Szöveges indoklás számszaki részletezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szöveges indoklás számszaki részletezése"

Átírás

1 Szöveges indoklás számszaki részletezése évi terv szakfeladatonkénti bontása KIADÁSOK I Óvodai intézményi közétkeztetés Vásárolt élelem 36 fő x 220 nap x 485 Ft/fő = Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen: II Iskolai intézményi közétkeztetés Kisért. tárgyi eszk. és szell. term. besz. Tányérok, evőeszközök, poharak besz Munkaruha (1 fő) Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) Vásárolt élelem szori étkezés 38 fő x 185 nap x 533 Ft = menza 40 fő x 185 nap x 348 Ft = Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Dologi kiadások összesen: Szakfeladat összesen III Közutak, hidak, alagutak Kisért. tárgyi eszk. és szell. term. besz Egyéb anyagbeszerzés (karbantartási anyagok) Szállítási szolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 0 helyi utak javítása, karbantartása Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 0 0 hóeltakarítás 5531 Vásárolt közszolgáltatás (útkezelői feladatok) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen: IV Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása Egyéb anyagbeszerzés sportöltöző tisztítószer, fenntartási anyagok Bérleti és lízingdíjak óvoda és iskola világítótestek bérleti díja Gázenergia-szolgáltatás díja sportöltöző gázdíja Villamosenergia-szolgáltatás díja sportöltöző áramdíja Víz- és csatornadíjak sportöltöző vízdíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 90 orvosi rendelő karbantartása 1

2 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás sportöltöző kéményseprési díj Továbbszámlázott szolg. áht. kívülre orvosi rendelő gázdíj, telekkel kapcs. kiad. továbbszla Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen: V Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Köztisztviselők alapilletménye (7 fő) Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére (2 fő) Köztisztviselők illetménykiegészítése (5 fő) Köztisztviselők nyelvpótléka (1 fő) Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka fő szakképesítéshez kötött pótléka + 1 fő vezetői pótlék Köztisztviselők egyéb munkavégz. kapcs. juttatása (ker. kieg.) Egyéb bérrendsz. hat. alá tart. egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt Köztisztv. önkéntes bizt.pénztárba tört. befizetés fő köztisztv Egyéb bérrendsz. hat.alá tart. önkéntes bizt.pénztárba tört. befizetés (1 fő) Egyéb sajátos juttatás (alap- szakvizsga, továbbképzés, tanfolyam, betegszabadság) Köztisztviselők ruházati ktg térítése (7 fő) Egyéb bérrend. hatály alá tartozó ruh. ktg. tér. (2 fő) Köztisztviselők üdülési hozzájárulása (7 fő, üdülési csekk) Egyéb bérrend.hatálya alá tartozó üdül. hozz.jár. (2 fő ü. cs.) Közlekedési ktg. térítés (bérlettérítés) Köztisztviselők étkezési hozzájárulása fő x 6000 Ft x 2 hó + 7 fő x Ft x 10 hó Egyéb bérrendsz. hat.alá tart. étkezési hozzájár fő x 6000 Ft x 2 hó + 2 fő x x 10 hó Köztisztviselők egyéb költség térítése és hozzájár Csekély értékű ajándék évi 3 alkalom 7 fő x 3 alk. x 7100 Ft/fő = Költségátalány E. bérrend. hat. alá tart. ktgtérítés és hozzájár Csekély értékű ajándék évi 3 alkalom 2 fő x 3 alk. x 7100 Ft/fő = Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai szociális, temetési segély Helyi önkormányzati képviselők juttatásai fő x Ft x 12 hó + 1 fő x Ft x 12 hó Személyi juttatások összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4,5 %) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) Munkaadói járulék (3 %) Egészségügyi hozzájárulás (1950 Ft) Táppénzhozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások Gyógyszer (mentőláda-feltöltés)

3 5431 Irodaszer, nyomtatvány irodai célokat szolgáló készletek; nyomtatóba, másolóba festék, festékpatron; másolópapír; leporelló Könyvbeszerzés (szakkönyvek) Folyóirat beszerzés Nógrád Megyei Hírlap, Magyar Közlöny, Oktatási Közlöny, Önkormányzati Képviselők Közlönye, Költségvetési Levelek Egyéb információhordozó beszerzés hangkazetta, CD, flopi-lemez Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Irodabútor, szakmai feladatok ellátásához szüks. eszk. besz Munkaruha Egyéb anyagbeszerzés tisztítószer, fenntartási anyag Nem adatátvit. célú távközlési díjak a Polg. Hiv. telefon díja Egyéb kommunikációs szolgáltatások Számítógépek átalánydíjas karbantartása, internet-előf Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások (anyagszállítás) Gázenergia-szolgáltatás díja Polgármesteri Hivatal Villamosenergia szolgáltatási díjak Polgármesteri Hivatal Víz- és csatornadíjak Polgármesteri Hivatal Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Községházában felmerülő karbantartási munkák Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Postaktg., riasztó (távfelügyelet díja), kéményseprés, üzemorvos 5531 Vásárolt közszolg. (munkavédelmi, tűzvédelmi szolgáltatás, Saldo-tagdíj) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa Belföldi kiküldetés (utazási és szállásköltségek) Reprezentáció Rendezvények, hivatalos tárgyalások rendezési és vendéglátási kiadásai Reklám és propaganda kiadások Az önkormányzat tevékenységét bemutató, népszerűsítő, ismertető, ismeretterjesztő reklám és propaganda, hirdetés Egyéb különféle dologi kiadások dolgozók részére vásárolt oktatás, továbbképzés pályázati díjak, egyéb dologi kiadások Előző évi maradvány visszafizetése Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó ruházati költségtérítés és telefon magáncélú használata Különf. adók, díjak, egyéb bef. (élet+vagyonbiztosítás) Kamatkiadások (munkabérhitel) Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Szakfeladat összesen: VI Helyi Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési célú támogatásértékű kiadás (önkorm. átadás) Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre Pénzeszközátadások összesen

4 52215 Állományba nem tart. egyéb juttatásai Külső személyi juttatások összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Irodaszer, nyomtatvány Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz és szell. term. besz Egyéb anyagbesz Nem adatátviteli célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatások Vásárolt term. és szolg. áfa Belföldi kiküldetés (útiköltség-elszámolás) Reprezentáció (rendezvények vendéglátási kiadása) Egyéb különféle dologi kiadások Munkáltatói szja (telefon magáncélú használata) Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli jutt. (ösztöndíj) 90 0 Dologi és egyéb folyó kiadások valamint ellátottak pénzbeli juttatásai összesen Szakfeladat összesen VII Város- és községgazdálkodás Közalkalmazottak alapilletménye 1 fő Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó bére órás közhasznú dolgozók bére Közalkalmazottak egyéb munkavégz. kapcs. jutt. (kereset-kieg.) Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb saj. jutt Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása 1 fő, üd. csekk Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása fő x 6000 Ft x 2 hó + 1 fő x Ft x 10 hó Közalkalm. egyéb ktg. tér. és hozzájár Csekély értékű ajándék évi 3 alkalom 1 fő x 3 alk. x 7100 Ft/fő = Részmunkaidőben fogl. egyéb bérrend. tart. rendsz. szem.jut órás közhasznú (részmunk) 3 fő x 12 hó x = Részmunk. fogl. egyéb bérrend. tart. munk.végz.kapcs.jutt Részmunk. fogl. egyéb bérrend. tart. sajátos jutt Személyi juttatások összesen Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4,5 %) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás START-kártyával rend. után 15 % járulékfiz Munkaadókat terhelő járulékok összesen

5 Üzemeltetési és fenntartási kiadások 5461 Hajtó- és kenőanyag (2 db jármű, fűnyírók) Kisértékű tárgyi eszköz (szerszámok, kisgépek) Munkaruha (1 fő) Egyéb anyagbeszerzés (karbantartási anyagok) Vásárolt élelem (védőital közhasznú dolgozók részére) Szállítási szolgáltatás (anyagszáll.) Gázenergia-szolgáltatás, orvosi rendelő Víz- és csatornadíjak (közkutak) Karbantartási, kisjavítási szolg. (járműjav.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg ÁH-on kívül továbbszámlázott belf. műk. szolg. (orv. rendelő) Vásárolt term. és szolg. áfa Egyéb dologi kiadások Adók, díjak, egyéb befizetések db jármű biztosítás Dologi és egyéb folyó kiadások összesen Szakfeladat összesen: VIII Köztemető fenntartási feladatok Állományba nem tartozók megbízási díjai fő temetőgondnok 2 fő x 5200 Ft x 12 hó 52 Személyi juttatások összesen Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulék összesen Kisértékű tárgyi eszköz (felszerelés) Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) Villamos energia (ravatalozó áramdíja) Karbantartás, kisjavítás Vásárolt közszolgáltatás Temetőfenntartás, -üzemeltetés Vásárolt term. és szolg. áfa Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen: IX Közvilágítási feladatok Villamosenergia szolgáltatás díjak (közvilágítás) Karbantartás, kisjavítás Term. és szolg. áfa Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen: X Gazdaság- és területfejlesztési feladatok (Közcélú foglalkoztatás) Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók bére órás közcélú foglalkoztatás Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb juttatása Egyéb bérrendszerbe tarozók egyéb sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl. egyéb bérrend. tart. rendsz. szem jutt fő (szakmunk) x 4,2 hó x Ft = fő (segédmunk.) x 4,2 hó x = Részmunk. fogl. egyéb bérrend. tart. munk. végz. kapcs. jutt órás közcélú 51 Személyi juttatások összesen

6 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4,5 %) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulék összesen Üzemeltetési és fenntartási kiadások 5461 Hajtó- és kenőanyag (benzin, olaj vás. fűnyíróba) Munkaruha (közcélú dolgozók munkaruha-juttatása) Egyéb anyagbeszerzés (karbantartási anyagok) Vásárolt élelmezés Szállítás (anyagszáll.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Vásárolt term. és szolg. áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat összesen: XI Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, Napfény Óvoda, Karancsalja Közalkalmazottak alapilletménye (5 fő) Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka (1 fő) Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka (2 fő) Közalkalm. készenléti, ügyeleti helyettes. díj Egyéb munkvéghez kapcs. juttat. (min. pótlék, ker.kieg.) Közalkalmazottak jubileumi jutalma (1 fő) Közalkalm. keresetkieg. fedezete 2 % Egyéb sajátos jutt. (szakvizsg., továbbképz., betegsz.) Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása (5 fő üdül. csekk) Közalkalmazottak közlekedési ktg. tér. (bérlettérítés) Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás fő x 6000 Ft x 2 hó + 5 fő x Ft x 10 hó Közalk. egyéb ktg. tér. és hozzájár Csekély értékű ajándék évi 3 alkalom 5 fő x 3 alk. x 7100 Ft/fő = Szakkönyv 4 fő x = Állományba nem tartozók megbízási díjai Személyi juttatás összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4,5 %) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulék összesen Szakmai tevékenység kiadásai Gyógyszer beszezés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzés (szakkönyvek beszerzése) Folyóirat beszerzés (szakmai folyóirat)

7 54711 Szakmai anyag beszerzés (óvodai neveléshez szüks. anyagok) Kisértékű tárgyi eszköz (felszerelési jegyzék) Munkaruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Vásárolt élelmezés (folyadékpótlás) Szállítás (kirándulás autóbuszktg.-e) Gázenergia szolgáltatási díjak Villamos energia szolgáltatási díjak Víz-és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (postaktg.) Vásárolt közszolgáltatások (szakmai szolgáltatások díja) Vásárolt term. és szolg. áfa Belföldi kiküldetés (utazási költség) Reprezentáció (értekezletek vendéglátási kiadása) Egyéb különféle dologi kiadások (pályázati díjak) Dologi kiadások összesen: Szakfeladat összesen: XII Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, Százszorszép Óvoda, Karancskeszi Közalkalmazottak alapilletménye (6 fő) Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók bére (1 fő) Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka (4 fő) Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka (2 fő) Egyéb munkvéghez kapcs. juttat. (min. pótlék, ker. kieg.) Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalm. keresetkieg. fedezete 2 % Közalkalmazottak egyéb juttatása (továbbképzés) Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása Közalkalmazottak közlekedési ktg. tér. (bérlettérítés) Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás fő x 12 hó x 6000 Ft + 5 fő x 12 hó x Ft Egyéb bérrendszer hat. alá tart. étkezési hozzájár Közalk. egyéb ktg. tér. és hozzájár csekély értékű ajándék évi 3 alkalom 6 fő x 3 alk. x 7100 Ft/fő = pedagógus szakkönyv 4 fő x Ft = Egyéb bérrendsz. hat. egyéb ktg.tér. és hj Személyi juttatás összesen: Felmentett munkavállalók egyéb juttatása Áll.-ba nem tart. egyéb juttatásai Külső személyi juttatások összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4,5 %) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulék összesen

8 5431 Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt termékek és szolg. áfája Dologi kiadások összesen 85 0 Szakfeladat összesen: XIII Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 5641 Számlázott szellemi tevékenység Szakfeladat összesen: XIV Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Szakmai tevékenység kiadásai Gyógyszer beszerzése (mentőláda feltöltése) Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Szakmai anyag beszerzése (iskolai neveléshez szüks. anyagok) Kisértékű tárgyi eszköz (felszerelési jegyzék) Munkaruha besz. (11 fő) Egyéb anyagbeszerzés (okt.eszközökhöz karb.anyag) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Vásárolt közsszolgáltatások Vásárolt term. és szolg. áfa Belföldi kiküldetés (utazási ktg.) Reprezentáció (értkezletek vendéglátási kiadása) Egyéb dologi kiadások (múzeumi belépők) Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen XV Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű ált. isk. nevelése, oktatása Szakmai tevékenység kiadásai 5641 Számlázott szellemi tevékenység Gyógypedagógiai fejlesztés, logopédiai szolg Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen XVI Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Szakmai tevékenység kiadásai Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz. (felszerelés vás.) Munkaruha (1 fő) Egyéb anyagbeszerzés

9 56111 Vásárolt term. és szolg. áfa Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen XVII Védőnői szolgálat Közalkalmazottak személyi juttatása 1 fő Közalkalmazottak egyéb köt. pótlék (1 fő) Közalkalm. egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt. (ker. kieg.) Közalkalm. egyéb sajátos juttatása (továbbképzés) Közalkalm. üdülési hozzájárulás (1 fő, üdülési csekk) Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás fő x 6000 Ft x 2 hó + 1 fő x Ft x 10 hó Közalkalmazottak egyéb költségtérítés 7 21 Csekély értékű ajándék évi 3 alkalom 1 fő x 3 alk. x 7100 Ft/fő = Személyi juttatás összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4,5 %) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5 %) Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulék összesen Fenntartási és üzemeltetési kiadások Gyógyszer beszerzés (mentőláda feltöltés) Irodaszer, nyomtatvány (irodaszer, nyomtatv.,papír besz) Könyvbeszerzés (szakkönyv) Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz (számítógép, szoftver besz.) Munkaruha (1 fő) Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer) Gázenergia-szolgáltatás díja (tanácsadó gázdíja) Villamos energia szolg. díjak (tanácsadó áramdíja) Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (tanácsadó karb.kidása) Vásárolt közszolgáltatás (veszélyes hulladékszáll.,védőnői konf.) Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés (utazási ktg.) Különféle adók, díjak, egyéb befizetés (felelősségbiztosítás) Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Szakfeladat összesen: XVIII Állategészségügyi tevékenység Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás (állategészségügyi feladatok ellátása) Vásárolt termékek és szolg. áfája Dologi kiadások összesen: Szakfeladat összesen: XIX Szociális étkeztetés Vásárolt élelem fő x 251 nap x 381 Ft =

10 56111 Áfa Szakfeladat összesen XX Rendszeres szociális pénzbeni ellátás Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj (súlyosan fogy.gyerm.és felnőtt) Egyéb ápolási díj (tartósan beteg felnőtt) Felsőfokú okt. résztv. pénzbeli juttatása (Bursa Hungarica) Önkorm. által folyósított ellátások Ápolási díj tb 24 % Munkaadókat terhelő járulék összesen Szakfeladat összesen: XXI Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szakfeladat összesen: XXII Munkanélküli ellátások Nem foglalkoztatott személyek rendsz. szoc. segélye Keresőtevékenység mellett rendsz. szoc. segély Rendelkezésre állási támogatás Szakfeladat összesen: XXIII Eseti pénzbeli szociális ellátás Pénzbeli átmeneti segélyek Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közműfejlesztési támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj Pénbeli temetési segélyek Köztemetés Közgyógyellátás Szakfeladat összesen: XXIV Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Pénzbeli tanszersegély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás E. önk. rend. megá. jutt. nyári gyermekétk Szakfeladat összesen: XXV Települési hulladék kezelése, köztisztaság Üzemeltetés és fenntartási kiadások Kisértékű tárgyi eszk. besz Egyéb üzemelt., fenntart. szolg. (szemétszáll.) Áht. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatások szemeteszsák beszerzése Vásárolt termékek és szolg. áfa Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen

11 XXVI Közösségi színterek tevékenysége Állományba nem tartozók megbízási díjai 1 fő Személyi juttatás összesen Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány (meghívók, hirdetmények) Tüzelőanyag-beszerzés (gázpalackcsere díja) Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi term. (fellépőruhák) Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, kellékek) Bérleti és lízingdíjak (mobil WC, ugrálóvár) Szállítási szolgáltatás (anyagszáll., személyszáll.) Villamos energia szolg. díja (nagyterem, kisterem áramdíja) Víz- és csatornadíj (kiszolgálóhelyiségek víz- és csat. díja) Karbantartási, kisjavítási szolg. (kiszolg.helyiségek karb.tart.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Vásárolt közszolgáltatás (rendezvényeken fellépő művészek díja) Vásárolt term. szolg áfa Reprezentáció (rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás) Reklám és propaganda Egyéb dologi kiadás Különféle adók, díjak, egyéb bef. (szerzői jogdíjak) Dologi és egyéb folyó kiadások összesen Szakfeladat összesen: XXVII Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Egyéb anyagbeszerzés (rendezvények kellékei) Villamosenergia (öltözőhelyiségek áramdíja) Vásárolt termékek és szolg. áfa Reprezentáció (rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás) Egyéb dologi kiadás Dologi és egyéb folyó kiadások összesen Szakfeladat összesen XXVIII Közművelődési, könyvtári tevékenység Könyvbeszerzés (könyvtár részére könyvbesz.) Folyóirat-beszerzés Vásárolt közszolgáltatások (TEMI-vel kötött szerz.alapján) Vásárolt term. és szolg. áfa Dologi kiadások összesen Szakfeladat összesen XXIX Diáksport-tevékenység Szakmai anyag beszerzés (diáksporthoz szüks. szakm. anyag) Kisértékű tárgyi eszk. és szell. term. besz. (sporteszközök) Szállítás (eszközök, tanulók szállítása) Vásárolt term. és szolg. áfa

12 XXX. Tartalék Egyéb különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen 0 36 Szakfeladat összesen 0 36 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Államháztartási tartalék Összesen XXXI. Hitelek, értékpapírok kiadásai Célhiteltörlesztés Hosszúlejáratú összesen: Hiteltörlesztések mindösszesen: XXXII. Támogatásértékű működési kiadások 1. Helyi önkormányzatoknak - Karancskeszi óvoda, kistérségi Fogászat közös működtetése (Karancslapujtő) Karancskeszi község (Építésügyi társulás) Karancskeszi iskolatársulás (I-VIII. hó) Karancslapujtő iskolatársulás Salgótarján Polgárvédelem támogatása Salgótarjáni Tűzoltóság támogatása Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulás Támogatásértékű működési kiadások összesen Működésre átadott pénzeszközök áht. kívülre - Érdekeltségi hozzájárulás (Ipoly menti vízg.) Érdekképviseletek TÖOSZ tagdíj Dobroda- és Ménes-völgyi Mikrotérség tagdíj KÖSZ 25 0 Bányásztelepülések Országos Szövetsége tagdíj Salgótarján-Bátonyterenye vállalkozói övezet hozzájárulás Ipoly Eurorégió hozzájárulás Bányász Szakszervezet tám Karancsaljai Polgárőr Egyesület Gyermekek táborozásához hozzájárulás Karancsaljai Munkás Sportegyesület támogatása Karancsaljáért Alapítvány Rendezvények támogatása Rozmaring Nyugdíjas Egyesület támogatása Jó Palóc Kht. éves tagdíj Működésre átadott pénzeszközök összesen

13 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I Óvodai intézményi közétkeztetés Gyermekek étkezési térítési díja x 220 nap x 267 Ft = fő x 220 nap x 134 Ft = Kiszámlázott termékek és szolg. áfa Alkalmazottak intézményi térítési díja 0 0 Szakfeladat összesen: II Iskolai intézményi közétkeztetés Gyermekek étkezési térítési díja fő x 185 nap x 288 (308-20) = fő x 185 nap x 144 [(308-20) : 2] = fő x 185 nap x 192 (201-9) = fő x 185 nap x 96 [201-9) : 2] = Kiszámlázott termékek és szolg. áfa Szakfeladat összesen: III Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás Bérleti és lízing díjbevétel Ebből: Goda Kft. Italbolt Borostyán Patika Földbérlet (PANNON GSM) Egyéb bérleti díj (FIAT-tábla) Áfész-bolt Áht. kívülre továbbszámlázott szolg orvosi rendelő gázdíj, telekkel kapcs. kiad. továbbszla Kiszámlázott termékek és szolg. áfa Szakfeladat összesen: IV Önkormányzatok és többc.kist.társulások igazgatási tevékenysége Egyéb sajátos bevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Kamatbevételek Kiszámlázott termékek és szolg. áfa Karancs Közmű Szakfeladat összesen: V Köztemető fenntartás Egyéb sajátos bevétel Sírhelyek, urnafal megvált., ravatal. használati díj Kiszámlázott termékek és szolg. áfa 1 0 Szakfeladat összesen: VII Szociális étkeztetés Intézményi ellátási díjak (szociális étkezők térítési díja) Kiszámlázott termékek és szolg. áfa 2 0 Szakfeladat összesen 46 0 VIII Települési hulladékkezelés Áht. Kívülre továbbszámlázott szolg. (szemeteszsák) Kiszámlázott termékek és szolg. áfa Szakfeladat összesen:

14 IX Közösségi színterek tevékenysége Bérleti és lízingdíj-bevétel Helyiségek eseti bérbeadása Szakfeladat összesen: Intézményi működési bevételek összesen Egyéb sajátos folyó bevételek (lakbér) X Önkormányzatok, valamint többc. kist. társ. feladatra nem tervezhető elszámolásai Önkormányzati lakások lakbérbevétele Szakfeladat összesen:

Kiadások Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás

Kiadások Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás 841 112 Önkormányzati jogalkotás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (2011. 12.hó köztisztviselők + 3 221 3 221 3 221 2012.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére) Illetmény

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 3 813 0 0 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 986 0 0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 3 813 0 0 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 986 0 0 841 112 Önkormányzati jogalkotás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Alapilletmény 2 352 2013.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére) Normatív jutalom ( 2013.évre 2 fő közalkalmazott

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként 11. melléklet a 4/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok eter Ft-ban 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Eredeti Villamosenergia

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

Bevétel jogcíme. Adóbevételek

Bevétel jogcíme. Adóbevételek Bevétel jogcíme Normatív hj.,és normatív, kötött felh,.tám. SZJA helyben maradó része SZJA egyéb jogcímen Norm. hj. lakosságsz. kött. Normat. hj. feladatmut. kötötten Kieg.tám. egyes szoc. feladatokhoz

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

841403 Karbantartó részleg kiadásai eft

841403 Karbantartó részleg kiadásai eft 841403 Karbantartó részleg kiadásai eft 51-52 1 fő közalkalmazott karbantartó munkabére 1339 Jutalom (1 havi bér 25%) 28 Önkéntes nyugdíjpénztár 1 fő 1 Cafeteria juttatás 196 Cafeteria juttatás adója (

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 2013.félév 1.számú melléklet EZER FT MEGNEVEZÉS 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. Szociális étkeztetés összesen KÖZALK. ILLETMÉNYE 17972 3706 1640 2847 1085 9278

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 2013 (Ft-ban) 2013 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 65 000 65 Áfa 17 550 18 Szakfeladat összesen 82 550 83 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. MEGHÍVÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 29. február 26-án csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel meghívom

Részletesebben

ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK

ZALASZÁNTÓ ÉS VINDORNYALAK KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÖZÉRDEKŰ ADATOK 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők Elérhetőségi adatok Hivatalos név: Zalaszántó és Vindornyalak Községek Körjegyzősége Székhely: 8353 Zalaszántó Fő utca 50. Postacím:

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Napirendek előtt: interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. DECEMBER 17-ÉN

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció)

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás 567 1 726 1 537 Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x 5.250 Ft x 12 hó, kompenzáció) 851 011 Óvodai nevelés Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (13 fő x 12 hó) 23 250 23 106 23 312 Egyéb kötelező illetménypótlék (Magasabb vezetői pótlék: 60.000 Ft x 12hó x 1 fő+

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete 4/B. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1 - Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása K1 Személyi juttatások:

Részletesebben

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját

Részletesebben