BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Szakkollégiumi Konferenciakötet. Az I. Szakkollégiumi Félévzáró Konferencián elhangzott elôadások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Szakkollégiumi Konferenciakötet. Az I. Szakkollégiumi Félévzáró Konferencián elhangzott elôadások"

Átírás

1 BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Szakkollégiumi Konferenciakötet Az I. Szakkollégiumi Félévzáró Konferencián elhangzott elôadások

2 TÁMOP-4.2.2/B-10/ Komplex tehetséggondozás a BGF-en címû európai uniós támogatású projekt keretében készült. Kiadó: Budapesti Gazdasági Fôiskola Budapest, 2013 ISBN

3 TARTALOMJEGYZÉK Medvéné dr. Szabad Katalin: BGF felvételi eredmények a radikális létszámcsökkentés tükrében...5 Dr. Engelberth István: Folyamatosan változó világunk sportföldrajzi összefüggései (a londoni olimpia után)...17 Ferenczi Borbála: Javaslatok az orvosok hálapénzzel kapcsolatos attitûdjének vizsgálatához...23 Ilyés Tamás: Az európai integráció hatása a magyar gazdasági növekedésre...31 Kántor Adrienn: MFF : Intelligens és inkluzív növekedés...36 Lovasné Avató Judit: A lengyel Gyula Szakkollégium: Mi lesz veled, emberke?...42 Lôrincz Andrea: Szakkollégium a könyvtárban, könyvtár a szakkollégiumban...45 Dr. Mudriczki Judit, PhD: A közösségi média szerep e a brit gépjármû-biztosítási piacon: esettanulmány a 2009-es Compare The Meerkat reklámkampány sikerérô...49 Mike Éva: Gyógyvíz alapú biokozmetikum, mint magyar sikertermék?!...55 Mudra Ágnes: A civil szféra kapcsolatainak fejlôdése...62 Dr. Szekeres Diána: Hallgatói ösztöndíjszerzôdés, mint új elem a magyar felsôoktatásban...70 Dr. Zsubrinszky Zsuzsanna, PhD: A kreativitás vizsgálata BGF-es hallgatók körében

4

5 MEDVÉNÉ DR. SZABAD KATALIN Oktatási és szolgáltatási rektorhelyettes BGF Rektorátus BGF FELVÉTELI EREDMÉNYEK A RADIKÁLIS ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS LÉTSZÁMCSÖKKENÉS TÜKRÉBEN (a július általános felvételi eljárás adatainak elemzése) A BGF az utóbbi években kifejezetten jónak tekinthetô felvételi eredményeket ért el az összes felvett hallgatók számát tekintve, így az ország legnépszerûbb és legkeresettebb fôiskolájának tekinthetô. A korábban is jellemzô kisebb volumenû oktatáspolitikai változásokhoz az intézmény sikeresen alkal - mazkodott, azonban januárban drasztikusan csökkent a gazdaságtudományi képzési területen az állami ösztöndíjas létszámkeret (a évi fôs országos keret 250 fôre csökkenet, ebbôl 75 fôt kapott a BGF). Így a jelen tanulmány arra keresi a választ, hogyan tudott a BGF ezen új helyzetre reagálni, milyen eredményt értünk el a évi általános (júliusi) felvételi során. 1. BGF az országos felvételi számok tükrében A BGF, mint az ország legnagyobb fôiskolája az országos ranglistán a felvett összes hallgatói létszám alapján az elôkelô 5. helyezést érte el a korábbi években, sajnos azonban a jelentôsen megváltozott állami ösztöndíjas létszámkeret elosztása miatt a 6. helyet sikerült júliusban elérni. A fôiskolákat tekintve még mindig elôkelônek tekinthetô a 6. helyünk, hiszen az EKF (Eszterházy Károly Fôiskola) csak a 17. a rangsorban, Szolnokra 421 fô nyert felvételt, mely a 26. helyet jelenti. A felvett összes hallgatói létszámcsökkenés országos szinten 18,6%-volt, ehhez nagyon közeli érték a BGF esetén a 18,2%-os csökkenés (1. táblázat). 1. táblázat Az intézményekbe felvett összes hallgató létszám (2012. júliusi adatok alapján, felvettek létszáma összesen) Sorszám Intézmény neve Felvettek Felvettek Felvettek Felvettek létszáma létszáma létszámkülönbözete számának összesen összesen (2012A-2011A) változása (%) (2012A) (2011A) 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem ,5 2. Szegedi Tudományegyetem ,6 3. Debreceni Egyetem ,7 4. Pécsi Tudományegyetem ,1 5. Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ,7 6. Budapesti Gazdasági Fôiskola ,2 7. Budapesti Corvinus Egyetem* ,5 8. Óbudai Egyetem ,5 9. Szent István Egyetem Széchenyi István Egyetem ,1 11. Nyugat-magyarországi Egyetem ,4 12. Semmelweis Egyetem ,5 13. Miskolci Egyetem ,9 14. Pázmány Péter Katolikus Egyetem ,1 15. Pannon Egyetem ,1 16. Nemzeti Közszolgálati Egyetem**** ,5 17. Eszterházy Károly Fôiskola ,1 18. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fôiskola ,5 *A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 2011A felvett adatai nem tartalmazzák a BCE-KIK felvett adatait (835 fô), ami 2012-ben már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Karaként jelenik meg. **A Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) 2011A eljárásban KTIF intézményként jelent meg. ***Az Edutus Fôiskola (EDUTUS) 2011A eljárásban MÜTF és HJF intézményekként jelentek meg, a 2011A eljárás felvett adatai a két intézmény (MÜTF: 663 fô; HJF: 125 fô) felvett adatait együttesen tartalmazzák. **** A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2011A eljárásban RTF és ZMNE intézményekként, valamint a BCE részeként BCE-KIK jelentek meg, a 2011A eljárás felvett adatai a két intézmény (RTF: 540 fô; ZMNE: 879 fô) és a BCE-KIK (835 fô) felvett adatait együttesen tartalmazzák. 5

6 6 Sorszám Intézmény neve Felvettek Felvettek Felvettek Felvettek létszáma létszáma létszámkülönbözete számának összesen összesen (2012A-2011A) változása (%) (2012A) (2011A) 19. Károli Gáspár Református Egyetem ,4 20. Nyíregyházi Fôiskola ,6 21. Kecskeméti Fôiskola ,5 22. Kaposvári Egyetem ,8 23. Kodolányi János Fôiskola ,2 24. Dunaújvárosi Fôiskola ,7 25. Károly Róbert Fôiskola ,1 26. Szolnoki Fôiskola ,7 27. Edutus Fôiskola*** ,2 28. Zsigmond Király Fôiskola Apor Vilmos Katolikus Fôiskola Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem ,3 31. Általános Vállalkozási Fôiskola ,3 32. Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Gábor Dénes Fôiskola ,3 34. Eötvös József Fôiskola ,4 35. Tomori Pál Fôiskola ,6 36. Magyar Képzômûvészeti Egyetem ,6 37. Wekerle Sándor Üzleti Fôiskola ,8 38. Debreceni Református Hittudományi Egyetem** ,9 39. Magyar Táncmûvészeti Fôiskola ,8 40. Mozgássérültek Petô András Nevelôképzô és Nevelôintézete ,3 41. Wesley János Lelkészképzô Fôiskola ,3 42. IBS Nemzetközi Üzleti Fôiskola ,5 43. Színház- és Filmmûvészeti Egyetem ,9 44. Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem ,6 45. Veszprémi Érseki Hittudományi Fôiskola ,1 46. Közép-európai Egyetem Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fôiskola ,3 48. Budapest Kortárstánc Fôiskola ,3 49. Gál Ferenc Hittudományi Fôiskola Összesen ,6 Forrás: Ha megvizsgáljuk az összes felvett hallgatói létszámváltozásokat százalékos arányban, akkor látható, hogy az alacsony létszámok könnyen növelhetôk, meglepetésnek tekinthetô, hogy a kormányzat törekvése ellenére (bezárás, feldarabolás stb.) a BCE-n 6,5%-kal nôtt a létszám, 12 intézmény esetén a felvett hallgatói létszámnövekedés összesen 560 fô volt, 37 intézmény esetén összesen fôvel (26,6%) csökkent a felvett hallgatói létszám. Új képzések akkreditálásával és meghirdetésével törekedtünk arra, hogy a képzési kínálatot a munkaerô-piaci igényeknek megfelelôen bôvítsük, mely eredményeként 2012 szeptemberében elôször indulnak az alábbi képzések: 1. FSZ: web programozó (KVIK). 2. Alapképzések: andragógia (KVIK), közszolgálati (GKZ), nemzetközi tanulmányok (KKK). 3. Mesterképzések: nemzetközi gazdálkodás angol nyelvû képzés (KKK). *A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 2011A felvett adatai nem tartalmazzák a BCE-KIK felvett adatait (835 fô), ami 2012-ben már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Karaként jelenik meg. **A Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) 2011A eljárásban KTIF intézményként jelent meg. ***Az Edutus Fôiskola (EDUTUS) 2011A eljárásban MÜTF és HJF intézményekként jelentek meg, a 2011A eljárás felvett adatai a két intézmény (MÜTF: 663 fô; HJF: 125 fô) felvett adatait együttesen tartalmazzák. **** A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2011A eljárásban RTF és ZMNE intézményekként, valamint a BCE részeként BCE-KIK jelentek meg, a 2011A eljárás felvett adatai a két intézmény (RTF: 540 fô; ZMNE: 879 fô) és a BCE-KIK (835 fô) felvett adatait együttesen tartalmazzák.

7 4. Székhelyen kívüli képzések Székelyudvarhely (KVIK) és Kolozsvár (KKK) mellett, Nyitra turizmus-vendéglátás levelezô alapszak várhatóan februárban indul. Összességében a BGF-re jelentkezôk számos képzés közül választhattak (2. táblázat), melyek közül 62 indult (valamennyire pótfelvételit is hirdettünk). 2. táblázat A BGF képzési kínálata a 2012/2013. tanévben Szeptemberben induló képzések száma Képzôhely FSZ Alapképzés Mesterképzés Összesen Nappali Levelezô Nappali Levelezô Távoktatás Nappali Levelezô GKZ KKK KVIK PSZF-SA PSZK-BP BGF összesen Az alap-, és mester képzések számánál külön vettük figyelembe a magyar, valamint az idegen nyelvû kép zéseket. Az alapképzésen összesen 6 (angol négyféle, egy francia, egy német), és mesterképzésen egy angol képzés indul. Sajnálatos módon a salgótarjáni intézetben egyetlen képzés sem indul 2012 szeptemberében. A legszélesebb képzési kínálattal az FSZ esetén rendelkezünk (21 féle képzés), továbbá a gazdaságtudományok területen valamennyi képzés indul 2012 szeptemberében, és újdonság az andragógia, a közszolgálati, a nemzetközi tanulmányok alapképzés, valamint a nemzetközi gazdálkodás angol nyelvû mesterképzés. A 2011-ben indított gazdaságinformatikus szak meghirdetése jelentôs állami ösztöndíjas létszámkeretet biztosított 2012-ben is, továbbá a székhelyen kívüli képzések esetén a pótfelvételi eljárás során kerülnek meghatározásra a felvett hallgatói létszámok (lásd Kolozsvár és Székelyudvarhely, ahol 2011-ben indítottunk alapképzéseket államilag támogatott létszám biztosításával, valamint 2013 januárjában várhatóan Nyitrán is indul a képzés). A fenti táblázat nem tartalmazza a februárban meghirdetett képzéseket, továbbá azokat sem, melyeket elegendô számú jelentkezô hiánya miatt nem tudunk indítani szeptemberben (ide elsôsorban FSZ, valamint Salgótarjánban meghirdetett képzések tartoznak). Még augusztus 10-ig lehetett jelentkezni a BGF-re a pótfelvételi eljárás keretében meghirdetett 62 képzésre. 3. táblázat A felvett hallgatók országos Top 20 adatai intézményenként (2012. július 24-i állapot szerint) Helyezés Int. kód Intézmény név Felvettek Össz. [AO]N Mesterképzés Állami 1. ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem SZTE Szegedi Tudományegyetem DE Debreceni Egyetem PTE Pécsi Tudományegyetem BME Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BGF Budapesti Gazdasági Fôiskola BCE Budapesti Corvinus Egyetem OE Óbudai Egyetem SZIE Szent István Egyetem SZE Széchenyi István Egyetem NYME Nyugat-magyarországi Egyetem SE Semmelweis Egyetem ME Miskolci Egyetem PPKE Pázmány Péter Katolikus Egyetem

8 Helyezés Int. kód Intézmény név Felvettek Össz. [AO]N Mesterképzés Állami 15. PE Pannon Egyetem NKE Nemzeti Közszolgálati Egyetem EKF Eszterházy Károly Fôiskola BKF Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fôiskola KRE Károli Gáspár Református Egyetem NYF Nyíregyházi Fôiskola A korábbi években a BGF nem csupán az összes hallgatói számát tekintve állt országosan az 5. helyen, hanem a felvettek számát vizsgálva is! Ezen a területen is egy hellyel hátrébb kerültünk 2012-ben, de így is rangos egyetemeket elôzünk meg (pl. BCE, OE, SZIE stb.), és az utánunk következô fôiskola a 17. EKF (lásd részletesen 3. táblázat). A évi felvételi eljárás során összesen 56 intézménybe jelentkezhettek a hallgatók, melyek közül 6 intézményben egyáltalán nem indult képzés ben 49 intézménybe jelentkezhettek a hallgatók, melyek közül két helyen egyáltalán nem indult képzés (Gál Ferenc Hittudományi Fôiskola és BGF Salgótarján, forrás: felvi.hu friss statisztikák). A BGF nem csupán intézményi szinten ért el országos viszonylatban a drasztikusan megváltozott körülményekhez viszonyítottan - jó eredményt, hanem a budapesti karok is a TOP 10-ben találhatók, évben 1. helyen a PSZK-BP, 5. helyen a KVIK és 7. helyen a KKK volt található a karonként felvettek számát tekintve. A változást az júliusi adatok szerint az 4. táblázat tartalmazza. 4. táblázat A felvettek adatai karok szerint (országos TOP 20 rangsor a július 24-i állapot szerint) Helyezés Kar kód Kar neve Felvettek Állami ösztöndíjas létszáma képzésre felvettek összesen létszáma összesen 1. ELTE-BTK Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar SZE-MTK Széchenyi István Egyetem Mûszaki Tudományi Kar SZTE-TTIK Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar BCE-GTK Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar ELTE-TTK Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar BGF-PSZK-BP Budapesti Gazdasági Fôiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest BGF-KVIK Budapesti Gazdasági Fôiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar BGF-KKK Budapesti Gazdasági Fôiskola Külkereskedelmi Kar BME-VIK Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar ELTE-PPK Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar SZTE-BTK Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar KRE-BTK Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar PTE-BTK Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar SE-ETK Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar BME-GTK Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar SZTE-JGYPK Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Kar OE-KVK Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar ELTE-ÁJK Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar PPKE-BTK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar DE-BTK Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar SZF Szolnoki Fôiskola BGF-GKZ Budapesti Gazdasági Fôiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Forrás: 8

9 A fenti táblázat a karonként felvettek összesen országos adatok alapján készült (csökkenô sorrend szerint), az elsô tízben a BGF 3 budapesti kara található, továbbá 2011-ben 125. volt a listán a GKZ, 2012-ben 136. lett és 152. volt 2011-ben PSZK Salgótarján, ahol szeptemberben már nem indul új képzés. Az országos felvi adatok alapján megállapítható, hogy a budapesti karok esetén összességében drasztikus csökkenés nem következett be, az intézményi szintû visszaesés (18,2%) azonos az országos áltaggal (18,6%). 2. Az alapképzések országos és fôiskolai adatainak elemzése A TOP 20 listán található alapképzési szakból 8 indult a BGF-en (5. táblázat), ezen szakokra a felvett nappali munkarendû teljes hallgatóink száma összesen fô. Változott a toplista évhez viszonyítottan, mivel a dobogóra a gépészmérnök alapszak került, a tavalyihoz hasonlóan azonban a turizmus-vendéglátás, valamint a gazdálkodás és menedzsment foglalja el a 2., illetve a 4. helyet. A BGF 8 szakja az országos top listán szerepel (tavaly 6 szakunk volt a 20 TOP listán), melyek közül kiemelt szerepû a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, valamint a turizmus-vendéglátás alapszakjaink, hiszen 10 felvett hallgatóból 4 a BGF-re került be. Magas ez az arány a kereskedelem és marketing szak (34,41%), valamint a gazdaságinformatikus szak esetén is (23,32%). 5. táblázat Alap- és egységes, osztatlan szakok, nappali munkarendû felvett hallgatók szakonként, 2012 (az elsô húsz alapszak) (minden finanszírozási forma) Helyezés Szak neve Felvettek száma BGF-re felvettek fô % 1. gépészmérnöki turizmus-vendéglátás ,15 3. mérnökinformatikus gazdálkodási és menedzsment ,56 5. villamosmérnöki jogász ápolás és betegellátás mûszaki menedzser gazdaságinformatikus , nemzetközi gazdálkodás , általános orvos kereskedelem és marketing , pénzügy és számvitel , programtervezô informatikus kommunikáció és médiatudomány , biológia anglisztika építômérnöki nemzetközi tanulmányok , óvodapedagógus 748 Összesen ,82 (Megjegyzés: a táblázatban a felvett hallgatói létszám a magyar és az idegen nyelvû képzések összes létszám - adatát tartalmazza.) Ha csak az államilag támogatott helyre felvettek számát vizsgáljuk, akkor kristálytisztán látható az okta tás - politika által preferált területek túlsúlya elsôsorban a mérnöki, informatikai és természettudományi képzési területeken. Tavaly ezen táblázat TOP 20 listájában 6 üzleti alapszakunk is volt, de 2012-ben sajnálatos módon ezen területen (75 fôtôl eltekintve) gyakorlatilag nem volt állami ösztöndíjas létszámkeretünk. Míg 2011-ben az alapszakok államilag támogatott létszámainak 50-50%-át sikerült felvenni nemzetközi gazdálkodás és turizmus-vendéglátás alapszakjainkra, 45 45%-ot pénzügy és számvitel, valamint kereskedelem és marketing szakokra, addig 2012-re ez váratlanul lenullázódott! A közszolgálati (GKZ) és a nemzetközi gazdálkodás kivételével nem kaptunk állami ösztöndíjas létszámot! 9

10 A karok közül az ELTE Bölcsészettudományi Kara vette fel a legtöbb alapszakos nappali munkarendû hallgatót; az ELTE-BTK felvett létszámát tekintve kiemelkedik a mezônybôl, mintegy 170 fôvel elôzi meg a második SZE- MTK-t, és közel 250-nel a harmadik SZTE-TTIK-t. A TOP 20-ban található a BGF három kara is (BGF-PSZK-BP, BGF-KKK, BGF-KVIK) a nappali munkarendre felvett alapképzéses hallgatók esetén (lásd 6. táblázat). Örömteli, hogy a évi eredményhez hasonlóan a TOP 20 karok országos listáján a BGF valamennyi budapesti kara elôkelô helyen van jelen, gyakorlatilag egyetlen fôiskolaként vagyunk jelen, versenytársaink egyetemi karok (6. táblázat). Ha áttekintjük a és évi képzôhelyenkénti adatokat, akkor az alábbi fôbb megállapítások tehetôk: Salgótarjánban nem indul képzés 2012 szeptemberében. GKZ esetén 69 fô a felvett létszám, a csökkenés nagyarányúnak tekinthetô és sajnálatos módon ez elôre vetíti a Salgótarján szindróma árnyékát (ha jövôre nem lesz állami ösztöndíjas hely, akkor képzések nem tudnak indulni!!!). KKK esetén minimális a visszaesés (75 fôvel csökkent a felvett létszám, ami 4,6%). KVIK esetén minimális a visszaesés (85 fôvel csökkent a felvett létszám, ami 6,1%). PSZK esetén jelentôs a visszaesés (742 fôvel csökkent a felvett létszám, ami 31,2%). 6. táblázat Alap-, valamint egységes, osztatlan szakok, nappali munkarendû képzésekre felvett hallgatók intézményenként, 2012 (az elsô húsz kar minden finanszírozási forma) Helyezés Intézmény/kar Felvettek száma 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Széchenyi István Egyetem Mûszaki Tudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Budapesti Gazdasági Fôiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Budapesti Gazdasági Fôiskola Külkereskedelmi Kar Budapesti Gazdasági Fôiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar 564 A felvett hallgatók számán túl (mennyiségi megközelítés) célszerû azt is megvizsgálni, hogy milyen felkészültségû (milyen minôségû) hallgatókat tudtunk felvenni. Az állami (rész)ösztöndíjas helyek számának drasztikus csökkenése eredményezte a felvételi minimum pontszámok radikális csökkenését (több alapszakunkon alig minimum 240 pont feletti értékek), azonban ahol volt állami ösztöndíjas létszámunk, ott növekedett a ponthatár, melynek részleteit a 7. táblázat mutatja be. 10

11 7. táblázat A 400 pont fölötti szakok a BGF-en (2011. júliusi és júliusi adatok alapján) A képzés neve Munkarend júliusi adatok júliusi adatok és finanszírozási forma Ponthatár Felvett Átlagpont Ponthatár Felvett Átlagpont létszám létszám Kommunikáció és médiatudomány ANA , ,44 Turizmus-vendéglátás ANA , Gazdálkodási és menedzsment ANA , Kereskedelem és marketing ANA , Nemzetközi gazdálkodás ANA , ,26 Pénzügy és számvitel ANA , Emberi erôforrások ANA , júliusában a fenti 7 szakon 400, illetve az afölötti pontszám volt szükséges az alapképzések államilag támogatott sikeres felvételihez, míg 2012 júliusában növekedtek az ANA pontszámok, de nagyságrendekkel kevesebb hallgató jutott be (8. táblázat). 8. táblázat A BGF-en a legmagasabb ponthatárú nappali tagozatú alapszakok és felvett létszámok (2012. júliusi adatok alapján) Megnevezés Képzôhely BGF felvételi eredmények Képzés Ponthatár Felvettek száma Nemzetközi magyar KKK ANA gazdálkodás francia KKK ANA angol KKK ANA Kommunikáció és médiatudomány KKK ANA Andragógia KVIK ANA KVIK ALA Gazdaságinformatikus PSZK ANA ben is a BCE gazdasági képzéseire lehetett bekerülni a legnehezebben - tavaly a tíz legmagasabb ponthatárt a Közgázon húzták, és idén is hasonló a helyzet, igaz, a TOP 10-be a BME és a BGF is bekerült. Míg 2011-ben a BGF-en a fenti alapképzéseken folytat tanulmányokat országosan minden 3. hallgató, sôt ez az arány még magasabb volt az emberi erôforrások, a nemzetközi gazdálkodás, valamint pénzügy és számvitel szakok estén, addig 2012-ben az alapképzésre felvett minden 4. hallgató a BGF-en kap majd diplomát (összességében a hallgatók 25,26%-a a BGF-re nyert felvételt a meghirdetett 11 alapszakunk esetén). 2. A mesterképzések országos és fôiskolai adatainak az elemzése 9. táblázat Mesterszakok, nappali munkarendû, állami ösztöndíjjal támogatott képzésekre felvett hallgatók szakonként (2012. július az elsô húsz mesterszak) Helyezés Szak neve Felvettek száma BGF-re felvettek száma fô % 1. tanár pszichológia vezetés és szervezés kommunikáció- és médiatudomány pénzügy ,97 6. nemzetközi tanulmányok ,35 11

12 Helyezés Szak neve Felvettek száma BGF-re felvettek száma fô % 7. biológus geográfus történelem közigazgatási mérnökinformatikus gépészmérnöki nemzetközi gazdaság és gazdálkodás programtervezô informatikus szerkezet-építômérnöki fordító és tolmács európai és nemzetközi igazgatás politikatudomány közgazdasági elemzô klasszikus hangszermûvész 97 Mesterképzésen a tavalyihoz hasonlóan az idén is a tanári mesterszakra került be a legtöbb leendô nappalis, a második helyen a pszichológia, míg a harmadikon a kommunikáció és médiatudomány mesterszak található. Jelentôsnek tekinthetô a 42 fôs állami ösztöndíjas létszám (az országosan felvett 15%-a), míg a pénzügy esetén ez 8,68%. Ha csak az állami ösztöndíjas képzésre felvetteket vizsgáljuk, akkor a lista harmadik helyén látunk változást - a tanár és a pszichológia mesterszak mögé a vezetés és szervezés került és a BGF arányai is kismértékben javultak (9. táblázat). Mesterképzésben a korábbi éveknek megfelelôen az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara a listavezetô, a TOP 20-at az ELTE mellett az SZTE, a BCE, a BME és a DE karai uralják. Figyelemre méltó két egyházi intézmény, a PPKE-BTK és a KRE-BTK magas mesterszakos felvett létszáma, valamint két mûvészeti egyetem, az LFZE és a MOME mesterképzésben játszott komoly szerepe is. Sajnos a BGF-en meghirdetett nappali tagozatú mesterképzések viszonylag alacsony létszámmal indultak (általában egy csoport), míg a levelezô tagozatúakból több mesterszak esetén két csoport is indulhat (10. táblázat). A BGF-re a júliusi felvételi eljárásban összesen 435 fô mester szakos hallgatót vettünk fel, ebbôl 415 fô államilag támogatott (109 fô nappali és 306 fô levelezô), valamint 20 fô költségtérítéses (ebbôl 1 fô nappali és 19 fô levelezô). Ezen túlmenôen 2011 februárjában 108 fô államilag támogatott hallgató nyert felvételt a KKK marketing szakára, valamint Kolozsvárott indult a nemzetközi tanulmányok képzés 35 fô államilag támogatott létszámmal, és a pótfelvételi során Székelyudvarhelyen mintegy további 50 fô államilag támogatott hallgató felvétele várható (jelenlegi ismereteink szerint az összes jelentkezô száma 72 fô) júliusi felvi eredmény, hogy a GZK-n 23 fôs állami ösztöndíjas pénzügy levelezô mesterképzés indul, sajnálatos módon a budapesti karok esetén kismértékû visszaesés következett be (KKK esetén 7 fô önköltséges, KVIK esetén 20 fô állami ösztöndíjas, és a PSZK esetén 14 fô állami ösztöndíjas létszám csökkenés, de 2012 februárjában 70 fô államilag támogatott hallgatót vettünk fel marketing mester szakra.). Az utóbbi két év adatait mutatja be az alábbi táblázat, az intézményi szintû csökkenés összesen 16 fô. Sajnos a nappali tanárképzés már második éve nem indult, intézményi szinten a felvett hallgatók 2/3-a levelezô és 1/3-a nappali képzésen vesz részt. 12

13 10. táblázat Mesterszakok, nappali munkarendû képzésekre felvett hallgatók intézményenként, 2012 (az elsô húsz kar minden finanszírozási forma) Helyezés Intézmény/kar Felvettek száma Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építômérnöki Kar Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar FSZ képzések 11. táblázat A BGF FSZ képzései az országos adatok tükrében (2011. és júliusi adatok szerint) Szak júliusi adatok júliusi adatok Felvettek száma BGF-re felvettek Felvettek száma BGF-re felvettek összesen összesen Össz. Állami fô % Össz. Állami fô % adóigazgatási szakügyintézô , ,38 banki szakügyintézô , ,40 Európai Uniós üzleti szakügyintézô , ,00 értékpapírpiaci szakügyintézô , ,00 gazdasági idegen nyelvû menedzser , ,22 gazdálkodási menedzserasszisztens , ,00 idegenforgalmi szakmenedzser , ,57 idegennyelvi kommunikátor , ,30 intézményi kommunikátor , ,42 kereskedelmi szakmenedzser , ,43 kis- és középvállalkozási menedzser , ,36 költségvetés-gazdálkodási szakügyintézô , ,00 külgazdasági üzletkötô , ,98 nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintézô , ,09 pénzügyi szakügyintézô , ,33 projektmenedzser-asszisztens , ,00 reklámszervezô szakmenedzser , ,75 számviteli szakügyintézô , ,15 titkárságvezetô , ,76 üzleti szakmenedzser , ,00 vendéglátó szakmenedzser , ,59 web-programozó , ,89 Összesen , ,32

14 A BGF-en jelentôs hagyományai vannak az FSZ képzéseknek, intézményi szinten több év átlagában a hallgatói létszám 25-30%-át ezen képzés hallgatói biztosítják ben az országos FSZ létszám 29,32%-át a BGF-re vették fel, azaz minden harmadik FSZ-es hallgató a BGF-en szerez OKJ 55 bizonyítványt, és remélhetôleg kreditbeszámítással - a BGF alapképzést választja majd. Különösen magas a BGF-re felvettek aránya az adó-, banki-, gazdasági idegen nyelvi menedzser, külgazdasági üzletkötô, pénzügyi-, számviteli és vendéglátó szakmenedzser képzések esetén (további részletek a 11. táblázatban). A évi felvételi adatok szerint a BGF-en folytat tanulmányokat minden negyedik FSZ-es hallgató, a felvett összlétszám fô, fôként magas az arány a banki szakügyintézô (51,06%), Európai Uniós üzleti szakügyintézô (43,70%), külgazdasági üzletkötô (41,76%) esetén ben az országosan felvehetô állami ösztöndíjas létszám 6500 fôrôl 3500-ra csökkent, és ezzel arányos csökkenés következett be a BGF-re felvettek esetén is (45,9%-os csökkenés), azonban minden harmadik FSZ-es hallgató a BGF-re jár! A pótfelvételeivel együtt az FSZ-es hallgatók létszáma elérheti az ezer fôt, így a felvett hallgatók közel 20%-a potenciális továbbtanuló lehet a BGF-en. 4. Összefoglalás, javaslatok Ha megvizsgáljuk az utóbbi 4 év júliusi felvételi adatait, akkor 2012-ben egy törés tapasztalható, mivel a korábbi évek 6000 körüli felvett hallgatói létszáma (6006, 6085, 5929) 2012-ben 4924 fô lett. A képzési szintek között a visszaesés eltérô mértékû, a felvett FSZ létszám csökkenés közel 50%-os, mintegy 10%-kal csökkent az alap-, és 5%-kal a mesterképzésre felvettek száma. Óriási visszaesés következett be az alapképzéseink nappali tagozatos állami ösztöndíjas létszámában (lásd 2012-ben felvett 346 fô, mely a korábbi években kettôezer fölötti volt), ugyanakkor az önköltséges létszám jelentôsen növekedett (a tavalyi létszám 2,5-szeresére nôtt). A levelezô munkarendû képzéseink stabilnak tekinthetôk (300 körüli felvett létszám évente), sajnálatos módon a távoktatási létszám csökkenését nem sikerült mérsékelni. Míg 2009-ben 630 fôt vettünk fel, addig 2012-ben csak 362 fôt. Összességében az alapképzéseinkre felvettek létszáma 2012-ben kismértékben csökkent, mely elsôsorban a távoktatás folyamatos csökkenésével indokolható. Az 1. ábra szemlélteti a változásokat. 1. ábra Az alapképzésre felvett hallgatói létszámok (intézményi szinten összesen az adott év júliusában) A évi felvételi változások igazi vesztese az FSZ képzés, hiszen az állami ösztöndíjas létszám a harmadára csökkent (2011-ben fôs keretszám 2012-ben 3500 fô volt). Sajnálatos módon ez nagyon érzékenyen érintette a Fôiskolánkat, hiszen 2011-ben (hasonlóan a korábbi évekhez) 1713 fôt vettünk fel, 2011-ben 927 fôt, a csökkenés 786 fô, ami óriási mértékû! Nôtt ugyan az önköltséges hallgatók száma (nappali FSZ képzésen megnégyszerezôdött, a levelezô képzésen alig változott), azonban az FSZ képzés nem ismert/elismert, így az állami önköltséges helyek drasztikus csökkenését nem ellensúlyozta az önköltséges jelentkezések számának növekedése. A 2. ábra szemlélteti a változást. 14

15 2. ábra A felsôfokú szakképzésre felvett hallgatói létszámok (intézményi szinten összesen az adott év júliusában) Mesterképzéseink területén óriási eredmény a nemzetközi tanulmányok angol nyelvû levelezô munkarendû képzés indulása 2012 szeptemberében, a felvett létszám tekintetében az utóbbi négy évben jelentôs változás nem következett be. Kis mértékben csökkent az önköltséges és az állami ösztöndíjas hallgatók száma is. A 3. ábra szemlélteti a változást. 3. ábra A mesterképzésre felvett hallgatói létszámok (intézményi szinten összesen az adott év júliusában) Összefoglalva megállapítható, hogy a évi júliusi felvételi eredmények stabilitást mutattak (minimális mértékû ingadozás a 6 ezer körüli létszámban), melyben sajnálatos módon 2012-ben intézményi szinten 18,2 %-os visszaesés kövezett be. További néhány megjegyzés: A 18,2%-os felvett hallgatói létszám csökkenés megfelel az országos átlagnak (közel 30 ezerrel kevesebben jelentkeztek 2012-ben hazai felsôoktatási intézménybe), és ha figyelembe vesszük, hogy a gazdaság - tudományi képzés területén gyakorlatilag megszûnt az állami megrendelés, akkor a visszaesés ennél sokkal nagyobb mértékû is lehetett volna, másként fogalmazva: a kiesô állami ösztöndíjas létszámot sikerült 90%-ban önköltséges hallgatóval pótolni!! A továbbtanulók (szülei) anyagi áldozat vállalás mellett is a BGF-et választják! 2012-ben jelentôsen csökkent a minimum felvi pontszám (sok szakunkon kevéssel 240 pont felett volt a ponthatár, FSZ esetén 160 körül), azonban a felvi átlagpont lényegesen nem csökkent. A salgótarjáni intézetben levô hallgatók képzésbôl történô kivezetésére részletes tervet kell kidolgozni. 15

16 A nem budapesti képzôhelyek esetén külön elemezni szükséges a felvett létszám csökkenés okait és stratégiát célszerû kidolgozni a folyamat megállításra, a képzési struktúra fejlesztésére, a stratégiai kidolgozására. A SZF képzési struktúráját elemezni szükséges, és meg kell teremteni az összhangját a BGF rendszerében (pl. 2013/14. tanévi képzések meghirdetése az EEMI felvi tájékoztatóban november hónapban, döntés szükséges, hogy a budapesti képzôhelyen mit hirdethet a SZF). Hivatkozások hu, és felvi gyors jelentés BGF felvi eredmények július 21. és július

17 DR. ENGELBERTH ISTVÁN fôiskolai docens, PhD BGF PSZK Budapest FOLYAMATOSAN VÁLTOZÓ VILÁGUNK SPORTFÖLDRAJZI ÖSSZEFÜGGÉSEI (A LONDONI OLIMPIA UTÁN) A sportföldrajz a társadalomföldrajz része. A sport a globalizálódó világ meghatározó jelensége, milliárdok szórakozási lehetôsége, ugyanakkor a gazdasági-pénzügyi világ szoros tartozékává vált. A sport, a ver - senysport új kifejezéssel élve a sportipar - napjainkban már egyenlô az üzlettel, a business-szel. Mi határozza meg, hogy egy adott állam milyen sportágban sikeres a nemzetközi porondon? Ezzel összefüggésben, milyen sportágak népszerûek az egyes országokban? Minden földrajz, amiben területiség van. A sport akárcsak megannyi emberi tevékenység, aktivitás - a tér - ben jelenik meg, így az itt felmerülô különbségek kitapinthatóak, üzennek a társadalom aktivitásáról. Fontos kérdés az, hogy: Mi határozza meg, hogy egy adott állam milyen sportágban sikeres a nemzetközi porondon? Ezzel összefüggésben, milyen sportágak népszerûek az egyes országokban? A válasz több tényezôben is keresendô. Van ahol a hagyományok, illetve a tradíciók, van ahol a természeti környezet, adottságok (pl. éghajlat, domborzat). Ugyanakkor szerepe van adott állam népességszámának is, illetve ezzel összefüggésben annak, hogy mennyire tömeges az utánpótlás az adott sportágban. Ez pedig szoros összefüggésben van az adott állam kulturális állapotával. De fontos szerepe van adott térség társadalmigazdasági viszonyainak, fejlettségének is. A technikai fejlôdéssel a környezeti adottságok szerepe csökken valamelyest pótolhatók a hiányosságok. Így egyre inkább nô a szerepe a gazdasági fejlettségnek azaz egy adott ország mennyit tud költeni a sportra. A sportföldrajz Magyarországon egy új és helyét keresô diszciplína. A sporttal foglalkozó tanulmányok ugyan már a XX. század elejétôl megjelentek, mégis a nyugati szakirodalomban csak a hetvenes évektôl számítják kialakulását! A korábbi munkák sokáig a sport társadalmi determináltságát hangsúlyozták, és gyakran sugárzott belôlük a fehér ember felsôbbrendûsége és ezzel összefüggésben gyakran a fajgyûlölet is. Jó példa erre a National Geographic egyik korabeli cikke, amely szerint egy nemzet sportjai szinte csalhatatlan barométerét nyújtják a létrehozó civilizációjuknak. Egy brit geográfus véleménye szerint pedig a feketék sikerességüket a rövidtávú számokban nem másnak köszönhetik, mint primitív dzsungelösztönüknek. (Farkas, 1998) A sportgeográfiának szoros a kapcsolata a településföldrajzzal, hiszen a versenysport koncentráltan, pontszerûen elhelyezkedve a településhálózat térbeli formáját követi. Ugyancsak ilyen a viszony a népességföldrajzzal (hasonló okok miatt), bár itt a kapcsolat valamelyest gyengébb lábakon áll; az idegenforgalom földrajzával és a gazdaságföldrajzzal, hiszen a népességszám és a települések mérete mellett egy régió gazdaságának a fejlettsége határozza meg, hogy lehet-e a versenysportnak fizetôképes piaca az adott területen. Természetszerûleg másképpen érvényesül a versenysport egy gazdag, viszonylag nagy népességû országban és másként egy jóval kisebb népességûben, ahol az egy fôre jutó nemzeti össztermék értéke jóval alacsonyabb. A versenysport ugyanis egy gazdasági vállalkozás, amelynek a fogyasztópiaca közvetlenül, mint jegyvásárló és közvetve a szpon - zorokon keresztül a közönség. A társadalom-földrajzi diszciplínákon kívül fontos a kapcsolat a természetföldrajzzal is. Egy-egy régió földrajzi elhelyezkedése, domborzata, éghajlata, vízrajza erôsen determinálhatja az ott már kialakult és a kialakulandó sportok milyenségét. Nem lehet véletlen, hogy pl. az alpesi sportszámokban az Alpok államai együtt és különkülön is sokkal eredményesebbek, mint egész Afrika. Az országok téli sportjainak kvalitásai között meglévô különbség nem csak a gazdasági jellegû diverzitásból adódik. Igaz ugyan, hogy az is adott, csakúgy, mint az, hogy Madagaszkáron esetleg nincs piaci igény az óriás mûlesiklásra, de csak azért, mert sem ott, sem pedig a környezô országokban a sportág nem tradicionális. 17

18 A természetföldrajzi meghatározottság fontos elem az egyes államok, régiók sportföldrajzában. A hagyo - mányok csak olyan sportjátékok kialakulását engedélyezték, amelyek lényegükben nem szakadnak el az adott természeti környezettôl (nem tekintve a legmodernebb sporttájakat, amelyekben elméletileg már minden, az azt övezô természeti környezettôl is idegen játék mûvelése lehetséges). Azonban az érdeklôdô figyelmét nem kerülheti el, hogy egy terület jellemzô sportjai a természeti környezet, az emberi szórakozási szükségletek és ha versenysportról van szó, azaz amikor a piaci igényeket is figyelembe kell venni a régió gazdasági eltartó - képességének, erejének megfelelôen alakulnak ki. Összefoglalva: a sportföldrajz az a tudomány, amely a természet és a sport, ill. a társadalom és a sport kapcsolatrendszerével, kölcsönhatásaival foglalkozik; a sport területi differenciáltságával, az azt kialakító és módosító tényezôkkel, valamint ezek törvényszerûségeivel. Értékeli a rá ható természeti és társadalmi tényezôket, feltárja a sportnak a társadalmi-gazdasági tevékenység egyéb szféráival fennálló kölcsönhatásait. Hogy e kölcsönhatások fennállnak, az elôre sejthetô. Hogy következményeik milyen irányúak és nagyság - rendûek, az a témával való elmélyültebb foglalkozás esetén prognosztizálható. (Farkas, 1998) A sport- és ezzel együtt a versenysport gyökerei az ókorig nyúlnak vissza. A polgárosodással a sportolás, a sport társadalomformáló ereje megerôsödött. A XIX. századtól a nemzetállamok kialakulása és ezzel együtt a népek közötti vetélkedés ezen új színtere sokrétûen segítette elô a sport, a sportágak fejlôdését. Érdekes és jellemzô, hogy a sport fejlesztését mindenütt erôsítô nacionalista tendenciák mellett a kezdetektôl fogva érvényesült a nemzetközi jelleg. Azaz a sport a világ fiataljainak békés küzdelme a fair play elve alapján. Azonos szabályok érvényesek mindenkire, nincsenek faji, vallási vagy bármilyen megkülönböztetések. A Szovjetunióban és a volt szocialista országokban államilag erôteljesen támogatott sportélet volt. Ennek eredményessége a világversenyeken is megmutatkozott. Sokan, nem alaptalanul, a kiemelt állami támogatásnak tulajdonították a sportsikereket. De nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy tervszerû szakemberképzés, utánpótlás-nevelés, a legújabb módszerek alkalmazására törekvés is ott állt a sikerek hátterében. A hidegháború végével a sportsikerek ideológiai motiváltsága háttérbe került. Az elmúlt évtizedekben a sportágak jelentôs része hivatásossá vált, megszületett nagyrészt a televíziózás fejlôdésének következtében a sportipar, az üzleti alapú sport. Itt valóban a piac diktált és diktál a maga sokszínûségében. (Frenkl, 2003) Ma a sport már túlmutat önmagán. Egy valódi komplexumot hozott létre az iparág, magához kapcsolva az üzletibanki szférától az orvostudományig bezárólag egy sor ágazatot sok-sok negatív következményével együtt. Egy-egy nemzet sportbéli sikerességének vizsgálata meglehetôsen összetett kérdés. Egyik és nem kizárólagos mutatója lehet az olimpiai érmek száma, az olimpiai éremtáblázat rangsora. Az eddigi nyári játékokon az Egyesült Államok szerepelt a legeredményesebben, majd a Szovjetunió (Oroszország), illetve Németország (1989 elôtt az NSZK). A sorban hazánk a nagyon jónak mondható 8. helyen van. 1. táblázat A nyári olimpiai játékok összesített éremtáblázata ( ) Nemzet Arany Ezüst Bronz 1. Egyesült Államok Szovjetunió/Oroszország* Németország**/NSZK Nagy-Britannia Franciaország Kína Olaszország Magyarország Német Demokratikus K Svédország Ausztrália Japán * FÁK-kal együtt ** NDK-val együtt Forrás: MOB 18

19 2. táblázat A téli olimpiai játékok összesített éremtáblázata 2010-ig Nemzet Arany Ezüst Bronz 1. Szovjetunió/Oroszország* Németország**/NSZK Norvégia Egyesült Államok Ausztria Svédország Finnország Kanada Svájc Olaszország Hollandia Franciaország * FÁK-kal együtt ** NDK-val együtt Forrás: MOB 1. ábra Kína, USA és Oroszország aranyérmeinek száma a nyári olimpiai játékokon ( ) Kína USA Oroszország Forrás: A téli olimpiai játékokon az orosz (szovjet) versenyzôk szerepeltek a legeredményesebben (az eddigi húsz téli játékon), mögöttük a németek és a norvégok következnek a sorban. Utóbbiak azonban az éremtáblázat élére kerülnének, ha Oroszország, a Szovjetunió, illetve a Független Államok Közössége, valamint az NSZK, az NDK, az úgynevezett közös német csapat, továbbá az egyesült Németország eredményei külön szerepelnének. A gazdasági fejlôdés és a sikeres versenyport összefüggésének szép példái a kelet-ázsiai országok. A gazdasági fejlôdéssel párhuzamosan a világ sportjában egyre nagyobb súlyt követelnek maguknak. A Koreai Köztársaság (Dél-Korea) és Japán ma már vezetô sporthatalmaknak számítanak legalábbis az olimpiai éremtáblázat sorrendje alapján mindenképpen. De akkor is, ha a világ legnépszerûbb sportjaként elkönyvelt labdarúgás tekintetében nézzük ezen államokat. (Ma már rendszeres VB-résztvevôknek számítanak Ázsiából, mely csapatokkal számolniuk kell az európai, illetve dél-amerikai ellenfeleknek.) Ugyanakkor erôs gazdasági pozícióik, relatíve alacsony népességük miatt mégsem lettek az elsôk a globális sportversenyben! Ezzel szemben a Kínai Népköztársaság gyors gazdasági fejlôdésének és hatalmas népességének (is) köszönhetôen elôször a játékok történetében a 2008-as pekingi olimpia éremtáblázatának az élén végzett! (Érdekesség azonban, hogy 2008-ban a Szovjetunió 45 aranyérmével - ennyit szereztek a szovjet utódállamok még mindig megelôzte volna az éremtáblázaton az Egyesült Államokat.) 19

20 2012-ben azonban ismét az USA lett a legeredményesebb sport nemzet a nyári olimpián. Kína a 2 helyre szorult, és a házigazda britek nagyon szép teljesítménnyel a harmadik helyre jöttek fel. Oroszország bár jobb eredményt ért el, mint 2008-ban leszorult a dobogóról. A természeti környezet szerepe sem elhanyagolható abban, hogy egy adott térség, illetve állam milyen sportágban eredményes. A vízilabda területi elterjedtségében például alapvetôen meghatározó az éghajlat szerepe. (Kimondottan az északi félteke mérsékelt övezeti országainak a sportja.) Egy olyan sportágról van szó, mely nemzetközi tornáinak eredményeibe csak néhány északi féltekén fekvô nem európai állam képes beleszólni (USA, Kanada). 3. táblázat A évi nyári olimpiai játékok éremtáblázatának elsô tíz helyezettje Sorszám Nemzet Arany Ezüst Bronz Összesen 1. Kína Egyesült Államok Oroszország Nagy-Britannia Németország Ausztrália Dél-Korea Japán Olaszország Franciaország Magyarország Forrás: A magas színvonalon a sportágat ûzô, eredményes országok ugyanakkor a fejlett, gazdag államok körébôl kerülnek ki. Ugyanakkor az öreg kontinensen belül tovább szûkíthetô az a térség, ahol sikeres és eredményes ez a sportág. A 2010-es zágrábi vízilabda-európa-bajnokságon például a férfi mezônyében résztvevôk köre földrajzilag jól behatárolható, amibôl kitûnik, hogy a meleg, hosszú nyarú államok sportjáról van szó. A mediterrán térség országai (Görögország, Horvátország, Montenegró, Macedónia, Olaszország, Spanyol - ország, Törökország) mellett a szomszédos (balkáni) régió államai is résztvevôk voltak (Magyarország, Románia, Szerbia). Ezek mellett az EB-mezôny tagjai voltak még Németország és Oroszország, ugyanakkor óceáni klímával rendelkezô államokat, vagy észak-európai országokat nem találunk résztvevôk között. 4. táblázat A évi nyári olimpiai játékok éremtáblázatának elsô tíz helyezettje Nemzet Arany Ezüst Bronz 1. EGYESÜLT ÁLLAMOK KÍNA NAGY-BRITANNIA OROSZORSZÁG DÉL-KOREA NÉMETORSZÁG FRANCIAORSZÁG OLASZORSZÁG MAGYARORSZÁG AUSZTRÁLIA Forrás: Az északi államok a jégkorong terén kompenzálják hátrányukat. A jégkorongsport a szükséges jégcsarnok, szerelés miatt eleve a fejlett térségek, a gazdagok sportja a világon. A hoki-nagyhatalmak az észak-amerikai államok (USA, Kanada), illetve Európa északi államai (Svédország, Finnország). A mérsékelt Európából ide 20

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT

A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Levelező Szak EU Kapcsolatok Szakirány A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

A TANÁRKÉPZÉS MEGÍTÉLÉSE. Kocsis Mihály

A TANÁRKÉPZÉS MEGÍTÉLÉSE. Kocsis Mihály A TANÁRKÉPZÉS MEGÍTÉLÉSE Kocsis Mihály Iskolakultúra-könyvek 18. Sorozatszerkesztõ: Géczi János Szerkesztõ: Simon Mária A TANÁRKÉPZÉS MEGÍTÉLÉSE KOCSIS MIHÁLY iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2003 ISBN

Részletesebben

A TANÁRKÉPZÉS MEGÍTÉLÉSE. Kocsis Mihály

A TANÁRKÉPZÉS MEGÍTÉLÉSE. Kocsis Mihály A TANÁRKÉPZÉS MEGÍTÉLÉSE Kocsis Mihály Iskolakultúra-könyvek 18. Sorozatszerkesztõ: Géczi János Szerkesztõ: Simon Mária A TANÁRKÉPZÉS MEGÍTÉLÉSE KOCSIS MIHÁLY iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2003 TARTALOM

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14 Tartalom Tájékoztatás... 5 A tájékoztatás célja... 5 A tájékoztatás és a hivatalos kiegészítés... 5 A felsőoktatás finanszírozása... 6 Ki jelentkezhet állami ösztöndíjjal, vagy állami részösztöndíjjal

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2B-15/1/Konv ÚTON a tudomány felé tehetséggondozás

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány A hazai egyetemek bekapcsolódása a nemzetközi oktatási és kutatási színtérbe, és

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A 2012-ES FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNYVÁLTOZÁS BEFOLYÁSOLÓ HATÁSAINAK KUTATÁSA. Készítette:

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

Képzési területek és szakok népszerűségének változásai 2010 és 2014 között

Képzési területek és szakok népszerűségének változásai 2010 és 2014 között Képzési területek és ok 2010 és 2014 között Garai Orsolya A felsőoktatásba jelentkezők létszáma az utóbbi időban meglehetősen sokat változott. A 2012-es, majd a 2013-as év komoly létszámcsökkenést hozott,

Részletesebben

A NYELVI KÉPZÉS VÁLTOZÁSAI ÉS STRUKTURÁLTSÁGA A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG

A NYELVI KÉPZÉS VÁLTOZÁSAI ÉS STRUKTURÁLTSÁGA A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Nógrádiné Kiss Magdolna A NYELVI KÉPZÉS VÁLTOZÁSAI ÉS STRUKTURÁLTSÁGA A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG Doktori (PhD)

Részletesebben

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 TOMORI VILÁG A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 F E L H Í V Á S A T É M A : LEGYÉL OTT TE IS! 2013. NOVEMBER 26-ÁN A FŐISKOLA BUDAPESTI

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT

A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja

Részletesebben

A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN

A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve)

Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve) Domus szülőföldi ösztöndíj 2012 2013 Az ösztöndíjas neve (csoportos pályázat esetén a résztvevők neve) Dr. Papp Attila (csoportvezető), Bajcsi Ildikó, Novák Anikó, Séra Magdolna, Csata Zsombor, Székely

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK

A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK Készítette: Kurtán Zsuzsa - Silye Magdolna Budapest, 2012. június TARTALOM A KUTATÁS HÁTTERE, CÉLKITŰZÉSE, MÓDSZEREI EREDMÉNYEK 1. A (SZAK)NYELVOKTATÁS

Részletesebben

2014. tavasz COMITATUS. Tartalomjegyzék

2014. tavasz COMITATUS. Tartalomjegyzék 2014. tavasz COMITATUS Tartalomjegyzék Tanulmányok Filep Gyula Nagy Éva Mária: Kutatói életpálya perspektívák, lehetőségek... 3 Kostyik Éva: Korrupció ma, Magyarországon... 10 Baráthi Ottó: Tények, tendenciák,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZABÓ ISTVÁN ŐRNAGY A HONVÉDSÉG, MINT NAGYFOGLALKOZTATÓ JELENLÉTÉNEK HATÁSA A DÉL- ALFÖLD RÉGIÓ MUNKAERŐPIACÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

Tanulmányok a korszerűen értelmezett Pályaorientáció köréből

Tanulmányok a korszerűen értelmezett Pályaorientáció köréből Dr. Kenderfi Miklós Tanulmányok a korszerűen értelmezett Pályaorientáció köréből A hazai szociális, foglalkoztatás és oktatás területén dolgozó szakemberek egyetértenek a pályaorientációval kapcsolatban

Részletesebben

A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI

A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Szemerszki Marianna A NEM ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI STUDENTS IN NON-STATE HIGHER EDUCATION No. 269 RESEARCH RESEARCH Szemerszki Marianna A nem

Részletesebben

Polónyi István A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI JELLEMZŐI

Polónyi István A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI JELLEMZŐI Polónyi István A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI JELLEMZŐI A FELSŐOKTATÁS GAZDASÁGI JELLEMZŐI Polónyi István Oktatáskutató Intézet Budapest 1996 Kutatás közben 213 Az Oktatáskutató Intézet sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÁS 2006

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÁS 2006 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÁS 2006 ÚJ KIADVÁNYOK SZOLGÁLTATÁSOK» Az én rangsorom November 15. Felvi rangsor az interneten» a felvi-hu új interaktív szolgáltatása Felvi rangsor 2006 December 2. Felvi rangsor 2006

Részletesebben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben Harsányi Gergely Vincze Szilvia A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétõl, s falai között meg kell õriznie a teljes szellemi

Részletesebben

magazin www.felvi.hu Célegyenesben a felvételi jelentkezés Jelentkezz online! Számold velünk a pontjaidat!

magazin www.felvi.hu Célegyenesben a felvételi jelentkezés Jelentkezz online! Számold velünk a pontjaidat! A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet magazin XI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR www.felvi.hu Célegyenesben a felvételi jelentkezés Jelentkezz online! Számold velünk a pontjaidat!

Részletesebben