1. Mikor volt a gépkocsi utoljára szakműhelyben a digitális tachográf készülék kalibrálása céljából?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Mikor volt a gépkocsi utoljára szakműhelyben a digitális tachográf készülék kalibrálása céljából?"

Átírás

1 1. Mikor volt a gépkocsi utoljára szakműhelyben a digitális tachográf készülék kalibrálása céljából? a) szeptember 7-én b) július 9-én. c) március 7-én. 2. Az alábbiak közül melyek ellenőrzését írja elő a KRESZ a telephelyről való elinduláskor? a) Kormányberendezés, elsősegély-doboz, fékberendezés, gumiabroncsok. b) Kormányberendezés, fékberendezés, gumiabroncsok, kötelezően előírt világító és fényjelző berendezése. c) Biztonsági övek, fékberendezés, gumiabroncsok, világító és fényjelző berendezések. 3. Melyik nem EGT-tagállam az alábbiak közül? a) Izland b) Norvégia c) Horvátország 4. Az autóbuszon rögzíteni kell-e a biztonsági övvel felszerelt ülésen helyet foglaló 3. életévét még be nem töltött gyermeket? a) Igen. b) Csak akkor, ha nem a kísérője ölében helyezték el az ülésen. 5. Az autóbuszon tartózkodó iskolás gyermekeknek egy fegyelmezetlen csoportja konfliktus közeli helyzetet teremt az utasok között. Mit tehet ilyen esetben az autóbusz vezetője? a) A pedagógusok iskolában használt fegyelmezési gyakorlatát követve erélyesen rendre utasítja őket. b) Barátságosan, de határozottan megkéri őket, hogy ne zavarjanak másokat. c) Megfigyeli, hogy kik kezdeményezik a rendbontást, és ezeket a gyermekeket a legközelebbi megállóban leszállítja a járműről. 6. A különjáratban közlekedő autóbusz üléseit biztonsági övvel szerelték fel. Kell-e tájékoztatni az utasokat a biztonsági övek kötelező használatáról? a) Igen, a vezetőnek, a kalauznak, az idegenvezetőnek vagy a csoport vezetőjeként kijelölt személynek, vagy audiovizuális eszközök által. b) Csak akkor, ha az ülésen nincs elhelyezve az erre szolgáló ilyen jelzés. c) Nem, minden utasnak a személyes felelőssége az, hogy a biztonsági övvel rögzítse magát. 7. Melyik nem EU tagállam az alábbiak közül? a) Hollandia b) Norvégia c) Görögország

2 8. Ön egy 45 személyes autóbuszt vezet. Legalább mekkorának kell lennie a gumiabroncsokon a profilmélységnek belföldi forgalomban? a) Legalább 3 mm. b) Legalább 1,6 mm. c) Legalább 5 mm. 9. Ön egy autóbusszal Norvégiából szállít utasokat Svédországon, majd- komppal - Lengyelországon és Szlovákián keresztül Magyarországra. A vezetési időre, szünetekre és pihenőidőre vonatkozó előírások közül mely szabályokat kell megtartania? a) A nemzetközi közúti forgalomban részt vevő járművek személyzetének munkájára vonatkozó Európai Megállapodás, és az AETR szabályait. b) Az EGT tagországokban mindenkire érvényes szociális szabályokat. c) A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK Rendeletet. 10. Közlekedési szolgáltatás keretében autóbusszal személyszállítást végez. Fő szabályként milyen hosszúnak kell lennie a megszakítás nélküli vezetési szünetnek? a) Legalább 45 percesnek, b) Legalább 50 percesnek, c) Legalább 25 percesnek, 11. Az Európai Uniónak... a) minden AETR tagállam a tagja. b) minden EGT-tagállam tagja. c) 27 tagállama van. 12. Ön egy autóbusszal Horvátországból szállít haza utasokat Magyarországra. A szociális előírások vonatkozásában mely szabályok szerint kell közlekednie... a) A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK Rendelet előírásai szerint. b) A nemzetközi közúti forgalomban részt vevő járművek személyzetének munkájára vonatkozó Európai Megállapodás, az AETR szabályai szerint. c) Az EGT tagországokban mindenkire érvényes szociális szabályok szerint. 13. Az utasok kötelesek-e becsatolni a biztonsági övüket, ha egy menetrend szerint közlekedő autóbuszon utaznak? a) Igen, lakott területen belül és kívül egyaránt. b) Csak lakott területen kívül, ha az autóbusz álló utasokat nem szállíthat. 14. Az Európai Gazdasági Térségnek (EGT)... a) nem minden uniós tagállam tagja. b) minden AETR-tagállam tagja. c) az uniós tagállamokon kívül Norvégia is tagja.

3 15. Melyik nem AETR-tagállam az alábbiak közül? a) Albánia b) Macedónia c) Szerbia 16. Melyik időt mutatja a digitális tachograf a kijelző bal felső sarkában? a) Az UTC időt. b) A helyi időt. c) A téli időszámítás szerinti alapértelmezett" időt. 17. Egy héten belül az alábbi munkaszervezés szerint végezhet-e személyszállítást az autóbusszal? a) Igen, de csak 5 napot b) Legfeljebb 2 napot. 18. Köteles-e a 150 cm-nél alacsonyabb gyermeket gyermekbiztonsági rendszerben elhelyezni, ha egy olyan különjáratú autóbuszt vezet, amely álló utasokat is szállíthat? a) Igen, kivéve, ha a gyermek állva utazik, b) Csak lakott területen kívül. 19. Legfeljebb hány óra lehet a kétheti vezetési ideje a közlekedési személyszállítást végző autóbuszvezetőnek? a) 90 óra b) 94 óra c) 96 óra 20. Általános szabályként hány óra lehet a napi vezetési ideje, akár a hétnek mind a 6 napján, ha autóbusszal közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végez? a) 8 óra. b) 8 óra. c) 8 óra.

4 21. Az alábbiak közül az áruszállítási tevékenység mely szereplőjére ír elő felelősséget a közúti közlekedésben használt menetíró készülékről szóló rendelet (3821/85/EGK)? a) Csak a gépkocsik üzembentartói részére. b) Csak a gépkocsivezetők részére. c) A gépkocsik üzemeltetői, a munkáltatók, valamint a gépkocsivezetők részére. 22. Több napra, külföldre visz turistákat. Köteles-e megvizsgálni, hogy az autóbuszon működik-e minden olyan funkció, ami a személyszállítási szolgáltatás minőségének körébe tartozik? a) Igen, a tisztaság és a szolgáltatások mellett a jármű minden biztonsági és kényelmi berendezésének működése fontos a szolgáltatás megítélése szempontjából. b) Csak a KRESZ által kötelezően előírt biztonsági berendezések és jelzőkészülékek vizsgálatának az elvégzése a feladata. 23. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokról szóló rendelet alkalmazásában a csökkentett napi pihenőidő"... a) legalább 8 óra, de kevesebb, mint 11 óra pihenőidő. b) legalább 9 óra, de kevesebb, mint 12 óra pihenőidő. c) legalább 9 óra, de kevesebb, mint 11 óra pihenőidő. 24. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokról szóló rendelet alkalmazásában az egyéb munka"... a) minden, a szállítási szektoron belül vagy kívül eső, ugyanazon munkaadó részére végzett munka vagy másik munkaadó részére végzett vezetés". b) minden, a szállítási szektoron kívül vagy belül eső, ugyanazon vagy egy másik munkaadó részére végzett munka, a vezetést kivéve". c) minden, a szállítási szektoron belül vagy kívül eső, ugyanazon vagy egy másik munkaadó részére végzett munka a vezetést" is beleértve. 25. Autóbusszal közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végez. Legfeljebb hány órára lehet meghosszabbítania a napi vezetési idejét? a) 10 órára. b) 11 órára. c) 12 órára. 26. Legalább hány óra folyamatos időtartamúnak kell lennie a csökkentett heti pihenőidejének, ha autóbusszal közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végez? a) 24 óra b) 36 óra c) 40 óra 27. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokról szóló rendelet alkalmazásában a szünet" olyan időszak, amely alatt a járművezető... a) a pihenése közben kizárólag okmánykezelést intézhet. b) nem vezethet, nem végezhet semmilyen egyéb munkát, kizárólag regenerálódhat. c) pihenésképpen legfeljebb csak az autóbusz belsejét takaríthatja.

5 28. Az alábbi piktogramok az autóbuszvezetőnek egy-egy adott időben végzett tevékenységét jelölik. Válassza ki a szabálytalan munkaszervezést! a) b) c) 29. Hány óra időtartamúnak kell lennie a közúti személyszállítást végző autóbuszvezető heti rendes pihenőidejének? a) Legfeljebb 24 órának. b) Legfeljebb 36 órának c) Legalább 45 órának. 30. Tarthat-e két csökkentett heti pihenőidőt egymás után a közúti közlekedési személyszállítást végző autóbuszvezető? a) Igen. b) Csak ha előtte két, heti rendes pihenőidőt tartott a gépkocsivezető. 31. Autóbusszal közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végez. Hány óra lehet a heti vezetési ideje? a) 54 óra. b) 56 óra. c) 48 óra.

6 32. Az alábbi piktogramok három autóbuszvezetőnek egy-egy napon végzett 10 órás tevékenységét jelölik. Melyik nem szabálytalan munkaszervezés az alábbiak közül? a) b) c) 33. A menetíró készülék melyik piktogramját látja az ábrán? a) Vezetési idő. b) Pihenő idő. c) Egyéb munkavégzés. 34. Hány óra időtartamúnak kell lennie a közúti személyszállítást végző autóbuszvezető csökkentett heti pihenőidejének? a) 36 órának. b) 24 órának. c) 42 órának. 35. A négy és félóra vezetési időszakhoz tartozó legalább 45 perces megszakítás nélküli szünetre vonatkozó állítások közül válassza ki a helyeset! a) A 45 perces megszakítás nélküli vezetési szünet két egyenlő részre felosztható. b) A 45 perces megszakítás nélküli vezetési szünetet egy legalább 15, majd egy azt követő legalább 30 perces szünetre fel lehet cserélni a 4,5 órás vezetési időn belül. c) A 15, ill. a 30 perces vezetési szünetek időtartama egymással felcserélhető. 36. A menetíró készülék melyik piktogramját látja az ábrán? a) A vezetési időt. b) A pihenő időt. c) A készenléti időt.

7 37. Négy óra folyamatos vezetést követő 45 perces megszakítás után a gépkocsivezető újra vezetni kezd. 15 perc elteltével az alábbi kijelzést látja a digitális tachograf kijelzőjén: Mit jelent ez? a) A kijelző az 1.sz. gépkocsivezető hátralévő vezetési idejét mutatja a következő megszakításig. b) Az 1.sz. gépkocsivezető összesen 9 órát vezethet, amit a digitális számláló 9h0" jelzése fogja jelezni úgy, hogy a számláló 5 percenként ugrik". c) A négy órás vezetési idő után, a megszakítás megkezdésekor a gépkocsivezető elmulasztotta a tevékenységi kapcsolót Pihenő/Szünet állásba állítani. 38. A menetíró készülék melyik piktogramját látja az ábrán? a) A vezetési időt. b) A pihenő időt. c) Az egyéb munkavégzést. 39. Autóbusszal közúti közlekedési szolgáltatás keretében országjáró diákokat szállít. Szabad-e két időszakra bontani a rendszeres pihenőidejét? a) Igen, mindkét résznek szünet nélkül legalább 4,5-4,5 órának kell lennie. b) Igen, az első résznek szünet nélkül legalább 3 órának, a második résznek pedig, ugyancsak szünet nélkül, legalább 9 órának kell lennie. c) Igen, az első résznek szünet nélkül legalább 9 órának, a második résznek pedig, ugyancsak szünet nélkül, legalább 3 órának kell lennie. 40. A menetíró készülék melyik piktogramját látja az ábrán? a) Vezetési idő. b) Pihenő idő vagy vezetési megszakítás. c) Készenléti idő. 41. A négy és fél óra vezetési időszakhoz tartozó legalább 45 perces megszakítás nélküli szünet felcserélhető... a) egy megszakítás nélküli legalább 30 perces szünettel, amelyet egy további legalább 15 perces szünetnek kell követnie. b) egy megszakítás nélküli legalább 15 perces szünettel, amelyet egy további legalább 30 perces szünetnek kell követnie. c) egy megszakítás nélküli legalább 20 perces szünettel, amelyet egy további legalább 25 perces szünetnek kell követnie. 42. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokról szóló rendelet alkalmazásában a rendszeres napi pihenőidő"... a) bármely, legalább 10 órát tartó pihenőidő b) bármely, legalább 11 órát tartó pihenőidő c) bármely, legalább 12 órát tartó pihenőidő 43. Az alábbiak közül mely járműveken kell alkalmazni a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló (561/2006/EK) rendelet előírásait? a) A fegyveres szolgálatok tulajdonában álló olyan autóbuszokon, ahol a személyszállítás a részükre meghatározott feladat keretében a saját ellenőrzésük alatt valósul meg. b) A katasztrófa, illetve mentési műveletek keretében személyszállítást végző autóbuszokon. c) A járművezetővel együtt kilencnél több személy szállítására alkalmas, közúti szolgáltatást végző gépkocsikon.

8 44. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló (561/2006/EK) rendeletet kell alkalmazni azokra a járművekre, amelyek... a) megengedett legnagyobb sebessége a 40 km/h-t nem haladja meg. b) menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végeznek, és a szolgáltatás 50 km-t meghaladó útszakaszon történik. c) különleges üzemzavar-elhárító járművek, a telephelyüktől számított 100 km sugarú körben. 45. A közlekedési szolgáltatás keretében utasokat szállító autóbusz vezetője egy adott héten négyszer kilenc és kétszer tíz órát töltött vezetéssel. Szabályos-e ez? a) Igen. b) Csak ha a hét közepén heti rendes pihenőidőt tartott. 46. Hogyan kell a digitális tachográf gépjárművezetői kártya iránti kérelmet benyújtani a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósághoz? a) Kizárólag személyesen. b) Postán ajánlott küldeményként. c) A munkáltató személyszállító vállalkozás útján. 47. Autóbusszal közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végez. Hetente hány alkalommal lehet meghosszabbítania a napi vezetési idejét 10 órára? a) Legfeljebb három b) Legfeljebb négy. c) Legfeljebb kettő. 48. Az ábrasor egy kétfős járat munkaszervezését mutatja A felső sor az 1., míg az alsó a 2. gépkocsivezető tevékenységét jelzi. Szabályosnak tartja-e az alábbi munkaszervezést? a) Igen mert mindkét gépkocsivezetőnek megvan a 8 óra pihenőideje. b) Nem, mert egyik gépkocsivezetőnek sincs meg a 9 óra pihenőideje. c) Nem, mert a vezetési idők és az egyéb munkavégzés ideje együttesen sem haladhatja meg a 10 órát. 49. Az alábbiak közül mire szolgál a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK Rendelet? a) A személy és árufuvarozást végző vállalkozások járművei részére kiadott környezetvédelmi engedélyek felhasználásának az ellenőrzésére. b) A közösségen belüli belföldi és nemzetközi közúti szállításban foglalkoztatott járművezetők munkakörülményeinek, illetve a biztonságnak a javítására, ellenőrzésére. c) A szárazföldi, vízi és vasúti közlekedési szállítási feladatok európai szintű összehangolására.

9 50. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokról szóló rendelet alkalmazásában pihenő"... a) minden meg nem szakított időszak, amelynek során a járművezető szabadon rendelkezik az idejével. b) nem vezethet, nem végezhet semmilyen egyéb munkát, kizárólag minden meg nem szakított időszak, amelynek során azonban a járművezető idejével a forgalomirányító rendelkezik. c) minden, legfeljebb egy 30 perces megszakítással töltött időszak, amely alatt a járművezető csak okmányokkal kapcsolatos ügyintézést végezhet. 51. Honnan lehet tudni, hogy muködik-e az autóbusz digitális tachográfja? a) A rendszer nem ad hibajelzést, felismeri a beillesztett kártyát, és kezelőszervei megfelelően működnek. b) A készülék piros fényű működésjelző lámpája világít. c) A készülék villogó fény- és szaggatott hangjelzést ad. 52. A személyszállítási szolgáltatást végző autóbuszt digitális tachográffal szerelték fel. Miért kell ismernie az UTC idő fogalmát és a kiszámítási módját az autóbusz vezetőjének? a) Mert január 1. óta a menetlevelet csak az UTC-idő alapján lehet vezetni. b) Mert a digitális tachográf készülék a vezetési időket csak UTC-időben tudja kijelezni. c) Mert a gépkocsivezetői kártya behelyezése előtt kézzel beviendő adatokat csak UTC-időben szabad megadni. 53. Mi az UTC idő? a) Télen a téli, nyáron a nyári időszámítás szerinti idő. b) A nyári időszámításra átállított Greenwich-i középidő. c) Az egész világon érvényes, télen-nyáron át nem állított standard óraidő. 54. Hány napi tevékenységre vonatkozó tachograf korongokat, munkavégzésre vonatkozó feljegyzéseket, igazolásokat, illetve digitális tachograf-kinyomatokat köteles a gépkocsivezető magánál tartani a tárgynapra vonatkozó korongokon (kinyomaton, feljegyzéseken, igazolásokon) kívül? a) A megelőző 28 napra vonatkozó adatokat. b) A megelőző 1 munkahétre vonatkozó adatokat. c) A megelőző 14 napra vonatkozó adatokat. 55. Ha az autóbuszát komphajón vagy vonaton kíséri, az ott megkezdett rendszeres napi pihenőidőjét... a) Legfeljebb egyszer szakíthatja meg legfeljebb 0,5 óra időtartamra. b) Legfeljebb kétszer szakíthatja meg, összesen legfeljebb 1 óra időtartamra. c) Legfeljebb háromszor szakíthatja meg, összesen 1,5 óra időtartamra. 56. Mi történik akkor, ha a digitális tachográf kapcsolóját az autóbusz megállításakor nem állítja át rendelkezésre állási időre vagy pihenőidőre, és a készülék egyéb munkának regisztrálja a következő időszakot? a) Elmarad a pihenő- vagy megszakítási idő regisztrációja, és így Ön - a vonatkozó szabály szerint - nem teljesíti az ilyen időkre vonatkozó előírásokat. b) Nincs semmi jelentősége a mulasztásnak, mert ha szükséges, kollégái utólag igazolni fogják, hogy az időt pihenéssel töltötte. c) A készülék rövid időn belül automatikusan érzékeli a mulasztást, és azonnal átkapcsol a rendelkezésre állási időre.

10 57. Mi a teendő a digitális tachográf fuvar közbeni üzemzavara esetén? a) Üzembe kell helyezni a tartalék analóg menetíró készüléket. b) A járművel haladéktalanul szakműhelybe kell menni a hiba kijavítása céljából. c) Ha egy héten belül vissza tud térni a telephelyre, a kinyomat hátuljánkézzel kell folytatni a tevékenységek, pihenőidők, megszakítások vezetését. 58. Ön a vezetői kártyájával bejelentkezik az autóbusz digitális tachografjanak a fedélzeti egységébe. Elindulás előtt át kell kapcsolnia vezetési idő" tevékenységre, amikor a készülék képernyőjén megjelenik az alapállapot" kijelzés? a) Igen. b) Csak akkor, ha a bejelentkezés és az indulás között 15 percnél hosszabb idő telik el. 59. Hol kell igényelnie a digitális tachografhoz a gépjárművezetői kártyát? a) A lakhelye szerint illetékes rendőrhatóságnál b) A lakhelye szerint illetékes okmányirodánál. c) A Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatóságnál. 60. Az autóbusz digitális tachográffal van felszerelve. A jármű álló helyzetében hol, hogyan ellenőrizheti a saját vezetési tevékenységére vonatkozó adatokat? a) A fedélzeti egység képernyőjén az adatokat meg lehet jeleníteni vagy ki lehet nyomtatni. b) Csak a telephelyen az üzembentartói vagy műhelykártya segítségével. c) Csak a munkanap végén, kinyomat készítésével. 61. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló (561/2006/EK) rendelet előírásait mindazon járművekre alkalmazni kell, amelyek... a) áruszállító járművek és megengedett legnagyobb össztömegük pótkocsival vagy félpótkocsival együtt nem haladja meg a 3,5 tonnát. b) személyszállító járművek, és a járművezetővel együtt legfeljebb 9 személy szállítására alkalmasak. c) személyszállító járművek, és a járművezetővel együtt 9-nél több személy szállítására alkalmasak. 62. Mikor készítették ezt a digitális tachográf kinyomatot? a) március 7-én. b) augusztus 29-én. c) szeptember 7-én.

11 63. Mit jelent a digitális tachograf kijelzőjén az alábbi ikon? a) Érvényes megszakítási idő. b) Pihenő idő. c) Készenléti idő. 64. Szállíthat-e három évesnél fiatalabb gyermeket az olyan különjáratú autóbuszon, amelyben az ülőhelyek gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére alkalmatlanok? a) Igen erre vonatkozóan nincs semmiféle előírás. b) Legfeljebb akkor, ha álló utasokat is szállíthat. 65. Az autóbusz digitális tachograffal van felszerelve. A munkanap végén kell-e nyomatot készítenie a napi tevékenységének igazolására? a) Igen, minden esetben. b) Csak akkor, ha elvesztette a gépjárművezetői kártyáját. c) Sohasem. 66. Mire szolgálnak a digitális tachograf kártyák? a) A gépkocsivezető által elvégzett szaktanfolyamok sikeres vizsgáinak igazolására. b) Külföldön készpénzfizetés nélkül lehet vele üzemanyagot vásárolni, útdíjat fizetni, pótalkatrészt vásárolni. c) A típusától függően a digitális tachograf fedélzeti egysége által készített adatok tárolására, letöltésére, a személyek azonosítására, a közúti ellenőrzések megvalósítására. 67. Mit jelent a digitális tachograf kijelzőjén alábbi ikon? a) Egyéb munkavégzési időt. b) Készenléti időt. c) Vezetési megszakítás ideje. 68. Mi történik, ha megtelik a gépjárművezetői kártya memóriája? a) A készülék már nem fog több adatot írni a ká rty á ra. b) A készülék felülírja a rajta lévő korábbi adatokat c) A készülék az új adatokat ráírja a korábban rögzítettekre és így egy használhatatlan elegy keletkezik. 69. Digitális tachográffal felszerelt autóbuszt vezet. A munkanap végén kell-e kinyomatot készítenie a napi tevékenységének igazolása céljából, ha az egyik pihenőhelyen elvesztette a gépjárművezetői kártyáját? a) Igen. b) Nem.

12 70. Milyen kártyával történik a digitális tachograf fedélzeti egységének a letöltése? a) A gépjárművezetői, az üzembentartói, a műhely-és az ellenőri kártyával. b) Csak az üzembentartói kártyával. c) Csak az üzembentartói, a műhely- vagy az ellenőri kártyával. 71. Automatikusan milyen időt regisztrál a digitális tachográf, ha az autóbusz forgalmi torlódás vagy más ok miatt egy járműsorban vesztegel? a) Egyéb munkaidőt, b) Vezetési szünetet, c) Vezetési időt. 72. Digitális tachográf készülékkel felszerelt autóbusszal részt vehet-e a közúti forgalomban az gépkocsivezető, aki még nem készíttette el a gépjárművezetői kártyáját? a) Igen. b) Legfeljebb lakott területen, és csak akkor, ha a jármű telephelyétől nem megy 20 kilométernél távolabb. 73. Előír-e bizonyos kötelezettségeket az autóbuszvezető számára a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló rendelet (a 3821/85/EGK)? a) Igen, a gépkocsivezető köteles ismerni és megtartani e rendeletben reá vonatkozó szabályokat. b) Csak abban az esetben, ha a gépkocsivezető egyben üzemben tartója is az autóbusznak. 74. A gépkocsivezető köteles-e becsatolni biztonsági övét, ha menetrendszerinti személyszállítást végző autóbusszal vesz részt a közúti forgalomban? a) Igen, lakott területen kívül és belül egyaránt. b) Csak lakott területen kívül, ha álló utasokat nem szállíthat. 75. Mit mutat a digitális tachográf kijelzője? a) A helyi idő 23 óra 39 perc. b) A helyi idő 21 óra 39 perc. c) Az 1. sz. gépkocsivezető 23:39, a 2. sz. 21:39 óráig vezethet aznap.

13 76. Mely járműveken kell alkalmazni a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló (561/2006/EK) rendelet előírásait az alábbiak közül? a) A fegyveres szolgálatok tulajdonában álló olyan gépkocsikon, ahol a személyszállítás a számukra meghatározott feladat keretében a saját ellenőrzésük alatt valósul meg. b) A katasztrófa, illetve a mentési műveletek keretében személyszállítást végző gépkocsin. c) A közúti közlekedési szolgáltatást, és a 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó saját számlás szállítást végző járműveken, járműszerelvényeken. 77. Mikor készítették ezt a digitális tachográf kinyomatot? a) március 7-én. b) augusztus 29-én. c) szeptember 7-én. 78. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokról szóló rendelet alkalmazásában a napi pihenőidő... a) a rendszeres napi pihenőidőt és a csökkentett napi pihenőidőt foglalja magába. b) nem lehet 11 óránál rövidebb tartamú. c) három időszakra is felbontható. 79. Mit jelent a menetíró készülék itt ábrázolt piktogramja? a) A vezetési időt. b) A pihenőidőt. c) Egyéb munkavégzést. 80. Mit jelöl a menetíró készülék itt ábrázolt piktogramja? a) A vezetési időt. b) A pihenőidőt. c) A készenléti időt.

14 81. Az alábbi piktogramok három járművezetőnek egy-egy napon végzett 10 órás tevékenységét jelölik. Melyik sor ábrázol szabályos munkavégzést az alábbiak közül? a) b) c) 82. Mit jelent a digitális tachográf kijelzőjén az alábbi ikon? a) A vezetési időt. b) A vezetés megszakítását vagy a pihenőidőt. c) A készenléti időt. 83. Négy óra folyamatos vezetést követő 45 perces megszakítás után a gépkocsivezető újra vezetni kezd. 15 perc elteltével az alábbi kijelzést látja a digitális tachográf kijelzőjén. Mit jelent ez? a) A kijelző az 1. sz. gépkocsivezető hátralévő vezetési idejét mutatja a következő megszakításig. b) Az 1. sz. gépkocsivezető összesen 9 órát vezethet, amit a digitális számláló 9h0 jelzése fogja jelezni úgy, hogy a számláló 5 percenként ugrik. c) A négy órás vezetési idő után, a megszakítás megkezdésekor a gépkocsivezető elmulasztotta a tevékenységi kapcsolót Pihenő/Szünet állásba állítani.

15 84. Az ábrasor egy kétfős járat munkavégzését mutatja. A felső sor az 1., míg az alsó sor a 2. gépkocsivezető tevékenységét jelzi. Legalább hány óra hosszúságúnak kell lennie a pihenőidőnek?? a) Az első gépkocsivezetőé 9, a másodiké 8 óra. b) Mindkét gépkocsivezetőé 8 óra. c) Mindkét gépkocsivezetőé 9 óra. 85. Melyik időt mutatja a digitális tachográf a kijelző bal felső sarkában? a) Az UTC időt. b) A helyi időt. c) A téli időszámítás szerinti alapértelmezett időt. 86. Legalább hány óra folyamatos időtartamúnak kell lennie a csökkentett heti pihenőidejének, ha áruszállító járművével végzett tevékenysége az egyes szociális jogszabályokról szóló rendelet hatálya alá tartozik? a) 24 óra. b) 36 óra. c) 40 óra. 87. Áruszállító járművével az egyes szociális jogszabályokról szóló rendelet hatálya alá tartozik. Legfeljebb hány órára lehet meghosszabbítania a napi vezetési idejét? a) 10 órára. b) 11 órára. c) 12 órára.?

16 88. Ha a járművét vonaton vagy komphajón kíséri, akkor az ott megkezdett rendszeres napi pihenőidejét a) legfeljebb egyszer szakíthatja meg, legfeljebb 0,5 óra időtartamra. b) legfeljebb kétszer szakíthatja meg, összesen legfeljebb 1 óra időtartamra. c) legfeljebb háromszor szakíthatja meg, legfeljebb 1,5 óra időtartamra. 89. Áruszállító járművével az egyes szociális jogszabályokról szóló rendelet hatálya alá tartozik. Hetente hány alkalommal lehet meghosszabbítania a napi vezetési idejét 10 órára? a) Legfeljebb három. b) Legfeljebb négy. c) Legfeljebb kettő. 90. A közlekedési szolgáltatás keretében árut szállító jármú vezetője egy adott héten négyszer kilenc és kétszer tíz órát tölt vezetéssel. Szabályos-e ez? a) Igen. b) Csak akkor, ha a hét közepén rendes pihenőidőt tartott. 91. Mit szabályoz a 3821/85/EKG rendelet? a) A közúti közlekedésben használt menetíró készülékek használatát, beépítését és ellenőrzését. b) A közúti szállításra vonatkozó szociális jogokat, a járművezetők munkakörülményeit. c) A munkaerő és az áruk szabad áramlását. 92. Áruszállító járművével az egyes szociális jogszabályokról szóló rendelet hatálya alá tartozik. Fő szabályként milyen hosszúnak kell lennie a megszakítás nélküli vezetési szünetnek. a) Legalább 45 percesnek. b) Legalább 30 percesnek. c) Legalább 15 percesnek. 93. Mi az UTC idő? a) Télen a téli, nyáron a nyári időszámítás szerinti idő. b) A nyári időszámításra átállított Greenwich-i középidő. c) Az egész világon érvényes, télen-nyáron át nem állított standard óraidő.

17 94. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokról szóló rendelet alkalmazásában a pihenő a) olyan időszak, amelynek során a járművezetőt munkaadója legfeljebb rövid ügyintézés végzésével bízhatja meg. b) olyan időszak, amelynek során a sofőr járművet nem vezet, de állandó készenlétben áll, hogy szükség esetén munkára szólíthassák. c) olyan meg nem szakított időszak, amelynek során a járművezető szabadon rendelkezik az idejével. 95. Mit kell érteni a fuvarozásra szánt rakomány belső áruátvétele alatt? a) Az árunak szakértő által történő részletes megvizsgálását, mely a minőség ellenőrzésére is kiterjed. b) Az árudarabok épségének és minőségének vizsgálatát és átvételét. c) A rakományegységben elhelyezett árudarabok mennyiségi átvételét. 96. A gépkocsin szállítható állatok száma a) nincs semmilyen feltételhez kötve. b) csak a termetük nagyságától és az ivarúktól függ. c) a fajtájuktól, testtömegüktől, koruktól, a szállítás időtartamától, és a rakfelület méretétől függ. 97. Mikor kell pótolnia (kompenzálnia) az egyes szociális jogszabályokról szóló rendelet hatálya alá tartozó járművezetőnek a csökkentett heti pihenőidő miatt elmaradt pihenőjét? a) Legkésőbb a tárgyhetet követő harmadik hét végéig. b) A legközelebb következő legalább 8 órás pihenőidőhöz kapcsolódóan. c) Legkésőbb a tárgyhetet követő negyedik hét végéig. 98. Ha a vezetőnek az otthonától vagy a tehergépkocsi telephelyén kívüli helységben kell a járművezetést megkezdenie, az oda- és a visszautazással eltöltött idő a) készenléti időnek minősül, ha a saját személygépkocsiját vezeti. b) vezetési megszakításnak minősül, ha autóbusszal utazik. c) pihenőidőnek minősül, ha vasúton hálókocsiban utazik. 99. Mi a kabotázs fuvarozás? a) Az egyik ország fuvarozója végzi két másik országban lévő felrakó- és lerakóhely között. b) Az egyik ország fuvarozója végzi egy másik országban lévő felrakó- és lerakóhely között. c) A kishatármenti fuvarozás speciális formája.

18 100. Ön egy 0,75 méternél nagyobb átmérőjű kerékkel szerelt nehéztehergépkocsit vezet. Legalább mekkorának kell lennie a gumiabroncsokon a profilmélységnek belföldi forgalomban? a) Legalább 3 mm-nek. b) Legalább 1,6 mm-nek. c) Legalább 5 mm-nek Nemzetközi áruszállítást végző jármű vezetőjeként kerülhet-e vámszabálysértés gyanújába? a) Igen, akár úgy is, hogy a járművön valamelyik rakodó vámköteles árut rejt el a gépkocsivezető tudta nélkül. b) Igen, a nemzetközi árufuvarozást végző gépkocsivezető a vámszervek előtt mindig gyanús. c) Nem, a nemzetközi árufuvarozást végző gépkocsivezető mindig gyanú felett áll Milyen időt regisztrál automatikusan a digitális tachográf készülék, ha a tehergépkocsi forgalmi torlódás vagy más ok miatta az úton vesztegel? a) Egyéb munkaidőt. b) Vezetési szünetet. c) Vezetési időt Elindulás előtt a vezetői kártyájával bejelentkezik a digitális tachográf készülék fedélzeti egységébe. Át kell-e kapcsolnia vezetési idő tevékenységre, amikor a készülék képernyőjén megjelenik az alapállapot kijelzés? a) Igen. b) Csak akkor, ha a bejelentkezés és az elindulás között 5 percnél hosszabb idő telik el Hányféle és milyen típusú digitális tachográf kártya használatos a digitális tachográfhoz? a) Csak kétféle, a gépjárművezetői és az ellenőri kártya. b) Csak háromféle, a gépjárművezetői, a műhely- és az ellenőri kártya. c) Négyféle, a gépjárművezetői, az üzembentartói, a műhely- és az ellenőri kártya Köteles-e ellenőrizni, hogy az átadási címben megjelölt helyen tartózkodó személy jogosult-e az Ön által fuvarozott áru átvételére? a) Igen. b) Nem.

19 106. A közösségi engedély hiteles másolatát a) a fuvarozó telephelyén kell őrizni. b) a járművön kell tartani. c) a vámhatóságnál kell megőrzésre leadni Milyen engedéllyel végezhető nemzetközi közúti árufuvarozás az Európai Unióban? a) Közösségi engedéllyel. b) Az Európai Unióba nem szükséges külön engedély. c) Harmadik országos engedéllyel Mikor jár el helyesen a gépkocsi vezetője, ha külföldön egy idegen személy megkéri, hogy vigye őt magával egy másik országba? a) Ha udvariasan elutasítja az illető kérését. b) Ha nem zárkózik el a kérés teljesítése elől, mert a közúton az önzetlen segítségnyújtás mindig elvárható. c) Ha a helyszínen kifizetteti az értékarányos viteldíjat és így mérsékli a fuvar költségeit Köteles-e becsatolni magát a biztonsági övvel felszerelt ülésen, ha árufuvarozást végez? a) Igen. b) Csak akkor, ha árukísérőt nem szállít Az alábbiak közül Ön mikor tartozik felelősséggel a fuvarozott áruban keletkezett kárért? a) Ha a kár az áru belső tulajdonságainak figyelmen kívül hagyása miatt következett be. b) Ha a kár a rakodók hibájából következett be még berakodás közben. c) Ha a kár a rakomány nem megfelelő rögzítésének a következtében keletkezett Gépkocsijával árufuvarozást végez. Mi az Ön feladata a rakomány kirakása közben? a) Ügyelnie kell a tevékenység folyamatos végzésére, a munka időben történő befejezésére. b) Irányítania kell a kirakodásban résztvevő emberek munkáját. c) A fuvarlevél vagy az árujegyzék segítségével figyelemmel kell kísérnie az árudarabok kirakodását.

20 112. Ha a fuvarlevél adatai nem egyeznek meg a számla vagy a vámokmány adataival a) indulás előtt helyesbíteni kell a fuvarlevél adatait. b) indulás előtt helyesbíteni kell a számla (a vámokmány) adatait. c) jegyzőkönyv felvétele után a fuvarozást el lehet kezdeni Mi a célja a közúti közlekedési előéleti pontrendszernek? a) A rendszeresen szabálysértő gépkocsivezetők névjegyzékbe való gyűjtése. b) Az, hogy gyengítse a rendszeresen fegyelmezetlenül közlekedő gépkocsivezetők biztos anyagi helyzetét. c) Az önkéntes közlekedési jogkövetés elősegítése és a biztonság javítása Nemzetközi közúti forgalomban mire van szükség az élőállat fuvarozáshoz? a) A tenyésztő vagy az állattartó írásos nyilatkozatára, miszerint az állomány nem fertőzött. b) Élőállat szállítási engedélyre. c) Az FVM írásos engedélyére.

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 60/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 165/2014/EU RENDELETE (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről,

Részletesebben

A járművezetői kártya

A járművezetői kártya A járművezetői kártya A rendeletben meghatározott járművezetői kártyát a járművezető kérésére annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága állítja ki, amelynek területén a járművezető szokásos

Részletesebben

- Az egész út kb. 282 km.

- Az egész út kb. 282 km. Soroljon fel legalább 10 olyan országot, amelyben nem az 561/2006/EK rendelet, hanem a Nemzetközi közúti forgalomban részt vevő járművek személyzetének munkájára vonatkozó Európai Megállapodás (AETR) szabályai

Részletesebben

210 kérdés fuvarozóktól

210 kérdés fuvarozóktól 210 kérdés fuvarozóktól 1. Ha a páros vezetésnél megengedett, hogy a váltósofőr 1 órán belül csatlakozzon, akkor az is lehetséges, hogy hamarabb befejezheti a vezetést és hamarabb kiszállhat? 2. Külföldi

Részletesebben

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM 19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt tulajdonát

Részletesebben

A Közúti Közlekedési Alágazatban Megkötött Kollektív szerződés Lezárva: 2007. május 30-án.

A Közúti Közlekedési Alágazatban Megkötött Kollektív szerződés Lezárva: 2007. május 30-án. A Közúti Közlekedési Alágazatban Megkötött Kollektív szerződés Lezárva: 2007. május 30-án. A Közúti Közlekedési Alágazatban megkötött Kollektív Szerződés Budapest, 1992. június (Az 1993. évi egységes szerkezetbe

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása Jóváhagyta: Vezérigazgató Kelt: Budapest, 2015. Kiadja: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Közlekedési ismeretek

Közlekedési ismeretek Közlekedési ismeretek 1. Mit jelez a tábla? a) Számítani lehet arra, hogy a szemből érkező 3-4 gépkocsiból álló autósor korlátozza az előzés lehetőségét. b) Az úton forgalmi akadályt képezhetnek a feltorlódott

Részletesebben

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1) A közlekedésben olyan

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.X.1. ) 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánljuk ezt a könyvet. Előszó miért készült ez a könyv? 1. I. Fejezet Általános bevezető információk 23. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánljuk ezt a könyvet. Előszó miért készült ez a könyv? 1. I. Fejezet Általános bevezető információk 23. oldal TARTALOMJEGYZÉK Ajánljuk ezt a könyvet Előszó miért készült ez a könyv? 16. oldal 20. oldal 1. I. Fejezet Általános bevezető információk 23. oldal Rövid történeti áttekintés Jogszabály ismeret és betartás

Részletesebben

T A R T A L O M J E GY Z É K

T A R T A L O M J E GY Z É K T A R T A L O M J E GY Z É K AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN, AZ ABBAN FOGLALT UTAZÁSI FELTÉTELEKBEN ÉS A MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ DÍJSZABÁSBAN HASZNÁLT EGYES FOGALMAK E HELYEKRE VONATKOZÓ ÉRTELMEZÉSE BEVEZETŐ FOGALOMTÁR

Részletesebben

A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról

A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 185. szám 45257 III. Kormányrendeletek A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

Belföldi árufuvarozói engedély

Belföldi árufuvarozói engedély Belföldi árufuvarozói engedély Dr. Mészáros Ferenc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésgazdasági Tanszék Menedzser tréning -2013 Belföldi árufuvarozói engedély Közúti árufuvarozást

Részletesebben

Bekanyarodás 31. (1) Az útkereszteződésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezető a járművel a) az útburkolati jelek által meghatározott forgalmi

Bekanyarodás 31. (1) Az útkereszteződésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezető a járművel a) az útburkolati jelek által meghatározott forgalmi Bekanyarodás 31. (1) Az útkereszteződésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezető a járművel a) az útburkolati jelek által meghatározott forgalmi sávba, b) útburkolati jelek hiányában - jobbra bekanyarodás

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015.

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. - TERVEZET - Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT DKV DEBRECENI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2013. 07. 04.-től Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2013 -tól. Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály

Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2013 -tól. Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2013 -tól Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály A Nemzeti Közlekedési Hatóság IP/PM/NS/A/148/5/2013. számú határozatával

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/59/EK IRÁNYELVE. (2003. július 15.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/59/EK IRÁNYELVE. (2003. július 15.) 07/7. kötet 441 32003L0059 L 226/4 AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 2003.9.10. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/59/EK IRÁNYELVE (2003. július 15.) egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást

Részletesebben

A Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 17234 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 99. szám A Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról

Részletesebben

TANDARI-BUSZ Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2013. május 23-tól. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

TANDARI-BUSZ Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2013. május 23-tól. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: TANDARI-BUSZ Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013. május 23-tól Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/142/4/2013. számú határozatával 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA hatályos: 2013.0626. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT SZIA 2000 Bt. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztustól Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/229/1/2014. számú határozatával. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben