BIZTONSÁGI TERV IX. BALATONI NEMZETKÖZI TOJÁSFESZTIVÁL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI TERV IX. BALATONI NEMZETKÖZI TOJÁSFESZTIVÁL"

Átírás

1 BIZTONSÁGI TERV IX. BALATONI NEMZETKÖZI TOJÁSFESZTIVÁL OKTÓBER Jóváhagyom! Siófok, október -n... Dr. Pavlek Tünde Jegyző Készítette: Varga Kitti Főelőadó Polgári Védelmi Kirendeltség Siófok Siófok, október 4 -n

2 2 T A R T A L O M J EG Y Z É K 1. Műsor tervezet 3. oldal 2. A terv célja 4. oldal 3. A biztonsági stratégia 4. oldal 4. A biztosítás szerkezete 4. oldal 5. A biztosításra vonatkozó jogszabályok 5. oldal 6. A felelős vezető feladatai 6. oldal 7. Ajánlott tevékenységi sor veszélyhelyzet esetére A felelős vezető részére 6. oldal 8. A rendezvény helyszínének leírása 7. oldal 9. A lehetséges kockázatok és leírásuk 8. oldal 10. Áramszünet esetén való hangosítása 16. oldal 11. A rendezvények biztosítási elemei 18. oldal 12. A rendezvényt megelőző időszakban elvégzendő feladatok 19. oldal 13. A rendezvény ideje alatt elvégzendő feladatok 19. oldal 14. Záró rendelkezések 20. oldal Mellékletek: 1. Biztonsági szolgálat szerződés másolat. 2. Egészségügyi biztosításról szóló okmány másolat 3. Időjárási előrejelzések biztosítását garantáló okmány másolat. 4. Színpadok és a fesztiválsátor üzemeltetéséről szóló szerződés másolat. 5. Siófok Város polgármesterének levele a rendőrkapitánynak. 6. Sió Ingatlan Invest Kft. hozzájárulása a mélygarázs igénybevételéhez. 7. Részletes térkép 8. Beavatkozók, együttműködők értesítési listája.

3 3 IX. Balatoni Nemzetközi Tojásfesztivál MŰSOR TERVEZET Október péntek Alma együttes Tojáspályázat díjkiosztó Children of Distance Vastag Csaba United Electro Ünnepélyes megnyitó Siófoki Jeratel Hastáncstúdió Charlie élő koncert Október szombat Varnyú Country Mesejáték - 3 fő (Az állatok nyelvén tudó juhász) Szabó Ádám harmonikás Fluor SP Komár László Hevesi Tamás Bikini élő koncert Tűzijáték (Koncert után) Deák Bill Gyula koncert és Somogyi András parodista Október vasárnap Guinness rekord kísérlet McHawer és Tekknő Operett összeállítás - Szeredy Krisztina, Mihály Zsuzsa és Kecskeméti Róbert Four Fathers a capella együttes Fiesta élő koncert Műsorvezető: Dombóvári Vanda

4 4 A TERV CÉLJA A IX. Balatoni Nemzetközi Tojásfesztivál biztonságos megrendezése (előkészítés, programok megtartása) a 23/2011. (III.8.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően. A biztonsági stratégia A biztosítási terv védelmi stratégiája arra épül, hogy nagy tömeg egyidejű jelenlétének idejére - amely akár viszonylag rövid ideig tartó, akár több napos rendezvények esetén folyamatosan fennáll -, meg kell szervezni a rendezvény védelmét a közönség odaérkezésétől a távozásig. A feladatot úgy kell szervezni, hogy minden előre számítható rendkívüli helyzetet a lehető legrövidebb időn belül megfelelő beavatkozás kövessen a mindenoldalú biztonság fenntartása, illetve helyreállítása érdekében. Ehhez elengedhetetlen a biztosítás időszakában minden, a területen bekövetkező, a normálistól eltérő történésről a lehető leghamarabb az információ megszerzése, a helyzet értékelése, a megfelelő válaszreagálás kiváltása. Ugyanez a követelmény a rendezvénytől független, előre nem látható, de a rendezvény alatt bekövetkezhető ezzel a rendezvényen résztvevők biztonságára káros hatást gyakorló természeti, technikai katasztrófák kezelésével kapcsolatban is. Ezekkel, mint lehetséges veszélyforrásokkal szintén mindenképpen számolni kell. A biztosítás szerkezete A biztosítás Kovácsné Töreki Katalin, mint a rendezvényt szervező Tojás Kézműves Nemzetközi Művészeti Egyesület elnöke, vezetése és irányítása alatt valósul meg. A helyszínen a biztosítást a Rapid Master Kft. végzi. Feladatainak részletezése a mellékelt szerződésben nem található, javasoljuk ennek kidolgozását (1. sz. melléklet). Rendkívüli helyzetben a biztonsági őrök a biztosítás vezetőjének alárendeltségében, az ő közvetlen utasításai alapján látják el feladatukat. A helyszínen egészségügyi biztosítás működik a rendezvény ideje alatt, mely feladatot a megkötött szerződés értelmében, az A.L.S. Mentőszolgálat Kft. lát el. Az 5/2006. (11.7.) EüM rendelet a mentésről, előírásainak megfelelően a rendezvényen az előírt számú eszköz és személyzet van jelen. (szerződés 2. sz. melléklet.) Az egyéb beavatkozók állomáshelyükön tartózkodnak és a felelős vezető által leadott riasztást követően érkeznek a helyszínre. A kiérkezésük után a mentés, beavatkozás vezetését, irányítását átveszik, a hatályos jogszabályban előírtaknak megfelelően. A rendezvény felelős vezetője ekkortól együttműködik a kárhely vezetőjével.

5 5 A biztosításra vonatkozó jogszabályok évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA; évi LXIX. törvény a szabálysértésekről; évi XXXIV törvény a Rendőrségről; évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről; 218/1999. Kormányrendelet az egyes szabálysértésekről. Tömegrendezvény szervezését szabályozó jogszabályok: évi III. törvény a gyülekezési jogról; évi VII. törvény a sztrájkról; évi I. törvény a sportról; 54/2004. (III..31.) Kormányrendelet a sportrendezvények biztonságáról; 15/1990. (V.14.) BM rendelet a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri feladatokról. 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről; Biztosítással összefüggő jogszabályok: évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól; 155/2003. (X. 1.) Kormányrendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről; 142/1999. (IX.8.) Kormányrendelet a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról; 3/1995. (III.1.) BM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról; 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról; 5/2006. (11.7.) EüM rendelet a mentésről. A katasztrófavédelemmel összefüggő jogszabályok: évi XXXVII. törvény a polgári védelemről; évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről; 60/1997. (IV. 18.) Kormányrendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól

6 6 A felelős vezető feladatai Feladata a biztonsági rendszer irányítása, felügyelete, szükség esetén hatáskörében a rendkívüli helyzetekre történő válaszreagálás kiváltása. Hatáskörét meghaladó esetekben javaslatot tesz, illetve aktivizálja, értesíti a szükséges közigazgatási és állami irányítói szintek vezetőit. Felkészül a kialakult helyzet és a tett intézkedések ismertetésére, a feladatok átadására a kijelölt illetékességgel, vagy hatáskörrel rendelkező vezető részére és a továbbiakban az ő utasításai szerint tevékenykedik. Felügyeli a rendezvény alatt a biztonsági őrök által folytatott rádiókommunikációt. Kapcsolatot tart (telefonon) a hivatásos önkormányzati tűzoltóság, rendőrkapitányság, mentőszolgálat híradó ügyeleteivel, az OMSZ-szal a mellékelt szerződés szerint, (3. sz. melléklet) szükség esetén riasztja őket. A kapcsolattartók és együttműködők elérhetőségei 8. sz. melléklet. Ajánlott tevékenységi sor veszélyhelyzet esetére A felelős vezető részére 1./ Bárhol, bármilyen helyzetben, időpontban kapja az értesítést, meg kell győződnie a kialakult, vagy kialakulóban lévő veszélyhelyzet valódiságáról. Ettől természetesen eltekinthetünk, ha a káresemény bekövetkezése nyilvánvaló és gyakorlatilag a helyszínen vagyunk. 2./ Menjen - lehetőleg - olyan helyre (hivatal, egyéb középület, vagy éppen szabad terület), ahol a veszélyeztető hatás(ok) felől biztonságban van és az irányítói tevékenységhez szükséges feltételek biztosítottak (hírösszeköttetés, tanácskozási lehetőség, információk feldolgozhatósága). 3./ Saját magában tisztázza, milyen jellegű káresemény, veszélyhelyzet állt elő. 4./ Riassza azon közvetlen munkatársait, akikre adott esetben (szakértelmük, rátermettségük folytán) segítőként számíthat 5./ Riassza (értesítse) a saját hatáskörben elérhető és igénybeveendő személyeket, szerveket és szervezeteket - a kárelhárítás érdekében (akiket adott kárhelyzetben a 8. számú melléklet felsorol!) 6./ Beérkező munkatársaival tisztázza, pontosítsa a kialakult helyzetet és a legfontosabb teendőket. 7./ Adja ki az elsődleges intézkedéseket (hajtsa végre a riasztásokat!)

7 7 8./ Szervezze meg a kialakult helyzet (károk, kárterület) minél pontosabb felmérését, a helyzetről a folyamatos tájékoztatást. 9./ Gondoskodjon a vendégek minél részletesebb és tényszerű tájékoztatásáról, rendszeresen. 10./ A veszély elmúltával tegyünk meg mielőbb mindent a helyzet normalizálására. A rendezvény helyszínének leírása A rendezvény két fő helyszínen zajlik egyszerre. Az általa érintett terület a csatolt térképen látható. (7. számú melléklet) Várható létszám az elmúlt évek tapasztalatai alapján, a három napot összességében tekintve, körülbelül fő. Első fő helyszín a Nagyszínpad, mely a Gáti gödör félköríves részén kerül elhelyezésre. Mérete: 8x10 méter, tomcat fedéssel. Másik helyszín a Fesztiválsátor, mely a Fő utca- Sió utca kereszteződésében kerül felállításra. Mérete: sátor-40x10 méter Befogadóképessége: 1000 fő Kisszínpad- 8x4 méter A fesztiválsátor és a színpadok felépítését és üzemeltetését a Kopi Hungária 98 KFt. végzi a mellékelt szerződés alapján. (4. számú melléklet) Kapcsolattartó: Kálmán István, A fesztivál helyszínén a szükséges területzárásokat a siófoki Közterület Felügyelet, illetve a szerződött biztonsági cég, a Rapid Master Kft. Biztonsági őrei (1. számú melléklet) hajtják végre oldható zárással (szalaggal), mely szükség esetén azonnal nyitható a mentésben részt vevő erők szabad mozgása érdekében. Területzárások: -Fő tér -Szabadság tér -Kele utca, a parkoló bejáratáig -Szűcs M. utca, a Spar parkoló bejáratáig -Fő utca, a Víztoronytól a Postáig -Fő utca, a Víztoronytól a Sió hídig

8 8 A lehetséges kockázatok és leírásuk 1. a gépjármű közlekedés ellehetetlenülése, 2. a gyalogos közlekedés szűk infrastrukturális lehetőség /pl. egy vasúti felül- vagy aluljárón, hídon/, 3. lehetséges terrorfenyegetés, 4. alkalmi bűnözők feltűnése, 5. az azonnali veszélyhelyzeti beavatkozás időbeli elhúzódása, késése, 6. kedvezőtlen tömeghatások /pl. pánik/, 7. váratlan időjárási anomáliák, 8. földrengések, 9. kommunikációs és információs zavarok /téves információk, rémhírek, információhiány/ 10. balesetek, rosszullétek, 11. esetleges tüzek szokásosnál nagyobb száma, 12. köztisztasági, higiéniai, közellátás szűk kapacitásai 13. szmogriadó 1. a gépjármű közlekedés ellehetetlenülése: A rendezvény helyszíne a közúti közlekedéstől jól elhatároltan terül el. Közlekedési eszközökkel való megközelítése a látogatók számára nem lehetséges. A helyszín közvetlen megközelítése a biztosításban részt vevő mentő, tűzoltó, stb. részére engedélyezett, illetve az előadások technikai eszközeit szállító gépjárművek részére, azonban ezek az eszközök a lerakodás után távoznak. Ezzel a kockázati elemmel akkor kell számolni, ha kedvezőtlen körülmények kialakulása következtében a látogatók nagy számban indulnak meg a fesztivál helyszínétől keresztül a Tanácsház utca négysávos úttestén. Ez esetben az útszakasz autós forgalmának lezárása történik a rendőrség bevonásával. Elkerülési lehetőség a Sió utca, illetve a Kele utca irányában biztosított. Nagyobb tömeget megmozgató rendezvény esetén számolnunk kell azzal is, hogy a parkolók kapacitásai szűknek bizonyulnak, mivel ilyenkor a látogatók a legközelebbi parkolót szeretnék igénybe venni. Ha pedig nincs hely, ahova leparkoljanak minden szabadnak vélt területet kihasználnak, így előfordul, hogy elzárják a mentőegységek felvonulási útvonalát is. Ilyenkor célszerű nagyobb figyelmet fordítani a parkolók területére. Ha szabálytalanul parkoló autókat találnak, a hangosító berendezésen keresztül fel kell hívni a tulajdonos figyelmét és meg kell kérni járművének szabályos leparkolására.

9 9 2. a gyalogos közlekedés szűk infrastrukturális lehetőség /pl. egy vasúti felül- vagy aluljárón, hídon/, Ez a kockázati elem nem áll fenn. 3. lehetséges terrorfenyegetés: A terrorista fenyegetést, zsarolást, bombával való fenyegetést jól megfogalmazott céllal, politikai propaganda célból, vagy kifejezetten nyereségvágyból fogalmazzák meg és adják tudomásul. (A közönséges zsarolás is - krízismenedzsment szempontjából - e kategóriába tartozik). A krízishelyzet kezelése során igen fontos szempont, sőt követelmény, hogy ellentétben a többi veszélyhelyzettel, a veszélyhelyzet, a krízishelyzet megoldása érdekében végzett vezetői tevékenység nem nyilvános, azt csupán a legkisebb számú és abszolút megbízható munkatárs bevonásával lehet és szabad folytatni. A fenyegető, ill. zsaroló személy, vagy szervezet általában meg is követeli ezt. Számítani kell arra, hogy telefonjainkat lehallgatják, ezért a külső, hatósági és egyéb szervekkel történő kapcsolattartás kizárólag rádiótelefonon, legrosszabb esetben telefaxon történjen. Általánosság, közhely, de mégis igaz: legnagyobb ellenségünk a pánik, ezért mindent tegyünk meg a saját és a munkatársak nyugalma érdekében. A fenyegetés, zsarolás beváltása esetén várható károk: - emberek esnek áldozatul, sérülések; - épületkárok - fontos, pótolhatatlan iratok, információhordozók semmisülnek meg; - zavarok keletkezhetnek a közműszolgáltatásban, ill. a közellátásban Közvetett károk: - politikai, erkölcsi presztízsveszteség; - gazdasági tevékenység kiesése miatti károk; - az ártatlan lakosság szenvedései. Riasztandók, ill. értesítendők (ha erre biztonsággal van lehetőség): - rendőrség, mentők; - helyi és területi önkormányzati szervek;

10 10 - potenciálisan veszélyeztetett más szervek; (kiket lehet analóg módon zsarolni?) Elsődleges vezetői intézkedések: A fesztivál területén a személy és teherforgalom azonnali korlátozása, kiés belépési tilalom. "Bombariadó" esetén a terület azonnali kiürítése a látogatók megfelelő távolságban való várakoztatása. (Megfelelő távolság: minimum 200 m) Kiválasztott munkatársak összevonása, tájékoztatása. Vezető-tárgyaló törzs ("válságstáb") megalakítása, összetartása. Távbeszélő, telefax, telex-forgalmazás korlátozása, kimenő hívások letiltása. 4. alkalmi bűnözők feltűnése: Ilyen jeleket tapasztalva kérjük a rendőrség segítségét. 5. az azonnali veszélyhelyzeti beavatkozás időbeli elhúzódása, késése: Ez a kockázati elem nem áll fenn, illetve elhanyagolható. 6. kedvezőtlen tömeghatások /pl. pánik/: Hogyan alakul ki a pánik? Veszély kialakulása esetén az emberek között a pánik elkerülhetetlen. Az emberi agy a veszély elkerülése érdekében automatikusan próbál védekezni: hirtelen megnő az idegrendszernek az alapizgalmi szintje, és ennek következményeként egyszerűen a legtöbb ember képtelen arra, hogy gondolkozzon, racionálisan felmérje a helyzetet. Ezt hívják egyszerűen idegrendszeri korlát -nak. Az agy tehát blokkolja a gondolkodást, vészhelyzet üzemmódra kapcsol és csak az ösztönök működnek: pánik van, tehát menekülni kell. Éppen úgy, mint az állatoknál. Az állatvilágban is az nyer és az éli túl, aki gondolkodás nélkül azonnal reagál. Amikor a tömeg egy emberként ismeri fel, hogy életveszélyes helyzet alakult ki, mindenki gondolkodás nélkül a legegyszerűbb megoldást választja: azt csinálja, amit a többiek. Az emberek meggyorsítják lépteiket. Ilyenkor a gyors haladás következtében egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és megkezdődik a lökdösődés. A haladás koordinálatlanná válik, különösen ha szűk kijáraton próbálnak átmenni. A kijáratoknál dugulások és tömörülések keletkeznek. Az

11 11 összepréselődött emberek tömege hatalmas erőt fejt ki. Az egyén ilyenkor úgy látja, hogy a többi ember jelenléte egyenesen akadályozója a menekülésének, ezért a velük való együttműködés helyett inkább a versenyt választja a reakció formájaként, s a tét saját életének mentése. A menekülés egyre kilátástalanabb, mivel a sérült, földre zuhanó emberek további akadályt képeznek. Az emberek hajlanak a közelükben lévők utánzására. A megvadult, vak tömeg gyakorta észre sem veszi, hogy van másik kijárat, amelyen könnyen elmenekülhetnének. Elsődleges vezetői intézkedések: Mielőtt még kitörne a hanyatt-homlok menekülés, egy nagyon pontos, nagyon rövid, nagyon egyszerű instrukcióval kell megmondani, vagy megmutatni, hogy merre lehet biztonságosan elhagyni a helyszínt. Fontos a "Lassan járj, tovább érsz" mondás gyakorlati alkalmazása. Ha normális léptekkel haladnak az emberek, könnyebben és biztonságosabban elhagyhatják a helyszínt, mintha rohannának. Maradjunk nyugodtak, higgadtak! Vigyázzunk társainkra! Ha sérült embert látunk, vigyük védett helyre. Nyugtassuk meg, öntsünk belé erőt! Minél hamarabb értesítsük a mentőket. A kommunikáció, az emberek állandó informálása a menekítés során a legfontosabb. Higgadtan, nyugodtan és folyamatosan kommunikáljunk. 7. Váratlan időjárási anomáliák, szélviharok, felhőszakadások: A Kárpát-medence meteorológiai sajátosságaiból adódóan hazánkban rendkívül változó a széljárás. Az uralkodó észak-északnyugati szelek mellett 24 órán belül gyakorlatilag bármilyen irányú szél előfordulhat. Ugyanakkor ritka a valóban viharos erejű szél. Nagyobb időjárási frontok betörésekor, markáns időváltozásokkor, zivatarok idején fordulnak elő km/ó-nál nagyobb szélsebességek, amelyeket viharként, km/ó orkánként regisztrálnak. Sík területeken, jellemzően az Alföldön, ennél jóval nagyobb szélsebességek is előfordulhatnak. Hegyes, dombos, szeldelt domborzatú vidékeken viszont kisebb szélsebességek mellett is igen kellemetlen hatású "bukószelek" okozhatnak károkat. Máig ismeretlen okokból - igaz ugyan kis gyakorisággal - kialakulhatnak kis forgószelek is, ezek azonban hazánkban csak rövid ideig és kis területen fejtik ki romboló hatásukat. Ezek a tornádók. Hazánkra ezek a forgószelek nem általánosan jellemzőek, viszont az elmúlt évek megfigyelései alapján számuk növekedést mutat. Évente 2-5 tornádót figyelnek meg hazánkban, jellemzően a nyári időszakban.

12 12 Özönvíz szerű eső: Elsősorban nyári időszakban fordul elő, gyakran viharos szél kíséretében, viszonylag kis területen. Ritkább az országos eső, mely esetenként több napig is tarthat, kisebb vízmennyiség lehullásával. Általában a mm csapadék egy órán belüli lehullásakor beszélünk özönvíz szerű esőről. A felhőszakadás inkább a települések sűrűbben beépített, városias negyedeiben idéz elő károkat, a külterületeken kisebbek a károk. A várható károsító hatások és a teendő intézkedések: - Épületek megrongálódnak. Elsősorban a tetőfedések, tetőszerkezetek, de betörhetnek a nyílászárók is, statikailag gyengébb épületszerkezetek leomolhatnak. - Fák nagyobb ágai letörnek, egész fák kidőlhetnek, ezáltal útakadályok keletkeznek, illetve a szabadban tartózkodók sérüléseit okozhatják. - Közművezetéket károsít. A Föld felszíne feletti közművezetékek (elektromos, távbeszélő, TV-kábel, stb. ) tartószerkezeteit kidöntheti, illetve másodlagosan károsodhatnak (pl.: letört ágaktól) - Vasúti felső vezetéket károsít, megbénulhat a vonatközlekedés, - Mozgó, közlekedő járműveket (elsősorban közútról) letérít, elsodor, károsodik a szállítmány, ettől másodlagos károk keletkezhetnek. - Antennákat, antennatartó szerkezeteket ledönt, ezáltal híradási, informatikai kapcsolatok bénulhatnak. - Szabadban tárolt készleteket fizikailag károsít. - vízi, illetve légi járműveket veszélyeztet akár közlekedés közben, akár nyugalmi állapotban (megfelelő rögzítés híján). Várható közvetett károk: (A közvetett károk jóval súlyosabbak - általában - a közvetlen károknál) - A megrongált épületekben lévő emberek, illetve anyagi javak sérülnek, károsodnak. - Az elsodort tárgyak, stb. embereket, illetve anyagi javakat veszélyeztetnek, sérülések, rongálódások következhetnek be. Elektromos, távbeszélő, stb. vezetékeket leszakítanak, ilyen módon a közműszolgáltatások kiesnek. Szerencsétlen esetekben közvetlen áramütés történhet. - A kieső közmű- (elsősorban elektromos áram) szolgáltatás miatt súlyos gazdasági veszteségek, esetleg további szerencsétlenségek következhetnek be.

13 13 - Az elsodort járművek sérült szállítmánya környezeti károkat, esetleg mérgezéseket, tüzeket, robbanásokat okozhat. Elsődlegesen riasztandó, illetve értesítendő: - tűzoltók, - mentők; - közigazgatási szervek (érintett település hivatali apparátusa, szomszéd települések); - polgári védelem, katasztrófavédelem helyi, illetve területi szervei (ügyeletük útján); - rendőrség - áramszolgáltató ill. távbeszélő társaságok; Amennyiben a riasztás és a bekövetkezés között elegendő idő áll rendelkezésre, azonnal meg kell szakítani a rendezvényt és meg kell kérni az ott tartózkodókat, hogy mielőbb térjenek haza, vagy vonuljanak biztonságos helyre. Ha az esemény váratlanul következik be és nincs elegendő idő arra, hogy a látogatók biztonsággal hazatérjenek, el kell rendelni a pláza alatti mélygarázsba való menekítést (a tulajdonos hozzájárulása megtalálható a 6. számú mellékletben). Kizárólag orkán erejű szél, jégeső vagy fokozott villámtevékenység esetén alkalmazható! Ezzel egyidőben riasztani kell a rendőrséget ügyelete útján, valamint a közterület felügyeletet vezetője útján. Ezt követően pedig értesíteni kell a mélygarázs tulajdonosát és kivitelezőjét is a használatba vételről. (elérhetőségük a 8. számú mellékletben) A felhőszakadás következtében várható közvetlen károk: - Épületek alagsori helyiségeit elönti a víz, az ott tartózkodó személyek megfulladhatnak, az ott lévő anyagi javak károsodhatnak. - A kis keresztmetszetű csatorna-hálózat képtelen elvezetni a csapadékvizet, mélyebben fekvő közterületeken, színpad előtti árokban felgyűlik a víz, ez közlekedési akadályt, balesetveszélyt okoz. - Föld alatt vezetett közművezetékek elárasztás miatt meghibásodhatnak, áramütés veszélye - A nem megfelelően karbantartott belvíz elvezető árkokban összegyűlő víz kisebb műtárgyakat (hidakat, átereszeket) rongálhat meg.

14 14 Várható közvetett károk: - Az elárasztott alagsori helyiségekben, mélyen fekvő területeken tárolt veszélyes anyagok eláznak, nagyobb területen mérgezik, szennyezik a környezetet. - A kisebb átmérőjű csatornarendszerből szennyvíz kerül a mélyebben fekvő területekre, fertőzötté válik adott terület. - A beázott közművezetékek miatt kieső szolgáltatás súlyos egyéb károkat okozhat. - A felhőszakadás következtében rossz látási és útviszonyok tömeges közlekedési baleseteket okozhatnak. Az azonnali intézkedések megegyeznek a szélviharoknál ismertetettekkel. 8. Földrengések: A természeti katasztrófa keletkezéséről több geofizikai elmélet van. Hazánkban ritka és viszonylag kis intenzitással fordul elő. Számottevő károkat már a közepes erősségű - a Richter skála szerint 4, illetve 5-nél erősebb - fokozatú földrengések is okozhatnak, bár az ennél valamivel gyengébb évi Berhida környéki rengés számottevő épületkárosodásokat produkált. Személyi sérüléseket, emberi áldozatokat csak súlyosabb 6-7-es erősségű rengések következtében összeomló házak, épületek okoznak. A földmozgások által okozott károkra jellemző, hogy igen súlyosak, leginkább a támadófegyverek okozta rombolásokhoz hasonlítható, hatását súlyosbítja a váratlanság (mivel nem előjelezhető!) és a bekövetkezése után gyakori pánik. A földrengés sújtotta területeken mind a természetes, mind a mesterséges környezet jelentős mértékben károsodik, rombolódik! Ebből következően a társadalmi és gazdasági élet lehetetlenné válik, a mentés, kárfelszámolás sem mindig lehetséges a helyi erőkkel. A mentési munkálatokat külső, más területekről érkező erőkkel, a szükséges koordináció érdekében magasabb, területi közigazgatási szinten (megyei közgyűlés elnöke, vagy belügyminiszter) kell irányítani, a megyei, helyi védelmi bizottság és polgári védelmi, katasztrófavédelmi szerv közreműködésével. Földmozgások esetén várható közvetlen károk: - Épületek, műtárgyak összeomolnak, sok sérült és halálos áldozat. - Vasúti pályák, országutak megrongálódnak, a közlekedés, szállítás lehetetlenné válik.

15 15 - Mind a föld feletti, mind a föld alatti közművezetékek károsodnak, a közműszolgáltatás megszűnik. Ezen belül megszűnhet mind a vezetékes mind a rádiótelefon összeköttetés. (átjátszók rombolódása miatt). Ilyen esetben megoldást jelenthet mobil (gépjárművekbe telepített) URH rádióháló telepítése, amely a legszükségesebb információcserét biztosíthatja. Ezt a megyében székhellyel rendelkező KÖTÉL egyesület riasztásával lehet telepíteni. Elsődlegesen riasztandó, ill. értesítendő: - rendőrség, tűzoltóság, mentők; - közigazgatási szervek vezetői (helyi, területi); - polgári védelem helyi, katasztrófavédelem területi szervei; - krízisintervenciós csoport KIT (a katasztrófavédelmi ügyeleten keresztül!) - ÁNTSZ helyi és területi szervei; - környezetvédelmi felügyelőség; - vízügyi igazgatóság; - közmű szolgáltatók; - MÁV és Volán igazgatóságok; - repülőtér (ahol van és használható) - közszolgálati és helyi rádiók, televíziók ; - közlekedési felügyelet; - állami közútkezelő kht. - Vöröskereszt és egyéb humanitárius szervezetek. A mentésben résztvevő szervek, kiérkezésüket követően a még nem riasztottakat riasztják. A vezető a riasztások után a lehetőségek szerint intézkedjen az elsősegélynyújtásra, várja meg az elsőnek kiérkező hivatásos beavatkozó szervezetet, tájékoztassa a vezetőjét, majd annak az útmutatása alapján tevékenykedjen. A felelős vezető lehetséges sérülése miatt ez a feladat ismert kell, hogy legyen a biztonsági őrök számára is! A felelős vezető sérülése esetén, a fenti feladatokat annak a biztonsági őrnek kell ellátnia, aki erre alkalmas állapotban van! 9. kommunikációs és információs zavarok /téves információk, rémhírek, információhiány/ A rendezvény előkészítése során törekedni kell a szükséges információk közlésére. Ezt alapvetően a 23/2011. (III.8.) számú Kormányrendelet előírásai alapján, a nyilvános hozzáférhetőséggel kell biztosítani.

16 16 Közvetlen információ közlésre a helyszín hangosító berendezése szolgál. Áramszünet esetén, a szünetmentes áram biztosított az alábbiak szerint: Áramszünet esetén való hangosítás: Áramszünet esetén egy mobil aggregátor beüzemelését követően a hangosító berendezés üzemképes állapotba kerül. Ennek beüzemelését és működtetését a Kopi Hungária 98 Kft. végzi, a 4. számú mellékletben található szerződés alapján. Veszélyhelyzet esetén így van lehetőség a rendelkezésre álló eszközökkel hangos utasítást adni a közönségnek. Minden nap, a kezdő műsor előtt ezt a hangosítást oda kell készíteni a vezérlő torony mellé. Rendkívüli helyzetben, a vendégek folyamatos tájékoztatása, a kimenekítés ugyancsak ezen a rendszeren hajtandó végre! 10. balesetek, rosszullétek: A rendezvény biztosításában részt vevő mentőszolgálat igénybevétele. 11. esetleges tüzek szokásosnál nagyobb száma: A rendezvény helyszínt körülvevő épített infrastruktúrából következően a valószínűsége minimális. 12. köztisztasági, higiéniai, közellátás szűk kapacitásai: Kockázati tényezőként elhanyagolható. 14. szmog, füstköd: Tipikus civilizációs veszélyhelyzet. Az utóbbi években- a szigorú környezetvédelmi előírásoknak köszönhetően - egyre ritkábban fordul elő, még a nagyvárosokban is. Kialakulása meghatározott meteorológiai viszonyok és a légszennyező kibocsátás egyidejű előfordulása esetén lehetséges. A légszennyező anyag származhat széntüzelésből, vagy gépjárművek kipufogógázaiból. A "hagyományos" füstköd elsősorban őszi-téli időszakban fordul elő.

17 17 Különleges formája a felhőtlen, nyári napokon déltájban, az erős UV sugárzás hatására, a gépjárművek kipufogógázából kialakuló "fotokémiai köd". A füstköd káros hatása az alsó légrétegekben felgyűlő egészségkárosító gázok és korom révén nyilvánul meg. Ezért a füstköd okozta veszélyhelyzet ("smogriadó") deklarálására az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a környezetvédelmi felügyelőségek együttesen jogosultak, - jogszabályban rögzített határértékek szerint. A szmogriadó intézkedéseit megalapozó szennyezőanyag-határértékek Készültségi fokozat A szennyezőanyag neve készültség riadó I. riadó II. A szennyezőanyag határértéke mikrogramm / köbméter Kén - dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid Ózon Kén-dioxid és szálló por együtt xx xx Ha a szálló por több mint 200 mikrogramm / köbméter 1. A mérési eredményeket 25 C - ra és 101,3 hpa-ra kell vonatkoztatni. 2. A szmogriadó elrendeléséhez szükséges szennyező anyagonkénti túllépések időtartama: készültség: 3 óra határérték-túllépés, I. fokozat: 3 óra határérték-túllépés, II. fokozat: 3 óra határérték-túllépés.

18 18 A szennyezőanyagok bármelyikének 3 órás időtartamú határértéktúllépésekor a szmogriadó elrendelhető. Ezen riasztási, vagy riasztás közeli állapot nem hirtelen alakul ki. A rendezvény szempontjából, mivel a rendezvény idején a helyzet már kialakul, vagy általánosan ismert, a leírása pusztán tájékoztató jellegű. A felelős vezetőnek érdemi tevékenységet nem jelent. A rendezvények biztosítási elemei: 1. Rendőri és bűnügyi biztosítás: közvetlen helyszíni biztosítás nincs. Adott esetben közreműködnek a Tanácsház utca érintett szakaszán a gépjárműforgalom elterelésében, illetve szükség esetén a pláza alatti mélygarázs vagyoni biztonságának és az ott tartózkodók testi épségének és vagyoni biztonságának megóvása érdekében. (5. számú melléklet) 2. Vízi mentési és légi mentő biztosítás: közvetlen helyszíni biztosítás nincs. 3. Katasztrófavédelmi, Polgári védelmi biztosítás. közvetlen helyszíni biztosítás nincs. A felelős vezető a rendezvény ideje alatt folyamatos telefonkapcsolatot tart fenn Baranya Károly mk. pv. alez.-el az extrém időjárási helyzet időbeni jelzése céljából. 4. Tűzvédelmi és műszaki biztosítás: közvetlen helyszíni biztosítás nincs. 5. Egészségügyi biztosítás: Az 5/2006. (11.7.) EüM rendelet a mentésről, alapján valósul meg, a megrendelő a terv 2. sz. melléklete. Kapcsolattartó: Katócs Zoltán ügyvezető igazgató A.L.S. Mentőszolgálat Kft., 6. Logisztikai biztosítás: közvetlen helyszíni biztosítás nincs. 7. Terrorfenyegetés elleni biztosítás: közvetlen helyszíni biztosítás nincs. 8. Mentálhigiénés biztosítás: közvetlen helyszíni biztosítás nincs. 9. Környezetvédelmi biztosítás: közvetlen helyszíni biztosítás nincs. 10. Kritikus infrastruktúra biztosítás ( közművek ): közvetlen helyszíni biztosítás nincs. 11. Polgárőr biztosítás: közvetlen helyszíni biztosítás nincs. 12. Biztonsági szolgálat. Az 1 sz. mellékletben csatolt szerződésmásolat szerint. Javasoljuk ezen szerződés 5.2 pontjának kifejtését, a feladatok pontos meghatározását. Kapcsolattartó: Puskás Róbert Rapid Master Kft., 13. Közterület felügyelet: Közreműködnek a területzárásokban. Ezen felül 6 fő készenléti szolgálatot lát el, amennyiben szükséges a látogatók menekítése a pláza alatti mélygarázsba, akkor 2-2 fő a két lejáratnál, 1-1 fő pedig a két belső feljáratnál teljesít szolgálatot. Kapcsolattartó: Kripák András,

19 19 A fentiek alapján, a felelős vezető a rendkívüli helyzetek bekövetkezése, vagy közvetlen veszélye esetén riasztja a beavatkozókat, vagy közvetlenül felelősségi körében megszakítja a rendezvényt, és elrendeli a kimenekítést. Erre kizárólag a kijelölt felelős vezető jogosult. A rendezvényt megelőző időszakban elvégzendő feladatok: A felelős vezető ellenőrzi a szünetmentes áramon keresztüli helyi hangosítás üzemképességét a hangosítás üzempróbája során. A felelős vezető meggyőződik a biztonsági őrök feladatismeretéről, a beérkezésüket követően, szükség esetén eligazítja őket. Meggyőződik a biztonsági őrök részére előírt okmányok meglétéről, személyenként. A felelős vezető a biztonsági terv egy példányát köteles magánál tartani a rendezvény helyszínére való megérkezésétől, az onnan való távozásáig. Köteles teljes egészében ismerni a biztonsági tervet. A felelő vezető a biztonsági terv egy-egy másolatát köteles átadni a biztonsági rendszerben közreműködő, szerződött feleknek, mint Rapid Master Kft., A.L.S. Mentőszolgálat Kft., Kopi Hungária 98 Kft. A rendezvény ideje alatt elvégzendő feladatok: A hangosításon keresztül értesíti a vendégeket a rendezvény leállításáról a kialakult, vagy várható veszélyeztetésről és felszólítja őket a távozásra. Folyamatosan felhívja a vendégek figyelmét a nyugodt viselkedésre. Végrehajtja a hivatásos beavatkozó szervezetek riasztását. A beérkező riasztott szervezet vezetőjét tájékoztatja a kialakult helyzetről, az addig történtekről, a riasztott szervezetekről, majd a továbbiakban a szervezet jelen lévő vezetőjének utasításai szerint jár el. Az esetlegesen kiérkező médiákat a saját működési rendjében érvényes szabályozók alapján tájékoztatja. Ezt a jogkörét a kiérkező hivatásos beavatkozó szervezet vezetője korlátozhatja, megtilthatja, a rendkívüli helyzet körülményei vonatkozásában. A helyszínen mindenki köteles a kárhely-parancsnok utasításai szerint tevékenykedni. A kárhely-parancsnok személye a rendvédelmi és beavatkozó szervezetek együttműködési rendszerében szabályozott.

20 20 Záró rendelkezések: A biztonsági terv kizárólag a IX. Balatoni Nemzetközi Tojásfesztiválra érvényes! A terv a Tojás Kézműves Nemzetközi Művészeti Egyesület tulajdonát képezi, az más szervnek sem részeiben, sem egészében felhasználás céljából át nem adható. A tervet az érintettekkel meg kell ismertetni. Nyilvános hozzáférhetőségét, a 23/2011. (III.8.) számú Kormányrendelet előírásai alapján kell biztosítani. A terv hatálybalépése: Siófok Város Jegyzőjének jóváhagyását követően valósul meg. Az együttműködők mellékletben (8. számú melléklet) szereplő vezetői mobiltelefonszámok bizalmasak, senki részére át nem adhatók, kizárólag a felelős vezetőnél lévő tervben szerepelhetnek! A biztonsági terv jogvédett, nem másolható, nem sokszorosítható, az interneten megjelentetett változat semmilyen formában, semmilyen céllal, sem egészében, sem részeiben nem használható, kizárólag a 23/2011. számú Kormányrendelet (III.8) 9 2. bekezdésében előírt tájékoztatási célt szolgál.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ! LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ! Tisztelt Lőrinci lakosok! A körülöttünk lévő világ folyamatosan változik. Ezek a változások veszélyeket hordoznak magukban. Fontos, hogy ezekre az új kihívásokra, veszélyekre megfelelő

Részletesebben

É S. a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez

É S. a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez AJÁNLÁS T E M A T I K A É S M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó a Védelmi Bizottsági elnökök, a polgármesterek, közigazgatási vezetők és a jegyzők katasztrófavédelmi felkészítéséhez Készítette: Országos

Részletesebben

Budapest Park Budapest, Soroksári út 60. Integrált Vészhelyzet-kezelési és Tűzriadó Terv Tűzvédelmi Szabályzat

Budapest Park Budapest, Soroksári út 60. Integrált Vészhelyzet-kezelési és Tűzriadó Terv Tűzvédelmi Szabályzat Budapest Park Budapest, Soroksári út 60. Integrált Vészhelyzet-kezelési és Tűzriadó Terv Tűzvédelmi Szabályzat 1 Összhangban a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat,

Részletesebben

Pont Ott Parti. 2014. július 24. Biztonsági Terv

Pont Ott Parti. 2014. július 24. Biztonsági Terv Pont Ott Parti 2014. július 24. Biztonsági Terv a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8) Korm. rendelet alapján Készítette: Semmelweis Egyetem Biztonságtechnikai,

Részletesebben

I. ALAPADATOK II. A BIZTONSÁGI TERVHEZ TARTOZÓ MELLÉKLETEK

I. ALAPADATOK II. A BIZTONSÁGI TERVHEZ TARTOZÓ MELLÉKLETEK BIZTONSÁGI TERV I. ALAPADATOK RENDEZVÉNY NEVE: Közgáz Évzáró Fesztivál 2015 IDŐPONTJA: 2015. 06. 11.- 2015. 06. 14. HELYE: 8174 Balatonakarattya, Koppány sor 41., Parti Üdülő ÉPÍTÉS IDŐTARTAMA: 2015. 06.

Részletesebben

SKIPASS projekt, Magyarország. Integrált Katasztrófakezelési Rendszer (IDMS) kidolgozása: elmélet és gyakorlat

SKIPASS projekt, Magyarország. Integrált Katasztrófakezelési Rendszer (IDMS) kidolgozása: elmélet és gyakorlat SKIPASS projekt, Magyarország Integrált Katasztrófakezelési Rendszer (IDMS) kidolgozása: elmélet és gyakorlat 1. Szabályozás és feladatrendszer 1.1. Jogszabályi áttekintés Magyarországon a katasztrófavédelmi,

Részletesebben

J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez

J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n. E G Y E T É R T E K! 2014. év...hónap...-n. Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez Melléklet Budapest IX. kerület Veszélyelhárítási alaptervéhez J Ó V Á H A G Y O M! 2014. év...hónap...-n.. Varga Ferenc tű. dandártábornok Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató E G Y E T É R

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE

KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE KŐRÖSHEGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Szám: J ó v á h a g y o m!.., 2013. július.-n..... HVB Elnök KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS VESZÉLYELHÁRÍTÁSI TERVE E g y e t é r t e k! K é s z í t e t t e! Siófok, 2013. július.-n..

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

Érted - Velünk. Ifjúsági felkészítõ kiadvány

Érted - Velünk. Ifjúsági felkészítõ kiadvány Érted - Velünk Ifjúsági felkészítõ kiadvány Tisztelt Olvasó! Ez a kiadvány, melyet kezében tart elsõsorban a fiatal felhasználók részére és az iskolai katasztrófavédelmi oktatás segítésére készült. Gyorsan

Részletesebben

Új kihívások a katasztrófavédelemben

Új kihívások a katasztrófavédelemben Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási jogi tanszék Új kihívások a katasztrófavédelemben Készítette: Csépányi- Barczi Petra Konzulens: Dr. Nyitrai Péter Egyetemi Docens 2013. Tartalom

Részletesebben

5/2014. (II.27.) BM OKF utasítás. a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról. utasítást.

5/2014. (II.27.) BM OKF utasítás. a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról. utasítást. 5/2014. (II.27.) BM OKF utasítás a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a katasztrófavédelemről és

Részletesebben

1/2003. (I. 9.) BM rendelet. a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól

1/2003. (I. 9.) BM rendelet. a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

VII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL BIZTONSÁGI TERV. Szerencs, 2014. augusztus 22-24.

VII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL BIZTONSÁGI TERV. Szerencs, 2014. augusztus 22-24. VII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL BIZTONSÁGI TERV Szerencs, 2014. augusztus 22-24. TARTALOMJEGYZÉK ALAPINFORMÁCIÓK... 3 A rendezvény megnevezése, rendeltetése...3 A rendezvény kezdetének és befejezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8) Kormányrendelet alapján.

BIZTONSÁGI TERV. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8) Kormányrendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI TERV A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8) Kormányrendelet alapján C Plusz Fesztivál, 2014. július 9. Készítette: Calidus Kft. 5000, Arany

Részletesebben

Polgári védelem. (oktatási segédanyag)

Polgári védelem. (oktatási segédanyag) Polgári védelem (oktatási segédanyag) A megváltozott éghajlati és gépjárműforgalmi viszonyok miatt fontos a lakosság tájékoztatása /felkészítése a különböző katasztrófa fajták veszélyeire és az ellenük

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8) Korm. rendelet alapján a DUDIK 2012

BIZTONSÁGI TERV. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8) Korm. rendelet alapján a DUDIK 2012 BIZTONSÁGI TERV A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011 (III.8) Korm. rendelet alapján a DUDIK 2012 rendezvény Készítette: Pfeffer József 7030 Paks, Dobó u. 8.

Részletesebben

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák Legjellemzőbb a katasztrófák eredete szerinti csoportosítás. Ez alapján a katasztrófákat két fő csoportba sorolhatjuk: természeti és civilizációs katasztrófák. 6.3.1. Természeti katasztrófák A természeti

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS AES-TISZA ERŐMŰ KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.1 A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK... 4 1.1.A) Szervezet és személyzet...

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Budapest, 2002-2005 Konzulens: Készítette: Prof. Dr. Solymosi József nyá. mérnök ezredes tudományos rektorhelyettes egyetemi tanár, a hadtudomány doktora Dr. Cziva Oszkár

Részletesebben

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást.

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást. 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a katasztrófavédelemről

Részletesebben

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA Országos Polgárőr Szövetség SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA 2012. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2012 MÁRCIUS 23-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/ 6/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK ELN/6/2012.

Részletesebben

Beszámoló. a katasztrófavédelmi és árvízvédelmi felkészülésekről

Beszámoló. a katasztrófavédelmi és árvízvédelmi felkészülésekről Beszámoló a katasztrófavédelmi és árvízvédelmi felkészülésekről Tisztelt Képviselőtestület! A kockázatcsökkentés, a megelőzés, a lakosság tájékoztatásának, ösztönzésének, öntevékenységének fontossága kulcskérdés.

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben