TÉLI MUNKAREND 2014/2015. év MELLÉKLETEK. B u d a p e s t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉLI MUNKAREND 2014/2015. év MELLÉKLETEK. B u d a p e s t"

Átírás

1 TÉLI MUNKAREND 2014/2015. év MELLÉKLETEK B u d a p e s t

2 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. sz. melléklet Ügyeleti és információs szolgálatok 2. sz. melléklet Korábbi téli és közútadatok Gépi úttisztítási Üzem 3. sz. melléklet Fővonali- és mellékútvonali járatok elosztása 4. sz. melléklet Fővonali járatok leírása 5. sz. melléklet Mellékútvonali járatok leírása Kézi úttisztítási és Műtárgy takarító Üzem 6. sz. melléklet Kézi feladatot végző egységek téli eszközállománya 7. sz. melléklet Kézi síkosság-mentesítési és hó-eltakarítási feladatok 8. sz. melléklet Kisgépes síkosságmentesítő járatok leírása 9. sz. melléklet Kerékpárutak jegyzéke 3. oldal 9. oldal 12. oldal 13. oldal 98. oldal 143. oldal 145. oldal 170. oldal 184. oldal 10. sz. melléklet Aluljárók jegyzéke Fontosabb információk 188. oldal 11. sz. melléklet Főbb egészségügyi intézmények címjegyzéke 12. sz. melléklet Hószállítási ütemterve 13. sz. melléklet Lakótelepek jegyzéke, a hó-takarítási munkák fontossági sorrendje 14. sz. melléklet Védett fasorok 190. oldal 195. oldal 196. oldal 203. oldal

3 Vezető ügyeletesek névsora 3 1. sz. melléklet FORGALMI vezető ügyeleti szolgálat Név, beosztás Lakcím Mobil telefon Czakó János csoportvezető Budakeszi, Reviczky J. u / Kozma Péter diszpécser Gyál, Gárdonyi Géza u / Nagy László műszaki vezérigazgató-helyettes Bp.XVIII., Dobozi u / Ruscsák Béla főmunkatárs Bp.IX., Ipar u / Szabó Béla csoportvezető Bp.XIV., Ond vezér útja / Török Loránd fődiszpécser Isaszeg, Csengeri u / Varga László köztisztasági igazgató Bp.XV., Ady Endre u / A forgalmi vezető ügyeletes feladatai Az ügyeleti szolgálat megkezdését köteles a TISZ-en bejelenteni, készenléti szolgálat esetén legalább telefonon, aktív szolgálat esetén személyesen köteles tájékozódni a munkálatokat befolyásoló tényezőkről (várható időjárás, személyi- és munkagépállomány, folyamatban lévő munkák, feladatok stb.). Készenléti szolgálat ideje alatt elérhetőnek kell lennie és a TISZ információja alapján, szükség esetén az aktív szolgálatot megkezdeni. Aktív szolgálatnál a vezető ügyeletes a kiadott rendelkezéseit a TISZ-en keresztül hajtatja végre. Az ügyeleti szolgálat ideje alatt a TISZ-en minden fontosabb intézkedést regisztráltat, a rendszeresített Forgalmi Ügyeletesi Napló -ban maga az ügyeletes is rögzíti a szolgálati ideje alatt történt legfontosabb eseményeket. Indokolt esetekben az időjárási helyzetnek, illetve előrejelzéseknek megfelelően elrendeli a szükséges készenlétet vagy területellenőrzést (riasztást). Az adott körülményeknek megfelelően ha szükséges a részvénytársaság vezérigazgatójától előzetesen kapott engedély alapján elrendeli a hómunkás felvételt. Munkája során a fővárosi közlekedés üzemeltetőinek (BKV Zrt. stb.) megfelelő szerveivel rendszeres kapcsolatot tart a TISZ-en keresztül és intézkedéseinél figyelembe veszi az általuk jelzett igényeket is. Munkairányítói tevékenysége során törekednie kell a hatékonyságot és gazdaságosságot egyidejűleg biztosító optimális humánerő- és eszközkapacitás-felhasználásra. Külön gondot kell fordítania a kiemelt és frekventált útvonalak és területek hó-eltakarítására, síkosság-mentesítésére. Amennyiben a havazás a délutáni csúcsforgalom időszakára esik, gondoskodik arról, hogy az esti kivonuláskor első ütemben kerüljön sor a Kis- és Nagykörút, a Rákóczi út, valamint az Andrássy út hó-eltakarítására, síkosságmentesítésére. A szükséges tájékozottsággal rendelkeznie ahhoz, hogy az egyes munkavégzési technológiák (szórás, seprés, ekézés) alkalmazására megfelelően tudjon intézkedni. Az ehhez szükséges ismeretek megszerzéséhez az elvi irányítás mellett köteles területi ellenőrzéseket végeznie, amelynek tapasztalatait a gyakorlati irányításban kell felhasználnia. Az egységek ellenőrzése során kiemelt figyelmet kell fordítania a munkafegyelemre, a személyi és célgépállomány munkavégzésre való alkalmasságára, a munkakörülmények megfelelőségére. A munkavégzés koordinálása érdekében személyesen, vagy a TISZ-en keresztül rendszeres kapcsolatot tart a műszaki, illetve az anyagellátási vezető ügyeletessel. A IV. fokozat életbelépése esetén vagy amennyiben nagyobb volumenű feladatok végzésére kerül sor feladatait a TKB intézkedései alapján végzi.

4 4 MŰSZAKI vezető ügyeleti szolgálat Műszaki vezető ügyeletesek névsora Név, beosztás Lakcím Mobil telefon Egri László mb. műszaki igazgató Bp. III., Apátkút u / Földesi Ferenc - üzemvezető Vác, Somogyi u / Keresztes István üzemvitel irányító Bp. VII., Akácfa u /2/a 30/ Nagy Richárd üzemvezető Bp. XIII., Visegrádi u. 18/b. 30/ Strang Tibor - üzemvezető Bp. XI., Fraknó u. 28/b 6/19 30/ A műszaki vezető ügyeletes feladatai Az ügyeleti szolgálat megkezdését köteles a TISZ-nek bejelenteni, továbbá tájékozódni a karbantartási és javítási munkák állásáról, a célgépek üzemképességéről, valamint a hóeltakarításhoz és síkosság-mentesítéshez szükséges berendezések és eszközök rendelkezésre állásáról. Készenléti szolgálat ideje alatt köteles otthon tartózkodni és szükség esetén a szolgálatot azonnal megkezdeni. Rendszeres kapcsolatot tart a TISZ-szel, illetve szükség szerint tájékoztatást ad a műszaki egységek tevékenységéről, az üzemképesség állásáról és a karbantartó létszámról. A munkavégzés koordinálása érdekében kapcsolatot tart személyesen, vagy a TISZ-en keresztül a forgalmi, illetve az anyagellátási vezető ügyeletessel. Szervezi és végzi a karbantartási és javítási munkák gyakorlati irányítását és ellenőrzését. Rendszeresen ellenőrzi a karbantartó egységek létszámát, munkával való ellátottságát, a munkafegyelem, a munkarend és a munkavédelmi előírások betartását. A rendszeresített Műszaki Ügyeleti Napló ba a szolgálatot, a szolgálat ideje alatt tett intézkedéseket és az ellenőrzés alkalmával észlelteket, mind a hiányosságokat, mind pedig az eredményeket illetően rögzíteni köteles. Az ügyeleti szolgálat átadás átvétel alkalmával a téli munkára igénybe vehető gépjárműparkról, a rendelkezésre álló karbantartó és szerelő létszámról állományonkénti kimutatást köteles készíteni műszaki egységenkénti bontásban. A műszaki vezető ügyeletes szolgálatának időtartama alatt a műszaki feladatok maradéktalan ellátásáért egy személyben felelős. A IV. fokozat életbelépése esetén, vagy amennyiben nagyobb volumenű feladatok végzésére kerül sor feladatait a TKB intézkedései alapján végzi.

5 5 ANYAGELLÁTÁSI vezető ügyeleti szolgálat Vezető ügyeletesek névsora Név, beosztás Lakcím Mobil telefon Sándor Edit Angéla MBA oszt.vezető Solymár, Koppány Márton u / Tóth György anyagbesz. csop.vez. Bp. XIII., Angyalföldi út 17.II / Csikós Sándor készl. és log.csop.vez. Pomáz, Május 1. út / Boricza István koordinátor Kerepes, Szőlő dűlő 6079 hrsz. 30/ Ujvári Gyula - beszerző Bp. XIII., Angyalföldi u. 24/c 30/ Péter Olga beszerzési főmunkatárs Halásztelek, Hold u. 1217/33 (16/b) 30/ Az anyagellátási vezető ügyeletes feladatai - a szükséges szakszerelő munkák anyagellátásának folyamatos biztosítása, - az igényelt és raktárkészleten lévő célgépalkatrészek folyamatos felügyeletének biztosítása, - rendkívüli alkatrészigények beszerzésének teljesítése a külső beszállítókon keresztül, - folyamatosan gondoskodik a hintőanyag-tárolókban lévő készlet pontos nyomon követéséről és a hintőanyag mozgás mérlegeléséről - folyamatosan gondoskodik a mérlegelt hintőanyag informatikai rendszerben való rögzítéséről - folyamatosan gondoskodik a hintőanyag-tároló helyek megfelelő töltöttségéről, amelynek érdekében beszállításokkal vagy átszállításokkal biztosíthatja az kívánt töltöttséget, - a fenti töltöttségi szint általános biztosításához szükséges utántöltéseket az ez irányú ellenőrzések tapasztalatai alapján megszervezi, - folyamatosan egyeztet a Közterületi Igazgatósággal a hintőanyag igényekhez igazodó, tároló- helyek közötti szállításáról, - folyamatosan ellenőrzi a külső szerződött partnerrel egyeztetett szállítási igények végrehajtását, - az igényelt és raktárkészleten lévő anyagok folyamatos biztosítása a felhasználók számára, - az igényelt üzemanyag-felvételi lehetőség biztosítása, - az üzemanyag és kenőanyag folyamatos pótlása, Megszervezi a Téli Munkarendben rögzített egyes készenléti fokozatnak megfelelő vonatkozó feladatok végrehajtását, melyet a részvénytársaság vezérigazgatója, illetve a műszaki vezérigazgató-helyettese rendel el. Az anyagellátási vezető ügyeleti szolgálat beosztását előzetesen írásban megküldi a TISZ-nek. Az anyagellátási vezető ügyeletes a TISZ-szel rendszeres kapcsolatot tart, és szükség szerint tájékoztatást ad a kiszolgáló egységek (raktárak, üzemanyag kutak) tevékenységéről. A vezető ügyeletesnek rendszeresen ellenőriznie kell a kiszolgáló egységek: - létszámát, - munkával való ellátottságát, - a munkafegyelem, munkarend, a munkavédelmi és ÁNTSZ-előírások betartását, valamint az ittasságot.

6 6 Vezető ügyeletes szolgálatának időtartama alatt a felsorolt feladatok maradéktalan ellátásáért személyében felelős. Erre a célra rendszeresített Ügyeleti Napló -ban a szolgálatot, a szolgálat ideje alatt tett intézkedéseket és az ellenőrzés alkalmával tett észrevételeket, mind pedig a hiányosságokat, eredményeket rögzíteni kell. Az ügyeleti szolgálat átadás-átvétel alkalmával a rendelkezésre álló létszámról a vezető ügyeletes kimutatást köteles készíteni, kiszolgáló egységenkénti bontásban. Rendszeres kapcsolatot tart a TISZ-szel, illetve szükség szerint tájékoztatást ad az elvégzett feladatokról. A IV. fokozat életbelépése esetén, vagy amennyiben nagyobb volumenű feladatok végzésére kerül sor feladatait a TKB intézkedései alapján végzi.

7 7 TELEPI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT A Telepi Információs Szolgálat (továbbiakban: TISZ) személyi állománya a műszaki vezérigazgató-helyettes és a köztisztasági igazgató javaslata alapján a dél-budapesti gépi úttisztítási üzemegység forgalmi szolgálatának állományából és más területről esetlegesen átirányított munkavállalókból kerül összeállításra, a humánpolitikai igazgató és érdekképviseletek hozzájárulásával. Működési ideje a Téli Munkarend életbe lépését követően először elrendelt II. fokozat vagy havária helyzet szerinti munkavégzés kezdetétől a Téli munkarend végrehajtási időszakának végéig tart. A szolgálat munkarendje a dél-budapesti gépi úttisztítási üzemegység forgalmi szolgálatának 7/24 órás munkarendjéhez igazodik. A TISZ tagjainak szakmai irányítását hétköznapokon a központi munkaidőben a délbudapesti gépi úttisztítási üzemegység vezetője, munkaidőn túl, valamint pihenő- és ünnepnapokon a beosztás alapján szolgálatban lévő forgalmi vezető ügyeletes végzi. A TISZ elérhetőségei: illetve Feladatai: Elsődleges elvárás a TISZ-től, hogy minden olyan információ birtokában legyen, amely a Társaság téli munkájával kapcsolatos. Ilyenek: - a szolgálatban lévő, illetve munkavégzésre alkalmazható személyi állományra, összetételére, - a rendelkezésre álló célgépállomány nagyságára, összetételére, - a folyamatban lévő, illetve az elvégzendő munkák jellegére, mértékére, - az operatív egységektől származó, közterületek állapotára, - a közlekedési helyzetre, illetve esetleges forgalmi zavarokra, - vezetői intézkedést igénylő helyzetekre stb. vonatkozó ismeretek. További feladatok: - megkeresések, vezetői intézkedések kezelése, regisztrálása, - a vezető ügyeletesek TISZ-en keresztül kiadott rendelkezéseinek naplózása, a rendelkezések végrehajtásának figyelemmel kísérése, és a végrehajtásról az intézkedést kiadató szükség szerinti tájékoztatása, - a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága ügyeleti és információs központjától érkező megkereséseket különös gonddal kezeli, szükség esetén a megkeresés tárgyával kapcsolatos visszajelzésről gondoskodik, a központtal az információk korrekt, szabályszerű átvételét-átadását biztosító, szükségszerű munkakapcsolatot tart fenn. - napi összesítő tájékoztatás készítése a köztisztasági igazgató, a műszaki vezérigazgató-helyettes és a forgalmi ügyeletes részére,

8 8 - a Részvénytársaság hatékony téli munkavégzése koordinálásának és az ehhez szükséges információ-átadások érdekében helyzettől függően telefonos vagy a TISZ hivatali helyiségében történő személyes kapcsolattartás a vezető ügyeletesekkel, valamint az operatív egységek forgalmi szolgálataival, közterületi ellenőreivel, szükség esetén a közvetlen munkát végző munkavállalótól. - felettes és társszervezetek ügyeletei, vezetők, operatív egységek szolgálatai, illetve Társaságon belüli ügyeleti szolgálatok részére szükségszerű értesítések megtétele ezek naplózása, - feladatai végzéséhez az elektronikus, telefonos kommunikáció mellett a társasági URH-rendszer használata is biztosított, amelynek révén az operatív egységekkel, vezetőkkel feladatorientált kapcsolat tartható, illetve tartandó, - igény esetén az elektronikusan nyomon követhető gépjárművek, célgépek munkavégzéséről, mozgásáról munkavégzési körülményeiről lekérdezéseket hajt végre a rendelkezésére álló, - meteorológiai és az FKF Nonprofit Zrt-t érintő média- és egyéb információkról a külön meghatározott körbe tartozók tájékoztatása, (Az elektronikus levélben kapott értesítéseknél, riasztásoknál a TISZ köteles a címzettek listája alapján meggyőződni arról, hogy az előrejelzést valamennyi érintett megkapta. Amennyiben szükséges, az értesítés továbbküldésével kell gondoskodni az információ érintettek számára történő rendelkezésre állásáról.) - a téli munkavégzés helyzetéről a TKB naprakész tájékoztatása. A IV. fokozat életbe lépése esetén, vagy amennyiben nagyobb volumenű feladatok végzésére kerül sor, feladatait a TKB kiegészítheti.

9 9 2. sz. melléklet Korábbi téli és közútadatok Leesett hó mennyisége (cm) Felvett hómunkások összesített létszáma (fő)

10 10 Síkos és havas napok száma Az összes téli célgépállomány alakulása (db)

11 11 A főváros kiépített közútjainak hossz- és felületadatai burkolatnemenként (2013. december 31.) Burkolat neme Úthossz [m] Útfelület [m 2 ] Térkő Nagykő Kiskő Keramit Díszkő Beton Hengerelt aszfalt Öntött aszfalt Aszfalt makadám Portalanított makadám Kötőanyag stabilizáció Vizes makadám Kiépített összesen Javított föld Föld Ö S S Z E S E N

12 12 3. sz. melléklet Fővonali és mellékútvonali járatok elosztása Gépi úttisztítási üzem Dél-budapesti üzemegység Fővonali járat 43 db és 83. számúak (a járatok közül kettő osztott járat) Mellékútvonali járat 60 db VIII/1 től VIII/5 ig, IX/1 től IX/4 ig, X/1 től X/5 ig, XI/1 től XI/7 ig, XVII/1 től XVI/9 ig, XVIII/1 től XVIII/8 ig, XIX/1 től XIX/5 ig, XX/1 től XX/3 ig, XXI/1 től XXI/5 ig, XXII/1 től XXII/6 ig, XXIII/1 től XXIII/3 ig Észak-budai üzemegység Fővonali járat 18 db számúak Mellékútvonali járat 18 db I/1, II/1 től II/5 ig, II/1 től III/7 ig, XII/1 től XII/5 ig, Észak-pesti üzemegység Fővonali járat 24 db számúak Mellékútvonali járat 26 db IV/1 től IV/3 ig, VI/1 től VI/2 ig, VII/1 től VII/2 ig XIII/1 től XIII/5 ig, XVI/1 től XVI/6 ig, XV/1 től XV/4 ig, XVI/1 től XVI/4 ig, Kézi úttisztítási üzem Főfelügyelői üzemegység Gyalogutak és járdák Kézi Operatív üzemegység Kisgépes járat 12 db I. ütem 1-6. számúak, II. ütem számúak. Kerékpárutak A járatba nem osztott útvonalak hó- és síkosságmentesítésére vonatkozó fontossági sorrend megállapítása az érintett egység feladata és felelőssége.

13 13 4. sz. melléklet V., VI., VII., VIII., XIII. kerület területe Pesti Kiskörút, Bajcsy Zsilinszky út 2 db szóró ekéző FŐVONALI járatok leírása 1. sz. fővonali járat Autóbuszvonalak: 9, 15, 909, 950,950/A, 966, 979, 979/A,115,109,191,291,124 Útvonal hossza: 15 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 53 km Munkakezdés: Fővám tér Szabadság híd, Vámház krt., Kálvin térnél jobbra Üllői út, Üllői út a Kőér úti felüljáróig, felüljáró alatt balra megfordulva visszafele az Üllői úton a Kálvin térig jobbra Múzeum krt. tovább Károly krt. tovább Deák tér, tovább Bajcsy Zsilinszky út, Nyugati téri felüljáró alatt vissza Bajcsy Zsilinszky út, tovább Károly krt., tovább Múzeum krt., tovább Vámház krt., tovább Szabadság híd. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

14 14 IX., XX. kerület területe Közraktár u., Soroksári út, Helsinki út 2. sz. fővonali járat Autóbuszvonalak: 15, 23, 23E, 54, 55, 66, 115, 119, 166, 179, 918, 923, 948, 979, 979/A Útvonal hossza: 20 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 44 km Munkakezdés: Petőfi híd (többször ellenőrizni), Boráros tér Petőfi híd oda-vissza, jobbra Boráros tér, tovább Közraktár u., balra Közraktár szervizútja, balra Közraktár u., jobbra Csarnok tér körbe, balra Közraktár u., tovább Boráros tér, tovább Soroksári út, tovább Helsinki út, jobbra Meddőhányó utca, Vizisport, Téglaégető u, Teremszeg utca, Zamárdi utca, Vízisport utca, és vissza ugyanez a 119-es busz vonalán: ( Meddőhányó u, Zodony u, Téglaégető u, Teremszeg u, Zamárdi u, Vizisport u) vissza Helsinki út, tovább Soroksári út, tovább Boráros tér. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

15 15 VI., VII., VIII., IX., XIII. kerület területe Petőfi híd, Nagykörút 3. sz. fővonali járat Autóbuszvonalak: 9, 26, 91, 160, 191, 206, 212, 226, 260, 291, 923, 934 Útvonal hossza: 26 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 40 km Munkakezdés: Petőfi híd (többször ellenőrizni) budai hídfő Petőfi híd, tovább Ferenc krt., tovább, József krt., tovább Erzsébet krt., tovább Teréz krt., tovább Szt. István krt., tovább Margit híd (csak ekézve), jobbra Árpádfejedelem út, jobbra Lipthay u., jobbra Margit híd (csak ekézve), tovább Szt. István krt., tovább Teréz krt., tovább Erzsébet krt., tovább József krt., tovább Ferenc krt., tovább Petőfi híd. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

16 16 4. sz. fővonali járat I., V., VII., VIII., X., XIV., XVI. kerület és Kerepes területe Erzsébet híd, Szabad sajtó út, Kossuth L. u., Rákóczi út, Baross tér, Kerepesi út 2 db szóró ekéző Autóbuszvonalak: 5, 7, 8, 44, 45, 92, 95, 107, 112, 133, 173, 178, 931, 956, 26, 91, 191, 206, 212, 906, 7E, 173E, 908, 990 Trolibuszvonalak: 80 Útvonal hossza: 42 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 85 km Munkakezdés: Erzsébet híd (többször ellenőrizni) budai hídfő Erzsébet híd, Szabad sajtó út, Ferenciek tere, Kossuth Lajos u., Rákóczi út, Baross tér, vissza Baross tér, Rákóczi út, Kossuth Lajos u., Szabad sajtó út, Erzsébet híd, jobbra Gellért felső rkp., jobbra Döbrentei tér, jobbra Erzsébet híd, tovább a fenti útvonalon a Baross térig, tovább Kerepesi út, tovább Veres Péter út, Szabadföld út, Szabadság út, a Flór Ferenc Kórházig, vissza ugyanezen a vonalon, tovább Kerepesi út, Rákóczi út, Kossuth Lajos u., Szabad sajtó út, Erzsébet híd. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

17 17 5. sz. fővonali járat I., XI., XII. kerület területe Hegyalja út, BAH felüljáró,budaörsi út, Alkotás út, Nagyszőlős út Autóbuszvonalak: 8, 39, 40, 40E, 53, 102, 112, 139, 150, 150E, 153, 212, 239, 240, 240E, 272, 907, 908, 940, 956, 960, 972, 973, 990, Útvonal hossza: 21 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 38 km Munkakezdés: Erzsébet híd pesti hídfő Erzsébet híd, Hegyalja út, BAH felüljáró (többször ellenőrizni), tovább Budaörsi út, Őrmezői aluljárón keresztül vissza Budaörsi út, jobbra Nagyszőlős út, tovább Budaörsi út, kifelé Őrmezői aluljárón keresztül, vissza Budaörsi út, BAH csomóponton keresztül, Benzinkútnál vissza, balra Alkotás út a Magyar Jakobinusok teréig, vissza Alkotás út, BAH csomóponton keresztül, balra Hegyalja út az Erzsébet híd budai hídfőig. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

18 18 6. sz. fővonali járat IX., XI. kerület területe Irinyi József u., Soroksári út, Karinthy Frigyes út, Október 23. u., Boráros tér Autóbuszvonalak: 15, 23, 23E, 40E, 53, 54, 83, 86, 115, 150, 212, 250, 272, 918, 923, 940, 966 Útvonal hossza: 29 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 66 km Munkakezdés: Soroksári út, Határ út kereszteződés Soroksári út, tovább Boráros tér, jobbra Petőfi híd (csak ekézve, szórás nélkül), tovább Irinyi József u., tovább Október 23. u., tovább Bocskai út a Karolina útig, vissza Bocskai út, jobbra Kosztolányi Dezső tér, jobbra Bukarest u. a távolsági busz végállomás körbe, tovább a Kosztolányi Dezső tér körbe, jobbra Bocskai út, tovább Október 23. u., tovább Irinyi József u., tovább Petőfi híd (csak ekézve, szórás nélkül), jobbra Boráros tér, tovább Közraktár u., jobbra Bakáts u., balra Lónyay u., jobbra Kálvin tér, Ráday u. jobbra (munkavégzés nélkül) Lónyay u. jobbra Kálvin tér, jobbra Üllői út, jobbra Kinizsi u., jobbra Közraktár u. a Vámház krt.-ig, vissza Közraktár u. a Boráros térig, tovább Soroksári út a Határ útig. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

19 19 XI. XXII. kerület területe Építész u., Tóth József u., Háros u., Gádor u. 7. sz. fővonali járat Autóbuszvonalak: 33, 58, 114, 141, 213, 214, 233, 250, 251, 941, 973 Útvonal hossza: 41 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 44km Munkakezdés: XI. Tóth József u., Nagytétényi út kereszteződés Fehérvári út, tovább Leányka u. felüljáró (többször ellenőrizni) csak ekézve, Savoya tér körbe, tovább Kossuth L. u. (csak ekézve), jobbra Tóth J. u. balra Temető tovább Mező u. balra Ferenc u. balra Pannónia u. balra Tóth J. u. tovább a Gádoron jobbra Kertész u. tovább Falka u. balra Arany J. u. balra Regényes u. jobbra Remete u. jobbra Tegzes u. Kapisztánnál balra Pattantyú u. Tanító u. a 70-es útig, aztán megfordulva vissza jobbra Regényes utcáig és onnan balra Kiránduló u. jobbra Kertész u. jobbra Gádor u. tovább Gádor u. jobbra Háros u. a Balatoni útig, vissza Háros u. balra Gádor u. tovább az 58-as busz vonalán a Nagytétényi útig. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

20 20 8. sz. fővonali járat XI. kerület területe Sasadi út, Törökbálinti út, Hóvirág u., Gazdagréti út, Rétköz u., Irhás árok u. 2 db szóró ekéző Autóbuszvonalak: 8, 53, 139, 153, 239, 908 Útvonal hossza: 37 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 45 km Munkakezdés: Budaörsi út, Sasadi út kereszteződés Sasadi út, tovább Márton Áron tér, tovább Hóvirág u. a busz végállomásig, vissza Hóvirág u., jobbra Törökbálinti út, jobbra Irhásárok u. vissza Irhásárok u., balra Törökbálinti út, tovább Márton Áron tér, jobbra Sasadi út, jobbra Budaörsi úton csak ekézve a Gazdagréti útig, jobbra Gazdagréti út, tovább Rétköz u., balra busz végállomás körbe vissza Rétköz u., balra Gazdagréti út a Budaörsi útig, vissza a Gazdagréti út, tovább Irhásárok u., vissza Irhásárok u., balra Törökbálinti út, jobbra Sasadi út a Budaörsi útig, vissza Sasadi út balra Háromszék u. a Rétköz utcáig vissza Háromszék u. balra Beregszász út a Törökbálinti útig vissza Beregszász út a Budaörsi útig vissza Beregszász út jobbra Háromszék u. a Sasadi útig. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

21 21 9. sz. fővonali járat XI. XXII. kerület területe Péterhegyi út, Neszmélyi u., Menyecske u., Tétényi út, Etele út, Sáfrány u. Fehérvári út, Savoya Park Autóbuszvonalak: 7, 33, 33E, 103, 114, 141, 149, 150, 150E, 173, 213, 214, 907, 941, 973, Útvonal hossza: 23 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 28 km Munkakezdés: Péter hegyi út, Keserű-víz forrásánál Péter hegyi út tovább Horogszegi határsor, tovább Tordai u. balra Hittérítő u. a buszvégállomásig vissza Hittérítő u., jobbra Vadászforduló u. körbe, jobbra Hittérítő u., jobbra Tordai u., tovább Horogszegi határsor tovább Péter hegyi út jobbra Alabástrom u. a 41-es busz vonalán utána egyenesen a Bazsalikom úton a Ringló u.-ig, balra a Ringlón a Mustár u.-ig ott balra a buszfordulóig tovább Kővirág sor balra Ady E. u., Anna u.-ig balra Plébánia út a Panorámáig balra Panoráma u. balra Tatárka u. jobbra Vincellér u. tovább Hittérítő tovább Tegzes, tovább Tordai, Horogszegi, Péter hegyi, jobbra Alabástrom, jobbra Bazsalikom, balra Kecskeméti balra Duránci jobbra Hunyadi M. u. a Leányka útig vissza Hunyadi M. u. tovább a 41-es busz vonalán, jobbra Péter hegyi út, balra Neszmélyi u. jobbra Menyecske u. vissza Neszmélyi u. a Budaörsi útig Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

22 22 9/b. sz. fővonali járat XI. kerület területe Fehérvári út, Tétényi út, Etele út, Savoya Park 1 db szóró-ekéző Autóbuszvonalak: 3, 7, 14, 33, 58, 103, 114, 133, 149, 173, 213, 214, 233, 250, 973 Járat hossza: 26 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása-ekézése: 56 km Munkakezdés: Fehérvári út - Október 23. utca kereszteződése Fehérvári út a Móricz Zsigmond körtérig, ott megfordulva vissza Leányka felüljáróig, tovább Kossuth Lajos az Anna útig, ott balra a Mária Teréziára, tovább Leányka felüljáró, utána Savoya park körbe, utána Kitérő, tovább Hunyadi János u., tovább Mezőkövest, jobbra Fehérvári út, jobbra Vegyész u. a Hunyadi János útig, vissza Vegyész, jobbra Fehérvári út a Kondorosi útig, ott balra, tovább Kondorosi út, balra Sáfrány út, busz fordulónál vissza, tovább a Tétényin a Bartók Béláig, ott visszafordul, tovább Etele útig, ott jobbra a Thán Károlyig, balra Thán Károly, jobbra Andor u., tovább Olajbogyó, utána Rendőr u., utána Csákvár a Péterhegyi útig, majd vissza ugyanezen, jobbra Andor u., jobbra Borszéki, balra Thán Károly, jobbra Etele út, tovább a Sáfrány u. a buszfordulóig, vissza Bornemissza térig, a buszvégállomás körbe Az egyszerre kiszórható só mennyisége maximum g/m 2, a hídon, valamint le- és felhajtóin 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. Védett fasor, a kiszórható síkosság mentesítő anyag maximum 20 g/m 2 lehet Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

23 sz. fővonali járat XI. kerület területe Villányi út, Szüret u., Kelenhegyi út, Citadella, Hegyalja út, Alsóhegy u., Sánc u. Autóbuszvonalak: 8, 27, 40, 40E, 112, 239, 240, 940, 941, 960 Útvonal hossza: 36 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 43 km Munkakezdés: Móricz Zsigmond körtér, Villányi út Villányi út, jobbra Szüret u., jobbra Somlói út., tovább Kelenhegyi út, Szirtes u., vissza a 27- es busz vonalán, jobbra Villányi út, jobbra Alsóhegy u., jobbra Hegyalja út (csak ekézve), jobbra Sánc u., Mihály u., jobbra a Búsuló Juhásznál Kelenhegyi út lefelé, balra Somlói út, jobbra Szüret u., jobbra Villányi út, BAH csomópontnál, balra Hegyalja út, balra Németvölgyi út, tovább Érdi út a Farkasréti térig, vissza Érdi út, tovább Németvölgyi út, jobbra Hegyalja út a BAH csomópontig, Villányi út, balra Fadrusz u. a Bocskai útig Fenti útvonalak elkészülte után szükség szerint: Szánkó u., Vércse u., Lejtő u., Káló Esperes u. Kiemelten kezelve: Kelenhegyi út, Somlói út, Szüret u., Sánc u., Mihály u., Szirtes u., Köbölkút u. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

MAGYAR KÖZLÖNY. 184. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 29., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 184. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 29., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 29., szombat Tartalomjegyzék 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 433/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 434/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Részletesebben

Mi változik a budapesti közlekedésben?

Mi változik a budapesti közlekedésben? Bevezetô Bevezetô Mi változik a budapesti közlekedésben? Újdonságok a fejlesztés és a takarékosság jegyében 2008-as Paraméterkönyv fi gyelembe vette a városi struktúra sajátosságait, olyan, egymással összehangolt

Részletesebben

Javaslat az új éjszakai közforgalmú közlekedési rendszer kialakítására Budapesten

Javaslat az új éjszakai közforgalmú közlekedési rendszer kialakítására Budapesten Javaslat az új éjszakai közforgalmú közlekedési rendszer kialakítására Budapesten Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület 2005 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...4 2. ÁTFOGÓ VÁLTOZTATÁSOK...5 2.1. HÁLÓZAT...

Részletesebben

Egyeztetési anyag a Budapesti Közlekedési Központ Budapest belső városrészének komplex kerékpárosbarát fejlesztése c. tervezési programjáról

Egyeztetési anyag a Budapesti Közlekedési Központ Budapest belső városrészének komplex kerékpárosbarát fejlesztése c. tervezési programjáról a Budapesti Közlekedési Központ c. tervezési programjáról 2012. március Budapest, 1. Tartalom 1. TARTALOM... 1 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 3. ELŐZMÉNYEK... 4 4. BUDAPEST KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról 28 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. február 16. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról Budapest Főváros Közgyűlése az épített

Részletesebben

38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet

38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 38/1993 (XII 27) Főv Kgy rendelet Budapest főváros közterületein és erdőterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

Budapest XXII. kerület autóbusz-hálózatának helyzete és fejlesztésének lehetőségei

Budapest XXII. kerület autóbusz-hálózatának helyzete és fejlesztésének lehetőségei Budapest XXII. kerület autóbusz-hálózatának helyzete és fejlesztésének lehetőségei Megrendelő: Budapest XXII. kerület Budafok Tétény Önkormányzata Közlekedésfejlesztés munkacsoport 2. oldal A tanulmányt

Részletesebben

PARAMÉTERKÖNYV 2008. MÁJUS

PARAMÉTERKÖNYV 2008. MÁJUS KONSZENZUSOS PARAMÉTERKÖNYV 2008. MÁJUS TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A PARAMÉTERKÖNYV TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA... 6 3.1. AZ ÚJ RENDSZER LEGFONTOSABB ELEMEI... 6 3.2.

Részletesebben

Hivatalos részvételi szabályzat

Hivatalos részvételi szabályzat Hivatalos részvételi szabályzat Fogyasztói promóció CIG Pannónia Biztosítással a MOL töltőállomásokon: A biztonság új mértékegysége 1. Az Akció szervezője A biztonság új mértékegysége elnevezésű fogyasztói

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

Polgármester J A V A S L A T

Polgármester J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester J A V A S L A T A Budapest XXI. Kerület Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Készítette: Trzaskó Viktor

Részletesebben

XI. kerület. Albertfalvai felüljáró (Leányka utcai)

XI. kerület. Albertfalvai felüljáró (Leányka utcai) közutak Albertfalvai felüljáró (Leányka utcai) 72,01 m 43041/4 15 513 Albertfalva u.- Érem u.- Fehérvári út Kondorosi út által határolt közterület Andor u. (Borszéki u. Pajkos u.) 2903/1 18 640 Andor u.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

1042 270 000 30202 264 000 1248 197 000 összesen 32492 262 000

1042 270 000 30202 264 000 1248 197 000 összesen 32492 262 000 Budapest családi ház többlakásos panel darabszám átlagár (Ft/m²) Budapest 2007 Budapest 01. ker. Aladár utca - - 333 6 - - 333 6 Alagút utca - - 365 3 - - 365 3 Attila út - - 285 75 - - 285 75 Avar utca

Részletesebben

KONSZENZUSOS PARAMÉTERKÖNYV 2008. MÁJUS

KONSZENZUSOS PARAMÉTERKÖNYV 2008. MÁJUS KONSZENZUSOS PARAMÉTERKÖNYV 2008. MÁJUS TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZET I ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. EL ZMÉNYEK... 5 3. A PARAMÉTERKÖNYV TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA... 6 3.1. AZ ÚJ RENDSZER LEGFONTOSABB ELEMEI... 6 3.2.

Részletesebben

Az 51. sz. főúton, a nagy malomnál

Az 51. sz. főúton, a nagy malomnál Megye Város/főút Hely Bács-Kiskun 44. sz. főút 51. sz. főút 52. sz. főút 53. sz. főút 55. sz. főút Baja A tiszaugi híd előtt a tehervasúti átjárónál Lakitelek felé A Töserdei leágazás után Lakitelek felé

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12 Trolibuszvonalakra. 14 Autóbuszvonalakra. 31 Éjszakai vonalakra. 9 Villamosvonalakra. 6 Metróvonalakra.

Tartalomjegyzék. 12 Trolibuszvonalakra. 14 Autóbuszvonalakra. 31 Éjszakai vonalakra. 9 Villamosvonalakra. 6 Metróvonalakra. 2 Tartalomjegyzék 1 Aláírólap 2 Tartalomjegyzék 3 Megjegyzések 4 Közlekedési naptár a 2012. évre 5 A BKV Zrt. állományának jellemzıi 6 Forgalmi jellemzık a(z) 6 Metróvonalakra 7 HÉV-vonalakra 9 Villamosvonalakra

Részletesebben

; \8. szám ú előterjesztés

; \8. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ; \8. szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Intézkedési Tervének

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 18/2005. (V.10.)számú rendelete. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 18/2005. (V.10.)számú rendelete. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2005. (V.10.)számú rendelete a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2007. (IV.20.), 14/2008. (IV.24.),

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (II.3.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Székesfehérvár Megyei

Részletesebben

Éves jelentés 2009. Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság 1072 Budapest, Akácfa utca 15. Tel.: 258-4636 (BKV-INFO)

Éves jelentés 2009. Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság 1072 Budapest, Akácfa utca 15. Tel.: 258-4636 (BKV-INFO) Éves jelentés 2009 Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság 1072 Budapest, Akácfa utca 15. Tel.: 258-4636 (BKV-INFO) Kiadja a Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Felelôs

Részletesebben

1520 204 000 46341 240 000 2205 182 000 összesen 50066 236 000

1520 204 000 46341 240 000 2205 182 000 összesen 50066 236 000 Budapest családi ház többlakásos panel darabszám átlagár (Ft/m²) Budapest 2004 BUDAPEST 01. KER. ALADÁR U. 0 0 345 10 0 0 345 10 ALAGÚT U. 0 0 250 14 0 0 250 14 ALSÓHEGY U. 0 0 311 8 0 0 311 8 ARANYHAL

Részletesebben

2014.09.15.-től az alábbi kedvezmények vehetők igénybe érvényes Posta Hűségkártya birtokában:

2014.09.15.-től az alábbi kedvezmények vehetők igénybe érvényes Posta Hűségkártya birtokában: Kedvezmények, pontgyűjtés, pontbeváltás I. Kedvezmények 2014.09.15.-től az alábbi kedvezmények vehetők igénybe érvényes Posta Hűségkártya birtokában: 1. Díjmentes csoportos balesetbiztosítás minden Posta

Részletesebben

Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata

Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata A Magyar Lapterjesztő Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Táblás u. 32. cg.: 01-10-043804) a továbbiakban: Szervező ) által szervezett promócióban (továbbiakban:

Részletesebben

XX. évf. 2. sz. 2010. Február

XX. évf. 2. sz. 2010. Február ujtaxi.qxd 2/10/10 06:23 Page 1 XX. évf. 2. sz. 2010. Február ujtaxi.qxd 2/10/10 06:23 Page 3 3 TARTALOM Nyugdíjas vállalkozás megszüntetése 4. Szabott díjak, kusza jogszabályok 4. Pénzért segítették a

Részletesebben

2012. szeptember 28. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1921 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK. I. rész

2012. szeptember 28. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1921 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK. I. rész 2012. szeptember 28. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1921 FŐVÁROSI KÖZLÖNY BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 28. LXII. évfolyam 17. szám TARTALOMJEGYZÉK I. rész Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

6.4.4 KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK BERUHÁZÁSAI 83 6.4.5 VÁROSREHABILITÁCIÓ KMOP ALTÉMA... 83 6.4.6 TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK... 84

6.4.4 KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK BERUHÁZÁSAI 83 6.4.5 VÁROSREHABILITÁCIÓ KMOP ALTÉMA... 83 6.4.6 TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK... 84 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 67 6. BUDAPEST A... 68 6.1 VÁLTOZÁSOK, TRENDEK... 68 6.1.1 BUDAPEST I TÉRSZERKEZETE... 68 6.1.2 AZ ÁLLAMI VAGYON ÉS A PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK ALAKULÁSA... 70 6.1.3 MAGYARORSZÁG

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben