Egy kiszolgáltatott fogyasztó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy kiszolgáltatott fogyasztó"

Átírás

1 ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Tudnivalók - hírek - események VII. évfolyam 8. szám augusztus Hungarikumok itthon és az EU-ban 4. oldal Szükséghelyzet a fõváros utcáin 4. oldal Az ásványvízfogyasztás kérdõjelei 7. oldal Mit tudnak a drágább mosógépek? 10. oldal Védenek, vagy ártanak a fogkrémek? 12. oldal Kisemberek nagy átverése 2. oldal * Kinek fontos a magyar vidék 3. oldal Interjú Pintér Istvánnal, az NFH fõigazgatójával Együttmûködõ fogyasztóvédelem Pintér István (37) barátságos, energikus, jókedvû magatartása nem is sejteti a hatósági ember szigorát. Azzal foglalkozik, amit szeret, amibe beletanulta magát, és amihez eredményei birtokában ért. Bizonyára így esett a választás a fogyasztóvédelem vezetõi lépcsõit bejáró fiatalemberre, amikor 2010-ben megbízták az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fõigazgatójául. Ebben az évben még lehetõség van arra, hogy január 1-ig visszamenõleg, mintegy 10 százalékos kedvezményt vehessenek igénybe a társasházak a távfûtési rendszer korszerûsítésére. A házakat terheli a kivitelezés költsége, s fizetniük kell a mûszaki ellenõrt is. Viszont mód van arra, hogy a ház, pályázatot adjon be szeptember végéig az Öko-programra és szinte nulla kamatozású lakáskassza hitel keretében finanszírozza az egyes lakásokra jutó beruházás önköltségét. Mindezt Balog Róbert, a FÕTÁV Zrt. szóvivõje mondta el a budapesti fogyasztóvédelmi klub egyik legutóbbi rendezvényen. Elsõként mindenki arra volt kíváncsi, tulajdonképpen miért szükséges korszerûsíteni a körülbelül negyven éves fûtési rendszert? - A technológia mára már sajnos nagyon elavult, s hiányzik, vagy nem mûködik az egyedi szabályozás, holott egyre nagyobb az igény arra, hogy ki-ki a fogyasztás arányában fizessen - hangzott a válasz. A továbbiakban megtudtuk, hogy a mûszaki átalakítás után, az öko-plusz program - Fiatalemberként felelõsségteljes beosztás és több éves fogyasztóvédelmi gyakorlat áll a háta mögött. Megítélése szerint milyen változások elõtt áll, és milyen célokat tûzött ki az NFH fõigazgatójaként? - Az Egerben szerzett megyei gyakorlat sokat jelent a számomra. A régión túl az elsõk között voltunk, akik nemzetközi megállapodásra, határmenti - ha úgy tetszik szomszéd országi - együttmûködésre törekedtünk. Most lehetõségem nyílik a teljes körû megvalósításra. - Az új nemzetgazdasági intézkedések bizonyára jelentõsen átírják a fogyasztóvédelmi programot is, mi várható és mi tudható a tervekbõl? - Ahhoz, hogy jó fogyasztóvédõ partnereink legyenek, képzésre, a tanulás lehetõségére van szükség. Elengedhetetlen tehát az akkreditált fogyasztóvédelmi oktatás. Utat kell nyitnunk nemcsak a másoddiplomás képzésnek, hanem azoknak is, akik érettségivel kívánnak fogyasztóvédelmi ismereteket szerezni. A kis- és középvállalkozóktól is úgy várható el a jogkövetõ magatartás, ha õk maguk vagy partnereik lehetõséget kapnak órás modulrendszerû képzésben való részvételre. - A gazdaságpolitikai üzenet szinte naponta húzza alá a magyar kis- és középvállalkozók piaci helyzetének, versenyképességének javítását. A fogyasztóvédelmi szakember hogyan ítéli meg a helyzetet? - A partnernek tekintett, a tájékoztatással világos helyzetbe hozott kis- és középvállalkozó nemcsak gazdasági elõnyt, hanem fogyasztói elégedettséget is eredményez. Éppen ezért meg kell szüntetni a jogszabályi átfedéseket, egyszerûsíteni, érthetõvé kell tenni a fogyasztóvédelmi elvárásokat, hogy az önkéntes gazdasági szerepvállalás jutalma ne büntetésre és ne bizalmatlanságra épüljön. - Hogyan fog a helyzet kínálta taktikai döntésekbõl egységes, hosszú távú stratégia kialakulni? - Már említettem a határmenti kapcsolatok fontosságát, de nagyon fontos, hogy szó essék az Európai Unió fogyasztóvédelmi szabályainak és irányelveinek az alkalmazásáról, és magas szintû szakmai adaptálásáról. Bízom benne, hogy az õszi parlamenti idõszak döntésével utat nyit a tisztességes vállalkozói magatartás elismerésére - akár pozitív lista formájában, vagy fogyasztóbarát embléma bevezetésére. - Munkájához elengedhetetlen, így még Ön elõtt áll a fogyasztóvédelem vidéki szervezetei és a vele együttmûködõ civil fogyasztóvédelmi szervezetekkel folytatandó párbeszéd. Hogyan kívánja megvalósítani? Folytatás az 5. oldalon Egy fogyasztóvédelmi klubnap Budapesten A távfûtési rendszer korszerûsítése kedvezményekkel keretében a lakók saját maguk eldönthetik, hogy szabályozó szelepek segítségével hány fokot állítanak be a lakásaik egyes helyiségeiben. Az optimális energiafelhasználás érdekében a szabályzókon túl szükséges lehetséges a fûtõtesteket költségosztóval is ellátni, ám ez nem kötelezõ, csak választható lehetõség. Balog Róbert kitért arra is, hogy annak idején minél több, és minél olcsóbb lakás építése volt a cél, s a szelepek, a szabályozás, már akkor is drága volt. Vascsõ és olcsó energia viszont viszont akkoriban akadt bõven. Ezért aztán olyan fûtési rendszereket kreáltak, amelyek mindegyikének van egy betáplálási pontja az úgynevezett hõközpont, - ebbõl körbe megy egy alapvezeték, amelybõl - a szakzsargon nevén - strangok ágaznak le. Ezek lettek volna hivatva egyenletesen elosztani a meleg vizet. A víz viszont természeténél fogva arra megy, amerre a legkisebb akadályba ütközik. Miután strangszabályozót nem építettek be, a lakások egyenletes fûtése lehetetlennek bizonyult. Folytatás az 5. oldalon Az adminisztráció rossz, vagy a szolgáltató? Egy kiszolgáltatott fogyasztó A Kontroll májusi számában foglalkoztunk a hivatalok és hivatalnokok packázásaival. Különösen bosszantó az, amikor szolgáltató hiszi magáról azt, hogy neki joga van úgy viselkedni akár egy hatósági hivatalnak. A cikkben nevesítettünk egy kábeltévé szolgáltatót, a Fibernet Zrt-t, amely egy háromgyermekes szentendrei családnak szerzett kellemetlen perceket, sõt inkább napokat. Akkor abban a hitben voltunk, hogy a vita rendezõdött, ezért csak röviden tettünk említést a szolgáltató viselt dolgairól. Azóta viszont a család meggyõzõdhetett arról, hogy az ámokfutás jellegû levelezés nem maradt abba, újabb és újabb követelésekkel állnak elõ, mi több megjelent már egy végrehajtó cég is fenyegetésképpen. Egy internetes hírportál olvasói észrevételek rovatában is sok fejtegetés található a nevezett szolgáltatóról, amelyek egy dologban közösek: a szolgáltató bevételeit kívánja növelni bármilyen eszközökkel. A szentendrei családunk példáját tanulságként gondoltunk közreadni, érdemes résen lennünk ügyintézéseink során. A fibernetes internet- és kábeltévé-elõfizetésüket telefaxon január 20-án mondták fel az érintettek. (Az elõbbinek gazdaságossági indoka volt, mivel volt olcsóbb szolgáltató, a másodiknak pedig pedagógiai megfontolás volt a A Budapesti Fogyasztóvédelmi Klub legutóbbi öszszejövetelén megemlékeztünk nemrég elhunyt klubtársunkról, barátunkról és kollégánkról, Moldován Ibolyáról. Mindanynyian jó szívvel emlékezünk rá, hiszen köztudott volt, hogy mindig az elesetteket pártolta. A Kontroll újságba is többnyire a kisemberek problémáiról írt, s munkatársa volt a Flaszter címû lapnak is, hátterében, miszerint nem kell a gyerekeknek televíziót nézni.) Mivel írásbeli visszajelzést a társaságtól nem kaptak a gondos feleség a biztonság kedvéért telefonon érdeklõdött, hogy a felmondást elfogadták-e. Az ügyintézõjük megnyugtatta, hogy a dolog megtörtént, 2009 februárjától mindkét szolgáltatásra az elõfizetés megszûnt. A továbbiakban azonban minden hónapban változatlanul küldték a kábeltévé-szolgáltatás csekkjeit. Telefonok a szolgáltatóval, a cég munkatársai minden alkalommal azt válaszolták, hogy valóban látják a felmondás tényét, az elõfizetés megszûnt, õk kitöltenek egy munkalapot, amelyet továbbítanak az illetékes ügyintézõnek. Állítólag a számlát külsõ cég állítja ki, náluk lehet a hiba. (Egyébként ezt alátámasztja az is, hogy a tényleges szolgáltatás fizikailag is megszûnt, a televíziót el is ajándékozták. Folytatás az 5. oldalon Pro memoriam Moldován Ibolya amely a hajléktalanok gondjain hivatott segíteni. Szegényen élt, szegényen halt meg. Köszönet mindazon keveseknek, akik részt vettek július 22-én végsõ búcsúztatásán a Kozma utcai köztemetõben. * A KONTROLL szerkesztõi ugyancsak jó szívvel emlékezünk reá. Emberségével, jóakaratával ûrt hagyott maga után. Fogyasztóként ért sérelmeit, panaszait illetõen keresse fel honlapunkat: Kérdéseire szakjogászunk válaszol.

2 2 A KONTROLL VII. évf. 8. szám Ingyenes álomutazás a Níluson A százezrekbe kerülõ nyeremény Nemrégiben nem is panaszként, inkább kíváncsiságból, névre szóló egyenlevelet hozott több klubtagunk, amelyek arról szóltak, hogy a Beck Reisen Utazási irodánál 35 ezer forint értékben éves tagságot, valamint egy 2 személyre szóló ingyenes nílusi hajóutat nyertek. A tagsági kártyánál, érthetõ módon, jobban érdekelte õket az ingyenes nílusi hajóút, ezért kérésükre megpróbáltam érdeklõdni az irodánál. Abban mindjárt egyetértettünk, hogy a Nílus nem Budapesten, még csak nem is Magyarországon ered, tehát az indulás helye Luxor, ahová leginkább repülõvel lehet eljutni A repülõjegyet természetesen a nyertes fizeti, plusz a járulékos költségeket, amelyekrõl nem tudtak pontos felvilágosítást adni. Pontosabb tájékoztatást azonban egy buszos utazás után tartandó elõadáson adnak, Tudva lévõ, hogy ezek a cégek, amelyek különféle rendezvényeken, illetve buszos kirándulásokon kínálják portékáikat, legkevésbé a kíváncsi újságírókat látják szívesen szeánszaikon, ezért az egyik nyertessel felcsempésztem magam a gazdagrétrõl induló buszra. A csempészés egyébként túlzás, a kutya nem kérdezte, mit keresek ott, a buszvezetõ örült, hogy megtelt a jármû. Körülbelül két órás eseménytelen utazást követõen megérkeztünk az elõadás helyszínére, egy vendéglõbe valahol Inárcs és Gödöllõ között, Budapesttõl mintegy 30 kilométernyire. /Igaz ez a mellékutakon ötven kilométert tett ki./ Itt három nagyon kedves, udvarias és fõként tettre kész fiatalember fogadott bennünket, s azon nyomban meg is kezdõdött az elõadás, amit én inkább agymosásnak neveznék. A csapat vezetõje elmondta, hogy a jelenlévõ nyertesek mindegyike elõször is kap a cégtõl egy platina kártyát, amely hatalmas kedvezményekre jogosít. Én is kaptam, csak azért, mert ott ültem. Arról viszont, hogy mire jogosít ez a kártya, meglehetõsen homályos volt a tájékoztatás. A helyszínen érthetõ módon errõl nem akartam rögtön kérdezõsködni, különösen azt látva, hogy mindenki boldogan teszi el a kártyát, s igencsak megtisztelve érzi magát. A következõ felvonás egy video bemutató volt a valóban luxusüdülést kínáló hajóról és a környezõ látnivalókról. Persze az árakra mindenki kíváncsi volt, az elõadó szerint ezek is mesésen olcsók. Végül, ha nehezen is, de sikerült összeszámolnom, hogy mibe kerül az ingyenes hajóút. E szerint a repülõjegy Budapest-Luxor viszonylatban személyenként 100 ezer forint. A repülõtéri illeték és a kerozin díj 40 ezer forint. A transzfer és a vízum költsége 60 Euro mindenkori árfolyamon. A fakultatív programok költségérõl egyelõre nem tudtak nyilatkozni, de körülbelül 150 ezer forintra taksálták. Márpedig, ha valaki nyolc napot üldögél egy hajón a Níluson, legyen az bármilyen luxusjármû, valószínûleg szeretné megnézni a királyok völgyét, a memmon kolosszusokat és a különbözõ kikötõkbõl elérhetõ ókori templomokat. S miután a nyeremény két személyes, végül tetemes summát tesz ki az álomutazás. Nem kellett azonnal nyilatkozni, a jelenlévõk jelentkezési lapot kaptak, amit a céghez vissza kell küldeni, s majd akkor köttetik meg a szerzõdés. A jelentkezési lapon egyébként az is olvasható, hogy a nyeremény átruházható. Vagyis a törzstagoknak szóló garantáltan ingyenes nyereménnyel akár a szomszédom is elmehet, lényeg az, hogy teljen meg a hajó. A következõkben megtudtuk, hogy a cég õsszel körutat szervez Prágába, Drezdába és Karlovy Varyba, személyenként 100 ezer forintért, a platina kártyával rendelkezõknek, ennek a fele. Busszal, ami rendkívül kedvezõ ár. Kinek-kinek szíve joga, hogyan jut el ezekbe a nem túl távoli városokba, azt sem tudom megítélni, hogy a 100, vagy 50 ezer forint ezért sok, vagy kevés, ám az szíven ütött, hogy Drezdába a legnagyobb európai bevásárló központtal csalogatják az utasokat, a programban a Zwinger-rõl szó sem esik. A jelenlévõk közül egy valaki a helyszínen lefoglalta az utat. Ez után következett az árukínálat. A rutinos résztvevõk, akik minden ilyen bemutatóra elmennek egy ebéd, vagy némi ajándék reményében, már pontosan tudták, mire lehet számítani. Ajánlottak pároló edénykészletet több száz ezer forintért, masszírozó fotelt csaknem egymillióért, hiper-szuper poratkát is eltüntetõ porszívót 200 ezer forintért, ugyanennek kisméretû változatát 56 ezer forintért, báránygyapjú takarót 150 ezer forintért, s mindehhez részletes, hellyelközzel - tudományos magyarázatot mellékeltek. Végül azután nyerni is lehetett, a kiosztott kártyákkal. Összesen heten vitték el a nyereményeket, ami azt jelentette, hogy egy 640 ezer forint értékûnek jelzett csomagot 150 ezer forintért kaptak meg. A csomag két gyapjútakaróból, két párnából, egy mini porszívóból és egy bevásárló kocsi-vázból állt. Egyébként minden terméket meg lehetett vásárolni részletre is, a cégtõl 4 hónapra kamatmentesen, vagy hosszabb idõre, áruvásárlási hitelre. Az egész napos agymosáson túljutván, nem tudtam eldönteni még azt sem, hogy vajon jól jártak-e a nyertesek a 150 ezer forintért hazavitt zsákmánnyal, avagy feléért megkapták volna bármelyik üzletben, s esetleg nem vesznek felesleges dolgokat. Soha nem hittem volna, hogy ilyen intenzív befolyt lehet gyakorolni amúgy normális emberekre, akik havonta beosztják a kis jövedelmüket, és mégis bedõlnek a soha vissza nem térõ lehetõségeknek. Mindenesetre, hazatérve lapozgattam az Interneten, ahol is sommázva azt olvastam a hozzászólásokban, hogy Óvakodj, amíg nem késõ! Medvegy Magdolna Elmaradt a tájékoztatás Az elektromos mûvek ismét nagyot alakított. Az áramszolgáltató ugyanis a júniusi villanyszámláján a dél-pesti fogyasztóknak az alábbi információt jelezte: az árammérõ állásának a bediktálása minden hónap 15-e és 21-e között történik. S ekkor érte meglepetés azokat a fogyasztókat, akik megkísérelték bejelenteni az árammérõjük állását. Ugyanis az automata mást közölt velük, azt, hogy ezen túl minden hónap 22-e és 28-a között kell majd bediktálni az áramfogyasztást. Ez az önkényes változtatás azt eredményezte, hogy a többnyire kiszámított kiadásokkal számoló fogyasztóknak - hirtelen nem négy, hanem ötheti díjat kell befizetniük az ELMÛ kasszájába. Sokuknak, bizony nem mindegy. Ez a plusz kiadás egy többtagú család vagy egy nyugdíjas havi költségvetésében - a magas élelmiszer- és gyógyszerárak miatt - igenis jelentõs lehet, több tízezer családnak már a pár ezer forintos plusz kiadások sem férnek bele a költségvetésükbe és az a néhány ezer forint esetleg a túlélést is jelentheti. Mondhatnák erre sokan azt, hogy igen, de nyáron nincs, például fûtésszámla és kevesebbet kell költeniük a világításra is. Egy család megszokott költségvetését azonban felboríthatja az a tény, hogy a megszokott négyheti áramfogyasztás helyett ötheti áramfogyasztást kell majd fizetniük. Ráadásul sok embernek nehéz megszokni egy új diktálási határidõt is. A legnagyobb probléma ebben az esetben is a tájékoztatás elmaradása, sõt ellentmondása volt. A fogyasztók csak késve, a bediktáláskor értesültek a változásról. Holott az elektromos mûvek igazán megtehette volna és biztosan nem került volna jelentõsebb összegbe, hogy már az elõzõ havi számlához mellékeljen egy tájékoztatót, amelyben felhívja az emberek figyelmét a változásokra. Az információ bizonyára és idõben elhelyezhetõ lett volna, mondjuk a minden számlához mellékelt "Híráram" nevû leporelló méretû kiadványban. Így nem kellett volna több ezer embernek boszszankodnia. Ez a probléma is némi odafigyeléssel, sok-sok fogyasztó napi gondjainak a megértésével könnyen orvosolható lett volna, s lenne a jövõben. Csupán a hozzáállásnak kellene közelebb állni a számlát fizetõ fogyasztóhoz. Ilonka Mária Most már lépni kell! Ausztriában, Németországban már betiltották Kisemberek nagy átverése! Az A Kontroll elõzõ számaiban foglalkozott a termékbemutatós utakkal. Többek között megjelent a lapban egy hatósági ellenõrzést feltáró cikk, amire több olvasó tollat ragadott és megírta történetét. A napokban is érkezett egy levél az Akontroll.hu szerkesztõségébe. Az Olvasó részletesen leírta, hogy az átverések mögött valójában mi húzódik meg. Az informátor neve, elérhetõsége elhallgatását kérte, de megerõsítette, hogy a levelében leírtak valósak. A téma eddig is közérdekû volt, ezért adtunk hangot a becsapott vásárlók panaszainak, ezért vizsgálta a hatóság az eladások körülményeit, ezért foglalkozott vele több tévé, és rádiómûsor is. De a mostani levél tartalma, ahogy mondani szokták kiverte a biztosítékot. Szerkesztõségünk azzal a szándékkal teszi közzé az olvasói levelet, hogy a nyilvánosság eszközével nyomást gyakoroljon a törvénykezés folyamatára, aminek következtében komolyabban szankcionálható esetleg nálunk is betiltható - lesz ez a tevékenység, hiszen teljes egészében kimeríti a tisztességtelen kereskedelmi magatartás fogalmát. A levélbõl kiderül, hogy uniós példa már van a betiltásra. A nagy átverések háttere Egyik ismerõsöm ilyen helyen dolgozik és megtudtam egyet-mást ezekrõl a cégekrõl. Véleményem szerint megér egy figyelemfelkeltõ riportot, a nyugdíjasok (nemcsak a nyugdíjasok! - A szerk.) hálásak lesznek érte írta bevezetõjében az Olvasó. A termékeket döntõen Kínából szerzik be német, olasz üzletkötõkön keresztül, hogy elfedjék a termékek valós származási helyét. Ezeket %-os haszonkulccsal értékesítik. Azaz egy Ft-os beszerzésû terméket minimum Ft-ért adnak el a tudattalan nyugdíjasoknak, akikkel még hitelt is felvetetnek. Azért van ez a haszonkulcs, mert a nem vásárlók utaztatását is állnia kell valakinek, annak a néhány (10%) szerencsétlennek, aki véletlenül vesz terméket. Na, õk járnak csak igazán rosszul, még ha a vásárlás lázában - az elõadás hatására - úgy is érzik jól jártak. A termékek gyenge minõségûek, de a jogszabályoknak még éppen megfelelnek. De az igazi nagy beetetés az, hogy azt állítják: a termék valójában et ér, csak a mai napon, néhány embernek ,- Ft az ára. A Ft-os ár egy fiktív ár, azért mondják be az ügynökök, hogy utána 700%-ért ért el tudják adni. És így is nagyon jól járnak. Egyébként félnek is attól, hogy a versenyhivatal vagy a fogyasztóvédelmi felügyelõség egyszer egy csoportos pert indít ellenük, mert a Ptk. szerint a feltûnõ értékaránytalanság miatt ez megtörténhet, hisz 10 ezret érõ terméket ért adnak el, megtévesztéssel. Egy barátnõm is ilyen cégnél dolgozik, aki elmondta, hogy a RTL Klubon április 28-án vetített mûsor a termékbemutatókról szólt, és nagyon jól sikerült. A riport megnézhetõ ezen a linken: Az adás után felére esett a cég forgalma, ahol õ dolgozik, de a fõnök nem aggódott, azt mondta: így is meglesz az év végére a kétmilliárdos árbevétel és nemsokára elfelejtik az egész mûsort az emberek. És ez így is volt. Már többször foglalkoztak ezzel a témával, de 2-3 hónap múlva visszaállt a forgalom és minden ment tovább a maga útján. Átverés, átverés... Hogy mekkora biznisz ez? A cégek mérlegadataiból kiderül, hogy árbevételük hatalmas: 1-3 milliárd között van évente (forrás: De a cégeknek az igazi nagy üzlet a többnapos külföldi utak, mert ott (Horvátországban, Olaszországban stb.) nincs jogosítványa a fogyasztóvédelemnek ellenõrizni. Bizony-bizony ezek a cégek okosak, ha itt ellenõrzik õket, akkor a magyar embereket más országba szállítják, és ott tartják a bemutatókat. Az árubemutatót tartó alvállalkozókat Németországból hozott trénerek oktatják a fortélyokra. Ezek a trénerek - amíg ott be nem tiltották - hazájukban a legjobb elõadók voltak. A tömeges becsapások miatt Ausztriában, Németországban már be is tiltották az ilyen bemutatókon való értékesítést. zárta levelét az AKontroll.hu Olvasója. Tudatlanság, hiszékenység, rászedhetõség? Nem, itt már másról is szó van Mit tehet egy szerkesztõség, ha egy ilyen információ birtokába jut? Lépéseket tesz. Az elsõ lépés a közlés. Ezzel azt akarja sugallni, hogy mindenki mérlegelje jobban a csábító ígéreteket. A második lépés az illetékes hatóságok tájékoztatása, amivel a szigorúbb törvényi szabályozást szándékozik sürgetni. Feltételezhetõen az összehangolt ellenõrzés szervezése ettõl függetlenül is napirenden van, s ez a levél felteheti az i-re a pontot. (VM)

3 A KONTROLL VII. évf. 8. szám 3 Legyen piac és versenyképes a magyar termék Kinek fontos a magyar vidék? A MUOSZ Életmód Szakosztálya a magyar vidék gondjairól szóló sajtóbeszélgetésre hívta meg dr. Fehér István agrármérnök-közgazdászt, egyetemi tanárt, EU-s csatlakozásunknak a mezõgazdaságra tett hatásai kutatóját, akinek gondolatait megosztjuk az olvasóval. Elõrejelzések szerint re a jelenlegi agrártermelésnek és élelmiszer elõállításnak 70%-al kell növekednie ahhoz, hogy a Föld 9 milliárdra növekvõ lakosságát ellássa! Azonban itt és most nekünk sem mindegy, hogyan alakult és alakul mezõgazdaságunk és a magyar vidék helyzete az EU-s csatlakozásunk óta. A mezõgazdaságban dolgozók száma a XX. század második felében, hazánkban is folyamatosan csökkent az iparhoz és a szolgáltatási szektorhoz viszonyítva. A vidék gazdaságát - és ezen belül a mezõgazdaságot - már az 1980-as évek dekonjunktúrája is kedvezõtlenül érintette, bár a 80- as években a mezõgazdaság még ellátta Magyarországot! Azonban a termelõszövetkezetek, állami gazdaságok egyre jobban eladósodtak. A szocialista országok és fõként a Szovjetunió még megvásárolta a másutt eladhatatlan magyar almát, pezsgõt és egyéb termékeket, de mivel a termelés nem volt gazdaságos és hatékony, a magyar termékek versenyképessége egyre romlott. A rendszerváltás aztán megfosztotta a magyar mezõgazdaságot keleti piacaitól, a privatizáció 2002-re élelmiszeriparunk 65%-át multinacionális cégek kezébe juttatta, számos ágazatot bezártak vagy leépítettek. A kárpótlással földhöz jutottak számos esetben a gazdálkodáshoz szükséges tõke és tudás híján voltak. Az állami gazdasági, termelõszövetkezeti munkahelyek megszûntek. A mezõgazdaság megszûnt a vidék legnagyobb munkaadójának lenni, és nincs olyan ágazat, amely a kiesett munkahelyeket pótolhatná. Az iparszerû mezõgazdasági technológia gépekkel váltotta ki az emberi munkaerõt, a munkanélküliségbõl adódó megélhetési nehézségek miatt, aki tehette, elvándorolt a falvakból. A mezõgazdaság és a vidék számára a következõ nehézséget az EU-csatlakozás jelentette. Az Európai Unió a közötti idõszakban mintegy 225 milliárd eurót fordít a vidékfejlesztési projektek finanszírozására. Ez a jelentõs összeg bizonyítja, hogy az Európai Uniónak fontos a vidék fejlesztése, amely kiterjed az agár-élelmiszer gazdaság és erdészet egészére, a környezetvédelemre és a szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és a vidéki lakosságra. Azonban a régi és az új tagországok között jelentõs különbségek voltak például a hatékonyságban: a régi EU-tagországokban egy gazda 63 fogyasztót lát el, az újaknál így nálunk is - egy gazda csak 16 fogyasztó keresletét elégíti ki. Az agrártermelõk elöregedése, felveti annak a kérdését is, hogy milyen eszközökkel segítse a Közös Agrárpolitika a fiatal gazdálkodókat, akik hosszú távon ebbõl szeretnének megélni? A sikeres vidékfejlesztéshez amibe a helyi lakosság életformája, foglalkoztatási és jövedelmi helyzete, lakhatási körülményei és a szolgáltatásokhoz, valamint a kultúrához való hozzáférés esélyei is beletartoznak - a helyi és a regionális élelmiszertermelés támogatására, s helyi döntések meghozatalára van szükség. A vidéki élet megtartó ereje ugyanis abban rejlik, hogy a vidéken élõk fenn tudják-e tartani magukat azokból a mezõgazdasági és ehhez kapcsolódó feldolgozási, kereskedelmi, valamint tájfenntartó tevékenységekbõl, melyek még néhány évtizeddel ezelõtt is egyet jelentettek magával a vidékkel. Minden EU-tagországnak magának kell elkészítenie mezõgazdasági stratégiáját. Magyarország intézményrendszere, a gazdálkodók és a vidéken élõk nem voltak felkészülve az Európai Unióhoz történõ csatlakozásra, akárcsak a döntõen külföldi tulajdonba került élelmiszeripar. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatási feltételek a már eleve kedvezõ gazdasági helyzetben lévõ gazdálkodókat hozták még jobb helyzetbe, míg a kisebb gazdaságokat lényegében kizárták a kedvezményezettek körébõl, megvonva tõlük az alkalmazkodás esélyét is. A sertés és baromfitenyésztõk veszteségeit a takarmányárak emelkedése és a mosléketetés tilalma is súlyosbította. A magyar agrárgazdálkodás jövõjéért Az új vidékfejlesztési stratégia értelmében a mezõgazdaság egyformán fontos feladatai közé tartozik a megélhetés biztosítása, a természeti erõforrások megõrzése és gyarapítása, és a vidéki élet minõségének fenntartása. A gazdálkodás nehéz, nagy tudást igénylõ munkáját vállalók részére biztosítani kell a hozzáférést a szükséges erõforrásokhoz: a tudáshoz, a tõkéhez és a földhöz. Természetesen meg kell tanulni exportképes termékeket elõállítani. Nagy figyelmet kell arra fordítani, hogy a jó minõségû, egészséges, hazai termékek a magyar fogyasztók számára is elérhetõk legyenek. Támogatni kell az élelmiszerkereskedelmi lánc lerövidítését, a termelõ és a fogyasztó közvetlen kapcsolatán és bizalmán alapuló, közvetlen kereskedelmi rendszerek és helyi piacok elterjedését. Az élelmiszer-önrendelkezés jegyében segíteni kell a környezetbarát, egészséges, és jó minõségû helyi termékek (településen, kistérségen vagy régión belüli) fogyasztását. Az utóbbi években a fogyasztók igénye is növekszik, arra irányul, hogy a multik olcsó és gyakran kétes minõségû dömping árujával szemben hazait fogyasszanak. Az igényt felismerve egyre többen próbálkoznak különféle stratégiákkal, például úgynevezett niche termékek elõállításával, amelyek speciális fogyasztói igényeket elégítenek ki, különlegesek, nem találhatók meg a hagyományos piacon. Van jövõje ezeknek a termékeknek, hiszen sokan elfordulnak a tömegtermeléstõl. Ilyen fogyasztói igényeket elégítenek ki a például az egészséges életmódhoz hozzájáruló organikus, kalória- és zsírszegény készítmények, valamint a Hungarikumok, azaz hazai specialitások, mint például a csabai és a gyulai kolbász, a szatmári szilvapálinka, vagy éppen a tökös-mákos rétes. A fogyasztókat és a kistermelõket egyaránt kedvezõ változásról számolt be a Védegylet és a Szövetség az Élõ Tiszáért (SZÖVET) képviselõinek közös sajtótájékoztatója. A kenyér Mint szónak karakterisztikus jelentése van az emberek számára. Mindegy melyik földrészen, annak mely szegletében, milyen nyelven hallják meg Kenyér! E szó szemantika is, meghittséget gerjeszt az agyi mûködésben! Lehet a termék neve, fehér, félbarna, barna, rozsos, kukoricás, korpás burgonyás, gluténmentes stb. Az biztos, a kínálat találkozik a kereslettel! Szent István korában - két ezer éve - is tiszteltük a kenyeret, ami a napjainkat meghatározóvá tette. Nélküle az élet szürkévé, s elviselhetetlenné válna. A világi kultúráknál, életközösségeknél vannak be vált kenyérfajták. Pl, a franciáknak a bagett, az olaszoknak focacciaa focaccia, a németeknél az elmaradhatatlan rozskenyér, s természetesen nálunk a kovászolt fehér kenyér! Érdekességként:. - - a hazai kenyérfogyasztás egy fõ / év / 50 kg. Ez KSH adat. Ha a kereskedelmi láncok, beszerzési centrumok (CBA) kenyér választékát veszem figyelembe, - több mint húszféle fajtából válogathatunk nap, mint nap - talán nem valós a fenti adat! Ez nem semmi. A fogyni vágyók úgy vélik, a kenyér hizlal! Az uniós csatlakozás nagy próbatétele volt a magyar mezõgazdaságnak, mert a kistermelõ gazdálkodók nem voltak felkészülve a több évtizede támogatott gazdaságok versenyére, s nehezen tudtak megfelelni az uniós élelmiszerbiztonsági követelményeknek. A plázák terjedése, a higiéniai elõírások szigorítása miatt megszûntek a termelõi piacok is. Most azonban kedvezõbb helyzetbe kerülnek a kistermelõk, megváltozik ugyanis a kistermelõi rendelet, amelynek Ez nem igaz, mivel 10 dkg kenyér kcal közötti tápértékû. Érdemes a vásárlás elõtt megnézni a címkét hölgyeim, s elolvasni a rajta lévõ információt, a tápanyagtartalomról, s összetételérõl, arról, hogy fontos, mennyi sót tartalmaz. E hírt, a nátrium tartalom sora jelzi! Megtévesztõ, pl, a barna kenyér színét adó komponens a karamell, (!) vagy a melasz! (színezõ anyagok) Mivel ezek szóródása meglehetõsen hizlal. Figyelem! Nem mindegyik barna kenyér tartalmaz teljes kiõrlésû rostokat. Malátával színezett, csoki színû kenyerek is találhatók a polcokon. Érdemes ebbõl a fajtákból választani. Nemcsak a színük, hanem a tartalom miatt is, ami meghatározó. Tisztelt olvasóim! Az ár önmagában nem jelent minõséget! Erre figyeljenek, hisz nem minden moderált kenyér vásárlásakor lehet spórolni. A helyi pékségek széles választéka, néha megtévesztõ. Ám, az igényes vásárló a pénzéért a módosítását 2009-ben kezdeményezte az agrártárcánál 53 civil szervezet, köztük a Védegylet, a SZÖVET és a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Míg korábban a kistermelõ a kertjében termett paprikát, paradicsomot, gyümölcsöt csak nyersen, és csak a saját falujában adhatta el, ezen túl feldolgozva, például lecsóként, lekvárként is értékesítheti, akár a szomszéd megyében található boltban is. A rendelet hatályba lépésétõl, engedélyezik a falusi vendégasztal szolgáltatást is, amelynek lényege, hogy május 15-tõl a helyi kistermelõk feldolgozott termékei is ott lehetnek a boltokban, az éttermekben, sõt a közétkeztetésben is. Falusias környezetben, hagyományos technológiával, tájjellegû ételreceptek alapján, a helybeli gazdaságban megtermelt nyersanyagokból elkészült ételeket értékesítik családias környezetben, például egy helyi rendezvényen, amikor a kistermelõk egy hosszú asztalra kipakolva árulják az otthon termelt alapanyagokból készült ételeket. Az új szabályozás a vidéki népesség nagy hányadának jelent jövedelem kiegészítést vagy önellátást. A vásárló is jól jár, hiszen egyedi ízekhez, különleges, helyi termékekhez juthat. A különleges termékek piaca új lehetõségeket nyit meg a kisebb elõállító üzemeknek is, míg a tömegtermékek piacán a multik diktálnak. Mivel a nagy hipermarketekbe a bejutás a kisebb piaci szereplõknek igen nehéz, vagy nem nyereséges, ezért más értékesítési utakat is kell keresni, s nekünk, fogyasztóknak is érdemes ezekkel a lehetõségekkel megismerkedni. Ilyen a közvetlen kereskedelem a termelõ és fogyasztó között, amely jó minõségû, egészséges, környezetkímélõ módon elõállított árut kínál a vásárlónak és a közvetítõk (viszonteladók) által nem lefölözött, tisztességes jövedelmet a gazdának. Titka a kölcsönös elégedettség. Forgalmas helyeken egyre több olyan hús- vagy tejterméket árusító kisteherautóval, mozgó bolttal találkozunk, melyek friss, gazdáktól származó terméket árusítanak, például házi tejet. Népszerû a Szedd magad mozgalom, ami a 80-as évek elején indult. Mindenki jól jár: akár kirándulással is egybeköthetõ az akcióban részt vevõ gyümölcsöskert meglátogatása, s garantáltan friss, olcsó árut szedhet magának a fogyasztó, a termelõnek, pedig nem megy veszendõbe az áruja. Sokan keresik fel Budapesten a korábban MDF-piacként ismert helyszínt, ahol közvetlenül a termelõtõl vásárolhatunk. Itt lehet találkozni a Szövetség az Élõ Tiszáért Élõ Tisza védjegyes, friss és feldolgozott, jó minõségû, megfizethetõ élelmiszereivel is, amelyek környezetkímélõ gazdálkodásból származnak. Szintén a fõvárosban mûködik a Szatyor Bevásárló Közösség, amelynek tagjai elõzetes internetes rendelésük után hetente egyszer veszik át a termelõktõl közvetlenül érkezõ vegyszermentes árukat (zöldség, tejtermék, befõtt, gyümölcs) egy központi átvevõhelyen, a belvárosban. A termelõnek stabil a vevõköre, a fogyasztó olcsóbban jut egészséges áruhoz, mint egy biopiacon. Ugyancsak interneten lehet rendelni különféle házi sajtokat közvetlenül egy vidéki termelõtõl, aki hetente egyszer a fõvárosba és más nagyvárosba is szállít készítményeibõl. Aki szívesen köti össze a kellemest a hasznossal, és a vásárlást a környékkel való ismerkedéssel is megtoldja, megtalálja számítását, ha valamelyik honlap felkeresését követõen - közvetlenül a termelõk gazdaudvar hálózatának kínálatából válogat, ahol zöldség-gyümölcs, tejtermékek, bontott nyúl- és baromfi, mangalica húskészítmények, méz, tojás kapható. Egyre több gasztronómiai rendezvény közül is válogathatnak az érdeklõdõk, szerte az országban. Ízelítõnek egy a sok közül: az immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülõ Dél-alföldi rétes fesztivál és rétes készítési verseny, amelyre július 2-4 között Mórahalmon kerül sor. Itt nem csak a már említett tökös-mákos rétest, hanem számtalan más fajta töltelékkel készült házi finomságot is meg lehet kóstolni, amelyeknek a tésztáját is hagyományos módon készítik el. Szádvári Lídia drágább, jobb minõségû termékek felé fordult. Erre a kis pékségek a tájjellegû minõséget lovagolták meg, pl, a sok magvas, különleges, csemege pékáruk stb. illetve, a házi receptek alapján készített kenyérfajták elõállításával csábítják át vissza, fogyasztóikat. Tisztelt leendõ s jelenlegi vásárlók, kívánom Önöknek, találják, meg a családjuk kedvenc kenyér-pékáru szakboltját s ezzel megszûnnek a keserves hétköznapjaik. Oláh-István László

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai Pallóné Dr. Kisérdi Imola osztályvezető HÍR BB elnök FM Eredetvédelmi Főosztály OMÉK - HÍR Gála 2015. szeptember 24. Védjegyek

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20.

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN. 2014. május 20. A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG TAPASZTALATAI A VM (MAGYAR TERMÉK) RENDELET KAPCSÁN 2014. május 20. FONTOSABB JOGSZABÁLYOK egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló

Részletesebben

Lesz egy saját weboldalunk ahol önmagát kínálja az üzlet. A regisztrációval tagsági jogosultságot szereztünk, Basic csomagnál havi 5$-os

Lesz egy saját weboldalunk ahol önmagát kínálja az üzlet. A regisztrációval tagsági jogosultságot szereztünk, Basic csomagnál havi 5$-os A Freeway To Success hasonlóan gondolkodó vállalkozók csapata, amely azért működik együtt, hogy tagjainak biztosítsa a vagyonteremtéshez szükséges eszközöket és információkat. A Freeway To üzlettulajdonosokból,

Részletesebben

A HELYBEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS HAGYOMÁNYAI, MÓDJAI, KIALAKULT FORMÁI, SZERVEZETI HÁTTERÜK

A HELYBEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS HAGYOMÁNYAI, MÓDJAI, KIALAKULT FORMÁI, SZERVEZETI HÁTTERÜK Bükkösd, 2015.02.16. A HELYBEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS HAGYOMÁNYAI, MÓDJAI, KIALAKULT FORMÁI, SZERVEZETI HÁTTERÜK Kujáni Katalin szakreferens Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazdasági Főosztály Email: olga.katalin.kujani@fm.gov.hu

Részletesebben

A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói reakciók. Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Budapest, 2014. május 21. Dr.

A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói reakciók. Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Budapest, 2014. május 21. Dr. A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói reakciók Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Budapest, 2014. május 21. Dr. Totth Gedeon A téma aktualitása - környezetváltozás változik a fogyasztói

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Szabadkai Andrea MIS-ÖKO Kft. Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete www.kisleptek.hu

Részletesebben

Minőségi szakosodás a környezettudatosságért Helyi termék előállítás és forgalmazás jogszabályi keretei

Minőségi szakosodás a környezettudatosságért Helyi termék előállítás és forgalmazás jogszabályi keretei Minőségi szakosodás a környezettudatosságért Helyi termék előállítás és forgalmazás jogszabályi keretei Hutflesz Mihály ügyvezető Győr, 2012. november 9. A helyi termék k fogalma A helyi termék k fontossága

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes

Az eredetvédelem szerepe és jelentősége. TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes Az eredetvédelem szerepe és jelentősége TERRA MADRE 2014. december 9. Kókai Kunné Dr. Szabó Ágnes TERRA MADRE Slow Food (komótos étkezés) (1986) Biológiai Sokféleség Egyezmény A tagállamok nemzeti jogalkotásukban

Részletesebben

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés GfK Custom Research A friss zöldség, gyümölcs vásárlások GfK Hungária / Sánta Zoltán OMÉK 2011 A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés kedvező adottságok, de csökkenő termelés 2 kemény korlátok között:

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A mórahalmi Fenntartható Fejlődés Háza Pályázati azonosító: KEOP-6.2.0/B-2008-0007 Projekt gazda: Mórahalom Város Önkormányzata A fenntartható életmódot és az ehhez

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

TájGazda. országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű hagyományos gazdálkodási program és tanúsító védjegy BIZTOSAN JÓ!

TájGazda. országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű hagyományos gazdálkodási program és tanúsító védjegy BIZTOSAN JÓ! TájGazda országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű hagyományos gazdálkodási program és tanúsító védjegy A 2013ban létrehozott TájGazda termelési rendszer tartalmazza: A részletes tájegységi teljes

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

fogyasztóvédelmi szemmel

fogyasztóvédelmi szemmel Fogyasztói i tudatosság és s vásárlv rlói öntudat fogyasztóvédelmi szemmel dr. Kathi Attila főosztályvezető Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya A Magyar Fogyasztó 2007 Budapest,

Részletesebben

A HÍR védjegyes termékek uniós oltalmi lehetőségei

A HÍR védjegyes termékek uniós oltalmi lehetőségei A HÍR védjegyes termékek uniós oltalmi lehetőségei Zobor Enikő szakmai tanácsadó Élelmiszerfeldolgozási Főosztály A HÍR gyűjtemény 1993-1997. EU Euroterroirs (Európa Vidékei) Program FR (890), ES (526),

Részletesebben

Helyi márka kialakítása a Bakonyban című projekt bemutatása

Helyi márka kialakítása a Bakonyban című projekt bemutatása Helyi márka kialakítása a Bakonyban című projekt bemutatása Előzmények 2009. évben a NATURAMA SZÖVETSÉG tagjaként FICODER szakkiállításon vettünk részt Sevillában, ahol felkérést kaptunk egy nemzetközi

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47.

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. Szabadkai Andrea Kistermelői termékértékesítés, magán háznál, termelői piacon rendezvényen Kisléptékű Termékelőállítók

Részletesebben

Az Európai Unió által garantált minőség

Az Európai Unió által garantált minőség Az Európai Unió által garantált minőség Micsoda ízek! A földrajzi jelzések címkéi az eredetiség zálogai HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉS OLTALOM ALATT ÁLLÓ FÖLDRAJZI JELZÉS

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Az eredetvédelem aktuális kérdései

Az eredetvédelem aktuális kérdései Az eredetvédelem aktuális kérdései XVI. Szőlészeti, Borászati és Bormarketing Konferencia Lakitelek 2015. január 28. Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes A bor és a szellemi tulajdonvédelem Szabadalom Növényfajta-oltalom

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN Magyar Húsiparosok Szövetsége Sajtótájékoztató Vella Rita, GfK Hungária Kft. 2013. Március 13. GfK 2012 Húskészítmények, tőkehúsok a fogyasztók kosarában

Részletesebben

Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés

Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés Az EU kereskedelempolitika hatása a fejlődő országokra fókuszban az állattenyésztési szektor nemzetközi civil képzés Helyi piacok és kisléptékű élelmiszerrendszerek védelme Magyarországon Szabadkai Andrea

Részletesebben

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára A program célja Szeretnénk ismételten felhívni a figyelmét az Európai Bizottság által

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27.

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN. Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A HAZAI VÁSÁRLÁSOKBAN Sánta Zoltán, GfK Hungária Magyar Húsiparosok Szövetsége Húsvéti sajtótájékozató, 2012. március 27. 1 Nézzük először globálisan. Jól teljesítők Magyarország

Részletesebben

A fogyasztókat érintő változások 2013-2014

A fogyasztókat érintő változások 2013-2014 A fogyasztókat érintő változások 2013-2014 2013. december 13 Balog Róbert FŐTÁV Zrt. Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató FŐTÁV stratégiai célkitűzések a szolgáltatás színvonalának emelése, a fogyasztói

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben

HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben Újszászi Györgyi Védegylet Mi a méltányos kereskedelem, vagyis a FAIR

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 29/2015. Kedves Kolléga!

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 29/2015. Kedves Kolléga! Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 29/2015 Kedves Kolléga! Mai hírlevelünkben kérem engedje meg, hogy a Komárom-Esztergom megyei fogyasztóvédelmi hírekről tájékoztassuk. Tatabányán

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák

A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák Papp Attila fejlesztő mérnök, oktatási felelős 2009.

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24.

Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24. Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24. Az élelmiszer-előállítás gazdaságtörténete Egyéni önellátás Családi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Dr. Kocsis M. Tamás: Magyarország és a közösségi védjegyrendszer egy elszalasztott lehetőség. MIE Konferencia 2015. május 14-15.

Dr. Kocsis M. Tamás: Magyarország és a közösségi védjegyrendszer egy elszalasztott lehetőség. MIE Konferencia 2015. május 14-15. Dr. Kocsis M. Tamás: Magyarország és a közösségi védjegyrendszer egy elszalasztott lehetőség MIE Konferencia 2015. május 14-15. Felsőtárkány OHIM A dilemma 2007 és 2012 között dolgoztam a Belső Piaci Harmonizációs

Részletesebben

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Székelygyümölcs közösségi vállalkozás modellje, és annak lehetséges továbbgondolása Kolumbán Gábor Civitas Alapítvány, MÜTF, Székelyudvarhely Vállalkozni

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium

Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági termékek (EU) belső piacon és harmadik országokban történő megismertetése és promóciója Pályázók köre: Szakmai és szakmaközi szervezetek PR tevékenység, promóció

Részletesebben

árubemutatók kockázatai

árubemutatók kockázatai Az árubemutatók kockázatai Ön is kapott már meghívót kellemes buszos utazásra ingyenebéddel egybekötve? Esetleg azzal hívták Önt telefonon, hogy nyert egy utazást? Sok esetben teljesen más a megkeresések

Részletesebben

A hazai hús és zöldség-gyümölcstermékpálya helyzetének alakulása

A hazai hús és zöldség-gyümölcstermékpálya helyzetének alakulása Gazdálkod lkodás s Baráti Köre K Gazdálkod lkodás s Szerkesztőbizotts bizottsága Agrárgazdas rgazdasági gi Kutató Intézet EU-tagságunk 10 évének agrár- és vidékgazdasági tapasztalatai Budapest, 2014. április

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

2013.12.04. Miért hullámzik a forint árfolyama? A halmozott infláció és az EUR árfolyam 1994-2013. Magyar államadósság 1994-2005

2013.12.04. Miért hullámzik a forint árfolyama? A halmozott infláció és az EUR árfolyam 1994-2013. Magyar államadósság 1994-2005 Miért hullámzik a forint árfolyama? Közgazdasági alapismeretek 10. előadás EKF Csorba László egyszerű gazdasági szereplők tranzakciói Különleges szereplők tranzakciói A halmozott infláció és az EUR árfolyam

Részletesebben

INGYENES KÉPZÉSEK. Megszerezhető kompetenciák. Elóadók, oktatók

INGYENES KÉPZÉSEK. Megszerezhető kompetenciák. Elóadók, oktatók INGYENES KÉPZÉSEK A mezőtúri Oktatási Centrumban működő Gál Ferenc Főiskola a LEADER térségek közötti együttműködési projekt címe: Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok Sebõ Elektronik - Sebõ Attila e.v. internetes csomagküldõ kereskedelem Általános fizetési rendelési és szállítási feltételek és tájékoztató a panaszkezelés módjáról Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Részletesebben

TANULÓ VIDÉKI TÁJAK NEMZETI KONFERENCIA II. SZAKMAI TALÁLKOZÓ 2014. MÁRCIUS 27. TATÁRSZENTGYÖRGY

TANULÓ VIDÉKI TÁJAK NEMZETI KONFERENCIA II. SZAKMAI TALÁLKOZÓ 2014. MÁRCIUS 27. TATÁRSZENTGYÖRGY TANULÓ VIDÉKI TÁJAK NEMZETI KONFERENCIA II. SZAKMAI TALÁLKOZÓ 2014. MÁRCIUS 27. TATÁRSZENTGYÖRGY dr. Nagy Réka, vidékfejlesztési referens Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezet Témák HELYI

Részletesebben

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 42/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a megyei kormányhivatalok

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba

Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonásának lehetőségei a turisztikai kínálatba DR SZALÓK CSILLA TDM Konferencia I 2015. december 3-4. I Gyula A falusi turizmus helyzete Falusi szálláshelyek

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Csináljunk hűséges vevőket!

Csináljunk hűséges vevőket! Csináljunk hűséges vevőket! AdWords Mennyibe kerül egy új vevő? Persze, vannak kivételek 400 Ft-ért is lehet új vevőt szerezni 1,1%-os konverzió 17 hónap alatt 141 vevő Ebből nem lehet megélni! Mennyibe

Részletesebben

A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye

A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye Reich László (CMC jelölt) Budapest, 2008. március 18. Tartalom Előzmények A közösségi bormarketing program

Részletesebben

A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig

A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig Feiner Péter, az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöke, a SPAR Magyarország Ker. Kft. ügyvezető igazgatója

Részletesebben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben 2013 július 16-án több mint százan vettek részt a Gyümölcstermesztési

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Újratervezés. Bemutatkozás:

Újratervezés. Bemutatkozás: Újratervezés Bemutatkozás: Jász-Nagykun-Szolnok Megye települése Kengyel község. Szolnoktól 30 kmre található. Lakosainak száma 3700 fő, főleg idősek lakta település, sajnos a fiatalok máshol keresik a

Részletesebben

A Mórakert TÉSZ információs rendszere

A Mórakert TÉSZ információs rendszere A Mórakert TÉSZ információs rendszere Berecz Patrícia DE AMTC GVK SU 2009-2009.08.27 Tartalom A Mórakert TÉSZ bemutatás Informatikai ellátottság Kommunikáció Egyéb informatikai rendszerek A Mórakert TÉSZ

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

A PSZÁF 2012/14. számú ajánlása a követeléskezelők számára

A PSZÁF 2012/14. számú ajánlása a követeléskezelők számára A PSZÁF 2012/14. számú ajánlása a követeléskezelők számára Előadó: dr. Czajlik István fogyasztóvédelmi szakreferens Fogyasztópolitikai főosztály Budapest, 2013. május 15. Az ajánlás kialakításának indokai

Részletesebben

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE Oroszország kormánya augusztus 7-én importtilalmat vezetett

Részletesebben

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém

X. Energiatakarékossági vetélkedő. Veszprém X. Energiatakarékossági vetélkedő Veszprém 011. május 19. III. feladatsor 1. oldal. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal Elért pontszám: Technikatanárok Országos Egyesületének Veszprém Megyei Területi Szervezete

Részletesebben

Kisléptékű Termék előállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseleti Szövetsége Szabadkai Andrea www.kisleptek.hu 30/7688718

Kisléptékű Termék előállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseleti Szövetsége Szabadkai Andrea www.kisleptek.hu 30/7688718 Helyi termék értékesítés adózási tanácsadása műhelymunka őstermelők, kistermelők, kézművesek, agroturisztikai szolgáltatók, és civil szervezetek részére Kisléptékű Termék előállítók és Szolgáltatók Országos

Részletesebben

A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése

A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése A valós szükségleteknek megfelelő fogyasztói magatartás fejlesztése diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 77 D1 Magyar pénzek Ki vagy mi látható az egyes magyar pénzérméken, bankjegyeken? Írd a pontozott

Részletesebben

a megkezdett út Területi védjegy - szabályzatok, minősítés - közös munka

a megkezdett út Területi védjegy - szabályzatok, minősítés - közös munka a megkezdett út Területi védjegy - szabályzatok, minősítés - közös munka több mint egy étel több mint vendéglátás több mint egy termék A Vidék Minősége a valódi érték a megkezdett út arculat, szórólapok,

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.)

A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) A Családi Gazdaságok Nemzetközi A rövid ellátási láncok jelene és jövője, az önkormányzatok lehetőségei (2014. 11. 13.) éve 2014 Szabadkai Andrea www.kisleptek.hu www.familyfarming2014.hu Budapesti Francia

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

A jövő szabályozási kihívásai

A jövő szabályozási kihívásai 1 A jövő szabályozási kihívásai Aranyosné dr. Börcs Janka NMHH Főigazgató HTE Médianet 2015 2015.10.09. Egységes Európai Digitális Piac Stratégia 2 Digitális termékek elérhetővé tétele Digitális hálózatok

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság. Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet

Közösség által támogatott mezőgazdaság. Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet Közösség által támogatott mezőgazdaság Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet A közösség által támogatott mezőgazdaság egy olyan mezőgazdasági kezdeményezés, melyben a közösség átvállalja a gazdálkodótól a gazdálkodással

Részletesebben

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben