mérten, a védelemben részt venni. Répásy áhítattal hallgatta a vele közölteket, majd kérte az 1848 év előzményeit ismertessék meg vele. Mikor aztán Répásyt mindenről felvilágosították, a fiatal katona arca kigyulladt, és lelkesülten mondta. - Uraim, nekem is adjatok egy kokárdát! Apám fölállott, kalapját előkereste, és a kalap mellől a piros, fehér, zöld leveles kaméliát a huszártisztnek adta át. - Köszönöm, hebegte hévvel átvéve a kis kaméliát Répásy, és a régi magyarokat jellemző önzetlen hazafiságtól sugárzott tekintettel, melegséggel ajkához emelte a kokárdát, majd elgondolkodva percekig szemlélve a kis trikolort... Ama percek alatt Répásy bizonnyal arra gondolt, hogy őt is magyar asszony ringatta, és a régi múltban minden magyar nővel, az ő édesanyja is a fia szívébe oltotta az akkori szentháromságot: imádjad istened, tiszteld szülőidet, feltétlenül szeresd hazádat." A teremben mindenki hallgatott, végre a huszártiszt Répásy törte meg a csendet. - Uraim, most isten önökkel, Lengyelországba megyek vissza, Lenkey századosomnak ezzel a kis trikolorral fogok beszámolni! És Répásy keblébe rejtette a kis kaméliát. Lenkey huszárkapitány miként fogadta a Bereg vármegyei trikolort a következmény eléggé megmagyarázta, mert Répásy távozása után Lenkey és Fiáth századosok, a Würtemberg herceg nevét viselő 6. huszárezredbeli legénység élén, csakhamar a magyar haza területére lépett, mint azt igazolja a történelem.

6 6. Országgyűlési képviselőink (2. rész) Kállay András (Kemecse) 1875-ben Nagykállóban Szabolcs megyében született, néhai Kállay András volt főispán és képviselő fia. Középiskoláit Budapesten a piarista gimnáziumban végezte, majd jogi pályára lépett. Ennek elvégzése után nagyhalászi birtokára vonult vissza, ahol gazdálkodott. Egész életében a népért dolgozott s annak körében rendkívüli népszerűségnek és szeretetnek örvendett. A vármegyei közéletben mint megyebizottsági és képviselőtestületi tag a társadalmi életben vezető szerepet játszott. Bár pártkeretekbe nem tartozott, régi lelkes híve volt a Nagyatádi Szabó-féle kisgazdapárt programjának. A Wagner Károly lemondása folytán megüresedett kemecsei kerület nagy többséggel választotta meg pártonkívüli programmal 1920 októberében Wagnerrel szemben. A kérvényi bizottság tagja. Dr. Kállay Miklós (Kemecse, pártonkívüli) 1887-ben született Nyíregyházán. Római katolikus, földbirtokos, nyugalmazott földművelésügyi miniszter volt. Jogi tanulmányait a budapesti, párizsi, londoni és genfi egyetemen végezte. Az államtudományi doktori diploma megszerzése után Szabolcs vármegye szolgálatába lépett. Mint tiszteletbeli főszolgabíró 1918-ban megvált a közigazgatási pályától, gazdálkodni kezdett és tevékeny szerepet vitt a megye közéletében. Elnöke volt a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamarának ben Szabolcs és Ung vármegye főispánjává nevezték ki, érdemei és munkássága elismeréséül pedig a kormányzó 1926-ben a II. osztályú magyar érdemkeresztet a csillaggal adományozta számára. Főispán korában részt vett a római és brazíliai interparlamentáris kereskedelmi unió konferenciáján és ott nagy rátermettséggel és jól képességgel képviselte a magyar gazdasági érdekeket. Tisztét októberéig töltötte, be amikor a Bethlen-kormányban a kereskedelmi minisztérium politikai államtitkára lett. Nemsokkal rá a kemecsei kerület egyhangúlag képviselőjévé választotta. Mint Bud János kereskedelemügyi miniszter munkatársa részt vett minden kereskedelmi vonatkozású törvényalkotásban és a külkereskedelmi tárgyalásokon. A kereskedelemmel és az iparral igen intenzív kapcsolatot tartott. Ő volt az első politikai államtitkár, aki minisztere távollétében, mint annak helyettese, a költségvetési vitában a tárcát képviselte. A milánói és párizsi nemzetközi kiállításon a kormány képviseletében vett részt ben Budapest északi kerületében és Kemecsén kapott mandátumot; Az utóbbit tartotta meg. Dombóváron is fellépet, de erős küzdelem után őrgróf Pallavicini Györggyel szemben kisebbségben maradt. A Bethlen-kormány lemondása után, szeptember 1.-jén mentette fel Horthy Miklós kormányzó az állásából fáradhatatlan buzgalommal és odaadással teljesített szolgálatainak elismerésével. A Gömbös-kormányban földművelésügyi miniszter lett. Első ténykedése volt az osztrákmagyar kereskedelmi szerződés megkötése, azután pedig intenzíven foglalkozott a magyar-lengyel kapcsolatok elmélyítésével. Működése alatt a termelési és értékesítési kérdések megoldására törekedett, sikerült a gazda adósságok rendezését is megoldania. A képviselőházban az erdőtörvény és a cselédek költözéséről szóló törvény minisztersége alatt került a törvénytárba. Az erdőtörvénnyel kapcsolatosan az Alföld fásításának problémája is megoldást nyert. Az évi aszálykárosultak megsegítését sikerrel intézte és megindította a Tisza felső folyásának hajózhatóvá tételét január 8.án lemondott tárcájáról, az új választások kiírása után pedig kilépett a Nemzeti Egységpártjából. Forrás: Országgyűlési almanach

7 7. M. Juhász Margit s a szülőföld A verseket városunk szülöttének M. Juhász Margit Üzenem Ádámnak 1930-ban megjelent verseskötetének Az otthon versciklusából idéztük. Csodalátó apám Szombat esték Az apám is látott néha csodákat Virágos ház, öreg falu Nagyhomlokú, süppedt házak között. És szemben künn a rét. Az apám, aki régmúlt alkonyatkor Hulló napok, színes napok Örökre messze, messze költözött. És ámulós mesék. Az apám is volt egyszer kicsi gyermek, A dúc alatt fehér galamb Kékszemű, csendes, könyvbúvó diák. És áldott, esti csend. De fűrészt adtak gyönge két kezébe, Messzi úton, fehér úton S hogy apja meghalt, rámaradt a bárd. Lovak csengője cseng. Az én apám nótákat írt titokban, Erős apám, büszke apám Ács plajbásszal, a deszkaszélekre. Jön ott a fák alatt. S földszagú, párás, tavaszi estéken Vidám apám, dolgos apám Forrón lángolt fel szelíd kék szeme. Hozzák a gyors lovak. Bámész falucskák szent toronytetőin Messze faluban, dombtetőn Ércesen zengett izmos kalapácsa. Templomot épít ő. Elnyúló, álmos, nagy mezők intettek, És szombat este jár haza S délibáb ringott messze, új határba. A templomépítő. Az apám mindhalálig mesze vágyott A tornácról a lámpa int Nádasok közt megbúvó régi házból. A vadszőllő megett. De fát oltott, virágot plántált nyáron Cicával játszik kis hugom És verset írt a pásztorfurulyáról. És édesen nevet. Az apám szelíd, betlehemi ács volt. A kert felett vibrál a hold, Megfért szívében a lázadás és béke. Fű közt tücsök dalol, Lelkébe rejtett, drága harcainak S ügyetlen kis pásztorgyerek Immár örökre vége, Flótázik valahol. De rám hagyta a vágyat örökségbe. Anyám vígan szól: Gyerekek, Bodrink fület hegyez! Mind kifutunk. Szekér áll meg A kiskapu megett.

8 Honvédgyalogezred Hősök és áldozatok Az első világháború hőseire, áldozataira emlékezünk ezzel az újabb csoportképpel, mely Blaner Attila Vasmegyeri úti lakos tulajdona. A képen a 11. Honvédgyalogezred katonái láthatók. A kép legfelső sorának balról a negyedik katonája Nyerges Károly a Blaner család rokona. A 19 éves fiatal hősi haláláról az olaszországi Piave folyó menti csatában Kozma Sándor Kemecse című könyvében külön is megemlékezik. Ő közli a 11. Honvédgyalogezred további hősi halottainak adatait is: Kató János 20 éves Puskás Lajos 24 éves Vad József 26 éves Hajzer Lajos 31 éves Balogh Miklós 35 éves Kovács András 41 éves Sokan sebesülésükből felgyógyultak, sokan rokkantan éltek tovább, néhányan itthon haltak meg később. Kegyelet és tisztelet övezze a hős áldozatokat. Felelős szerkesztő: Lucza János Letölthető: Technikai szerkesztő: Lucza Viktor Kiadja: Városvédő Egyesület Nyomdai munka: Sz-Sz-B Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet nyomdája

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

Katona József, az értékteremtő

Katona József, az értékteremtő 1 Katona József, az értékteremtő A Bánk bán írójának születésére emlékezünk. Katona József drámaíróként a legismertebb, de nekünk, kecskeméti polgároknak személye nemcsak legnagyobb nemzeti drámánk íróját,

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Penci Hírek 2016. évi 1. szám január Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Sok évre visszanyúló hagyomány immár az is, hogy a karácsony előtti szombaton meghívást kapnak a hetven éven felüli nyugdíjasok a

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

Kemecsei Helytörténeti Krónika

Kemecsei Helytörténeti Krónika A KEMECSEI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika 2014. X. évfolyam 3. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Alapítók köszöntése A 16. éve, 1998-ban megalakult Kemecsei Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének. 19/1993. (XII.01.) KT. számú. r e n d e l e t e. A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról

Decs nagyközség képviselő-testületének. 19/1993. (XII.01.) KT. számú. r e n d e l e t e. A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról Decs nagyközség képviselő-testületének 19/1993. (XII.01.) KT. számú r e n d e l e t e A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról (egységes szerkezetbe foglalva a 24/2009. (XI.26.), a 11/2012.

Részletesebben

atlantisz: süllyedõ városok szigetek

atlantisz: süllyedõ városok szigetek Harkai Vass Éva atlantisz: süllyedõ városok szigetek versvázlat III. 18 hétvégén néha falura megyünk van ez a szó hogy falu úgy tűnik semmi közöm hozzá nem élek falun kezdhetnék akár egy cv-t is így az

Részletesebben

Az aranykezű nagyapám

Az aranykezű nagyapám Őseink nyomában területi honismereti pályázat 2016 II. Családban maradt Az aranykezű nagyapám Készítette: Magó Réka Felkészítő tanár: Katonáné Hajdu Ilona 8.a osztályos tanuló Thurzóné Mustos Ildikó Balassi

Részletesebben

História. JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története

História. JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története 112 História Kiss Erika JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története A rendkívül kiterjedt, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében is jelentős

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Okleveles mezôgazda, állatorvos, miniszteri tanácsos, a Magyar Tudományos

Okleveles mezôgazda, állatorvos, miniszteri tanácsos, a Magyar Tudományos 204-391 Biographia 2007.12.04 10:00 Page 351 TORMAY BÉLA (nádudvari) 1839 1906 351 Okleveles mezôgazda, állatorvos, miniszteri tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az állattenyésztési tanszék

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket!!

Kellemes Ünnepeket!! HBM HÍRLAP 2013. április 4.évfolyam 4.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) Kellemes Ünnepeket!! Locsoló vers Jó reggelt,

Részletesebben

Nyírbogát a 700 éves település Kiadvány a Bogáthy család emlékére

Nyírbogát a 700 éves település Kiadvány a Bogáthy család emlékére Nyírbogát a 700 éves település Kiadvány a Bogáthy család emlékére Bogáthy család címere, festette: Bilku Tibor Tisztelt Olvasó! A szülőföld múltjának ismerete minden nyírbogáti lakos számára fontos. Fontosnak

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra Moderátor: Dr. Cser János c. egyetemi tanár 1 FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra KATONAI FELHÍVÓJEL! Vámos Gábor koncertmester Tisztelt Óvári Gazdászok, Kedves Kollegák,

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2000./VII. 05./ ÖK. számú. R e n d e l e t e. Nyírmada Nagyközség címerének megalkotásáról.

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2000./VII. 05./ ÖK. számú. R e n d e l e t e. Nyírmada Nagyközség címerének megalkotásáról. NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000./VII. 05./ ÖK. számú R e n d e l e t e Nyírmada Nagyközség címerének megalkotásáról. Nyírmada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y HÍRLEVÉL HÍRLEVÉL KEZDEMÉNY 2015 JÚLIUS/kezdemény szám SZÍV A SZÍVÉRT ALAPÍTVÁNY ELŐSZÓ " Nagy megtiszteltetés számomra, hogy útjára bocsáthatom ezt az új és nagyszerű kezdeményezést, a szívtranszplantációs

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában.

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában. A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában (könyvismertető) Dr. Diószegi Attila ítélőtáblai bíró 2014. június 2 A minap

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december hó 12. én 17 órai kezdettel Tardon a Faluházban megtartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak: Gál János polgármester,

Részletesebben

6911 Királyhegyes, Jókai u. 46. 6911 Királyhegyes, Jókai u. 20. 6911 Királyhegyes, Kossuth u. 13

6911 Királyhegyes, Jókai u. 46. 6911 Királyhegyes, Jókai u. 20. 6911 Királyhegyes, Kossuth u. 13 VII. évf. 6. sz. 2010. szeptember www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesi Lakosok! Szeptember 25-én, szombaton, a soron következő XV. Falunapját tartotta községünk. Azt hiszem nyugodtan elkönyvelhetjük

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szoborkert települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Langó Csaba 2. A javaslatot benyújtó személy,

Részletesebben

Tartalomból KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE. 2007. III. évfolyam 4. szám. Az alföldi páncéloscsata 1944 októberében

Tartalomból KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE. 2007. III. évfolyam 4. szám. Az alföldi páncéloscsata 1944 októberében KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2007. III. évfolyam 4. szám Páncélosok a Tiszántúlon Az alföldi páncéloscsata 1944 októberében Levéltári dokumentumok,

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Kecskemét, 2009. július 10-13.

Kecskemét, 2009. július 10-13. Kecskemét, 2009. július 10-13. A rendezvény témái: - A gyógyszerészet Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében. - A gyógyszerésztudományok neves kecskeméti művelői. - A homeopátia történetéből. - A gyógyszerészek

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. június 20-án tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Lukácsné Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat jelképeiről

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat jelképeiről Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat jelképeiről Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Szalmakazal, ahová az emberek lefekszenek aludni a derült éjszakában, a tarlón fekete szél susog a tejút örökös íve alatt, és a durva kenderpokrócuk testeket domborítanak egészen

Részletesebben

Az utolsó stikli: a vonatrablás

Az utolsó stikli: a vonatrablás Az utolsó stikli: a vonatrablás Maradt itt kendnek elég cimborája mondta Négyökri szomszéd. Hát az igaz is volt, hogy Rózsa Sándor rövidesen belebotlott régi cimboráiba. Honnan jöttek elő megsárgulva,

Részletesebben

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, 1868. november 30. - Balatonboglár, 1932. október 26. EMLÉKEZETÉRE A Gaal-család származásáról Édesapja Gaal Lőrinc (1844. I. 30. 1907. I. 11.) édesanyja rendesi Bárány

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Cséplés Fordson traktorral 1944-ben

Cséplés Fordson traktorral 1944-ben KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika 2008. IV. évfolyam 4. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Cséplés Fordson traktorral 1944-ben A termés betakarítása mindig fontos volt a falusi

Részletesebben

I. fejezet A község címerének leírása és használata 1..

I. fejezet A község címerének leírása és használata 1.. Nemeske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2000.(IX.15.) sz. önkormánvzati rendelete a község jelképeiről és a jelképek használatáról. Nemeske Község Önkormányzatának Képviselö-testülete a

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

Vásárosnaményi Értéktár. Kontársulat Vásárosnamény amatőr színtársulat. Liszt Ferenc Vegyeskar

Vásárosnaményi Értéktár. Kontársulat Vásárosnamény amatőr színtársulat. Liszt Ferenc Vegyeskar A vásárosnaményi Esze Tamás Művelődési Központban 2004-ben alakult a felnőtt színjátszó csoport 15 fővel, Kontársulat néven. Eddig összesen 5 darabot mutattak be, több szakmai elismerésben is részesültek.

Részletesebben

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/1995.(VI.15.) sz. RENDELETE

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

2016-os Cool-túra vetélkedő feladatsora

2016-os Cool-túra vetélkedő feladatsora 2016-os Cool-túra vetélkedő feladatsora 1. Valószínű, hogy Dózsa Györgyöt nem ültették izzó vastrónra kivégzésekor, csupán ácsolt székre. Ám a fejére valóban felhevített vaskoronát tettek. Hol történt

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ Hedwig Courths-Mahler Szigethercegnõ 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Inselprinzessin Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

Hon-és népismeret. Régi idők története

Hon-és népismeret. Régi idők története Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Alapismereti és Szakmódszertani Intézet Hon-és népismeret Kurzuskód: TA - 113 Régi idők története Interjú dédnagymamámmal Helle Brigitta HEBVAAT. KEFO Óvodapedagógus

Részletesebben

ARCHÍVUM. A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Balaton Petra

ARCHÍVUM. A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Balaton Petra ARCHÍVUM Balaton Petra A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Székelyföld gazdasági, társadalmi és kulturális fejlesztésének szükségességére a 19. század végén terelõdött

Részletesebben

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén A Levegő Munkacsoport pályázatot indított annak érdekében, hogy Budapest belső kerületeiben megnöveljék az egy

Részletesebben

Bajsa. Bajsa történelme

Bajsa. Bajsa történelme Terényi Annamária Bajsa A falum 2001-tõl kezdve rendelkezik címerrel. A címeren található a fõ szimbólum, ami egy kakas, mely az egyszerûséget, szabadságot és a falusi tájat, hangulatot jelképezi. A kakas

Részletesebben

KIVONAT. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2007. (IV.20.) h a t á r o z a t a

KIVONAT. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2007. (IV.20.) h a t á r o z a t a KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. április 20-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2013. Októ ber XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ Egy kicsit el kell menni világot

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

5. MÓZES VÉTKE ÉS MENEKÜLÉSE (2Móz 2,11 25)

5. MÓZES VÉTKE ÉS MENEKÜLÉSE (2Móz 2,11 25) 5. MÓZES VÉTKE ÉS MENEKÜLÉSE (2Móz 2,11 25) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Pákozdy László Márton: Bibliaiskola Kálvin Kiadó, Budapest. 2007;

Részletesebben

DEÁK FERENC, PEST BELVÁROS POLGÁRA

DEÁK FERENC, PEST BELVÁROS POLGÁRA KÖRMÖCZI KATALIN DEÁK FERENC, PEST BELVÁROS POLGÁRA 1867. június 8. Buda és Pest pompában, az ország örömmámorban és ünneplésben: magyar királlyá koronázzák a Mátyás-templomban Ferenc Józsefet - aki 1848

Részletesebben