FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Jelen dokumentum (a továbbiakban: Szerződés) részletezi azon a feltételeket, amelyek a DLM Consulting Kft. (a továbbiakban DLM) által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi igénybevételére vonatkoznak. A szolgáltatások igénybevétele a (a továbbiakban: online aukciós piactér ) domain címen keresztül kizárólag ezen feltételek és szabályok alapján vehetőek igénybe. A Szerződésben rögzített feltételek elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy DLM a Szerződés feltételeit bármikor egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások azok weboldalon történő megjelentetésével egyidejűleg lépnek hatályba. A Szerződés elfogadásával a Felhasználó a feltételek valamennyi jövőbeni módosítását is elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti és tudomásul veszi. A Felhasználó a Szerződést, sem egészében, sem annak valamely részletében sem jogosult semmilyen módon megváltoztatni, kiegészíteni, annak rendelkezését módosítani. A Felhasználó a Szerződés feltételeinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy DLM a Szerződést bármikor jogosult módosítani, avagy megszűntetni, akár a weboldal működtetésének beszűntetésével is minden - akár előzetes értesítés nélkül, amelyből eredően semmilyen felelősség őt nem terheli. A Szerződés napjától érvényes és hatályos minden Felhasználó vonatkozásában. A weboldalon és a Szerződésben a szolgáltatást nyújtó(k) Szolgáltató, illetve Szolgáltatók néven kerül megjelölésre, míg azon természetes személyek, illetve nem természetes személyek, amelyek a Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat igényben kívánják venni, és áruikat, tárgyaikat aukcióra bocsátják Megrendelő, illetve Megrendelők néven kerülnek megjelölésre. Szolgáltató(k) és Megrendelő(k) a Szerződésben és a weboldalon együttesen Felhasználó, illetve Felhasználókként kerülnek meghatározásra. A Szerződésben használt definíciók az alábbi jelentéssel bírnak: fuvar online aukciós portál, aukciós piactér, amely a vagy a fuvarozzon.hu címen érhető el. Felhasználó: az a magánszemély, jogi személyiséggel rendelkező, avagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet, amely megfelel a Szerződésben előírt feltételeknek és regisztrál a oldalon. Megrendelő: az a Felhasználó, aki fuvarra, szállításra vonatkozó igénye alapján aukciót indít. Szolgáltató: az a Felhasználó, aki az aukciót eredményes elnyerése esetén azt teljesíteni tudja a Szerződésben rögzített feltételek mellett (pl. fuvarozó, költöztető, szállítmányozó, szemétszállító, stb.)

2 Alapszolgáltatás: a weboldalon történő regisztráció, valamint a regisztráció alapján az aukciókon történő részvétel lehetősége. 1.) DLM egy független szolgáltató Az online aukciós piactér működtetését DLM az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (Ekrtv.) rendelkezései szerint végzi. XXX semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online aukciós piactéren tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az online aukciós piactéren elérhető szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. DLM nem fuvarozó, szállítmányozó vagy egyéb, közvetítéssel foglalkozó gazdasági társaság. DLM olyan online elektronikus szolgáltatást biztosít a Felhasználók részére, amely a Megrendelők és Szolgáltatók kapcsolatteremtésére nyújt lehetőséget annak érdekében, hogy azok egymással megállapodásra juthassanak a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan. Mindezek alapján DLM nem részes fele a Felhasználók egymás közötti jogviszonyának, a közöttük létrejött megállapodásnak, a szolgáltatások minőségére, biztonságára, jogi vonatkozásaira nincsen ráhatása, befolyása. DLM nem vállal felelősséget sem a Szolgáltatók, sem a Megrendelők közötti kapcsolat létrehozására, sem a létrejött megállapodásokból bármely felet terhelő kötelezettség teljesítésére, sem az abból származó jogok biztosítására. DLM nem vállal felelősséget a Felhasználók teljesítőképességére és készségére. A Felhasználók tudomásul veszik a Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával, hogy DLM nem részese sem a Felhasználók egymás közötti kommunikációjának, felelősségvállalásának és bármely Felhasználó által nyújtott szolgáltatás, kötelezettségvállalás nem minősülhet az DLM által vállalt szolgáltatásnak, illetve kötelezettségvállalásnak. Felhasználók tudomásul veszik, hogy DLM nem tehető felelőssé, ha az írásos vagy szóbeli megállapodásoktól eltérően jár el bármely fél. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződés fennállása, a weboldal általa történő használata, a Felhasználó általi szolgáltatás-nyújtás nem hoz létre semmilyen ügynöki, partneri, joint venture viszonyt, munkajogi jogviszonyt, franchise jogviszonyt DLM és Felhasználó között, és nem jön létre felek között a Szerződéssel létrehozni kívánt jogviszonyon felül egyesülés, társulás, egyéb gazdasági kapcsolat annak alapján.

3 2.) Tagsági viszony A szolgáltatásaink kizárólag azok számára érhetőek el, akik a hatályos magyar jogszabályok értelmében jogképességgel, teljes cselekvőképességgel, illetve korlátozás nélküli szerződéskötési képességgel rendelkeznek. Szolgáltatásainkat 18 év alattiak kizárólag törvényes képviselőjük jóváhagyásával és beleegyezésével vehetik igénybe. Az ideiglenesen vagy határozatlan időre felfüggesztett tagságú Felhasználók nem vehetik igénybe a szolgáltatásokat. A tagsági jogok nem ruházhatóak át, nem értékesíthetőek harmadik személy(ek) részére, kivéve, amennyiben valamely Felhasználó vonatkozásában jogutódlás következik be, amely esetben a tagsági jogok jogutód részére történő átruházás szándékáról Felhasználó köteles DLM-et értesíteni, aki az értesítéstől számított 3 munkanapon belül dönt arról, hogy engedélyezi-e az átruházást, vagy azt megtiltja. A DLM által működtetett online aukciós piactéren aukció indítására és termék feltöltésére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha a regisztrációt követően teljes jogú felhasználói státusszal rendelkezik. Amennyiben üzleti vállalkozásként regisztrál egy Felhasználó, a regisztrálással egyúttal kijelenti, hogy jogosult a regisztrációt végző a Szerződés megkötésére, és az a Felhasználó és DLM között jogilag kötelező erővel bíró szerződést hoz létre. DLM-et nem terheli felelősség, amennyiben bármely Felhasználó nem rendelkezik az általa kínált, illetve nyújtott szolgáltatás kifejtésére vonatkozó, a jogszabályok által megkövetelt engedélyekkel. A Felhasználók a Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszik, hogy a weboldal kizárólag fuvarozás, szállítmányozás, egyéb logisztikai tevékenységi körökben nyújt szolgáltatást, így felkínált szolgáltatásaik is kizárólag ezen tevékenységi körökbe tartozhatnak. A Felhasználók a regisztrációval kötelezik magukat, hogy a weboldalt kizárólag az általuk kínált szolgáltatás nyújtására használják, és nem használják azt más szolgáltatások, vagy bármilyen áru reklámozására, kivéve, amennyiben arra DLM engedélyt ad. Ezen rendelkezés megsértése a Felhasználó felfüggesztését, vagy kizárását vonhatja maga után. 3.) Felhasználói feltételek módosulása, módosítása A Felhasználók tudomásul veszik, hogy DLM jogosult egyoldalúan a Szerződés rendelkezéseit kiegészíteni, módosítani, azok vonatkozásában újabb felhasználói és működési szabályokat meghozni, amelyeket jogosult a honlap bármely részén közzétenni. Az így közzétett módosítások, kiegészítések automatikusan a Szerződés részévé válnak azonnali hatállyal azok közzétételétől

4 kezdődően. Amennyiben bármely kiegészítő rendelkezés a Szerződés rendelkezéseivel ellentétes, abban az esetben a Szerződés rendelkezéseit a kiegészítő rendelkezés felülírja, és az válik irányadóvá. 4.) Díjak A weboldalon történő regisztráció díjmentes. [A rendszer igénybevétele a tesztüzem alatt ingyenes.] DLM legkésőbb a tesztüzem utolsó napját követő napon a tesztüzemet követően irányadó és bevezetésre kerülő díjakat a weboldalon közzéteszi. A Megrendelők számára az oldal Alapszolgáltatásai továbbra is ingyenesek maradnak. 5.) Eredményesen lezárult aukciók visszamondása Eredményesen lezárult aukció visszamondásának minősül, amennyiben az aukció nyertese vagy az adott aukcióval érintett Megrendelő visszamondja az aukciót, azaz az aukció lezárását követően, azonban a szolgáltatás teljesítését megelőzően jelzi, hogy az aukció alapján létrejövő jogviszonyból eredő kötelezettségeit nem kívánja, illetve nem tudja teljesíteni. DLM felé a meghiúsult aukciót azt követően kell jelezni, miután egyértelművé vált mindkét fél számára, hogy az aukcióra felkínált szolgáltatás teljesítése véglegesen meghiúsult. A DLM-hez valamely fél által eljuttatott visszamondási kérelmet DLM megküldi a másik fél részére, amely félnek 72 óra áll rendelkezésére, hogy az alábbi nyilatkozatok valamelyikét megtegye: - az aukciót visszamondó fél visszamondását és annak indokait elfogadja; - a visszamondást elfogadja, azonban annak indokát részben, vagy egészben nem, és saját indoklását a válaszban rögzíti; - a visszamondást nem fogadja és, és kéri a DLM általi felülvizsgálatot. Amennyiben a visszamondás a másik fél által elfogadásra kerül, a lezárt aukció törlésre kerül, és a felkínált fuvarozás újra aukcióra bocsátható vagy törölhető. Amennyiben a visszamondást a másik fél nem fogadja el, a másik fél álláspontjáról történő tudomásszerzését követő 3 munkanapon belül DLM felülvizsgálja a helyzetet és dönt az aukció törlésének engedélyezéséről, vagy megtiltásáról. Amennyiben a másik fél a fentiekben meghatározott 72 órán belül nem válaszol, a visszamondás és annak indoklása automatikusan elfogadottnak minősül a másik fél részéről.

5 Amennyiben a visszamondási kérelem elfogadásra kerül (a másik fél által vagy automatikusan) a konkrét aukció kapcsán felmerült díjak a vétlen félnek visszajárnak. Az aukció meghiúsulásáért felelős fél felelősségének megállapítása vonatkozásában DLM önállóan, saját hatáskörben eljárva, belátása szerint dönt, és dönt egyúttal a díj(ak) esetleges visszatérítéséről. Minden visszafizetés a fizetés módján és pénznemében történik, amely költségét a visszafizetendő összegből DLM jogosult levonni, és a visszafizetést ily módon teljesíteni. Az ebből eredő bármely felet ért kárért DLM a felelősségét kizárja. A visszamondással kapcsolatosan DLM által hozott bármilyen tartalmú döntést a Szerződés feltételeinek elfogadásával Felhasználók már most elfogadnak, és kijelentik, hogy a döntést tudomásul veszik, továbbá elfogadják, hogy a döntés alapján bármely okból eredően felmerült kárukért DLM a felelősségét kizárja. A döntés végleges, további felülvizsgálatnak nincs helye. Minden Felhasználó jogosult 10 eredményesen lezárt aukció esetén 1 aukció ingyenes visszamondására, amely a Felhasználó minősítését nem befolyásolja. Ezen felüli visszamondás esetén DLM egyedi döntés alapján jogosult megállapítani a visszatérítendő díjat. A visszamondás ingyenessége a weboldal használatával felmerülő költségek alóli mentesülést jelenti, amely ingyenesség nem vonatkozik a Felhasználók egymás közötti elszámolására. Tekintettel arra, hogy DLM célja a weblap üzemeltetésével a tisztességes üzleti kapcsolatok biztosítása és elősegítése, ezért amennyiben valamely aukció hamis vagy hamis színben feltüntetett indokkal kerül visszamondásra, illetve minden olyan kísérlet esetén, ami egy teljesített fuvar után járó sikerdíj meg nem engedett módon történő visszaszerzésére irányul, DLM a visszamondási kérelmet elutasítja, illetve ezen Felhasználó köteles erre irányuló igény esetén DLM részére kártérítést fizetni.

6 8.) Összeférhetetlenség A Felhasználó kijelenti, hogy a Szerződés rendelkezéseinek általa történő maradéktalan betartása, valamint a weboldal használata, nem ütközik semmilyen egyéb olyan megállapodásba, szerződésbe vagy egyéb jogi kötelembe, amelynek a Felhasználó részese. 9.) Felelősség alóli mentesítés Amennyiben valamely Felhasználónak egy, vagy több másik Felhasználóval vitája, vagy peres jogvitája merülne fel, ezen Felhasználók kötelesek a DLM-et, annak tisztségviselőit, tagjait, munkavállalóit, megbízottait minden igénytől, követeléstől, kártól mentesíteni, eredjen az bármely típusú, eredetű, ismert vagy ismeretlen, vélt vagy valós, nyilvános, vagy nem nyilvános okból. Az ilyen vitákban a DLM nem köteles részt venni, és Felhasználók tartózkodni kötelesek attól, hogy DLM-et a jogvitába bevonják akár valamely fél oldalán, akár felektől független résztvevőként. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A DLM által működtetett online aukciós piactéren jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el. Amennyiben az online aukciós piactéren a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a DLM által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és DLM érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban DLM jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a DLM nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a DLM-nél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

7 Amennyiben a online aukciós piacterén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy DLM az Ekrtv. alapján jár el, és az aukciót eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. DLM a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. 10.) Fuvarozási együttműködés A Megrendelő köteles az elfogadott ajánlat feltételei mellett a Fuvarozóval együttműködni és az ajánlat elfogadása alapján létrejövő jogviszonyból eredő kötelezettségeit teljesíteni, amennyiben az nem ütközik a vonatkozó jogszabályok és a Szerződés rendelkezéseibe. Az aukcióra bocsátott termék weboldalra történő feltöltésekor meg kell jeleníteni a feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait. A Felhasználó a termék feltöltésével és az aukció elindításával felelősséget vállal a termék vagy szolgáltatás leírásnak történő megfelelősségéért. Az online aukciós piactéren elfogadott ajánlat kötelmet jelent, abból nem lehet elállni, kivéve (a.) a Szolgáltató fizikailag módosít az ajánlat feltételein, (b.) tipográfiai hiba történt, (c.) a nyertes Szolgáltató nem felismerhető, nem lehet vele kapcsoltba lépni. A DLM által működtetett online aukciós piactéren - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény a szerint - az érvényes ajánlatot tevő Felhasználó, mint vevő az aukció zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel az aukciós szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama az aukció időtartamával egyezik meg. Szolgáltató jogosult a fuvar tárgyának szállítás előtti megvizsgálására, átvizsgálására, és amennyiben az a jelen Szerződés, és/vagy a hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján nem szállítható, fuvarozhat, a fuvarozást, szállítást visszautasíthatja. Az aukció sikeres lezárásával a Szolgáltató és a Megrendelő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mindkét fél köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Szolgáltató köteles a Megrendelő által fuvaroztatni kívánt árut elszállítani, Megrendelő pedig köteles az árut fuvarozás céljából Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátani, a szolgáltatást igénybe venni. Amennyiben valamely fél nem teljesíti kötelezettségét és ezt a másik fél a DLM ügyfélszolgálatán jelzi, DLM jogosult a szerződésszegő fél felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében

8 korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót a sérelmet szenvedett fél sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza. A feleknek a licitálási periódus lejártának napjától számítva 2 munkanapon belül, de legkésőbb a Megrendelő által kért szállítási határidőt 24 órával megelőzően kell felvenni a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel a határidőn belül nem történt meg, úgy a Megrendelő jogosult az igényelt szolgáltatást újra aukcióra bocsátani. Fentieken túlmenően DLM az esetet kivizsgálja, és dönt a bármely fél által az aukció tekintetében már befizetett díjak visszafizetése kérdésében. Ezen eljárás idejére DLM jogosult bármely fél Falhasználói jogosultságát felfüggeszteni. A kapcsolatfelvétel elmaradásában, és ily módon az aukció teljesítésének meghiúsulásában vétlen félnek az aukciós díj visszafizetésre kerül. Amennyiben a kapcsolatfelvétel meghiúsulása valamely félnek felróható, akkor a másik fél jogosulttá válik a vétő felet minősíteni. 11.) Tiltott szállítmányok Tiltott szállítmány minden olyan dolog, amely veszélyt jelent az egészségre, biztonságra vagy vagyontárgyakra (mint például a robbanóanyag, radioaktív anyagok, gyúlékony gázok, toxikus anyagok), valamint amelynek szállítását, illetve online aukciós oldalon keresztül történt jogviszony alapján történő szállítását jogszabály tiltja. A törvény által megengedett veszélyes anyagok szállítása a weboldalon keresztül abban az esetben megengedett, ha a dolog veszélyességére egyértelműen rámutat a Megrendelő, illetve részletezi a szállítás törvényes feltételeit. Ilyen esetben a Szolgáltatónak is nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik a szükséges engedélyekkel és feltételekkel ilyen áruk szállításához. A DLM által működtetett online piactéren többek között, de nem kizárólagosan tilos az alábbi dolgokkal (áruk, termékek, szolgáltatások) kapcsolatos fuvaroztatási szándék aukcióra bocsátása: kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer; lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék; hamis vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit,

9 teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is); hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék; olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést; szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére; emberi szerv, szövet; bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot; egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg. Tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító ( címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt, vagy annak nevét) termékleírást, vagy képet elhelyezni, kivéve, ha a felhasználónak a DLM-el kötött egyéb szerződése azt kifejezetten megengedi a Felhasználó számára. 12.) A Szolgáltató A Szolgáltatónak engedéllyel kell rendelkeznie minden olyan dolog szállítására, amelyre licitál. A Szolgáltató elismeri, hogy kizárólagos felelőssége van a tekintetben, hogy minden törvényi előírásnak megfeleljen az általa vállalt szolgáltatás teljesítéséhez, és tudomásul veszi, hogy a valótlan adatok közléséből harmadik személyek oldalán felmerülő kárért kártérítési kötelezettség terheli. Ajánlat adásánál az ajánlat minden részletét ki kell fejteni, ha szükséges, akkor a által adott űrlapon található információkon túl is. A Megrendelő ezen információk alapján hoz döntéseket, így Szolgáltatónak minden lényeges, vonatkozó információt meg kell adnia. Amennyiben az aukción megállapodott díjon felül Szolgáltató további anyagi követeléssel állna elő, a jogosult a Szolgáltató kizárására. Szolgáltató csak az aukción adott nyertes licit összegét követelheti a Megrendelőtől. A oldalon található távolság és út kalkulációt extra szolgáltatásként nyújtja az oldal, de annak pontosságáért nem vállal felelősséget. Javasoljuk az egyeztetést Megrendelővel az útvonal megtervezése kapcsán!

10 13.) Szövegminősítő zászló rendszer A oldalon a Felhasználóktól érkező szövegekért és egyéb tartalomért az oldal üzemeltetője nem tartoznak felelősséggel. A szövegek ellenőrzése, cenzúrázása elsődlegesen a Felhasználók közössége által, a Felhasználók által tett bejelentések segítségével történik. A Felhasználók azon szövegrészletekben, weblap tartalmaknál, ahol ezt az üzemeltető lehetővé teszi, megjelölhetik az általuk véltek szerint a Szerződés, a jogszabályok rendelkezéseinek, illetve a weboldal céljának és szellemiségének ellentmondó tartalmakat. A megjelölt szöveget az oldal üzemeltetője ellenőrzi és amennyiben indokolt, törli azt. Ezen fentiekben részletezett lehetőség lámpák általi jelöléssel történik. A zöld lámpa az alapállapotot jelöli, a piros lámpa a Felhasználó által megjelölt szöveget mutatja. Az üzemeltető ellenőrzése alapján a zöld lámpa azt jelzi, hogy a Felhasználó által megjelölt szöveg az üzemeltető megítélése alapján nem szorult javításra vagy nem volt indokolt a törlése. Azon Felhasználó, aki által feltöltött tartalmak három alkalommal piros lámpás jelölt minősítést kapnak, a weboldal használatából kizárásra kerül. 14.) Információk megadása A Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik az általa megadott adatokért, információkért. A megadott személyes, vállalati, fuvarozási, szolgáltatási adatok, információk valósnak, pontosnak és törvényesnek kell lenniük. Tilos személyes elérhetőséget megadni az oldalon annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a fizetendő díj. Tilos olyan szolgáltatást meghirdetni, amely elnyerése alapján a DLM-nek történő díjfizetés bármilyen vonatkozásban DLM bármilyen irányú felelősségét vetné fel, vagy keletkeztetne DLM részére jogi, anyagi, egyéb felelősséget, avagy amellyel DLM jogszabályt, avagy a Szerződés rendelkezéseit sértené. A fuvarozzon.hu kizárólag közvetítőként vesz részt a weboldal Felhasználók részére történő biztosításával a Felek közötti kapcsolatban, amelyre tekintettel kizárja felelősségét az oldalon közzétett információkért, kommunikációért. Az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő adatok, információk pontosságáért.

11 Az oldal üzemeltetője ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan, minden előzetes értesítés vagy egyeztetés nélkül töröljön minden olyan tartalmat, amely sérti a Szerződést, bármely jogszabályt, avagy bármely harmadik személy jogát vagy jogos érdekét. A Felhasználó elfogadja, hogy az általa közölt információ, tartalom vagy kommunikáció - nem lehet jogsértő, és nem sértheti a Szerződés rendelkezéseit; - nem sértheti harmadik fél szellemi alkotásokhoz fűződő jogát és szerzői jogát; - nem lehet sértő, közönséges vagy pornográf; - nem sértheti más Felhasználó jogait, a weboldalt vagy annak üzemeltetőjét. - nem tartalmazhat vírust, trójai programot vagy bármilyen számítógépes tartalmat, amely az oldalnak vagy a többi felhasználónak kárt okozhat. - nem módosíthatja az oldal informatikai forráskódját, megjelenését - nem eredményezi a weboldal Szerződés szerinti céltól eltérő használatát. 15.) Csalás DLM csalás esetén jogosult azonnali hatállyal felfüggeszteni vagy kizárni a Felhasználót, ezen túlmenően pedig kártérítési igényt is jogosult érvényesíteni a jogsértővel szemben. A Felhasználóknak tilos a liciteket manipulálni, másokkal összejátszani, vagy egyéb meg nem engedett módon az aukciókat befolyásolni. Csalásnak minősülnek a Díjak vonatkozásában tanúsított alábbi magatartások: - Tilos a nyertes liciten túlmenően bármilyen további pénzt, vagyoni vagy nem vagyoni ellenszolgáltatást követelni a Megrendelőtől. A nyertes árnak minden adót is tartalmaznia kell, így a nyertes ajánlat ára, az az ár, amit a Megrendelőnek fizetnie kell. - Tilos a Megrendelő részére az olyan tartalmú közlés, amely szerint a DLM képviseletében a Szolgáltató szedi be a DLM-nek járó sikerdíjat. - Tilos részt venni minden olyan tranzakcióban, tevékenységben, ügyletben, ami ellehetetleníti, megakadályozza, vagy meghiúsítja DLM részére sikerdíjának megszerzését. Minősítések. Felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy DLM nem minősíti sem a Megrendelőt, sem a Szolgáltatót, és nem minősíti a teljesített szolgáltatást sem. Erre tekintettel a Felhasználók

12 tájékozódását kizárólag a weboldalon rendelkezésre álló minősítési rendszer segíti. A minősítési rendszer hatékony működtetése érdekében TILOS: - valótlan minősítést adni, - a weboldalon valamely Felhasználótól kapott minősítést saját vagy harmadik személy weboldalán, saját vagy harmadik személy reklám és/vagy marketing anyagában felhasználni. - valamely Felhasználótól több minősítést beszerezni. - Felhasználónak bármilyen módon saját magát minősíteni - valamely Felhasználót kedvezőbb minősítés érdekében befolyásolni, részére e célból előnyt biztosítani, vagy előny biztosítását kilátásba helyezni. 16.) Off-line kommunikáció Tilos a weboldalt megkerülve, a weboldalon listázott aukciók bármelyikét a weboldalon kívüli bármely módon meghirdetni, arra ajánlatot kérni, illetve arra ajánlatot adni. Ilyen kommunikációnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: - személyes adat, személyes elérhetőség, , fax, telefon, weboldal elérhetőség, vagy bármely egyéb elérhetőség weboldal kérdésfeltevésre, válaszolásra alkalmas felületén, jelszóban, fórumokon, leírásokban, stb. történő megadása, avagy ezen helyekről szerzett információ fenti célból történő felhasználása. DLM fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa, kiegészítse, törölje azon adatokat, szövegeket, tartalmakat, amelyek a fenti rendelkezésbe ütköznek, valamint arra, hogy a fenti rendelkezést megsértő Felhasználót kizárja. 17.) Tagsági kérelem elutasítása, tagság megszüntetése A fuvarozzon.hu fenntartja a jogot, hogy bármikor, egyoldalúan, akár indok és előzetes értesítés nélkül bármely tagsági kérelmet elutasítson, vagy Felhasználó tagsági jogait megszüntesse. Az elutasításra vagy a tagság megszüntetésére többek között, de nem kizárólagosan indokot adhat amennyiben,

13 - a Felhasználó bármely módon a weboldal, vagy DLM megkárosítására törekszik vagy sérti annak jogait, - a Felhasználó egynél többször regisztrál, - a Felhasználó nem, illetve késedelmesen fizeti meg a DLM jogosan járó díját, - a Felhasználó manipulálni próbálja az értékelési rendszert, - a Felhasználó megsérti bármely pontját a Szerződésnek. 18.) Tagsági kérelem megújítása Kizárt felhasználó a kizárást követően legkorábban 6 hónap múlva írásban kérheti a tagságának visszaállítását megjelölve az újbóli felvételére irányuló kérelmének indokát, és elérhetőségeit. DLM a kérelmet saját hatáskörben, indoklási kötelezettség nélkül jogosult elbírálni. A kérelem benyújtása nem keletkeztet jogot a kérelmező részére a tagként történő regisztrációja tekintetében. A döntésről DLM saját belátása szerint indoklással ellátott, avagy indoklás nélküli formában történő értesítéssel tájékoztatja, amely döntés véglegesnek tekintendő. 19.) Adatkezelés A Felhasználó beleegyezik, hogy adminisztrációs okokból minden tranzakcióról és kommunikációról másolatot őrizzen meg az oldal üzemeltetője. A Felhasználó személyes adatait DLM bizalmasan az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint kezeli. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatait a vonatkozó jogszabályi keretek között DLM a hatóságok részére hozzáférhetővé teheti, illetve azokat köteles hozzáférhetővé tenni. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait DLM felhasználja ahhoz, hogy tájékoztatást nyújtson a weboldalon megvalósított fejlesztésekről, szolgáltatásokról, hivatalos értesítésekről. Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja a Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával, hogy DLM a Felhasználó részére hírlevelet küldjön. A hírlevél szolgáltatásáról Felhasználó korlátozás nélkül leiratkozhat DLM ügyfélszolgálatának küldött útján. 20.) A Szolgáltató kijelenti, hogy nem folyik ellene olyan eljárás, amely vagy annak kimenetele megakadályozhatja a vállalt szolgáltatás elvégzésében. 21.) Javaslatok felhasználása

14 A Felhasználók által beérkező, az oldal működésére vonatkozó javítási szándékú javaslatokat a bármikor felhasználhatja oly módon, hogy annak felhasználásáért nem jogosult a Felhasználó semmilyen jogcímen, semmilyen díjra, jogdíjra, vagy bármilyen anyagi ellenszolgáltatásra. 22.) Minősítéssel kapcsolatos módosítások, visszavonások A minősítési rendszer az egyik kulcs eleme az online aukciós piactérnek, amely alkalmas a Felhasználók döntéseit befolyásolni. Éppen ezért a minősítések véglegesek, azokat később módosítani nem lehet. Amennyiben nem ért egyet a Felhasználó a másik fél minősítésével, a következő lehetőségei vannak: - Közvetlen válasz a minősítésre: ebben az esetben a minősítés és az arra adott válasz egy helyen látható. - Minősítés kölcsönös visszavonása: amennyiben a minősítések kölcsönös visszavonásáról mindekét fél egyhangúlag megegyezett, ezt írásban köteles jelezni DLM felé. Ebben az esetben a minősítés szövege a Felhasználó adtalapján marad kölcsönösen visszavonva megjegyzéssel, de a minősítési pontszámba nem számít bele. DLM jogosult a minősítést eltávolítani, amennyiben az meg nem engedett, jogsértő tartalmú. 23.) Szellemi tulajdonjog védelme A weboldal és annak részei a DLM tulajdonát képezik. DLM fenntartja a jogot annak színvilágára, grafikájára, megjelenésére, megoldásaira, az azzal kapcsolatos know-how-ra, üzleti modelljére, megjelöléseire, a HTML kódra, stb. egyaránt. Tilos az oldal bármely részét másolni, eladni, módosítani, azt felhasználni vagy tovább értékesíteni. A Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy a domain névhez hasonló néven más domain nevet regisztráltasson. A jelen pontban rögzítettek megsértéséből eredően a Felhasználó kártérítést köteles DLM részére megfizetni annak erre irányuló igénye esetén. 24.) Biztonság A az iparági standardoknak megfelelő biztonsági eljárásokkal védi a Felhasználók személyes adatait. Mindezek ellenére a tökéletes biztonságot nem tudja garantálni. Az

15 oldal folyamatos és biztonságos elérését sem tudja garantálni, mivel ezt számos körülmény befolyásolja, amelyekre nincs az üzemeltetőnek ráhatása. A minden tőle elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a szolgáltatás zavartalan elérhetőségét, azonban 100%-os elérhetőséget nem tud garantálni. DLM -et semmilyen felelősség nem terheli abban az esetben, ha a szolgáltatás bármilyen technikai, vagy egyéb ok miatt átmenetileg, vagy véglegesen elérhetetlenné válik. A szolgáltatás átmeneti üzemszünete esetén a fuvarozzon.hu sem a Felhasználó, sem a Szolgáltató felé nem tartozik semmilyen felelősséggel még abban az esetben sem, ha az üzemszünet folyamatban lévő aukció időszaka alatt következett be. 25.) Törvényi hatály A Szerződés és a weboldal használata a Magyar Köztársaság joga alá tartozik, amelyre tekintettel a nem vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben is a Magyar Köztársaság jogszabályai irányadóak.

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés Jogi nyilatkozat A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a Maschinenring Magyarország Kft. (Székhely: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tulajdonos, üzemeltető: cégnév: szélhely: 1097 Budapest, Óbester u. 13. 4. em. 16. cégjegyzékszám: 01-09-994949 adószám: 24193146-2-43 képviseletre jogosult: Csanda Viktor

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban:

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték

Részletesebben

A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL

A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Karácsonyi videó kvíz! játék részvételi feltételei A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék (2015. május 1-től 2015. június 30-ig) 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az www.yves-rocher.hu-t

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya A CEEGEX Zrt. és a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire a CEEGEX Zrt. által működtetett CEEGEX OTC rendszer

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal A jelen adatvédelmi nyilatkozat a szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, http://www.tarsaster.hu oldalon elérhető

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról. Az Adatvédelmi szabályzat 1. A TIPS Table for you applikációt (az Applikáció vagy TIPS ) letöltő, használó

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Ahogy én láttam - Élményeim a Gyulai Várfürdőben A Gyulai Várfürdő Kft. (5700 Gyula, Várkert u. 2., adószáma: 11049755-2-04) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/varfurdo)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara együttműködést hozott lére a fővárosi kereskedelem fejlesztése, az üres üzlethelyiségek minél szélesebb

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Szallas.hu, oraatallitas.hu, szallasguru.hu

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KREANOD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 2-TŐL HATÁLYOS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KREANOD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 2-TŐL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KREANOD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HATÁLYOS 2014. ÁPRILIS 2-TŐL TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Lipócia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével

Részletesebben

többes ügynök, függő biztosításközvetítő NAK Biztosításközvetítő Kft.

többes ügynök, függő biztosításközvetítő NAK Biztosításközvetítő Kft. Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K Az ÁSZF szabályozza a (a továbbiakban: Szolgáltató) mint biztosításközvetítő többes ügynök, mint Szolgáltató által üzemeltetett http://biztositasok.nak.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

ÁLLATI PÖRGÉS Játékszabályzat. 1. A játék szervezője

ÁLLATI PÖRGÉS Játékszabályzat. 1. A játék szervezője ÁLLATI PÖRGÉS Játékszabályzat 1. A játék szervezője A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték vagy Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C.,

Részletesebben

MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata

MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata 1. Bevezetés 1.1. Az MKB-Euroleasing Autópark Zrt. (továbbiakban: Autópark) a www.autoparkaukcio.hu internetes honlapon az Autópark ügyfelei

Részletesebben

DiBook karácsonyi nyereményjáték

DiBook karácsonyi nyereményjáték DiBook karácsonyi nyereményjáték 1. A nyereményjáték szervezője szervező: Markweb Kft. (a továbbiakban: Szervező) székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 9. cégjegyzékszáma: 01-09-920767 2. A nyereményjáték

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Baconsult Kft üzemeltető. által működtetett, domain néven és aldomain helyeken

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Baconsult Kft üzemeltető. által működtetett,  domain néven és aldomain helyeken ADATVÉDELEM ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Baconsult Kft üzemeltető által működtetett, http://dreamjo.bs domain néven és aldomain helyeken elérhető weboldalak és szolgáltatások

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BORSODHÁZ Stúdió ingatlanunk.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3508 Miskolc, Tábortűz utca 3., cégjegyzékszáma: 05-09-027822, adószáma: 25180604-2-05, számlaszáma:

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat 1. A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója, adatkezelője, adatfeldolgozója A Nálunk hét nap a gyereknap! nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője

Részletesebben

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF)

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) 1. Definíciók 1.1. Szolgáltató Szolgáltató neve: Gemstone Media Kft. Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39. Cégjegyzékszám: 05-09-022994 Adószáma:

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Az Invitel Csoport Beszerzési Feltételei

Az Invitel Csoport Beszerzési Feltételei Az Invitel Csoport Beszerzési Feltételei Az Invitel Csoport jelenti: a Magyar Telecom B.V. (6 St. Andrew Street, London EC4A 3AE, Egyesült Királyság) által közvetve vagy közvetlenül irányított/tulajdonolt

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

Perfekt Zrt. Felhasználási Feltételek

Perfekt Zrt. Felhasználási Feltételek Perfekt Zrt. Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Perfekt Zrt. (1053 Budapest, Szép u. 2. I. em., Cg. 01-10-042279; a továbbiakban: Üzemeltető)

Részletesebben

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Felhasználási Feltételek tartalmazzák a wizando.com online szalonmenedzsment oldal (a továbbiakban: Rendszer) általános felhasználási feltételeit

Részletesebben

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat IMOnline Élmény a vásárlás promóció Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat A promócióban (reklámcélú ajándéksorsolásban) részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

Ingatlan.com Nyerj az albérleteddel!

Ingatlan.com Nyerj az albérleteddel! Ingatlan.com Nyerj az albérleteddel! Nyereményjáték- és adatkezelési szabályzat (2014. július 24-től 2014. szeptember 3-ig) 1 Játék szervezője és a Játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az E-építési napló mobilalkalmazás használatához

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az E-építési napló mobilalkalmazás használatához Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az E-építési napló mobilalkalmazás használatához Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Lechner Nonprofit Kft. által kínált E építési

Részletesebben

Liciter.hu Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) (Utolsó módosítás: 2013.10.04)

Liciter.hu Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) (Utolsó módosítás: 2013.10.04) Liciter.hu Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) (Utolsó módosítás: 2013.10.04) Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban, mint Általános Felhasználási Feltételek, vagy ÁFF) a BigCap

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Az LXO.HU Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) a Szűcs Gábor E.V. (székhely: 6640 Csongrád, Thököly Imre utca 13., adószáma: 67105827

Részletesebben

JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. Játék szervezője: UNICHEM GAIA Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1172 Budapest, Cinkotai út

Részletesebben

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése KAZÁN PONT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Webgépész Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Daru u. 22., cégjegyzékszám: 03-09-123975, nyilvántartó

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Signum Transfer Kft. (6333 Dunaszentbenedek, Temető u. 3., Adószám: 23433580-2-03) (Üzemeltető) által üzemeltetett, az

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

3. Az ÁFF elismerése szerződéses alapként / Az együttműködő partnerek ÁÜF-ei

3. Az ÁFF elismerése szerződéses alapként / Az együttműködő partnerek ÁÜF-ei Általános Felhasználási Feltételek 1. Érvényességi kör A következő ÁFF mindenkire vonatkozik, aki felhasználóként regisztráltatja magát a gregcopy.hu internetes oldalon ("Oldal ). A regisztráció egyben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.A szerződési feltételek alapfogalmai 1.1 A szolgáltató adatai Szolgáltató: Atkári János E.V. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: H-2220 Vecsés, Róder Imre utca 24.

Részletesebben

Címadó Pályázat Játékkiírás

Címadó Pályázat Játékkiírás Címadó Pályázat Játékkiírás Adj címet a Ludwig Múzeum aktuális gyűjteményi kiállításának! Részletek: Az aktuális A hős, a hősnő és a szerző című gyűjteményi kiállításunknak keressük a nektek legjobban

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat. Módosítás

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat. Módosítás Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Módosítás Ki a legjobb lesifotós? nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Bau-Trans Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata 1. A játék szervezője és lebonyolítója A játék szervezője és lebonyolítója a Fővárosi Gázművek

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A BabaFotoStudio.Hu Kft. (az Adatkezelő ) által nyújtott szolgáltatásokhoz (a Szolgáltatás ) kapcsolódóan az alábbi szabályoknak (a Szabályok ) megfelelően

Részletesebben