Könnyűipari mérnöki mesterszak (MSc) indítására, közös oklevél kiállításához vezető közös képzés formájában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könnyűipari mérnöki mesterszak (MSc) indítására, közös oklevél kiállításához vezető közös képzés formájában"

Átírás

1 A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Budapesti Műszaki Főiskola kérelme Könnyűipari mérnöki mesterszak (MSc) indítására, közös oklevél kiállításához vezető közös képzés formájában Sopron,

2 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmények neve, címe; Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) 9400 Sopron, Ady Endre u. 5. Budapesti Műszaki Főiskola (BMF)-val 1034 Budapest, Bécsi út 96/b 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése: NyME Faipari Mérnöki Kar (FMK) és a BMF Rejtő Sándor Környezetmérnöki és Könnyűipari Mérnöki Kar (RKK) 3. Az indítandó mesterszak: Könnyűipari mérnöki 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles könnyűipari mérnök Végzettségi szint: mesterfokozat 5. Az indítani tervezett szakirány(ok): Csomagolástechnológus Nyomdaipari és médiatechnológus Papírgyártó Minőségirányító Terméktervező Textil-bőr-ruházati technológus 6. Az indítani tervezett képzési formák: teljes idejű, részidős 7. A képzési idő: Az oklevél megszerzéséhez szükséges teljesítmény: 120 kredit Nappali tagozat Levelező tagozat Képzési idő 4 félév 5 félév Kontaktóra Szakmai gyakorlat: 4 hét - Szakmai gyakorlat időtartama és jellege: nappali tagozaton 20 munkanap, különböző könnyűipari termelő-, tervező vagy irányító szervezeteknél. 8. A szak indításának tervezett időpontja: szeptember 1. A szakért felelős oktató az NyME részéről: Prof. Dr. Tolvaj László egyetemi tanár A szakért felelős oktató az BMF részéről: Az Intézmény vezetője NyME részéről: Az Intézmény vezetője BMF részéről: CSc. Koczor Zoltán főiskolai tanár, BSc szakfelelős Prof. Dr. Faragó Sándor, rektor Prof. Dr. Rudas Imre, rektor 9. Az adatlap mellékletei: A szenátusok támogató javaslata (1. melléklet) Felhasználói kapcsolatok és vélemények (2. melléklet) 2

3 II. A szakindítási kérelem indoklása, a továbblépés körülményei A képzési kapacitás bemutatása 1. A szak képzési és kutatási előzményei az intézményekben Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) Faipari Mérnöki Karán (FMK) 1984 óta folyik okleveles könnyűipari mérnökképzés együttműködésben a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karával (RKK), illetve jogelőd intézményével a Könnyűipari Műszaki Főiskolával. A főiskolai oktatás múltja az adott szakmai területeken meghaladja a 35 évet. Az egyetemi szintű oktatás kezdetben az okleveles Papíripari Mérnöki Kiegészítő szakon indult levelező tagozaton, mely később kiegészült a nyomda, papír, csomagolás, bőr-textil-ruha, terméktervező valamint minőségirányítási szakirányokkal. A személyi és tárgyi feltételek megteremtésével 1990-től már nappali tagozatos formában is képzünk okleveles könnyűipari mérnököket a Nyugat-Magyarországi Egyetem (és jogelődjeinek) Faipari Mérnöki Karán. Az együttműködés keretében a főiskolai szintű képzés Budapesten, a főiskolán, az arra épülő egyetemi képzés Sopronban, az egyetemen történik. A nappali tagozatos képzéssel párhuzamosan a levelező tagozatos képzés is tovább folytatódott. Könnyűipari mérnök szak végzettjei (Sopron) Végzettek száma NAPPALI LEVELEZŐ (kiegészítő) Évek A folyamatos szakirányú oktatás biztosította az oktatási feltételek javulását is. Ez mind a tárgyi, mind a személyi feltételek kialakításában mérhető. Ennek szemléltetésére a szak vonatkozásában folytatott fontosabb kutatási területek szolgálnak. (A további fejlesztések ismertetésére az oktatási kapacitások és az infrastruktúra bemutatásánál kerül sor.) A Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Karán többek között az alábbi, a könnyűiparhoz kapcsolódó témákban folyik kutatómunka: Papíripari nyersanyagok (fa, egynyári növények) delignifikációs eljárásainak vizsgálata, különös tekintettel a környezetvédelmi és gazdaságossági szempontokra Kísérlettervezési módszerek alkalmazása papíripari nyersanyagok részleges és teljes delignifikációs folyamataiban Hazai termesztésű kenderből (Cannabis sativa) előállított rostanyagok felhasználási területének bővítése papíriparon belül és azon kívül Környezetkímélő cellulóz előállítási és fehérítési technológiák vizsgálata és kidolgozása A lignin és a cellulóz fotodegradációjának és termikus degradációjának vizsgálata 3

4 A Budapesti Műszaki Főiskola fontosabb kutatási témái könnyűipari témakörben: Digitális nyomópapírokkal szemben támasztott követelmények vizsgálata COST 32 Nyomatminőség vizsgálata egészségügyi és higiéniai termékeknél Folyamati és workflow management a nyomdaiparban A cellulóz és a papír fajlagos felületének vizsgálatára alkalmas módszerek fejlesztése Ojtott cellulózrostok előállítása szintetikus papírok gyártásához Műanyag csomagolóanyagok transzfer tulajdonságainak törvényszerűségei Ruhaipari feladatok megoldása látórobotok alkalmazásával Ruhaipari technológiafejlesztési kutatások (3 területen végzett kutatás) Műszaki textíliákkal kapcsolatos kutatások (2 területen végzett kutatás) Minőségirányítási témakörökkel foglalkozó kutatások (6 területen végzett kutatás) Intelligens textíliák tervezési metodikájának kialakítása kísérlettervezés és kompromisszum elemzés segítségével A korábbi oktatási folyamatok a személyi és tárgyi feltételeken kívül biztosítják az adott szakmaterület tananyagainak meglétét a korábban kidolgozott jegyzetek, tankönyvek, segédletek, szoftverek és mérési elrendezések formájában. Az indítandó szak és a korábbi képzési rendben oktatott ismeretek összehasonlítása Az indítandó szak és a korábbi képzési rendben oktatott ismeretek összehasonlító értékelése során jelezni kívánjuk, hogy a képzési követelményrendszer a korábbi képzésekhez mérten több területen megújult. A szakterület új, integrálódott, illetve specializálódott ismeretanyagát, a felhasználási logika korszerűsödése alapján (melynek ismereteit szervezett formában a munkaadók, a szakmai szervezetek, valamint a korábban végzettek megkérdezésével gyűjtöttük) tudatosan korszerűsítettük, közelítve az oktatást az adott területen folyó európai oktatási gyakorlathoz. Az összehasonlító táblázatban a korábbi és az azonos szakalapítás alapján megindított képzés kreditalapú összevetése szerepel. A táblázat első oszlopában a korábbi, NyME-en folyó okleveles mérnökképzés, a másodikban a jelenleg elfogadott, BMF-en oktatott BSc törzstárgyak (mivel várhatóan az MSc képzésben résztvevők számbelileg a BMF-ről kerülnek ki), a harmadikban pedig a NyME keretei között kidolgozott MSc képzés tárgyai és kreditjei szerepelnek. Táblázat az egyes szakok kreditjeiről és tárgyairól: Könnyűipari mérnöki (egyetemi szint) 2 szakirány, 10 félév Könnyűipari mérnöki BSc szak (BMF) 6 szakirány 7 félév Könnyűipari mérnöki MSc szak 6 szakirány 4 félév Törzsanyag 80 kr Alapozás 60 kr Alapozás 38 kr Természettudományos és Természettudományos Természettudományos 62 kr 40 kr műszaki alapismeretek alapismeretek alapismeretek 28 kr Matematika Matematika I., II., III. Alkalmazott matematika Matematikai statisztika Műszaki kémia I., II. Mérnöki fizika Általános és szervetlen kémia Fizika I., II. Alkalmazott kémia Szerves kémia Műszaki mechanika I., II. Elektronika Polimerkémia Reológia Dinamika Fizikai és kolloid kémia Elektrotechnika Kémiai analízis Környezettan Fizika Statika Szilárdságtan Kinematika, kinetika 4

5 Könnyűipari mérnöki (egyetemi Könnyűipari mérnöki BSc Könnyűipari mérnöki MSc szint) 2 szakirány, 10 félév szak (BMF) 6 szakirány 7 félév szak 6 szakirány 4 félév Gazdasági és humán ismeretek ismeretek ismeretek Gazdasági és humán Gazdasági és humán 18 kr 20 kr 10 kr Filozófia EU ismeretek Pénzügyi ismeretek Szociológia Közgazdaságtan I., II. Menedzsment Mikrogazdaságtan Mérnöki kommunikáció Jogi ismeretek Makrogazdaságtan Vállalkozás gazdaságtan I., II. Mérnöki etika Vezetési és vállalkozói ism. Menedzsment Marketing Könnyűipari mérnöki jogi ism. Pénzügyi ismeretek Projektmenedzsment Vállaltgazdaságtan Szakmai törzsanyag 96 kr Szakmai törzsanyag 76 kr Szakmai törzsanyag 26 kr Gépelemek Általános mérnöki ismeretek Szakmai nyelv Általános géptan Műszaki rajz és dokumentáció Logisztika Gépészeti alapismeretek Anyagszerkezettan I. Integrált irányítási rendszerek Könnyűipari irodalomkutatás Gépszerkezetek Számítógépes termékterv. Természetes polimerek Informatika I., II., III. Szakmai folyamatszerv. Polimerfizika és feldolg. Fizikai kémia Termékbiztonság Faipari és papíripari nyersanyagok Integrált irányítási rendsz. I., II. Technológiai mérések 1., 2. Szál- és rosttechnológia Könnyűipari méréstech. I., II. Elektrotechnika Tervezéselmélet I., II. Elektronika Folyamatszervezés I., II. Műszaki hőtan Technológiaelmélet I., II. Műszaki áramlástan Szabályozás és vezérlés Szárítás Logisztika Ábrázoló geometria Szabadkézi rajz Számítástechnika Általános környezetvédelem Létesítménytervezés Ágazati kötelező tantárgyak kr Biztonságtechnika Szakirány közös tárgyai 29 kr Differenciált szakmai ismeret Szakirányban Kötelezően választható szakmai ismere- 10 kr Ágazatonként változó választható tantárgyak kr kötelezően választható 20 kr modul tantárgyai tek Diplomaterv 30 kr Szakdolgozat 15 kr Diplomamunka 30 kr Szabadon választható tárgyak 10 kr Szabadon választható tárgyak 10 kr Szabadon választható tárgyak Mindösszesen: 300 kr Mindösszesen: 210 kr Mindösszesen: 120 kr Szakirányok 1. szakirány ágazatai: Cellulóz- és papírgyártó Papírfeldolg. és csom. techn. Nyomdaipari 2. szakirány ágazatai: Bőr- és bőrfeldolgozóip. Textil- és konfekció Minőségbiztosítási Szakirányok (BMF): 1. Csomagoló és Papírgyártó 2. Nyomda és Média 3. Divattermék technológia 4. Ipari rendszerfejlesztő 5. Kompozit és Konstrukció 6. Terméktervező Szakirányok (NYME): 1. Akadémiai (MSc előkészítő 2. Papírfeldolgozó és csomagolástechnológus 3. Nyomdaipari szakirány 10 kr 6 kr Szakirányok: 1. Csomagolástechnológus 2. Nyomdaipari és médiatechnológus 3. Papírgyártó 4. Minőségirányító 5. Terméktervező 6- Textil-bőr-ruházati technológus A törzstárgyak kialakításánál lehetőség nyílott az egyes szakmaterületek közös tárgyainak keretein belül oktatható témakörök összevonására, ezért a kreditértékek tekintetében a választható differenciált tárgycsoport csökkent. A korábban ezen kreditek keretében oktatott ismereteket a szakirányú törzstárgyak tartalmazták. 5

6 A törzstárgyakon túli oktatás sajátosságaiban az intézményi oktatási múlt, valamint az infrastrukturális adottságok játsszák a fő szerepet. A NyME által megindított szakirányok a Faipari Kar sajátosságaira épülő módon az alábbiak: Akadémiai (MSc előkészítő) szakirány, Papírfeldolgozó és csomagolástechnológus szakirány, Nyomdaipari szakirány A BMF RKK-n folyó BSc képzés szakirányai az alábbiak: Csomagoló és papírgyártó Divattermék technológia Ipari rendszerfejlesztő Kompozit és konstrukció Nyomda és Média A két intézmény által oktatott BSc szakirányok megfelelő tartalmi alapot adnak az MSc képzésben tervezett szakirányok (Csomagolástechnológus, Nyomdaipari és médiatechnológus Papírgyártó, Minőségirányító, Terméktervező, Textil-bőr-ruházati technológus) színvonalas oktatásához. Ezek a szakirányok a korábban oktatott egyetemi szintű képzésben megjelenő szakirányi (azon belül ágazati) területeknek (Cellulóz- és papírgyártó, Papírfeldolgozó és csomagolás technológus, Nyomdaipari, Bőr- és bőrfeldolgozóipari, Textil- és konfekció, Minőségbiztosítási szakirányi ágazatok) is megfelelnek. 2. Az új típusú szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény bemutatása A könnyűipar kifejezéssel illetett iparági területek a hazai feldolgozóipar részarányának kb. 10%-át teszik ki mind a termelés, mind az értékesítés területén, míg a foglalkoztatottak számára vonatkozóan ez az arány 25-27%. A részarány kisebb csökkenés mellett viszonylag stabil, mivel az iparág termékei hagyományosnak mondhatók. A közeli jövőre prognosztizált átalakulások az iparág egyes területeire vonatkozóan kiemelkedő fejlődésről adnak hírt (pl. nyomdaipar, csomagolás, autóipari textil- és bőrfeldolgozás, minőségirányítás), ezért a szakterülethez kapcsolódó szakmai ismeretek jelentős gazdasági tényezővé válnak. Más területeken (divatorientált textil-ruházati és bőripar) a termelési menynyiségek csökkenése mellett, jelentős alkalmazott kutatási, alkalmazástechnológiai, valamint a kereskedelmi folyamatokat támogató műszaki tevékenység (minősítés, szakértés) szükséges, melyhez a munkaadók jól képzett mérnököket igényelnek. A végzettek számára elhelyezkedési lehetőséget jelent az is, hogy az uniós keretek között a szakirányokhoz tartozó szakmai területeken széles körben nyitott a munkaerőpiac. 3. Az indítandó mesterszak hallgatóinak a kutatás-fejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítésének, valamint a doktori képzésre való továbblépés lehetőségének bemutatása A szakon diplomát szerző hallgatók elsősorban a Nyugat-Magyarországi Egyetem Anyagtudományok és technológiák doktori (mester) iskolában, illetve a BMF Multidiszciplináris doktori iskolájában folytathatják tanulmányaikat. A sikeres kutatómunkát készíti elő az elméleti alapozás, ezen belül a természettudományos alapismeretek (40+28 kredit) oktatása. A szakmai törzsanyagban szereplő gyakorlati tárgyak (Technológiai mérések), valamint a differenciált szakmai ismeretek segítik a legnagyobb mértékben a későbbi doktori (PhD) képzés kutatási tevékenységét. A tárgyakon belül a hallgatók megismerkednek és gyakorolják azokat a vizsgálati módszereket, melyek szükségesek lesznek egy színvonalas diplomamunka, illetve doktori dolgozat elkészítéséhez. 6

7 A sikeres doktori képzéshez szükséges önálló kutatómunkát készíti elő, hogy a szak differenciált szakmai ismereteinek elsajátítása részben önálló munka keretében történik. 4. A kiemelkedő képességű hallgatók alkalmasságát figyelő, azt előmozdító, tehetséggondozó tevékenység beépítésére vonatkozó elképzelések, ill. intézkedések bemutatása A hallgatók részére kijelölt önálló feladatok, valamint az ehhez nyújtott konzultációk adnak lehetőséget a tehetségekkel való foglalkozásra. A kiemelkedő képességű hallgatók felismerése és tehetséggondozása a mesterképzés során a BSc képzéshez képest növekvő jelentőségű feladat. Ez a választható tárgyak, valamint a TDK segítségével, továbbá új típusú demonstrációs rendszerek tanszéki és intézeti kutatásokba történő tudatos bevonásával és a diplomamunka témaválasztásán keresztül, egyéni konzultációs foglalkozások keretében valósítható meg. Szakirányok kiválasztása a hallgató érdeklődésének megfelelően az adott szakirány-felelős oktató és a diplomamunka konzulens segítségével történik. A szakirány-felelősök jelentős szerepet vállalnak az elitképzés kialakításában, a tehetségek felismerésében és az erre érdemes hallgatók irányításában, tehetség-gondozásában. Együttműködési szerződés keretében könnyűipari vállalatoknál az elitképzést irányított formában kívánjuk megoldani, ezzel lehetőséget biztosítva a vállalatoknak a kiemelkedő képességű hallgatók kiválasztására, ill. alkalmazására. A vállalatok vezetői, ill. szakemberei meghívottként aktívan részt vesznek a diplomamunka bírálatában és a záróvizsga-bizottságban. 5. A felsőoktatási intézmény képzési kapacitásának bemutatása az érintett képzési ágban, illetve szakon. A tervezett hallgatói létszám (képzési formánként bemutatva) A hallgatók felvétele fele részben a NyME-en, fele részben a BMF-en történik (40/40 nappali, 30/30 levelező hallgató). Az 5 éves könnyűipari mérnökképzés hagyományainak megfelelően az MSc képzést is a NyME FMK és a BMF Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar közösen kívánja folytatni (jelenleg az országban BSc-s szintű könnyűipari képzés csak a két együttműködő intézményében valósul meg). A diplomamunka védése és a záróvizsga letétele a társintézmény kölcsönös közreműködése mellett a hallgató anyaintézetének felelősségi körében történik. A szak meghirdetése, a diploma kiadása az egyes intézmények által felvett hallgatók részére külön-külön történik, az oktatási folyamat közösen zajlik. A közös képzés tényét mindkét intézmény diplomája rögzíti. A közösen folytatott képzés során a hallgatók a tanulmányi szempontból azonos eljárási rend szerint végzik feladataikat. Mivel a képzés az egymás utáni szemeszterekben (2-2 szemeszter) mindkét intézményben zajlik, az adott félévben a hallgatókra annak az intézménynek szabályzatai érvényesek, ahol a képzés zajlik. (TVSz, Jutalmazási és Térítési szabályzat stb.). Ezt a feltételt a hallgatókkal a felvételi, illetve a beiratkozási folyamat során az érintett intézmények egyértelműen megismertetik. Az oktatási folyamat során a képzésben szerezhető kreditek 61 (NyME)/59 (BMF) arányban, vagyis közel azonos arányban megosztva zajlik. A két intézmény biztosítja a másik városban történő képzés alatt a hallgatók kollégiumi elhelyezését. A hallgatói normatívát azonos létszám esetén (±10%-ig) a hallgatói létszám alapján az intézmények szemeszterenként külön-külön a saját hallgatói jogán kapják. Amennyiben a képzésben résztvevő hallgatói létszám jelentősen eltér egymástól, a többlettel rendelkező fél a többletlétszámra a hallgatói normatívából a kreditaránynak megfelelően a másik intézménynek az összeget átengedi. Költségtérítéses hallgatók esetén mindkét intézmény azonos költségtérítést kér a hallgatóktól. A fenti megosztást és annak gyakorlati megvalósítását a két intézmény írásos szerződésben is rögzíti. 7

8 A tervezett hallgatói létszám a nappali tagozaton 80 fő/évfolyam (40-40 fő intézményenként), levelező tagozaton 60 fő/évfolyam (30-30 fő intézményenként). Az MSc szakra jelentkezők kb %-a a könnyűipari mérnöki BSc képzésterületéről várható (mind a nappali, mind a levelező oktatásban). A szak képzésében résztvevő oktatók között magas, 60% a tudományos minősítéssel bírók aránya. A szakon oktatók 85%-a teljes munkaidőben foglalkoztatott. A szakon közepes létszámú évfolyamokat tervezünk indítani, így a tárgyak előadói egyben a gyakorlatok vezetői is lesznek. A minősítettek kutatási témái kapcsolódnak az általuk oktatott tárgyakhoz, de kutatási eredményeik közvetlen felhasználására elsősorban a magasabb szintű képzés kínál lehetőséget. Az intézetek és tanszékek tudományos fokozattal nem rendelkező oktatói akik rendkívül tehetséges, több nyelven beszélő fiatalok szintén jelentős szerepet játszanak a szak tudományterületeinek művelésében és kutatásában. A tudományos fokozattal nem rendelkező oktatók többsége a B típusú tárgyak oktatói között található. Sajnálatos módon, a könnyűipar területén kevés az országban tudományos fokozattal rendelkező szakember. Ezért fontos célunk, hogy ezeken a szakterületeken dolgozó fiatal munkatársaink a közeli jövőben PhD fokozatot szerezzenek. A szak A és B típusú tárgyait oktatók tudományos fokozatai: Fokozatok 1 nincs fokozata DSc CSc PhD/DLA dr. univ NyME 3 (1/2) 5 (4/1) 6 (5/1) 1 (1/0) 0 BMF 1 (1/0) 2 (2/0) 7 (5/2) 4 (3/1) 11 (11/0) Összesen: 4 (2/2) 7 (6/1) 13 (10/3) 5 (4/1) 11 (11/0) Kreditértékek az "A" és "B" típusú tárgyaknál (összkredit szakirányonként: 120) Fokozatok DSc CSc PhD/DLA dr. univ nincs fokozata NyME BMF Összesen: (120 kredit =100%) 25% 37% 58% A képzéshez a szak rendelkezik a szükséges infrastruktúrával: előadói, gyakorlati és laboratóriumi helyiségekkel, - amelyek oktatási és kutatási célokat is szolgálnak -, valamint a hozzá tartozó alapberendezésekkel. Ezek a laboratóriumok műszerezettségük révén lehetővé teszik szabványos előírásoknak megfelelő vizsgálatok elvégzését. A BMF 2003 óta MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszerrel támogatja (TÜVCert) az elvárásoknak megfelelő működést. A működés hatékonyságát a 2007-es FMD oklevele igazolja. A felmerülő legújabb kutatási igényeket természetesen csak folyamatos és sikeres pályázatokkal lehet kielégíteni. A két érintett konzorciumi intézmény a képzés folyamatáról írásos egyezséget készített (6. melléklet), melyben rögzítette, hogy a szak minőségbiztosítása érdekében egy-egy tag delegálásával (PhD. Endrédy Ildikó, Prof. Dr. Kovács Zsolt) felügyelő bizottságot hoz létre, és működtet. A felügyelő bizottság évenként jelentést tesz a saját intézményének, és a fejlesztésekre vonatkozó tevékenységeket felügyeli. 1 Az állás jellege: teljes állású és egyéb munkaviszonyban foglalkoztatottak (T/E) 8

9 III. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tanterve a krediteket tartalmazó táblázatos összefoglalóban A tantervek táblázatos bemutatását a 3. számú melléklet tartalmazza. A záróvizsga során a hallgatók vizsgát tesznek valamennyi szakirányon Mérnöki fizika, és Alkalmazott kémia tárgyból, továbbá szakirányonként az alábbi tárgyakból: Csomagolástechnológus Nyomdaipari és médiatechnológus Papírgyártó Minőségirányító Terméktervező Textil-bőr-ruházati technológus Csomagolástechnológia Multimédia Papír kémia I-II. Minőségirányítás Könnyűipari gyártmánytervezés Szakmai technológiák 2. Tantárgyi programok A tantárgyi programokat a 4. számú melléklet tartalmazza. 3. Kompetenciák elsajátíttatása A mesterfokozat ismeretanyagának megszerzéséhez a hallgatók korszerű módszerek kombinációival kapnak képzést. Kontakt oktatási formák: előadások, tantermi gyakorlatok, laboratóriumi foglalkozások, számítástechnikai szakmai eszközök alkalmaztatása, problémamegoldásokra alakított csoportok csoportmunkája. A közvetlen hallgatói kapcsolaton kívül a nappali tagozatú képzésben is megjelennek olyan feladatok, melyek irányításához a hallgatók módszertanilag megfelelő, szakszerű eszközöket kapnak. Ezek közül a legfontosabb: önálló felkészülés a megadott kötelező és ajánlott irodalom feldolgoztatásával egyéni szakmai és számítástechnikai feladatok, önálló mérési és üzemi feladatok elvégzése és feldolgozása, üzemi gyakorlat, diplomamunka. Az önálló felkészüléshez a tananyagok előkészítésén kívül, értékelést és korrekciókat is biztosít a tárgy felelős oktatója. Az elméleti és gyakorlati ismeretek egymásra épülésével, a korszerű oktatási módszerek és eszközök felhasználásával, a laboratóriumi és az üzemi gyakorlatok megfelelő arányú alkalmazásával válik biztosítottá, hogy a hallgatók mind az elméleti elmélyültség, mind a gyakorlati tudás kellő szintjére jussanak. A hallgatóknak az oktatási intézmény által elnyert pályázatokban, projekt munkákban való részvétele, az utolsó szemeszterben egy üzemi feladat konkrét megoldása támogatja az ismeretszerzést. Könnyűipari vállalatokkal történt együttműködés keretében a kontaktórákon belül és nyári termelési gyakorlat végzésével történik a gyakorlati 9

10 oktatás. További lehetőségként jelentkezik a tehetséggondozás már felsorolt formáinak alkalmazása. A szakalapításban meghatározott általános kompetenciák megszerzését az alábbi ismeretanyagok tartalmazzák: Alaptárgyi ismeretek: Alkalmazott matematika, Mérnöki fizika, Alkalmazott kémia, Elektronika, Dinamika Könnyűipari anyagokkal és szerkezetekkel kapcsolatos ismeretek: Számítógépes terméktervezés, valamint a differenciált tárgyak keretében oktatott ismeretek Technológiai és üzemmeneti ismeretek: Technológiai mérések 1-2., Szakmai folyamatszervezés, Termékbiztonság, Logisztika Gazdasági, jogi és menedzsment ismeretek: Pénzügyi ismeretek, Menedzsment, Jogi ismeretek, Mérnöki etika, Szakmai nyelv, Integrált irányítási rendszerek A szakiránytól függő kompetenciákat a szakirányi differenciált tárgy modulok biztosítják. A hallgatók a szakterületükön a képzési és kimeneti követelményekben elvárt kompetenciákra az alábbi levezetés szerint válnak alkalmassá: Csoportmunka keretei között annak szabályait és törvényszerűségeit ismerve hatékonyan dolgozni. Mások munkáját felhasználni, és mások számára használható kimenetű teljesítményt nyújtani. Ehhez analízisre és szintézisre legyen képes, folyamatos tanulási és problémamegoldó készségekre tegyen szert. Elméleti ismereteit eltérő gyakorlati környezetben is legyen képes eredményesen felhasználni. Legyen tisztában az általános műszaki-etikai normákkal és végezze munkáját elkötelezetten. Legyen meg a képessége a hatékony kommunikációra, mind saját anyanyelvén, mind idegen nyelven, mind informatikai, illetve szükség szerint egyéb felületeken. Tisztelje az általános emberi, a személyiséghez és a környezethez kapcsolódó értékeket. Rendelkezzen a felelős műszaki tevékenységekhez szükséges környezetvédelmi és minőségirányítási, jogi és gazdasági ismeretekkel. A választott szakiránytól függően az alábbi kompetenciák közül legalább kettő: Szálas- és rostanyagok szerkezeteinek komplex igények szerinti funkcionális tervezési ismeretei Az iparterület termékeinek esztétikai elvű kialakítása és a tervek megvalósítására vonatkozó ismeretek A könnyűipar fogalomköréhez sorolható technológiák szakszerű tervezése, szervezése és irányítása Folyamatmodellezés, méréstervezés, adat- és jelfeldolgozás a szakterület problémáira Technológiai gépek és folyamatok, logisztikai rendszerek illesztése, tervezése Alkalmazásszintű ismeretek (tervezés, fejlesztés, integrálás, üzembe helyezés, gyártás, minőségirányítás, üzemeltetés, szolgáltatás, karbantartás) a kiválasztott szakirányban 10

11 4. Idegen nyelvi követelmények Elvárt idegennyelv-ismeret: Középfokú, szakmai nyelvvel bővített nyelvvizsga. Az idegen nyelvű ismerettel kapcsolatos elvárás, hogy meghatározott számú, idegen nyelven meghirdetett kurzust kell a hallgatóknak teljesítenie. Ezen kívül a diplomaterv abstract-ját angol nyelven is el kell készíteni. A képzési követelményben előírt nyelvtudás és nyelvvizsga, megszerzését az alábbi formákban támogatja: Tanrendi keretek között: A tantervbe beépített, kötelezően teljesítendő követelményeként (kredit pont hozzárendelése nélkül) egy féléven keresztül szakmai idegen nyelvi oktatás. Tanrendi keret közé illesztetten külföldi hallgatói jogviszony lehetőségének szervezése. 5. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása a szakra való belépés tekintetében (előzményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek) 1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak(ok): teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a könnyűipari mérnöki alapképzési szak. 2. A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, melyek esetében az alábbiakban részletezésre kerülő kredit követelmények teljesítésével lehet bejutni. Az alapképzési szakok közül elsősorban számításba vehetők: a vegyészmérnöki, a faipari mérnöki, az anyagmérnöki, a gépészmérnöki, a műszaki menedzser, az ipari termék és formatervezői mérnöki alapképzési szak. 3. Az alábbiakban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A hallgatónak figyelembe vehető és elfogadható kreditek A hallgatónak figyelembe vehető és elfogadható kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek, melyből legalább 80 kreditet kell az alapképzési szakról vagy annak kiegészítéseként igazolni: Természettudományos ismeretek (30 kredit) természettudományos ismeretek (a megfelelés szempontjából maximálisan figyelembe vehető kreditérték 20 kredit): matematika (min. 12 kredit), mérnöki fizika, kémia, mechanika; gazdasági és humánismeretek (max. 10 kredit): közgazdaságtan, marketing, innováció menedzsment, EU ismeretek, közgazdaságtan, pénzügyi és számviteli ismeretek, jogi ismeretek, humán ismeretek; Szakmai ismeretek (50 kredit) anyag- és termékismeretek (max. 28 kredit): terméktervezési ismeretek, anyagtudomány, formatervezés, áruismeret, termékvizsgálatok; technológiai és logisztikai ismeretek (max. 28 kredit): műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, ipari technológia és logisztika, informatika és alkalmazott számítástechnika, folyamatok méréstechnikája, minőségirányítás, fogyasztóvédelem. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányu- 11

12 ló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek az érvényes felsőoktatási törvényben meghatározott szabályok szerint történnek. 6. Értékelési és ellenőrzési módszerek, a tájékoztató kiadvány internetes elérhetősége A tantárgyak értékelése a felsőoktatásban előírt módon történik. Tanulmányaik során a hallgatóknak vizsgát kell tenniük, és félévközi jegyeket kell szerezniük (félévenként maximum 6 vizsgát és maximum 5 félévközi jegyet). A diplomamunka megvédése 30 kreditpont értékű. A felsorolt szabályozásokon kívül további szabályozók is szerepelnek a tanulmányi programban: Az előtanulmányi rend biztosítja az egymásra épülő tárgyak felvételi sorrendjét. A kreditrendszer lehetővé teszi a hallgató számára, hogy tanulmányaira a mintatanterv által meghatározottól eltérő időt fordítson, illetve a differenciált és szabadon választott tárgyak egy részét más szakokon teljesítse. A hallgatóknak a II. félév végéig legalább 30 kredit pontot kell teljesíteniük és a tanulmányokat a nappali tagozaton 9 félév alatt, levelező tagozaton 12 félév alatt be kell fejezniük, ellenkező esetben az intézmény elbocsátja őket. A tanulmányok során alkalmazandó eljárásokat és szabályokat, valamint az értékelési és ellenőrzési módszereket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rögzíti. A 289/2005. (XII.22.) Korm. Rend. 11. (3) bb) bekezdés szerinti tájékoztató kiadvány bemutatása (csatolás), vagy annak internetes elérhetősége mindkét érintett oktatási intézmény kari honlapján található meg: 12

13 IV. A képzés személyi feltételei 2 1. A szakfelelős, a szakirány felelősök és a záróvizsgatárgyak felelősei 1. A szakfelelős, a szakirány felelősök és a záróvizsgatárgyak felelősei Felelősök neve és a felelősségi típus ( szf: szakfelelős, szif: szakirányfelelős a szakiránya megadásával! zvf: záróvizsgatárgy felelős) Dr. Tolvaj László Dr. Koczor Zoltán Minőségirányító szakirány Borbély Endréné dr Csomagolástechnológus szakirány Dr. Endrédy Ildikó Nyomdaipari és médiatechnológus szakirány Dr. Csóka Levente Papírgyártó szakirány DLA Kisfaludy Márta Terméktervező szakirány Dr. Takács Áron Textil-bőr-ruházati technológiai szakirány Dr. Borbély Ákos Multimédia c. tárgy Dr. Albert Levente Multimédia c. tárgy Dr. Kovács István Papíripari kémia c. tárgy Dr. Szücs Iván Szakmai technológiák c. tárgy Szf, zvf Szf, Szif, zvf Szif, zvf Szif, zvf szif Szif, zvf szif zvf zvf zvf zvf Tudományos fokozat /cím Munkakör Munkaviszony típusa Hány mesterszak felelőse Alap- és mesterképzésben összesen hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben / Mo-on DSc egyetemi tanár T 1 12/14/14 CSc főiskolai tanár T 0 6/20/24 PhD főiskolai tanár T 0 4/16/16 PhD főiskolai tanár T 0 10/22/24 PhD egyetemi adjunktus T 0 7/7/7 DLA főiskolai tanár T 0 10/17/22 PhD főiskolai docens T 0 7/21/21 PhD főiskolai docens T 0 7/21/21 CSc Egyetemi tanár T 0 4/20/20 CSc Egyetemi docens T 0? CSc Főiskolai tanár T 0 4/7/7 A Tantárgylista tantárgyak felelősei, oktatói táblázatot az 5. számú melléklet tartalmazza. 13

14 V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételeit a két indító intézménynél különkülön mutatjuk be. A tudományos/szakmai műhely bemutatása a NyME-en A Faipari Mérnöki Kar megalakulása óta nem csak az oktatásnak, de a hazai faipari kutatásoknak is igen fontos tényezője lett. Az elmúlt negyven évben igen sok fontos alap- és alkalmazott kutatási projektben vettek részt kutatóink. A Fizika Intézet az egyik legrégebbi hagyományokra visszatekintő egysége a Karnak. Elődje, a Fizika Tanszék már Selmecbányán is létezett. Olyan neves kutatók dolgoztak itt, mint Christian Doppler és Simonyi Károly. Az elmúlt évtizedekben a Tanszék komoly szerepet vállalt az alap- és alkalmazott kutatásokban. Korábban jelentős kutatás folyt a faanyag tartóssága, mesterséges öregítése, időjárásállósága tekintetében, a faanyagok és faszerkezetek (ajtók, ablakok) léghang gátlási tulajdonságait is. A 90-es évektől kezdődően az Intézet kutatásai elsősorban a napsugárzás hatása, a faanyag és a különböző bevonatok fotodegradációja köré csoportosultak. Az Intézet másik fontos kutatási témája a Faanyagtudományi Intézettel közösen bizonyos fafajok színének megváltoztatása, elsősorban hidrotermikus kezeléssel. A Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet elsősorban alapkutatási feladatokat lát el, bár számos alkalmazott kutatási projektje is van. Régóta tart és jelenleg is folyik az Intézetben a faanyagok ortotrop mechanikai tulajdonságainak feltérképezése. Az elmúlt években fontos kutatásokat végeztek a faanyag szerkezeti célú felhasználásával kapcsolatban. Ennek részeként vizsgálták a faanyagok és faszerkezetek szilárdsági és viszkoelasztikus paramétereit, valamint a szerkezeti célú fakompozitok tulajdonságait. Emellett foglalkoznak a fa tönkremeneteli jellegzetességeivel és a klimatikus jellemzőknek a faanyag mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatásával is. További fontos kutatási terület a végeselem-módszer faipari alkalmazása, amelyet több projektben is felhasználnak. A Fa- és Könnyűipari Technológiák Intézet (2004) korábban három tanszékes Fa- és Papírtechnológiai Intézet ma már két tanszéket foglal magába. A Fűrész- és Lemezipari Tanszék kutatási tevékenysége elsősorban a fűrészipari technológiák fejlesztésére (technológiai sorok kialakítása, optimális vágásváltozatok kidolgozása, stb.) irányul. Fontos vizsgálatok folytak a vágási minőség javítása, a mennyiségi és minőségi kihozatal javítása érdekében. A Tanszék kidolgozta a hatékonyságvizsgálatok módszerét a fűrésziparban, valamint a hazai faházépítésnél használt ragasztott faszerkezetekkel is foglalkozott. A farostlemez és forgácslapgyártás mellett a faalapú kompozit lemezek gyártásával kapcsolatos alap- és alkalmazott kutatási feladatokat látott és lát el. A múltban a tanszék fontosabb kutatásai elsősorban az alternatív rostalapanyagok felkutatására, valamint a szervetlen kötésű kompozitok gyártástechnológiájára irányultak. Később ez kiegészült egyéb, újszerű kompozitanyagok vizsgálatával, hazai bevezetésük előkészítésével is, mint például közepes sűrűségű (MDF) lemezek. A tanszék keretein belül indultak meg az első hazai roncsolásmentes faanyagvizsgálatok, melyek fontos eredményeket hoztak elsősorban a fűrészáru-osztályozás, a beépített faszerkezetek vizsgálata és az élőfa-vizsgálatok terén. A Könnyűipari Tanszék korábban Cellulóz és Papírtechnológiai Tanszék főbb kutatási területei a fás és nemfás növények környezetbarát delignifikációja, kender cellulóz előállítása és fehérítése környezetbarát technológiákkal, környezetvédelem a cellulóz- és papíriparban, valamint a papírhulladékok felhasználási területének bővítése. Az Építéstani Tanszék az elmúlt 40 évben számos jelentős kutatási témával foglalkozott. A tanszék munkatársai bekapcsolódtak a könnyűszerkezetes típus faépületek tervezési munkáiba. További kutatási témát jelentett a faépítészet és a bútor-stílusok történetének feldolgozása. Ezt a tevékenységet egészíti ki a történeti települések, történeti épületegyüttesek és épületek 14

15 helyreállításának és történeti szemléletű fejlesztésének kutatása. Kiemelkedő területe a kutatásnak a faszerkezetű épületek hőtani viselkedésének felderítése. Országos tekintélyt vívott ki a faszerkezetű lépcsők tervezésének módszertana, amelyet szintén a tanszék munkatársai dolgoztak ki. A nagy létszámot ( fő) befogadó előadótermek szűkösen állnak rendelkezésre. Ezen a közeljövőben új termek létrehozásával kell segíteni. Az MSc szak jelenleg tervezett létszáma esetén ez nehézséget nem okoz. A kisebb befogadó létszámú tantermek, gyakorlók száma elegendő. A laboratóriumok - melyek oktatási és kutatási célokat is szolgálnak - száma és azok eszközellátottsága megfelelő. A felmerülő legújabb kutatási igényeket természetesen csak folyamatos és sikeres pályázatokkal lehet kielégíteni. A Faipari Mérnöki Kar laboratóriumai: Akusztikai Laboratórium Mesterséges környezeti hatások előállítása Laboratórium Fafizikai Laboratórium Faanyagtudományi Laboratórium Szerkezet Vizsgáló Laboratórium Fa-és Papírtechnológiai Intézeti Laboratórium Roncsolásmentes faanyagvizsgálati Laboratórium Cellulóz és Papírtechnológiai Tanszék Kémiai Laboratóriuma Felületvizsgáló laboratórium Megmunkálási minőség vizsgáló laboratórium Automatika Laboratórium Akkreditált Munkabiztonsági Vizsgáló Laboratórium Légtechnikai Laboratórium CNC laboratórium Faipari Géptani Laboratórium Multimédia- és Környezetmódszertani Laboratórium Számítástechnikai, oktatástechnikai és könyvtár ellátottság, stb. Számítástechnika: Az Egyetemi Informatikai Központ (EIK) feladata az Egyetem egységes informatikai rendszerének (számítógéphálózat, informatikai erőforrások) üzemeltetése és fejlesztése. Az EIK a Kari Informatikai Központokkal együttműködve öt, egymástól független informatikai hálózatot üzemeltet. Az öt hálózatból kettő Sopronban található. Sopronban, Mosonmagyaróváron és Székesfehérvárott a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF iroda) regionális hálózati központot létesített. A soproni ezen kívül az ország hat elsőrendű vidéki központjának egyike. Az informatikai szolgáltatások mellett megfelelő számítógépes laboratórium áll a hallgatók rendelkezésére az oktatással kapcsolatos és személyes igényeik kielégítésére. Oktatástechnika: januárjától a Nyugat-Magyarországi Egyetem Rektori Hivatalában ( B épület, 1. emelet) átadásra került egy videokonferenciák megtartására alkalmas helyiség, illetve egy modern videokonferencia berendezés. Mivel ennek megfelelője a BMF területén is megtalálható, a képzés egyes vonatkozásaiban a minőségfejlesztése érdekében keressük a hasznosítási lehetőségeket. Az kiépített videokonferencia rendszer alkalmas arra, hogy értekezleteket, előadásokat, továbbképzéseket a 7 kar bevonásával úgy rendezhessünk meg, hogy nem kell az utazásra időt szakítani. 15

16 Az előadó termekben és a tantermekben intézeti és tanszéki tulajdonban (használatban) lévő számítógépes vetítőrendszer áll rendelkezésre, de természetesen krétával írható, hagyományos táblák is léteznek. Könyvtár: A Központi Könyvtár az Egyetem szervezetébe tartozó, annak oktató-nevelő és tudományos kutató munkáját segítő, valamint általános művelődési igényeit kiszolgáló önálló szervezeti egység, országos, tudományos szakkönyvtár és regionális központ az Egyetemen oktatott szakirányok valamennyi területén. Országos feladatkörű szakkönyvtárként nem csak a helyi és regionális szakmai feladatok kielégítése volt és jelenleg is feladata, hanem az erdészet, faipar, geodézia és vadgazdálkodás területén országos szakmai és információs központ, s mint ilyen részt vállal az Országos Dokumentumellátó Rendszer tevékenységében. Feladatkörét tovább bővíti az elmúlt években megindított Közgazdasági Kar, valamint az új szakok - környezetvédelmi, vadgazda, papíripari, művészeti (belsőépítészet, restaurátor), mérnöktanári -, valamint a kihelyezett szakok, és tanfolyamjellegű továbbképzések pl. erdészeti növényvédelmi, környezeti hatásvizsgálat, fakereskedelmi megindítása. Szerepénél és feladatainál fogva regionális központi szerepet is betölt valamennyi tudomány területén. Központi Könyvtár gyűjtőköre: erdészet, faipar, bútoripar, vadászat, vadgazdálkodás, növénytan, állattan, biológia, geodézia, környezetvédelem, talajtan, papíripar, közgazdaságtan, társadalomtudomány, természettudomány, belsőépítészet, művészet és a kapcsolódó tudományok, így fizika, kémia, géptan, természetvédelem, területrendezés, helyismeret, stb. Gyűjtött dokumentumtípusok: könyvek, időszaki kiadványok, kutatási- és útijelentések, jegyzetek, kéziratok, doktori értekezések, disszertációk, diplomamunkák, jogszabálygyűjtemények, szabványok, CD-ROM-ok, audiovizuális anyagok, stb. Az integráció során, január 1-jétől megalakult Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Könyvtára több tagkönyvtárral bővült. Ezt követően a könyvtár alapvető feladatai közé tartozik a központi célkitűzések előkészítése, koordinálása, a négy csatlakozó tagkönyvtár fejlesztési igényeinek, informatikai szolgáltatásainak összehangolása, egységes könyvtári számítógépes rendszer kialakítása, közös pályázatok benyújtása. A tudományos/szakmai műhely bemutatása a BMF-en: A Médiatechnológiai Intézet kutatásai négy fő területet öleltek fel. Ezek a nyomdaipari, médiatechnológiai, papírgyártási és csomagolási kutatási területek. Ezeken a területeken az alábbi témakörökben képes a főiskola országos vezető szerepet elérni: Digitális nyomópapírok fejlesztése, egészségügyi és higiéniai nyomatminőség fejlesztés, Folyamati és workflow management a nyomdaiparban A cellulóz és a papír felületnövelése, Ojtott cellulózrostok előállítása szintetikus papírok gyártásához Műanyag csomagolóanyagok transzfer tulajdonságainak törvényszerűségei A Divattermék és Technológia Intézet kutatási területeit a szakmai elágazásokon kívül az jellemzi, hogy részben műszaki, részben mérnöki folyamatfejlesztési eszközök, részben kreatív, művészileg is jelentős területekből tevődik össze. 16

17 A fontosabb kutatási és publikálási területek: Ruhaipari feladatok megoldása látórobotok alkalmazásával Vasalástechnológiai és ragasztási technológiafejlesztés Intelligens anyagok az öltözködésben Cipőkonstrukciók és a funkciók fejlesztése Textíliák súrlódási és esési tulajdonságai Mérési bizonytalanság csökkentése, a terméktervezési folyamat költség és kockázat szempontú optimalizálása, biztonságos nyomon követési rendszerek Megalapozó és alkalmazott kutatások a felsőoktatási marketing, és hallgatói nyomon követése területén A autóipari minőségirányítási rendszer (ISO/TS 16949:2002) és környezetközpontú menedzsment rendszerek kockázati problémái A Szak egyes tárgyainak oktatásában szerepet vállaló Környezet és Intézet kutatási területei többek között a környezeti, a karbantartási szakterületekre irányul. A szakhoz rendelt infrastruktúra és alapeszközök BMF-en A szak rendelkezik a képzéshez szükséges infrastruktúrával: előadási, gyakorlati és laboratóriumi helyiségekkel, tanműhelyekkel, valamint a hozzá tartozó alapberendezésekkel. Az oktatók megfelelő felkészülési és konzultációs helyiségekben dolgozhatnak. Mindezt a biztonságtechnikai és higiéniai elvárásokat kiegészítő rend kialakítása teszi szabályszerűvé. A szak tanúsított minőségirányítási rendszer keretei között működik. Ez többek között kiemelt hangsúllyal szabályozza a tananyagok fejlesztését, jóváhagyását, az oktatás feltételeinek biztosítását, a folyamatok nyomon követését és az akkreditációs folyamat szempontjainak teljesítését. A képzés magas színvonalát biztosítják az alapképzéshez szükséges számítástechnikai eszközök, melyek mind számosságuk, mind rendszerbe építettségük, mind pedig szoftverrel való ellátottságuk szempontjából megfelelnek a mai kor elvárásainak. Az oktatást a kornak és a szakmai elvárások szintjének megfelelő prezentációs technika támogatja. A Szak jellegéből következő gyakorlatorientált oktatáshoz nagy értékű modelltechnológiai, szakmai méréstechnikai, professzionális tervezői rendszerek állnak rendelkezésre. Ezek egy része a legkorszerűbb technikai színvonalat képviseli, más részük, az erőforrások szűkös rendelkezésre állása miatt, elsősorban arra elég, hogy a szakmai szempontok szerint a hallgatókat a korszerűbb ipari technikák befogadására alkalmassá tegye. A Szak hallgatóinak gyakorlati képzéséhez a szakmai modulokhoz tartozó szakmánként tanműhelyek, és laboratóriumok állnak rendelkezésre, ahol módjuk van a hallgatóknak a modellek, prototípusok elkészítésére, és az igazolás, jóváhagyás folyamatainak támogatására termékvizsgálatokat végezni. Elsődlegesen a textil-bőr ruházati technológus szakirány, de a terméktervező és minőségirányító szakirány képzési hátterét is egy textilipari, egy ruhaipari és két bőripari gyártási tanműhely biztosítja, összesen kb. 300 m 2 en. A vizsgálatok és kísérletek 4 önálló anyagvizsgálati laboratóriumban és két számítógépes tervező laborban végezhetők. Tanműhelyek A kötő műhelyben 6 db kézi síkkötőgép, egy önműködő és elektronikus vezérlésű síkkötőgép, egy STOLL CMS 430 gép a hozzátartozó korszerű SIRIX mintatervező rendszerrel, egy UNIVERSAL síkkötőgép, egy MA8000 mintatervező áll rendelkezésre. Az alapvető technológiai és mintázási különbségeket körkötő és elektronikus vezérlésű zoknikötőgépeken előállított céltermékeken tapasztalhatják meg. 17

18 Szövő műhelyben a szövési technológiák alapjait lehet megismerni, és néhány szövőgépen a tervezett termékek oktatói támogatással történő gyakorlati kivitelezése lehetséges. Néhány jellgzetes szövőgéptípus: Dornier Dialóg panel II, Sulzer DW, Stäubli névbeszövő CX 160, Sulzer Rüti L 5100 légsugaras, Jacob Müller elektronikus nyüstösgép, Schlafhorst csévélőgép USTER Quantum fonaltisztítóval. Ruhaipari gyártástechnológia terem 120 m 2 alapterülettel, melyben a hallgatók önállóan és/vagy oktatói támogatással kivitelezhetik terveiket, elkészíthetik prototípusaikat, modelldarabjaikat. A modelldarabok kivitelezésére rendelkezésre álló fontosabb gépek, eszközök: Szabászati berendezések: 4 db szabászgép (háromtárcsás, körkéses, kardkéses, elektromos kézi olló), 1 db szabászati teríték készítésére alkalmas méretű asztal. Varróberendezések: 16 db huroköltésű gyorsvarrógép (stopmotorral, cérnavágóval, varratelerősítővel, talpemelővel), 5 db kettősláncöltésű varrógép (1 db egytűs, 4 db kéttűs fedővarrógép), 6 db szegő, ill. biztonsági öltésű varrógép, 2 db gomblyukvarrógép (huroköltésű egyenes gomblyukvarrógép, láncöltésű szemes gomblyukvarrógép) 1 db hímző automata (programozható, 6 színváltós). Vasaló és ragasztó berendezések: 4 db vasaló munkahely (gőzfejlesztő kazánnal, gőzölős kézi vasalóval) 3 db ragasztóprés (laborprés, üzemi prés, szublimációs nyomásra alkalmas prés). A bőripari géptermekben hidraulikus szabászgép, szalagkéses hasítógép, élezőgép, lapos-, karos- és oszlopos varrógépek, valamint a termékek térformázásához szükséges előhúzó, orrfoglaló és sarokfoglaló gépek, továbbá csiszoló-, maró- és présgép áll a hallgatók rendelkezésére. A gépteremben a hallgatók terveiket megvalósíthatják, különleges igény esetén iparvállalataink készséggel nyújtanak segítséget. A megvalósított termékeket az anyag- és késztermékvizsgáló laboratóriumban vizsgálhatják hallgatóink. Itt többféle szakítógépet, flexométert, Bally hajtogatót, késztermékek dinamikus igénybevételét vizsgáló berendezést, valamint koptató és fedőréteg vizsgáló berendezést találunk. A terméktervezéshez (cipő, bőrdíszmű, kesztyű, stb.) a bőr- és bőrhelyettesítő anyagok széles választékával rendelkezünk, de e tekintetben hazai és külföldi cégek is folyamatosan nyújtanak segítséget. Anyag- és termékvizsgálati laboratóriumok A nyersanyag-, fonal-, és textilipari késztermékek (szövet, kötött kelme), valamint a bőripari nyersanyagok és termékek vizsgálatára alkalmas laboratóriumok összesen kb. 130 m 2 területen helyezkednek el, a szakmaterületi és ipari vizsgálatok minden fontosabb műszerét tartalmazzák a laboratóriumok. A tervezett termékek tesztelését, jóváhagyási vizsgálatait (esztétikai, mechanikai, fiziológiai) gyakorlatban megismerik, és elvégzik az általuk tervezett különböző használati célokra szánt textíliáknál. A különböző szerkezeti szintű (elemi szál, fonal, síklap termék) termékek vizsgálati módszereivel megismerkednek a hallgatók. A szakterületnek széleskörű ipari kapcsolatai lehetővé teszik hallgatóinknak szakmai-üzemi gyakorlat megszerzését, terveik, modelljeik kivitelezését. A könnyűipari szakos terméktervező és textilipari szakirányú hallgatóink üzemi, termelési gyakorlati helyei elsősorban textilipari kisvállalkozások, és néhány nagyobb vállalat (pl. Sinka és Társa Kft. Budapest, Easton Kft, Hódmezővásárhely, Pannon-Flax Rt., Győr, Lematex Kft, Mosonmagyaróvár, Palotakörtex Kft, Budapest.) A könnyűipari szakos terméktervező és ruhaiparral foglalkozó hallgatóink üzemi, jellemző termelési gyakorlati helyei Gyártó, gyártás-előkészítő, termeltető cégek -re és Szalonok, stúdiók, jelmezkészítő cégek-re bontható. A gyártó, gyártás-előkészítő, termeltető cégek körébe sorolható a Berwin Ruhagyár Rt., Budapest, Elegant Design Modelltervező és Gyártáselőkészítő Rt., Budapest, Ip-Art Kft., Budapest, Emporium Divatruházati és Kötöttáru Készítő Kft., Budapest, Color Ruházati és Keres- 18

19 kedelmi Kft., Zalaegerszeg, Styl Ruhagyár Rt., Szombathely, Kanizsa Ruhaipari Szövetkezet, Nagykanizsa, Ciklámen ZRt., Sopron, Rösch Mode Kft., Kecskemét, Diruváll Ruházati Kft., Nyíregyháza, Glória '86 Konfekcionáló Kft., Hajdúböszörmény, Jeans Club Kft., Pécs, Beanett Munkaruhakészítő Bt., Paks, Monamell Kft., Székesfehérvár, Jeans Manufaktúra Gyártó és Kereskedő Kft., Szeged, Indiform Kft., Százhalombatta, La fuma Hungaria Kft., Sárvár, Szalonok, stúdiók, jelmezkészítő cégek körébe sorolható a Lucia Stúdió Kft., Budapest, Katti Zoób-Vizo Jelmeztervező és Általános Szolgáltató Kft., Budapest, Qintlines Kft / Nara Szalon, Budapest, Hilla Stúdió, Budapest, Pastel Stúdió Kft., Budapest, Stúdió Artista Kft., Budapest, Mona Lisa Modellstúdió Kft., Eger, Maszka Jelmezkölcsönző Kft., Budapest, Budapesti Operett Színház Jelmezkészítő műhely, Egri Gárdonyi Géza Színház jelmezkészítő műhely. Intézeti CAD/CAM laboratórium, és lézer kivágó terem, mely egy 7 állomásos ShoeMaster 3D-s számítógépes rendszerrel lehetővé teszi a modelltervezést, a szabásminták kialakítását és a mintasorozat készítést. A kaptafa digitalizáláshoz 3D-s mechanikus digitalizáló áll rendelkezésre. A LECTRA laborban 2D-s digitalizáló, egyedi tervező munkahely és CAM lézerkivágó a szabásminták kivágását is lehetővé teszi. A Csomagolástechnológus és Papígyártó szakirány képzési hátterét biztosító tanműhelyek és vizsgáló laboratóriumok felszereltsége egy tanműhelyből és laboratóriumokból áll. A papíripari technológia tanműhely a papír-előállítás, illetőleg a gyártás folyamatait modellezi, tehát az ipari méretű papírkészítés folyamatait laboratóriumi méretekben adekvát módon produkálja. Ezen túlmenően kutatási és kísérletezési lehetőségek biztosítottak a berendezésen. A műhelyben laboratóriumi lapképző berendezésein bármilyen összetételű papírtípust elő tudunk állítani, pl. csomagolási célra, csomagolópapírok, irodai célra irodai papírok (fénymásoló alappapír), stb. A Papír és csomagolóipari laboratóriumban az elkészített kísérleti termékeket (prototípust vagy mintadarabot) vizsgáló műszereinkkel minősíteni is tudjuk megfelelőségi szempontból. A terméktulajdonság széles körének meghatározására alkalmas műszerparkkal rendelkezünk (szilárdsági jellemzők, optikai tulajdonságok, feldolgozhatóság, nedvesedési tulajdonságok stb.) A Csomagolástervező CAD/CAM labor Esko Kompetenciaközpont az ArtiosCAD programcsomag a CSOMAGOLÁS- ÉS PAPÍRTECHNOLÓGIAI CAD laboratórium 12 számítógépére került telepítésre. A program három fő részből áll: designmodul, graphic modul, Manufacturing modul. A Minőségirányító szakirány szakmai sajátosságainak oktatásához további tantermek, laborok, számítógépes eszközpark speciális értékelő és tervező szoftverekkel (pl. MINITAB 14), szakkönyvek és termékekre vonatkozó szabványirodalom áll rendelkezésre. 12 gépes számítógépes laborban a projektmenedzsment, kompromisszumokon alapuló tervezési technikák, kísérlettervezés, vevői elégedettségmérés, valamint adatgyűjtési, adatelemzési módszerek, költségszámítások, kockázatelemzés, gazdaságossági elemzések, értékelemzés, gyártmányszínvonal összehasonlítási és hatékonyságértékelési módszerek gyakorlati alkalmazását sajátíthatják el a hallgatók. A rendelkezésre álló 2 anyag és technológiai modellező laboratóriumok alapterülete összesen 70 m 2, amelyek az anyagvizsgálatokhoz szükséges alapeszközökkel vannak felszerelve. Rendelkezésre áll az oktatáshoz szükséges sajátos tréning anyag és kifejlesztett tananyag, valamint az illeszkedő hardver, oktatói számítógépek, másolási és irodai háttér. A szakirányhoz kapcsolódó számos szolgáltató- és iparvállalat ad lehetőséget és mintát a hallgatók innovációs és menedzselési képességének fejlesztésére. (pl. Eurohód Kft. Hódmezővásárhely, Fuxin Kft. 19

20 Budapest, Albertfalvai Cérnázó Kft. Budapest) Autóipari beszállító cégeknél profi menedzsment és projekttervezési technikák elsajátítására van lehetőségük (pl. Nolato Mosonmagyaróvár, Sun Microsystem, Continental Temic Budapest, GE Oroszlány, Innovatext, AEFv Laboratórium, KERMI Kft, TÜV Rheinland Intercert Kft. PLES Zrt. Borsodnádasd, Szalag és Zsinórgyár Zrt., MILORA Kft.) A Nyomda és Médiatechnológiai szakirány oktatási hátterét 3 szakmai műhely, 3 számítástechnikai és vizsgálati laboratórium alkotja. A szakmai infrastruktúra lehetővé teszi a legkorszerűbb nyomtatási és médiaalkotási folyamatok oktatását és kutatását. A szakirány oktatását számítógépes eszközpark, speciális szoftverek valamint laboratóriumok segítik. Hallgatóink a legkorszerűbb nyomdagépekkel és berendezésekkel nyomdákban, az anyagvizsgálat, színmérés műszereivel, a speciális nyomdaipari méréstechnikákkal laboratóriumainkban ismerkednek meg. A korszerű nyomdaipari kép és szövegszerkesztő laboratórium, a nyomdaipari anyagok vizsgálata, és a színtan, színmérés területeken folyamatos fejlesztés zajlik. Hagyományosan jó a kapcsolat a hazai papír- és nyomdaipar kis- és középvállalataival, valamint a külföldi beszállító cégek hazai képviseleteivel, a papír- és nyomdaipar szakmai szervezeteivel. Kiemelkedő nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk, az alábbi európai felsőoktatási intézményekkel: Artevelde Hogeschool Gent (Belgium), Copenhagen Grafic Arts Institute (Dánia), FH Stuttgart (Németország), HTWK Leipzig (Németország), Bergische Universitat Wuppertal (Németország), London College of Printing (Nagy-Britannia, EVTEK Espoo (Finnország), Université Nancy 2/IUT (Franciaország), TE I of Athens (Görögország), Hogeschool Brabant (Hollandia), Warsaw University of Technology (Lengyelország), EIVD Lausanne (Svájc), Instituto Politéchnico de Tomar (Portugália), University of Ljubjlana (Szlovénia) A Főiskola könyvtára egységes rendszer szerint működve biztosítja a szükséges általános-, szak- és idegen nyelvű könyvállományt, jegyzeteket, kutatási jelentéseket, diplomamunkákat, jogszabálygyűjteményeket, szabványokat, a korszerű folyóiratokat, illetve a más könyvtárakkal való kapcsolatot. A könyvtár az oktató-nevelő és tudományos kutatómunkát segítő, valamint általános művelődési igényeket kiszolgáló önálló szervezeti egység, országos, tudományos szakkönyvtár a Szakon oktatott szakmaterületek valamennyi területén. Mellékletek: 1. számú melléklet: A szenátusok támogató javaslata 2. számú melléklet: Felhasználói kapcsolatok és vélemények 3. számú melléklet: A tantervek táblázatos bemutatása 4. számú melléklet: A tantárgyi programok 5. számú melléklet: Tantárgylista tantárgyak felelősei 6. számú melléklet: A két érintett konzorciumi intézmény egyezsége a képzés folyamatáról 20

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Képzés elindításának motivációja A faipar mint sok más műszaki ágazat

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

JAVASLAT. A Budapesti Műszaki Főiskola Felvételi szabályzatának módosítására. Elfogadta az Oktatási Bizottság 2008. június 2-án

JAVASLAT. A Budapesti Műszaki Főiskola Felvételi szabályzatának módosítására. Elfogadta az Oktatási Bizottság 2008. június 2-án Előterjesztés a Szenátus 2008. június 10-ei ülésére JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Felvételi szabályzatának módosítására Elfogadta az Oktatási Bizottság 2008. június 2-án Pontszámítás az alapképzésre

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése:

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. A mesterképzési

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A kimeneti követelmények áttekintése

A kimeneti követelmények áttekintése A kimeneti követelmények áttekintése Érvényes a hallgatók egyedi kérésére a 2012/2013. tanév I. félévében kezdő hallgatókra, illetve kötelezően minden később kezdő hallgatóra. 1. Az MSc képzés alatt összesen

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Gépészmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Gépészmérnöki mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Gépészmérnöki mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki (Mechanical Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Gépészmérnök alapszak (BSc)

Gépészmérnök alapszak (BSc) Gépészmérnök alapszak (BSc) Érdekelnek a gépészeti problémák és a számítógépes tervezés? Szeretnél többet tudni arról, hogyan járulhatsz hozzá a gépészeti problémák megoldásához? Szívesen alakítanád az

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

A szegedi fizika alapszak

A szegedi fizika alapszak A szegedi fizika alapszak SZTE TTK Fizikus Tanszékcsoport Dr. Varga Zsuzsa 2005. december 16. Készült a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0016/1.0 projekt támogatásával. A Bologna-folyamat 1999 Bologna, 2001 Prága,

Részletesebben

VEGYÉSZ MSc. mesterképzés

VEGYÉSZ MSc. mesterképzés VEGYÉSZ MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg működését,

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc l Kód Tantárgyak NGB_AG_ Mechanika - Statika félé ea tgy k kredit Széchenyi Istán Egyetem Mechatronikai mérnök BSc ÓE Bánki Gépész ÓE Bánki Mechatronika Bánki BT SzE Járműmérnök SzE Gépész Mechanika I.

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények

ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelmények 1. A mesterképzési szak megnevezése: előkészítés-technikai mérnöki (Process Engineering). A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Gépészmérnöki alapszak előtanulmányi követelményei Érvényes 2009/2010-es tanévtől 2009.0.18 Szakirány Tantárgy neve Tárgykód Előkövetelmény 1. Előkövetelmény 2. Előkövetelmény 3. 1 Törzsanyag Gépészmérnöki

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc l Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc Természettudományos alapismeretek Sorszá m Kód 1 BGRMA1GNNC BGRMAGNNC BGBFG1NNC BGBMF1NNC BGBKE11NNC Tantárgyak Matematika I félév ea tgy Mérnöki fizika Mérnöki

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MENEDZSMENT Szakirány: MENEDZSMENT - MAGYAR TAGOZAT Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz 1 SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz NAPPALI TAGOZAT 1. Többcsatornás képfelbontási mód alkalmazásának lehetőségei a nyomdatermékek hozzáadott értékének növelésében Dr. Novotny Erzsébet c. egyetemi docens

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

Élelmiszerlánc minőségügyi szakmérnöki szak

Élelmiszerlánc minőségügyi szakmérnöki szak Élelmiszerlánc Minőségügyi és Élelmiszerlánc Minőségirányítási szakirányú továbbképzés A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják: A két képzés törzstárgyai azonosak, amelyek, egyrészt

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MARKETING MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: marketing 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar NyME Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Márkus Béla mb@geo.info.hu GEO 00 GEO 00 Főiskolai szintű képzés Földmérő szak Mérő szakirány Térinformatika szakirány Földrendező szak Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR E L Ő T E R J E S Z T É S E LÉZERFIZIKUS szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására Szeged 2013 TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013

Részletesebben

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A: Alapképzés: 128 kredit I: Szakmai alapozó képzés 109 kredit I.1. Természettudományos alapozó képzés 17 kredit Kurzus Krediszkelés Óra- Érté- Felelős Felelős oktató

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS Képzések Magyar nyelvű képzéseket az alábbi MSc szakokon indítunk 1. Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 2. Agrármérnök 3. Növényorvos 4. Mezőgazdasági biotechnológus

Részletesebben