Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre"

Átírás

1 Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon munkaterve a 2013/14. tanévre A nevelőtestület a augusztus 29-én megtartott értekezleten jóváhagyta. Kazincbarcika, augusztus 29. Pál-Kutas Dénesné igazgató

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. A legfontosabb célkitűzések a 2013/14-es tanévre: 4 II. A 2013/14-es tanév legfontosabb adatai: 6 III. Személyi feltételek alakulása, nevelőtestületi egység 6 IV. Tárgyi feltételek 10 V. A tanterv: 10 VI. A tanórai munka 11 A tanév során a fejlesztő munka hatékonysága érdekében 12 VII. tanulók munkájának rendszeres, tervszerű ellenőrzése és értékelése 14 VIII. A kétszintű érettségire való felkészülés 15 IX. Szakmai mérések, ellenőrzések 16 X. Az iskola rendjének és fegyelmének biztosítása 16 XI. Tanórán kívüli munka 18 XII. Közéleti tevékenység 23 XIII. Diákmozgalom 24 XIV. Kultúra, szabadidő 24 XV. Környezeti- és egészségnevelés: 25 XVI. Könyvtár 26 XVII. Sportmunka 26 XVIII. Beiskolázás, továbbtanulás 27 XIX. Kapcsolatok: 29 XX. Ifjúságvédelem 30 XXI. Továbbképzések 30 XXII. Tankönyv 30 XXIII. Minőségbiztosítás 31 XXIV. Kollégiumi munkaterv 32 XXV. A 2013/2014. tanév rendje Eseménynaptár 33 XXVI. Óralátogatási terv az iskolavezetés számára 35 2

3 A munkaterv a következő dokumentumok alapján készült: Nobiscum Deus! A hatályos jogszabályok és törvények; évi I. törvény Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye a évi II. és a évi II. törvény és a Zs-184/2008. sz. zsinati határozat módosításaival egységes szerkezetben Etikai kódex - A Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára - Országos Református Tanáregyesület (ORTE), évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. Törvény a közoktatásról (A szeptember 1-jétől hatályos szöveg) évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről (A szeptember 1-jétől hatályos szöveg) évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről Az intézmény Pedagógiai Programja, Az intézmény SZMSZ-e Az intézmény munkaközösségeinek munkatervei Az intézmény Házirendje 3

4 I. A legfontosabb célkitűzések a 2013/14-es tanévre: Tárgyi feltételek: Legfontosabb feladatunk az épületek állagának javítása, felújításának előkészítése. Pályázati lehetőségek keresése, előkészítés Személyi feltételek Megerősíteni a személyi állományt az új felvételesekkel A személyi állomány alakítása az elvégzendő feladatok szerint Az elkötelezettség kiterjesztése (munka, ref. egyház) Felkészülés az életpályamodellre - portfólió készítése Oktató-nevelő munka: A hiányzások okának lehetőség szerinti feltárása, a késések és az igazolatlan mulasztás csökkentése érdekében tett lépések következetes betartása A kompetencia alapú oktatás előtérbe helyezése; A felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások indítása, Az idegen nyelvi oktatás életszerűbb lehetőségeinek gyakorlati megvalósítása; A természettudományos tantárgyak előtérbe helyezése - Ökoiskola cím elérésére törekszünk Szabadidős tevékenység, diákmozgalom: Az iskolai diákmozgalom hatékonyabb és új alapokon való (egyházi ifjúsági programok) szervezése, működtetése környező világunk értékeinek felfedezése, óvása; Kapcsolatépítés a diákmozgalom vezetője és az osztályok képviselői között; Az iskola közösségének részvételét növelni kell a szabadidős programokon; Kollégák részvétele elvárt a diák- és szabadidős programokon. Kapcsolatok: A szülői munkaközösséggel; Református pedagógiai intézettel, - iskolákkal, - pedagógus szervezetekkel; Külső partnerekkel: pl. BC Rt.; ÉRV; Príma Kft., Ambrózia étterem; mellékelt lista. Újabb információáramlási csatornák kialakítása: helyi média, facebook, kommunikáció, a város oktatási egységei; A beiskolázás hatékonyságának növelése (általános iskolák, OKJ-s szakok, levelező képzés, felnőtt oktatás). Tanügyigazgatás: A fenntartóváltás következtében és az elmúlt tanév törvényi változása miatt szükséges volt az elmúlt tanévben a Pedagógiai Programot, az SZMSZ-t és az Iskolai Házirendet felülvizsgálni, újra értelmezni. Az aktuális dokumentumok tartalmának követése (szükséges változtatásokat keresztül vittük, s a megújított program hatékonyságát tanév végén értékeljük.) 4

5 Pontos adminisztrációra törekszünk a nyilvántartások minden területén Minőségbiztosítás helyett minőség biztosítása Az értékelő rendszer működtetése nem szükséges A munka minőségének biztosítása belső szabályozók alakításával Innovatív munkatevékenységek rögzítése A református hitelvek megjelenése a mindennapi munkában A dolgozók ebben a református iskolában - a keresztyén értékrendet elfogadó, ( ) emberek legyenek. Integrálódjon a református gyülekezetbe, illetve az iskolánkéba. Tanulókkal szolgáljunk az ő gyülekezeteikben Segítsük a reánk bízott növendékek szellemi-lelki-testi fejlődését, Istenhez hűséges, egyházával, hazájával szemben elkötelezett, tevékeny keresztyén életre jutását. Megjelenésünkkel, nyilatkozatainkkal, valamint életvitelünkkel segítjük az ifjúság evangéliumi hit és erkölcs szerinti nevelését. (48..) Vezessük rá tanulóinkat a keresztény életszemlélet kialakítására, kortársaik és a felnőttek tiszteletére, szeretetére. 5

6 II. A 2013/14-es tanév legfontosabb adatai: Létszámadatok 2013/2014-es tanévre nappali tagozatra beiratkozott: 9. évfolyam levelező tagozatra OKJ Összesen: 156 fő 23 fő 81 fő 260 fő A nappali tagozatosok megoszlása: évfolyamra 667 fő Szakképző évfolyamra 127 fő Levelező tagozatra 23 fő Összesen: 817 fő III. Személyi feltételek alakulása, nevelőtestületi egység 2013/2014. tanév szakmai egyéb összesen Engedélyezett létszám: Betöltve: jén jén A teljes munkaidő bizonyos %-ban megbízással: 4 fő (Ivády Emil Miklós, Ivády Emil Miklósné, Ruszkai Gyula, Dr. Király Bálint) Óraadói megbízási szerződéssel: 2 fő (Gregusné Fórizs Anikó, Dudás Attila) Helyettesítő dolgozók létszáma: 0 fő Oktatást segítők 1 fő iskolatitkár 2 fő ügyviteli dolgozó 1 fő oktatástechnikus 5 fő portaszolgálatos 7 fő takarító 1 fő konyhalány-takarító; 1 fő adminisztrátor 2 fő karbantartó 6

7 2013/14-es tanévben Az intézményünk nyitó állományi létszáma: A teljes munkaidő bizonyos %-ában alkalmazott: Óraadói tevékenységet megbízási szerződéssel: Munkajogi nyitó létszám: 54 fő 4 fő 2 fő 74 fő Szakmai álláshely változás Tanévben határozott idejű szerződés keretében 0 fő új munkavállaló Tanévben határozatlan idejű szerződés keretében 6 fő új munkavállaló Demeter János Gáldi Imre Zoltán Németh József Csontos Dénes Kasza László Róbert Gérus Andrea kollégium, nevelőtanár angol nyelv szakos angol nyelv szakos informatika informatika (Csatlós Béla helyére) Informatika gépírás Szakember ellátottság: Az intézmény pedagógus állományú munkavállalói közül mindenki rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges iskolai végzettséggel. A törvénynek való megfelelés miatt 5 főnek szükséges további végzettséget egyetem, pedagógus végzettség - szereznie (Bakai Szilárd, Gérus Andrea, Gyökér Róbert, Kasza László Róbert, Veresné Banga Ildikó). Továbbá a törvény adta lehetőség, hogy kora miatt nem kötelezhető a hiányzó végzettség megszerzésére. 1 (Gaszperné Kondás Judit, Dr. Kosztkáné Karóczkai Róza, Bencsik Ferenc, Horváth Tibor) Továbbképzés: A ig tartó továbbképzési időszak letelt, s most kezdődik egy új. Szükséges megvizsgálnunk a jelenlegi helyzetünket, s megtervezni a következő ciklust, amely ig tartó 5 éves továbbképzési időszak. A személyi anyagok átvétele után pontosítanunk kell a pedagógusok hét évenkénti továbbképzési kötelezettségét, ennek és a szükséges szakmai végzettségek alapján készítjük el az intézmény 5 éves beiskolázási tervét. Továbbképzés iránya szerinti lehetőségek: - végzettségi szintet emelő képzés - szakvizsga (1) Ha a pedagógus szakképesítése e törvényben meghatározott képesítésnek nem felel meg, és e törvénynek a hatálybalépésekor a pedagógusnak a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van, legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig változatlan munkakörben tovább foglalkoztatható; b) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél több ideje van, e törvény hatálybalépésének napjától számított öt év után csak akkor foglalkoztatható tovább pedagógus-munkakörben, ha tanulmányait a felsőfokú pedagógus-szakképesítést nyújtó oktatásban megkezdte. 7

8 Szeptembertől önerőből 7 fő vesz részt közoktatási vezető képzésben. Nem célravezető ennyi azonos vezetőképző. Saját erőből, időből rendben van, de támogatott azok közül való lesz, amelyik az iskolai profilt, szükségletet erősítik. Szükséges volna az SNI-s és BTM-es tanulókkal való foglalkozások ellátásához fejlesztő pedagógus képesítés megszerzése. Nem pedagógus állomány tevékenysége. Engedélyezett létszámkeret: a tanárok létszámának 30 %-a, jelenleg 17 fő Betöltve Üres állás: 17 fő 2 fő Az álláshelyekhez tartozó feladatok belső átcsoportosításokkal, munkák átszervezésével kerülnek végrehajtásra. Az álláshelyek további bővítésének engedélyezését kérelmeztük intézményünk fenntartójánál, az engedély megadásának hiányában az álláshelyek betöltésére jelenleg nincs módunk. Tevékenységenkénti megoszlás: Gazdaságvezető Ügyviteli dolgozók: Igazgatói titkárság: Iskolatitkár: Gazdasági dolgozó Gondnok Karbantartó Portás A épület Portás kollégium épülete Takarító 1 fő (betöltés alatt) 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő (betöltés alatt) 2 fő 2 fő 3 fő 7 fő Takarítónői munkakörben dolgozó munkavállalók látják el a hivatalsegédi feladatokat is, sőt a sportcsarnokban a tanulóink utáni takarítási munkát is. Osztályfőnökök, szaktanárok, munkaközösség vezetők osztály osztályfőnök 9.NY Kerekes Anita 9.B Gaszperné Kondás Judit 9.C Csontos Dénes 9.D Bozsóné Kolosai Éva 9.E Szabóné Csák Erika 10.A Bokorné Ádám Eszter 10.B Lovas Tünde 10.C Darai Imre 10.D Hilovszky Eszter 8

9 11.A Molnár Csabáné 11.B Holopcevné Hocza Zsuzsanna 11.C Kalocsai Éva 11.D Borsodi Csaba 11.E Pócsi Lajos 12.A Molnár Beáta 12.B Takács Judit 12.C Varga Mónika 12.D Takács Györgyné 12.E Kiss László 12.J Máténé Tóth Edit 13.A Pál-Kutas Dénesné 13.J Roskó Miklós I/13.EP Bábás Gabriella I/13.V Ivády Emil Miklós I/13.D Kissné Jabelkó Gabriella II/14.EV Bencsik Ferenc II/14.D Budai György Munkaközösségek A tanév során az alábbi munkaközösségek kezdik el működésüket. Humán 1. Demeterné Mérai Mária Humán 2 Forgonyné Viszlai Margit Idegen nyelvi Kerekes Anita Közgazdasági - matematika Holopcevné Hocza Zsuzsanna Fizika elektronika Kiss László Természettudományi Kasza Géza Informatika Budai György Osztályfőnöki Szabóné Csák Erika Beiskolázás A 9. évfolyamon 5 osztály 156 fő tanulóval kezdi el a munkát. Az OKJ-s évfolyamokra 81 fő iratkozott be. Pénzügyi-számviteli ügyintéző: Elektronikai technikus: Informatikai rendszergazda Vegyipari technikus: Vegyipari technikus: levelező tagozat: 19 fő 11 fő 27 fő 24 fő 3 fő A vegyipari technikus levelező képzés beiskolázása a BorsodChem Zrt. és a környező vegyipari cégek szakképzetlen munkavállalói körében történik. 9

10 Szükséges kiegyensúlyozottabbá tenni a beiskolázást, s ezért valamennyi dolgozónak tennie kell. Hosszú távon kell gondolkodnunk, s eszerint valamennyi szak megtartása szükséges, sőt újabbak indítása esedékes, a mindenkori társadalmi elvárást figyelembe véve. Meg kell szerettetnünk a szakmát a évfolyamon, hogy itt maradjanak tanulóink az érettségi utáni szakképzésen is. Ez a feladat főként a szakmai tantárgyakat tanító tanárokra hárul, ugyanakkor a közismereti tantárgyakat oktató kollégák felelőssége abban áll, ki tudják-e alakítani a diákokban az iskolához való kötődést, a megfelelő motivációt. IV. Tárgyi feltételek - A tanév kezdetén a nevelő-oktató munkának tárgyi feltételei részben adottak, másrészt a kollégium és a gazdasági részlegről elvitt eszközök, bútorok hiányoznak a napi munka során. - Az iskola és a kollégium épületében megtörténtek a nyári karbantartások (mosdók, WCk festése, iskolapadok, székek javítása, a kollégiumi szobák festése, aljzatok, kerítés, lábazat javítása). A felsorolás nem pontos, hiszen a karbantartási munkák rendhagyó módon külső segítséggel (szülők, tanulók, hozzátartozók, dolgozói és egyéb felajánlás) zajlottak, s reménység szerint továbbhaladnak. - A karbantartást már az új fenntartó finanszírozta. - Az épület beázása nincs megszüntetve, várunk a biztosító által adott összegre. Sajnos az évek óta elmaradt karbantartási munkák, javítások nagyon megviseltté tették az épületet. - Szükséges keresni a pályázati lehetőséget, ahol az intézmény energetikailag, külsőleg és belsőleg egyaránt megújulhat. Az átadó-átvevő leltár végére értünk. A leltározást egész nyáron folytattuk, hogy most augusztus 30-án pontos képet kapjunk arról a vagyonról, ami megmaradt az elmúlt évek gazdátlansága után. Kiváló munkát végzett Győri Ágnes igh., aki mint tagintézmény-vezetőhelyettes kénytelen volt az átadási munkákat koordinálni. Sajnos egyelőre a székhelyintézmény, ill. az intézményfenntartó által elvitt irinyis vagyon sorsa ismeretlen. A fenntartó humanitárius küldeménye ugyan enyhíti ezt a rossz érzést, de nem tudja megszüntetni, hiszen a helyiségek továbbra is üresek. Az újra önálló iskolánkból hiányoznak az elvitt eszközök, tárgyak, személygépkocsi. Bízunk az előző fenntartók bölcsességében, hogy visszakaphatjuk vagyontárgyainkat. V. A tanterv: A 2013/14-es tanévben az elmúlt tanévben aktualizált kerettanterv, illetve ennek megfelelően a helyi tanterv szerint oktatunk. A évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás folyik, ahol is a 9. évf. már az új, a 10. évfolyamon az elmúlt évben történt módosítás, míg a évfolyamok a régi helyi tanterv alapján oktatunk. 10

11 A munkaterv 1. sz. melléklete tartalmazza, hogy melyik szakon milyen tantárgyak tartoznak a szakmacsoportos alapozó oktatásba, illetve milyen módon történik az elmélet és gyakorlat osztályozása. A 2013/14. tanévben ismételten indítjuk a nyelvi előkészítő osztályt. A nyelvet 3-3 szakos tanár tanítja immár heti 18 órában. A csoportokban tanító tanárok feladataikat felosztják egymás között, külön tanmenetet készítenek, a tananyagegységnek megfelelően elvégzik a számonkérést és az értékelést. Félévenként a tanárok közösen értékelik a tanulók teljesítményét. Az elmúlt tanévben indított nyelvi előkészítő évfolyam közgazdasági osztályként folytatja tanulmányait. Fokozottan figyelni kell a törvényi előírások betartására, teljesítésére. (A 73/2013 (III.8.) Kormányrendelet módosította az új nemzeti alaptanterv és az új kerettantervek alapján megírt helyi tantervek bevezetésében érintett évfolyamok meghatározását, a 110/2012 Korm. rendelet 10. (1) bekezdését:) A szakképző évfolyamon OKJ-s képzés folyik. Minden szakon az új OKJ-nak megfelelően folyik majd a képzés. A képzés szerkezetét a gyakorlat irányába erősítették. Az elmélet aránya általában 60%, a gyakorlaté pedig 40%. Kivétel az elektronikai technikus ahol 30 % elmélet, 70 % gyakorlat. A jelentkezéseket itt is stabilizálnunk kell. Az induló osztályok az alábbiak szerint alakulnak: I/13.EP I/13.V I/13.D I/13.LV Pénzügyi-számviteli ügyintéző + Elektronikai technikus Vegyipari technikus Informatikai rendszergazda Vegyipari technikus: levelező tagozat Intézményi akkreditáció mid=674 A változásokat és lehetőségeketfigyelembe vevő akkreditációnk lesz, hiszen az elmúlt évben mind lejárt, sajnos aug. 31-ig már nem lehetséges a megújítása. VI. A tanórai munka Az augusztus végi javító- és osztályozó vizsgák eredményessége után tanulóink elkezdhetik az új tanév kihívásainak való megfelelést, a mindennapos, következetes tanulást. Törekednünk kell, hogy az iskola átlageredménye megelégedésünkre alakuljon, s a fejlesztő órák eredményeként minél kevesebb legyen a bukás. Az oktatásban végbemenő folyamatok kedveznek a leszakadó tanulók felzárkóztatásának. Az ilyen célra felhasználható órakeretet nagyon körültekintően kell beosztani csoportbontásra, tehetséggondozásra, emelt szintű előkészítőre, korrepetálásra, szakkörre. Nem kedveznek viszont a magas osztálylétszámok fős osztályokban nagyon nehéz a kooperatív és a differenciált tanulási technikák megvalósítása. A tananyag mennyisége nem változott, amit a tanulókkal az eredményes érettségi érdekében el kell sajátíttatni. 11

12 Viszont szem előtt kell tartanunk azt is, hogy a kompetenciák fejlesztése a cél, valamint az elégséges szint 25%-nál kezdődik. Szerencsére többen vannak a szorgalmas, kitartó gyerekeink, amit ismét bizonyíthatnak kitűnő tanulmányi- és országos versenyeredményeikkel is. A tanév során a fejlesztő munka hatékonysága érdekében Kooperatív technikákkal munkáltatunk (páros munkák, projektek). Differenciálással törekszünk a képességfejlesztésre. Törekszünk a szóbeli számonkérés hangsúlyosabbá tételére. Törekszünk változatos módszerekkel motiválni tanulóinkat. A házi feladatok mennyiségére és minőségére fokozottan figyelünk. Elkezdjük a szülők interneten való értesítésének alkalmazását. Bevezetjük az E-naplót. A tanórai munka tervezése: Az oktató-nevelő munka hatékonyságát nagyban befolyásolja a tervszerűség. Ezért célszerű, ha a pedagógusok (formai megkötés nélkül) munkaközösségen belüli munkamegosztásban tananyag beosztást készítenek. A tananyag beosztást a munkaközösségi munkatervek szerint a munkaközösség vezetőknek, majd az iskolavezetésnek kell bemutatni. A tananyag beosztást megtekintik az igazgatóhelyettesnek, vagy/és az igazgató. Az igényes munka már része lehet a portfóliónak. szeptember 20. Csoportbontás: szaktanárok, munkaközösség vezetők, igazgatóhelyettesek Az idegen nyelv és az informatika csoportbontás mellett a 9. évfolyamon a matematika tantárgyat is csoportbontásban oktatjuk ismét, biztosítva tanítványainknak ez által az azonos szintről való indulás lehetőségét. A nyelvi csoportok kialakításánál figyelembe vesszük az egyes osztályokban tanuló diákok arányát, ismeretségi szintjét. Valamennyi csoportban készül szintfelmérés, ami csupán tájékoztatásul szolgál a tanulók előképzettségét illetően, illetve az év végi szintfelmérő eredményeivel összehasonlítva az oktatás eredményességéről is információt nyújthat. A csoportok kialakításának határideje: szeptember első hete a szaktanárok, munkaközösség vezetők Az informatika kiemelt szerepe: Az informatikát továbbra is úgy kell oktatnunk, hogy a 12. évfolyam végén ECDL-vizsgát tehessenek tanulóink. Ehhez biztosítjuk a számítógépek használatát és a kellő időtartamú gyakorlatot. Az ECDL vizsgalehetőségekről a tanulókat és a szülőket is rendszeresen tájékoztatjuk. (Sikeresen megújítottuk alkalmazási lehetőségét.) Gérus Béla igh. 12

13 Szemléltetés a tanórán: A tankönyvek egyre színesebbek, alkalmazkodnak a kompetenciaalapú oktatáshoz. Közismereti tárgyak esetén sem nehézkesek már a számítógépes órák, hiszen az aktív táblák lehetőséget biztosítanak a legkorszerűbb módszerek alkalmazására. Továbbra is célszerű viszont a házi feladatoknál kihasználni, hogy egyre több tanulónak van otthon számítógépe. A tantermekben elhelyezett interaktív táblákat használjuk, s ez által szaktantermi osztályok kialakítása kezdődött el. A naplóban továbbra is jelezni kell zöld színnel az eszköz használatát (IKT). A szertárak fogalmát is igyekszünk újragondolni ebben a tanévben, s ezt is bevonni az innovációba. A közgazdasági képzéshez nagy segítséget nyújt a taniroda. A taniroda az elméleti képzéshez kapcsolódva a gyakorlati képzést szolgálja életszerűen. A természettudományos és egyéb szaktantermek kialakítására törekszünk, hogy ez által is színesebbé váljon a tanóra, és jobban motiváljon a tanár. Ezt segíti majd a szakmai hét, ahol az egyes szakok a látogatók számára teszik ismertté napi tevékenységüket. Anyanyelvi és érzelmi nevelés: valamennyi pedagógus Fontosnak tartjuk az érzelmi nevelést, arra kell törekednünk, hogy minél több pozitív érzelmi hatás érje a tanulókat. Az irodalom órák és a tanórán kívüli rendezvények különösen fontosak, de minden órán meg kell találnunk a lehetőséget az emberi kapcsolatok árnyaltságának érzékeltetésére. Az irodalmi művek segítségével kiemelhetjük az emberi kapcsolatok, az érzelmek fontosságát, árnyaltságát. Közben a beszédkészség és kultúra fejlesztése is fontos. Figyelmet kell fordatanunk a tanulók szókincsének bővítésére. Az anyanyelvi nevelésen kívül fontos a szakmai nyelv elsajátítása, melyben a szakmai tantárgyakat tanító tanárok lehetnek a tanulók segítségére. Az idegen nyelv tanításának hatékonyságát erősíti a biztos anyanyelvi tudás. Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulójának alkalmából meghirdetjük iskolai esszépályázatunkat Gárdonyi és a magyar nyelv címmel. Szövegértési versenyt rendezünk középiskolásoknak a 8. osztályosok bevonásával. Új és hagyományos helyi, megyei és országos versenyekbe is bekapcsolódunk (pl. Nemzeti forradalmi szavalóverseny, Tompa-, Tollas-szavalóverseny, Diamond kompetenciára épülő műveltségi verseny, helyesírási versenyek stb.). valamennyi pedagógus, magyar munkaközösség A követelményszint egységessé és világossá tétele: A kollégák munkaközösségen belül kidolgozták az adott tantárgyra vonatkozó követelményeket (mikor, milyen dolgozatok íratására kerül sor, az egyes osztályzatok milyen súllyal szerepelnek a félévi illetve év végi osztályzat kialakításakor). Természetesen ezt ismertetni kell a tanulókkal, és a szülőkkel. Célszerű leíratni a füzetbe és aláíratni a szülőkkel is. Illetve az osztályfőnökök szánjanak rá időt a szülői értekezleten. 13

14 Ajánlott a munkaközösség által meghatározott időpontban egységes felmérő dolgozatokat íratni és az eredményeket elemezni, a megelőző dolgozatok eredményével összevetni. A követelmények egyeztetésének határideje: augusztus 31. munkaközösség vezetők Az egységes dolgozatok íratásának határideje és felelősei: a munkaközösségi munkatervekben kerültek meghatározásra. Fokozatos követelményszint emelés a 9. évfolyamon: A hiányzásokat csökkentésére törekvés szerint az előre bejelentett dolgozatokról (csak arról az óráról vagy napról) hiányzók a következő órán írnak, esetleg nehezebb anyagból felelnek. Az iskolaváltás egyre komolyabb problémát jelent a kilencedik évfolyamosok számára. Köztudott, hogy a tanulók az általános iskolai eredményeik alapján kerülnek be az iskolába. Tudjuk, hogy meglehetősen heterogén tudással érkeznek tanulóink. Minden kollégának figyelmet kell fordítani arra, hogy a tanulók számára az iskolaváltás minél zökkenő-mentesebb legyen. A követelményt fokozatosan emeljük, s a már jelzett csoportbontással segítjük a felzárkózást. Szánjunk időt arra, hogy bemutassuk, hogyan célszerű az új a tananyaggal megbirkózni. Tudatosítsuk a tanulókban, hogy meddig tart a türelmi időszak. Igyekezzünk minden jó teljesítményt pozitívan értékelni. szeptember 17. szaktanárok, munkaközösség vezetők VII. tanulók munkájának rendszeres, tervszerű ellenőrzése és értékelése Az intézmény ellenőrzési rendszerének egyik alappillére a tanulók tanulmányi munkájának rendszeres értékelése. Minden pedagógusnak arra kell törekednie, hogy a tanulók, valamint a szülők an értesüljenek a tanulmányi előmenetelről, az eredményekről és hiányosságokról. Ehhez arra van szükség, hogy az osztályzatok időben megszülessenek és bekerüljenek a naplóba. A tanév során ez kissé megterheli a szaktanári és osztályfőnöki munkát, de ahhoz, hogy a későbbiekben a munka zökkenőmentes lehessen, egymás mellett használjuk az E-naplót és a papíralapú hagyományost. Az osztályfőnökök ellenőrizzék a jegyek számát és hiányuk esetén jelezzék a szaktanárnak, eredménytelenség esetén a Vezetőség felé. Az iskolavezetés is rendszeresen ellenőrzi a napolókat. Továbbra is jegyzőkönyv készül a hiányosságokról. szaktanárok, gyakorlatvezetők. Az ellenőrzésért felelősek: osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek Ellenőrzési határidő: kéthavonta, a követő hónap első hetében A tanulók munkájának és tudásának ellenőrzésénél és értékelésénél törekedni kell a változatos módszerek alkalmazására. szaktanárok, gyakorlatvezetők 14

15 Szükség van a kollégiumi nevelőkkel való fokozott kapcsolattartásra, a kollégista tanulók eredményeinek és esetleges hiányzásainak jelzésére. Szokatlan módon szervezzük az idén a kollégium életét, de a szakkörök, tehetséggondozó programok és az alacsony tanulói létszám lehetővé teszi tanulóink számára a minél jobb eredmény elérését. szaktanárok, osztályfőnökök, kollégiumi nevelők A késések és hiányzások csökkentésével, sőt kapu felszerelésével is növelhető az oktatás hatékonysága! VIII. A kétszintű érettségire való felkészülés A 10. évfolyamosok: A pedagógiai programban meghatározásra kerültek, hogy mely tantárgyakból vállalja az iskola az emelt szintű érettségire való felkészítést. A tanulókat a szaktanárok és az osztályfőnökök tájékoztatják a tudnivalókról. Januárban a munkaközösségek eldöntik, hogy a következő tanévben kik tartják az emelt szintű előkészítőket. Februárban összevont szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket a jelentkezés módjáról, és a meghirdetendő előkészítőkről. A jelentkezéseket írásban szülői aláírással kell leadni az osztályfőnököknek a megadott határidőig (május 20.). Amennyiben egy adott tantárgyból nincs elegendő számú jelentkező (minimálisan 8 fő), fel kell venni a kapcsolatot a környező középiskolákkal. a törvényi előírás szerint Harsányiné Kovács Marianna A évfolyamosok: A tanulók körében várhatóan nagyobb lesz az érdeklődés az emelt szintű érettségi vizsgára előkészítő foglalkozások iránt, hiszen szükséges a vizsga a felvételi pontszám megszerzéséhez. Az emelt szintű csoportok órái külön kerülnek megszervezésre, órarendben rögzítve, és lehetőleg sávban. A félévi és év végi osztályzatok kialakításakor a kollégák konzultáljanak a tanulók előmeneteléről. Várhatóan a következő tantárgyakból indul emelt szintű előkészítő: 12. évfolyam: magyar, angol, matematika, fizika, informatika, közgazdaságtan, elektronika elektrotechnika szakmacsoportos alapozó ismeretek, történelem 11. évfolyam: magyar, angol, informatika, történelem, matematika A pontos óraszám adminisztráció érdekében a szaktanárok jelöljék a napló osztályozó részében, a tantárgy megnevezésénél, hogy melyik tanuló jár emelt szintű előkészítőre! 15

16 IX. Szakmai mérések, ellenőrzések Országos mérések: Az Oktatási Hivatal erre a tanévre is tervez országos mérést a matematikai és anyanyelvi alapkészségek fejlődésének vizsgálatára a 4., 6., 8., és a 10. évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A mérés napja tanítási nap, további kötelező óra ezen évfolyamok számára nem szervezhető. A mérés ideje: május 28. szerda A szervezésért felel: Győri Ágnes igazgatóhelyettes A méréshez szükséges adatok továbbítása az OH-nak november vége Győri Ágnes igazgatóhelyettes 10. évfolyamos osztályfőnökök X. Az iskola rendjének és fegyelmének biztosítása a) Kiemelt gondot kell fordítani a tanórák és gyakorlatok védelmére, a pontos órakezdésre és befejezésre. A tanórák és gyakorlatok rendjét zavaró tanulókkal szemben felelősségre vonást kell alkalmazni. Nehezíti a dolgunkat, hogy az iskola környezetében fél perces járásra új vendéglátóipari-egységek, dohányboltok létesültek, vagy épülnek s az iskolaudvar változatlanul nyitott. Igaz ígéretet kaptunk kétlépcsős megoldásra, mely szerint októberig kapunk lesz, s a következő évben kerítésünk is. b) A kollégák munkafegyelmére is figyelmet kell fordítanunk. A pontos órakezdés, befejezés, a tananyag megfelelő leadása számukra is elengedhetetlen. Segíti ezt a munkát, hogy tanár adott helyen felkészülten tudja várni a vándorló tanítványokat, annál is inkább, mivel ettől a tanévtől munkaidő alatt dohányzásra nincs lehetőség. (etikai kódex). Ez a pozitív lépés egy lépést jelent az ökoiskola cím eléréséért. Ellenőrzésért felelősök: Igazgató, Igazgatóhelyettesek A tanulók késésének csökkentése érdekében a kollégák rendszeresen vezessék a késés perceit a naplóban. A késések összeadódnak és igazolatlan óra jár érte. A tanulót óráról kizárni semmilyen indokkal nem lehet. A későn érkezett tanulóktól el kell várni, hogy ne zavarják a tanórát. Kivételt jelent a rendkívüli helyzet. szaktanárok, osztályfőnökök Rendkívül fontos feladat az iskolába járás felelősségének emelése. Ha a tanuló többször hiányzik, feltétlenül keresni kell a szülővel a kapcsolatot. Célszerű alkalmanként az orvosi igazolásokra rákérdezni. Orvosi igazolás - a könnyű hamisítás miatt - csak az ellenőrző helyett bevezetésre kerülő diáknaptárban fogadható el! A 11. és 12. évfolyamosok körében tudatosítsuk a tanulókban és a szülőkben, hogy az elfoglaltságokat délutánra szervezzék. Ne felejtsék el az osztályfőnökök, hogy tanköteles tanulók esetében egyetlen igazolatlan óra után is értesíteni kell a szülőt. Akkor is fel kell venni a szülővel a kapcsolatot, ha a tanuló nem tudja a hiányzását követő osztályfőnöki órán igazolni a mulasztását. 16

17 Az adott tanévben igazolatlanul ötvenedik kötelező tanórai fogalakozás után az Igazgató jelzése alapján a gyermeknek a lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes település jegyzője, gyámhatóságként eljárva elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a bevezetett iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését! Szükséges a szülők meggyőzése, hogy az ő érdekük is az, hogy a gyerek rendesen járjon iskolába. osztályfőnökök A szándékos károkozókkal szemben szigorú fegyelmi és kártérítési felelősségre vonást kell alkalmazni. Óraközi szünetekben fontos szerepe van a tanári ügyeletnek, amelyet a nevelőtestület által kialakított módon, megerősített létszámmal látunk el. Folyamatos jelenléttel reméljük sikerül elkerülni a rongálásokat. valamennyi pedagógus A tanulóktól elvárjuk a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartását. A tanulók aláírásukkal bizonyítsák, hogy tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesültek. Igazgató, szaktanárok, gyakorlatvezetők Az iskolában és a diákotthonban is biztosítani kell a személyi tulajdon védelmét. Különösen a testnevelés órákon fontos felhívni a tanulók figyelmét, hogy zárják az öltözőket. Az iskola nem tud felelősséget vállalni a tanulók értékeiért. A szülői értekezleten fel kell hívni a szülők figyelmét, hogy ne engedjenek az iskolába ékszereket, nagyobb összegű pénzt, mobiltelefont hozni. A vétkesekkel szembeni eljárási rendet ismertetni kell a tanulókkal. Az osztályfőnökök körültekintően jelöljék ki az osztály gazdaságfelelősét, lehetőség szerint az anyagi ügyeket ne bízzák kollégista tanulóra. szeptember 17. Igazgató, osztályfőnökök A fentiek betartása és betartatása érdekében mind a két oktatási épületben meg kell szervezni a tanári és tanulói ügyeletet. Az ügyeletes kollégák az A épület 1-2 emeletén illetve a kollégium földszintjén és első emeletén tartanak ügyeletet a tanórák megkezdése előtt, illetve az óraközi szünetekben. Munkájukat 2 fő diákügyeletes segíti, akik az A épületben (a főbejárat melletti portánál) helyezkednek el. szeptember 6. illetve an Gérus Béla igazgatóhelyettes A épület Harsányiné Kovács Marianna, igazgatóhelyettes Diákotthon A tanórákon és az ügyeletet ellátó tanulóktól következetesen meg kell követelnünk a kulturált magatartást és a társas érintkezés szabályainak betartását. Konkréttá kell tenni, hogy egyegy helyzetben milyen viselkedést várunk el, milyen szóhasználattal. Segítsük tanulóinkat egy kis illemtár elkészítésével. Iskolánkban a hagyományos köszönési forma mellett törekedjünk tanulóinkkal elfogadtatni az Áldás, békesség reformátusköszöntési formát. 17

18 szaktanárok, osztályfőnökök XI. Tanórán kívüli munka A) Differenciált foglalkozások: Mivel a tanulók összetétele meglehetősen heterogén, a csoportbontáson felül a tanórán kívüli differenciált foglalkozás is fontos eszköz a tanulók foglalkoztatására. A munkaközösségek gyűjtsék ki, hogy milyen felzárkóztató és/vagy tehetséggondozó foglalkozások szervezésére kerül sor hetente, s ezek összesítése után tekintsék át az esetleges ütközések elkerülése érdekében. Ezek időpontját és helyét a tanári szobában ki kell függeszteni. Az órák vezetése a szokásos módon a foglalkoztatási naplókban történik A differenciált foglalkozások időpontjainak meghatározása: szeptember 15. szaktanárok, munkaközösség vezetők, Harsányiné Kovács Marianna igazgatóhelyettes Szinte valamennyi munkaközösség tervében jelen vannak versenyek. Az eredményes versenyzésre való készülés tere a tanórán kívüli foglalkozás. B) Tanulmányi versenyek: A versenykiírásoknak megfelelően meg kell szervezni a tanulmányi, szakmai tanulmányi, kulturális és műveltségi versenyeket. Az OKM által finanszírozott versenyek elsődlegesen támogatottak. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek További lehetőségek, mely szerint, ha van jelentkező, nem kellene lemondanunk az alábbi versenyekről sem Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny, Arany Dániel Matematika Verseny, Gordiusz Matematika tesztverseny, Curie Környezetvédelmi Emlékverseny, Curie Kémia verseny, Dr. Árokszállási Zoltán Biológia. Környezetvédelmi Verseny, Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny, Nemes Tihamér Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, Irinyi János országos Középiskolai Kémiaverseny, Középiskolások Mit ránk hagytak a századok,európa-állampolgári vetélkedő, Polgár az európai demokráciában országos tanulmányi verseny, Oxford University Press, Zipernoén wsky Nyelvi Verseny, A Víz Világnapja környezetvédelmi verseny, SZAKE országos szervezésű versenye: Örökségünk 48, Európa, Magyarország az én hazám. A közismereti tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint kulturális és műveltségi versenyek 18

19 szervezéséért felelős: Harsányiné Kovács Marianna Igazgatóhelyettes Hagyományainkhoz híven szerepelni szeretnénk a különböző szakmai tanulmányi versenyeken (OSZTV; Kalmár László Országos Számítástechnikai Alkalmazói Verseny; Megyei Számítástechnikai Alkalmazói Verseny, Bede Lajos Matematika verseny, Törő Gábor Fizikaverseny, a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola környezetvédelmi vetélkedője). Ezeken a versenyeken tanulóink nagyobb eséllyel indulhatnak, így az IDÖK és az iskolai SZMK is támogatja. munkaközösség vezetők, szaktanárok, Gérus Béla Igazgatóhelyettes Házi versenyek szervezésével döntjük el, kik képviseljék intézményünket a kiemelt versenyeken. munkaközösség vezetők, szaktanárok C) Tanulmányi és osztálykirándulások, üzemlátogatások Körültekintő szervezőmunkával arra kell törekedni, hogy tanulóink üzemlátogatás keretei között megismerkedhessenek a környező termelő egységekkel. Az ökoiskola eléréséért szükséges megtervezni a tanulmányi versenyeket, üzemlátogatásokat. (Csak a tanmenetben tervezett üzemlátogatások engedélyezhetők.) Gérus Béla Igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők, Az osztálykirándulásokat az osztályközösségek bevonásával gondosan kell tervezni. Minden esetben ki kell kérni a szülők véleményét. A szervezésnél arra kell törekedni, hogy a költségkímélő programok kerüljenek előtérbe. Az osztálykirándulások költségeit a szülőknek kell viselniük. Az osztálykirándulások nem kötelezőek. Az itthon maradó tanulók foglalkoztatását a párhuzamos osztályokban történő elhelyezéssel kell megoldani. Az előzetes programra - a várható költségeket is feltüntetve - az indulás előtt 90 nappal kell engedélyt kérni. A pontos program egyezetésére az indulás előtt 30 nappal kerül sor. Az osztálykirándulások csak két napos időtartamra szervezhetők, lehetőleg az érettségi szünet idejére, mert a tanítási napoknak meg kell lenniük. an osztályfőnökök, Igazgató Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése érdekében kapcsolatépítéssel bővítjük a lehetőségeinket. Pályázat révén új területek megismeréséhez az osztálykirándulás szervezésének metodikája érvényes. an osztályfőnökök, Igazgató 19

20 D) munkaközösségek programjaiból A munkaközösségek részére a G meghajtón egy-egy mappa készül, ahová a munkaközösségek feltöltenek minden olyan anyagot, ami a működésükkel kapcsolatban felmerül. Ez felfogható egy munkaközösségi portfoliónak is. Ezekből áll majd össze az iskola arculata. Elektrotechnika- fizika A fizikaszertár egy személyi felelőshöz rendelését Eszközkészletének felújítását, karbantartását a heti 6 óra A nyílt napokon és iskolai bemutató órákon a kollégák (Bencsik Ferenc, Horváth Tibor, Kántor Gyula, Kiss László, Pócsi Lajos) 2-2 bemutató óra elvégzését vállalják. A tantermek díszítése Kapcsolattartás az általános iskolákkal, diákokkal, szüleikkel Kiemelt feladat, hagyományteremtés lesz Létrehozzuk (meghirdetjük) a 2013/2014. tanévtől hagyományteremtő jelleggel a Sas Elemér Fizika Kísérletversenyt a 7-8. osztályos általános iskolásoknak, valamint a évfolyamos szakközépiskolásoknak. A verseny kiírását Kiss László végzi el. Kiemelten kezeljük a tanulási nehézséggel küzdő tanulókat január WorldSkills mechatronika válogatóverseny a FESTO rendezésében január OSZTV és OKTV versenyek válogatói február-március Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak válogató versenye (SZÉTV) március 19, vagy 20 Sas Elemér Fizika Kísérletverseny 7-8. (ált. isk.) és (közép isk.) évfolyamnak április Tudományos Diákköri Verseny Fizika szekció Nyíregyházi Főiskola május Bródy Fizika Kísérletverseny Nyíregyházi Főiskola Humán 1 A házi és más szintű versenyekről a felelősek készítenek rövid ismertetést, tájékoztatást, lehetőleg képekkel, amelyeket feltöltenek az iskola honlapjára, illetve a munkaközösség fiókjába. A pedagógiai program és a helyi tanterv, munkaterv megvalósítására törekszünk. Igyekszünk az érzelmi nevelés terültén, az érzelmek kulturált kifejezésének elsajátíttatására, az erkölcsi nevelés területén a szép, az igazság, az erkölcsösség felismerésére a szövegek értő, értelmező olvasása segítségével. Miskolc Ifjú Szónoka, szónokverseny (Miskolc) Az Implom József helyesírási verseny iskolai fordulójának lebonyolítása. Miskolci Egyetem Bölcsész Alapítvány pályázata, On-line verseny 20

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERV 2013/2014. 1 Bevezetés A 2013/2014-es tanév munkaterve a minőségirányítási stratégiából ismert intézkedési tervekhez hasonlóan a

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. A 2013/2014. tanév személyi, tárgyi feltételei, és a tanulócsoportok

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MISKOLC 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Igazgatói előszó... 4 1.2. Az iskola adatai... 5 1.3. Az iskola arculata, sajátosságai... 5 2. AZ ISKOLA

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKA 2014. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 522 fő Számított létszám: 545 fő SNI 1 tanulók száma: 25 fő BTM 2 tanulók száma: 51 fő. Telephelyenként:

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013.03.27. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola. 1011 Budapest, Ponty utca 3.

Pedagógiai Program 2013.03.27. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola. 1011 Budapest, Ponty utca 3. 2013.03.27. Pedagógiai Program 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. AZ ISKOLA CÉLJA A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben