TÉLI MUNKAREND 2014/2015. év MELLÉKLETEK. B u d a p e s t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉLI MUNKAREND 2014/2015. év MELLÉKLETEK. B u d a p e s t"

Átírás

1 TÉLI MUNKAREND 2014/2015. év MELLÉKLETEK B u d a p e s t

2 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. sz. melléklet Ügyeleti és információs szolgálatok 2. sz. melléklet Korábbi téli és közútadatok Gépi úttisztítási Üzem 3. sz. melléklet Fővonali- és mellékútvonali járatok elosztása 4. sz. melléklet Fővonali járatok leírása 5. sz. melléklet Mellékútvonali járatok leírása Kézi úttisztítási és Műtárgy takarító Üzem 6. sz. melléklet Kézi feladatot végző egységek téli eszközállománya 7. sz. melléklet Kézi síkosság-mentesítési és hó-eltakarítási feladatok 8. sz. melléklet Kisgépes síkosságmentesítő járatok leírása 9. sz. melléklet Kerékpárutak jegyzéke 3. oldal 9. oldal 12. oldal 13. oldal 98. oldal 143. oldal 145. oldal 170. oldal 184. oldal 10. sz. melléklet Aluljárók jegyzéke Fontosabb információk 188. oldal 11. sz. melléklet Főbb egészségügyi intézmények címjegyzéke 12. sz. melléklet Hószállítási ütemterve 13. sz. melléklet Lakótelepek jegyzéke, a hó-takarítási munkák fontossági sorrendje 14. sz. melléklet Védett fasorok 190. oldal 195. oldal 196. oldal 203. oldal

3 Vezető ügyeletesek névsora 3 1. sz. melléklet FORGALMI vezető ügyeleti szolgálat Név, beosztás Lakcím Mobil telefon Czakó János csoportvezető Budakeszi, Reviczky J. u / Kozma Péter diszpécser Gyál, Gárdonyi Géza u / Nagy László műszaki vezérigazgató-helyettes Bp.XVIII., Dobozi u / Ruscsák Béla főmunkatárs Bp.IX., Ipar u / Szabó Béla csoportvezető Bp.XIV., Ond vezér útja / Török Loránd fődiszpécser Isaszeg, Csengeri u / Varga László köztisztasági igazgató Bp.XV., Ady Endre u / A forgalmi vezető ügyeletes feladatai Az ügyeleti szolgálat megkezdését köteles a TISZ-en bejelenteni, készenléti szolgálat esetén legalább telefonon, aktív szolgálat esetén személyesen köteles tájékozódni a munkálatokat befolyásoló tényezőkről (várható időjárás, személyi- és munkagépállomány, folyamatban lévő munkák, feladatok stb.). Készenléti szolgálat ideje alatt elérhetőnek kell lennie és a TISZ információja alapján, szükség esetén az aktív szolgálatot megkezdeni. Aktív szolgálatnál a vezető ügyeletes a kiadott rendelkezéseit a TISZ-en keresztül hajtatja végre. Az ügyeleti szolgálat ideje alatt a TISZ-en minden fontosabb intézkedést regisztráltat, a rendszeresített Forgalmi Ügyeletesi Napló -ban maga az ügyeletes is rögzíti a szolgálati ideje alatt történt legfontosabb eseményeket. Indokolt esetekben az időjárási helyzetnek, illetve előrejelzéseknek megfelelően elrendeli a szükséges készenlétet vagy területellenőrzést (riasztást). Az adott körülményeknek megfelelően ha szükséges a részvénytársaság vezérigazgatójától előzetesen kapott engedély alapján elrendeli a hómunkás felvételt. Munkája során a fővárosi közlekedés üzemeltetőinek (BKV Zrt. stb.) megfelelő szerveivel rendszeres kapcsolatot tart a TISZ-en keresztül és intézkedéseinél figyelembe veszi az általuk jelzett igényeket is. Munkairányítói tevékenysége során törekednie kell a hatékonyságot és gazdaságosságot egyidejűleg biztosító optimális humánerő- és eszközkapacitás-felhasználásra. Külön gondot kell fordítania a kiemelt és frekventált útvonalak és területek hó-eltakarítására, síkosság-mentesítésére. Amennyiben a havazás a délutáni csúcsforgalom időszakára esik, gondoskodik arról, hogy az esti kivonuláskor első ütemben kerüljön sor a Kis- és Nagykörút, a Rákóczi út, valamint az Andrássy út hó-eltakarítására, síkosságmentesítésére. A szükséges tájékozottsággal rendelkeznie ahhoz, hogy az egyes munkavégzési technológiák (szórás, seprés, ekézés) alkalmazására megfelelően tudjon intézkedni. Az ehhez szükséges ismeretek megszerzéséhez az elvi irányítás mellett köteles területi ellenőrzéseket végeznie, amelynek tapasztalatait a gyakorlati irányításban kell felhasználnia. Az egységek ellenőrzése során kiemelt figyelmet kell fordítania a munkafegyelemre, a személyi és célgépállomány munkavégzésre való alkalmasságára, a munkakörülmények megfelelőségére. A munkavégzés koordinálása érdekében személyesen, vagy a TISZ-en keresztül rendszeres kapcsolatot tart a műszaki, illetve az anyagellátási vezető ügyeletessel. A IV. fokozat életbelépése esetén vagy amennyiben nagyobb volumenű feladatok végzésére kerül sor feladatait a TKB intézkedései alapján végzi.

4 4 MŰSZAKI vezető ügyeleti szolgálat Műszaki vezető ügyeletesek névsora Név, beosztás Lakcím Mobil telefon Egri László mb. műszaki igazgató Bp. III., Apátkút u / Földesi Ferenc - üzemvezető Vác, Somogyi u / Keresztes István üzemvitel irányító Bp. VII., Akácfa u /2/a 30/ Nagy Richárd üzemvezető Bp. XIII., Visegrádi u. 18/b. 30/ Strang Tibor - üzemvezető Bp. XI., Fraknó u. 28/b 6/19 30/ A műszaki vezető ügyeletes feladatai Az ügyeleti szolgálat megkezdését köteles a TISZ-nek bejelenteni, továbbá tájékozódni a karbantartási és javítási munkák állásáról, a célgépek üzemképességéről, valamint a hóeltakarításhoz és síkosság-mentesítéshez szükséges berendezések és eszközök rendelkezésre állásáról. Készenléti szolgálat ideje alatt köteles otthon tartózkodni és szükség esetén a szolgálatot azonnal megkezdeni. Rendszeres kapcsolatot tart a TISZ-szel, illetve szükség szerint tájékoztatást ad a műszaki egységek tevékenységéről, az üzemképesség állásáról és a karbantartó létszámról. A munkavégzés koordinálása érdekében kapcsolatot tart személyesen, vagy a TISZ-en keresztül a forgalmi, illetve az anyagellátási vezető ügyeletessel. Szervezi és végzi a karbantartási és javítási munkák gyakorlati irányítását és ellenőrzését. Rendszeresen ellenőrzi a karbantartó egységek létszámát, munkával való ellátottságát, a munkafegyelem, a munkarend és a munkavédelmi előírások betartását. A rendszeresített Műszaki Ügyeleti Napló ba a szolgálatot, a szolgálat ideje alatt tett intézkedéseket és az ellenőrzés alkalmával észlelteket, mind a hiányosságokat, mind pedig az eredményeket illetően rögzíteni köteles. Az ügyeleti szolgálat átadás átvétel alkalmával a téli munkára igénybe vehető gépjárműparkról, a rendelkezésre álló karbantartó és szerelő létszámról állományonkénti kimutatást köteles készíteni műszaki egységenkénti bontásban. A műszaki vezető ügyeletes szolgálatának időtartama alatt a műszaki feladatok maradéktalan ellátásáért egy személyben felelős. A IV. fokozat életbelépése esetén, vagy amennyiben nagyobb volumenű feladatok végzésére kerül sor feladatait a TKB intézkedései alapján végzi.

5 5 ANYAGELLÁTÁSI vezető ügyeleti szolgálat Vezető ügyeletesek névsora Név, beosztás Lakcím Mobil telefon Sándor Edit Angéla MBA oszt.vezető Solymár, Koppány Márton u / Tóth György anyagbesz. csop.vez. Bp. XIII., Angyalföldi út 17.II / Csikós Sándor készl. és log.csop.vez. Pomáz, Május 1. út / Boricza István koordinátor Kerepes, Szőlő dűlő 6079 hrsz. 30/ Ujvári Gyula - beszerző Bp. XIII., Angyalföldi u. 24/c 30/ Péter Olga beszerzési főmunkatárs Halásztelek, Hold u. 1217/33 (16/b) 30/ Az anyagellátási vezető ügyeletes feladatai - a szükséges szakszerelő munkák anyagellátásának folyamatos biztosítása, - az igényelt és raktárkészleten lévő célgépalkatrészek folyamatos felügyeletének biztosítása, - rendkívüli alkatrészigények beszerzésének teljesítése a külső beszállítókon keresztül, - folyamatosan gondoskodik a hintőanyag-tárolókban lévő készlet pontos nyomon követéséről és a hintőanyag mozgás mérlegeléséről - folyamatosan gondoskodik a mérlegelt hintőanyag informatikai rendszerben való rögzítéséről - folyamatosan gondoskodik a hintőanyag-tároló helyek megfelelő töltöttségéről, amelynek érdekében beszállításokkal vagy átszállításokkal biztosíthatja az kívánt töltöttséget, - a fenti töltöttségi szint általános biztosításához szükséges utántöltéseket az ez irányú ellenőrzések tapasztalatai alapján megszervezi, - folyamatosan egyeztet a Közterületi Igazgatósággal a hintőanyag igényekhez igazodó, tároló- helyek közötti szállításáról, - folyamatosan ellenőrzi a külső szerződött partnerrel egyeztetett szállítási igények végrehajtását, - az igényelt és raktárkészleten lévő anyagok folyamatos biztosítása a felhasználók számára, - az igényelt üzemanyag-felvételi lehetőség biztosítása, - az üzemanyag és kenőanyag folyamatos pótlása, Megszervezi a Téli Munkarendben rögzített egyes készenléti fokozatnak megfelelő vonatkozó feladatok végrehajtását, melyet a részvénytársaság vezérigazgatója, illetve a műszaki vezérigazgató-helyettese rendel el. Az anyagellátási vezető ügyeleti szolgálat beosztását előzetesen írásban megküldi a TISZ-nek. Az anyagellátási vezető ügyeletes a TISZ-szel rendszeres kapcsolatot tart, és szükség szerint tájékoztatást ad a kiszolgáló egységek (raktárak, üzemanyag kutak) tevékenységéről. A vezető ügyeletesnek rendszeresen ellenőriznie kell a kiszolgáló egységek: - létszámát, - munkával való ellátottságát, - a munkafegyelem, munkarend, a munkavédelmi és ÁNTSZ-előírások betartását, valamint az ittasságot.

6 6 Vezető ügyeletes szolgálatának időtartama alatt a felsorolt feladatok maradéktalan ellátásáért személyében felelős. Erre a célra rendszeresített Ügyeleti Napló -ban a szolgálatot, a szolgálat ideje alatt tett intézkedéseket és az ellenőrzés alkalmával tett észrevételeket, mind pedig a hiányosságokat, eredményeket rögzíteni kell. Az ügyeleti szolgálat átadás-átvétel alkalmával a rendelkezésre álló létszámról a vezető ügyeletes kimutatást köteles készíteni, kiszolgáló egységenkénti bontásban. Rendszeres kapcsolatot tart a TISZ-szel, illetve szükség szerint tájékoztatást ad az elvégzett feladatokról. A IV. fokozat életbelépése esetén, vagy amennyiben nagyobb volumenű feladatok végzésére kerül sor feladatait a TKB intézkedései alapján végzi.

7 7 TELEPI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT A Telepi Információs Szolgálat (továbbiakban: TISZ) személyi állománya a műszaki vezérigazgató-helyettes és a köztisztasági igazgató javaslata alapján a dél-budapesti gépi úttisztítási üzemegység forgalmi szolgálatának állományából és más területről esetlegesen átirányított munkavállalókból kerül összeállításra, a humánpolitikai igazgató és érdekképviseletek hozzájárulásával. Működési ideje a Téli Munkarend életbe lépését követően először elrendelt II. fokozat vagy havária helyzet szerinti munkavégzés kezdetétől a Téli munkarend végrehajtási időszakának végéig tart. A szolgálat munkarendje a dél-budapesti gépi úttisztítási üzemegység forgalmi szolgálatának 7/24 órás munkarendjéhez igazodik. A TISZ tagjainak szakmai irányítását hétköznapokon a központi munkaidőben a délbudapesti gépi úttisztítási üzemegység vezetője, munkaidőn túl, valamint pihenő- és ünnepnapokon a beosztás alapján szolgálatban lévő forgalmi vezető ügyeletes végzi. A TISZ elérhetőségei: illetve Feladatai: Elsődleges elvárás a TISZ-től, hogy minden olyan információ birtokában legyen, amely a Társaság téli munkájával kapcsolatos. Ilyenek: - a szolgálatban lévő, illetve munkavégzésre alkalmazható személyi állományra, összetételére, - a rendelkezésre álló célgépállomány nagyságára, összetételére, - a folyamatban lévő, illetve az elvégzendő munkák jellegére, mértékére, - az operatív egységektől származó, közterületek állapotára, - a közlekedési helyzetre, illetve esetleges forgalmi zavarokra, - vezetői intézkedést igénylő helyzetekre stb. vonatkozó ismeretek. További feladatok: - megkeresések, vezetői intézkedések kezelése, regisztrálása, - a vezető ügyeletesek TISZ-en keresztül kiadott rendelkezéseinek naplózása, a rendelkezések végrehajtásának figyelemmel kísérése, és a végrehajtásról az intézkedést kiadató szükség szerinti tájékoztatása, - a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága ügyeleti és információs központjától érkező megkereséseket különös gonddal kezeli, szükség esetén a megkeresés tárgyával kapcsolatos visszajelzésről gondoskodik, a központtal az információk korrekt, szabályszerű átvételét-átadását biztosító, szükségszerű munkakapcsolatot tart fenn. - napi összesítő tájékoztatás készítése a köztisztasági igazgató, a műszaki vezérigazgató-helyettes és a forgalmi ügyeletes részére,

8 8 - a Részvénytársaság hatékony téli munkavégzése koordinálásának és az ehhez szükséges információ-átadások érdekében helyzettől függően telefonos vagy a TISZ hivatali helyiségében történő személyes kapcsolattartás a vezető ügyeletesekkel, valamint az operatív egységek forgalmi szolgálataival, közterületi ellenőreivel, szükség esetén a közvetlen munkát végző munkavállalótól. - felettes és társszervezetek ügyeletei, vezetők, operatív egységek szolgálatai, illetve Társaságon belüli ügyeleti szolgálatok részére szükségszerű értesítések megtétele ezek naplózása, - feladatai végzéséhez az elektronikus, telefonos kommunikáció mellett a társasági URH-rendszer használata is biztosított, amelynek révén az operatív egységekkel, vezetőkkel feladatorientált kapcsolat tartható, illetve tartandó, - igény esetén az elektronikusan nyomon követhető gépjárművek, célgépek munkavégzéséről, mozgásáról munkavégzési körülményeiről lekérdezéseket hajt végre a rendelkezésére álló, - meteorológiai és az FKF Nonprofit Zrt-t érintő média- és egyéb információkról a külön meghatározott körbe tartozók tájékoztatása, (Az elektronikus levélben kapott értesítéseknél, riasztásoknál a TISZ köteles a címzettek listája alapján meggyőződni arról, hogy az előrejelzést valamennyi érintett megkapta. Amennyiben szükséges, az értesítés továbbküldésével kell gondoskodni az információ érintettek számára történő rendelkezésre állásáról.) - a téli munkavégzés helyzetéről a TKB naprakész tájékoztatása. A IV. fokozat életbe lépése esetén, vagy amennyiben nagyobb volumenű feladatok végzésére kerül sor, feladatait a TKB kiegészítheti.

9 9 2. sz. melléklet Korábbi téli és közútadatok Leesett hó mennyisége (cm) Felvett hómunkások összesített létszáma (fő)

10 10 Síkos és havas napok száma Az összes téli célgépállomány alakulása (db)

11 11 A főváros kiépített közútjainak hossz- és felületadatai burkolatnemenként (2013. december 31.) Burkolat neme Úthossz [m] Útfelület [m 2 ] Térkő Nagykő Kiskő Keramit Díszkő Beton Hengerelt aszfalt Öntött aszfalt Aszfalt makadám Portalanított makadám Kötőanyag stabilizáció Vizes makadám Kiépített összesen Javított föld Föld Ö S S Z E S E N

12 12 3. sz. melléklet Fővonali és mellékútvonali járatok elosztása Gépi úttisztítási üzem Dél-budapesti üzemegység Fővonali járat 43 db és 83. számúak (a járatok közül kettő osztott járat) Mellékútvonali járat 60 db VIII/1 től VIII/5 ig, IX/1 től IX/4 ig, X/1 től X/5 ig, XI/1 től XI/7 ig, XVII/1 től XVI/9 ig, XVIII/1 től XVIII/8 ig, XIX/1 től XIX/5 ig, XX/1 től XX/3 ig, XXI/1 től XXI/5 ig, XXII/1 től XXII/6 ig, XXIII/1 től XXIII/3 ig Észak-budai üzemegység Fővonali járat 18 db számúak Mellékútvonali járat 18 db I/1, II/1 től II/5 ig, II/1 től III/7 ig, XII/1 től XII/5 ig, Észak-pesti üzemegység Fővonali járat 24 db számúak Mellékútvonali járat 26 db IV/1 től IV/3 ig, VI/1 től VI/2 ig, VII/1 től VII/2 ig XIII/1 től XIII/5 ig, XVI/1 től XVI/6 ig, XV/1 től XV/4 ig, XVI/1 től XVI/4 ig, Kézi úttisztítási üzem Főfelügyelői üzemegység Gyalogutak és járdák Kézi Operatív üzemegység Kisgépes járat 12 db I. ütem 1-6. számúak, II. ütem számúak. Kerékpárutak A járatba nem osztott útvonalak hó- és síkosságmentesítésére vonatkozó fontossági sorrend megállapítása az érintett egység feladata és felelőssége.

13 13 4. sz. melléklet V., VI., VII., VIII., XIII. kerület területe Pesti Kiskörút, Bajcsy Zsilinszky út 2 db szóró ekéző FŐVONALI járatok leírása 1. sz. fővonali járat Autóbuszvonalak: 9, 15, 909, 950,950/A, 966, 979, 979/A,115,109,191,291,124 Útvonal hossza: 15 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 53 km Munkakezdés: Fővám tér Szabadság híd, Vámház krt., Kálvin térnél jobbra Üllői út, Üllői út a Kőér úti felüljáróig, felüljáró alatt balra megfordulva visszafele az Üllői úton a Kálvin térig jobbra Múzeum krt. tovább Károly krt. tovább Deák tér, tovább Bajcsy Zsilinszky út, Nyugati téri felüljáró alatt vissza Bajcsy Zsilinszky út, tovább Károly krt., tovább Múzeum krt., tovább Vámház krt., tovább Szabadság híd. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

14 14 IX., XX. kerület területe Közraktár u., Soroksári út, Helsinki út 2. sz. fővonali járat Autóbuszvonalak: 15, 23, 23E, 54, 55, 66, 115, 119, 166, 179, 918, 923, 948, 979, 979/A Útvonal hossza: 20 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 44 km Munkakezdés: Petőfi híd (többször ellenőrizni), Boráros tér Petőfi híd oda-vissza, jobbra Boráros tér, tovább Közraktár u., balra Közraktár szervizútja, balra Közraktár u., jobbra Csarnok tér körbe, balra Közraktár u., tovább Boráros tér, tovább Soroksári út, tovább Helsinki út, jobbra Meddőhányó utca, Vizisport, Téglaégető u, Teremszeg utca, Zamárdi utca, Vízisport utca, és vissza ugyanez a 119-es busz vonalán: ( Meddőhányó u, Zodony u, Téglaégető u, Teremszeg u, Zamárdi u, Vizisport u) vissza Helsinki út, tovább Soroksári út, tovább Boráros tér. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

15 15 VI., VII., VIII., IX., XIII. kerület területe Petőfi híd, Nagykörút 3. sz. fővonali járat Autóbuszvonalak: 9, 26, 91, 160, 191, 206, 212, 226, 260, 291, 923, 934 Útvonal hossza: 26 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 40 km Munkakezdés: Petőfi híd (többször ellenőrizni) budai hídfő Petőfi híd, tovább Ferenc krt., tovább, József krt., tovább Erzsébet krt., tovább Teréz krt., tovább Szt. István krt., tovább Margit híd (csak ekézve), jobbra Árpádfejedelem út, jobbra Lipthay u., jobbra Margit híd (csak ekézve), tovább Szt. István krt., tovább Teréz krt., tovább Erzsébet krt., tovább József krt., tovább Ferenc krt., tovább Petőfi híd. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

16 16 4. sz. fővonali járat I., V., VII., VIII., X., XIV., XVI. kerület és Kerepes területe Erzsébet híd, Szabad sajtó út, Kossuth L. u., Rákóczi út, Baross tér, Kerepesi út 2 db szóró ekéző Autóbuszvonalak: 5, 7, 8, 44, 45, 92, 95, 107, 112, 133, 173, 178, 931, 956, 26, 91, 191, 206, 212, 906, 7E, 173E, 908, 990 Trolibuszvonalak: 80 Útvonal hossza: 42 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 85 km Munkakezdés: Erzsébet híd (többször ellenőrizni) budai hídfő Erzsébet híd, Szabad sajtó út, Ferenciek tere, Kossuth Lajos u., Rákóczi út, Baross tér, vissza Baross tér, Rákóczi út, Kossuth Lajos u., Szabad sajtó út, Erzsébet híd, jobbra Gellért felső rkp., jobbra Döbrentei tér, jobbra Erzsébet híd, tovább a fenti útvonalon a Baross térig, tovább Kerepesi út, tovább Veres Péter út, Szabadföld út, Szabadság út, a Flór Ferenc Kórházig, vissza ugyanezen a vonalon, tovább Kerepesi út, Rákóczi út, Kossuth Lajos u., Szabad sajtó út, Erzsébet híd. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

17 17 5. sz. fővonali járat I., XI., XII. kerület területe Hegyalja út, BAH felüljáró,budaörsi út, Alkotás út, Nagyszőlős út Autóbuszvonalak: 8, 39, 40, 40E, 53, 102, 112, 139, 150, 150E, 153, 212, 239, 240, 240E, 272, 907, 908, 940, 956, 960, 972, 973, 990, Útvonal hossza: 21 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 38 km Munkakezdés: Erzsébet híd pesti hídfő Erzsébet híd, Hegyalja út, BAH felüljáró (többször ellenőrizni), tovább Budaörsi út, Őrmezői aluljárón keresztül vissza Budaörsi út, jobbra Nagyszőlős út, tovább Budaörsi út, kifelé Őrmezői aluljárón keresztül, vissza Budaörsi út, BAH csomóponton keresztül, Benzinkútnál vissza, balra Alkotás út a Magyar Jakobinusok teréig, vissza Alkotás út, BAH csomóponton keresztül, balra Hegyalja út az Erzsébet híd budai hídfőig. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

18 18 6. sz. fővonali járat IX., XI. kerület területe Irinyi József u., Soroksári út, Karinthy Frigyes út, Október 23. u., Boráros tér Autóbuszvonalak: 15, 23, 23E, 40E, 53, 54, 83, 86, 115, 150, 212, 250, 272, 918, 923, 940, 966 Útvonal hossza: 29 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 66 km Munkakezdés: Soroksári út, Határ út kereszteződés Soroksári út, tovább Boráros tér, jobbra Petőfi híd (csak ekézve, szórás nélkül), tovább Irinyi József u., tovább Október 23. u., tovább Bocskai út a Karolina útig, vissza Bocskai út, jobbra Kosztolányi Dezső tér, jobbra Bukarest u. a távolsági busz végállomás körbe, tovább a Kosztolányi Dezső tér körbe, jobbra Bocskai út, tovább Október 23. u., tovább Irinyi József u., tovább Petőfi híd (csak ekézve, szórás nélkül), jobbra Boráros tér, tovább Közraktár u., jobbra Bakáts u., balra Lónyay u., jobbra Kálvin tér, Ráday u. jobbra (munkavégzés nélkül) Lónyay u. jobbra Kálvin tér, jobbra Üllői út, jobbra Kinizsi u., jobbra Közraktár u. a Vámház krt.-ig, vissza Közraktár u. a Boráros térig, tovább Soroksári út a Határ útig. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

19 19 XI. XXII. kerület területe Építész u., Tóth József u., Háros u., Gádor u. 7. sz. fővonali járat Autóbuszvonalak: 33, 58, 114, 141, 213, 214, 233, 250, 251, 941, 973 Útvonal hossza: 41 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 44km Munkakezdés: XI. Tóth József u., Nagytétényi út kereszteződés Fehérvári út, tovább Leányka u. felüljáró (többször ellenőrizni) csak ekézve, Savoya tér körbe, tovább Kossuth L. u. (csak ekézve), jobbra Tóth J. u. balra Temető tovább Mező u. balra Ferenc u. balra Pannónia u. balra Tóth J. u. tovább a Gádoron jobbra Kertész u. tovább Falka u. balra Arany J. u. balra Regényes u. jobbra Remete u. jobbra Tegzes u. Kapisztánnál balra Pattantyú u. Tanító u. a 70-es útig, aztán megfordulva vissza jobbra Regényes utcáig és onnan balra Kiránduló u. jobbra Kertész u. jobbra Gádor u. tovább Gádor u. jobbra Háros u. a Balatoni útig, vissza Háros u. balra Gádor u. tovább az 58-as busz vonalán a Nagytétényi útig. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

20 20 8. sz. fővonali járat XI. kerület területe Sasadi út, Törökbálinti út, Hóvirág u., Gazdagréti út, Rétköz u., Irhás árok u. 2 db szóró ekéző Autóbuszvonalak: 8, 53, 139, 153, 239, 908 Útvonal hossza: 37 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 45 km Munkakezdés: Budaörsi út, Sasadi út kereszteződés Sasadi út, tovább Márton Áron tér, tovább Hóvirág u. a busz végállomásig, vissza Hóvirág u., jobbra Törökbálinti út, jobbra Irhásárok u. vissza Irhásárok u., balra Törökbálinti út, tovább Márton Áron tér, jobbra Sasadi út, jobbra Budaörsi úton csak ekézve a Gazdagréti útig, jobbra Gazdagréti út, tovább Rétköz u., balra busz végállomás körbe vissza Rétköz u., balra Gazdagréti út a Budaörsi útig, vissza a Gazdagréti út, tovább Irhásárok u., vissza Irhásárok u., balra Törökbálinti út, jobbra Sasadi út a Budaörsi útig, vissza Sasadi út balra Háromszék u. a Rétköz utcáig vissza Háromszék u. balra Beregszász út a Törökbálinti útig vissza Beregszász út a Budaörsi útig vissza Beregszász út jobbra Háromszék u. a Sasadi útig. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

21 21 9. sz. fővonali járat XI. XXII. kerület területe Péterhegyi út, Neszmélyi u., Menyecske u., Tétényi út, Etele út, Sáfrány u. Fehérvári út, Savoya Park Autóbuszvonalak: 7, 33, 33E, 103, 114, 141, 149, 150, 150E, 173, 213, 214, 907, 941, 973, Útvonal hossza: 23 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 28 km Munkakezdés: Péter hegyi út, Keserű-víz forrásánál Péter hegyi út tovább Horogszegi határsor, tovább Tordai u. balra Hittérítő u. a buszvégállomásig vissza Hittérítő u., jobbra Vadászforduló u. körbe, jobbra Hittérítő u., jobbra Tordai u., tovább Horogszegi határsor tovább Péter hegyi út jobbra Alabástrom u. a 41-es busz vonalán utána egyenesen a Bazsalikom úton a Ringló u.-ig, balra a Ringlón a Mustár u.-ig ott balra a buszfordulóig tovább Kővirág sor balra Ady E. u., Anna u.-ig balra Plébánia út a Panorámáig balra Panoráma u. balra Tatárka u. jobbra Vincellér u. tovább Hittérítő tovább Tegzes, tovább Tordai, Horogszegi, Péter hegyi, jobbra Alabástrom, jobbra Bazsalikom, balra Kecskeméti balra Duránci jobbra Hunyadi M. u. a Leányka útig vissza Hunyadi M. u. tovább a 41-es busz vonalán, jobbra Péter hegyi út, balra Neszmélyi u. jobbra Menyecske u. vissza Neszmélyi u. a Budaörsi útig Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

22 22 9/b. sz. fővonali járat XI. kerület területe Fehérvári út, Tétényi út, Etele út, Savoya Park 1 db szóró-ekéző Autóbuszvonalak: 3, 7, 14, 33, 58, 103, 114, 133, 149, 173, 213, 214, 233, 250, 973 Járat hossza: 26 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása-ekézése: 56 km Munkakezdés: Fehérvári út - Október 23. utca kereszteződése Fehérvári út a Móricz Zsigmond körtérig, ott megfordulva vissza Leányka felüljáróig, tovább Kossuth Lajos az Anna útig, ott balra a Mária Teréziára, tovább Leányka felüljáró, utána Savoya park körbe, utána Kitérő, tovább Hunyadi János u., tovább Mezőkövest, jobbra Fehérvári út, jobbra Vegyész u. a Hunyadi János útig, vissza Vegyész, jobbra Fehérvári út a Kondorosi útig, ott balra, tovább Kondorosi út, balra Sáfrány út, busz fordulónál vissza, tovább a Tétényin a Bartók Béláig, ott visszafordul, tovább Etele útig, ott jobbra a Thán Károlyig, balra Thán Károly, jobbra Andor u., tovább Olajbogyó, utána Rendőr u., utána Csákvár a Péterhegyi útig, majd vissza ugyanezen, jobbra Andor u., jobbra Borszéki, balra Thán Károly, jobbra Etele út, tovább a Sáfrány u. a buszfordulóig, vissza Bornemissza térig, a buszvégállomás körbe Az egyszerre kiszórható só mennyisége maximum g/m 2, a hídon, valamint le- és felhajtóin 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. Védett fasor, a kiszórható síkosság mentesítő anyag maximum 20 g/m 2 lehet Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

23 sz. fővonali járat XI. kerület területe Villányi út, Szüret u., Kelenhegyi út, Citadella, Hegyalja út, Alsóhegy u., Sánc u. Autóbuszvonalak: 8, 27, 40, 40E, 112, 239, 240, 940, 941, 960 Útvonal hossza: 36 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 43 km Munkakezdés: Móricz Zsigmond körtér, Villányi út Villányi út, jobbra Szüret u., jobbra Somlói út., tovább Kelenhegyi út, Szirtes u., vissza a 27- es busz vonalán, jobbra Villányi út, jobbra Alsóhegy u., jobbra Hegyalja út (csak ekézve), jobbra Sánc u., Mihály u., jobbra a Búsuló Juhásznál Kelenhegyi út lefelé, balra Somlói út, jobbra Szüret u., jobbra Villányi út, BAH csomópontnál, balra Hegyalja út, balra Németvölgyi út, tovább Érdi út a Farkasréti térig, vissza Érdi út, tovább Németvölgyi út, jobbra Hegyalja út a BAH csomópontig, Villányi út, balra Fadrusz u. a Bocskai útig Fenti útvonalak elkészülte után szükség szerint: Szánkó u., Vércse u., Lejtő u., Káló Esperes u. Kiemelten kezelve: Kelenhegyi út, Somlói út, Szüret u., Sánc u., Mihály u., Szirtes u., Köbölkút u. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység

2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2015. június hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 06.45-09.15 Bp. II. Árpád F. útja 1 07.00-09.00 Bp. XIX. Zalaegerszeg utca 1 08.00-10.30 Bp. IV. ker. Fóti

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

Bp. X. Ker. Gyógyszergyári u. szám nélküli része Bp. IV. Baross u Bp. X. Ker. Gyakorló u. 38.

Bp. X. Ker. Gyógyszergyári u. szám nélküli része Bp. IV. Baross u Bp. X. Ker. Gyakorló u. 38. 2017. január Nap Időpont Helyszín 1 00.00-01.00 Bp. XVII. Péceli út 235. 1 00.30-03.30 Bp. XXII. Gádor utca 66. 1 03.00-04.00 Bp. XVII. Zrínyi utca 84. 1 07.00-10.00 Bp. XIX. Hunyadi utca 75. 1 07.30-10.30

Részletesebben

XI. kerület. Albertfalvai felüljáró (Leányka utcai)

XI. kerület. Albertfalvai felüljáró (Leányka utcai) közutak Albertfalvai felüljáró (Leányka utcai) 72,01 m 43041/4 15 513 Albertfalva u.- Érem u.- Fehérvári út Kondorosi út által határolt közterület Andor u. (Borszéki u. Pajkos u.) 2903/1 18 640 Andor u.

Részletesebben

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás Kerület Kategória Helyszín publikus megnevezése I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Batthyány tér M H I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Clark Ádám tér I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Déli pályaudvar

Részletesebben

Bp. XVII. Pesti út Bp. IX. Illatos u Bp. VIII. Vajda Péter utca Bp. XVII.

Bp. XVII. Pesti út Bp. IX. Illatos u Bp. VIII. Vajda Péter utca Bp. XVII. 2016. december hónapban tervezett sebességellenőrző, valamint a változtatható helyzetű KKEP eszközzel végrehajtható egyéb jogsértést dokumentáló tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 07.30-10.30 Bp. XXII.

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

1. oldal 2013. szeptember 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.15 Bp. III. ker. Határ út (30 km/h övezet) vasárnap 08.30-10.30 Bp. XV. Ker. Régi Fóti

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

2016. szeptember BRFK. Nap Időpont Helyszín

2016. szeptember BRFK. Nap Időpont Helyszín 2016. szeptember BRFK 1. oldal Nap Időpont Helyszín 1 02.00-05.00 Bp. XVIII. Gyömrői út 1 07.00-08.30 Bp. IX. Soroksári út 1 07.00-08.30 Bp. X. Ker. Vaspálya u. 1 07.45-10.45 Bp. II. Máriaremetei út 1

Részletesebben

2016. augusztus hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység. Nap Időpont Helyszín

2016. augusztus hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység. Nap Időpont Helyszín 1. oldal 2016. augusztus hónapban tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 07.45-10.45 Bp. II. Máriaremetei út 1 08.00-11.00 Bp. XV. Vasutastelep utca 1 08.30-10.00 Bp. XII. Istenhegyi

Részletesebben

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5 Tervezett forgalom 2015 1/5 Jelmagyarázat: A forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5 I. kerület I. Clark Ádám tér 19

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája 1 6773/1, 6773/2 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. Törvényességi Felügyeleti ; I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (I., II, III., XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII.) 2 7104/0/A/63 1013

Részletesebben

Budapest. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek. Baross tér édességbolt 6.00-22.00 7.00-23.00 ZÁRVA

Budapest. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek. Baross tér édességbolt 6.00-22.00 7.00-23.00 ZÁRVA Budapest VIII. kerület Baross utca 45. 8.00-18.00 9.00-14.00 ZÁRVA Baross utca 78. Közért 6.00-21.00 Baross tér édességbolt 6.00-22.00 7.00-23.00 ZÁRVA Baross tér Újságos 8.00-18.00 9.00-14.00 ZÁRVA Baross

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Budapest. VIII. kerület Nyitva tartás Kaphatók. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek

Budapest. VIII. kerület Nyitva tartás Kaphatók. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek Budapest VIII. kerület Nyitva tartás Kaphatók Baross utca 45. 08.00-18.00 9.00-14.00 ZÁRVA Baross utca 78. Közért 6.00-21.00 Baross tér édességbolt 8.00-18.00 9.00-14.00 ZÁRVA Baross tér Újságos 8.00-18.00

Részletesebben

shape route start end sh_d_tr date BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti

shape route start end sh_d_tr date BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti tér 19 463 2014.08.08 BE47 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 781 2014.10.17

Részletesebben

III. kerület Huszti út 20. Áruházláncok. III. kerület Flórián tér 7-9. Bevásárló központok

III. kerület Huszti út 20. Áruházláncok. III. kerület Flórián tér 7-9. Bevásárló központok Kerület Cím Intézmény I. kerület 1011 Bem rakpart 6. Művelődési házak, intézmények I. kerület Könyvtár Attila út 93. Közkönyvtárak I. kerület Kapisztrán tér 2/4. Közkönyvtárak I. kerület Könyvtár Budavári

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI ISKOLÁK KÖRZETEI UTCÁK SZERINT. Deák Diák Általános Iskola. Sportiskola. Németh László Általános Iskola

JÓZSEFVÁROSI ISKOLÁK KÖRZETEI UTCÁK SZERINT. Deák Diák Általános Iskola. Sportiskola. Németh László Általános Iskola Alföldi u. Apáthy I. u. Asztalos S. u. Auróra u. Bacsó B. u. Balassa u. Baross tér Baross u. 121-135. Baross u. 1-3., 11-49., 4-54.,112-128. Baross u. 51-79. Baross u. 56-72., 98-110. Baross u. 74-96.,

Részletesebben

1. számú melléklet. Körzeti megbízott. A körzeti megbízott működési körzete***** A fogadóóra időpontja****** A körzeti megbízott címe****

1. számú melléklet. Körzeti megbízott. A körzeti megbízott működési körzete***** A fogadóóra időpontja****** A körzeti megbízott  címe**** Neve Fábián Angéla Urbán Vencel Körzeti megbízott Rendfokozata* Mobiltelefonszáma** Rendőrkapitányság megnevezése BRFK. XXII. kerületi Rendőrkapitányság KMB iroda címe, telefonszáma*** törzszászlós 06-70-490-32-44

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI ISKOLÁK KÖRZETEI ISKOLÁK SZERINT Deák Diák Általános Iskola augusztus 1-től

JÓZSEFVÁROSI ISKOLÁK KÖRZETEI ISKOLÁK SZERINT Deák Diák Általános Iskola augusztus 1-től 2013. Alföldi u. Baross tér Berzsenyi u. Bezerédi u. Csokonai u. Dologház u. Dózsa György u. Festetics u. Fiumei út 1-25., 2-12 Gázláng u. II. János Pál pápa tér Kenyérmező u. Kerepesi út 1-5. Kiss József

Részletesebben

MRFK (BRFK kerület) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

MRFK (BRFK kerület) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése MRFK (BRFK kerület) Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Horváth Mihály tér - Baross u. sarok Horváth M. tér 100 m. - Baross

Részletesebben

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/6

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/6 Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/6 Jelmagyarázat: A korlátozások forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5 I. kerület

Részletesebben

Közterület neve tól ig tól ig XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII. Abrudbánya utca 9 11 XVIII. Abrudbánya utca XVIII.

Közterület neve tól ig tól ig XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII. Abrudbánya utca 9 11 XVIII. Abrudbánya utca XVIII. Ker. Közterület neve Házszám Helyrajzi szám tól ig tól ig XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII. Abrudbánya utca 9 11 XVIII. Abrudbánya utca 10 10 XVIII. Áchim András utca 3 15 XVIII. Áchim András

Részletesebben

Baross Gábor-telep, Török utca. Arany János úti ltp., Regényes utca Baross Gábor-telep, Ispiláng utca

Baross Gábor-telep, Török utca. Arany János úti ltp., Regényes utca Baross Gábor-telep, Ispiláng utca Verziószám: 1A Viszon ylat Végállomás Útvonal Végállomás Reggel Munkanap Napközben Követési idő (perc) Délután Szombat délelőtt Hétvégén Egyéb időben Útvonalh ossz (km) Hangolás az alábbi járatokhoz Savoya

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI ISKOLÁK KÖRZETEI Jelenlegi iskola Deák Diák Általános Iskola. Sportiskola Németh László Általános Iskola

JÓZSEFVÁROSI ISKOLÁK KÖRZETEI Jelenlegi iskola Deák Diák Általános Iskola. Sportiskola Németh László Általános Iskola JÓZSEFVÁROSI ISKOLÁK KÖRZETEI 2011. 2. sz. melléklet Cím Alföldi u. Apáthy I. u. Asztalos S. u. Auróra u. Bacsó B. u. Balassa u. Baross tér Baross u. 121-135. Baross u. 1-3., 11-49., 4-54.,112-128. Baross

Részletesebben

Alföldi u. Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda Kun u. 3.

Alföldi u. Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda Kun u. 3. Alföldi u. Hétszínvirág Napközi Otthonos Kun u. 3. Apáthy I. u. Asztalos S. u. Pitypang Napközi Otthonos Százados út 14. Auróra u. Százszorszép Napközi Otthonos Szűz u. 2. Bacsó B. u. Balassa J. u. Baross

Részletesebben

Közterület neve tól ig tól ig XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII. Abrudbánya utca 9 11 XVIII. Abrudbánya utca XVIII.

Közterület neve tól ig tól ig XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII. Abrudbánya utca 9 11 XVIII. Abrudbánya utca XVIII. Ker. Közterület neve Házszám Helyrajzi szám tól ig tól ig XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII. Abrudbánya utca 9 11 XVIII. Abrudbánya utca 10 10 XVIII. Áchim András utca 3 15 XVIII. Áchim András

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

Alföldi u. Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda Kun u. 3.

Alföldi u. Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda Kun u. 3. Alföldi u. Hétszínvirág Napközi Otthonos Kun u. 3. Apáthy I. u. Asztalos S. u. Pitypang Napközi Otthonos Százados út 14. Auróra u. 18-végig, Százszorszép Napközi Otthonos Szűz u. 2. 25-végig Auróra u.

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI ÓVODÁK KÖRZETEI - ÓVODÁK SZERINT

JÓZSEFVÁROSI ÓVODÁK KÖRZETEI - ÓVODÁK SZERINT Cím Óvoda Baross u. 51-61., 81-119. Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda Baross u. 93. és 111/b Futó u. Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda Baross u. 93. és 111/b Illés köz Gyerek-Virág Napközi Otthonos

Részletesebben

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/9

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/9 Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/9 Jelmagyarázat: A korlátozások forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5 I. kerület

Részletesebben

Korlátozott forgalmú övezetek

Korlátozott forgalmú övezetek Övezet Terület Időkorlátozás Megjegyzés Térkép Budai Vár Óbudai Fő tér környéke Római part Óbudai sziget A Budai Vár várfalakkal határolt területe, kivéve a Dísz tér, a Szent György utca, a Színház utca,

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Budapest KRUPP DÉLI ABC I.KRISZTINA 1013 Budapest KRISZTINA KRT. 37. Budapest CBA HORVÁTH-KERT 1013 Budapest ALAGÚT U. 5. Budapest CBA-BUDAVÁR 1014 Budapest TÁRNOK U. 22-24.

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Polg.Hiv. Polg.Hiv. Polg.Hiv.

Polg.Hiv. Polg.Hiv. Polg.Hiv. beépítetlen telkek 3/a sz. melléklet Ssz. Hrsz. Cím Ter. m2 Funkció Kezelő 1 22470/2 Móricz Zs. utca ( III. ker.) 3983 beépítetlen telek Városgazda XVIII. ker. Zrt. 2 140006 Nincs utcanév 311 terület 3

Részletesebben

43/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

43/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 43/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról * Budapest Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. december 22. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok

Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok Viszonylat Végállomás Elsı Utolsó indulás Mexikói út Vörösmarty tér 23:34 Déli pályaudvar 23:24 Örs vezér tere 23:19 Határ út 23:17 Újpest-Központ 23:16 Batthyány

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: ABIJV Budapest 08 Dátum: :13:57 Horváth Krisztián Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: ABIJV Budapest 08 Dátum: :13:57 Horváth Krisztián Lapszám: 1 Horváth Krisztián Lapszám: 1 000. szavazókör (Körzetesítetlen címek) Azonosító: 01-008-000-7, Cím: Körzetesítetlen címek Könyves Kálmán körút 000003 000047 páratlan házszámok 0 Könyves Kálmán körút 000004

Részletesebben

2014. február 01.-28. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2014. február 01.-28. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2014. február 01.-28. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 09.00-11.00 Bp. XI. ker. Nagyszőlős u. szombat 09.00-13.00 Bp. XV. Ker. Régi Fóti út 10.00-12.00 M1

Részletesebben

Szóbeli felvételi vizsga: február 22-én (hétfő)

Szóbeli felvételi vizsga: február 22-én (hétfő) Sorszám: Azonosító száma Ált.Iskola neve Ált. Iskola címe Szóbeli felvételi vizsga: 2016. február 22-én (hétfő) 8 óra 15 perc 1. 71618711867 Kosztolányi Dezső Gimnázium 1012 Budapest, Attila u. 135. 2.

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Batthyány tér (HÉV-állomás aluljáró) RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

Az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe, e rendelet 1. sz. melléklete lép.

Az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe, e rendelet 1. sz. melléklete lép. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XI.02.) rendelete az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Közterület neve tól ig tól ig XVIII. 625. utca 142674 142674 XVIII. 625. utca 142711 142711 XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII.

Közterület neve tól ig tól ig XVIII. 625. utca 142674 142674 XVIII. 625. utca 142711 142711 XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII. Ker. Közterület neve Házszám Helyrajzi szám tól ig tól ig XVIII. 625. utca 142674 142674 XVIII. 625. utca 142711 142711 XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII. Abrudbánya utca 9 11 XVIII. Abrudbánya

Részletesebben

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege Közterület neve Közterület Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege (tervezett) Alföldi utca 3 2016.03.04 Alföldi utca 5 2016.03.07 Alföldi utca 6 8 2016.03.07 Alföldi utca 7 2016.03.04

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám

0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 0152-es kód (kozmetikus) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 72156642585 Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 65 2 72167903106 Szigetújfalui Móra Ferenc

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának

Budapest Józsefváros Önkormányzatának Budapest Józsefváros Önkormányzatának 21/2003. (IV.10.) ök. sz. rendelete a 3/2003.(I.31.) ök. sz. rendelettel módosított, a háziorvosi körzetekről szóló 25/2002.(VI.21.) ök. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

25/2002. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelete

25/2002. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelete 25/2002. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről * Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység

Részletesebben

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK ĺ á á á Ö á é ő ü é Ż Ż ö á é é ü á á ö á í á áó ó ó Ż ö á ó ĺ á áó ú á á á Ö á á é ő ü ę é é ő ó ó é ö é á é é á á ö é ĺ Ż é é á öé á ú á á á Ö á é ő ü é é ű öđé á á ő ő ő Ż Ż ö á é á í é é é ö é á ó

Részletesebben

RECOMMENDED HOTELS. Have a good time in Budapest! LIST OF HOTELS: 1. MERCURE BUDA BUDAPEST. Location: 1013 Krisztina krt. 41-43.

RECOMMENDED HOTELS. Have a good time in Budapest! LIST OF HOTELS: 1. MERCURE BUDA BUDAPEST. Location: 1013 Krisztina krt. 41-43. RECOMMENDED HOTELS In this document you can find 7 recommended hotels in Budapest. While making your reservations, please refer to the Budapest University of Technology and Economics! Apart from list of

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

52. sz. fővonali járat. Autóbuszvonalak: 26, 34, 86, 106, 109, 118, 134, 134/A, 160, 206, 923, 960

52. sz. fővonali járat. Autóbuszvonalak: 26, 34, 86, 106, 109, 118, 134, 134/A, 160, 206, 923, 960 52. sz. fővonali járat Árpád híd, Vörösvári út, Lajos utca, Pacsirtamező utca. Autóbuszvonalak: 26, 34, 86, 106, 109, 118, 134, 134/A, 160, 206, 923, 960 Útvonal hossza: 17 km szórása ekézése esetén: 35

Részletesebben

Kimutatás az ÉTV Kft. térítés ellenében átruházandó rendszerfüggő víziközmű eszközeiről Diósd

Kimutatás az ÉTV Kft. térítés ellenében átruházandó rendszerfüggő víziközmű eszközeiről Diósd Kimutatás az ÉTV Kft. térítés ellenében rendszerfüggő víziközmű eszközeiről vagyonhányad, amely 1 VÍZVEZETÉK KM-PVC 538,64 Sashegyi utca 3329, 3157 1993.02.16 1 975 000 1 209 823 765 177 765 177 0 2 Gerincvezeték

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

METRÓ. Vörösmarty tér Örs vezér tere Déli pályaudvar Kőbánya-Kispest Újpest-Központ HÉV

METRÓ. Vörösmarty tér Örs vezér tere Déli pályaudvar Kőbánya-Kispest Újpest-Központ HÉV METRÓ M1 Vörösmarty tér Déli pályaudvar 15.18 15.29 15.13 15.18 15.09 15.10 M2 M3 Szentendrei Gödöllői Ráckevei Csepeli ről Szentendrére Szentendréről re Örs vezér teréről Gödöllőre, Cinkotán átszállással

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

Közterület neve tól ig tól ig XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII. Abrudbánya utca 9 11 XVIII. Abrudbánya utca XVIII.

Közterület neve tól ig tól ig XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII. Abrudbánya utca 9 11 XVIII. Abrudbánya utca XVIII. Ker. Közterület neve Házszám Helyrajzi szám tól ig tól ig XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII. Abrudbánya utca 9 11 XVIII. Abrudbánya utca 10 10 XVIII. Ady Endre utca 147 183 XVIII. Ady Endre

Részletesebben

Pályáztatáshoz ingatlanlista 2012. (Fővárosi Vízművek Zrt.)

Pályáztatáshoz ingatlanlista 2012. (Fővárosi Vízművek Zrt.) Budakeszi úti gépház és 1 Budapest II. 10927 medence 1021 Budapest, II. Budakeszi út 53/b. 2 Budapest II. 15146 Felsőjózsefhegyi medence 1025 Budapest, II. Józsefhegyi lépcső 13. 3 Budapest III. 14618/2

Részletesebben

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK 1 Kispesti Arany Óvoda székhely: 1191 Budapest, Arany János utca 15 17. Ady Endre út 70 116. páros Arany János u. végig Báthory u. 1 39. páratlan 2 48.

Részletesebben

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I.

Részletesebben

Közterület neve tól ig tól ig XVIII. Abrudbánya utca 9 11 XVIII. Abrudbánya utca XVIII. Ady Endre utca XVIII. Ady Endre utca

Közterület neve tól ig tól ig XVIII. Abrudbánya utca 9 11 XVIII. Abrudbánya utca XVIII. Ady Endre utca XVIII. Ady Endre utca Ker. Közterület neve Házszám Helyrajzi szám tól ig tól ig XVIII. Abrudbánya utca 9 11 XVIII. Abrudbánya utca 10 10 XVIII. Ady Endre utca 147 183 XVIII. Ady Endre utca 150 164 XVIII. Ady Endre utca 168

Részletesebben

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6647/6/2015.ált. 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Július 1. (szerda) 10.00-12.00 Budaörs, Kinizsi

Részletesebben

ÓVODAI KÖRZETHATÁROK 1

ÓVODAI KÖRZETHATÁROK 1 Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK 1 Elfogadva a 256/2016 (III.7) KOSIE Biz. határozattal Kispesti Arany Óvoda székhely: 1191 Budapest, Arany János utca 15 17. Ady Endre út Arany János

Részletesebben

Közlekedés Budapesten az Államalapítás Ünnepén és az augusztus 20-ai hosszú hétvégén

Közlekedés Budapesten az Államalapítás Ünnepén és az augusztus 20-ai hosszú hétvégén Közlekedés Budapesten az Államalapítás Ünnepén és az augusztus 20-ai hosszú hétvégén Változások a tömegközlekedési járatok forgalmában Az alábbiakban részletes információk olvashatók az augusztus 20-ai

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

Berendezések listája, telepítési helyszínek, ajánlati ár

Berendezések listája, telepítési helyszínek, ajánlati ár Ajánlati felhívás 2. sz. melléklet Berendezések listája, telepítési helyszínek, ajánlati ár Szódagyártó berendezések Sorszám Típus Mennyiség Telephelye Címe 1 Bp. Akácfa u.15. Pótdíjcsoport Fszt. Bejárat

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás

Összefoglaló tájékoztatás A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Összefoglaló tájékoztatás Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. A Közbeszerzési

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

1. Melléklet: Gyűjtőállomások helyszíneinek táblázatos bemutatása

1. Melléklet: Gyűjtőállomások helyszíneinek táblázatos bemutatása 1 1. Melléklet: ok helyszíneinek táblázatos bemutatása neve on elzése 1. 0101 Batthyány tér 30 Lépcső mellett, a mellvéddel párhuzamosan 47,506532, 19,039457 2. 0102 Szilágyi Dezső tér A tér déli részén,

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

ELLATASIFORMACSOPORT NEV. Budapest audiológia Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg szakellátás 1051 Budapest Hercegprímás u

ELLATASIFORMACSOPORT NEV. Budapest audiológia Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg szakellátás 1051 Budapest Hercegprímás u audiológia Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Járóbeteg szakellátás 1106 Maglódi út 89-91. audiológia Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg szakellátás 1051 Hercegprímás u. 14-16. audiológia Betegápoló

Részletesebben

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása 1. sz. szavazókör helye: Kodály Z. Művészetoktatási Int. Egressy B. út 1/B. Egressy B. út 1-19-ig (páratlan), Egressy B. út 2-26-ig (páros), Jókai tér teljesen,

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Választási plakátok elhelyezésére szolgáló plakáthelyek Budapesten

Választási plakátok elhelyezésére szolgáló plakáthelyek Budapesten egyesített lista darabszám I.kerület Attila út 43. és Attila út 135. (gyalogátkelőhelyeknél) 2 Attila út - Vérmező út sarok 1 Attlia út - Szarvas tér 1 Krisztina krt. - Krisztina tér sarok 1 Attila út

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. a 22/2011. (IX. 05.) sz. a 25/2011.(X.17.)

Részletesebben

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 7570 Barcs,

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit.

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit. Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. és a 22/2011. (IX. 05.) sz. rendelettel

Részletesebben

A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény

Részletesebben

Műemléki Keret Megítélt támogatások

Műemléki Keret Megítélt támogatások Műemléki Keret 2016. - Megítélt támogatások Sorsz. Cím Pályázó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Budapest I. kerület, Attila út 19. Budapest I. kerület, Attila út 41. Budapest I. kerület, Dísz tér 8. Budapest

Részletesebben

Metrópótló útvonalak és megállóhelyek. (operatív metrópótlás esetén)

Metrópótló útvonalak és megállóhelyek. (operatív metrópótlás esetén) Metrópótló útvonalak és megállóhelyek (operatív metrópótlás esetén) 1002 Deák F. leszállóhely (elsı megálló) M 1 1. Deák Ferenc Oktogon, 2009. november 16-tól Andrássy út Opera 70-es, 78-as troli Jókai

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1. (péntek) 09.30-11.30 Budaörs, Farkasréti u. 73. 19.00-21.00

Részletesebben

Értesítés karbantartás miatti szolgáltatás-kiesésről

Értesítés karbantartás miatti szolgáltatás-kiesésről Értesítés karbantartás miatti szolgáltatás-kiesésről Tisztelt Előfizetőnk! Tájékoztatjuk, hogy az Invitel Távközlési Zrt. az alábbi karbantartásokat tervezi a 30. héten: Bácsalmás 1 node ( Árpád vezér

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A budapesti trolibusz vonalak

A budapesti trolibusz vonalak A budapesti trolibusz vonalak J E L M A G Y A R Á Z A T trolibusz vonal, felsővezeték Stadionok M vá. megállóhely végállomás (időkiegyenlítő pont) menetirány 3, 6, 6A villamos keresztezés szakaszszigetelő

Részletesebben

Azokon az útvonalakon, ahol a tiltást nem jeleztük, de Eurolux útvonal, lengőkaros szerkezet csak komplex kampány részeként kerülhet kihelyezésre.

Azokon az útvonalakon, ahol a tiltást nem jeleztük, de Eurolux útvonal, lengőkaros szerkezet csak komplex kampány részeként kerülhet kihelyezésre. Díjövezeti besorolás Oszlopreklámok vonatkozásában Jelmagyarázat Csak Eurolux helyezhető ki Pajzs útvonalak Lengőkaros kampányoknak ajánlott útvonalak Lengőkaros kampányok nem helyezhetők ki Az adott útszakaszon

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben