XVII. évfolyam 2. (175.) szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVII. évfolyam 2. (175.) szám"

Átírás

1 A Köztisztasági Egyesülés havi információs lapja XVII. évfolyam 2. (175.) szám február Tartalom Optikai válogató Budapesten Fókuszban a KEOP A zöldtárca 20 milliárd forint megtakarítást vállalt 2009-ben Szelektív felmérés 2008 Műanyaghulladék optikai válogatása Budapesten Elég egy kukás is az autóra (?) Tilos a tolatás! Egy munkavédelmi ellenőrzés margójára A munkáltató a dolgozó nyomában GPS-szel Az adatvédelmi biztos a helymeghatározó rendszerek használatáról A VPOP kampányt indít a termékdíj befizetésének ösztönzésére Reklámhordozó papír a termékdíjas szabályozásban Szemeteszsák termékdíja Alkotmánybíróság elé kerül a kéttényezős díj Minőségellenőri rendszer a papírhulladékra Felhívás Eladó kompaktor! Saját légifotó

2 Fókuszban a KEOP A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az alábbi közleményt jelentette meg: Értesítjük tisztelt pályázóinkat, hogy a KEOP korábban felfüggesztett pályázatai közül március 6-án újra kiírásra került a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése c. KEOP konstrukció, a Szennyvízelvezetés és -tisztítás c. KEOP konstrukció, a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése c. KEOP konstrukció és a Területek kármentesítése c. KEOP konstrukció. A pályázati anyagok letölthetők a weboldalról. Folyamatosan nyílnak meg a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) újabb kétéves akciótervének pályázatai: a es években 613,59 milliárd forint európai uniós forrás jut környezetvédelmi projektekre. Az új akciótervben március 6-tól, különböző témakörben 31 pályázat nyílik meg folyamatosan. A most meghirdetett pályázatok között szerepel a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése, a települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése, valamint a szennyezett területek kármentesítését támogató konstrukciók. Emellett pályázni lehet szennyvízelvezetésre és -tisztításra, a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoringrendszerek fejlesztésére, az ivóvízbázis-védelemre ezen belül az üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálatára és biztonságba helyezésére, valamint környezetvédelmi célú informatikai fejlesztésekre is. A KEOP Egészséges, tiszta települések prioritására 316,46 milliárd forint jut a következő két évben. Az e témakörben meghirdetett pályázatok célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása, a keretből szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító projektek valósulhatnak meg. Ez segítséget nyújt ahhoz is, hogy az uniós csatlakozásból Magyarországra háruló feladatok határidőre teljesüljenek. Emellett számos helyen megszűnnek majd a vízbázisok minőségét veszélyeztető tényezők is. A hat témakörben szerepel a Vizeink jó kezelése prioritás, kétéves forrása 197 milliárd forint, idetartoznak az árvízvédelemmel, a vízminőség- és ivóvízbázis-védelemmel, a települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjával, a szennyezett területek kármentesítésével és a vízgazdálkodási tervezéssel kapcsolatos projektek. Természeti értékeink jó kezelésére 10,88 milliárd forint jut, ez a prioritás a hazai Natura 2000 hálózat és a védett természeti területek helyreállítását, megőrzését, a védett és közösségi jelentőségű állat- és növényfajok védelmét, valamint a környezeti nevelés erősítését támogatja. A Megújuló energiaforrás-felhasználás prioritás keretösszege 33 milliárd forint. A pályázatok célja, hogy a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekedjen a megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt hő- és villamos energia részaránya. A Hatékony energiafelhasználás prioritás 24 milliárd forintos kerete az épületek, illetve a távhőszolgáltatók és -termelők olyan beruházásainak elősegítésére irányul, amelyek az energiatakarékosság és az energiahatékonyság javítását szolgálják. A Fenntartható életmód és fogyasztás elősegítésére 10,84 milliárd forintra lehet pályázni, a prioritás célja, hogy elősegítse a lakossági fogyasztók környezettudatos szemléletformálását. Az operatív programok eredményes megvalósítására szolgáló Projekt-előkészítésre 8,57 milliárd forint áll rendelkezésre. A keret az összetett kidolgozási igényű projektek tervezési és előkészítési munkáinak finanszírozását szolgálja, illetve hozzájárul a pályázatok beér- 2

3 kezését segítő projektgenerálási és szakértői tevékenységek megvalósításához. Technikai segítségnyújtásra 2,84 milliárd forint jut a KEOP kétéves keretéből. Célja az operatív program közreműködő szervezeteinek, a programmal kapcsolatos tevékenységeinek finanszírozása, monitoring bizottságok működtetése, értékelő, elemző tanulmányok készítésének, illetve az esetleges fordításoknak a költsége. Magyarország az első helyen áll az uniós környezetvédelmi projektekben az új tagállamok között. A kormány eddig 12 uniós környezetvédelmi nagyprojektről döntött, ezek döntő részét már kiküldte Brüsszelbe jóváhagyásra. A 12 nagyprojekt 5 hulladékgazdálkodási, 5 szennyvízkezelési és 2 árvízitározó-építési program összesen mintegy 155 milliárd forintnyi zöldberuházást generál. Az elmúlt két évben a KEOP pályázati felhívásaira eddig összesen 944 pályázat érkezett, amelyekből 382 részesült összesen 24 milliárd forint projekt-előkészítési támogatásban. A tavalyi év végéig több mint 154 milliárd forintot ítéltek meg a második projektmegvalósítási fordulóban, ez a teljes támogatási összeg 15 százaléka és 97 projektet jelent. A KEOP-ra eddig benyújtott összes pályázat csaknem ezer milliárd forint összértékű környezetvédelmi beruházást jelent. Amennyiben ezek a második fordulóban is támogatást nyernek, nagymértékben javítják az ország környezeti állapotát és új munkalehetőségeket teremtenek. A szakterületünket érintő pályázatokról: KEOP Települési szilárdhulladék kezelése A hulladékkezelés kérdése hazánkban különösen nagy jelentőséggel bír, mivel a nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott lerakóba lerakott hulladék veszélyezteti az ország rendkívül sérülékeny ivóvízbázisát. A települési szilárd hulladékok esetében a legfontosabb cél a hulladékmennyiség csökkentése mellett a komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása. A hangsúly a hulladék újrahasznosítására helyeződik át. További fontos szempont, hogy a rendszerek biztosítsák a hasznosítható hulladék begyűjtését a lakosságtól. A fenti célok megvalósítása érdekében a es időszakban az önkormányzatok és társulásaik 32,12 milliárd forint keretösszegig pályázhatnak minimum 100 millió forint értékű projektekkel. A pályázatokhoz biztosítandó önerő minimum mértéke 30%. A os időszakban az ISPA és a Kohéziós Alap 289,4 milliárd forintos támogatásával 13 ilyen hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása kezdődött el. KEOP Szennyvízelvezetés és -tisztítás A program elsődleges célja városaink, nagyközségeink szennyvíztisztításának hosszú távú megoldása, az ország lakosai számára a komfortos lakáshoz jutás esélyeinek növelése. Ennek keretében új szennyvíztisztító telepek, csatornahálózatok jöhetnek létre az országban, illetve most először lehetőség van arra is, hogy a gazdaságosan nem csatornázható településrészeken korszerű egyedi szennyvízkezelési kisberendezések fejlesztésében gondolkodó önkormányzatok támogatást kapjanak. A kétfordulós pályázati rendszerben az első fordulóra már jelenleg is sok pályázat érkezett, ezért a es időszakban a legsürgősebb, és évi határidős feladatokra a források indikatívan felosztásra kerültek: 294 milliárd Ft került elkülönítésre. A évi határidős feladatokra felhasználható tervezett keretösszeg: 65,07 milliárd Ft. KEOP Ivóvízminőség-javítás A KEOP keretében közel 200 milliárd Ft jut az ivóvízminőség javítására, ebből idén és jövőre 112 milliárd forint használható fel, de emellett a projekt-előkészítési keretből elkezdődhet valamennyi szükséges projekt tervezésének támogatása. A cél a program végére az, hogy mindenki jó minőségű vizet ihasson az ország bármely pontján. KEOP Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések A konstrukció célja az árvízvédelem legjobb gyakorlata ajánlásait szem előtt tartva az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése az állam feladatkörébe tartozó fejlesztésekkel a Tisza és Duna, valamint a mellékfolyóik mentén. A program keretében a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, valamint a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok pályázhatnak a es időszakban rendelkezésre álló 77 milliárd forintra, 100%-os támogatási intenzitás mellett. 3

