az optikai szôlôbogyó válogató berendezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az optikai szôlôbogyó válogató berendezés"

Átírás

1 Szôlôtermesztési Borászati Ára: 290 Ft praktikum XVIII. évfolyam SZAKMAI FOLYÓIRAT MAGAZIN április

2 az optikai szôlôbogyó válogató berendezés A Bucher Vaslin cég legújabb fejlesztése, melynek segítségével nagy precizitású bogyóválogatás végezhetô kézi, valamint gépi szüret esetében a szôlô bogyózása után. A VISTALYS optikai válogatási folyamata biztosítja a kezelô által meghatározott minôségû bogyók kiválasztását és elkülönített gyûjtését méret és szín alapján. Berendezés lehetôséget biztosít különbözô válogatási kritériumok meghatározására. A kezelô eldöntheti, hogy vagy csak egészséges bogyókat hagy meg, vagy sérült, de egészséges bogyókat is. A megfelelô minôségû bogyók és a más nemkívánatos részek automatikusan elkülönítôdnek. A berendezés maximális teljesítménye: 5 10 t/óra a szôlôbogyók minôségétôl és a válogatási folyamat technikai kiszolgálásától, szervezettségétôl függôen. Magyarországi képviselet: Központ: 3300 Eger, Vécsey-völgy út 93. Tel.: (06) 36/ , fax: (06) 36/ További telephelyeink: Gyöngyös (06) 37/ , Bodrogkeresztúr (06) 47/ , Szekszárd (06) 74/

3 3 A TARTALOMBÓL SZÔLÔFAJTÁINK ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS Már több évtizede tapasztaljuk a légköri tartós felmelegedéseket, az idôjárási szélsôségeket és általában az idôjárásban hírtelen beálló változásokat. Ezeket és az ellenük való megelôzést és védekezést foglalja össze a szerzô a problémák okulására és megoldására. 14 Szôlôtermesztési Borászati PRAKTIKUM április XVIII. évfolyam Lapalapító: Farkas József elnök Szaktudás Kiadó Ház Lapigazgató: Farkas Tamás Száz magyar falu Nonprofit Kft. Felelôs szerkesztô: Szujó Béla Tördelôszerkesztô: Bencze Sándor A SZÔLÔ VÉDELME FAKADÁSTÓL VIRÁGZÁSIG A tavalyi évben a szôlô számára kedvezô idôjárás volt. A termés mennyisége és minôsége is jól alakult. De vajon mi várható 2013-ban, milyen növényvédelemre lehet szükség a hosszúra nyúlt tél után ezen a kései tavaszon? A KADARKA FELTÁMADÁSA A kadarka remek rozé, kitûnô siller, másutt magas alkoholtartalmú nagy vörösbor, de akár vékonyabb, fröccsnek való, s még aszú is készíthetô belôle. Legújabban pedig pezsgôalapanyagként is bevált, továbbá az ürmöst is sokáig ebbôl a szôlôbôl varázsolták a poharakba TISZTELT OLVASÓ! Fejét vakargatja az ismerôs borkereskedô: tömegárut venne, de az elmúlt hetekben nagyon megdrágult lédig bor. Az okokat aligha kell sorolni, tavalyi fagyok és szárazság, néhol betegségek egyaránt megtizedelték a szôlôket, így ha hiányról nem is beszélhetünk, a jobb tömegárura igenis kereslet alakult ki. Ennek fényében a gazdák egyszerre aggódva és reménykedve néznek birtokaikon a tôkéikre merthogy ez az év sem indult igazán jól. Azt kevesen gondolták volna, hogy március idusán nem a metszési munkák pillanatnyi állása, hanem a kemény fagyokkal érkezô hófúvás miatt lesznek gondban a szôlôsgazdák, vagy hogy április elején a természet csaknem egy hónapos késéssel kezdi meg valójában az idei szezont. Minden szakember tudja persze, hogy a vegetáció egy jól gondozott ültetvényben csodálatos öngyógyításokra is képes, ezért az idei termésért korai lenne még aggódni. A szakminisztérium is nyugtatja az aggodalmaskodókat: semmilyen elôzetes felmérés nem igazolja, hogy a szokásos 3 3,5 millió hektoliteres termés ne jöhetne össze az idén. Amitôl igazán tartanunk kell, az továbbra is a konkurencia. A már említett borkereskedô például megemlíti, hogy ha a hosszú évek óta neki szállító alföldi partnereivel nem tud gyorsan megegyezni valamilyen kedvezôbb árban, akkor bizony kényszerûségbôl elfogad egy nagyon kedvezônek tûnô olasz ajánlatot. Ennek azonban komoly hátulütôje van: a partner olyan kötbéres szerzôdésért adja a hazai belföldi árnál százalékkal olcsóbban az árut, hogy a következô három évben neki meghatározott (nem csekély) mennyiséget folyamatosan át kell venni és forgalmaznia Magyarországon természetesen a már jól megszokott származási hely: EU felirattal. Az illetônek persze fô a feje, hiszen hazai partnereit sem akarja elveszíteni, de a tôle vásárló boltokat sem hagyhatja áru nélkül. Az egyik pincészetben azt mondták neki, fizessen most tavalyi árat, de garantálja, hogy az új borból 5 százalékos felárral legalább a tavalyi mennyiséget felvásárolja. Ma Magyarországon ezt hívják partneri viszonynak. (A szerk.)

4 SZÔLÔTERMESZTÉSI BORÁSZATI PRAKTIKUM 4 Nincs nagy kár a szôlôkben január elsejével egyfajta új idôszámítás kezdôdött a hegyközségi szervezetek életében, hiszen az 1994-es jogszabály helyébe hatályba lépett egy gyökeresen új hegyközségi törvény. A törvény módosítása meglehetôsen nagy vihart kavart mind a Parlamentben, mind szakmai berkekben, végül azonban egyetlen feladatunk maradhatott, el kellett kezdeni a végrehajtást nyilatkozta lapunknak Horváth Csaba a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) fôtitkára, akit a törvény alkalmazásának nehézségeirôl, az uniós támogatásokról és az ágazat idei várható teljesítményérôl kérdeztünk. Mi okozta a törvény elfogadása körüli vihart? A hegyközségek megkerülésével elfogadott paragrafus kapcsán sor került bizonyos egyeztetésekre azt követôen, hogy a törvény december 17-i zárószavazása elôtt jeleztük, a jogszabálytervezet számos ponton hibás, és a végrehajtással gondok lesznek. A törvény hatályba léptetése elôtt felszólamlással éltünk a köztársasági elnöknél, és alkotmánybírósági normakontrollt kértünk. A köztársasági elnök azonban a kérést elutasította. Nem titok, hogy a HNT vezetôi közül többen azon gondolkodtak, hogy alkotmányossági kételyeinket az ombudsman elé viszik, tehát nem elégszenek meg a köztársasági elnök normakontrolljával. Ezt az elképzelést végül a HNT elvetette. Most a Parlament elôtt próbálunk módosító javaslatokkal jobbítani. Ezzel is a jó szándékunkat szerettük volna kifejezni. Mi történt a hegyközségi törvény elfogadása után? Még januárban tartottunk egy hegybírói konferenciát, ahol két napon keresztül 180 hegyközség munkatársa, hegybírók, titkárok, jogászok és elnökök próbálták meg értelmezni a feladatokat. Mire jutottak? Nem sokra. A kétnapos konferencián inkább csak a kételyeink erôsödtek meg. Bárhová nyúltunk, inkább a problémák szaporodtak, mintsem a megoldás körvonalazódott volna. Majd írtunk a minisztériumnak, mint a törvényességi felügyeletet ellátó szervezetnek, hogy oszlassa el a kételyeinket és adja valamiféle értelmezését a törvénynek. Kaptak-e választ a szaktárcától? A minisztériumtól megérkezett egy rövid, részletekre ki nem terjedô útmutatás, amelynek alapján hozzáfogtunk a végrehajtáshoz. Ennek az elsô stációja március 31-gyel zárult: mind a 121 hegyközségi szervezetnél megtörtént a tisztújítás. A tisztújításon kívül voltak-e lényegi változások a megújuló szervezet céljai között? Feltétlenül. Elsôként az, hogy csak a 300 hektárnál nagyobb hegyközségek mûködhetnek. A beolvasztás, egyesítés nyilván nem volt könnyû. A kisebb hegyközségek egyesítése kettô kivételével megtörtént. Az egyik Cibakháza, amely évek óta ellenállt mindenféle beolvasztási kísérletnek, de most a törvény erejénél fogva mégis csak csatlakoznia kellett másokhoz. Az ô sorsukat közigazgatási úton fogjuk rendezni. A Zalakarosi Hegyközség esetében más gondok vannak: Zalakaros, Kerka, Muramente és Nagykanizsa összeolvadásának elôkészítése elhúzódott. Õk tehát csak kicsúsztak a határidôbôl. Miért? A január elsején hatályba lépett új hegyközségi törvény által a felkészülésre, az új struktúra kialakítására megszabott három hónap eleve kevésnek bizonyult. De utólag elmondhatom, hogy a szervezés idôben megtörtént, a szôlészeti és borászati küldötteket rendben megválasztották. Ez idô tájt 106 hegyközség önálló nagyközség marad, ez egyfajta koncentrációt jelent a szervezésben. A feladat elsô részét tehát 95 százalékos szinten sikerült megoldani, az elfogadott törvény azonban több sebbôl is vérzik. A 2012-es hegyközségi törvény módosítására vonatkozó elôterjesztést benyújtottuk a Parlamentnek, hiszen a jogalkotók számára is világossá vált, hogy továbbra sem egyértelmû, ki a szôlészeti és ki a borászati termelô. A másik anomália a felvásárlással kapcsolatos. Ha marad ugyanis a mostani rendelkezés, vagyis az, hogy aki szôlôt vásárol fel egy hegyközség területén, de helyi felvásárló cég hiányában mégsem az adott településen fizet járulékot, akkor az ottani hegyközségi szervezetet anyagilag ellehetetlenül. Tehát elmondhatjuk, hogy a törvény nem kész. S ahogy megyünk elôre a végrehajtásban, újabb és újabb problémákba ütközünk. A faladatok elsô felével tehát így vagy úgy, de végeztek. Mi kell tenniük a második stáció során? Most el kell kezdeni az új hegybírók kijelölését és június végéig felkészülni a borvidéki tanácsok megújítására. A régi törvény ugyanis nem rendezte egyértelmûen, hogy ki a hegybíró, és ki a borvidéki titkár munkáltatója. Egyelôre nem tudjuk megkötni a munkaszerzôdéseket a kiválasztott új hegybírókkal, mert ennek nincs meg a megfelelô jogi alapja. Megpróbáljuk a hegybíró jogállását tisztázni, hegybírói pályázatokat kiírni, illetve megpróbáljuk koordinálni a borvidéki tanácsok felállítását. Ez

5 5 SZÔLÔTERMESZTÉSI BORÁSZATI PRAKTIKUM nem egyszerû, mert a törvény ezen a területen még hiányosabb, mint az alapegységeknél. Nem tisztázott a titkár funkciója. A titkár tisztségviselô, de nem tudjuk jelen pillanatban, hogy a küldöttek közül kell választanai vagy bárki kijelölhetô. A HNT a februári ülésén határozott arról, hogy az idén is a tavalyihoz hasonló nagyságú járuléktömeget kell beszedni. A szervezet a finanszírozások alapját az elôzô évi bázison határozta meg és jelölte meg a hegyközségeknek, hogy a megváltozott keretrendszeren belül, de az elôzô évi járuléktömeget be kell szedniük. A hegyközségek helyzetét nehezíti, hogy most el kell dönteni, mennyi lesz a szôlôterület alapján beszedett, és mennyi a feldolgozott bor után beszedett járulék. S mivel azonban nem tudjuk, hogy a felvásárlás után hol kell majd járulékot fizetni, nehéz lesz költségvetést készíteni. A központi költségvetési forrásunkat kizárólag közigazgatási feladatok ellátására lehet felhasználni. Ez az jelenti, hogy ebbôl a pénzbôl döntôen a hegybírók jövedelmét és annak járulékait fogjuk fizetni, és elôzetes kalkulációink alapján a rendelkezésre álló 250 millió forint éppen hogy csak a második félévben kifizetendô pénzekre lesz elegendô. Ez azt jelenti, hogy az elsô félévben a régi és a jelenlegi hegyközségi szervezeteknek kell továbbra is fizetniük a hegybírót, majd vélhetôen július 15. után veszi át HNT a kinevezéssel együtt a hegybírók javadalmazását is. Azzal, hogy a törvény megemelte a kötelezôen fizetendô bérmennyiséget, jelentôs költségnövekményt írt elô a hegyközségi szervezet számára. S ha ezt a költségvetés nem téríti meg teljesen, ez komoly teher lesz a hegyközségek számára. Jelenleg egy olyan konstrukcióban próbálunk megállapodni a hegyközségekkel, hogy a hegybírót fizeti a HNT az állam által átadott közigazgatási feladatokért járó támogatás szintjén, a mûködési feltéteket pedig a hegyközségek biztosítják, tehát az irodát, az infrastruktúrát, esetleg a kiszállással kapcsolatos dolgokat. Magyarán igen fontos megállapodásokat kell nyélbe kell ütni a most megválasztott új vezetéssel a szüret kezdetéig. Valahogy úgy. S ha mindez nem lenne elég, akkor még fel kell készülnünk a telepítés-kivágás engedélyezésével kapcsolatos feladatokra is. Ezt augusztus elsejétôl nekünk kell átvenni. Egyelôre odáig jutottunk, hogy megpróbáljuk ennek az informatikai hátterét megteremteni, amelynek a segítségével az MVH-tól át tudjuk venni a jogtartalékra vonatkozó adatokat, a folyamatban lévô ügyeket. Támogatni kell a hegybírókat, hogy augusztus 1-jétôl a határozatkiadáshoz szükséges szoftver ott legyen náluk, hogy bele tudjanak nézni a nyilvántartásokba és el tudják bírálni, valóban jogos-e az igény. Ezt a fejlesztést elkezdtük saját pénzbôl, saját forrásból, viszont nagyon komoly kérdés, hogy miként fogjuk ôket felkészíteni a használatára. Hiszen, ha július 15-ig kell kinevezni a hegybírókat, akkor két hét lesz arra, hogy az új hegybírói állomány felkészüljön ennek a feladatnak az ellátásra. Nem mellesleg augusztus közepétôl egy szüretre is számítani kell. A HNT tehát végül nem kezdeményezett alkotmánybírósági felülvizsgálatot? Mi nem ellenérdekelt felek vagyunk, a problémák 90 százalékát rendes egyeztetéssel el lehetett volna kerülni. Örülünk neki, hogy Font Sándor, az Országgyûlés Mezôgazdasági bizottságának elnöke eljött a hegybírói konferenciára is. Sajnáljuk viszont, hogy az elôterjesztô Tiffán Zsolt ezeken az összejöveteleken nem vett részt. Nagyon komoly feladatok állnak tehát a hegyközségi szervezetek elôtt. Ahhoz, hogy ezek megvalósulhassanak, valószínûleg megint módosítani kell a hegyközségi törvényt, hiszen az eljárásrendhez határozatokat kell kiadni, nem elégséges a közigazgatási eljárásról szóló törvényre építkezni, mert az egy általános törvény, itt pedig szakirányú megoldásról van szó. Tehát valószínûleg még egyszer hozzá kell majd nyúlni a hegyközségi törvényhez, hogy a mûködés jogi feltételeit stabilizáljuk. Támogatások? Reménykedünk abban, hogy az EU-n belül folytatódik a nemzeti boríték pályafutása. Legalábbis erre készülünk. Elkészítettük azt a tervet, amely arról szól, hogy 2018 végéig 29 millió eurót szerkezetátalakításra, gépberuházásra, melléktermék kivonására és promócióra kívánunk fordítani. Reméljük, hogy az uniós költségvetés elfogadásával ez mûködni fog. Mi a gépberuházást most saját forrásból oldjuk meg. Ha megnyílnak a korábbi EMVA keretei, szeretnénk elérni, hogy a borászati gépberuházási pénzek oda visszakerüljenek. Továbbra is fô cél a szerkezetátalakítás, lévén, jó minôségû, piacképes fajtákból álló ültetvény nélkül nincs versenyképes szôlôés borágazat. Milyen eredményekre számít az idén az ágazat? Eddig komolyabb károsodás nincs a szôlônél, a téli fagyok lényegében nem károsítottak, jó volt a veszszôbeérés. Most úgy látjuk, hogy egy viszonylag jó termés esélye még megvan az ágazatban. Más kérdés, hogy a csapadékból nekünk is kezd elegünk lenni, hiszen a Kunsági borvidéken és a mélyebb fekvésû területeken olykor talajvíz fedi az ültetvényeket. Ez mindaddig nem probléma, amíg a vegetáció meg nem indul. Jó lenne megúszni a tavaszi fagyokat, megérni egy virágzáskori kedvezô idôt, s hogy a növényegészségügyi problémák a tavalyihoz hasonlóan nem bántsanak minket. Valkó Béla

6 SZÔLÔTERMESZTÉSI BORÁSZATI PRAKTIKUM 6 Hogyan alkalmazható a Bayer két új gombaölô szere a szôlôvédelemben? Új készítmények a Bayer szôlôvédelmi palettáján dózis: 2,0 2,5 kg/ha forgalmazási kategória: III. PROFILER kiszerelés: 5 kg élelmezés-egészségügyi várakozási idô: 28 nap dózis: 0,2 kg/ha forgalmazási kategória: I. FLINT MAX kiszerelés: 0,75 kg élelmezés-egészségügyi várakozási idô: 35 nap A Flint Max tavalyi bevezetését nagy érdeklôdés kísérte. Ez az érdeklôdés akkorára sikeredett, hogy a szôlôtermesztôk szinte ki sem próbálhatták a készítményt, mert a két korábban induló gyümölcs, az alma és meggy termesztôi majdnem teljesen felhasználták a készleteket. A Flint Max a tebukonazol és a trifloxistrobin hatóanyagok kombinációja. Ezek a hatóanyagok önállóan is számos betegség ellen rendelkeznek kitûnô hatással, így megbízhatóságuk a Flint Max gyári kombinációban mind hatékonyságban, mind rezisztencia-kezelésben tovább nôtt. Szôlôben a szôlôlisztharmat és a szürkepenész betegségek ellen alkalmazható. Felhasználását preventíven, már a fürtmegnyúlás idôszakától egészen a zsendülés idôszakáig javasoljuk. A 2012-es esztendô kivételével az utóbbi években a szôlôlisztharmat-fertôzés az érzékeny fajtákon szintje soha nem volt alacsony. Ezért fontos, hogy a szôlôvédelemben mindig elôre gondolkodva, a növényvédelmi, idôjárási elôrejelzések figyelembe vételével hozzuk meg a döntést. A legnagyobb kárt akkor szenvedi el az ültetvény, ha a fertôzés már a vegetáció korábbi szakaszában létrejön. Ezért a szôlô legérzékenyebb idôszakában (fürtmegnyúlástól a fürtzáródásig) nem szabad kockáztatni. Jó megoldás például az, ha már a fürtmegnyúlás idôszakában erôs preventív (és kuratív) készítményt alkalmazunk (pl. a Falcont). Ezután virágzás kezdetén a Flint Maxot, ami egyben szürkepenész ellen is véd, majd elvirágzás után újból visszatérünk a Falconhoz. A késôbbiekben, amennyiben folytatódik a lisztharmat veszély, a fürtzáródás idôszakában vagy közvetlen elôtte érdemes még egyszer alkalmazni a Flint Maxot, ami egyben a botritisz ellen is véd. A Profiler a szôlôben felhasználható szôlôperonoszpóra elleni fungicidek olyan új generációját képviseli, amiben egy teljesen új hatásmechanizmusú gombaölô szert, a fluopikolidot egy évtizedek óta magas szinten teljesítô hatóanyaggal, a foszetillel kombináltuk. A két vegyület együttes hatása kimagasló eredményt ad a szôlôperonoszpóra ellen. Az eredmény gyors és hosszan tartó, mert a Profiler a korokozó minden életciklusát gátolja, és mert hatóanyagai folyamatosan táródnak fel. Már néhány perccel a kijuttatás után jelentkezik a fluopoikolid hatása a gomba életciklus egyes szakaszain: a zoospórák kiáramlásán és mozgékonyságán, a ciszták csírázásán, a micélium növekedésén, valamint a sporuláción. A teljes külsô és belsô védelem a kijuttatás napján alakul ki. A foszetil gyorsan áramlik a levelek és hajtások, valamint a szár mélyebb szöveteibe. Átjárja a teljes növényt és mozgósítja annak természetes védekezô mechanizmusát. A fluopikolid erôsen tapad a növény felszínéhez, ahol egyenletesen oszlik el. Csapadék hatására aktiválódik és védi a zöld részek felületét a nedvesség hatására beinduló újabb és újabb fertôzésektôl. Ezzel egy idôben, a fluopikolid transzlamináris aktivitásának köszönhetôen a mélyebb szövetek és az új hajtások felé is áramlik, tehát belsô védelmet is nyújt. Egy új növényvédô szer alkalmazásának idôpontját elsôsorban a tulajdonságai határozzák meg. Az alábbi védekezési javaslatunkban már helyet kap a Flint Max és a Profiler is. Természetesen ezek a készítmények nemcsak a Bayer technológiai javaslatában állják meg a helyüket, de az alábbi javaslat mindenképpen erôs védelmet biztosít a három legfontosabb szôlôbetegség ellen. Lovász Csaba Bayer CropScience 1 2. kezelés: néhány centiméteres hajtásnagyságnál 3. kezelés: közvetlenül virágzás elôtt, amikor a lombfelület is nagyobb (20 30 cm hajtáshosszúság) 4. kezelés: virágzáskor, a szôlô legérzékenyebb fenológiai állapotában 5. kezelés: kötôdés idôszakában 6. kezelés: zöldborsó állapotban 7. kezelés: zsendüléskor A Bayer technológiai javaslata Már el kell kezdeni a védekezést lisztharmat és peronoszpóra ellen kontakt készítményekkel (pl. Antracol + kén). A felszívódó hatóanyagokat is tartalmazó, lisztharmat és peronoszpóra elleni gombaölô szereknek jön el az ideje. A Falcon a Melody Compacttal kombinálva a fürtmegnyúlás idôszakában preventív és kuratív hatást ad a lisztharmat és peronoszpóra ellen. A Flint Max és a Profiler kombinációja a lisztharmat és peronoszpóra mellett a szürkepenész ellen is véd. Ez a kezelés hosszú hatástartamú (10 14 nap) és egyaránt megbízható a virág-, a fürt- és a lombvédelemben. A Profilert a Falconnal kombináljuk. A kétszer egymás után alkalmazott Profiler a peronoszpóra elleni védelmet a legérzékenyebb idôszakban a legmagasabb szinten tartja. A Melody Compactot a Flint Maxszal kombináljuk. A másodszor alkalmazott Flint Max a fürtzáródás idôszakában a lisztharmat mellett már a szürkepenész elleni védelmet is erôsíti. Szürkepenész ellen, hosszabb hatástartama miatt a Teldor használatát javasoljuk, kontakt lisztharmat és peronoszpóra elleni szerekkel kiegészítve.

7 7 SZÔLÔTERMESZTÉSI BORÁSZATI PRAKTIKUM A szôlô védelme fakadástól virágzásig A tavalyi évben a szôlô számára kedvezô idôjárás volt. A termés mennyisége és minôsége is jól alakult. A peronoszpóra és a lisztharmat a termés mennyiségére nem voltak hatással, a nyár második felének idôjárása pedig a szürkepenész fellépését nem tette lehetôvé. De vajon mi várható 2013-ban, milyen növényvédelemre lehet szükség a hosszúra nyúlt tél után ezen a kései tavaszon? Mielôtt az idei év szôlôvédelmi javaslatait tárgyalnánk, tekintsünk vissza az elmúlt évre, hogy milyen problémák merültek fel, és azok következtében mire számíthatunk az idei évben ben a gombabetegségek nem okoztak jelentôs károkat a szôlôben. A július és az augusztus idôjárása aszályos volt, ami meghatározta a gombabetegségek sorsát is. A két említett hónap átlaghômérsékletei majdnem elérték a 26 C-ot, csapadék pedig csak 35 mm hullott a két hónapban összesen. Még az érzékeny fajtákban Kék Oportó, Kékfrankos, Chardonnay sem alakultak ki jelentôsebb fertôzések a nyár folyamán. Egyes borvidékeken a peronoszpóra kisebb-nagyobb károkat okozott, elsôsorban a lombozaton, de csak a júniusi idôszakban. Az ültetvényekben azonban fürtkárral nem kellett számolni. A szürkepenész a júliusi és az augusztusi rendkívül meleg és csapadékszegény idôjárásban nem jelent meg az ültetvényekben. A kártevôk közül a meleg idôjárásban sok szôlôben jelentett problémát a levél- és gubacsatkák felszaporodása mellett a szôlômolyok kártétele is. A károsítók jól teleltek A év ôszi-téli idôjárása kedvezett a kórokozók áttelelésének. A tél közepesen hideg és az átlagosnál csapadékosabb volt, ami kedvezô a lisztharmat számára, de ez a téli idôjárás a peronoszpórának még jobban kedvezett. A jövôbeni idôjárást megjósolni nem tudjuk, de a májusi idôjárásnak nagy szerepe lesz a szôlô kezdeti fejlôdésében, valamint a kórokozók elsô fertôzése és a tünetek megjelenése szempontjából. A március hónap az idei évben soha nem látott idôjárást hozott. A hónap átlaghômérséklete 4,4 C volt, csapadék 130 mm körül esett. A hideg és esôs, fagyokkal tarkított idôjárás teljesen leállította a szôlô fejlôdését. Már március elsô dekádjában megindult a könnyezés, de aztán 4 hétre szinte teljesen leállt. Csak április 6. körül indult újra a nedvkiválasztás. Általában megállapítható, hogy hûvös, hideg tavaszon a szôlô vontatottan fejlôdik, amely során a cserebogarak és az atkák okozhatnak nagyobb károkat. Melegebb tavaszokon, fôként, ha többször esik az esô, gyorsabb a szôlô fejlôdése, de a gombabetegségek is erôsebben fertôzhetnek. Fakadás után az atkák és a molyok is tömegesen károsíthatják a szôlôt, majd május második felétôl fôleg a peronoszpóra lehet veszélyes a talaj felszínérôl fertôzô szaporítóképleteinek tömeges megjelenésével. Idén erôs lehet a szôlôperonoszpóra A csapadékos tavaszok jó elôzményei a korai, gyakran járványos mértékû peronoszpórafertôzéseknek. A gomba minden zöld növényi részen fertôz. A kórokozó számára a legkedvezôbb a tartósan meleg, párás, gyakran esôs idô. Az elsô fertôzések május közepén, végén alakulnak ki. A leveleken 1. kép. Peronoszpóra sporangiumtartó gyep a fertôzés helyén megjelenô sárga olajfolton párás, meleg idôben sporangiumtartó gyep (1. kép) képzôdik, ahonnét a kifejlôdô konídiumokkal további fertôzések jönnek létre. A fürtök tavasszal a fürtmegnyúlás idôszakától zsendülésig fertôzôdhetnek. Egyes évjáratokban a mediterrán légáramlatokkal beérkezô konídiumok okoznak fertôzéseket. A védekezést tekintve nagyon fontos a megelôzés. A permetezéseket akkor kezdjük el, amikor még nem történt fertôzés, nem alakultak ki olajfoltok az ültetvényben. A virágzásig történô védekezések során kontakt, szerves hatóanyagú gombaölô szereket használhatunk (pl. Antracol 70 WG, Bravo 500, Dithane DG Neo-Tec). A készítmények kellô védelmet biztosítanak ebben az idôszakban a peronoszpóra ellen. A virágzástól a fürtzáródás idôszakáig, az intenzív hajtásfejlôdés szakaszában a legérzékenyebb a szôlô a betegségekre. Ebben az idôszakban a védekezéseket felszívódó vagy kontakt és felszívódó készítmények kombinációival célszerû elvégezni (pl. Mildicut, Valbon, Quadris Max, Pergado F, Cabrio Top). A készítmények közül célszerû a folpet hatóanyagot is tartalmazóakat választani, mivel így a szürkepenész ellen is védelmet tudunk biztosítani. A folpet hatóanyagot tartalmazó készítmények hátránya, hogy I. forgalmi kategóriába kerültek és sok termelô számára nem elérhetôk. A felszívódó gombaölô szerek elônye, hogy gyorsan bejutnak a növénybe, a csapadék nem befolyásolja hatásukat. A növény szöveteiben belülrôl fejtik ki hatásukat a kórokozóval szemben. A felszívódó készítmények a növényben csúcsirányba szállítódnak, így a fiatal hajtásrészen is kifejtik hatásukat. Szôlôlisztharmat A kórokozó a lombozaton az egész vegetációs idôben, a fürtökön virágzástól zsendülésig okoz fertôzést. A gombának kedvezô a párás, meleg idôjárás. Az elmúlt évek tapasztalatai azt

8 SZÔLÔTERMESZTÉSI BORÁSZATI PRAKTIKUM 8 2. kép. Lisztharmat bogyón 3. kép. Szürkepenész virágzás elôtt lévô fürtön mutatják, hogy a fô problémát az ivaros alak okozza. Az aszkospórás fertôzésbôl induló tünetek már május közepén-végén észlelhetôk. A leveleken elszórtan apró telepek jelennek meg a fertôzés következtében. A fürtökön elôször fehér bevonat képzôdik (2. kép), majd késôbb felreped a bogyóhéj, amely fertôzési kaput jelent a szürkepenész számára. A lisztharmat elleni védekezésnél is a legfontosabb a megelôzés. A védekezéseket 4 6 leveles állapottól kell elkezdeni, mivel ilyenkor még nem jön létre tömeges fertôzés. Virágzás elôtt a kontakt hatóanyag-tartalmú készítményeket használjuk (Thiovit Jet, Kumulus S, Necator 80 WG, Microthiol Special, Karathane Star). Fürtmegnyúlástól nagy odafigyelést igényel a szôlô, mivel a fürtök ekkor a legfogékonyabbak a lisztharmatfertôzésre. Ebben az idôszakban a védelmet a felszívódó hatású gombaölôszerekre (Falcon 460 EC, Systhane Duplo, Rally Q SC, Talendo, Topas 100 EC, Vivando) és a gomba légzését gátló strobilurin (Cabrio Top, Quadris Max) készítményekre alapozzuk. Erôs fertôzésveszély esetén javítja a felszívódó készítmények lisztharmat elleni hatását, ha azokat Karathane Starral és kén tartalmú készítménnyel (Thiovit Jet, Kumulus S, Necator 80 WG, Microthiol Special) együtt juttatjuk ki. Meleg idôjárás esetén viszont figyelni kell arra, hogy a kénkészítmények 25 C felett perzselést okozhatnak. Szôlô szürkerothadása A kórokozó a szôlô minden zöld részét fertôzheti, de legnagyobb veszélyt a fürtökre jelenti. Jelentôségét növeli, hogy a gomba polifág kórokozó, valamint hogy az élô és elhalt növényrészeken is fennmarad. A kórokozó számára a csapadékos, mérsékelten meleg idôjárás a kedvezô. A szürkepenész elsôsorban sebzéseken keresztül (jégverés, molykártétel, sérves bogyó) jut be a növénybe. A védekezést tekintve a legkritikusabb idôszak a virágzás (3. kép), a fürtzáródás elôtti és az érés idôszaka. Virágzáskor elegendô a folpet hatóanyag tartalmú készítmények (Folpan 80 WDG, Curzate F, Pergado F) kijuttatása, amelyek sok esetben védelmet biztosítanak a peronoszpóra ellen is. A strobilurin készítmények (Cabrio Top, Quadris Max) is nagyon jó hatékonysággal védik meg a szôlôt a szürkepenésszel szemben. Levél- és gubacsatkák Idén tavasszal várhatóan az atkák kártétele erôs lesz. Ez az erôs kártételi veszély abból is adódik, hogy a legtöbb borvidéken jelentôsebb lehûlések nem fordultak elô, amelyek hatást tettek volna az atkákra. A tavalyi év nyara száraz és meleg volt. Ez kedvezett az atkák nyári felszaporodásának, ráadásul sok helyen az aszályos idôjárás miatt már július közepén befejezték a károsítók elleni védekezéseket. Augusztus folyamán az atkák a védelem nélküli szôlôkben, ha nem is gyorsan, de biztosan elôretörtek. A hideg tavaszi idôjárásban már a rügypikkelyek védelmében megkezdik az atkák a még ki sem fakadt hajtások szívogatását. Fakadást követôen a fejlôdô, kis hajtásokat is nagy számban szívogathatják, így május elejére jelentôs károk alakulhatnak ki. A kártétel felismerését nagyban megnehezíti, ha a hajtások lassan fejlôdnek, és a kártételek így alig észlelhetôk. Az atkák a szívogatásukkal jelentôsen visszavetik a növények kezdeti fejlôdését (4. kép). 4. kép. Atka által szívogatott, viszszamaradt hajtások A kártétel megelôzésére a védekezést a telelôhelyekrôl a rügyek felé vándorló egyedek megjelenésekor kell elkezdeni. Amennyiben a szôlô az atkák vándorlásának idôpontjában még csak gyapjas állapotban van (ez a gyakoribb eset), akkor a Thiovit Jet javasolható, 12 kg/ha dózisban. Amennyiben a vándorláskor a szôlô már fejlettebb és vannak kis kiterült levélkék, akkor már a speciális atkaölô készítményekkel is védekezhetünk (Envidor 240 SC, Flumite 200, Sanmite 20 WP, Cascade 5 EC). Mivel ezek mind kontakt készítmények, korábbi fakadáskori kijuttatásuk nem javasolt, mert csak a már kiterült, kis levélkéken képesek megkötôdni és kifejteni hatásukat. A továbbiakban a kén rendszeres (legalább 4 alkalommal), egész éven át tartó okszerû használatával speciális atkaölô szerek nélkül is általában a kártételi szint közelében tudjuk tartani a kártevô egyedszámát. Szôlômolyok A szôlômolyok elsô nemzedéke április-májusban rajzik. A lerakott tojásokból kikelô hernyók a kis fürtökön károsítanak. Az ellenük való védekezés idôzítését célszerû szexferomoncsapdás rajzásmegfigyelésre alapozni. A csapdákat már április közepén célszerû kihelyezni. A csapda a hím egyedeket gyûjti és az elsô nagyobb rajzáscsúcs után 7 10 nappal célszerû a molyok elleni permetezést idôzíteni (pl. Karate 2,5 WG, Cascade 5 EC, Affirm, Steward 30 DF) készítményekkel. Dr. Gabi Géza Tolna Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Szekszárd

9

10 SZÔLÔTERMESZTÉSI BORÁSZATI PRAKTIKUM 10 Madárijesztôk helyett szôlôôr Az intenzív, iparszerû technológiával kapcsolatos technológiai és fogyasztói kockázatok következtében a mezôgazdasági technológiákban is lényeges változások zajlanak, ezek között terjednek az úgynevezett alacsony inputú technológiák. Ebben a folyamatban az integrált növényvédelem szerepe is felértékelôdött tôl e technológiák alkalmazása az EU-tagországokban kötelezô lesz. Az integrált növényvédelem fontos alkotóeleme növényvédelmi elôrejelzés. Anövénytermesztés talán legérzékenyebb területei a szôlôés gyümölcstermesztés. A számtalan kórokozó és károsító elleni védekezés egyrészt igen költséges, gondoljunk csak arra, hogy nem elég a fertôzés megjelenése után permetezni, hanem meg kell próbálni a permetezésekkel megelôzni azt. Másrészt pedig, ha biztosra akarunk menni, a bôven alkalmazott növényvédô szerek súlyosan terhelik környezetünket, rosszabb esetben, gondatlanság esetén akár veszélyesek is lehetnek. A korszerû növényvédelmi elôrejelzés Az eredményes védekezés alapja a szôlônél különösen a megfelelô idôpillanatban elvégzett növényvédelmi beavatkozás. Az immár Magyarországon is több forrásból beszerezhetô növényvédelmi elôrejelzô rendszerek (Agrárin, Quantislabs) ebben tudnak a gazdálkodóknak segítséget nyújtani a csúcstechnika segítségül hívásával. Az egyes forgalmazók által szôlôôrnek is elkeresztelt berendezések (imetos, SmartVineyard TM ) olyan a mikroklímát figyelô kis meteorológiai állomások, amelyek folyamatosan mérik és magadott idôközönként rögzítik a területen várható betegségek kiváltó okait, mint például a hômérsékletet, a páratartalmat, a levélfelületi nedvességet stb. A területrôl begyûjtött és eltárolt adatok változásait elemezve a szolgáltatás lelkét jelentô számítógépprogram ki tudja számítani az egyes kórokozók és kártevôk peronoszpóra, lisztharmat, szürkepenész, feketerothadás, szôlômoly fellépésének a valószínûségét, sôt hozzá tudja rendelni a szükséges növényvédelmi kezelés idejét, hatóanyagát, még akár a dózisát is. Ehhez a számításhoz a program a gyártó által eredetileg betáplált, az adott területre érvényes korábbi adatokat használja fel, amelyeket azonban folyamatosan frissít a telepítés utáni információkkal, így egyre pontosabbá válik. A találó elôrejelzéshez pontos adatok szükségesek, így különösen szôlôben, gyümölcsösökben, ahol esetleg a domborzat is változatos, a berendezéseket olyan sûrûn, néhány hektáronként szükséges telepíteni, hogy azok valóban követni tudják a helyi mikroklíma változatos viszonyait. Az egyszer felállított berendezés helyét pedig nem célszerû változtatni. A berendezések rendeltetésszerû használata esetén akár 30 40%-os növényvédôszer-megtakarítás is elérhetô, így a bekerülési költségek 40 60%-os állami támogatás mellett akár egy év alatt is megtérülhetnek. (Beszerzés elôtt célszerû tájékozódni a mezôgazdasági géplistában.) Létezik az országban már olyan elôrejelzô hálózat is (BASF), amely a meteorológiai állomások adatait szakemberek bevonásával értékeli, és így ad területre szabott elôrejelzést a hálózathoz csatlakozott termelôknek. A kihelyezett berendezések biztonságát elektronikus lopásgátló rendszer védi, ráadásul a készülékek vezetékek nélkül kommunikálnak egymással, télire pedig egyszerûen leszerelhetôk. Szükség esetén az elôrejelzô rendszert olyan szenzorokkal és adatbázisokkal is lehet bôvíteni, amelyek az eredetileg tervezett növényi kultúrán túl más növények védelméhez, vagy akár az öntözés vezérléséhez szükségesek. Hamarosan kötelezô is lehet Dr. Gabi Géza, Tolna Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság megbízott igazgatóhelyettese arról tájékoztatott, hogy jövô évtôl törvény fogja elôírni az elôrejelzés szükségességét a növényvédelmi kezelések idôpontjának megválasztásához. A jogszabály viszont a szôlészetekre bízza, hogy azok tulajdonosai, illetve mûvelôi az elôrejelzés érdekében szakemberhez fordulnak, vagy inkább megveszik a szôlôôröket. Aki beszerzi mûszereket, az a késôbbiekben ezekre való hivatkozással elkerülheti a hatósági felelôsségre vonást. A fontos, hogy a hatósági ellenôrzéskor meg kell tudni mondani, minek az alapján hozott meg a termelô egy adott növényvédelmi döntést. Természetesen havi vagy éves díj ellenében csatlakozhat egy elôrejelzési hálózathoz is. Jövôre tehát mindenkinek, aki mezôgazdasági termelésben dolgozik, kötelezô lesz az integrált termelés. A szaktárca viszont már nem ír ki új pályázatot az agrár-környezetgazdálkodásban eddig részt vettek számára. A szôlôôrökkel kapcsolatban a szakember elmondta, hogy idehaza többféle ilyen mûszer van forgalomban, és a felhasználóknak nincs okuk panaszra egyik esetében sem. A magyar, osztrák és német berendezések egyaránt jól megalapozzák a szakmai döntéseket. Ezeket a döntéseket régebben számításokkal, tapasztalati megfigyelésekkel hozták meg fôként nagy gyakorlattal rendelkezô szakemberek ítéletére alapozva. Egy éjszakai esô után azonban nehezen lehetett biztosra venni, hogy a gombabetegséget elôidézô nedvesség elérte-e a kritikus nyolc órás idôtartamot. A szôlôôrök most pontosan mérik az adatokat, lehetôvé téve az ésszerû beavatkozást összegzett Dr. Gabi Géza. VB

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 97 Gombabetegségek elleni védekezés. 125 Rovarkártevők elleni védekezés.

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 97 Gombabetegségek elleni védekezés. 125 Rovarkártevők elleni védekezés. szőlő Szőlő 96 Tartalomjegyzék 97 97 97 A szőlő gombabetegségei 97 Szőlőlisztharmat 98 Az elmúlt két év teljesen eltérő járványhelyzete 12 Peronoszpóra 13 Szürkepenész 14 A szőlő egyéb rothadásai 15 A

Részletesebben

JÖVÔRE JUBILÁL A SYNGENTA

JÖVÔRE JUBILÁL A SYNGENTA Szôlôtermesztési Borászati Ára: 290 Ft praktikum XV. évfolyam SZAKMAI FOLYÓIRAT MAGAZIN 2010. április 3 A TARTALOMBÓL A ST. ANDREA VEZETÔJE AZ ÉV BORÁSZA A szakma legrangosabb elismerését legutóbb a St.

Részletesebben

Zöldség-Gyümölcs Piac és Technológia XiV. ÉVFOLYAM, 6. szám 2010. június 2010/június piac és Technológia

Zöldség-Gyümölcs Piac és Technológia XiV. ÉVFOLYAM, 6. szám 2010. június 2010/június piac és Technológia Zöldség- Gyümölcs Piac és Technológia XIV. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2010. június Vásároljon itthonról otthonra minőségi zöldséget, gyümölcsöt! Garantáltan megbízhatóak az alábbi termelői szervezetek termékei

Részletesebben

Növényvédelmi Tippek 2013/2

Növényvédelmi Tippek 2013/2 Növényvédelmi Tippek 2013/2 2 Tartalom z Olvasóhoz 3 3 z Olvasóhoz Kalászosok 5 Ha a termésmaximum a cél: Opera New Kukorica Gyomirtás 8 z Ordax mindig S(z)uper 12 Jumbo Turbo: biztos megoldás a kukorica

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/3. március Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Tartósan alacsony felvásárlási árak esetén a termelôk nem képesek intenzív gazdálkodásra, mert

Részletesebben

Bio szőlőtermesztés és borkészítés 1. Kovács Zoltán. Bio szőlőtermesztés

Bio szőlőtermesztés és borkészítés 1. Kovács Zoltán. Bio szőlőtermesztés Bio szőlőtermesztés és borkészítés 1 Kovács Zoltán Bio szőlőtermesztés A bio szőlőtermesztésnek évezredes hagyományai vannak az egész világon és így hazánkban is. A szőlőtermesztés gazdasági szempontjából

Részletesebben

Szôlô növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Avaunt Curzate F Curzate R Lannate Punch Talendo Tanos

Szôlô növényvédelme. DuPont technológiai összefoglaló. Avaunt Curzate F Curzate R Lannate Punch Talendo Tanos Szôlô növényvédelme DuPont technológiai összefoglaló Avaunt Curzate F Curzate R Lannate Punch Tanos Az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkanevei. Az E. I. du Pont de Nemours and Company

Részletesebben

A 2014. év agrometeorológiai áttekintése

A 2014. év agrometeorológiai áttekintése A 2014. év agrometeorológiai áttekintése 1. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) 1.1.Bevezető

Részletesebben

Amit a kőszegi borról tudni kell

Amit a kőszegi borról tudni kell Berzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi Kar Műszaki Tanszék Amit a kőszegi borról tudni kell Konzulens: Prof. dr. Nowinszky László Egyetemi tanár Készítette: Horváth Balázs Háztartásökonómia-életvitel

Részletesebben

Több mint tízezer használtgép a weboldalunkon! www.agroinform.com. 2006. augusztus XV. évfolyam 8. szám Egy évre: 3900 Ft, egy lapszám ára: 400 Ft

Több mint tízezer használtgép a weboldalunkon! www.agroinform.com. 2006. augusztus XV. évfolyam 8. szám Egy évre: 3900 Ft, egy lapszám ára: 400 Ft 1991 óta elkötelezve a vidékfejlesztés mellett 2006. augusztus XV. évfolyam 8. szám Egy évre: 3900 Ft, egy lapszám ára: 400 Ft Kérdések az agrárgazdaság ezévi lehetôségeirôl Magyar diófajták Nyári ültetéssel

Részletesebben

Változás, újból! www.homokigazda.com. Petőfi Sándor F Ö LT Á M A D O T T A T E N G E R...

Változás, újból! www.homokigazda.com. Petőfi Sándor F Ö LT Á M A D O T T A T E N G E R... www.homokigazda.com X. évfolyam 7. szám Terjeszti: belterületen a Dobber Lapterjesztő Kft., külterületen a Magyar Posta 013. Július Szerkesztő: Horváth Péter Nyomdai munkák: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/6 7. június július. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/6 7. június július. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/6 7. június július Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Top-siló, szenázs elôállítása Modern baktérium, melaszadagoló Kapcsolatfelvétel: Tel: 06-1-246-6527, Fax:

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/4. április Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Sok szó esik manapság akár a készülô hungarikumtörvény, akár a központi agrármarketing szervezet

Részletesebben

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. január A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Magyar termôföld 2014 6-8. oldal Õstermelôi

Részletesebben

TDK dolgozat. Magyarország borhelyzete. Soproni borvidék jellemzése. Bejczi László Horváth András 2009.

TDK dolgozat. Magyarország borhelyzete. Soproni borvidék jellemzése. Bejczi László Horváth András 2009. TDK dolgozat Magyarország borhelyzete Soproni borvidék jellemzése Bejczi László Horváth András 2009. Borban az igazság A kőszegi borvidék helyzetelemzése Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Szegeden, a Gabonatermesztési Kutató Kht. Kecskés-telepi tenyészkertjében, 2006. június 7-én és 8-án (szerda, csütörtök)

Szegeden, a Gabonatermesztési Kutató Kht. Kecskés-telepi tenyészkertjében, 2006. június 7-én és 8-án (szerda, csütörtök) A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja Tisztelt Olvasók! Kalászos és repce fajtabemutatóink idõpontjára idõzített nyári Híradónkban, hagyományainkhoz híven, többnyire ezekkel a növényfajokkal

Részletesebben

Terjeszti Magyar Posta

Terjeszti Magyar Posta www.moraagro.hu VI. évfolyam 4. szám Terjeszti Magyar Posta 009. Április Szerkesztő: Horváth Péter Nyomdai munkák: Modok és Társai Kft. Kiskunhalas. Felelős vezető: Modok Balázs Regisztrációs szám:..4/1616/003.

Részletesebben

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7.

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. június, II. évfolyam 6. szám Szeretik a bankok a

Részletesebben

22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/11 12. november december Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Bár még nem ismeretesek a végeleges adatok, de tényként kezelhetjük, 2011-es kimagasló

Részletesebben

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON Kedves Olvasónk! Nagyot fordul a világ mostanság A tudásanyag duplázódása ma már nem évszázadban mérhető, egykoron volt mesterségek és szakmák halnak ki, miközben újabbak és

Részletesebben

ÁTALAKULÓBAN A MAGYAR AGRÁRKAMARA

ÁTALAKULÓBAN A MAGYAR AGRÁRKAMARA 2012 október/november Ez óriási! Komplett megoldást kínáló korai posztemergens gyomirtás a kukoricában, egyedülálló évelő kétszikűek elleni hatékonysággal. Speciális korai poszt összetétel Széles hatásspektrum

Részletesebben

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni?

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? 17. évf. 2007/5. május Ára: 287 Ft A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG Magyar Agrárkamarák lapja Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? Üzleti

Részletesebben

A magyar búza piaci kilátásai. Tartalom: 2007-es év alacsony termés, magas árak. 2008-as hazai termés gyengébb minőség

A magyar búza piaci kilátásai. Tartalom: 2007-es év alacsony termés, magas árak. 2008-as hazai termés gyengébb minőség Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom: 2 4 7 14 19 23 23 29 34 38 45 49 52 54 56 56 58 61 666 71 A magyar búza piaci kilátásai Szabványok és minősítések gabonákban A kalászos gabona termesztés általános

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/5. május Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! A Vidékfejlesztési Minisztériumban elkészült Nemzeti Vidékfejlesztési Koncepció 2020 címû átfogó

Részletesebben

» Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel

» Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel » Sertéstelepfejleszés Hajdúszováton» Az évszázad repcéje.?» Hibridbúza termelői szemmel» Aktuális növényvédelmi teendők» Hibridbúza termelői szemmel tartalom 4. Köszöntő 6. Bemutatkozik az Agrária Mezőgazdasági

Részletesebben

Termesztés-technológiai kézikönyv

Termesztés-technológiai kézikönyv NAPR AFORGÓ Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom Napraforgó Termesztés-technológiai kézikönyv 4 Kiváló perspektívák a napraforgó előtt 9 A napraforgó termesztés technológiája 15 Napraforgó nemesítési

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST. Pál József

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST. Pál József BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST A villányi védett eredetű vörösborok szabályozása és élettani hatásai Pál József Informatikus és szakigazgatási agrármérnök szak Készült a Menedzsment

Részletesebben

NAKlap. Aratás 2014 4-7. oldal. Kamarai etikai kódex. Kujáni tanya 10-11. oldal Sikertörténet a Homokhátságon 30. oldal

NAKlap. Aratás 2014 4-7. oldal. Kamarai etikai kódex. Kujáni tanya 10-11. oldal Sikertörténet a Homokhátságon 30. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. július-augusztus II. évfolyam 7-8. szám Aratás 2014

Részletesebben

Magazin. legyünk büszkék. az ízek királynője. vol. 2. A DUNA BORRÉGIÓ INGYENES IDŐSZAKI MAGAZINJA

Magazin. legyünk büszkék. az ízek királynője. vol. 2. A DUNA BORRÉGIÓ INGYENES IDŐSZAKI MAGAZINJA DUNABOR6. szám Magazin legyünk büszkék adottságainkra interjú Frittmann Jánossal kövidinka arany háromszög Kadarka vol. 2. az ízek királynője A DUNA BORRÉGIÓ INGYENES IDŐSZAKI MAGAZINJA World Wine Web?

Részletesebben