1. A díjszabás fogalma és feladata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A díjszabás fogalma és feladata"

Átírás

1 Díjszabáselmélet

2 1. A díjszabás fogalma és feladata A vételár eladó és vevő közötti rögzítésének két alapvető formája van: - az egyedi szerződéses és - a díjszabásos eljárás A díjszabásos eljárás alkalmazhatóságának elő feltétele : - sűrűn ismétlődő ügyleti feltételek - fuvaroztatók nagy száma

3 Fogalma A DÍJSZABÁ S a fuvarozás feltételének, a díjszámítás módjának, valamint a fuvarozó teljesítményei ellenében fizetett díjaknak rendszerezett, könnyen áttekinthető összeállítása.

4 1.2. Díjszabások osztályozási szempontjai A díjszabásokat különböző szempontok alapján osztályozhatjuk: Közlekedési ágak A közlekedési ágak szerint beszélünk vasúti, hajózási, közúti, légi stb. díjszabásról.

5 A szolgáltatás tárgya A szolgáltatás tárgyát tekintve ismerünk: - személyekre, valamint a személyfuvarozással kapcsolatban továbbítandó úti poggyászok, expresszáruk stb. (nem kísért úti poggyászok) fuvarozására vonatkozó személydíjszabást, - áruk és élő állatok fuvarozását szabályozó árudíjszabást, - kombinált fuvarozási díjszabást, - szállítmányozási díjszabást, stb.

6 Érvényességi terület A díjszabás érvényességi területe alapján megkülönböztetünk: - a közlekedési vállalat saját munkaterületére (egyszerű fuvarozásokra) érvényes díjszabást, - több közlekedési vállalat munkaterületére (összetett fuvarozásra) érvényes átmenő díjszabást.

7 Ez utóbbi ismét lehet: - csatlakozó forgalomra közös megegyezés alapján életbeléptetett kombinált, vagy átrakási díjszabás, - valamennyi közreműködő fuvarozó ráfordítását magában foglaló, közösen kidolgozott köteléki díjszabás. A köteléki díjtétel az összetett fuvarozásban közreműködő valamennyi fuvarozó együttes önköltségére épül és közös bevétel-ellenőrzési szolgálatot és leszámolást igényel. Leszámolás alatt az összetett fuvarozásból eredő bevételeknek a végzett részteljesítmények arányában történő felosztását értjük.

8 Vám és jogterület Az államhatárok, az elkülönült vám- és jogterületek szempontjából beszélünk: belföldi és nemzetközi díjszabásról.

9 A díjtételek felépítése A díjtételek felépítése alapján annyiféle díjszabást ismerünk, ahány díjszabási rendszer van. Így beszélünk: idő, érték, övezeti, vegyes stb. díjszabásról.

10 Rugalmasság Rugalmassága szemszögéből lehet: merev (abszolút kötelező ), maximális, minimális, (marginális, villa és referencia) díjszabás. A minimális díjszabás a fuvarozás fejében számítható legalacsonyabb díjakat tartalmazza. A fuvarozók felfelé eltérhetnek a díjszabástól, a díjtételnél alacsonyabb ár azonban nem alkalmazható. A maximalizálás az állam díjszabásszerkesztésbe való beavatkozásának legősibb formája. (törvény írja elő)

11 Tarifapolitikai célkitűzések A díjszabás tarifapolitikai célkitűzései alapján lehet: általános fuvarfeladatra érvényes fuvarozási feltételeket tartalmazó általános díjszabás, különleges díjszabási elbánásban részesülő fuvarfeladatokat szabályozó különleges (speciális)díjszabás.

12 Díjtételképzés, mint ármegállapító tevékenység alkalmával a mindenegyes fuvarozásnál felmerülő költségeket veszik elsősorban alapul.

13 A különleges (speciális) díjszabások körében ismertebbek: A gócponti díjszabások, amelyek nagyobb forgalmú helyekre és helyekről történő fuvarozásokhoz tartalmaznak díjtételeket. Kivételes díjszabások oly árucikkek részére, melyeknek különleges díjszabási elbírálását tarifapolitikai okok teszik kívánatossá. (Ilyenek pl. a támogatást igénylő hazai ipartermékek) Árucikkdíjszabások, amelyek csak meghatározott cikkekre, mint pl. szén, só, gabona stb. tartalmaznak díjtételeket. Iránydíjszabások, melyeknél a díjtételek csak meghatározott viszonylatban (pl. csak exportfuvarozás esetén) érvényesek. Évad, vagy idénydíjszabások, melyek csak meghatározott idő en (pl. a nyári hónapokban, vagy csak a hajózási évadban) fuvarozott küldeményekre nyernek alkalmazást.

14 Díjszabások terjedelme A díjszabás terjedelme alapján lehet: vonali és hálózati A vonali: egy-egy járati útvonalra, vagy vonalszakaszra érvényes kis terjedelmű, könnyen kezelhető A hálózati díjszabás külön kilométermutatóra és távolság szerint lépcsőzött külön díjtételtáblázatra oszlik.

15 Fuvarreláció, fuvarozási viszonylat A fuvarrelációk száma és tagozódása szempontjából beszélhetünk: közvetlen díjszabásról, metszőponti és csomóponti díjszabásról.

16 A közvetlen díjszabás minden állomásról minden állomásra (valamennyi relációra) kimunkált, a táblázatból közvetlenül leolvasható távolságadatokat és díjtételeket tartalmaz. A metszőpont díjszabás lényege, hogy a közlekedési területet egy metsző vonal két részére osztja. A metsző vonalon fekvő, erre kijelölt állomás vagy állomások metsző pontot képeznek.

17 A teljes viszonylat távolságát összeadással, a metsző pontig és a metsző ponttól megállapított távolságok összeadásával képezzük. A csomó ponti díjszabás az állomásokat (községeket) két csoportra osztja: csomóponti és nem csomóponti állomásokra A különböző körzetben fekvő, nem csomóponti állomások egymás közti távolsága három részből tevődik össze: a feladás helyétől a feladási körzet csomópontjáig, a feladási körzet csomópontjától a rendeltetési körzet csomópontjáig, a rendeltetési körzet csomópontjától a rendeltetési helyig mért távolságokból.

18 1.3. A díjszabásokkal szembeni kö- vetelmények A közlekedési díjszabások az ország összlakosságát érintő árszabásai. A díjszabásokkal szembeni elvárásokat két fő csoportba sorolhatjuk. - fuvarjogi, - alaki.

19 Fuvarjogi elvárások A díjszabásoknak tartalmazniuk kell a fuvarozás feltételeit, a fuvarozás és a közlekedési vállalat egyéb szolgáltatásaiért járó díjakat, valamint e díjak kiszámítására vonatkozó határozmányokat. A fuvarjogi elvárások a következők: - a díjszabás kiadása kötelező, - a díjszabásoknak tartalmazniuk kell a fuvarozás feltételeit, - a díjszabások a Ptk. és az egyes szabályzatok rendelkezéseivel nem ellenkezhetnek, - a díjszabásokat, amennyiben azokat nem maga az árhatóság adja ki, csak az árhatóság jóváhagyásával lehet kiadni, - azokat az előírt formában meg kell hirdetni.

20 A díjszabással szemben támasztott alaki követelmények - egyszerűség és áttekinthetőség, - egyöntetűség. Az alapelvek egységesítésére irányuló törekvés egyik biztosítéka a Ptk, mely mint mindenfajta fuvarozásra érvényes közös jogalap.

21 1.4. A díjszabások felépítése A díjszabások elemei A díjszabások felépítésén (sémáján) a díjszabásokkal szemben támasztott - főként az alaki követelményekre vonatkozó - igények érvényesítési módját és formai megoldását értjük.

22 a) a fuvarozási szerződés feltételeit rögzítő általános szabályok (ÁltalánosHatározmányok) b) a fuvarozási szerződés aprólékos feltételeit rögzítő részletes szabályok (Kiegészítő Határozmányok) c) a fuvarozásért és egyéb szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékének megállapítási módját rögzítő szabályok (Díjszámítási Határozmányok, röv. D. H.) a díjjegyzékkel és táblázatokkal.

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014.március Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat Tárgya, Hatálya és Közzététele...

Részletesebben

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ cégcsoporthoz tartozó A KUNSÁG VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSAIRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS

KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS 94 / 2012 Díjszabási rendelkezés S-6114 / 2012. Különleges nemzetközi szállítási feltételek a Kelet-Nyugat forgalomban menetjeggyel utazók számára (SCIC-EWT) KELET-NYUGAT DÍJSZABÁS I III. Rész Általános

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA (a Gazdálkodási szabályzat 4. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. február 5., hatályba lépés 2008. január 1. Módosítva:

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA AZ ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Menedzsment eszközök vizsgálata 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM VEZETŐ: NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2011. december 1 Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat Tárgya, Hatálya és Közzététele...

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ./2013. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.)

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) /2012. A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV Zrt.) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS ÉS JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK (1.

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS II. Dr. Fülöp Gábor Dr. Horváth Balázs László György Dr. Prileszky István Szabó Lajos

KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS II. Dr. Fülöp Gábor Dr. Horváth Balázs László György Dr. Prileszky István Szabó Lajos Dr. Fülöp Gábor Dr. Horváth Balázs László György Dr. Prileszky István Szabó Lajos KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS II. A jegyzet a HEFOP támogatásával készült. Széchenyi István Egyetem. Minden jog fenntartva 1.

Részletesebben

Árufuvarozás, fuvarozási szerződések, jogi szabályozás, egyezmények

Árufuvarozás, fuvarozási szerződések, jogi szabályozás, egyezmények Árufuvarozás, fuvarozási szerződések, jogi szabályozás, egyezmények A nemzetközi kereskedelemben óriási szerepet kap az áruk, küldemények továbbítása. Az áruknak helyváltoztatása történhet az eladó, vagy

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 841 04 SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya és közzététele

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. június 27. Bedő Zoltán főigazgató I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kakuk Györgyi. Az árufuvarozás jogi szabályozása. A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása

MUNKAANYAG. Kakuk Györgyi. Az árufuvarozás jogi szabályozása. A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása Kakuk Györgyi Az árufuvarozás jogi szabályozása A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Apátfalva Község Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályba lépését 2012. január 01-től elrendelem Költségvetési szerv vezetője 1 I. Az Önköltségszámítási szabályzat célja, tartalma Az önköltségszámítás

Részletesebben

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (GYSEV) ORSZÁGOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes:

Részletesebben

A Munka törvénykönyve 2013-tól életbe lépő változásai. Segédlet

A Munka törvénykönyve 2013-tól életbe lépő változásai. Segédlet A Munka törvénykönyve 2013-tól életbe lépő változásai Segédlet I. Bevezetés A Munka törvénykönyve (a továbbiakban: Mt., ami egyben a hivatalos, jogszabályban előírt rövidített hivatkozási forma), pontos

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2010. június 1-től Az 1-2. módosítással egységes szerkezetben

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi forgóeszköz finanszírozási

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁS ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGÁLLAPÍTOTT UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Érvényes: 2010. június 1-jétől B E V E Z E T É S 1. A Díjszabás rendelkezései

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 4. Kombinált fuvarozás módjai...

1. Bevezetés... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 4. Kombinált fuvarozás módjai... Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. A dolgozat célja... 3 1.2. Források... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 3.1. Közúti fuvarozás... 6 3.2.

Részletesebben

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A vasúti személyszállítási szerződés általános feltételei Érvényes: 010. június 1-től Az 1-3. módosítással

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 1/2014. (IV. 30.) CEO/CFO sz. Chief Executive Offi cer / Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2014.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Fábos Róbert okl. mk. őrnagy A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi

Részletesebben

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7 1 A pénzügyi elszámolásra vonatkozóelőírások, rendelkezések Az EU Bizottság által kiadott Pénzügyi útmutató

Részletesebben

BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2006. augusztus 11.) (EGT vonatkozású szöveg) (2006/920/EK)

BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2006. augusztus 11.) (EGT vonatkozású szöveg) (2006/920/EK) 2006.12.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 359/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. augusztus 11.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer

Részletesebben

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni.

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni. Útmutató a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet alkalmazásáról alkalmazásáról A Rendelet

Részletesebben