Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930"

Átírás

1 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) Fax: (06-92) FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzi és egyéb jogok a dokumentum szerzjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerz vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak a felels azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzi jogait. Az archívum üzemelteti fenntartják maguknak azt a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetségét illeten, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthet, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerz/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzje a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedély-nyilatkozatot tette: Alulírott, a Budapesti Gazdasági Fiskola Pénzügyi és Számviteli Fiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete végzs hallgatója kijelentem, hogy fent nevezett oktatási intézmény, oktatási és tudományos, non-profit célokra számítógépes hálózaton (pl. interneten) vagy egyéb számítógépes adathordozón közzéteheti az intézménynél benyújtott szakdolgozatomat. Jelen nyilatkozat a hatályos szerzi jogszabályok értelmében nem kizárólagos, idtartamra nem korlátozott felhasználási engedély. A felhasználás, terjesztés a kutatást végz felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetségét is - történhet úgy, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jelleg alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül és a forrásra való megfelel hivatkozással használható. A szerzi és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetségek továbbra is fent nevezett szerzt illetik. Hozzájárulok, hogy azonos feltételekkel a fenti felhasználási, terjesztési jogokat az oktatási intézmény harmadik személyre elssorban az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárára ruházhassa át. Kijelentem, hogy nyilatkozatommal csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát és érdekeit nem csorbítja szakdolgozatommal kapcsolatban.

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FISKOLAI KAR A Flextronics International Kft. tabi gyáregysége számviteli információs rendszerének vizsgálata Küls szakmai konzulens: Fejes István Operatív konzulens: dr. Sutus Imre Szitás Szilvia Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2003.

3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A TÉMA ID%SZER)SÉGE A FLEXTRONICS INTERNATIONAL ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A TABI GYÁREGYSÉG BEMUTATÁSA A gyáregység általános bemutatása A vállalat szervezeti felépítése A tabi gyáregység értékesítésének nettó árbevételének és adózás el!tti eredményének bemutatása A SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZER A KONTROLLING FUNKCIÓI ALKALMAZOTT INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER BAAN IV BAAN MODULRENDSZERE ALKALMAZOTT SZÁMLATÜKÖR ÉS SZÁMLAREND, A PÉNZÜGY MODUL A PÉNZÜGY MODUL BEILLESZTÉSE AZ INTEGRÁCIÓBA A pénzügy modul bemutatása Integráció SZÁMVITELI LEHET%SÉGEK A PÉNZÜGY MODULON BELÜL AZ ALKALMAZOTT SZÁMVITELI RENDSZER KETT%SSÉGE, KETT%S FUNKCIÓJA PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS FOLYAMATOK KÜLS% INFORMÁCIÓS IGÉNYEK Piac szerepl!k informálása Egyéb küls! információs igény BELS% ADATFOLYAMATOK ALKALMAZOTT TERVEZÉSI MÓDSZER TERVEZÉS, MINT INFORMÁCIÓ-FELDOLGOZÁS A PÉNZÜGYI TERVEZÉS FOLYAMATA TERVADATOK SZÁMÍTÁSA Az eredmény kimutatás el!rejelzése A mérleg el!rejelzése EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE TERVBESZÁMOLÓ Mutatószámok az eredmény kimutatásból Mutatószámok a mérlegb!l ELTÉRÉSEK ELEMZÉSE ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLATOK IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK

4 1. Bevezetés A téma id!szer.sége A fejlett piacgazdasággal rendelkez országokban már az elmúlt évtizedekben jelents változások mentek végbe a vállalatok piaci környezetében: a piacok fokozatos telítdése, az egyre több versenytárs megjelenése élesebb piaci versenyhez vezetett. Ebben a helyzetben kulcsszerepet kaptak és kapnak ma is az információk, illetve az információkkal való gazdálkodás. Minden vállalkozásnak, mint célirányos rendszernek céljai eléréséhez és feladatai elvégzéséhez szüksége van egy olyan rendszerre, amely a számviteli törvény által elírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat szolgáltatja, továbbá információkat nyújt a vállalat mnködéséhez, valamint a gazdasági döntésekhez. Ezt a feladatot a számviteli információs rendszer látja el. A számviteli információs rendszer által szolgáltatott információk építköveit képzik a kontrolling rendszernek, amelynek segítségével a vezetés célraorientáltan, a környezeti változások folyamatos figyelésével és megértésével tudja a vállalkozást irányítani. A kontrolling a vállalkozások bels irányításának funkciói közül elsdlegesen koordinálja a tervezést, az ellenrzést, valamint az ezekhez kapcsolódó információszolgáltatást. A vállalkozás tulajdonosai, befekteti, szállítói, hitelezi és más partnerei is már nemcsak az elz években elért eredmények, hanem elssorban terveik alapján ítélik meg a vállalkozást. Úgy mérhetik fel megnyugtatóan az üzleti tevékenységet, ha információkat kapnak a jövbeni üzleti elképzelésekrl, célokról és az azok megvalósítását elsegít eszközökrl és forrásokról, vagyis készítenek terveket. Ez fontos, hiszen ahhoz, hogy a vállalkozó megfelel pozícióra tegyen szert, biztosítsa a hosszú távú túlélést, lépést tudjon tartani a környezetben zajló változásokkal, meg 3

5 kell határoznia jövbeli tevékenységét, tehát terveznie kell a jövt, mert csak a tervezés által kaphat választ a jöv fenyegetéseire és kínálkozó lehetségeire. A szakdolgozatom témájaként kiválasztott terület úgy gondolom idszern, hiszen napjaink vállalatai által széleskörnen alkalmazott rendszer hozzájárul a döntések szakmai megalapozásához, nélkülözhetetlen feltétele a vállalkozások fennmaradásának is, mivel hozzásegít a jöv bizonytalanságának és kockázatának kivédéséhez, és hozzájárul a vállalkozási folyamatok koordinációjához. Érdekldésemet az keltette fel a téma iránt, hogy egy amúgyis telített piacon az éles piaci versenyben elkel helyet kivívó multinacionális vállalatnak, a Flextronics International Kft.-nek a recesszió idején, mikor vállalkozások tömege veszteséges volt, akkor is sikerült nyereséges idszakot zárnia. A számviteli információs rendszer által szolgáltatott információkat felhasználta döntéseihez, a tervezés segítségével a környezet fenyegetését felismerte, a jöv bizonytatlanságát csökkentette. Abba kívánok betekinést nyújtani, hogy ezt a feladatot a vizsgált vállalkozás miképp oldja meg A Flextronics International általános bemutatása A Flextronics International Ltd. a világ legnagyobb és Európa vezet elektronikai alkatrészgyártó és szolgáltató cége, amely az elektronikus gyártási szolgáltatások nemzetközi szállítója, magas szintn mnszaki, tervezési, gyártási és forgalmazási szolgáltatásokat kínál a távközlés, hálózati technológia, számítástechnika, fogyasztói elektronikai és orvosi mnszerek gyártása területén mnköd vezet multinacionális készülékgyártó cégeknek. A szingapúri székhelyn cégóriás irányítóközpontja a kaliforniai San Joséban található. A Flextronics globális szereplként Amerikában, az Ázsia Csendes óceáni térségben, Nyugat és Kelet Európában több mint 100 termelegységgel rendelkezik, amelyek 27 országban 70 ezer embert foglalkoztatnak. 4

6 Ez a globális jelenlét szerteágazó számos területre kiterjed szakértelembl ntte ki magát. Ennek köszönheten felhasználóiknak olyan rugalmas szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek a változó piaci igényekhez igazodás magasiskoláját tükrözik. Az elmúlt hat évben a cégóriás a nemzetközi rangsor 22. helyérl a világ 1. elektronikai gyártójának és szolgáltatójának pozíciójába verekedte fel magát, a Flextronics szárnyalását az alábbi ábrán követhetjük nyomon. 1. ábra: Iparági rangsor a jövedelmek alapján között A gyártási folyamatok mellett a Flextronics az iparág vezetje lett formatervezésben, az ellátási lánc megszervezésében és beszerzési szolgáltatásokban egyaránt. A vállalat forgalom - növekedése óta meghaladja az évi 60 %-ot és 1998 ban elérte az 1 milliárd dollárt. A 2002-es pénzügyi évben 13,1 milliárd USD összjövedelemre tett szert. 5

7 A Flextronics a kilencvenes évek közepén jelent meg Európában. Ma mintegy 40 üzemmel rendelkezik ezen a kontinensen, és jelenleg az európai piac 23 %-át mondhatja magáénak. Ezt a poziciót már három éve rzi. Az európai vállalatai, melyek a teljes forgalmának 39 %-át adják, mintegy 25 ezer alkalmazottat foglalkoztatnak. Ez jól érzékelteti, hogy a világcég milyen jelents szerepet szán kontinensünknek. A Flextronics az európai régióban a legnagyobb gyártó kapacitását Magyarországra telepítette. Indokként lehet felhozni az infrastruktúrát, a politikai stabilitást és a közelséget az ausztriai Althofenben lév Flextronics gyárhoz. A Flextronics magyar leányvállalata a Flextronics International Termel és Szolgáltató Vámszabadterületi Korlátolt FelelsségN Társaság a bécsi Flextronics International GmbH 100%-os tulajdona. A Flextronics Kft. hazánk négy városában öt gyártóüzemet tart fenn: Sárváron, Zalaegerszegen, Nyíregyházán és Tabon. Sárvár: A sárvári gyáregységet 1995-ben hozták létre. Ezen belül m² területen folyik a mnanyag alkatrészek gyártása, elektronikai termékek végszerelése. Jellemz termékek a HP nyomtatók. Nyíregyháza: A Flextronics Kft. legfiatalabb termel egysége a 2000-ben megnyitott m² alapterületn üzem. Ezt az üzemet a Flextronics Kft. keleti irányú üzleteinek könnyebb lebonyolítása, valamint fejlesztése érdekében hozta létre. Jellemz termékek a számítógépes hálózati elosztó, nyomtató, fényképezgép. 6

8 Zalaegerszeg: Zalegerszegen 1994-ben nyitotta meg üzemét a Flextronics, ami a sárvári telephely után a második legnagyobb magyarországi termel üzeme. A zalaegerszegi gyárak közel m² területen mobiltelefonokat gyártanak. A Flextronics magyarországi gyárai a 2000-es évben belföldre összesen eeuro (ebbl a tabi gyáregység eeuro), külföldre összesen eeuro (ebbl Tab eeuro) értékben értékesítettek, míg 2001-ben a belföldi értékesítés nettó árbevétele eeuro (a tabi gyáré eeuro), az export értékesítés nettó árbevétele eeuro (a vizsgált gyáregységé eeuro) volt. Ezzel az eredménnyel a Flextronics árbevételét tekintve a magyarországi ranglista harmadik helyére ugrott a nyolcadik helyrl. A vállalatóriás 2000-ben eeuro, 2001-ben eeuro adózás eltti eredményre tett szert, ehhez a tabi gyáregység illetve eeuroval járult hozzá. Hazánkban 2000-ben 8424 f, míg a évben 8216 f állt a Flextronics alkalmazásában. Az idei évben a munkavállalók számának megoszlása a következ: 2. ábra: A dolgozói létszám megoszlása a magyarországi gyárak között 20% 31% 17% 32% Tab Zala Sárvár Nyiregyháza 7

9 1. 3. A tabi gyáregység bemutatása A gyáregység általános bemutatása A Flextronics International Kft. tabi gyáregysége Somogy Megyében Siófoktól mintegy 30 kilométerre helyezkedik el. Tab egy viszonylag kis lélekszámú város, 5500 lakossal ben a VIDEOTON megszüntette mnködését, ezáltal 20% fölé emelkedett a munkanélküliségi ráta ben sikerült Tabra csábítani a HTR Kft-t, amely a Philips egyik magyarországi vegyes vállalataként jött létre, ezáltal a munkanélküliség a felére csökkent. A vállalatot 1997 nyarán megvásárolta az amerikai érdekeltségn Flextronics International. A vásárlás idpontjától kezdve a vállalat jelents változáson ment keresztül. A magyarországi üzemek folyamatosan önállósodtak és egyre több tevékenységet átvettek az althofeni technikai központtól. A vállalat fejldése megindult, 2000 szére a dolgozói létszám elérte az 1500 ft, ezáltal Somogy megye legnagyobb vállalata lett. Az idei évben alkalmazott munkavállalók száma kb szeptemberében átadásra került egy 5000 m²-es gyártócsarnok. Az elektronikai gyártáson túl a mnanyag alkatrészek elállításával is foglalkoznak, kezdve a fröccsöntéssel, a tamponozáson és a lakkozáson keresztül egészen az összeszerelésig. 3. ábra: Flextronics International Kft. Tab 8

10 A vállalat feladatát a következképpen fogalmazza meg: Feladatunk a megegyezett terv szerint, versenyképes költséggel minségi elektronikai termékek világszínvonalú elállítójává válni, ezáltal vársárlókat nyerni és megtartani és hozzájárulni az üzlet jövedelmezségéhez és a vállalat részvényeseinek elégedettségéhez. Feladatunkat a következkkel fogjuk megvalósítani: - a vevk követelményeinek teljesítésével, - a vállalati célok teljesítésével, - a folyamatok és termékek folyamatos fejlesztésével, - a szállítókkal való együttmnködésével, - minségi rendszerünk megtartásával és folyamatos fejlesztésével, - alkalmazottaink bevonásával és képzésével. A vállalat célja: A termékek minségének állandó javulásával, a felhasznált anyagok és a termelés folyamatos ellenrzésével, a minségi rendszerünk fenntartásával és továbbfejlesztésével lehetvé tenni a vevk megelégedettségét. A vezetség a fent említett cél teljesítése érdekében mindent elkövet, így került sor a évben a vállalat szervezeti felépítésének változtatására A vállalat szervezeti felépítése A tabi gyáregység szervezeti felépítése a hasonló nagyvállalatok szerkezetét követi. Élén az igazgató, közvetlen irányítása alatt az osztályvezetk állnak a szervezeti hierarchiában. 9

11 A recesszió okozta nagy átszervezések során hozták létre az úgynevezett üzleti egységeket, business unitokat. Arra törekedtek, hogy azokat a tevékenységeket, amelyek a termeléssel, vevi kívánalmakkal kapcsolatosak egy felhasználói csoporthoz rendeljék hozzá, amelyek célja, hogy a vevi megrendeléseket adott határidben, adott mennyiségben, megfelel minségben, adott költségszinten realizálják. A Flextronics két üzleti profilja közül egyik az audiogyártás (mini hi fi és ehhez kapcsolódó termékek), a másik a konyhai részegységekhez kapcsolódó részegységek gyártása. A BU1, azaz az egyes számú üzleti egység a Philips, míg a BU2 a Bosch, Whirlpool, Honeywell és a Merloni vevkért felels. 4. ábra: A vállalat vevportfóliója Philips Audio Philips Bundling Centre Philips Speaker System Philips BE-Fax Other Non-Philips Bosch Merloni Honeywell Whirlpool 10

12 A csoportosítás során azt vették figyelembe, hogy az elbbieknek folyamatos, viszonylag stabil, elre kiszámítható igényei vannak kevés fajta készáruval, addig a többi vev esetében jelents számú kiszállításra kerül termékbl kell kisebb mennyiséget gyártani. Ezzel, mint az 1. melléklet is mutatja, gyakorlatilag kettévágták a gyárat és a vevk jobb kiszolgálása érdekében, felállították a termelést közvetlenül támogató csoportokat termeléstervezés, anyagbeszerzés, technológia, operatív minségbiztosítás és projekt menedzsment. A két szervezeti egységen kívül létrehoztak egy bels beszállító egységet, a mnanyagüzemet, amely különböz mnanyag alkatrészeket gyárt mindkét üzleti egység részére. Emellett létrehozták a központosított funkciókat is, mint például mérnökség, személyzeti osztály, központosított minségirányítás, pénzügy és kontrolling, üzemfenntartás, logisztika és raktározás. A szervezeti felépítés 1. számú mellékletként csatolva A tabi gyáregység értékesítésének nettó árbevételének és adózás el!tti eredményének bemutatása Az elmúlt évben (2001.) az értékesítés nettó árbevétele eeuro, amelybl eeuro belföldi értékesítésbl, eeuro exportértékesítésbl származott ben értékesítés nettó árbevételeként eeuro folyt be. Ebbl eeuro értékben belföldre, eeuro értékben külföldre értékesített a vállalat ben eeuro, míg 2000-ben eeuro adózás eltti eredményre tett szert A számviteli információs rendszer A számvitel feladata, funkciója: 11

13 - a vagyon kimutatása (a tulajdon védelme) és a vagyon változásának kimutatása, ezen keresztül a vállalkozás eredményének meghatározása, ennek eszköze az eredménykimutatás, - az üzemi tevékenység, a pénzforgalmi tervek megvalósításának mérése, figyelése. A számvitel adatokat nyújt a vállalkozói tervek összeállításához, megvalósításuk ellenrzéséhez (kontrolling), a jöv elképzeléseinek számszern meghatározásához. - A vállalkozás vezetésének, irányításának eszköze. - A számvitel folyamatos információkat szolgáltat a vállalkozáson belüli és kívüli elemzésekhez, a tevékenységek értékeléséhez, eredményességük megítéléséhez. Adatbázisa a gazdasági döntések megalapozásának is. E funkciójával a számvitel túllép a csak a tényeket (múltat) regiszráló szerepén. A jelen elemzését, értékelését segíti el a jövbeli célok meghatározásában, döntés-elkészítésben. - A számvitel az éves beszámolók adatbázisa. - A mérleg és az eredménykimutatás elkészítése mellett a vállalkozónak egyéb kimutatásokat kell készítenie, amelyhez a megfelel részletezettségn adatokat a számvitel szolgáltatja. Igy pl.: a Kiegészít melléklet, Üzleti jelentés, stb. összeállításához a számvitel nyújt adatokat. - A vállalkozás pénzügyi helyzetének megállapításához, folyamatos méréséhez is adatokat biztosít. - Adatszolgáltatás küls szervek részére. A számvitel szolgáltat adatokat: - a piac szerepli részére, - országos összesítésekhez a KSH számára, - az ellenrzésre jogosult szervek részére, - az adóhatóság részére. 12

14 A számviteli információs rendszer olyan egységként definiálható, amely a vállalaton belüli adatok gynjtésének, tárolásának és feldolgozásának integrált kereteket ad. Pénzügyi jellegn információkat biztosít a vállalati tevékenységek irányításához és végrehajtásához: vezeti számvitel, illetve a vállalat tevékenységét és annak eredményét az érintettek, fleg a küls szereplk (APEH, piac szerepli, KSH) részére tükröz pénzügyi kimutatásokhoz: pénzügyi számvitel. Míg a pénzügyi számvitelt törvény szabályozza, a vezetésorientált számvitelt a vezetés igénye alakítja. Ez azt jelenti, hogy a kontrolling, mint vezetési alrendszer a pénzügyi számviteltl függetlenítette magát, de a pénzügyi számvitel által szolgáltatott információkat a kontrolling építköveiként kezeli, mivel a pénzügyi számvitel a meghatározott fix periódusos tagozódásban szolgáltatja a gazdálkodás tényszámait és ezek a számok a kontrolling eltérés-elemzésének nélkülözhetelen információi A kontrolling funkciói Napjainkban egyre több vállalatnál kialakításra kerül a számviteli információs rendszerre alapozott kontrolling rendszer, amely hazánkban a társadalmi és gazdasági rendszerváltozással megjelen nyugati tkével áramlott be az országba és egyre szélesebb körben kezdték alkalmazni a Nyugaton már jól bevált vezetési eszközt, amely elsegíti, hogy a vállalat alkalmazkodni tudjon a környezet dinamikus változásaihoz. A kontrolling módszertan 3 alapfogalmat különböztet meg, melyek szorosan összekapcsolódnak. 13

15 1, Tervezés: A tervezésre a kontrolling négy kritériuma a célorientáltság, a sznkkeresztmetszet orientáltság és a jövorientáltság, valamint a költségtudatosság egyaránt jellemz. A tervezés a környezeti változások hatásait és a megfelel erforrásokat figyelembe véve megfelel célokat tnz ki, továbbá tartalmazza e célok eléréséhez szükséges eszközöket, a végrehajtás feladatait és biztosítja a feladatok megoldásához szükséges feltételrendszert is. A tervezés a vállalkozás fennmaradásának egyik nélkülözhetetlen eszköze. A tervezési rendszer 3 f részbl áll: - a tervezés munkafolyamataiból. Itt a tervezés irányán van a hangsúly. - a tervezés területeibl, pl.: pénzügyi tervezés. - a tervezés idhorizontjából: hosszú, közép illetve rövid távú tervet különböztetünk meg. 2, Terv-tény összehasonlítás/ellenrzés: A kontrolling tevékenység középpontjában a tervezés mellett az ellenrzés, az eltérések elemzése áll. A tervezés során válik lehetvé, hogy a vállalkozás folyamatosan értékelje a környezeti változásokat, ezért a célok és feladatok kitnzése mellett ki kell terjednie az alkalmazkodási és igazodási intézkedések folyamatos kidolgozására is. Ez csak akkor valósítható meg, ha megfelel információk állnak rendelkezésre a terv-tény összehasonításra. A tervezést tehát minden szinten ki kell egészítenie az ellenrzésnek, amelynek a feltételek, a megvalósítás és az eredmények felmérésére is ki kell terjednie. A kontrolling funkciója a terv-tény kapcsolatának koordinációja és a tervszámok megvalósulásának ellenrzése, valamint az eltérések elemzésével megfelel döntéselkészít anyagok, beszámolók készítése a fels, illetve a középvezetés felé. Minden vállalati döntés tapasztalatokon és információkon alapul. A döntések helyessége és sikere alapveten attól függ, hogy vannak-e információk és milyen azok minsége. A kontrolling funkciói közé tartozik az információs rendszer felépítése és továbbfejlesztése. A kontrolling információs rendszernek 14

16 alkalmazkodnia kell a vállalat nagyságához és struktúrájához, biztosítania kell az információkhoz szükséges számítási eljárásokat és meg kell felelnie a gazdasági elveknek. A kontrolling információs rendszernek két f feladata van: - információk gynjtése a tervezéshez, terv-tény ellenrzéshez és az eltéréselemzéshez, - információszolgáltatás a vezetésnek döntéselkészítés céljából, valamint a beavatkozás operatív végrehajtásához. A funkciók összekapcsolódását a következ ábra szemlélteti. 5. ábra A kontrolling funkciók összekapcsolódása Tervezés (terv) Megvalósítás (tény) Számbavétel, terv/ tény eltéréréselemzés Beszámolás Eltérés esetén javasolt beavatkozás 3, Beszámolás: a társaság beszámolórendszerének feladata, hogy biztosítsa az irányítási feladatoknak megfelel mnködéshez szükséges döntéselkészítési támogatást a tény-terv várható adatok értékelése, elemzése alapján. Feladata még az éves terv végrehajtásának folyamatos értékelése, eltérések elemzése, a szükséges intézkedések idben történ végrehajtása érdekében. 15

17 2. Alkalmazott integrált vállalatirányítási rendszer 16

18 2. 1. Integrált vállalatirányítási rendszer A számviteli információs rendszer tárgyalása során nem maradhat említés nélkül a számítástechnika. Napjainkban az információk nagy halmaza következtében szükség van számítógépek alkalmazására a napi feladatok elvégzéséhez. Az integrált információs rendszerek jelenleg eléggé elterjedben vannak. Ennek számos oka van, melyek közül néhányat szeretnék megemlíteni. Az integrált elnevezés fogalmából adódik, hogy ezeknél a rendszereknél egy közös adatbázisba érkeznek az információk és minden információra éhes vezet vagy kontroller innen merítheti a szükséges adatait. Az integrált rendszereknél általában adott egy nagy kapacitású számítógépközpont, amely on-line kapcsolatban áll a felhasználókkal. A gazdasági információk azonnal bekerülnek a rendszerbe, ahol a szükséges feladatok elvégzésre kerülnek. Az integrált rendszerek nem elssorban a vezeti információs igények kielégítésére jöttek létre. Elsdleges funkciójuk az, hogy a gazdasági folyamatok lekezelésére egy komplex eszközt adjon a felhasználók kezébe. Természetesen az, hogy a vezetk közvetlenül is hozzáférhetnek a rendszerhez, nem jelenti azt egyben, hogy a kontroller feleslegessé válik. St, még inkább felersödik a szerepe, hiszen az integrált rendszerekben akkora az adattömeg, amelyet egy vezet sznkre szabott idejénél fogva képtelen áttekinteni és feldolgozni. Az on-line kapcsolatból következik ezen rendszerek egyik nagy elnye, miszerint rendkívül gyors a feldolgozás, ebbl adódóan viszonylag gyorsan nyerhetk ki az adatok a rendszerbl. Integrált vállalatirányítási információs rendszer alatt tehát egy adott vállalat valamennyi feldolgozását megvalósító, egységes információs rendszert értjük, amely általában a vállalat egészére kiterjed integrációt valósít meg. Az integrált információs rendszert az különbözteti meg a hagyományos, vagyis a külön-külön 17

19 mnköd, egy-egy részfunkciót megvalósító, egymással kapcsolatban nem lev, elszigetelt rendszerektl, hogy az integrált információs rendszerben a különböz alrendszerekben lezajló feldolgozások egyetlen rendszerben történ végrehajtása csak úgy lehetséges, ha az egyes alrendszerek egyrészt szorosan együttmnködnek, egymásra épülnek, másrészt pedig ugyanazon adatokat használják, azaz az integrált vállalatirányítási információs rendszerek egységes vállalati adatmodellre épül egységes vállalati adatbázist használnak. A vállalatirányítási rendszerek a vállalatoknál kialakult horizontális és vertikális munkamegoszlásnak megfelelen funkcionális részekre oszlanak. A vertikális vállalati munkamegoszlásnak felel meg a vezeti információs és döntéstámogató funkciókra, valamint a tranzakció-feldolgozási funkciókra történ felosztás, míg a horizontális munkamegosztást követi a vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális modulokra történ felbontása, amikor is e rendszereken belül pénzügyiszámviteli, kontrolling, tárgyi-eszköz gazdálkodási, termelés-irányitási, készletgazdálkodási, kereskedelmi, humánerforrás-gazdálkodási és egyéb modulokat különböztetünk meg, mint ezt az alábbi ábra szemlélteti. 6. ábra: A vállalatirányítási információs rendszer fbb komponensei 18

20 VÁLLATIRÁNYíTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER Vezeti információs rendszer Tranzakció feldolgozás VEZET%I INFORMÁCIÓK VEZET%I DÖNTÉSTÁMOGATÁS PÉNZÜGY, SZÁMVITEL KONTROLLING ÉRTÉKESITÉS, DISZTRIBÚCIÓ TERMELÉS-IRÁNYITÁS Nézzük meg ezeket konkrétan a Flextronicsnál használt vállalatirányítási rendszer esetében BaaN IV. A Flextronicsnál használt vállalatirányítási rendszer, a BaaN olyan közép- és nagyvállalatok számára készült, ahol kiemelt szerepe van a gyártásnak, illetve ahol kereskedelemmel foglalkoznak. Moduláris felépítésn, amelyben a rendszert alkotó modulok csomagokká állnak össze. Az egyes csomagok általában önállóan is mnködtethetk, de a rendszer erssége a különböz csomagok közötti kapcsolatokban - azaz a rendszer teljes integráltságában rejlik. Az adatintegrációt a BaaN rendszer úgy éri el, hogy az összes alapadatot (vevtörzs, beszállítótörzs, fkönyvi számlatörzs, anyagtörzs) egy helyen tárolja. A 19

21 rendszerben egy központi számítógépen tárolódnak az adatok, amihez a felhasználók egy hálózaton keresztül kapcsolódnak. A folyamatos on line kapcsolat, illetve a teljes körn folyamatintegrációnak köszönheten egy egy változás a rendszer részét képz összes elemben azonnal nyomon követhet. 7. ábra: A BaaN rendszer környezete A BaaN az átlagosnál több modult tartalmaz, és maguk a modulok is meglehetsen átfogóak. Ez a tulajdonság azonban nem teszi nehezen kezelhetvé a rendszert kevésbé komplex vállalati folyamatok esetében, mivel a funkciók egy jelents része opcionális. Amikor a Flextronics megvásárolta a programcsomagot, akkor egy úgynevezett nyers BaaN-t kapott, amelyet programozók segítségével fejlesztettek tovább, szabtak testre, hogy a vállalaton belüli folyamatokat képes legyen követni és feldolgozni. Sajnos a rendszer rugalmatlansága miatt nem tud minden igényt kielégíteni BaaN modulrendszere A Flextronics tabi gyáregységénél az alábbi modulok lettek konfigurálva: 20

22 Gyártás modul Logisztikai modul, mely a következ beépül modulokat tartalmazza: Értékesítés modul, amely a termékek értékesítését és kiszállítását, illetve az ezekkel kapcsolatos információkat öleli fel. Anyaggazdálkodás modul, melynek részei: - Anyagbeszerzés - Anyagszükséglet tervezés - Anyagkönyvelés - Készletgazdálkodás Pénzügy modul, amely magába foglalja: Fkönyvi könyvelés Vevszámlák Szállítószámlák Pénzforgalom modulokat. Amint az a fenti összesítésbl is kitnnik a Baan fleg a logisztikai valamint a termelési folyamatokat kiszolgáló modulokat tartalmaz, vannak a pénzügyi feladatok ellátása szempontjából nélkülözhetetlen funkciói is, ugyanakkor a kontrolling modul, melynek segítségével a bevételek és költségek tervezése és nyomon követése egy integrált rendszeren belül megvalósulhatna, sajnos hiányzik. A gyakorlatban ezek a modulok teljesen együttmnködnek, átfogó, teljesen integrált vállalati informatikai rendszert alkotnak. Erre természetesen szükség is van, mivel napjaink vevinek elvárásai egyre magasabbak. Az elektronikai termékekkel szembeni igények is növekedtek, ezért a piacokon lév márkanevek képviseli kénytelenek mindig komplexebb, nagyobb teljesítményn, jobb minségn árukkal a kívánt idpontra elállni. 21

23 Az egyre nagyobb számú beépül alkatrész kezelhetsége, az igények pontos meghatározása mennyiségben és idben olyan informatikai háttér felállítását igényelte, amely a termelés mellett az azt közvetve vagy közvetlenül támogató folyamatokat tehát az egész rendszert egységesen összefogja és képes azt leképezni, a megtörtént események hatásait naprakészen követni és mindenki számára érthet, használható formában megjeleníteni. Ennek megvalósítására szolgál a vállalatirányítási rendszerek egyik f eleme az anyagszükséglet tervezési modul ennek angol megfeleljébl jön ki az MRP rövidítés (Material Requirements Planning). Az MRP egy számítógépen alapuló információs rendszer, amit azért fejlesztettek ki, hogy segítsen kezelni az alapanyagok és félkész termékek rendelését és ütemezését a termelés számára. A rendszer három adatbázison alapszik: - a termelési vezérprogram ( Master Production Schedule, MPS ) Minden végtermékre meghatározza a termelés tervezett mennyiségét és ütemezését a vállalat értékesítési tervébl és az erforrásokból kiindulva. Ennek folyamata a vizsgált vállalkozásnál a következ: A gyártó, vagyis a Flextronics Kft. megkapja vevitl az elkövetkez idszakra ideális esetben több mint egy évre elre a várható igényeket. Ez történhet valamilyen táblázat formájában, faxon, -en, EDI-on esetleg az Interneten keresztül. Rövidtávon a vev megrendelésekkel ersíti meg az adott termék iránti igényeit meghatározva a mennyiséget és a szállítás idpontját, ugyanakkor hosszabb távra a 22

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei.

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei. Számviteli alapfogalmak Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Számvitel fogalma Olyan tevékenységek összessége, amelyek célja az objektív információszolgáltatás

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái Üzleti számvitel XXI. Elõadás Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Az eredménykimutatás Számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzés

Éves beszámoló összeállítása és elemzés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzés IV. előadás Eredménykimutatás I. Az eredménykimutatás

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

Dr. Fodor Zita egyetemi docens

Dr. Fodor Zita egyetemi docens Záróvizsga tételek Dr. Fodor Zita egyetemi docens 18. tétel Ismertesse a logisztikai és a marketingfunkciók kölcsönhatásait, valamint az integrált logisztikai (teljes)költségkoncepciót! Területek beszerzés

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALOM 1., 2012. évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., 2012. évben kapott támogatások felhasználása 4., 2012. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Kertész Csaba, Horváth Gergő 2015 október 16. Agenda Az NI bemutatása Ellátási lánc, ellátási lánc menedzsment Az NI egységei, kapcsolatai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A cégvezetéshez adatok kellenek Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A Servantes Vezetői Információs rendszer a vállalatirányítási szoftvernek az a része, ahol a leginkább megmutatkozik, hogy a

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ART MOTIVES KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2009. ÉVI ZÁRÓMÉRLEGÉHEZ ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSÁHOZ ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL

A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL Controlling, vezetői számvitel 1.előadás 2013. Február 14. BGF KKK Dr. Forgács Anna Előadás vázlata I. A controlling fogalma II. A controlling rendszer

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 1. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS...9 1.1 Az eredménykimutatás fogalma, tartalma...9 1.2 Az eredmény megállapításának összetevõi...11 1.2.1 Bevételek...11 1.2.2 Költségek, ráfordítások...12

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 1. FELADAT: Gazdasági kalkuláció Egy vállalkozás tevékenységéhez tartozó egyik üzem adatai a következők: (Az üzemben

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27.

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A NOVA VILLA 2010. NONPROFIT KFT. 2011. évi tevékenységérl Berettyóújfalu, 2012. március 23. A vállalkozás vezetje

Részletesebben

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves elemzése Vagyoni helyzet elemzése Pénzügyi helyzet elemzése Jövedelmezõségi helyzet elemzése

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA 2015. november 1 Tartalomjegyzék 3-7 Bevezetés 8-9 A tranzakció és a bevétek felhasználása 10-11 A befektetési sztori 12-13 Lakás és lakáshitel piac 14-20 Szegmensek bemutatása

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30.

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30. CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2013. ÁPRILIS 30. aláírás 1 A Társaság 2012. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen (üzletvezetésen)

Részletesebben

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST TKR Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt Székesfehérvár TKR - Jelentısebb referenciák ( 1997 ) Bán József Kiadva : 2003 október BÁN JÓZSEF

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

Költségelszámolás II.

Költségelszámolás II. Költségelszámolás II. Számvitel I. 2004. november 17. Joó Ágnes 1 őző előadáson kiosztott feladat megoldásának befejezése: osztott feladat megoldása: költséghely, költségviselő elszámolással a. Társasági

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Hagyományos termelésirányítási módszerek:

Hagyományos termelésirányítási módszerek: Hagyományos termelésirányítási módszerek: - A termelésirányítás határozza meg, hogy az adott termék egyes technológiai műveletei - melyik gépeken vagy gépcsoportokon készüljenek el, - mikor kezdődjenek

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 1. AZ ALAPÍTVÁNY ISMERTETÉSE A Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 2003. április 14-én jött létre. A bejegyzéssel egyidben az Alapítvány közhasznú minsítést is kapott. Alapítója: Patzauer

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben