Részletes ismertetô. Értékesítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részletes ismertetô. Értékesítés"

Átírás

1 Részletes ismertetô Értékesítés

2 Pénzügy/Számvitel Projektmenedzsment Költség és Fedezetszámítás proalpha - Értékesítés A proalpha a siker záloga! A proalpha integrált teljes körû megoldást nyújt valamennyi értékesítési tevékenység lebonyolításához az értékesítés-tervezéstôl az ajánlat-elôállításon keresztül a rendelés lebonyolításáig, valamint az ehhez kapcsolódó vevôszolgálati tevékenység támogatásáig. A piaci globalizáció egyre szélesebb körûvé válásával a többnyelvûség alapkövetelménnyé vált. Az értékesítéssel foglalkozó kollégák a kényelmes részletfunkciókat különösen méltányolják. Így például minden bizonylat és feljegyzés a végrehajtási határidôvel együtt megjelenik a személyre szabott elintézendô feladatok listáján, és onnan közvetlenül feldolgozható vagy más munkatársnak továbbítható. Az értékesítési modulok az integrált teljes körû proalpha megoldás alkotóelemei, amelyek egységes funkció- és adatmodellen alapulnak. Így az aktuális információk mindig felhasználhatóak, például egy cikk diszponálásánál, az egyes fedezeti összegek megállapításakor, a projektköltségek nagyságának és összetételének meghatározásakor, a vevôi nyitott tételek áttekintésekor, vagy egy-egy vevôi rendelés gyártási állapotának nyomon követésekor. Ilyen információkat, megbízható minôségben csak egy valóban integrált, teljes körû megoldás képes nyújtani. Gyors ajánlatadás, megbízható lebonyolítás Egy komplex gyártóberendezésre vonatkozó ajánlat elkészítésekor biztosítani kell a rugalmas kezelhetôséget. Az értékesítési munkatársaknak a variánstermékeknél csupán a termékjellemzôket kell felvenniük, a megengedett kombinációkat a rendszer automatikusan kínálja fel. Az eladási árakat ezek után a rendszer a meghatározott variánsok alapján állapítja meg. Egy termék különbözô tulajdonságai, mint például a szín, méret, minôség, anélkül kezelhetôk, hogy minden egyes alkalommal új cikkszámot kellene felvenni. Telefonon történô értékesítéskor a gyors rendelésfelvétel és lebonyolítás áll a középpontban. A cikkek és a hozzá tartozó egyéb adatok kikereséséhez és meghatározásához kényelmes és hatékony keresôfunkciók állnak rendelkezésre. Információs- & Kontrollingrendszer A bizonylatok feldolgozásánál a termékekre vonatkozó készlet-információknak közvetlenül rendelkezésre kell állniuk, tudni kell foglalásokat végrehajtani, és kiszállításokat indítani. Az árakat és a feltételeket gyorsan és megbízhatóan kell megállapítani a vevôspecifikus megállapodások figyelembevételével. A forgalom vagy a fedezet alapján elszámolt jutalék többféle módon határozható meg, és egy-egy tételhez egyidejûleg több képviselô is hozzárendelhetô. Speciális követelményeket támaszt a gyártókkal szemben a sorozattermékekkel folytatott kereskedelem, valamint a beszállítóipar is. Ezen a területen gyakoriak a keretrendelések, az adott idôpontra vagy az elôrehaladás üteméhez igazított szállítói lehívások. A proalpha képes ezen, egymástól eltérô igényeknek megfelelô megoldás biztosítására. A különbözô ágazatok sajátosságait a proalpha a standard termék módosítása nélkül képezi le, például a komissiózó és a közvetett értékesítés sajátosságait is. Azok az esetek is könnyen kezelhetôk, amikor a számlacímzett eltér a megrendelôtôl. Lízingtársaságok esetén ez megváltoztathatja a fizetés módját, más esetekben csak számlaellenôrzési szempontból van erre szükség. A proalpha teljes mértékben kielégíti a beszerzési társulások tagjainak áruellátása által támasztott követelményeket beleértve az eltérô fizetési sajátosságokat, és azok kezelését a pénzügyben. Az elôlegek, a levonások, a rész- és végszámlák kényelmes feldolgozása szintén a jól bevált standard termék része. Értékesítés tervezés Ajánlatkezelés Rendeléskezelés Komissiózás és Kiszállítás Számlázás Diszpozíció Keretrendelés Lehíváos rendelés Csomagjegy Szállítólevél Számla Elôleg Termelés & Beszerzés Rendeléskalkuláció Reklamációkezelés Értékesítés Értékesítés

3 Kifinomult és könnyen kezelhetô árpolitika A komplex folyamatokat egyszerûen megvalósítani: ennek a kihívásnak a proalpha szakemberei kiválóan eleget tettek. Ezt tapasztalhatják például az árképzésnél és az árkarbantartásnál az értékesítéssel foglalkozó szakemberek. Itt valamennyi ár, engedmény és felár egymástól függetlenül, tetszôlegesen meghatározható lépcsôkben kezelhetô. Az árlisták száma beleértve az idegen pénznemûeket is - gyakorlatilag korlátlan. Mind az áraknak, mind a kedvezményeknek és a feláraknak, mindig van idôbeli érvényességük. Mivel az árak és a kedvezmények már az érvénybelépésük elôtt is karbantarthatók, ezért az értékesítési akciók speciális feltételei még az akció kezdete elôtt, idôben beállíthatók. Eközben a módosítások és változtatások magától értetôdôen folyamatosan dokumentálásra kerülnek. Komissiózás és kiszállítás a kapcsolat a raktár és a vevô között A komissiózás különösen a csomagküldô és kiszállítást is végzô vállalkozásoknál tölt be fontos szerepet, de az autógyárak beszállítóinak is szigorúan tartaniuk kell magukat megrendelôik Just-In-Time-elôírásaihoz, ezért a proalpha a kiszállítandó megrendelések adatai alapján a gépi vagy kézi komissiózáshoz minden információt rendelkezésre bocsát. A komissiózásnak a legegyszerûbb változata, amikor a kigyûjtési listák a komissiózóna és a kiszállítási mód szerint elkülönítve kerülnek kinyomtatásra, a legbonyolultabb pedig, amikor a rendszer végzi a komissiózó gépek vezérlését. A folyamat során nyomtatásra kerül minden ehhez szükséges dokumentum: szállítólevél, szállítmányozási megbízás, export nyilatkozat, stb. A sorozatszám - a termékkövetés kulcsa A sorozatszám kezelést - a klasszikus motívumok mellett, mint pl. a garanciaigények ellenôrzése, a mûszaki módosítások dokumentálása a proalpha felhasználók egyre inkább mint marketingeszközt használják fel az értékesítés utáni vevôszolgálati tevékenységekhez. A proalpha -val tetszôleges számú sorozatszám-tartomány kezelhetô pl. a különbözô cikkcsoportokhoz mindig szabadon választható formátummal. A sorozatszám-köteles cikkek esetén valamennyi ki- és visszaszállításnál kötelezô a sorozatszám megadása, mely sorozatszámok vagy automatikusan képzôdnek, vagy manuálisan kerülnek megadásra. Az egyértelmû sorozatszám használatával az egy berendezéshez tartozó összes információ lekérdezhetô vagy kinyomtatható. Ide tartozik például az összes kapcsolódó bizonylat, a garancia idôszakok, a gyártási év, a verzió és a karbantartási határidôk. A rendszerben rendelkezésre álló Workflow-komponensek segítségével a vevôszolgálati munkatárs még idejében, a karbantartási intervallum letelte elôtt jelzést kap a feladatmonitorában. Lehetôség van egy második szám pl. egy engedélyszám megadására, és ennek további keresôkritériumként való felhasználására is. proalpha: Rendelés Fájl Funkció Nézet Extrák Törzs Infó? Vevô: Név: Címzett: Utca: Város: Rendelésfajta: Megrendelés: Szállít.megjegyz.: Megrendelés dátuma: Kért határidô: Szállítási határidô: Raktár: Szállítási feltétel: Kiszállítási mód: Bizonylatszám: Cím Dominó Kft. Nyelv: Magyar Paraméter Valuta: 0 Ft Ügyintézô: Kiss Péter Tamás u. 26. Újraelôvétel: Pápa Monogram: alap Teljesítés kelte: kedd Adatfelvevô: Kiss Péter Módosító: Kiss Péter kedd kedd? 1 Nagybai engedményes 3 Saját fuvar Ügyletfajta: AlapadatokFeltételek proalpha: Rendeléspozíciók Ûrlap Adóalapok Szállítói c. Számlac. (c) 2001 Fájl proalpha Funkció Software Nézet Kft. Extrák Budapest Törzs Infó? Kiss Péter Munkaszám: Projekt: Költségviselô: proalpha: Rendelés összesen: Áruérték: Felárak nettó: 0 Összesen nettó: Pozíció: 1.0 Hitelkeret: Ft Bruttó hozam: Cikk: Egyenleg: Ft Árrés: 100% Végöszeg: Ft Összesen bruttó: Megnevezés: Hg. tábla 1.5x Vásárolt cikkek Raktár: 1102 Mennyiség: 500,000 kg Lefoglalt menny.: 0 kg Egységár: 2.000,00 E kg M Szállított menny.: 0 kg Fuvar: 20,00 U Stornírozott menny.: 0 kg -10,00 U Komissiószám: Eladási ár: Szállítási feltét: 2 Leszállítva + Fuvarktg. 0 % V Tömeg: 0 / kg 0 % U Kért határidô: kedd Szállítási határidô: kedd (c) 2001 proalpha Software Kft. Budapest Teljes ár: 0 % U Ft %

4 Gördülô értékesítéstervezés - a tervezhetô siker Az egyes ágazatokban az értékesítési mennyiség és az árbevétel tervezéséhez a módszerek olyan mértékben különböznek, mint maguk az ágazatok. Vannak ágazatok, ahol a tapasztalati úton megállapított havi értékek alapján érdemes tervezni, máshol az éves tervértékek tervelosztási arányszámok segítségével kerülnek felosztásra. Ha kellô mennyiségû számadat áll rendelkezésre, lehetôség van a statisztikai módszerek, pl. a sokváltozójú prognózis- -számítás alkalmazására. A gyakorlat gyakran igényli a gördülô tervezés alkalmazását, amihez a proalpha biztosítja mind az egyszerû, mind a komplex matematikai eljárások használatát. Az értékesítési tervszámok meghatározhatók értékesítési mennyiség, forgalom vagy fedezet formájában. A tervszámok vevôkre, ágazatokra, régiókra, cikkekre, cikkcsoportokra, részlegekre és rendelésfajtákra, valamint ezek kombinációira vonatkozhatnak. A kiválasztott tervezési szemponttól függetlenül a többi nézet is rendelkezésre áll. A prognózis-számításokat cikkcsoport szinten vagy cikkenként lehet megjeleníteni. A visszatekintési és a tervezési horizont szabadon határozható meg. A különbözô matematikai modellek figyelembe vehetik a szezonális eltéréseket és a trendeket is. Paraméter-vezérléssel további, cégspecifikus megoldások is megvalósíthatók. Így például az idôben közelebbi tényszámok az idôben régebbi tényszámoknál nagyobb súlyozással vehetôk figyelembe. A kiválasztott eljárásoknak a mindenkori adatokhoz való illeszkedését a rendszer felügyeli. Reklamációkezelés és szolgáltatásfejlesztés A magas szintû minôségbiztosítási követelmények ellenére a reklamációkezelés kérdése továbbra sem hagyható figyelmen kívül. A proalpha segítségével így összegyûjtött információk mind a termékfejlesztési és gyártási, mind az értékesítési folyamatban hasznosíthatók. Ennek eszköze a bejövô reklamáció automatikus továbbítása az illetékes vevôszolgálati munkatárshoz és a felelôs termékmenedzserhez. A reklamáció következtében fellépô költségek a tevékenység és az anyagfelhasználás szerint megkülönböztetve a javítási megbízásokhoz, vagy közvetlenül a reklamációhoz rendelhetôk hozzá. A reklamációk során megállapított termékhiányosságok mellett rögzíthetôk a hibafajták és ezek okai is, amelyek kiértékelhetôk és továbbíthatók a fejlesztô és a gyártó részlegekhez. A reklamációkezelés így a proalpha integrált teljes körû megoldásának a minôségbiztosítást támogató egyik alkotórésze.

5 A proalpha moduláris réteges felépítése garantálja valamennyi alkalmazás közvetlen kapcsolódását és az összes információ felhasználhatóságát az Információs- & Kontrollingrendszerben. Alapszolgáltatások Termelés Információs- & Kontrollingrendszer Logisztika Pénzügy/Számvitel Költség- & Fedezetszámítás Munkaügy Információfölénnyel nyerni A vállalati vezetôk döntéseihez elengedhetetlen, hogy egyéni igényeikhez szabott megbízható információkkal legyenek ellátva. Ezen túlmenôen a proalpha integrált Információs- & Kotrollingrendszerrel minden dolgozó saját maga alakíthatja ki információszolgáltatását legyen az on-line lekérdezés a képernyôn vagy nyomtatott lista. Függetlenül attól, hogy vevôkrôl, képviselôkrôl, ágazatokról, régiókról, cikkekrôl, cikkcsoportokról, sorozatszámokról, bizonylatokról, rendelésfajtákról, ügyintézôkrôl vagy ezek kombinációiról készült statisztikákról van-e szó, billentyûlenyomással vagy egérkattintással forgalmi adatok, haszonkulcsok, vagy fedezeti összegek állnak rendelkezésre a kiválasztott összefüggésekben. Az információk az ügyintézôk számára részletesen, a menedzsment számára összevont formában jeleníthetôk meg. Ezek az információk mind a nyitott mind az archivált bizonylatok alapján elôállíthatók. A bizonylatok logikailag kapcsolódnak egymáshoz, így például egy szállítólevélbe való betekintéskor a hozzá tartozó megrendelés és számla is egyszerûen megtekinthetô. proalpha: Vevôk Fájl Feldolgozás Funkció Nézet Extrák Törzs Infó? Vevô: Utca/HázSz/: Ország/ISZ/Város: Név: Dominó Kft. Tamás u. 26. H 8500 Pápa ABC-osztály: A Zárolásszint: W Vevô óta: Ügyintézô: Kiss Péter Forgalom hó: Forgalom év: Forgalom elôzô év: Keresôfogalom: Szelekció: Telefon: 89/ Telefax: 89/ Utolsó rendelés: Hitelkeret: Utolsó száll.lev.: Egyenleg: Utolsó számla: Utolsó fizetés: Utolsó felszólítás: proalpha Grafikon AlapadatokFájl Számlaparaméterek Szerkesztés Nézet? Szállítási paraméterek Bankkapcsolat Árképzés Infó (c) 2001 proalpha Software Kft. Budapest Forgalom (millió) Negyedév Forgalom domino Belf.vevô A proalpha szoftver moduláris réteges felépítése garantálja valamennyi alkalmazás közvetlen kapcsolódását és az összes információ felhasználhatóságát az Információs- & Kontrollingrendszerben.

6 Meghatalmazott képviselônk:

Részletes ismertetô. Projektmenedzsment

Részletes ismertetô. Projektmenedzsment Részletes ismertetô Projektmenedzsment proalpha - Projektmenedzsment A proalpha projektmenedzsment modul egy olyan eszköz, amellyel minden, a projekttel kapcsolatban felmerülô feladat kezelhetô. A többfelhasználós

Részletesebben

1. Bevezetés 4 1.1. Az ABAS Software AG 4 1.2. Az ERP projektek sikertényezői 4 1.3. Szoftver 5 1.4. Kompetencia 11 1.5.

1. Bevezetés 4 1.1. Az ABAS Software AG 4 1.2. Az ERP projektek sikertényezői 4 1.3. Szoftver 5 1.4. Kompetencia 11 1.5. 1/152 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 1.1. Az ABAS Software AG 4 1.2. Az ERP projektek sikertényezői 4 1.3. Szoftver 5 1.4. Kompetencia 11 1.5. Módszer 19 2. Alaprendszer 23 2.1. Adatbázis 23 2.2. Változótáblázatok

Részletesebben

ENTERPRISE APPLICATIONS

ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 1. oldal 2. oldal Ritkán állunk meg a mindennapi munka során, hogy átgondoljuk, honnan jöttünk és hová tartunk. Cégünk húszéves jubileuma azonban

Részletesebben

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT.

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. KFKI ISYS MFG/PRO eb2 Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. B E V E Z E T Ô MFG/PRO integrált vállalatirányítási rendszer Az MFG/PRO integrált vállaltirányítási rendszer mûködésének

Részletesebben

ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER

ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER Verzió: 2.1.56 Felhasználói kézikönyv Kronos Trade Kft. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 12 KERESKEDELEM (SZÁMLÁZÁS)... 13 KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS... 14 GYÁRTÁS... 14 HÁZIPÉNZTÁR...

Részletesebben

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ TRON Integrált Vállalatirányítási Rendszer Termékismertetõ 2000 Bevezetés A mai felgyorsult, számítógépek által irányított gazdasági életben, tevékenységi körtõl függetlenül már a néhány fõt foglalkoztató

Részletesebben

Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer NetSoft Informatika Kft.

Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer NetSoft Informatika Kft. Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer számlázó program írásos dokumentáció Verziószám: NS0014 Frissítés dátuma: 2015.09.01. Okos-Számla online számlázó program, mely összetett integrált ügyviteli

Részletesebben

Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. A Microsoft Dynamics NAV 2013 R2-csomagok tartalma és a funkciók rövid bemutatása. Megjelent: 2013.

Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. A Microsoft Dynamics NAV 2013 R2-csomagok tartalma és a funkciók rövid bemutatása. Megjelent: 2013. Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 A Microsoft Dynamics NAV 2013 R2-csomagok tartalma és a funkciók rövid bemutatása Megjelent: 2013. november A Microsoft Dynamics NAV 2013 R2-csomagok tartalma és a funkciók

Részletesebben

Vállalatirányítási megoldás kisés középvállalatok számára. A megoldás áttekintése

Vállalatirányítási megoldás kisés középvállalatok számára. A megoldás áttekintése Vállalatirányítási megoldás kisés középvállalatok számára A megoldás áttekintése Tartalom Bevezetés 3 SAP Business One: legfontosabb különbségek 4 Üzleti előnyök 5 A funkciók áttekintése 6 Pénzügy 8 Az

Részletesebben

OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5

OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5 OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5 2/14 oldal OPS - Optimized Productivity System Nr:11082901 A bemutatása A cég 2000-ben alakult német-magyar tulajdonosi háttérrel azzal a céllal, hogy a német beszállítói

Részletesebben

Navision Support Online

Navision Support Online A Dynamics NAV rendszer funkcionális leírása Egy sikeres üzlet mögött hatékony ügyviteli folyamatok állnak, ahol a megfelelő információk, megfelelő időben, a megfelelő személynél állnak rendelkezésre.

Részletesebben

Információs rendszerek

Információs rendszerek Készült a Phare HU0008-02 program támogatásával A felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek javítása Salga Péter Készült a Phare HU0008-02-01-0007 számú Vállalkozások felhasználó-orientált

Részletesebben

Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer NetSoft Informatika Kft.

Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer NetSoft Informatika Kft. Okos-Ügyvitel integrált ügyviteli rendszer OKOS-SZÁMLA: online számlázó program írásos dokumentáció Verziószám: NS0003 Frissítés dátuma: 2014.10.06. Okos-Számla online számlázó program, mely összetett

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÜZLETI FOLYAMATOK FELMÉRÉSE A BAROMFIUDVAR 2002 KFT-NÉL.

Debreceni Egyetem Informatikai Kar BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÜZLETI FOLYAMATOK FELMÉRÉSE A BAROMFIUDVAR 2002 KFT-NÉL. Debreceni Egyetem Informatikai Kar SAP RENDSZER BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÜZLETI FOLYAMATOK FELMÉRÉSE A BAROMFIUDVAR 2002 KFT-NÉL Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor Egyetemi adjunktus Külső konzulens: Kovács

Részletesebben

HOGYAN RACIONALIZÁLJA VÁLLALATÁT ÉS NÖVEKEDJEN NYERESÉGESEN EGySÉGES, ELÉRHETő árú ALKALMAzáS KizáRóLAG KiSVáLLALATOK SzáMáRA

HOGYAN RACIONALIZÁLJA VÁLLALATÁT ÉS NÖVEKEDJEN NYERESÉGESEN EGySÉGES, ELÉRHETő árú ALKALMAzáS KizáRóLAG KiSVáLLALATOK SzáMáRA SAP megoldások részletesen SAP megoldások kis- és közepes méretű vállalatoknak SAP Business One HOGYAN RACIONALIZÁLJA VÁLLALATÁT ÉS NÖVEKEDJEN NYERESÉGESEN EGySÉGES, ELÉRHETő árú ALKALMAzáS KizáRóLAG KiSVáLLALATOK

Részletesebben

A tökéletes megoldás kis- és középvállalkozások számára

A tökéletes megoldás kis- és középvállalkozások számára SzintezisERP MAX+ // p12-01 // cyan magenta yellow black Infor MAX+ Vállalatirányítási Rendszer A tökéletes megoldás kis- és középvállalkozások számára Áttekintés Vállalatirányítási Rendszer egyaránt sikeresen

Részletesebben

Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer

Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer Modulus ERP Integrált Vállalatirányítási rendszer MODULUS KERETRENDSZER MODULUS FRAMEWORK ERP Mi az a MODULUS Vállalatirányítási Rendszer? A MODULUS Vállalatirányítási Rendszer egy modern, internetes technológiára

Részletesebben

JD EDWARDS ENTERPRISEONE

JD EDWARDS ENTERPRISEONE Funkcionális ismertetı JD EDWARDS ENTERPRISEONE Integrált vállalatirányítási rendszer 2008. Tartalomjegyzék 1 PÉNZÜGY-SZÁMVITEL... 3 1.1 Fıkönyv...3 1.2 Kontrolling...6 1.3 Partner adatbázis...6 1.4 Szállítói

Részletesebben

Megvalósult SAP megoldás hulladékgazdálkodás főtevékenységű vállalatoknál

Megvalósult SAP megoldás hulladékgazdálkodás főtevékenységű vállalatoknál Megvalósult SAP megoldás hulladékgazdálkodás főtevékenységű vállalatoknál A Synergon által bevezetett SAP rendszer egy cégcsoport három vállalatánál váltotta fel a korábbi sziget-alkalmazásokat, és nyújt

Részletesebben

CT-EcoSTAT. Integrált Gazdasági Rendszer

CT-EcoSTAT. Integrált Gazdasági Rendszer CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági Rendszer 1 Néhány szó a CompuTREND Kft.-rôl 2 A CT-EcoSTAT rendszer fejlesztésének alapelvei 5 5 8 9 10 11 15 17 19 19 21 21 21 22 24 24 25 26 27 28 29 29 31 31 A CT-EcoSTAT

Részletesebben

Logisztika (Logistics)

Logisztika (Logistics) Logisztika (Logistics) ÁTTEKINTÉS Minden olyan cég számára, amely árukat vagy szolgáltatásokat biztosít ügyfelei számára, kritikus fontosságú az áruk megfelelő helyre, megfelelő mennyiségben és állapotban

Részletesebben

Árlista és szoftverkatalógus Érvényes: 2014.10.04-2014.12.31.

Árlista és szoftverkatalógus Érvényes: 2014.10.04-2014.12.31. Árlista és szoftverkatalógus Érvényes: 2014.10.04-2014.12.31. www.armada.hu Tartalom Miért választják ügyfeleink az Armadát? Ügyviteli szoftvermodulok Bérprogram 2015. Főkönyvi Kettős Könyvelés Pénzügy

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Dr. Holyinka Péter Vállalati információs rendszerek BMF NIK Budapest, 2001. augusztus 6. Kézirat gyanánt Tartalomjegyzék 1. Bevezetés, alapfogalmak 3. 2. A külső információs kapcsolatok 8. 3. Cikkek és

Részletesebben

MAXsees ISMERTETŐ. integrált vállalatirányítási rendszer. Érvényessége: 1 hónap 2014-04-07

MAXsees ISMERTETŐ. integrált vállalatirányítási rendszer. Érvényessége: 1 hónap 2014-04-07 MAXsees integrált vállalatirányítási rendszer ISMERTETŐ Érvényessége: 1 hónap 2014-04-07 Tartalomjegyzék I. CÉGBEMUTATÓ II. REFERENCIÁK III. MAXsees RENDSZER INFORMÁCIÓ IV. MAXsees MODULOK LEÍRÁSA, JELLEMZŐI

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 1.4 változat

Felhasználói kézikönyv 1.4 változat Felhasználói kézikönyv 1.4 változat 1. oldal Copyright 2007-2010 Webpartners Media Group Kft. Minden jog fenntartva. 2.1 verzió, átdolgozva 10/06. Ezen dokumentum vagy szoftver egyetlen része sem reprodukálható

Részletesebben

InCash Light, Standard, Trade, Professional és Gold számlázó és készletnyilvántartó programok ismertetje

InCash Light, Standard, Trade, Professional és Gold számlázó és készletnyilvántartó programok ismertetje Számlázó és raktárkészlet nyilvántartó programok Tel./Fax: 75/510-312 obil: 20/932-5164 és GS termékek online kereskedelme InCash Light, Standard, Trade, Professional és Gold számlázó és készletnyilvántartó

Részletesebben

ÜgyVisz. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Külső nyilvántartás. Pénzügyi nyilvántartás Kinnlevőségek - Vevők

ÜgyVisz. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Külső nyilvántartás. Pénzügyi nyilvántartás Kinnlevőségek - Vevők Az ÜgyVisz rendszert kis- és középvállalkozások részére fejlesztettük. Főként kereskedelmi és szolgáltató vállalatok készletgazdálkodási, raktár-irányítási, értékesítési, beszerzési és pénzügy-számviteli

Részletesebben

Integrált keretrendszer

Integrált keretrendszer Integrált keretrendszer Példa SAP R/3 Logisztika 1 R/3 Integrációmodell Logisztika PP Termelés- tervezés MM SD Értékesítés Anyaggazdál- kodás R/3 FI Pénzügy és számvitel CO Controlling AM Eszköz gazdálkod

Részletesebben

Ügyfeleinek von zó, az Ön számára pedig átlátható lesz cége Meteor támogatással! Marcsi.

Ügyfeleinek von zó, az Ön számára pedig átlátható lesz cége Meteor támogatással! Marcsi. Ügyfeleinek vonzó, az Ön számára pedig átlátható lesz cége Meteor támogatással! Marcsi. Üdvözlöm! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek cége mindennapi munkáját maximálisan megkönnyítő komplett ügyviteli

Részletesebben

Kereskedelmi Rendszer 2007 nevű számítógépes rendszer áttekintő bemutatása

Kereskedelmi Rendszer 2007 nevű számítógépes rendszer áttekintő bemutatása Kereskedelmi Rendszer 2007 nevű számítógépes rendszer áttekintő bemutatása Multiszolg Bt. Szentes +36/30/535-1142 www.multiszolg.hu level@multiszolg.hu 1.1. A célközönség bemutatása A program funkcióinak

Részletesebben