Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre"

Átírás

1 Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon munkaterve a 2013/14. tanévre A nevelőtestület a augusztus 29-én megtartott értekezleten jóváhagyta. Kazincbarcika, augusztus 29. Pál-Kutas Dénesné igazgató

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. A legfontosabb célkitűzések a 2013/14-es tanévre: 4 II. A 2013/14-es tanév legfontosabb adatai: 6 III. Személyi feltételek alakulása, nevelőtestületi egység 6 IV. Tárgyi feltételek 10 V. A tanterv: 10 VI. A tanórai munka 11 A tanév során a fejlesztő munka hatékonysága érdekében 12 VII. tanulók munkájának rendszeres, tervszerű ellenőrzése és értékelése 14 VIII. A kétszintű érettségire való felkészülés 15 IX. Szakmai mérések, ellenőrzések 16 X. Az iskola rendjének és fegyelmének biztosítása 16 XI. Tanórán kívüli munka 18 XII. Közéleti tevékenység 23 XIII. Diákmozgalom 24 XIV. Kultúra, szabadidő 24 XV. Környezeti- és egészségnevelés: 25 XVI. Könyvtár 26 XVII. Sportmunka 26 XVIII. Beiskolázás, továbbtanulás 27 XIX. Kapcsolatok: 29 XX. Ifjúságvédelem 30 XXI. Továbbképzések 30 XXII. Tankönyv 30 XXIII. Minőségbiztosítás 31 XXIV. Kollégiumi munkaterv 32 XXV. A 2013/2014. tanév rendje Eseménynaptár 33 XXVI. Óralátogatási terv az iskolavezetés számára 35 2

3 A munkaterv a következő dokumentumok alapján készült: Nobiscum Deus! A hatályos jogszabályok és törvények; évi I. törvény Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye a évi II. és a évi II. törvény és a Zs-184/2008. sz. zsinati határozat módosításaival egységes szerkezetben Etikai kódex - A Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára - Országos Református Tanáregyesület (ORTE), évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. Törvény a közoktatásról (A szeptember 1-jétől hatályos szöveg) évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről (A szeptember 1-jétől hatályos szöveg) évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről Az intézmény Pedagógiai Programja, Az intézmény SZMSZ-e Az intézmény munkaközösségeinek munkatervei Az intézmény Házirendje 3

4 I. A legfontosabb célkitűzések a 2013/14-es tanévre: Tárgyi feltételek: Legfontosabb feladatunk az épületek állagának javítása, felújításának előkészítése. Pályázati lehetőségek keresése, előkészítés Személyi feltételek Megerősíteni a személyi állományt az új felvételesekkel A személyi állomány alakítása az elvégzendő feladatok szerint Az elkötelezettség kiterjesztése (munka, ref. egyház) Felkészülés az életpályamodellre - portfólió készítése Oktató-nevelő munka: A hiányzások okának lehetőség szerinti feltárása, a késések és az igazolatlan mulasztás csökkentése érdekében tett lépések következetes betartása A kompetencia alapú oktatás előtérbe helyezése; A felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások indítása, Az idegen nyelvi oktatás életszerűbb lehetőségeinek gyakorlati megvalósítása; A természettudományos tantárgyak előtérbe helyezése - Ökoiskola cím elérésére törekszünk Szabadidős tevékenység, diákmozgalom: Az iskolai diákmozgalom hatékonyabb és új alapokon való (egyházi ifjúsági programok) szervezése, működtetése környező világunk értékeinek felfedezése, óvása; Kapcsolatépítés a diákmozgalom vezetője és az osztályok képviselői között; Az iskola közösségének részvételét növelni kell a szabadidős programokon; Kollégák részvétele elvárt a diák- és szabadidős programokon. Kapcsolatok: A szülői munkaközösséggel; Református pedagógiai intézettel, - iskolákkal, - pedagógus szervezetekkel; Külső partnerekkel: pl. BC Rt.; ÉRV; Príma Kft., Ambrózia étterem; mellékelt lista. Újabb információáramlási csatornák kialakítása: helyi média, facebook, kommunikáció, a város oktatási egységei; A beiskolázás hatékonyságának növelése (általános iskolák, OKJ-s szakok, levelező képzés, felnőtt oktatás). Tanügyigazgatás: A fenntartóváltás következtében és az elmúlt tanév törvényi változása miatt szükséges volt az elmúlt tanévben a Pedagógiai Programot, az SZMSZ-t és az Iskolai Házirendet felülvizsgálni, újra értelmezni. Az aktuális dokumentumok tartalmának követése (szükséges változtatásokat keresztül vittük, s a megújított program hatékonyságát tanév végén értékeljük.) 4

5 Pontos adminisztrációra törekszünk a nyilvántartások minden területén Minőségbiztosítás helyett minőség biztosítása Az értékelő rendszer működtetése nem szükséges A munka minőségének biztosítása belső szabályozók alakításával Innovatív munkatevékenységek rögzítése A református hitelvek megjelenése a mindennapi munkában A dolgozók ebben a református iskolában - a keresztyén értékrendet elfogadó, ( ) emberek legyenek. Integrálódjon a református gyülekezetbe, illetve az iskolánkéba. Tanulókkal szolgáljunk az ő gyülekezeteikben Segítsük a reánk bízott növendékek szellemi-lelki-testi fejlődését, Istenhez hűséges, egyházával, hazájával szemben elkötelezett, tevékeny keresztyén életre jutását. Megjelenésünkkel, nyilatkozatainkkal, valamint életvitelünkkel segítjük az ifjúság evangéliumi hit és erkölcs szerinti nevelését. (48..) Vezessük rá tanulóinkat a keresztény életszemlélet kialakítására, kortársaik és a felnőttek tiszteletére, szeretetére. 5

6 II. A 2013/14-es tanév legfontosabb adatai: Létszámadatok 2013/2014-es tanévre nappali tagozatra beiratkozott: 9. évfolyam levelező tagozatra OKJ Összesen: 156 fő 23 fő 81 fő 260 fő A nappali tagozatosok megoszlása: évfolyamra 667 fő Szakképző évfolyamra 127 fő Levelező tagozatra 23 fő Összesen: 817 fő III. Személyi feltételek alakulása, nevelőtestületi egység 2013/2014. tanév szakmai egyéb összesen Engedélyezett létszám: Betöltve: jén jén A teljes munkaidő bizonyos %-ban megbízással: 4 fő (Ivády Emil Miklós, Ivády Emil Miklósné, Ruszkai Gyula, Dr. Király Bálint) Óraadói megbízási szerződéssel: 2 fő (Gregusné Fórizs Anikó, Dudás Attila) Helyettesítő dolgozók létszáma: 0 fő Oktatást segítők 1 fő iskolatitkár 2 fő ügyviteli dolgozó 1 fő oktatástechnikus 5 fő portaszolgálatos 7 fő takarító 1 fő konyhalány-takarító; 1 fő adminisztrátor 2 fő karbantartó 6

7 2013/14-es tanévben Az intézményünk nyitó állományi létszáma: A teljes munkaidő bizonyos %-ában alkalmazott: Óraadói tevékenységet megbízási szerződéssel: Munkajogi nyitó létszám: 54 fő 4 fő 2 fő 74 fő Szakmai álláshely változás Tanévben határozott idejű szerződés keretében 0 fő új munkavállaló Tanévben határozatlan idejű szerződés keretében 6 fő új munkavállaló Demeter János Gáldi Imre Zoltán Németh József Csontos Dénes Kasza László Róbert Gérus Andrea kollégium, nevelőtanár angol nyelv szakos angol nyelv szakos informatika informatika (Csatlós Béla helyére) Informatika gépírás Szakember ellátottság: Az intézmény pedagógus állományú munkavállalói közül mindenki rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges iskolai végzettséggel. A törvénynek való megfelelés miatt 5 főnek szükséges további végzettséget egyetem, pedagógus végzettség - szereznie (Bakai Szilárd, Gérus Andrea, Gyökér Róbert, Kasza László Róbert, Veresné Banga Ildikó). Továbbá a törvény adta lehetőség, hogy kora miatt nem kötelezhető a hiányzó végzettség megszerzésére. 1 (Gaszperné Kondás Judit, Dr. Kosztkáné Karóczkai Róza, Bencsik Ferenc, Horváth Tibor) Továbbképzés: A ig tartó továbbképzési időszak letelt, s most kezdődik egy új. Szükséges megvizsgálnunk a jelenlegi helyzetünket, s megtervezni a következő ciklust, amely ig tartó 5 éves továbbképzési időszak. A személyi anyagok átvétele után pontosítanunk kell a pedagógusok hét évenkénti továbbképzési kötelezettségét, ennek és a szükséges szakmai végzettségek alapján készítjük el az intézmény 5 éves beiskolázási tervét. Továbbképzés iránya szerinti lehetőségek: - végzettségi szintet emelő képzés - szakvizsga (1) Ha a pedagógus szakképesítése e törvényben meghatározott képesítésnek nem felel meg, és e törvénynek a hatálybalépésekor a pedagógusnak a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van, legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig változatlan munkakörben tovább foglalkoztatható; b) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél több ideje van, e törvény hatálybalépésének napjától számított öt év után csak akkor foglalkoztatható tovább pedagógus-munkakörben, ha tanulmányait a felsőfokú pedagógus-szakképesítést nyújtó oktatásban megkezdte. 7

8 Szeptembertől önerőből 7 fő vesz részt közoktatási vezető képzésben. Nem célravezető ennyi azonos vezetőképző. Saját erőből, időből rendben van, de támogatott azok közül való lesz, amelyik az iskolai profilt, szükségletet erősítik. Szükséges volna az SNI-s és BTM-es tanulókkal való foglalkozások ellátásához fejlesztő pedagógus képesítés megszerzése. Nem pedagógus állomány tevékenysége. Engedélyezett létszámkeret: a tanárok létszámának 30 %-a, jelenleg 17 fő Betöltve Üres állás: 17 fő 2 fő Az álláshelyekhez tartozó feladatok belső átcsoportosításokkal, munkák átszervezésével kerülnek végrehajtásra. Az álláshelyek további bővítésének engedélyezését kérelmeztük intézményünk fenntartójánál, az engedély megadásának hiányában az álláshelyek betöltésére jelenleg nincs módunk. Tevékenységenkénti megoszlás: Gazdaságvezető Ügyviteli dolgozók: Igazgatói titkárság: Iskolatitkár: Gazdasági dolgozó Gondnok Karbantartó Portás A épület Portás kollégium épülete Takarító 1 fő (betöltés alatt) 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő (betöltés alatt) 2 fő 2 fő 3 fő 7 fő Takarítónői munkakörben dolgozó munkavállalók látják el a hivatalsegédi feladatokat is, sőt a sportcsarnokban a tanulóink utáni takarítási munkát is. Osztályfőnökök, szaktanárok, munkaközösség vezetők osztály osztályfőnök 9.NY Kerekes Anita 9.B Gaszperné Kondás Judit 9.C Csontos Dénes 9.D Bozsóné Kolosai Éva 9.E Szabóné Csák Erika 10.A Bokorné Ádám Eszter 10.B Lovas Tünde 10.C Darai Imre 10.D Hilovszky Eszter 8

9 11.A Molnár Csabáné 11.B Holopcevné Hocza Zsuzsanna 11.C Kalocsai Éva 11.D Borsodi Csaba 11.E Pócsi Lajos 12.A Molnár Beáta 12.B Takács Judit 12.C Varga Mónika 12.D Takács Györgyné 12.E Kiss László 12.J Máténé Tóth Edit 13.A Pál-Kutas Dénesné 13.J Roskó Miklós I/13.EP Bábás Gabriella I/13.V Ivády Emil Miklós I/13.D Kissné Jabelkó Gabriella II/14.EV Bencsik Ferenc II/14.D Budai György Munkaközösségek A tanév során az alábbi munkaközösségek kezdik el működésüket. Humán 1. Demeterné Mérai Mária Humán 2 Forgonyné Viszlai Margit Idegen nyelvi Kerekes Anita Közgazdasági - matematika Holopcevné Hocza Zsuzsanna Fizika elektronika Kiss László Természettudományi Kasza Géza Informatika Budai György Osztályfőnöki Szabóné Csák Erika Beiskolázás A 9. évfolyamon 5 osztály 156 fő tanulóval kezdi el a munkát. Az OKJ-s évfolyamokra 81 fő iratkozott be. Pénzügyi-számviteli ügyintéző: Elektronikai technikus: Informatikai rendszergazda Vegyipari technikus: Vegyipari technikus: levelező tagozat: 19 fő 11 fő 27 fő 24 fő 3 fő A vegyipari technikus levelező képzés beiskolázása a BorsodChem Zrt. és a környező vegyipari cégek szakképzetlen munkavállalói körében történik. 9

10 Szükséges kiegyensúlyozottabbá tenni a beiskolázást, s ezért valamennyi dolgozónak tennie kell. Hosszú távon kell gondolkodnunk, s eszerint valamennyi szak megtartása szükséges, sőt újabbak indítása esedékes, a mindenkori társadalmi elvárást figyelembe véve. Meg kell szerettetnünk a szakmát a évfolyamon, hogy itt maradjanak tanulóink az érettségi utáni szakképzésen is. Ez a feladat főként a szakmai tantárgyakat tanító tanárokra hárul, ugyanakkor a közismereti tantárgyakat oktató kollégák felelőssége abban áll, ki tudják-e alakítani a diákokban az iskolához való kötődést, a megfelelő motivációt. IV. Tárgyi feltételek - A tanév kezdetén a nevelő-oktató munkának tárgyi feltételei részben adottak, másrészt a kollégium és a gazdasági részlegről elvitt eszközök, bútorok hiányoznak a napi munka során. - Az iskola és a kollégium épületében megtörténtek a nyári karbantartások (mosdók, WCk festése, iskolapadok, székek javítása, a kollégiumi szobák festése, aljzatok, kerítés, lábazat javítása). A felsorolás nem pontos, hiszen a karbantartási munkák rendhagyó módon külső segítséggel (szülők, tanulók, hozzátartozók, dolgozói és egyéb felajánlás) zajlottak, s reménység szerint továbbhaladnak. - A karbantartást már az új fenntartó finanszírozta. - Az épület beázása nincs megszüntetve, várunk a biztosító által adott összegre. Sajnos az évek óta elmaradt karbantartási munkák, javítások nagyon megviseltté tették az épületet. - Szükséges keresni a pályázati lehetőséget, ahol az intézmény energetikailag, külsőleg és belsőleg egyaránt megújulhat. Az átadó-átvevő leltár végére értünk. A leltározást egész nyáron folytattuk, hogy most augusztus 30-án pontos képet kapjunk arról a vagyonról, ami megmaradt az elmúlt évek gazdátlansága után. Kiváló munkát végzett Győri Ágnes igh., aki mint tagintézmény-vezetőhelyettes kénytelen volt az átadási munkákat koordinálni. Sajnos egyelőre a székhelyintézmény, ill. az intézményfenntartó által elvitt irinyis vagyon sorsa ismeretlen. A fenntartó humanitárius küldeménye ugyan enyhíti ezt a rossz érzést, de nem tudja megszüntetni, hiszen a helyiségek továbbra is üresek. Az újra önálló iskolánkból hiányoznak az elvitt eszközök, tárgyak, személygépkocsi. Bízunk az előző fenntartók bölcsességében, hogy visszakaphatjuk vagyontárgyainkat. V. A tanterv: A 2013/14-es tanévben az elmúlt tanévben aktualizált kerettanterv, illetve ennek megfelelően a helyi tanterv szerint oktatunk. A évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás folyik, ahol is a 9. évf. már az új, a 10. évfolyamon az elmúlt évben történt módosítás, míg a évfolyamok a régi helyi tanterv alapján oktatunk. 10

11 A munkaterv 1. sz. melléklete tartalmazza, hogy melyik szakon milyen tantárgyak tartoznak a szakmacsoportos alapozó oktatásba, illetve milyen módon történik az elmélet és gyakorlat osztályozása. A 2013/14. tanévben ismételten indítjuk a nyelvi előkészítő osztályt. A nyelvet 3-3 szakos tanár tanítja immár heti 18 órában. A csoportokban tanító tanárok feladataikat felosztják egymás között, külön tanmenetet készítenek, a tananyagegységnek megfelelően elvégzik a számonkérést és az értékelést. Félévenként a tanárok közösen értékelik a tanulók teljesítményét. Az elmúlt tanévben indított nyelvi előkészítő évfolyam közgazdasági osztályként folytatja tanulmányait. Fokozottan figyelni kell a törvényi előírások betartására, teljesítésére. (A 73/2013 (III.8.) Kormányrendelet módosította az új nemzeti alaptanterv és az új kerettantervek alapján megírt helyi tantervek bevezetésében érintett évfolyamok meghatározását, a 110/2012 Korm. rendelet 10. (1) bekezdését:) A szakképző évfolyamon OKJ-s képzés folyik. Minden szakon az új OKJ-nak megfelelően folyik majd a képzés. A képzés szerkezetét a gyakorlat irányába erősítették. Az elmélet aránya általában 60%, a gyakorlaté pedig 40%. Kivétel az elektronikai technikus ahol 30 % elmélet, 70 % gyakorlat. A jelentkezéseket itt is stabilizálnunk kell. Az induló osztályok az alábbiak szerint alakulnak: I/13.EP I/13.V I/13.D I/13.LV Pénzügyi-számviteli ügyintéző + Elektronikai technikus Vegyipari technikus Informatikai rendszergazda Vegyipari technikus: levelező tagozat Intézményi akkreditáció mid=674 A változásokat és lehetőségeketfigyelembe vevő akkreditációnk lesz, hiszen az elmúlt évben mind lejárt, sajnos aug. 31-ig már nem lehetséges a megújítása. VI. A tanórai munka Az augusztus végi javító- és osztályozó vizsgák eredményessége után tanulóink elkezdhetik az új tanév kihívásainak való megfelelést, a mindennapos, következetes tanulást. Törekednünk kell, hogy az iskola átlageredménye megelégedésünkre alakuljon, s a fejlesztő órák eredményeként minél kevesebb legyen a bukás. Az oktatásban végbemenő folyamatok kedveznek a leszakadó tanulók felzárkóztatásának. Az ilyen célra felhasználható órakeretet nagyon körültekintően kell beosztani csoportbontásra, tehetséggondozásra, emelt szintű előkészítőre, korrepetálásra, szakkörre. Nem kedveznek viszont a magas osztálylétszámok fős osztályokban nagyon nehéz a kooperatív és a differenciált tanulási technikák megvalósítása. A tananyag mennyisége nem változott, amit a tanulókkal az eredményes érettségi érdekében el kell sajátíttatni. 11

12 Viszont szem előtt kell tartanunk azt is, hogy a kompetenciák fejlesztése a cél, valamint az elégséges szint 25%-nál kezdődik. Szerencsére többen vannak a szorgalmas, kitartó gyerekeink, amit ismét bizonyíthatnak kitűnő tanulmányi- és országos versenyeredményeikkel is. A tanév során a fejlesztő munka hatékonysága érdekében Kooperatív technikákkal munkáltatunk (páros munkák, projektek). Differenciálással törekszünk a képességfejlesztésre. Törekszünk a szóbeli számonkérés hangsúlyosabbá tételére. Törekszünk változatos módszerekkel motiválni tanulóinkat. A házi feladatok mennyiségére és minőségére fokozottan figyelünk. Elkezdjük a szülők interneten való értesítésének alkalmazását. Bevezetjük az E-naplót. A tanórai munka tervezése: Az oktató-nevelő munka hatékonyságát nagyban befolyásolja a tervszerűség. Ezért célszerű, ha a pedagógusok (formai megkötés nélkül) munkaközösségen belüli munkamegosztásban tananyag beosztást készítenek. A tananyag beosztást a munkaközösségi munkatervek szerint a munkaközösség vezetőknek, majd az iskolavezetésnek kell bemutatni. A tananyag beosztást megtekintik az igazgatóhelyettesnek, vagy/és az igazgató. Az igényes munka már része lehet a portfóliónak. szeptember 20. Csoportbontás: szaktanárok, munkaközösség vezetők, igazgatóhelyettesek Az idegen nyelv és az informatika csoportbontás mellett a 9. évfolyamon a matematika tantárgyat is csoportbontásban oktatjuk ismét, biztosítva tanítványainknak ez által az azonos szintről való indulás lehetőségét. A nyelvi csoportok kialakításánál figyelembe vesszük az egyes osztályokban tanuló diákok arányát, ismeretségi szintjét. Valamennyi csoportban készül szintfelmérés, ami csupán tájékoztatásul szolgál a tanulók előképzettségét illetően, illetve az év végi szintfelmérő eredményeivel összehasonlítva az oktatás eredményességéről is információt nyújthat. A csoportok kialakításának határideje: szeptember első hete a szaktanárok, munkaközösség vezetők Az informatika kiemelt szerepe: Az informatikát továbbra is úgy kell oktatnunk, hogy a 12. évfolyam végén ECDL-vizsgát tehessenek tanulóink. Ehhez biztosítjuk a számítógépek használatát és a kellő időtartamú gyakorlatot. Az ECDL vizsgalehetőségekről a tanulókat és a szülőket is rendszeresen tájékoztatjuk. (Sikeresen megújítottuk alkalmazási lehetőségét.) Gérus Béla igh. 12

13 Szemléltetés a tanórán: A tankönyvek egyre színesebbek, alkalmazkodnak a kompetenciaalapú oktatáshoz. Közismereti tárgyak esetén sem nehézkesek már a számítógépes órák, hiszen az aktív táblák lehetőséget biztosítanak a legkorszerűbb módszerek alkalmazására. Továbbra is célszerű viszont a házi feladatoknál kihasználni, hogy egyre több tanulónak van otthon számítógépe. A tantermekben elhelyezett interaktív táblákat használjuk, s ez által szaktantermi osztályok kialakítása kezdődött el. A naplóban továbbra is jelezni kell zöld színnel az eszköz használatát (IKT). A szertárak fogalmát is igyekszünk újragondolni ebben a tanévben, s ezt is bevonni az innovációba. A közgazdasági képzéshez nagy segítséget nyújt a taniroda. A taniroda az elméleti képzéshez kapcsolódva a gyakorlati képzést szolgálja életszerűen. A természettudományos és egyéb szaktantermek kialakítására törekszünk, hogy ez által is színesebbé váljon a tanóra, és jobban motiváljon a tanár. Ezt segíti majd a szakmai hét, ahol az egyes szakok a látogatók számára teszik ismertté napi tevékenységüket. Anyanyelvi és érzelmi nevelés: valamennyi pedagógus Fontosnak tartjuk az érzelmi nevelést, arra kell törekednünk, hogy minél több pozitív érzelmi hatás érje a tanulókat. Az irodalom órák és a tanórán kívüli rendezvények különösen fontosak, de minden órán meg kell találnunk a lehetőséget az emberi kapcsolatok árnyaltságának érzékeltetésére. Az irodalmi művek segítségével kiemelhetjük az emberi kapcsolatok, az érzelmek fontosságát, árnyaltságát. Közben a beszédkészség és kultúra fejlesztése is fontos. Figyelmet kell fordatanunk a tanulók szókincsének bővítésére. Az anyanyelvi nevelésen kívül fontos a szakmai nyelv elsajátítása, melyben a szakmai tantárgyakat tanító tanárok lehetnek a tanulók segítségére. Az idegen nyelv tanításának hatékonyságát erősíti a biztos anyanyelvi tudás. Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulójának alkalmából meghirdetjük iskolai esszépályázatunkat Gárdonyi és a magyar nyelv címmel. Szövegértési versenyt rendezünk középiskolásoknak a 8. osztályosok bevonásával. Új és hagyományos helyi, megyei és országos versenyekbe is bekapcsolódunk (pl. Nemzeti forradalmi szavalóverseny, Tompa-, Tollas-szavalóverseny, Diamond kompetenciára épülő műveltségi verseny, helyesírási versenyek stb.). valamennyi pedagógus, magyar munkaközösség A követelményszint egységessé és világossá tétele: A kollégák munkaközösségen belül kidolgozták az adott tantárgyra vonatkozó követelményeket (mikor, milyen dolgozatok íratására kerül sor, az egyes osztályzatok milyen súllyal szerepelnek a félévi illetve év végi osztályzat kialakításakor). Természetesen ezt ismertetni kell a tanulókkal, és a szülőkkel. Célszerű leíratni a füzetbe és aláíratni a szülőkkel is. Illetve az osztályfőnökök szánjanak rá időt a szülői értekezleten. 13

14 Ajánlott a munkaközösség által meghatározott időpontban egységes felmérő dolgozatokat íratni és az eredményeket elemezni, a megelőző dolgozatok eredményével összevetni. A követelmények egyeztetésének határideje: augusztus 31. munkaközösség vezetők Az egységes dolgozatok íratásának határideje és felelősei: a munkaközösségi munkatervekben kerültek meghatározásra. Fokozatos követelményszint emelés a 9. évfolyamon: A hiányzásokat csökkentésére törekvés szerint az előre bejelentett dolgozatokról (csak arról az óráról vagy napról) hiányzók a következő órán írnak, esetleg nehezebb anyagból felelnek. Az iskolaváltás egyre komolyabb problémát jelent a kilencedik évfolyamosok számára. Köztudott, hogy a tanulók az általános iskolai eredményeik alapján kerülnek be az iskolába. Tudjuk, hogy meglehetősen heterogén tudással érkeznek tanulóink. Minden kollégának figyelmet kell fordítani arra, hogy a tanulók számára az iskolaváltás minél zökkenő-mentesebb legyen. A követelményt fokozatosan emeljük, s a már jelzett csoportbontással segítjük a felzárkózást. Szánjunk időt arra, hogy bemutassuk, hogyan célszerű az új a tananyaggal megbirkózni. Tudatosítsuk a tanulókban, hogy meddig tart a türelmi időszak. Igyekezzünk minden jó teljesítményt pozitívan értékelni. szeptember 17. szaktanárok, munkaközösség vezetők VII. tanulók munkájának rendszeres, tervszerű ellenőrzése és értékelése Az intézmény ellenőrzési rendszerének egyik alappillére a tanulók tanulmányi munkájának rendszeres értékelése. Minden pedagógusnak arra kell törekednie, hogy a tanulók, valamint a szülők an értesüljenek a tanulmányi előmenetelről, az eredményekről és hiányosságokról. Ehhez arra van szükség, hogy az osztályzatok időben megszülessenek és bekerüljenek a naplóba. A tanév során ez kissé megterheli a szaktanári és osztályfőnöki munkát, de ahhoz, hogy a későbbiekben a munka zökkenőmentes lehessen, egymás mellett használjuk az E-naplót és a papíralapú hagyományost. Az osztályfőnökök ellenőrizzék a jegyek számát és hiányuk esetén jelezzék a szaktanárnak, eredménytelenség esetén a Vezetőség felé. Az iskolavezetés is rendszeresen ellenőrzi a napolókat. Továbbra is jegyzőkönyv készül a hiányosságokról. szaktanárok, gyakorlatvezetők. Az ellenőrzésért felelősek: osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek Ellenőrzési határidő: kéthavonta, a követő hónap első hetében A tanulók munkájának és tudásának ellenőrzésénél és értékelésénél törekedni kell a változatos módszerek alkalmazására. szaktanárok, gyakorlatvezetők 14

15 Szükség van a kollégiumi nevelőkkel való fokozott kapcsolattartásra, a kollégista tanulók eredményeinek és esetleges hiányzásainak jelzésére. Szokatlan módon szervezzük az idén a kollégium életét, de a szakkörök, tehetséggondozó programok és az alacsony tanulói létszám lehetővé teszi tanulóink számára a minél jobb eredmény elérését. szaktanárok, osztályfőnökök, kollégiumi nevelők A késések és hiányzások csökkentésével, sőt kapu felszerelésével is növelhető az oktatás hatékonysága! VIII. A kétszintű érettségire való felkészülés A 10. évfolyamosok: A pedagógiai programban meghatározásra kerültek, hogy mely tantárgyakból vállalja az iskola az emelt szintű érettségire való felkészítést. A tanulókat a szaktanárok és az osztályfőnökök tájékoztatják a tudnivalókról. Januárban a munkaközösségek eldöntik, hogy a következő tanévben kik tartják az emelt szintű előkészítőket. Februárban összevont szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket a jelentkezés módjáról, és a meghirdetendő előkészítőkről. A jelentkezéseket írásban szülői aláírással kell leadni az osztályfőnököknek a megadott határidőig (május 20.). Amennyiben egy adott tantárgyból nincs elegendő számú jelentkező (minimálisan 8 fő), fel kell venni a kapcsolatot a környező középiskolákkal. a törvényi előírás szerint Harsányiné Kovács Marianna A évfolyamosok: A tanulók körében várhatóan nagyobb lesz az érdeklődés az emelt szintű érettségi vizsgára előkészítő foglalkozások iránt, hiszen szükséges a vizsga a felvételi pontszám megszerzéséhez. Az emelt szintű csoportok órái külön kerülnek megszervezésre, órarendben rögzítve, és lehetőleg sávban. A félévi és év végi osztályzatok kialakításakor a kollégák konzultáljanak a tanulók előmeneteléről. Várhatóan a következő tantárgyakból indul emelt szintű előkészítő: 12. évfolyam: magyar, angol, matematika, fizika, informatika, közgazdaságtan, elektronika elektrotechnika szakmacsoportos alapozó ismeretek, történelem 11. évfolyam: magyar, angol, informatika, történelem, matematika A pontos óraszám adminisztráció érdekében a szaktanárok jelöljék a napló osztályozó részében, a tantárgy megnevezésénél, hogy melyik tanuló jár emelt szintű előkészítőre! 15

16 IX. Szakmai mérések, ellenőrzések Országos mérések: Az Oktatási Hivatal erre a tanévre is tervez országos mérést a matematikai és anyanyelvi alapkészségek fejlődésének vizsgálatára a 4., 6., 8., és a 10. évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A mérés napja tanítási nap, további kötelező óra ezen évfolyamok számára nem szervezhető. A mérés ideje: május 28. szerda A szervezésért felel: Győri Ágnes igazgatóhelyettes A méréshez szükséges adatok továbbítása az OH-nak november vége Győri Ágnes igazgatóhelyettes 10. évfolyamos osztályfőnökök X. Az iskola rendjének és fegyelmének biztosítása a) Kiemelt gondot kell fordítani a tanórák és gyakorlatok védelmére, a pontos órakezdésre és befejezésre. A tanórák és gyakorlatok rendjét zavaró tanulókkal szemben felelősségre vonást kell alkalmazni. Nehezíti a dolgunkat, hogy az iskola környezetében fél perces járásra új vendéglátóipari-egységek, dohányboltok létesültek, vagy épülnek s az iskolaudvar változatlanul nyitott. Igaz ígéretet kaptunk kétlépcsős megoldásra, mely szerint októberig kapunk lesz, s a következő évben kerítésünk is. b) A kollégák munkafegyelmére is figyelmet kell fordítanunk. A pontos órakezdés, befejezés, a tananyag megfelelő leadása számukra is elengedhetetlen. Segíti ezt a munkát, hogy tanár adott helyen felkészülten tudja várni a vándorló tanítványokat, annál is inkább, mivel ettől a tanévtől munkaidő alatt dohányzásra nincs lehetőség. (etikai kódex). Ez a pozitív lépés egy lépést jelent az ökoiskola cím eléréséért. Ellenőrzésért felelősök: Igazgató, Igazgatóhelyettesek A tanulók késésének csökkentése érdekében a kollégák rendszeresen vezessék a késés perceit a naplóban. A késések összeadódnak és igazolatlan óra jár érte. A tanulót óráról kizárni semmilyen indokkal nem lehet. A későn érkezett tanulóktól el kell várni, hogy ne zavarják a tanórát. Kivételt jelent a rendkívüli helyzet. szaktanárok, osztályfőnökök Rendkívül fontos feladat az iskolába járás felelősségének emelése. Ha a tanuló többször hiányzik, feltétlenül keresni kell a szülővel a kapcsolatot. Célszerű alkalmanként az orvosi igazolásokra rákérdezni. Orvosi igazolás - a könnyű hamisítás miatt - csak az ellenőrző helyett bevezetésre kerülő diáknaptárban fogadható el! A 11. és 12. évfolyamosok körében tudatosítsuk a tanulókban és a szülőkben, hogy az elfoglaltságokat délutánra szervezzék. Ne felejtsék el az osztályfőnökök, hogy tanköteles tanulók esetében egyetlen igazolatlan óra után is értesíteni kell a szülőt. Akkor is fel kell venni a szülővel a kapcsolatot, ha a tanuló nem tudja a hiányzását követő osztályfőnöki órán igazolni a mulasztását. 16

17 Az adott tanévben igazolatlanul ötvenedik kötelező tanórai fogalakozás után az Igazgató jelzése alapján a gyermeknek a lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes település jegyzője, gyámhatóságként eljárva elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a bevezetett iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését! Szükséges a szülők meggyőzése, hogy az ő érdekük is az, hogy a gyerek rendesen járjon iskolába. osztályfőnökök A szándékos károkozókkal szemben szigorú fegyelmi és kártérítési felelősségre vonást kell alkalmazni. Óraközi szünetekben fontos szerepe van a tanári ügyeletnek, amelyet a nevelőtestület által kialakított módon, megerősített létszámmal látunk el. Folyamatos jelenléttel reméljük sikerül elkerülni a rongálásokat. valamennyi pedagógus A tanulóktól elvárjuk a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartását. A tanulók aláírásukkal bizonyítsák, hogy tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesültek. Igazgató, szaktanárok, gyakorlatvezetők Az iskolában és a diákotthonban is biztosítani kell a személyi tulajdon védelmét. Különösen a testnevelés órákon fontos felhívni a tanulók figyelmét, hogy zárják az öltözőket. Az iskola nem tud felelősséget vállalni a tanulók értékeiért. A szülői értekezleten fel kell hívni a szülők figyelmét, hogy ne engedjenek az iskolába ékszereket, nagyobb összegű pénzt, mobiltelefont hozni. A vétkesekkel szembeni eljárási rendet ismertetni kell a tanulókkal. Az osztályfőnökök körültekintően jelöljék ki az osztály gazdaságfelelősét, lehetőség szerint az anyagi ügyeket ne bízzák kollégista tanulóra. szeptember 17. Igazgató, osztályfőnökök A fentiek betartása és betartatása érdekében mind a két oktatási épületben meg kell szervezni a tanári és tanulói ügyeletet. Az ügyeletes kollégák az A épület 1-2 emeletén illetve a kollégium földszintjén és első emeletén tartanak ügyeletet a tanórák megkezdése előtt, illetve az óraközi szünetekben. Munkájukat 2 fő diákügyeletes segíti, akik az A épületben (a főbejárat melletti portánál) helyezkednek el. szeptember 6. illetve an Gérus Béla igazgatóhelyettes A épület Harsányiné Kovács Marianna, igazgatóhelyettes Diákotthon A tanórákon és az ügyeletet ellátó tanulóktól következetesen meg kell követelnünk a kulturált magatartást és a társas érintkezés szabályainak betartását. Konkréttá kell tenni, hogy egyegy helyzetben milyen viselkedést várunk el, milyen szóhasználattal. Segítsük tanulóinkat egy kis illemtár elkészítésével. Iskolánkban a hagyományos köszönési forma mellett törekedjünk tanulóinkkal elfogadtatni az Áldás, békesség reformátusköszöntési formát. 17

18 szaktanárok, osztályfőnökök XI. Tanórán kívüli munka A) Differenciált foglalkozások: Mivel a tanulók összetétele meglehetősen heterogén, a csoportbontáson felül a tanórán kívüli differenciált foglalkozás is fontos eszköz a tanulók foglalkoztatására. A munkaközösségek gyűjtsék ki, hogy milyen felzárkóztató és/vagy tehetséggondozó foglalkozások szervezésére kerül sor hetente, s ezek összesítése után tekintsék át az esetleges ütközések elkerülése érdekében. Ezek időpontját és helyét a tanári szobában ki kell függeszteni. Az órák vezetése a szokásos módon a foglalkoztatási naplókban történik A differenciált foglalkozások időpontjainak meghatározása: szeptember 15. szaktanárok, munkaközösség vezetők, Harsányiné Kovács Marianna igazgatóhelyettes Szinte valamennyi munkaközösség tervében jelen vannak versenyek. Az eredményes versenyzésre való készülés tere a tanórán kívüli foglalkozás. B) Tanulmányi versenyek: A versenykiírásoknak megfelelően meg kell szervezni a tanulmányi, szakmai tanulmányi, kulturális és műveltségi versenyeket. Az OKM által finanszírozott versenyek elsődlegesen támogatottak. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek További lehetőségek, mely szerint, ha van jelentkező, nem kellene lemondanunk az alábbi versenyekről sem Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny, Arany Dániel Matematika Verseny, Gordiusz Matematika tesztverseny, Curie Környezetvédelmi Emlékverseny, Curie Kémia verseny, Dr. Árokszállási Zoltán Biológia. Környezetvédelmi Verseny, Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny, Nemes Tihamér Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, Irinyi János országos Középiskolai Kémiaverseny, Középiskolások Mit ránk hagytak a századok,európa-állampolgári vetélkedő, Polgár az európai demokráciában országos tanulmányi verseny, Oxford University Press, Zipernoén wsky Nyelvi Verseny, A Víz Világnapja környezetvédelmi verseny, SZAKE országos szervezésű versenye: Örökségünk 48, Európa, Magyarország az én hazám. A közismereti tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint kulturális és műveltségi versenyek 18

19 szervezéséért felelős: Harsányiné Kovács Marianna Igazgatóhelyettes Hagyományainkhoz híven szerepelni szeretnénk a különböző szakmai tanulmányi versenyeken (OSZTV; Kalmár László Országos Számítástechnikai Alkalmazói Verseny; Megyei Számítástechnikai Alkalmazói Verseny, Bede Lajos Matematika verseny, Törő Gábor Fizikaverseny, a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola környezetvédelmi vetélkedője). Ezeken a versenyeken tanulóink nagyobb eséllyel indulhatnak, így az IDÖK és az iskolai SZMK is támogatja. munkaközösség vezetők, szaktanárok, Gérus Béla Igazgatóhelyettes Házi versenyek szervezésével döntjük el, kik képviseljék intézményünket a kiemelt versenyeken. munkaközösség vezetők, szaktanárok C) Tanulmányi és osztálykirándulások, üzemlátogatások Körültekintő szervezőmunkával arra kell törekedni, hogy tanulóink üzemlátogatás keretei között megismerkedhessenek a környező termelő egységekkel. Az ökoiskola eléréséért szükséges megtervezni a tanulmányi versenyeket, üzemlátogatásokat. (Csak a tanmenetben tervezett üzemlátogatások engedélyezhetők.) Gérus Béla Igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők, Az osztálykirándulásokat az osztályközösségek bevonásával gondosan kell tervezni. Minden esetben ki kell kérni a szülők véleményét. A szervezésnél arra kell törekedni, hogy a költségkímélő programok kerüljenek előtérbe. Az osztálykirándulások költségeit a szülőknek kell viselniük. Az osztálykirándulások nem kötelezőek. Az itthon maradó tanulók foglalkoztatását a párhuzamos osztályokban történő elhelyezéssel kell megoldani. Az előzetes programra - a várható költségeket is feltüntetve - az indulás előtt 90 nappal kell engedélyt kérni. A pontos program egyezetésére az indulás előtt 30 nappal kerül sor. Az osztálykirándulások csak két napos időtartamra szervezhetők, lehetőleg az érettségi szünet idejére, mert a tanítási napoknak meg kell lenniük. an osztályfőnökök, Igazgató Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése érdekében kapcsolatépítéssel bővítjük a lehetőségeinket. Pályázat révén új területek megismeréséhez az osztálykirándulás szervezésének metodikája érvényes. an osztályfőnökök, Igazgató 19

20 D) munkaközösségek programjaiból A munkaközösségek részére a G meghajtón egy-egy mappa készül, ahová a munkaközösségek feltöltenek minden olyan anyagot, ami a működésükkel kapcsolatban felmerül. Ez felfogható egy munkaközösségi portfoliónak is. Ezekből áll majd össze az iskola arculata. Elektrotechnika- fizika A fizikaszertár egy személyi felelőshöz rendelését Eszközkészletének felújítását, karbantartását a heti 6 óra A nyílt napokon és iskolai bemutató órákon a kollégák (Bencsik Ferenc, Horváth Tibor, Kántor Gyula, Kiss László, Pócsi Lajos) 2-2 bemutató óra elvégzését vállalják. A tantermek díszítése Kapcsolattartás az általános iskolákkal, diákokkal, szüleikkel Kiemelt feladat, hagyományteremtés lesz Létrehozzuk (meghirdetjük) a 2013/2014. tanévtől hagyományteremtő jelleggel a Sas Elemér Fizika Kísérletversenyt a 7-8. osztályos általános iskolásoknak, valamint a évfolyamos szakközépiskolásoknak. A verseny kiírását Kiss László végzi el. Kiemelten kezeljük a tanulási nehézséggel küzdő tanulókat január WorldSkills mechatronika válogatóverseny a FESTO rendezésében január OSZTV és OKTV versenyek válogatói február-március Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak válogató versenye (SZÉTV) március 19, vagy 20 Sas Elemér Fizika Kísérletverseny 7-8. (ált. isk.) és (közép isk.) évfolyamnak április Tudományos Diákköri Verseny Fizika szekció Nyíregyházi Főiskola május Bródy Fizika Kísérletverseny Nyíregyházi Főiskola Humán 1 A házi és más szintű versenyekről a felelősek készítenek rövid ismertetést, tájékoztatást, lehetőleg képekkel, amelyeket feltöltenek az iskola honlapjára, illetve a munkaközösség fiókjába. A pedagógiai program és a helyi tanterv, munkaterv megvalósítására törekszünk. Igyekszünk az érzelmi nevelés terültén, az érzelmek kulturált kifejezésének elsajátíttatására, az erkölcsi nevelés területén a szép, az igazság, az erkölcsösség felismerésére a szövegek értő, értelmező olvasása segítségével. Miskolc Ifjú Szónoka, szónokverseny (Miskolc) Az Implom József helyesírási verseny iskolai fordulójának lebonyolítása. Miskolci Egyetem Bölcsész Alapítvány pályázata, On-line verseny 20

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember

Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/2013. augusztus. szeptember Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2012/20 Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján. augusztus 28-29-30. 30. 31.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014 Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok találhatók ebben a menüpontban A pedagógusok iskolai

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2015. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben