E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.augusztus VI. évfolyam 8. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.augusztus VI. évfolyam 8. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat"

Átírás

1 E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2014.augusztus VI. évfolyam 8. szám Tartalom A hónap témája Az új Ptk. számviteli összefüggései III. rész Olvasói kérdések Vegyen részt rövid felmérésünkben! Tisztelt Ügyfelünk! aival komoly segítséget ad nekünk ahhoz, hogy a kiadványban csak olyan témák szerepeljenek, amelyek az Ön munkáját segítik. A kérdőív kitöltése körülbelül 5 percet vesz igénybe: https://www.surveymonkey.com/s/e-szamvitel Készletek értékelése, minősítése Ingatlanszerzéshez kapcsolódó szja alapja Már leírt eszközök értékcsökkenésének módosítása Pénzügyi lízing kapcsán felmerülő gépkocsi költségek elszámolása Áttérés éves beszámolóra Betéti társaság saját tőkéje Osztalékfizetés visszamenőleges hatállyal Állami támogatás és előleg elszámolásának könyvelése Tagi kölcsön ingatlanvásárlásra Társaság osztalékkifizetése körüli kérdések Kültag jogviszonyának megszűnése Szerző: Botka Erika a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének főtitkára Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az címen tudja feltenni Botka Erikának. Kérem, hogy az tágyába írják bele, hogy E-számvitel. Honlapunkról a Segédletek közül töltheti le a szerkeszthető dokumentummintát, az Excel-alapú segédleteket. Az Ön felhasználóneve: eszamvitel Az Ön jelszava: eszv428 A kézirat lezárásának dátuma: július 25. 1

2 A hónap témája Az új Ptk. számviteli összefüggései III. rész Pénzügyi lízingszerződés Az új Ptk. hatálybalépésével egyidejűleg módosult a számviteli törvény 3. -a (8) bekezdésének 13. pontjában szereplő pénzügyi lízing fogalom. A számviteli törvény módosított új előírása alapján a pénzügyi lízing a Ptk. szerinti pénzügyi lízingszerződés alapján létrejött ügylet. A Ptk. 6:409. -a tartalmazza a pénzügyi lízingszerződésre vonatkozó előírásokat. E szerint pénzügyi lízingszerződés alapján a lízingbeadó a tulajdonában álló dolog vagy jog (a továbbiakban: lízingtárgy) határozott időre történő használatba adására, a lízingbevevő a lízingtárgy átvételére és lízingdíj fizetésére köteles, ha a szerződés szerint a lízingbevevő a lízingtárgy gazdasági élettartamát elérő vagy azt meghaladó ideig való használatára, illetve ha a használat időtartama ennél rövidebb a szerződés megszűnésekor a lízingtárgy ellenérték nélkül vagy a szerződéskötéskori piaci értéknél jelentősen alacsonyabb áron történő megszerzésére jogosult, vagy a fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a lízingtárgy szerződéskötéskori piaci értékét. A számviteli törvény az új Ptk. hatálybalépése előtt a pénzügyi lízing fogalmát önállóan szabályozta, mivel a régi Ptk. a pénzügyi lízingszerződéseket nem szabályozta. E szerint a pénzügyi lízing olyan szerződés alapján valósult meg, amely szerződés értelmében a lízingbe adó a lízingbe vevő igényei szerint beszerzett és a lízingbe adó tulajdonát képező eszközt lízingdíj ellenében, a szerződésben rögzített időtartamra a lízingbe vevő használatába, birtokába adja azzal, hogy a lízingbe vevőt terheli a használatból következően minden költség és kockázat, a lízingbe vevő jogosult a hasznok szedésére, a szerződés időtartamának végén a lízingelt eszköz tulajdonjogát a lízingbe vevő vagy az általa megjelölt megszerzi (vagy megszerezheti), a maradványérték megfizetésével vagy anélkül, illetve a lízingbe vevőt elővételi jog illeti meg, a lízingbe vevő azonban ezen jogairól a szerződés megszűnése előtt le is mondhat. Ezen fogalomból egyértelműen következett, hogy pénzügyi lízingről eleve akkor lehet szó, hogyha a használati idő végén a lízingbe vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy tulajdonjogot szerez vagy szerezhet. Az új Ptk. hivatkozott 6:409. -ában megfogalmazott pénzügy lízingszerződés alapján kellene jelenleg elbírálni, hogy számviteli szempontból a használatba vett eszközt a lízingbe vevő aktiválja-e a könyveiben, vagy csak bérletként, azaz költségként, mint igénybe vett szolgáltatás számolja el. Ha az új Ptk. hivatkozott előírását elemezzük, akkor több ellentmondás tapasztalható, illetve több gyakorlati probléma merül fel. 1. Ki tudja a gyakorlatban taxatíve meghatározni, hogy egy lízingtárgynak mi a gazdasági élettartama pl. egy gyártósor esetében? Az áfa tv. kedvező szabályai miatt jelenleg közkedvelt szerződések a 2-3. évre vonatkozó személygépkocsi bérleti szerződések. Ha egy személygépkocsit pl. 3 évre használatba vesznek, akkor az biztos, hogy nem fedi le személygépkocsi gazdasági élettartamát, így csak ezt az egy feltételt vizsgálva ez a szerződés továbbra is bérleti szerződés marad. Ha viszont 6 évre bérelnek személygépkocsit, akkor már kétséges, hogy a használati idő a gazdasági élettartamot eléri-e vagy sem (tudvalévő, hogy egy bérlő teljesen másképpen használja a járművet, mint egy tulajdonos). 2. Hogy lehet a valóságban egy lízingtárgyat 2

3 a gazdasági élettartamát meghaladóan használni? Véleményem szerint nem lehet. 3. A Ptk. 6:414. -a tartalmazza a lízingdíj fizetéshez kapcsolódó szabályokat. E (1) bekezdésének az előírása szerint a lízingbevevő a díjat a szerződésben meghatározott időszakonként előre köteles megfizetni. A Ptk. hivatkozott szabályából nem derül ki, hogy a Ptk. szabályai szerint mi a lízingdíj fogalma. Viszont a szerződés minősítéséhez ez szükséges, mert a feltételek vizsgálata során azt is vizsgálni kell, hogy a fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a lízingtárgy szerződéskötés-kori piaci értékét. A lízingdíj fogalma nélkül viszont nem lehet a szerződéseket minősíteni. Az eddig gyakorlatot nézve a lízingdíj a tőke és a kamat együttes összege volt. Ha a lízingdíj a tőke és kamat öszszege, akkor az eddig bérletnek minősülő szerződések is pénzügyi lízingszerződéssé válhatnak. Pl. ha a vállalkozás egy 5millió Ft értékű új személygépkocsi használatára köt szerződést 3 évre, akkor a 3 év alatt kifizetett díj elérheti az 5millió Ft-ot. A számviteli törvény régi fogalmából csak egy elem, ami hasonló az új Ptk.-ban, ez nem más, mint a futamidő végén a tulajdonjog szerzési lehetőség, azaz a lízingbe vevő a lízingtárgy ellenérték nélküli vagy a szerződéskötés-kori piaci értéknél jelentősen alacsonyabb áron történő megszerzésére jogosult. Összefoglalva: az új Ptk. pénzügyi lízingszerződésre vonatkozó szabályai így a gyakorlatban nem alkalmazhatóak, ebből következően a számviteli törvény új Ptk.-ra épülő szabályai alapján nem lehet eldönteni, hogy milyen esetben kellene eszközbeszerzést és milyen esetben kellene bérletként költségelszámolást alkalmazni. Az, hogy a gyakorlatban a szabályozás működni tudjon törvénymódosításokra lesz szükség. Mindaddig, amíg a szükséges törvénymódosítások meg nem születnek, addig nem javasolt új szerződések kötése (a március 15-e előtt megkötött szerződésekre még a régi szabályok vonatkoznak). A jelenlegi jogi helyzetet tovább tarkítja, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. -a 89. pontját - mely a pénzügyi lízing fogalmát tartalmazza - nem igazították az új Ptk. előírásaihoz. Így a Hpt. továbbra is a számviteli törvény új Ptk. hatálybalépése előtti fogalmához hasonló fogalmat tartalmaz. Bérleti szerződés Az új Ptk. 6:331. -a tartalmazza a bérleti szerződésekre vonatkozó általános szabályozást. Az új Ptk. 6:331. -a (1) bekezdésének az előírása szerint a bérleti szerződés alapján a bérbeadó meghatározott dolog időleges használatának átengedésére, a bérlő a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles. A Ptk. 6:336. -a tartalmazza a bérleti díj fizetésére vonatkozó szabályokat. E. (1) bekezdésének az előírása alapján a bérlő a bérleti díjat havonta előre köteles megfizetni. Ha a bérleti szerződés egy hónapnál rövidebb időre jön létre, a bérleti díj a szerződés megkötésekor esedékes. Hivatkozott bérleti szerződésre vonatkozó előírások sem oldják meg, hogy a szerződéseket milyen esetben kellene pénzügy lízingszerződésnek és mikor kellene bérleti szerződésnek tekinteni. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az új Ptk. 6:338. (2) bekezdésének az előírása szerint megszűnik a szerződés, ha a dolog elpusztul. A gyakorlatban eddig is gondot jelentett például a személygépkocsi bérleti szerződéseknél, hogy a személygépkocsi totálkáros lett, de a bérbeadók még külön nagy összegű bérleti díjakat leszámláztak a bérbevevőknek (pl. ha a biztosítási díj nem fedezte a bérbeadó követeléseit). Tekintettel arra, hogyha a bérlet tárgya megsemmisül, akkor a bérleti szerződés a Ptk. szabályai alapján megszűnik, megszűnt szerződésre viszont nem lehet bérleti díjat kérni. Másképpen is meg lehet egyébként fogalmazni. A bérleti díj használatnak az ellenértéke, ha nincs mit használni, mert az megsemmisült, akkor használati (bérleti) díj sem számítható fel. 3

4 Olvasói kérdések Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az forum-media.hu címen tudja feltenni Botka Erikának. Készletek értékelése, minősítése Alkatrészek értékelésével, minősítésével kapcsolatos a kérdésem. Külföldi anyavállalatunk egységes értékelési eljárásokon dolgozva az alábbi előírások bevezetését tervezi: - Gyártógépeink karbantartásához/felújításához vásárolt és készleten tartott alkatrészeket bekerüléskor aszerint minősíti alkatrésznek vagy tárgyi eszköznek, hogy mennyi a bekerülési értéke, illetve a hasznos élettartama. A Ft bekerülési érték alatt alkatrésznek, afölött tárgyi eszközként kívánja kezelni, illetve ha a hasznos élettartama várhatóan 1 évnél rövidebb, akkor alkatrész, ha hosszabb az élettartama, akkor tárgyi eszköz. - Amennyiben tárgyi eszköz lesz a beszerzett alkatrész, az amortizációt csak a használatbavétel után kezdjük elszámolni. - Az alkatrészként (és nem tárgyi eszközként) kezelt, és raktáron tartott eszközöket évente az alábbi leírás szerint értékelné, és számolná el rá az értékvesztést: év 0% év 25% év 50% év 75% % em: Ön egyetért-e a fenti elszámolásokkal? kérdésben leírt elszámolással, mert az nem felel meg a számviteli törvény előírásainak. A számviteli törvény 3. -a (4) bekezdésének 8-9. pontja tartalmazza a felújítás, karbantartás fogalmát. A hivatkozott előírások egyértelműen rögzítik, hogy a felújítás, karbantartás törvényi minősítése nem függ a költségek nagyságától. Így többek között a kérdésben hivatkozott 4 millió Ft-os értékhatár alapján minősíteni a felújítást, karbantartást a számviteli törvény előírásaival ellentétes eljárás. A vásárolt készletek értékvesztésének elszámolásakor a számviteli törvény 56. -a alapján kell eljárni, értékvesztés elszámolása az itt felsorolt valamelyik ismérv fennállta esetén lehetséges. Így pl. értékvesztést lehet/kell elszámolni, hogyha az alkatrész felhasználása, értékesítése kétségessé vált, az eredeti rendeltetésének, a vonatkozó előírásoknak már nem felel meg, megrongálódott, stb. Ezen előírásoknak biztosan nem felelnek meg a kérdésben hivatkozott diktált mértékek. Ingatlanszerzéshez kapcsolódó szja alapja Egy magánszemély iroda földhivatali bejegyzésű ingatlant vásárolt én. Ezt követően - mivel ez többek 15 személy tulajdonában lévő később kereskedelmi területnek nyilvánított üzlethelyiségek voltak - az alábbi időpontokban résztulajdonokat vásárolt hozzá: A/ A/ A/ A/ A/ A/ B C Röviden a válaszom az, hogy nem értek egyet a Összesen 227 nm. csere nm műhely 4

5 2011. évben az ingatlant ugyanazon a helyrajzi számon lévő műhely bejegyzésű ingatlanra cserélte. A évi csereérték a szerződésben 6 millió Ft volt, melyet a NAV nem fogadott el az illeték alapjául, és 11millió Ft után fizette meg az illetéket. Az ingatlannal kapcsolatban felmerült költségek: szerzési érték: 6 vagy 11 millió Ft illeték NAV Ft kamat illeték után Ft áram bevezetés Ft ügyvédi díj szerzéskor Ft Megszerzésre fordított összeg: ezer Ft (11 millió Ft-tal számolva) em, hogy ezzel az összeggel csökkenthető az eladási ár és az így számított jövedelem után kell a 16 %-os szja-t megfizetni? Mi a figyelembe vehető szerzési érték? Ha csak 11 millió Ft-ért tudja eladni piszkálja-e az eladási ár miatt az adóhatóság? Köteles-e piaci érték meghatározására? (Nincs más eladó hasonló üzleti ingatlan a környéken.) Az Szja tv a (2) bekezdés b) pontjának az előírása alapján ingatlan értékesítése esetén a jövedelem meghatározásakor megszerzésre fordított összegnek a cserébe kapott ingatlan csereszerződésben rögzített értéke minősül, ami a kérdésben leírtak szerint a 6 millió Ft. Megszerzésre fordított értékként az illetékkiszabás alapjául szolgáló 11 millió Ft-ot akkor lehetne figyelembe venni, hogyha az ingatlan megszerzése pl. öröklés, ajándékozás útján történt volna, vagy ha a szerzési érték egyébként nem lenne megállapítható [Szja tv a (2) bekezdés f) pontja]. Megszerzésre fordított értékként figyelembe lehet venni még az ingatlanszerzéshez kapcsolódó illetéket és annak kamatát, áram bevezetés költségeit, a szerzéshez kapcsolódó ügyvédi díjat, esetlegesen a kérdésben fel nem sorolt, de az értékesítéshez kapcsolódóan felmerülő, jellemzően előforduló költségeket is, pl. hirdetési díjak, közvetítői jutalékok, stb. Feltételezhetően az ingatlan független félnek (pl. nem közeli hozzátartozónak) kerülne eladásra, ebben az esetben az ingatlan eladási ára a szerződő felek által kölcsönösen kialkudott ár, ezt az adóhatóság nem kifogásolhatja akkor sem, hogyha azt az illetékkiszabás alapja ettől magasabb érték lenne. Már leírt eszközök értékcsökkenésének módosítása Vállalkozásunk több olyan gépkocsival rendelkezik, amelyek tervezett használati ideje lejárt, az értékcsökkenés elszámolásra került, de jelentős maradványértékkel bírnak. A maradványérték változatlanul hagyása mellett az esetleges értékesítéskor jelentős veszteség is keletkezhet, tekintettel arra, hogy az értékesítés bevétele nem éri el a maradványérték összegét. Lehetséges-e a számviteli törvény szabályainak megfelelően olyan korrekció végrehajtása, amely alapján a vállalkozási tevékenység érdekében tovább használt eszközök esetén élettartam hosszabbítás miatt a maradványérték aktiválásra kerül és mint új bekerülési érték után egy újabb meghatározott élettartamra vonatkozó értékcsökkenés elszámolásának, esetleges maradványérték meghatározásának lehetősége. Továbbá kérdés, hogy amennyiben a fentiekre lehetőség van, úgy a módszer alkalmazható-e viszszamenőlegesen is, tehát ha ezen döntését a vállalkozás elmulasztotta és több éven keresztül úgy hasznosította az eszközeit, hogy azok a maradványértéken voltak nyilvántartva. Amennyiben igen az önrevízióval vagy más módon, esetleg a több éven keresztül maradványértéken nyilvántartott eszközre vonatkozóan lehetséges-e évben döntést hozni az előzőek alapján a jövőre vonatkozóan? A számviteli törvény 53. -a (5) bekezdésének az előírása szerint, ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható marad- 5

6 ványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. Így, ha a gépkocsik tervezett használati ideje lejárt, de a vállalkozásuk azokat tovább használja, akkor az a számviteli törvény hivatkozott előírása alapján azt jelenti, hogy a gépkocsi használati időtartamában változás következett be, így a terv szerinti értékcsökkenése az eszköznek módosítható. Ebben az esetben új használati időt kell megállapítani (azaz meg kell tervezni, hogy várhatóan még hány évig fogják a gépkocsit használni), az új használati időnek megfelelő új maradványértéket kell megállapítani (ami lehet a számviteli politikájuk alapján nem jelentős is, és így már nem állapítanak meg maradványértéket), és ezek figyelembevételével a hátralévő használati időre a gépkocsi terv szerinti értékcsökkenése tovább folytatódik. Ebből következően a gépkocsi eredeti bruttó értéke nem változhat, az eredeti bruttó érték alapján kell továbbra is az értékcsökkenést elszámolni. A kérdésben leírtakkal ellentétben nem lehetséges a számviteli törvény szabályainak megfelelően olyan korrekció végrehajtása, amely alapján a vállalkozási tevékenység érdekében továbbhasznált eszközök esetén élettartam hosszabbítás miatt a maradványérték aktiválásra kerül és mint új bekerülési érték után egy újabb meghatározott élettartamra értékcsökkenés kerül elszámolásra évben önrevízió keretében megállapíthatja a vállalkozás, hogy megelőző üzleti évek vonatkozásában helytelenül járt el és megelőző évekre önrevízióval értékcsökkenési leírást elszámol. Megjegyzem, hogy a kérdésben leírt következtetés mely szerint a maradványérték változatlanul hagyása mellett az esetleges értékesítéskor jelentős veszteség keletkezhet, mert az értékesítés bevétele nem éri el a maradványérték összegét a számviteli törvény szabályainak alkalmazása mellett nem igen fordulhat elő. A számviteli törvény 53. -a (1) bekezdés a) pontjának előírása alapján terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a tárgyi eszközre, hogyha a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét. Így, ha a vállalkozás az előbb leírtak alapján nem számolna el továbbra is terv szerinti értékcsökkenést, akkor bekövetkezne előbb/utóbb az a helyzet, hogy a gépkocsikra terven felüli értékcsökkenést kellene elszámolni, mert a piaci értékük (várható eladási áruk) tartósan alacsonyabb a nettó értéknél. Pénzügyi lízing kapcsán felmerülő gépkocsi költségek elszámolása em lenne a nyílt végű pénzügyi lízing keretében vásárolt benzin üzemű személygépkocsi esetén milyen formában lehet elszámolni a vásárolt üzemanyagot, a vételárát, illetve a fennmaradó lízing összegét. A lízingtörlesztést (bérleti díj) esetén az áfát milyen mértékben javasolja visszaigényelni, ennek elszámolásához milyen dokumentumokat kell elkészíteni (útnyilvántartás, kiküldetés, cégautó)? A birtokbaadási számla kiállítása nettó összegben megtörtént. A gyakorlatban nyílt végű pénzügyi lízingszerződésnek nevezett szerződések a futamidő végén a tulajdonjog megszerzésének lehetőségét tartalmazzák (elővásárlási joga van a lízingbe vevőnek vagy a lízingbe vevő által kijelölt harmadik félnek), így az eszköz birtokbaadásakor a lízingbe vevő nem szerzi meg az eszköz tulajdonjogát, de birtokbaadáskor a számviteli törvény 23. -a (3) bekezdésének előírása alapján tárgyi eszközként, a kérdésben hivatkozott birtokbaadáskor kiállított számla alapján állományba kell venni. Így tartozás teljes összege a könyvekben kimutatásra kerül, a lízingdíj törlesztése ezt a tartozást fogja csökkenteni. A lízingdíj törlesztéséhez kapcsolódó áfát viszont külön kell elbírálni. Az áfa tv. előírása alapján ebben az esetben szolgáltatásnyújtás történik, és ha dokumentáltan kizárólag teljes üzleti célú használat valósul meg, akkor a lízingdíj fizeté- 6

7 séhez kapcsolódó számla áfa tartalma levonható. Ebből következően önmagában a cégautó adó megfizetése az áfa visszaigénylés jogosságát nem támasztja alá. A kizárólagos üzleti célú használatot útnyilvántartás vezetésével lehet/kell aládokumentálni. Az üzemanyag beszerzés a cég nevére szóló számla alapján az általános szabályok szerint elszámolható. Számviteli szempontból az előbb leírtak alapján nem szolgáltatásnyújtás, hanem eszköz beszerzés történik, így a tárgyi eszközként állományba vett személygépkocsi aktiválása után értékcsökkenési leírást kell az eszközre elszámolni. Áttérés éves beszámolóra A 2013-as beszámolókor a következő problémát tapasztaltam ban a mérleg adatok alapján Éves Beszámolóra tértünk át Egyszerűsített Éves Beszámolóról. Ezt a beszámolót az előző évi adatokhoz át kellett dolgozni ben fejlesztési tartalékot képzett a vállalkozás. Az eredménykimutatásban az adózott eredmény után levonásra került a fejlesztési tartalék, így kialakult a tényleges mérleg szerinti eredmény. Ezt az éves beszámoló eredménykimutatásában nem tudtam beírni (csak az esetleges Eredménytartalék igénybevétele, és az osztalék fizetés kerülhet elszámolásra). Tehát az eredménykimutatás szerinti mérleg szerinti eredménye eltér a mérlegben szereplőnél. Például: Adózott Eredmény Jóváhagyott osztalék (fejlesztési tartartalék (28.377) - (éves beszámolóban nincs helye) egysz. éves beszámolóból) Mérleg sz. eredmény (egy. besz.) éves besz. szerint A mérleg soron természetesen 4.940eFt szerepel, mivel a eFt a lekötött tartalékban van. em, hogy ez továbbra is helyes lesz, vagy esetleg szerkeszteni kell még egy sort az éves beszámolóhoz. A számviteli törvény előírásai alapján az adózott eredmény levezetése a mérleg szerinti eredményig független a beszámoló formájától. Attól, hogy az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásában az eredménytartalék igénybevétele osztalék kifizetésre, és a jóváhagyott osztalék sor nem kerül külön kimutatásra, ugyanúgy kell eljárni, mint az éves beszámoló összeállításánál. A kérdésben jelzett problémát a fejlesztési tartalék helytelen számviteli elszámolása okozza. A fejlesztési tartalék képzését nem a tárgyévi adózott eredmény terhére kell elszámolni - mert az adózott eredmény felhasználása tekintetében a számviteli törvény ilyen lehetőséget nem tartalmaz -, hanem a számviteli törvény 38. -a (3) bekezdés g) pontjának az előírása alapján az eredménytartalék terhére kell a lekötött tartalékot megképezni, elszámolni. Betéti társaság saját tőkéje Betéti társaságnál a saját tőke mínusz összege miatt lekötött tartalék címén, mint pótbefizetés magasabb összegeket könyveltünk. Van olyan betéti társaság ahol ez az összeg meghaladja a 10 millió Ft-ot. Maradjon ez lekötött tartalékban, vagy vezessük vissza tagi kölcsön számlára? Először is fontos hangsúlyozni, hogy a betéti társaság vonatkozásában sem a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.), sem a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény tőkevédelmi szabályt nem tartalmaz, nem tartalmazott. Így a betéti társaság saját tőkéje mínusz összeg is lehet, a tulajdonosoknak ehhez kapcsolódóan nincs kötelező tőkerendezési kötelezettségük. Ettől függetlenül a tulajdonosok pótbefizetést saját döntés alapján teljesíthetnek (ha a társasági szerződés ezt tartalmazza). A pótbefizetés elrendeléséről azonban a tulajdonosoknak határozatot kell 7

8 hozni, a tulajdonosi határozat alapján lehet a pótbefizetést lekötött tartalék javára kimutatni. Ha ilyen határozat nincs, akkor a tulajdonosok befizetése pótbefizetésként nem számolható el. Tagi kölcsönként is - mint kötelezettség - akkor mutatható ki, hogyha azt kölcsönszerződés alátámasztja. Osztalékfizetés visszamenőleges hatállyal Kft-nél kifizethető-e öt évnél régebben jóváhagyott osztalék, ha az eddig nem tették meg? Osztalék kifizetése esetén van-e bejelentési kötelezettség? A számviteli törvény 42. -a (1) bekezdésének az előírása alapján egy vállalkozásnak minden beszámoló összeállításánál dokumentálnia kell, hogy a vállalkozás által elfogadott, elismert kötelezettségek szerepelnek a könyvekben. Így, ha minden évben pl. aláírtak egy folyószámla egyeztetőt az osztalék követelés-tartozásról, akkor az sohasem évül el, így az osztaléktartozás akkor is kifizethető, hogyha azt öt évnél régebben hagyták jóvá. Az osztalék kifizetéshez kapcsolódó ügyvezetői nyilatkozatot be kell küldeni a cégbíróságnak, hogyha a kft még a régi Gt. hatálya alá tartozik. A kft akkor tartozik még a régi Gt. hatálya alá, hogyha a március 15-től még nem módosította a társasági szerződését. Amennyiben a társasági szerződés március 15-ét követően módosításra került, akkor már az új Ptk. hatálya alá tartozik a kft, az új Ptk. viszont már nem tartalmaz olyan előírást, hogy az osztalék kifizetéshez kapcsolódóan ügyvezetői nyilatkozatot kell a cégbíróságnak beküldeni. Állami támogatás és előleg elszámolásának könyvelése Állami támogatás és előleg elszámolásának könyvelése hogyan történik az alábbi események tükrében: a kft online pénztárgép vásárlására bruttó Ft előleget fizetett A értékesítőnek. az A értékesítő a megrendelt pénztárgépet nem tudta leszállítani, engedélyét visszavonták. Az előleget nem fizette vissza. a kft az állam által támogatott B értékesítőnél rendelte meg a pénztárgépet. a B értékesítő a pénztárgépet leszállította, eladási ára bruttó Ft. Az összeget a kft kifizette. a kft az A társaságnak kifizetett és vissza nem kapott előleget állami támogatás címen megigényelte, a támogatásról szóló határozatot megkapta. a B értékesítő megkapta a kft által megigényelt Ft állami támogatást, amit a kft-nek visszautalt. A kérdésben hivatkozott Ft állami támogatás elszámolása a következőképpen történik. A Ft támogatást az A forgalmazónak adott előlegre tekintettel lehetett igényelni. A 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 13/A. -a (4) bekezdés c) pontjának az előírása alapján a támogatás igénylésekor az adott előleget térítés nélkül az államra kellett engedményezni. Az előlegkövetelés térítés nélküli engedményezésének elszámolása: T 88. Rendkívüli ráfordítás K 3. Követelések A céggel szemben (adott előleg) Az így elszámolt rendkívüli ráfordítással a társasági adóalapot nem kell megnövelni, mert jogszabályi előírás alapján történik a térítés nélküli engedményezés [Tao. tv. 3. számú mellékletének B/19. pontja]. 8

9 Ezek után elő kell írni a járó Ft támogatást: T36. Egyéb követelések (NAV-val szemben) Ft K 98. Rendkívüli bevételek Ft majd időbelileg el kell határolni T98. Rendkívüli bevételek Ft K48. Passzív időbeli elhatárolások Ft Ezt a követelést a rendelet 11. -a (3) bekezdésének előírása alapján szintén engedményezni kell a pénztárgép eladóra, elszámolása: T36. Egyéb követelés (pénztárgép eladóval szemben) Ft K96. Egyéb bevételek Ft T86. Egyéb ráfordítások Ft K 36. Egyéb követelések (NAV-val szemben) Ft A rendelet 11. -a (3) bekezdése ezek után beszámítást ír elő, azaz a követelés engedményezésből adódó követelést be kell számítani a szállítói kötelezettségbe, elszámolása: T 45. Szállító (pénztárgép eladója) Ft K 36. Egyéb követelés (pénztárgép eladóval szemben) Ft Mivel a kft a pénztárgép teljes vételárát a B forgalmazónak teljes összegében kifizette, ezért a beszámítás elszámolása után a 45. Szállító főkönyvi számlának T egyenlege lesz. Ezt a T egyenleget fogja a pénztárgép eladója viszszafizetni. Elszámolása: T 38. Pénzeszközök Ft K 45. Szállítók Ft Megjegyzés: Ezt az időbeli elhatárolásban szereplő Ft fejlesztési támogatást is - a 4. (3) bekezdése alapján járó Ft-os támogatással megegyezően - a pénztárgép értékcsökkenési leírásához kapcsolódóan kell majd arányosan feloldani. Tagi kölcsön ingatlanvásárlásra Egy kft tulajdonosa külföldi cég hosszú lejáratú tagi kölcsönt nyújt ingatlan vásárlásra. A szerződés szerint a kamat évente esedékes, de amennyiben nem kerül megfizetésre, akkor a következő évtől a tőkéhez számítva kamatozik tovább a hitel. Tárgyévi könyvelési étel: T 8. Fizetett kamatok K 4. Kötelezettségek. em, helyes-e ez a könyvelés (mert nem történik kifizetés, de jelentősen csökken a társasági adóalap)? A számviteli törvény 85. -a (2) bekezdés a) pontjának az előírása alapján fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell kimutatni a hosszú, illetve a rövid lejáratú kölcsönök után fizetett, fizetendő (esedékes) kamat összegét. A számviteli törvény hivatkozott előírásából következően a kamatráfordítások elszámolása nem pénzügyi rendezéshez kötött, el kell számolni adott üzleti év terhére azokat a kamatráfordításokat is, amelyek a kölcsönszerződés alapján az üzleti évet terhelik, függetlenül attól, hogy azok pénzügyi rendezése nem történt meg. A számviteli elszámolást csak egy dolog tudja befolyásolni, hogy a kamatfizetés a kölcsönszerződés szerint mikor esedékes. Ha a kamatfizetés a mérlegfordulónapig nem esedékes, akkor az adott üzleti évet terhelő kamatot a számviteli törvény 44. -a (1) bekezdésének b) pontja alapján a passzív időbeli elhatárolások között kell kimutatni, míg ha a mérlegfordulónapig esedékes, akkor a számviteli törvény 42. -a (1) bekezdésének az előírása alapján kötelezettségként kell elszámolni. Társaság osztalékkifizetése körüli kérdések Szeretném kérni tájékoztatását az alábbi ügy helyes kezeléséhez. Adott egy Kft., akinek a jén elfogadott, i beszámolójának adatai alap- 9

10 ján a saját tőkéje eFt, melyből eFt a jegyzett tőke és 5eFt az eredménytartalék. Tekintettel arra, hogy a társaság a hónapban 63 millió Ft eredményt ért el, így a taggyűlés úgy döntött, hogy az elkészített i közbenső mérleg alapján 60 millió Ft osztalékelőleg kifizetését hagyja jóvá, ami júniusában meg is történt a 2 magánszemély tag (50%, 20%), valamint az 1 jogi személy tag (30%) részére is. Mindemellett a társaság taggyűlése márciusában elhatározta a jegyzett tőke 3.000eFt-ra történő tőkekivonás miatti leszállítását is, illetve az ezzel kapcsolatos ügymenet megindítását. A jegyzett tőke leszállítást végül a cégbíróság i hatállyal bejegyezte, így a tulajdonosok most szeretnék a még bent lévő idei évi eredményt és a korábbi évek eredménytartalékát, mint adóköteles összeget, valamint végül a 37millió Ft leszállított jegyzett tőke összegét, mint adómentes összeget felvenni. eim: 1. Kell-e nappal új közbenső mérleget készíteni, vagy elfogadható-e a i állapotú, már korábban hivatkozott közbenső mérleg, avagy esetlegesen a i beszámoló? (A társaságban június 1-től július 2-ig az osztalékelőleghez kapcsolódó kifizetéseken kívül más érdemi ügylet nem történt.) 2. Elegendő-e az idei évi, még osztalékelőleg formájában fel nem osztott 3 millió Ft eredmény, plusz az 5eFt eredménytartalék arányos (37/40- ed) részét előírni a tagoknál vállalkozásból kivont jövedelem jogcímen, avagy a 63millióFt idei eredmény + az 5eFt eredménytartalék arányos részét kell előírni? Mi a helyes adóügyi és számviteli elszámolás, figyelembe véve, hogy az osztalékelőlegként kifizetett összeg jelenleg a cég követelései között szerepel, abból a magánszemély tagoknak történt kifizetéskor csak az SZJA lett levonva, az EHO nem. (A jogi személy tulajdonos részére történt osztalékelőleg kifizetésnél semmilyen adó nem került levonásra.) 3. Kell-e esetleg változtatni a már kifizetett 60 millió Ft osztalékelőleg jogcímén (például vállalkozásból kivont jövedelemmé minősül-e át), avagy az majd a normál menet szerint a 2014-es beszámoló 2015-ben történő jóváhagyásával végleges osztalékká válik és pusztán a felettes rész lesz most vállalkozásból kivont jövedelem? A kérdésből nem derül ki, hogy az új Ptk. hatálybalépése előtt vagy után történt meg a kftnél a jegyzett tőke leszállításáról szóló döntés (ez annyiban érdekes, hogy a válasz tekintetében a régi Gt. vagy az új Ptk. szabályaira kell hivatkozni). Egyben mind a régi Gt, mind az új Ptk, megegyezik, mely szerint tőkeleszállítás tőkekivonáshoz kötelezően nem írta/írja elő, hogy ehhez kapcsolódóan közbenső mérleget kell készíteni. Így fő szabályként az utolsó éves beszámoló adatai alapján is meg lehet állapítani, hogy tőkekivonáshoz kapcsolódóan mi a tagnak járó összeg. Az új Ptk. viszont előírja, hogy az osztalékelőleg felvétele esetén a fedezetet mindig közbenső mérleggel kell dokumentálni (a régi Gt. az éves beszámolót is elfogadta az osztalékelőleg fedezet dokumentálására a mérlegfordulónapot követő hat hónapig). A régi Gt. tőkeleszállítás tőkekivonás esetére előírta, hogy a jegyzett tőkén felüli saját tőke is megilleti a tagot, viszont az új Ptk-nak nincs ilyen taxatív szabályozása. Hogy mi illeti meg a tagot, azt az új Ptk. szabályait nézve, a megszűnés szabályaiból lehet kiindulni, mely szerint a jegyzett tőkén felüli saját tőke arányos része is jár a tagnak. Attól, hogy sem a régi Gt, sem az új Ptk. tőkeleszállítás tőkekivonás esetére nem írja elő közbenő mérleg készítési kötelezettséget, a reális elszámolás érdekében véleményem szerint a tagok dönthetnek úgy, hogy a tagnak járó összeget közbenső mérleg adatai alapján állapítják meg. A számviteli törvény 39. -ának (5) bekezdése a közbenső mérleg alkalmazásánál előírja az együttes fedezetvizsgálatot, bár hangsúlyozom, hogy a számviteli törvény hivatkozott szabálya nem erre az esetre vonatkozik (ez a szabály a saját részesedés megszerzésére és osztalékelőleg együttes fizetésére vonatkozik). Ezek alapján a feltett kérdésekre a következő válasz adható: fordulónappal nem kell új köz- 10

11 benső mérleget készíteni, mert sem a régi Gt., sem az új Ptk. tőkeleszállítás tőkekivonás esetére eleve nem írja elő a közbenső mérlegkészítési kötelezettséget. A reális vagyoni helyzetet tükröző elszámolás érdekében a tagok dönthetnek úgy, hogy a tőkeleszállításhoz kapcsolódóan a tagnak járó összeget a i mérlegfordulónapú közbenső mérleg alapján határozzák meg. 2. A i mérlegfordulónapú közbenső mérleg alapján történő elszámolásnál mindenféleképpen együttes fedezetvizsgálatot kell végezni, egyrészt mert egy közbenső mérleg több gazdasági eseményt dokumentál, másrészt mert a közbenső mérlegben szereplő 63millióFt-os adózott eredményből már 60millió Ft-ot a tagok osztalékelőleg címén felvettek. Így a közbenső mérleg alapján a 37 millió Ft-os jegyzett tőkén felül az osztalékelőleg formájában fel nem osztott 3 millió Ft adózott eredmény és az 5eFt eredménytartalék arányos - 37/40-ed - része illeti meg a tagokat, mint vállalkozásból kivont jövedelem. 3. Így a már kifizetett 60millió Ft osztalékelőleg jogcíme nem változik, az majd a 2014-es beszámoló 2015-ben történő jóváhagyásával válik végleges osztalékká (ha arra a 2014-es beszámoló adatai fedezetet nyújtanak). Kültag jogviszonyának megszűnése Van egy Bt. mely áll 1 fő beltagból és 2 fő kültagból. Az egyik kültag meghalt, a tulajdoni részesedése 90 %. A Bt jegyzett tőkéje 3000 Ft és saját tőke Ft. Még nem volt ilyen esetem és nem tudom, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Kérem, legyenek szívesek leírni, hogy mit és hogyan kell elkészíteni, ha valahova el kell küldeni, akkor pontosan hova? Az új Ptk., valamint a régi Gt. szabályai szerint, ha valamennyi beltag vagy valamennyi kültag tagsági jogviszonya megszűnik, a megszűnés időpontjától számított hat hónapon belül kell a társasági szerződést az új tagok tekintetében módosítani és a cégbíróságnak bejelenteni. Ha hat hónapon belül ez nem történik meg, akkor a betéti társaság jogutód nélkül megszűnik. De a kérdésben leírtak szerint csak egy kültag halt meg, ezért a hivatkozott szabályok itt most nem alkalmazandók, mert marad a betéti társaságnak beltagja és kültagja is. Önmagában az, hogy a betéti társaság egyik kültagja meghal, a könyvelő szempontjából külön feladatot nem jelent. A társasági szerződést kell majd módosítani a tagok tekintetében, de ez nem könyvelői feladat. Másrészt a hagyatéki eljárás lezárását követően a meghalt kültag örökösének a betéti társaságból a tagsági jogviszony megszűnésének időpontjára járó vagyont (a saját tőke 90%-át) ki kell fizetni, hogyha az örökös nem lép be a társasági szerződés módosításakor új kültagként.. In-house szeminárium! Ha szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó- és számviteli törvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! E-számvitel című szakmai folyóiratunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink adózási, számviteli tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok szerzőnknek a rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. E-számvitel VI évfolyam nyolcadik szám, augusztus Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp. Váci út 91/a Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Varga Szabolcs HU ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: Tel.: , Fax: , Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft.

12 A Fórum Média Kiadó új, átfogó szolgáltatása: Munkaügyi, bérgazdálkodási és társadalombiztosítási audit! Kiadónk egy egyedülálló szolgáltatást bocsát útjára, amelyet munkáltatók figyelmébe ajánlunk. A szolgáltatás kivételes jellege a problémák komplex kezelésében, a kérdések munkajogi, adó- és társadalombiztosítási szempontból való egyidejű megközelítésében és megoldásában áll. Munkajogász szakértőink a megbízók egyedi igényei szerint teljes munkajogi átvilágítást végeznek, amely során a munkaügyi dokumentáció átvizsgálásán és a hatályos jogszabályi előírásokhoz igazításán túl adótanácsadóink közreműködésével bérgazdálkodási tervet készítenek, amely segítségével a munkáltatók jelentős összegeket takaríthatnak meg. Szakértőink a problémás esetek megfelelő jogi kezelését és a megbízóink kérése szerint elkészített munkaügyi iratminták elkészítését követően, azok megfelelő alkalmazása érdekében utánkövetést is végeznek, amelynek keretében megválaszolják kérdéseiket és szakmai támogatást nyújtanak az átmeneti időszakban. Miért érdemes igénybe venni a szolgáltatásunkat? Az idén már negyedik alkalommal módosul a Munka Törvénykönyve. Az új Ptk. márciusi hatályba lépése is számos változást hoz a munka világában. Az újdonságok között elmélyült jogi tudás és speciális gyakorlati tapasztalat nélkül nem könnyű eligazodni. Munkajogász-ügyvédekből és adótanácsadókból álló szakértői csapatunk ebben nyújt a munkáltatók számára szakmai támogatást. Új, átfogó szolgáltatásunk a munkáltatók bérgazdálkodásának a racionalizálására, a jogszabályok által biztosított lehetőségek maximális kiaknázására fókuszál, amely komoly versenyelőnyt jelenthet a szolgáltatást igénybe vevő társaságoknak. Szolgáltatásunk színvonalára a szakértőink magas szintű jogi és közgazdasági tudása, valamint a sok éves tanácsadói és peres tapasztalata a garancia. A szolgáltatásunkról részletesebben honlapon tájékozódhat, amennyiben kérdése van, írjon a címre! 12

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6.

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6. Kompkonzult Kft SZÁMVITEL 2014 2014. május 6. 1 Beszámoló, könyvvezetés 2 lehet USD is csak az 5. üzleti évet követően változtatható devizás értékelésre az Európai Központi Bank árfolyama is választható,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél.

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél. 11/ "A" társaság (anya), melynek tagjai 25-25%-ban 2 magánszemély és 25-25%-ban két társaság. Az "A" társaság 100%-os tulajdonosa "B" társaságnak (leány). Mindkét társaság ingatlan tulajdonnal rendelkezik.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A saját tőke számvitele

A saját tőke számvitele A saját tőke számvitele című előadás Előadó: Botka Erika okl. könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkár Főbb témakörök: Jegyzet tőke Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek IAS 17 Lízing Füredi-Fülöp Judit A standard célja, hatóköre Lízingügyletek értelmezése Elszámolási sajátosságainak szabályozása és összefoglalása Közzétételi

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing,

A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing, A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing, valamint az operatív lízing összehasonlítása Összehasonlítási szempont 1. A szolgáltatás általános jellege 2. A szolgáltatás ÁFA törvény szerinti (speciális)

Részletesebben

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés 8. feladat Megoldás Év végi záró, rendező tételek - Naplófőkönyv zárása ÁFA megállapítása Fizetendő ÁFA 4.285.000 Levonható ÁFA -2.952.000 Befizetendő ÁFA 1.333.000 Befizetett ÁFA -1.500.000 Visszaigényelt

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Gépjárműpark üzemeltetés. Tippek és tanácsok. Készítette: Tekse Kálmán Elérhetőség: +36 1 279 3300 info@arval.hu Dátum: 2012. 11.29.

Gépjárműpark üzemeltetés. Tippek és tanácsok. Készítette: Tekse Kálmán Elérhetőség: +36 1 279 3300 info@arval.hu Dátum: 2012. 11.29. Gépjárműpark üzemeltetés Tippek és tanácsok Készítette: Tekse Kálmán Elérhetőség: +36 1 279 3300 info@arval.hu Dátum: 2012. 11.29. Tartalom 1 2 3 4 Finanszírozási formák Összehasonlítás Kinek, melyiket?

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-11/2016. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2016. február 17. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-260/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. december 08. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben