KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MÓDOSÍTOTT az évi CLVI. tv. 19. szerint, és a Bács Kiskun Megyei Főügyészség T.C.1468/2007/1-I. sz. vizsgálatának megállapításait figyelembe véve. Jóváhagyva a 9/2007. (XX.10.) közgyűlési határozattal

2 a) Számviteli beszámoló A számviteli beszámolót a közgyűlés február 2-án megtárgyalta és a 3/2006. (II.02.) számú határozatával elfogadta. 2

3 3

4 4

5 5

6 b) A költségvetési támogatások felhasználása Az egyesület évben nem részesült költségvetési támogatásban évben az egyesület működési költségeihez, pályázati úton ,- Ft támogatást kapott a Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiumától. A pályázat elszámolása megtörtént, a Kollégium 36/2006-os határozatában a támogatási szerződést lezárta. Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiumától működési költségre kapott támogatás felhasználása az elfogadott elszámolás alapján A költség/kiadásnem megnevezése Megítélt támogatás (Ft) Számlával, pénzügyi bizonylattal igazolt támogatási összeg (Ft) Eltérés (megítélt támogatásszámlával, bizonylattal igazolt támogatási összeg) (Ft) Személyi juttatások 1. Bérkifizetések 2. Bérjellegű kifizetések 3. Megbízási díjak 4. Járulékok , ,- 5. Önkéntesek foglalkoztatásának költségei 6. Egyéb Személyi juttatások összesen ( ) , ,- Dologi kiadások 1. Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzése , ,- 2. Székhely, működési hely fenntartási költségei , , ,- 3. Útiköltség 4. Tagsági és partnerkiadványok nyomdaköltsége 5. Propaganda és marketingköltség 6. Képzési költség 7. Hazai szövetségi tagsági díjak 8. Kommunikációs költségek 9. Munkavédelmi kiadások 10. Szervezet testületi üléseivel kapcsolatos kiadások 11. Egyéb Dologi kiadások összesen (1+ +11) , , ,- Felhalmozási kiadások (általában 100 eft-ot meghaladó tárgyi eszköz) 1. Számítástechnikai eszközök beszerzése 2. Irodai tárgyi eszközök beszerzése 3. Szoftver beszerzés 4. Egyéb Felhalmozási kiadások összesen ( ) 0,- 0,- Egyéb kiadások 1. Banki költségek , , ,- 2. Közjegyzői és egyéb eljárási díjak 3. Egyéb Egyéb kiadások összesen (1+2+3) , , ,- MINDÖSSZESEN , ,- 0,- 6

7 A 25/2004(III.3) FVM rendelet alapján a 2004-es Kutatói Napra elnyert támogatás felhasználása a leadott elszámolás alapján A költség/kiadásnem megnevezése Saját forrás (Ft) Megítélt támogatás (Ft) Számlával, pénzügyi bizonylattal igazolt támogatási összeg (Ft) Eltérés (megítélt támogatásszámlával, bizonylattal igazolt támogatási összeg) (Ft) Személyi juttatások 1. Bérkifizetések 2. Bérjellegű kifizetések 3. Megbízási díjak 4. Járulékok 5. Önkéntesek foglalkoztatásának költségei 6. Egyéb Személyi juttatások összesen ( ) Dologi kiadások 1. Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzése 2. Székhely, működési hely fenntartási költségei 3. Útiköltség 4. Tagsági és partnerkiadványok nyomdaköltsége 5. Propaganda és marketingköltség 6. Képzési költség 7. Hazai szövetségi tagsági díjak 8. Kommunikációs költségek 9. Munkavédelmi kiadások 10. Szervezet testületi üléseivel kapcsolatos kiadások 11. Egyéb (Kutatói nap 2004) 1. Helységbérlet Előadók tiszteletdíja 0 3. Felhasznált eszközök költségei Szervezési költségek Egyéb költségek Dologi kiadások összesen (1+ +11) Felhalmozási kiadások (általában 100 eft-ot meghaladó tárgyi eszköz) 1. Számítástechnikai eszközök beszerzése 2. Irodai tárgyi eszközök beszerzése 3. Szoftver beszerzés 4. Egyéb Felhalmozási kiadások összesen ( ) 0,- 0,- Egyéb kiadások 1. Banki költségek 2. Közjegyzői és egyéb eljárási díjak 3. Egyéb Egyéb kiadások összesen (1+2+3) MINDÖSSZESEN , ,- + 62,- Az FVM Bács-Kiskun-megyei Hivatala án kelt levelében, a 562-3/2004 sz. szerződés, és a leadott elszámolás alapján Ft támogatás kifizetésének engedélyezéséről határozott, melyet 2005-ben kapunk meg. 7

8 c) A vagyon felhasználása Az egyesület, az adott év és az azt megelőző két év Kutatói Napján elhangzott előadásait könyv formájában megjelentette, sikertelen pályázatot nyújtott be (INTERREG IIIA pályázat A megújuló erdészeti energiaforrások népszerűsítése a Duna- Tisza közén és a Vajdaságban ) és sikertelen pályázatot nyújtott be az ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY-hoz az INTERREG IIIA pályázat önrészének támogatására, melyek következében jelentős veszteséget könyvelt el. Összes vagyonváltozás alakulás 2005-ban A vagyon értéke január 1.-én ,- Ft Követelések ÁLL tám 2004 es Kut. Napra ,- Ft Folyószámla 8 861,- Ft Pénzpiaci alap, Lekötött betét ,- Ft Pénztár ,- Ft Tárgyi eszköz (Számítógép),- Ft A vagyon értéke én ,- Ft Követelések ,- Ft Folyószámla ,- Ft Pénzpiaci alap 0,- Ft Pénztár ,- Ft Tárgyi eszköz (Számítógép),- Ft Változás ,- Ft 2005 évi bevételek Tagdíjak ,- Ft Egyéb Központi költségvetési szervtől ,- Ft Elkülönített állami pénzalaptól ,- Ft (NCA) Helyi önkormányzattól,- Ft Települési önkormányzatok,- Ft társulásától Adomány ,- Ft Kapott bankkamat 4 501,- Ft Szolgáltatás árbevétele, oktatás ,- Ft Bevételek összesen: ,- Ft 2005 évi költségek Anyag jellegű kiadások ,- Ft Érem, oklevél ,- Ft Irodaszer , -Ft Könyv 2 430,- Ft Díszmappa , -Ft Nyomtató , -Ft Serleg 270, -Ft Térkép 2 150, -Ft Személyi jellegű kiadások Költségtérítés 0,- Ft 8

9 Közterhek TB Természetbeni juttatás járulékai, EHO ,- Ft Egyéb költségek ,- Ft Bankköltség ,- Ft Bérleti díj (iroda) ,- Ft Könyvelés ,- Ft Könyvnyomtatás ,- Ft Pályázati tanácsadás ,- Ft Postaköltség ,- Ft Szerverszolgáltatás ,- Ft Titkári szolgáltatás ,- Ft Vésés 5 000,- Ft Webfejlesztés ,- Ft Egyéb ktg ,- Ft Kiadások összesen: ,- Ft Bevételek és kiadások egyenlege Követelések és kötelezettségek Követelések Kötelezettségek Egyenleg Pénzkészlet Bank Pénztár Összesen ,- Ft ,- Ft 0,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft d) Cél szerinti juttatások Az egyesület 2005 évben, az alapszabályában megfogalmazott célok szerint az alábbi tevékenységeken keresztül fejtette ki tevékenységét: Cél: Tevékenység Eredmény Érintettek száma, Cél szerinti juttatások Csontos István Koronglövő emlékverseny Szakmai tanulmányút Szakmai tanulmányút Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap Szakbizottsági munka Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság Kereskedelmi Szakbizottság Műszaki Szakbizottság Informatikai Szakbizottság Sikeres szakmai és sporttalálkozó tanulmányút Kárpátalján tanulmányút Észak - Olaszországban Sikeres szakmai konferencia Munkaterv szerinti szakbizottsági ülések A tevékenység eredménye Ft-ban 55 fő résztvevő nem mérhető 17 fő résztvevő nem mérhető 6 fő résztvevő nem mérhető nem mérhető nem mérhető 9

10 e) Központi költségvetési szervtől kapott támogatás Az egyesület év során központi költségvetési szervtől támogatást nem kapott. Kapott támogatások 2005-ben - Központi költségvetési szervtől (FVM) ,- Ft - Elkülönített állami pénzalaptól (NCA) ,- Ft - Helyi önkormányzattól 0,- Ft - Települési önkormányzatok társulásától 0,- Ft - egyéb szervtől 0,-Ft Mindösszesen: ,-Ft f) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege Az egyesületnél, tevékenységéből és méretéből fakadóan ügyintéző képviseleti szerv nem működik, a vezetés, ügyintézés feladatait az Elnök, és titkár látják el ig Tisztségviselő Szöveges magyarázat A juttatás értéke Dr. Bondor Antal elnök úr, - Dr. Barna Tamás, ügyvezető titkáraként, ig., vállalkozóként látta el a titkári tevékenységet br ,- Ft/hó megbízási díj, összesen Ft. A Számvizsgáló Bizottság ig Tisztségviselő Szöveges magyarázat A juttatás értéke Bálint Sándor Számvizsgáló bizottság elnökeként Az Egyesülettől juttatásban nem részesült Klimon Mihályné Számvizsgáló bizottsági tag Az Egyesülettől juttatásban nem részesült Hajka Lászlóné Számvizsgáló bizottsági tag Az Egyesülettől juttatásban nem részesült 10

11 g) 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az egyesület november 20.-án a Bács-Kiskun Megyei Bíróság a Pk /1998/2 végzésével került bejegyzésre. A bejegyzéssel egy időben a Bíróság /1998/3 számon kiadott végzésével 1686 szám alatt közhasznú szervezetként bejegyezte közhasznú minősítésben, mely december 23. napjával jogerőre emelkedett. Az Alföldi Erdőkért Egyesület a hatályos alapszabálya szerint, az abban megfogalmazott célok szerint évben a következők szerinti végezte tevékenységeket: g.1) Közhasznú tevékenységek a) Tudományos tevékenység, kutatás: 2005-ban az egyesület tevékenységet nem végzett. b) Oktatás, szervezett ismeretterjesztés A KAEG Rt.-nek ismeretterjesztő előadás az Észak-Olaszországi tanulmányút tapasztalatairól. Kutatói Nap: az egyesület hagyományos rendezvénye, amely lehetőséget nyújt az egyesület tagjainál elért kutatási eredmények megismertetésére, az elmélet és a gyakorlat közvetlen kapcsolatára. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap -ját, november 8.-án tartottuk, Szegeden a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközép Iskola Kollégiumában. A konferencián 8 előadást hangzott el. A konferencián elhangzó előadások, poszterek anyagát a későbbiekben fogjuk kiadni. A szakmai konferencia alkalmával kerültek átadásra az alföldi erdőgazdálkodás érdekében nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerésére létrehozott Alföldi Erdőkért Emlékérmek, melyeket 2005-ban: Prof. Dr. MÉSZÁROS KÁROLY okl. erdőmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár SOÓS GYULA okl. erdőmérnök LIPÓTZY JÁNOS okl. erdésztechnikus KOVÁCS ISTVÁN okl. erdésztechnikus ADORJÁNYI GYÖRGY okl. erdésztechnikus vehette át, a kitüntetetteknek ezúton szívből gratulálunk.! c) Természetvédelem d) Környezetvédelem Ebben a témakörben, 2005-ban az egyesület tevékenységet nem végzett. (az egyesület tagjai, mint önálló szervezetek viszont tevékenykedtek) 11

12 e) Az euroatlanti együttműködés elősegítése Az Egyesület támogatja tagjainak az EU csatlakozás hatásainak megismerésére irányuló törekvését, valamint az Európai Unión kívüli kapcsolatok ápolását. Az egyesület kapcsolatot tart fenn az újvidéki VOJVODINASUME, és az Újvidéki Nyárfakutató Intézettel. Dr. Barna Tamás -titkár-az egyesület képviseletében 2005.nvember 18-án Szabadkán, majd december 7-én Újvidéken részt vett a vajdasági tartományi kormányzat által szervezett INTERREG pályázat előkészítő megbeszélésein, december 8-9-én részt vett az újvidéki Nyárfakutató Intézet új épületének ünnepélyes átadásán és az ezt követő napon szervezett szakmai kiránduláson. f) Kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása 2005-ban az egyesület kulturális tevékenységet nem végzett. g.2) Egyéb, az Egyesület céljainak megvalósítását elősegítő tevékenységek: Csontos István Koronglövő Emlékverseny: a győri erdőgazdaság fiatalon elhunyt, móricgáti születésű főmérnökének emlékére az egyesület minden évben megrendezi a koronglövő emlékversenyt én, 11 csapat és 55 versenyző részvételével Bugacon rendeztük meg a Csontos István Koronglövő Emlékversenyt Kecskemét, november 14. Sódar Pál AEE elnök 12

A 2006. ÉVI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK

A 2006. ÉVI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 135. Tel/fax: 00 (36) 76 321 048 Tel.: 00 (36) 76/501 600; 76/501 601; 30/431-57-73 E-mail: szulcsang@freemail.hu Nyilvántartó: Bács-Kiskum Megyei

Részletesebben

A 2010. ÉVI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK

A 2010. ÉVI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET 6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 135. Tel: 00 (36) 76 321 048 Fax: 00 (36) 76 328 318 Tel.: (36) 30/626 20 39 E-mail: aeetitkar@freemail.hu Nyilvántartó: Bács-Kiskun Megyei Bíróság:

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE Szervezet neve: MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG Statisztikai számjel: 19815785-9412-529-01 Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25. Nyilvántartási szám: 01-02-0000389 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2013. február

Részletesebben

Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Közgyűlése. 2010. november 19. Pécs. Közhasznúsági Beszámoló. 2009. évről

Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Közgyűlése. 2010. november 19. Pécs. Közhasznúsági Beszámoló. 2009. évről Közgyűlése 2010. november 19. Pécs Közhasznúsági Beszámoló 2009. évről 1 Tartalomjegyzék 1. Éves beszámoló (Főtitkári beszámoló 2009 évi tevékenységről) 2. Közhasznúsági jelentés (Dr. Bártfai György Elnök)

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 1146 Budapest. Hermina út 47.

Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 1146 Budapest. Hermina út 47. 1 Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 1146 Budapest Hermina út 47. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: 2012. április 3. 2 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Nagycenk, Kiscenki u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I/A. Mérleg I/B. Közhasznú eredmény kimutatás és tájékoztató adatok 2. Kimutatás a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2010 MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE Székhely: 1014 Budapest, Hess András tér 5. Kapcsolattartó: Batalka Krisztina titkár Kelt: Budapest, 2011. április 19. Elfogadta a Magyar Levéltárosok

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági beszámolója

2008. évi közhasznúsági beszámolója Vénic Természetismereti és Természetvédelmi Alapítvány 8400 Ajka, Tölgyfa u. 3. 1/6. Telefon: +36 20/472-2155 Adószám: 18939822-1-19 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-13399094 A Vénic Természetismereti

Részletesebben

Frank Ignác Alapítvány

Frank Ignác Alapítvány Frank Ignác Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2010. év Kelt: Budapest, 2011. március 21. A FB által elfogadott beszámoló 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Költségvetési támogatások

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés (2007. év) Jövőkerék Közhasznú Alapítvány

Közhasznúsági Jelentés (2007. év) Jövőkerék Közhasznú Alapítvány Jövőkerék Közhasznú Alapítvány Székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó u. 12. I/9A Fővárosi Bíróság 7.Pk.60.571/2005/2. Adószám: 18121214-2-41 Statisztikai szám: 18121214-9133-569-01 Bankszámla: OTP 11702036-20706856

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés KÁRPÁT EGYESÜLET 3300 EGER GALAGONYÁS ÚT 12/A. 2012 évi. Közhasznúsági jelentése Eger, 2013. április 30.. KÖVES GYULA elnök A Kárpát Egyesület, Eger 2012. évi Közhasznú jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18551848-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk/61732/1997. a Regionális és Lokális Munkaerőpiac Fejlesztéséért 4025, Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. 2008. Fordulónap:

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2013. január 20. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben