DIDb Felhasználói Kézikönyv gépjárművezetőknek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIDb Felhasználói Kézikönyv gépjárművezetőknek"

Átírás

1 SECTRAN Backoffice Kft. A DIDb adatkezelője: SECTRAN Backoffice Kft. DIDb központi ügyintézés: DIDb Felhasználói Kézikönyv gépjárművezetőknek H-1033 Budapest Szentendrei út web: UMD-HUv13.2

2 2 o l d a l Tartalomjegyzék 1. Fogalmak 2 2. A DIDb rendszer célja 3 3. Működési elv 3 4. A DIDb felhasználás területei 4 5. Szabályok 5 6. A DIDb regisztráció megtagadása, kizárás 6 7. A DIDb kártya használata a gyakorlatban 6 8. Pontrendszer 7 9. Incidens 7 1. Fogalmak - DIDb: Driver Identification Database Gépjárművezetők Azonosító Adatbázisa - DIDb adatbázis szolgáltatás: a DIDb tagok rendszerben tárolt adatainak feltételekhez kötött továbbítása - DIDb regisztráció: az a folyamat, melynek során a gépjárművezető személyesen folyamodik a DIDb adatbázisba való felvételért - DIDb kártya: névvel, fényképpel, DIDb kártyaszámmal és egyedi elektronikus azonosítóval ellátott kártya - DIDb tag: az a gépjárművezető, aki a DIDb szabályrendszer által támasztott követelményeknek megfelel és rendelkezik DIDb kártyával - DIDb felhasználó: SECTRAN olyan szerződéses ügyfele (szállítmányozó, fuvarozó, gyártó, stb.), aki igénybe veszi a DIDb adatbázis szolgáltatását - DIDb kezelő: a DIDb felhasználó által kijelölt, a DIDb rendszer használatára feljogosított természetes személy - DIDb terminál: kizárólag a DIDb rendszer futtatására alkalmas számítógép konfiguráció. Tartozékai: - DIDb Light: a DIDb rendszer személyi számítógépen futtatható verziója - DIDb kártyaellenőrzés: az a folyamat, melynek során a gépjárművezető DIDb kártyájának olvastatásával és a hozzá tartozó PIN kódjának megadásával lehetővé teszi a DIDb rendszerben tárolt adatainak ellenőrzését - DIDb spot check: az a folyamat, melynek során a DIDb felhasználó információt szerezhet egy gépjárművezető DIDb rendszerben jegyzett státuszáról, név és születési idő vagy név és valamely rendszerben jegyzett dokumentum számnak alapján - incidens: a DIDb felhasználó által fuvarindítási szám alapján bejelentett, fuvarfeladathoz kapcsolódó olyan esemény, amely a gépjárművezető részéről a biztonságos szállításra vonatkozó szabályok megszegését és/vagy a munkafeladattal kapcsolatos utasítások be nem tartását feltételezi, valamint a gépjárművezető minden szándékos vagy

3 3 o l d a l gondatlan cselekménye, amely az áru fuvarozásában érdekelteknek anyagi kárt okoz, vagy erre irányul - fuvarfeladat belföldi: az indítási ország határán belüli fuvar belföldi nagy értékű: belföldi fuvar, melyet a felhasználó nagy értékűnek minősít nemzetközi: olyan fuvar, melynek célállomása az indítási ország határán kívül esik nemzetközi nagy értékű: nemzetközi fuvar, melyet a felhasználó nagy értékűnek minősít - fuvarindítási szám: a DIDb rendszer által automatikusan generált egyedi fuvarazonosító, ami a DIDb kártya ellenőrzése és a fuvarindítás gomb megnyomása után kerül kiosztásra. Az a szám, ami alapján azonosítani lehet egy fuvart a DIDb-ben, és egyúttal a DIDb felhasználó általi incidens bejelentésére szolgálhat. - SECTRAN: Sectran Backoffice Kft. a DIDb rendszer adatkezelője - státuszok jóváhagyott: az a gépjárművezető, aki a DIDb rendszer minősítése szerint megbízhatóan dolgozik felfüggesztett: az a gépjárművezető, akivel szemben korábbi fuvarfeladatának teljesítésére vonatkozóan vizsgálat van folyamatban tiltott: az a gépjárművezető, aki a DIDb rendszerből kizárásra került törölt: az a gépjárművezető, akinek az adatai, és iratainak digitális másolata saját kérésre véglegesen törlésre kerültek a DIDb rendszerből - tagságmegújítás: a DIDb tagság érvényességének 2 évente esedékes meghosszabbítása 2. A DIDb rendszer célja A DIDb rendszer alapvető célja, hogy a gépjárművezetők megbízható azonosításával, és az általuk elvégzett munka folyamatos minősítésével aktív, naprakész adatbázis szolgáltatást nyújtson felhasználóinak; a fuvarbiztonság növelésével csökkentse a szállítmányozással kapcsolatos visszaélések és bűncselekmények számát, minimalizálja az ebből eredő készletveszteségeket, valamint elősegítse a szállítmányozásra specializálódott bűnözői csoportok folyamatos és egyre növekvő fenyegetésének elkerülését. 3. Működési elv A DIDb egy online adatbázis, amely a regisztrációs folyamaton sikeresen átesett gépjárművezetők legfontosabb személyes adatait jegyzi, és gyűjti az általuk elvégzett munka további minősítését is. A rendszerhez önkéntesen csatlakozni kívánó gépjárművezetők regisztrációjának elbírálása során a jelöltek kötelezően átesnek egy biztonsági ellenőrzési és megfeleltetési folyamaton. Amennyiben a regisztráció sikeres, a gépjárművezető bekerül a rendszerbe és a számára kiállított DIDb kártyával igazolhatja tagságát, illetve a DIDb kártya segítségével azonosíthatja magát a DIDb rendszert felhasználó vállalatoknál. Az adatbázisban a megbízható azonosításhoz szükséges személyes adatok mellett az egyéni teljesítmény is jegyzésre kerül, így az áru átadása előtt nemcsak a személyazonosságról győződhetnek meg a felhasználók, hanem megismerhetik a gépjárművezető által addig elvégzett fuvarok minősítését, illetve a gépjárművezető által az utolsó 48 órában felvett, DIDb-ben rögzített fuvarok idejét és helyét is. A DIDb alapvetően a nagy értékű áruk szállítására alkalmas, megbízható gépjárművezetőkre koncentrál, az ő munkájuk illetve a biztonságos szállítás elősegítésére szolgál. A DIDb határokon átnyúló szolgáltatása online alapon működik, tehát minden esemény (gépjárművezető azonosítása, fuvarfeladat felvétele, felfüggesztés, kitiltás) azonnal megjelenik a rendszerben, folyamatos kontrollt biztosítva ezáltal

4 4 o l d a l a DIDb tagsággal rendelkező gépjárművezetők fölött, ugyanakkor naprakész státuszjelentéssel szolgál róluk. A rendszer zéró tolerancia elvén működik, mely szerint a DIDb tag esetleges kitiltása végleges és visszavonhatatlan. A DIDb felhasználók költséghatékonyan és érdeksérelem nélkül vehetnek részt a hatékony információáramlásban. A gépjárművezetők több DIDb felhasználónál is gyűjthetik a fuvarfeladatok után járó pontokat, így a felhasználók a pontok adásával hozzájárulnak a gépjárművezetők kollektív minősítéséhez, ugyanakkor, ha a gépjárművezető kitiltásra kerül valamely DIDb felhasználó által kezdeményezett incidens következményeként, akkor a továbbiakban fuvarfelvételre a többi DIDb felhasználónál sem lesz módja. Az adatbázishoz kizárólag a DIDb szerződött felhasználóinak rendszerhasználatra kioktatott, névre szóló hozzáférési jogosultsággal rendelkező kezelői férhetnek hozzá. A DIDb felhasználók megismerhetik a gépjárművezetők aktuális státuszát, a regisztrációkor rögzített személyes adatok megismerésére azonban csak a DIDb kártya leolvasása és a hozzá tartozó PIN kód gépjárművezető általi megadása esetén van lehetőségük. 4. A DIDb felhasználási területei - logisztikával/szállítással/vagyonvédelemmel foglalkozó cégek és gyártók: belföldi és nemzetközi szállítás során a gépjárművezetők előzetes ellenőrzése. Az rakodás megkezdése előtt lehetőség nyílik a gépjárművezetők személyazonosságának ellenőrzésére a rendszerben tárolt fényképek és iratok digitális másolata alapján. - fuvarozó cégek: új munkavállaló belépésénél előzetes ellenőrzés, meglévő munkavállalók esetén időszakos ellenőrzési lehetőség. Az ellenőrzés során lehetőség van a gépjárművezetők minősítésének és DIDb rendszerben jegyzett státuszának, valamint tagságának érvényességének ellenőrzésére. - adattovábbítás a felhasználók és fuvarozó cégek felé fuvarszervezési célból. A Villámellenőrzés (Spot Check) funkció lehetőséget biztosít a gépjárművezetők DIDb rendszerben jegyzett státuszának alább részletezett módon történő ellenőrzésére, név és születési idő, vagy név és valamely rendszerben jegyzett dokumentum aznosító számának alapján. Fentiek alapján az alábbi információ kerül továbbításra a gépjárművezetőről: jóváhagyott amennyiben a gépjárművezető státusza a rendszerben jóváhagyott felfüggesztett amennyiben a gépjárművezető státusza a rendszerben felfüggesztett érvénytelen amennyiben a gépjárművezető kártyája törölt, vagy a gépjárművezető státusza a rendszerben tiltott, vagy tagsága érvénytelen folyamatban amennyiben a gépjárművezető a regisztráció során az összes előírt dokumentumot bemutatta, azok a rendszerben rögzítésre kerültek, és a DIDb kártya készítése folyamatban van ismeretlen amennyiben a gépjárművezető még nem jelentkezett regisztrációra jelentkezett, de nem mutatta be az összes előírt dokumentumot jelentkezett, bemutatta az összes előírt dokumentumot, de adatai a rendszerben még nem kerültek rögzítésre

5 5 o l d a l 5. Szabályok I. A gépjárművezető a regisztráció során önként jelenik meg a regisztráció helyszínén és bocsátja rendelkezésre az azonosítására szolgáló személyes iratait (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél) és egyéb dokumentumokat (árufuvarozói engedély/nemzetközi árufuvarozói engedély, gépjárművezetői képesítési igazolvány, gépjárművezetői kártya, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz). A gépjárművezető a regisztráció során kifejezett és előzetes hozzájárulását adja a személyes iratai, és egyéb fent felsorolt dokumentumai, valamint a SECTRAN által készített fényképei digitális rögzítéséhez. Sikeres regisztráció esetén a gépjárművezető részére kiállításra kerül a DIDb kártyája. II. III. IV. A DIDb kártya kézbesítését illetően lehetőség van arra, hogy a gépjárművezető címzettnek a munkáltatóját vagy más címzettet jelöljön meg. Ebben az esetben a gépjárművezető az adatlapon írásos beleegyezését adja ahhoz, hogy a személyre szóló DIDb kártyáját tartalmazó csomagot nem személyesen veszi át. A kézbesítés elvégzéséhez a gépjárművezető beleegyezését adja, hogy az adatkezelő a kézbesítéshez szükséges adatokat (név, cím, telefonszám) a kézbesítő (cég) rendelkezésére bocsássa. Az iratokban illetve a megadott adatokban bekövetkezett változások esetén a gépjárművezetőnek 15 napon belül személyesen meg kell jelennie valamelyik DIDb regisztrációs irodában, ahol az új iratok digitális rögzítésre kerülnek. Amennyiben a gépjárművezető nem tesz eleget ezen kötelezettségének és valamennyi rendszerben tárolt személyes iratának érvényességi ideje lejár, a gépjárművezető DIDb státusza automatikusan érvénytelenné válik. A DIDb tagság fenntartásának feltétele a 2 évente esedékes időszakos tagság megújítás, mely a SECTRAN hivatalos honlapján közzétett regisztrációs pontok bármelyikében intézhető. A tagságmegújítás adatfrissítést, új fénykép készítését és új (3 hónapnál nem régebbi) erkölcsi bizonyítvány benyújtását foglalja magában. A kötelező tagságmegújítás elmulasztása esetén a gépjárművezető státusza a határidő lejáratát követő napon érvénytelenné válik. A tagságmegújítás pontos határideje a DIDb kártya utolsó 6 számjegye alapján számolható ki. Ez a 6 számjegy jelöli a rendszerbe lépés időpontját év/hónap (ééééhh) alapján, melyhez képest legkésőbb 2 év múlva (a belépés hónapjának megfelelő hónap utolsó napján) kell gondoskodni a DIDb tagság megújításáról. A tagság megújítását legkorábban az érvényesség határidejének lejárata előtt 90 nappal lehet megtenni. A tagság érvényességének határidejéről a kártyaellenőrzés során a kezelő is meggyőződhet a DIDb tag személyes adatlapjának megnyitásakor. Az időben elvégzett tagságmegújítás díjmentes, az érvénytelen tagság újra aktiválása azonban díjköteles. További információk: ol. V. SECTRAN a gépjárművezető DIDb tagságának fennállása alatt indoklás nélkül, bármikor kezdeményezhet rendkívüli tagságmegújítást, amelynek nem teljesítése kizáráshoz vezethet. VI. VII. A DIDb kártya ellenőrzésekor a gépjárművezetők az ellenőrző személy részére, annak kérésére, önként bemutatják eredeti okmányaikat a rendszerben tárolt irataikkal történő összehasonlítás céljából. Mind a gépjárművezetők, mind a felhasználók részéről alapvető követelmény a DIDb rendszer szabályait és működési feltételeit tartalmazó Felhasználói Kézikönyv elfogadása. A Felhasználói Kézikönyv tartalmát SECTRAN az adatkezelésre vonatkozó megállapodások sérelme

6 6 o l d a l VIII. IX. nélkül egyoldalúan módosíthatja. Az aktuális Felhasználói Kézikönyv a DIDb honlapjának menüpontja alatt érhető el. A DIDb kártya a SECTRAN tulajdonát képezi. A kártyát a gépjárművezető köteles rendeltetésszerűen (fénytől, hőtől, mechanikai sérüléstől és egyéb külső behatásoktól megvédve) használni. Amennyiben a gépjárművezető a kártyát nem rendeltetésszerűen használja, az abból eredő károkért SECTRAN felelősséget nem vállal. A gépjárművezető a DIDb kártya megsérülését, elvesztését, ellopását 72 órán belül köteles jelenti SECTRAN felé. A pótkártya elkészítése díjköteles. A rendszerből kizárt vagy tagságát önként megszüntető gépjárművezető köteles a DIDb kártyát SECTRAN részére visszaszolgáltatni. X. Incidens indítása esetén a bejelentés pillanatától az incidens lezárásáig (de legfeljebb 60 napig) a gépjárművezető Felfüggesztett státusszal szerepel a DIDb rendszerében. Amennyiben a gépjárművezető vagy az incidenst indító felhasználó az incidenst lezáró döntéssel nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 30 napig fellebbezhet, amely az ügy Bizottság előtt történő ismételt tárgyalását és végleges eldöntését vonja maga után. 6. DIDb regisztráció megtagadása, kizárás Tekintettel arra, hogy a DIDb a megbízható gépjárművezetők rendszere, SECTRAN fenntartja a jogot arra, hogy a gépjárművezető rendszerbe történő felvételét indokolás nélkül visszautasítsa a rendszer céljainak megvalósulását veszélyeztető körülmények fennállása esetén. SECTRAN indoklás nélkül elutasíthatja a bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvánnyal nem rendelkező gépjárművezető regisztrációját. A gépjárművezető végleges kizárásra kerülhet a következő esetekben: - incidens kivizsgálásának következményeként (9/I. pont) - rendkívüli tagságmegújítás nem teljesítése (5/IV. pont) 7. A DIDb kártya használata a gyakorlatban A DIDb kártya ellenőrzése a rakodás megkezdése előtt történik. Menete: A gépjárművezető - felmutatja a DIDb kártyáját a kezelőnek - ráhelyezi a DIDb kártyát a DIDb kártyaolvasóra - beüti a 4 jegyű PIN kódot - átnyújtja az azonosításához szükséges dokumentumokat A kezelő - elvégzi a személyazonosítást - ellenőrzi a státuszt - rendszerüzenetet közvetít a gépjárművezető felé - DIDb fuvart indít és rögzíti a DIDb fuvarindítási számot 8. Pontrendszer Ahhoz, hogy a rendszeren belül láthatóvá váljanak a DIDb tagsággal rendelkező gépjárművezetők közti minőségbeli különbségek, minden sikeres fuvarfeladat teljesítése után pontok kerülnek kiosztásra az alábbi módon: - belföldi fuvar: 1 pont - belföldi nagy értékű fuvar: 2 pont - nemzetközi fuvar: 3 pont - nemzetközi nagy értékű fuvar: 4 pont Az egy naptári nap alatt kiosztható pontok száma a felvett fuvarok számától függetlenül legfeljebb 5 lehet.

7 7 o l d a l Az a gépjárművezető, aki 300 pontot elér, automatikusan kap egy csillagot. A DIDb rendszeren belül maximálisan 5 csillag érhető el. A gépjárművezető kártyájának leolvasásakor a DIDb felhasználónál megjelenik a gépjárművezető adatlapja, melyen ellenőrizhető az összegyűjtött pontok és csillagok száma. II. Incidens következtében alkalmazható szankciók: a) kizárás; b) pontlevonás. 9. Incidens A DIDb felhasználó által fuvarindítási szám alapján bejelentett, fuvarfeladathoz kapcsolódó olyan esemény, amely a gépjárművezető részéről a biztonságos szállításra vonatkozó szabályok megszegését és/vagy a munkafeladattal kapcsolatos utasítások be nem tartását feltételezi, valamint a gépjárművezető minden szándékos vagy gondatlan cselekménye, amely az áru fuvarozásában érdekelteknek anyagi kárt okoz, vagy erre irányul. I. Incidens bejelentését megalapozó gépjárművezetői magatartások, körülmények: a) a fuvarfeladat áruhiányt eredményező teljesítése; b) a fuvarfeladat elvégzéséhez kapcsolódó bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja; c) a közúti árufuvarozásra vonatkozó biztonsági előírások megszegése; d) a fuvarfeladattal kapcsolatos utasítások indokolatlan megszegése, nem teljesítése; e) fuvarfelvétel/átadás helye szerinti, helyi biztonsági szabályok megsértése; f) közlekedési szabályok árubiztonságot veszélyeztető módon történő megszegése (különösen ittas vezetés); g) szállítóeszközön a tulajdonos engedélye nélkül végzett átalakítások; h) SECTRAN által indított incidens keretében egyéb, a rendszer célját veszélyeztető és/vagy sértő magatartások; i) csekély súlyú szabályszegések. III. Incidens bejelentésére jogosult: a) DIDb szolgáltatás szerződéses felhasználója: kizárólag fuvarfeladathoz kötődően (tehát fuvarindítási szám alapján); b) SECTRAN: a rendszer célját veszélyeztető és/vagy sértő magatartások észlelése esetén. Az incidens DIDb rendszeren keresztül történő bejelentése pillanatától az incidens lezárásáig, de legfeljebb 60 napig az érintett gépjárművezető Felfüggesztett státusszal szerepel a DIDb rendszerében. A Felfüggesztett státuszú gépjárművezető a DIDb felhasználó döntésétől függően továbbra is kaphat fuvarfeladatot. IV. Incidens kivizsgálása Az incidenst bejelentő DIDb felhasználónak legfeljebb 60 nap áll a rendelkezésére, hogy az ügyet kivizsgálja. Az incidens során SECTRAN a kivizsgálást folytató DIDb felhasználótól függetlenül is megkeresheti a gépjárművezetőt és kezdeményezheti személyes meghallgatását, továbbá élhet a rendkívüli tagságmegújítás követelményével. A kivizsgálás lefolytatásának és a döntésnek nem képezi akadályát, ha a gépjárművezető a kivizsgálásban nem vesz részt, vagy megkeresése ellenére sem működik együtt. Az incidens bejelentője legkésőbb az incidens indításától számított 60. napon tájékoztatja SECTRAN-t az eset kivizsgálásának eredményéről, amelynek

8 8 o l d a l tartalmaznia kell a gépjárművezető DIDb státuszára vonatkozó javaslatot, továbbá az azt alátámasztó bizonyítékokat. A vizsgálat eredményének értékelése során SECTRAN a személyes adatok anonimitását biztosítva szakértő szolgáltatását veheti igénybe. V. Incidens lezárása: döntés, következmények Az incidens lezárását jelentő, a gépjárművezető DIDb tagságát meghatározó döntést SECTRAN hozza meg. E szerint: - a gépjárművezető visszanyeri Jóváhagyott státuszát, amennyiben az incidensben való érintettsége kizárt vagy nem bizonyítható; - amennyiben bebizonyosodik, hogy a gépjárművezető hibájából, illetve aktív közreműködésének köszönhetően történt az incidens, úgy a DIDb rendszerből véglegesen kitiltásra kerülhet. Amennyiben a gépjárművezető azért nyeri vissza Jóváhagyott státuszát, mert a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a gépjárművezető felelősségét illetően nem hozható megalapozott döntés, a későbbiekben felmerülő új és releváns bizonyítékok alapján az ügyben a döntés felülbírálására, és új döntés meghozatalára kerülhet sor. A Bizottság nem állandó személyi összetételű, pártatlan testület. Mindenkor 2 fő érvényes státuszú DIDb tagsággal rendelkező gépjárművezető, 2 fő DIDb felhasználók képviseletében, és 1 fő SECTRAN-t képviselő személy alkotja. A Bizottság előtti tárgyalást a fellebbezés SECTRAN által történő kézhezvételétől számított 90 napon belül kell megtartani. A Bizottság előtti tárgyaláson a Bizottság tagjain és a jegyzőkönyvvezetőn kívül részt vesz az érintett gépjárművezető és az incidenst bejelentő DIDb felhasználó, továbbá mindkét fél részéről egy-egy fő képviselő is részt vehet. A fellebbezés tárgyáról/tárgyalás eredményéről a Bizottság tagjai a tárgyalást követően titkos szavazással döntenek. A Bizottság minden tagjának egy szavazata van. A Bizottság döntése az incidenssel érintett összes félre nézve (SECTRAN-t beleértve) kötelező és végleges. Az incidens bejelentésétől annak lezárásáig, illetve a fellebbezési eljárás során SECTRAN biztosítja a gépjárművezető számára anyanyelve használatának lehetőségét. Csekély súlyú szabályszegés (szándékosságot és kár bekövetkezését kizáró tényállás) következménye a Jóváhagyott státusz fennmaradása mellett - pontlevonás lehet. VI. Fellebbezés Amennyiben a gépjárművezető vagy az incidenst indító felhasználó az incidenst lezáró döntéssel nem ért egyet, a döntést tartalmazó írásos értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül fellebbezhet, amely az ügy Bizottság előtt történő ismételt tárgyalását és végleges eldöntését vonja maga után.

A MEGBÍZHATÓ GÉPJÁRMŰVEZETŐK ADATBÁZISA DRIVER IDENTIFICATION DATABASE

A MEGBÍZHATÓ GÉPJÁRMŰVEZETŐK ADATBÁZISA DRIVER IDENTIFICATION DATABASE A MEGBÍZHATÓ GÉPJÁRMŰVEZETŐK ADATBÁZISA DRIVER IDENTIFICATION DATABASE A DIDb rendszer lényege - A DIDb rendszer alapja egy 2008 óta folyamatosan és dinamikusan bővülő online adatbázis, mely a regisztráción

Részletesebben

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK

A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK A BUDAPEST INTERNETBANK, A TRANZAKTÁLÓ TELEBANK ÉS A BUDAPEST MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. ÁLTALÁNOS RENDELEZÉSEK 1. Fogalmi meghatározások A jelen fejezetben az alábbiakban

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ K&H Lízingcsoport 1068 Budapest, Dózsa György út 84/a telefon: (36 1) 236 8900 fax: (36 1) 236 8200, (36 1) 236 8116 K&H TeleLízing: (06 1/20/30/70) 335 3355 www.khlizing.hu lizing@kh.hu ADATVÉDELMI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

FTC SZURKOLÓI KÁRTYA

FTC SZURKOLÓI KÁRTYA FTC SZURKOLÓI KÁRTYA Általános Szerződési Feltételek Az FTC Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 129.; cégjegyzékszám: 01-10-044877; adószám: 12956661-2-43; a

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Verziószám: 1.1 1/18 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI...

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014. október 22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014. október 22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy mellékelt üzletszabályzatunk 2015.01.12-ei hatállyal az alábbiak szerint változik.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat)

ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) ÜZLETSZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat) TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I. A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS ADATAI 4 II. A FELÜGYELETI HATÓSÁG ADATAI: 4 III. A FELÜGYELET

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek INTERNET BANK (Euro-eBANK) SZOLGÁLTATÁSHOZ Bankszámla: a Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) által a Számlatulajdonos

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei

Általános Szerződési Feltételei Net-Solicitor Üzleti és Informatikai Szolgáltató Kft Általános Szerződési Feltételei cégnyomtatványok online kitöltési szolgáltatásához 1.1. verzió Érvényes: 2008. július 1.-től Honlap: www.onlinecegeljaras.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások

Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Általános Szerződési Feltételek Internetbankhoz Fogalom meghatározások Bankszámla: a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (a továbbiakban: Füzes Takarék) által a Számlatulajdonos részére vezetett, a

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.04-től

Hatályos: 2015.03.04-től MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben