Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 1. oldal, összesen: 73 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum kódja: SZMSZ File név: SZMSZ1 A példány sorszáma: Oldalszám: Mellékletek száma:

2 2. oldal, összesen: 73 I. SZERVEZETI RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE 1. Általános szabályok 2. Az intézet szervezet A./ Igazgatás B./ Gyógyító, megelőző ellátás C./ Gazdasági, műszaki ellátás D./ Szociális létesítmények E./ Dolgozók vezetésben való részvétele F./ Tanácsadó szervek G./ Orvosi, szakdolgozói, valamint egyéb munkakörök, a munkakörhöz kapcsolódó feladatok

3 3. oldal, összesen: 73 I. SZERVEZETI RÉSZ 1. Általános szabályok 1.1. A kórház megnevezése: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház 1.2. Székhelye: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány Jogállása: Az intézet jogi személy, maradványérdekeltségű költségvetési szerv Fenntartója: Az intézetet a Baranya Megyei Közgyűlés tartja fenn és gyakorolja felette a tulajdonosi és a felügyeleti jogokat Finanszírozója: A kórház működésének finanszírozását a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár biztosítja, szerződés alapján Együttműködés: Az intézet szakmailag együttműködik az országban működő mozgásszervi betegeket gyógykezelő kórházakkal, intézetekkel. Ezen kívül együttműködik az intézet a megye egészségügyi intézeteivel, valamint a PTE ÁOK illetékes klinikáival Működési terület: Baranya, Somogy, Tolna megye, mint regionális ellátás, de országos feladatokat is elláthat (pl. psoriasisos betegek, hadirokkantak) 1.8. Feladata: A kórház működési területén mozgásszervi betegek utókezelése, rehabilitációja, (szakvizsgálata, gyógykezelése, ápolása, gondozása) Járóbetegek ellátása: Szakvizsgálat, gyógykezelés, gondozás (szakambulanciákon, szakrendelőkben) Fekvőbetegek ellátása: Szakvizsgálata, gyógykezelése, ápolása aktív rheu-

4 matológiai, valamint rehabilitációs osztályokon. 4. oldal, összesen: Külföldi betegek szakvizsgálata, gyógykezelése, ápolása: Járóbetegként, illetve fekvőbetegként Az intézettel szerződésben lévő gazdálkodó szervezetek dolgozóinak gyógyfürdőkórházi ellátása (Paksi Atomerőmű, DUNAFERR, Takarékszövetkezetek Országos Egyesülete, Herendi Porcelángyár) Tanácsadást és/vagy ellátást biztosít az ország területéről gyógyüdülés céljából Harkányba érkező betegek számára Feladata továbbá a diagnosztikus és gyógyító tevékenység mellett a szakorvosképzés és -továbbképzés, az alapellátás orvosainak rendszeres továbbképzése, a rezidensképzésben való részvétel és az egyetemi oktatásban való közreműködés. Feladata ezen túlmenően a rheumás és mozgásszervi megbetegedések kóreredetének kutatása, differenciált diagnosztikájának és therápiás lehetőségeinek vizsgálata és továbbfejlesztése Alapító Okirat: Az intézmény Alapító Okiratát a Baranya Megyei Közgyűlés június 26-én 109/2003. sz. határozatával hagyta jóvá. Az Okirat a Szervezeti -Működési Szabályzat 1. sz. mellékletét képezi. 2. Az intézet szervezete kap- A./ A./ Igazgatás B./ Gyógyító, megelőző ellátás C./ Gazdasági, műszaki ellátás D./ Szociális létesítmények E./ Dolgozók vezetésben való részvétele F./ Tanácsadó szervek G./ Orvosi, szakdolgozói, valamint egyéb munkakörök, a munkakörhöz csolódó feladatok IGAZGATÁS SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, A KÓRHÁZ VEZETÉSE

5 A FELSŐ VEZETŐK FELADATAI 5. oldal, összesen: Szervezeti tagozódás - Igazgató főorvos - Igazgató főorvos általános helyettese - Igazgató főorvos gazdasági helyettese - Igazgató főorvos ápolási helyettese 2. Az intézet felső vezetőinek jogállása, feladatai 2.1. Az intézetet egyszemélyi felelős igazgató főorvos vezeti kinevezője pályázat útján a Baranya Megyei Közgyűlés Elnöke. Az igazgató főorvos feladatai: - munkáltatói jogok gyakorlása az intézet valamennyi dolgozója tekintetében, - az intézet orvos-szakmai, ápolási, gondozási, gazdasági és műszaki tevékenysége, irányítása és ezek összehangolása, - az egészségügyi törvény és gyógyításra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának megszervezése, az etikai követelmények megtartásának biztosítása, ellenőrzése, - az intézet Szervezeti-Működési Szabályzatának elkészítése, - az intézet fejlesztési és rekonstrukciós terve elkészítése, az éves költségvetés megállapítása, a költségvetés végrehajtásának megszervezése a végrehajtásból eredő feladatok irányítása, - az intézeti Kollektív Szerződés megkötése a szakszervezettel, - az intézet orvosi, gazdasági, műszaki, ápolási, gondozási éves továbbképzési tervének elkészítése, összehangolása, - az intézet gazdálkodásának figyelemmel kísérése, a fekvőbeteg ellátás, a járóbeteg ellátás forgalmi mutatóinak elemzése és a GYÓGYINFÓK részére történő továbbítása, - a TB Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződésből adódó teljesítmény elszámolások elvégeztetése, ellenőrzése és továbbítása, - a gyógyító, megelőző szervezeti egységek munkájának orvosszakmai irányítása a betegellátás működésének összehangolása és ellenőrzése,

6 6. oldal, összesen: 73 - az intézet működési területén lévő lakosság megbetegedési viszonyainak tanulmányozása, elemzése, az erre vonatkozó statisztikai anyagok értékelése, - a gyógyító osztályok, a diagnosztikus terápiás részlegek, a szakrendelések, szakambulanciák tevékenységének és egymás közötti együttműködésének elősegítése, ellenőrzése, - a munkáltatói jogok gyakorlása helyettesei, az orvosok, az egyéb egyetemi végzettségű és a szervezetileg közvetlen hozzá beosztott munkatársak tekintetében, - az orvosok, a diagnosztikus és therápiát végzők továbbképzésének irányítása, - az állami pénzügyekre szóló törvény és végrehajtási törvény, valamint a polgári törvénykönyv tekintetében képviseli az intézetet, - gyakorolja a fegyelmi jogkört a fegyelmi tanács elnökeként a munkáltatói jogkörébe tartozó dolgozók tekintetében, - irányítja a betegek gyógyításával és kórházi ellátással kapcsolatos egyéb panaszait és a bejelentések kivizsgálását, ezt követően megteszi a szükséges intézkedéseket, - kijelöli a belső ellenőrzés feladatait, jóváhagyja az éves munkaprogramot és felügyeletet gyakorol annak hatékony működése felett, - rendszeresen tájékoztatja a Megyei Közgyűlést, mint tulajdonost az intézet működését érintő kérdésekről, részt vesz a Megyei Önkormányzat Közgyűlése testületi ülésein, - kapcsolatot tart az OEP megyei intézetével finanszírozási kérdésekben, - kapcsolatot tart a PTE ÁOK-kal, a megyében működő többi egészségügyi intézményeivel és az ország többi gyógyfürdőkórházával és az országos intézetekkel, - biztosítja az általa irányított területre vonatkozó jogszabályi előírások végrehajtását.

7 7. oldal, összesen: 73 Az igazgató főorvos felelős: - az intézet szakmai működéséért, - az egészségügyi törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a közalkalmazotti törvény megtartásáért, valamint megtartatásáért, - a személyzeti, továbbképzési feladatok irányításáért, - az intézményi dolgozók munkafeltételei és munkakörülményei javításáért, - az intézet finanszírozásának és működtetésének zavartalan biztosításáért, - a vonatkozó jogszabályi előírások végrehajtásáért. Az igazgató főorvos feladatait és felelősségét részletesebben a munkaköri leírása határozza meg Az igazgató főorvos általános helyettese Az igazgató főorvost szabadság, továbbképzés, külföldi kongresszus, tanulmányi út, betegség stb. miatti távollétében a D osztály osztályvezető főorvosa helyettesíti, aki a helyettesítés során az igazgató főorvos korábbiakban meghatározott valamennyi feladatát ellátja, kivéve a kizárólagos jogkörében fenntartott jogok gyakorlását. Ennél fogva felelős: - az igazgató főorvos jogkörébe tartozó és helyette, nevében ellátott valamennyi intézkedéséért az igazgató főorvosra vonatkozó és az ott meghatározott felelősségi szabályok szerint. A D osztály vezetője az igazgató főorvos távollétében az orvos-szakmai munka tekintetében teljes jogkörrel helyettesíti az igazgató főorvost Az intézet gazdálkodását az igazgató főorvos által kinevezett gazdasági helyettes irányítja. Felette a munkáltatói jogkört az igazgató főorvos gyakorolja. Az igazgató főorvos átruházza a gazdasági helyettesére: - az intézet gazdálkodásával, a költségvetés tervezésével, végrehajtásának

8 8. oldal, összesen: 73 szervezésével, a pénzforgalommal, a pénzügyi kötelezettségvállalással kapcsolatos képviseleti jogokat kivéve: - épület beruházás és felújítás meghatározása, ezek terveinek elkészíttetése, - orvosi gép-műszer beszerzés, - gyógyszer, vegyszer és röntgenfilm beszerzés, - orvosi szakkönyv és folyóirat beszerzés, - szakmai anyagok és eszközök intézményben történő alkalmazásának első beszerzése, A gazdasági helyettes feladatai: - az intézeti gazdálkodás megszervezése, - az Államháztartási törvény és végrehajtási rendeletei, a Számviteli törvény és az egyéb gazdálkodásról szóló törvényekben előírtak betartatása, - a Gazdasági Hivatal és az ahhoz kapcsolódó szervezeti egységek munkájának megszervezése, munkarendjének elkészítése, munkájuknak ellenőrzése, - a Gazdasági Hivatal és az ahhoz kapcsolódó egységek dolgozóinak szakmai képzésének, továbbképzésének irányítása, - a gazdálkodással összefüggő szabályzatok elkészítése, - a dolgozók szociális kérelmeinek teljesítése (fizetési előlegek, lakásépítési, -felújítási kölcsön) a költségvetés adta lehetőségeken belül, - munkavédelmi vezető, környezetvédelmi vezető, tűzrendészeti vezető munkájának ellenőrzése, az együttműködés megszervezése, - a házipénztár és valutapénztár működésének ellenőrzése, - az intézeti vagyon védelmének biztosítása. gya- A gazdasági helyettes felelős: - az intézet gazdálkodásáért, a költségvetési gazdálkodás jogszerűségének biztosításáért, különösen az igazgató főorvos által ráruházott jogkörök korlása keretében tett intézkedéseiért, - az általa tett kötelezettségvállalásokért és utalványozásokért, - az általa a Gazdasági Hivatal munkatársaira átruházott jogkörök gyakorlása keretében tett intézkedések szakszerűségéért és ezek ellenőrzéséért,

9 9. oldal, összesen: 73 - a felügyeleti, a finanszírozó szervek rendelkezéseinek, utasításainak végrehajtásáért, - az intézmény gazdálkodására vonatkozó jogszabályok betartásáért és betartatásáért. Az igazgató főorvos gazdasági helyettese feladatait és felelősségét részletesebben a munkaköri leírása határozza meg Az igazgató főorvos gazdasági helyettesének általános helyettese Az igazgató főorvos gazdasági helyettesét szabadság, továbbképzés, kiküldetés, betegség, stb. miatti távollétében a pénzügyi-számviteli osztályvezető/csoportvezető helyettesíti. - a gazdasági helyettesre vonatkozó, az ott meghatározott felelősségi szabályok szerint valamennyi a gazdálkodással összefüggő feladat ellátásáért és a hozott intézkedéseiért Az intézetben az ápolási, gondozási tevékenységet az igazgató főorvos által kinevezett ápolási helyettes irányítja. Felette a munkáltatói jogkört az igazgató főorvos gyakorolja. Az ápolási helyettes feladatai: - az intézet ápolási, gondozási tevékenységének irányítása, - az ápolási, gondozási egységek munkájának összehangolása, ellenőrzése, - az intézmény szakdolgozóinak képzése, továbbképzése, szervezése, - biztosítja az általa irányított területre vonatkozóan a jogszabályi előírások végrehajtását, - érvényesíti a munkaterületre vonatkozóan az etikai követelmények megtartását. mun- Az ápolási helyettes felelős: - az intézetben folyó betegápolási, -gondozási munkáért, - a terápiás és fürdősrészlegek munkájának megszervezéséért, - az egészségügyi törvény és végrehajtási rendeletei ápolási, gondozási kára vonatkozó előírásai megtartásáért, illetőleg megtartatásáért, - a munkáltató jogkörébe tartozó dolgozók etikai magatartásáért.

10 10. oldal, összesen: 73 Az igazgató főorvos ápolási helyettese feladatait és felelősségét részletesebben a munkaköri leírása határozza meg Az ápolási helyettes általános helyettese Az ápolási helyettest szabadság, továbbképzés, kiküldetés, betegség, stb miatti távollétében a C osztály osztályos főnővére, valamint az E osztály osztályos főnővére helyettesíti, aki a helyettesítés során az ápolási helyettes korábbiakban meghatározott valamennyi feladatát ellátja. Ennél fogva felelős: - az ápolási helyettes feladatkörében ellátott valamennyi tevékenységéért a korábbiakban az ápolási helyettesre meghatározott felelősségi szabályok szerint. 3. Az igazgató főorvos munkáját segítő egységek, az egész intézetre kiterjedő tevékenységet végzők feladatai Titkárság Az igazgató főorvos titkárnője feladatait közvetlenül az igazgató főorvosnak alárendelten, végzi. Titkárnői feladatai ellátása mellett: - iktatási, iratkezelési tennivalókat is végez az iratkezelési szabályzat szerint, - ellátja a betegbeutalási rendből ráháruló feladatokat, az ezzel kapcsolatos valamennyi levelezést és nyilvántartást, - kezeli a fénymásológépet és szükség szerint az intézet valamennyi dolgozója részére hivatalos célú fénymásolatokat készít, - szükség esetén közreműködik a betegfelvétel feladataiban, - kezeli az intézeti fax- és telexgépeket, az ezeken érkezett leveleket, megkereséseket az intézkedésre jogosult osztályvezetőkhöz továbbítja. Feladatait részletesen a munkaköri leírása határozza meg Jogügyi feladatok ellátása

11 el 11. oldal, összesen: 73 A jogügyi feladatokat az intézmény megbízott jogásszal végezteti szerződés alapján, az igazgató főorvos gazdasági helyettesének közvetlen alárendeltségében és utasítása mellett. - részt vesz a fegyelmi, kártérítési eljárások lefolytatásában, kivizsgálásában, - elkészíti az intézmény által kötött szerződések tervezetét, - képviseli a kórházat peres és nem peres eljárásokban, - beadványokat, szerződéseket, jegyzőkönyveket készít, - segít a belső szabályzatok elkészítésében, - ellátja az intézmény jogi képviseletét megbízás alapján, - jogi tanácsadás, intézi a közérdekű bejelentéseket és panaszokat, - segít a jogszabályok értelmezésében Belső ellenőr Az intézet belső ellenőrt alkalmaz. A belső ellenőr az igazgató főorvos gazdasági helyettese közvetlen alárendeltségében és utasításai szerint végzi munkáját. A belső ellenőr éves munkatervét és az ellenőrzésre kijelölt témákat az igazgató főorvos gazdasági helyettese határozza meg az igazgatók és az osztályvezetők javaslatai figyelembevételével. A belső ellenőr feladatait, az ellenőrzés folyamatának részletes szabályait a belső ellenőrzési szabályzat tartalmazza Informatikai dokumentációs szolgálat (számítógéprendszer működtetésének koordinálása) - összehangolja, ellenőrzi és koordinálja az intézmény osztályain számítógépre vitt betegforgalmi, munkaerő-gazdálkodási, gazdasági, pénzügyi, költségvetési, anyaggazdálkodási, élelmezési adatokat, - gondoskodik az adatok összesítéséről, intézményi szintű feldolgozásáról és az OEP részére, valamint a GYÓGYINFÓK részére történő, az adatszolgáltatás rendje szerinti megküldéséről. Részletes feladatait a munkaköri leírása határozza meg.

12 hogy által 12. oldal, összesen: 73 Az adatok tekintetében az adatvédelmi törvény betartásával kell, eljárjon, külső szerv részére adatot szolgáltatni csak az intézet igazgató főorvosának engedélyével és az adatvédelmi törvény rendelkezései meghatározott körben lehet Intézeti gyógyszerész Az intézeti gyógyszerész tevékenységét az egész intézetre kiterjedően végzi a szakma szabályainak megfelelően, az igazgató főorvos közvetlen alárendeltségében. - gondoskodik az osztályok által megrendelt heti gyógyszer igények kielégítéséről, szakszerű tárolásáról, raktározásáról, - gyógyszerkészlet felhasználást folyamatosan figyelemmel kíséri, javaslatot tesz új gyógyszerek, helyettesítő gyógyszerek alkalmazására az orvosok javaslata alapján, - szorosan együttműködik a gyógyító osztályokkal, - az intézeti gyógyszertárban tárolt gyógyszerkészletért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Részletes feladatait munkaköri leírása határozza meg Orvosi könyvtár és folyóiratkezelés Az orvosi könyv- és folyóirattár felelőse az orvosi könyvtáros, aki munkáját kapcsolt munkakörben végzi (pénztáros). Az orvosi könyvtáros közvetlenül az igazgató főorvosnak alárendelten látja el feladatait, melyeket részletesen munkaköri leírása határoz meg. Az orvosi könyvtáros ellátja: - a szakfolyóiratok, szakkönyvek, orvosi szakmai könyvek megrendelését folyamatos nyilvántartásba vételét és kezelését, - a közlöny megrendelését, nyilvántartását és az érintettek részére történő szétosztását, - a könyv és folyóirat kölcsönzési és nyilvántartásba vételi feladatokat. Az orvosi könyvtáros teljes anyagi felelősséggel tartozik a könyv- és folyóirat-állomány hiánytalan meglétéért Leírók - Elvégzik az egész intézetből elbocsátott betegek zárójelentéseinek írásba foglalását, valamint az intézmény működéséhez szükséges valamennyi leírói feladatot,

13 13. oldal, összesen: 73 - ellátják a postai küldemények érkeztetésével és elküldésével kapcsolatos feladatokat Higienikus főorvos A higienikus főorvosi feladatok ellátásával az intézet főorvosai közül a DII osztály főorvosát bízza meg az igazgató főorvos. Munkáját az igazgató főorvosnak közvetlenül alárendelten végzi. A higienikus főorvos feladatait a vonatkozó jogszabályi előírások és az orvos-szakmai követelmények betartásával látja el. Jogosult az intézet területén a higieniai szabályok betartását ellenőrizni és azok megsértőivel szemben intézkedéseket kezdeményezni. Az ÁNTSZ-szel folyamatosan, rendszeresen együttműködik. Feladatait részletesen a főorvosi munkaköri leírása kiegészítésében kell meghatározni Diétás orvosi feladatok ellátása A diétás orvosi feladatok ellátására az igazgató főorvos ad megbízást az 1B osztály osztályos orvosának. A diétás orvos szakmai segítséget nyújt az élelmezési osztálynak a betegélelmezés étrendjének korszerű táplálkozási elvek szerinti összeállításához, ellátja a diéták összeállításának orvosszakmai felügyeletét. A konyhaüzemben bármikor szúrópróbaszerűen ellenőrzést tarthat és az elkészített élelmet megkóstolhatja. Az elkészített étel megkóstolására a kiszolgálás megkezdése előtt kell sort keríteni. A kóstolás megtörténtét a konyhaüzemben rendszeresített "kóstolási naplóban" köteles rögzíteni. Nem megfelelő étel elkészítése esetén elrendelheti annak megsemmisítését és újraelkészítését. A felelősségre vonásra javaslatot köteles tenni A minőségirányítási szervezet felépítése, feladata Igazgató főorvos Minőségügyi vezető Környezetirányítási vezető Belső auditorok Minőségügyi megbízottak Dolgozók A szervezet élén az igazgató főorvos áll. Munkáját a minőségügyi vezető segíti. Minőségügyi vezető feladata: - a minőségirányítási szervezet összetartása, vezetése,

14 14. oldal, összesen: 73 - a betegek igényeinek, szükségleteinek felismerése, minőségirányításba történő beépítése, - a vezetők, középvezetők bevonása a minőségirányítással kapcsolatos tevékenységekbe, - a minőségügyi és környezetközpontú irányítási rendszer minőségügyi követelményeinek kidolgozása, megvalósítása, betartatása, - a Minőségügyi Kézikönyv elkészítése, rendszeres felülvizsgálata, folyamatos karbantartása, az abban foglaltak betartásának ellenőrzése, - a Minőségirányítási és Környezetirányítási Eljárások elkészítésének koordinálása, folyamatos karbantartása és betartatása, - a minőségügyi dokumentációs rendszer kialakítása, pontosan nyomon követhető kezelése, aktualizálása, - a külső és belső minőségügyi auditok előkészítése, lebonyolítása, - a minőségirányítási előírások betartásának ellenőrzése, a szükséges módosítások kezdeményezése, átvezetése, - minőségügyi oktatások megszervezése, lebonyolítása, - a minőségirányítási tevékenységet érintő dokumentumok azonosítása, nyilvántartása, naprakész állapotának biztosítása, - szakmai oktatások, továbbképzések tartása. B./ GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELLÁTÁS 1. Szervezeti tagozódás 1.1. Betegellátó osztályok A kórház betegellátó osztályai 195 ággyal működnek. Ennek megoszlása: 115 ágyon mozgásszervi rehabilitáció folyik, 80 ágyon ún. aktív reumatológiai ellátás folyik. A fekvőbeteg ellátó osztályok megnevezése, elhelyezkedése az ellátás típusa szerint: Az osztály meg- A fekvőbeteg ellátás típusa A kórházon belüli nevezése/jelölése elhelyezkedése "0B" Mozgásszervi rehabilitáció B épület magasföldszint "1B" Mozgásszervi rehabilitáció B épület első emelet "2B" Mozgásszervi rehabilitáció B épület második emelet "E" Mozgásszervi rehabilitáció, C épület első emelet valamint fizető betegek ellátása "DII" Aktív reumatológiai ellátás C épület második emelet "DIII" Aktív reumatológiai ellátás C épület harmadik emelet

15 15. oldal, összesen: 73 "C" Aktív reumatológiai ellátás C épület negyedik emelet 1.2. Központi diagnosztika Képalkotó diagnosztika - Röntgen osztály - DEXA laboratórium - UH diagnosztika a) hasi b) izületi Laboratórium 1.3. Szakrendelések, szakambulanciák - Reuma szakrendelés - Orthoped szakrendelés - Bőrgyógyászati szakrendelés - Rehabilitációs szakambulancia - Fizio- és mozgástherápia (szakambulancián, fekvőbeteg osztályokon) - Röntgen szakrendelés DEXA szakrendelés UH szakrendelés - Labor szakrendelés - Foglalkozás-egészségügyi ellátás (vállalkozó orvossal történő szerződés alapján) 1.4. Fiziotherápiás kezelő egységek (járó- és fekvőbetegek részére) - Hydrotherápia a.) kádfürdő b.) medencefürdő c.) iszap - Mechano-hydrotherápia a.) tangentor b.) súlyfürdő c.) vízalatti torna - Mechanotherápia a.) orvosi masszázs b.) gyógytorna - Elektrotherápia

16 a.) mechano elektrotherápia b.) hydro elektrotherápia 16. oldal, összesen: Egyéb osztályok, részlegek Betegfelvétel Diszpécser szolgálat - járóbetegek részére C./ GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÁS 1. A gazdasági-műszaki ellátás szervezete és feladatai A Gazdasági Hivatalhoz az alábbi osztályok és csoportok tartoznak: a.) anyaggazdálkodási osztály b.) élelmezési osztály c.) pénzügyi- és számviteli osztály d.) műszaki osztály e.) munkaügyi csoport f.) informatikai csoport g.) belső ellenőr h.) jogász A Gazdasági hivatal munkáját az Ügyviteli Szabályzat a Gazdasági Hivatal működéséhez rögzíti pontosan. Az osztályok munkája, feladataik, kötelezettségeik, az intézeti szabályzatokban is rögzítve van. Ennek részletes listáját az Ügyviteli Szabályzat a Gazdasági Hivatal működéséhez tartalmazza. a.) Anyaggazdálkodási osztály feladatai Az anyaggazdálkodási osztály irányítása alatt álló szervezeti egységek: a.) gazdasági előadók b.) központi raktáros c.) mosoda dolgozói d.) varroda dolgozói e.) portások f.) telefonközpontos g.) liftkezelők h.) gépjárműüzem - gondoskodik az intézmény anyag-, készlet- és eszközellátási igénylés rendjéről, gondoskodik ezek beszerzéséről, raktározásáról, osztályokra való kiadásáról, - vezeti a tárgyi- és fogyóeszköz nyilvántartást, azok változásainak átve-

17 17. oldal, összesen: 73 zetéséről gondoskodik, - vezeti a munka és védőruha nyilvántartást, - megszervezi a mosoda, varroda, gépjárműüzem, portaszolgálat, telefonközpont és a központi raktár munkáját, - elvégzi a leltározással kapcsolatos munkákat, - hó végén elkészíti a megfelelő részlegek elszámolásait és átadja azt a könyvelés számára, - előkészíti a selejtezést, illetőleg közreműködik annak lebonyolításában, - az osztályok, részlegek, munkahelyek eszközökre és anyagokra vonatkozó igényeit átvizsgálja, felülbírálja azok szükségességét, az igényléseket utalványozza, gondoskodik a raktárból való kiadásokról, - gondoskodik a járművek javíttatásáról, felújításáról, végzi az ezzel kapcsolatos teendőket, - folyamatos nyilvántartást vezet az osztályhoz tartozó részlegek munkájáról és elvégzik ezen részlegek elszámoltatását (gépjármű útnyilvántartás, mosodai nyilvántartás, varrodai munkalap nyilvántartás stb.), - hó végén elkészíti a gépjárművekkel kapcsolatos összes kimutatást, - gondoskodnak az intézet összes eszközének javításáról, erről nyilvántartást vezetnek, - elvégzik a telefonbeszélgetések tarifaszámláló szerinti elszámolását, - végzik az irattárolással, iratok nyilvántartásával kapcsolatos munkákat, - az ORKI felé jelentik a tárgyi eszköz állományban bekövetkezett változásokat, - a raktározás feltételeit biztosítják, ellenőrzik a raktári nyilvántartást és annak vezetését, a raktáreltérésekről kimutatást készít, melyet további intézkedés céljából továbbít az igazgató főorvos gazdasági helyettesének - megrendelik a gépek és műszerek javítását, - előkészítik a nővérszállás elhelyezésével kapcsolatos iratokat, illetve a bentlakókról nyilvántartást vezet Az osztályhoz tartozó dolgozók feladatait és felelősségét a munkaköri leírások részletesen tartalmazzák, kivéve a mosodát, ahol munkarend van érvényben. b.) Élelmezési osztály feladatai Az élelmezési osztály irányítása alatt álló személyek a.)főszakács b.)szakácsok c.) konyhalányok d.) felszolgálók

18 e.) hentes f.) élelmezési raktáros g.) élelmezési adminisztrátor 18. oldal, összesen: 73 - fő feladatuk az ápoltak, az itt tartózkodó vendégek, az alkalmazottak és fizetők részére változatos, ízletes, minőségileg és mennyiségileg megfelelő élelmezésről való gondoskodás, - élelmezési raktár működtetése, gondoskodik a készletek szakszerű tárolásáról és kezeléséről, - ellenőrzik a beszerzett élelmiszereket és nyersanyagokat mennyiség és minőség szerint, - az élelmezéshez szükséges anyagok, készletek beszerzése, tárolása, kiszabása, - végzik az élelmezési anyagkönyvelést, - végzik az élelmezési raktárkészlet naprakész kimutatását, - az étkezőkkel kapcsolatos adminisztráció vezetése (befizetések nyilvántartása), - gondoskodnak a konyha higiénés és tisztasági előírásainak betartásáról, - az étkezéssel kapcsolatos számlák elkészítése, - élelmezési norma alakulásának követése, - statisztikai adatok elkészítése a könyvelés számára, - a konyha-üzem munkáját megszervezik, - gondoskodik az ételminták szakszerű eltételéről, - ellenőrzik és nyilvántartják az élelmezési dolgozók egészségügyi vizsgálatainak megtörténtét és figyelemmel kísérik esedékességüket, - gondoskodik az élelmezési üzemhez tartozó valamennyi helyiség rendjéről, tisztaságáról, a berendezések és felszerelések karbantartásáról és pótlásáról, - irányítja az élelmezési üzem dolgozóinak munkáját, felügyeli azok ruházatát, tisztaságát, - vezeti az élelmezési létszámnyilvántartásokat, - elkészítik a heti étlaptervet az előírásoknak megfelelően, azt bemutatják az igazgató főorvos gazdasági helyettesének és a megbízott diétás orvosnak. Az élelmezési osztály dolgozóinak feladatát és felelősségét a munkaköri leírások tartalmazzák, a konyhán élelmezési munkarend van érvényben. c.) Pénzügyi- számviteli osztály feladatai Pénzügyi feladatok: - az éves költségvetés elkészítése, évközi kódosítások előkészítése, felterjesztése a Baranya Megyei Önkormányzathoz,

19 19. oldal, összesen: 73 - félévi és év végi beszámolók elkészítése, - havi elszámolások elkészítése a MEP felé, - házi pénztár üzemeltetése, - alkalmazottak elszámolásainak elkészítése (utazás, napidíj, kiküldetés stb.), - TÁKISZ felé a pénzügyi elszámolások elkészítése, különböző bérszámfejtések elvégzése, - számlázások, számlanyilvántartás vezetése, számla likviditáció elvégzése, - szállítói számlák átutalása, - adó elszámolások elkészítése, - az osztályhoz tartozó dolgozók munkájának megszervezése, - végzik a pénzügyi és számviteli adatszolgáltatást, - rendszeresen ellenőrzik a másik osztályok által készített elszámolások helyességét, - végzik a járóbeteg-kezelések elszámolásával és számlázásával kapcsolatos feladatokat, - elvégzik a különféle statisztikai kimutatásokat, - minden hónapban elvégzik a bérekkel kapcsolatos utalásokat, kifizetéseket. Számviteli feladatok: - készlet nyilvántartás vezetése, - tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, - analitikus és főkönyvi nyilvántartások vezetése, - statisztikák készítése, - egyéb különféle nyilvántartások vezetése. Az osztályon dolgozók feladatait és felelősségét részletesen a munkaköri leírások tartalmazzák. d.) Műszaki osztály feladatai A műszaki osztályhoz tartozik: a.) adminisztrátor b.) műhelyvezető c.) szakmunkások d.) segédmunkások e.) fűtők - a karbantartó csoport végzi az intézmény karbantartását, épületek, építmények berendezések javítását vagy javíttatását, - feladatuk a meghibásodások megelőzése, az üzemzavarok gyors meg-

20 20. oldal, összesen: 73 szüntetése, - a munkalapokon elrendelt feladatok elvégzése, - műszaki ügyelet megszervezése és ellátása, - műszaki raktár működtetése, - műszaki, fejlesztési, beruházási, karbantartási feladatok előrejelzése, terv készítése, a jóváhagyott tervek végrehajtása, - a kórház műszaki ellátásának biztosítása, folyamatos, biztonságos üzemeltetése, folyamatos karbantartás és javítás, - villamos energiafogyasztás, vízfogyasztás és az egyéb energia felhasználás nyilvántartása, statisztikai adatszolgáltatás elkészítése és ügyintézése, - tűzrendészeti ügyek intézése, munkavédelmi feladatok végrehajtása, - gondoskodik a kórház udvarának, parkjának rendben tartásáról, - gondoskodik a műszaki üzemhez tartozó gépek, berendezések karbantartásáról, folyamatos biztonságos üzemeltetéséről, meghibásodás esetén gondoskodik a javításról. A műszaki osztályon dolgozók feladatait és felelősségét a munkaköri leírások tartalmazzák, míg a műhelyben munkarend van érvényben. e.) Munkaügyi csoport feladatai - gondoskodnak a létszámnyilvántartások vezetéséről, - az intézeti munkaviszony létesítésével, megszüntetésével, átsorolásokkal kapcsolatos feladatokat elvégzik, - vezetik a dolgozók nyilvántartásait, gondoskodnak a nyilvántartások megőrzéséről, - feladatuk a szabadságok megállapítása és nyilvántartása, - béremeléshez, jutalmak elszámolásához, számfejtéséhez szükséges kimutatások, listák készítése, - elszámolják a változó béreket és kimutatásokat készítenek róla, - folyamatos kapcsolattartás a TÁHI munkatársaival, állandó adatszolgáltatás, - elkészítik a statisztikai jelentéseket, adatokat szolgáltatnak a könyvelés, a gazdasági igazgató, illetve az igazgató főorvos részére, - intézik a gyessel, gyeddel, családi pótlékkal, táppénzzel kapcsolatos ügyeket, vezetik az ezekkel kapcsolatos nyilvántartásokat, - feladatuk a dolgozói igazolásokkal kapcsolatos ügyintézés, - végzik az év végén az adóelszámolással kapcsolatos ügyeket a TÁHI felé, - túlórák, ügyeletek, törzsgárda, jubileumi jutalom elszámolása és nyilvántartása, - vasúti igazolványok igénylésével kapcsolatos feladatokat ellátják,

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZET ELNEVEZÉSE:... 4 2. ALAPÍTÓ:... 4 3. AZ INTÉZET ÉLÉN A FŐIGAZGATÓ ÁLL,... 4 4. AZ INTÉZET FELADATA:... 4 5. ÁLLAMI FELADATKÉNT ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGE...

Részletesebben

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DR. GÖLLESZ VIKTOR REHABILITÁCIÓS INTÉZET ÉS ÁPOLÓ GONDOZÓ OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabó Béla igazgató A szakmai program 2. számú melléklete I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./

Részletesebben

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. I.2. I.3. I.4. A kórház megnevezése: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház I.1.1. Rövidített cégneve: Gyógyfürdőkórház

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Példány sorszáma: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Sátoraljaújhely INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: dr. Borzi Márta mb. igazgató főorvos Ellenőrizte: ZOK - elnöke

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék, Bezerédj u. 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyó záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyom. Szekszárd, 200_, Tolna

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ á É Ű Ö É Á á í ó ő á á ó á é á á é á á é á á á ö é á á ó é á é é á Ö Á á á 2 I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ RÉSZ Az államháztartásról szóló 2011. évi CLIV. törvény 8. -ban foglaltak végrehajtására, az egyes

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 1125 Budapest, Diós árok 1-3. Tel: 458-4500 Fax: 458-4656 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos Dr. Soós Ágnes, főigazgató főorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A fenntartó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 0 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap : www.efozsira.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: szeiujp@axelero.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: titkarsag@ujpestszi.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT.

A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. Hatályos: napjától Jóváhagyó: Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az Alapítóra vonatkozó rendelkezések... 4 2. A SZMSZ

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottsága a /2010.(II.15.) SZLEB határozatával jóváhagyott

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNYE S Z E K S Z Á R D 7100. Szekszárd, Palánki út 3. S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Záradék: A Tolna

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben