HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2011. 10. 03."

Átírás

1 HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire érvényesek. A Takarékszövetkezet meghatározása szerint természetes személynek minősülnek a devizabelföldi és devizakülföldi magán személyek. Az alapelveket és szabályokat, amelyek szerint a Takarékszövetkezet üzleti tevékenységet folytat az Üzletszabályzat és jelen Hirdetmény együttesen tartalmazzák. Az Üzletszabályzat és a Hirdetmény a Kirendeltségeken kifüggesztve megtalálhatóak, ezek a Takarékszövetkezet ügyfelei számára díjmentesen hozzáférhetőek. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a Hirdetményben szereplő kondíciók megváltoztatásának jogát, amelyről a Kirendeltségekben kifüggesztett Hirdetmény útján értesíti az ügyfeleket.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Általános feltételek Bankszámlavezetés Belföldi fizetési forgalom Devizaforgalmi átutalás Forint pénztári műveletek A kölcsönös takarékszövetkezeti/takarékbanki készpénzkiszolgálással kapcsolatban felmerülő jutalékok Különdíjak Bankszámla kamatok Start számla Kedvezményes számlacsomagok: : JUNIOR számlacsomag: : PRÉMIUM számlacsomag: : EXTRA számlacsomag: Átutalási megbízás pénztári befizetéssel Megtakarítások Takarékbetétkönyv Látra szóló lakossági Takarékbetétkönyv Lekötött lakossági Takarékbetétkönyv Takaréklevél (éven túli lejáratú) Kamatjegy (változó, sávos kamatozású) Takarékszelvény Takarékszelvény okiratos (fix, sávos kamatozású) Takarékszelvény Betéti Számla Matrac betétjegy (fix kamatozású) Takarék számlabetét II. (változtatható kamatozású) Gyámhatósági betét Már nem köthető termékek: Iskola takarékszövetkezeti betét Bankkártya szolgáltatás 3.1. Nemzetközi kártya forint számlához MasterCard Electronic Hitelkártya Visa Online Bankkártya Hitel és kölcsön ügyletek Folyószámlahitel Fogyasztási hitel Áruvásárlási hitel (együttműködési megállapodás keretében) Standard hitel Joker hitel Forint alapú Jolly Joker Kölcsön Lombardhitel Jelzáloghitel (hitelcél nélkül) Piaci kamatozású lakáscélú hitel Lakáscélú állami támogatások ( közvetlen támogatások, megszünt ) Kiegészítő kamattámogatásos lakáscélú hitel (megszünt ) Fiatalok, valamint a többgyermekes családok részére nyújtandó lakáscélú állami támogatott kölcsön Természetes személyek részére nyújtandó áthidaló kölcsön FHB Otthonteremtő hitelek- Külön hirdetmény alapján Családalapítási kölcsön, Tanulmányi kölcsön (Életciklus betéthez kapcsolódó kölcsönök) (már nem köthető) Devizaalapú hitelek Lakáscélú hitelek: Szabadfelhasználású hitelek: Sikeres Magyarországért Hitelprogramok Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram Pályamódosító Hitelprogram NETBOSS szolgáltatások Egyéb költségek Késedelmi kamat... 25

3 3 8. Dolgozók, tisztségviselők, valamint közeli hozzátartozóik által elhelyezhető betétek és igénybe vehető hitelek kondícióiról Látra szóló dolgozói forint bankszámla Lekötött dolgozói számlabetét MasterCard Electronic Hitelkártya Bankkártya szolgáltatás: díjmentes NETBOSS szolgáltatás: díjmentes Forint hitel (saját jogon forgalmazott) Deviza hitel (saját jogon forgalmazott) Lakáscélú felhasználás (belföldön lakótelek, lakás vásárlása, építése, bővítése) Szabad felhasználás: VIP ügyfelek Számítási alapok Egyszerű betéti kamatszámítás (napi kamatozás) EBKM számítás (éven belül) EBKM számítás (éven túl) THM számítás Kamatadó Takarékszövetkezeten keresztül igénybe vehető hallgatói hitel BIC (SWIFT) kód:... 28

4 4 Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet mindenkor fenntartja a jogot a Kondíciós listában közölt feltételek megváltoztatására, az ügyfelek tájékoztatása mellett. A Kondíciós listát a Takarékszövetkezet a Kirendeltségeken közzéteszi. 2. A Kondíciós listában foglalt költség-, jutalék- és díjtételek a standard ügyletek esetében érvényesek. Amennyiben a megkötött szerződés és a jelen Kondíciós lista szerint költség-, jutalék- és díjtétel eltér; a szerződésben rögzített mérték az irányadó. Az eltérésről és annak indokairól a Takarékszövetkezet ügyéntézői az ügyfelet szerződéskötés előtt kötelesek tájékozatatni. A tájékoztatás megtörténtét az ügyfél a szereződés aláírásával ismeri el. 3. Az Ügyfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért jutalékot, díjat, illetve költségeket fizet. A jutalék, díj, illetve költség megfizetése eltérő megállapodás hiányában utólag, minden hónap végén esedékes, ha azonban a szerződés bármely ok miatt hónap közben jár le vagy szűnik meg az esedékesség napja a lejárat, illetve a megszűnés napja. Kivételt képeznek külön díjak, a pénztári, pénzváltási szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak, jutalékok és költségek, amelyek aznap esedékesek. A Takarékszövetkezetet illető díj, jutalék és költség késedelmes megfizetése esetén az Ügyfél a jelen Kondíciós listában meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére kötelezett. A látraszóló és a lekötött betéti kamatok elszámolása és jóváírása a naptári év végén, illetve a szerződések megszűnésének napján történik. 4. A Takarékszövetkezet az Ügyfél bármely általa vezetett számlája terhére jogosult az Ügyfél és a Takarékszüvetkezet között létrejött bármely jogviszonyból keletkezett, esedékes követelését érvényesíteni az Ügyfél külön eseti rendelkezése nélkül, még akkor is, ha követelései más-más jogviszonyból származnak. 5. Az ügylet meghiúsulása nem mentesíti az ügyfelet a szerződés létrejöttétől függetlenül felmerülő díjak megfizetésétől. 6. Jelen Kondíciós listában meg nem határozott díjak egyedi megállapodás részét képezik. 7. A Kondíciós lista a Takarékszövetkezet mindenkori érvényes üzletszabályzataival együttesen alkalmazandó. 8. A megadott betéti kamatmértékek 365 napos bázison kerülnek megállapításra. A kamatozás az elhelyezés napjától a felvétet megelőző napig tart. Sávos kamatozás esetén a teljes összeg a sávhoz tartozó kamattal kamatozik. 9. A megadott hitelkamatok 360 napos bázison kerülnek megállapításra. A kamatozás a folyósítás napjától a törlesztés napjáig tart. 10. A évi LXXXIII. Tv. alapján takarékbetétet kizárólag névre szólóan lehet elhelyezni. 11. A hitel bírálati díj kölcsönszerződésenként kerül felszámításra.

5 5 1. Bankszámlavezetés A Takarékszövetkezet forintban vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg Számlavezetési díj díjmentes 1000 ft 300,- Ft/hó 1.1. Belföldi fizetési forgalom Bejövő átutalások jóváírása Saját számlák közötti átvezetés Csoportos beszedési megbízások (közüzemi díjak) Tartós átutalási megbízások Forgalmi jutalék a tartozik forgalom után Tksz-en belüli forg után Forgalmi jutalék a tartozik forgalom után Tksz-en kívüli forg.után VIBER valós idejű átutalás Fedezethiány miatt nem teljesített átutalások kezelési díja(szerződéssel) Csoportos beszedési megbízásokhoz kapcsolódó felhatalmazás üzenet Díjmentes Díjmentes 50Ft/tétel 100 Ft/tétel Díjmentes 200 Ft / tétel 0,65, de min Ft / tranzakció 200 Ft / tétel / hó Díjmentes 1.2. Devizaforgalmi átutalás Forint számla terhére indított devizaforgalmi átutalás* Forint számla javára érkező devizaforgalmi átutalás* Nyomtatvány Alkalmazott MTB árfolyam kedv. dev. eladási kedv. dev. vétel Jutalék mértéke 2,0, min ,-Ft, max ,-Ft 1,0, min ,-Ft, max ,-Ft 20,-Ft *Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által felszámított díjak. A kondíciós listában foglalt tételeken felül a számlatulajdonost terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel-, és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költségek is Forint pénztári műveletek Készpénzbefizetés Készpénzkifizetés Pénztári kifizetés betétkönyvből, lekötött betét felmondás pénztáron át, betéti okirat megszüntetés pénztáron át. (A május 4-én, ill. utána nyitott betétkönyvekből, lekötött betétből, betéti okiratokból történő készpénz kifizetésre, megszüntetésre vonatkozik. A felszámolandó díj alapja mindig a kifizetett készpénz összege.) Díjmentes 0,1%, min. 150 Ft-max. 5000,- Ft 0,1 %, min. 150-Ft-max. 5000,-Ft

6 A kölcsönös takarékszövetkezeti/takarékbanki készpénzkiszolgálással kapcsolatban felmerülő jutalékok Lakossági és vállalkozói ügyfél esetén Pénztári kifizetések forgalmi jutaléka, előzetes fedezetbiztosítás esetén: Pénztári kifizetések forgalmi jutaléka, prompt fedezetbiztosítás esetén: 1,4 / tétel 1,4 / tétel Pénztári befizetések forgalmi jutaléka 0,55 / tétel (A jelen táblázatban felsorolt jutalékok mértékét a Takarékszövetkezet és a Takarékbank a hatályos Hirdetményükben aktualizálják.) 1.5. Különdíjak Igazolások(ügyfél kérése alapján) Számlaegyenlegről, hitelről, betétről stb.) kivéve nyugdíjfolyósítással kapcsolatos igazolás, amely díjmentes a nyugdíjas igzolvánnyal rendelkező természetes személyek részére. Átutalások teljesítéséről Egy hétnél hosszabb időszakot átfogó részletes kimutatás Fax üzenet küldése Rendelkezés bejelentése, módosítása Elhalálozási rendelkezés (megbízás, módosítás) Postai készpénz átutalások jóváírása 500,-Ft 500,-Ft 500,-Ft 500,-Ft 100,-Ft/tétel 100,-Ft/rendelkezés Díjmentes 1.6. Bankszámla kamatok A forintban vezetett bankszámlák kamatfeltételei Látra szóló lakossági forint bankszámlák Kamatláb EBKM (%) Számlaegyenleg 1 % 1 % Lekötött lakossági forint bankszámlák EBKM (%) Lekötési idő ,- ft EBKM % EBKM % 1 hó 4,4 % 4,49 % 4,6 % 4,70 % 2 hó 4,5 % 4,58 % 4,7 % 4.79 % 3 hó 4,6 % 4,68 % 4,8 % 4,89 % 4 hó 4,8 % 4.88 % 5,0 % 5,08 %

7 7 5 hó 4,9 % 4,97% 5,1 % 5,18 % 6 hó 5,1 % 5,16 % 5,3 % 5,37 % 7 hó 4,9 % 4,95 % 5,1 % 5,15 % 8 hó 4,8 % 4,84 % 5,0 % 5,04 % 9 hó 4,6 % 4,63 % 4,8 % 4,83 % 10 hó 4,5 % 4,52 % 4,7 % 4,72 % 11 hó 4,5 % 4,51 % 4,7 % 4,71 % 12 hó 4,5 % 4,50 % 4,7 % 4,70 % Lejárat előtt felmondott betét kamata 1 % 1 % 1 % 1 % Üzletpolitikai megfontolásokból egyedi kamatmegállapítás lehetséges. Minimálisan leköthető betétösszeget a Takarékszövetkezet nem határoz meg. A futamidőn belül a kamat nem változik Start számla Kondíciók: Kamat Számlavezetési költség mindenkori jegybanki alapkamat 0 Ft 1.8. Kedvezményes számlacsomagok: Át nem vett kártya letéti díja 500,- Ft/hó minden megkezdett hónap után : JUNIOR számlacsomag: Kártyatermékek: JUNIOR C/M Zseb.Web Kártyadíj Éves díj - Havi díj (tartalmazza a kibocsátott bankkártya díját) Társkártya éves díja Opcionális biztosítás havi díja Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja Kártya újragyártás díja (sérülés esetén) Kártya letiltás díja A havi első saját ATM-en végrehajtott kp. felvételi tranzakció ingyenes ATM kp. felvét (saját) 90 Ft nem lehetséges 165 Ft éves díj 500 Ft 500 Ft Ft Tranzakciós díj 50 Ft+0,3%

8 8 ATM kp. felvét (integrációs) ATM kp. felvét (idegen belföldi) ATM kp. felvét külföldön 50 Ft+0,3% 400 Ft 1%+3EUR ATM egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft 50 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (saját) 75 Ft+0,3 % Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) 75 Ft+ 0,3 % Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) 450 Ft Bankpénztári POS kp. felvét külföldön 1 % + 4 EUR Kp. felvét postán 450 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 60 Ft 60 Ft Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön díjmentes díjmentes Kártyalimit Napi ATM limit** Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen) : PRÉMIUM számlacsomag: Kártyatermékek: PRÉMIUM Cirrus/ Maestro Kártyadíj Éves díj - Havi díj (tartalmazza a kibocsátott bankkártya díját) Társkártya éves díja Opcionális biztosítás havi díja (fö és társkártya esetén is lehetséges) Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja Kártya újragyártás díja (sérülés esetén) Kártya letiltás díja A havi első saját ATM-en végrehajtott kp. felvételi tranzakció ingyenes 220 Ft 800 Ft 165 Ft éves díj 500 Ft 500 Ft Ft Tranzakciós díj

9 9 ATM kp. felvét (saját) 50 Ft + 0,3 % ATM kp. felvét (integrációs) 50 Ft + 0,3% ATM kp. felvét (idegen belföldi) 400 Ft ATM kp. felvét külföldön 1 % + 3 EUR ATM egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft 50 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (saját) 75 Ft + 0,3 % Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) 75 Ft + 0,3 % Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) 450 Ft Bankpénztári POS kp. felvét külföldön 1 % + 4 EUR Kp. felvét postán 450 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 60 Ft 60 Ft Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön díjmentes díjmentes Kártyalimit Napi ATM limit Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen) : EXTRA számlacsomag: Kártyatermékek: EXTRA MC Standard Kártyadíj Éves díj - Havi díj (tartalmazza a kibocsátott bankkártya díját és a biztosítást) Társkártya éves díja Opcionális biztosítás havi díja (társkártya esetén) Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja Kártya újragyártás díja (sérülés esetén) Kártya letiltás díja A havi első saját ATM-en végrehajtott kp. felvételi tranzakció ingyenes 440 Ft Ft 165 Ft éves díj Ft 500 Ft Ft Tranzakciós díj ATM kp. felvét (saját) 50 Ft + 0,3 % ATM kp. felvét (integrációs) 50 Ft + 0,3 %

10 10 ATM kp. felvét (idegen belföldi) ATM kp. felvét külföldön 400 Ft 1 % + 3 EUR ATM egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft 50 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (saját) 75 Ft + 0,3 % Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) 75 Ft + 0,3 % Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) 450 Ft Bankpénztári POS kp. felvét külföldön 1 % + 4 EUR Kp. felvét postán 450 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 60 Ft 60 Ft Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön díjmentes díjmentes Kártyalimit Napi ATM limit Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen) Átutalási megbízás pénztári befizetéssel Megbízás elfogadás: max. 2 MFt-ig. Díja: átutalás 0,1 %, min. 300,- Ft max Ft 2. Megtakarítások 2.1. Takarékbetétkönyv Látra szóló lakossági Takarékbetétkönyv Éves kamat EBKM (%) Számlaegyenleg 1% 1% Lekötött lakossági Takarékbetétkönyv Lekötési idő Éves kamat EBKM (%) 1 évre lekötött 4,0 % 4,0% 3 hóra lekötött 4,0 % 4,06 % 6 hóra lekötött 4,0 % 4,04 % Lejárat előtt felmondott betét kamata 1,0 % 1,0 %

11 Takaréklevél (éven túli lejáratú) Lekötési idő Éves kamat EBKM (%) 1 évre lekötött 4,0% 4,0 % Lejárat előtt felmondott betét kamata 1,0 % 1,0 % 2.3. Kamatjegy (változó, sávos kamatozású) Lekötési idő Éves kamat 1. hónapra 2,00 % 2. hónapra 2,00% 3. hónapra 3,00 % 4. hónapra 3,00 % 5. hónapra 4,00 % 6. hónapra 4,00 % 7. hónapra 5,00 % 8. hónapra 5,00 % 9. hónapra 5,20 % 10. hónapra 5,20 % 11. hónapra 5,40 % 12. hónapra 5,40 % Éves hozama: 5,09 % (12 hónapon túli felvét esetén) (EBKM: 5,09%) Negyedéves három egybefüggő kamatszelvény beváltása esetén a havi kamaton felül évi 1 % kamattöblet jár. Egy hónapon belüli felvét esetén kamat nem jár Takarékszelvény Takarékszelvény okiratos (fix, sávos kamatozású) Lekötési idő Éves kamat 1 hónapban 3,00 % 2 hónapban 4,00 % 3 hónapban 5,00 % Éves hozama: 4,03 % EBKM: 4,03%

12 Takarékszelvény Betéti Számla Idősávosan fix kamatozású Lejárata 3 hónap Feltételei Bármikor felvehető (időarányos kamat mellett) Folyamatosan leköthető (kamatos kamattalis) Kamatozása első hónap után évi bruttó 4,00 % második hónap után évi bruttó 4,80 % harmadik hónap után évi bruttó 6,10 % Éves hozama (3 hónap után kamatos kamattal bruttó) 5,03 % EBKM: 5,03 % Éves hozama folyamatos lekötés esetén kamatos kamattal bruttó 5,16 % EBKM 5,16 % Az egy hónapnál korábban felvett betétek esetében a pénztári kifizetést a lakosság részére vezezett betéti és hitelszámlák kamat-, díj-, jutalék- és költségkondícióiról szóló Hirdetmény szerinti díj terheli Matrac betétjegy (fix kamatozású) Lekötési idő Éves kamat EBKM (%) 3 hónapos 4,00 % 4,03 % 6 hónapos 4,00 % 3,99 % Takarék számlabetét I. éves kamatláb EBKM 3 hónapos lekötés esetén 4,80% 4,89% 6 hónapos lekötés esetén 5,20% 5,27% 1 éves lekötés esetén 4,60% 4,60% éven túli lekötés esetén 4,60% 4,50% Takarék számlabetét II. (változtatható kamatozású) Sávhatárok (Ft) 3 ** hónap 6 ** hónap TAKARÉK SZÁMLABETÉT Kamatláb % (EBKM) (Természetes személyek) 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* Minimálisan leköthető összeg (Ft) Betétlejárat előtti felmondáskor alkalmazott kamatláb ,20 4,20 4,20 4, (4,27) (4,24) (4,20) (4,12) (4,03) (3,96) (3,89) ,40 4,40 4,40 4,40

13 (4,47) (4,45) (4,40) (4,31) (4,22) (4,14) (4,06) % ,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4, (4,68) (4,65) (4,60) (4,50) (4,40) (4,31) (4,23) ,80 (4,89) 4,80 (4,86) 4,60 (4,60) 4,60 (4,50) 4,60 (4,40) 4,60 (4,31) 4,60 (4,23) * évenkénti átárazódás ** A lejáratot követően az ismételten le nem kötött betéteknél a legkisebb összegsávhoz tartozó kamat kerül elszámolásra - egyedi kamatok megállapítása lehetséges - A számlán alkalmazott tranzakciók (pl.: átutalás kezdeményezése), egyedi igények (pl.: az évi egy egyenlegértesítőnél gyakrabban igényelt kivonat), vagy takarékszövetkezeti követelés (pl.: késedelmi kamat, stb.) után a takarékszövetkezet a Hirdetmény 1. pontjában közölt mértékű díjat, költséget számít fel Gyámhatósági betét Fajtái Éves kamat EBKM (%) Gyámhatósági számla (látraszóló) 5,0 % 5,0 % Gyámhatósági takarékbetétkönyv (látraszóló) 5,0 % 5,0 % 2.8. Már nem köthető termékek: Termék Lekötési idő Éves kamat EBKM (%) Ifjusági betét Otthonteremtő betét 1 5 évig 5,0% 5,01 % 5 éven túl 5,0 % 5,01 % Lejárat előtt felmondott betét kamata 0,0 % 0,0 % Takarékbetétkönyv Éven belüli 5,0 % 5,0 % (volt FLEXI) Éven túli 5,0 % 5,0 % Életciklus betét (változó kamatozású) Fajtái Éves kamat EBKM (%) Tanulmányi előtakarékossági betét Jegyb. alapkamat-1% * Családalapítási betét Jegyb. alapkamat-1% * Kegyeleti betét Jegyb. alapkamat-1% * Lejárat előtt felvett betétekre az adott futamidő időszakában érvényes forgalmazó lakossági bankszámla betétek kamata jár. *A mindenkori jegybanki alapkamattól függően számított érték 2.9. Iskola takarékszövetkezeti betét Éves kamata: 6% Egyéb díja: költségmentes

14 14 3. Bankkártya szolgáltatás 3.1. Nemzetközi kártya forint számlához Kártyatermékek: C/M Zseb.Web Cirrus/Maestro MC Standard Kártyadíjak Éves díj Ft Ft Ft Társkártya éves díja nem lehetséges 800 Ft Ft Opcionális biztosítás havi díja 165 Ft 165 Ft 165 Ft Kártyapótlás díja (kártya letiltást éves díj éves díj éves díj követően) PIN újragyártás díja 500 Ft 500 Ft Ft Kártya újragyártás díja (sérülés 500 Ft 500 Ft 500 Ft esetén) Kártya letiltás díja Ft Ft Ft Tranzakciós díjak Havonta az első felvétel ingyenes ATM kp. felvét (saját) 50 Ft + 0,3 % ATM kp. felvét (integrációs) 50Ft + 0,3 % ATM kp. felvét (idegen belföldi) 400 Ft ATM kp. felvét külföldön 3 EUR + 1 % ATM egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft 50 Ft Banképnztári POS kp. felvét (saját) 75 Ft + 0,3 % Bankpénztári POS kp. felvét 75 Ft + 0,3 % (integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét (idegen 450 Ft belföldi) Bankpénztári POS kp. Felvét külföld. 4 EUR + 1 % Készpénz felvét postán 450 Ft Kártyatermékek: C/M Zseb.Web Cirrus/Maestro MC Standard Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integráció) 60 Ft 60 Ft Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön díjmentes díjmentes Kártyalimitek Napi ATM limit Ft Ft Ft Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen) Ft Ft Ft Át nem vett kártya letéti díja 500,- Ft/hó minden megkezdett hónap után.

15 MasterCard Electronic Hitelkártya Kártyatermékek: Éves díj Társkártya éves díja Opcionális biztosítás havi díja Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja Kártya újragyártás díja (sérülés esetén) Kártya letiltás díja ATM kp. felvét (saját) ATM kp. felvét (integrációs) ATM kp. felvét (idegen belföldi) ATM kp. felvét külföldön ATM egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét (saját) Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) Bankpénztári POS kp. felvét külföldön Kp. felvét postán Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integráció) Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön MC Electronic Hitelkártya Ft Ft 165 Ft éves díj Ft Ft Ft 2 % min. 500 Ft 2 % min. 500 Ft 2 % min 500 Ft 1 % + 3 EUR 50 Ft 50 Ft nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges nem lehetséges 50 Ft 50 Ft díjmentes díjmentes Napi ATM limit Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen) Ft Ft Át nem vett kártya letéti díja 500,- Ft/hó minden megkezdett hónap után. Hitelkártya kondíciói Hitelkamat évi 27% Rendelkezésre tartási díj havonta 0,1% Kezelési költség havonta 0,1% THM 33,86-45,28% Overdraft hitel kamatlába évi 33% Számlavezetési díj havonta 200 Ft Hitelbiztosítási díj díjmentes Rendkívüli ügyintézés díja 500 Ft/alkalom Igazolások, pótlólagos számlakivonatok kiállítása 500 Ft/alkalom Készpénzes törlesztés díja díjtalan Késedelmi díj 2000 Ft a türelmi időt követő első napon Kerettúllépés díja 2000 Ft/alkalom Minimálisan visszautalható összeg 0 Ft Minimum beszdés összege 1000 Ft Annuitásos hitel kamata 33% THM: ,-Ft, 1 év (27% ügyleti kamat, havi 0,1% kezelési ktg, 0,1% rend. tart.jut.: 2.990,-Ft kártya díj mellett): 35,7% A hitel 45 napig kamatmentes.

16 Visa Online Bankkártya

17 17 Kártyatermék: Visa Online Kártyadíjak Éves díj Társkártya éves díja Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja Kártya újragyártás díja (sérülés esetén) Kártya letiltás díja 1500Ft 1000 Ft Éves díj 600 Ft 1000 Ft Ft Tranzakciós díjak ATM kp. felvét (saját) 50 Ft + 0,3% ATM kp. felvét (integrációs) 50 Ft + 0,3% ATM kp. felvét (idegen belföldi) 400 Ft ATM kp. felvét külföldön 3 EUR + 1% ATM egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft 50 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (saját) 75 Ft + 0,3% Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) 75 Ft + 0,3% Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) 450 Ft Bankpénztári POS kp. felvét külföldön 4 EUR + 1% Kp. felvét postán 450 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön Napi ATM limit Napi POS limit (készpénzfelvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen) 60 Ft 60 Ft díjmentes díjmentes Ft Ft

18 18 4. Hitel és kölcsön ügyletek Folyószámlahitel Kamat (évi) A-B minősítésű ügyfél esetén % Kamat (évi) C-D minősítésű ügyfél esetén % Kezelési költség (egyszeri, a hitel megujítása esetén is fizetendő) 1% Rendelkezésre tartási jutalék Futamidő (minimum-maximum) THM: 25,40% ( Ft 1 évre, 20 %-os kamat mellett) 0,5%/év 12 hó Fogyasztási hitel Kamat (évi) A minősítésű ügyfél esetén 22,0 % Kamat (évi) B minősítésű ügyfél esetén 22,0 % Kamat (évi) C-D minősítésű ügyfél esetén 24,0 % Kezelési költség ( egyszeri) 12 havi futamidőig 5,0 % Kezelési költség ( egyszeri) havi futamidőig 6,0 % Kezelési költség ( egyszeri) havi futamidőig 7,0 % Futamidő (minimum-maximum) 24 hó-60 hó THM: 33,20 % ( Ft, 36hó, és 22%-os kamat esetén annuitás szerint számolva) Áruvásárlási hitel (együttműködési megállapodás keretében) Kamat (évi) A minősítésű ügyfél esetén 22,0 % Kamat (évi) B minősítésű ügyfél esetén 22,0 % Kamat (évi) C-D minősítésű ügyfél esetén 22,0 % Kezelési költség (évi) 2,00 % Futamidő (minimum-maximum) THM: 28,70 % ( Ft. 3 éves futamidőre 22 %-os kamat esetén) 24 hó-60 hó 4.4. Standard hitel A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Kamat 1 : mértéke a kölcsön futamidejétől (12-72 hónap), kölcsön nagyságától és a törlesztés módjától függetlenül: 21 % 2 Minimum 3 hónapos Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági forint bankszámlával és munkabér átutalással, vagy nyugdíj átutalással rendelkező ügyfelek a fenti kamatmértékből 3 % éves kamatkedvezményt kapnak! Amennyiben a kamatkedvezményre vonatkozó jogosultság már nem áll fenn, a jogosultság megszűnésének megállapítását követő kamatperiódus kezdőnapjával a kamatkedvezmény megszűnik, és az általános kamatmérték kerül felszámításra.

19 19 Díjak és költségek 1 : THM mértéke 1 : 1 MFt alatti kölcsönösszeg esetén minimum: 23,58 % maximum: 28,30 % 1 MFt feletti kölcsönösszeg esetén minimum: 23,17 % maximum: 27,64 % 1 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mérték módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 0 % - Folyósítási költség Kezelési költség Takarékszövetkezeti folyószámlára folyósításkor Más banknál vezetett számlára folyósításkor 2 % Készpénzben kifizetés esetén 2 % A fennálló tőketartozás alapján kerül felszámításra a havi törlesztőrészlet mellett 1 % A kölcsön folyósításakor 2,4 %/év Havi Egyéb díjak 1 : Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Megfizetés módja Szerződésmódosítási díj 1 % Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem Rendkívüli ügyintézési díj 1 % Alkalmanként benyújtásakor Rendkívüli levelezési díj 300 Ft/levél Alkalmanként Rendkívüli levelezés alkalmával Ügyfél kérésére kiállított igazolások, Ügyintézésre vonatkozó kérelem 500 Ft Alkalmanként számlaegyenlegek díja benyújtásakor Késedelmi kamat mértéke: Megnevezés Kamat mértéke (%/év) Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül 6 % Késedelmi kamat a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása A THM számításának képlete: (C k: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitelfelvétellel összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költséggel, D 1: az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve ezért t 1=0, s I: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és törtévekben kifejezve, X: THM értéke) Joker hitel A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Kamat 1 : mértéke a kölcsön futamidejétől (12-36 hónap) függetlenül: Megnevezés Mértéke Minimum 2 hónapos Bankszámla múlttal nem rendelkező ügyfelek esetén (Takarékszövetkezetnél, illetve más banknál) 23 % Minimum 2 hónapos Bankszámla múlttal rendelkező ügyfelek esetén (Takarékszövetkezetnél, illetve más banknál): 22,5 % Minimum 3 hónapos takarékszövetkezeti lakossági forint bankszámlával rendelkező ügyfelek 22 %

20 20 esetén: Minimum 3 hónapos takarékszövetkezeti lakossági forint bankszámlával és munkabér átutalással rendelkező ügyfelek esetén: Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 0% - Takarékszövetkezeti folyószámlára 1% folyósításkor Folyósítási költség Más banknál vezetett számlára folyósításkor 2% Készpénzben kifizetés esetén 2% Kezelési költség 3,5% THM mértéke 1 : minimum:26,39 % maximum: 31,32% 20 % A kölcsön folyósításakor 1 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát Forint alapú Jolly Joker Kölcsön A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg A kölcsön futamideje minimum 12 hónap, maximum 60 hónap Kamat 1: A kamat konkrét mértéke ügyfelenként a minősítés alapján kerül meghatározásra. A kölcsön kamata a kölcsönigény elbírálásakor egyedileg ügyletenként kerül meghatározásra. Az éves kamat mértéke 14,42 %- 20,37 % közötti érték 2 lehet. A takarékszövetkezet által megállapított kockázatmentes alapkamat mértéke: 14 %. Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 0% - Takarékszövetkezeti folyószámlára folyósításkor 0,5% Folyósítási költség Más banknál vezetett számlára folyósításkor 1,5% Készpénzben kifizetés esetén 1% Kezelési költség 3% THM mértéke 3 : minimum: 16,857 % maximum: 29,686 % A kölcsön folyósításakor Egyéb díjak 1 : Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Megfizetés módja Szerződésmódosítási díj 1 % Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem Rendkívüli ügyintézési díj 1 % Alkalmanként benyújtásakor Rendkívüli levelezési díj 300 Ft/levél Alkalmanként Rendkívüli levelezés alkalmával Ügyfél kérésére kiállított igazolások, Ügyintézésre vonatkozó kérelem 500 Ft Alkalmanként számlaegyenlegek díja benyújtásakor Késedelmi kamat mértéke: Megnevezés Kamat mértéke (%/év) Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül 6 % Késedelmi kamat a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % 1 A Takarékszövetkezet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja. 2 A kamat mértéke változó, de ha a lejáratig a hátralévő futamidő 12 hónap, vagy annál kevesebb akkor fix. 3 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mérték módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamat kockázatát.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2012.01.01.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2012.01.01. HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2012.01.01. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet természetes személy ügyfeleire

Részletesebben

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet 1 Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére Érvényes: 2011. 03. 01. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet önkormányzati

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014.

HIRDETMÉNY. A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról. Érvényes: 2014. HIRDETMÉNY A lakossági betétek, fizetési számlák, hitelszámlák kamat-, jutalék-, és költség kondícióiról Érvényes: 2014. augusztus 25-től Jelen Hirdetmény a Takarékszövetkezet által forgalmazott termékek

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2012.07.02-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2012.07.02-től 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg Havi egy számlakivonat

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.07.01. Közzétéve: 2011.06.15. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2.

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.06.20-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉSI HIRDETMÉNY érvényes: 2015.04.16-tól 1 Bankszámlavezetés 1.1 Számlanyitás, számlavezetés A Takarékszövetkezet forintban és az általa jegyzett devizanemekben vezet számlát. Számlanyitás Számlán elhelyezendő minimális összeg (kivéve nyugdíjas

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2012.09.03. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2. sz. melléklet: Már nem

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu 406. Debrecen, Bethlen u. 6-. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 406 Debrecen, Bethlen u. 10-1. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 406 Debrecen,

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft,

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. debrecen.bethlen@hajdutakarek.hu

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai: a Takarék Személyi Kölcsön és a Takarék Folyószámlahitel hirdetmények közzététele A 44/2015. számú EFB határozattal elfogadva, érvényes

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Érvényes 2012.november 01.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Érvényes 2012.november 01. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Érvényes 2012.november 01. SZÁMLAVEZETÉS... 5 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 5 START számla...

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2012.02.01-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2012.02.01-től 1. Folyószámla hitel 1.1 összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 25,00% Kamat: legalább 25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok részére évi mindenkori

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015.február 1. 1. TakarékPont Személyi Kölcsön kondíciói:

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2015.02.03-tól

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2015.02.03-tól 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 2013.02.01-től kamat: min.25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2014. január 17.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2014. január 17. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Hatályos 2014. január 17. SZÁMLAVEZETÉS... 4 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 4 Lakossági számlavezetéssel

Részletesebben

Érvényes: 2014.augusztus 1-től

Érvényes: 2014.augusztus 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a fogyasztók részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2014.augusztus

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FŐBB KONDÍCIÓI 2013. július 1-jétől Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása: Dátum

Részletesebben

Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2014.01.01. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN KÖZPONTILAG MEGHATÁROZOTT FŐBB KONDÍCIÓI 2014. január 1-től Az Ügyleti kamat mértékének

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2013.09.01-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2013.09.01-től 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 2013.02.01-től kamat: min.25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2013.08.01-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2013.08.01-től 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 2013.02.01-től kamat: min.25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Indoklás: A Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 279. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2015. március 31. Hatálybalépés napja: 2015. április 1. Általános

Részletesebben

Helyben Mindent Önökért

Helyben Mindent Önökért AKTÍV LAKOSSÁGI HITEL ÜZLETÁG A lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók. Kihirdetve: 2015.08.10. Hatálybalépés napja: 2015.08.10. AL/1. sz. melléklet: TAKARÉK Folyószámlahitel AL/2. sz. melléklet:

Részletesebben