4 KEOP Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések A programban az önkormányzatok és azok társulásai pályázhatnak minimum 100 millió forint és maximum 1000 millió forint beruházási költségű projektekkel, amelyek támogatására a es időszak alatt mintegy 6 milliárd forint áll rendelkezésre. A támogatás intenzitása 100%. KEOP Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése A kétfordulós pályázat célja a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program keretében megvalósuló, árapasztó tározókhoz kapcsolódó tájgazdálkodást lehetővé tevő vízi infrastruktúra (vízkormányzó létesítmények, csatornák, műtárgyak) kiépítése. Kerete a as időszakban 4,8 milliárd forint. KEOP Komplex vízvédelmi beruházások A pályázat célja a kiemelt vízvédelmi területeken a nagy tavainkat (Balaton Kis-Balaton, Velencei-tó, Fertőtó, Tisza-tó) és a különösen érzékeny felszíni vizeket (Ráckevei-Soroksári-Duna-ág, Szigetköz, Mosoni-Duna, Lajta) érintő komplex vízvédelem: a vízminőség-javítás és a szennyezés csökkentése. A es időszakban rendelkezésre álló keretre mintegy 48 milliárd forintra, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok pályázhatnak, 100%-os támogatási intenzitás mellett. KEOP A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring A felszíni és felszín alatti víztestek, valamint a védett területek állapotának ellenőrzése, az előrejelzés biztonságának növelése révén és a hasznosítás fenntartható mértékének pontosabb meghatározásán keresztül segíti a fenntartható fejlődést is. A program keretében két évre rendelkezésre álló mintegy 2,5 milliárd forintra a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a Magyar Állami Földtani Intézet pályázhat. A támogatás intenzitása 100%. KEOP Ivóvízbázis-védelem Az ivóvízbázisokat biztonságba kell helyezni (B komponens), amelynek első lépéseként a diagnosztikai fázis keretében vizsgálni szükséges a sérülékeny (A komponens) és távlati (C komponens) vízbázisok állapotát, és el kell készíteni a biztonságba helyezési tervet, amelyek alapján a vízbázisok védőterületeit határozat jelöli majd ki. Az A) komponensre önkormányzatok és társulásai, illetve a magyar állam mint tulajdonos nevében eljáró szervezet, míg a C) komponensre környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok pályázhatnak. A programban a rendelkezésre álló keret a es időszakban 4,31 milliárd forint, 100%-os támogatási intenzitással. KEOP A települési szilárdhulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése A Magyarországon található települési szilárdhulladék-lerakók nagy része felhagyott, bezárt, s rendezett rekultivációjuk, lezárásuk még nem történt meg. Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása és a környezetterhelés csökkentése, valamint a települések környezetének védelme érdekében térségi szinten rekultiválni kell a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelően bezárt, illetve felhagyott települési szilárdhulladék-lerakókat. A program keretében települési önkormányzatok és azok társulásai pályázhatnak, a ben rendelkezésre álló forrás közel 20 milliárd forint. KEOP Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése A támogatások odaítélésénél a változóban lévő uniós jogi szabályozás miatt egyelőre csak az állami és önkormányzati feladatokra lehet pályázni. A konstrukció keretében re 30 milliárd forint áll rendelkezésre. A szakmai prioritások érvényesítése érdekében azok a szervezetek kapnak meghívást a pályázatokra, amelyek már rendelkeznek tényfeltárási dokumentációval. A os időszakban a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok védelmére 5 projekt összesen 5,2 milliárd forint támogatást kapott. KEOP Vízgazdálkodási tervezés A program keretében a as időszakban rendelkezésre álló 3,5 milliárd forintra a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok pályázhatnak. A támogatás intenzitása 100%. KEOP Települési szilárdhulladék-lerakók kármentesítése A konstrukció céljai egyrészt a felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezettségének csökkentése a szennyezettség lokalizációjával és a szükséges műszaki beavatkozás elvégzésével; másrészt a szennyezett 4

5 települési hulladéklerakó környezetében található felszín alatti vizek elszennyezési mértékének csökkentése, a következő prioritás szerint: a 2000/60/EK számú Víz Keretirányelvvel harmonizáló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet értelmében december 22-ig a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területekre eső kármentesítési feladatok elvégzése (EUkövetelmény). A kétfordulós, meghívásos pályázat kerete a es időszakban 3,8 milliárd forint. A zöldtárca 20 milliárd forint megtakarítást vállalt 2009-ben A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) 20 milliárd forintos megtakarítást vállalt 2009-ben a kormány felé, amit a szaktárca az idén esedékes, a kiotói jegyzőkönyv szerinti kvótaértékesítések zárolásából fedez. A zöld Magyarország megteremtéséhez szükséges források az idén is rendelkezésre állnak a környezetvédelmi ágazatban, de a KvVM-nek is ki kell vennie a részét a kormányzati kötelezettségvállalásból, áll a szaktárca tájékoztatójában. A zöldtárca 4 milliárd forint működési forrás megtakarítására tett ígéretet, amelynek legkisebb részét a munka jelentős részét végző területi szervezetektől, illetve hatóságoktól vonják el, míg a legnagyobb, mintegy 45 százalékos megszorítás a környezetvédelmi miniszter kabinetjében történik. Szelektív felmérés 2008 A Köztisztasági Egyesülés tagszervezetei körében felmérést végzett 2008-ban a lakossági szelektív hulladékbegyűjtésről. A felmérés önkéntes alapú volt, melyben a 87 tagszervezetből 31 vett részt adatai közreadásával. A szelektív hulladékgyűjtésben érintett lakosszám házhoz menő gyűjtőjáratba bevont gyűjtőszigetek száma válogatóművi kapacitás A begyűjtött csomagolási hulladék A felméréssel érintett szelektív hulladékkezelés költsége összes árbevétele eredménye Fajlagos adatok: átlagos begyűjtött csomagolási hulladék átlagos begyűjtési veszteség egy gyűjtőszigettel ellátott lakosszám fő ingatlan db tonna/év tonna eft eft eft 8,53 kg/fő/év 37,22 Ft/kg fő/db (Megjegyzés: a felmérésben jelzett tonna csak lakossági csomagolási hulladék. A begyűjtött összes szelektív hulladék tonna volt.) 5

6 Mûanyaghulladék optikai válogatása Budapesten A szelektív hulladékgyűjtés népszerűségét a budapestiek körében jól mutatja az a tény, hogy amíg 2005-ben mintegy 915 tonna, addig 2008-ban összesen 3808 tonna műanyaghulladék gyűlt össze a gyűjtőszigetek sárga edényeiben és a hulladékudvarokban. A műanyaghulladékok mennyiségén belül 90%-ot az értékes másodnyersanyagot jelentő ásványvizes és üdítős PET palackok tettek ki. A műanyaghulladékok dinamikusan növekvő mennyiségét az azok kizárólagos kezelését és válogatását végző FE-Group Zrt. infrastruktúrája azonban már nem tudta hatékonyan kezelni, ezért olyan műszaki megoldást kerestek, amelynek alkalmazása révén növelhetik a vegyes műanyaghulladékból színük és anyaguk szerint szétválogatott műanyagok mennyiségét, miközben javíthatják a válogatás, ezáltal pedig a másodnyersanyag minőségét és piacképességét. A FE-Group Zrt. 400 millió forintos beruházással új, optikai elven működődő műanyaghulladék-válogató művet hozott létre Sírkert utcai telephelyén, melyből 50 millió forintot az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program (KMOP /B). pályázaton nyert el. Magyarország első optikai elven működő, modern hulladékválogató berendezése új dimenzióba helyezi a Buda pesten keletkezett műanyaghulladékok kezelését és feldolgozását, hosszú távú megoldást nyújtva a korábbi minőségi és kapacitási problémákra. Az optikai műanyaghulladék-válogató mű kapacitása a korábbi kézi válogatásra épülő rendszer duplája, azaz óránként 2 tonna, éves viszonylatban pedig 7200 tonna, amely mennyiségből a berendezés kiválogatja a mintegy 90%-nyi értékes másodnyersanyagot képező PEThulladékot. Az optikai műanyaghulladék-válogató mű lelke az úgynevezett piros szem (red way) rendszer, amely két lépésben különíti el egymástól a PVC-ből és a PETből készült műanyagokat. Az első fázisban az optikai érzékelő a futószalagon alatta nagy sebességgel elhaladó műanyaghulladékokra egy fénynyalábot bocsát, amelynek visszaverődéséből megállapítja, hogy az adott hulladéknak mi a jellemző alapanyaga. Ezt követően az optikai érzékelők után elhelyezett levegőfúvóka-sor megfelelő tagja, a másodperc tört része alatt, nagy nyomással kifújja a PVC-hulladékot és a PEThulladékot az egyéb műanyaghulladékok közül. (Az egyéb műanyaghulladékok közül a polietilén [HDPE, LDPE] flakonokat kézi válogatással válogatják ki, majd darálás után hasznosításra értékesítik.) A futószalagon továbbhaladó PET-palackok ezután a következő érzékelősorhoz érkeznek. Az itt elhaladó PET-palackokat alulról megvilágítják, de mivel a különböző színű palackokon másként törik meg és halad át a fény, a palackok felett elhelyezett optikai érzékelő az átszűrődő fény mennyisége és erőssége alapján meg tudja határozni a palackok színét, majd utasítást ad a második fúvókasor megfelelő fúvókáinak arra, hogy a különböző színű palackokat nagy nyomással egy-egy különböző szállítószalagra fújják. Így a kék színű, a víztiszta és az egyéb (zöld, sárga stb.) színű PET-palackok más-más futószalagokon, a szalag végén pedig a darálóban landolnak. A FE-Group Zrt ban egy közbeszerzési pályázat keretében nyerte el a fővárosban és egyes környező településeken szelektíven gyűjtött műanyaghulladékok kezelési és újrahasznosítási jogát, de azokat korábban csak alacsonyabb szintű feldolgozottsággal tudta értékesíteni. A vállalat 2007-ben 200 millió forintos beruházással egy PET-darálék-mosó berendezést helyezett üzembe, amely révén jelentősen tudta növelni a PEThulladék mint másodnyersanyag tisztaságát és értékét. 6

7 Elég egy kukás is az autóra (?) Valami ehhez hasonló mondat hangzott el egyik tagszervezetünknél a mindenáron megtakarítást elváró tulajdonostól! Elgondolkodtató, s meghökkentő elvárás. Persze ha jól belegondolunk, nem most, sokkal régebben fejlesztettek már ki Nyugat-Európában rakodó nélküli gyűjtőjárművet, ahol egyedül a gépkocsivezető irányítja a fülkéből a megfogó-beürítő szerkezetet. A legutóbbi IFAT-kiállításon Münchenben nagyot derült a bemutatót néző publikum, amikor a nem jó szögben álló 120 literes kukát hosszasan próbálta megölelni a fogókar, eredménytelenül: a gépkocsivezető kiszállt, és kézzel akasztotta fel az ürítőszerkezetre az edényt A bevezetőben idézett mondat viszont nem okozott derültséget a cég dolgozói körében! Felmerül a kérdés: a spórolós gondolatoknak mi szabhat határt? Van-e valamilyen szabályozás, ami átugorhatatlan keretet szab az ehhez hasonló ötleteknek? A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény a következő módon szabályoz: 44. (1) Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve, a hatásos védelmet amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem oldható meg, akkor biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések szükség szerinti együttes alkalmazásával kell megvalósítani. 51. (1) A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani. (2) Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad, és ilyen helyre csak erre is kiterjedő oktatásban (55. ) részesült munkavállalók léphetnek be. (4) Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a biztonságos munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására kell hozni. A veszélyforrást a törvény 87. -a értelmező rendelkezései az alábbiakban rögzítik: 13. Veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal öszszefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet. Veszélyforrás lehet különösen: a fizikai veszélyforrás, ezen belül a munkaeszközök, járművek, szállító-, anyagmozgató eszközök, ezek részei, illetve mozgásuk, termékek és anyagok mozgása, szerkezetek egyensúlyának megbomlása, csúszós felületek, éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok, tárgyak hőmérséklete, a munkahelynek a föld (padló) szintjéhez viszonyított elhelyezése, szintkülönbség, súlytalanság, a levegő nyomása, hőmérséklete, nedvességtartalma, ionizációja és áramlása, zaj, rezgés, infra- és ultrahang, világítás, elektromágneses sugárzás vagy tér, részecskesugárzás, elektromos áramköri vagy sztatikus feszültség, aeroszolok és porok a levegőben; a veszélyes anyag (lásd 12. pont); a biológiai veszélyforrás, ezen belül a mikroorganizmus és anyagcsereterméke, makroorganizmus (növény, állat); a fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel. Fentiekből következően megállapítható, hogy a címbeli kérdés/kijelentés nem önkényesen választható kategória! 7

8 Tilos a tolatás! Egy munkavédelmi ellenõrzés margójára Az elmúlt napokban az egyik tagszervezetünk telephelyén munkavédelmi ellenőrzés történt. Az ellenőrzés előzménye az volt, hogy a munkavédelmi felügyelő az utcán munkavégzés közben azt tapasztalta, hogy az egyik hulladékgyűjtő jármű úgy tolatott, hogy közben a hátsó fellépőn a gyűjtőedények beürítését végző dolgozók álltak. Ezzel megsértették a cég által kiadott Műveleti utasítást, ami ezt a cselekmény kifejezetten tiltja. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a jármű nem felel meg a Hulladékgyűjtő járművek és a hozzájuk tartozó beürítő berendezésekről szóló MSZ EN számú szabvány pontjában rögzített követelményeknek: Ha bárki a fellépőkön áll, a következőket kell automatikusan megakadályozni: a 30 km/h sebességnél gyorsabb közlekedést; a jármű hátramenetbe kapcsolását: lennie kell egy olyan kiegészítő vezérlő készüléknek, amely egy közlekedési vészhelyzetben áthidalja a hátramenetzárt. A vezérlő készüléket úgy kell elhelyezni, hogy azt a vezető vezetés közben elérhesse. Ennek a vészkapcsolónak le kell állítania mind a tömörítő szerkezetet,, mind a beürítő berendezést. A tömörítő szerkezet és a beürítő berendezés újra üzembe helyezése előtt az újraindításnak olyan kulccsal kell megtörténnie, amelyet a hulladékgyűjtő járműtől elkülönítve kell tartani Mivel a fenti követelményeknek nem felelt meg a gépjármű, ezért a munkavédelmi felügyelő a jármű működését a szabálytalanság kiküszöböléséig felfüggesztette. A vizsgált cégnél lévő 13 db célgép esetében 1 db célgépnél az elektronika utólag beépíthető, 2 db célgép esetében viszont nem, 10 célgép megfelelő. Szakterületünkön még mindig szép számmal üzemelnek olyan gépjárművek, amelyek nem rendelkeznek úgynevezett PSM elektronikával, enélkül pedig a hivatkozott szabványelőírások nem teljesíthetők! Először nézzük a szabvánnyal kapcsolatos szabályozást. A nemzeti szabványosításról szóló évi XXVIII. törvény értelmében: 6. (1) A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes. (2) Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat olyan nemzeti szabványra, amelynek alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az adott jogszabály vonatkozó követelményei is teljesülnek. A törvény kihirdetésekor a 6.. (1) bekezdése még kiegészült egy további feltétellel: 6. (1) A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes, kivéve, ha jogszabály kötelezően alkalmazandónak nyilvánítja. Ez az előírás január 1-től hatályát vesztette. Mit jelent tehát az önkéntes alkalmazás egy esetleges bírság esetén? Nyilvánvalónak tűnik, hogy a konkrét esetben a két, elektronikával nem rendelkező és nem beépíthető gépjármű vonatkozásában a szabvány előírásainak nem lehet megfelelni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a szabvány kihirdetése, azaz január hó előtt forgalomba helyezett célgépek esetében visszamenőleges hatályt nem állapíthatott meg! Fentiekből kitűnik, hogy a korábban üzembe helyezett gépek vonatkozásában nincs mitől tartani. Csakhogy: a vizsgált, és elmarasztalt cégnél a szabványra történő hivatkozás csak az egyik volt, a másik a cég által kiadott műveleti utasítás! A műveleti utasítás egyértelműen fogalmazott: ha hátul állnak, tilos tolatni! Mit lehet ilyenkor tenni? Egyik tagszervezetünknél a gépkocsivezető előtt kigyullad egy piros lámpa, alatta felirat: TOLATNI TILOS! 8

9 A szabványban rögzített feltételeknek annyiban megfelel, hogy a gépkocsivezető számára egyértelmű jelzést ad, annyiban viszont nem, hogy a tiltás nem társul a tolatás automatikus blokkolásával. Egy harmadik tagszervezetünk olyan reteszelőszerkezet kialakításán dolgozik, amelyik megvalósítja a szabvány előírását. A kérdés nem megkerülhető! A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény a munkavégzés tárgyi feltételeiről az alábbi szabályozást adja: 23. (1) A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a 21. (2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot kivéve a veszélyes technológia esetét szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti. Vagyis az időszakos biztonsági felülvizsgálat alkalmával a kérdésre valamilyen választ kell adnunk. Hogy ez mindenki számára egyértelmű és megnyugtató legyen, az Iroda az Országos Munkavédelmi és Munkabiztonsági Főfelügyelőség Munkavédelmi Főosztályához fordult állásfoglalásért. Kérdésünk az, hogy miként kell és lehet megfelelni a fentiekben idézett szabvány előírásainak, ha az műszakilag nem lehetséges. Ezek a gépjárművek a forgalomban miként vehetnek részt? Részt vehetnek-e valamilyen helyettesítő feltétellel: a hátramenet esetén a gépjárművezető előtt kigyullad egy piros fényjelzés mellett a TOLATNI TILOS! felirat? Ugyanígy a 30 km/h sebesség túllépésének tilalma? Milyen feltételekkel lehet biztosítani a szabvány hatálybalépése előtt üzembe helyezett gépjárművek esetében a tiltás megvalósítását anélkül, hogy ezek a gépjárművek véglegesen kiesnének az amúgy is rendkívül feszített munkarendből? Egyetértünk a szabvány előírásaival. Nem vitatjuk a konkrét ügyben kiszabott határozatot, csupán a megoldás elfogadott módozatait keressük a régóta üzemelő és műszaki okok miatt a fenti feltételeknek megfelelni nem tudó gépjárművek vonatkozásában! A válaszról azonnal értesítjük tagszervezeteinket. A munkáltató a dolgozó nyomában GPS-szel Az adatvédelmi biztos a helymeghatározó rendszerek használatáról A munkáltató akkor követheti GPS-szel, azaz műholdas helymeghatározó eszközzel a tulajdonában vagy bérleményében lévő gépkocsi mozgását, ha ahhoz megkapta a járművel közlekedő munkavállalója önkéntes és tájékozott hozzájárulását. A nyomkövető rendszer ebben az esetben is csak a munkaidő alatt működtethető foglalt állást az adatvédelmi biztos. Jóri Andráshoz egy cég dolgozója fordult kérdésével, amelyből kiderült: a vállalkozás GPS rendszert szerelt be járműveibe, amelyeket a dolgozók kötetlen munkaidejükben használnak. A kötetlen munkaidő ténye azonban megnehezíti, hogy különbséget tegyenek az autók hivatalos és magáncélú használata között. A munkavállalók nem írtak alá olyan munkaszerződés-módosítást, amelyben hozzájárultak volna a GPSadatok lekérdezéséhez. a cikk folytatódik a következő oldalon 9

10 Állásfoglalásában a biztos mindenekelőtt leszögezte, hogy a GPS rendszerből származó adatot a gépjárművet vezető, illetve a járműben tartózkodó személy személyes adatának kell tekinteni. Személyes adat pedig a törvény értelmében csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárult vagy ha azt a törvény elrendeli. Az adatkezelésnek ezen kívül meg kell felelnie a célhoz kötöttség és az arányosság elvének is. Ez azt jelenti, hogy az érintett hozzájárulásával logisztikai célból meg lehet határozni a jármű helyzetét. Csak azokat a dolgozókat lehet azonban ilyen módon követni, akiknek ellenőrzése a munkakörükből következően valóban elengedhetetlen, és az ellenőrzés nem valósítható meg más, enyhébb jogkorlátozással járó módon. Jóri András állásfoglalásában felhívta a figyelmet, hogy minden esetben szükséges a munkavállaló önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, amit az adatkezelővel kötött szerződés is tartalmazhat. Munkaidő után azonban ilyen személyes adatot a munkáltató nem kezelhet. Ezért a biztos egy lehetséges megoldásként azt ajánlja, hogy a munkaeszközként és magáncélra is használható járműveket szereljék fel egy kapcsolóval, amellyel a GPS szükség esetén kikapcsolható, vagy éppen üzembe helyezhető. A VPOP kampányt indít a termékdíj befizetésének ösztönzésére A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) tömegtájékoztatási kampánnyal kívánja felhívni az érintett cégek figyelmét a környezetvédelmi termékdíj befizetésére. A VPOP 2008-at a termékdíjra felkészítés időszakának tekintette, amely alatt a hatóságok egyeztetéseket folytattak az érintett nagyobb társaságokkal, szakmai szervezetekkel, érdekképviseletekkel, valamint a meghatározó hulladékhasznosítókkal is. A vám- és pénzügyőrség munkájának eredményeként 2008-ban mintegy 20 ezer termékdíjfizetőt regisztráltak, a becslések szerint 60 ezer érintett cégből, ami kétszerese a korábbi legmagasabb, 2004-es adatnak. A termékdíjból 27,4 milliárd forint bevétele keletkezett az államnak 2008-ban, az idei évi előirányzat pedig mintegy 22 milliárd forint. a késedelmi pótlék csak a jegybanki alapkamat kétszerese, míg a hatóság a termékdíj duplájának megfelelő összeg kifizetését is elrendelheti a díj befizetésének elmulasztásakor. A fizetési nehézségekkel küzdő cégek kérhetik a termékdíj részletfizetését, illetve halasztott fizetését is. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) véleménye szerint a termékdíjat fizetők körének meghatározása filozófiai kérdés. A jelenlegi szabályozás lényege, hogy nem a csomagolóanyagok gyártóit, hanem azok felhasználóit kötelezi fizetésre, ezzel ösztönözve őket az olcsóbb, természetbarát megoldások használatára. A hatóság a bírságolás helyett elsőként a meggyőzés eszközével kíván élni, így reklámokkal, valamint egy tematikus honlappal kívánja felhívni az érintettek figyelmét a termékdíj-fizetési kötelezettségre. Ezt mutatja például, hogy a késedelmes saját bevallás esetén 10

11 Reklámhordozó papír a termékdíjas szabályozásban A VPOP hivatalos állásfoglalása A környezetvédelmi termékdíjról, valamint egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény (továbbiakban Kt.) az információhordozó papírok közül a reklámhordozó papírok esetében termékdíj-fizetési kötelezettséget határoz meg. Milyen termékek tartoznak ide? Tekintsük át a kérdést, mely első hallásra nem nagy szegmense a termékdíjas szabályozásnak. Az információhordozó papírok kérdésköre egy alapvetően jóval bővebb árukört takar, mint maga a szabályozásban említett reklámhordozó papír. Mi is ez? A Kt. 20. p) és r) pontjai határozzák meg az érintett termékkört. A meghatározás szűkítő jellegű és kizárólag a nagy tömegben előállított, reklámcélú sajtótermékekre vonatkozik. Azt hiszem, senkinek sem kell bemutatni azokat a szórólapokat, amelyekkel tele a postaláda, fiatalok osztogatják az aluljáróban, a közlekedési jelzőlámpánál stb. Sok esetben értelmezési kérdés merül fel, hogy mely termékek minősülnek reklámhordozó papíroknak és melyek nem. Alapelvként kell kezelni, hogy az előállított termék milyen célt szolgál! Kérdésként merült már fel, hogy a termékek mellé csomagolt és jogszabályi kötelezettség alapján biztosított garancialevelek, használati útmutatók reklámhordozó papírnak számítanak-e? Ezen áruk célja, hogy a megvásárolt eszközt a vevő-felhasználó, rendeltetésszerűen tudja használni, és a terméket nem azért vásárolta meg, mert kiváló használati útmutatót helyeztek mellé. A szabályozásban a reklámcéllal készített, nyomtatott kiadványokra került a hangsúly, amelyek jelentős mennyiséget képviselnek. További jellemzője ennek a termékkörnek, hogy nem rendelkezik ISBN- vagy ISSN-számmal, mely számok a könyvek és a rendszeres kiadványok jellemzői. Ki válik kötelezetté a reklámhordozó papírok esetében? A reklámhordozó papírok esetében belföldi előállításnál az első belföldi forgalomba hozó első vevője vagy saját célú felhasználója a kötelezett. A gyakorlatban a kérdés úgy szokott felmerülni, hogy a nyomda fizeti-e a termékdíjat? Ha a nyomda állítja elő a reklámhordozó papírt, akkor nem nyomda, hanem annak első vevője lesz a kötelezett. Ha import keretében hozzák be a reklámhordozó papírt vagy közösségen belüli forgalomban érkezik be, akkor az importőr vagy behozó lesz a kötelezett. Viszont a belföldi előállítású reklámhordozó papírok esetén, ha grafikai stúdió vagy más közreműködő van a termék értékesítési sorában, akkor alapszabály, hogy mindig a lánc második szereplőjénél keletkezik a kötelezettség. Átvállalható-e a fizetési kötelezettség? Számlán történő átvállalással egyértelmű, hogy nem lehetséges a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása. A szerződéses átvállalás jogi feltételei adottak, viszont a gyakorlatban nem jellemző az előfordulása, annak ellenére, hogy az export vagy kiszállítás esetén előfordulhat olyan gazdasági esemény, amikor indokolt lehet az alkalmazása. Kik általában a kötelezettek? Mindannyian ismerjük a szórólapok dömpingjét, ezeket nagy áruházláncok, autókereskedések, helyi hirdetési magazinok ISSN-szám nélkül, térítésmentesen forgalmazzák, de idetartoznak a vásárlóközpontokban a bejáratoknál elhelyezett akciós újságok és hasonló termékek is. Sokan elfelejtik, hogy az ISSN- vagy ISBNszámmal ellátott kiadványokban elhelyezett, reklámcélú betétlapok, színes vagy kétszínű (lényegtelen a színesség) reklámmellékletek szintén a termékdíjköteles termékek körébe tartoznak. A reklámhordozó papírok termékdíja január 1-jétől 26 Ft/kg. (Forrás: 11

12 Szemeteszsák termékdíja A VPOP hivatalos állásfoglalása Nem keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettség, ha egy cég szemeteszsákot vásárol, és azt szemeteszsákként (üres állapotban, adott darabszámban összegöngyölve, külön pánttal vagy dobozba csomagolva) a fogyasztónak vagy végfelhasználónak termékként értékesíti annak érdekében, hogy a vevő az otthonában vagy irodájában ezt a keletkező hulladék gyűjtésére használja. Összetettebb kérdés, ha ezt az esetet annak a cégnek a szemszögéből vizsgáljuk, amely megvásárolta a szemeteszsákot és azt saját célra felhasználja, tehát székhelyén vagy telephelyén, az irodáiban keletkező hulladékot gyűjti ezekben, tehát valamit becsomagol Keletkezik-e termékdíj-fizetési kötelezettség a műanyag csomagolás után? Kereskedelmi csomagolásként darabalapon semmiképp, hiszen a szemeteszsák nem meríti ki a műanyag zsák és zacskó termékdíjtörvény szerinti fogalmát, mivel nem a forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez adott csomagolóeszközről beszélünk. A szemeteszsák után tömegalapon sem keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettség, mivel a csomagolás definíciója alá sem sorolható be. Nézzük meg ugyanis a csomagolás meghatározását: a termékdíjtörvény (lásd: évi LVI. törvény) 20. o) pontja szerint a csomagolás a külön jogszabályban meghatározott olyan termék, amelyet termékek, áruk beburkolására, befogadására a megóvásuk, kezelésük, szállításuk, csoportosításuk és kínálásuk érdekében használnak. A külön jogszabály a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V.5.) kormányrendelet, amelynek 2. (1) bekezdésének a) pontja részletesen körülírja a csomagolás fogalmát: 2. (1) E rendelet alkalmazásában a) csomagolás aa) valamennyi olyan termék, amelyet a termelő, a felhasználó vagy a fogyasztó áruk (a nyersanyagtól a feldolgozott áruig) befogadására, megóvására, kezelésére, szállítására és bemutatására használ, ideértve az ugyanilyen célra használt egyszer használatos terméket, ab) az aa) pontban meghatározottaknak a csomagolás által biztosított egyéb funkciók sérelme nélkül megfelelő tételek, kivéve, ha az adott tétel a termék szerves részét képezi és a termék tárolásához, eltartásához vagy megőrzéséhez annak teljes élettartama alatt szükséges, és annak egyes elemeit együttes felhasználásra, fogyasztásra vagy értékesítésre szánták, ac) az eladási helyen történő megtöltésre tervezett és szánt, illetve az eladási helyen eladott vagy megtöltött csomagolási funkciót ellátó egyszer használatos tételek, ad) a termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rögzített, csomagolási funkciót ellátó kiegészítő elemek, kivéve, ha azok a termékek szerves részei, és az elemeket együttes fogyasztásra vagy értékesítésre szánták, a csomagolásba beépülő egyéb összetevőket és kiegészítő elemeket azon csomagolás részének kell tekinteni, amelyikbe azokat beépítették; A szemeteszsák a fenti meghatározással ellentétben nem áruk (a nyersanyagtól a feldolgozott áruig) befogadására, megóvására, kezelésére, szállítására és bemutatására szolgál, hanem egy adott helyen a keletkező hulladék gyűjtésére és ideiglenes tárolására használatos. A hulladék pedig nem tekinthető árunak vagy terméknek a szemeteszsákot felhasználó szemszögéből legalábbis semmiképp. Ezt erősíti meg a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 3. a) pontjában a hulladékra vonatkozó definíció is, miszerint a hulladék bármely, a törvény 1. számú melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles. 12

13 A szemeteszsák tehát még ha látszólag csomagolóeszköz is, amelybe egy speciális anyag, a hulladék kerül nem tartozik a kifejezetten a jogalkotó eredeti szándéka szerint a termékdíjas szabályozásba bevonni kívánt csomagolások körébe. Természetesen a szemeteszsákra csakis abban az esetben érvényesek a fent leírtak, ha azt rendeltetése szerint használják, abba szemetet, hulladékot tesznek. Ha a szemeteszsákot rendeltetésétől eltérően csomagolásra használják, abban az esetben a csomagolásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (Forrás: Alkotmánybíróság elé kerül a kéttényezõs díj Az Országos Választási Bizottság február 13-án megtartott ülésén 50/2009. (II. 18.) OVB-határozatával (megjelent a Magyar Közlöny 2009/19. számában) jóváhagyta egy magánszemély által benyújtott aláírásgyűjtő íven szereplő alábbi kérdést: Egyetért-e ön azzal, hogy Magyarországon a lakossági ivóvíz-szolgáltatás alapdíjának országgyűlés általi megszüntetésével a szolgáltatás rendelkezésre állásának költségeit a fogyasztott vízmennyiség arányában kelljen fizetni? A kérdés az ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozik ugyan, de könnyen belátható a párhuzam a hulladékkezelés-szolgáltatással. A Magyar Víziközmű Szövetség az Alkotmánybírósághoz fordul az OVB-határozat megsemmisítése iránt. Indokolása alapján a rendszer fenntartásával, amortizációjával kapcsolatos költségek a fogyasztók csoportját egyöntetűen terhelik, hiszen a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a rendszer folyamatos karbantartása, szükség szerinti felújítása, és mindezek alapján a fogyasztás bármikori igénybevételét biztosító rendelkezésre állás. Függetlenül a fogyasztás mennyiségétől, a szolgáltatás igénybevételének lehetőségét folyamatosan biztosítani kell, ami költségeket eredményez. A rendelkezésre állási díj azon fogyasztók érdekeit sérti elsősorban, akik üdülőterületen lévő ingatlanukban időszakosan tartózkodnak és idényjelleggel veszik igénybe a szolgáltatást. Az idényfogyasztókat szolgáló rendszer fenntartása nem csak az üdülési szezonban, hanem az azon kívüli időszakban is költségeket eredményez. A szolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségeken belül pedig meghatározó az állandó költségek aránya. A népszavazásra feltenni kívánt kérdés arra irányul, hogy e fogyasztói körnek kizárólag a fogyasztás arányában kelljen díjat fizetnie, ezáltal a többi fogyasztóra terheli át a rendszer fenntartásának rájuk eső részét. Ez a törekvés diszkriminatív, indokolatlanul különbözteti meg az időszakos fogyasztókat (nyaralótulajdonosok) az állandó jelleggel a településen tartózkodóktól. Az alkotmánybírósági határozatról, illetve az azzal kapcsolatos egyéb ügyekről a későbbiekben tájékoztatást adunk. 13

14 Minõségellenõri rendszer a papírhulladékra A HOE a Dunapack Zrt.-vel kötött megállapodása értelmében augusztus 8-án egy kísérleti minősítési rendszert indított el, amely a beszállítói oldal érdekképviseletét látja el. A HOE két alkalmazottat (minőségellenőrt) bízott meg, akik a dunaújvárosi papírgyárba érkező szállítmányok műszeres vizsgálatát (nedvességtartalom, illetve idegenanyag-tartalom meghatározása) végzik, a papírgyári minőségellenőrökkel egyidejűleg. A minősítés a két fél által történt mérések összevetése révén, megegyezéssel történik. Amennyiben a levonás a szabványban meghatározott mértéken felül több mint 10%-ot tenne ki, a HOE minősítői kapcsolatba lépnek az érintett beszállítóval. A minőségellenőrzési rendszer működtetésének fajlagos költsége 2,59 Ft/tonna, melyet a csatlakozó beszállítók finanszíroznak, a Dunapack Zrt.-vel kötött éves keretszerződésben szereplő beszállított mennyiség részarányában. A rendszerhez eddig 12 vállalat csatlakozott (mintegy tonna/év szerződött állománnyal). A kört lehetőség szerint ki szeretnénk bővíteni a Dunapack Zrt. valamennyi beszállítójára. A csatlakozni szándékozóknak a Dunapack Zrt.-vel évre lekötött éves összes beszállítandó papírhulladék-mennyiségeikre megbízási szerződést kell kötniük. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a... mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint: 1.) A Megbízott, mint közhasznú egyesület, kiegészítő vállalkozási tevékenysége körében a Megbízó részére minőségellenőrzési szolgáltatás nyújtását vállalja, a Megbízó által a DUNAPACK Zrt. telephelyeire beszállított papírhulladék minősítésével összefüggésben. 2.) A Megbízott a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbi feladatokat köteles elvégezni: a Megbízó által beszállított egyes rakományok mérése során ellenőrként közreműködik; az egyes rakományok minősítése során (különösen: víztartalom, szennyezettség, anyagösszetétel) képviseli a Megbízó érdekeit; a DUNAPACK Zrt.-vel kialakított eljárás szerint részt vesz a mintavételben a rendelkezésére álló eszközökkel, gondoskodik a minták megfelelő kezeléséről és megőrzéséről; külön, kifejezetten erre irányuló meghatalmazás alapján az átadás-átvételi eljárás során a Megbízó nevében jognyilatkozatot tehet. 3.) A Megbízó a DUNAPACK Zrt.-vel megkötött szállítási szerződésben foglalt szabályok szerint köteles a mennyiségi/minőségi kifogásokat közvetlenül a DUNAPACK Zrt.-vel intézni, azonban külön erre irányuló írásbeli meghatalmazás alapján erre a Megbízottat is feljogosíthatja. A nyilatkozattételre szóló meghatalmazásból egyértelműen ki kell tűnnie a képviseleti jog terjedelmének, különösen ha a meghatalmazás lemondó nyilatkozat megtételére is feljogosít. 4.) A Megbízottat a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért havonta megbízási díj illeti meg, melynek számítási módját a felek külön egyeztetik. 5.) A Megbízó a Megbízott által kiállított számla ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül köteles átutalással kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is köteles fizetni. 6.) A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéssel öszszefüggésben tudomására jutott üzleti titkokat megőrzi, és azokat kizárólag a Megbízó vonatkozásában, a jelen szerződés teljesítése kapcsán (pl. a havi szolgáltatói díj kiszámításánál) használja fel. 7.) A jelen szerződést a felek határozatlan időtartamra kötik. A szerződést bármelyik fél 90 napos felmondási határidővel, indokolás nélkül, írásban a hónap végére felmondhatja azzal, hogy a szerződés aláírásától számított 90 napon belül a szerződést ilyen módon nem lehet felmondani. 8.) A 90 nap elteltével külön jognyilatkozat nélkül megszűnik a szerződés, amennyiben a DUNAPACK Zrt. nem biztosítja a Megbízott működéséhez szükséges lehetőséget (bontó feltétel). Ebben az esetben a Megbízott a Megbízót a szerződés megszűnéséről haladéktalanul köteles értesíteni. 9.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre egyebekben a Ptk. szabályai az irányadók. 14

15 Felhívás a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter által adományozható kitüntetések és elismerések kezdeményezésére A környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM-rendeletben és a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM-rendelet végrehajtásáról, a kitüntetési bizottságok létrehozásáról, valamint a bizottságok működési szabályairól szóló 17/2003. (K. Ért. 8.) KvVM-utasításban foglaltak alapján kitüntetések, elismerések adományozását lehet kezdeményezni a jelzett beérkezési határidők betartásával, a következők szerint: A KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP ALKALMÁBÓL A kezdeményezésnek április 5-ig, a KvVM Koordinációs és Jogi Szakállamtitkárához, a Környezetünkért Díj Bizottság Elnökéhez történő megküldésével: Környezetünkért Díj Környezetünkért Emlékplakett Miniszteri Elismerő Oklevél adományozására; A KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP ALKALMÁBÓL A kezdeményezésnek április 5-ig a KvVM Sajtófőnökéhez, a Zöld Toll Díj Bizottság Elnökéhez történő megküldésével: Zöld Toll Díj adományozására írott sajtó, televízió, rádió kategóriában. A kitüntetési javaslatokat a KvVM honlapján található formanyomtatványnak megfelelően elkészítve, a kezdeményező aláírásával, kísérőlevéllel együtt, a jelzett határidőre az illetékes Kitüntetési Bizottság Elnöke címére kérjük megküldeni. (1011 Budapest, Fő utca , vagy 1394 Budapest, Pf. 351.) Tájékoztatásul közöljük, hogy: a beérkezett jelöléseket a Kitüntetési Bizottságok értékelik és tesznek javaslatot a kitüntetésekre a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter részére, nem minden jelölt részesül kitüntetésben, a kitüntetések átadására alkalmanként minisztériumi ünnepségen kerül sor. Szükség esetén további információ kérhető: Némethné Czabai Rozália kitüntetési referenstől, a KvVM Humánpolitikai osztály munkatársától. Telefon:

16 Eladó kompaktor! Hanomag CL 240 típusú hulladéktömörítõ célgép E Ft + áfa áron eladó. Saját légifotó A Civertan Grafikai Stúdió közel tíz éve készít légi felvételeket Magyarország és a Kárpát-medence felett repülve. Közel légifotót digitális technikával, repülőgépen, illetve helikopterben repülve fotografáltunk. Legújabb eszközünk egy földről irányítható, fényképezőgéppel ellátott robothelikopter, melynek munkáját a földről, egy laptop segítségével tudjuk figyelemmel kísérni. A laptopon megjelenik, amit a robot fényképezőgépe lát, így könnyű a megfelelő fotót gyorsan beállítani és elkészíteni. A kép a leszállás után rögtön CD-re írható és felhasználható. A másik nagy előnye ennek a robottechnikának, hogy a helyszínen kell felszállni, így a légióradíj jóval alacsonyabb. A referenciánkból több tízezer kép megtekinthető a oldalon, illetve a legújabb website-on, a oldalon. László János Civertan Bt Budapest, Izabella u. 69. fsz. 2. Tel./fax: , Mobil: Web: Érdeklõdni lehet: VÜSZI Gödöllõi Városüzemeltetõ és Szolgáltató Nonprofit Kft Gödöllõ, Dózsa György út 69. JENEY LÁSZLÓ mûszaki igazgató Tel.: 06 20/ , 28/ Kiadja a Köztisztasági Egyesülés Levélcím: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 44. (Pf. 15) Telefon: (22) , , , fax: (22) internet:

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

T e rm é kdíj

T e rm é kdíj T e rm é kdíj 2 0 1 0. (c s om a g olá s, m e z ő g a zda s á g i te rm e l ő ) Készítette: Debreczeni László őrnagy VPOP Vámigazgatóság Anyagáramok 2010. évben Elektromos, Elektronikai berendezések Ezek

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013 Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Termékdíj-történetek Tájékozódás a lovagok és lókötők szigetén Hogyan kerüljük le a farkasembereket?

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2008.05.16-2010.12.29 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

A munkavédelem fogalma, célja

A munkavédelem fogalma, célja 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját, alapkérdéseit! A munkavédelem célja, feladatai és területei A munkavédelem szabályozási rendszere A munkavédelmi hatósági felügyeleti szervek (felsorolás)

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai Előadó: Tánczos Zoltán pénzügyőr alezredes, főosztályvezető helyettes A tárgyi

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Smitola László Széchenyi Programiroda Nyugat-dunántúli Régió fejlesztési tanácsadó KEOP tel.: 06-20-450-5878 Széchenyi Programirodák

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék?

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék? Kedves Vásárlóink! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés (ehulladék) a kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete a nem közművet összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Mágocs Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Korrigendum - A Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. által ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása

Korrigendum - A Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. által ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása Korrigendum - A Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. által ellátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 A Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj: változások január 1-jétől

Környezetvédelmi termékdíj: változások január 1-jétől Környezetvédelmi termékdíj: változások 2017. január 1-jétől A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény 2017. január 1-jén hatályba lépő módosítása a Magyar Közlöny 2016/191. számában jelent meg (2016.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások

A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások A KEOP Akciótervei: források, kedvezményezettek, támogatható tevékenységek, támogatási intenzitások Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia NAV 1. A környezetvédelmi termékdíj szabályozásának változásai

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia NAV 1. A környezetvédelmi termékdíj szabályozásának változásai A környezetvédelmi termékdíj szabályozásának változásai Tánczos Zoltán pénzügyőr alezredes, főosztályvezető 1 A termékdíjas szabályozás változásának okai Forrásteremtés a költségvetés és a hulladékgazdálkodás

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben