TÉLI MUNKAREND 2014/2015. év MELLÉKLETEK. B u d a p e s t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉLI MUNKAREND 2014/2015. év MELLÉKLETEK. B u d a p e s t"

Átírás

1 TÉLI MUNKAREND 2014/2015. év MELLÉKLETEK B u d a p e s t

2 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. sz. melléklet Ügyeleti és információs szolgálatok 2. sz. melléklet Korábbi téli és közútadatok Gépi úttisztítási Üzem 3. sz. melléklet Fővonali- és mellékútvonali járatok elosztása 4. sz. melléklet Fővonali járatok leírása 5. sz. melléklet Mellékútvonali járatok leírása Kézi úttisztítási és Műtárgy takarító Üzem 6. sz. melléklet Kézi feladatot végző egységek téli eszközállománya 7. sz. melléklet Kézi síkosság-mentesítési és hó-eltakarítási feladatok 8. sz. melléklet Kisgépes síkosságmentesítő járatok leírása 9. sz. melléklet Kerékpárutak jegyzéke 3. oldal 9. oldal 12. oldal 13. oldal 98. oldal 143. oldal 145. oldal 170. oldal 184. oldal 10. sz. melléklet Aluljárók jegyzéke Fontosabb információk 188. oldal 11. sz. melléklet Főbb egészségügyi intézmények címjegyzéke 12. sz. melléklet Hószállítási ütemterve 13. sz. melléklet Lakótelepek jegyzéke, a hó-takarítási munkák fontossági sorrendje 14. sz. melléklet Védett fasorok 190. oldal 195. oldal 196. oldal 203. oldal

3 Vezető ügyeletesek névsora 3 1. sz. melléklet FORGALMI vezető ügyeleti szolgálat Név, beosztás Lakcím Mobil telefon Czakó János csoportvezető Budakeszi, Reviczky J. u / Kozma Péter diszpécser Gyál, Gárdonyi Géza u / Nagy László műszaki vezérigazgató-helyettes Bp.XVIII., Dobozi u / Ruscsák Béla főmunkatárs Bp.IX., Ipar u / Szabó Béla csoportvezető Bp.XIV., Ond vezér útja / Török Loránd fődiszpécser Isaszeg, Csengeri u / Varga László köztisztasági igazgató Bp.XV., Ady Endre u / A forgalmi vezető ügyeletes feladatai Az ügyeleti szolgálat megkezdését köteles a TISZ-en bejelenteni, készenléti szolgálat esetén legalább telefonon, aktív szolgálat esetén személyesen köteles tájékozódni a munkálatokat befolyásoló tényezőkről (várható időjárás, személyi- és munkagépállomány, folyamatban lévő munkák, feladatok stb.). Készenléti szolgálat ideje alatt elérhetőnek kell lennie és a TISZ információja alapján, szükség esetén az aktív szolgálatot megkezdeni. Aktív szolgálatnál a vezető ügyeletes a kiadott rendelkezéseit a TISZ-en keresztül hajtatja végre. Az ügyeleti szolgálat ideje alatt a TISZ-en minden fontosabb intézkedést regisztráltat, a rendszeresített Forgalmi Ügyeletesi Napló -ban maga az ügyeletes is rögzíti a szolgálati ideje alatt történt legfontosabb eseményeket. Indokolt esetekben az időjárási helyzetnek, illetve előrejelzéseknek megfelelően elrendeli a szükséges készenlétet vagy területellenőrzést (riasztást). Az adott körülményeknek megfelelően ha szükséges a részvénytársaság vezérigazgatójától előzetesen kapott engedély alapján elrendeli a hómunkás felvételt. Munkája során a fővárosi közlekedés üzemeltetőinek (BKV Zrt. stb.) megfelelő szerveivel rendszeres kapcsolatot tart a TISZ-en keresztül és intézkedéseinél figyelembe veszi az általuk jelzett igényeket is. Munkairányítói tevékenysége során törekednie kell a hatékonyságot és gazdaságosságot egyidejűleg biztosító optimális humánerő- és eszközkapacitás-felhasználásra. Külön gondot kell fordítania a kiemelt és frekventált útvonalak és területek hó-eltakarítására, síkosság-mentesítésére. Amennyiben a havazás a délutáni csúcsforgalom időszakára esik, gondoskodik arról, hogy az esti kivonuláskor első ütemben kerüljön sor a Kis- és Nagykörút, a Rákóczi út, valamint az Andrássy út hó-eltakarítására, síkosságmentesítésére. A szükséges tájékozottsággal rendelkeznie ahhoz, hogy az egyes munkavégzési technológiák (szórás, seprés, ekézés) alkalmazására megfelelően tudjon intézkedni. Az ehhez szükséges ismeretek megszerzéséhez az elvi irányítás mellett köteles területi ellenőrzéseket végeznie, amelynek tapasztalatait a gyakorlati irányításban kell felhasználnia. Az egységek ellenőrzése során kiemelt figyelmet kell fordítania a munkafegyelemre, a személyi és célgépállomány munkavégzésre való alkalmasságára, a munkakörülmények megfelelőségére. A munkavégzés koordinálása érdekében személyesen, vagy a TISZ-en keresztül rendszeres kapcsolatot tart a műszaki, illetve az anyagellátási vezető ügyeletessel. A IV. fokozat életbelépése esetén vagy amennyiben nagyobb volumenű feladatok végzésére kerül sor feladatait a TKB intézkedései alapján végzi.

4 4 MŰSZAKI vezető ügyeleti szolgálat Műszaki vezető ügyeletesek névsora Név, beosztás Lakcím Mobil telefon Egri László mb. műszaki igazgató Bp. III., Apátkút u / Földesi Ferenc - üzemvezető Vác, Somogyi u / Keresztes István üzemvitel irányító Bp. VII., Akácfa u /2/a 30/ Nagy Richárd üzemvezető Bp. XIII., Visegrádi u. 18/b. 30/ Strang Tibor - üzemvezető Bp. XI., Fraknó u. 28/b 6/19 30/ A műszaki vezető ügyeletes feladatai Az ügyeleti szolgálat megkezdését köteles a TISZ-nek bejelenteni, továbbá tájékozódni a karbantartási és javítási munkák állásáról, a célgépek üzemképességéről, valamint a hóeltakarításhoz és síkosság-mentesítéshez szükséges berendezések és eszközök rendelkezésre állásáról. Készenléti szolgálat ideje alatt köteles otthon tartózkodni és szükség esetén a szolgálatot azonnal megkezdeni. Rendszeres kapcsolatot tart a TISZ-szel, illetve szükség szerint tájékoztatást ad a műszaki egységek tevékenységéről, az üzemképesség állásáról és a karbantartó létszámról. A munkavégzés koordinálása érdekében kapcsolatot tart személyesen, vagy a TISZ-en keresztül a forgalmi, illetve az anyagellátási vezető ügyeletessel. Szervezi és végzi a karbantartási és javítási munkák gyakorlati irányítását és ellenőrzését. Rendszeresen ellenőrzi a karbantartó egységek létszámát, munkával való ellátottságát, a munkafegyelem, a munkarend és a munkavédelmi előírások betartását. A rendszeresített Műszaki Ügyeleti Napló ba a szolgálatot, a szolgálat ideje alatt tett intézkedéseket és az ellenőrzés alkalmával észlelteket, mind a hiányosságokat, mind pedig az eredményeket illetően rögzíteni köteles. Az ügyeleti szolgálat átadás átvétel alkalmával a téli munkára igénybe vehető gépjárműparkról, a rendelkezésre álló karbantartó és szerelő létszámról állományonkénti kimutatást köteles készíteni műszaki egységenkénti bontásban. A műszaki vezető ügyeletes szolgálatának időtartama alatt a műszaki feladatok maradéktalan ellátásáért egy személyben felelős. A IV. fokozat életbelépése esetén, vagy amennyiben nagyobb volumenű feladatok végzésére kerül sor feladatait a TKB intézkedései alapján végzi.

5 5 ANYAGELLÁTÁSI vezető ügyeleti szolgálat Vezető ügyeletesek névsora Név, beosztás Lakcím Mobil telefon Sándor Edit Angéla MBA oszt.vezető Solymár, Koppány Márton u / Tóth György anyagbesz. csop.vez. Bp. XIII., Angyalföldi út 17.II / Csikós Sándor készl. és log.csop.vez. Pomáz, Május 1. út / Boricza István koordinátor Kerepes, Szőlő dűlő 6079 hrsz. 30/ Ujvári Gyula - beszerző Bp. XIII., Angyalföldi u. 24/c 30/ Péter Olga beszerzési főmunkatárs Halásztelek, Hold u. 1217/33 (16/b) 30/ Az anyagellátási vezető ügyeletes feladatai - a szükséges szakszerelő munkák anyagellátásának folyamatos biztosítása, - az igényelt és raktárkészleten lévő célgépalkatrészek folyamatos felügyeletének biztosítása, - rendkívüli alkatrészigények beszerzésének teljesítése a külső beszállítókon keresztül, - folyamatosan gondoskodik a hintőanyag-tárolókban lévő készlet pontos nyomon követéséről és a hintőanyag mozgás mérlegeléséről - folyamatosan gondoskodik a mérlegelt hintőanyag informatikai rendszerben való rögzítéséről - folyamatosan gondoskodik a hintőanyag-tároló helyek megfelelő töltöttségéről, amelynek érdekében beszállításokkal vagy átszállításokkal biztosíthatja az kívánt töltöttséget, - a fenti töltöttségi szint általános biztosításához szükséges utántöltéseket az ez irányú ellenőrzések tapasztalatai alapján megszervezi, - folyamatosan egyeztet a Közterületi Igazgatósággal a hintőanyag igényekhez igazodó, tároló- helyek közötti szállításáról, - folyamatosan ellenőrzi a külső szerződött partnerrel egyeztetett szállítási igények végrehajtását, - az igényelt és raktárkészleten lévő anyagok folyamatos biztosítása a felhasználók számára, - az igényelt üzemanyag-felvételi lehetőség biztosítása, - az üzemanyag és kenőanyag folyamatos pótlása, Megszervezi a Téli Munkarendben rögzített egyes készenléti fokozatnak megfelelő vonatkozó feladatok végrehajtását, melyet a részvénytársaság vezérigazgatója, illetve a műszaki vezérigazgató-helyettese rendel el. Az anyagellátási vezető ügyeleti szolgálat beosztását előzetesen írásban megküldi a TISZ-nek. Az anyagellátási vezető ügyeletes a TISZ-szel rendszeres kapcsolatot tart, és szükség szerint tájékoztatást ad a kiszolgáló egységek (raktárak, üzemanyag kutak) tevékenységéről. A vezető ügyeletesnek rendszeresen ellenőriznie kell a kiszolgáló egységek: - létszámát, - munkával való ellátottságát, - a munkafegyelem, munkarend, a munkavédelmi és ÁNTSZ-előírások betartását, valamint az ittasságot.

6 6 Vezető ügyeletes szolgálatának időtartama alatt a felsorolt feladatok maradéktalan ellátásáért személyében felelős. Erre a célra rendszeresített Ügyeleti Napló -ban a szolgálatot, a szolgálat ideje alatt tett intézkedéseket és az ellenőrzés alkalmával tett észrevételeket, mind pedig a hiányosságokat, eredményeket rögzíteni kell. Az ügyeleti szolgálat átadás-átvétel alkalmával a rendelkezésre álló létszámról a vezető ügyeletes kimutatást köteles készíteni, kiszolgáló egységenkénti bontásban. Rendszeres kapcsolatot tart a TISZ-szel, illetve szükség szerint tájékoztatást ad az elvégzett feladatokról. A IV. fokozat életbelépése esetén, vagy amennyiben nagyobb volumenű feladatok végzésére kerül sor feladatait a TKB intézkedései alapján végzi.

7 7 TELEPI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT A Telepi Információs Szolgálat (továbbiakban: TISZ) személyi állománya a műszaki vezérigazgató-helyettes és a köztisztasági igazgató javaslata alapján a dél-budapesti gépi úttisztítási üzemegység forgalmi szolgálatának állományából és más területről esetlegesen átirányított munkavállalókból kerül összeállításra, a humánpolitikai igazgató és érdekképviseletek hozzájárulásával. Működési ideje a Téli Munkarend életbe lépését követően először elrendelt II. fokozat vagy havária helyzet szerinti munkavégzés kezdetétől a Téli munkarend végrehajtási időszakának végéig tart. A szolgálat munkarendje a dél-budapesti gépi úttisztítási üzemegység forgalmi szolgálatának 7/24 órás munkarendjéhez igazodik. A TISZ tagjainak szakmai irányítását hétköznapokon a központi munkaidőben a délbudapesti gépi úttisztítási üzemegység vezetője, munkaidőn túl, valamint pihenő- és ünnepnapokon a beosztás alapján szolgálatban lévő forgalmi vezető ügyeletes végzi. A TISZ elérhetőségei: illetve Feladatai: Elsődleges elvárás a TISZ-től, hogy minden olyan információ birtokában legyen, amely a Társaság téli munkájával kapcsolatos. Ilyenek: - a szolgálatban lévő, illetve munkavégzésre alkalmazható személyi állományra, összetételére, - a rendelkezésre álló célgépállomány nagyságára, összetételére, - a folyamatban lévő, illetve az elvégzendő munkák jellegére, mértékére, - az operatív egységektől származó, közterületek állapotára, - a közlekedési helyzetre, illetve esetleges forgalmi zavarokra, - vezetői intézkedést igénylő helyzetekre stb. vonatkozó ismeretek. További feladatok: - megkeresések, vezetői intézkedések kezelése, regisztrálása, - a vezető ügyeletesek TISZ-en keresztül kiadott rendelkezéseinek naplózása, a rendelkezések végrehajtásának figyelemmel kísérése, és a végrehajtásról az intézkedést kiadató szükség szerinti tájékoztatása, - a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága ügyeleti és információs központjától érkező megkereséseket különös gonddal kezeli, szükség esetén a megkeresés tárgyával kapcsolatos visszajelzésről gondoskodik, a központtal az információk korrekt, szabályszerű átvételét-átadását biztosító, szükségszerű munkakapcsolatot tart fenn. - napi összesítő tájékoztatás készítése a köztisztasági igazgató, a műszaki vezérigazgató-helyettes és a forgalmi ügyeletes részére,

8 8 - a Részvénytársaság hatékony téli munkavégzése koordinálásának és az ehhez szükséges információ-átadások érdekében helyzettől függően telefonos vagy a TISZ hivatali helyiségében történő személyes kapcsolattartás a vezető ügyeletesekkel, valamint az operatív egységek forgalmi szolgálataival, közterületi ellenőreivel, szükség esetén a közvetlen munkát végző munkavállalótól. - felettes és társszervezetek ügyeletei, vezetők, operatív egységek szolgálatai, illetve Társaságon belüli ügyeleti szolgálatok részére szükségszerű értesítések megtétele ezek naplózása, - feladatai végzéséhez az elektronikus, telefonos kommunikáció mellett a társasági URH-rendszer használata is biztosított, amelynek révén az operatív egységekkel, vezetőkkel feladatorientált kapcsolat tartható, illetve tartandó, - igény esetén az elektronikusan nyomon követhető gépjárművek, célgépek munkavégzéséről, mozgásáról munkavégzési körülményeiről lekérdezéseket hajt végre a rendelkezésére álló, - meteorológiai és az FKF Nonprofit Zrt-t érintő média- és egyéb információkról a külön meghatározott körbe tartozók tájékoztatása, (Az elektronikus levélben kapott értesítéseknél, riasztásoknál a TISZ köteles a címzettek listája alapján meggyőződni arról, hogy az előrejelzést valamennyi érintett megkapta. Amennyiben szükséges, az értesítés továbbküldésével kell gondoskodni az információ érintettek számára történő rendelkezésre állásáról.) - a téli munkavégzés helyzetéről a TKB naprakész tájékoztatása. A IV. fokozat életbe lépése esetén, vagy amennyiben nagyobb volumenű feladatok végzésére kerül sor, feladatait a TKB kiegészítheti.

9 9 2. sz. melléklet Korábbi téli és közútadatok Leesett hó mennyisége (cm) Felvett hómunkások összesített létszáma (fő)

10 10 Síkos és havas napok száma Az összes téli célgépállomány alakulása (db)

11 11 A főváros kiépített közútjainak hossz- és felületadatai burkolatnemenként (2013. december 31.) Burkolat neme Úthossz [m] Útfelület [m 2 ] Térkő Nagykő Kiskő Keramit Díszkő Beton Hengerelt aszfalt Öntött aszfalt Aszfalt makadám Portalanított makadám Kötőanyag stabilizáció Vizes makadám Kiépített összesen Javított föld Föld Ö S S Z E S E N

12 12 3. sz. melléklet Fővonali és mellékútvonali járatok elosztása Gépi úttisztítási üzem Dél-budapesti üzemegység Fővonali járat 43 db és 83. számúak (a járatok közül kettő osztott járat) Mellékútvonali járat 60 db VIII/1 től VIII/5 ig, IX/1 től IX/4 ig, X/1 től X/5 ig, XI/1 től XI/7 ig, XVII/1 től XVI/9 ig, XVIII/1 től XVIII/8 ig, XIX/1 től XIX/5 ig, XX/1 től XX/3 ig, XXI/1 től XXI/5 ig, XXII/1 től XXII/6 ig, XXIII/1 től XXIII/3 ig Észak-budai üzemegység Fővonali járat 18 db számúak Mellékútvonali járat 18 db I/1, II/1 től II/5 ig, II/1 től III/7 ig, XII/1 től XII/5 ig, Észak-pesti üzemegység Fővonali járat 24 db számúak Mellékútvonali járat 26 db IV/1 től IV/3 ig, VI/1 től VI/2 ig, VII/1 től VII/2 ig XIII/1 től XIII/5 ig, XVI/1 től XVI/6 ig, XV/1 től XV/4 ig, XVI/1 től XVI/4 ig, Kézi úttisztítási üzem Főfelügyelői üzemegység Gyalogutak és járdák Kézi Operatív üzemegység Kisgépes járat 12 db I. ütem 1-6. számúak, II. ütem számúak. Kerékpárutak A járatba nem osztott útvonalak hó- és síkosságmentesítésére vonatkozó fontossági sorrend megállapítása az érintett egység feladata és felelőssége.

13 13 4. sz. melléklet V., VI., VII., VIII., XIII. kerület területe Pesti Kiskörút, Bajcsy Zsilinszky út 2 db szóró ekéző FŐVONALI járatok leírása 1. sz. fővonali járat Autóbuszvonalak: 9, 15, 909, 950,950/A, 966, 979, 979/A,115,109,191,291,124 Útvonal hossza: 15 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 53 km Munkakezdés: Fővám tér Szabadság híd, Vámház krt., Kálvin térnél jobbra Üllői út, Üllői út a Kőér úti felüljáróig, felüljáró alatt balra megfordulva visszafele az Üllői úton a Kálvin térig jobbra Múzeum krt. tovább Károly krt. tovább Deák tér, tovább Bajcsy Zsilinszky út, Nyugati téri felüljáró alatt vissza Bajcsy Zsilinszky út, tovább Károly krt., tovább Múzeum krt., tovább Vámház krt., tovább Szabadság híd. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

14 14 IX., XX. kerület területe Közraktár u., Soroksári út, Helsinki út 2. sz. fővonali járat Autóbuszvonalak: 15, 23, 23E, 54, 55, 66, 115, 119, 166, 179, 918, 923, 948, 979, 979/A Útvonal hossza: 20 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 44 km Munkakezdés: Petőfi híd (többször ellenőrizni), Boráros tér Petőfi híd oda-vissza, jobbra Boráros tér, tovább Közraktár u., balra Közraktár szervizútja, balra Közraktár u., jobbra Csarnok tér körbe, balra Közraktár u., tovább Boráros tér, tovább Soroksári út, tovább Helsinki út, jobbra Meddőhányó utca, Vizisport, Téglaégető u, Teremszeg utca, Zamárdi utca, Vízisport utca, és vissza ugyanez a 119-es busz vonalán: ( Meddőhányó u, Zodony u, Téglaégető u, Teremszeg u, Zamárdi u, Vizisport u) vissza Helsinki út, tovább Soroksári út, tovább Boráros tér. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

15 15 VI., VII., VIII., IX., XIII. kerület területe Petőfi híd, Nagykörút 3. sz. fővonali járat Autóbuszvonalak: 9, 26, 91, 160, 191, 206, 212, 226, 260, 291, 923, 934 Útvonal hossza: 26 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 40 km Munkakezdés: Petőfi híd (többször ellenőrizni) budai hídfő Petőfi híd, tovább Ferenc krt., tovább, József krt., tovább Erzsébet krt., tovább Teréz krt., tovább Szt. István krt., tovább Margit híd (csak ekézve), jobbra Árpádfejedelem út, jobbra Lipthay u., jobbra Margit híd (csak ekézve), tovább Szt. István krt., tovább Teréz krt., tovább Erzsébet krt., tovább József krt., tovább Ferenc krt., tovább Petőfi híd. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

16 16 4. sz. fővonali járat I., V., VII., VIII., X., XIV., XVI. kerület és Kerepes területe Erzsébet híd, Szabad sajtó út, Kossuth L. u., Rákóczi út, Baross tér, Kerepesi út 2 db szóró ekéző Autóbuszvonalak: 5, 7, 8, 44, 45, 92, 95, 107, 112, 133, 173, 178, 931, 956, 26, 91, 191, 206, 212, 906, 7E, 173E, 908, 990 Trolibuszvonalak: 80 Útvonal hossza: 42 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 85 km Munkakezdés: Erzsébet híd (többször ellenőrizni) budai hídfő Erzsébet híd, Szabad sajtó út, Ferenciek tere, Kossuth Lajos u., Rákóczi út, Baross tér, vissza Baross tér, Rákóczi út, Kossuth Lajos u., Szabad sajtó út, Erzsébet híd, jobbra Gellért felső rkp., jobbra Döbrentei tér, jobbra Erzsébet híd, tovább a fenti útvonalon a Baross térig, tovább Kerepesi út, tovább Veres Péter út, Szabadföld út, Szabadság út, a Flór Ferenc Kórházig, vissza ugyanezen a vonalon, tovább Kerepesi út, Rákóczi út, Kossuth Lajos u., Szabad sajtó út, Erzsébet híd. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

17 17 5. sz. fővonali járat I., XI., XII. kerület területe Hegyalja út, BAH felüljáró,budaörsi út, Alkotás út, Nagyszőlős út Autóbuszvonalak: 8, 39, 40, 40E, 53, 102, 112, 139, 150, 150E, 153, 212, 239, 240, 240E, 272, 907, 908, 940, 956, 960, 972, 973, 990, Útvonal hossza: 21 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 38 km Munkakezdés: Erzsébet híd pesti hídfő Erzsébet híd, Hegyalja út, BAH felüljáró (többször ellenőrizni), tovább Budaörsi út, Őrmezői aluljárón keresztül vissza Budaörsi út, jobbra Nagyszőlős út, tovább Budaörsi út, kifelé Őrmezői aluljárón keresztül, vissza Budaörsi út, BAH csomóponton keresztül, Benzinkútnál vissza, balra Alkotás út a Magyar Jakobinusok teréig, vissza Alkotás út, BAH csomóponton keresztül, balra Hegyalja út az Erzsébet híd budai hídfőig. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

18 18 6. sz. fővonali járat IX., XI. kerület területe Irinyi József u., Soroksári út, Karinthy Frigyes út, Október 23. u., Boráros tér Autóbuszvonalak: 15, 23, 23E, 40E, 53, 54, 83, 86, 115, 150, 212, 250, 272, 918, 923, 940, 966 Útvonal hossza: 29 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 66 km Munkakezdés: Soroksári út, Határ út kereszteződés Soroksári út, tovább Boráros tér, jobbra Petőfi híd (csak ekézve, szórás nélkül), tovább Irinyi József u., tovább Október 23. u., tovább Bocskai út a Karolina útig, vissza Bocskai út, jobbra Kosztolányi Dezső tér, jobbra Bukarest u. a távolsági busz végállomás körbe, tovább a Kosztolányi Dezső tér körbe, jobbra Bocskai út, tovább Október 23. u., tovább Irinyi József u., tovább Petőfi híd (csak ekézve, szórás nélkül), jobbra Boráros tér, tovább Közraktár u., jobbra Bakáts u., balra Lónyay u., jobbra Kálvin tér, Ráday u. jobbra (munkavégzés nélkül) Lónyay u. jobbra Kálvin tér, jobbra Üllői út, jobbra Kinizsi u., jobbra Közraktár u. a Vámház krt.-ig, vissza Közraktár u. a Boráros térig, tovább Soroksári út a Határ útig. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

19 19 XI. XXII. kerület területe Építész u., Tóth József u., Háros u., Gádor u. 7. sz. fővonali járat Autóbuszvonalak: 33, 58, 114, 141, 213, 214, 233, 250, 251, 941, 973 Útvonal hossza: 41 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 44km Munkakezdés: XI. Tóth József u., Nagytétényi út kereszteződés Fehérvári út, tovább Leányka u. felüljáró (többször ellenőrizni) csak ekézve, Savoya tér körbe, tovább Kossuth L. u. (csak ekézve), jobbra Tóth J. u. balra Temető tovább Mező u. balra Ferenc u. balra Pannónia u. balra Tóth J. u. tovább a Gádoron jobbra Kertész u. tovább Falka u. balra Arany J. u. balra Regényes u. jobbra Remete u. jobbra Tegzes u. Kapisztánnál balra Pattantyú u. Tanító u. a 70-es útig, aztán megfordulva vissza jobbra Regényes utcáig és onnan balra Kiránduló u. jobbra Kertész u. jobbra Gádor u. tovább Gádor u. jobbra Háros u. a Balatoni útig, vissza Háros u. balra Gádor u. tovább az 58-as busz vonalán a Nagytétényi útig. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

20 20 8. sz. fővonali járat XI. kerület területe Sasadi út, Törökbálinti út, Hóvirág u., Gazdagréti út, Rétköz u., Irhás árok u. 2 db szóró ekéző Autóbuszvonalak: 8, 53, 139, 153, 239, 908 Útvonal hossza: 37 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 45 km Munkakezdés: Budaörsi út, Sasadi út kereszteződés Sasadi út, tovább Márton Áron tér, tovább Hóvirág u. a busz végállomásig, vissza Hóvirág u., jobbra Törökbálinti út, jobbra Irhásárok u. vissza Irhásárok u., balra Törökbálinti út, tovább Márton Áron tér, jobbra Sasadi út, jobbra Budaörsi úton csak ekézve a Gazdagréti útig, jobbra Gazdagréti út, tovább Rétköz u., balra busz végállomás körbe vissza Rétköz u., balra Gazdagréti út a Budaörsi útig, vissza a Gazdagréti út, tovább Irhásárok u., vissza Irhásárok u., balra Törökbálinti út, jobbra Sasadi út a Budaörsi útig, vissza Sasadi út balra Háromszék u. a Rétköz utcáig vissza Háromszék u. balra Beregszász út a Törökbálinti útig vissza Beregszász út a Budaörsi útig vissza Beregszász út jobbra Háromszék u. a Sasadi útig. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

21 21 9. sz. fővonali járat XI. XXII. kerület területe Péterhegyi út, Neszmélyi u., Menyecske u., Tétényi út, Etele út, Sáfrány u. Fehérvári út, Savoya Park Autóbuszvonalak: 7, 33, 33E, 103, 114, 141, 149, 150, 150E, 173, 213, 214, 907, 941, 973, Útvonal hossza: 23 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 28 km Munkakezdés: Péter hegyi út, Keserű-víz forrásánál Péter hegyi út tovább Horogszegi határsor, tovább Tordai u. balra Hittérítő u. a buszvégállomásig vissza Hittérítő u., jobbra Vadászforduló u. körbe, jobbra Hittérítő u., jobbra Tordai u., tovább Horogszegi határsor tovább Péter hegyi út jobbra Alabástrom u. a 41-es busz vonalán utána egyenesen a Bazsalikom úton a Ringló u.-ig, balra a Ringlón a Mustár u.-ig ott balra a buszfordulóig tovább Kővirág sor balra Ady E. u., Anna u.-ig balra Plébánia út a Panorámáig balra Panoráma u. balra Tatárka u. jobbra Vincellér u. tovább Hittérítő tovább Tegzes, tovább Tordai, Horogszegi, Péter hegyi, jobbra Alabástrom, jobbra Bazsalikom, balra Kecskeméti balra Duránci jobbra Hunyadi M. u. a Leányka útig vissza Hunyadi M. u. tovább a 41-es busz vonalán, jobbra Péter hegyi út, balra Neszmélyi u. jobbra Menyecske u. vissza Neszmélyi u. a Budaörsi útig Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

22 22 9/b. sz. fővonali járat XI. kerület területe Fehérvári út, Tétényi út, Etele út, Savoya Park 1 db szóró-ekéző Autóbuszvonalak: 3, 7, 14, 33, 58, 103, 114, 133, 149, 173, 213, 214, 233, 250, 973 Járat hossza: 26 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása-ekézése: 56 km Munkakezdés: Fehérvári út - Október 23. utca kereszteződése Fehérvári út a Móricz Zsigmond körtérig, ott megfordulva vissza Leányka felüljáróig, tovább Kossuth Lajos az Anna útig, ott balra a Mária Teréziára, tovább Leányka felüljáró, utána Savoya park körbe, utána Kitérő, tovább Hunyadi János u., tovább Mezőkövest, jobbra Fehérvári út, jobbra Vegyész u. a Hunyadi János útig, vissza Vegyész, jobbra Fehérvári út a Kondorosi útig, ott balra, tovább Kondorosi út, balra Sáfrány út, busz fordulónál vissza, tovább a Tétényin a Bartók Béláig, ott visszafordul, tovább Etele útig, ott jobbra a Thán Károlyig, balra Thán Károly, jobbra Andor u., tovább Olajbogyó, utána Rendőr u., utána Csákvár a Péterhegyi útig, majd vissza ugyanezen, jobbra Andor u., jobbra Borszéki, balra Thán Károly, jobbra Etele út, tovább a Sáfrány u. a buszfordulóig, vissza Bornemissza térig, a buszvégállomás körbe Az egyszerre kiszórható só mennyisége maximum g/m 2, a hídon, valamint le- és felhajtóin 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. Védett fasor, a kiszórható síkosság mentesítő anyag maximum 20 g/m 2 lehet Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

23 sz. fővonali járat XI. kerület területe Villányi út, Szüret u., Kelenhegyi út, Citadella, Hegyalja út, Alsóhegy u., Sánc u. Autóbuszvonalak: 8, 27, 40, 40E, 112, 239, 240, 940, 941, 960 Útvonal hossza: 36 km Minden forgalmi sáv egyszeri szórása ekézése esetén: 43 km Munkakezdés: Móricz Zsigmond körtér, Villányi út Villányi út, jobbra Szüret u., jobbra Somlói út., tovább Kelenhegyi út, Szirtes u., vissza a 27- es busz vonalán, jobbra Villányi út, jobbra Alsóhegy u., jobbra Hegyalja út (csak ekézve), jobbra Sánc u., Mihály u., jobbra a Búsuló Juhásznál Kelenhegyi út lefelé, balra Somlói út, jobbra Szüret u., jobbra Villányi út, BAH csomópontnál, balra Hegyalja út, balra Németvölgyi út, tovább Érdi út a Farkasréti térig, vissza Érdi út, tovább Németvölgyi út, jobbra Hegyalja út a BAH csomópontig, Villányi út, balra Fadrusz u. a Bocskai útig Fenti útvonalak elkészülte után szükség szerint: Szánkó u., Vércse u., Lejtő u., Káló Esperes u. Kiemelten kezelve: Kelenhegyi út, Somlói út, Szüret u., Sánc u., Mihály u., Szirtes u., Köbölkút u. Az egyszerre kiszórható só mennyisége a járatokban g/m 2, hídon, valamint le és felhajtóin maximum 10 g/m 2 lehet. Az egy téli idényben kijuttatható só mennyisége utakon 2000 g/m 2 /idény, hidakon 1000 g/m 2 /idény lehet. idényben 1600 g/m 2 lehet. (Járat útvonalban vastagítottan kiemelve) Telefonszámok: Dél-budapesti gépi úttisztítási üe..:

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

XI. kerület. Albertfalvai felüljáró (Leányka utcai)

XI. kerület. Albertfalvai felüljáró (Leányka utcai) közutak Albertfalvai felüljáró (Leányka utcai) 72,01 m 43041/4 15 513 Albertfalva u.- Érem u.- Fehérvári út Kondorosi út által határolt közterület Andor u. (Borszéki u. Pajkos u.) 2903/1 18 640 Andor u.

Részletesebben

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás

BKK FUTÁR helyszínek. IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Újpest-Városkapu M IV. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Rákospalota-Újpest vasútállomás Kerület Kategória Helyszín publikus megnevezése I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Batthyány tér M H I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Clark Ádám tér I. Megállóhelyi kijelző és hangszóró Déli pályaudvar

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

1. oldal 2013. szeptember 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.15 Bp. III. ker. Határ út (30 km/h övezet) vasárnap 08.30-10.30 Bp. XV. Ker. Régi Fóti

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/5 Tervezett forgalom 2015 1/5 Jelmagyarázat: A forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5 I. kerület I. Clark Ádám tér 19

Részletesebben

Budapest. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek. Baross tér édességbolt 6.00-22.00 7.00-23.00 ZÁRVA

Budapest. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek. Baross tér édességbolt 6.00-22.00 7.00-23.00 ZÁRVA Budapest VIII. kerület Baross utca 45. 8.00-18.00 9.00-14.00 ZÁRVA Baross utca 78. Közért 6.00-21.00 Baross tér édességbolt 6.00-22.00 7.00-23.00 ZÁRVA Baross tér Újságos 8.00-18.00 9.00-14.00 ZÁRVA Baross

Részletesebben

Budapest. VIII. kerület Nyitva tartás Kaphatók. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek

Budapest. VIII. kerület Nyitva tartás Kaphatók. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek Budapest VIII. kerület Nyitva tartás Kaphatók Baross utca 45. 08.00-18.00 9.00-14.00 ZÁRVA Baross utca 78. Közért 6.00-21.00 Baross tér édességbolt 8.00-18.00 9.00-14.00 ZÁRVA Baross tér Újságos 8.00-18.00

Részletesebben

shape route start end sh_d_tr date BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti

shape route start end sh_d_tr date BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti BE33 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 822 2014.08.08 BE34 0050 Rákospalota, Kossuth utca Pasaréti tér 19 463 2014.08.08 BE47 0050 Pasaréti tér Rákospalota, Kossuth utca 19 781 2014.10.17

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI ISKOLÁK KÖRZETEI UTCÁK SZERINT. Deák Diák Általános Iskola. Sportiskola. Németh László Általános Iskola

JÓZSEFVÁROSI ISKOLÁK KÖRZETEI UTCÁK SZERINT. Deák Diák Általános Iskola. Sportiskola. Németh László Általános Iskola Alföldi u. Apáthy I. u. Asztalos S. u. Auróra u. Bacsó B. u. Balassa u. Baross tér Baross u. 121-135. Baross u. 1-3., 11-49., 4-54.,112-128. Baross u. 51-79. Baross u. 56-72., 98-110. Baross u. 74-96.,

Részletesebben

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/6

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/6 Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/6 Jelmagyarázat: A korlátozások forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5 I. kerület

Részletesebben

MRFK (BRFK kerület) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

MRFK (BRFK kerület) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése MRFK (BRFK kerület) Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Horváth Mihály tér - Baross u. sarok Horváth M. tér 100 m. - Baross

Részletesebben

Baross Gábor-telep, Török utca. Arany János úti ltp., Regényes utca Baross Gábor-telep, Ispiláng utca

Baross Gábor-telep, Török utca. Arany János úti ltp., Regényes utca Baross Gábor-telep, Ispiláng utca Verziószám: 1A Viszon ylat Végállomás Útvonal Végállomás Reggel Munkanap Napközben Követési idő (perc) Délután Szombat délelőtt Hétvégén Egyéb időben Útvonalh ossz (km) Hangolás az alábbi járatokhoz Savoya

Részletesebben

Alföldi u. Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda Kun u. 3.

Alföldi u. Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda Kun u. 3. Alföldi u. Hétszínvirág Napközi Otthonos Kun u. 3. Apáthy I. u. Asztalos S. u. Pitypang Napközi Otthonos Százados út 14. Auróra u. Százszorszép Napközi Otthonos Szűz u. 2. Bacsó B. u. Balassa J. u. Baross

Részletesebben

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/9

Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/9 Tervezett forgalomkorlátozások 2015 1/9 Jelmagyarázat: A korlátozások forgalmi hatását ötfokú skálán jelöltük. 1 = nincs érdemi forgalmi hatása, 5 = jelentős forgalomkorlátozással jár. 1 2 3 4 5 I. kerület

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Budapest KRUPP DÉLI ABC I.KRISZTINA 1013 Budapest KRISZTINA KRT. 37. Budapest CBA HORVÁTH-KERT 1013 Budapest ALAGÚT U. 5. Budapest CBA-BUDAVÁR 1014 Budapest TÁRNOK U. 22-24.

Részletesebben

Korlátozott forgalmú övezetek

Korlátozott forgalmú övezetek Övezet Terület Időkorlátozás Megjegyzés Térkép Budai Vár Óbudai Fő tér környéke Római part Óbudai sziget A Budai Vár várfalakkal határolt területe, kivéve a Dísz tér, a Szent György utca, a Színház utca,

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Polg.Hiv. Polg.Hiv. Polg.Hiv.

Polg.Hiv. Polg.Hiv. Polg.Hiv. beépítetlen telkek 3/a sz. melléklet Ssz. Hrsz. Cím Ter. m2 Funkció Kezelő 1 22470/2 Móricz Zs. utca ( III. ker.) 3983 beépítetlen telek Városgazda XVIII. ker. Zrt. 2 140006 Nincs utcanév 311 terület 3

Részletesebben

Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok

Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok Sőrített menetrend szerint közlekedı járatok Viszonylat Végállomás Elsı Utolsó indulás Mexikói út Vörösmarty tér 23:34 Déli pályaudvar 23:24 Örs vezér tere 23:19 Határ út 23:17 Újpest-Központ 23:16 Batthyány

Részletesebben

43/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

43/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 43/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról * Budapest Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. december 22. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Batthyány tér (HÉV-állomás aluljáró) RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

2014. február 01.-28. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2014. február 01.-28. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2014. február 01.-28. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 09.00-11.00 Bp. XI. ker. Nagyszőlős u. szombat 09.00-13.00 Bp. XV. Ker. Régi Fóti út 10.00-12.00 M1

Részletesebben

Közterület neve tól ig tól ig XVIII. 625. utca 142674 142674 XVIII. 625. utca 142711 142711 XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII.

Közterület neve tól ig tól ig XVIII. 625. utca 142674 142674 XVIII. 625. utca 142711 142711 XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII. Ker. Közterület neve Házszám Helyrajzi szám tól ig tól ig XVIII. 625. utca 142674 142674 XVIII. 625. utca 142711 142711 XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII. Abrudbánya utca 9 11 XVIII. Abrudbánya

Részletesebben

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege Közterület neve Közterület Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege (tervezett) Alföldi utca 3 2016.03.04 Alföldi utca 5 2016.03.07 Alföldi utca 6 8 2016.03.07 Alföldi utca 7 2016.03.04

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK ĺ á á á Ö á é ő ü é Ż Ż ö á é é ü á á ö á í á áó ó ó Ż ö á ó ĺ á áó ú á á á Ö á á é ő ü ę é é ő ó ó é ö é á é é á á ö é ĺ Ż é é á öé á ú á á á Ö á é ő ü é é ű öđé á á ő ő ő Ż Ż ö á é á í é é é ö é á ó

Részletesebben

25/2002. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelete

25/2002. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelete 25/2002. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről * Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

RECOMMENDED HOTELS. Have a good time in Budapest! LIST OF HOTELS: 1. MERCURE BUDA BUDAPEST. Location: 1013 Krisztina krt. 41-43.

RECOMMENDED HOTELS. Have a good time in Budapest! LIST OF HOTELS: 1. MERCURE BUDA BUDAPEST. Location: 1013 Krisztina krt. 41-43. RECOMMENDED HOTELS In this document you can find 7 recommended hotels in Budapest. While making your reservations, please refer to the Budapest University of Technology and Economics! Apart from list of

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

METRÓ. Vörösmarty tér Örs vezér tere Déli pályaudvar Kőbánya-Kispest Újpest-Központ HÉV

METRÓ. Vörösmarty tér Örs vezér tere Déli pályaudvar Kőbánya-Kispest Újpest-Központ HÉV METRÓ M1 Vörösmarty tér Déli pályaudvar 15.18 15.29 15.13 15.18 15.09 15.10 M2 M3 Szentendrei Gödöllői Ráckevei Csepeli ről Szentendrére Szentendréről re Örs vezér teréről Gödöllőre, Cinkotán átszállással

Részletesebben

Kimutatás az ÉTV Kft. térítés ellenében átruházandó rendszerfüggő víziközmű eszközeiről Diósd

Kimutatás az ÉTV Kft. térítés ellenében átruházandó rendszerfüggő víziközmű eszközeiről Diósd Kimutatás az ÉTV Kft. térítés ellenében rendszerfüggő víziközmű eszközeiről vagyonhányad, amely 1 VÍZVEZETÉK KM-PVC 538,64 Sashegyi utca 3329, 3157 1993.02.16 1 975 000 1 209 823 765 177 765 177 0 2 Gerincvezeték

Részletesebben

Pályáztatáshoz ingatlanlista 2012. (Fővárosi Vízművek Zrt.)

Pályáztatáshoz ingatlanlista 2012. (Fővárosi Vízművek Zrt.) Budakeszi úti gépház és 1 Budapest II. 10927 medence 1021 Budapest, II. Budakeszi út 53/b. 2 Budapest II. 15146 Felsőjózsefhegyi medence 1025 Budapest, II. Józsefhegyi lépcső 13. 3 Budapest III. 14618/2

Részletesebben

1. Melléklet: Gyűjtőállomások helyszíneinek táblázatos bemutatása

1. Melléklet: Gyűjtőállomások helyszíneinek táblázatos bemutatása 1 1. Melléklet: ok helyszíneinek táblázatos bemutatása neve on elzése 1. 0101 Batthyány tér 30 Lépcső mellett, a mellvéddel párhuzamosan 47,506532, 19,039457 2. 0102 Szilágyi Dezső tér A tér déli részén,

Részletesebben

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK 1 Kispesti Arany Óvoda székhely: 1191 Budapest, Arany János utca 15 17. Ady Endre út 70 116. páros Arany János u. végig Báthory u. 1 39. páratlan 2 48.

Részletesebben

Közlekedés Budapesten az Államalapítás Ünnepén és az augusztus 20-ai hosszú hétvégén

Közlekedés Budapesten az Államalapítás Ünnepén és az augusztus 20-ai hosszú hétvégén Közlekedés Budapesten az Államalapítás Ünnepén és az augusztus 20-ai hosszú hétvégén Változások a tömegközlekedési járatok forgalmában Az alábbiakban részletes információk olvashatók az augusztus 20-ai

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

Azokon az útvonalakon, ahol a tiltást nem jeleztük, de Eurolux útvonal, lengőkaros szerkezet csak komplex kampány részeként kerülhet kihelyezésre.

Azokon az útvonalakon, ahol a tiltást nem jeleztük, de Eurolux útvonal, lengőkaros szerkezet csak komplex kampány részeként kerülhet kihelyezésre. Díjövezeti besorolás Oszlopreklámok vonatkozásában Jelmagyarázat Csak Eurolux helyezhető ki Pajzs útvonalak Lengőkaros kampányoknak ajánlott útvonalak Lengőkaros kampányok nem helyezhetők ki Az adott útszakaszon

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Metrópótló útvonalak és megállóhelyek. (operatív metrópótlás esetén)

Metrópótló útvonalak és megállóhelyek. (operatív metrópótlás esetén) Metrópótló útvonalak és megállóhelyek (operatív metrópótlás esetén) 1002 Deák F. leszállóhely (elsı megálló) M 1 1. Deák Ferenc Oktogon, 2009. november 16-tól Andrássy út Opera 70-es, 78-as troli Jókai

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Választási plakátok elhelyezésére szolgáló plakáthelyek Budapesten

Választási plakátok elhelyezésére szolgáló plakáthelyek Budapesten egyesített lista darabszám I.kerület Attila út 43. és Attila út 135. (gyalogátkelőhelyeknél) 2 Attila út - Vérmező út sarok 1 Attlia út - Szarvas tér 1 Krisztina krt. - Krisztina tér sarok 1 Attila út

Részletesebben

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. május hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. május hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Május 1. (péntek) 09.30-11.30 Budaörs, Farkasréti u. 73. 19.00-21.00

Részletesebben

A budapesti trolibusz vonalak

A budapesti trolibusz vonalak A budapesti trolibusz vonalak J E L M A G Y A R Á Z A T trolibusz vonal, felsővezeték Stadionok M vá. megállóhely végállomás (időkiegyenlítő pont) menetirány 3, 6, 6A villamos keresztezés szakaszszigetelő

Részletesebben

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között

09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00 M51 jobb pálya 26+150 01:00-05:00 M0 jobb pálya 6+400 12.00-16.00 M31 jobb 0-9 km között 13000/10397/9/2015.ált. 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 09:00-12:00 M0 jobb pálya 8+800 14:00-18:00

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 A közép-magyarországi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény

Részletesebben

Veszélyességi övezetek A3

Veszélyességi övezetek A3 Veszélyességi övezetek A3 Veszélyességi övezetek: - 1%-os halálozás indoor esetén (épületben tartózkodókra): ~ 310 méter;(piros) - 1%-os halálozás outdoor esetén (szabadban tartózkodókra): ~ 565 méter.(zöld)

Részletesebben

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. július hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/6350/1/2014.ált. 2014. július hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-20.00 Zsámbék, Etyeki út 08.00-10.00

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja. 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba

Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja. 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba Elfogadóhely neve Irsz. Város 2842. Inmedio, Ajka Tesco 8400 Ajka 2838 Inmedio, Baja Tesco 6500 Baja Rókus Inmedio 6500 Baja Inmedio 5630 Békés 1812. Relay Békéscsaba Volán 5600 Békéscsaba Inmedio 2708.

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2014. március hónapra tervezett sebességmérések Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Március 01.(szombat) 07.00-09.00 Szada Pazsaki utca 09.30-12.00 Veresegyház Fő út 13.30-15.30 Galgamácsa

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 Martonvásár Város Önkormányzata 2462 Martonvásár, Budai út 13. Összesített helyrajzi szám lista Beépített területek 1. 1241 Orgona u. temető (ravatalozó) 1 37 422 652 2. 1247 Orgona u. temető 1 2 449 000

Részletesebben

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek:

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek: Listázási paraméterek:.09.01 7:27:49 1. oldal 11142 Korl.forgképs. szell.termékek állománya n107 Mago iratkezelő 4 504 000 504 000 421 040 82 960 33 % 2007.12.19 n108 Mago szoftver ép. ny.tart 2 720 000

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

Részletesebben

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK MELLÉKLETEI 2. számú melléklet ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA Iktatott ügyiratok száma: főszám: alszám: összesen: Kiküldött levelek, határozatok száma XII. 19 -ig:

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések. Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13000/7512/7/2014.ált. 2014. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dátum (nap) Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Augusztus 1. (péntek) 14.00-21.00 10. sz.

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

Csikóstőttős. Gyulaj. Attala. Szentivánpuszta. Jágónak

Csikóstőttős. Gyulaj. Attala. Szentivánpuszta. Jágónak Csikóstőttős Gyulaj Attala Szentivánpuszta Jágónak Szabadság u. 176. Szabadság u. 158. Szabadság u. 144. Szabadság u. 76. Szabadság u. 40. Szabadság u. 12. Szabadság u. 22 (temető) Béke u. 85. Béke u.

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

01 körzet III. kerület

01 körzet III. kerület 01 körzet III. kerület Batthány utca - Árpád utca - Sinkovits Imre utca - Kossuth Lajos üdülőpart (mind két oldala) - Barátpatak utca (mind két oldala) - Királyok útja (mind két oldala) - Hadrianus utca

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság

2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság 2010. október havi sebességellenőrző berendezések vezénylése Érdi Rendőrkapitányság Nap Óra -tól-ig (pld.07.30 18.00) Helyszín 1 07.00-09.00 Diósd Balatoni út 2 10.00-14.00 Tárnok Zámori út 3 15.00-17.00

Részletesebben

Budapest, 2005. szeptember 8. Kihirdetési záradék: 2005. szeptember 14.

Budapest, 2005. szeptember 8. Kihirdetési záradék: 2005. szeptember 14. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 22/2011. (IX.20.), 26/2009. (VI.25.), 1/2008. (I.25.), 34/2007. (X.19.) rendeletekkel módosított 32/2005.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - 4 MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 60/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Irányítószám Város 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 8261 Badacsony

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Állomások listája. IV. kerület Helyszín Terület tulajdonos

Állomások listája. IV. kerület Helyszín Terület tulajdonos 1/6 Állomások listája I. kerület Helyszín Terület tulajdonos 01-01 Batthyány tér Budapest I.ker. Budavári Önkormányzat Polgármester 01-02 Szentháromság utca - Szentháromság tér Budapest I.ker. Budavári

Részletesebben

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út 44369 2740 Abony Radák u. 21010 2457 Adony 6.sz. fkl. út 25524 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 18247 2170 Aszód Pesti út 3. 45114 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 25022 8261 Badacsony 71.sz. föút 45158

Részletesebben

Ellenőrzés kezdetének időpontja. Meghívottak nélkül 1. Budaörsi Rendőrkapitányság Budaörs, Farkasréti út 61. 06.00 09.00 X

Ellenőrzés kezdetének időpontja. Meghívottak nélkül 1. Budaörsi Rendőrkapitányság Budaörs, Farkasréti út 61. 06.00 09.00 X PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17. Sorszám Ellenőrzést végző rendőri szerv Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés kezdetének időpontja Ellenőrzés végének időpontja Meghívottakkal

Részletesebben

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK S. sz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E-mail 1. Kinizsi Pál Gimnázium és 2740 Abony Kossuth tér 18. 53/360-071 kinizsi@kinizsi-abony.hu 2. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 2170 Aszód

Részletesebben

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

Buszsávok Budapesten

Buszsávok Budapesten BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közlekedési Igazgatóság Összeállította: Csoportvezető: Osztályvezető: Főosztályvezető: Czimmermann József Domszky Zsolt Karsa András Tarsoly András

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros díszvilágításáról

67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros díszvilágításáról 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros díszvilágításáról Budapest főváros díszvilágításáról Jelenleg hatályos szöveg Melléklet a 67/2012. (IX. 28.)

Részletesebben