JEGYZİKÖNYV. 2. Rendeletjavaslat a Velebit Helyi Közösség területén a január 1-jétıl december 31-éig terjedı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. 2. Rendeletjavaslat a Velebit Helyi Közösség területén a 2013. január 1-jétıl 2019. december 31-éig terjedı"

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület november 27-én órai kezdettel a Városháza nagytermében tartott III. ülésén. Az ülésen jelen van: Huzsvár Ervin, Hajder Hilda, ifj. Hlavinka Imre, Konc Márta, Nikola Radmanović, Borislav Kojić, Nemes Anicéta, Almási Tibor, Füzesi Tamás, Horváth Gergyely, Beszédes Ella, dr. Bimbó Mihály, dr. Berényi Éva, Molnár Gizella, Szarapka Ede, Bajúsz Koncz Ágnes, Túrú Károly, Bata Ildikó, Salbak Zsolt, Jenei Erzsébet, Csitári László, Francsik József, Tandari László, Slañana Ilić, Bacskulin István, Sarnyai Ibolya, Császár István és Horváth Dániel képviselı, Hiányzik: Pósa Károly. valamint: Nyilas Mihály polgármester, Lackó Róbert polgármester-helyettes, Vladimir Hajder, Vadász Károly és dr. Sarnyai Zoltán, polgármesteri tanácsnokok, Marija Milovanović KKT-titkár, Dukai Anna, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetıje, Marković Eszter és Gutási Kati, a Községi Közigazgatási Hivatal fıosztályvezetıi, Srdić Natália, a polgármesteri kabinet vezetıje, Darabán Piroska, Tóth Vilmos, dr. Katkics Zoltán, Barát Kljajić Tímea, Halász Mónika, Sátai Róbert, Vólenter Takarics Anasztázia és Csikós László, a Község Tanács tagjai, Veselinov Ibolya, a Gyöngyszemeink IEI intézmény igazgatója, Gulyás Csilla a Községi Közigazgatási Hivatal szakmunkatársa, Pakai Tamás, a Községi Közigazgatási Hivatal fıelıadója, Túri Gábor fordító, a közszolgálati tájékoztatási eszközök képviselıi, Vojislav Saveljić és Sandi Matić állampolgárok. Az ülést Huzsvár Ervin KKT-elnök vezeti, jegyzıkönyvvezetı Kovács Mária. Az elnök megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az ülésen 28 képviselı megjelent, így az határozatképes. A képviselı-testület II. ülésen fölvett jegyzıkönyv elfogadása Bacskulin István 6. napirendi pont alatt, a tanácstagokra tett kifogását a képviselı-testület szótöbbséggel nem fogadta el (6 igen 1 tartózkodó, 21 nem szavazat.) A képviselı-testület szótöbbséggel (21 igen 7 nem) elfogadta az II. ülésen fölvett jegyzıkönyvet. A napirend megállapítása: Bacskulin István kifogásolta, hogy az 1., 2. és 22. pont miért nem egymás után került a napirendbe. Válaszában Huzsvár Ervin elmondta, hogy a napirendi pontok összeállításánál tiszteletben kell tartani az elıírásokat. - A képviselı-testület egyhangúlag megállapítja az alábbi NAPIRENDET: N A P I R E N D E T: 1. Rendeletjavaslat a Velebit Helyi Közösség területén a január 1-jétıl december 31-éig terjedı idıszakban fizetendı önkéntes járulék bevezetésérıl szóló rendeletjavaslatról szóló lakossági véleménynyilvánításra irányuló népszavazás kiírásáról 2. Rendeletjavaslat a Velebit Helyi Közösség területén a január 1-jétıl december 31-éig terjedı idıszakban fizetendı önkéntes járulék bevezetésérıl 3. Rendeletjavaslat a Magyarkanizsa községbeli Kispiac kat. községben létesülı szélerımőparki építményegyüttes részletes szabályozási tervének elfogadásáról 4. Rendeletjavaslat a Horgos településen tervezett idegenforgalmi és üdülıterület részletes szabályozási tervének elfogadásáról 5. Rendeletjavaslat a tisztaság fenntartásáról szóló rendelet módosításáról 6. Rendeletjavaslat ingatlanrész használatba adásáról a magyarkanizsai Kanizsa-Turizmus Kft. gazdasági társaság részére 7. Rendeletjavaslat a magyarkanizsai Nagy József Regionális Kreatív Mőhely ingatlanrésze bérbeadásának jóváhagyásáról és az ingatlanrész bérleti idı alatti rendeltetésének meghatározásáról 8. Jelentés a magyarkanizsai községi költségvetés 2012 január szeptemberi végrehajtásáról 9. Határozati javaslat a évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelet módosításáról és kiegészítésérıl szóló rendelet elfogadásáról 10. Rendeletjavaslat a Magyarkanizsa község szerveibe és szervezeteibe választott és kijelölt személyek munkabérének elszámolásához és kifizetéséhez alapul szolgáló bérszorzók meghatározásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítésérıl 11. Rendeletjavaslat a rendes középiskolai tanulók útiköltség-térítésérıl szóló rendelet módosításáról és kiegészítésérıl 12. Határozati javaslat a község területén elvégzett ıszi terménybetakarításról szóló végleges jelentés jóváhagyásáról

2 13. Határozati javaslat a magyarkanizsai Nagy József Regionális Kreatív Mőhely évi munkaprogramjának jóváhagyásáról 14. Határozati javaslat a Gyöngyszemeink IEI nyújtotta szolgáltatások gazdasági árának megállapításáról 15. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Községi Idegenforgalmi Szervezet igazgatójának fölmentésérıl 16. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Községi Idegenforgalmi Szervezet megbízott igazgatójának 17. Határozati javaslat a magyarkanizsai községi nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács fölmentésérıl és 18. Határozati javaslat a magyarkanizsai községi helyi foglalkoztatásügyi tanács egy tagjának 19. Határozati javaslat а Gyöngyszemeink Iskoláskor Elıtti Intézmény igazgatóbizottságának fölmentésérıl és 20. Határozati javaslat а horgosi Október 10. Általános Iskola iskolaszéke tagjainak fölmentésérıl és 21. Határozati javaslat a magyarkanizsai József Attila Könyvtár igazgató- és felügyelı bizottsága tagjainak fölmentésérıl és 22. Határozati javaslat a Velebit Helyi Közösség területén fizetendı önkéntes járulék bevezetésérıl szóló rendeletjavaslatról való lakossági véleménynyilvánításra irányuló népszavazást lebonyolító bizottság megalakításáról 23. Kérdések és indítványok A napirend megállapítását követıen a testület áttért annak tárgyalására. A 1., 2. és 22. pont csomagban való tárgyalását a képviselı-testület egyhangúlag elfogadta. Ad/1. Rendeletjavaslat a Velebit Helyi Közösség területén a január 1-jétıl december 31-éig terjedı idıszakban fizetendı önkéntes járulék bevezetésérıl szóló rendeletjavaslatról szóló lakossági véleménynyilvánításra irányuló népszavazás kiírásáról Ad/2. Rendeletjavaslat a Velebit Helyi Közösség területén a január 1-jétıl december 31-éig terjedı idıszakban fizetendı önkéntes járulék bevezetésérıl Ad/22. Határozati javaslat a Velebit Helyi Közösség területén fizetendı önkéntes járulék bevezetésérıl szóló rendeletjavaslatról való lakossági véleménynyilvánításra irányuló népszavazást lebonyolító bizottság megalakításáról Bacskulin István kifogásolta az ügyrend 83. szakaszában levı korlátozást, így 5 percig felolvasta a rendeletjavaslat szövegét, majd azt Slañana Ilić folytatta. Huzsvár Ervin elnök felkérte a képviselıket, ırizzék meg a testület méltóságát, és a kézbesített anyagra tegyék meg javaslataikat. Bármilyen indítványt, vagy módosítási javaslatot írásban kell benyújtani a képviselıtestülethez. Nikola Radmanović összefoglalta az önkéntes járulék bevezetéséra tett javaslatot, melyet a helyi közösség tanácsa fogadott el. A napirendi pont tárgyalásában részt vettek még: Francsik József, Tandari László, Horváth Dániel, Sarnyai Ibolya, Marija Milovanović. 1. A képviselı-testület egyhangúlag meghozta a Velebit Helyi Közösség területén a január 1-jétıl december 31-éig terjedı idıszakban fizetendı önkéntes járulék bevezetésérıl szóló rendeletjavaslatról szóló lakossági véleménynyilvánításra irányuló népszavazás kiírásáról szóló rendeletet. Száma: /2012-I/B 2. A képviselı-testület egyhangúlag meghozta a a Velebit Helyi Közösség területén a január 1-jétıl december 31-éig terjedı idıszakban fizetendı önkéntes járulék bevezetésérıl szóló rendeletet Száma: /2012-I/B 22. A képviselı-testület egyhangúlag meghozta a Velebit Helyi Közösség területén fizetendı önkéntes járulék bevezetésérıl szóló rendeletjavaslatról való lakossági véleménynyilvánításra irányuló népszavazást lebonyolító bizottság megalakításáról Száma: /2012-I/B Ad/3. Rendeletjavaslat a Magyarkanizsa községbeli Kispiac kat. községben létesülı szélerımőparki építményegyüttes részletes szabályozási tervének elfogadásáról

3 A napirendi pontot Gulyás Csilla és Tóth Vilmos ismertette. A napirendi pont tárgyalásában részt vettek: Bacskulin István, Nyilas Mihály, Slañana Ilić, Francsik József, Tandari László. A képviselı-testület egyhangúlag meghozta a Magyarkanizsa községbeli Kispiac kat. községben létesülı szélerımőparki építményegyüttes részletes szabályozási tervének elfogadásáról szóló rendeletet. Száma: /2012-I/B Ad/4. Rendeletjavaslat a Horgos településen tervezett idegenforgalmi és üdülıterület részletes szabályozási tervének elfogadásáról A napirendi pontot Gulyás Csilla és Tóth Vilmos ismertette. A napirendi pont tárgyalásában részt vettek: Bacskulin István, Nyilas Mihály, Slañana Ilić, Tandari László, Tóth Vilmos. A képviselı-testület egyhangúlag meghozta a Horgos településen tervezett idegenforgalmi és üdülıterület részletes szabályozási tervének elfogadásáról szóló rendeletet. Száma: /2012-I/B Ad/5. Rendeletjavaslat a tisztaság fenntartásáról szóló rendelet módosításáról A napirendi pontot Csikós László ismertette. Huzsvár Ervin ismertette az UKROK-képviselıcsoport módosítási indítványát (Iktatva:2012. november 23-án /2012-I/B szám alatt) Slañana Ilić kifogásolta, hogy a Bratner ügyben elért eredményekkel kapcsolatban méltánytalanul nem hangsúlyozzák ki a vállalkozók hozzájárulását. Továbbra is az elvégzett szolgáltatás utáni elszámolást szorgalmazzuk. Francsik József: Az UKROK-képviselıcsoport javasolja a hulladéktároló edények vonalkóddal való ellátását, mely alapján pontosan lehetne követni milyen mennyiségő hulladékot szállít el a vállat. A leolvasó szerkezet költségeit a képviselıcsoport magára vállalja. Az intézményeknél is elınyösebb a mennyiség utáni elszámolás. Konc Márta képviselı elhagyta az ülést. Tandari László kifogásolta a polgármesteri értékelésbe foglaltakat. Véleménye szerint az önkormányzat megkárosította a vállalkozókat. Nyilas Mihály polgármester válaszolta meg a képviselı felvetéseit. Francsik József szerint a polgármesteri felszólalás idıtartama megsértette az ügyrendben foglalt idıtartamot. Huzsvár Ervin elnök szavazásra bocsátotta, hogy történt-e ügyrendsértés. A képviselı-testület szótöbbséggel (7 igen, 20 nem) nem állapított meg ügyrendsértést. Az UKROK-képviselıcsoport módosítási indítványát a képviselı-testület szótöbbséggel (7 igen, 20 nem) nem fogadta el. A képviselı-testület szótöbbséggel (20 igen 5 nem 2 tartózkodó) meghozta a tisztaság fenntartásáról szóló rendelet módosításáról szóló rendeletet. Száma: /2012-I/B Ad/6. Rendeletjavaslat ingatlanrész használatba adásáról a magyarkanizsai Kanizsa-Turizmus Kft. gazdasági társaság részére A napirendi pontot Dukai Anna ismertette. A napirendi pont tárgyalásában részt vettek: Bacskulin István, Nyilas Mihály, Francsik József, Slañana Ilić, Dukai Anna és Tandari László. A képviselı-testület szótöbbséggel (20 igen, 1 nem, 6 tartózkodó) meghozta az ingatlanrésznek a magyarkanizsai Kanizsa-Turizmus Kft. gazdasági társaság részére való használatba adásáról szóló rendeletet. Száma: /2012-I/B Ad/7. Rendeletjavaslat a magyarkanizsai Nagy József Regionális Kreatív Mőhely ingatlanrésze bérbeadásának jóváhagyásáról és az ingatlanrész bérleti idı alatti rendeltetésének meghatározásáról

4 A napirendi pontot Dukai Anna ismertette, melyet követıen a képviselı-testületi elnök 15 perces szünetet rendelt el. A szünetet követıen az ülésteremben 25 képviselı jelent meg. Bacskulin István indítványozta, hogy az üléseken két fordító vegyen részt. A napirendi tárgyalásában Bacskulin István, Tóth Vilmos, Slañana Ilić, Francsik József, Tandari László és Horváth Dániel vett részt. A képviselı-testület szótöbbséggel (18 igen, 7 tartózkodó) meghozta a magyarkanizsai Nagy József Regionális Kreatív Mőhely ingatlanrésze bérbeadásának jóváhagyásáról és az ingatlanrész bérleti idı alatti rendeltetésének meghatározásáról szóló rendeletet. Száma: /2012-I/B Ad/8. Jelentés a magyarkanizsai községi költségvetés 2012 január szeptemberi végrehajtásáról A napirendi pontot Pakai Tamás ismertette. Horváth Gergely képviselı visszatért az ülésterembe. A napirendi pont tárgyalásában részt vettek: Tandari László, Bacskulin István, Pakai Tamás és Slañana Ilić. A képviselı-testület szótöbbséggel (18 igen, 1 nem, 6 tartózkodó) meghozta a magyarkanizsai községi költségvetés 2012 január szeptemberi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról Száma: /2012-I/B Ad/9. Határozati javaslat a évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelet módosításáról és kiegészítésérıl szóló rendelet elfogadásáról A napirendi pontot Pakai Tamás ismertette. A községi költségvetés egyes tételeinek módosításával kapcsolatban Tandari László, Francsik József, Slañana Ilić tett fel kérdéseket, melyet Pakai Tamás válaszolt meg. A napirendi pont tárgyalásában részt vett Huzsvár Ervin KKT-elnök, mely idı alatt az ülés vezetését dr. Bimbó Mihály vette át. A képviselı-testület szótöbbséggel (19 igen, 3 nem, 4 tartózkodó) meghozta a évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelet módosításának és kiegészítésének elfogadásáról Száma: /2012-I/B Ad/10. Rendeletjavaslat a Magyarkanizsa község szerveibe és szervezeteibe választott és kijelölt személyek munkabérének elszámolásához és kifizetéséhez alapul szolgáló bérszorzók meghatározásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítésérıl A napirendi pontot Pakai Tamás ismertette, annak tárgyalásában Tandari László, Slañana Ilić, Bacskulin István és Marija Milovanović vettek részt. A képviselı-testület szótöbbséggel (19 igen, 3 nem, 4 tartózkodó) meghozta a Magyarkanizsa község szerveibe és szervezeteibe választott és kijelölt személyek munkabérének elszámolásához és kifizetéséhez alapul szolgáló bérszorzók meghatározásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítésérıl szóló rendeletet. Száma: /2012-I/B Ad/11. Rendeletjavaslat a rendes középiskolai tanulók útiköltség-térítésérıl szóló rendelet módosításáról és kiegészítésérıl A napirendi pontot dr. Katkics Zoltán ismertette. Huzsvár Ervin ismertette az UKROK-képviselıcsoport módosítási indítványát (Iktatva: november 23-án /2012-I/B szám alatt) Bacskulin István indítványozta, hogy ahol egy családban legalább két középiskolai tanuló utazik, ott a második gyermek 100%-ot útiköltség-térítésben részesüljön. A napirendi pont tárgyalásában részt vett még Slañana Ilić, Darabán Piroska, Nyilas Mihály, Tandari László és Francsik József. Az UKROK-képviselıcsoport módosítási indítványát a képviselı-testület szótöbbséggel nem fogadta el (7 igen, 19 nem).

5 Bacskulin István képviselı módosítási indítványát a képviselı-testület szótöbbséggel nem fogadta el (7 igen, 19 nem). A képviselı-testület szótöbbséggel (20 igen, 6 tartózkodó) meghozta a rendes középiskolai tanulók útiköltség-térítésérıl szóló rendelet módosításáról és kiegészítésérıl szóló rendeletet. Száma: /2012-I/B Ad/12. Határozati javaslat a község területén elvégzett ıszi terménybetakarításról szóló végleges jelentés jóváhagyásáról A napirendi pontot Halász Mónika ismertette, melynek tárgyalásában Bacskulin István és Francsik József vett részt. A képviselı-testület szótöbbséggel (19 igen, 2 nem, 4 tartózkodó) meghozta a község területén elvégzett ıszi terménybetakarításról szóló véglege jelentés jóváhagyásáról Száma: /2012-I/B Ad/13. Határozati javaslat a magyarkanizsai Nagy József Regionális Kreatív Mőhely évi munkaprogramjának jóváhagyásáról A napirendi pontot dr. Katkics Zoltán ismertette. A képviselı-testület szótöbbséggel (24 igen, 2 tartózkodó) meghozta a magyarkanizsai Nagy József Regionális Kreatív Mőhely évi munkaprogramjának jóváhagyásáról Száma: /2012-I/B Ad/14. Határozati javaslat a Gyöngyszemeink IEI nyújtotta szolgáltatások gazdasági árának megállapításáról A napirendi pontot Veselinov Ibolya ismertette, annak tárgyalásában Slañana Ilić és Bacskulin István vettek részt. A képviselı-testület szótöbbséggel (25 igen, 1 tartózkodó) meghozta a Gyöngyszemeink IEI nyújtott szolgáltatások gazdasági árának megállapításáról Száma: /2012-I/B Ad/15. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Községi Idegenforgalmi Szervezet igazgatójának fölmentésérıl Huzsvár Ervin ismertette Ljubinka Maksimović Taljai levelét. A képviselı-testület szótöbbséggel (25 igen 1 tartózkodó) meghozta a Magyarkanizsai Községi Idegenforgalmi Szervezet igazgatójának fölmentésérıl Száma: /2012-I/B Ad/16. Határozati javaslat a Magyarkanizsai Községi Idegenforgalmi Szervezet megbízott igazgatójának A napirendi pontot Marija Milovanović ismertette. A napirendi pont tárgyalásán részt vettek: Bacskulin István, Tandari László, Tóth Vilmos, Szarapka Ede és Slañana Ilić. A képviselı-testület szótöbbséggel (22 igen 3 tartózkodó) meghozta a Magyarkanizsai Községi Idegenforgalmi Szervezet megbízott igazgatójának szóló határozatot. Száma: /2012-I/B Huzsvár Ervin indítványozta a pont csomagban való tárgyalását, melyet a képviselı-testület szótöbbséggel (23 igen, 3 nem) elfogadott. Ad/17. Határozati javaslat a magyarkanizsai községi nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács fölmentésérıl és Ad/18. Határozati javaslat a magyarkanizsai községi helyi foglalkoztatásügyi tanács egy tagjának

6 Ad/19. Határozati javaslat а Gyöngyszemeink Iskoláskor Elıtti Intézmény igazgatóbizottságának fölmentésérıl és Ad/20. Határozati javaslat а horgosi Október 10. Általános Iskola iskolaszéke tagjainak fölmentésérıl és Ad/21. Határozati javaslat a magyarkanizsai József Attila Könyvtár igazgató- és felügyelı bizottsága tagjainak fölmentésérıl és A pont tárgyalásában részt vettek: Bacskulin István, Slañana Ilić, Barát Kljajić Tímea, Marija Milovanović és Horváth Dániel. A képviselı-testület szótöbbséggel (24 igen, 1 tartózkodó) meghozta a magyarkanizsai községi nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács fölmentésérıl és Száma: /2012-I/B A képviselı-testület egyhangúlag meghozta a magyarkanizsai községi helyi foglalkoztatásügyi tanács egy tagjának Száma: /2012-I/B A képviselı-testület szótöbbséggel (23 igen, 3 tartózkodó) meghozta а Gyöngyszemeink Iskoláskor Elıtti Intézmény igazgatóbizottságának fölmentésérıl és Száma: /2012-I/B A képviselı-testület szótöbbséggel (23 igen, 3 tartózkodó) meghozta а horgosi Október 10. Általános Iskola iskolaszéke tagjainak fölmentésérıl és szóló határozatot. Száma: /2012-I/B A képviselı-testület szótöbbséggel (20 igen, 6 tartózkodó) meghozta a magyarkanizsai József Attila Könyvtár igazgató- és felügyelı bizottsága tagjainak fölmentésérıl és Száma: /2012-I/B Ad/23. Kérdések és indítványok Bacskulin István indítványozta: 1. A képviselı-testületi ügyrend 83. szakaszának a módosítását. (A javaslatot írásban kell benyújtania az indítványozónak). 2. Felmérni annak lehetıségét, hogy a községi területén élı azon állampolgárok, kik szociális segélyben részesültnek közmunka keretében dolgozzák le a kapott támogatást. 3. Mérlegelni, hogy az anyasági segélyt vagy egyéb szociális támogatást rendeltetésszerően használják-e fel a jogosultak, amennyiben nem, pénzbeli támogatás helyett természetbeni juttatásban részesüljenek. 4. Felmérni annak lehetıségét, hogy azoknak az állampolgároknak, kiknek a neve az anyakönyvekben nem magyar nyelven és helyesírással van beírva a közigazgatási hivatal ingyenesen végezze el a javítását. 5. Mérlegelni annak lehetıségét, hogy a képviselı-testületi anyagokat elektronikus formában kapják meg a képviselık. 6. A Válassz utat Bacskulin István állampolgárok csoportjának petíciója aláírásgyőjtést szervez a kisértékő lopásokat szabályozó törvény módosítására. Francsik József elégedetlenségét fejezte ki az új összetételő önkormányzat munkáját értékelı újságcikkel kapcsolatban. Slañana Ilić sérelmezte, hogy az önkormányzat nem mőködik együtt az állampolgári csoportokkal, habár ık is tevékenyen részt tudnának venni a község fejlesztésében. Tandari László elégtelennek ítélte meg az polgármester munkáját és lemondásra szólította fel. Nyilas Mihály polgármester válaszában elmondta, hogy a képviselık javaslatainak egy része már elıkészítési fázisban van. Az új összetételő önkormányzat munkáját jónak ítélte meg, a három párt koalíciója jól mőködik. A sajtóban megjelent értékelés általános jellegő volt. Az ülés 17 óra 45 perckor ért véget. Kovács Mária jegyzıkönyvvezetı Huzsvár Ervin elnök Dr. Bimbó Mihály elnökhelyettes

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és

Részletesebben

Број: 8. 25.04.2012. СТРАНА 156. OLDAL 2012.04.25. 8. szám

Број: 8. 25.04.2012. СТРАНА 156. OLDAL 2012.04.25. 8. szám Број: 8. 25.04.2012. СТРАНА 156. OLDAL 2012.04.25. 8. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 28. szakaszának 8. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07 és 54/11 sz.) alapján

Részletesebben

Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám

Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám A Magyarkanizsa községbıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 10. szakaszának 4. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. február 24-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1 RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Formázott: Balra

Részletesebben

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 25-én tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. november 12. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 38-39. Rendelet száma: 11. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

BEVEZETÉS. A község állandó lakosainak száma az 2007. január 1-i állapot szerint : 2723 fı. Újhartyán község történelmi múltja és jelene

BEVEZETÉS. A község állandó lakosainak száma az 2007. január 1-i állapot szerint : 2723 fı. Újhartyán község történelmi múltja és jelene ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008.(II.15.) sz. Rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.02.) sz. rendelet módosítása Egységes szerkezetbe Újhartyán Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. november 28-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben