Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta"

Átírás

1 Jegyzőkönyv mely készült a augusztus 14 én Nagyszentjánoson a Polgármesteri Hivatal dísztermében órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő testület tagjai közül Friderics Cecília polgármester Törökné dr. Csölle Katalin aljegyző Országh Józsefné Boros László Pesti István további 5 fő állampolgár a jelenléti ív szerint Balázs Ildikó Bedi Ferenc Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Hujber Ingrid Tóthné Varga Brigitta Polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, különösen az érdeklődő állampolgárokat. Kérek mindenkit, hogy a jelenléti ívet szíveskedjék aláírni. Megállapítom, hogy a testület létszáma teljes, így határozatképes. A mai ülést a meghívóban jelzett napirenddel javaslom megtartani, van valakinek esetleg további javaslata, vagy észrevétele? Ha nincs, akkor egyetért a testület a napirenddel? A döntés egyhangú igen. Első napirendi pontunk az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok szennyvízbekötése tárgyában érkezett ajánlatokról való döntés. Az előző testületi ülésen hozott határozatnak megfelelően az iskola óvoda együttes bekötése tekintetében az olcsóbb fenntartású, de kivitelezését tekintve bonyolultabb és költségesebb gravitációs rendszerre, illetve a Polgármesteri Hivatal valamint az orvosi rendelő szennyvízbekötésére elkészítettük a pályázati kiírást. Az iskolaóvoda tekintetében részletes műszaki leírást adtunk és helyszíni bejárás lehetőségét is biztosítottuk, ez utóbbival azonban senki nem kívánt élni. A pályázati kiírást elhelyeztük a hirdetőkön és a szerdai műszaki koordinációs értekezleten külön fel is hívtam az építésvezetők figyelmét, hogy a kivitelezőket tájékoztassák a pályázati kiírásról. A kiírás értelmében a pályázók egyösszegű ajánlataikat zárt borítékban adhatták be ma ig, mely határidőn belül szabályszerűen egyedül az SPL 2005 Bt., bakonyszentlászlói vállalkozás adott árajánlatot. Árajánlat szó szerinti ismertetése. Ennek értelmében az óvoda iskola bekötése ÉME engedélyes zsírfogóval bruttó Ft egyedi zsírfogóval Ft, a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő épületének bekötése Ft. A zsírfogók tekintetében aljegyző asszony ad tájékoztatást az ÉME engedélyes és az egyedi zsírfogók közötti különbségről. Aljegyző: Műszaki szempontból nem tudok állást foglalni, hiszen egyrészt nem rendelkezem a szükséges végzettséggel, másrészt ismerni kellene az egyedi zsírfogó műszaki paramétereit, de korábbi munkatapasztalatomra hagyatkozva azt mondhatom, hogy a közintézmények konyhai szennyvizének előtisztítására általában ÉME engedélyes, előre gyártott előtisztítókat szoktak alkalmazni. Hatósági szempontból az ÉME engedélyes előtisztító létesítése nem engedélyköteles, így az időben gyorsabban kivitelezhető és nem kell számolni az engedélyezés költségével, szolgáltatási díjával sem. Tóthné Hujber Ingrid: Lehet azért valamit tudni az előregyártott zsírfogók megbízhatóságáról, megfelelőségéről?

2 Tóthné Varga Brigitta: Én is csak megerősíteni tudom az elhangzottakat, 12 évig vezettem a büntetés végrehajtási intézet konyháját, ahol szintén ilyen előre gyártott zsírfogót üzemeltettek, és a szokásos karbantartás mellett semmilyen probléma nem merült fel a működésével kapcsolatban Polgármester: Azt hiszem, akkor abban megegyezhetünk, hogy az ÉME engedélyes zsírfogót rendeljük meg, kérdés még, hogy mivel csak egy pályázat érkezett, esetleg érvénytelennek nyilvánítjuk a pályázatot. Bedi Ferenc: Valóban szerencsés lenne további időt biztosítani az esetleges érdeklődőknek, mert az egy hét nem volt túl hosszú, és lehet, hogy kedvezőbb ajánlatot is kaphatnánk. Polgármester: Túl sok időnk a kivitelező kiválasztására nincs, mert október végéig a kivitelezők szeretnének levonulni a területről, így valószínűleg a próbaüzem is korábban kezdődhet a tervezettnél. Aljegyző: A kivitelezők biztosan megkapták az információt, mert az SPL 2005 Bt n kívül is volt, aki elvitte a pályázati kiírást, de végül pályázatot nem nyújtott be. Förhéczné Fátyol Tímea: Szerintem aki akart, léphetett, az összes rendelkezésre álló fórumon közzétettük a felhívást. Polgármester: További üzleti/etikai problémát vet fel, hogy az SPL 2005 Bt. ajánlata nyilvánossá vált, ezzel egy új pályázati eljárásban eléggé ellehetetlenítenénk, ezért magam részéről is azt támogatom, hogy nyilvánítsuk a pályázatot érvényesnek és eredményesnek. Van még valakinek ezzel kapcsolatban hozzáfűznivalója? Mivel úgy látom, a többség egyetért abban, hogy a pályázatot érvényesnek nyilvánítsuk, elfogadja e a testület az SPL 2005 Bt. előbbiekben részletesen felolvasott árajánlatát és felhatalmazást ad e a szerződés megkötésére azzal, hogy fizetési feltételeket úgy határozzuk meg, hogy a teljes összeg 50 % át a számla beérkezésétől számított 8 napon belül kell kiegyenlítenünk, a fennmaradó összeget pedig 6 hónap alatt egyenlő részletekben teljesítjük. Képviselő testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot: 67/2012. (VIII.14.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra történő szennyvízbekötés tárgyában az SPL 2005 Bt. árajánlatát fogadja el, ennek értelmében felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi feltételekkel a szerződést megkösse: 1. az óvoda iskola közös bekötésénél ÉME engedéllyel rendelkező vagy azzal egyenértékű előtisztító beépítésével gravitációs rendszer valósul meg, a pályázati kiírásban meghatározott részletes műszaki paraméterekkel számolva Ft bruttó áron; 2. a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő bekötése 78 fm összhosszal számolva Ft bruttó áron; 3. a kivitelező a rákötéstől számított 2 évre garanciát vállal; 4. az Önkormányzat a teljes összeg 50 % át a számla beérkezésétől számított 8 napon belül, a fennmaradó összeget pedig 6 hónap alatt egyenlő részletekben egyenlíti ki. Felelős: Friderics Cecília polgármester Határidő: szeptember 30. Polgármester: A következő napirendi pontunk a Polgárőr Egyesület beszámolójának elfogadása és a pályázati kérelmük elbírálása. 2

3 Elöljáróban szeretném elmondani, hogy én a magam részéről az elszámolást korrektnek tartom, a jövőre nézve az elszámolt tételek tekintetében nagyobb odafigyelést kérnénk, annak érdekében, hogy az önkormányzat támogatása elsősorban a szakmai tevékenység finanszírozására kerüljön felhasználásra. Alpolgármester úr polgárőri minőségében már az előző testületi ülésen tájékoztatta a képviselő testületet, hogy ekkora létszámmal milyen nehéz szabályosan és hatékonyan ellátni a feladatokat, ezért külön köszönet illeti azokat, akik szabadidejüket feláldozva tesznek a közbiztonság növeléséért. Úgy gondolom, ahogy ezt már a toborzón is jeleztük, hogy az egyesület PR tevékenységét fejleszteni kellene annak érdekében, hogy a lakosság jobban megismerhesse a munkájukat. Ebből a célból ki kellene használni a Hírújság, a községi honlap, és akár a közösségi oldalak adta lehetőségeket is, bátorítanám a vezetőséget, hogy a tevékenységükről nyilván csak utólag, de rendszeresen számoljanak be. Országh Józsefné: Ami a PR munka erősítését illeti, a legutolsó Hírújságban jó előre beharangoztuk a toborzó időpontját, új jelentkező sajnos mégsem akadt. Sajnos az emberek elvárják a közbiztonság növelését, de tenni nem nagyon akarnak érte. A tevékenységünkről beszámolni még utólag is csak korlátozottan tudunk, mert bár napi kapcsolatunk van a rendőrséggel, sőt a szolgálatok alkalmával többször is bejelentkezünk, amennyiben az általunk jelzett ügyekben nyomozás indul, mindennemű információ kiszolgáltatása nyomozati érdeket veszélyeztethet. Polgármester: A toborzón én jeleztem, hogy 2 pártoló taggal bővült a polgárőrség létszáma, ezen kívül szeretnék felajánlani két jó minőségű lámpát. Országh Józsefné: Köszönjük a felajánlást. Tóthné Hujber Ingrid: Szeretném megkérdezni, hogy a szolgálati beosztás összeállítása milyen időtartamra történik. Boros László: A hónap végén a következő hónapra vonatkozóan. Tóthné Hujber Ingrid: Tekintettel a nyári hónapokban megsokasodott bűncselekményekre, megoldható e, hogy azokon a hétvégéken, amikor nem a helyi körzeti megbízott teljesít szolgálatot, akkor a polgárőrség járőrözzön? Országh Józsefné: Sajnos nem, mert a polgárőrködés és ezen belül a járőrözés önkéntes. Ezt mindenki a szabadideje terhére vállalja, és a nyári szabadságolások idején nyilván kevesebben tudnak járőrözést vállalni. Ezen kívül mi nem ismerjük a rendőrség szolgálati beosztását sem, sőt az a tapasztalatunk, hogy a körzeti megbízott sem tudja igazán előre biztosan, hogy hogyan is alakul a szolgálata, hiszen a rendezvényeinken való részvételét sem tudja emiatt előre jelezni. Tóthné Hujber Ingrid: Én pont ma beszéltem Szabó Zoltán körzeti megbízottal, és ő azt mondta, hogy ha minden hónap 20 ig megkapja a polgárőrség szolgálati beosztását, nagy valószínűséggel ahhoz tudja igazítani a beosztását. Kránicz János: Megpróbáljuk összehangolni a rendőrséggel a szolgálati beosztást, felvesszük vele e célból a kapcsolatot annak érdekében, hogy a szűkös emberi erőforrásainkkal a legoptimálisabban gazdálkodjunk, hogy a sajnos országosan terjedő vandalizmus ellen tenni tudjunk. Én is értetlenül állok az emberek hozzáállása előtt, mindenki panaszkodik és elvárásokat fogalmaz meg, de tenni csak nagyon kevesen hajlandóak bármit is. Tóthné Hujber Ingrid: Megértem, hogy kis létszámmal nehéz a szolgálatokat szervezni, de akkor is jó lenne, ha azokban az időpontokban, amikor nagyobb a bűnelkövetés valószínűsége, vagy a rendőrség vagy a polgárőrség ott legyen az utcákon. A nyári hónapokban én például nem láttam, hogy járőröztek volna. Országh Józsefné: Legutoljára augusztus 10 én járőröztünk 8.30 és között, de ott voltunk minden önkormányzati rendezvényen is. Vállaljuk például azt is, hogy előzetes jelzés alapján a távollevők házát, vagy ahol nagyobb a lopások valószínűsége fokozottabban, naponta többször ellenőrizzük. ezen kívül a polgárőr civilben is szakmai szemmel tekint a dolgokra, odafigyel a gyanús körülményekre. Általánosságban havi 5 6 napon tudunk szolgálatot biztosítani. 3

4 Polgármester: Ezúton is megkérjük a jelenlévő SportClub elnökét, hogy saját tagsága felé is tolmácsolja, hogy a falu biztonsága érdekében tenni akarókat várják a polgárőrség soraiban is. Pesti István: Szeptember 22 én közös rendezvényre kerül sor, ahol szintén lehetőség lesz a polgárőrség soraiba új tagokat toborozni. Polgármester: Van még valakinek kérdése a polgárőrség beszámolójával, munkájával kapcsolatban? Ha nincs, akkor dönteni kellene a beszámoló elfogadásáról és a pályázati kérelemről, ami Ft odaítélésére vonatkozik. Képviselő testület 4 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot: 68/2012. (VIII.14.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete a Nagyszentjánosi Polgárőr Egyesület évi támogatásról való elszámolását elfogadja és a pályázó működésének finanszírozására Ft összegű támogatás kifizetését rendeli el az ún. Civil Alap terhére. Felelős: Törökné dr. Csölle Katalin aljegyző Határidő: szeptember kor Boros László távozott. Polgármester: Következő napirendi pontunk a Nagyszentjánosi SportClub beszámolójának elfogadása és támogatási kérelmének elbírálása. A támogatási kérelem hiányos volt, továbbá kérdések merültek fel az előző testületi ülésen a civil szervezet működésével kapcsolatban, ezért a hiányok pótlásán túl az új vezetőség meghallgatását tartotta szükségesnek a testület. A hiánypótlásra a SportClub új vezetősége benyújtotta a testület számára rendelkezésre bocsátott kérelmet, amivel kapcsolatban értelmezési probléma merült fel, mert az szerepel rajta, hogy kérik figyelembe venni a már beadott évi igényt is. Amennyiben ez a kérés a támogatási összegre is vonatkozik, a Ft és az új kérelemben megjelölt Ft együttes összege meghaladja azt a keretet, amely valamennyi civil szervezetünk támogatására rendelkezésre áll. Pesti István: Támogatásként az új kérelemben megjelölt összeget kérjük, a korábbi kérelemben foglaltak figyelembevételét a pályázati űrlap egyéb megállapításai tekintetében kérnénk. Polgármester: A kérelemben szerepel mint eddig megvalósult tevékenység a salakos pálya felújítása. Tudomásom szerint a salakos pálya felújítása egyelőre nem készült el. Pesti István: Folyamatban van, eddig háromszor végzett gyomirtást egy győri vállalkozó, mert a gépállományunk még az Önkormányzat által felajánlott motoros kaszával együtt sem alkalmas ennek a feladatnak az ellátására. Polgármester: Milyen költsége van a gyomirtásnak? Pesti István: A vállalkozó 10 Ft/m 2 áron végzi ezt a munkát. Kértem több helyről is árajánlatot, ha szükséges, be tudom mutatni, egyeztettem az Önkormányzat által fűnyírással megbízottal is, 3 nap alatt, napi 8 órában 800 Ft/óra díjért vállalta volna. Polgármester: Megítélésem szerint ezt a feladatot társadalmi munkával a gyomirtó anyagköltségének árán meg lehetett volna oldani, ahogy azt tavaly is tettük. Förhéczné Fátyol Tímea: Ahogy az iskolai sportpálya rendbetételénél is, megfelelő kommunikációval nyilván erre a feladatra is mozgósítani lehetett volna jó pár falubelit. Meg is tudom adni azok elérhetőségét, akikről konkrétan tudom, hogy szívesen tesznek a helyi sportért. Pesti István: Itt 7300 m 2 kiterjedésű ingatlanról van szó, és nem csak a sportpályákat, hanem a peremterületeket is rendben kell tartani, néhány szomszéd már jelezte is, hogy gondoskodni kellene a gazolásról a kerítés mentén. 4

5 Polgármester: Az eset tanulsága, hogy ha igény merül fel, akkor előzetesen egyeztetni kell annak érdekében, hogy a legköltségtakarékosabb megoldást válasszuk. Ezen kívül szükségesnek tartom, hogy az Egyesülettel pályahasználati szerződés keretében tisztázzuk a használat feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit, márcsak a szomszédok miatt is. Balázs Ildikó: Ebben a ciklusban 7 alkalommal szerveztünk társadalmi munkát, minden alkalommal kemény kétkezi munka volt, bár erről a sportegyesület tagjai nem sokat tudhatnak, mert egyiken sem vettek részt, igaz, önkéntes alapon történt a részvétel. A közmeghallgatáson a lakosok is jelezték, hogy több társadalmi munkát várnának el a többnyire erős, edzett fiatalokat tömörítő sportegyesülettől. Ami pedig a további önkéntesek bevonását illeti, normális hangot kell megütni az emberekkel, nem szabad cinikusnak lenni, és akkor készek segíteni. Virág Péter: A salakos pályát egy hete az Önkormányzat jelenlévő képviselői is látták, azóta nem történt semmi, a gyom csak nő, próbáltam benzines fűnyíróval levágni, de sajnos már nem tudtam. Pesti István: Egyébként a gyomirtásért ezt a 10 Ft/m 2 es árat nem kell kifizetni. Förhéczné Fátyol Tímea: Ami a konkrét támogatási kérelmet illeti, előrebocsátom,hogy fontosnak tartom a sport és a foci támogatását, mert az egyben szórakozást is jelent a falu lakossága számára. Ugyanakkor megkérdeztem több környező települést is, hogy ők hogyan támogatják a sportot, és sehol nincs olyan támogatási konstrukció, mint nálunk, hogy az Önkormányzat viseli a rezsiköltségeket, alkalmazza a pályagondnokot és ezen felül még súlyos százezreket ad az egyesüket működésére. Nem csak az Önkormányzattól kell várni a működéshez szükséges pénzt, lehet keresni más támogatókat is. Pénzügyi szemléletű emberként szívesen látnám, hogy jött ki a Ft, az egyes tételek mekkora költségigényűek. Ami még kérdésese számomra, hogy az útiköltség tervezett összege miért ilyen magas? Pesti István: Sajnos mire beavatkozhattunk volna, a csapatot a mosonmagyaróvári csoportba sorolták, így a legközelebb eső településre is az oda vissza út 100 km. 4 autóval számolva ez ekkora költséggel jár. Arra sem volt már ráhatásunk, hogy ne szombaton, hanem inkább vasárnap legyenek a meccsek, amikor nagyobb látogatottságra számíthatnánk. Polgármester: A kérelemben szerepel, hogy a szakhatósági engedélyeknek is lesznek költségei. Milyen szakhatósági engedélyekre van szükség? Pesti István: Itt a pálya minősítéséhez szükséges eljárásokra gondoltunk, illetve lesznek nevezési díjak is, amiknek a pontos összegét sajnos a költségvetés összeállításáig nem tudták megmondani, de az biztos, hogy jelentősen csökkennek a korábbihoz képest. Balázs Ildikó: Azt szeretném kérdezni, hogy a pályázat összeállításakor a büfé üzemeltetése tárgyában a SportClub által kiírt pályázatra László Emília által benyújtott ajánlatban foglaltakat figyelembe vették e? Pesti István: Nem. Polgármester: Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy tájékoztassam a testületet, hogy a sportegyesület a büfé üzemeltetésére pályázatot írt ki, amiről nem tudom, hogy szóban vagy írásban tájékoztatta e az összes vendéglátóst. Az elbíráláson Kránicz Jánossal és Balázs Ildikóval mi is megjelentünk. Egyedüli pályázóként László Emília pályázatát fogadta el a sportegyesület, amelyben elsősorban természetbeni juttatásokat ígért a SportClub számára. Mivel a sportpálya és annak minden létesítménye az Önkormányzat tulajdonát képezi, természetesen a büféüzemeltetés részleteit illetően az Önkormányzatnak van szerződéskötési joga. Ezúton kérem a SportClubot, hogy minden olyan ügyben, amely az ingatlantulajdonost is érinti, szíveskedjenek minket előzetesen tájékoztatni. Virág Péter: Reagálva az előbb elhangzottakra, szeretném elmondani, hogy minden vendéglőst személyesen kerestünk fel, felhívva a figyelmüket a pályázatra, írásbeli felhívás közzétételére nem került sor. Polgármester: A másik sportegyesülettel kapcsolatos aktualitás, ami befolyásolhatja a pályázati kérelem ügyét, a Nagy Antal Fogathajtó Emlékversennyel kapcsolatos pályázat elszámolása. A 5

6 pályázatot a sportegyesület nyújtotta be, egyrészt mint a helyszín használója, másrészt sportesemény révén mint profiljában leginkább érintett civil szervezet, harmadrészt, mert az ÁFÁ t jogosult visszaigényelni. Az Önkormányzat egyrészt segítséget nyújtott a pályázat összeállításában, másrészt a társfinanszírozási megállapodás értelmében előfinanszírozta a rendezvényt. A SportClubnak ezen megállapodás szerint a pályázati támogatás megérkezését követően annak összegét egy munkanapon belül vissza kell utalnia az Önkormányzatnak. Az utolsó, pályázatban elszámolható tétel egy Ft összegű számla, amelyet a bíróságon még be nem jegyzett elnöknek azon a pénteken adtam át, mikor a büfé üzemeltetése tárgyában elnökségi ülést tartottak. Most csütörtökön kértem, hogy rendezzék a számlát, mire tájékoztatott, hogy az elnökség megkötötte a kezét. Felajánlottam, hogy mivel bírósági bejegyzés hiányában az egyesület bankszámlája felett még nem rendelkezhet, az Önkormányzat átutalás helyett készpénzben rendelkezésükre bocsátja a számla rendezéséhez szükséges összeget, de erre azt a választ kaptam, hogy az elnökségi határozatot ilyen rövid időn belül nem lehet módosítani. Mivel a számlát ki kellett egyenlíteni, azt az Önkormányzat nevére állíttattam ki, így viszont, mivel a támogatást a SportClub kapta, nem elszámolható. Kérdezném a vezetőség jelenlévő tagjait, hogy valóban megkötötték az elnök úr kezét a számla kiegyenlítését illetően? Virág Péter: Amikor ez szóba került, az elnökségből csak hárman voltak jelen. Pesti István: A problémát az okozta, hogy a teljesítés dátuma július 17. Kránicz János: A döntéshozatalhoz az egyesület alapszabálya szerint elegendő volt a három fő. Másrészt a szolgáltatás, ami média és reklámtevékenységről szólt, összhangban van az egyesület alapszabályával is, a számlák kibocsátásánál pedig előfordul, hogy csúszás van, nem értem, hogy mi volt egyáltalán kérdéses. Polgármester: Mindenesetre míg az egyik oldalon az egyesület Ft ot kér felújításra, a másik oldalon szerződést szegve, felelőtlenül megkárosítja a falu költségvetését 117 ezer forinttal, és így közvetve a lakosságát a visszaigényelhető támogatás összegével, magát a sportegyesületet pedig a visszaigényelhető ÁFA összegével, ami kb Ft. Egyúttal szerződésszegést követ el. Tóthné Hujber Ingrid: Fontosnak tartjuk a SportClub létezését és a támogatni is szeretnénk. Nyilván a vezetőváltás után még nektek is tanulnotok kell az ügymenetet, ahogy megválasztásunk után nekünk is időbe telt, míg képbe kerültünk, belejöttünk. Az biztos, hogy együtt kell működni, és bízom benne, hogy elszántak lesztek nemcsak a sport, hanem a falu dolgait illetően is. Balázs Ildikó: Láttam, hogy előző hozzászólásomkor Virág Péter felkapta a fejét a cinizmus szóra. Erre szeretnék reagálni. Nem véletlenül használtam ezt a kifejezést. Sajnos a büfé pályáztatásakor súlyos vádakkal illettetek bennünket, többek között azzal is, hogy eddig nem tettünk le semmit az asztalra, a személyeskedésről már nem is szólva. Nem tudhattok az eredményekről, mert szinte soha semmilyen eseményen nem voltatok ott, az információitokat pedig pletykákra alapozzátok. Egyelőre eléggé döcögősnek tűnik az együttműködés, de én is bízom benne, hogy ez rendeződik. Azt kérném, hogy ha valami nem világos, akkor kérdezzetek, hallgassatok meg, és higgyétek el, hogy segíteni szeretnénk. Nekem is lenne kérdésem. Olyan információt kaptam, hogy már 3 szponzor is támogatja a sportot, lehet tudni, hogy kik és milyen mértékben? Azért is lenne ez fontos, mert a civil pályázatból részesülés feltétele, hogy a pályázó az igényelt támogatás 10 % át önerőként fel tudja mutatni, és erre vonatkozóan egyelőre a pályázat nem tartalmaz semmilyen adatot. Pesti István: Ami a kritikáinkat illeti, én pletykákból dolgozom, mint ahogyan mások is a faluban. A szponzorok kilétéről egyelőre nem szeretnék nyilatkozni. Többekkel tárgyalunk, de sok esetben nem pénzbeli támogatást kapunk, hanem bizonyos költségeket átvállalnak tőlünk. Förhéczné Fátyol Tímea: Sajnálom, hogy nem voltam ott azon az ominózus megbeszélésen, biztosan lett volna egy két hozzáfűznivalóm az ott elhangzottakról. A támogatással kapcsolatban álláspontom az, hogy nem várható el az Önkormányzattól, hogy csak úgy támogatást adjon, hiszen 6

7 nekünk a keveset kell beosztanunk, a falu pénzével kell úgy gazdálkodni, hogy lehetőleg mindenre jusson. Másrészt aki ilyen posztot vállal, annak nem csak követelnie, de nyújtania is kell valamit. Kránicz János: Úgy látom az elnök úrnál diktafon van, de mivel nem jelentette be és nem kért engedélyt a használatára, remélem nincs bekapcsolva. Nem értem a bizalmatlanságot, én azért mentem a SportClubba, mert örültünk, hogy felpezsdül a sportélet, megújul a sport. Ez az Önkormányzat üvegzsebbel dolgozik, amiről nincs számla, azt a saját zsebünk terhére társadalmi munkában tesszük hozzá. Nagyfokú udvariatlanság az egyesület részéről, hogy ez a bizalmatlanság egyáltalán felmerült. Ahhoz, hogy előre tudjunk jutni, a bizalmi viszony elengedhetetlen. Bárki bármelyikünktől kérdezhet, cserébe azt kérjük, hogy a clubban is bizalommal és konstruktívan álljanak az Önkormányzathoz, és ne ellenségnek, főleg pedig ne fejős tehénnek tekintsék. Enélkül sajnos nem fog működni. Virág Péter: Szeretném leszögezni, hogy a sportegyesület keretében végzett munkát mi is társadalmi munkában, munka és család után csináljuk. Pesti István: A bizalom valóban fontos. Örülünk, hogy Kránicz János a Felügyelő Bizottság elnöke, ellenőrzi a számlákat, működésünket. Úgy érezzük, az Önkormányzat nem áll a SportClub mellett, a falunapon sem kaptunk semmit, pedig elvileg a Sportegyesület pályázott. A pályázatról sincsenek információink, azt sem tudjuk, hogy milyen kötelezettségek hárulnak ránk, hogy van e fenntartási kötelezettség. Aljegyző: Mivel rendezvényről van szó, értelemszerűen nincs fenntartási kötelezettség. Polgármester: A SportClubnak az Önkormányzattal kötött társfinanszírozási megállapodásban rögzített kötelezettségei vannak, az előfinanszírozásra átadott, pályázatból megtérülő költségeket kifizetési kérelem benyújtásával meg kell igényelni, kifizetés után pedig az Önkormányzatnak visszafizetni. Az ÁFÁ t az egyesület vissza tudja igényelni mind a pályázatból támogatott, mind a nem támogatott számlák után, így az bevételként őt illeti. Érti elnök úr a finanszírozás lényegét? A kifizetési kérelmet december 31 ig lehet benyújtani, de célszerű lenne minél hamarabb, mert addig az Önkormányzatnak benne áll a pénze. Ami a személyes vádakat illeti, azt, hogy közéleti szereplőről véleményt nyilvánítanak, az teljesen rendben van, de ha valaki tényként állít hazugságot, azt már nem kell eltűrni és jogi eszközökkel fel lehet lépni ellene. Egy civil szervezet elnökétől elvárható, hogy ne pletykákra alapozzon, hanem körültekintően tájékozódjon. Akkor most megkérdezném, hogy hajlandó e a SportClub a megkötött megállapodás szerint a pályázatból visszaigényelt támogatást visszafizetni? Pesti István: Nehéz dönteni. Nem lehet ezt a megállapodást közös megegyezéssel felmondani? A július 16. előtti állapotokért nem tudok felelősséget vállalni. Aljegyző: Mivel az Önkormányzatnak nem áll érdekében a szerződést megszüntetni, nem látom esélyét, hogy közös megegyezésre kerülhetne sor. A felelősséget akkor lehetne elhárítani, ha nem a régi sportegyesület átszervezésére került volna sor, hanem egy új alakítására, mely nem jogutódja a réginek. Kránicz János: Mi is vállaljuk a felelősséget az előző 8 év döntéseiért is, akkor is, ha nem feltétlenül értünk velük egyet. Polgármester: Mégegyszer megkérdezem: hajlandó e a SportClub megkötött megállapodás szerinti támogatást visszafizetni? Pesti István: Igen. Virág Péter: A támogatásra visszatérve jó lenne, ha minél hamarabb megkaphatnánk legalább egy részét, mert a hétvégén indul a bajnokság, ami kiadásokat keletkeztet. Tóthné Hujber Ingrid: Az elhangzottak tükrében szerencsésnek tartanám, ha a SportClub újragondolná a támogatási igényét, beszámítaná a lehetséges költségcsökkentő megoldásokat és csak a legfontosabb dolgok finanszírozására kérne támogatást. Pesti István: Ami a működésünkhöz feltétlenül kellene, az útiköltség megtérítése, ami meccsenként 4 autó futását jelenti, és a pályafenntartás költsége, ami heti 2 szöri fűnyírást jelent. 7

8 A szponzoroknak először valamit bizonyítani kell, csak azután tudunk támogatást kérni. Kérném megvizsgálni, hogy pl. a fűnyírás költségét közvetlenül nem lehetne e finanszírozni. Polgármester: Tavaly a rezsiköltségbe volt beszámítva, ebben az évben azonban a Civil Alap keretébe csoportosítottuk át az erre szánt pénzt. Kránicz János: Esetleg meg lehetne vizsgálni a tételes útiköltség elszámolás lehetőségét is. Polgármester: Én a magam részéről a támogatás feltételéül szabnám, hogy a Sportegyesület nyilvánosan kérjen bocsánatot a számla ki nem fizetésével okozott veszteségért a Hírújságban, a hirdetőkön. Fontosnak tartom, hogy pályahasználati szerződést kössünk 30 napon belül, továbbá hogy a következő testületi ülésre a SportClub Tóthné Hujber Ingrid képviselő asszony javaslatának megfelelően nyújtson be a legfontosabb költségek támogatására vonatkozó, csökkentett összegű kérelmet. Pesti István: Mikor lesz a következő testületi ülés? Aljegyző: Más jogszabályi határidőket is figyelembe véve, előreláthatólag szeptember 2. hetében. Polgármester: Fel szeretném hívni a SportClub figyelmét, hogy augusztus 19 én a harangszentelést követően nagy nyilvánosság előtt szeretnénk megköszönni Gregovics János leköszönő elnök sokéves munkáját, jó lenne, ha az egyesület is képviseltetné magát, ahogy az Önkormányzat más rendezvényein is számít a civil szervezetek aktív közreműködésére. Pesti István: Augusztus 18 án az egyesület is megköszöni Gregovics úr eddigi munkáját, de a harangszentelésen én ott leszek. A támogatás kapcsán még szeretném kérdezni, hogy mivel a rendelet lehetőséget biztosít előleg fizetésére, van e arra mód, hogy a későbbiekben megítélésre kerülő támogatás egy részét a közeljövőben megkapjuk? Polgármester: Sajnos a pályázatok előfinanszírozása miatt a visszafizetésekig az Önkormányzat egyenlege nem teszi lehetővé nem tervezett kiadások kifizetését, de kérhetem a testület felhatalmazását, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzetének figyelembe vételével szeptember elején Ft előleget fizethessek. Pesti István kor távozott. Polgármester: Egyetért a testület az előbb elhangzott két határozati javaslattal? Képviselő testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot: 69/2012. (VIII.14.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete a Nagyszentjánosi SportClub beszámolóját elfogadja. A Nagyszentjánosi SportClub pályázati kérelmének átdolgozását tartja szükségesnek oly módon, hogy az csak az egyesület legfontosabb kiadásainak finanszírozására terjedjen ki és vegye figyelembe a máshonnan megtérülő kiadásokat is. Az új pályázati kérelem elbírálásának feltételéül szabja, hogy a Nagyszentjánosi SportClub a helyben szokásos módon nyilvánosan kérjen bocsánatot az Önkormányzattól a szerződésszegéssel okozott pénzbeli hátrány miatt. Ezen feltétel teljesülése esetén felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében szeptemberben forint előleget a Nagyszentjánosi SportClub részére kifizessen. Felelős: Friderics Cecília polgármester Határidő: azonnal Polgármester: Az Egyebek napirendi pont tárgyalása előtt 20 perc technikai szünetet rendelek el. 8

9 A testületi ülés kor folytatódik. Polgármester: Megállapítom, hogy a létszám változatlan, a testület továbbra is határozatképes. Az Egyebek napirendi ponton belül az augusztus 19 i ünnepséggel kapcsolatos teendőket, forgatókönyvet kell áttekintenünk. Tóthné Varga Brigitta képviselő asszony elkészítette a vázlatos forgatókönyvet, amit a plébános úron keresztül püspök úrral is egyeztettünk. Csak a legfőbb pontokat emelném ki, ami minket érint: a püspök bevonulását követően a főbejárat felől polgármesteri köszöntő követi, a harang megszentelése a mise keretében történik, ehhez kapcsolódik Tóthné Varga Brigitta harangköszöntője. Közben felviszik a harangot a toronyba, és a helyére kerül a kenyér. Szentmise végén Balázs Ildikó felkéri a püspököt, hogy áldja meg az új kenyeret. A pápai himnusz és a magyar himnusz után Förhéczné Fátyol Tímea és ha jelen tud lenni Bedi Ferenc köszöntik Gregovics Jánost, majd a testület átadja az oklevelet. Ezt követően kerül sor az Iskola diákjainak műsorára, az ünnepség végén pedig elénekeljük a Szózatot. Az ünnepség után a templom hátoldalánál zsíros kenyerezés, a meghívott vendégeknek az óvoda éttermében ebéd. Feladatok részletezése. Polgármester: Utolsó napirendi pontként a lélekharang finanszírozásához szükséges Önkormányzati hozzájárulás kérdését szeretném megvitatni. A lakossági felajánlásokat figyelembe véve amelyeket átadunk az Egyház számára a farsangi bál Ft os bevételén túl a polgármesteri képviselői keret terhére Ft kifizetésével a teljes költség finanszírozható. Kérem a testület hozzájárulását, hogy ezt az összeget támogatásként az Egyház részére átadhassuk. Képviselő testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot: 70/2012. (VIII.14.) határozat Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő testülete a lélekharang költségeinek társfinanszírozására a Nagyszentjánosi Római Katolikus Egyházközség részére támogatási szerződés keretében a farsangi bál forint bevételének, továbbá a költségvetés működési tartalékának részét képező, az igénybe nem vett polgármesteri képviselői tiszteletdíjból felhalmozott keret terhére Ft kifizetését rendeli el. Felelős: Friderics Cecília polgármester Határidő: szeptember 15. Polgármester: Van még valakinek kérdése, előadnivalója? Nincs, így további napirendi pont hiányában a nyílt ülést kor bezárom. k. m. f. Friderics Cecília polgármester Dr. Slánicz Katalin körjegyző nevében és megbízásából Törökné dr. Csölle Katalin aljegyző 9

10 10

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Boros Sándor Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Varga Brigitta

Jegyzőkönyv. Boros Sándor Förhéczné Fátyol Tímea Kránicz János Tóthné Varga Brigitta Jegyzőkönyv mely készült a 2013. február 11 én Nagyszentjánoson a Tarka Lepke Óvoda hivatalos helyiségében 20.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő testületi ülésről. Jelen vannak: a képviselő

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 6/2014. (II. 12.) számú BKt. határozat 7/2014. (II. 12.) számú Bkt. határozat a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 145/2012.(VII.31.) 146/2012.(VII.26.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 15.-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 15.-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 15.-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Veres Istvánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

15. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 118/2014.(IX.22.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása

15. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 118/2014.(IX.22.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása 15. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZATOK MUTATÓJA 118/2014.(IX.22.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 7. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2015. JÚNIUS 22.) Határozat: 44/2015 47/2015. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben