Árufuvarozási Díjszabás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árufuvarozási Díjszabás"

Átírás

1 GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság Árufuvarozási Díjszabás Érvényes: július 1-jétől

2 A GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási díjszabása (továbbiakban: díjszabás) az Árufuvarozási Üzletszabályzatban meghatározott küldemények (kocsirakomány, intermodális fuvarozási egység, saját kerekein futó vasúti jármű), továbbá zártvonatok fuvarozásáért, a küldemények kezelésével kapcsolatos teljesítményekért, szolgáltatásokért fizetendő összegek megállapításának feltételeit, díjait tartalmazza. A díjszabás három részből áll. I. Rész: Díjszabási feltételek, kocsidíjszabás, vonatdíjszabás II. Rész, Függelékek 1. Függelék: Kocsidíjszabás - bázisdíjak 2. Függelék: Mellékdíjak III. Rész, Mellékletek 1. melléklet: GYSEV CARGO Zrt. árudíjszabási kilométermutatója 2. sz. melléklet Harmonizált Árucikkjegyzék (külön kötetben) A GYSEV CARGO Zrt. érvényes díjszabását székhelyén (9400 Sopron, Mátyás Király u 19.) lehet megvásárolni, illetve az ügyfelek részére a honlapján (www.gysevcargo.hu), valamint a szolgáltatási helyein teszi hozzáférhetővé. A GYSEV CARGO Zrt. a díjszabás módosítását a módosított feltétel, díj, díjtétel, fuvardíj melletti függőleges vonallal és a módosítás sorszámával jelöli, hatályba lépésének időpontját, a módosításokat felsoroló táblázat tartalmazza. GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 2

3 A módosítás sorszáma jóváhagyásának száma kelte érvényességének kezdete GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 3

4 TARTALOM A) ÁLTALÁNOS DÍJSZABÁSI FELTÉTELEK Érvényességi terület A díjszabás pénzneme Általános forgalmi adó Hatósági díjak, költségek Megbízás alapján végzett kiegészítő szolgáltatások...5 B) KOCSIDÍJSZABÁS Díjszámítási egység Díjszabási távolság A fuvardíj megállapítása A fuvardíj számítása Magánkocsi Veszélyes a RID hatálya alá tartozó áruk Saját kerekein futó vontató, önjáró és a vasúttársaság által vontatott vasúti jármű Több kocsira rakott áru Védőkocsi Rendkívüli küldemény Kísérő Kocsitúlterhelés, illetve a berakható tömeg túllépése Egyéb szolgáltatások C) VONATDÍJSZABÁS Díjszámítási egység Díjszabási távolság A vonatdíj Megállapodás Az GYSEV CARGO Zrt szolgáltatásainak költsége A továbbítás feltételei Kísérő okmányok FÜGGELÉKEK Függelék: Kocsidíjszabás bázisdíjak Függelék: Mellékdíjak MELLÉKLETEK A GYSEV CARGO Zrt. árudíjszabási kilométermutatója Harmonizált árucikkjegyzék NHM GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 4

5 A) ÁLTALÁNOS DÍJSZABÁSI FELTÉTELEK 1. Érvényességi terület 1.1. A GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Üzletszabályzata feltételei szerint kötött fuvarozási szerződések alapján: a vonatdíjszabás érvényes a Magyar Köztársaság vasúti pályahálózatán, a kocsidíjszabás érvényes a GYSEV Zrt. saját pályahálózatán továbbított kocsirakományú küldeményekre és kombinált fuvarozási egységekre E díjszabás alkalmazása szempontjából ugyanabban a vasúti kocsiban továbbított küldeménynek minősül a jármű műszaki meghibásodása, vagy hatósági előírás miatt átrakott küldemény is, függetlenül attól, hogy az átrakást maga a vasúttársaság vagy annak megbízásából más végezte el A vasúttársaság a fuvarozási szerződés módosítása esetén a fuvardíjat a következők figyelembevételével állapítja meg: Fuvarozási szerződésmódosítás esetén a küldemény fuvardíját a feladási állomás és a fuvarozási szerződésmódosítás általi új rendeltetési állomás közötti kilométer-távolság, és e díjszabás feltételei és díjai alapján kell megállapítani. A vasúttársaság a fuvarozási szerződésmódosítás végrehajtásáért a Mellékdíjak fejezetben közzétett díjat számítja fel. 2. A díjszabás pénzneme A fuvardíjak, mellékdíjak forintban (HUF), és euróban (EUR) vannak meghatározva. A díjak átszámítása a fizetés pénznemére a teljesítmény, illetve szolgáltatás teljesítésének időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos napi devizaárfolyamon történik. 3. Általános forgalmi adó A díjszabás díjai az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 4. Hatósági díjak, költségek A vasúttársaság a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint az azokban meghatározott adókat, illetve más hatósági díjakat jogosultak felszámítani és a fizetésre kötelezettől beszedni. A vasúttársaság az adók, illetve más hatósági díjak megállapításakor a kiszámított összegeket a vonatkozó jogszabály előírásai szerint kerekíti. 5. Megbízás alapján végzett kiegészítő szolgáltatások Értesítés a küldemény határátlépéséről (avizálás) A GYSEV CARGO Zrt. vállalja a behozatali, kiviteli valamint az átmeneti küldemények határátlépéséről az értesítést (avizálást), az Üzletszabályzat, a COTIF/CIM alapján jogosult fél határállomásnak megküldött írásbeli megbízása alapján, a Mellékdíjak fejezetben közzétett díj ellenében. A megbízásnak a küldemény azonosításához szükséges adatokat, az értesítési díj költségviselőjének megnevezését, a fizetés módját (központi, állomási) kell tartalmaznia. GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 5

6 - Központi elszámolás esetén, ha az értesítési díj költségviselője nem azonos a megbízóval, a költségviselőtől költségvállalási nyilatkozatot kell a megbízáshoz csatolni. - Állomási elszámolás esetén, ha a megbízást az átvevő adja, az értesítés díját a vonatkozó fuvarlevélen számítja fel a GYSEV CARGO Zrt., és a fuvarlevél kiváltásakor kell az árupénztárban megfizetni. Minden más esetben a határállomáson az árupénztárban kell az értesítés díját kiegyenlíteni. Amennyiben a GYSEV CARGO Zrt. a megbízásnak nem tud eleget tenni, a megbízót haladéktalanul írásban tájékoztatja Újrafeladás A be-, illetve kilépő/belépő határállomásra CIM/CIM és SZMGSZ forgalomban érkező küldemények külföldre történő újrafeladására (továbbiakban: reexpediálására)/belföldi rendeltetési állomásra, illetve a határállomásra belföldi forgalomban érkező küldemények CIM és SZMGSZ forgalomba történő újrafeladására a rendelkezésre jogosult a GYSEV CARGO Zrt. Üzemviteli Egység, 9400 Sopron, Mátyás király u. 19 (továbbiakban: Üzemviteli Egység), illetve a határállomást írásban bízza meg. A reexpediálás/újrafeladás díját a GYSEV CARGO Zrt. által kiadott ajánlat/a Mellékdíjak fejezet tartalmazza. Az egyes küldemények reexpediálására/újrafeladására vonatkozó Megbízásnak az 1.j. sz. melléklet szerinti nyomtatványon (a GYSEV CARGO Zrt. honlapjáról letölthető) az Üzemviteli Egység címére küldöttnél a végrehajtás esedékessége előtti munkanap órájáig, a határállomás részére eljuttatottnál, legkésőbb a küldemény határállomásra történő megérkezésekor kell rendelkezésre állnia. A GYSEV CARGO Zrt. a nyomtatvánnyal azonos adatokat tartalmazó, írásban benyújtott megbízást is elfogad. A reexpediálási/újrafeladási megbízás teljesítéséhez szükséges és a hatóságok által előírt okmányokat a Megbízással együtt kell a GYSEV CARGO Zrt. rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a reexpediálás/az újrafeladás a pontatlanul, hiányosan közölt adatok miatt nem hajtható végre, a GYSEV CARGO Zrt. haladéktalanul írásban értesíti az átvevőt, és az értesítés elküldésétől a végrehajtható utasítás megérkezéséig eltelt időtartamra várakozási díjat jogosult felszámítani. A GYSEV CARGO Zrt. a reexpediálás/újrafeladás díját, a végrehajtással kapcsolatban felmerült szolgáltatások díjait és költségeket havonta számítja fel a megbízó terhére, és a küldemények fuvarleveleit is havonta, a megbízó költségére küldi meg. Az esetenkénti postázást a megbízónak a Megbízásban kérnie kell. GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 6

7 B) KOCSIDÍJSZABÁS 1. Díjszámítási egység Teherkocsi (tengelyek számától függően). 2. Díjszabási távolság A feladási és rendeltetési állomás közötti távolság a GYSEV CARGO Zrt. kilométermutatója alapján. 3. A fuvardíj megállapítása A GYSEV CARGO Zrt. a kocsidíjat a következők figyelembevételével állapítja meg: díjszabási távolság, NHM tételszám, rendelkezésre bocsátott kocsi típusa vasúti kocsit rendelkezésre bocsátó 4. A fuvardíj számítása A kocsidíjat az 1. Függelék: Kocsidíjszabás bázisdíjak táblázat Távolság oszlop megfelelő sorának és a megfelelő Tengelyszám oszlop metszéspontjában levő Ft összeg alapján kell megállapítani. A bázisárak csak a vasútintézeti kocsikra vonatkoznak. Amennyiben a díjszabás előírja, a megfelelő koefficienssel kell a bázisárat megszorozni. 5. Magánkocsi 5.1. A különleges díjszabási feltételek alkalmazásában a feladó által rendelkezésre bocsátott vasúti kocsinak (magán- és bérelt kocsi) kell tekinteni azokat, amelyeknél a vasúti kocsi pályaszámának első számjegye: 2, 3, 4 vagy 8; és a második számjegye 3, 4, 5, 6, 7 vagy Magánkocsiban feladott küldemény fuvardíja a díjtételtáblázat megfelelő koefficiensének használatával kerül megállapításra Belföldi forgalomban a , , , , , , , , , , NHM tételszám alá tartozó üres magánkocsi fuvardíja a díjtételtáblázat megfelelő koefficiensének használatával kerül megállapításra. A díjszabási feltételt a GYSEV CARGO Zrt. akkor alkalmazza, amennyiben az üres futást megelőzte, illetve követi a GYSEV CARGO Zrt. által végzett rakott fuvarozás, és a feladó a belföldi fuvarlevél Feladó nyilatkozata rovatába az üres futást megelőző, illetve követő rakott futás tényét a következő szöveggel: Rakott futás megelőzte/követi bejegyezte. Egy rakott futáshoz csak egy üres futás kapcsolódhat. A NHM tételszámú üres vasúti kocsiknál amennyiben a kísérőokmányban a bejegyzés szerepel, a vasúttársaság a vonatkozó fuvardíjszámítási szakaszban a következő technikai tételszámokat alkalmazza: 2 tengelyes kocsiknál , kettőnél több tengelyes kocsiknál Belföldi forgalomban az előző bekezdésében felsorolt NHM szám alá tartozó üres magánkocsi fuvarozásáért, amennyiben azt nem előzte meg, illetve nem követi a GYSEV CARGO Zrt. által végzett rakott fuvarozás, vagy a feladó a kísérőokmányba az 1.4. pontban előírt adatokat nem jegyezte be, a GYSEV CARGO Zrt. a fuvardíjat a díjtételtáblázat bázisára szerint állapítja meg. GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 7

8 Ebben az esetben a GYSEV CARGO Zrt. a vonatkozó fuvar-, illetve kísérőlevél fuvardíjszámítási szakaszában , , , , , , , , , technikai tételszámokat alkalmazza. 6. Veszélyes a RID hatálya alá tartozó áruk A GYSEV CARGO Zrt. az alábbi NHM tételszámokhoz tartozó veszélyes (RID) áruk fuvarozásáért a fuvardíjat a 1. Függelék: Kocsidíjszabás bázisdíjak -nál megadott koefficiens alkalmazásával számítja. NHM tételszámok Saját kerekein futó vontató, önjáró és a vasúttársaság által vontatott vasúti jármű 7.1. A különleges díjszabási feltételek alkalmazásában: Saját kerekein futó vasúti jármű a GYSEV CARGO Zrt.-n kívül álló jogi személy vagy természetes személy tulajdonában lévő, az NHM , , , , , és a tételszám alá tartozó küldemény. A saját kerekein futó vasúti jármű rendkívüli küldeménynek minősül, ezért a GYSEV CARGO Zrt. csak előzetesen megállapított feltételek szerint veszi fel fuvarozásra A GYSEV CARGO Zrt. a saját kerekein futó vontató, önjáró vasúti jármű fuvardíját a feladóval kötött külön megállapodásban határozza meg. 8. Több kocsira rakott áru 8.1. Ha az egy fuvarlevéllel feladott küldemény hosszúsági mérete miatt csak több kocsin - beleértve a közbeiktatott kocsit is - fuvarozható, akkor a kocsikat fuvardíjszámítás szempontjából egyenlően megterheltnek kell tekinteni A GYSEV CARGO Zrt. a fuvardíjat e díjszabás feltételei szerint a küldeményhez rendelkezésre bocsátott kocsik darabszáma figyelembevételével állapítja meg. GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 8

9 8.3. Különböző tengelyszámú kocsik felhasználása esetén a fuvardíjat a GYSEV CARGO Zrt. valamennyi felhasznált kocsira a legkevesebb tengelyszámú kocsit figyelembe véve állapítja meg. 9. Védőkocsi 9.1. Amennyiben a küldemény fuvarozásához védőkocsi [lásd: GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Üzletszabályzat 4. sz. Melléklet (Rakodási szabályok) és 5. sz. Melléklet (RID)] beállítása szükséges, a GYSEV CARGO Zrt. - a küldemény fuvardíján felül - üres védőkocsiért a díjtételtáblázat megfelelő koefficiensének használatával kerül a fuvardíj megállapításra A védőkocsi a GYSEV CARGO Zrt. hozzájárulásával megrakható, ha az abba berakni kívánt áru rendeltetési állomása és címzettje megegyezik annak a küldeménynek a rendeltetési állomásával és címzettjével, amelyhez a védőkocsi beállítása szükséges. A védőkocsin feladott küldemény fuvardíját a GYSEV CARGO Zrt. e díjszabás feltételei szerint állapítja meg, és a 9.1. pont szerinti díjat nem számítja fel Ha védőkocsiként a feladó magánkocsit biztosít, akkor a védőkocsi fuvardíja a GYSEV CARGO Zrt. díjtételtáblázat megfelelő koefficiensének használatával kerül megállapításra. 10. Rendkívüli küldemény Rendkívüli (rakszelvényen túlérő küldemény és vasúti kocsi, kedvezőtlen súlypontú küldemény, saját kerekein futó vasúti jármű, stb.) küldeményt a GYSEV CARGO Zrt. csak az általa előzetesen meghatározott külön feltételek szerint vesz fel fuvarozásra A GYSEV CARGO Zrt. a rendkívüli küldemény fuvardíját a díjszabási távolságra a díjszabás feltételei szerint állapítja meg és az így kiszámított fuvardíjat a felvételi engedélyben feltüntetett százalékkal felemeli. 11. Kísérő A kísérő nevét a feladónak a fuvarlevélbe be kell jegyeznie A küldeményt kísérő személyért a GYSEV CARGO Zrt. a fuvardíjszámítás alapjául szolgáló minden megkezdett 100 km távolságra személyenként e díjszabás Mellékdíjak fejezetében közzétett díjat számítja fel Ha a küldeményt vagy küldeményeket kísérő személyek külön erre a célra beállított kocsiban utaznak, akkor a kísérőkkel elfoglalt kocsihoz fuvarlevelet kell kiállítani. A fuvarlevélbe be kell jegyezni a kísérők vezetőjének nevét és a kísérők számát. A kísérőket fuvarozó kocsiért a fuvardíjat a GYSEV CARGO Zrt. e díjszabás feltételei szerint a díjszabási távolságra érvényes kocsidíjjal állapítja meg, és a 8.2. pont szerinti díjat nem számítja fel. 12. Kocsitúlterhelés, illetve a berakható tömeg túllépése Ha a feladó a vasúti kocsi terhelési határát vagy a közölt berakható tömeget túllépte, a terhelési határt, illetve a berakható tömeget meghaladó rakományrészt le kell rakni A kocsin maradó küldemény fuvardíját a GYSEV CARGO Zrt. a feladási állomástól a rendeltetési állomásig e díjszabás feltételei alapján számítja Útközbeni tömegmegállapításnál a 9.2. pontban meghatározottakon felül a túlterhelt kocsi bázisfuvardíját szedi be a feladási állomástól a kirakást végző állomásig a rakománytöbblet átvevőjétől Ha a túlterhelést a rendeltetési állomáson állapítják meg, a GYSEV CARGO Zrt. a túlterhelt kocsi fuvardíján felül egy 2 tengelyes kocsi bázisfuvardíját számítja fel az ügyfél részére. GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 9

10 12.5. Ha a feladó rendelkezése alapján a GYSEV CARGO Zrt. a lerakott rakományrészt önálló küldeményként tovább-, vagy visszaküldi, a fuvardíjat e díjszabás feltételei alapján számítja Ha a feladó a kocsi túlterhelése miatt kirakott rakománytöbbletet ugyanarról a feladási állomásról jövő, a többlettömeget kirakó állomást érintő, hasonló tartalmú másik küldeményhez hozzá kívánja rakatni, az adott kocsit annyival kevesebb tömegű áruval kell megterhelnie, amennyit az útközbeni állomáson a rakományhoz hozzá kíván rakatni. A hozzárakást a fuvarlevélben elő kell írnia. A GYSEV CARGO Zrt. a fuvardíjat az eredeti feladási állomástól a rendeltetési állomásig az egész kocsiért számítja, ideértve az útközben hozzárakandó mennyiséget is. 13. Egyéb szolgáltatások Nyíltvonali, illetve K betűvel jelölt állomásra történő kocsikiállítás A nyíltvonali, illetve K betűvel jelölt állomásra történő kocsikiállítás díját a GYSEV CARGO Zrt. külön megállapodásban határozza meg. Ha a nyíltvonali rakodásra megállapított idő túllépése esetén a nyílt vonalra kiállított kocsit vonatforgalom vagy egyéb vasútüzemi okból állomásra be kell vontatni, a kocsinak a nyílt vonalra történő újbóli kiállításáért a megállapodásban meghatározott díjat a vasúttársaság újból felszámítja Helyi fuvarozás A GYSEV CARGO Zrt. a helyi fuvarozás díját a feladóval kötött külön megállapodásban határozza meg Átállítás Az átállítás díját a vasúttársaság teljesítményenként és kocsinként számítja fel. A továbbítás során, útközben végzett szolgáltatásoknál a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges vágányra való átállításért és a továbbító vonatba történő besorozásért az átállítási díjat külön-külön számítja fel. Az átállítás díját a Mellékdíjak fejezet tartalmazza. Ezeket a díjakat számítja fel a vasúttársaság akkor is, ha az állomásra érkezett vagy az állomáson megrakásra kerülő kocsit a közforgalmú rakodóterületen a feladó által kijelölt vágányrészre, illetőleg közforgalmú rakodóterületnek nem tekinthető vágányra vagy vágányrészre, továbbá, ha valamelyik állomáson közforgalmú rakodóterületként több vágánycsoportot vagy több vágányt jelöltek ki, ezek közül egy meghatározott vágánycsoportra vagy vágányra állítja a vasúttársaság. Ha az átállítást a vasúttársaság iparvágányra végzi, a díjat az ügyféllel kötött ISZSZ szerint számítja fel. GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 10

11 C) VONATDÍJSZABÁS 1. Díjszámítási egység A vonat (vontatójárművel zárt egységben továbbított rakott és/vagy üres kocsik). Zártvonat Egy feladási állomástól/belépő határállomástól, illetve vonat-összeállító (rendező vagy besorozó) állomástól egy rendeltetési állomásig/kilépő határállomásig közlekedő, meghatározott árutömegű, útközben rendezés nélkül továbbítandó szerelvény, amely legfeljebb a teljes vonalszakaszra engedélyezett bruttó vonatterheléssel és hosszal közlekedik, valamint a megrendelője viseli a vonat közlekedtetésének és kihasználásának teljes kereskedelmi kockázatát. 2. Díjszabási távolság Az GYSEV CARGO Zrt. a díjszabási távolságot a HÜSZ adatai alapján, a következő egész kilométerre kerekítve állapítja meg. 3. A vonatdíj A vonatdíjat az GYSEV CARGO Zrt. esetenként, külön ajánlatkérésre a következők figyelembevételével állapítja meg: 3.1. A díjszabási távolság 3.2. A vonat összeállítása: - a továbbított kocsik darabszáma, - a kocsik státusza (tulajdona), - az áru neme, - a vonat bruttó tömege - a vonat hossza A vontatójármű: - a vontatási nem, - a vontatójármű típusa - a vonal paraméterei A továbbításhoz igénybevett pályavasúti szolgáltatások díjai: MÁV ZRt. pályavasúti szolgáltatásai - Alapdíj, - menetvonal biztosítási díj (Ft/vonat), - közlekedtetési díj (Ft/vonatkm). - Állomáshasználat (Ft/vonat) - induló állomáson, - közbenső állomáson és határállomáson, - célállomáson. - Állomáshasználat kocsi kiszolgálási célból (Ft/kocsi). - Rendezési, kiszolgálási tolatási díj (Ft/kocsi). GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 11

12 - Kiszolgálási célú vasútvállalati tolatás (Ft/kocsi). - Felsővezeték használati díj (Ft/villamos-vonatkm). - Vonatfelvételi díj. A közlekedtetési és az állomáshasználati díjakat a MÁV ZRt. három pályaszakasz-, illetve állomáskategória szerint határozza meg, a pályaszakaszok, állomások besorolását a HÜSZ 6.4. függeléke tartalmazza GYSEV Zrt. pályavasúti szolgáltatásai - Menetvonal biztosítási díj (Ft/vonat). - Közlekedtetési díj (Ft/vonatkm + Ft/elegytonnakm). - Állomáshasználati díj, a HÜSZ szerinti három kategóriában meghatározva (Ft/megállás). - Tolatási díj (Ft/vonatkezelés + Ft/kiszolgált kocsi). A GYSEV CARGO Zrt. díjainak alapjául a Hálózati Üzletszabályzatban meghatározott pályahasználati díjak, valamint a pályahasználati díjrendszeren kívül eső szolgáltatások díjai (www.vpe.hu), továbbá a küldemények fuvarozásával kapcsolatban nyújtott szolgáltatások költségei szolgálnak. 4.Megállapodás A vasúttársaság és a feladó, vonatszervező (továbbiakban: ügyfél) között létrejött, zártvonati továbbításra kötött megállapodásának tartalmaznia kell: - a szerződő felek adatait (név, telephely adószám stb.), - a szerződés tárgyát, - a vasúttársaság szolgáltatásainak meghatározását, - az ügyfél kötelezettségeit, - a díjak meghatározását és a fizetés módját, - a vasúti kocsik biztosításának módját (vasúttársasági-, bérelt- vagy magánkocsi), - a bizalmasság elvét, - a szerződés felmondásának feltételeit, - az engedményezés feltételeit, - az alkalmazandó egyéb jogszabályokat, - a vitás kérdések rendezését, bírósági illetékességet, - a szerződés időbeni hatályát és - minden olyan feltételt, amelyet a felek szükségesnek tartanak. 5. A GYSEV CARGO Zrt szolgáltatásainak költsége A GYSEV CARGO Zrt a szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült költségeit az eseti ajánlatkérésekre adott ajánlataiba beépítve adja meg, figyelembe véve a fuvarozás valamennyi körülményét. 6. A továbbítás feltételei Az ügyfélnek amennyiben küldeményeit zártvonati megállapodás alapján kívánja továbbíttatni, a következő intézkedéseket kell megtennie: GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 12

13 - időben jelezni a forgalom beindulását, hogy a vasúttársaság a zártvonatos továbbításhoz szükséges intézkedéseket meg tudja tenni; a vonat menetrendszerinti beindítása előtt legalább 14 nappal, a vasúttársaságtól a vonatot írásban kell megrendelni; - írásban kell megadni a vonat közlekedtetéséhez szükséges paramétereket (vonathossz, nettó árutömeg, elegytömeg, menetrendi igény, stb.). Az elegytömeg és a vonathossz nem haladhatja meg a fuvarozási útvonalra engedélyezettet; - rendkívüli küldemények (pl. kombináltfuvarozási egységeknél High Cube konténer) felvételéhez a felvételi engedélyt meg kell kérni, illetve gondoskodni kell érvényességének meghosszabbításáról; - a zártvonatok összeállításával vagy közlekedtetésével kapcsolatos változásokról az ügyfélnek a vasúttársaságot haladéktalanul, de legkésőbb azok esedékességét megelőző 5. munkanapon értesíteni kell; - az engedélyezett elegytömeget, illetve vonathosszt nem lehet túllépni. A megadott paramétereken felüli mennyiséget a vasúttársaság jogosult külön továbbítani. A külön továbbított küldeményekért a vasúttársaság egyedi díjat számít fel. 7. Kísérő okmányok A GYSEV CARGO Árufuvarozási Üzletszabályzat, a COTIF-CIM, az SZMGSZ, illetve a hatályos jogszabályok szerint a küldeményekhez előírt egyéb okmányokon kívül a) egy fuvarlevéllel és a forgalomnak megfelelő kocsijegyzékkel, vagy b) küldeményenként külön-külön fuvarlevéllel és kocsilistával történhet a zárt vonat továbbítása 7.1 Zártvonatok továbbításánál Kocsijegyzéket (a vonat külön engedély alapján egy fuvarlevéllel továbbítva), vagy belföldi és kiviteli forgalom esetén Kocsilistát (a vonat kocsinként különkülön fuvarlevéllel továbbítva, letölthető a CARGO.hu honlapról) kell az ügyfélnek kiállítani a vonathoz. A külön - külön fuvarlevéllel feladott, de zártvonatként továbbítandó behozatali küldeményeknél - amennyiben a későbbiekben részletezett feltételek teljesülnek - a GYSEV CARGO Zrt. a kocsilista helyett belső nyomtatványt használ. 7.2 A fuvarlevélbe a feladó nyilatkozata rovatba be kell jegyezni a fuvarozási szerződés/megállapodás hivatkozási számát. GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 13

14 FÜGGELÉKEK: 1. Függelék: Kocsidíjszabás bázisdíjak Távolság Bázisár (HUF/kocsi) km 2-3 tg. kocsi 4 tg kocsi 4-nél több tg kocsi koefficiensek: "P" kocsi rakott futás 0,46 "P" üres futás 0,39 védőkocsi 0,9 üres "P" rakott futás nem előzte/követi: 1 RID veszélyes áru koefficiens (A/6. pont) 1,1 GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 14

15 2. Függelék: Mellékdíjak Mellékdíjak tömeg alapján történő kiszámításánál az áru tömegét kell figyelembe venni és azt a következő 100 kg-ra kell kerekíteni. Mellékdíjak időtartam alapján történő kiszámításánál minden megkezdett órát és naptári napot teljesnek kell tekinteni. Mellékdíj Összeg Kód Megnevezés Egység HUF 1. Átállítás átállítás Be- kirakási díj és átrakási díj ömlesztett áruért 100 kg 145 darabos áruért 100 kg 145 tartálykocsiban fuvarozott áruért 100 kg Távhordási díj be- vagy kirakásnál a küldemény vagy a küldemény egy részének a vasúti kocsiba/-ból 10 méternél távolabbról/-ra hordásáért 4. Rakományigazítási díj 10 m-enként az 2. pont szerinti díj A feladó által berakott küldeménynél ha a vasút a fuvarozásra való felvételkor fenntartással élt, vagy bizonyítani tudja, hogy a berakáskor az árunak a vasúti kocsiban történő elhelyezése és rögzítése nem volt megfelelő a rakodási szabályok be nem tartása miatt bekövetkezett rakodási rendellenesség megszüntetéséért: gépi berendezés nélkül óra/fő gépi berendezéssel óra/fő Fekbér Kocsirakományú küldeményért: 5.1 az állomás területén fedett helyen tárolva 100 kg/nap az állomás területén szabadban tárolva 100 kg/nap az állomás területén kívül (az állomás legkülső váltóján túl), vasúti területen tárolva 100 kg/nap 70 GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 15

16 Mellékdíj Összeg Kód Megnevezés Egység HUF 6. Tömegmegállapítás díja 6.1. Vasúti járműmérlegen normál nyomközű 2 vagy 3 tengelyes kocsiért mérlegelésenként kocsi vagy ennél több tengelyes kocsiért, mérlegelésenként kocsi Rendeltetési állomáson 6.1. pont szerinti díj 6.3. Nem vasúti tulajdonban lévő mérlegen, vasúti dolgozó jelenlétében, a tényleges időtartamot egész órára kerekítve óra Vasúti járműmérlegen normál nyomközű üres 2 vagy 3 tengelyes kocsiért mérlegelésenként kocsi vagy ennél több tengelyes kocsiért, mérlegelésenként kocsi Rendeltetési állomáson a 6.4. pont szerinti díj 7. Értesítési díj A küldemény megérkezéséről értesítés Várakozási díj 8.1. GYSEV CARGO Zrt. tulajdonát képező normál nyomközű kocsiért 24 óráig kocsi/óra óráig kocsi/óra órán túl kocsi/óra Magánkocsiért, magán vasúti járműért, iparvágányon álló kivételével kocsi/óra Saját kerekein futó vasúti járműért, iparvágányon álló kivételével jármű/nap Idegen vasúttársaság tulajdonát képező normál nyomközű kocsiért 24 óráig kocsi/óra óráig kocsi/óra órán túl kocsi/óra 840 GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 16

17 Mellékdíj Összeg Kód Megnevezés Egység HUF 9. Kocsihasználati díj kocsi/óra Tisztítási, mosási, fertőtlenítési díj Tisztítási díj: A szennyezetten visszavett vasúttársasági kocsi tisztításáért kocsi Mosási díj: kocsi Fertőtlenítési díj: kocsi Mosási és fertőtlenítési díj: kocsi Értékbevallási díj belföldi forgalomban bevallott összeg 2,00 % 12. Kiszolgáltatási érdekbevallási díj belföldi forgalomban bevallott összeg 20,0 % 13. Kísérő menetdíja minden megkezdett 100 km távolságra személy Áruk számlálási és vizsgálati díja A tényleges időtartamot egész órára kerekítve küldeményenként Feladási állomáson óra Rendeltetési állomáson óra Fuvarozási szerződés módosításának végrehajtásáért járó díj 16. Árurögzítési díj küldemény A feladó hibája miatt bekövetkezett átrakásnál, rakományigazításnál a vasúttársaság által felhasznált eszközökért, rakodási segédeszközökért (gerendák, huzalok, szögek, tömítések, kócok stb.) a ténylege s költség, de legalább küldemény GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 17

18 Mellékdíj Összeg Kód Megnevezés Egység HUF 17. Lemondási díjak A szerződés megkötése után lemondott: normál nyomközű kocsiért kocsi Kocsiodaállítási díj bérelt rakterülethez kocsi Jegyzőkönyv felvételi díj A címzett kívánságára: A küldemény tartalmának és csomagolásának a fuvarlevél adataival való egyeztetéséért, a küldemény kiszolgáltatása előtt indokolatlanul (részleges elveszés, sérülés nem történt), továbbá a küldemény kiszolgáltatása után minden esetben a jegyzőkönyv felvételéért küldemény 2220 Az esetleg szükséges mérlegelésért és számlálásért az e díjszabás V. Fejezet 6.5. és 15.2 alpont szerinti díjakat a vasúttársaság felszámítja. 20. Fuvarlevél és egyéb űrlapok díja Belföldi közvetlen forgalmú fuvarlevél-garnitúra db 110 Kocsijegyzék garnitúra egy fuvarlevéllel továbbított kocsikhoz (belföldi forgalomban) db 110 CIM fuvarlevél 7 példányos, illetve 2.a. példánnyal ellátott, önátírós garnitúra db 110 CIM fuvarlevél 4a példány az átvizsgálás és lebélyegzés díjával együtt db 65 Kocsijegyzék 8 példányos egy fuvarlevéllel továbbított kocsikhoz, (CIM forgalomban) db 110 SZMGSZ fuvarlevél garnitúra db 110 SZMGSZ fuvarlevél rovatlap-pótlap db 30 Jegyzék egy fuvarlevéllel zárt vonattal fuvarozott kocsikról laponként (SZMGSZ forgalomban) db 30 Figyelmeztető tábla a rakszelvényen túlnyúló küldeményekhez db 65 Átvevő nyilatkozata a veszélyes áruk lefejtése után az üres tartálykocsik fuvarozására db 30 GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 18

19 Mellékdíj Összeg Kód Megnevezés Egység HUF 21. Iratmásolási díj A fuvarlevél egyes lapjairól oldalanként A másolat továbbítása telefaxon belföldre oldalanként A másolat továbbítása telefaxon külföldre oldalanként Megbízás alapján végzett kiegészítő szolgáltatások Fuvarlevél biztosítása, kitöltése megbízás alapján fuvarlevél Vasúti kocsik, konténerek, ponyvák lezárása Jelképes zárral db Veszélyes áruval rakott kocsi megjelölésének díja x 40 cm-es narancssárga öntapadós műanyag fólia tábla díja Sopronban A fólia táblára ragasztandó öntapadós műanyag számjegy-fólia díja Sopronban darab darab 360 GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 19

20 MELLÉKLETEK GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 20

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság DÍJSZABÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Díjszabása az Árufuvarozás

Részletesebben

A módosítás. jóváhagyásának - MC16159/2009. 2009. 05. 20. 2009. 06. 01. 1. MC36406/2009. 2009. 12. 16. 2010. 01. 01.

A módosítás. jóváhagyásának - MC16159/2009. 2009. 05. 20. 2009. 06. 01. 1. MC36406/2009. 2009. 12. 16. 2010. 01. 01. ÁRUDÍJSZABÁS Díjszabási feltételek, díjak, díjtételek, fuvardíjak kocsirakományú küldemények, intermodális fuvarozási egységek fuvarozására belföldi és nemzetközi (behozatali, kiviteli és átmeneti) forgalomban

Részletesebben

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Bevezetés A Continental Railway Solution Kft. (a továbbiakban CRSHU) által fuvarozott küldeményeknél a fuvarozási szerződésre

Részletesebben

A módosítás. jóváhagyásának - MC16159/ MC36406/

A módosítás. jóváhagyásának - MC16159/ MC36406/ ÁRUDÍJSZABÁS Díjszabási feltételek, díjak, díjtételek, fuvardíjak kocsirakományú küldemények, intermodális fuvarozási egységek fuvarozására belföldi és nemzetközi (behozatali, kiviteli és átmeneti) forgalomban

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A; ióktelep: 9071 Gönyű-Károlyháza, Kikötő

Részletesebben

A Rail Cargo Hungaria Zrt. által kibocsátott számlákon alkalmazott mellékdíj kódok. teljes körű listája

A Rail Cargo Hungaria Zrt. által kibocsátott számlákon alkalmazott mellékdíj kódok. teljes körű listája A Rail Cargo Hungaria Zrt. által kibocsátott számlákon alkalmazott mellékdíj kódok teljes körű listája Érvényes: 2016. 01. 01-től * Az Árudíjszabás 1. sz. Függelékében nem szereplő szolgáltatásokat a Rail

Részletesebben

Vasúti árufuvarozási pénztáros Vasútüzemvitel-ellátó

Vasúti árufuvarozási pénztáros Vasútüzemvitel-ellátó A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Rail Cargo Hungaria Zrt. által kibocsátott számlákon alkalmazott mellékdíj kódok. teljes körű listája*

A Rail Cargo Hungaria Zrt. által kibocsátott számlákon alkalmazott mellékdíj kódok. teljes körű listája* A Rail Cargo Hungaria Zrt. által kibocsátott számlákon alkalmazott mellékdíj kódok teljes körű listája* Érvényes: 2014. 01. 01-től * Az Árudíjszabás 1. sz. Függelékében nem szereplő szolgáltatásokat a

Részletesebben

Árufuvarozási Üzletszabályzat

Árufuvarozási Üzletszabályzat CER Közép-Európai Vasúti Árufuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Árufuvarozási Üzletszabályzat 2009. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ 4 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Árufuvarozási Üzletszabályzat

Árufuvarozási Üzletszabályzat Árufuvarozási Üzletszabályzat Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a határozat száma: KH/VA/NS/A/1148/2/2009. A CER Hungary Közép-Európai Vasúti Árufuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen

Részletesebben

Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2 ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT A Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság EH/VA/NS/B/674/1/2011. sz. alatt 2 ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

Árufuvarozási Üzletszabályzat

Árufuvarozási Üzletszabályzat GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság Árufuvarozási Üzletszabályzat Vasúti árufuvarozási szerződések általános és kiegészítő feltételei Érvényes: 2010. Július 1-től Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS

4. FUVARLEVÉL KEZELÉS - 1 - OKJ 52 841 04 Vasútüzemvitel-ellátó elágazás OKJ 52 841 04 0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat Sz. TANTÁRGYAK Tananyagegység

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata

BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata Jelen Üzletszabályzatot a Nemzeti Közlekedési Hatóság [...] számú határozatával hagyta jóvá. Készítette a Jablonkay

Részletesebben

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend.

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Vajda Zsolt Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ H-1087 Budapest

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT .. ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2015. május hónap 22. naptól Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság PU/VA/NS/A/338/3/2015 szám alatt. Első kiadás 1 Az Üzletszabályzat módosításai Sorszám Szám

Részletesebben

Konténer termináli díjak

Konténer termináli díjak Konténer termináli díjak A konténer termináli díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 1. Tárolási díjak 1.1 Leadási forgalomban érkező (import) konténerek tárolási díja: A kombináltfuvarozási küldeményt szállító

Részletesebben

A DS VASÚT Kft. ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A DS VASÚT Kft. ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A DS VASÚT Kft. ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti árufuvarozási szerződések általános szabályai és kiegészítő feltételei Érvényes: 2014.július 29-től Első kiadás 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca

Részletesebben

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza

Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Ügyfél-információs rendszerek a MÁV Zrt-nél Molnár Róza Időutazás Budapest, 2000. június 1 Információs szolgáltatások Fuvarozás előtt árufuvarozási és díjszabási felvilágosítás fuvarajánlatok készítése

Részletesebben

2. sz. Kézikönyv. A fuvarozás előkészítése, és a fuvarozás során alkalmazandó eljárások

2. sz. Kézikönyv. A fuvarozás előkészítése, és a fuvarozás során alkalmazandó eljárások 2. sz. Kézikönyv A fuvarozás előkészítése, és a fuvarozás során alkalmazandó eljárások A módosítás sorszáma száma jóváhagyásának kelte érvényességének kezdete - MC51859/2008. 2008. 11. 20. 2009. 01. 01.

Részletesebben

DB Schenker Rail Hungária Kft.

DB Schenker Rail Hungária Kft. DB Schenker Rail Hungária Kft. Árufuvarozási üzletszabályzata Érvényes: 1. Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság.. sz. alatt. Módosítások A módosítás sorszáma hatálybaléptetés 1. hatósági jóváhagyásának

Részletesebben

A módosítás. jóváhagyásának - MC16159/ MC36406/

A módosítás. jóváhagyásának - MC16159/ MC36406/ ÁRUDÍJSZABÁS Díjszabási feltételek, díjak, díjtételek, fuvardíjak kocsirakományú küldemények, intermodális fuvarozási egységek fuvarozására belföldi és nemzetközi (behozatali, kiviteli és átmeneti) forgalomban

Részletesebben

A hálózat-hozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása. A 2010/2011. menetrendi évre kalkulált hálózat-hozzáférési díjak bemutatása

A hálózat-hozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása. A 2010/2011. menetrendi évre kalkulált hálózat-hozzáférési díjak bemutatása A hálózathozzáférési díjtételek költségalapon való bemutatása A 010/011. menetrendi évre kalkulált hálózathozzáférési díjak bemutatása Sere Péter PricewaterhouseCoopers 009. október 15. 1 Tartalom 1.A

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA T 0668-06/3/2 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Ut.-016/2010 MAGYAR VASÚTI ÁRUSZÁLLÍTÓ Kft. ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság KH/VA/NS/A/701/3/2010 2010 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya száma Hatálybalépés

Részletesebben

52 841 04 0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros Vasútüzemvitel-ellátó

52 841 04 0010 52 02 Vasúti árufuvarozási pénztáros Vasútüzemvitel-ellátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

COTIF 1999-es revíziója és a nemzetközi vasúti fuvarozás jogi környezetének változásai

COTIF 1999-es revíziója és a nemzetközi vasúti fuvarozás jogi környezetének változásai COTIF 1999-es revíziója és a nemzetközi vasúti fuvarozás jogi környezetének változásai Dr. Erb Szilvia Budapest, 2016. szeptember 20. AZ ELŐADÁS CÉLJA Az előadás célja, hogy bemutassa a nemzetközi vasúti

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

2.1981.(I.31) MT rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről

2.1981.(I.31) MT rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről 2.1981.(I.31) MT rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről I. fejezet Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a közúti gépjárművel végzett fuvarozásra, továbbá közúti

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel) középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság EH/VA/NS/A/860/2013. sz. alatt. Módosítások A módosítás Sorszáma Hatósági jóváhagyásának Érvényességének

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

Tengelyátszerelt küldemények, szabályozások változása. Budapest A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN

Tengelyátszerelt küldemények, szabályozások változása. Budapest A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN Tengelyátszerelt küldemények, szabályozások változása Budapest 2016.09.26. 1 FÁK üzleti potenciál 2 2 TENGELYÁTSZERELT KÜLDEMÉNYEK Моskva Dourges Duisburg Brest San Stino di Livenza 3 3 Kilépő határpontok

Részletesebben

Különleges szabályozást igénylő küldemények. Budapest A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN

Különleges szabályozást igénylő küldemények. Budapest A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN Különleges szabályozást igénylő küldemények Budapest 2016.09.26. 1 TARTALOMJEGYZÉK Rendkívüli küldeményekre vonatkozó szabályozások Rendkívüli küldemény fogalma Rk engedélykérésre vonatkozó előírások,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/003/2008/242. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. Fejes Gábor ügyvéd) által képviselt Gyır-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörően

Részletesebben

Általános Fuvarozási Feltételek a Nemzetközi Vasúti Áruforgalomra (ABB-CIM) Érvényes: július 1-tıl

Általános Fuvarozási Feltételek a Nemzetközi Vasúti Áruforgalomra (ABB-CIM) Érvényes: július 1-tıl Általános Fuvarozási Feltételek a Nemzetközi Vasúti Áruforgalomra (ABB-CIM) Érvényes: 2006. július 1-tıl Jelen dokumentum nyilvánosan hozzáférhetı. A CIT Alapszabályának 2.5 a) pontja szerint jelen dokumentum

Részletesebben

2013/2014. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM MÁV ZRT. HATÁLYOS: 2013. DECEMBER 14. 24:00 ÓRÁTÓL 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2.1

Részletesebben

A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény

A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény Hudák Árpádné Szabályozási szakértő Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó A veszélyes áruk: olyan anyagok és tárgyak, amelyek veszélyes

Részletesebben

2013/2014. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM GYSEV ZRT. HATÁLYOS: 2013. DECEMBER 14. 24:00 ÓRÁTÓL - 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM 2015/2016. MENETRENDI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM MÁV ZRT. HATÁLYOS: 2015. DECEMBER 13. 00:00 ÓRÁTÓL - 2016. DECEMBER 12. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 9. sz. melléklet PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA... 3 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1. Az utasítás

Részletesebben

Számítási példák. Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása. Tehervonat közlekedtetése. Személyszállító vonat közlekedtetése

Számítási példák. Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása. Tehervonat közlekedtetése. Személyszállító vonat közlekedtetése Számítási példák Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása Tehervonat közlekedtetése Személyszállító vonat közlekedtetése Számítási példa Saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása Tehervonatok induló/közbensı/cél

Részletesebben

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

Kötöttpályás szolgáltatások tervezése. Dr. Farkas Gyula

Kötöttpályás szolgáltatások tervezése. Dr. Farkas Gyula Kötöttpályás szolgáltatások tervezése Dr. Farkas Gyula 1 Melléklet vs. Honlap 2 Mellékletek 1. melléklet: Utasítások jegyzéke 2. melléklet: Megállapodás a SZIR közvetlen hozzáférésről 3. melléklet: A pályavasúti

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

1. A díjszabás fogalma és feladata

1. A díjszabás fogalma és feladata Díjszabáselmélet 1. A díjszabás fogalma és feladata A vételár eladó és vevő közötti rögzítésének két alapvető formája van: - az egyedi szerződéses és - a díjszabásos eljárás A díjszabásos eljárás alkalmazhatóságának

Részletesebben

Árufuvarozó vasútvállalatok 2013

Árufuvarozó vasútvállalatok 2013 NEWS - V0 elkerülő 1968 óta a második tervezett új vasútvonal (Őriszentpéter) Budapest tehermentesítés Fejlődés az építőiparban Finanszírozás: Kínai Fejlesztési Bank és Uniós források Tervezett vonalátadás:

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 1959. évi IV. törvény 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 A 2012.1.1. és 2012.3.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék XLI. Fejezet A fuvarozás

Részletesebben

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba 2014.07.11. 1 Szállítmányozói tevékenység A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti,

Részletesebben

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM

DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM 2014/2015. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM GYSEV ZRT. HATÁLYOS: 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁTÓL 2015. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 3 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4

Részletesebben

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20.

Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Egyszerűsített forgalmi alapképzés (gépészeti szolgáltatás) KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának

Részletesebben

3. sz. Kézikönyv Vasúti árufuvarozással kapcsolatos szolgáltatások

3. sz. Kézikönyv Vasúti árufuvarozással kapcsolatos szolgáltatások 3. sz. Kézikönyv Vasúti árufuvarozással kapcsolatos szolgáltatások 2 Bevezetés A Kézikönyv a vasúti fuvarozáshoz kapcsolódó, a fuvarozást kiegészítő szolgáltatásokat hat fejezetben tárgyalja. Tájékoztatást

Részletesebben

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20.

Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonat fel- és átvevő forgalmi vizsga KTI-VVK 2013. február 20. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok

Részletesebben

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 1117 Budapest, Budafoki út 56. B. épület VI. em. ÁRUFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság Stratégiai és Módszertani Igazgatóság Vasúti Igazgatási Fıosztálya Módosítások: Sorszáma

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer dr. Lambertus József Miről lesz szó? Az EKAER bevezetésének célja Az EKAER főbb szabályai Gyakori kérdések, problémák Az ellenőrzés gyakorlata Kötelezettségek

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

K i e g é s z í t é s H Á L Ó Z A T I Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. I. r é s z h e z NYÍLT HOZZÁFÉRÉS ZÁHONY ÁTRAKÓ KÖRZETHEZ

K i e g é s z í t é s H Á L Ó Z A T I Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. I. r é s z h e z NYÍLT HOZZÁFÉRÉS ZÁHONY ÁTRAKÓ KÖRZETHEZ K i e g é s z í t é s a H Á L Ó Z A T I Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T I. r é s z h e z NYÍLT HOZZÁFÉRÉS ZÁHONY ÁTRAKÓ KÖRZETHEZ . Általános tudnivalók A Magyar Államvasutak ZRt. normál nyomtávú és az Ukrán

Részletesebben

TARTALOM 1 BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A DD időbeli hatálya A DD tárgyi hatálya A Díjszámítási Dokumentum módo

TARTALOM 1 BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A DD időbeli hatálya A DD tárgyi hatálya A Díjszámítási Dokumentum módo 2014/2015. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ DÍJSZÁMÍTÁSI DOKUMENTUM MÁV ZRT. HATÁLYOS: 2014. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁTÓL 2015. DECEMBER 13. 24:00 ÓRÁIG TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 4 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS-ÜZEMVITEL) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

SZABADÁRAS DÍJSZABÁS. 2014. február 1-től

SZABADÁRAS DÍJSZABÁS. 2014. február 1-től 500-01-311-1/0/2014 SZABADÁRAS DÍJSZABÁS 2014. február 1-től Érvényes: 2014. február 1-től 2 PÉNZÜGYI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről a Szabolcs Volán Zrt. Székhelye: 4400. Nyíregyháza, Korányi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10.

Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Vonalgondozó Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:... Eredmény:...

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10.

Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. Név: Gyakorló teszt Születési hely: Gyakorló teszt Születési idő: 1900. január 1. Aláírás:... Szállítmánykísérő Budapest KTI 2013. április 10. A dolgozat beadásának ideje:... Helyes válaszok száma:...

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

3. sz. Kézikönyv Vasúti árufuvarozással kapcsolatos szolgáltatások

3. sz. Kézikönyv Vasúti árufuvarozással kapcsolatos szolgáltatások 3. sz. Kézikönyv Vasúti árufuvarozással kapcsolatos szolgáltatások A módosítás sorszáma száma jóváhagyásának kelte érvényességének kezdete - MC51859/2008. 2008. 11. 20. 2009. 01. 01. 1. MC16149/2009.

Részletesebben

3. sz. Kézikönyv Vasúti árufuvarozással kapcsolatos szolgáltatások

3. sz. Kézikönyv Vasúti árufuvarozással kapcsolatos szolgáltatások 3. sz. Kézikönyv Vasúti árufuvarozással kapcsolatos szolgáltatások 2 A módosítás sorszáma száma jóváhagyásának kelte érvényességének kezdete - MC51859/2008. 2008. 11. 20. 2009. 01. 01. 1. MC16149/2009.

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz tartozó JEGYVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz tartozó JEGYVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz tartozó 54 841 10 JEGYVIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz az alábbi

Részletesebben

PTK-1959.IV. törvény XLII. fejezet. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

PTK-1959.IV. törvény XLII. fejezet. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről PTK-1959.IV. törvény XLII. fejezet A szállítmányozás 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű

Részletesebben

PTK-1959.IV. törvény XLII. fejezet A szállítmányozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

PTK-1959.IV. törvény XLII. fejezet A szállítmányozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről PTK-1959.IV. törvény XLII. fejezet A szállítmányozás 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű

Részletesebben

CIM-Fuvarlevél Kézikönyv (GLV-CIM) Érvényes: 2006. július 1-től

CIM-Fuvarlevél Kézikönyv (GLV-CIM) Érvényes: 2006. július 1-től CIM-Fuvarlevél Kézikönyv (GLV-CIM) Érvényes: 2006. július 1-től MC 2006.05.30. 1 MC 2006.05.30. 2 Pótlékok Pótlék száma Érvényes Tartalomjegyzék A. Általános szabályok... 4 Rövidítések - Fogalmak... 4

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

A(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak:

A(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazathoz tartozó 54 841 06 VASÚTI ÁRUFUVAROZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 100.000.-Ft,- azaz egyszázezer forint összegű bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. 100.000.-Ft,- azaz egyszázezer forint összegű bírságot szabok ki. Szám: 29-9 /2014/ADR Tárgy: bírság kiszabása a veszélyes áru vasúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. H A T Á R O Z A T A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., adószám: 10600601-4-05)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Hálózati Üzletszabályzat módosításai

Hálózati Üzletszabályzat módosításai A 2014. július 2014. szeptember havi HÜSZ módosítások,valamint a 2015/2016-os menetrendi időszakra vonatkozó HÜSZ elkészítésének mérföldkövei és jelentősebb változásai Terjék Éva 1 Hálózati Üzletszabályzat

Részletesebben

Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal. Hatály. második szombat

Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal. Hatály. második szombat Hálózati Üzletszabályzat 2014. május június 2014.06. 25. 1 Hálózati Üzletszabályzat készítése Közzététel (n-2) az éves menetvonal-igények benyújtási határidejének lejárta elıtt legalább négy hónappal Hatály

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.22. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100. 1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát m e g v á l t o z t a t o m akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.000,-Ft-ra, azaz egyszázezer forintra módosítom. Az ellen rzés megállapította,

Részletesebben