JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl"

Átírás

1 JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl április 0106

2 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: dr. Szávai Tamás osztályvezető főtanácsos Az összefoglaló jelentést készítette: Deák Lóránt Antalné számvevő tanácsos Az ellenőrzésben részt vettek: Deák Lóránt Antalné számvevő tanácsos Tóth István számvevő tanácsos Horváth Balázs számvevő A pártnál folytatott korábbi ellenőrzések: A Magyar Demokrata Fórum évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése A Magyar Demokrata Fórum évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése A Magyar Demokrata Fórum évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán is olvashatók.

3 V / TÉMASZÁM: 546 TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 5 1. Összegző megállapítások 5 2. Felhívás a törvényes állapot helyreállítására 9 3. Javaslatok 10 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Párt gazdálkodásáról szóló évi beszámolók valódisága A teljes vizsgálati időszakra érvényes megállapítások Az évi beszámoló Bevételek Kiadások Az évi beszámoló Bevételek Kiadások Az és évi beszámolók megalapozottságát alátámasztó könyvviteli megállapítások A könyvelés szabályozottsága A könyvvezetés gyakorlata Az analitikus nyilvántartások és a bizonylati elv érvényesülése Analitikus nyilvántartások Eszköznyilvántartás A készpénzforgalom nyilvántartása Elszámolásra kiadott előlegek Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása Szállítók és vevők A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem érvényesülése Kötelezettségvállalás, utalványozás Bizonylatolás Személyi jellegű kifizetések Külföldi kiküldetések Gépjármű üzemeltetés Az adózásra, illetőleg a járulékfizetésre vonatkozó jogszabályok betartása A Párt bevételszerző, gazdálkodó tevékenysége A Párt bevételszerző tevékenysége A Párt alaptevékenységével összefüggő bevételek A párt gazdálkodásának belső ellenőrzése 27 1

4 2 5. Az előző ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések 28

5 J E L E N T É S a Magyar Demokrata Fórum évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 5. -a és 16. (2) bekezdése, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Párttörvény) 10. (1) bekezdése alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) jogosult. A törvényi felhatalmazása alapján az ÁSZ évi ellenőrzési tervének megfelelőn vizsgálta a Magyar Demokrata Fórum (továbbiakban: Párt) gazdálkodása törvényességét. Az ellenőrzött szervezet neve: Magyar Demokrata Fórum Címe: Budapest, Bem József tér 3. Jogállása: önálló jogi személy (6 Pk /1989.) Az ellenőrzött időszak: január december 31-ig terjedő beszámolóval lezárt gazdasági évek Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy: a Párt által készített és a Magyar Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak megfelelnek-e, a könyvvezetéssel, a valósággal megegyező adatokat tartalmaznak-e; a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a számvitelről szóló - többször módosított XVIII. tv. (a továbbiakban: Szt.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi előírásokat; a Párt a működéséhez szabályszerűen igénybevehető forrásokat használt-e fel, nem folytatott-e a Párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet, illetve nem fogadott-e el tiltott adományt. 3

6 i. összegző megállapítások, következtetések, javaslatok Az ellenőrzés módszere: törvényességi ellenőrzés véletlenszerű kiválasztás alapján. A helyszíni ellenőrzés időpontja: október december 2. A helyszíni ellenőrzés kiterjedt a Párt Országos Hivatalára, két kerületi szervezetére (XI. és XIX. kerület) és a Magyar Demokrata Fórum Bács-Kiskun, Hajdú- Bihar megyei Területi Irodájára. A jelentés megállapításai a rendelkezésre bocsátott iratok, dokumentumok tanulmányozásával megvalósított ellenőrzés tapasztalatain alapulnak. A Párt gazdálkodása törvényességének ellenőrzését az ÁSZ a Magyar Közlöny évi 42. számában közzétett általános ellenőrzési program alapján végezte. 4

7 i. összegző megállapítások, következtetések, javaslatok I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 1. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK A Párt az és évi gazdálkodásáról készült beszámolókat a Párttörvény 9. (1) bekezdésében előírt határidőre és a törvény 1. sz. mellékletében meghatározott formában a Magyar Közlöny évi 35. és évi 39. számaiban hozta nyilvánosságra. A Párt által készített beszámolók azonban nem mindenben felelnek meg a Párttörvény és az Szt. előírásainak. A beszámolók tartalmi helyessége nem állapítható meg, mivel a beszámolók egyes sorain szereplő adatok a könyveléssel nem összehasonlíthatóak. Nem biztosították továbbá a helyi szervezetek teljes körű beszámoltatását, pénzforgalmi adatainak hibátlan feldolgozását és a Párt éves beszámolóiban történő teljes körű beépítését. Fentiek és egyéb hibák miatt a beszámolókészítés és a könyvvezetés során megsértették a teljesség, a valódiság, a világosság, a következetesség és a bruttó elszámolás számviteli alapelveket. Az évi beszámolóban a bevételek között nem mutattak ki Ft összegű külföldi adományt. A 100 E Ft feletti külföldi adományokat pedig nem minden esetben nevesítették. Két esetben a név mellett nem a tényleges adomány összegét tüntették fel. Az évi beszámolóban nem mutattak ki E Ft összegű bevételt. Így 5 E Ft tagdíjbevétel, E Ft kötvény visszaváltás értéke, és az Otthon 300 Kft E Ft összegű kölcsöntörlesztése nem szerepel a bevételek között. A E Ft kiadás összegéből nem állapítható meg, hogy milyen módszer alapján történt - az összes kiadás 79%-át kitevő - működési és politikai kiadások elkülönítése. A fenti összegű kiadás különféle korrekciók helytelen elszámolása, összeadási hiba és egyéb helytelen számítások miatt E Ft-tal kevesebb a könyvelésben szereplő adatoknál. E mellett a számítási anyag áttekinthetetlensége miatt a tényleges működési kiadások összege nem állapítható meg. 5

8 i. összegző megállapítások, következtetések, javaslatok Az Országos Hivatal könyvvezetési kötelezettségének kettős könyvvitel vezetésével tesz eleget. A megyei irodák és a helyi szervezetek önálló jogi személyként működtek és naplófőkönyvet vezettek. A Párt év végén kiadott új Alapszabályával is ellentétes a megyei szervezetek önálló könyvvezetése, mivel a megyei irodák az Országos Hivatal részei és így ezen szervezetek adatainak a központi könyvelésben kellene szerepelni. A jogszabályok helytelen értelmezésből fakadó gyakorlat megszüntetése érdekében az új pártigazgató - a helyszíni vizsgálatot megelőzően - körlevélben intézkedett a megyei irodák gazdasági tevékenységének és könyvvezetésének központosítására. Az új Alapszabály részeként megújították a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzatot is, de sem a beszámolás rendjét, sem a könyvvezetés módját nem korszerűsítették. Elmaradt a Számviteli Politikának, az Szt. előírásainak megfelelő módosítása is, továbbá az előírásoknak megfelelő Számlarenddel sem rendelkeztek. A Számlarend hiánya is közrejátszott abban, hogy a könyvvezetés gyakorlata, a számvitel rendje egyik évben sem felelt meg az Szt. előírásainak. A könyvelés nem biztosította a beszámolók előírásoknak megfelelő elkészítését, a könyvviteli nyilvántartások adatai nem mutatják áttekinthetően, a valóságnak megfelelően az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változásokat. Az eszközök és források könyvelési adatai év végi leltárral nincsenek alátámasztva. A főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások egyezőségét sem biztosították. Ezért a számviteli adatok nem tükrözik az Országos Hivatal tényleges vagyoni helyzetét. A könyvelésben nyilvántartott befektetett eszközök nem a tényleges állapotot tükrözik, mert ezeknek az eszközöknek egy részét nem vették nyilvántartásba, illetve a tárgyi eszközöket nem a tényleges beszerzési értéküknek megfelelő összegben könyvelték. A saját Kft-k törzstőkéjét, tőkeemelését, egy évnél hosszabb idejű tartozásait egyáltalán nem vették nyilvántartásba a befektetett pénzügyi eszközök között. A szabálytalan könyvelések miatt a forgóeszközök és források tényleges értékét egyik évben sem lehet megállapítani. A könyvelésben rögzített adatok nem tartalmazzák egyes követelések keletkezésének időpontját és a tartozás kiegyenlítésére kötelezett megnevezését. A könyvelési adatokat nem lehet megállapítani továbbá, hogy az Otthon 300 Kft. mennyivel tartozik az Országos Hivatalnak. A devizaforgalom és a külföldi kiküldetési költségek évi szabálytalan könyvelése miatt a fenti költségek nem a tárgyidőszak tényleges kiküldetési költségeit tartalmazzák. 6

9 i. összegző megállapítások, következtetések, javaslatok Fentieken kívül Ft összegű külföldi adományt bevétel helyett költségcsökkenésként könyveltek. Az áttekinthetetlen és megfelelő bizonylatokkal alá nem támasztott könyvelési tételek miatt a rendelkezésre álló források, ezen belül a tényleges kötelezettségek egyik évben sem állapíthatók meg. Az 1998-ban megfelelő bizonylat nélkül mérlegrendezés címén elkönyvelt Ft, illetve Ft forrásnövekedés jogcíme, továbbá Ft összegű előző évek szállítói tartozásának jogossága, valamint Ft összegű passzív időbeli elhatárolás oka bizonylati alátámasztás nélkül nem állapítható meg. Az Országos Hivatalban a vizsgált időszakban a főkönyvi számlákhoz kapcsolódóan 12 db analitikus nyilvántartást vezettek. Az analitikus nyilvántartások vezetése azonban nem minden esetben felelt meg a követelményeknek: Az eszköznyilvántartások vezetése nem teljes körű, mivel azok a megyei irodák eszközeit egyáltalán nem tartalmazzák, és az Országos Hivatalnál lévő eszközök sem szerepelnek teljes körűen. A tárgyi eszközök nyilvántartása pedig a nyilvántartott eszközöket nem egyedileg azonosítható módon tartalmazza. Az Országos Hivatalnál elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása ugyan valamennyi kiadott előleget tartalmazza, a nyilvántartás tartalma azonban nem felel meg a belső előírásoknak, mivel nem tartalmazza a felvétel jogcímét, elszámolási határidejét és a felhasznált összeget. Az analitikus nyilvántartásokat a főkönyvi zárást megelőzően a könyveléssel nem egyeztették, aminek eredményeként az analitikus nyilvántartásban és a főkönyvi könyvelésben nyilvántartott követelés minden esetben eltért egymástól. A szigorú számadású nyomtatványok körét és a nyilvántartási kötelezettség tartalmát a jogszabályi követelményeknek megfelelően meghatározták. A nyilvántartások vezetése megfelelt a követelményeknek. A kötelezettségvállalás, érvényesítés és utalványozás rendjét teljes körűen szabályozták. A szabályzatokban foglaltakat a kötelezettségvállalás tekintetében alapvetően betartották. Az utalványozásra vonatkozó előírásokat azonban több esetben megsértették. A könyvelésben rögzített gazdasági események bizonylati alátámasztottsága a vizsgált időszakban romlott. A Párt tulajdonában álló gépjárművek üzemeltetésének, futásteljesítmény és üzemanyag költség elszámolásának rendjét nem szabályozták, 7

10 i. összegző megállapítások, következtetések, javaslatok és az alkalmazott gyakorlat sem felelt meg a Személyi jövedelemadó törvény és a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet követelményének. A Párt céljaira használt magántulajdonú gépjárművek igénybevételének és költségelszámolásának rendjét nem szabályozták sem szabályzatban, sem szerződésben. Az elszámolás gyakorlata sem felel meg a jogszabályi követelményeknek. Az alkalmazott gyakorlat miatt az igénybevétel jogszerűsége és valódisága nem állapítható meg. Adózási és járulékbefizetési kötelezettségüknek a könyvelési adatokkal egyezően eleget tettek. A Tb. járulék bevallási kötelezettségüket ugyanakkor 7%-ban hibásan teljesítették, a havi adóbevallások helyett pedig jogszerűtlenül éves bevallást készítettek. A vizsgált szervezetek vezetői által adott nyilatkozat szerint a Párt a vizsgált időszakban részvényt nem vásárolt, gazdasági társaságban tiltott módon részesedést nem szerzett, szabad pénzeszközeit tiltott módon nem hasznosította, névtelen adományt nem fogadott el. Ezzel ellentétes megállapítást az ellenőrzés sem tett. Az Országos Hivatal január 1-je óta ingyenesen használta a Budapest., Bem tér 3. sz. alatti ingatlan 2500 m2 alapterületű részét. Az ingyenes használatban megvalósuló nem pénzbeni vagyoni hozzájárulás értékét azonban az és évi beszámolókban nem mutatták ki. A Párt elnökének nyilatkozata szerint a Párt különböző szervezetei a vizsgált időszakban 63 esetben a Párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütköző módon - ingyen vagy jelképes térítés ellenében - használtak önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a Párt céljaira. Ez a vagyoni hozzájárulás a Párttörvény rendelkezése szerint nem megengedett, tiltott bevételnek minősül. A tiltott, nem pénzben nyújtott vagyoni hozzájárulás nagyságrendjét - hasonlóan a többi párt ingatlanhasználatához - az Állami Számvevőszék külön eljárás során, a rendezés általános elveit figyelembe véve vizsgálja, iletőleg állapítja meg. A XIX. kerületi pártszervezet különböző gazdasági társaságoknak bérbeadta a tulajdonát nem képező Budapest, XIX., Táncsics Mihály u. 7. sz. alatti ingatlan egy részét. Ez a bérbeadás a Párttörvény 6. (1) bekezdésében nem engedélyezett tiltott gazdálkodásnak minősül, melyből a Pártnak Ft bevétele származott. A Párt gazdálkodásának belső ellenőrzési feladatait Számvizsgáló Bizottságok végzik. Tevékenységük során felülvizsgálják az éves költségvetéseket és beszámolókat, valamint a Párt pénzügyi-vagyoni helyzetét. A pénzügyi fegyelem és a számviteli rend megszilárdítására irányuló törekvéseik azonban eddig nem bizonyultak megfelelően hatékonynak ben külső szakértő átfogó pénzügyi-gazdasági vizsgálatot végzett, melynek során megállapította a számviteli-pénzügyi rend hiányát, a könyvelési és pénzügyi szabálytalanságokat. Ennek alapján a felelősség megál- 8

11 i. összegző megállapítások, következtetések, javaslatok lapítására, és az érdemi rendezésre az ÁSZ helyszíni vizsgálatát követően történtek intézkedések. Az előző ÁSZ vizsgálat megállapításai alapján az ÁSZ a Párt elnökét számos intézkedés megtételére hívta fel. A felhívásban kezdeményezett intézkedések nagy része a gazdálkodó szervezet hatáskörében nem valósult meg. A könyvvezetési hiányosságok nem szűntek meg, a könyvvezetési helyek kialakítása csak júniusában került összhangba az Alapszabállyal. A gépjármű üzemeltetés és elszámolás szabályozatlansága és szabálytalansága a vizsgált időszakban nem szűnt meg. A tiltott, nem pénzbeni vagyoni hozzájárulás elfogadását sem szüntették meg. A tiltott gazdálkodásból származó bevételt a központi költségvetésbe a jelen vizsgálat befejezéséig nem fizették be. A befizetés teljesítésére az APEH Észak Budapesti Igazgatósága 12. havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezett. Jelen helyszíni vizsgálatot követően az ÁSZ megállapításainak ismeretében a új pártigazgató intézkedési tervet készített, melynek megfelelő és következetes végrehajtásával a törvényes állapot helyreállítható. 2. FELHÍVÁS A TÖRVÉNYES ÁLLAPOT HELYREÁLLÍTÁSÁRA A jelentésben foglalt megállapítások figyelembevételével az Állami Számvevőszék felhívja a Párt elnökét, hogy a törvényes állapot helyreállítása érdekében az alábbi intézkedéseket tegye meg: 1) Gondoskodjon a beszámolóknak a könyvelési adatokkal való összehasonlíthatóságáról és a helyi szervezetek teljes körű beszámoltatásáról. 2) Készíttesse el újra és tegye közzé a jelentésben megállapított beszámolási hiányosságokra való tekintettel a Párt évi gazdálkodásáról szóló beszámolókat. 3) Vizsgáltassa felül a Párt számviteli és beszámolási rendszerét, s ennek eredményeként intézkedjen a belső szabályzatok módosításáról. 4) Intézkedjen, hogy önrevizíóval állapítsák meg a vizsgált időszak könyvelési szabálytalanságait és a szükséges helyesbítések végrehajtásával - a számviteli adatok alapján - állapítsák meg az Országos Hivatal tényleges vagyoni helyzetét. 5) Intézkedjen, hogy a könyvvezetés gyakorlata megfeleljen a hatályos Számviteli törvény előírásainak. 6) Gondoskodjon a devizaforgalom, illetve a külföldi kiküldetési költségek könyvelési szabálytalanságainak megszüntetéséről. 7) Intézkedjen a főkönyvi számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások teljes körű vezetéséről és a nyilvántartásoknak a főkönyvi könyveléssel történő előírásszerű egyeztetéséről. 9

12 i. összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 8) Intézkedjen, hogy az analitikus nyilvántartások tartalma feleljen meg a jogszabályi és a belső előírásoknak. 9) Intézkedjen az utalványozási rend és a bizonylati fegyelem maradéktalan betartásáról. 10) Intézkedjen a gépjármű használat, nyilvántartás és elszámolás rendjének a jogszabályokkal összhangban lévő szabályozásáról az annak megfelelő gyakorlat kialakításáról. 11) Saját hatáskörben rendeljen el vizsgálatot annak tisztázására, hogy a vizsgált időszakban az útiköltség elszámolások valósak voltak-e, és megfeleltek-e a jogszabályi követelményeknek. A vizsgálat alapján tegyen intézkedéseket a törvényes állapot helyreállítására. 12) Gondoskodjon a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok kialakításáról és a vezetői ellenőrzés hatékonyabb működésének megvalósításáról, valamint az ellenőrzési munka alapján a szükséges intézkedések megtételéről. 13) Intézkedjen az és évi illetmény számfejtések felülvizsgálatáról, szükség esetén könyvelési helyesbítéséről, valamint az adók és járulékok önellenőrzéséről. Az önellenőrzés keretében pótoltassa a havonkénti bevallásokat. 14) Saját hatáskörben rendeljen el vizsgálatot annak tisztázására, hogy a Párt szervezetei által használt, nem a Párt tulajdonában álló ingatlanok használata nem ütközik-e a Párttörvény 4. (2) bekezdésébe. A Párttörvény 4. (2) bekezdésébe ütköző esetekben tegyen intézkedést a törvényes állapot helyreállítására. 15) Szüntesse be a XIX. kerületi pártszervezetnél megállapított, a Párttörvény 6. (1) bekezdésében nem engedélyezett tiltott gazdálkodó tevékenységet. A tiltott gazdálkodásból származó bevételeknek megfelelő Ft összeget a jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül a központi költségvetésbe fizesse be. 3. JAVASLATOK Az Állami Számvevőszék javasolja a Kormánynak, hogy: 1) Kezdeményezze a korábbi pártvizsgálatok alapján tett jelzésekre is figyelemmel azon, a pártok számviteli nyilvántartási és beszámolási rendszerét érintő ellentmondások feloldását, amelyek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. törvény, valamint a január 1. napjától hatályos Új Számviteli törvény között továbbra is fennállnak. 10

13 i. összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 2) Kezdeményezzen jogszabály módosítást az önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatával kapcsolatos - az Állami Számvevőszék korábbi jelentéseiben és a jelen Jelentés 3. pontjában is megfogalmazott, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. törvény 4. (2) bekezdésébe ütköző - törvénytelen gyakorlatnak a megszüntetése érdekében. Az Állami Számvevőszék javasolja az APEH Elnökének, hogy: Rendeljen el adóvizsgálatot az Otthon 300 Kft-nél annak tisztázására, hogy a Párt részére biztosított ingyenes ingatlan használattal összefüggésben nem történt-e jogtalan ÁFA visszaigénylés, valamint, hogy a Kft. a Párt részére a vagyoni hozzájárulást adózott eredménye terhére nyújtotta-e. Az Állami Számvevőszék javasolja a pénzügyminiszternek, hogy: A jelentés 3.2 pontjában megállapított, a Párttörvény 6. (1) bekezdés b) pontjában nem engedélyezett, tiltott gazdálkodásból származó Ft bevételnek megfelelő összeggel - a Párttörvény 4. (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Párt évi költségvetési támogatását csökkentse. 11

14 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI BESZÁMOLÓK VALÓDISÁGA 1.1. A teljes vizsgálati időszakra érvényes megállapítások A Párt az és évi beszámolókat (1. és 2. sz. melléklet) a Párttörvény 9. (1) bekezdésében megszabott határidőben és a törvény 1. sz. mellékletében előírt formában április 28-án a Magyar Közlöny 35., illetve április 28-án a Magyar Közlöny 39. számában hozta nyilvánosságra. A közzétett beszámolók az Országos Hivatal, továbbá az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező megyei irodák, valamint az önálló jogi személyiséggel rendelkező helyi szervezetek gazdálkodásának összesített adatai alapján készültek. Az összesítés során nem biztosították a helyi szervezetek teljes körű beszámoltatását, pénzforgalmi adatainak hibátlan feldolgozását. Az évi beszámoló feldolgozásából kimaradt négy szervezet adata, amely az összesített pénzforgalomra vetítve 1-2% körüli hibát okozott. Ennek mértékét növelhette, hogy az 563 működő szervezetből 113 nem küldött jelentést, s több mint felénél hiányzott az adatszolgáltatás pótlására felszólító intézkedés is. Hasonlóan évben sem volt teljes a helyi szervezetek összesítése. A feldolgozásból ismét kimaradt egy szervezet, továbbá a működő 556 szervezetből ténylegesen 134 mulasztotta el jelentési kötelezettségét. Az éves beszámolók összeállítása során a számviteli politika előírásait nem tartották be maradéktalanul, ezért azok a beszámolók összeállításának áttekinthetetlensége, valamint a könyvelési és bizonylatolási szabálytalanságok miatt egyik évben sem feleltek meg az Szt. előírásainak. A pénzforgalmi szemléletű beszámolók elkészítéséhez - a kettős könyvvitel költség adataiból - összeállított számítási anyagból nem állapítható meg, hogy a beszámolók egyes sorainál a költség és kiadás közötti különbözetet milyen módon vették figyelembe, továbbá az sem állapítható meg, hogy a kiadásokat milyen szempont alapján számolták el működési, politikai vagy egyéb kiadásként. 12

15 1.2. Az évi beszámoló Bevételek A beszámoló egyes sorain kimutatott bevételek pontatlanok, nem a tényleges adatokat tartalmazzák és nem teljes körűek, ezért megsértették az Szt ában előírt, a teljesség, a valódiság és a bruttó elszámolás számviteli alapelveket az alábbiak szerint: A megyei irodáknak a költségvetési támogatásból átadott - a 88. Ellátmány számlán elkönyvelt - összeg (6 megyét érintően) 703 E Ft-tal kevesebb a megyék beszámolójában szereplő összegnél. A Jelentés 2.1.2/B. pontjában részletezettek szerint Ft összegű külföldi adományt nem a beszámoló során mutatták ki bevételként, hanem utazási költségcsökkentésként a kiadások között. Három fő által nyújtott - személyenként 100 E Ft feletti - összesen Ft összegű külföldi adományt csak egy személy nevének feltüntetésével és helytelenül 469 E Ft összegben szerepeltették a beszámolóban. Két fő által adományozott E Ft összegű külföldi adományt ugyancsak egy fő nevének feltüntetésével és fentitől eltérő E Ft - összegben mutatták ki Kiadások A kiadások összeállításánál sem érvényesítették az Szt.-ben előírt valódiság, világosság és következetesség alapelveket. Az évi beszámolóban kimutatott E Ft összegű kiadás valódisága nem állapítható meg, mert a beszámoló sorain szereplő adatok nem áttekinthetőek és a könyveléssel nem összehasonlíthatóak Az évi beszámoló Az évi beszámoló elkészítésénél sem érvényesítették teljes körűen az Szt.- ben előírt alapelveket, mert megsértették a teljesség, a valódiság, a világosság, a következetesség és a bruttó elszámolás alapelveket Bevételek Az Országos Hivatal könyvelésében kimutatott megyei támogatások összege 1999-ben is eltér a megyei szervezetek - éves beszámolóhoz készített - összesített kimutatásaiban szereplő adatoktól. Az összesítő kimutatás szerint négy megyei szervezet összesen E Ft-tal több, és két szervezet 540 E Ft-tal kevesebb támogatást kapott az Országos Hivatal könyvelésben szereplő összegnél. Ugyanakkor az összesítő kimutatás adatai egyes esetekben nem egyeznek az összesítés alapját képező megyei beszámolók adataival sem. 13

16 Fentiek miatt a megyei és helyi szervezetek évi beszámolókban szereplő adatai a szükséges ellenőrzés hiányában nem áttekinthetőek és nem teljes körűek. Az évi beszámolóban szereplő E Ft összegű bevétel nem tartalmazza továbbá az Országos Hivatal 5 E Ft összegű tagdíj bevételét, és a 2.1.2/B. pontban részletezett személygépkocsik lízingelésével összefüggő E Ft értékű kötvény visszaváltását. Az Otthon 300 Kft ben kölcsöntörlesztésként E Ft-ot utalt át és e helyett pedig csak E Ft-ot szerepeltettek a beszámolóban Kiadások Az évi beszámolóban kimutatott E Ft összegű kiadás különféle korrekciók, összeadási és egyéb számítási hibák miatt E Ft-tal kevesebb a könyvelésben szereplő adatoknál, és nem állapítható meg, hogy milyen módszer alapján történt a működési és politikai kiadások elkülönítése. Az Országos Hivatalnál a beszámoló összeállítása során az egyéb kiadásoknál összeadási hiba miatt E Ft-tal, az eszközbeszerzéseknél személygépkocsik részletfizetési elszámolásánál E Ft-tal kevesebb kiadást vettek figyelembe. Ugyanakkor helytelenül növelték a kiadásokat az elszámolási előlegek Ft és a kifizetetlen szállítói tartozások Ft összegével, összesen Ft-tal. A beszámoló és a könyvelési adatok közötti eltérések mellett a számítási anyag áttekinthetetlensége miatt a tényleges működési kiadások összege sem állapítható meg. 2. AZ ÉS ÉVI BESZÁMOLÓK MEGALAPOZOTTSÁGÁT ALÁTÁMASZTÓ KÖNYVVITELI MEGÁLLAPÍTÁSOK A könyvelés szabályozottsága A Párt könyvvezetését meghatározó alapvető szabályzatok módosultak év végén új Alapszabályt adtak ki, amely megtartotta a gazdálkodás kétszintű irányításának rendszerét, a költségvetés központi és helyi elkülönültségét. Az Alapszabály részeként március 20-i hatállyal - megújították az országos érvényű Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzatot is, de sem a beszámolás rendjét, sem a könyvvezetés módját nem aktualizálták. 14

17 Elmaradt a korábbi hatályos Számviteli Politika, illetve az ahhoz kapcsolódó értékelési, leltározási, valamint pénzkezelési szabályzat felülvizsgálata, előírásainak módosítása. Nem rendelkeztek az Szt. követelményrendszeréhez igazodó olyan számlarenddel, amely a szervezet által alkalmazott valamennyi számlát, számlacsoportot tartalmazta volna, s meghatározta volna annak könyvelési szabályait, analitikus kötelezettségeit, valamint ellenőrzési pontjait. Az Alapszabály változásaival, illetve a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzattal összhangban rendelkeztek az Országos Hivatal új ügyrendjéről. E szerint az Országos Hivatal részeként úgy szabályozták - az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező - megyei irodák működését, hogy önálló gazdasági tevékenységüket a Gazdasági Referatúra szakmai irányításával végzik és illetékességi területükön közreműködnek a pénzügyi zárómérlegek összeállításában. Tekintettel a helytelen jogszabály értelmezésből fakadó gondokra, az új pártigazgató - a vizsgálatot megelőzően körlevélben intézkedett a megyei irodák gazdasági tevékenységének és könyvelésének központosításáról. A Párt feltételekhez kötötte a helyi szervezetek gazdasági önállóságát. Kötelezően előírták a Működési és Eljárási Rendtartás elkészítését, a Felelősségvállaló Nyilatkozat tételét. A támogatás jogosultságához pedig feltételül szabták az Alapszabálynak megfelelő működést, valamint az éves beszámoló határidőre való benyújtását. Utóbbi kritérium csak rendkívül szűk körben érvényesülhetett, mivel nem volt módjuk a helyi szervezetek szélesebb körű támogatására A könyvvezetés gyakorlata Az Országos Hivatal könyvvezetési kötelezettségének kettős könyvvitel vezetésével tesz eleget. Az Alapszabálytól eltérően önálló jogi személyként működő megyei irodák és az önálló jogi személy helyi szervezetek az egyszeres könyvelés rendszerében naplófőkönyvet vezettek. A korábban részletezett okok miatt az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező megyei irodák adatai a vizsgált időszakban az Országos Hivatal könyvelésében nem szerepeltek. A számvitel rendje, a könyvvezetés gyakorlata egyik évben sem felelt meg az Szt. és a Párt saját szabályzatai előírásainak. A könyvviteli nyilvántartások adatai nem mutatják áttekinthetően - a gazdasági műveletek folyamatos, hiteles bizonylatokkal alátámasztott rögzítésének hiányában - az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változásokat. E mellett az eszközök és források év végi adatai leltárral nincsenek alátámasztva és a mennyiségi nyilvántartások vezetése sem felelt meg a számviteli alapelveknek. A fenti hiányosságok miatt a számviteli adatok nem tükrözik a Párt tényleges vagyoni helyzetét és nem biztosítják az éves beszámolók elkészítéséhez szükséges alapinformációkat. 15

18 Az 1-4. számlaosztályban vezetett mérlegszámlák az eszközöket és forrásokat nem tartalmazzák teljes körűen, áttekinthetően és a tényleges értéküknek megfelelően. A fentiekkel kapcsolatos hiányosságok, hibák az alábbiak. A) Az 1. számlaosztályban kimutatott befektetett eszközök nem a tényleges állapotot tükrözik, mert: a 111. Vagyoni értékű jogok főkönyvi számla helyett a Egyéb ráfordítások költségszámlára könyveltek 1999-ben Ft összegű bérleti jogot A tárgyi eszközök beszerzési értékének könyvelése során a le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem vették figyelembe, hanem költségként elkönyveltek a 8. számlaosztályba. Az Szt. szerint elszámolható értékcsökkenés összegéről kimutatást nem készítettek és a tárgyi eszközök értékcsökkenését egyik évben sem könyvelték el a főkönyvi könyvelésben. A befektetett pénzügyi eszközök kimutatott értéke egyik évben sem teljes körű, mert nem tartalmazza: az Országos Hivatal két Kft-jének MDF-el szembeni tartozásait. Így a Temise Kft. - korábbi időszakból származó E Ft összegű váltótartozását, valamint az Otthon 300 Kft. tartozásának E Ft-ért történt megvásárlásából származó követelést. Az Otthon 300 Kft. fenti E Ft összegű tartozását és E Ft összegű tőkeemelését helytelenül a 8634 Egyéb ráfordítások költség számlára könyvelték. Az Otthon 300 Kft-nek - egy évnél hosszabb időre - nyújtott kölcsönök összegét nem a befektetett pénzügyi eszközök között tartották nyilván. Ezen követelések összege XII. 31-én Ft és XII. 31-én pedig Ft volt. B) A 3-as és 4. számlaosztályban nyilvántartott forgóeszközök és források hiányos, szabálytalan könyvelései az alábbiak: A 3. számlaosztályban nyilvántartott különféle előleg és egyéb követelések adataiból - megfelelő nyilvántartás hiányában - nem állapítható meg a követelés keletkezésének időpontja és a tartozás kiegyenlítésére kötelezett sem. 16

19 Az Otthon 300 Kft. és az Országos Hivatal közötti pénzforgalom helytelen könyvelése miatt a könyvelési adatokból nem lehet megállapítani, hogy a fenti Kft. mennyivel tartozik az Országos Hivatalnak. A 364 Rövidlejáratú kölcsönök főkönyvi számlán tartják nyilván az Otthon 300 Kft-nek nyújtott kölcsönöket. E szerint év végén Ft, év végén pedig Ft volt a Kft. tartozása. A tényleges tartozás azonban ettől eltérő, mert a Kft. által az Országos Hivatalnak szerződés alapján nyújtott különféle szolgáltatásokról kiállított számla Ft. összegével az Otthon 300 Kft. kölcsöntartozását, a 442 szállítók főkönyvi számlával szemben nem csökkentették, holott a fenti számlán a fizetés módjaként Kompenzáció szerepel. Ezért az Országos Hivatal által kimutatott év végi szállítói tartozás helytelenül tartalmazza a fenti összeget is. Az évi devizaforgalom és külföldi kiküldetési költségek könyvelése áttekinthetetlen és szabálytalan. A devizaelszámolási számlák nem a banki adatokkal egyező, jogcímenként részletezett deviza és Ft pénzforgalmat tartalmazzák. Ugyanakkor az 5. számlaosztályban könyvelt külföldi kiküldetési költségek sem a tárgyidőszak tényleges költségeit tartalmazzák, hanem - a bruttó elszámolás elvét is megsértve - a kiküldetési előleg folyósításokat és visszafizetéseket ban például az elkönyvelt Ft összegű tényleges kiküldetési költséget, előleg visszafizetése címén Ft-tal csökkentették, mely összeg az előző évi előlegek visszafizetését is tartalmazza. Így 1998-ban mindössze Ft összegű külföldi kiküldetési költséget mutattak ki a könyvelésben. A devizaforgalom további könyvelési szabálytalanságai az alábbiak: A deviza elszámolási számlákon kimutatott deviza bank forgalmat nem a banki bizonylatok alapján, a pénzintézeti értesítés megérkezésekor könyvelték, hanem év végén egy összegben alaki és tartalmi hiányosságokkal, dokumentációs alátámasztás nélkül kiállított vegyes bizonylatok alapján. A 3862 DEM és a 3864 FRF deviza elszámolási főkönyvi számlák az alábbi szabálytalan könyvelési adatokat tartalmazzák: A fenti főkönyvi számlákon hiteles bizonylati alátámasztás nélkül - utazási előleg visszafizetése címen jóváírták 453,40 DM., illetve 423,10 FRF átszámított Ft és Ft értékét, és a fenti összegekkel az 5122 Külföldi kiküldetési költség számlán a költségeket csökkentették. Emellett a FRF devizaszámlán 2.424,41 FRF összegű Ft adományt utazási előleg visszafizetése címén írták jóvá és a 9. Bevételek számlaosztályba történő könyvelés helyett szintén a kiküldetési költségeket csökkentették a fenti összeggel. 17

20 Külföldi magánszemélyek 100 E Ft feletti adományát nem a bankbizonylat szerinti összegben és időpontban, az adományozó megnevezése nélkül könyvelték el a DM devizaelszámolási számlára és a bevételek közé. Az i bankbizonylat szerint 1 fő Ft (1993 DM) és i bankbizonylat szerint 2 fő Ft (1969 DM) összegű adományt nyújtott az MDF-nek. Az összesen Ft összegű adománnyal szemben az XII. 31-én belső bizonylat alapján Ft-ot könyveltek Külföldi magánszemélyek adománya -ként, nevesítés nélkül a 9. számlaosztályban. A beszámolóban is csak egy adományozó nevét és a fenti helytelen összeget tüntették fel. Elmulasztották a nevesítést továbbá Ft összegű 500 USD adományozásának könyvelésénél és a beszámolóban. Két fő által adományozott E Ft összegű USD-t pedig csak 1 fő megnevezésével tűntették fel és a fentitől eltérő E Ft összegben a bevételek között XII. 31-én külföldi kiküldetési költség címén elkönyvelt 1960 DM, Ft nem a tényleges kiküldetési költségeket tartalmazza, hanem az év folyamán a deviza számláról kifizetett útiköltség előlegeket. 4. számlaosztály áttekinthetetlen és megfelelő bizonylattal alá nem támasztott könyvelési adatok alapján az Országos Hivatal rendelkezésére álló források, ezen belül a tényleges kötelezettségek nem állapíthatóak meg. Az évi könyvelési szabálytalanságok az alábbiak: Nem állapítható meg, hogy a 413 Eredménytartalék növekedéseként a V. 279 sz. és 284 sz. belső bizonylatok alapján Mérlegrendezés címén - a 492 Nyitómérleg számlával szemben - elkönyvelt Ft és Ft miért eredményezett forrásnövekedést, mivel a fenti bizonylatokon nem tüntették fel a könyvelés jogcímét és az előző évi zárómérleg főkönyvi számlát sem alkalmazták. A 445 Szállítók előző évek elnevezésű főkönyvi számlán szereplő Ft összegű tartozásról nem állapítható meg, hogy milyen szerződés alapján keletkezett, és elismert fizetési kötelezettség-e. Ugyancsak megállapíthatatlan, hogy a 48 Passzív időbeli elhatárolás számlán az előző évről áthozott Ft milyen időszakot érintő bevétel, vagy kiadás volt, illetve mikor került elszámolásra. Az évi könyvelés során sem rendezték az előző évekről áthúzódó tisztázatlan tartozásokat és követeléseket. A könyvelést és a beszámoló összeállítását érintő további hiba a személygépkocsik lízingelésének elszámolása. 18

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160.

JELENTÉS. a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1993. augusztus 160. JELENTÉS a Független Szadáldemokrata Párt 1990-1991. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1993. augusztus 160. Az ellenőrzést vezette: Dr. Elek János osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést

Részletesebben

9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1996-1997. évi

Részletesebben

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9937 Jelentés a Köztársaság Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók valódisága

Részletesebben

340 Jelentés az Agrárszövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

340 Jelentés az Agrárszövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 340 Jelentés az Agrárszövetség 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A Szövetség gazdálkodásáról szóló 1994-1995. évi beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

9902 Jelentés a Magyar Demokrata Fórum évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9902 Jelentés a Magyar Demokrata Fórum évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9902 Jelentés a Magyar Demokrata Fórum 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1996-1997. évi beszámolók

Részletesebben

341 Jelentés a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

341 Jelentés a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 341 Jelentés a Kereszténydemokrata Néppárt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1994-1995. évi beszámolók

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0130 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0303 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

JELENTÉS A évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről

JELENTÉS A évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről JELENTÉS A 2004 2005. évi időközi országgyűlési választási kampányra a jelölő szervezetek által fordított pénzeszközök ellenőrzéséről 0562 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0009 Jelentés a Magyar Igazság és Élet Pártja 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998.

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. november 0134 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

0004 Jelentés a Magyar Szocialista Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0004 Jelentés a Magyar Szocialista Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0004 Jelentés a Magyar Szocialista Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A Párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998. évi beszámolók

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről március

JELENTÉS. a Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről március JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0902 2009. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0548 2005. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

JELENTÉS január

JELENTÉS január JELENTÉS a 2011. évi időközi országgyűlési képviselő-választási kampányokra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a képviselethez jutott jelölő szervezeteknél 13001 2013. január Állami Számvevőszék

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

339 Jelentés a Munkáspárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

339 Jelentés a Munkáspárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 339 Jelentés a Munkáspárt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RÉSZ II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A párt 1994. és 1995. évi gazdálkodásáról közzétett

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0561 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

Belső szabályzatok tartalmi elemei Készítette: Győrffi Dezső

Belső szabályzatok tartalmi elemei Készítette: Győrffi Dezső Belső szabályzatok tartalmi elemei Készítette: Győrffi Dezső 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 I. Ávr. 13. (2) bekezdés szerint előírt szabályzatok 1) Gazdálkodási szabályzat (adatszolgáltatásra,

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0302 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Demokrata Fórum 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0457 2004. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

JELENTÉS. a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt 2007-2008. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0951 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1.

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

51 344 01 Pénzügyi- Számviteli ügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége. B) Könyvvezetés és beszámolókészítés

51 344 01 Pénzügyi- Számviteli ügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége. B) Könyvvezetés és beszámolókészítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/3-304/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. október 08. 11:45 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22.

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22. Adószám: 198380843-1-19 Musical-re hangolva Egyesület 8100 Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet 2014. május 22. 1. Általános jellemzők Cégadatok Név: Musical-re hangolva Egyesület Adószáma:

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0454 2004. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41. 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF

Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41. 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41 Főkönyvi kivonat 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 099 263 1 782 014 2 099 263 1 821 886 2 099 263 1 821 886 277 377

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

2012. 01. 01. -2012. 12. 31.

2012. 01. 01. -2012. 12. 31. DEBRECENI KÖR DÁMA EGYESÜLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2012. 01. 01. -2012. 12. 31. A Debreceni Kör Dáma Egyesület Székhelye: 4024 Debrecen, Kadosa u. 5. sz. 1999. 11. 17. én alakult Bírósági végzés száma:

Részletesebben

JELENTÉS. a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 12100 2012.

JELENTÉS. a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 12100 2012. JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége a Magyar Liberális Párt 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12100 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0007-055/2012. Témaszám:

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

JELENTÉS május

JELENTÉS május JELENTÉS a 2010. évi októberi időközi országgyűlési képviselő-választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a képviselethez jutott jelölő szervezetnél 1103 2011. május 3. Önkormányzati

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabad Demokraták Szövetsége 2001-2002. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0352 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2015. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben