Szöveges indoklás számszaki részletezése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szöveges indoklás számszaki részletezése"

Átírás

1 Szöveges indoklás számszaki részletezése évi terv szakfeladatonkénti bontása KIADÁSOK I Óvodai intézményi közétkeztetés Vásárolt élelem 36 fő x 220 nap x 485 Ft/fő = Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen: II Iskolai intézményi közétkeztetés Kisért. tárgyi eszk. és szell. term. besz. Tányérok, evőeszközök, poharak besz Munkaruha (1 fő) Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) Vásárolt élelem szori étkezés 38 fő x 185 nap x 533 Ft = menza 40 fő x 185 nap x 348 Ft = Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Dologi kiadások összesen: Szakfeladat összesen III Közutak, hidak, alagutak Kisért. tárgyi eszk. és szell. term. besz Egyéb anyagbeszerzés (karbantartási anyagok) Szállítási szolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 0 helyi utak javítása, karbantartása Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 0 0 hóeltakarítás 5531 Vásárolt közszolgáltatás (útkezelői feladatok) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen: IV Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása Egyéb anyagbeszerzés sportöltöző tisztítószer, fenntartási anyagok Bérleti és lízingdíjak óvoda és iskola világítótestek bérleti díja Gázenergia-szolgáltatás díja sportöltöző gázdíja Villamosenergia-szolgáltatás díja sportöltöző áramdíja Víz- és csatornadíjak sportöltöző vízdíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 90 orvosi rendelő karbantartása 1

2 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás sportöltöző kéményseprési díj Továbbszámlázott szolg. áht. kívülre orvosi rendelő gázdíj, telekkel kapcs. kiad. továbbszla Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen: V Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Köztisztviselők alapilletménye (7 fő) Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére (2 fő) Köztisztviselők illetménykiegészítése (5 fő) Köztisztviselők nyelvpótléka (1 fő) Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka fő szakképesítéshez kötött pótléka + 1 fő vezetői pótlék Köztisztviselők egyéb munkavégz. kapcs. juttatása (ker. kieg.) Egyéb bérrendsz. hat. alá tart. egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt Köztisztv. önkéntes bizt.pénztárba tört. befizetés fő köztisztv Egyéb bérrendsz. hat.alá tart. önkéntes bizt.pénztárba tört. befizetés (1 fő) Egyéb sajátos juttatás (alap- szakvizsga, továbbképzés, tanfolyam, betegszabadság) Köztisztviselők ruházati ktg térítése (7 fő) Egyéb bérrend. hatály alá tartozó ruh. ktg. tér. (2 fő) Köztisztviselők üdülési hozzájárulása (7 fő, üdülési csekk) Egyéb bérrend.hatálya alá tartozó üdül. hozz.jár. (2 fő ü. cs.) Közlekedési ktg. térítés (bérlettérítés) Köztisztviselők étkezési hozzájárulása fő x 6000 Ft x 2 hó + 7 fő x Ft x 10 hó Egyéb bérrendsz. hat.alá tart. étkezési hozzájár fő x 6000 Ft x 2 hó + 2 fő x x 10 hó Köztisztviselők egyéb költség térítése és hozzájár Csekély értékű ajándék évi 3 alkalom 7 fő x 3 alk. x 7100 Ft/fő = Költségátalány E. bérrend. hat. alá tart. ktgtérítés és hozzájár Csekély értékű ajándék évi 3 alkalom 2 fő x 3 alk. x 7100 Ft/fő = Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai szociális, temetési segély Helyi önkormányzati képviselők juttatásai fő x Ft x 12 hó + 1 fő x Ft x 12 hó Személyi juttatások összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4,5 %) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) Munkaadói járulék (3 %) Egészségügyi hozzájárulás (1950 Ft) Táppénzhozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások Gyógyszer (mentőláda-feltöltés)

3 5431 Irodaszer, nyomtatvány irodai célokat szolgáló készletek; nyomtatóba, másolóba festék, festékpatron; másolópapír; leporelló Könyvbeszerzés (szakkönyvek) Folyóirat beszerzés Nógrád Megyei Hírlap, Magyar Közlöny, Oktatási Közlöny, Önkormányzati Képviselők Közlönye, Költségvetési Levelek Egyéb információhordozó beszerzés hangkazetta, CD, flopi-lemez Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodabútor, szakmai feladatok ellátásához szüks. eszk. besz Munkaruha Egyéb anyagbeszerzés tisztítószer, fenntartási anyag Nem adatátvit. célú távközlési díjak a Polg. Hiv. telefon díja Egyéb kommunikációs szolgáltatások Számítógépek átalánydíjas karbantartása, internet-előf Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások (anyagszállítás) Gázenergia-szolgáltatás díja Polgármesteri Hivatal Villamosenergia szolgáltatási díjak Polgármesteri Hivatal Víz- és csatornadíjak Polgármesteri Hivatal Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Községházában felmerülő karbantartási munkák Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Postaktg., riasztó (távfelügyelet díja), kéményseprés, üzemorvos 5531 Vásárolt közszolg. (munkavédelmi, tűzvédelmi szolgáltatás, Saldo-tagdíj) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Belföldi kiküldetés (utazási és szállásköltségek) Reprezentáció Rendezvények, hivatalos tárgyalások rendezési és vendéglátási kiadásai Reklám és propaganda kiadások Az önkormányzat tevékenységét bemutató, népszerűsítő, ismertető, ismeretterjesztő reklám és propaganda, hirdetés Egyéb különféle dologi kiadások dolgozók részére vásárolt oktatás, továbbképzés pályázati díjak, egyéb dologi kiadások Előző évi maradvány visszafizetése Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó ruházati költségtérítés és telefon magáncélú használata Különf. adók, díjak, egyéb bef. (élet+vagyonbiztosítás) Kamatkiadások (munkabérhitel) Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Szakfeladat összesen: VI Helyi Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési célú támogatásértékű kiadás (önkorm. átadás) Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre Pénzeszközátadások összesen

4 52215 Állományba nem tart. egyéb juttatásai Külső személyi juttatások összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Irodaszer, nyomtatvány Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz és szell. term. besz Egyéb anyagbesz Nem adatátviteli célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatások Vásárolt term. és szolg. áfa Belföldi kiküldetés (útiköltség-elszámolás) Reprezentáció (rendezvények vendéglátási kiadása) Egyéb különféle dologi kiadások Munkáltatói szja (telefon magáncélú használata) Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt. (ösztöndíj) 90 0 Dologi és egyéb folyó kiadások valamint ellátottak pénzbeli juttatásai összesen Szakfeladat összesen VII Város- és községgazdálkodás Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére órás közhasznú dolgozók bére Közalkalmazottak egyéb munkavégz. kapcs. jutt. (kereset-kieg.) Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb saj. jutt Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása 1 fő, üd. csekk Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása fő x 6000 Ft x 2 hó + 1 fő x Ft x 10 hó Közalkalm. egyéb ktg. tér. és hozzájár Csekély értékű ajándék évi 3 alkalom 1 fő x 3 alk. x 7100 Ft/fő = Részmunkaidőben fogl. egyéb bérrend. tart. rendsz. szem.jut órás közhasznú (részmunk) 3 fő x 12 hó x = Részmunk. fogl. egyéb bérrend. tart. munk.végz.kapcs.jutt Részmunk. fogl. egyéb bérrend. tart. sajátos jutt Személyi juttatások összesen Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4,5 %) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás START-kártyával rend. után 15 % járulékfiz Munkaadókat terhelő járulékok összesen

5 Üzemeltetési és fenntartási kiadások 5461 Hajtó- és kenőanyag (2 db jármű, fűnyírók) Kisértékű tárgyi eszköz (szerszámok, kisgépek) Munkaruha (1 fő) Egyéb anyagbeszerzés (karbantartási anyagok) Vásárolt élelem (védőital közhasznú dolgozók részére) Szállítási szolgáltatás (anyagszáll.) Gázenergia-szolgáltatás, orvosi rendelő Víz- és csatornadíjak (közkutak) Karbantartási, kisjavítási szolg. (járműjav.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg ÁH-on kívül továbbszámlázott belf. műk. szolg. (orv. rendelő) Vásárolt term. és szolg. áfa Egyéb dologi kiadások Adók, díjak, egyéb befizetések db jármű biztosítás Dologi és egyéb folyó kiadások összesen Szakfeladat összesen: VIII Köztemető fenntartási feladatok Állományba nem tartozók megbízási díjai fő temetőgondnok 2 fő x 5200 Ft x 12 hó 52 Személyi juttatások összesen Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulék összesen Kisértékű tárgyi eszköz (felszerelés) Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) Villamos energia (ravatalozó áramdíja) Karbantartás, kisjavítás Vásárolt közszolgáltatás Temetőfenntartás, -üzemeltetés Vásárolt term. és szolg. áfa Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen: IX Közvilágítási feladatok Villamosenergia szolgáltatás díjak (közvilágítás) Karbantartás, kisjavítás Term. és szolg. áfa Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen: X Gazdaság- és területfejlesztési feladatok (Közcélú foglalkoztatás) Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók bére órás közcélú foglalkoztatás Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb juttatása Egyéb bérrendszerbe tarozók egyéb sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl. egyéb bérrend. tart. rendsz. szem jutt fő (szakmunk) x 4,2 hó x Ft = fő (segédmunk.) x 4,2 hó x = Részmunk. fogl. egyéb bérrend. tart. munk. végz. kapcs. jutt órás közcélú 51 Személyi juttatások összesen

6 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4,5 %) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulék összesen Üzemeltetési és fenntartási kiadások 5461 Hajtó- és kenőanyag (benzin, olaj vás. fűnyíróba) Munkaruha (közcélú dolgozók munkaruha-juttatása) Egyéb anyagbeszerzés (karbantartási anyagok) Vásárolt élelmezés Szállítás (anyagszáll.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Vásárolt term. és szolg. áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat összesen: XI Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, Napfény Óvoda, Karancsalja Közalkalmazottak alapilletménye (5 fő) Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka (1 fő) Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka (2 fő) Közalkalm. készenléti, ügyeleti helyettes. díj Egyéb munkvéghez kapcs. juttat. (min. pótlék, ker.kieg.) Közalkalmazottak jubileumi jutalma (1 fő) Közalkalm. keresetkieg. fedezete 2 % Egyéb sajátos jutt. (szakvizsg., továbbképz., betegsz.) Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása (5 fő üdül. csekk) Közalkalmazottak közlekedési ktg. tér. (bérlettérítés) Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás fő x 6000 Ft x 2 hó + 5 fő x Ft x 10 hó Közalk. egyéb ktg. tér. és hozzájár Csekély értékű ajándék évi 3 alkalom 5 fő x 3 alk. x 7100 Ft/fő = Szakkönyv 4 fő x = Állományba nem tartozók megbízási díjai Személyi juttatás összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4,5 %) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulék összesen Szakmai tevékenység kiadásai Gyógyszer beszezés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzés (szakkönyvek beszerzése) Folyóirat beszerzés (szakmai folyóirat)

7 54711 Szakmai anyag beszerzés (óvodai neveléshez szüks. anyagok) Kisértékű tárgyi eszköz (felszerelési jegyzék) Munkaruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Vásárolt élelmezés (folyadékpótlás) Szállítás (kirándulás autóbuszktg.-e) Gázenergia szolgáltatási díjak Villamos energia szolgáltatási díjak Víz-és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (postaktg.) Vásárolt közszolgáltatások (szakmai szolgáltatások díja) Vásárolt term. és szolg. áfa Belföldi kiküldetés (utazási költség) Reprezentáció (értekezletek vendéglátási kiadása) Egyéb különféle dologi kiadások (pályázati díjak) Dologi kiadások összesen: Szakfeladat összesen: XII Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, Százszorszép Óvoda, Karancskeszi Közalkalmazottak alapilletménye (6 fő) Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók bére (1 fő) Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka (4 fő) Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka (2 fő) Egyéb munkvéghez kapcs. juttat. (min. pótlék, ker. kieg.) Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalm. keresetkieg. fedezete 2 % Közalkalmazottak egyéb juttatása (továbbképzés) Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása Közalkalmazottak közlekedési ktg. tér. (bérlettérítés) Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás fő x 12 hó x 6000 Ft + 5 fő x 12 hó x Ft Egyéb bérrendszer hat. alá tart. étkezési hozzájár Közalk. egyéb ktg. tér. és hozzájár csekély értékű ajándék évi 3 alkalom 6 fő x 3 alk. x 7100 Ft/fő = pedagógus szakkönyv 4 fő x Ft = Egyéb bérrendsz. hat. egyéb ktg.tér. és hj Személyi juttatás összesen: Felmentett munkavállalók egyéb juttatása Áll.-ba nem tart. egyéb juttatásai Külső személyi juttatások összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4,5 %) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulék összesen

8 5431 Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt termékek és szolg. áfája Dologi kiadások összesen 85 0 Szakfeladat összesen: XIII Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 5641 Számlázott szellemi tevékenység Szakfeladat összesen: XIV Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Szakmai tevékenység kiadásai Gyógyszer beszerzése (mentőláda feltöltése) Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Szakmai anyag beszerzése (iskolai neveléshez szüks. anyagok) Kisértékű tárgyi eszköz (felszerelési jegyzék) Munkaruha besz. (11 fő) Egyéb anyagbeszerzés (okt.eszközökhöz karb.anyag) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Vásárolt közsszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. áfa Belföldi kiküldetés (utazási ktg.) Reprezentáció (értkezletek vendéglátási kiadása) Egyéb dologi kiadások (múzeumi belépők) Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen XV Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű ált. isk. nevelése, oktatása Szakmai tevékenység kiadásai 5641 Számlázott szellemi tevékenység Gyógypedagógiai fejlesztés, logopédiai szolg Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen XVI Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Szakmai tevékenység kiadásai Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz. (felszerelés vás.) Munkaruha (1 fő) Egyéb anyagbeszerzés

9 56111 Vásárolt term. és szolg. áfa Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen XVII Védőnői szolgálat Közalkalmazottak személyi juttatása 1 fő Közalkalmazottak egyéb köt. pótlék (1 fő) Közalkalm. egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt. (ker. kieg.) Közalkalm. egyéb sajátos juttatása (továbbképzés) Közalkalm. üdülési hozzájárulás (1 fő, üdülési csekk) Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás fő x 6000 Ft x 2 hó + 1 fő x Ft x 10 hó Közalkalmazottak egyéb költségtérítés 7 21 Csekély értékű ajándék évi 3 alkalom 1 fő x 3 alk. x 7100 Ft/fő = Személyi juttatás összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4,5 %) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulék összesen Fenntartási és üzemeltetési kiadások Gyógyszer beszerzés (mentőláda feltöltés) Irodaszer, nyomtatvány (irodaszer, nyomtatv.,papír besz) Könyvbeszerzés (szakkönyv) Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz (számítógép, szoftver besz.) Munkaruha (1 fő) Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) Gázenergia-szolgáltatás díja (tanácsadó gázdíja) Villamos energia szolg. díjak (tanácsadó áramdíja) Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (tanácsadó karb.kidása) Vásárolt közszolgáltatás (veszélyes hulladékszáll.,védőnői konf.) Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés (utazási ktg.) Különféle adók, díjak, egyéb befizetés (felelősségbiztosítás) Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Szakfeladat összesen: XVIII Állategészségügyi tevékenység Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás (állategészségügyi feladatok ellátása) Vásárolt termékek és szolg. áfája Dologi kiadások összesen: Szakfeladat összesen: XIX Szociális étkeztetés Vásárolt élelem fő x 251 nap x 381 Ft =

10 56111 Áfa Szakfeladat összesen XX Rendszeres szociális pénzbeni ellátás Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj (súlyosan fogy.gyerm.és felnőtt) Egyéb ápolási díj (tartósan beteg felnőtt) Felsőfokú okt. résztv. pénzbeli juttatása (Bursa Hungarica) Önkorm. által folyósított ellátások Ápolási díj tb 24 % Munkaadókat terhelő járulék összesen Szakfeladat összesen: XXI Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szakfeladat összesen: XXII Munkanélküli ellátások Nem foglalkoztatott személyek rendsz. szoc. segélye Keresőtevékenység mellett rendsz. szoc. segély Rendelkezésre állási támogatás Szakfeladat összesen: XXIII Eseti pénzbeli szociális ellátás Pénzbeli átmeneti segélyek Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közműfejlesztési támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj Pénbeli temetési segélyek Köztemetés Közgyógyellátás Szakfeladat összesen: XXIV Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Pénzbeli tanszersegély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás E. önk. rend. megá. jutt. nyári gyermekétk Szakfeladat összesen: XXV Települési hulladék kezelése, köztisztaság Üzemeltetés és fenntartási kiadások Kisértékű tárgyi eszk. besz Egyéb üzemelt., fenntart. szolg. (szemétszáll.) Áht. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások szemeteszsák beszerzése Vásárolt termékek és szolg. áfa Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen

11 XXVI Közösségi színterek tevékenysége Állományba nem tartozók megbízási díjai 1 fő Személyi juttatás összesen Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány (meghívók, hirdetmények) Tüzelőanyag-beszerzés (gázpalackcsere díja) Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi term. (fellépőruhák) Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, kellékek) Bérleti és lízingdíjak (mobil WC, ugrálóvár) Szállítási szolgáltatás (anyagszáll., személyszáll.) Villamos energia szolg. díja (nagyterem, kisterem áramdíja) Víz- és csatornadíj (kiszolgálóhelyiségek víz- és csat. díja) Karbantartási, kisjavítási szolg. (kiszolg.helyiségek karb.tart.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt közszolgáltatás (rendezvényeken fellépő művészek díja) Vásárolt term. szolg áfa Reprezentáció (rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás) Reklám és propaganda Egyéb dologi kiadás Különféle adók, díjak, egyéb bef. (szerzői jogdíjak) Dologi és egyéb folyó kiadások összesen Szakfeladat összesen: XXVII Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Egyéb anyagbeszerzés (rendezvények kellékei) Villamosenergia (öltözőhelyiségek áramdíja) Vásárolt termékek és szolg. áfa Reprezentáció (rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás) Egyéb dologi kiadás Dologi és egyéb folyó kiadások összesen Szakfeladat összesen XXVIII Közművelődési, könyvtári tevékenység Könyvbeszerzés (könyvtár részére könyvbesz.) Folyóirat-beszerzés Vásárolt közszolgáltatások (TEMI-vel kötött szerz.alapján) Vásárolt term. és szolg. áfa Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen XXIX Diáksport-tevékenység Szakmai anyag beszerzés (diáksporthoz szüks. szakm. anyag) Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz. (sporteszközök) Szállítás (eszközök, tanulók szállítása) Vásárolt term. és szolg. áfa

12 XXX. Tartalék Egyéb különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen 0 36 Szakfeladat összesen 0 36 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Államháztartási tartalék Összesen XXXI. Hitelek, értékpapírok kiadásai Célhiteltörlesztés Hosszúlejáratú összesen: Hiteltörlesztések mindösszesen: XXXII. Támogatásértékű működési kiadások 1. Helyi önkormányzatoknak - Karancskeszi óvoda, kistérségi Fogászat közös működtetése (Karancslapujtő) Karancskeszi község (Építésügyi társulás) Karancskeszi iskolatársulás (I-VIII. hó) Karancslapujtő iskolatársulás Salgótarján Polgárvédelem támogatása Salgótarjáni Tűzoltóság támogatása Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulás Támogatásértékű működési kiadások összesen Működésre átadott pénzeszközök áht. kívülre - Érdekeltségi hozzájárulás (Ipoly menti vízg.) Érdekképviseletek TÖOSZ tagdíj Dobroda- és Ménes-völgyi Mikrotérség tagdíj KÖSZ 25 0 Bányásztelepülések Országos Szövetsége tagdíj Salgótarján-Bátonyterenye vállalkozói övezet hozzájárulás Ipoly Eurorégió hozzájárulás Bányász Szakszervezet tám Karancsaljai Polgárőr Egyesület Gyermekek táborozásához hozzájárulás Karancsaljai Munkás Sportegyesület támogatása Karancsaljáért Alapítvány Rendezvények támogatása Rozmaring Nyugdíjas Egyesület támogatása Jó Palóc Kht. éves tagdíj Működésre átadott pénzeszközök összesen

13 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I Óvodai intézményi közétkeztetés Gyermekek étkezési térítési díja x 220 nap x 267 Ft = fő x 220 nap x 134 Ft = Kiszámlázott termékek és szolg. áfa Alkalmazottak intézményi térítési díja 0 0 Szakfeladat összesen: II Iskolai intézményi közétkeztetés Gyermekek étkezési térítési díja fő x 185 nap x 288 (308-20) = fő x 185 nap x 144 [(308-20) : 2] = fő x 185 nap x 192 (201-9) = fő x 185 nap x 96 [201-9) : 2] = Kiszámlázott termékek és szolg. áfa Szakfeladat összesen: III Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás Bérleti és lízing díjbevétel Ebből: Goda Kft. Italbolt Borostyán Patika Földbérlet (PANNON GSM) Egyéb bérleti díj (FIAT-tábla) Áfész-bolt Áht. kívülre továbbszámlázott szolg orvosi rendelő gázdíj, telekkel kapcs. kiad. továbbszla Kiszámlázott termékek és szolg. áfa Szakfeladat összesen: IV Önkormányzatok és többc.kist.társulások igazgatási tevékenysége Egyéb sajátos bevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Kamatbevételek Kiszámlázott termékek és szolg. áfa Karancs Közmű Szakfeladat összesen: V Köztemető fenntartás Egyéb sajátos bevétel Sírhelyek, urnafal megvált., ravatal. használati díj Kiszámlázott termékek és szolg. áfa 1 0 Szakfeladat összesen: VII Szociális étkeztetés Intézményi ellátási díjak (szociális étkezők térítési díja) Kiszámlázott termékek és szolg. áfa 2 0 Szakfeladat összesen 46 0 VIII Települési hulladékkezelés Áht. Kívülre továbbszámlázott szolg. (szemeteszsák) Kiszámlázott termékek és szolg. áfa Szakfeladat összesen:

14 IX Közösségi színterek tevékenysége Bérleti és lízingdíj-bevétel Helyiségek eseti bérbeadása Szakfeladat összesen: Intézményi működési bevételek összesen Egyéb sajátos folyó bevételek (lakbér) X Önkormányzatok, valamint többc. kist. társ. feladatra nem tervezhető elszámolásai Önkormányzati lakások lakbérbevétele Szakfeladat összesen:

Karancsalja Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása

Karancsalja Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 1.

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Költségvetés 2012. év Kiadások Pápateszér Önkormányzat Létszámkeret: 2 fő 841126 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Rendszeres személyi juttatások Alapilletvmények

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai 2012 (Ft-ban) 2012 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 50 000 50 Áfa 13 500 14 Szakfeladat összesen 63 500 64 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb ./2011. (.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2010. évi költségvetés CÍMREND Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 2013 (Ft-ban) 2013 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 65 000 65 Áfa 17 550 18 Szakfeladat összesen 82 550 83 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 42869 1.alcím

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 3 813 0 0 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 986 0 0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 3 813 0 0 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 986 0 0 841 112 Önkormányzati jogalkotás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Alapilletmény 2 352 2013.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére) Normatív jutalom ( 2013.évre 2 fő közalkalmazott

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4.

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Illetmény 2010. dec. 31. létszám (44 fő) 5 157 4. 5. Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó) Ebből soros

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetése Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. február 15-i számítás Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147 Költségvetés 2012. év Bevételek Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata Napköziotthonos Óvoda Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 2926 Önkormányzati hozzájárulás 2526 Térítési

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 561 ÓBUDAI KÖNYVTÁR 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 29 640 000 27 759 000 2 428 655 29 995 387 108,06% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére 0 0 0 0 3 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

Munkalap1. gyarapítása, kezelése 53 199 000 16 739 000 69 938 000 511 132 KÖZALK. NYELVPÓTLÉKA

Munkalap1. gyarapítása, kezelése 53 199 000 16 739 000 69 938 000 511 132 KÖZALK. NYELVPÓTLÉKA MEGNEVEZÉS 91131. Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 91132. Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység 55999. Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció)

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció) 851 011 Óvodai nevelés Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (13 fő x 12 hó) 23 250 23 106 23 312 Egyéb kötelező illetménypótlék (Magasabb vezetői pótlék: 60.000 Ft x 12hó x 1 fő+

Részletesebben

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok 1 987 758 000 55 822 000 0 1 043 580 000 38 761 000 21 739 000 0 60 500 000 24 899 000 18 312 000 0 43 211 000 Nem rendszeres juttatás 2 662 000 0 0 2 662 000 Külső személyi juttatások 11 200 000 3 427

Részletesebben

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez

Adatlap. a 2010. évi költségvetés tervezéséhez JNSZ Szakképzés-szervezési Társulás intézmény megnevezése 4/21. (I. 19.) sz. határozat 1. sz.melléklet Adatlap a 21. évi költségvetés tervezéséhez ezer Ft-ban Főkönyvi 29. évi 29. évi 21. évi TÁMOP TIOP

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete 4/B. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1 - Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása K1 Személyi juttatások:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852 Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény - TERVEZET INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 152,50 150,00 150,00 -pedagógus/szakmai 132,25 134,75

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola. 2012. évi beszámoló

Bátai Hunyadi János Általános Iskola. 2012. évi beszámoló Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 Báta, Fő u. 174. 2012. évi beszámoló (adatok ezer Ft-ban) KIADÁSOK Módosított Tény 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 11 810 11 926 511242 Közalkalmazottak

Részletesebben

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv

8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése. Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 8.számú melléklet Zalaapáti Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 112 791 176 174 160 227 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 7 934 137 10 689 364 Közös

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2012. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. Alapilletmény 4 584 4 584 4 584. Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 55 55. Közlekedési költségtérítés 286 286 286

Kiadások Eredeti ei. Alapilletmény 4 584 4 584 4 584. Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 55 55. Közlekedési költségtérítés 286 286 286 889 201 Gyermekjóléti szolgáltatás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Mód-ó Alapilletmény 4 584 4 584 4 584 Egyéb kötelező illetménypótlék 2 061 2 061 2 061 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 55 55

Részletesebben

től. Besorolás I/15 fizetési fokozat, következő től. vezető főtanácsos megnevezés

től. Besorolás I/15 fizetési fokozat, következő től. vezető főtanácsos megnevezés 2008.01.01-től ill. alap: 38650 Ft. Dr. Horváth Éva jegyző 25 alap közszolg-. jogviszony kezdete: 1975.08.01 12 vezetői jub. jutalomra jogosultság kezdete: 1975.08.01 35 éves jub.jutalom: 2010.08.01. 37

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 694 000 105 696 000 7 757 999 91 643 990 86,71% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

17 fő pedagógus decemberi bére: 2815 17 fő pedagógus bére január-november 31504 34319

17 fő pedagógus decemberi bére: 2815 17 fő pedagógus bére január-november 31504 34319 Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. évi költségvetési tervezete Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget 2010. évi költségvetése / tervezet / Az Iskola és Óvoda tervezett költségvetése az intézményvezetők által kidolgozott működési költségeket

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9 329 1032 Zápor u. 90. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 209 000 105 079 000 8 669 859 105 770 522 100,66% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése

Részletesebben

A B C D 3. melléklet Lesenceistvánd Község 2012. évi várható kiadási előirányzatairól Lesenceistvánd 2012

A B C D 3. melléklet Lesenceistvánd Község 2012. évi várható kiadási előirányzatairól Lesenceistvánd 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 3. melléklet Lesenceistvánd Község 212. évi várható

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT évi költségvetésének szöveges indoklása

A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT évi költségvetésének szöveges indoklása A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 2012. évi költségvetésének szöveges indoklása 2012. évi bevételek Egyéb sajátos bevétel 4 147 000,-Ft - ellátottak szülei által területileg illetékes önkormányzatokhoz

Részletesebben

Kisberzseny 2012. III. n.év

Kisberzseny 2012. III. n.év Kisberzseny 2012. III. n.év Kiadások alakulása szakfeladat összesítő Szakfeladat 841126 igazg.tev. 6268 8412 3980 841403Közég.gazd. 483 483 531 890442fogl.hely.t.fogl. 3416 6479 4652 960302 temető 70 70

Részletesebben

2. függelék. Kiadások

2. függelék. Kiadások Sorszám 2. függelék Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 4 676 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás,

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás

Kiadások Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás 841 112 Önkormányzati jogalkotás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (2011. 12.hó köztisztviselők + 3 221 3 221 3 221 2012.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére) Illetmény

Részletesebben

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Rohod

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege 1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: 98 534 000

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. Alapilletmény 2 352 2 352 2 342 2013.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére)

Kiadások Eredeti ei. Alapilletmény 2 352 2 352 2 342 2013.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére) 841 112 Önkormányzati jogalkotás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény 2 352 2 352 2 342 2013.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére) Normatív jutalom ( 2013.évre 2 fő

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12

PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 12 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 33 575 000 34 511 000 2 564 473 34 372 402 99,60% 2 511215

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. I. félévi költségvetési beszámolóját 114.025 E Ft bevétellel ebbõl 54.325 E Ft költségvetési támogatás 12.907 E Ft mûködési célú pénzeszköz átvétel

Részletesebben

2013.évi költségvetés 2013. ÉVI NORMATÍVA

2013.évi költségvetés 2013. ÉVI NORMATÍVA 2013.évi költségvetés 2013. ÉVI NORMATÍVA Családsegítés Település Lakosság száma Normatíva Sárbogárd 12743 : 5.000 x 1.975.000 5.033.485 5.034.000 12743 x 300 3.822.900 3.823.000 8.856.385 8.857.000 Nagylók

Részletesebben

Bevétel összeg. 2. melléklet a 14/2014. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez. "2. melléklet a 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez

Bevétel összeg. 2. melléklet a 14/2014. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez. 2. melléklet a 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 14/2014. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2014.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2014. költségvetés (Ft)

Velem községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2014. költségvetés (Ft) 2. melléklet a 9/2014. (V.22.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2014.

Részletesebben