Egy kiszolgáltatott fogyasztó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy kiszolgáltatott fogyasztó"

Átírás

1 ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Tudnivalók - hírek - események VII. évfolyam 8. szám augusztus Hungarikumok itthon és az EU-ban 4. oldal Szükséghelyzet a fõváros utcáin 4. oldal Az ásványvízfogyasztás kérdõjelei 7. oldal Mit tudnak a drágább mosógépek? 10. oldal Védenek, vagy ártanak a fogkrémek? 12. oldal Kisemberek nagy átverése 2. oldal * Kinek fontos a magyar vidék 3. oldal Interjú Pintér Istvánnal, az NFH fõigazgatójával Együttmûködõ fogyasztóvédelem Pintér István (37) barátságos, energikus, jókedvû magatartása nem is sejteti a hatósági ember szigorát. Azzal foglalkozik, amit szeret, amibe beletanulta magát, és amihez eredményei birtokában ért. Bizonyára így esett a választás a fogyasztóvédelem vezetõi lépcsõit bejáró fiatalemberre, amikor 2010-ben megbízták az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fõigazgatójául. Ebben az évben még lehetõség van arra, hogy január 1-ig visszamenõleg, mintegy 10 százalékos kedvezményt vehessenek igénybe a társasházak a távfûtési rendszer korszerûsítésére. A házakat terheli a kivitelezés költsége, s fizetniük kell a mûszaki ellenõrt is. Viszont mód van arra, hogy a ház, pályázatot adjon be szeptember végéig az Öko-programra és szinte nulla kamatozású lakáskassza hitel keretében finanszírozza az egyes lakásokra jutó beruházás önköltségét. Mindezt Balog Róbert, a FÕTÁV Zrt. szóvivõje mondta el a budapesti fogyasztóvédelmi klub egyik legutóbbi rendezvényen. Elsõként mindenki arra volt kíváncsi, tulajdonképpen miért szükséges korszerûsíteni a körülbelül negyven éves fûtési rendszert? - A technológia mára már sajnos nagyon elavult, s hiányzik, vagy nem mûködik az egyedi szabályozás, holott egyre nagyobb az igény arra, hogy ki-ki a fogyasztás arányában fizessen - hangzott a válasz. A továbbiakban megtudtuk, hogy a mûszaki átalakítás után, az öko-plusz program - Fiatalemberként felelõsségteljes beosztás és több éves fogyasztóvédelmi gyakorlat áll a háta mögött. Megítélése szerint milyen változások elõtt áll, és milyen célokat tûzött ki az NFH fõigazgatójaként? - Az Egerben szerzett megyei gyakorlat sokat jelent a számomra. A régión túl az elsõk között voltunk, akik nemzetközi megállapodásra, határmenti - ha úgy tetszik szomszéd országi - együttmûködésre törekedtünk. Most lehetõségem nyílik a teljes körû megvalósításra. - Az új nemzetgazdasági intézkedések bizonyára jelentõsen átírják a fogyasztóvédelmi programot is, mi várható és mi tudható a tervekbõl? - Ahhoz, hogy jó fogyasztóvédõ partnereink legyenek, képzésre, a tanulás lehetõségére van szükség. Elengedhetetlen tehát az akkreditált fogyasztóvédelmi oktatás. Utat kell nyitnunk nemcsak a másoddiplomás képzésnek, hanem azoknak is, akik érettségivel kívánnak fogyasztóvédelmi ismereteket szerezni. A kis- és középvállalkozóktól is úgy várható el a jogkövetõ magatartás, ha õk maguk vagy partnereik lehetõséget kapnak órás modulrendszerû képzésben való részvételre. - A gazdaságpolitikai üzenet szinte naponta húzza alá a magyar kis- és középvállalkozók piaci helyzetének, versenyképességének javítását. A fogyasztóvédelmi szakember hogyan ítéli meg a helyzetet? - A partnernek tekintett, a tájékoztatással világos helyzetbe hozott kis- és középvállalkozó nemcsak gazdasági elõnyt, hanem fogyasztói elégedettséget is eredményez. Éppen ezért meg kell szüntetni a jogszabályi átfedéseket, egyszerûsíteni, érthetõvé kell tenni a fogyasztóvédelmi elvárásokat, hogy az önkéntes gazdasági szerepvállalás jutalma ne büntetésre és ne bizalmatlanságra épüljön. - Hogyan fog a helyzet kínálta taktikai döntésekbõl egységes, hosszú távú stratégia kialakulni? - Már említettem a határmenti kapcsolatok fontosságát, de nagyon fontos, hogy szó essék az Európai Unió fogyasztóvédelmi szabályainak és irányelveinek az alkalmazásáról, és magas szintû szakmai adaptálásáról. Bízom benne, hogy az õszi parlamenti idõszak döntésével utat nyit a tisztességes vállalkozói magatartás elismerésére - akár pozitív lista formájában, vagy fogyasztóbarát embléma bevezetésére. - Munkájához elengedhetetlen, így még Ön elõtt áll a fogyasztóvédelem vidéki szervezetei és a vele együttmûködõ civil fogyasztóvédelmi szervezetekkel folytatandó párbeszéd. Hogyan kívánja megvalósítani? Folytatás az 5. oldalon Egy fogyasztóvédelmi klubnap Budapesten A távfûtési rendszer korszerûsítése kedvezményekkel keretében a lakók saját maguk eldönthetik, hogy szabályozó szelepek segítségével hány fokot állítanak be a lakásaik egyes helyiségeiben. Az optimális energiafelhasználás érdekében a szabályzókon túl szükséges lehetséges a fûtõtesteket költségosztóval is ellátni, ám ez nem kötelezõ, csak választható lehetõség. Balog Róbert kitért arra is, hogy annak idején minél több, és minél olcsóbb lakás építése volt a cél, s a szelepek, a szabályozás, már akkor is drága volt. Vascsõ és olcsó energia viszont viszont akkoriban akadt bõven. Ezért aztán olyan fûtési rendszereket kreáltak, amelyek mindegyikének van egy betáplálási pontja az úgynevezett hõközpont, - ebbõl körbe megy egy alapvezeték, amelybõl - a szakzsargon nevén - strangok ágaznak le. Ezek lettek volna hivatva egyenletesen elosztani a meleg vizet. A víz viszont természeténél fogva arra megy, amerre a legkisebb akadályba ütközik. Miután strangszabályozót nem építettek be, a lakások egyenletes fûtése lehetetlennek bizonyult. Folytatás az 5. oldalon Az adminisztráció rossz, vagy a szolgáltató? Egy kiszolgáltatott fogyasztó A Kontroll májusi számában foglalkoztunk a hivatalok és hivatalnokok packázásaival. Különösen bosszantó az, amikor szolgáltató hiszi magáról azt, hogy neki joga van úgy viselkedni akár egy hatósági hivatalnak. A cikkben nevesítettünk egy kábeltévé szolgáltatót, a Fibernet Zrt-t, amely egy háromgyermekes szentendrei családnak szerzett kellemetlen perceket, sõt inkább napokat. Akkor abban a hitben voltunk, hogy a vita rendezõdött, ezért csak röviden tettünk említést a szolgáltató viselt dolgairól. Azóta viszont a család meggyõzõdhetett arról, hogy az ámokfutás jellegû levelezés nem maradt abba, újabb és újabb követelésekkel állnak elõ, mi több megjelent már egy végrehajtó cég is fenyegetésképpen. Egy internetes hírportál olvasói észrevételek rovatában is sok fejtegetés található a nevezett szolgáltatóról, amelyek egy dologban közösek: a szolgáltató bevételeit kívánja növelni bármilyen eszközökkel. A szentendrei családunk példáját tanulságként gondoltunk közreadni, érdemes résen lennünk ügyintézéseink során. A fibernetes internet- és kábeltévé-elõfizetésüket telefaxon január 20-án mondták fel az érintettek. (Az elõbbinek gazdaságossági indoka volt, mivel volt olcsóbb szolgáltató, a másodiknak pedig pedagógiai megfontolás volt a A Budapesti Fogyasztóvédelmi Klub legutóbbi öszszejövetelén megemlékeztünk nemrég elhunyt klubtársunkról, barátunkról és kollégánkról, Moldován Ibolyáról. Mindanynyian jó szívvel emlékezünk rá, hiszen köztudott volt, hogy mindig az elesetteket pártolta. A Kontroll újságba is többnyire a kisemberek problémáiról írt, s munkatársa volt a Flaszter címû lapnak is, hátterében, miszerint nem kell a gyerekeknek televíziót nézni.) Mivel írásbeli visszajelzést a társaságtól nem kaptak a gondos feleség a biztonság kedvéért telefonon érdeklõdött, hogy a felmondást elfogadták-e. Az ügyintézõjük megnyugtatta, hogy a dolog megtörtént, 2009 februárjától mindkét szolgáltatásra az elõfizetés megszûnt. A továbbiakban azonban minden hónapban változatlanul küldték a kábeltévé-szolgáltatás csekkjeit. Telefonok a szolgáltatóval, a cég munkatársai minden alkalommal azt válaszolták, hogy valóban látják a felmondás tényét, az elõfizetés megszûnt, õk kitöltenek egy munkalapot, amelyet továbbítanak az illetékes ügyintézõnek. Állítólag a számlát külsõ cég állítja ki, náluk lehet a hiba. (Egyébként ezt alátámasztja az is, hogy a tényleges szolgáltatás fizikailag is megszûnt, a televíziót el is ajándékozták. Folytatás az 5. oldalon Pro memoriam Moldován Ibolya amely a hajléktalanok gondjain hivatott segíteni. Szegényen élt, szegényen halt meg. Köszönet mindazon keveseknek, akik részt vettek július 22-én végsõ búcsúztatásán a Kozma utcai köztemetõben. * A KONTROLL szerkesztõi ugyancsak jó szívvel emlékezünk reá. Emberségével, jóakaratával ûrt hagyott maga után. Fogyasztóként ért sérelmeit, panaszait illetõen keresse fel honlapunkat: Kérdéseire szakjogászunk válaszol.

2 2 A KONTROLL VII. évf. 8. szám Ingyenes álomutazás a Níluson A százezrekbe kerülõ nyeremény Nemrégiben nem is panaszként, inkább kíváncsiságból, névre szóló egyenlevelet hozott több klubtagunk, amelyek arról szóltak, hogy a Beck Reisen Utazási irodánál 35 ezer forint értékben éves tagságot, valamint egy 2 személyre szóló ingyenes nílusi hajóutat nyertek. A tagsági kártyánál, érthetõ módon, jobban érdekelte õket az ingyenes nílusi hajóút, ezért kérésükre megpróbáltam érdeklõdni az irodánál. Abban mindjárt egyetértettünk, hogy a Nílus nem Budapesten, még csak nem is Magyarországon ered, tehát az indulás helye Luxor, ahová leginkább repülõvel lehet eljutni A repülõjegyet természetesen a nyertes fizeti, plusz a járulékos költségeket, amelyekrõl nem tudtak pontos felvilágosítást adni. Pontosabb tájékoztatást azonban egy buszos utazás után tartandó elõadáson adnak, Tudva lévõ, hogy ezek a cégek, amelyek különféle rendezvényeken, illetve buszos kirándulásokon kínálják portékáikat, legkevésbé a kíváncsi újságírókat látják szívesen szeánszaikon, ezért az egyik nyertessel felcsempésztem magam a gazdagrétrõl induló buszra. A csempészés egyébként túlzás, a kutya nem kérdezte, mit keresek ott, a buszvezetõ örült, hogy megtelt a jármû. Körülbelül két órás eseménytelen utazást követõen megérkeztünk az elõadás helyszínére, egy vendéglõbe valahol Inárcs és Gödöllõ között, Budapesttõl mintegy 30 kilométernyire. /Igaz ez a mellékutakon ötven kilométert tett ki./ Itt három nagyon kedves, udvarias és fõként tettre kész fiatalember fogadott bennünket, s azon nyomban meg is kezdõdött az elõadás, amit én inkább agymosásnak neveznék. A csapat vezetõje elmondta, hogy a jelenlévõ nyertesek mindegyike elõször is kap a cégtõl egy platina kártyát, amely hatalmas kedvezményekre jogosít. Én is kaptam, csak azért, mert ott ültem. Arról viszont, hogy mire jogosít ez a kártya, meglehetõsen homályos volt a tájékoztatás. A helyszínen érthetõ módon errõl nem akartam rögtön kérdezõsködni, különösen azt látva, hogy mindenki boldogan teszi el a kártyát, s igencsak megtisztelve érzi magát. A következõ felvonás egy video bemutató volt a valóban luxusüdülést kínáló hajóról és a környezõ látnivalókról. Persze az árakra mindenki kíváncsi volt, az elõadó szerint ezek is mesésen olcsók. Végül, ha nehezen is, de sikerült összeszámolnom, hogy mibe kerül az ingyenes hajóút. E szerint a repülõjegy Budapest-Luxor viszonylatban személyenként 100 ezer forint. A repülõtéri illeték és a kerozin díj 40 ezer forint. A transzfer és a vízum költsége 60 Euro mindenkori árfolyamon. A fakultatív programok költségérõl egyelõre nem tudtak nyilatkozni, de körülbelül 150 ezer forintra taksálták. Márpedig, ha valaki nyolc napot üldögél egy hajón a Níluson, legyen az bármilyen luxusjármû, valószínûleg szeretné megnézni a királyok völgyét, a memmon kolosszusokat és a különbözõ kikötõkbõl elérhetõ ókori templomokat. S miután a nyeremény két személyes, végül tetemes summát tesz ki az álomutazás. Nem kellett azonnal nyilatkozni, a jelenlévõk jelentkezési lapot kaptak, amit a céghez vissza kell küldeni, s majd akkor köttetik meg a szerzõdés. A jelentkezési lapon egyébként az is olvasható, hogy a nyeremény átruházható. Vagyis a törzstagoknak szóló garantáltan ingyenes nyereménnyel akár a szomszédom is elmehet, lényeg az, hogy teljen meg a hajó. A következõkben megtudtuk, hogy a cég õsszel körutat szervez Prágába, Drezdába és Karlovy Varyba, személyenként 100 ezer forintért, a platina kártyával rendelkezõknek, ennek a fele. Busszal, ami rendkívül kedvezõ ár. Kinek-kinek szíve joga, hogyan jut el ezekbe a nem túl távoli városokba, azt sem tudom megítélni, hogy a 100, vagy 50 ezer forint ezért sok, vagy kevés, ám az szíven ütött, hogy Drezdába a legnagyobb európai bevásárló központtal csalogatják az utasokat, a programban a Zwinger-rõl szó sem esik. A jelenlévõk közül egy valaki a helyszínen lefoglalta az utat. Ez után következett az árukínálat. A rutinos résztvevõk, akik minden ilyen bemutatóra elmennek egy ebéd, vagy némi ajándék reményében, már pontosan tudták, mire lehet számítani. Ajánlottak pároló edénykészletet több száz ezer forintért, masszírozó fotelt csaknem egymillióért, hiper-szuper poratkát is eltüntetõ porszívót 200 ezer forintért, ugyanennek kisméretû változatát 56 ezer forintért, báránygyapjú takarót 150 ezer forintért, s mindehhez részletes, hellyelközzel - tudományos magyarázatot mellékeltek. Végül azután nyerni is lehetett, a kiosztott kártyákkal. Összesen heten vitték el a nyereményeket, ami azt jelentette, hogy egy 640 ezer forint értékûnek jelzett csomagot 150 ezer forintért kaptak meg. A csomag két gyapjútakaróból, két párnából, egy mini porszívóból és egy bevásárló kocsi-vázból állt. Egyébként minden terméket meg lehetett vásárolni részletre is, a cégtõl 4 hónapra kamatmentesen, vagy hosszabb idõre, áruvásárlási hitelre. Az egész napos agymosáson túljutván, nem tudtam eldönteni még azt sem, hogy vajon jól jártak-e a nyertesek a 150 ezer forintért hazavitt zsákmánnyal, avagy feléért megkapták volna bármelyik üzletben, s esetleg nem vesznek felesleges dolgokat. Soha nem hittem volna, hogy ilyen intenzív befolyt lehet gyakorolni amúgy normális emberekre, akik havonta beosztják a kis jövedelmüket, és mégis bedõlnek a soha vissza nem térõ lehetõségeknek. Mindenesetre, hazatérve lapozgattam az Interneten, ahol is sommázva azt olvastam a hozzászólásokban, hogy Óvakodj, amíg nem késõ! Medvegy Magdolna Elmaradt a tájékoztatás Az elektromos mûvek ismét nagyot alakított. Az áramszolgáltató ugyanis a júniusi villanyszámláján a dél-pesti fogyasztóknak az alábbi információt jelezte: az árammérõ állásának a bediktálása minden hónap 15-e és 21-e között történik. S ekkor érte meglepetés azokat a fogyasztókat, akik megkísérelték bejelenteni az árammérõjük állását. Ugyanis az automata mást közölt velük, azt, hogy ezen túl minden hónap 22-e és 28-a között kell majd bediktálni az áramfogyasztást. Ez az önkényes változtatás azt eredményezte, hogy a többnyire kiszámított kiadásokkal számoló fogyasztóknak - hirtelen nem négy, hanem ötheti díjat kell befizetniük az ELMÛ kasszájába. Sokuknak, bizony nem mindegy. Ez a plusz kiadás egy többtagú család vagy egy nyugdíjas havi költségvetésében - a magas élelmiszer- és gyógyszerárak miatt - igenis jelentõs lehet, több tízezer családnak már a pár ezer forintos plusz kiadások sem férnek bele a költségvetésükbe és az a néhány ezer forint esetleg a túlélést is jelentheti. Mondhatnák erre sokan azt, hogy igen, de nyáron nincs, például fûtésszámla és kevesebbet kell költeniük a világításra is. Egy család megszokott költségvetését azonban felboríthatja az a tény, hogy a megszokott négyheti áramfogyasztás helyett ötheti áramfogyasztást kell majd fizetniük. Ráadásul sok embernek nehéz megszokni egy új diktálási határidõt is. A legnagyobb probléma ebben az esetben is a tájékoztatás elmaradása, sõt ellentmondása volt. A fogyasztók csak késve, a bediktáláskor értesültek a változásról. Holott az elektromos mûvek igazán megtehette volna és biztosan nem került volna jelentõsebb összegbe, hogy már az elõzõ havi számlához mellékeljen egy tájékoztatót, amelyben felhívja az emberek figyelmét a változásokra. Az információ bizonyára és idõben elhelyezhetõ lett volna, mondjuk a minden számlához mellékelt "Híráram" nevû leporelló méretû kiadványban. Így nem kellett volna több ezer embernek boszszankodnia. Ez a probléma is némi odafigyeléssel, sok-sok fogyasztó napi gondjainak a megértésével könnyen orvosolható lett volna, s lenne a jövõben. Csupán a hozzáállásnak kellene közelebb állni a számlát fizetõ fogyasztóhoz. Ilonka Mária Most már lépni kell! Ausztriában, Németországban már betiltották Kisemberek nagy átverése! Az A Kontroll elõzõ számaiban foglalkozott a termékbemutatós utakkal. Többek között megjelent a lapban egy hatósági ellenõrzést feltáró cikk, amire több olvasó tollat ragadott és megírta történetét. A napokban is érkezett egy levél az Akontroll.hu szerkesztõségébe. Az Olvasó részletesen leírta, hogy az átverések mögött valójában mi húzódik meg. Az informátor neve, elérhetõsége elhallgatását kérte, de megerõsítette, hogy a levelében leírtak valósak. A téma eddig is közérdekû volt, ezért adtunk hangot a becsapott vásárlók panaszainak, ezért vizsgálta a hatóság az eladások körülményeit, ezért foglalkozott vele több tévé, és rádiómûsor is. De a mostani levél tartalma, ahogy mondani szokták kiverte a biztosítékot. Szerkesztõségünk azzal a szándékkal teszi közzé az olvasói levelet, hogy a nyilvánosság eszközével nyomást gyakoroljon a törvénykezés folyamatára, aminek következtében komolyabban szankcionálható esetleg nálunk is betiltható - lesz ez a tevékenység, hiszen teljes egészében kimeríti a tisztességtelen kereskedelmi magatartás fogalmát. A levélbõl kiderül, hogy uniós példa már van a betiltásra. A nagy átverések háttere Egyik ismerõsöm ilyen helyen dolgozik és megtudtam egyet-mást ezekrõl a cégekrõl. Véleményem szerint megér egy figyelemfelkeltõ riportot, a nyugdíjasok (nemcsak a nyugdíjasok! - A szerk.) hálásak lesznek érte írta bevezetõjében az Olvasó. A termékeket döntõen Kínából szerzik be német, olasz üzletkötõkön keresztül, hogy elfedjék a termékek valós származási helyét. Ezeket %-os haszonkulccsal értékesítik. Azaz egy Ft-os beszerzésû terméket minimum Ft-ért adnak el a tudattalan nyugdíjasoknak, akikkel még hitelt is felvetetnek. Azért van ez a haszonkulcs, mert a nem vásárlók utaztatását is állnia kell valakinek, annak a néhány (10%) szerencsétlennek, aki véletlenül vesz terméket. Na, õk járnak csak igazán rosszul, még ha a vásárlás lázában - az elõadás hatására - úgy is érzik jól jártak. A termékek gyenge minõségûek, de a jogszabályoknak még éppen megfelelnek. De az igazi nagy beetetés az, hogy azt állítják: a termék valójában et ér, csak a mai napon, néhány embernek ,- Ft az ára. A Ft-os ár egy fiktív ár, azért mondják be az ügynökök, hogy utána 700%-ért ért el tudják adni. És így is nagyon jól járnak. Egyébként félnek is attól, hogy a versenyhivatal vagy a fogyasztóvédelmi felügyelõség egyszer egy csoportos pert indít ellenük, mert a Ptk. szerint a feltûnõ értékaránytalanság miatt ez megtörténhet, hisz 10 ezret érõ terméket ért adnak el, megtévesztéssel. Egy barátnõm is ilyen cégnél dolgozik, aki elmondta, hogy a RTL Klubon április 28-án vetített mûsor a termékbemutatókról szólt, és nagyon jól sikerült. A riport megnézhetõ ezen a linken: Az adás után felére esett a cég forgalma, ahol õ dolgozik, de a fõnök nem aggódott, azt mondta: így is meglesz az év végére a kétmilliárdos árbevétel és nemsokára elfelejtik az egész mûsort az emberek. És ez így is volt. Már többször foglalkoztak ezzel a témával, de 2-3 hónap múlva visszaállt a forgalom és minden ment tovább a maga útján. Átverés, átverés... Hogy mekkora biznisz ez? A cégek mérlegadataiból kiderül, hogy árbevételük hatalmas: 1-3 milliárd között van évente (forrás: De a cégeknek az igazi nagy üzlet a többnapos külföldi utak, mert ott (Horvátországban, Olaszországban stb.) nincs jogosítványa a fogyasztóvédelemnek ellenõrizni. Bizony-bizony ezek a cégek okosak, ha itt ellenõrzik õket, akkor a magyar embereket más országba szállítják, és ott tartják a bemutatókat. Az árubemutatót tartó alvállalkozókat Németországból hozott trénerek oktatják a fortélyokra. Ezek a trénerek - amíg ott be nem tiltották - hazájukban a legjobb elõadók voltak. A tömeges becsapások miatt Ausztriában, Németországban már be is tiltották az ilyen bemutatókon való értékesítést. zárta levelét az AKontroll.hu Olvasója. Tudatlanság, hiszékenység, rászedhetõség? Nem, itt már másról is szó van Mit tehet egy szerkesztõség, ha egy ilyen információ birtokába jut? Lépéseket tesz. Az elsõ lépés a közlés. Ezzel azt akarja sugallni, hogy mindenki mérlegelje jobban a csábító ígéreteket. A második lépés az illetékes hatóságok tájékoztatása, amivel a szigorúbb törvényi szabályozást szándékozik sürgetni. Feltételezhetõen az összehangolt ellenõrzés szervezése ettõl függetlenül is napirenden van, s ez a levél felteheti az i-re a pontot. (VM)

3 A KONTROLL VII. évf. 8. szám 3 Legyen piac és versenyképes a magyar termék Kinek fontos a magyar vidék? A MUOSZ Életmód Szakosztálya a magyar vidék gondjairól szóló sajtóbeszélgetésre hívta meg dr. Fehér István agrármérnök-közgazdászt, egyetemi tanárt, EU-s csatlakozásunknak a mezõgazdaságra tett hatásai kutatóját, akinek gondolatait megosztjuk az olvasóval. Elõrejelzések szerint re a jelenlegi agrártermelésnek és élelmiszer elõállításnak 70%-al kell növekednie ahhoz, hogy a Föld 9 milliárdra növekvõ lakosságát ellássa! Azonban itt és most nekünk sem mindegy, hogyan alakult és alakul mezõgazdaságunk és a magyar vidék helyzete az EU-s csatlakozásunk óta. A mezõgazdaságban dolgozók száma a XX. század második felében, hazánkban is folyamatosan csökkent az iparhoz és a szolgáltatási szektorhoz viszonyítva. A vidék gazdaságát - és ezen belül a mezõgazdaságot - már az 1980-as évek dekonjunktúrája is kedvezõtlenül érintette, bár a 80- as években a mezõgazdaság még ellátta Magyarországot! Azonban a termelõszövetkezetek, állami gazdaságok egyre jobban eladósodtak. A szocialista országok és fõként a Szovjetunió még megvásárolta a másutt eladhatatlan magyar almát, pezsgõt és egyéb termékeket, de mivel a termelés nem volt gazdaságos és hatékony, a magyar termékek versenyképessége egyre romlott. A rendszerváltás aztán megfosztotta a magyar mezõgazdaságot keleti piacaitól, a privatizáció 2002-re élelmiszeriparunk 65%-át multinacionális cégek kezébe juttatta, számos ágazatot bezártak vagy leépítettek. A kárpótlással földhöz jutottak számos esetben a gazdálkodáshoz szükséges tõke és tudás híján voltak. Az állami gazdasági, termelõszövetkezeti munkahelyek megszûntek. A mezõgazdaság megszûnt a vidék legnagyobb munkaadójának lenni, és nincs olyan ágazat, amely a kiesett munkahelyeket pótolhatná. Az iparszerû mezõgazdasági technológia gépekkel váltotta ki az emberi munkaerõt, a munkanélküliségbõl adódó megélhetési nehézségek miatt, aki tehette, elvándorolt a falvakból. A mezõgazdaság és a vidék számára a következõ nehézséget az EU-csatlakozás jelentette. Az Európai Unió a közötti idõszakban mintegy 225 milliárd eurót fordít a vidékfejlesztési projektek finanszírozására. Ez a jelentõs összeg bizonyítja, hogy az Európai Uniónak fontos a vidék fejlesztése, amely kiterjed az agár-élelmiszer gazdaság és erdészet egészére, a környezetvédelemre és a szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és a vidéki lakosságra. Azonban a régi és az új tagországok között jelentõs különbségek voltak például a hatékonyságban: a régi EU-tagországokban egy gazda 63 fogyasztót lát el, az újaknál így nálunk is - egy gazda csak 16 fogyasztó keresletét elégíti ki. Az agrártermelõk elöregedése, felveti annak a kérdését is, hogy milyen eszközökkel segítse a Közös Agrárpolitika a fiatal gazdálkodókat, akik hosszú távon ebbõl szeretnének megélni? A sikeres vidékfejlesztéshez amibe a helyi lakosság életformája, foglalkoztatási és jövedelmi helyzete, lakhatási körülményei és a szolgáltatásokhoz, valamint a kultúrához való hozzáférés esélyei is beletartoznak - a helyi és a regionális élelmiszertermelés támogatására, s helyi döntések meghozatalára van szükség. A vidéki élet megtartó ereje ugyanis abban rejlik, hogy a vidéken élõk fenn tudják-e tartani magukat azokból a mezõgazdasági és ehhez kapcsolódó feldolgozási, kereskedelmi, valamint tájfenntartó tevékenységekbõl, melyek még néhány évtizeddel ezelõtt is egyet jelentettek magával a vidékkel. Minden EU-tagországnak magának kell elkészítenie mezõgazdasági stratégiáját. Magyarország intézményrendszere, a gazdálkodók és a vidéken élõk nem voltak felkészülve az Európai Unióhoz történõ csatlakozásra, akárcsak a döntõen külföldi tulajdonba került élelmiszeripar. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatási feltételek a már eleve kedvezõ gazdasági helyzetben lévõ gazdálkodókat hozták még jobb helyzetbe, míg a kisebb gazdaságokat lényegében kizárták a kedvezményezettek körébõl, megvonva tõlük az alkalmazkodás esélyét is. A sertés és baromfitenyésztõk veszteségeit a takarmányárak emelkedése és a mosléketetés tilalma is súlyosbította. A magyar agrárgazdálkodás jövõjéért Az új vidékfejlesztési stratégia értelmében a mezõgazdaság egyformán fontos feladatai közé tartozik a megélhetés biztosítása, a természeti erõforrások megõrzése és gyarapítása, és a vidéki élet minõségének fenntartása. A gazdálkodás nehéz, nagy tudást igénylõ munkáját vállalók részére biztosítani kell a hozzáférést a szükséges erõforrásokhoz: a tudáshoz, a tõkéhez és a földhöz. Természetesen meg kell tanulni exportképes termékeket elõállítani. Nagy figyelmet kell arra fordítani, hogy a jó minõségû, egészséges, hazai termékek a magyar fogyasztók számára is elérhetõk legyenek. Támogatni kell az élelmiszerkereskedelmi lánc lerövidítését, a termelõ és a fogyasztó közvetlen kapcsolatán és bizalmán alapuló, közvetlen kereskedelmi rendszerek és helyi piacok elterjedését. Az élelmiszer-önrendelkezés jegyében segíteni kell a környezetbarát, egészséges, és jó minõségû helyi termékek (településen, kistérségen vagy régión belüli) fogyasztását. Az utóbbi években a fogyasztók igénye is növekszik, arra irányul, hogy a multik olcsó és gyakran kétes minõségû dömping árujával szemben hazait fogyasszanak. Az igényt felismerve egyre többen próbálkoznak különféle stratégiákkal, például úgynevezett niche termékek elõállításával, amelyek speciális fogyasztói igényeket elégítenek ki, különlegesek, nem találhatók meg a hagyományos piacon. Van jövõje ezeknek a termékeknek, hiszen sokan elfordulnak a tömegtermeléstõl. Ilyen fogyasztói igényeket elégítenek ki a például az egészséges életmódhoz hozzájáruló organikus, kalória- és zsírszegény készítmények, valamint a Hungarikumok, azaz hazai specialitások, mint például a csabai és a gyulai kolbász, a szatmári szilvapálinka, vagy éppen a tökös-mákos rétes. A fogyasztókat és a kistermelõket egyaránt kedvezõ változásról számolt be a Védegylet és a Szövetség az Élõ Tiszáért (SZÖVET) képviselõinek közös sajtótájékoztatója. A kenyér Mint szónak karakterisztikus jelentése van az emberek számára. Mindegy melyik földrészen, annak mely szegletében, milyen nyelven hallják meg Kenyér! E szó szemantika is, meghittséget gerjeszt az agyi mûködésben! Lehet a termék neve, fehér, félbarna, barna, rozsos, kukoricás, korpás burgonyás, gluténmentes stb. Az biztos, a kínálat találkozik a kereslettel! Szent István korában - két ezer éve - is tiszteltük a kenyeret, ami a napjainkat meghatározóvá tette. Nélküle az élet szürkévé, s elviselhetetlenné válna. A világi kultúráknál, életközösségeknél vannak be vált kenyérfajták. Pl, a franciáknak a bagett, az olaszoknak focacciaa focaccia, a németeknél az elmaradhatatlan rozskenyér, s természetesen nálunk a kovászolt fehér kenyér! Érdekességként:. - - a hazai kenyérfogyasztás egy fõ / év / 50 kg. Ez KSH adat. Ha a kereskedelmi láncok, beszerzési centrumok (CBA) kenyér választékát veszem figyelembe, - több mint húszféle fajtából válogathatunk nap, mint nap - talán nem valós a fenti adat! Ez nem semmi. A fogyni vágyók úgy vélik, a kenyér hizlal! Az uniós csatlakozás nagy próbatétele volt a magyar mezõgazdaságnak, mert a kistermelõ gazdálkodók nem voltak felkészülve a több évtizede támogatott gazdaságok versenyére, s nehezen tudtak megfelelni az uniós élelmiszerbiztonsági követelményeknek. A plázák terjedése, a higiéniai elõírások szigorítása miatt megszûntek a termelõi piacok is. Most azonban kedvezõbb helyzetbe kerülnek a kistermelõk, megváltozik ugyanis a kistermelõi rendelet, amelynek Ez nem igaz, mivel 10 dkg kenyér kcal közötti tápértékû. Érdemes a vásárlás elõtt megnézni a címkét hölgyeim, s elolvasni a rajta lévõ információt, a tápanyagtartalomról, s összetételérõl, arról, hogy fontos, mennyi sót tartalmaz. E hírt, a nátrium tartalom sora jelzi! Megtévesztõ, pl, a barna kenyér színét adó komponens a karamell, (!) vagy a melasz! (színezõ anyagok) Mivel ezek szóródása meglehetõsen hizlal. Figyelem! Nem mindegyik barna kenyér tartalmaz teljes kiõrlésû rostokat. Malátával színezett, csoki színû kenyerek is találhatók a polcokon. Érdemes ebbõl a fajtákból választani. Nemcsak a színük, hanem a tartalom miatt is, ami meghatározó. Tisztelt olvasóim! Az ár önmagában nem jelent minõséget! Erre figyeljenek, hisz nem minden moderált kenyér vásárlásakor lehet spórolni. A helyi pékségek széles választéka, néha megtévesztõ. Ám, az igényes vásárló a pénzéért a módosítását 2009-ben kezdeményezte az agrártárcánál 53 civil szervezet, köztük a Védegylet, a SZÖVET és a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Míg korábban a kistermelõ a kertjében termett paprikát, paradicsomot, gyümölcsöt csak nyersen, és csak a saját falujában adhatta el, ezen túl feldolgozva, például lecsóként, lekvárként is értékesítheti, akár a szomszéd megyében található boltban is. A rendelet hatályba lépésétõl, engedélyezik a falusi vendégasztal szolgáltatást is, amelynek lényege, hogy május 15-tõl a helyi kistermelõk feldolgozott termékei is ott lehetnek a boltokban, az éttermekben, sõt a közétkeztetésben is. Falusias környezetben, hagyományos technológiával, tájjellegû ételreceptek alapján, a helybeli gazdaságban megtermelt nyersanyagokból elkészült ételeket értékesítik családias környezetben, például egy helyi rendezvényen, amikor a kistermelõk egy hosszú asztalra kipakolva árulják az otthon termelt alapanyagokból készült ételeket. Az új szabályozás a vidéki népesség nagy hányadának jelent jövedelem kiegészítést vagy önellátást. A vásárló is jól jár, hiszen egyedi ízekhez, különleges, helyi termékekhez juthat. A különleges termékek piaca új lehetõségeket nyit meg a kisebb elõállító üzemeknek is, míg a tömegtermékek piacán a multik diktálnak. Mivel a nagy hipermarketekbe a bejutás a kisebb piaci szereplõknek igen nehéz, vagy nem nyereséges, ezért más értékesítési utakat is kell keresni, s nekünk, fogyasztóknak is érdemes ezekkel a lehetõségekkel megismerkedni. Ilyen a közvetlen kereskedelem a termelõ és fogyasztó között, amely jó minõségû, egészséges, környezetkímélõ módon elõállított árut kínál a vásárlónak és a közvetítõk (viszonteladók) által nem lefölözött, tisztességes jövedelmet a gazdának. Titka a kölcsönös elégedettség. Forgalmas helyeken egyre több olyan hús- vagy tejterméket árusító kisteherautóval, mozgó bolttal találkozunk, melyek friss, gazdáktól származó terméket árusítanak, például házi tejet. Népszerû a Szedd magad mozgalom, ami a 80-as évek elején indult. Mindenki jól jár: akár kirándulással is egybeköthetõ az akcióban részt vevõ gyümölcsöskert meglátogatása, s garantáltan friss, olcsó árut szedhet magának a fogyasztó, a termelõnek, pedig nem megy veszendõbe az áruja. Sokan keresik fel Budapesten a korábban MDF-piacként ismert helyszínt, ahol közvetlenül a termelõtõl vásárolhatunk. Itt lehet találkozni a Szövetség az Élõ Tiszáért Élõ Tisza védjegyes, friss és feldolgozott, jó minõségû, megfizethetõ élelmiszereivel is, amelyek környezetkímélõ gazdálkodásból származnak. Szintén a fõvárosban mûködik a Szatyor Bevásárló Közösség, amelynek tagjai elõzetes internetes rendelésük után hetente egyszer veszik át a termelõktõl közvetlenül érkezõ vegyszermentes árukat (zöldség, tejtermék, befõtt, gyümölcs) egy központi átvevõhelyen, a belvárosban. A termelõnek stabil a vevõköre, a fogyasztó olcsóbban jut egészséges áruhoz, mint egy biopiacon. Ugyancsak interneten lehet rendelni különféle házi sajtokat közvetlenül egy vidéki termelõtõl, aki hetente egyszer a fõvárosba és más nagyvárosba is szállít készítményeibõl. Aki szívesen köti össze a kellemest a hasznossal, és a vásárlást a környékkel való ismerkedéssel is megtoldja, megtalálja számítását, ha valamelyik honlap felkeresését követõen - közvetlenül a termelõk gazdaudvar hálózatának kínálatából válogat, ahol zöldség-gyümölcs, tejtermékek, bontott nyúl- és baromfi, mangalica húskészítmények, méz, tojás kapható. Egyre több gasztronómiai rendezvény közül is válogathatnak az érdeklõdõk, szerte az országban. Ízelítõnek egy a sok közül: az immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülõ Dél-alföldi rétes fesztivál és rétes készítési verseny, amelyre július 2-4 között Mórahalmon kerül sor. Itt nem csak a már említett tökös-mákos rétest, hanem számtalan más fajta töltelékkel készült házi finomságot is meg lehet kóstolni, amelyeknek a tésztáját is hagyományos módon készítik el. Szádvári Lídia drágább, jobb minõségû termékek felé fordult. Erre a kis pékségek a tájjellegû minõséget lovagolták meg, pl, a sok magvas, különleges, csemege pékáruk stb. illetve, a házi receptek alapján készített kenyérfajták elõállításával csábítják át vissza, fogyasztóikat. Tisztelt leendõ s jelenlegi vásárlók, kívánom Önöknek, találják, meg a családjuk kedvenc kenyér-pékáru szakboltját s ezzel megszûnnek a keserves hétköznapjaik. Oláh-István László

Kétszer ad, ki gyorsan ad

Kétszer ad, ki gyorsan ad ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ A babakocsik biztonságáról 7. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 7. szám 2009. július A vevõnek mindig igaza van 3. oldal Mit

Részletesebben

csalhat-e a villanyóra?

csalhat-e a villanyóra? ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 5. szám 2010. május Azok a hivatalok, s hivatalként viselkedõk 2. oldal Kispénzûek nagy élménye 6. oldal

Részletesebben

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. január A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Magyar termôföld 2014 6-8. oldal Õstermelôi

Részletesebben

Társadalmi közhangulat rajtunk is múlik!

Társadalmi közhangulat rajtunk is múlik! ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Tudnivalók - hírek - események Mindennapi kenyerünk 2. oldal Fogyasztóvédelem a Békában 3. oldal Tudnivalók lakásvásárlóknak 4. oldal Segítenek a kutyák 8. oldal

Részletesebben

Közhangulat és fogyasztóvédelem

Közhangulat és fogyasztóvédelem ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 3. szám 2010. március Vigyázat, telefonos csalások 2. oldal Leválás a távhõrõl 3. oldal Fogyasztói bizalom

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 17. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 17. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 17. hét Taxiengedélyeket vontak vissza Az új taxirendelet szeptember 1-jei életbelépése óta több száz taxi- és drosztengedélyt vonatott vissza a Budapesti

Részletesebben

III. évfolyam, 2. szám

III. évfolyam, 2. szám III. évfolyam, 2. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Régóta érdekel, hogy honnan származik az étel, ami a tányéromra kerül. Hogy kik és milyen körülmények között termelték meg, állították elő, hogy mennyit

Részletesebben

Meditáció karácsonyhoz közeledvén

Meditáció karácsonyhoz közeledvén Meditáció karácsonyhoz közeledvén Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény - kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg simogatást. Mi gyõzött érdességemen? Mitõl csókolhat

Részletesebben

Falakat áttörő erőszak 9. oldal. a célok nem kerültek veszélybe,

Falakat áttörő erőszak 9. oldal. a célok nem kerültek veszélybe, A CIVIL TÁRSADALOM LAPJA AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu IX. év fo lyam 1. szám 2012. március Kulcs az élethez 2. oldal Segélyvonal Európában 3. oldal Fogyatékos embertársaiért

Részletesebben

7. oldal. eseményen vagy rendezvényen, természetesen úgy, hogy közlik a forrást és a karitatív célt, így az odalátogató szabadon

7. oldal. eseményen vagy rendezvényen, természetesen úgy, hogy közlik a forrást és a karitatív célt, így az odalátogató szabadon ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 10. szám 2010. október Ízlelõ családbarát éttermek 3. oldal Az iskolai büfék monopóliuma 4. oldal Autózzunk

Részletesebben

Heti sajtószemle. 2012. 31. hét

Heti sajtószemle. 2012. 31. hét Heti sajtószemle 2012. 31. hét Dinnyepolitika Kérészéletűnek bizonyult Budai Gyula parlamenti államtitkár, Simonka György fideszes képviselő (civilben a Magyar Dinnyeszövetség elnöke) és a Vidékfejlesztési

Részletesebben

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13.

NAKlap. A földbizottságok megalakulása elõtti átmenet. A magyar pálinkafõzés védelmében. Az Országos küldöttgyûlés határozatai. 11-13. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. május, II. évfolyam 5. szám A földbizottságok megalakulása

Részletesebben

Jogosulatlan díjemelés miatt évente milliókat tehetnek zsebre a time share apartmanok üzemeltetői

Jogosulatlan díjemelés miatt évente milliókat tehetnek zsebre a time share apartmanok üzemeltetői Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 8. hét Olcsó húsnak híg a leve Nem maradtak le a januári akciózásról a szállásközvetítésre szakosodott internetes kuponoldalak sem. Az árérzékeny fogyasztók

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

Karácsonyi Kerekasztal. fogyasztók Szép karácsony. hitel nélkül. legyen benne. Interneten A karácsonyik

Karácsonyi Kerekasztal. fogyasztók Szép karácsony. hitel nélkül. legyen benne. Interneten A karácsonyik Megvédjük a pénzét! Országos fogyasztóvédelmi újság 2009. december ünnepi szám Karácsonyi Kerekasztal Kereskedõk edõk és fogyasztók Szép karácsony k hitel nélkül A karácsonyi k fenyõ, hogy sokáig örömünk

Részletesebben

A végtisztesség ára 4. oldal

A végtisztesség ára 4. oldal OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 2. szám 2011. február Gyerekek a televízió előtt 2. oldal Hitelrontás a világhálón

Részletesebben

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban?

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban? OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 5. szám 2011. május Új irányok a távhőszolgáltatásban 4. oldal Bérlő és vevő

Részletesebben

MÉG MINDIG SOK A KÉTES VALÓSÁGTARTALMÚ MAGYAREREDET-JELÖLÉS AZ ÁRUHÁZLÁNCOKBAN

MÉG MINDIG SOK A KÉTES VALÓSÁGTARTALMÚ MAGYAREREDET-JELÖLÉS AZ ÁRUHÁZLÁNCOKBAN SZIGORÚ SZABÁLYOZÁSRA VÁRUNK MÉG MINDIG SOK A KÉTES VALÓSÁGTARTALMÚ MAGYAREREDET-JELÖLÉS AZ ÁRUHÁZLÁNCOKBAN 2011 decemberében és 2012 januárjában felmérést készített a FÉBÉSZ és a Teszt plussz online fogyasztóvédelmi

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont

Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont 2012 ÁPRILIS. II. évfolyam 1. szám. A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Oktató és Információs Pont időszaki kiadványa Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont A Fejér Megyei Fogyasztóvédelmi Információs

Részletesebben

I. évfolyam, 5. szám

I. évfolyam, 5. szám I. évfolyam, 5. szám Szerkesztôi levél az olvasókhoz Tartalom OMÉK Miniszteri köszöntô Aktuális A nehezen járható utak, az elzártság, a rossz infrastruktúra, az öreg épületek, a felületes közbiztonság,

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 13. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 13. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 13. hét Kisebb díjat számlázott, elmarasztalták a szolgáltatót Alacsonyabb díjon számlázott, mint amennyit a helyi rendelet előírt, ezért marasztalta el

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

Sajtószemle 2011. 37. hét

Sajtószemle 2011. 37. hét Sajtószemle 2011. 37. hét Bezárattak egy boltot, mert alkoholt adott el fiataloknak Tíz napra bezáratott egy szolnoki élelmiszerüzletet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége,

Részletesebben

Hirtelen felindulásból 11. oldal. részében olvashatjuk Jákob történetét, amikor õ, mint a kisebbik fiú a vak Izsákot megtéveszti azzal, hogy sima

Hirtelen felindulásból 11. oldal. részében olvashatjuk Jákob történetét, amikor õ, mint a kisebbik fiú a vak Izsákot megtéveszti azzal, hogy sima ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ A saját vízóra 2. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 11. szám 2009. november Térdrögzítõk 3. oldal Nagyifon, te drága 7. oldal

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nekem a Balaton a riviéra TARTALOM KÖSZÖNTŐ Húzóágazat a turizmus...3 NAPIREND

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 12. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 12. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 12. hét Pályázat Gubás Csilla (műsorvezető): - Az idén 18. alkalommal hirdették meg a Magyar Termék Nagydíj pályázatait. Az 1998-ban alapított védjegy célja,

Részletesebben

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2013. szeptember A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Egy pillantás a múltunkba Érkezik a kamarai

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 11. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 11. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 11. hét Tovább javulhat a fogyasztók hazai védelme BG A kormány újraszabályozta a fogyasztók és a vállalkozások közötti szerződések részleteit, a cél, hogy

Részletesebben

Új esélyek a külpiacokon. Adódömping a jövő évben. Válságban is lehet ösztönözni. Miért kudarcos a foglalkoztatáspolitika?

Új esélyek a külpiacokon. Adódömping a jövő évben. Válságban is lehet ösztönözni. Miért kudarcos a foglalkoztatáspolitika? Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 4. szám Új esélyek a külpiacokon Dávid Imre, a külgazdasági szövetség elnöke a magyar cégek kilátásairól (3

Részletesebben