Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 1. oldal, összesen: 73 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum kódja: SZMSZ File név: SZMSZ1 A példány sorszáma: Oldalszám: Mellékletek száma:

2 2. oldal, összesen: 73 I. SZERVEZETI RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE 1. Általános szabályok 2. Az intézet szervezet A./ Igazgatás B./ Gyógyító, megelőző ellátás C./ Gazdasági, műszaki ellátás D./ Szociális létesítmények E./ Dolgozók vezetésben való részvétele F./ Tanácsadó szervek G./ Orvosi, szakdolgozói, valamint egyéb munkakörök, a munkakörhöz kapcsolódó feladatok

3 3. oldal, összesen: 73 I. SZERVEZETI RÉSZ 1. Általános szabályok 1.1. A kórház megnevezése: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház 1.2. Székhelye: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány Jogállása: Az intézet jogi személy, maradványérdekeltségű költségvetési szerv Fenntartója: Az intézetet a Baranya Megyei Közgyűlés tartja fenn és gyakorolja felette a tulajdonosi és a felügyeleti jogokat Finanszírozója: A kórház működésének finanszírozását a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár biztosítja, szerződés alapján Együttműködés: Az intézet szakmailag együttműködik az országban működő mozgásszervi betegeket gyógykezelő kórházakkal, intézetekkel. Ezen kívül együttműködik az intézet a megye egészségügyi intézeteivel, valamint a PTE ÁOK illetékes klinikáival Működési terület: Baranya, Somogy, Tolna megye, mint regionális ellátás, de országos feladatokat is elláthat (pl. psoriasisos betegek, hadirokkantak) 1.8. Feladata: A kórház működési területén mozgásszervi betegek utókezelése, rehabilitációja, (szakvizsgálata, gyógykezelése, ápolása, gondozása) Járóbetegek ellátása: Szakvizsgálat, gyógykezelés, gondozás (szakambulanciákon, szakrendelőkben) Fekvőbetegek ellátása: Szakvizsgálata, gyógykezelése, ápolása aktív rheu-

4 matológiai, valamint rehabilitációs osztályokon. 4. oldal, összesen: Külföldi betegek szakvizsgálata, gyógykezelése, ápolása: Járóbetegként, illetve fekvőbetegként Az intézettel szerződésben lévő gazdálkodó szervezetek dolgozóinak gyógyfürdőkórházi ellátása (Paksi Atomerőmű, DUNAFERR, Takarékszövetkezetek Országos Egyesülete, Herendi Porcelángyár) Tanácsadást és/vagy ellátást biztosít az ország területéről gyógyüdülés céljából Harkányba érkező betegek számára Feladata továbbá a diagnosztikus és gyógyító tevékenység mellett a szakorvosképzés és -továbbképzés, az alapellátás orvosainak rendszeres továbbképzése, a rezidensképzésben való részvétel és az egyetemi oktatásban való közreműködés. Feladata ezen túlmenően a rheumás és mozgásszervi megbetegedések kóreredetének kutatása, differenciált diagnosztikájának és therápiás lehetőségeinek vizsgálata és továbbfejlesztése Alapító Okirat: Az intézmény Alapító Okiratát a Baranya Megyei Közgyűlés június 26-én 109/2003. sz. határozatával hagyta jóvá. Az Okirat a Szervezeti -Működési Szabályzat 1. sz. mellékletét képezi. 2. Az intézet szervezete kap- A./ A./ Igazgatás B./ Gyógyító, megelőző ellátás C./ Gazdasági, műszaki ellátás D./ Szociális létesítmények E./ Dolgozók vezetésben való részvétele F./ Tanácsadó szervek G./ Orvosi, szakdolgozói, valamint egyéb munkakörök, a munkakörhöz csolódó feladatok IGAZGATÁS SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, A KÓRHÁZ VEZETÉSE

5 A FELSŐ VEZETŐK FELADATAI 5. oldal, összesen: Szervezeti tagozódás - Igazgató főorvos - Igazgató főorvos általános helyettese - Igazgató főorvos gazdasági helyettese - Igazgató főorvos ápolási helyettese 2. Az intézet felső vezetőinek jogállása, feladatai 2.1. Az intézetet egyszemélyi felelős igazgató főorvos vezeti kinevezője pályázat útján a Baranya Megyei Közgyűlés Elnöke. Az igazgató főorvos feladatai: - munkáltatói jogok gyakorlása az intézet valamennyi dolgozója tekintetében, - az intézet orvos-szakmai, ápolási, gondozási, gazdasági és műszaki tevékenysége, irányítása és ezek összehangolása, - az egészségügyi törvény és gyógyításra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának megszervezése, az etikai követelmények megtartásának biztosítása, ellenőrzése, - az intézet Szervezeti-Működési Szabályzatának elkészítése, - az intézet fejlesztési és rekonstrukciós terve elkészítése, az éves költségvetés megállapítása, a költségvetés végrehajtásának megszervezése a végrehajtásból eredő feladatok irányítása, - az intézeti Kollektív Szerződés megkötése a szakszervezettel, - az intézet orvosi, gazdasági, műszaki, ápolási, gondozási éves továbbképzési tervének elkészítése, összehangolása, - az intézet gazdálkodásának figyelemmel kísérése, a fekvőbeteg ellátás, a járóbeteg ellátás forgalmi mutatóinak elemzése és a GYÓGYINFÓK részére történő továbbítása, - a TB Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződésből adódó teljesítmény elszámolások elvégeztetése, ellenőrzése és továbbítása, - a gyógyító, megelőző szervezeti egységek munkájának orvosszakmai irányítása a betegellátás működésének összehangolása és ellenőrzése,

6 6. oldal, összesen: 73 - az intézet működési területén lévő lakosság megbetegedési viszonyainak tanulmányozása, elemzése, az erre vonatkozó statisztikai anyagok értékelése, - a gyógyító osztályok, a diagnosztikus terápiás részlegek, a szakrendelések, szakambulanciák tevékenységének és egymás közötti együttműködésének elősegítése, ellenőrzése, - a munkáltatói jogok gyakorlása helyettesei, az orvosok, az egyéb egyetemi végzettségű és a szervezetileg közvetlen hozzá beosztott munkatársak tekintetében, - az orvosok, a diagnosztikus és therápiát végzők továbbképzésének irányítása, - az állami pénzügyekre szóló törvény és végrehajtási törvény, valamint a polgári törvénykönyv tekintetében képviseli az intézetet, - gyakorolja a fegyelmi jogkört a fegyelmi tanács elnökeként a munkáltatói jogkörébe tartozó dolgozók tekintetében, - irányítja a betegek gyógyításával és kórházi ellátással kapcsolatos egyéb panaszait és a bejelentések kivizsgálását, ezt követően megteszi a szükséges intézkedéseket, - kijelöli a belső ellenőrzés feladatait, jóváhagyja az éves munkaprogramot és felügyeletet gyakorol annak hatékony működése felett, - rendszeresen tájékoztatja a Megyei Közgyűlést, mint tulajdonost az intézet működését érintő kérdésekről, részt vesz a Megyei Önkormányzat Közgyűlése testületi ülésein, - kapcsolatot tart az OEP megyei intézetével finanszírozási kérdésekben, - kapcsolatot tart a PTE ÁOK-kal, a megyében működő többi egészségügyi intézményeivel és az ország többi gyógyfürdőkórházával és az országos intézetekkel, - biztosítja az általa irányított területre vonatkozó jogszabályi előírások végrehajtását.

7 7. oldal, összesen: 73 Az igazgató főorvos felelős: - az intézet szakmai működéséért, - az egészségügyi törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a közalkalmazotti törvény megtartásáért, valamint megtartatásáért, - a személyzeti, továbbképzési feladatok irányításáért, - az intézményi dolgozók munkafeltételei és munkakörülményei javításáért, - az intézet finanszírozásának és működtetésének zavartalan biztosításáért, - a vonatkozó jogszabályi előírások végrehajtásáért. Az igazgató főorvos feladatait és felelősségét részletesebben a munkaköri leírása határozza meg Az igazgató főorvos általános helyettese Az igazgató főorvost szabadság, továbbképzés, külföldi kongresszus, tanulmányi út, betegség stb. miatti távollétében a D osztály osztályvezető főorvosa helyettesíti, aki a helyettesítés során az igazgató főorvos korábbiakban meghatározott valamennyi feladatát ellátja, kivéve a kizárólagos jogkörében fenntartott jogok gyakorlását. Ennél fogva felelős: - az igazgató főorvos jogkörébe tartozó és helyette, nevében ellátott valamennyi intézkedéséért az igazgató főorvosra vonatkozó és az ott meghatározott felelősségi szabályok szerint. A D osztály vezetője az igazgató főorvos távollétében az orvos-szakmai munka tekintetében teljes jogkörrel helyettesíti az igazgató főorvost Az intézet gazdálkodását az igazgató főorvos által kinevezett gazdasági helyettes irányítja. Felette a munkáltatói jogkört az igazgató főorvos gyakorolja. Az igazgató főorvos átruházza a gazdasági helyettesére: - az intézet gazdálkodásával, a költségvetés tervezésével, végrehajtásának

8 8. oldal, összesen: 73 szervezésével, a pénzforgalommal, a pénzügyi kötelezettségvállalással kapcsolatos képviseleti jogokat kivéve: - épület beruházás és felújítás meghatározása, ezek terveinek elkészíttetése, - orvosi gép-műszer beszerzés, - gyógyszer, vegyszer és röntgenfilm beszerzés, - orvosi szakkönyv és folyóirat beszerzés, - szakmai anyagok és eszközök intézményben történő alkalmazásának első beszerzése, A gazdasági helyettes feladatai: - az intézeti gazdálkodás megszervezése, - az Államháztartási törvény és végrehajtási rendeletei, a Számviteli törvény és az egyéb gazdálkodásról szóló törvényekben előírtak betartatása, - a Gazdasági Hivatal és az ahhoz kapcsolódó szervezeti egységek munkájának megszervezése, munkarendjének elkészítése, munkájuknak ellenőrzése, - a Gazdasági Hivatal és az ahhoz kapcsolódó egységek dolgozóinak szakmai képzésének, továbbképzésének irányítása, - a gazdálkodással összefüggő szabályzatok elkészítése, - a dolgozók szociális kérelmeinek teljesítése (fizetési előlegek, lakásépítési, -felújítási kölcsön) a költségvetés adta lehetőségeken belül, - munkavédelmi vezető, környezetvédelmi vezető, tűzrendészeti vezető munkájának ellenőrzése, az együttműködés megszervezése, - a házipénztár és valutapénztár működésének ellenőrzése, - az intézeti vagyon védelmének biztosítása. gya- A gazdasági helyettes felelős: - az intézet gazdálkodásáért, a költségvetési gazdálkodás jogszerűségének biztosításáért, különösen az igazgató főorvos által ráruházott jogkörök korlása keretében tett intézkedéseiért, - az általa tett kötelezettségvállalásokért és utalványozásokért, - az általa a Gazdasági Hivatal munkatársaira átruházott jogkörök gyakorlása keretében tett intézkedések szakszerűségéért és ezek ellenőrzéséért,

9 9. oldal, összesen: 73 - a felügyeleti, a finanszírozó szervek rendelkezéseinek, utasításainak végrehajtásáért, - az intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásáért és betartatásáért. Az igazgató főorvos gazdasági helyettese feladatait és felelősségét részletesebben a munkaköri leírása határozza meg Az igazgató főorvos gazdasági helyettesének általános helyettese Az igazgató főorvos gazdasági helyettesét szabadság, továbbképzés, kiküldetés, betegség, stb. miatti távollétében a pénzügyi-számviteli osztályvezető/csoportvezető helyettesíti. - a gazdasági helyettesre vonatkozó, az ott meghatározott felelősségi szabályok szerint valamennyi a gazdálkodással összefüggő feladat ellátásáért és a hozott intézkedéseiért Az intézetben az ápolási, gondozási tevékenységet az igazgató főorvos által kinevezett ápolási helyettes irányítja. Felette a munkáltatói jogkört az igazgató főorvos gyakorolja. Az ápolási helyettes feladatai: - az intézet ápolási, gondozási tevékenységének irányítása, - az ápolási, gondozási egységek munkájának összehangolása, ellenőrzése, - az intézmény szakdolgozóinak képzése, továbbképzése, szervezése, - biztosítja az általa irányított területre vonatkozóan a jogszabályi előírások végrehajtását, - érvényesíti a munkaterületre vonatkozóan az etikai követelmények megtartását. mun- Az ápolási helyettes felelős: - az intézetben folyó betegápolási, -gondozási munkáért, - a terápiás és fürdősrészlegek munkájának megszervezéséért, - az egészségügyi törvény és végrehajtási rendeletei ápolási, gondozási kára vonatkozó előírásai megtartásáért, illetőleg megtartatásáért, - a munkáltató jogkörébe tartozó dolgozók etikai magatartásáért.

10 10. oldal, összesen: 73 Az igazgató főorvos ápolási helyettese feladatait és felelősségét részletesebben a munkaköri leírása határozza meg Az ápolási helyettes általános helyettese Az ápolási helyettest szabadság, továbbképzés, kiküldetés, betegség, stb miatti távollétében a C osztály osztályos főnővére, valamint az E osztály osztályos főnővére helyettesíti, aki a helyettesítés során az ápolási helyettes korábbiakban meghatározott valamennyi feladatát ellátja. Ennél fogva felelős: - az ápolási helyettes feladatkörében ellátott valamennyi tevékenységéért a korábbiakban az ápolási helyettesre meghatározott felelősségi szabályok szerint. 3. Az igazgató főorvos munkáját segítő egységek, az egész intézetre kiterjedő tevékenységet végzők feladatai Titkárság Az igazgató főorvos titkárnője feladatait közvetlenül az igazgató főorvosnak alárendelten, végzi. Titkárnői feladatai ellátása mellett: - iktatási, iratkezelési tennivalókat is végez az iratkezelési szabályzat szerint, - ellátja a betegbeutalási rendből ráháruló feladatokat, az ezzel kapcsolatos valamennyi levelezést és nyilvántartást, - kezeli a fénymásológépet és szükség szerint az intézet valamennyi dolgozója részére hivatalos célú fénymásolatokat készít, - szükség esetén közreműködik a betegfelvétel feladataiban, - kezeli az intézeti fax- és telexgépeket, az ezeken érkezett leveleket, megkereséseket az intézkedésre jogosult osztályvezetőkhöz továbbítja. Feladatait részletesen a munkaköri leírása határozza meg Jogügyi feladatok ellátása

11 el 11. oldal, összesen: 73 A jogügyi feladatokat az intézmény megbízott jogásszal végezteti szerződés alapján, az igazgató főorvos gazdasági helyettesének közvetlen alárendeltségében és utasítása mellett. - részt vesz a fegyelmi, kártérítési eljárások lefolytatásában, kivizsgálásában, - elkészíti az intézmény által kötött szerződések tervezetét, - képviseli a kórházat peres és nem peres eljárásokban, - beadványokat, szerződéseket, jegyzőkönyveket készít, - segít a belső szabályzatok elkészítésében, - ellátja az intézmény jogi képviseletét megbízás alapján, - jogi tanácsadás, intézi a közérdekű bejelentéseket és panaszokat, - segít a jogszabályok értelmezésében Belső ellenőr Az intézet belső ellenőrt alkalmaz. A belső ellenőr az igazgató főorvos gazdasági helyettese közvetlen alárendeltségében és utasításai szerint végzi munkáját. A belső ellenőr éves munkatervét és az ellenőrzésre kijelölt témákat az igazgató főorvos gazdasági helyettese határozza meg az igazgatók és az osztályvezetők javaslatai figyelembevételével. A belső ellenőr feladatait, az ellenőrzés folyamatának részletes szabályait a belső ellenőrzési szabályzat tartalmazza Informatikai dokumentációs szolgálat (számítógéprendszer működtetésének koordinálása) - összehangolja, ellenőrzi és koordinálja az intézmény osztályain számítógépre vitt betegforgalmi, munkaerő-gazdálkodási, gazdasági, pénzügyi, költségvetési, anyaggazdálkodási, élelmezési adatokat, - gondoskodik az adatok összesítéséről, intézményi szintű feldolgozásáról és az OEP részére, valamint a GYÓGYINFÓK részére történő, az adatszolgáltatás rendje szerinti megküldéséről. Részletes feladatait a munkaköri leírása határozza meg.

12 hogy által 12. oldal, összesen: 73 Az adatok tekintetében az adatvédelmi törvény betartásával kell, eljárjon, külső szerv részére adatot szolgáltatni csak az intézet igazgató főorvosának engedélyével és az adatvédelmi törvény rendelkezései meghatározott körben lehet Intézeti gyógyszerész Az intézeti gyógyszerész tevékenységét az egész intézetre kiterjedően végzi a szakma szabályainak megfelelően, az igazgató főorvos közvetlen alárendeltségében. - gondoskodik az osztályok által megrendelt heti gyógyszer igények kielégítéséről, szakszerű tárolásáról, raktározásáról, - gyógyszerkészlet felhasználást folyamatosan figyelemmel kíséri, javaslatot tesz új gyógyszerek, helyettesítő gyógyszerek alkalmazására az orvosok javaslata alapján, - szorosan együttműködik a gyógyító osztályokkal, - az intézeti gyógyszertárban tárolt gyógyszerkészletért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Részletes feladatait munkaköri leírása határozza meg Orvosi könyvtár és folyóiratkezelés Az orvosi könyv- és folyóirattár felelőse az orvosi könyvtáros, aki munkáját kapcsolt munkakörben végzi (pénztáros). Az orvosi könyvtáros közvetlenül az igazgató főorvosnak alárendelten látja el feladatait, melyeket részletesen munkaköri leírása határoz meg. Az orvosi könyvtáros ellátja: - a szakfolyóiratok, szakkönyvek, orvosi szakmai könyvek megrendelését folyamatos nyilvántartásba vételét és kezelését, - a közlöny megrendelését, nyilvántartását és az érintettek részére történő szétosztását, - a könyv és folyóirat kölcsönzési és nyilvántartásba vételi feladatokat. Az orvosi könyvtáros teljes anyagi felelősséggel tartozik a könyv- és folyóirat-állomány hiánytalan meglétéért Leírók - Elvégzik az egész intézetből elbocsátott betegek zárójelentéseinek írásba foglalását, valamint az intézmény működéséhez szükséges valamennyi leírói feladatot,

13 13. oldal, összesen: 73 - ellátják a postai küldemények érkeztetésével és elküldésével kapcsolatos feladatokat Higienikus főorvos A higienikus főorvosi feladatok ellátásával az intézet főorvosai közül a DII osztály főorvosát bízza meg az igazgató főorvos. Munkáját az igazgató főorvosnak közvetlenül alárendelten végzi. A higienikus főorvos feladatait a vonatkozó jogszabályi előírások és az orvos-szakmai követelmények betartásával látja el. Jogosult az intézet területén a higieniai szabályok betartását ellenőrizni és azok megsértőivel szemben intézkedéseket kezdeményezni. Az ÁNTSZ-szel folyamatosan, rendszeresen együttműködik. Feladatait részletesen a főorvosi munkaköri leírása kiegészítésében kell meghatározni Diétás orvosi feladatok ellátása A diétás orvosi feladatok ellátására az igazgató főorvos ad megbízást az 1B osztály osztályos orvosának. A diétás orvos szakmai segítséget nyújt az élelmezési osztálynak a betegélelmezés étrendjének korszerű táplálkozási elvek szerinti összeállításához, ellátja a diéták összeállításának orvosszakmai felügyeletét. A konyhaüzemben bármikor szúrópróbaszerűen ellenőrzést tarthat és az elkészített élelmet megkóstolhatja. Az elkészített étel megkóstolására a kiszolgálás megkezdése előtt kell sort keríteni. A kóstolás megtörténtét a konyhaüzemben rendszeresített "kóstolási naplóban" köteles rögzíteni. Nem megfelelő étel elkészítése esetén elrendelheti annak megsemmisítését és újraelkészítését. A felelősségre vonásra javaslatot köteles tenni A minőségirányítási szervezet felépítése, feladata Igazgató főorvos Minőségügyi vezető Környezetirányítási vezető Belső auditorok Minőségügyi megbízottak Dolgozók A szervezet élén az igazgató főorvos áll. Munkáját a minőségügyi vezető segíti. Minőségügyi vezető feladata: - a minőségirányítási szervezet összetartása, vezetése,

14 14. oldal, összesen: 73 - a betegek igényeinek, szükségleteinek felismerése, minőségirányításba történő beépítése, - a vezetők, középvezetők bevonása a minőségirányítással kapcsolatos tevékenységekbe, - a minőségügyi és környezetközpontú irányítási rendszer minőségügyi követelményeinek kidolgozása, megvalósítása, betartatása, - a Minőségügyi Kézikönyv elkészítése, rendszeres felülvizsgálata, folyamatos karbantartása, az abban foglaltak betartásának ellenőrzése, - a Minőségirányítási és Környezetirányítási Eljárások elkészítésének koordinálása, folyamatos karbantartása és betartatása, - a minőségügyi dokumentációs rendszer kialakítása, pontosan nyomon követhető kezelése, aktualizálása, - a külső és belső minőségügyi auditok előkészítése, lebonyolítása, - a minőségirányítási előírások betartásának ellenőrzése, a szükséges módosítások kezdeményezése, átvezetése, - minőségügyi oktatások megszervezése, lebonyolítása, - a minőségirányítási tevékenységet érintő dokumentumok azonosítása, nyilvántartása, naprakész állapotának biztosítása, - szakmai oktatások, továbbképzések tartása. B./ GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁS 1. Szervezeti tagozódás 1.1. Betegellátó osztályok A kórház betegellátó osztályai 195 ággyal működnek. Ennek megoszlása: 115 ágyon mozgásszervi rehabilitáció folyik, 80 ágyon ún. aktív reumatológiai ellátás folyik. A fekvőbeteg ellátó osztályok megnevezése, elhelyezkedése az ellátás típusa szerint: Az osztály meg- A fekvőbeteg ellátás típusa A kórházon belüli nevezése/jelölése elhelyezkedése "0B" Mozgásszervi rehabilitáció B épület magasföldszint "1B" Mozgásszervi rehabilitáció B épület első emelet "2B" Mozgásszervi rehabilitáció B épület második emelet "E" Mozgásszervi rehabilitáció, C épület első emelet valamint fizető betegek ellátása "DII" Aktív reumatológiai ellátás C épület második emelet "DIII" Aktív reumatológiai ellátás C épület harmadik emelet

15 15. oldal, összesen: 73 "C" Aktív reumatológiai ellátás C épület negyedik emelet 1.2. Központi diagnosztika Képalkotó diagnosztika - Röntgen osztály - DEXA laboratórium - UH diagnosztika a) hasi b) izületi Laboratórium 1.3. Szakrendelések, szakambulanciák - Reuma szakrendelés - Orthoped szakrendelés - Bőrgyógyászati szakrendelés - Rehabilitációs szakambulancia - Fizio- és mozgástherápia (szakambulancián, fekvőbeteg osztályokon) - Röntgen szakrendelés DEXA szakrendelés UH szakrendelés - Labor szakrendelés - Foglalkozás-egészségügyi ellátás (vállalkozó orvossal történő szerződés alapján) 1.4. Fiziotherápiás kezelő egységek (járó- és fekvőbetegek részére) - Hydrotherápia a.) kádfürdő b.) medencefürdő c.) iszap - Mechano-hydrotherápia a.) tangentor b.) súlyfürdő c.) vízalatti torna - Mechanotherápia a.) orvosi masszázs b.) gyógytorna - Elektrotherápia

16 a.) mechano elektrotherápia b.) hydro elektrotherápia 16. oldal, összesen: Egyéb osztályok, részlegek Betegfelvétel Diszpécser szolgálat - járóbetegek részére C./ GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÁS 1. A gazdasági-műszaki ellátás szervezete és feladatai A Gazdasági Hivatalhoz az alábbi osztályok és csoportok tartoznak: a.) anyaggazdálkodási osztály b.) élelmezési osztály c.) pénzügyi- és számviteli osztály d.) műszaki osztály e.) munkaügyi csoport f.) informatikai csoport g.) belső ellenőr h.) jogász A Gazdasági hivatal munkáját az Ügyviteli Szabályzat a Gazdasági Hivatal működéséhez rögzíti pontosan. Az osztályok munkája, feladataik, kötelezettségeik, az intézeti szabályzatokban is rögzítve van. Ennek részletes listáját az Ügyviteli Szabályzat a Gazdasági Hivatal működéséhez tartalmazza. a.) Anyaggazdálkodási osztály feladatai Az anyaggazdálkodási osztály irányítása alatt álló szervezeti egységek: a.) gazdasági előadók b.) központi raktáros c.) mosoda dolgozói d.) varroda dolgozói e.) portások f.) telefonközpontos g.) liftkezelők h.) gépjárműüzem - gondoskodik az intézmény anyag-, készlet- és eszközellátási igénylés rendjéről, gondoskodik ezek beszerzéséről, raktározásáról, osztályokra való kiadásáról, - vezeti a tárgyi- és fogyóeszköz nyilvántartást, azok változásainak átve-

17 17. oldal, összesen: 73 zetéséről gondoskodik, - vezeti a munka és védőruha nyilvántartást, - megszervezi a mosoda, varroda, gépjárműüzem, portaszolgálat, telefonközpont és a központi raktár munkáját, - elvégzi a leltározással kapcsolatos munkákat, - hó végén elkészíti a megfelelő részlegek elszámolásait és átadja azt a könyvelés számára, - előkészíti a selejtezést, illetőleg közreműködik annak lebonyolításában, - az osztályok, részlegek, munkahelyek eszközökre és anyagokra vonatkozó igényeit átvizsgálja, felülbírálja azok szükségességét, az igényléseket utalványozza, gondoskodik a raktárból való kiadásokról, - gondoskodik a járművek javíttatásáról, felújításáról, végzi az ezzel kapcsolatos teendőket, - folyamatos nyilvántartást vezet az osztályhoz tartozó részlegek munkájáról és elvégzik ezen részlegek elszámoltatását (gépjármű útnyilvántartás, mosodai nyilvántartás, varrodai munkalap nyilvántartás stb.), - hó végén elkészíti a gépjárművekkel kapcsolatos összes kimutatást, - gondoskodnak az intézet összes eszközének javításáról, erről nyilvántartást vezetnek, - elvégzik a telefonbeszélgetések tarifaszámláló szerinti elszámolását, - végzik az irattárolással, iratok nyilvántartásával kapcsolatos munkákat, - az ORKI felé jelentik a tárgyi eszköz állományban bekövetkezett változásokat, - a raktározás feltételeit biztosítják, ellenőrzik a raktári nyilvántartást és annak vezetését, a raktáreltérésekről kimutatást készít, melyet további intézkedés céljából továbbít az igazgató főorvos gazdasági helyettesének - megrendelik a gépek és műszerek javítását, - előkészítik a nővérszállás elhelyezésével kapcsolatos iratokat, illetve a bentlakókról nyilvántartást vezet Az osztályhoz tartozó dolgozók feladatait és felelősségét a munkaköri leírások részletesen tartalmazzák, kivéve a mosodát, ahol munkarend van érvényben. b.) Élelmezési osztály feladatai Az élelmezési osztály irányítása alatt álló személyek a.)főszakács b.)szakácsok c.) konyhalányok d.) felszolgálók

18 e.) hentes f.) élelmezési raktáros g.) élelmezési adminisztrátor 18. oldal, összesen: 73 - fő feladatuk az ápoltak, az itt tartózkodó vendégek, az alkalmazottak és fizetők részére változatos, ízletes, minőségileg és mennyiségileg megfelelő élelmezésről való gondoskodás, - élelmezési raktár működtetése, gondoskodik a készletek szakszerű tárolásáról és kezeléséről, - ellenőrzik a beszerzett élelmiszereket és nyersanyagokat mennyiség és minőség szerint, - az élelmezéshez szükséges anyagok, készletek beszerzése, tárolása, kiszabása, - végzik az élelmezési anyagkönyvelést, - végzik az élelmezési raktárkészlet naprakész kimutatását, - az étkezőkkel kapcsolatos adminisztráció vezetése (befizetések nyilvántartása), - gondoskodnak a konyha higiénés és tisztasági előírásainak betartásáról, - az étkezéssel kapcsolatos számlák elkészítése, - élelmezési norma alakulásának követése, - statisztikai adatok elkészítése a könyvelés számára, - a konyha-üzem munkáját megszervezik, - gondoskodik az ételminták szakszerű eltételéről, - ellenőrzik és nyilvántartják az élelmezési dolgozók egészségügyi vizsgálatainak megtörténtét és figyelemmel kísérik esedékességüket, - gondoskodik az élelmezési üzemhez tartozó valamennyi helyiség rendjéről, tisztaságáról, a berendezések és felszerelések karbantartásáról és pótlásáról, - irányítja az élelmezési üzem dolgozóinak munkáját, felügyeli azok ruházatát, tisztaságát, - vezeti az élelmezési létszámnyilvántartásokat, - elkészítik a heti étlaptervet az előírásoknak megfelelően, azt bemutatják az igazgató főorvos gazdasági helyettesének és a megbízott diétás orvosnak. Az élelmezési osztály dolgozóinak feladatát és felelősségét a munkaköri leírások tartalmazzák, a konyhán élelmezési munkarend van érvényben. c.) Pénzügyi- számviteli osztály feladatai Pénzügyi feladatok: - az éves költségvetés elkészítése, évközi kódosítások előkészítése, felterjesztése a Baranya Megyei Önkormányzathoz,

19 19. oldal, összesen: 73 - félévi és év végi beszámolók elkészítése, - havi elszámolások elkészítése a MEP felé, - házi pénztár üzemeltetése, - alkalmazottak elszámolásainak elkészítése (utazás, napidíj, kiküldetés stb.), - TÁKISZ felé a pénzügyi elszámolások elkészítése, különböző bérszámfejtések elvégzése, - számlázások, számlanyilvántartás vezetése, számla likviditáció elvégzése, - szállítói számlák átutalása, - adó elszámolások elkészítése, - az osztályhoz tartozó dolgozók munkájának megszervezése, - végzik a pénzügyi és számviteli adatszolgáltatást, - rendszeresen ellenőrzik a másik osztályok által készített elszámolások helyességét, - végzik a járóbeteg-kezelések elszámolásával és számlázásával kapcsolatos feladatokat, - elvégzik a különféle statisztikai kimutatásokat, - minden hónapban elvégzik a bérekkel kapcsolatos utalásokat, kifizetéseket. Számviteli feladatok: - készlet nyilvántartás vezetése, - tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, - analitikus és főkönyvi nyilvántartások vezetése, - statisztikák készítése, - egyéb különféle nyilvántartások vezetése. Az osztályon dolgozók feladatait és felelősségét részletesen a munkaköri leírások tartalmazzák. d.) Műszaki osztály feladatai A műszaki osztályhoz tartozik: a.) adminisztrátor b.) műhelyvezető c.) szakmunkások d.) segédmunkások e.) fűtők - a karbantartó csoport végzi az intézmény karbantartását, épületek, építmények berendezések javítását vagy javíttatását, - feladatuk a meghibásodások megelőzése, az üzemzavarok gyors meg-

20 20. oldal, összesen: 73 szüntetése, - a munkalapokon elrendelt feladatok elvégzése, - műszaki ügyelet megszervezése és ellátása, - műszaki raktár működtetése, - műszaki, fejlesztési, beruházási, karbantartási feladatok előrejelzése, terv készítése, a jóváhagyott tervek végrehajtása, - a kórház műszaki ellátásának biztosítása, folyamatos, biztonságos üzemeltetése, folyamatos karbantartás és javítás, - villamos energiafogyasztás, vízfogyasztás és az egyéb energia felhasználás nyilvántartása, statisztikai adatszolgáltatás elkészítése és ügyintézése, - tűzrendészeti ügyek intézése, munkavédelmi feladatok végrehajtása, - gondoskodik a kórház udvarának, parkjának rendben tartásáról, - gondoskodik a műszaki üzemhez tartozó gépek, berendezések karbantartásáról, folyamatos biztonságos üzemeltetéséről, meghibásodás esetén gondoskodik a javításról. A műszaki osztályon dolgozók feladatait és felelősségét a munkaköri leírások tartalmazzák, míg a műhelyben munkarend van érvényben. e.) Munkaügyi csoport feladatai - gondoskodnak a létszámnyilvántartások vezetéséről, - az intézeti munkaviszony létesítésével, megszüntetésével, átsorolásokkal kapcsolatos feladatokat elvégzik, - vezetik a dolgozók nyilvántartásait, gondoskodnak a nyilvántartások megőrzéséről, - feladatuk a szabadságok megállapítása és nyilvántartása, - béremeléshez, jutalmak elszámolásához, számfejtéséhez szükséges kimutatások, listák készítése, - elszámolják a változó béreket és kimutatásokat készítenek róla, - folyamatos kapcsolattartás a TÁHI munkatársaival, állandó adatszolgáltatás, - elkészítik a statisztikai jelentéseket, adatokat szolgáltatnak a könyvelés, a gazdasági igazgató, illetve az igazgató főorvos részére, - intézik a gyessel, gyeddel, családi pótlékkal, táppénzzel kapcsolatos ügyeket, vezetik az ezekkel kapcsolatos nyilvántartásokat, - feladatuk a dolgozói igazolásokkal kapcsolatos ügyintézés, - végzik az év végén az adóelszámolással kapcsolatos ügyeket a TÁHI felé, - túlórák, ügyeletek, törzsgárda, jubileumi jutalom elszámolása és nyilvántartása, - vasúti igazolványok igénylésével kapcsolatos feladatokat ellátják,

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5. oldal II. INTÉZMÉNY VEZETÉSE 8. oldal 2.1. Főigazgató 8. oldal 2.2. Orvos igazgató 10. oldal 2.3. Ápolási igazgató 12. oldal

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Sz 02 Panaszkezelési Szabályzat

Sz 02 Panaszkezelési Szabályzat Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology Sz 02 Panaszkezelési Szabályzat Készítette: Németh Erzsébet minőségirányítási szakreferens Átvizsgálta Jóváhagyta: Dr Boér András minőségirányítási

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A KÖZALKALMAZOTTK ÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5 sz. függeléke OM

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Készítette: Vattai Éva Rita Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1.

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. 1/11 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezető

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egységeinek

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Informatika és Módszertani Osztály

Informatika és Módszertani Osztály Informatika és Módszertani Osztály Központi elektronikus levélcím: peterfy@peterfykh.hu A honlap URL-e: http://www.peterfykh.hu 1 A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE FARKASGYEPÜ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE FARKASGYEPÜ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE FARKASGYEPÜ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom: SZERVEZETI SZABÁLYZAT... 5 I. Az intézmény jogállása, azonosító adatai... 5 II. Az intézet szervezeti

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MF03.RE. Változtatás átvezetésére. Példány sorszám: Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló

RAKTÁROZÁS MF03.RE. Változtatás átvezetésére. Példány sorszám: Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: RAKTÁROZÁS MF03.RE Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea MICS vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus a 55/2015. (IX.30.) számú határozatával... Felsmann Tamás rektorhelyettes 1. Általános rendelkezések A Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék 1 Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben