az optikai szôlôbogyó válogató berendezés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az optikai szôlôbogyó válogató berendezés"

Átírás

1 Szôlôtermesztési Borászati Ára: 290 Ft praktikum XVIII. évfolyam SZAKMAI FOLYÓIRAT MAGAZIN április

2 az optikai szôlôbogyó válogató berendezés A Bucher Vaslin cég legújabb fejlesztése, melynek segítségével nagy precizitású bogyóválogatás végezhetô kézi, valamint gépi szüret esetében a szôlô bogyózása után. A VISTALYS optikai válogatási folyamata biztosítja a kezelô által meghatározott minôségû bogyók kiválasztását és elkülönített gyûjtését méret és szín alapján. Berendezés lehetôséget biztosít különbözô válogatási kritériumok meghatározására. A kezelô eldöntheti, hogy vagy csak egészséges bogyókat hagy meg, vagy sérült, de egészséges bogyókat is. A megfelelô minôségû bogyók és a más nemkívánatos részek automatikusan elkülönítôdnek. A berendezés maximális teljesítménye: 5 10 t/óra a szôlôbogyók minôségétôl és a válogatási folyamat technikai kiszolgálásától, szervezettségétôl függôen. Magyarországi képviselet: Központ: 3300 Eger, Vécsey-völgy út 93. Tel.: (06) 36/ , fax: (06) 36/ További telephelyeink: Gyöngyös (06) 37/ , Bodrogkeresztúr (06) 47/ , Szekszárd (06) 74/

3 3 A TARTALOMBÓL SZÔLÔFAJTÁINK ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS Már több évtizede tapasztaljuk a légköri tartós felmelegedéseket, az idôjárási szélsôségeket és általában az idôjárásban hírtelen beálló változásokat. Ezeket és az ellenük való megelôzést és védekezést foglalja össze a szerzô a problémák okulására és megoldására. 14 Szôlôtermesztési Borászati PRAKTIKUM április XVIII. évfolyam Lapalapító: Farkas József elnök Szaktudás Kiadó Ház Lapigazgató: Farkas Tamás Száz magyar falu Nonprofit Kft. Felelôs szerkesztô: Szujó Béla Tördelôszerkesztô: Bencze Sándor A SZÔLÔ VÉDELME FAKADÁSTÓL VIRÁGZÁSIG A tavalyi évben a szôlô számára kedvezô idôjárás volt. A termés mennyisége és minôsége is jól alakult. De vajon mi várható 2013-ban, milyen növényvédelemre lehet szükség a hosszúra nyúlt tél után ezen a kései tavaszon? A KADARKA FELTÁMADÁSA A kadarka remek rozé, kitûnô siller, másutt magas alkoholtartalmú nagy vörösbor, de akár vékonyabb, fröccsnek való, s még aszú is készíthetô belôle. Legújabban pedig pezsgôalapanyagként is bevált, továbbá az ürmöst is sokáig ebbôl a szôlôbôl varázsolták a poharakba TISZTELT OLVASÓ! Fejét vakargatja az ismerôs borkereskedô: tömegárut venne, de az elmúlt hetekben nagyon megdrágult lédig bor. Az okokat aligha kell sorolni, tavalyi fagyok és szárazság, néhol betegségek egyaránt megtizedelték a szôlôket, így ha hiányról nem is beszélhetünk, a jobb tömegárura igenis kereslet alakult ki. Ennek fényében a gazdák egyszerre aggódva és reménykedve néznek birtokaikon a tôkéikre merthogy ez az év sem indult igazán jól. Azt kevesen gondolták volna, hogy március idusán nem a metszési munkák pillanatnyi állása, hanem a kemény fagyokkal érkezô hófúvás miatt lesznek gondban a szôlôsgazdák, vagy hogy április elején a természet csaknem egy hónapos késéssel kezdi meg valójában az idei szezont. Minden szakember tudja persze, hogy a vegetáció egy jól gondozott ültetvényben csodálatos öngyógyításokra is képes, ezért az idei termésért korai lenne még aggódni. A szakminisztérium is nyugtatja az aggodalmaskodókat: semmilyen elôzetes felmérés nem igazolja, hogy a szokásos 3 3,5 millió hektoliteres termés ne jöhetne össze az idén. Amitôl igazán tartanunk kell, az továbbra is a konkurencia. A már említett borkereskedô például megemlíti, hogy ha a hosszú évek óta neki szállító alföldi partnereivel nem tud gyorsan megegyezni valamilyen kedvezôbb árban, akkor bizony kényszerûségbôl elfogad egy nagyon kedvezônek tûnô olasz ajánlatot. Ennek azonban komoly hátulütôje van: a partner olyan kötbéres szerzôdésért adja a hazai belföldi árnál százalékkal olcsóbban az árut, hogy a következô három évben neki meghatározott (nem csekély) mennyiséget folyamatosan át kell venni és forgalmaznia Magyarországon természetesen a már jól megszokott származási hely: EU felirattal. Az illetônek persze fô a feje, hiszen hazai partnereit sem akarja elveszíteni, de a tôle vásárló boltokat sem hagyhatja áru nélkül. Az egyik pincészetben azt mondták neki, fizessen most tavalyi árat, de garantálja, hogy az új borból 5 százalékos felárral legalább a tavalyi mennyiséget felvásárolja. Ma Magyarországon ezt hívják partneri viszonynak. (A szerk.)

4 SZÔLÔTERMESZTÉSI BORÁSZATI PRAKTIKUM 4 Nincs nagy kár a szôlôkben január elsejével egyfajta új idôszámítás kezdôdött a hegyközségi szervezetek életében, hiszen az 1994-es jogszabály helyébe hatályba lépett egy gyökeresen új hegyközségi törvény. A törvény módosítása meglehetôsen nagy vihart kavart mind a Parlamentben, mind szakmai berkekben, végül azonban egyetlen feladatunk maradhatott, el kellett kezdeni a végrehajtást nyilatkozta lapunknak Horváth Csaba a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) fôtitkára, akit a törvény alkalmazásának nehézségeirôl, az uniós támogatásokról és az ágazat idei várható teljesítményérôl kérdeztünk. Mi okozta a törvény elfogadása körüli vihart? A hegyközségek megkerülésével elfogadott paragrafus kapcsán sor került bizonyos egyeztetésekre azt követôen, hogy a törvény december 17-i zárószavazása elôtt jeleztük, a jogszabálytervezet számos ponton hibás, és a végrehajtással gondok lesznek. A törvény hatályba léptetése elôtt felszólamlással éltünk a köztársasági elnöknél, és alkotmánybírósági normakontrollt kértünk. A köztársasági elnök azonban a kérést elutasította. Nem titok, hogy a HNT vezetôi közül többen azon gondolkodtak, hogy alkotmányossági kételyeinket az ombudsman elé viszik, tehát nem elégszenek meg a köztársasági elnök normakontrolljával. Ezt az elképzelést végül a HNT elvetette. Most a Parlament elôtt próbálunk módosító javaslatokkal jobbítani. Ezzel is a jó szándékunkat szerettük volna kifejezni. Mi történt a hegyközségi törvény elfogadása után? Még januárban tartottunk egy hegybírói konferenciát, ahol két napon keresztül 180 hegyközség munkatársa, hegybírók, titkárok, jogászok és elnökök próbálták meg értelmezni a feladatokat. Mire jutottak? Nem sokra. A kétnapos konferencián inkább csak a kételyeink erôsödtek meg. Bárhová nyúltunk, inkább a problémák szaporodtak, mintsem a megoldás körvonalazódott volna. Majd írtunk a minisztériumnak, mint a törvényességi felügyeletet ellátó szervezetnek, hogy oszlassa el a kételyeinket és adja valamiféle értelmezését a törvénynek. Kaptak-e választ a szaktárcától? A minisztériumtól megérkezett egy rövid, részletekre ki nem terjedô útmutatás, amelynek alapján hozzáfogtunk a végrehajtáshoz. Ennek az elsô stációja március 31-gyel zárult: mind a 121 hegyközségi szervezetnél megtörtént a tisztújítás. A tisztújításon kívül voltak-e lényegi változások a megújuló szervezet céljai között? Feltétlenül. Elsôként az, hogy csak a 300 hektárnál nagyobb hegyközségek mûködhetnek. A beolvasztás, egyesítés nyilván nem volt könnyû. A kisebb hegyközségek egyesítése kettô kivételével megtörtént. Az egyik Cibakháza, amely évek óta ellenállt mindenféle beolvasztási kísérletnek, de most a törvény erejénél fogva mégis csak csatlakoznia kellett másokhoz. Az ô sorsukat közigazgatási úton fogjuk rendezni. A Zalakarosi Hegyközség esetében más gondok vannak: Zalakaros, Kerka, Muramente és Nagykanizsa összeolvadásának elôkészítése elhúzódott. Õk tehát csak kicsúsztak a határidôbôl. Miért? A január elsején hatályba lépett új hegyközségi törvény által a felkészülésre, az új struktúra kialakítására megszabott három hónap eleve kevésnek bizonyult. De utólag elmondhatom, hogy a szervezés idôben megtörtént, a szôlészeti és borászati küldötteket rendben megválasztották. Ez idô tájt 106 hegyközség önálló nagyközség marad, ez egyfajta koncentrációt jelent a szervezésben. A feladat elsô részét tehát 95 százalékos szinten sikerült megoldani, az elfogadott törvény azonban több sebbôl is vérzik. A 2012-es hegyközségi törvény módosítására vonatkozó elôterjesztést benyújtottuk a Parlamentnek, hiszen a jogalkotók számára is világossá vált, hogy továbbra sem egyértelmû, ki a szôlészeti és ki a borászati termelô. A másik anomália a felvásárlással kapcsolatos. Ha marad ugyanis a mostani rendelkezés, vagyis az, hogy aki szôlôt vásárol fel egy hegyközség területén, de helyi felvásárló cég hiányában mégsem az adott településen fizet járulékot, akkor az ottani hegyközségi szervezetet anyagilag ellehetetlenül. Tehát elmondhatjuk, hogy a törvény nem kész. S ahogy megyünk elôre a végrehajtásban, újabb és újabb problémákba ütközünk. A faladatok elsô felével tehát így vagy úgy, de végeztek. Mi kell tenniük a második stáció során? Most el kell kezdeni az új hegybírók kijelölését és június végéig felkészülni a borvidéki tanácsok megújítására. A régi törvény ugyanis nem rendezte egyértelmûen, hogy ki a hegybíró, és ki a borvidéki titkár munkáltatója. Egyelôre nem tudjuk megkötni a munkaszerzôdéseket a kiválasztott új hegybírókkal, mert ennek nincs meg a megfelelô jogi alapja. Megpróbáljuk a hegybíró jogállását tisztázni, hegybírói pályázatokat kiírni, illetve megpróbáljuk koordinálni a borvidéki tanácsok felállítását. Ez

5 5 SZÔLÔTERMESZTÉSI BORÁSZATI PRAKTIKUM nem egyszerû, mert a törvény ezen a területen még hiányosabb, mint az alapegységeknél. Nem tisztázott a titkár funkciója. A titkár tisztségviselô, de nem tudjuk jelen pillanatban, hogy a küldöttek közül kell választanai vagy bárki kijelölhetô. A HNT a februári ülésén határozott arról, hogy az idén is a tavalyihoz hasonló nagyságú járuléktömeget kell beszedni. A szervezet a finanszírozások alapját az elôzô évi bázison határozta meg és jelölte meg a hegyközségeknek, hogy a megváltozott keretrendszeren belül, de az elôzô évi járuléktömeget be kell szedniük. A hegyközségek helyzetét nehezíti, hogy most el kell dönteni, mennyi lesz a szôlôterület alapján beszedett, és mennyi a feldolgozott bor után beszedett járulék. S mivel azonban nem tudjuk, hogy a felvásárlás után hol kell majd járulékot fizetni, nehéz lesz költségvetést készíteni. A központi költségvetési forrásunkat kizárólag közigazgatási feladatok ellátására lehet felhasználni. Ez az jelenti, hogy ebbôl a pénzbôl döntôen a hegybírók jövedelmét és annak járulékait fogjuk fizetni, és elôzetes kalkulációink alapján a rendelkezésre álló 250 millió forint éppen hogy csak a második félévben kifizetendô pénzekre lesz elegendô. Ez azt jelenti, hogy az elsô félévben a régi és a jelenlegi hegyközségi szervezeteknek kell továbbra is fizetniük a hegybírót, majd vélhetôen július 15. után veszi át HNT a kinevezéssel együtt a hegybírók javadalmazását is. Azzal, hogy a törvény megemelte a kötelezôen fizetendô bérmennyiséget, jelentôs költségnövekményt írt elô a hegyközségi szervezet számára. S ha ezt a költségvetés nem téríti meg teljesen, ez komoly teher lesz a hegyközségek számára. Jelenleg egy olyan konstrukcióban próbálunk megállapodni a hegyközségekkel, hogy a hegybírót fizeti a HNT az állam által átadott közigazgatási feladatokért járó támogatás szintjén, a mûködési feltéteket pedig a hegyközségek biztosítják, tehát az irodát, az infrastruktúrát, esetleg a kiszállással kapcsolatos dolgokat. Magyarán igen fontos megállapodásokat kell nyélbe kell ütni a most megválasztott új vezetéssel a szüret kezdetéig. Valahogy úgy. S ha mindez nem lenne elég, akkor még fel kell készülnünk a telepítés-kivágás engedélyezésével kapcsolatos feladatokra is. Ezt augusztus elsejétôl nekünk kell átvenni. Egyelôre odáig jutottunk, hogy megpróbáljuk ennek az informatikai hátterét megteremteni, amelynek a segítségével az MVH-tól át tudjuk venni a jogtartalékra vonatkozó adatokat, a folyamatban lévô ügyeket. Támogatni kell a hegybírókat, hogy augusztus 1-jétôl a határozatkiadáshoz szükséges szoftver ott legyen náluk, hogy bele tudjanak nézni a nyilvántartásokba és el tudják bírálni, valóban jogos-e az igény. Ezt a fejlesztést elkezdtük saját pénzbôl, saját forrásból, viszont nagyon komoly kérdés, hogy miként fogjuk ôket felkészíteni a használatára. Hiszen, ha július 15-ig kell kinevezni a hegybírókat, akkor két hét lesz arra, hogy az új hegybírói állomány felkészüljön ennek a feladatnak az ellátásra. Nem mellesleg augusztus közepétôl egy szüretre is számítani kell. A HNT tehát végül nem kezdeményezett alkotmánybírósági felülvizsgálatot? Mi nem ellenérdekelt felek vagyunk, a problémák 90 százalékát rendes egyeztetéssel el lehetett volna kerülni. Örülünk neki, hogy Font Sándor, az Országgyûlés Mezôgazdasági bizottságának elnöke eljött a hegybírói konferenciára is. Sajnáljuk viszont, hogy az elôterjesztô Tiffán Zsolt ezeken az összejöveteleken nem vett részt. Nagyon komoly feladatok állnak tehát a hegyközségi szervezetek elôtt. Ahhoz, hogy ezek megvalósulhassanak, valószínûleg megint módosítani kell a hegyközségi törvényt, hiszen az eljárásrendhez határozatokat kell kiadni, nem elégséges a közigazgatási eljárásról szóló törvényre építkezni, mert az egy általános törvény, itt pedig szakirányú megoldásról van szó. Tehát valószínûleg még egyszer hozzá kell majd nyúlni a hegyközségi törvényhez, hogy a mûködés jogi feltételeit stabilizáljuk. Támogatások? Reménykedünk abban, hogy az EU-n belül folytatódik a nemzeti boríték pályafutása. Legalábbis erre készülünk. Elkészítettük azt a tervet, amely arról szól, hogy 2018 végéig 29 millió eurót szerkezetátalakításra, gépberuházásra, melléktermék kivonására és promócióra kívánunk fordítani. Reméljük, hogy az uniós költségvetés elfogadásával ez mûködni fog. Mi a gépberuházást most saját forrásból oldjuk meg. Ha megnyílnak a korábbi EMVA keretei, szeretnénk elérni, hogy a borászati gépberuházási pénzek oda visszakerüljenek. Továbbra is fô cél a szerkezetátalakítás, lévén, jó minôségû, piacképes fajtákból álló ültetvény nélkül nincs versenyképes szôlôés borágazat. Milyen eredményekre számít az idén az ágazat? Eddig komolyabb károsodás nincs a szôlônél, a téli fagyok lényegében nem károsítottak, jó volt a veszszôbeérés. Most úgy látjuk, hogy egy viszonylag jó termés esélye még megvan az ágazatban. Más kérdés, hogy a csapadékból nekünk is kezd elegünk lenni, hiszen a Kunsági borvidéken és a mélyebb fekvésû területeken olykor talajvíz fedi az ültetvényeket. Ez mindaddig nem probléma, amíg a vegetáció meg nem indul. Jó lenne megúszni a tavaszi fagyokat, megérni egy virágzáskori kedvezô idôt, s hogy a növényegészségügyi problémák a tavalyihoz hasonlóan nem bántsanak minket. Valkó Béla

6 SZÔLÔTERMESZTÉSI BORÁSZATI PRAKTIKUM 6 Hogyan alkalmazható a Bayer két új gombaölô szere a szôlôvédelemben? Új készítmények a Bayer szôlôvédelmi palettáján dózis: 2,0 2,5 kg/ha forgalmazási kategória: III. PROFILER kiszerelés: 5 kg élelmezés-egészségügyi várakozási idô: 28 nap dózis: 0,2 kg/ha forgalmazási kategória: I. FLINT MAX kiszerelés: 0,75 kg élelmezés-egészségügyi várakozási idô: 35 nap A Flint Max tavalyi bevezetését nagy érdeklôdés kísérte. Ez az érdeklôdés akkorára sikeredett, hogy a szôlôtermesztôk szinte ki sem próbálhatták a készítményt, mert a két korábban induló gyümölcs, az alma és meggy termesztôi majdnem teljesen felhasználták a készleteket. A Flint Max a tebukonazol és a trifloxistrobin hatóanyagok kombinációja. Ezek a hatóanyagok önállóan is számos betegség ellen rendelkeznek kitûnô hatással, így megbízhatóságuk a Flint Max gyári kombinációban mind hatékonyságban, mind rezisztencia-kezelésben tovább nôtt. Szôlôben a szôlôlisztharmat és a szürkepenész betegségek ellen alkalmazható. Felhasználását preventíven, már a fürtmegnyúlás idôszakától egészen a zsendülés idôszakáig javasoljuk. A 2012-es esztendô kivételével az utóbbi években a szôlôlisztharmat-fertôzés az érzékeny fajtákon szintje soha nem volt alacsony. Ezért fontos, hogy a szôlôvédelemben mindig elôre gondolkodva, a növényvédelmi, idôjárási elôrejelzések figyelembe vételével hozzuk meg a döntést. A legnagyobb kárt akkor szenvedi el az ültetvény, ha a fertôzés már a vegetáció korábbi szakaszában létrejön. Ezért a szôlô legérzékenyebb idôszakában (fürtmegnyúlástól a fürtzáródásig) nem szabad kockáztatni. Jó megoldás például az, ha már a fürtmegnyúlás idôszakában erôs preventív (és kuratív) készítményt alkalmazunk (pl. a Falcont). Ezután virágzás kezdetén a Flint Maxot, ami egyben szürkepenész ellen is véd, majd elvirágzás után újból visszatérünk a Falconhoz. A késôbbiekben, amennyiben folytatódik a lisztharmat veszély, a fürtzáródás idôszakában vagy közvetlen elôtte érdemes még egyszer alkalmazni a Flint Maxot, ami egyben a botritisz ellen is véd. A Profiler a szôlôben felhasználható szôlôperonoszpóra elleni fungicidek olyan új generációját képviseli, amiben egy teljesen új hatásmechanizmusú gombaölô szert, a fluopikolidot egy évtizedek óta magas szinten teljesítô hatóanyaggal, a foszetillel kombináltuk. A két vegyület együttes hatása kimagasló eredményt ad a szôlôperonoszpóra ellen. Az eredmény gyors és hosszan tartó, mert a Profiler a korokozó minden életciklusát gátolja, és mert hatóanyagai folyamatosan táródnak fel. Már néhány perccel a kijuttatás után jelentkezik a fluopoikolid hatása a gomba életciklus egyes szakaszain: a zoospórák kiáramlásán és mozgékonyságán, a ciszták csírázásán, a micélium növekedésén, valamint a sporuláción. A teljes külsô és belsô védelem a kijuttatás napján alakul ki. A foszetil gyorsan áramlik a levelek és hajtások, valamint a szár mélyebb szöveteibe. Átjárja a teljes növényt és mozgósítja annak természetes védekezô mechanizmusát. A fluopikolid erôsen tapad a növény felszínéhez, ahol egyenletesen oszlik el. Csapadék hatására aktiválódik és védi a zöld részek felületét a nedvesség hatására beinduló újabb és újabb fertôzésektôl. Ezzel egy idôben, a fluopikolid transzlamináris aktivitásának köszönhetôen a mélyebb szövetek és az új hajtások felé is áramlik, tehát belsô védelmet is nyújt. Egy új növényvédô szer alkalmazásának idôpontját elsôsorban a tulajdonságai határozzák meg. Az alábbi védekezési javaslatunkban már helyet kap a Flint Max és a Profiler is. Természetesen ezek a készítmények nemcsak a Bayer technológiai javaslatában állják meg a helyüket, de az alábbi javaslat mindenképpen erôs védelmet biztosít a három legfontosabb szôlôbetegség ellen. Lovász Csaba Bayer CropScience 1 2. kezelés: néhány centiméteres hajtásnagyságnál 3. kezelés: közvetlenül virágzás elôtt, amikor a lombfelület is nagyobb (20 30 cm hajtáshosszúság) 4. kezelés: virágzáskor, a szôlô legérzékenyebb fenológiai állapotában 5. kezelés: kötôdés idôszakában 6. kezelés: zöldborsó állapotban 7. kezelés: zsendüléskor A Bayer technológiai javaslata Már el kell kezdeni a védekezést lisztharmat és peronoszpóra ellen kontakt készítményekkel (pl. Antracol + kén). A felszívódó hatóanyagokat is tartalmazó, lisztharmat és peronoszpóra elleni gombaölô szereknek jön el az ideje. A Falcon a Melody Compacttal kombinálva a fürtmegnyúlás idôszakában preventív és kuratív hatást ad a lisztharmat és peronoszpóra ellen. A Flint Max és a Profiler kombinációja a lisztharmat és peronoszpóra mellett a szürkepenész ellen is véd. Ez a kezelés hosszú hatástartamú (10 14 nap) és egyaránt megbízható a virág-, a fürt- és a lombvédelemben. A Profilert a Falconnal kombináljuk. A kétszer egymás után alkalmazott Profiler a peronoszpóra elleni védelmet a legérzékenyebb idôszakban a legmagasabb szinten tartja. A Melody Compactot a Flint Maxszal kombináljuk. A másodszor alkalmazott Flint Max a fürtzáródás idôszakában a lisztharmat mellett már a szürkepenész elleni védelmet is erôsíti. Szürkepenész ellen, hosszabb hatástartama miatt a Teldor használatát javasoljuk, kontakt lisztharmat és peronoszpóra elleni szerekkel kiegészítve.

7 7 SZÔLÔTERMESZTÉSI BORÁSZATI PRAKTIKUM A szôlô védelme fakadástól virágzásig A tavalyi évben a szôlô számára kedvezô idôjárás volt. A termés mennyisége és minôsége is jól alakult. A peronoszpóra és a lisztharmat a termés mennyiségére nem voltak hatással, a nyár második felének idôjárása pedig a szürkepenész fellépését nem tette lehetôvé. De vajon mi várható 2013-ban, milyen növényvédelemre lehet szükség a hosszúra nyúlt tél után ezen a kései tavaszon? Mielôtt az idei év szôlôvédelmi javaslatait tárgyalnánk, tekintsünk vissza az elmúlt évre, hogy milyen problémák merültek fel, és azok következtében mire számíthatunk az idei évben ben a gombabetegségek nem okoztak jelentôs károkat a szôlôben. A július és az augusztus idôjárása aszályos volt, ami meghatározta a gombabetegségek sorsát is. A két említett hónap átlaghômérsékletei majdnem elérték a 26 C-ot, csapadék pedig csak 35 mm hullott a két hónapban összesen. Még az érzékeny fajtákban Kék Oportó, Kékfrankos, Chardonnay sem alakultak ki jelentôsebb fertôzések a nyár folyamán. Egyes borvidékeken a peronoszpóra kisebb-nagyobb károkat okozott, elsôsorban a lombozaton, de csak a júniusi idôszakban. Az ültetvényekben azonban fürtkárral nem kellett számolni. A szürkepenész a júliusi és az augusztusi rendkívül meleg és csapadékszegény idôjárásban nem jelent meg az ültetvényekben. A kártevôk közül a meleg idôjárásban sok szôlôben jelentett problémát a levél- és gubacsatkák felszaporodása mellett a szôlômolyok kártétele is. A károsítók jól teleltek A év ôszi-téli idôjárása kedvezett a kórokozók áttelelésének. A tél közepesen hideg és az átlagosnál csapadékosabb volt, ami kedvezô a lisztharmat számára, de ez a téli idôjárás a peronoszpórának még jobban kedvezett. A jövôbeni idôjárást megjósolni nem tudjuk, de a májusi idôjárásnak nagy szerepe lesz a szôlô kezdeti fejlôdésében, valamint a kórokozók elsô fertôzése és a tünetek megjelenése szempontjából. A március hónap az idei évben soha nem látott idôjárást hozott. A hónap átlaghômérséklete 4,4 C volt, csapadék 130 mm körül esett. A hideg és esôs, fagyokkal tarkított idôjárás teljesen leállította a szôlô fejlôdését. Már március elsô dekádjában megindult a könnyezés, de aztán 4 hétre szinte teljesen leállt. Csak április 6. körül indult újra a nedvkiválasztás. Általában megállapítható, hogy hûvös, hideg tavaszon a szôlô vontatottan fejlôdik, amely során a cserebogarak és az atkák okozhatnak nagyobb károkat. Melegebb tavaszokon, fôként, ha többször esik az esô, gyorsabb a szôlô fejlôdése, de a gombabetegségek is erôsebben fertôzhetnek. Fakadás után az atkák és a molyok is tömegesen károsíthatják a szôlôt, majd május második felétôl fôleg a peronoszpóra lehet veszélyes a talaj felszínérôl fertôzô szaporítóképleteinek tömeges megjelenésével. Idén erôs lehet a szôlôperonoszpóra A csapadékos tavaszok jó elôzményei a korai, gyakran járványos mértékû peronoszpórafertôzéseknek. A gomba minden zöld növényi részen fertôz. A kórokozó számára a legkedvezôbb a tartósan meleg, párás, gyakran esôs idô. Az elsô fertôzések május közepén, végén alakulnak ki. A leveleken 1. kép. Peronoszpóra sporangiumtartó gyep a fertôzés helyén megjelenô sárga olajfolton párás, meleg idôben sporangiumtartó gyep (1. kép) képzôdik, ahonnét a kifejlôdô konídiumokkal további fertôzések jönnek létre. A fürtök tavasszal a fürtmegnyúlás idôszakától zsendülésig fertôzôdhetnek. Egyes évjáratokban a mediterrán légáramlatokkal beérkezô konídiumok okoznak fertôzéseket. A védekezést tekintve nagyon fontos a megelôzés. A permetezéseket akkor kezdjük el, amikor még nem történt fertôzés, nem alakultak ki olajfoltok az ültetvényben. A virágzásig történô védekezések során kontakt, szerves hatóanyagú gombaölô szereket használhatunk (pl. Antracol 70 WG, Bravo 500, Dithane DG Neo-Tec). A készítmények kellô védelmet biztosítanak ebben az idôszakban a peronoszpóra ellen. A virágzástól a fürtzáródás idôszakáig, az intenzív hajtásfejlôdés szakaszában a legérzékenyebb a szôlô a betegségekre. Ebben az idôszakban a védekezéseket felszívódó vagy kontakt és felszívódó készítmények kombinációival célszerû elvégezni (pl. Mildicut, Valbon, Quadris Max, Pergado F, Cabrio Top). A készítmények közül célszerû a folpet hatóanyagot is tartalmazóakat választani, mivel így a szürkepenész ellen is védelmet tudunk biztosítani. A folpet hatóanyagot tartalmazó készítmények hátránya, hogy I. forgalmi kategóriába kerültek és sok termelô számára nem elérhetôk. A felszívódó gombaölô szerek elônye, hogy gyorsan bejutnak a növénybe, a csapadék nem befolyásolja hatásukat. A növény szöveteiben belülrôl fejtik ki hatásukat a kórokozóval szemben. A felszívódó készítmények a növényben csúcsirányba szállítódnak, így a fiatal hajtásrészen is kifejtik hatásukat. Szôlôlisztharmat A kórokozó a lombozaton az egész vegetációs idôben, a fürtökön virágzástól zsendülésig okoz fertôzést. A gombának kedvezô a párás, meleg idôjárás. Az elmúlt évek tapasztalatai azt

8 SZÔLÔTERMESZTÉSI BORÁSZATI PRAKTIKUM 8 2. kép. Lisztharmat bogyón 3. kép. Szürkepenész virágzás elôtt lévô fürtön mutatják, hogy a fô problémát az ivaros alak okozza. Az aszkospórás fertôzésbôl induló tünetek már május közepén-végén észlelhetôk. A leveleken elszórtan apró telepek jelennek meg a fertôzés következtében. A fürtökön elôször fehér bevonat képzôdik (2. kép), majd késôbb felreped a bogyóhéj, amely fertôzési kaput jelent a szürkepenész számára. A lisztharmat elleni védekezésnél is a legfontosabb a megelôzés. A védekezéseket 4 6 leveles állapottól kell elkezdeni, mivel ilyenkor még nem jön létre tömeges fertôzés. Virágzás elôtt a kontakt hatóanyag-tartalmú készítményeket használjuk (Thiovit Jet, Kumulus S, Necator 80 WG, Microthiol Special, Karathane Star). Fürtmegnyúlástól nagy odafigyelést igényel a szôlô, mivel a fürtök ekkor a legfogékonyabbak a lisztharmatfertôzésre. Ebben az idôszakban a védelmet a felszívódó hatású gombaölôszerekre (Falcon 460 EC, Systhane Duplo, Rally Q SC, Talendo, Topas 100 EC, Vivando) és a gomba légzését gátló strobilurin (Cabrio Top, Quadris Max) készítményekre alapozzuk. Erôs fertôzésveszély esetén javítja a felszívódó készítmények lisztharmat elleni hatását, ha azokat Karathane Starral és kén tartalmú készítménnyel (Thiovit Jet, Kumulus S, Necator 80 WG, Microthiol Special) együtt juttatjuk ki. Meleg idôjárás esetén viszont figyelni kell arra, hogy a kénkészítmények 25 C felett perzselést okozhatnak. Szôlô szürkerothadása A kórokozó a szôlô minden zöld részét fertôzheti, de legnagyobb veszélyt a fürtökre jelenti. Jelentôségét növeli, hogy a gomba polifág kórokozó, valamint hogy az élô és elhalt növényrészeken is fennmarad. A kórokozó számára a csapadékos, mérsékelten meleg idôjárás a kedvezô. A szürkepenész elsôsorban sebzéseken keresztül (jégverés, molykártétel, sérves bogyó) jut be a növénybe. A védekezést tekintve a legkritikusabb idôszak a virágzás (3. kép), a fürtzáródás elôtti és az érés idôszaka. Virágzáskor elegendô a folpet hatóanyag tartalmú készítmények (Folpan 80 WDG, Curzate F, Pergado F) kijuttatása, amelyek sok esetben védelmet biztosítanak a peronoszpóra ellen is. A strobilurin készítmények (Cabrio Top, Quadris Max) is nagyon jó hatékonysággal védik meg a szôlôt a szürkepenésszel szemben. Levél- és gubacsatkák Idén tavasszal várhatóan az atkák kártétele erôs lesz. Ez az erôs kártételi veszély abból is adódik, hogy a legtöbb borvidéken jelentôsebb lehûlések nem fordultak elô, amelyek hatást tettek volna az atkákra. A tavalyi év nyara száraz és meleg volt. Ez kedvezett az atkák nyári felszaporodásának, ráadásul sok helyen az aszályos idôjárás miatt már július közepén befejezték a károsítók elleni védekezéseket. Augusztus folyamán az atkák a védelem nélküli szôlôkben, ha nem is gyorsan, de biztosan elôretörtek. A hideg tavaszi idôjárásban már a rügypikkelyek védelmében megkezdik az atkák a még ki sem fakadt hajtások szívogatását. Fakadást követôen a fejlôdô, kis hajtásokat is nagy számban szívogathatják, így május elejére jelentôs károk alakulhatnak ki. A kártétel felismerését nagyban megnehezíti, ha a hajtások lassan fejlôdnek, és a kártételek így alig észlelhetôk. Az atkák a szívogatásukkal jelentôsen visszavetik a növények kezdeti fejlôdését (4. kép). 4. kép. Atka által szívogatott, viszszamaradt hajtások A kártétel megelôzésére a védekezést a telelôhelyekrôl a rügyek felé vándorló egyedek megjelenésekor kell elkezdeni. Amennyiben a szôlô az atkák vándorlásának idôpontjában még csak gyapjas állapotban van (ez a gyakoribb eset), akkor a Thiovit Jet javasolható, 12 kg/ha dózisban. Amennyiben a vándorláskor a szôlô már fejlettebb és vannak kis kiterült levélkék, akkor már a speciális atkaölô készítményekkel is védekezhetünk (Envidor 240 SC, Flumite 200, Sanmite 20 WP, Cascade 5 EC). Mivel ezek mind kontakt készítmények, korábbi fakadáskori kijuttatásuk nem javasolt, mert csak a már kiterült, kis levélkéken képesek megkötôdni és kifejteni hatásukat. A továbbiakban a kén rendszeres (legalább 4 alkalommal), egész éven át tartó okszerû használatával speciális atkaölô szerek nélkül is általában a kártételi szint közelében tudjuk tartani a kártevô egyedszámát. Szôlômolyok A szôlômolyok elsô nemzedéke április-májusban rajzik. A lerakott tojásokból kikelô hernyók a kis fürtökön károsítanak. Az ellenük való védekezés idôzítését célszerû szexferomoncsapdás rajzásmegfigyelésre alapozni. A csapdákat már április közepén célszerû kihelyezni. A csapda a hím egyedeket gyûjti és az elsô nagyobb rajzáscsúcs után 7 10 nappal célszerû a molyok elleni permetezést idôzíteni (pl. Karate 2,5 WG, Cascade 5 EC, Affirm, Steward 30 DF) készítményekkel. Dr. Gabi Géza Tolna Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Szekszárd

9

10 SZÔLÔTERMESZTÉSI BORÁSZATI PRAKTIKUM 10 Madárijesztôk helyett szôlôôr Az intenzív, iparszerû technológiával kapcsolatos technológiai és fogyasztói kockázatok következtében a mezôgazdasági technológiákban is lényeges változások zajlanak, ezek között terjednek az úgynevezett alacsony inputú technológiák. Ebben a folyamatban az integrált növényvédelem szerepe is felértékelôdött tôl e technológiák alkalmazása az EU-tagországokban kötelezô lesz. Az integrált növényvédelem fontos alkotóeleme növényvédelmi elôrejelzés. Anövénytermesztés talán legérzékenyebb területei a szôlôés gyümölcstermesztés. A számtalan kórokozó és károsító elleni védekezés egyrészt igen költséges, gondoljunk csak arra, hogy nem elég a fertôzés megjelenése után permetezni, hanem meg kell próbálni a permetezésekkel megelôzni azt. Másrészt pedig, ha biztosra akarunk menni, a bôven alkalmazott növényvédô szerek súlyosan terhelik környezetünket, rosszabb esetben, gondatlanság esetén akár veszélyesek is lehetnek. A korszerû növényvédelmi elôrejelzés Az eredményes védekezés alapja a szôlônél különösen a megfelelô idôpillanatban elvégzett növényvédelmi beavatkozás. Az immár Magyarországon is több forrásból beszerezhetô növényvédelmi elôrejelzô rendszerek (Agrárin, Quantislabs) ebben tudnak a gazdálkodóknak segítséget nyújtani a csúcstechnika segítségül hívásával. Az egyes forgalmazók által szôlôôrnek is elkeresztelt berendezések (imetos, SmartVineyard TM ) olyan a mikroklímát figyelô kis meteorológiai állomások, amelyek folyamatosan mérik és magadott idôközönként rögzítik a területen várható betegségek kiváltó okait, mint például a hômérsékletet, a páratartalmat, a levélfelületi nedvességet stb. A területrôl begyûjtött és eltárolt adatok változásait elemezve a szolgáltatás lelkét jelentô számítógépprogram ki tudja számítani az egyes kórokozók és kártevôk peronoszpóra, lisztharmat, szürkepenész, feketerothadás, szôlômoly fellépésének a valószínûségét, sôt hozzá tudja rendelni a szükséges növényvédelmi kezelés idejét, hatóanyagát, még akár a dózisát is. Ehhez a számításhoz a program a gyártó által eredetileg betáplált, az adott területre érvényes korábbi adatokat használja fel, amelyeket azonban folyamatosan frissít a telepítés utáni információkkal, így egyre pontosabbá válik. A találó elôrejelzéshez pontos adatok szükségesek, így különösen szôlôben, gyümölcsösökben, ahol esetleg a domborzat is változatos, a berendezéseket olyan sûrûn, néhány hektáronként szükséges telepíteni, hogy azok valóban követni tudják a helyi mikroklíma változatos viszonyait. Az egyszer felállított berendezés helyét pedig nem célszerû változtatni. A berendezések rendeltetésszerû használata esetén akár 30 40%-os növényvédôszer-megtakarítás is elérhetô, így a bekerülési költségek 40 60%-os állami támogatás mellett akár egy év alatt is megtérülhetnek. (Beszerzés elôtt célszerû tájékozódni a mezôgazdasági géplistában.) Létezik az országban már olyan elôrejelzô hálózat is (BASF), amely a meteorológiai állomások adatait szakemberek bevonásával értékeli, és így ad területre szabott elôrejelzést a hálózathoz csatlakozott termelôknek. A kihelyezett berendezések biztonságát elektronikus lopásgátló rendszer védi, ráadásul a készülékek vezetékek nélkül kommunikálnak egymással, télire pedig egyszerûen leszerelhetôk. Szükség esetén az elôrejelzô rendszert olyan szenzorokkal és adatbázisokkal is lehet bôvíteni, amelyek az eredetileg tervezett növényi kultúrán túl más növények védelméhez, vagy akár az öntözés vezérléséhez szükségesek. Hamarosan kötelezô is lehet Dr. Gabi Géza, Tolna Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság megbízott igazgatóhelyettese arról tájékoztatott, hogy jövô évtôl törvény fogja elôírni az elôrejelzés szükségességét a növényvédelmi kezelések idôpontjának megválasztásához. A jogszabály viszont a szôlészetekre bízza, hogy azok tulajdonosai, illetve mûvelôi az elôrejelzés érdekében szakemberhez fordulnak, vagy inkább megveszik a szôlôôröket. Aki beszerzi mûszereket, az a késôbbiekben ezekre való hivatkozással elkerülheti a hatósági felelôsségre vonást. A fontos, hogy a hatósági ellenôrzéskor meg kell tudni mondani, minek az alapján hozott meg a termelô egy adott növényvédelmi döntést. Természetesen havi vagy éves díj ellenében csatlakozhat egy elôrejelzési hálózathoz is. Jövôre tehát mindenkinek, aki mezôgazdasági termelésben dolgozik, kötelezô lesz az integrált termelés. A szaktárca viszont már nem ír ki új pályázatot az agrár-környezetgazdálkodásban eddig részt vettek számára. A szôlôôrökkel kapcsolatban a szakember elmondta, hogy idehaza többféle ilyen mûszer van forgalomban, és a felhasználóknak nincs okuk panaszra egyik esetében sem. A magyar, osztrák és német berendezések egyaránt jól megalapozzák a szakmai döntéseket. Ezeket a döntéseket régebben számításokkal, tapasztalati megfigyelésekkel hozták meg fôként nagy gyakorlattal rendelkezô szakemberek ítéletére alapozva. Egy éjszakai esô után azonban nehezen lehetett biztosra venni, hogy a gombabetegséget elôidézô nedvesség elérte-e a kritikus nyolc órás idôtartamot. A szôlôôrök most pontosan mérik az adatokat, lehetôvé téve az ésszerû beavatkozást összegzett Dr. Gabi Géza. VB

11

12

13

14 SZÔLÔTERMESZTÉSI BORÁSZATI PRAKTIKUM 14 Szôlôfajtáink és a klímaváltozás Már több évtizede tapasztaljuk a légköri tartós felmelegedéseket, az idôjárási szélsôségeket és általában az idôjárásban hírtelen beálló változásokat. Ha végignézzük az egyes idôjárási elemeket, azok szélsôséges elôfordulásait, káros hatásait, akkor láthatjuk a szôlôtôkéken okozott károk tüneteit. Ezeket és az ellenük való megelôzést és védekezést foglalom össze ebben a cikkben a problémák okulására és megoldására. Nagyon fontosnak tartom a szôlôtôkék életét rongáló és veszélyeztetô idôjárási hatások ismeretét, mert csak annak jegyében tudunk védekezni ellenük. A védelemhez pedig szakismeret szükséges, melynek birtokában lehet a károkat megelôzni, gyógyítani. Fagyhullámok A Kárpát-medencében három a szôlôt veszélyeztetô fagyhullám látogatja a magyar borvidékeinket, közöttük elsôsorban az Alföldön elterülôket: a késô tavaszi, a kora ôszi és a téli fagyok. A késô tavaszi fagyok A rügyfakadás után májusban, az ún. fagyosszentek idején és Szent Orbán napján jöhetnek a tavaszi fagyhullámok. Ilyenkor a fiatal, zöld hajtások elfagynak a rajtuk fejlôdô virágzatokkal együtt. Ezek általában szállított fagyok, melynek hatására az elfagyás általában egyenetlen. Ez azt jelenti, hogy a tôkéken a hajtások csak részben fagynak el, súlyos esetben minden zöld rész sérül. Védekezés: A tavaszi fagyokkal szemben gyakorlatilag nem tudunk védekezni. A szôlôültetvényekben esetleg a levegô keverésével vagy füstöléssel próbálhatjuk az elfagyás mértékét csökkenteni. A fagyok után az elfagyott részeket csak pár nap után távolítsuk el a tôkérôl, mert minden zöld felület, ami asszimilál, még fontos a tôke fejlôdéséhez. Pár nap után az elfagyott részek elbarnulnak, megfeketednek, majd elszáradnak. A megfagyott hajtásokat az élô részig érdemes visszametszeni, a hulladékot a talajba dolgozni vagy komposztálni. Nagy felületen a visszametszés költsége miatt hagyjuk a tôkék természetes regenerálódását. A szôlôfajták között nincs különbség a hajtások elfagyásában, de az igen korán fakadó fajtáknál (az alanyok, a korai csemegeszôlô-fajták: Csaba gyöngye, Irsai Olivér vagy a borszôlôfajták közül a Vitis amurensis hibridek, pl. a Kunleány) nagyobb az elfagyás lehetôsége, mint a lassan és késôn fakadó (Kövidinka, Kadarka) fajtáknál. Kora ôszi fagyok Már szeptember utolsó napjaiban, gyakrabban október elsô felében meglátogathatják szôlôültetvényeinket, leginkább a tengerszint feletti 200 m-es magasság alatt. Ekkor a késôi érésû fajták vesszôi és fürtjei még érésben vannak. A fagy hatására a levelek perzselôdnek, befejezik az asszimilációt, azaz nem képeznek cukrokat, aromaanyagokat és a fürtök, a vesszôk éretlenek maradnak. Az erôsebb fagyok ( 2 3 C) hatására a hajtások még be nem érett végei is elfagynak. Védekezés: A kora ôszi fagyokkal szemben ugyancsak lehetetlen védekezni. Megelôzôen az a megoldás, hogy a kora ôszi fagyjárta helyekre azokat a szôlôfajtákat ültessük, amelyek szeptember végéig biztonsággal beérnek. E fajták közé tartoznak: Bianca, Chardonnay, Ezerjó, Generosa, Karát, Müller-Thurgau, Nektár, Szürkebarát, Trilla, Zalagyöngye, Zenit, Zengô, Kékoportó, Korai bíbor, Turán, Medina stb., és a csemegeszôlôfajták legtöbbje. Késôn érô fajták, amelyek beérése ilyen helyeken bizonytalan: Kövidinka, Rajnai rizling, Furmint, Cabernet sauvignon, Kadarka, Duna gyöngye stb. Ha megfagyott az ültetvény, akkor mielôbb szüreteljük le a tôkék termését, s akkor még egy kis esélyt adunk a vesszôk beéréséhez. Téli fagyok A legveszélyesebb és a legnagyobb károkat okozó fagyhullámok a szôlô nyugalmi idôszakában, a téli hónapokban érkeznek olykor 25 C és 30 C lehûlésekkel. A szôlô rügyei csak 15 C-ot tudnak átvészelni, tehát a mélyebb lehûléseknél elfagynak. A rügyelfagyás alapján különböznek a szôlôfajták egymástól. Az elfagyás mértéke a szôlôfajták genetikai adottságától függ. A fagytûrô szôlôfajták között például a Jubileum 75, az Ezerfürtû, a Leányka, a Kékfrankos a 19 C-ot is jól tûrik. A Chardonnay, a Chasselas, a Cserszegi fûszeres, a Generosa, a Rajnai rizling, a Cabernet franc rügyei még a 21 C körüli fagyokat is túlélik. A legbiztosabb fagytûrô fajták az interspecifikus (PIWI) fajták: Aletta, Bianca, Orpheus, Odysseus, Refrén, Duna gyöngye, Pannon frankos, amelyek 23 C-nál még hoznak termést. Igen fagyérzékeny fajták általában a csemegeszôlô-fajták, a borszôlôfajták között pedig az Ezerjó, a Müller- Thurgau, a Kadarka, a Kékoportó, a Merlot. Vannak fajták, amelyek megfagynak, de fagyok után jól regenerálódnak, mint például a Kövidinka.

15 15 SZÔLÔTERMESZTÉSI BORÁSZATI PRAKTIKUM A szôlôtôkék 25 C alatt fajtára való tekintet nélkül elfagynak. Védekezés: Fagymentes helyre kell telepíteni a szôlôt. Vannak sík fekvésû területeken is szôlôültetvények, ahol a téli fagyhatásokat talajtakarással tudjuk kivédeni a fagyérzékeny fajtáknál. A szakszerûen végzett tápanyag-ellátás (kálium-ellátottság) segíti a tôkék téltûrését. A nitrogéntúladagolás viszont stimulálja az elfagyást. Azokon a vidékeken, ahol a tôkéket magas mûvelésre neveljük, például a síkvidéki borvidékeken, ott nélkülözhetetlen a fagytûrô szôlôfajták használata. Az idôsebb tôkerészek (karok, törzsek) elfagyásakor a sérült részeket az élô részig vissza kell vágni, s onnan indítani az új hajtások nevelését. Napsugárzás A Földgolyót körülvevô légkör megsérült, azaz ózonlyukak képzôdtek, ahol káros sugárzások hatolnak a Föld felszínére. Ilyen káros sugár az UV-B sugár, amely számos negatív hatást vált ki a szôlôtôkéken. Megperzseli a leveleket, a fürtökön a bogyókat. A bogyók szinte megégnek a fürt napsütötte oldalán. A napsugár UV-B tartománya olyan erôsen perzseli a bogyókat, hogy azok szinte megfônek, majd töppedve megbarnulnak vagy megfeketednek. Az így károsodott fürtrészek és bogyók kesernyés ízûek, gusztustalanok. A napégésre különösen a nagy bogyójú és vékony héjú csemegeszôlô-fajták érzékenyek (Angéla, Pannónia kincse, Szôlôskertek királynôje muskotály, Teréz stb.) Védekezés: A légköri problémákat mi emberek nem tudjuk megakadályozni. Azonban az erôs napsugárzás kizárását csökkenthetjük szakszerû fitotechnikával. Azaz a lombsátrat úgy kell kialakítanunk, hogy a fürtöket árnyékban vagy félárnyékban tartsuk. Ezért a tôkék napos oldalán ne távolítsuk el a leveleket a vegetáció elején egészen a zsendülésig, mert azok védik a fürtöket az erôs napsugárzástól. Viszont esôs idôszakokban, az érési idô környékén a rothadékony szôlôfajtáknál a fürtzónában érdemes a leveleket leszedni, de csak a tôkék árnyékos oldalán. Ez különösen fontos a csemegeszôlô-fajtáknál, ahol a bogyók és a fürtök szépségét, hamvasságát védenünk kell. A csemegeszôlô-termesztésben a levegôben lógva és árnyék alatt érdemes a fürtöket kinevelni, amihez a legalkalmasabb mûvelésmód a tendone. Hôség A szôlôtôkék életéhez és asszimilációjához napfényre és hôre van szükség. De ha a léghômérséklet túl magas (32 C feletti), akkor a szôlô életfunkciói redukálódnak, sôt leállnak, aminek következtében lecsökken a szénhidrátok, ezen belül a cukrok felhalmozódása a növényi részekben, érés idején különösen a bogyókban és a szôlôvesszôkben. Az utóbbi években a nyári felmelegedések olyan gyakoriak és tartósak, hogy megzavarják a szôlô életfunkcióit, olykor a tôkék hôsokkot kapnak. A hajtásnövekedés, a virágok termékenyülése, a fürtök és bogyók kifejlôdése és érése a hôség hatására leblokkolódik. Sajnos a hôséghez gyakran szárazság is társul, ami víz- és tápanyag felvételi zavarokat okoz. Védekezés: A hôség kivédéséhez igen fontos a szakszerûen megtervezett növényállomány kialakítása. Egységnyi felületen növelni kell a tôszámot (2300 tôke/ha helyett a tôke/ha), mert ezzel az állományklímát is kedvezôen alakíthatjuk. A növényi fedettséggel csökkentjük a talaj párologtatását (evaporációt), a tôkék közötti légtérben pedig magasabb lesz a levegô páratartalma, ami segíti a harmatképzôdést. Többen úgy hûtik a tôkéket, hogy hajnalban csak vízzel permetezik felületüket. Szelek, széljárások Magyarországon az ÉNY-i széljárás az uralkodó, de számos esetben máshonnét fúj a szél. A szél erôsségét elsôsorban a szél sebessége alakítja. Többször orkán erejû szelek érkeznek borvidékeinkre, ahol nagy pusztításokat okoznak. A szélkárok megjelenhetnek a támberendezés kidöntésében, a hajtások letörésében, a levelek megtépésében, a fürtök és a bogyók horzsolódásában. A homokos területeken a szél elhordja a talajt. Az a tôke, amely alól a szél a homokot elhordta, kiszárad. Védekezés: A széljárta helyeken a szél erôsségének meggátlásához erdôsávokat érdemes telepíteni. Ezek az erdôsávok egyben a szôlôt károsító élôszervezetek természetes élôsködôinek is búvóhelyéül szolgálhatnak. Az ültetvény sorait lehetôleg az uralkodó széljárással szemben derékszögben jelöljük ki, így a szél ereje megtörik. Esôzés A csapadék lehullása igen rapszodikus mennyiségben, eloszlásban, idôben és a csapadék formájában (esô, jég, ónos esô, hó) történik a klímaváltozásnak köszönhetôen. Csapadékban leggazdagabb a május, június és a július, és legszegényebb a január, február, március és az október. Ha a

16 SZÔLÔTERMESZTÉSI BORÁSZATI PRAKTIKUM 16 naponként lehullott mennyiséget figyeljük meg, a kép még érdekesebb. A száraz periódusokban csak pár milliméter (3 10 mm) hull naponta, pedig a szôlônek a hatékony mennyiség minimum 25 mm/nap lenne. Magyarországon a szôlôérés idején általában kevés csapadékot kapunk, de amikor beértek a szôlôfürtök, a csapadék már nem hiányzik, azonban számos esetben ilyenkor (augusztus végén, szeptemberben) jön nagy mennyiségû csapadék (50 60 mm/nap). Ekkor megrepednek a bogyók és a repedéseken keresztül azonnal fertôz a szürkepenészes rothadást okozó gomba. A rothadt fürtök pedig rontják a termés mennyiségét és a bor minôségét. A rövid idô alatt lehullott, nagy mennyiségû csapadék a hegyvidéki szôlôültetvények talaját erodálja, a víz a tôkék mellôl a termôréteget lehordja. Védekezés: A szôlôültetvények létesítését megelôzôen ki kell építeni a vízelvezetô rendszereket. Ha éréskor nagy mennyiségben hull csapadék, érdemes a fürtzónában a leveleket leszedni azért, hogy a fürtök szüretig száradjanak. Ezt különösen a rothadékony fajtáknál (Furmint, Müller- Thurgau, Rajnai rizling, Kékoportó stb.) érdemes elvégezni. Megelôzôen pedig érdemes kálcium (Ca) tartalmú szerrel permetezni a fürtöket a virágkötôdést követô 60. napon. Ez a permetezés erôsíti a bogyóhéjat és az esôzéseknél a bogyóhéj nehezebben fog felrepedni. A rothadt szôlô feldolgozásánál pedig ügyelni kell a kénezésre. A rothadt szôlôt feldolgozás elôtt ne kénezzük! Mielôbb préseljük ki a leszüretelt szôlôt és az ülepített és színelt mustot lehet kénezni. A kén ugyanis a rothadt bogyókból kiveszi a penészes ízeket és ezzel romlik a bor minôsége. Jégesô A csapadékformák közül a jégesô igen kártékony, a jégszemek méretétôl függôen kártétele változó. Sajnos sokszor esô nélkül, szárazon hull a földre, amikor kemény ütésekkel sebzéseket ejt a tôkéken. Az élô sebek a betegségek fertôzésének helyei lehetnek. Védekezés: A jégesô felhôket jégelhárító rendszerekkel próbálják eloszlatni, olykor sikeresen. A jégvert ültetvényt, amint a talajra lehet menni, réztartalmú szerekkel kell bepermetezni azért, hogy a friss sebfelületeket minél elôbb lezárjuk és a betegségek fertôzését ezeken a helyeken kizárjuk. Bármennyi is a zöld rész, ami a jégverés után a tôkén megmaradt, ameddig az új részek fejlôdnek, hagyjuk meg, mert ezek még asszimilálnak és éltetik a tôkéket. Azok a fajták érzékenyebbek a jégverésre, amelyek hajtásai merevebben nônek (Ezerfürtû, Hárslevelû). Az idôsebb vagy a hajlékonyabb levelû fajták kisebb jégesônél a jégverést jobban tûrik. Szárazság, aszály A szárazság vízhiányt jelent, az aszály pedig a vízhiány mellett az igen száraz levegôvel párosulva alakul ki. Tehát az aszály a szárazságtól veszélyesebb helyzet. A talajvizek lesüllyedése, a csapadék hiánya, a szeles idôjárás, némely esetben a szakszerûtlen füvesítés okozza a talajok kiszáradását. Ilyenkor a talajban lévô nedvesség nem elegendô a tôkék vízigényéhez és vízháztartásához. A szôlôfajták vízigénye rendkívül eltérô. Egyes szôlôfajták pazarolják a vizet (Bianca, Ezerfürtû, Hárslevelû, Müller-Thurgau, Rajnai rizling, Zenit stb.), mások jól bírják a szárazságot (Cabernet sauvignon, Sauvignon blanc, Karát, Kövidinka, Zengô stb.), azaz jól gazdálkodnak a vízkínálattal. A csemegeszôlô-fajták általában vízigényesek. Védekezés: Szárazságban a vízhiányt öntözéssel tudjuk pótolni. Csemegeszôlô-termesztés öntözés nélkül szinte lehetetlen, ha minôségi és piacos árut akarunk kapni. A borszôlô termesztésénél is igen hasznos lenne az öntözés, de ehhez nagy felületen kellene kialakítani az öntözôrendszereket, ami igen költséges, de a jövôre nézve igen hasznos lenne. Másik lehetôség a talaj vízkészletének megtartása talajtakarással (szalma és egyéb növényi mulcsok alkalmazásával), illetve szakszerû talajmûveléssel. A szôlô öntözése a szôlôbogyók zöldborsós állapotától egészen a zsendülésig tarthat. Elôbb a virágkötôdés megzavarása, késôbb a bogyórepedés miatt nem célszerû öntözni. Az önözésnél lehetôleg egyenletes vízmennyiséget adagoljunk a szôlô egyenletes növekedéséhez és fejlôdéséhez. Ha hirtelen nagy adagú vízzel öntözünk, akkor az éredô bogyók könnyen kirepedhetnek ugyanúgy, mint a nagy esôzések után. Hungarikum fajták A klímaváltozás mindenképpen megterheli az élô világot, így a szôlôültetvényeket is különösen akkor, ha szakszerûtlenül, fajtaismeret hiányában akarunk szôlôt termeszteni. A Kárpát-medencében mindig is a kontinentális klíma uralkodott a szélsôségeivel. Ezért nagyon nagy értékeink azok a hungarikum fajták, amelyek itt évszázadok alatt megmaradtak hosszú idôn át alkalmazkodva a helyi klimatikus adottságokhoz, például a gyakori téli fagyokhoz, hosszan tartó aszályos idôszakokhoz. De azok a hungarikumok is igen nagy kincseink, amelyeket a magyar szôlônemesítôk hazánkban nemesítettek és közülük a legértékesebbeket az itteni klímára szelektálták ki. A klímaváltozás viszontagságos helyzeteinél nagyon érdemes ezeket a lehetôségeket jól kihasználni és a szakmunkákat idôben elvégezni. Hajdu Edit tudományos fômunkatárs BCE Szôlészeti és Borászati Intézet Kutatóállomása, Kecskemét

17 17 SZÔLÔTERMESZTÉSI BORÁSZATI PRAKTIKUM

18 SZÔLÔTERMESZTÉSI BORÁSZATI PRAKTIKUM 18

19

20 SZÔLÔTERMESZTÉSI BORÁSZATI PRAKTIKUM 20 A kadarka feltámadása Ezt, a fajta jövôje szempontjából ígéretes szókapcsolatot munkacímként ajánlotta a szerkesztô, és mert tulajdonképpen a szerzô is azt gondolja, lehet itt szó valóban valamiféle feltámadásról, elfogadta a választást. Hangsúlyos a valamiféle jelzô az elôbbi mondatban persze, mert egyáltalán nincsen szó az útjából mindent elsöprô és máris diadalmaskodó tendenciáról. De szó van a lassan-lassan kibontakozó esélyrôl. De éppen mert ez az esély már jól látszik, érdemes talán áttekinteni, mi is a tartalma. Nézzük. Akadarkát Hajdu Edit a magyar szôlôfajtákról szóló most megjelent kézikönyve a régi, nem magyar eredetû, a Kárpát-medencében meghonosodott vörösborszôlô-fajták csoportjába sorolja, együtt a kékfrankossal és a kékoportóval. (Talán érdemes itt megjegyezni, hogy olyan autochton kékszôlô fajtát, amelyet ôshonossága okán hungarikumnak nevezhetnénk, s amely a termesztésben és a borforgalomban mérhetô szerepet játszik, nem ismerünk.) Nincs egyelôre tudományos közmegegyezés, hogy ezek a fajták mikor érkeztek korábbi termesztési területükrôl a Kárpát-medencébe, illetve a történelmi Magyarország területére, s fôleg, hogy mikorra terjedtek el gazdasági értelemben is. A kékfrankos legvalószínûbben az 1800-as évek közepén-végén. A kékoportó a XVIII. század utolsó harmadától van jelen, az akkor beköltözô sváboknak köszönhetôen. A kadarka pedig a délszláv népmozgásoknak a XV. század végétôl egyre jellemzôbbé váló hullámaival már a XVI. században, elôször és számottevô mértékben a Szerémségben terjedt el. A kadarka tehát vitathatatlanul a legrégebben magyarnak mondható vörösbort adó szôlôfajta, és annál inkább, mert jelentôs mennyiségben több mint egy évszázada csak a mai Magyarország területén termesztik. Ezen a ponton találhatjuk az elsô fogódzót a feltámadás kérdésének megválaszoláshoz. Hogy tudniillik, ha van többé-kevésbé, de elegendô hitelességgel magyarnak nevezhetô kékszôlônk, annak borát meg kell becsülnünk, a fajtát értékelnünk, a magunkénak tudnunk és ilyennek hirdetnünk. Mindent tud! Ôshazája láttuk nem Magyarország. S megoszlanak a vélemények arról, hogy persze délrôl érkezett a mi földünkre, de Isztambul (egyik) külvárosa-e a névadó (Üszküdar), s ezért az a vidék az ôsforrás, vagy a mai Albánia, illetve Montenegro határvidéke: Shkodra, Skadar, régi magyarul Szkutari. Ami biztos, a Szerémségbôl, Délvidékrôl két úton vándorolt tovább észak felé. Egyrészt és fôleg a Duna völgyében. Bácska, Bánát, Villány, Baja, Szekszárd, Buda vonalán, innen keletnek fordulva Eger, Tokaj-hegyalja térségéig. Másrészt egy másik útvonalon Szerbia Bulgária határvidéke felôl (ez kétségtelenül közelebb esik Üszküdarhoz, mint Shkodrához), így érkezve meg Ménesre, az Érmellékre, Husztra, Ugocsára. Ha összerakjuk ezeknek az útvonalaknak a földrajz és talaj- meg terroár jellemzôit, azt konstatálhatjuk, hogy egymástól jelentôsen eltérô talaj- és éghajlatviszonyok között kellett termôfelületet találniuk azoknak a gazdáknak, akik belefogtak a termesztésébe. S ha ehhez hozzátesszük, hogy fôleg a filloxéravészt követôen milyen remekül érzi magát (azóta is) az Alföld homokján, szélsôséges idôjárási körülmények között, levonhatjuk a következtetést: a kadarka alkalmazkodóképessége szinte páratlan. Többek között emiatt az ország kadarkaállománya számos (számtalan) változatban testesül meg, az azonosított klónok száma több tucat ma is, amely változatok közül ismét termelésbe vonható, újra telepíthetô több mint féltucat alfaj: immár hivatalosan. (Kiválasztásukban a pécsi Szôlészeti és Borászati Kutató Intézet játszik meghatározó szerepet.) Ez azért fontos, mert mindenki, aki borunk élvezeti és tartalmi értékeit vizsgálja, egybehangzóan vallja, nem az egy változatból álló ültetvény, hanem a sokféleségbôl érkezô ízek-illatok nyújtják a jó esélyt arra, hogy a termék kitûnjön az átlagból, a borbarátok és a kereskedelem örömére. S ez magának a fajtának a mondhatni történelmi érdeme, amely képességeinek hasznosítása most ismét elôtérbe került, fôleg a kézmûves borászatoknál, ahol oda tudnak figyelni a kadarka termesztésének általános kockázataira is. Merthogy ilyenek is vannak (még ha esetleg nem is bôvebben, mint más fajtáknál, ami miatt ezek és a kadarka is kevésé alkalmas a nagyüzemi termesztésre). Ide kívánkozik leszögezni: a kadarka nem csak ilyen értelemben tud szinte mindent, ha a boráról van szó. Remek rozé, kitûnô siller, másutt magas alkoholtartalmú nagy vörösbor, de akár vékonyabb, fröccsnek való, s ha éppen olyan területen talál hazát, mint Ménesen például, szinte minden évben aszú is készíthetô belôle. Legújabban pedig pezsgôalapanyagként is bevált, továbbá az ürmöst (a rácürmöst) is sokáig ebbôl a szôlôbôl varázsolták a poharakba azokon a borvidékeken, ahol divat volt ezt az édes-csalós italt évszázadokon át készíteni.

A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba

A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba az előadás témái időjárási tényezők 2010-ben a 2010-es körülmények hatása és nyomon követése egy konkrét védekezési kísérletben tanulságok, amik segíthetnek

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2014.06.19. 12:00-kor. Érvényes: 2014.06.26-ig. Várható frissítés: 2014.06.26. 12:00-kor. Fenológiai fázis:

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.26.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.26.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.26.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2014.06.26. 12:00-kor. Érvényes: 2014.07.03-ig. Várható frissítés: 2014.07.03. 12:00-kor. Fenológiai fázis:

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.07.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.07. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.14-ig. Várható frissítés: 2015.05.14. 12:00-kor. Az elmúlt hét időjárása

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. szeptember 8.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. szeptember 8.) József Keresztes FW: Szekszárd Borvidék Kft. 2016. szeptember 8. 2:43 Címzett: József Keresztes , dora.benczik@syngenta.com

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2012.08.09. 12:00-kor. Érvényes: 2012.08.16-ig. Várható frissítés: 2012.08.16. 12:00-kor.

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.04.18. 12:00-kor. Érvényes: 2013.04.25-ig. Várható frissítés: 2013.04.25. 12:00-kor.

Részletesebben

Duna Borrégió eredetvédelmi rendszere. Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Lakitelek, 2012. február 23.

Duna Borrégió eredetvédelmi rendszere. Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Lakitelek, 2012. február 23. Duna Borrégió eredetvédelmi rendszere Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Lakitelek, 2012. február 23. Izsáki OEM Monori OEM Kunsági OEM Csongrádi OEM Duna OEM/OFJ Duna-Tisza

Részletesebben

RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ)

RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ) RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ) 2017.02.08 2017.02.17. A 2016/2017 telének tartós és kemény fagyokat hozó időjárása a korábbi enyhe évekhez képest próbára tette a szőlőtőkék állóképességét. Ebben az

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.06.11.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.06.11. 12:00-kor. Érvényes: 2015.06.18-ig. Várható frissítés: 2015.06.18. 12:00-kor. Alapvetően az időjárás

Részletesebben

Dr. SZŐKE LAJOS. főiskolai tanár. A helyi meteorológiai mérések szerepe és alkalmazása a szőlő növényvédelmében

Dr. SZŐKE LAJOS. főiskolai tanár. A helyi meteorológiai mérések szerepe és alkalmazása a szőlő növényvédelmében Dr. SZŐKE LAJOS főiskolai tanár A helyi meteorológiai mérések szerepe és alkalmazása a szőlő növényvédelmében 37.Meteorológiai Tudományos Napok Az agrometeorológia kihívásai és helyzete Magyarországon

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2017.04.27. 12:00-kor. Érvényes: 2017.05.04-ig. Várható frissítés: 2017.05.04. 12:00-kor.

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2011.06.16. 12:00-kor. Érvényes: 2011.06.23-ig. Várható frissítés: 2011.06.23. 12:00-kor.

Részletesebben

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben

A Duna Borrégió hungarikumai

A Duna Borrégió hungarikumai A Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok szerepe a területi fejlődésben és fejlesztésben című konferencia A Duna Borrégió hungarikumai Készítette: Féja Fruzsina GTK-GVAM II.évfolyam 2014 Főbb pontok: Hungarikum

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. június 16.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. június 16.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2016.06.16. 12:00-kor. Érvényes: 2016.06.23-ig. Várható frissítés: 2016.06.23. 12:00-kor.

Részletesebben

A szôlô. növényvédelme

A szôlô. növényvédelme A szôlô növényvédelme 2013 A sikeres növényvédelem komoly szakértelmet, jó gyakorlati érzéket és sokszor (fôleg az idôjárás miatt) szerencsét is igényel. A szôlô növényvédelmét az adott év idôjárása, azon

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 30.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 30.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 30.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2011.06.30. 12:00-kor. Érvényes: 2011.07.07-ig. Várható frissítés: 2011.07.07. 12:00-kor.

Részletesebben

Lakitelek, 2012. február r 21. A Duna Borrégi. gió fajtaszerkezetének alakulása az EU csatlakozás s után. Hajdu Edit BCE SZBI Kecskeméti Kutatóá

Lakitelek, 2012. február r 21. A Duna Borrégi. gió fajtaszerkezetének alakulása az EU csatlakozás s után. Hajdu Edit BCE SZBI Kecskeméti Kutatóá Lakitelek, 2012. február r 21. A Duna Borrégi gió fajtaszerkezetének alakulása az EU csatlakozás s után Hajdu Edit BCE SZBI Kecskeméti Kutatóá óállomás Európai unió tagállamai Kárpát-medence A világ Magyarország

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2016.05.12.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2016.05.12. 12:00-kor. Érvényes: 2016.05.19-ig. Várható frissítés: 2016.05.19. 12:00-kor. A tavaszi fagy és

Részletesebben

A 2014-ES ÉV TAPASZTALATAI A TÁPIÓ-VIN KFT-NÉL ÉS EGY 3 ÉVES

A 2014-ES ÉV TAPASZTALATAI A TÁPIÓ-VIN KFT-NÉL ÉS EGY 3 ÉVES A 2014-ES ÉV TAPASZTALATAI A TÁPIÓ-VIN KFT-NÉL ÉS EGY 3 ÉVES LOMBTRÁGYA KÍSÉRLET ÖSSZEFOGLALÁSA Készítette: Kiss Attila Tápiószentmárton, 2015 SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS Helyszín: Bénye, Gomba 90 ha szőlő,

Részletesebben

A szőlő. növényvédelme

A szőlő. növényvédelme A szőlő növényvédelme 2016 Szőlő növényvédelme A sikeres növényvédelem komoly szakértelmet, jó gyakorlati érzéket és sokszor (főleg az időjárás miatt) szerencsét is igényel. A szőlő növényvédelmét az adott

Részletesebben

A Villányi Borvidék agrometeorológiai és növényvédelmi jellemzői a évben

A Villányi Borvidék agrometeorológiai és növényvédelmi jellemzői a évben A Villányi Borvidék agrometeorológiai és növényvédelmi jellemzői a 2011. évben 1. A Villányi borvidék legfontosabb agrometeorológia jellemzői 2011. évben 1.1. Csapadékviszonyok (mm-ben) hónap 2010. évi

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.07.02.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.07.02.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.07.02.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.07.02. 12:00-kor. Érvényes: 2015.07.09-ig. Várható frissítés: 2015.07.09. 12:00-kor. Az elmúlt héten nem

Részletesebben

DuPont termékek a kiskertekben

DuPont termékek a kiskertekben DuPont termékek a kiskertekben Tanos 50 DF Tanos 50 DF szôlôben Különleges tulajdonsággal rendelkezô, kombinált hatóanyagú gombaölô szer szôlôperonoszpóra ellen. A Tanos a DuPont kutatás egyik gombaölô

Részletesebben

A Felvidéki borrégió, mint lehetőség

A Felvidéki borrégió, mint lehetőség VI. SzőlészetiBorászati Téliegyetem, Eger 2005. január 2629. A Felvidéki borrégió, mint lehetőség Gál Lajos mb. igazgató FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Eger VI. SzőlészetiBorászati Téliegyetem,

Részletesebben

A szőlő. növényvédelme

A szőlő. növényvédelme A szőlő növényvédelme 2015 A sikeres növényvédelem komoly szakértelmet, jó gyakorlati érzéket és sokszor (főleg az időjárás miatt) szerencsét is igényel. A szőlő növényvédelmét az adott év időjárása, azon

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 27.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 27.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 27.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.06.27. 12:00-kor. Érvényes: 2013.07.04-ig. Várható frissítés: 2013.07.04. 12:00-kor.

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 13.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 13.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 13.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.06.13. 12:00-kor. Érvényes: 2013.06.20-ig. Várható frissítés: 2013.06.20. 12:00-kor.

Részletesebben

Borvidéki terv. Balatonfelvidéki Borvidék

Borvidéki terv. Balatonfelvidéki Borvidék Borvidéki terv Balatonfelvidéki Borvidék A 2007/2008 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához A Borvidéki terv a Hegyközségekről

Részletesebben

A Badacsonyi borvidék adottságai, jelene és jövője. Vulkánok völgye Óriások völgye Tapolcai medence

A Badacsonyi borvidék adottságai, jelene és jövője. Vulkánok völgye Óriások völgye Tapolcai medence A Badacsonyi borvidék adottságai, jelene és jövője Vulkánok völgye Óriások völgye Tapolcai medence A szőlőtermesztés a tanúhegyek lankáin folyik Szent György-hegy Csobánc (Keszi-hegy) Jellegzetes kalap

Részletesebben

Borászati technológia I.

Borászati technológia I. Borászati technológia I. A borszőlő minőségét befolyásoló tényezők Az alapanyag minősége alapvetően meghatározza a termék minőségét! A szőlész és a borász együttműködése nélkülözhetetlen. A minőségi alapanyag

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 20.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 20.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. június 20.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.06.20. 12:00-kor. Érvényes: 2013.06.27-ig. Várható frissítés: 2013.06.27. 12:00-kor.

Részletesebben

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Kunsági Borvidék

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Kunsági Borvidék Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Kunsági Borvidék A 2010/2011. borpiaci évtıl érvényes borvidéki követelményrendszer a szılıültetvények szerkezetátalakítási és -átállítási támogatásához

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. augusztus 7.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. augusztus 7.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. augusztus 7.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2014.08.07. 12:00-kor. Érvényes: 2014.08.14-ig. Várható frissítés: 2014.08.14. 12:00-kor.

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. július 4.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. július 4.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. július 4.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.07.04. 12:00-kor. Érvényes: 2013.07.11-ig. Várható frissítés: 2013.07.11. 12:00-kor.

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.07.09.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.07.09.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.07.09.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.07.09. 12:00-kor. Érvényes: 2015.07.16-ig. Várható frissítés: 2015.07.16. 12:00-kor. A meleg időjárás

Részletesebben

borszőlők vörös fajták:

borszőlők vörös fajták: Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. borszőlők fehér fajták: Bianca Chardonnay Cserszegi fűszeres Irsai Olivér Leányka Nemes olasz rizling Olasz rizling Ottonel muskotály Rizlingszilváni

Részletesebben

az optikai szôlôbogyó válogató berendezés

az optikai szôlôbogyó válogató berendezés Szôlôtermesztési Borászati Ára: 290 Ft praktikum XVII. évfolyam SZAKMAI FOLYÓIRAT MAGAZIN 2012. április az optikai szôlôbogyó válogató berendezés A Bucher Vaslin cég legújabb fejlesztése, melynek segítségével

Részletesebben

DuPont Talendo Extra gombaölő szer

DuPont Talendo Extra gombaölő szer DuPont megoldás a lisztharmat ellen DuPont Talendo Extra gombaölő szer Két hatóanyagot tartalmazó gombaölő szer, amely hosszú távon megvédi a szőlőt a szőlőlisztharmat ellen. Azoknak a szőlőtermelőknek,

Részletesebben

Növényvédelmi előrejelzés (25. hét) Fenofázis: zöldbors- zöldborsó nagyság, fürtzáródás előtt

Növényvédelmi előrejelzés (25. hét) Fenofázis: zöldbors- zöldborsó nagyság, fürtzáródás előtt Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács Növényvédelmi előrejelzés 2016-06-23 (25. hét) Fenofázis: zöldbors- zöldborsó nagyság, fürtzáródás előtt Mondhatnánk azt is, hogy van minden, mint a búcsúban. A borvidék

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. május 12.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. május 12.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. május 12.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2016.05.12. 12:00-kor. Érvényes: 2016.05.19-ig. Várható frissítés: 2016.05.19. 12:00-kor.

Részletesebben

Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei

Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Dr. Németh Krisztina Tudományos főmunkatárs NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Kecskemét- Katonatelep Kiskőrös 2014. szeptember 05. Európában a mezőgazdaságilag

Részletesebben

A szőlő. növényvédelme

A szőlő. növényvédelme A szőlő növényvédelme 2017 Szőlő növényvédelme A sikeres növényvédelem komoly szakértelmet, jó gyakorlati érzéket és sokszor (főleg az időjárás miatt) szerencsét is igényel. A szőlő növényvédelmét az adott

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. augusztus 1.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. augusztus 1.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. augusztus 1.) Kiadva: 2013.08.01. 12:00-kor. Érvényes: 2013.08.08-ig. Várható frissítés: 2013.08.08. 12:00-kor. Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. május 18.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. május 18.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. május 18.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2017.05.18. 12:00-kor. Érvényes: 2017.05.25-ig. Várható frissítés: 2017.05.25. 12:00-kor.

Részletesebben

Magyarország Borrégiói

Magyarország Borrégiói A DUNA BORRÉGIÓ Magyarország Borrégiói 1. 2. 3. 4. 5. 6. Duna Borrégió Balaton Borrégió Pannon Borrégió Észak Magyarország Borrégió Észak-Dunántúl Borrégió Tokaji Miért szükséges a borrégió? 22 Borvidék

Részletesebben

Fertõzésmentes napok, nyugodt éjszakák

Fertõzésmentes napok, nyugodt éjszakák Fertõzésmentes napok, nyugodt éjszakák A szôlôperonoszpóráról A szõlõperonoszpóra kialakulásához 3-5 mm csapadék, vagy hosszan megmaradó dús harmat és 10-13 C fok átlaghõmérséklet kell. A fertõzéstõl a

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. május 16.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. május 16.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. május 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.05.16. 12:00-kor. Érvényes: 2013.05.23-ig. Várható frissítés: 2013.05.23. 12:00-kor.

Részletesebben

Teljeskörű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Neszmély, Szöllősi Pincészet július. 09

Teljeskörű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Neszmély, Szöllősi Pincészet július. 09 ISONET L PLUS Teljeskörű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Neszmély, Szöllősi Pincészet 2014. július. 09 Kőrös Tamás (20/551 4442) Szőlő növényvédelmi szaktanácsadó 2 A szőlő molykártevői mennyiségi

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 15.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 15.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 15.) Kiadva: 2014.05.15. 12:00-kor. Érvényes: 2014.05.22-ig. Várható frissítés: 2014.05.22. 12:00-kor. Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Részletesebben

Organikus szőlő növényvédelme

Organikus szőlő növényvédelme Organikus szőlő növényvédelme Rész 2: Növekedés és fejlődés Az Európai Unió Lifelong Learning Programme ja támogatásával. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott a projekt költségeihez. A kiadvány (közlemény)

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

Borvidéki terv. Szekszárd Borvidék

Borvidéki terv. Szekszárd Borvidék Borvidéki terv Szekszárd Borvidék A 2007/2008 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlő szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához A Borvidéki terv a Hegyközségekről szóló 1994.

Részletesebben

A paradicsom védelme

A paradicsom védelme A paradicsom védelme Rovarkártevôk elleni védelem A paradicsom növényvédelmi szempontból az egyik legigényesebb kultúrnövény. A magvetéstôl a betakarításig-szedésig a károkozók egész sora veszélyeztet

Részletesebben

A termesztett szılıfajták besorolása a Kunsági borvidék körzeteiben

A termesztett szılıfajták besorolása a Kunsági borvidék körzeteiben 1 5. sz. melléklet a Kunsági Borvidék rendtartásához A termesztett szılıfajták besorolása a Kunsági borvidék eiben Fehér fajták Bácskai Ceglédi al Monori al Jászsági al Duna menti Izsáki Kecskemét- Kiskunfélegyházi

Részletesebben

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Mátrai Borvidék

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Mátrai Borvidék Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Mátrai Borvidék A 2009/2010. borpiaci évtıl érvényes borvidéki követelményrendszer a szılıültetvények szerkezetátalakítási és - átállítási támogatásához

Részletesebben

A káposztafélék védelme

A káposztafélék védelme A káposztafélék védelme Talajfertôtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejû, míg mások inkább a kései káposztaféléket

Részletesebben

A 2010. év fontosabb agrometeorológiai jellemzői és a szőlő növényvédelmi sajátosságai a Villányi borvidéken

A 2010. év fontosabb agrometeorológiai jellemzői és a szőlő növényvédelmi sajátosságai a Villányi borvidéken A 2010. év fontosabb agrometeorológiai jellemzői és a szőlő növényvédelmi sajátosságai a Villányi borvidéken 1. Bevezetés A termőhely sajátosságainak mélyreható ismerete egyik elengedhetetlenül fontos

Részletesebben

607/2009/EK bizottsági rendelet I. Melléklet. Kérelem eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés regisztrációja

607/2009/EK bizottsági rendelet I. Melléklet. Kérelem eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés regisztrációja Beérkezés dátuma (NN/HH/ÉÉÉÉ) [a Bizottság tölti ki!] Lapok száma (beleértve ezt a lapot) 18 A kérelem nyelve Magyar Az akta száma: [a Bizottság tölti ki!] 607/2009/EK bizottsági rendelet I. Melléklet

Részletesebben

Az embert és szőlőt próbáló 2014-es évjárat

Az embert és szőlőt próbáló 2014-es évjárat Az embert és szőlőt próbáló 2014-es évjárat Májer János-Németh Csaba -Knolmajerné Szigeti Gyöngyi NAIK SZBKI 2014-es év időjárása szélsőséges, drámai volt! Korábbi években is hozzászoktunk a szélsőségekhez,

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

XIV. KUNSÁGI BORVERSENY VÉGEREDMÉNY TERMELŐNKÉNTI LISTA Jánoshalma, április 20.

XIV. KUNSÁGI BORVERSENY VÉGEREDMÉNY TERMELŐNKÉNTI LISTA Jánoshalma, április 20. termelő termőhely fajta évjárat érem Aranyhegyi Szövetkezet Ceglédberceli Cserszegi fűszeres 2011 ezüst BCE Szőlészeti és Borászati Intézet Kecskeméti Kutató Állomás Kecskemét- Katonatelep Olasz rizling

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán 2009. tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Vízgazdálkodási Igazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 29. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató

Részletesebben

Teljes körű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Babarci Pincészet Győrújbarát, 2014. július. 15

Teljes körű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Babarci Pincészet Győrújbarát, 2014. július. 15 Teljes körű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Babarci Pincészet Győrújbarát, 2014. július. 15 LÉGTÉRTELÍTÉS Kőrös Tamás (20/551 4442) Szőlő növényvédelmi szaktanácsadó 2 A szőlőmolyok természetes

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. május 2.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. május 2.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. május 2.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.05.02. 12:00-kor. Érvényes: 2013.05.09-ig. Várható frissítés: 2013.05.09. 12:00-kor.

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. július 7.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. július 7.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. július 7.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2011.07.07. 12:00-kor. Érvényes: 2011.07.14-ig. Várható frissítés: 2011.07.14. 12:00-kor.

Részletesebben

Talendo 21 nap hosszú távon lisztharmat nélkül

Talendo 21 nap hosszú távon lisztharmat nélkül 21 nap hosszú távon lisztharmat nélkül A szôlôlisztharmat (Uncinula necator) zó. Elmondható róla, hogy fellépése csaknem független az idôjárástól, az minden évben várható. Abban az esetben, ha az ellene

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról

Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról Rövid ismertető az amerikai szőlőkabócáról Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) Észak-Amerikából származó egynemzedékes, kisméretű kártevő. Fő tápnövénye a szőlő, amelynek a levélfonákán szívogat.

Részletesebben

<Duna-Tisza közi OFJ> termékleírás <OFJ> TERMÉKLEÍRÁS I. NÉV

<Duna-Tisza közi OFJ> termékleírás <OFJ> TERMÉKLEÍRÁS I. NÉV Duna-Tisza közi Oltalom alatt álló földrajzi jelzés TERMÉKLEÍRÁS I. NÉV 1/16 II. A BOROK LEÍRÁSA II/1. Szőlőből készült termékek kategóriái: bor. Típusai: fehér fajta és küvé borok, rozé fajta és

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 22.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 22.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 22.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2014.05.22. 12:00-kor. Érvényes: 2014.05.29-ig. Várható frissítés: 2014.05.29. 12:00-kor.

Részletesebben

A BASF a szőlőtermesztők partnereként az elmúlt években is folyamatos fejlesztésekkel és elhivatott munkatársainak munkájával segítette a

A BASF a szőlőtermesztők partnereként az elmúlt években is folyamatos fejlesztésekkel és elhivatott munkatársainak munkájával segítette a 2 A BASF a szőlőtermesztők partnereként az elmúlt években is folyamatos fejlesztésekkel és elhivatott munkatársainak munkájával segítette a szőlőtermesztők sikeres munkáját. A BASF szőlővédelmi kutatásainak

Részletesebben

Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő. védelmében

Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő. védelmében Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő védelmében Rovarölő szer molyok és kabócák ellen A Luzindo egy új, széles spektrumú, hosszú tartamhatású rovarölő szer lepkefélék és egyéb szúró-szívó szájszervű

Részletesebben

Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek. Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok. Meszes talajokat is jól viselem

Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek. Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok. Meszes talajokat is jól viselem Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek Fény Árnyékot is elviselem, ám ilyen helyen kevesebbet virágzom, tavaszi kihajtásban kevésbé élénk-piros a levelem Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.05.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.05.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.05.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2014.06.05. 12:00-kor. Érvényes: 2014.06.12-ig. Várható frissítés: 2014.06.12. 12:00-kor. Fenológiai fázis:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A szilva. védelme.

A szilva. védelme. A szilva védelme www.syngenta.hu A szilva védelme A szilva védelme Gombabetegségek elleni védelem Rovarkártevők elleni védelem 81 82 Gombabetegségek elleni védelem A szilva betegségei közül a polisztigmás

Részletesebben

Az éghajlat és a tájhasználatváltozás hatása a szőlőtermelésre Bihari Zoltán Debreceni Egyetem

Az éghajlat és a tájhasználatváltozás hatása a szőlőtermelésre Bihari Zoltán Debreceni Egyetem Az éghajlat és a tájhasználatváltozás hatása a szőlőtermelésre Bihari Zoltán Debreceni Egyetem Mi befolyásolja a szőlőtermelést? Klímafüggő tényezők Levegő CO2 tartalma Hőmérséklet Csapadék Levegő páratartalma

Részletesebben

Borvidéki terv. 2. 1. Fajtaváltás Fajtaváltást csak az I. és II/1, II/2 termőhelyi kataszteri besorolású ültetvényen lehet végrehajtani.

Borvidéki terv. 2. 1. Fajtaváltás Fajtaváltást csak az I. és II/1, II/2 termőhelyi kataszteri besorolású ültetvényen lehet végrehajtani. Csongrádi Borvidék Hegyközségi Tanácsa Mórahalom, Röszkei út 47. Tel. Fax.: 62/280-524 Borvidéki terv CSONGRÁDI BORVIDÉK A 2007-2008 BORPIACI ÉVTŐL SZÓLÓ BORVIDÉKI KÖVETELMÉNYRENDSZER A SZŐLŐÜLTETVÉNYEK

Részletesebben

XIV. KUNSÁGI BORVERSENY VÉGEREDMÉNY

XIV. KUNSÁGI BORVERSENY VÉGEREDMÉNY Tápió-Vin Borgazdálkodási Kft Gomba Cabernet sauvignon barrique 2009 19,00 arany Frittmann Testvérek Kft. Soltvadkerti Ezerjó 2011 18,90 arany Közép-Magyarországi Pinegazdaság KFT. Keceli Rizlingszilváni

Részletesebben

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu Talajfertőtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejű, míg

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A fenntartható szőlőtermesztés fajtaválasztékának bővítése új nemes-rezisztens fajtákkal, fajta specifikus környezetkímélő termesztés-technológia kialakítása és innovatív bio termék prototípusának kifejlesztése

Részletesebben

A klímaváltozás regionális hatásai és a kárenyhítési lehetőségek

A klímaváltozás regionális hatásai és a kárenyhítési lehetőségek A klímaváltozás regionális hatásai és a kárenyhítési lehetőségek Zalai Borút Egyesület, Szakmai Nap Zalaszentgrót, 2013. április 25. Májer János PE AC SzBKI, Badacsony European Lakes Under Environmental

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 8.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 8.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 8.) Kiadva: 2014.05.08. 12:00-kor. Érvényes: 2014.05.15-ig. Várható frissítés: 2014.05.15. 12:00-kor. Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 21. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. december 7. T A R T A L O M. 1 1. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény

LXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. december 7. T A R T A L O M. 1 1. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény LXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. december 7. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 1 1. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény Az Országos Főállatorvos 2/2015. számú határozata --------------------------------

Részletesebben

Kedvezményezett árlista a szőlő növényvédelméhez 2015.

Kedvezményezett árlista a szőlő növényvédelméhez 2015. Kedves Kollégák! Összeállításunkkal segíteni kívánjuk a hatékony és okszerű növényvédelmi tevékenységet. Bővebb információért valamint egyedi megállapodás ügyében feltétlen hívjon minket Sebestyén András:

Részletesebben

Tények, adatok és lehetőségek a 2010-es évjárat apropóján

Tények, adatok és lehetőségek a 2010-es évjárat apropóján szőlészet 2011. január Tények, adatok és lehetőségek a 2010-es évjárat apropóján Werner János, Csikászné dr. Krizsics Anna PTE TTK Szőlészeti és Borászati Intézet, Pécs A 2010-es év időjárása bizonyította,

Részletesebben

A csemegeszőlő-fajták termesztési értékét meghatározó jellemzők

A csemegeszőlő-fajták termesztési értékét meghatározó jellemzők A csemegeszőlőfajták termesztési értékét meghatározó jellemzők Termésminőség A csemegeszőlőfajták minősége cukor és savtartalom mellett az ízharmónia és a tetszetősség is fontos A nagy, laza fürtű és nagy

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A szôlô. növényvédelme

A szôlô. növényvédelme A szôlô növényvédelme A szôlô védelme Lisztharmat ellen már a néhány centiméteres hajtásnagyságánál el kell kezdeni a védekezést, kontakt készítményekkel. Közvetlenül virágzás elôtt, amikor a lombfelület

Részletesebben

Igényeim: Oszlopos japán díszcseresznye / Prunus serrulata Amanogawa Igényeim Babérmeg Felhasználásom Betegségeim. lama@zoldvilag.info.

Igényeim: Oszlopos japán díszcseresznye / Prunus serrulata Amanogawa Igényeim Babérmeg Felhasználásom Betegségeim. lama@zoldvilag.info. Igényeim: Fény Napsütötte helyeket kedvelem, a félárnyékot is elviselem Víz Mezofita, azaz közepesen vízigényes viszonyok között érzem jól magam, ilyen körülmények között, és benapozott helyen teljes pompámat

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. április 24.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. április 24.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. április 24.) Kiadva: 2014.04.24. 12:00-kor. Érvényes: 2014.05.01-ig. Várható frissítés: 2014.05.01. 12:00-kor. Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Részletesebben