XVII. évfolyam 2. (175.) szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVII. évfolyam 2. (175.) szám"

Átírás

1 A Köztisztasági Egyesülés havi információs lapja XVII. évfolyam 2. (175.) szám február Tartalom Optikai válogató Budapesten Fókuszban a KEOP A zöldtárca 20 milliárd forint megtakarítást vállalt 2009-ben Szelektív felmérés 2008 Műanyaghulladék optikai válogatása Budapesten Elég egy kukás is az autóra (?) Tilos a tolatás! Egy munkavédelmi ellenőrzés margójára A munkáltató a dolgozó nyomában GPS-szel Az adatvédelmi biztos a helymeghatározó rendszerek használatáról A VPOP kampányt indít a termékdíj befizetésének ösztönzésére Reklámhordozó papír a termékdíjas szabályozásban Szemeteszsák termékdíja Alkotmánybíróság elé kerül a kéttényezős díj Minőségellenőri rendszer a papírhulladékra Felhívás Eladó kompaktor! Saját légifotó

2 Fókuszban a KEOP A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az alábbi közleményt jelentette meg: Értesítjük tisztelt pályázóinkat, hogy a KEOP korábban felfüggesztett pályázatai közül március 6-án újra kiírásra került a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése c. KEOP konstrukció, a Szennyvízelvezetés és -tisztítás c. KEOP konstrukció, a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése c. KEOP konstrukció és a Területek kármentesítése c. KEOP konstrukció. A pályázati anyagok letölthetők a weboldalról. Folyamatosan nyílnak meg a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) újabb kétéves akciótervének pályázatai: a es években 613,59 milliárd forint európai uniós forrás jut környezetvédelmi projektekre. Az új akciótervben március 6-tól, különböző témakörben 31 pályázat nyílik meg folyamatosan. A most meghirdetett pályázatok között szerepel a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése, a települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése, valamint a szennyezett területek kármentesítését támogató konstrukciók. Emellett pályázni lehet szennyvízelvezetésre és -tisztításra, a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoringrendszerek fejlesztésére, az ivóvízbázis-védelemre ezen belül az üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálatára és biztonságba helyezésére, valamint környezetvédelmi célú informatikai fejlesztésekre is. A KEOP Egészséges, tiszta települések prioritására 316,46 milliárd forint jut a következő két évben. Az e témakörben meghirdetett pályázatok célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása, a keretből szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító projektek valósulhatnak meg. Ez segítséget nyújt ahhoz is, hogy az uniós csatlakozásból Magyarországra háruló feladatok határidőre teljesüljenek. Emellett számos helyen megszűnnek majd a vízbázisok minőségét veszélyeztető tényezők is. A hat témakörben szerepel a Vizeink jó kezelése prioritás, kétéves forrása 197 milliárd forint, idetartoznak az árvízvédelemmel, a vízminőség- és ivóvízbázis-védelemmel, a települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjával, a szennyezett területek kármentesítésével és a vízgazdálkodási tervezéssel kapcsolatos projektek. Természeti értékeink jó kezelésére 10,88 milliárd forint jut, ez a prioritás a hazai Natura 2000 hálózat és a védett természeti területek helyreállítását, megőrzését, a védett és közösségi jelentőségű állat- és növényfajok védelmét, valamint a környezeti nevelés erősítését támogatja. A Megújuló energiaforrás-felhasználás prioritás keretösszege 33 milliárd forint. A pályázatok célja, hogy a teljes hazai energiafogyasztáson belül növekedjen a megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt hő- és villamos energia részaránya. A Hatékony energiafelhasználás prioritás 24 milliárd forintos kerete az épületek, illetve a távhőszolgáltatók és -termelők olyan beruházásainak elősegítésére irányul, amelyek az energiatakarékosság és az energiahatékonyság javítását szolgálják. A Fenntartható életmód és fogyasztás elősegítésére 10,84 milliárd forintra lehet pályázni, a prioritás célja, hogy elősegítse a lakossági fogyasztók környezettudatos szemléletformálását. Az operatív programok eredményes megvalósítására szolgáló Projekt-előkészítésre 8,57 milliárd forint áll rendelkezésre. A keret az összetett kidolgozási igényű projektek tervezési és előkészítési munkáinak finanszírozását szolgálja, illetve hozzájárul a pályázatok beér- 2

3 kezését segítő projektgenerálási és szakértői tevékenységek megvalósításához. Technikai segítségnyújtásra 2,84 milliárd forint jut a KEOP kétéves keretéből. Célja az operatív program közreműködő szervezeteinek, a programmal kapcsolatos tevékenységeinek finanszírozása, monitoring bizottságok működtetése, értékelő, elemző tanulmányok készítésének, illetve az esetleges fordításoknak a költsége. Magyarország az első helyen áll az uniós környezetvédelmi projektekben az új tagállamok között. A kormány eddig 12 uniós környezetvédelmi nagyprojektről döntött, ezek döntő részét már kiküldte Brüsszelbe jóváhagyásra. A 12 nagyprojekt 5 hulladékgazdálkodási, 5 szennyvízkezelési és 2 árvízitározó-építési program összesen mintegy 155 milliárd forintnyi zöldberuházást generál. Az elmúlt két évben a KEOP pályázati felhívásaira eddig összesen 944 pályázat érkezett, amelyekből 382 részesült összesen 24 milliárd forint projekt-előkészítési támogatásban. A tavalyi év végéig több mint 154 milliárd forintot ítéltek meg a második projektmegvalósítási fordulóban, ez a teljes támogatási összeg 15 százaléka és 97 projektet jelent. A KEOP-ra eddig benyújtott összes pályázat csaknem ezer milliárd forint összértékű környezetvédelmi beruházást jelent. Amennyiben ezek a második fordulóban is támogatást nyernek, nagymértékben javítják az ország környezeti állapotát és új munkalehetőségeket teremtenek. A szakterületünket érintő pályázatokról: KEOP Települési szilárdhulladék kezelése A hulladékkezelés kérdése hazánkban különösen nagy jelentőséggel bír, mivel a nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott lerakóba lerakott hulladék veszélyezteti az ország rendkívül sérülékeny ivóvízbázisát. A települési szilárd hulladékok esetében a legfontosabb cél a hulladékmennyiség csökkentése mellett a komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása. A hangsúly a hulladék újrahasznosítására helyeződik át. További fontos szempont, hogy a rendszerek biztosítsák a hasznosítható hulladék begyűjtését a lakosságtól. A fenti célok megvalósítása érdekében a es időszakban az önkormányzatok és társulásaik 32,12 milliárd forint keretösszegig pályázhatnak minimum 100 millió forint értékű projektekkel. A pályázatokhoz biztosítandó önerő minimum mértéke 30%. A os időszakban az ISPA és a Kohéziós Alap 289,4 milliárd forintos támogatásával 13 ilyen hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása kezdődött el. KEOP Szennyvízelvezetés és -tisztítás A program elsődleges célja városaink, nagyközségeink szennyvíztisztításának hosszú távú megoldása, az ország lakosai számára a komfortos lakáshoz jutás esélyeinek növelése. Ennek keretében új szennyvíztisztító telepek, csatornahálózatok jöhetnek létre az országban, illetve most először lehetőség van arra is, hogy a gazdaságosan nem csatornázható településrészeken korszerű egyedi szennyvízkezelési kisberendezések fejlesztésében gondolkodó önkormányzatok támogatást kapjanak. A kétfordulós pályázati rendszerben az első fordulóra már jelenleg is sok pályázat érkezett, ezért a es időszakban a legsürgősebb, és évi határidős feladatokra a források indikatívan felosztásra kerültek: 294 milliárd Ft került elkülönítésre. A évi határidős feladatokra felhasználható tervezett keretösszeg: 65,07 milliárd Ft. KEOP Ivóvízminőség-javítás A KEOP keretében közel 200 milliárd Ft jut az ivóvízminőség javítására, ebből idén és jövőre 112 milliárd forint használható fel, de emellett a projekt-előkészítési keretből elkezdődhet valamennyi szükséges projekt tervezésének támogatása. A cél a program végére az, hogy mindenki jó minőségű vizet ihasson az ország bármely pontján. KEOP Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések A konstrukció célja az árvízvédelem legjobb gyakorlata ajánlásait szem előtt tartva az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése az állam feladatkörébe tartozó fejlesztésekkel a Tisza és Duna, valamint a mellékfolyóik mentén. A program keretében a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, valamint a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok pályázhatnak a es időszakban rendelkezésre álló 77 milliárd forintra, 100%-os támogatási intenzitás mellett. 3

4 KEOP Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések A programban az önkormányzatok és azok társulásai pályázhatnak minimum 100 millió forint és maximum 1000 millió forint beruházási költségű projektekkel, amelyek támogatására a es időszak alatt mintegy 6 milliárd forint áll rendelkezésre. A támogatás intenzitása 100%. KEOP Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése A kétfordulós pályázat célja a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program keretében megvalósuló, árapasztó tározókhoz kapcsolódó tájgazdálkodást lehetővé tevő vízi infrastruktúra (vízkormányzó létesítmények, csatornák, műtárgyak) kiépítése. Kerete a as időszakban 4,8 milliárd forint. KEOP Komplex vízvédelmi beruházások A pályázat célja a kiemelt vízvédelmi területeken a nagy tavainkat (Balaton Kis-Balaton, Velencei-tó, Fertőtó, Tisza-tó) és a különösen érzékeny felszíni vizeket (Ráckevei-Soroksári-Duna-ág, Szigetköz, Mosoni-Duna, Lajta) érintő komplex vízvédelem: a vízminőség-javítás és a szennyezés csökkentése. A es időszakban rendelkezésre álló keretre mintegy 48 milliárd forintra, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok pályázhatnak, 100%-os támogatási intenzitás mellett. KEOP A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring A felszíni és felszín alatti víztestek, valamint a védett területek állapotának ellenőrzése, az előrejelzés biztonságának növelése révén és a hasznosítás fenntartható mértékének pontosabb meghatározásán keresztül segíti a fenntartható fejlődést is. A program keretében két évre rendelkezésre álló mintegy 2,5 milliárd forintra a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a Magyar Állami Földtani Intézet pályázhat. A támogatás intenzitása 100%. KEOP Ivóvízbázis-védelem Az ivóvízbázisokat biztonságba kell helyezni (B komponens), amelynek első lépéseként a diagnosztikai fázis keretében vizsgálni szükséges a sérülékeny (A komponens) és távlati (C komponens) vízbázisok állapotát, és el kell készíteni a biztonságba helyezési tervet, amelyek alapján a vízbázisok védőterületeit határozat jelöli majd ki. Az A) komponensre önkormányzatok és társulásai, illetve a magyar állam mint tulajdonos nevében eljáró szervezet, míg a C) komponensre környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok pályázhatnak. A programban a rendelkezésre álló keret a es időszakban 4,31 milliárd forint, 100%-os támogatási intenzitással. KEOP A települési szilárdhulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése A Magyarországon található települési szilárdhulladék-lerakók nagy része felhagyott, bezárt, s rendezett rekultivációjuk, lezárásuk még nem történt meg. Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása és a környezetterhelés csökkentése, valamint a települések környezetének védelme érdekében térségi szinten rekultiválni kell a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelően bezárt, illetve felhagyott települési szilárdhulladék-lerakókat. A program keretében települési önkormányzatok és azok társulásai pályázhatnak, a ben rendelkezésre álló forrás közel 20 milliárd forint. KEOP Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése A támogatások odaítélésénél a változóban lévő uniós jogi szabályozás miatt egyelőre csak az állami és önkormányzati feladatokra lehet pályázni. A konstrukció keretében re 30 milliárd forint áll rendelkezésre. A szakmai prioritások érvényesítése érdekében azok a szervezetek kapnak meghívást a pályázatokra, amelyek már rendelkeznek tényfeltárási dokumentációval. A os időszakban a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok védelmére 5 projekt összesen 5,2 milliárd forint támogatást kapott. KEOP Vízgazdálkodási tervezés A program keretében a as időszakban rendelkezésre álló 3,5 milliárd forintra a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok pályázhatnak. A támogatás intenzitása 100%. KEOP Települési szilárdhulladék-lerakók kármentesítése A konstrukció céljai egyrészt a felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezettségének csökkentése a szennyezettség lokalizációjával és a szükséges műszaki beavatkozás elvégzésével; másrészt a szennyezett 4

5 települési hulladéklerakó környezetében található felszín alatti vizek elszennyezési mértékének csökkentése, a következő prioritás szerint: a 2000/60/EK számú Víz Keretirányelvvel harmonizáló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet értelmében december 22-ig a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területekre eső kármentesítési feladatok elvégzése (EUkövetelmény). A kétfordulós, meghívásos pályázat kerete a es időszakban 3,8 milliárd forint. A zöldtárca 20 milliárd forint megtakarítást vállalt 2009-ben A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) 20 milliárd forintos megtakarítást vállalt 2009-ben a kormány felé, amit a szaktárca az idén esedékes, a kiotói jegyzőkönyv szerinti kvótaértékesítések zárolásából fedez. A zöld Magyarország megteremtéséhez szükséges források az idén is rendelkezésre állnak a környezetvédelmi ágazatban, de a KvVM-nek is ki kell vennie a részét a kormányzati kötelezettségvállalásból, áll a szaktárca tájékoztatójában. A zöldtárca 4 milliárd forint működési forrás megtakarítására tett ígéretet, amelynek legkisebb részét a munka jelentős részét végző területi szervezetektől, illetve hatóságoktól vonják el, míg a legnagyobb, mintegy 45 százalékos megszorítás a környezetvédelmi miniszter kabinetjében történik. Szelektív felmérés 2008 A Köztisztasági Egyesülés tagszervezetei körében felmérést végzett 2008-ban a lakossági szelektív hulladékbegyűjtésről. A felmérés önkéntes alapú volt, melyben a 87 tagszervezetből 31 vett részt adatai közreadásával. A szelektív hulladékgyűjtésben érintett lakosszám házhoz menő gyűjtőjáratba bevont gyűjtőszigetek száma válogatóművi kapacitás A begyűjtött csomagolási hulladék A felméréssel érintett szelektív hulladékkezelés költsége összes árbevétele eredménye Fajlagos adatok: átlagos begyűjtött csomagolási hulladék átlagos begyűjtési veszteség egy gyűjtőszigettel ellátott lakosszám fő ingatlan db tonna/év tonna eft eft eft 8,53 kg/fő/év 37,22 Ft/kg fő/db (Megjegyzés: a felmérésben jelzett tonna csak lakossági csomagolási hulladék. A begyűjtött összes szelektív hulladék tonna volt.) 5

6 Mûanyaghulladék optikai válogatása Budapesten A szelektív hulladékgyűjtés népszerűségét a budapestiek körében jól mutatja az a tény, hogy amíg 2005-ben mintegy 915 tonna, addig 2008-ban összesen 3808 tonna műanyaghulladék gyűlt össze a gyűjtőszigetek sárga edényeiben és a hulladékudvarokban. A műanyaghulladékok mennyiségén belül 90%-ot az értékes másodnyersanyagot jelentő ásványvizes és üdítős PET palackok tettek ki. A műanyaghulladékok dinamikusan növekvő mennyiségét az azok kizárólagos kezelését és válogatását végző FE-Group Zrt. infrastruktúrája azonban már nem tudta hatékonyan kezelni, ezért olyan műszaki megoldást kerestek, amelynek alkalmazása révén növelhetik a vegyes műanyaghulladékból színük és anyaguk szerint szétválogatott műanyagok mennyiségét, miközben javíthatják a válogatás, ezáltal pedig a másodnyersanyag minőségét és piacképességét. A FE-Group Zrt. 400 millió forintos beruházással új, optikai elven működődő műanyaghulladék-válogató művet hozott létre Sírkert utcai telephelyén, melyből 50 millió forintot az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program (KMOP /B). pályázaton nyert el. Magyarország első optikai elven működő, modern hulladékválogató berendezése új dimenzióba helyezi a Buda pesten keletkezett műanyaghulladékok kezelését és feldolgozását, hosszú távú megoldást nyújtva a korábbi minőségi és kapacitási problémákra. Az optikai műanyaghulladék-válogató mű kapacitása a korábbi kézi válogatásra épülő rendszer duplája, azaz óránként 2 tonna, éves viszonylatban pedig 7200 tonna, amely mennyiségből a berendezés kiválogatja a mintegy 90%-nyi értékes másodnyersanyagot képező PEThulladékot. Az optikai műanyaghulladék-válogató mű lelke az úgynevezett piros szem (red way) rendszer, amely két lépésben különíti el egymástól a PVC-ből és a PETből készült műanyagokat. Az első fázisban az optikai érzékelő a futószalagon alatta nagy sebességgel elhaladó műanyaghulladékokra egy fénynyalábot bocsát, amelynek visszaverődéséből megállapítja, hogy az adott hulladéknak mi a jellemző alapanyaga. Ezt követően az optikai érzékelők után elhelyezett levegőfúvóka-sor megfelelő tagja, a másodperc tört része alatt, nagy nyomással kifújja a PVC-hulladékot és a PEThulladékot az egyéb műanyaghulladékok közül. (Az egyéb műanyaghulladékok közül a polietilén [HDPE, LDPE] flakonokat kézi válogatással válogatják ki, majd darálás után hasznosításra értékesítik.) A futószalagon továbbhaladó PET-palackok ezután a következő érzékelősorhoz érkeznek. Az itt elhaladó PET-palackokat alulról megvilágítják, de mivel a különböző színű palackokon másként törik meg és halad át a fény, a palackok felett elhelyezett optikai érzékelő az átszűrődő fény mennyisége és erőssége alapján meg tudja határozni a palackok színét, majd utasítást ad a második fúvókasor megfelelő fúvókáinak arra, hogy a különböző színű palackokat nagy nyomással egy-egy különböző szállítószalagra fújják. Így a kék színű, a víztiszta és az egyéb (zöld, sárga stb.) színű PET-palackok más-más futószalagokon, a szalag végén pedig a darálóban landolnak. A FE-Group Zrt ban egy közbeszerzési pályázat keretében nyerte el a fővárosban és egyes környező településeken szelektíven gyűjtött műanyaghulladékok kezelési és újrahasznosítási jogát, de azokat korábban csak alacsonyabb szintű feldolgozottsággal tudta értékesíteni. A vállalat 2007-ben 200 millió forintos beruházással egy PET-darálék-mosó berendezést helyezett üzembe, amely révén jelentősen tudta növelni a PEThulladék mint másodnyersanyag tisztaságát és értékét. 6

7 Elég egy kukás is az autóra (?) Valami ehhez hasonló mondat hangzott el egyik tagszervezetünknél a mindenáron megtakarítást elváró tulajdonostól! Elgondolkodtató, s meghökkentő elvárás. Persze ha jól belegondolunk, nem most, sokkal régebben fejlesztettek már ki Nyugat-Európában rakodó nélküli gyűjtőjárművet, ahol egyedül a gépkocsivezető irányítja a fülkéből a megfogó-beürítő szerkezetet. A legutóbbi IFAT-kiállításon Münchenben nagyot derült a bemutatót néző publikum, amikor a nem jó szögben álló 120 literes kukát hosszasan próbálta megölelni a fogókar, eredménytelenül: a gépkocsivezető kiszállt, és kézzel akasztotta fel az ürítőszerkezetre az edényt A bevezetőben idézett mondat viszont nem okozott derültséget a cég dolgozói körében! Felmerül a kérdés: a spórolós gondolatoknak mi szabhat határt? Van-e valamilyen szabályozás, ami átugorhatatlan keretet szab az ehhez hasonló ötleteknek? A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény a következő módon szabályoz: 44. (1) Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve, a hatásos védelmet amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem oldható meg, akkor biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések szükség szerinti együttes alkalmazásával kell megvalósítani. 51. (1) A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani. (2) Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad, és ilyen helyre csak erre is kiterjedő oktatásban (55. ) részesült munkavállalók léphetnek be. (4) Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a biztonságos munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására kell hozni. A veszélyforrást a törvény 87. -a értelmező rendelkezései az alábbiakban rögzítik: 13. Veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal öszszefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet. Veszélyforrás lehet különösen: a fizikai veszélyforrás, ezen belül a munkaeszközök, járművek, szállító-, anyagmozgató eszközök, ezek részei, illetve mozgásuk, termékek és anyagok mozgása, szerkezetek egyensúlyának megbomlása, csúszós felületek, éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok, tárgyak hőmérséklete, a munkahelynek a föld (padló) szintjéhez viszonyított elhelyezése, szintkülönbség, súlytalanság, a levegő nyomása, hőmérséklete, nedvességtartalma, ionizációja és áramlása, zaj, rezgés, infra- és ultrahang, világítás, elektromágneses sugárzás vagy tér, részecskesugárzás, elektromos áramköri vagy sztatikus feszültség, aeroszolok és porok a levegőben; a veszélyes anyag (lásd 12. pont); a biológiai veszélyforrás, ezen belül a mikroorganizmus és anyagcsereterméke, makroorganizmus (növény, állat); a fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel. Fentiekből következően megállapítható, hogy a címbeli kérdés/kijelentés nem önkényesen választható kategória! 7

8 Tilos a tolatás! Egy munkavédelmi ellenõrzés margójára Az elmúlt napokban az egyik tagszervezetünk telephelyén munkavédelmi ellenőrzés történt. Az ellenőrzés előzménye az volt, hogy a munkavédelmi felügyelő az utcán munkavégzés közben azt tapasztalta, hogy az egyik hulladékgyűjtő jármű úgy tolatott, hogy közben a hátsó fellépőn a gyűjtőedények beürítését végző dolgozók álltak. Ezzel megsértették a cég által kiadott Műveleti utasítást, ami ezt a cselekmény kifejezetten tiltja. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a jármű nem felel meg a Hulladékgyűjtő járművek és a hozzájuk tartozó beürítő berendezésekről szóló MSZ EN számú szabvány pontjában rögzített követelményeknek: Ha bárki a fellépőkön áll, a következőket kell automatikusan megakadályozni: a 30 km/h sebességnél gyorsabb közlekedést; a jármű hátramenetbe kapcsolását: lennie kell egy olyan kiegészítő vezérlő készüléknek, amely egy közlekedési vészhelyzetben áthidalja a hátramenetzárt. A vezérlő készüléket úgy kell elhelyezni, hogy azt a vezető vezetés közben elérhesse. Ennek a vészkapcsolónak le kell állítania mind a tömörítő szerkezetet,, mind a beürítő berendezést. A tömörítő szerkezet és a beürítő berendezés újra üzembe helyezése előtt az újraindításnak olyan kulccsal kell megtörténnie, amelyet a hulladékgyűjtő járműtől elkülönítve kell tartani Mivel a fenti követelményeknek nem felelt meg a gépjármű, ezért a munkavédelmi felügyelő a jármű működését a szabálytalanság kiküszöböléséig felfüggesztette. A vizsgált cégnél lévő 13 db célgép esetében 1 db célgépnél az elektronika utólag beépíthető, 2 db célgép esetében viszont nem, 10 célgép megfelelő. Szakterületünkön még mindig szép számmal üzemelnek olyan gépjárművek, amelyek nem rendelkeznek úgynevezett PSM elektronikával, enélkül pedig a hivatkozott szabványelőírások nem teljesíthetők! Először nézzük a szabvánnyal kapcsolatos szabályozást. A nemzeti szabványosításról szóló évi XXVIII. törvény értelmében: 6. (1) A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes. (2) Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat olyan nemzeti szabványra, amelynek alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az adott jogszabály vonatkozó követelményei is teljesülnek. A törvény kihirdetésekor a 6.. (1) bekezdése még kiegészült egy további feltétellel: 6. (1) A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes, kivéve, ha jogszabály kötelezően alkalmazandónak nyilvánítja. Ez az előírás január 1-től hatályát vesztette. Mit jelent tehát az önkéntes alkalmazás egy esetleges bírság esetén? Nyilvánvalónak tűnik, hogy a konkrét esetben a két, elektronikával nem rendelkező és nem beépíthető gépjármű vonatkozásában a szabvány előírásainak nem lehet megfelelni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a szabvány kihirdetése, azaz január hó előtt forgalomba helyezett célgépek esetében visszamenőleges hatályt nem állapíthatott meg! Fentiekből kitűnik, hogy a korábban üzembe helyezett gépek vonatkozásában nincs mitől tartani. Csakhogy: a vizsgált, és elmarasztalt cégnél a szabványra történő hivatkozás csak az egyik volt, a másik a cég által kiadott műveleti utasítás! A műveleti utasítás egyértelműen fogalmazott: ha hátul állnak, tilos tolatni! Mit lehet ilyenkor tenni? Egyik tagszervezetünknél a gépkocsivezető előtt kigyullad egy piros lámpa, alatta felirat: TOLATNI TILOS! 8

9 A szabványban rögzített feltételeknek annyiban megfelel, hogy a gépkocsivezető számára egyértelmű jelzést ad, annyiban viszont nem, hogy a tiltás nem társul a tolatás automatikus blokkolásával. Egy harmadik tagszervezetünk olyan reteszelőszerkezet kialakításán dolgozik, amelyik megvalósítja a szabvány előírását. A kérdés nem megkerülhető! A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény a munkavégzés tárgyi feltételeiről az alábbi szabályozást adja: 23. (1) A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a 21. (2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot kivéve a veszélyes technológia esetét szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti. Vagyis az időszakos biztonsági felülvizsgálat alkalmával a kérdésre valamilyen választ kell adnunk. Hogy ez mindenki számára egyértelmű és megnyugtató legyen, az Iroda az Országos Munkavédelmi és Munkabiztonsági Főfelügyelőség Munkavédelmi Főosztályához fordult állásfoglalásért. Kérdésünk az, hogy miként kell és lehet megfelelni a fentiekben idézett szabvány előírásainak, ha az műszakilag nem lehetséges. Ezek a gépjárművek a forgalomban miként vehetnek részt? Részt vehetnek-e valamilyen helyettesítő feltétellel: a hátramenet esetén a gépjárművezető előtt kigyullad egy piros fényjelzés mellett a TOLATNI TILOS! felirat? Ugyanígy a 30 km/h sebesség túllépésének tilalma? Milyen feltételekkel lehet biztosítani a szabvány hatálybalépése előtt üzembe helyezett gépjárművek esetében a tiltás megvalósítását anélkül, hogy ezek a gépjárművek véglegesen kiesnének az amúgy is rendkívül feszített munkarendből? Egyetértünk a szabvány előírásaival. Nem vitatjuk a konkrét ügyben kiszabott határozatot, csupán a megoldás elfogadott módozatait keressük a régóta üzemelő és műszaki okok miatt a fenti feltételeknek megfelelni nem tudó gépjárművek vonatkozásában! A válaszról azonnal értesítjük tagszervezeteinket. A munkáltató a dolgozó nyomában GPS-szel Az adatvédelmi biztos a helymeghatározó rendszerek használatáról A munkáltató akkor követheti GPS-szel, azaz műholdas helymeghatározó eszközzel a tulajdonában vagy bérleményében lévő gépkocsi mozgását, ha ahhoz megkapta a járművel közlekedő munkavállalója önkéntes és tájékozott hozzájárulását. A nyomkövető rendszer ebben az esetben is csak a munkaidő alatt működtethető foglalt állást az adatvédelmi biztos. Jóri Andráshoz egy cég dolgozója fordult kérdésével, amelyből kiderült: a vállalkozás GPS rendszert szerelt be járműveibe, amelyeket a dolgozók kötetlen munkaidejükben használnak. A kötetlen munkaidő ténye azonban megnehezíti, hogy különbséget tegyenek az autók hivatalos és magáncélú használata között. A munkavállalók nem írtak alá olyan munkaszerződés-módosítást, amelyben hozzájárultak volna a GPSadatok lekérdezéséhez. a cikk folytatódik a következő oldalon 9

10 Állásfoglalásában a biztos mindenekelőtt leszögezte, hogy a GPS rendszerből származó adatot a gépjárművet vezető, illetve a járműben tartózkodó személy személyes adatának kell tekinteni. Személyes adat pedig a törvény értelmében csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárult vagy ha azt a törvény elrendeli. Az adatkezelésnek ezen kívül meg kell felelnie a célhoz kötöttség és az arányosság elvének is. Ez azt jelenti, hogy az érintett hozzájárulásával logisztikai célból meg lehet határozni a jármű helyzetét. Csak azokat a dolgozókat lehet azonban ilyen módon követni, akiknek ellenőrzése a munkakörükből következően valóban elengedhetetlen, és az ellenőrzés nem valósítható meg más, enyhébb jogkorlátozással járó módon. Jóri András állásfoglalásában felhívta a figyelmet, hogy minden esetben szükséges a munkavállaló önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, amit az adatkezelővel kötött szerződés is tartalmazhat. Munkaidő után azonban ilyen személyes adatot a munkáltató nem kezelhet. Ezért a biztos egy lehetséges megoldásként azt ajánlja, hogy a munkaeszközként és magáncélra is használható járműveket szereljék fel egy kapcsolóval, amellyel a GPS szükség esetén kikapcsolható, vagy éppen üzembe helyezhető. A VPOP kampányt indít a termékdíj befizetésének ösztönzésére A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) tömegtájékoztatási kampánnyal kívánja felhívni az érintett cégek figyelmét a környezetvédelmi termékdíj befizetésére. A VPOP 2008-at a termékdíjra felkészítés időszakának tekintette, amely alatt a hatóságok egyeztetéseket folytattak az érintett nagyobb társaságokkal, szakmai szervezetekkel, érdekképviseletekkel, valamint a meghatározó hulladékhasznosítókkal is. A vám- és pénzügyőrség munkájának eredményeként 2008-ban mintegy 20 ezer termékdíjfizetőt regisztráltak, a becslések szerint 60 ezer érintett cégből, ami kétszerese a korábbi legmagasabb, 2004-es adatnak. A termékdíjból 27,4 milliárd forint bevétele keletkezett az államnak 2008-ban, az idei évi előirányzat pedig mintegy 22 milliárd forint. a késedelmi pótlék csak a jegybanki alapkamat kétszerese, míg a hatóság a termékdíj duplájának megfelelő összeg kifizetését is elrendelheti a díj befizetésének elmulasztásakor. A fizetési nehézségekkel küzdő cégek kérhetik a termékdíj részletfizetését, illetve halasztott fizetését is. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) véleménye szerint a termékdíjat fizetők körének meghatározása filozófiai kérdés. A jelenlegi szabályozás lényege, hogy nem a csomagolóanyagok gyártóit, hanem azok felhasználóit kötelezi fizetésre, ezzel ösztönözve őket az olcsóbb, természetbarát megoldások használatára. A hatóság a bírságolás helyett elsőként a meggyőzés eszközével kíván élni, így reklámokkal, valamint egy tematikus honlappal kívánja felhívni az érintettek figyelmét a termékdíj-fizetési kötelezettségre. Ezt mutatja például, hogy a késedelmes saját bevallás esetén 10

XVI. évfolyam 4. (167.) szám 2008. június hó

XVI. évfolyam 4. (167.) szám 2008. június hó Tartalom 2009. július 15-ig az összes nem megfelelő hulladéklerakó be fogjuk zárni 2. old. Perelhető a díjhátralék 3. old. Ismét a lakossági szelektív hulladékgyűjtés definíciójáról 3. old. Összefoglaló

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1 E (1) 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására FELHÍVÁS szakaszolt projektek megvalósítására A Felhívás címe: Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2 Magyarország

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

Vállalkozói hírlevél

Vállalkozói hírlevél Vállalkozói hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre,

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény 1 a környezetvédelmi termékdíjról (Ktdt.) Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány SZEMÉTDOMB AZ ÚJKOR HAJNALÁN AVAGY HULLADÉKGAZDÁLKODÁS AZ EURÓPAI UNIÓS

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erõforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi LXXXV. törvény 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 A 2013.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Előterjesztés a Kormány részére A HULLADÉKRÓL. szóló törvényről

Előterjesztés a Kormány részére A HULLADÉKRÓL. szóló törvényről VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/2156/ /2011 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2011. november 2-án Előterjesztés a Kormány

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet költségvetése - a kormányprogram célkitűzéseinek megvalósítása érdekében - biztosítja a 2003-ban megkezdett szakmai programok folytatásához szükséges

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

MEGHÍVÓ Tisztelt Tagtársunk! Tartalom. 2008. 1. szám. Nagy szeretettel meghívjuk Önt Autó Márkakereskedôi Bálunkra! www.gemosz.hu

MEGHÍVÓ Tisztelt Tagtársunk! Tartalom. 2008. 1. szám. Nagy szeretettel meghívjuk Önt Autó Márkakereskedôi Bálunkra! www.gemosz.hu 2008. 1. szám Fôbb támogatóink: Vállalkozók Napja 2007. december 7. 2007. december 7-én, immár 9. alkalommal adta át a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) az ország legkiválóbbjainak

Részletesebben

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága

Civil hírlevél. Támogatások...2. oldal. Intézményi hírek...11. oldal. Impresszum. Kiadja: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kommunikációs Igazgatósága Civil hírlevél Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2007. évi 5. számát olvassa. Célunk, hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívjuk a figyelmet a legújabb döntésekre, tervekre,

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12)

A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12) Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 2012. év A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12) Budapest, 2011. szeptember 15. Verziószám: 1.0.01 1/42 Országos Gyűjtési és Hasznosítási

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HALÁSZTELEK TELEPÜLÉSEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HALÁSZTELEK TELEPÜLÉSEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HALÁSZTELEK TELEPÜLÉSEN Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

www.termekdijszakerto.hu

www.termekdijszakerto.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben