JEGYZŐKÖNYV. Rupa Éva általános elnökhelyettes, Ifj. Kozák János és Orbán István képviselők.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Rupa Éva általános elnökhelyettes, Ifj. Kozák János és Orbán István képviselők."

Átírás

1 Szám:12/23-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat november 29-én 15:30 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Jelen voltak továbbá: Távolmaradtak: elnök, Rupa Éva általános elnökhelyettes, és Orbán István képviselők. Erdős László, CKÖ Szentgál Holdosiné Bánhegyi Ildikó Szakmai Kabinet vezető; Pápa Városi CKÖ Rupa László, CKÖ Veszprém költségvetési csoportvezető, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Dömötör Miklós, Markos Róbertné és Nyári Katalin képviselők. Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a hivatal munkatársait, valamennyi megjelentet. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, így a testület ülését megnyitotta. Ismertette az írásban kiküldött napirendeket. Megkérdezte, van-e más javaslat a napirendekkel kapcsolatban. Mivel más javaslat nem hangzott el, indítványozta, hogy a testület az ülés napirendjét az írásban kiküldött meghívó szerint fogadja el. 47/2011. (XI. 29.) MCKÖ határozatot A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat november 29-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Javaslat a cigány kulturális hagyományok ápolása érdekében tett kiemelkedő tevékenységet elismerő oklevél adományozására (zárt ülés) Előadó:, az MCKÖ elnöke 2. Vegyes ügyek

2 2 3. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előadó:, az MCKÖ elnöke 4. Közmeghallgatás Határidő: Felelős: azonnal elnök Napirendek tárgyalása: 1. Javaslat a cigány kulturális hagyományok ápolása érdekében tett kiemelkedő tevékenységet elismerő oklevél adományozására A bizottság a napirendet 15:31 órától zárt ülésen tárgyalta. Zárt ülés. Zárt ülés vége 15:40 órakor. Nyilvános ülés folytatása: 2. Vegyes ügyek Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat honlapjával kapcsolatos teendők Felvetette a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat honlapjának a problémáját. Elmondta, a testület február 9-ei ülésén döntött arról, hogy a honlap frissítésének teendőivel Rupa Évát bízza meg. Elmondta továbbá, a honlap frissítése a lehetőségekhez mérten megtörtént, azonban a szerkesztési feladatokat profi program hiányában nem tudják megcsinálni. Szólt arról is, hogy évi költségvetésükben a honlap éves fenntartási költsége betervezésre került. Szerinte mintegy 5-10 ezer forintról van szó, ami a jövő évi költségvetést terhelje. Úgy vélte, nem kellene most kötelezettséget vállalni, hanem meg kellene nézni, hogy mennyi pénzmaradvány van. Felhívta a figyelmet arra, ahhoz, hogy a következő évre a megmaradó pénzt át lehessen vinni, kötelezettséget kell vállalni. Felvetette, meg kellene egy összeget határozni, hogy mennyi pénzért meddig mennek el a honlap aktualizálásában. Hozzáfűzte, a kötelezettségvállaláshoz szükséges árajánlat bekérése, megrendelés és annak visszaigazolása. Megjegyezte, a függőben lévő elszámolások egyeztetését követően mint például az útiköltség-elszámolás már látható, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, továbbá a dologi kiadások között átcsoportosításra is lehetőség van.

3 3 Javasolta, hogy a honlap további frissítésére, szerkesztésére 15 ezer Ft-ot különítsenek el a évi költségvetés terhére. Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, indítványozta, hogy a testület döntsön a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat honlapjának frissítése céljából elkülönített 15 ezer Ft-ról. 49/2011. (XI. 29.) MCKÖ határozatot A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat a évi költségvetése terhére a honlap frissítésére, szerkesztési feladatainak ellátására 15 ezer Ft-ot különít el. Határidő: december 31. Felelős: elnök Döntés a 42/2011. (XI. 8.) MCKÖ határozat visszavonásáról, továbbá az MCKÖ évi költségvetési előirányzatából fennmaradó összeg felhasználásáról Hivatkozott az MCKÖ november 8-ai ülésére, ahol a testület döntött egyes cigány kisebbségi önkormányzatok támogatásáról, melynek fedezetéül a évi feladatalapú támogatás és a kamatbevétel együttesen 211 ezer Ft szolgál. Elmondta, a testület a 42/2011. (XI. 8.) MCKÖ határozatával döntött arról is, hogy a fenti összegből fennmaradó 71 ezer Ft felhasználásáról e testületi ülésen kíván dönteni. Ismertette az MCKÖ évi költségvetési kiadásait feladatonkénti részletezésében, figyelembe véve az előző napirendnél hozott 15 ezer Ft-tal kapcsolatos átcsoportosításról szóló döntést is. Jelezte, hogy a testületnek döntenie kellene a 324 Ezer Ft-ról, mely összeg magába foglalja a 71 ezer Ft-ot is. Megkérdezte, kinek van kérdése, hozzászólása az elhangzottakhoz. Orbán István Megkérdezte, lehet-e ez az összeg pénzmaradvány. Válaszában elmondta, hogy abban az esetben lehet pénzmaradvány, ha van hozzá konkrét feladat, konkrét kötelezettségvállalás, megrendeléssel és annak visszaigazolásával is. Az összeg felhasználásával kapcsolatban példaként felvetette egy jövő évben megrendezendő előadás lehetőségét, melynek előkészítésére lehetne javaslatot tenni.

4 4 Kérte a testület tagjait, tegyenek javaslatot a 324 ezer Ft lekötésére, felhasználására. Véleménye szerint először azt kellene eldönteni, hogy át akarják-e vinni a pénzösszeget jövő évre, vagy még az idén el kívánják költeni, mert akkor annak megfelelően kellene keresni a lehetőséget. Orbán István Kérte a november 8-ai ülésen elfogadott évi költségvetési koncepcióban foglaltak felidézését. Ismertette az MCKÖ évi költségvetési koncepciójáról szóló 35/2011. (XI. 8.) MCKÖ határozatot. Orbán István Felvetette, hozzanak döntést arról, hogy a koncepcióban megfogalmazott célok valamelyikére akár kettőre is fordítják az összeget. Elképzelhetőnek vélte, hogy a jövő évben még kevesebb összeg áll majd a rendelkezésükre. Ennek ellenére szerinte ilyen rövid idő alatt nem lehet eldönteni, hogy mire költsék el az összeget, ezért javasolta, hívjanak össze még egy ülést. Megjegyezte, már nem kíván összehívni több ülést az idén. Rupa Éva Úgy vélte, ha a megyei szintű felméréseket, kutatásokat, adatbázis összeállítását komolyan gondolják, akkor arra kellene átvinni a jövő évre az összeget, viszont azt csak kötelezettségvállalással lehetséges. Megkérdezte, ezt hogyan bonyolítják le. Javasolta egy megbízási szerződés megkötését. Felvetette, amennyiben most kötelezettséget vállalnak, az később nem módosítható. Jelezte, Orbán István képviselőtársa által felvetettekkel tud azonosulni, azonban megjegyezte, ha nagyon elhúzzák a következő ülést, akkor nem lesz idő kötelezettséget vállalni, mert jönnek az ünnepek. Holdosiné Bánhegyi Ildikó A Szakmai Kabinet vezetőjeként felvetette egy képzés megszervezését, mely szintén a évi koncepció céljai között szerepel, úgymint a megalakult kisebbségi önkormányzatok képviselőinek összehívása, felkészítése a képviselői feladatok ellátására.

5 5 Egyetértett az elhangzottakkal, ezért javasolta, a évi koncepcióban szereplő, a megalakult kisebbségi önkormányzatok képviselőinek összehívása, felkészítése a képviselői feladatok ellátására meghatározott cél megvalósítása érdekében tegyenek látogatást a pécsi Gandhi Gimnáziumba, valamint a Ceferino Házba. Választását azzal indokolta, hogy mivel a Gandhi Gimnáziumba 2012 februárjában lesz a beiratkozás, így aki tovább szeretne tanulni, annak ez egy jó tájékozódási lehetőség. Ötletként vetette fel, hogy a cigány kisebbségi önkormányzatokon keresztül támogassák a gyermekek oktatását. Példaként említette az eszközvásárlást, úgymint könyv, táska vásárlása. Jelezte, a cigány kisebbségi önkormányzatok nem támogathatnak magánszemélyeket. Orbán István A Gandhi Gimnáziumba történő látogatást szorgalmazta, azon gyermekek részére, akik tovább szeretnének tanulni. Felvetette egy helyben megrendezendő képzés ötletét. Rupa Éva Szintén jónak vélte a Gandhi Gimnázium ötletét, tehát felkeresni az iskolát, megnézni az ottani lehetőségeket, majd a CKÖ-k bevonásával összeállítani azoknak a fiataloknak a névsorát, akik a Gandhi Gimnáziumba szeretnének továbbtanulni. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Indítványozta, hogy a testület döntsön a 42/2011. (XI. 8.) MCKÖ határozat visszavonásáról. 50/2011. (XI. 29.) MCKÖ határozatot A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 42/2011. (XI. 8.) MCKÖ határozatát visszavonja. Határidő: Felelős: azonnal elnök

6 6 Indítványozta, hogy a testület döntsön a 324 ezer Ft-nak a évben megrendezésre kerülő Pécsi Szakmai Nap elnevezésű rendezvényre történő felhasználásáról. 51/2011. (XI. 29.) MCKÖ határozatot A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetéséből a rendelkezésre álló szabad források terhére beleértve a évi feladatalapú támogatás és kamatbevétel fel nem használt összegét is 324 ezer Ft-ot a évben megrendezésre kerülő Pécsi Szakmai Nap elnevezésű rendezvényre kívánja fordítani. Határidő: március 31. Felelős: elnök 3. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Kérte Farkas Barbarát, hogy az előzőekben tárgyalt napirendek keretében meghozott döntések figyelembevételével tegye meg kiegészítését. Tájékoztatásul közölte, hogy a határozati javaslat továbbra is marad ebben a formában, azonban a határozat melléklete az előzőekben foglaltak szerint módosul. Megkérdezte képviselőtársaitól, hogy kinek van kérdése, hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Indítványozta, hogy a testület döntsön az előterjesztés határozati javaslatáról, az előzőekben már tárgyalt napirendek keretében meghozott döntések figyelembevételével.

7 7 52/2011. (XI. 29.) MCKÖ határozatot A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének egyes előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak: adatok ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat BEVÉTELEK Hozam és működési célú kamatbevétel Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek mindösszesen KIADÁSOK 1.1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési kiadások összesen Kiadások mindösszesen Határidő: Felelős: azonnal, Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 4. Közmeghallgatás A közmeghallgatás külön jegyzőkönyvbe került rögzítésre. Mivel további hozzászólás, megtárgyalandó téma nem volt, a testület ülését 16:22 órakor bezárta. K.m.f. elnök Rupa Éva általános elnökhelyettes, jegyzőkönyv-hitelesítő

8 8 52/2011. (XI. 29.) MCKÖ határozat 1. melléklete A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési kiadásai feladatonkénti részletezésben adatok ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat Teljesítés Maradvány Képviselők tiszteletdíjának és versenybírói díj fedezete Személyi juttatások összesen: Képviselők tiszteletdíjának és versenybírói díj után fizetendő járulék Munkaadókat terhelő járulékok Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben) Irodaszer vásárlása Egyéb dologi kiadások (pályázati önrész biztosítása, kulturális rendezvények, honlap, stb.) Honlap felület frissítés Megyei kisebbségi, kulturális programok és egyéb működési kiadások Nagyvázsonyi kisebbségi nap megrendezése Mencshelyi kisebbségi nap megrendezése Pécsi Szakmai Nap megrendezése Reprezentációs kiadások évi újévi fogadás november 29-i közmeghallgatás december 13-i megyei fórum Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen: Veszprém Megyei Önkormányzat évi támogatásának visszafizetési kötelezettsége Szentgáli Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása kisebbségi nap szervezése Várpalotai Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása ifjúsági csapattal megrendezésre kerülő sportnap Sümegi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása kisebbségi nap szervezése Bakonytamási Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása kisebbségi nap szervezése Támogatásértékű működési kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

JEGYZŐKÖNYV. István képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. István képviselők. Szám:12/16-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 8-án 9:25 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80.058-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. május 6. napján 16.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Hofferné Hanich Erika Schindler László Weisz Tibor képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Hofferné Hanich Erika Schindler László Weisz Tibor képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2010. június 24-én 16 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. május 21-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 9/2009. (V. 22.) rendelet: az önkormányzat 2008.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés DEUTSCHE MINDERHEITENSELBSTVERWALTUNG DUNAFALVA DUNAFALVI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés Készült:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak:pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 114 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. november 25- én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2013. (II. 13.) határozata a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2013. (II. 13.) határozata a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1/2013. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: 1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben