Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta"

Átírás

1 Jegyzőkönyv mely készült a augusztus 14 én Nagyszentjánoson a Polgármesteri Hivatal dísztermében órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő testület tagjai közül Friderics Cecília polgármester Törökné dr. Csölle Katalin aljegyző Országh Józsefné Boros László Pesti István további 5 fő állampolgár a jelenléti ív szerint Balázs Ildikó Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta Polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, különösen az érdeklődő állampolgárokat. Kérek mindenkit, hogy a jelenléti ívet szíveskedjék aláírni. Megállapítom, hogy a testület létszáma teljes, így határozatképes. A mai ülést a meghívóban jelzett napirenddel javaslom megtartani, van valakinek esetleg további javaslata, vagy észrevétele? Ha nincs, akkor egyetért a testület a napirenddel? A döntés egyhangú igen. Első napirendi pontunk az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok szennyvízbekötése tárgyában érkezett ajánlatokról való döntés. Az előző testületi ülésen hozott határozatnak megfelelően az iskola óvoda együttes bekötése tekintetében az olcsóbb fenntartású, de kivitelezését tekintve bonyolultabb és költségesebb gravitációs rendszerre, illetve a Polgármesteri Hivatal valamint az orvosi rendelő szennyvízbekötésére elkészítettük a pályázati kiírást. Az iskolaóvoda tekintetében részletes műszaki leírást adtunk és helyszíni bejárás lehetőségét is biztosítottuk, ez utóbbival azonban senki nem kívánt élni. A pályázati kiírást elhelyeztük a hirdetőkön és a szerdai műszaki koordinációs értekezleten külön fel is hívtam az építésvezetők figyelmét, hogy a kivitelezőket tájékoztassák a pályázati kiírásról. A kiírás értelmében a pályázók egyösszegű ajánlataikat zárt borítékban adhatták be ma ig, mely határidőn belül szabályszerűen egyedül az SPL 2005 Bt., bakonyszentlászlói vállalkozás adott árajánlatot. Árajánlat szó szerinti ismertetése. Ennek értelmében az óvoda iskola bekötése ÉME engedélyes zsírfogóval bruttó Ft egyedi zsírfogóval Ft, a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő épületének bekötése Ft. A zsírfogók tekintetében aljegyző asszony ad tájékoztatást az ÉME engedélyes és az egyedi zsírfogók közötti különbségről. Aljegyző: Műszaki szempontból nem tudok állást foglalni, hiszen egyrészt nem rendelkezem a szükséges végzettséggel, másrészt ismerni kellene az egyedi zsírfogó műszaki paramétereit, de korábbi munkatapasztalatomra hagyatkozva azt mondhatom, hogy a közintézmények konyhai szennyvizének előtisztítására általában ÉME engedélyes, előre gyártott előtisztítókat szoktak alkalmazni. Hatósági szempontból az ÉME engedélyes előtisztító létesítése nem engedélyköteles, így az időben gyorsabban kivitelezhető és nem kell számolni az engedélyezés költségével, szolgáltatási díjával sem. Tóthné Hujber Ingrid: Lehet azért valamit tudni az előregyártott zsírfogók megbízhatóságáról, megfelelőségéről?

2 Tóthné Varga Brigitta: Én is csak megerősíteni tudom az elhangzottakat, 12 évig vezettem a büntetés végrehajtási intézet konyháját, ahol szintén ilyen előre gyártott zsírfogót üzemeltettek, és a szokásos karbantartás mellett semmilyen probléma nem merült fel a működésével kapcsolatban Polgármester: Azt hiszem, akkor abban megegyezhetünk, hogy az ÉME engedélyes zsírfogót rendeljük meg, kérdés még, hogy mivel csak egy pályázat érkezett, esetleg érvénytelennek nyilvánítjuk a pályázatot. Bedi Ferenc: Valóban szerencsés lenne további időt biztosítani az esetleges érdeklődőknek, mert az egy hét nem volt túl hosszú, és lehet, hogy kedvezőbb ajánlatot is kaphatnánk. Polgármester: Túl sok időnk a kivitelező kiválasztására nincs, mert október végéig a kivitelezők szeretnének levonulni a területről, így valószínűleg a próbaüzem is korábban kezdődhet a tervezettnél. Aljegyző: A kivitelezők biztosan megkapták az információt, mert az SPL 2005 Bt n kívül is volt, aki elvitte a pályázati kiírást, de végül pályázatot nem nyújtott be. Förhéczné Fátyol Tímea: Szerintem aki akart, léphetett, az összes rendelkezésre álló fórumon közzétettük a felhívást. Polgármester: További üzleti/etikai problémát vet fel, hogy az SPL 2005 Bt. ajánlata nyilvánossá vált, ezzel egy új pályázati eljárásban eléggé ellehetetlenítenénk, ezért magam részéről is azt támogatom, hogy nyilvánítsuk a pályázatot érvényesnek és eredményesnek. Van még valakinek ezzel kapcsolatban hozzáfűznivalója? Mivel úgy látom, a többség egyetért abban, hogy a pályázatot érvényesnek nyilvánítsuk, elfogadja e a testület az SPL 2005 Bt. előbbiekben részletesen felolvasott árajánlatát és felhatalmazást ad e a szerződés megkötésére azzal, hogy fizetési feltételeket úgy határozzuk meg, hogy a teljes összeg 50 % át a számla beérkezésétől számított 8 napon belül kell kiegyenlítenünk, a fennmaradó összeget pedig 6 hónap alatt egyenlő részletekben teljesítjük. Képviselő testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot: 67/2012. (VIII.14.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra történő szennyvízbekötés tárgyában az SPL 2005 Bt. árajánlatát fogadja el, ennek értelmében felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi feltételekkel a szerződést megkösse: 1. az óvoda iskola közös bekötésénél ÉME engedéllyel rendelkező vagy azzal egyenértékű előtisztító beépítésével gravitációs rendszer valósul meg, a pályázati kiírásban meghatározott részletes műszaki paraméterekkel számolva Ft bruttó áron; 2. a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő bekötése 78 fm összhosszal számolva Ft bruttó áron; 3. a kivitelező a rákötéstől számított 2 évre garanciát vállal; 4. az Önkormányzat a teljes összeg 50 % át a számla beérkezésétől számított 8 napon belül, a fennmaradó összeget pedig 6 hónap alatt egyenlő részletekben egyenlíti ki. Felelős: Friderics Cecília polgármester Határidő: szeptember 30. Polgármester: A következő napirendi pontunk a Polgárőr Egyesület beszámolójának elfogadása és a pályázati kérelmük elbírálása. 2

3 Elöljáróban szeretném elmondani, hogy én a magam részéről az elszámolást korrektnek tartom, a jövőre nézve az elszámolt tételek tekintetében nagyobb odafigyelést kérnénk, annak érdekében, hogy az önkormányzat támogatása elsősorban a szakmai tevékenység finanszírozására kerüljön felhasználásra. Alpolgármester úr polgárőri minőségében már az előző testületi ülésen tájékoztatta a képviselő testületet, hogy ekkora létszámmal milyen nehéz szabályosan és hatékonyan ellátni a feladatokat, ezért külön köszönet illeti azokat, akik szabadidejüket feláldozva tesznek a közbiztonság növeléséért. Úgy gondolom, ahogy ezt már a toborzón is jeleztük, hogy az egyesület PR tevékenységét fejleszteni kellene annak érdekében, hogy a lakosság jobban megismerhesse a munkájukat. Ebből a célból ki kellene használni a Hírújság, a községi honlap, és akár a közösségi oldalak adta lehetőségeket is, bátorítanám a vezetőséget, hogy a tevékenységükről nyilván csak utólag, de rendszeresen számoljanak be. Országh Józsefné: Ami a PR munka erősítését illeti, a legutolsó Hírújságban jó előre beharangoztuk a toborzó időpontját, új jelentkező sajnos mégsem akadt. Sajnos az emberek elvárják a közbiztonság növelését, de tenni nem nagyon akarnak érte. A tevékenységünkről beszámolni még utólag is csak korlátozottan tudunk, mert bár napi kapcsolatunk van a rendőrséggel, sőt a szolgálatok alkalmával többször is bejelentkezünk, amennyiben az általunk jelzett ügyekben nyomozás indul, mindennemű információ kiszolgáltatása nyomozati érdeket veszélyeztethet. Polgármester: A toborzón én jeleztem, hogy 2 pártoló taggal bővült a polgárőrség létszáma, ezen kívül szeretnék felajánlani két jó minőségű lámpát. Országh Józsefné: Köszönjük a felajánlást. Tóthné Hujber Ingrid: Szeretném megkérdezni, hogy a szolgálati beosztás összeállítása milyen időtartamra történik. Boros László: A hónap végén a következő hónapra vonatkozóan. Tóthné Hujber Ingrid: Tekintettel a nyári hónapokban megsokasodott bűncselekményekre, megoldható e, hogy azokon a hétvégéken, amikor nem a helyi körzeti megbízott teljesít szolgálatot, akkor a polgárőrség járőrözzön? Országh Józsefné: Sajnos nem, mert a polgárőrködés és ezen belül a járőrözés önkéntes. Ezt mindenki a szabadideje terhére vállalja, és a nyári szabadságolások idején nyilván kevesebben tudnak járőrözést vállalni. Ezen kívül mi nem ismerjük a rendőrség szolgálati beosztását sem, sőt az a tapasztalatunk, hogy a körzeti megbízott sem tudja igazán előre biztosan, hogy hogyan is alakul a szolgálata, hiszen a rendezvényeinken való részvételét sem tudja emiatt előre jelezni. Tóthné Hujber Ingrid: Én pont ma beszéltem Szabó Zoltán körzeti megbízottal, és ő azt mondta, hogy ha minden hónap 20 ig megkapja a polgárőrség szolgálati beosztását, nagy valószínűséggel ahhoz tudja igazítani a beosztását. Kránicz János: Megpróbáljuk összehangolni a rendőrséggel a szolgálati beosztást, felvesszük vele e célból a kapcsolatot annak érdekében, hogy a szűkös emberi erőforrásainkkal a legoptimálisabban gazdálkodjunk, hogy a sajnos országosan terjedő vandalizmus ellen tenni tudjunk. Én is értetlenül állok az emberek hozzáállása előtt, mindenki panaszkodik és elvárásokat fogalmaz meg, de tenni csak nagyon kevesen hajlandóak bármit is. Tóthné Hujber Ingrid: Megértem, hogy kis létszámmal nehéz a szolgálatokat szervezni, de akkor is jó lenne, ha azokban az időpontokban, amikor nagyobb a bűnelkövetés valószínűsége, vagy a rendőrség vagy a polgárőrség ott legyen az utcákon. A nyári hónapokban én például nem láttam, hogy járőröztek volna. Országh Józsefné: Legutoljára augusztus 10 én járőröztünk 8.30 és között, de ott voltunk minden önkormányzati rendezvényen is. Vállaljuk például azt is, hogy előzetes jelzés alapján a távollevők házát, vagy ahol nagyobb a lopások valószínűsége fokozottabban, naponta többször ellenőrizzük. ezen kívül a polgárőr civilben is szakmai szemmel tekint a dolgokra, odafigyel a gyanús körülményekre. Általánosságban havi 5 6 napon tudunk szolgálatot biztosítani. 3

4 Polgármester: Ezúton is megkérjük a jelenlévő SportClub elnökét, hogy saját tagsága felé is tolmácsolja, hogy a falu biztonsága érdekében tenni akarókat várják a polgárőrség soraiban is. Pesti István: Szeptember 22 én közös rendezvényre kerül sor, ahol szintén lehetőség lesz a polgárőrség soraiba új tagokat toborozni. Polgármester: Van még valakinek kérdése a polgárőrség beszámolójával, munkájával kapcsolatban? Ha nincs, akkor dönteni kellene a beszámoló elfogadásáról és a pályázati kérelemről, ami Ft odaítélésére vonatkozik. Képviselő testület 4 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot: 68/2012. (VIII.14.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete a Nagyszentjánosi Polgárőr Egyesület évi támogatásról való elszámolását elfogadja és a pályázó működésének finanszírozására Ft összegű támogatás kifizetését rendeli el az ún. Civil Alap terhére. Felelős: Törökné dr. Csölle Katalin aljegyző Határidő: szeptember kor Boros László távozott. Polgármester: Következő napirendi pontunk a Nagyszentjánosi SportClub beszámolójának elfogadása és támogatási kérelmének elbírálása. A támogatási kérelem hiányos volt, továbbá kérdések merültek fel az előző testületi ülésen a civil szervezet működésével kapcsolatban, ezért a hiányok pótlásán túl az új vezetőség meghallgatását tartotta szükségesnek a testület. A hiánypótlásra a SportClub új vezetősége benyújtotta a testület számára rendelkezésre bocsátott kérelmet, amivel kapcsolatban értelmezési probléma merült fel, mert az szerepel rajta, hogy kérik figyelembe venni a már beadott évi igényt is. Amennyiben ez a kérés a támogatási összegre is vonatkozik, a Ft és az új kérelemben megjelölt Ft együttes összege meghaladja azt a keretet, amely valamennyi civil szervezetünk támogatására rendelkezésre áll. Pesti István: Támogatásként az új kérelemben megjelölt összeget kérjük, a korábbi kérelemben foglaltak figyelembevételét a pályázati űrlap egyéb megállapításai tekintetében kérnénk. Polgármester: A kérelemben szerepel mint eddig megvalósult tevékenység a salakos pálya felújítása. Tudomásom szerint a salakos pálya felújítása egyelőre nem készült el. Pesti István: Folyamatban van, eddig háromszor végzett gyomirtást egy győri vállalkozó, mert a gépállományunk még az Önkormányzat által felajánlott motoros kaszával együtt sem alkalmas ennek a feladatnak az ellátására. Polgármester: Milyen költsége van a gyomirtásnak? Pesti István: A vállalkozó 10 Ft/m 2 áron végzi ezt a munkát. Kértem több helyről is árajánlatot, ha szükséges, be tudom mutatni, egyeztettem az Önkormányzat által fűnyírással megbízottal is, 3 nap alatt, napi 8 órában 800 Ft/óra díjért vállalta volna. Polgármester: Megítélésem szerint ezt a feladatot társadalmi munkával a gyomirtó anyagköltségének árán meg lehetett volna oldani, ahogy azt tavaly is tettük. Förhéczné Fátyol Tímea: Ahogy az iskolai sportpálya rendbetételénél is, megfelelő kommunikációval nyilván erre a feladatra is mozgósítani lehetett volna jó pár falubelit. Meg is tudom adni azok elérhetőségét, akikről konkrétan tudom, hogy szívesen tesznek a helyi sportért. Pesti István: Itt 7300 m 2 kiterjedésű ingatlanról van szó, és nem csak a sportpályákat, hanem a peremterületeket is rendben kell tartani, néhány szomszéd már jelezte is, hogy gondoskodni kellene a gazolásról a kerítés mentén. 4

5 Polgármester: Az eset tanulsága, hogy ha igény merül fel, akkor előzetesen egyeztetni kell annak érdekében, hogy a legköltségtakarékosabb megoldást válasszuk. Ezen kívül szükségesnek tartom, hogy az Egyesülettel pályahasználati szerződés keretében tisztázzuk a használat feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit, márcsak a szomszédok miatt is. Balázs Ildikó: Ebben a ciklusban 7 alkalommal szerveztünk társadalmi munkát, minden alkalommal kemény kétkezi munka volt, bár erről a sportegyesület tagjai nem sokat tudhatnak, mert egyiken sem vettek részt, igaz, önkéntes alapon történt a részvétel. A közmeghallgatáson a lakosok is jelezték, hogy több társadalmi munkát várnának el a többnyire erős, edzett fiatalokat tömörítő sportegyesülettől. Ami pedig a további önkéntesek bevonását illeti, normális hangot kell megütni az emberekkel, nem szabad cinikusnak lenni, és akkor készek segíteni. Virág Péter: A salakos pályát egy hete az Önkormányzat jelenlévő képviselői is látták, azóta nem történt semmi, a gyom csak nő, próbáltam benzines fűnyíróval levágni, de sajnos már nem tudtam. Pesti István: Egyébként a gyomirtásért ezt a 10 Ft/m 2 es árat nem kell kifizetni. Förhéczné Fátyol Tímea: Ami a konkrét támogatási kérelmet illeti, előrebocsátom,hogy fontosnak tartom a sport és a foci támogatását, mert az egyben szórakozást is jelent a falu lakossága számára. Ugyanakkor megkérdeztem több környező települést is, hogy ők hogyan támogatják a sportot, és sehol nincs olyan támogatási konstrukció, mint nálunk, hogy az Önkormányzat viseli a rezsiköltségeket, alkalmazza a pályagondnokot és ezen felül még súlyos százezreket ad az egyesüket működésére. Nem csak az Önkormányzattól kell várni a működéshez szükséges pénzt, lehet keresni más támogatókat is. Pénzügyi szemléletű emberként szívesen látnám, hogy jött ki a Ft, az egyes tételek mekkora költségigényűek. Ami még kérdésese számomra, hogy az útiköltség tervezett összege miért ilyen magas? Pesti István: Sajnos mire beavatkozhattunk volna, a csapatot a mosonmagyaróvári csoportba sorolták, így a legközelebb eső településre is az oda vissza út 100 km. 4 autóval számolva ez ekkora költséggel jár. Arra sem volt már ráhatásunk, hogy ne szombaton, hanem inkább vasárnap legyenek a meccsek, amikor nagyobb látogatottságra számíthatnánk. Polgármester: A kérelemben szerepel, hogy a szakhatósági engedélyeknek is lesznek költségei. Milyen szakhatósági engedélyekre van szükség? Pesti István: Itt a pálya minősítéséhez szükséges eljárásokra gondoltunk, illetve lesznek nevezési díjak is, amiknek a pontos összegét sajnos a költségvetés összeállításáig nem tudták megmondani, de az biztos, hogy jelentősen csökkennek a korábbihoz képest. Balázs Ildikó: Azt szeretném kérdezni, hogy a pályázat összeállításakor a büfé üzemeltetése tárgyában a SportClub által kiírt pályázatra László Emília által benyújtott ajánlatban foglaltakat figyelembe vették e? Pesti István: Nem. Polgármester: Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy tájékoztassam a testületet, hogy a sportegyesület a büfé üzemeltetésére pályázatot írt ki, amiről nem tudom, hogy szóban vagy írásban tájékoztatta e az összes vendéglátóst. Az elbíráláson Kránicz Jánossal és Balázs Ildikóval mi is megjelentünk. Egyedüli pályázóként László Emília pályázatát fogadta el a sportegyesület, amelyben elsősorban természetbeni juttatásokat ígért a SportClub számára. Mivel a sportpálya és annak minden létesítménye az Önkormányzat tulajdonát képezi, természetesen a büféüzemeltetés részleteit illetően az Önkormányzatnak van szerződéskötési joga. Ezúton kérem a SportClubot, hogy minden olyan ügyben, amely az ingatlantulajdonost is érinti, szíveskedjenek minket előzetesen tájékoztatni. Virág Péter: Reagálva az előbb elhangzottakra, szeretném elmondani, hogy minden vendéglőst személyesen kerestünk fel, felhívva a figyelmüket a pályázatra, írásbeli felhívás közzétételére nem került sor. Polgármester: A másik sportegyesülettel kapcsolatos aktualitás, ami befolyásolhatja a pályázati kérelem ügyét, a Nagy Antal Fogathajtó Emlékversennyel kapcsolatos pályázat elszámolása. A 5

6 pályázatot a sportegyesület nyújtotta be, egyrészt mint a helyszín használója, másrészt sportesemény révén mint profiljában leginkább érintett civil szervezet, harmadrészt, mert az ÁFÁ t jogosult visszaigényelni. Az Önkormányzat egyrészt segítséget nyújtott a pályázat összeállításában, másrészt a társfinanszírozási megállapodás értelmében előfinanszírozta a rendezvényt. A SportClubnak ezen megállapodás szerint a pályázati támogatás megérkezését követően annak összegét egy munkanapon belül vissza kell utalnia az Önkormányzatnak. Az utolsó, pályázatban elszámolható tétel egy Ft összegű számla, amelyet a bíróságon még be nem jegyzett elnöknek azon a pénteken adtam át, mikor a büfé üzemeltetése tárgyában elnökségi ülést tartottak. Most csütörtökön kértem, hogy rendezzék a számlát, mire tájékoztatott, hogy az elnökség megkötötte a kezét. Felajánlottam, hogy mivel bírósági bejegyzés hiányában az egyesület bankszámlája felett még nem rendelkezhet, az Önkormányzat átutalás helyett készpénzben rendelkezésükre bocsátja a számla rendezéséhez szükséges összeget, de erre azt a választ kaptam, hogy az elnökségi határozatot ilyen rövid időn belül nem lehet módosítani. Mivel a számlát ki kellett egyenlíteni, azt az Önkormányzat nevére állíttattam ki, így viszont, mivel a támogatást a SportClub kapta, nem elszámolható. Kérdezném a vezetőség jelenlévő tagjait, hogy valóban megkötötték az elnök úr kezét a számla kiegyenlítését illetően? Virág Péter: Amikor ez szóba került, az elnökségből csak hárman voltak jelen. Pesti István: A problémát az okozta, hogy a teljesítés dátuma július 17. Kránicz János: A döntéshozatalhoz az egyesület alapszabálya szerint elegendő volt a három fő. Másrészt a szolgáltatás, ami média és reklámtevékenységről szólt, összhangban van az egyesület alapszabályával is, a számlák kibocsátásánál pedig előfordul, hogy csúszás van, nem értem, hogy mi volt egyáltalán kérdéses. Polgármester: Mindenesetre míg az egyik oldalon az egyesület Ft ot kér felújításra, a másik oldalon szerződést szegve, felelőtlenül megkárosítja a falu költségvetését 117 ezer forinttal, és így közvetve a lakosságát a visszaigényelhető támogatás összegével, magát a sportegyesületet pedig a visszaigényelhető ÁFA összegével, ami kb Ft. Egyúttal szerződésszegést követ el. Tóthné Hujber Ingrid: Fontosnak tartjuk a SportClub létezését és a támogatni is szeretnénk. Nyilván a vezetőváltás után még nektek is tanulnotok kell az ügymenetet, ahogy megválasztásunk után nekünk is időbe telt, míg képbe kerültünk, belejöttünk. Az biztos, hogy együtt kell működni, és bízom benne, hogy elszántak lesztek nemcsak a sport, hanem a falu dolgait illetően is. Balázs Ildikó: Láttam, hogy előző hozzászólásomkor Virág Péter felkapta a fejét a cinizmus szóra. Erre szeretnék reagálni. Nem véletlenül használtam ezt a kifejezést. Sajnos a büfé pályáztatásakor súlyos vádakkal illettetek bennünket, többek között azzal is, hogy eddig nem tettünk le semmit az asztalra, a személyeskedésről már nem is szólva. Nem tudhattok az eredményekről, mert szinte soha semmilyen eseményen nem voltatok ott, az információitokat pedig pletykákra alapozzátok. Egyelőre eléggé döcögősnek tűnik az együttműködés, de én is bízom benne, hogy ez rendeződik. Azt kérném, hogy ha valami nem világos, akkor kérdezzetek, hallgassatok meg, és higgyétek el, hogy segíteni szeretnénk. Nekem is lenne kérdésem. Olyan információt kaptam, hogy már 3 szponzor is támogatja a sportot, lehet tudni, hogy kik és milyen mértékben? Azért is lenne ez fontos, mert a civil pályázatból részesülés feltétele, hogy a pályázó az igényelt támogatás 10 % át önerőként fel tudja mutatni, és erre vonatkozóan egyelőre a pályázat nem tartalmaz semmilyen adatot. Pesti István: Ami a kritikáinkat illeti, én pletykákból dolgozom, mint ahogyan mások is a faluban. A szponzorok kilétéről egyelőre nem szeretnék nyilatkozni. Többekkel tárgyalunk, de sok esetben nem pénzbeli támogatást kapunk, hanem bizonyos költségeket átvállalnak tőlünk. Förhéczné Fátyol Tímea: Sajnálom, hogy nem voltam ott azon az ominózus megbeszélésen, biztosan lett volna egy két hozzáfűznivalóm az ott elhangzottakról. A támogatással kapcsolatban álláspontom az, hogy nem várható el az Önkormányzattól, hogy csak úgy támogatást adjon, hiszen 6

7 nekünk a keveset kell beosztanunk, a falu pénzével kell úgy gazdálkodni, hogy lehetőleg mindenre jusson. Másrészt aki ilyen posztot vállal, annak nem csak követelnie, de nyújtania is kell valamit. Kránicz János: Úgy látom az elnök úrnál diktafon van, de mivel nem jelentette be és nem kért engedélyt a használatára, remélem nincs bekapcsolva. Nem értem a bizalmatlanságot, én azért mentem a SportClubba, mert örültünk, hogy felpezsdül a sportélet, megújul a sport. Ez az Önkormányzat üvegzsebbel dolgozik, amiről nincs számla, azt a saját zsebünk terhére társadalmi munkában tesszük hozzá. Nagyfokú udvariatlanság az egyesület részéről, hogy ez a bizalmatlanság egyáltalán felmerült. Ahhoz, hogy előre tudjunk jutni, a bizalmi viszony elengedhetetlen. Bárki bármelyikünktől kérdezhet, cserébe azt kérjük, hogy a clubban is bizalommal és konstruktívan álljanak az Önkormányzathoz, és ne ellenségnek, főleg pedig ne fejős tehénnek tekintsék. Enélkül sajnos nem fog működni. Virág Péter: Szeretném leszögezni, hogy a sportegyesület keretében végzett munkát mi is társadalmi munkában, munka és család után csináljuk. Pesti István: A bizalom valóban fontos. Örülünk, hogy Kránicz János a Felügyelő Bizottság elnöke, ellenőrzi a számlákat, működésünket. Úgy érezzük, az Önkormányzat nem áll a SportClub mellett, a falunapon sem kaptunk semmit, pedig elvileg a Sportegyesület pályázott. A pályázatról sincsenek információink, azt sem tudjuk, hogy milyen kötelezettségek hárulnak ránk, hogy van e fenntartási kötelezettség. Aljegyző: Mivel rendezvényről van szó, értelemszerűen nincs fenntartási kötelezettség. Polgármester: A SportClubnak az Önkormányzattal kötött társfinanszírozási megállapodásban rögzített kötelezettségei vannak, az előfinanszírozásra átadott, pályázatból megtérülő költségeket kifizetési kérelem benyújtásával meg kell igényelni, kifizetés után pedig az Önkormányzatnak visszafizetni. Az ÁFÁ t az egyesület vissza tudja igényelni mind a pályázatból támogatott, mind a nem támogatott számlák után, így az bevételként őt illeti. Érti elnök úr a finanszírozás lényegét? A kifizetési kérelmet december 31 ig lehet benyújtani, de célszerű lenne minél hamarabb, mert addig az Önkormányzatnak benne áll a pénze. Ami a személyes vádakat illeti, azt, hogy közéleti szereplőről véleményt nyilvánítanak, az teljesen rendben van, de ha valaki tényként állít hazugságot, azt már nem kell eltűrni és jogi eszközökkel fel lehet lépni ellene. Egy civil szervezet elnökétől elvárható, hogy ne pletykákra alapozzon, hanem körültekintően tájékozódjon. Akkor most megkérdezném, hogy hajlandó e a SportClub a megkötött megállapodás szerint a pályázatból visszaigényelt támogatást visszafizetni? Pesti István: Nehéz dönteni. Nem lehet ezt a megállapodást közös megegyezéssel felmondani? A július 16. előtti állapotokért nem tudok felelősséget vállalni. Aljegyző: Mivel az Önkormányzatnak nem áll érdekében a szerződést megszüntetni, nem látom esélyét, hogy közös megegyezésre kerülhetne sor. A felelősséget akkor lehetne elhárítani, ha nem a régi sportegyesület átszervezésére került volna sor, hanem egy új alakítására, mely nem jogutódja a réginek. Kránicz János: Mi is vállaljuk a felelősséget az előző 8 év döntéseiért is, akkor is, ha nem feltétlenül értünk velük egyet. Polgármester: Mégegyszer megkérdezem: hajlandó e a SportClub megkötött megállapodás szerinti támogatást visszafizetni? Pesti István: Igen. Virág Péter: A támogatásra visszatérve jó lenne, ha minél hamarabb megkaphatnánk legalább egy részét, mert a hétvégén indul a bajnokság, ami kiadásokat keletkeztet. Tóthné Hujber Ingrid: Az elhangzottak tükrében szerencsésnek tartanám, ha a SportClub újragondolná a támogatási igényét, beszámítaná a lehetséges költségcsökkentő megoldásokat és csak a legfontosabb dolgok finanszírozására kérne támogatást. Pesti István: Ami a működésünkhöz feltétlenül kellene, az útiköltség megtérítése, ami meccsenként 4 autó futását jelenti, és a pályafenntartás költsége, ami heti 2 szöri fűnyírást jelent. 7

8 A szponzoroknak először valamit bizonyítani kell, csak azután tudunk támogatást kérni. Kérném megvizsgálni, hogy pl. a fűnyírás költségét közvetlenül nem lehetne e finanszírozni. Polgármester: Tavaly a rezsiköltségbe volt beszámítva, ebben az évben azonban a Civil Alap keretébe csoportosítottuk át az erre szánt pénzt. Kránicz János: Esetleg meg lehetne vizsgálni a tételes útiköltség elszámolás lehetőségét is. Polgármester: Én a magam részéről a támogatás feltételéül szabnám, hogy a Sportegyesület nyilvánosan kérjen bocsánatot a számla ki nem fizetésével okozott veszteségért a Hírújságban, a hirdetőkön. Fontosnak tartom, hogy pályahasználati szerződést kössünk 30 napon belül, továbbá hogy a következő testületi ülésre a SportClub Tóthné Hujber Ingrid képviselő asszony javaslatának megfelelően nyújtson be a legfontosabb költségek támogatására vonatkozó, csökkentett összegű kérelmet. Pesti István: Mikor lesz a következő testületi ülés? Aljegyző: Más jogszabályi határidőket is figyelembe véve, előreláthatólag szeptember 2. hetében. Polgármester: Fel szeretném hívni a SportClub figyelmét, hogy augusztus 19 én a harangszentelést követően nagy nyilvánosság előtt szeretnénk megköszönni Gregovics János leköszönő elnök sokéves munkáját, jó lenne, ha az egyesület is képviseltetné magát, ahogy az Önkormányzat más rendezvényein is számít a civil szervezetek aktív közreműködésére. Pesti István: Augusztus 18 án az egyesület is megköszöni Gregovics úr eddigi munkáját, de a harangszentelésen én ott leszek. A támogatás kapcsán még szeretném kérdezni, hogy mivel a rendelet lehetőséget biztosít előleg fizetésére, van e arra mód, hogy a későbbiekben megítélésre kerülő támogatás egy részét a közeljövőben megkapjuk? Polgármester: Sajnos a pályázatok előfinanszírozása miatt a visszafizetésekig az Önkormányzat egyenlege nem teszi lehetővé nem tervezett kiadások kifizetését, de kérhetem a testület felhatalmazását, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzetének figyelembe vételével szeptember elején Ft előleget fizethessek. Pesti István kor távozott. Polgármester: Egyetért a testület az előbb elhangzott két határozati javaslattal? Képviselő testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot: 69/2012. (VIII.14.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete a Nagyszentjánosi SportClub beszámolóját elfogadja. A Nagyszentjánosi SportClub pályázati kérelmének átdolgozását tartja szükségesnek oly módon, hogy az csak az egyesület legfontosabb kiadásainak finanszírozására terjedjen ki és vegye figyelembe a máshonnan megtérülő kiadásokat is. Az új pályázati kérelem elbírálásának feltételéül szabja, hogy a Nagyszentjánosi SportClub a helyben szokásos módon nyilvánosan kérjen bocsánatot az Önkormányzattól a szerződésszegéssel okozott pénzbeli hátrány miatt. Ezen feltétel teljesülése esetén felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében szeptemberben forint előleget a Nagyszentjánosi SportClub részére kifizessen. Felelős: Friderics Cecília polgármester Határidő: azonnal Polgármester: Az Egyebek napirendi pont tárgyalása előtt 20 perc technikai szünetet rendelek el. 8

9 A testületi ülés kor folytatódik. Polgármester: Megállapítom, hogy a létszám változatlan, a testület továbbra is határozatképes. Az Egyebek napirendi ponton belül az augusztus 19 i ünnepséggel kapcsolatos teendőket, forgatókönyvet kell áttekintenünk. Tóthné Varga Brigitta képviselő asszony elkészítette a vázlatos forgatókönyvet, amit a plébános úron keresztül püspök úrral is egyeztettünk. Csak a legfőbb pontokat emelném ki, ami minket érint: a püspök bevonulását követően a főbejárat felől polgármesteri köszöntő követi, a harang megszentelése a mise keretében történik, ehhez kapcsolódik Tóthné Varga Brigitta harangköszöntője. Közben felviszik a harangot a toronyba, és a helyére kerül a kenyér. Szentmise végén Balázs Ildikó felkéri a püspököt, hogy áldja meg az új kenyeret. A pápai himnusz és a magyar himnusz után Förhéczné Fátyol Tímea és ha jelen tud lenni Bedi Ferenc köszöntik Gregovics Jánost, majd a testület átadja az oklevelet. Ezt követően kerül sor az Iskola diákjainak műsorára, az ünnepség végén pedig elénekeljük a Szózatot. Az ünnepség után a templom hátoldalánál zsíros kenyerezés, a meghívott vendégeknek az óvoda éttermében ebéd. Feladatok részletezése. Polgármester: Utolsó napirendi pontként a lélekharang finanszírozásához szükséges Önkormányzati hozzájárulás kérdését szeretném megvitatni. A lakossági felajánlásokat figyelembe véve amelyeket átadunk az Egyház számára a farsangi bál Ft os bevételén túl a polgármesteri képviselői keret terhére Ft kifizetésével a teljes költség finanszírozható. Kérem a testület hozzájárulását, hogy ezt az összeget támogatásként az Egyház részére átadhassuk. Képviselő testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot: 70/2012. (VIII.14.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete a lélekharang költségeinek társfinanszírozására a Nagyszentjánosi Római Katolikus Egyházközség részére támogatási szerződés keretében a farsangi bál forint bevételének, továbbá a költségvetés működési tartalékának részét képező, az igénybe nem vett polgármesteri képviselői tiszteletdíjból felhalmozott keret terhére Ft kifizetését rendeli el. Felelős: Friderics Cecília polgármester Határidő: szeptember 15. Polgármester: Van még valakinek kérdése, előadnivalója? Nincs, így további napirendi pont hiányában a nyílt ülést kor bezárom. k. m. f. Friderics Cecília polgármester Dr. Slánicz Katalin körjegyző nevében és megbízásából Törökné dr. Csölle Katalin aljegyző 9

10 10

Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta

Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta Jegyzőkönyv mely készült a 2012. november 13 án Nagyszentjánoson a Polgármesteri Hivatal dísztermében 18.00 órai kezdettel megtartott képviselő testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő testület tagjai

Részletesebben

Jegyzőkönyv Polgármester: Nebehaj Károlyné: Kránicz János: Polgármester:

Jegyzőkönyv Polgármester: Nebehaj Károlyné: Kránicz János: Polgármester: Jegyzőkönyv mely készült a 2012. március 13-án Nagyszentjánoson a Polgármesteri Hivatal dísztermében 18.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő-testület tagjai

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án 16,30 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

17. sz. JEGYZŐKÖNYV ... HATÁROZATOK MUTATÓJA. 135/2014.(X.20.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása

17. sz. JEGYZŐKÖNYV ... HATÁROZATOK MUTATÓJA. 135/2014.(X.20.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása 17. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló testületi ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZATOK MUTATÓJA 135/2014.(X.20.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820 19/R/2015. Jegyzőkönyv Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 4. napján 14 00 órai kezdettel a Centrál

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 09. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 09. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 09. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLMONOSTORA Szám: 30-6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pálmonostora Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. május 26.-án 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester, Virág

Részletesebben