Árufuvarozási Díjszabás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árufuvarozási Díjszabás"

Átírás

1 GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság Árufuvarozási Díjszabás Érvényes: július 1-jétől

2 A GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási díjszabása (továbbiakban: díjszabás) az Árufuvarozási Üzletszabályzatban meghatározott küldemények (kocsirakomány, intermodális fuvarozási egység, saját kerekein futó vasúti jármű), továbbá zártvonatok fuvarozásáért, a küldemények kezelésével kapcsolatos teljesítményekért, szolgáltatásokért fizetendő összegek megállapításának feltételeit, díjait tartalmazza. A díjszabás három részből áll. I. Rész: Díjszabási feltételek, kocsidíjszabás, vonatdíjszabás II. Rész, Függelékek 1. Függelék: Kocsidíjszabás - bázisdíjak 2. Függelék: Mellékdíjak III. Rész, Mellékletek 1. melléklet: GYSEV CARGO Zrt. árudíjszabási kilométermutatója 2. sz. melléklet Harmonizált Árucikkjegyzék (külön kötetben) A GYSEV CARGO Zrt. érvényes díjszabását székhelyén (9400 Sopron, Mátyás Király u 19.) lehet megvásárolni, illetve az ügyfelek részére a honlapján (www.gysevcargo.hu), valamint a szolgáltatási helyein teszi hozzáférhetővé. A GYSEV CARGO Zrt. a díjszabás módosítását a módosított feltétel, díj, díjtétel, fuvardíj melletti függőleges vonallal és a módosítás sorszámával jelöli, hatályba lépésének időpontját, a módosításokat felsoroló táblázat tartalmazza. GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 2

3 A módosítás sorszáma jóváhagyásának száma kelte érvényességének kezdete GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 3

4 TARTALOM A) ÁLTALÁNOS DÍJSZABÁSI FELTÉTELEK Érvényességi terület A díjszabás pénzneme Általános forgalmi adó Hatósági díjak, költségek Megbízás alapján végzett kiegészítő szolgáltatások...5 B) KOCSIDÍJSZABÁS Díjszámítási egység Díjszabási távolság A fuvardíj megállapítása A fuvardíj számítása Magánkocsi Veszélyes a RID hatálya alá tartozó áruk Saját kerekein futó vontató, önjáró és a vasúttársaság által vontatott vasúti jármű Több kocsira rakott áru Védőkocsi Rendkívüli küldemény Kísérő Kocsitúlterhelés, illetve a berakható tömeg túllépése Egyéb szolgáltatások C) VONATDÍJSZABÁS Díjszámítási egység Díjszabási távolság A vonatdíj Megállapodás Az GYSEV CARGO Zrt szolgáltatásainak költsége A továbbítás feltételei Kísérő okmányok FÜGGELÉKEK Függelék: Kocsidíjszabás bázisdíjak Függelék: Mellékdíjak MELLÉKLETEK A GYSEV CARGO Zrt. árudíjszabási kilométermutatója Harmonizált árucikkjegyzék NHM GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 4

5 A) ÁLTALÁNOS DÍJSZABÁSI FELTÉTELEK 1. Érvényességi terület 1.1. A GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Üzletszabályzata feltételei szerint kötött fuvarozási szerződések alapján: a vonatdíjszabás érvényes a Magyar Köztársaság vasúti pályahálózatán, a kocsidíjszabás érvényes a GYSEV Zrt. saját pályahálózatán továbbított kocsirakományú küldeményekre és kombinált fuvarozási egységekre E díjszabás alkalmazása szempontjából ugyanabban a vasúti kocsiban továbbított küldeménynek minősül a jármű műszaki meghibásodása, vagy hatósági előírás miatt átrakott küldemény is, függetlenül attól, hogy az átrakást maga a vasúttársaság vagy annak megbízásából más végezte el A vasúttársaság a fuvarozási szerződés módosítása esetén a fuvardíjat a következők figyelembevételével állapítja meg: Fuvarozási szerződésmódosítás esetén a küldemény fuvardíját a feladási állomás és a fuvarozási szerződésmódosítás általi új rendeltetési állomás közötti kilométer-távolság, és e díjszabás feltételei és díjai alapján kell megállapítani. A vasúttársaság a fuvarozási szerződésmódosítás végrehajtásáért a Mellékdíjak fejezetben közzétett díjat számítja fel. 2. A díjszabás pénzneme A fuvardíjak, mellékdíjak forintban (HUF), és euróban (EUR) vannak meghatározva. A díjak átszámítása a fizetés pénznemére a teljesítmény, illetve szolgáltatás teljesítésének időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos napi devizaárfolyamon történik. 3. Általános forgalmi adó A díjszabás díjai az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 4. Hatósági díjak, költségek A vasúttársaság a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint az azokban meghatározott adókat, illetve más hatósági díjakat jogosultak felszámítani és a fizetésre kötelezettől beszedni. A vasúttársaság az adók, illetve más hatósági díjak megállapításakor a kiszámított összegeket a vonatkozó jogszabály előírásai szerint kerekíti. 5. Megbízás alapján végzett kiegészítő szolgáltatások Értesítés a küldemény határátlépéséről (avizálás) A GYSEV CARGO Zrt. vállalja a behozatali, kiviteli valamint az átmeneti küldemények határátlépéséről az értesítést (avizálást), az Üzletszabályzat, a COTIF/CIM alapján jogosult fél határállomásnak megküldött írásbeli megbízása alapján, a Mellékdíjak fejezetben közzétett díj ellenében. A megbízásnak a küldemény azonosításához szükséges adatokat, az értesítési díj költségviselőjének megnevezését, a fizetés módját (központi, állomási) kell tartalmaznia. GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 5

6 - Központi elszámolás esetén, ha az értesítési díj költségviselője nem azonos a megbízóval, a költségviselőtől költségvállalási nyilatkozatot kell a megbízáshoz csatolni. - Állomási elszámolás esetén, ha a megbízást az átvevő adja, az értesítés díját a vonatkozó fuvarlevélen számítja fel a GYSEV CARGO Zrt., és a fuvarlevél kiváltásakor kell az árupénztárban megfizetni. Minden más esetben a határállomáson az árupénztárban kell az értesítés díját kiegyenlíteni. Amennyiben a GYSEV CARGO Zrt. a megbízásnak nem tud eleget tenni, a megbízót haladéktalanul írásban tájékoztatja Újrafeladás A be-, illetve kilépő/belépő határállomásra CIM/CIM és SZMGSZ forgalomban érkező küldemények külföldre történő újrafeladására (továbbiakban: reexpediálására)/belföldi rendeltetési állomásra, illetve a határállomásra belföldi forgalomban érkező küldemények CIM és SZMGSZ forgalomba történő újrafeladására a rendelkezésre jogosult a GYSEV CARGO Zrt. Üzemviteli Egység, 9400 Sopron, Mátyás király u. 19 (továbbiakban: Üzemviteli Egység), illetve a határállomást írásban bízza meg. A reexpediálás/újrafeladás díját a GYSEV CARGO Zrt. által kiadott ajánlat/a Mellékdíjak fejezet tartalmazza. Az egyes küldemények reexpediálására/újrafeladására vonatkozó Megbízásnak az 1.j. sz. melléklet szerinti nyomtatványon (a GYSEV CARGO Zrt. honlapjáról letölthető) az Üzemviteli Egység címére küldöttnél a végrehajtás esedékessége előtti munkanap órájáig, a határállomás részére eljuttatottnál, legkésőbb a küldemény határállomásra történő megérkezésekor kell rendelkezésre állnia. A GYSEV CARGO Zrt. a nyomtatvánnyal azonos adatokat tartalmazó, írásban benyújtott megbízást is elfogad. A reexpediálási/újrafeladási megbízás teljesítéséhez szükséges és a hatóságok által előírt okmányokat a Megbízással együtt kell a GYSEV CARGO Zrt. rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a reexpediálás/az újrafeladás a pontatlanul, hiányosan közölt adatok miatt nem hajtható végre, a GYSEV CARGO Zrt. haladéktalanul írásban értesíti az átvevőt, és az értesítés elküldésétől a végrehajtható utasítás megérkezéséig eltelt időtartamra várakozási díjat jogosult felszámítani. A GYSEV CARGO Zrt. a reexpediálás/újrafeladás díját, a végrehajtással kapcsolatban felmerült szolgáltatások díjait és költségeket havonta számítja fel a megbízó terhére, és a küldemények fuvarleveleit is havonta, a megbízó költségére küldi meg. Az esetenkénti postázást a megbízónak a Megbízásban kérnie kell. GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 6

7 B) KOCSIDÍJSZABÁS 1. Díjszámítási egység Teherkocsi (tengelyek számától függően). 2. Díjszabási távolság A feladási és rendeltetési állomás közötti távolság a GYSEV CARGO Zrt. kilométermutatója alapján. 3. A fuvardíj megállapítása A GYSEV CARGO Zrt. a kocsidíjat a következők figyelembevételével állapítja meg: díjszabási távolság, NHM tételszám, rendelkezésre bocsátott kocsi típusa vasúti kocsit rendelkezésre bocsátó 4. A fuvardíj számítása A kocsidíjat az 1. Függelék: Kocsidíjszabás bázisdíjak táblázat Távolság oszlop megfelelő sorának és a megfelelő Tengelyszám oszlop metszéspontjában levő Ft összeg alapján kell megállapítani. A bázisárak csak a vasútintézeti kocsikra vonatkoznak. Amennyiben a díjszabás előírja, a megfelelő koefficienssel kell a bázisárat megszorozni. 5. Magánkocsi 5.1. A különleges díjszabási feltételek alkalmazásában a feladó által rendelkezésre bocsátott vasúti kocsinak (magán- és bérelt kocsi) kell tekinteni azokat, amelyeknél a vasúti kocsi pályaszámának első számjegye: 2, 3, 4 vagy 8; és a második számjegye 3, 4, 5, 6, 7 vagy Magánkocsiban feladott küldemény fuvardíja a díjtételtáblázat megfelelő koefficiensének használatával kerül megállapításra Belföldi forgalomban a , , , , , , , , , , NHM tételszám alá tartozó üres magánkocsi fuvardíja a díjtételtáblázat megfelelő koefficiensének használatával kerül megállapításra. A díjszabási feltételt a GYSEV CARGO Zrt. akkor alkalmazza, amennyiben az üres futást megelőzte, illetve követi a GYSEV CARGO Zrt. által végzett rakott fuvarozás, és a feladó a belföldi fuvarlevél Feladó nyilatkozata rovatába az üres futást megelőző, illetve követő rakott futás tényét a következő szöveggel: Rakott futás megelőzte/követi bejegyezte. Egy rakott futáshoz csak egy üres futás kapcsolódhat. A NHM tételszámú üres vasúti kocsiknál amennyiben a kísérőokmányban a bejegyzés szerepel, a vasúttársaság a vonatkozó fuvardíjszámítási szakaszban a következő technikai tételszámokat alkalmazza: 2 tengelyes kocsiknál , kettőnél több tengelyes kocsiknál Belföldi forgalomban az előző bekezdésében felsorolt NHM szám alá tartozó üres magánkocsi fuvarozásáért, amennyiben azt nem előzte meg, illetve nem követi a GYSEV CARGO Zrt. által végzett rakott fuvarozás, vagy a feladó a kísérőokmányba az 1.4. pontban előírt adatokat nem jegyezte be, a GYSEV CARGO Zrt. a fuvardíjat a díjtételtáblázat bázisára szerint állapítja meg. GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 7

8 Ebben az esetben a GYSEV CARGO Zrt. a vonatkozó fuvar-, illetve kísérőlevél fuvardíjszámítási szakaszában , , , , , , , , , technikai tételszámokat alkalmazza. 6. Veszélyes a RID hatálya alá tartozó áruk A GYSEV CARGO Zrt. az alábbi NHM tételszámokhoz tartozó veszélyes (RID) áruk fuvarozásáért a fuvardíjat a 1. Függelék: Kocsidíjszabás bázisdíjak -nál megadott koefficiens alkalmazásával számítja. NHM tételszámok Saját kerekein futó vontató, önjáró és a vasúttársaság által vontatott vasúti jármű 7.1. A különleges díjszabási feltételek alkalmazásában: Saját kerekein futó vasúti jármű a GYSEV CARGO Zrt.-n kívül álló jogi személy vagy természetes személy tulajdonában lévő, az NHM , , , , , és a tételszám alá tartozó küldemény. A saját kerekein futó vasúti jármű rendkívüli küldeménynek minősül, ezért a GYSEV CARGO Zrt. csak előzetesen megállapított feltételek szerint veszi fel fuvarozásra A GYSEV CARGO Zrt. a saját kerekein futó vontató, önjáró vasúti jármű fuvardíját a feladóval kötött külön megállapodásban határozza meg. 8. Több kocsira rakott áru 8.1. Ha az egy fuvarlevéllel feladott küldemény hosszúsági mérete miatt csak több kocsin - beleértve a közbeiktatott kocsit is - fuvarozható, akkor a kocsikat fuvardíjszámítás szempontjából egyenlően megterheltnek kell tekinteni A GYSEV CARGO Zrt. a fuvardíjat e díjszabás feltételei szerint a küldeményhez rendelkezésre bocsátott kocsik darabszáma figyelembevételével állapítja meg. GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 8

9 8.3. Különböző tengelyszámú kocsik felhasználása esetén a fuvardíjat a GYSEV CARGO Zrt. valamennyi felhasznált kocsira a legkevesebb tengelyszámú kocsit figyelembe véve állapítja meg. 9. Védőkocsi 9.1. Amennyiben a küldemény fuvarozásához védőkocsi [lásd: GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Üzletszabályzat 4. sz. Melléklet (Rakodási szabályok) és 5. sz. Melléklet (RID)] beállítása szükséges, a GYSEV CARGO Zrt. - a küldemény fuvardíján felül - üres védőkocsiért a díjtételtáblázat megfelelő koefficiensének használatával kerül a fuvardíj megállapításra A védőkocsi a GYSEV CARGO Zrt. hozzájárulásával megrakható, ha az abba berakni kívánt áru rendeltetési állomása és címzettje megegyezik annak a küldeménynek a rendeltetési állomásával és címzettjével, amelyhez a védőkocsi beállítása szükséges. A védőkocsin feladott küldemény fuvardíját a GYSEV CARGO Zrt. e díjszabás feltételei szerint állapítja meg, és a 9.1. pont szerinti díjat nem számítja fel Ha védőkocsiként a feladó magánkocsit biztosít, akkor a védőkocsi fuvardíja a GYSEV CARGO Zrt. díjtételtáblázat megfelelő koefficiensének használatával kerül megállapításra. 10. Rendkívüli küldemény Rendkívüli (rakszelvényen túlérő küldemény és vasúti kocsi, kedvezőtlen súlypontú küldemény, saját kerekein futó vasúti jármű, stb.) küldeményt a GYSEV CARGO Zrt. csak az általa előzetesen meghatározott külön feltételek szerint vesz fel fuvarozásra A GYSEV CARGO Zrt. a rendkívüli küldemény fuvardíját a díjszabási távolságra a díjszabás feltételei szerint állapítja meg és az így kiszámított fuvardíjat a felvételi engedélyben feltüntetett százalékkal felemeli. 11. Kísérő A kísérő nevét a feladónak a fuvarlevélbe be kell jegyeznie A küldeményt kísérő személyért a GYSEV CARGO Zrt. a fuvardíjszámítás alapjául szolgáló minden megkezdett 100 km távolságra személyenként e díjszabás Mellékdíjak fejezetében közzétett díjat számítja fel Ha a küldeményt vagy küldeményeket kísérő személyek külön erre a célra beállított kocsiban utaznak, akkor a kísérőkkel elfoglalt kocsihoz fuvarlevelet kell kiállítani. A fuvarlevélbe be kell jegyezni a kísérők vezetőjének nevét és a kísérők számát. A kísérőket fuvarozó kocsiért a fuvardíjat a GYSEV CARGO Zrt. e díjszabás feltételei szerint a díjszabási távolságra érvényes kocsidíjjal állapítja meg, és a 8.2. pont szerinti díjat nem számítja fel. 12. Kocsitúlterhelés, illetve a berakható tömeg túllépése Ha a feladó a vasúti kocsi terhelési határát vagy a közölt berakható tömeget túllépte, a terhelési határt, illetve a berakható tömeget meghaladó rakományrészt le kell rakni A kocsin maradó küldemény fuvardíját a GYSEV CARGO Zrt. a feladási állomástól a rendeltetési állomásig e díjszabás feltételei alapján számítja Útközbeni tömegmegállapításnál a 9.2. pontban meghatározottakon felül a túlterhelt kocsi bázisfuvardíját szedi be a feladási állomástól a kirakást végző állomásig a rakománytöbblet átvevőjétől Ha a túlterhelést a rendeltetési állomáson állapítják meg, a GYSEV CARGO Zrt. a túlterhelt kocsi fuvardíján felül egy 2 tengelyes kocsi bázisfuvardíját számítja fel az ügyfél részére. GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 9

10 12.5. Ha a feladó rendelkezése alapján a GYSEV CARGO Zrt. a lerakott rakományrészt önálló küldeményként tovább-, vagy visszaküldi, a fuvardíjat e díjszabás feltételei alapján számítja Ha a feladó a kocsi túlterhelése miatt kirakott rakománytöbbletet ugyanarról a feladási állomásról jövő, a többlettömeget kirakó állomást érintő, hasonló tartalmú másik küldeményhez hozzá kívánja rakatni, az adott kocsit annyival kevesebb tömegű áruval kell megterhelnie, amennyit az útközbeni állomáson a rakományhoz hozzá kíván rakatni. A hozzárakást a fuvarlevélben elő kell írnia. A GYSEV CARGO Zrt. a fuvardíjat az eredeti feladási állomástól a rendeltetési állomásig az egész kocsiért számítja, ideértve az útközben hozzárakandó mennyiséget is. 13. Egyéb szolgáltatások Nyíltvonali, illetve K betűvel jelölt állomásra történő kocsikiállítás A nyíltvonali, illetve K betűvel jelölt állomásra történő kocsikiállítás díját a GYSEV CARGO Zrt. külön megállapodásban határozza meg. Ha a nyíltvonali rakodásra megállapított idő túllépése esetén a nyílt vonalra kiállított kocsit vonatforgalom vagy egyéb vasútüzemi okból állomásra be kell vontatni, a kocsinak a nyílt vonalra történő újbóli kiállításáért a megállapodásban meghatározott díjat a vasúttársaság újból felszámítja Helyi fuvarozás A GYSEV CARGO Zrt. a helyi fuvarozás díját a feladóval kötött külön megállapodásban határozza meg Átállítás Az átállítás díját a vasúttársaság teljesítményenként és kocsinként számítja fel. A továbbítás során, útközben végzett szolgáltatásoknál a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges vágányra való átállításért és a továbbító vonatba történő besorozásért az átállítási díjat külön-külön számítja fel. Az átállítás díját a Mellékdíjak fejezet tartalmazza. Ezeket a díjakat számítja fel a vasúttársaság akkor is, ha az állomásra érkezett vagy az állomáson megrakásra kerülő kocsit a közforgalmú rakodóterületen a feladó által kijelölt vágányrészre, illetőleg közforgalmú rakodóterületnek nem tekinthető vágányra vagy vágányrészre, továbbá, ha valamelyik állomáson közforgalmú rakodóterületként több vágánycsoportot vagy több vágányt jelöltek ki, ezek közül egy meghatározott vágánycsoportra vagy vágányra állítja a vasúttársaság. Ha az átállítást a vasúttársaság iparvágányra végzi, a díjat az ügyféllel kötött ISZSZ szerint számítja fel. GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 10

11 C) VONATDÍJSZABÁS 1. Díjszámítási egység A vonat (vontatójárművel zárt egységben továbbított rakott és/vagy üres kocsik). Zártvonat Egy feladási állomástól/belépő határállomástól, illetve vonat-összeállító (rendező vagy besorozó) állomástól egy rendeltetési állomásig/kilépő határállomásig közlekedő, meghatározott árutömegű, útközben rendezés nélkül továbbítandó szerelvény, amely legfeljebb a teljes vonalszakaszra engedélyezett bruttó vonatterheléssel és hosszal közlekedik, valamint a megrendelője viseli a vonat közlekedtetésének és kihasználásának teljes kereskedelmi kockázatát. 2. Díjszabási távolság Az GYSEV CARGO Zrt. a díjszabási távolságot a HÜSZ adatai alapján, a következő egész kilométerre kerekítve állapítja meg. 3. A vonatdíj A vonatdíjat az GYSEV CARGO Zrt. esetenként, külön ajánlatkérésre a következők figyelembevételével állapítja meg: 3.1. A díjszabási távolság 3.2. A vonat összeállítása: - a továbbított kocsik darabszáma, - a kocsik státusza (tulajdona), - az áru neme, - a vonat bruttó tömege - a vonat hossza A vontatójármű: - a vontatási nem, - a vontatójármű típusa - a vonal paraméterei A továbbításhoz igénybevett pályavasúti szolgáltatások díjai: MÁV ZRt. pályavasúti szolgáltatásai - Alapdíj, - menetvonal biztosítási díj (Ft/vonat), - közlekedtetési díj (Ft/vonatkm). - Állomáshasználat (Ft/vonat) - induló állomáson, - közbenső állomáson és határállomáson, - célállomáson. - Állomáshasználat kocsi kiszolgálási célból (Ft/kocsi). - Rendezési, kiszolgálási tolatási díj (Ft/kocsi). GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 11

12 - Kiszolgálási célú vasútvállalati tolatás (Ft/kocsi). - Felsővezeték használati díj (Ft/villamos-vonatkm). - Vonatfelvételi díj. A közlekedtetési és az állomáshasználati díjakat a MÁV ZRt. három pályaszakasz-, illetve állomáskategória szerint határozza meg, a pályaszakaszok, állomások besorolását a HÜSZ 6.4. függeléke tartalmazza GYSEV Zrt. pályavasúti szolgáltatásai - Menetvonal biztosítási díj (Ft/vonat). - Közlekedtetési díj (Ft/vonatkm + Ft/elegytonnakm). - Állomáshasználati díj, a HÜSZ szerinti három kategóriában meghatározva (Ft/megállás). - Tolatási díj (Ft/vonatkezelés + Ft/kiszolgált kocsi). A GYSEV CARGO Zrt. díjainak alapjául a Hálózati Üzletszabályzatban meghatározott pályahasználati díjak, valamint a pályahasználati díjrendszeren kívül eső szolgáltatások díjai (www.vpe.hu), továbbá a küldemények fuvarozásával kapcsolatban nyújtott szolgáltatások költségei szolgálnak. 4.Megállapodás A vasúttársaság és a feladó, vonatszervező (továbbiakban: ügyfél) között létrejött, zártvonati továbbításra kötött megállapodásának tartalmaznia kell: - a szerződő felek adatait (név, telephely adószám stb.), - a szerződés tárgyát, - a vasúttársaság szolgáltatásainak meghatározását, - az ügyfél kötelezettségeit, - a díjak meghatározását és a fizetés módját, - a vasúti kocsik biztosításának módját (vasúttársasági-, bérelt- vagy magánkocsi), - a bizalmasság elvét, - a szerződés felmondásának feltételeit, - az engedményezés feltételeit, - az alkalmazandó egyéb jogszabályokat, - a vitás kérdések rendezését, bírósági illetékességet, - a szerződés időbeni hatályát és - minden olyan feltételt, amelyet a felek szükségesnek tartanak. 5. A GYSEV CARGO Zrt szolgáltatásainak költsége A GYSEV CARGO Zrt a szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült költségeit az eseti ajánlatkérésekre adott ajánlataiba beépítve adja meg, figyelembe véve a fuvarozás valamennyi körülményét. 6. A továbbítás feltételei Az ügyfélnek amennyiben küldeményeit zártvonati megállapodás alapján kívánja továbbíttatni, a következő intézkedéseket kell megtennie: GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 12

13 - időben jelezni a forgalom beindulását, hogy a vasúttársaság a zártvonatos továbbításhoz szükséges intézkedéseket meg tudja tenni; a vonat menetrendszerinti beindítása előtt legalább 14 nappal, a vasúttársaságtól a vonatot írásban kell megrendelni; - írásban kell megadni a vonat közlekedtetéséhez szükséges paramétereket (vonathossz, nettó árutömeg, elegytömeg, menetrendi igény, stb.). Az elegytömeg és a vonathossz nem haladhatja meg a fuvarozási útvonalra engedélyezettet; - rendkívüli küldemények (pl. kombináltfuvarozási egységeknél High Cube konténer) felvételéhez a felvételi engedélyt meg kell kérni, illetve gondoskodni kell érvényességének meghosszabbításáról; - a zártvonatok összeállításával vagy közlekedtetésével kapcsolatos változásokról az ügyfélnek a vasúttársaságot haladéktalanul, de legkésőbb azok esedékességét megelőző 5. munkanapon értesíteni kell; - az engedélyezett elegytömeget, illetve vonathosszt nem lehet túllépni. A megadott paramétereken felüli mennyiséget a vasúttársaság jogosult külön továbbítani. A külön továbbított küldeményekért a vasúttársaság egyedi díjat számít fel. 7. Kísérő okmányok A GYSEV CARGO Árufuvarozási Üzletszabályzat, a COTIF-CIM, az SZMGSZ, illetve a hatályos jogszabályok szerint a küldeményekhez előírt egyéb okmányokon kívül a) egy fuvarlevéllel és a forgalomnak megfelelő kocsijegyzékkel, vagy b) küldeményenként külön-külön fuvarlevéllel és kocsilistával történhet a zárt vonat továbbítása 7.1 Zártvonatok továbbításánál Kocsijegyzéket (a vonat külön engedély alapján egy fuvarlevéllel továbbítva), vagy belföldi és kiviteli forgalom esetén Kocsilistát (a vonat kocsinként különkülön fuvarlevéllel továbbítva, letölthető a CARGO.hu honlapról) kell az ügyfélnek kiállítani a vonathoz. A külön - külön fuvarlevéllel feladott, de zártvonatként továbbítandó behozatali küldeményeknél - amennyiben a későbbiekben részletezett feltételek teljesülnek - a GYSEV CARGO Zrt. a kocsilista helyett belső nyomtatványt használ. 7.2 A fuvarlevélbe a feladó nyilatkozata rovatba be kell jegyezni a fuvarozási szerződés/megállapodás hivatkozási számát. GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 13

14 FÜGGELÉKEK: 1. Függelék: Kocsidíjszabás bázisdíjak Távolság Bázisár (HUF/kocsi) km 2-3 tg. kocsi 4 tg kocsi 4-nél több tg kocsi koefficiensek: "P" kocsi rakott futás 0,46 "P" üres futás 0,39 védőkocsi 0,9 üres "P" rakott futás nem előzte/követi: 1 RID veszélyes áru koefficiens (A/6. pont) 1,1 GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 14

15 2. Függelék: Mellékdíjak Mellékdíjak tömeg alapján történő kiszámításánál az áru tömegét kell figyelembe venni és azt a következő 100 kg-ra kell kerekíteni. Mellékdíjak időtartam alapján történő kiszámításánál minden megkezdett órát és naptári napot teljesnek kell tekinteni. Mellékdíj Összeg Kód Megnevezés Egység HUF 1. Átállítás átállítás Be- kirakási díj és átrakási díj ömlesztett áruért 100 kg 145 darabos áruért 100 kg 145 tartálykocsiban fuvarozott áruért 100 kg Távhordási díj be- vagy kirakásnál a küldemény vagy a küldemény egy részének a vasúti kocsiba/-ból 10 méternél távolabbról/-ra hordásáért 4. Rakományigazítási díj 10 m-enként az 2. pont szerinti díj A feladó által berakott küldeménynél ha a vasút a fuvarozásra való felvételkor fenntartással élt, vagy bizonyítani tudja, hogy a berakáskor az árunak a vasúti kocsiban történő elhelyezése és rögzítése nem volt megfelelő a rakodási szabályok be nem tartása miatt bekövetkezett rakodási rendellenesség megszüntetéséért: gépi berendezés nélkül óra/fő gépi berendezéssel óra/fő Fekbér Kocsirakományú küldeményért: 5.1 az állomás területén fedett helyen tárolva 100 kg/nap az állomás területén szabadban tárolva 100 kg/nap az állomás területén kívül (az állomás legkülső váltóján túl), vasúti területen tárolva 100 kg/nap 70 GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 15

16 Mellékdíj Összeg Kód Megnevezés Egység HUF 6. Tömegmegállapítás díja 6.1. Vasúti járműmérlegen normál nyomközű 2 vagy 3 tengelyes kocsiért mérlegelésenként kocsi vagy ennél több tengelyes kocsiért, mérlegelésenként kocsi Rendeltetési állomáson 6.1. pont szerinti díj 6.3. Nem vasúti tulajdonban lévő mérlegen, vasúti dolgozó jelenlétében, a tényleges időtartamot egész órára kerekítve óra Vasúti járműmérlegen normál nyomközű üres 2 vagy 3 tengelyes kocsiért mérlegelésenként kocsi vagy ennél több tengelyes kocsiért, mérlegelésenként kocsi Rendeltetési állomáson a 6.4. pont szerinti díj 7. Értesítési díj A küldemény megérkezéséről értesítés Várakozási díj 8.1. GYSEV CARGO Zrt. tulajdonát képező normál nyomközű kocsiért 24 óráig kocsi/óra óráig kocsi/óra órán túl kocsi/óra Magánkocsiért, magán vasúti járműért, iparvágányon álló kivételével kocsi/óra Saját kerekein futó vasúti járműért, iparvágányon álló kivételével jármű/nap Idegen vasúttársaság tulajdonát képező normál nyomközű kocsiért 24 óráig kocsi/óra óráig kocsi/óra órán túl kocsi/óra 840 GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 16

17 Mellékdíj Összeg Kód Megnevezés Egység HUF 9. Kocsihasználati díj kocsi/óra Tisztítási, mosási, fertőtlenítési díj Tisztítási díj: A szennyezetten visszavett vasúttársasági kocsi tisztításáért kocsi Mosási díj: kocsi Fertőtlenítési díj: kocsi Mosási és fertőtlenítési díj: kocsi Értékbevallási díj belföldi forgalomban bevallott összeg 2,00 % 12. Kiszolgáltatási érdekbevallási díj belföldi forgalomban bevallott összeg 20,0 % 13. Kísérő menetdíja minden megkezdett 100 km távolságra személy Áruk számlálási és vizsgálati díja A tényleges időtartamot egész órára kerekítve küldeményenként Feladási állomáson óra Rendeltetési állomáson óra Fuvarozási szerződés módosításának végrehajtásáért járó díj 16. Árurögzítési díj küldemény A feladó hibája miatt bekövetkezett átrakásnál, rakományigazításnál a vasúttársaság által felhasznált eszközökért, rakodási segédeszközökért (gerendák, huzalok, szögek, tömítések, kócok stb.) a ténylege s költség, de legalább küldemény GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 17

18 Mellékdíj Összeg Kód Megnevezés Egység HUF 17. Lemondási díjak A szerződés megkötése után lemondott: normál nyomközű kocsiért kocsi Kocsiodaállítási díj bérelt rakterülethez kocsi Jegyzőkönyv felvételi díj A címzett kívánságára: A küldemény tartalmának és csomagolásának a fuvarlevél adataival való egyeztetéséért, a küldemény kiszolgáltatása előtt indokolatlanul (részleges elveszés, sérülés nem történt), továbbá a küldemény kiszolgáltatása után minden esetben a jegyzőkönyv felvételéért küldemény 2220 Az esetleg szükséges mérlegelésért és számlálásért az e díjszabás V. Fejezet 6.5. és 15.2 alpont szerinti díjakat a vasúttársaság felszámítja. 20. Fuvarlevél és egyéb űrlapok díja Belföldi közvetlen forgalmú fuvarlevél-garnitúra db 110 Kocsijegyzék garnitúra egy fuvarlevéllel továbbított kocsikhoz (belföldi forgalomban) db 110 CIM fuvarlevél 7 példányos, illetve 2.a. példánnyal ellátott, önátírós garnitúra db 110 CIM fuvarlevél 4a példány az átvizsgálás és lebélyegzés díjával együtt db 65 Kocsijegyzék 8 példányos egy fuvarlevéllel továbbított kocsikhoz, (CIM forgalomban) db 110 SZMGSZ fuvarlevél garnitúra db 110 SZMGSZ fuvarlevél rovatlap-pótlap db 30 Jegyzék egy fuvarlevéllel zárt vonattal fuvarozott kocsikról laponként (SZMGSZ forgalomban) db 30 Figyelmeztető tábla a rakszelvényen túlnyúló küldeményekhez db 65 Átvevő nyilatkozata a veszélyes áruk lefejtése után az üres tartálykocsik fuvarozására db 30 GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 18

19 Mellékdíj Összeg Kód Megnevezés Egység HUF 21. Iratmásolási díj A fuvarlevél egyes lapjairól oldalanként A másolat továbbítása telefaxon belföldre oldalanként A másolat továbbítása telefaxon külföldre oldalanként Megbízás alapján végzett kiegészítő szolgáltatások Fuvarlevél biztosítása, kitöltése megbízás alapján fuvarlevél Vasúti kocsik, konténerek, ponyvák lezárása Jelképes zárral db Veszélyes áruval rakott kocsi megjelölésének díja x 40 cm-es narancssárga öntapadós műanyag fólia tábla díja Sopronban A fólia táblára ragasztandó öntapadós műanyag számjegy-fólia díja Sopronban darab darab 360 GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 19

20 MELLÉKLETEK GYSEV CARGO Zrt. Árufuvarozási Díjszabás 20

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Bevezetés A Continental Railway Solution Kft. (a továbbiakban CRSHU) által fuvarozott küldeményeknél a fuvarozási szerződésre

Részletesebben

BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata

BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata BOBO Jármőjavító Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Árufuvarozási Üzletszabályzata Jelen Üzletszabályzatot a Nemzeti Közlekedési Hatóság [...] számú határozatával hagyta jóvá. Készítette a Jablonkay

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. H-1066 Budapest Teréz krt. 6. Tel: +36 1 31001 e-mail: vpe@vpe.hu web: http://www.vpe.hu HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYARORSZÁGI NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŐ VASÚTI PÁLYA IGÉNYBEVÉTELÉNEK

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ./2013. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kakuk Györgyi. Az árufuvarozás jogi szabályozása. A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása

MUNKAANYAG. Kakuk Györgyi. Az árufuvarozás jogi szabályozása. A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása Kakuk Györgyi Az árufuvarozás jogi szabályozása A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2010. június 1-től Az 1-2. módosítással egységes szerkezetben

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2010. június 1-jétől B E V E Z E T É S 1. A Díjszabás rendelkezései

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) /2012. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK (1.

Részletesebben

A MAGYAR POSTA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos : 2007. július 15.

A MAGYAR POSTA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos : 2007. július 15. A MAGYAR POSTA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI * PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos : 2007. július 15.-tól TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ (1) Jogszabályi háttér

Részletesebben

Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek

Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek Commerzbank Zrt. 1. oldal Az 2013. évi V. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek Vállalkozások részére A. Valamennyi

Részletesebben

A MAGYAR POSTA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos : 2007. július 15.

A MAGYAR POSTA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos : 2007. július 15. A MAGYAR POSTA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI * PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos : 2007. július 15.-tól TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ (1) Jogszabályi háttér

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes:

Részletesebben

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 010. június 1-től Az 1-3. módosítással

Részletesebben

2. Az 1. -ban említett Egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő: EGYEZMÉNY a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről (CMR)

2. Az 1. -ban említett Egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő: EGYEZMÉNY a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről (CMR) 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság csatlakozó okiratának

Részletesebben

OptiJus Opten Kft. 1. 1971. évi 3. törvényerejű rendelet

OptiJus Opten Kft. 1. 1971. évi 3. törvényerejű rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 1971. évi 3. törvényerejű rendelet 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény

Részletesebben

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2010. szeptember 1-tõl Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság KH/VA/NS/A/390/2/2010

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 2010. június 1-től Jóváhagyta

Részletesebben

1971. évi 3. törvényerejű rendelet

1971. évi 3. törvényerejű rendelet 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a "Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről" szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről 1 (A Magyar Népköztársaság csatlakozó

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

BG FINANCE ZRT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2011.07.22.

BG FINANCE ZRT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2011.07.22. BG FINANCE ZRT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2011.07.22. I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 3 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 3 2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 10 II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 11 1. ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek. Sofőrszolgálat

Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek. Sofőrszolgálat Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek Sofőrszolgálat Az ÁSZF hatálya kiterjed az Transfer & Poperty Management S.R.L. (410013. Oradea, Nicolae Jiga Nr. 34) -re, valamint a szolgáltatóval

Részletesebben

A Continental Railway Solution Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata. Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság PU/VA/NS/A/339/5/2015 számon

A Continental Railway Solution Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata. Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság PU/VA/NS/A/339/5/2015 számon .. A Continental Railway Solution Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság PU/VA/NS/A/339/5/2015 számon Tartalom BEVEZETÉS...3 1. RÖVIDÍTÉSEK ÉS FOGALMAK...3 2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet. a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA. II.

79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet. a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA. II. 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről A Kormány a postáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továbbiakban: Pt.) 53. -a (1) bekezdésének b), c)

Részletesebben

KISKUN Takarékszövetkezet. Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke

KISKUN Takarékszövetkezet. Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forintban nyújtott jelzáloghitel szerződésekhez A fenti

Részletesebben

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. 1.1.1 Cégnév: ExtremeNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. 1.1.1 Cégnév: ExtremeNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. Szerződő felek: 1.1 Szolgáltató: 1.1.1 Cégnév: ExtremeNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1.1.2 Cégjegyzékszám: 01-09-994233 1.1.3 Adószám:

Részletesebben

Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata

Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata HYPO ALPE-ADRIA LEASING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata Elfogadva: 2010. augusztus 2. 1 FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez

Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Toyota Pénzügyi Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Budapark,

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Önkormányzatoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Önkormányzatoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Önkormányzatoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben