Könnyűipari mérnöki mesterszak (MSc) indítására, közös oklevél kiállításához vezető közös képzés formájában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könnyűipari mérnöki mesterszak (MSc) indítására, közös oklevél kiállításához vezető közös képzés formájában"

Átírás

1 A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Budapesti Műszaki Főiskola kérelme Könnyűipari mérnöki mesterszak (MSc) indítására, közös oklevél kiállításához vezető közös képzés formájában Sopron,

2 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmények neve, címe; Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) 9400 Sopron, Ady Endre u. 5. Budapesti Műszaki Főiskola (BMF)-val 1034 Budapest, Bécsi út 96/b 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése: NyME Faipari Mérnöki Kar (FMK) és a BMF Rejtő Sándor Környezetmérnöki és Könnyűipari Mérnöki Kar (RKK) 3. Az indítandó mesterszak: Könnyűipari mérnöki 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség: okleveles könnyűipari mérnök Végzettségi szint: mesterfokozat 5. Az indítani tervezett szakirány(ok): Csomagolástechnológus Nyomdaipari és médiatechnológus Papírgyártó Minőségirányító Terméktervező Textil-bőr-ruházati technológus 6. Az indítani tervezett képzési formák: teljes idejű, részidős 7. A képzési idő: Az oklevél megszerzéséhez szükséges teljesítmény: 120 kredit Nappali tagozat Levelező tagozat Képzési idő 4 félév 5 félév Kontaktóra Szakmai gyakorlat: 4 hét - Szakmai gyakorlat időtartama és jellege: nappali tagozaton 20 munkanap, különböző könnyűipari termelő-, tervező vagy irányító szervezeteknél. 8. A szak indításának tervezett időpontja: szeptember 1. A szakért felelős oktató az NyME részéről: Prof. Dr. Tolvaj László egyetemi tanár A szakért felelős oktató az BMF részéről: Az Intézmény vezetője NyME részéről: Az Intézmény vezetője BMF részéről: CSc. Koczor Zoltán főiskolai tanár, BSc szakfelelős Prof. Dr. Faragó Sándor, rektor Prof. Dr. Rudas Imre, rektor 9. Az adatlap mellékletei: A szenátusok támogató javaslata (1. melléklet) Felhasználói kapcsolatok és vélemények (2. melléklet) 2

3 II. A szakindítási kérelem indoklása, a továbblépés körülményei A képzési kapacitás bemutatása 1. A szak képzési és kutatási előzményei az intézményekben Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) Faipari Mérnöki Karán (FMK) 1984 óta folyik okleveles könnyűipari mérnökképzés együttműködésben a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karával (RKK), illetve jogelőd intézményével a Könnyűipari Műszaki Főiskolával. A főiskolai oktatás múltja az adott szakmai területeken meghaladja a 35 évet. Az egyetemi szintű oktatás kezdetben az okleveles Papíripari Mérnöki Kiegészítő szakon indult levelező tagozaton, mely később kiegészült a nyomda, papír, csomagolás, bőr-textil-ruha, terméktervező valamint minőségirányítási szakirányokkal. A személyi és tárgyi feltételek megteremtésével 1990-től már nappali tagozatos formában is képzünk okleveles könnyűipari mérnököket a Nyugat-Magyarországi Egyetem (és jogelődjeinek) Faipari Mérnöki Karán. Az együttműködés keretében a főiskolai szintű képzés Budapesten, a főiskolán, az arra épülő egyetemi képzés Sopronban, az egyetemen történik. A nappali tagozatos képzéssel párhuzamosan a levelező tagozatos képzés is tovább folytatódott. Könnyűipari mérnök szak végzettjei (Sopron) Végzettek száma NAPPALI LEVELEZŐ (kiegészítő) Évek A folyamatos szakirányú oktatás biztosította az oktatási feltételek javulását is. Ez mind a tárgyi, mind a személyi feltételek kialakításában mérhető. Ennek szemléltetésére a szak vonatkozásában folytatott fontosabb kutatási területek szolgálnak. (A további fejlesztések ismertetésére az oktatási kapacitások és az infrastruktúra bemutatásánál kerül sor.) A Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Karán többek között az alábbi, a könnyűiparhoz kapcsolódó témákban folyik kutatómunka: Papíripari nyersanyagok (fa, egynyári növények) delignifikációs eljárásainak vizsgálata, különös tekintettel a környezetvédelmi és gazdaságossági szempontokra Kísérlettervezési módszerek alkalmazása papíripari nyersanyagok részleges és teljes delignifikációs folyamataiban Hazai termesztésű kenderből (Cannabis sativa) előállított rostanyagok felhasználási területének bővítése papíriparon belül és azon kívül Környezetkímélő cellulóz előállítási és fehérítési technológiák vizsgálata és kidolgozása A lignin és a cellulóz fotodegradációjának és termikus degradációjának vizsgálata 3

4 A Budapesti Műszaki Főiskola fontosabb kutatási témái könnyűipari témakörben: Digitális nyomópapírokkal szemben támasztott követelmények vizsgálata COST 32 Nyomatminőség vizsgálata egészségügyi és higiéniai termékeknél Folyamati és workflow management a nyomdaiparban A cellulóz és a papír fajlagos felületének vizsgálatára alkalmas módszerek fejlesztése Ojtott cellulózrostok előállítása szintetikus papírok gyártásához Műanyag csomagolóanyagok transzfer tulajdonságainak törvényszerűségei Ruhaipari feladatok megoldása látórobotok alkalmazásával Ruhaipari technológiafejlesztési kutatások (3 területen végzett kutatás) Műszaki textíliákkal kapcsolatos kutatások (2 területen végzett kutatás) Minőségirányítási témakörökkel foglalkozó kutatások (6 területen végzett kutatás) Intelligens textíliák tervezési metodikájának kialakítása kísérlettervezés és kompromisszum elemzés segítségével A korábbi oktatási folyamatok a személyi és tárgyi feltételeken kívül biztosítják az adott szakmaterület tananyagainak meglétét a korábban kidolgozott jegyzetek, tankönyvek, segédletek, szoftverek és mérési elrendezések formájában. Az indítandó szak és a korábbi képzési rendben oktatott ismeretek összehasonlítása Az indítandó szak és a korábbi képzési rendben oktatott ismeretek összehasonlító értékelése során jelezni kívánjuk, hogy a képzési követelményrendszer a korábbi képzésekhez mérten több területen megújult. A szakterület új, integrálódott, illetve specializálódott ismeretanyagát, a felhasználási logika korszerűsödése alapján (melynek ismereteit szervezett formában a munkaadók, a szakmai szervezetek, valamint a korábban végzettek megkérdezésével gyűjtöttük) tudatosan korszerűsítettük, közelítve az oktatást az adott területen folyó európai oktatási gyakorlathoz. Az összehasonlító táblázatban a korábbi és az azonos szakalapítás alapján megindított képzés kreditalapú összevetése szerepel. A táblázat első oszlopában a korábbi, NyME-en folyó okleveles mérnökképzés, a másodikban a jelenleg elfogadott, BMF-en oktatott BSc törzstárgyak (mivel várhatóan az MSc képzésben résztvevők számbelileg a BMF-ről kerülnek ki), a harmadikban pedig a NyME keretei között kidolgozott MSc képzés tárgyai és kreditjei szerepelnek. Táblázat az egyes szakok kreditjeiről és tárgyairól: Könnyűipari mérnöki (egyetemi szint) 2 szakirány, 10 félév Könnyűipari mérnöki BSc szak (BMF) 6 szakirány 7 félév Könnyűipari mérnöki MSc szak 6 szakirány 4 félév Törzsanyag 80 kr Alapozás 60 kr Alapozás 38 kr Természettudományos és Természettudományos Természettudományos 62 kr 40 kr műszaki alapismeretek alapismeretek alapismeretek 28 kr Matematika Matematika I., II., III. Alkalmazott matematika Matematikai statisztika Műszaki kémia I., II. Mérnöki fizika Általános és szervetlen kémia Fizika I., II. Alkalmazott kémia Szerves kémia Műszaki mechanika I., II. Elektronika Polimerkémia Reológia Dinamika Fizikai és kolloid kémia Elektrotechnika Kémiai analízis Környezettan Fizika Statika Szilárdságtan Kinematika, kinetika 4

5 Könnyűipari mérnöki (egyetemi Könnyűipari mérnöki BSc Könnyűipari mérnöki MSc szint) 2 szakirány, 10 félév szak (BMF) 6 szakirány 7 félév szak 6 szakirány 4 félév Gazdasági és humán ismeretek ismeretek ismeretek Gazdasági és humán Gazdasági és humán 18 kr 20 kr 10 kr Filozófia EU ismeretek Pénzügyi ismeretek Szociológia Közgazdaságtan I., II. Menedzsment Mikrogazdaságtan Mérnöki kommunikáció Jogi ismeretek Makrogazdaságtan Vállalkozás gazdaságtan I., II. Mérnöki etika Vezetési és vállalkozói ism. Menedzsment Marketing Könnyűipari mérnöki jogi ism. Pénzügyi ismeretek Projektmenedzsment Vállaltgazdaságtan Szakmai törzsanyag 96 kr Szakmai törzsanyag 76 kr Szakmai törzsanyag 26 kr Gépelemek Általános mérnöki ismeretek Szakmai nyelv Általános géptan Műszaki rajz és dokumentáció Logisztika Gépészeti alapismeretek Anyagszerkezettan I. Integrált irányítási rendszerek Könnyűipari irodalomkutatás Gépszerkezetek Számítógépes termékterv. Természetes polimerek Informatika I., II., III. Szakmai folyamatszerv. Polimerfizika és feldolg. Fizikai kémia Termékbiztonság Faipari és papíripari nyersanyagok Integrált irányítási rendsz. I., II. Technológiai mérések 1., 2. Szál- és rosttechnológia Könnyűipari méréstech. I., II. Elektrotechnika Tervezéselmélet I., II. Elektronika Folyamatszervezés I., II. Műszaki hőtan Technológiaelmélet I., II. Műszaki áramlástan Szabályozás és vezérlés Szárítás Logisztika Ábrázoló geometria Szabadkézi rajz Számítástechnika Általános környezetvédelem Létesítménytervezés Ágazati kötelező tantárgyak kr Biztonságtechnika Szakirány közös tárgyai 29 kr Differenciált szakmai ismeret Szakirányban Kötelezően választható szakmai ismere- 10 kr Ágazatonként változó választható tantárgyak kr kötelezően választható 20 kr modul tantárgyai tek Diplomaterv 30 kr Szakdolgozat 15 kr Diplomamunka 30 kr Szabadon választható tárgyak 10 kr Szabadon választható tárgyak 10 kr Szabadon választható tárgyak Mindösszesen: 300 kr Mindösszesen: 210 kr Mindösszesen: 120 kr Szakirányok 1. szakirány ágazatai: Cellulóz- és papírgyártó Papírfeldolg. és csom. techn. Nyomdaipari 2. szakirány ágazatai: Bőr- és bőrfeldolgozóip. Textil- és konfekció Minőségbiztosítási Szakirányok (BMF): 1. Csomagoló és Papírgyártó 2. Nyomda és Média 3. Divattermék technológia 4. Ipari rendszerfejlesztő 5. Kompozit és Konstrukció 6. Terméktervező Szakirányok (NYME): 1. Akadémiai (MSc előkészítő 2. Papírfeldolgozó és csomagolástechnológus 3. Nyomdaipari szakirány 10 kr 6 kr Szakirányok: 1. Csomagolástechnológus 2. Nyomdaipari és médiatechnológus 3. Papírgyártó 4. Minőségirányító 5. Terméktervező 6- Textil-bőr-ruházati technológus A törzstárgyak kialakításánál lehetőség nyílott az egyes szakmaterületek közös tárgyainak keretein belül oktatható témakörök összevonására, ezért a kreditértékek tekintetében a választható differenciált tárgycsoport csökkent. A korábban ezen kreditek keretében oktatott ismereteket a szakirányú törzstárgyak tartalmazták. 5

6 A törzstárgyakon túli oktatás sajátosságaiban az intézményi oktatási múlt, valamint az infrastrukturális adottságok játsszák a fő szerepet. A NyME által megindított szakirányok a Faipari Kar sajátosságaira épülő módon az alábbiak: Akadémiai (MSc előkészítő) szakirány, Papírfeldolgozó és csomagolástechnológus szakirány, Nyomdaipari szakirány A BMF RKK-n folyó BSc képzés szakirányai az alábbiak: Csomagoló és papírgyártó Divattermék technológia Ipari rendszerfejlesztő Kompozit és konstrukció Nyomda és Média A két intézmény által oktatott BSc szakirányok megfelelő tartalmi alapot adnak az MSc képzésben tervezett szakirányok (Csomagolástechnológus, Nyomdaipari és médiatechnológus Papírgyártó, Minőségirányító, Terméktervező, Textil-bőr-ruházati technológus) színvonalas oktatásához. Ezek a szakirányok a korábban oktatott egyetemi szintű képzésben megjelenő szakirányi (azon belül ágazati) területeknek (Cellulóz- és papírgyártó, Papírfeldolgozó és csomagolás technológus, Nyomdaipari, Bőr- és bőrfeldolgozóipari, Textil- és konfekció, Minőségbiztosítási szakirányi ágazatok) is megfelelnek. 2. Az új típusú szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény bemutatása A könnyűipar kifejezéssel illetett iparági területek a hazai feldolgozóipar részarányának kb. 10%-át teszik ki mind a termelés, mind az értékesítés területén, míg a foglalkoztatottak számára vonatkozóan ez az arány 25-27%. A részarány kisebb csökkenés mellett viszonylag stabil, mivel az iparág termékei hagyományosnak mondhatók. A közeli jövőre prognosztizált átalakulások az iparág egyes területeire vonatkozóan kiemelkedő fejlődésről adnak hírt (pl. nyomdaipar, csomagolás, autóipari textil- és bőrfeldolgozás, minőségirányítás), ezért a szakterülethez kapcsolódó szakmai ismeretek jelentős gazdasági tényezővé válnak. Más területeken (divatorientált textil-ruházati és bőripar) a termelési menynyiségek csökkenése mellett, jelentős alkalmazott kutatási, alkalmazástechnológiai, valamint a kereskedelmi folyamatokat támogató műszaki tevékenység (minősítés, szakértés) szükséges, melyhez a munkaadók jól képzett mérnököket igényelnek. A végzettek számára elhelyezkedési lehetőséget jelent az is, hogy az uniós keretek között a szakirányokhoz tartozó szakmai területeken széles körben nyitott a munkaerőpiac. 3. Az indítandó mesterszak hallgatóinak a kutatás-fejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítésének, valamint a doktori képzésre való továbblépés lehetőségének bemutatása A szakon diplomát szerző hallgatók elsősorban a Nyugat-Magyarországi Egyetem Anyagtudományok és technológiák doktori (mester) iskolában, illetve a BMF Multidiszciplináris doktori iskolájában folytathatják tanulmányaikat. A sikeres kutatómunkát készíti elő az elméleti alapozás, ezen belül a természettudományos alapismeretek (40+28 kredit) oktatása. A szakmai törzsanyagban szereplő gyakorlati tárgyak (Technológiai mérések), valamint a differenciált szakmai ismeretek segítik a legnagyobb mértékben a későbbi doktori (PhD) képzés kutatási tevékenységét. A tárgyakon belül a hallgatók megismerkednek és gyakorolják azokat a vizsgálati módszereket, melyek szükségesek lesznek egy színvonalas diplomamunka, illetve doktori dolgozat elkészítéséhez. 6

7 A sikeres doktori képzéshez szükséges önálló kutatómunkát készíti elő, hogy a szak differenciált szakmai ismereteinek elsajátítása részben önálló munka keretében történik. 4. A kiemelkedő képességű hallgatók alkalmasságát figyelő, azt előmozdító, tehetséggondozó tevékenység beépítésére vonatkozó elképzelések, ill. intézkedések bemutatása A hallgatók részére kijelölt önálló feladatok, valamint az ehhez nyújtott konzultációk adnak lehetőséget a tehetségekkel való foglalkozásra. A kiemelkedő képességű hallgatók felismerése és tehetséggondozása a mesterképzés során a BSc képzéshez képest növekvő jelentőségű feladat. Ez a választható tárgyak, valamint a TDK segítségével, továbbá új típusú demonstrációs rendszerek tanszéki és intézeti kutatásokba történő tudatos bevonásával és a diplomamunka témaválasztásán keresztül, egyéni konzultációs foglalkozások keretében valósítható meg. Szakirányok kiválasztása a hallgató érdeklődésének megfelelően az adott szakirány-felelős oktató és a diplomamunka konzulens segítségével történik. A szakirány-felelősök jelentős szerepet vállalnak az elitképzés kialakításában, a tehetségek felismerésében és az erre érdemes hallgatók irányításában, tehetség-gondozásában. Együttműködési szerződés keretében könnyűipari vállalatoknál az elitképzést irányított formában kívánjuk megoldani, ezzel lehetőséget biztosítva a vállalatoknak a kiemelkedő képességű hallgatók kiválasztására, ill. alkalmazására. A vállalatok vezetői, ill. szakemberei meghívottként aktívan részt vesznek a diplomamunka bírálatában és a záróvizsga-bizottságban. 5. A felsőoktatási intézmény képzési kapacitásának bemutatása az érintett képzési ágban, illetve szakon. A tervezett hallgatói létszám (képzési formánként bemutatva) A hallgatók felvétele fele részben a NyME-en, fele részben a BMF-en történik (40/40 nappali, 30/30 levelező hallgató). Az 5 éves könnyűipari mérnökképzés hagyományainak megfelelően az MSc képzést is a NyME FMK és a BMF Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar közösen kívánja folytatni (jelenleg az országban BSc-s szintű könnyűipari képzés csak a két együttműködő intézményében valósul meg). A diplomamunka védése és a záróvizsga letétele a társintézmény kölcsönös közreműködése mellett a hallgató anyaintézetének felelősségi körében történik. A szak meghirdetése, a diploma kiadása az egyes intézmények által felvett hallgatók részére külön-külön történik, az oktatási folyamat közösen zajlik. A közös képzés tényét mindkét intézmény diplomája rögzíti. A közösen folytatott képzés során a hallgatók a tanulmányi szempontból azonos eljárási rend szerint végzik feladataikat. Mivel a képzés az egymás utáni szemeszterekben (2-2 szemeszter) mindkét intézményben zajlik, az adott félévben a hallgatókra annak az intézménynek szabályzatai érvényesek, ahol a képzés zajlik. (TVSz, Jutalmazási és Térítési szabályzat stb.). Ezt a feltételt a hallgatókkal a felvételi, illetve a beiratkozási folyamat során az érintett intézmények egyértelműen megismertetik. Az oktatási folyamat során a képzésben szerezhető kreditek 61 (NyME)/59 (BMF) arányban, vagyis közel azonos arányban megosztva zajlik. A két intézmény biztosítja a másik városban történő képzés alatt a hallgatók kollégiumi elhelyezését. A hallgatói normatívát azonos létszám esetén (±10%-ig) a hallgatói létszám alapján az intézmények szemeszterenként külön-külön a saját hallgatói jogán kapják. Amennyiben a képzésben résztvevő hallgatói létszám jelentősen eltér egymástól, a többlettel rendelkező fél a többletlétszámra a hallgatói normatívából a kreditaránynak megfelelően a másik intézménynek az összeget átengedi. Költségtérítéses hallgatók esetén mindkét intézmény azonos költségtérítést kér a hallgatóktól. A fenti megosztást és annak gyakorlati megvalósítását a két intézmény írásos szerződésben is rögzíti. 7

8 A tervezett hallgatói létszám a nappali tagozaton 80 fő/évfolyam (40-40 fő intézményenként), levelező tagozaton 60 fő/évfolyam (30-30 fő intézményenként). Az MSc szakra jelentkezők kb %-a a könnyűipari mérnöki BSc képzésterületéről várható (mind a nappali, mind a levelező oktatásban). A szak képzésében résztvevő oktatók között magas, 60% a tudományos minősítéssel bírók aránya. A szakon oktatók 85%-a teljes munkaidőben foglalkoztatott. A szakon közepes létszámú évfolyamokat tervezünk indítani, így a tárgyak előadói egyben a gyakorlatok vezetői is lesznek. A minősítettek kutatási témái kapcsolódnak az általuk oktatott tárgyakhoz, de kutatási eredményeik közvetlen felhasználására elsősorban a magasabb szintű képzés kínál lehetőséget. Az intézetek és tanszékek tudományos fokozattal nem rendelkező oktatói akik rendkívül tehetséges, több nyelven beszélő fiatalok szintén jelentős szerepet játszanak a szak tudományterületeinek művelésében és kutatásában. A tudományos fokozattal nem rendelkező oktatók többsége a B típusú tárgyak oktatói között található. Sajnálatos módon, a könnyűipar területén kevés az országban tudományos fokozattal rendelkező szakember. Ezért fontos célunk, hogy ezeken a szakterületeken dolgozó fiatal munkatársaink a közeli jövőben PhD fokozatot szerezzenek. A szak A és B típusú tárgyait oktatók tudományos fokozatai: Fokozatok 1 nincs fokozata DSc CSc PhD/DLA dr. univ NyME 3 (1/2) 5 (4/1) 6 (5/1) 1 (1/0) 0 BMF 1 (1/0) 2 (2/0) 7 (5/2) 4 (3/1) 11 (11/0) Összesen: 4 (2/2) 7 (6/1) 13 (10/3) 5 (4/1) 11 (11/0) Kreditértékek az "A" és "B" típusú tárgyaknál (összkredit szakirányonként: 120) Fokozatok DSc CSc PhD/DLA dr. univ nincs fokozata NyME BMF Összesen: (120 kredit =100%) 25% 37% 58% A képzéshez a szak rendelkezik a szükséges infrastruktúrával: előadói, gyakorlati és laboratóriumi helyiségekkel, - amelyek oktatási és kutatási célokat is szolgálnak -, valamint a hozzá tartozó alapberendezésekkel. Ezek a laboratóriumok műszerezettségük révén lehetővé teszik szabványos előírásoknak megfelelő vizsgálatok elvégzését. A BMF 2003 óta MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszerrel támogatja (TÜVCert) az elvárásoknak megfelelő működést. A működés hatékonyságát a 2007-es FMD oklevele igazolja. A felmerülő legújabb kutatási igényeket természetesen csak folyamatos és sikeres pályázatokkal lehet kielégíteni. A két érintett konzorciumi intézmény a képzés folyamatáról írásos egyezséget készített (6. melléklet), melyben rögzítette, hogy a szak minőségbiztosítása érdekében egy-egy tag delegálásával (PhD. Endrédy Ildikó, Prof. Dr. Kovács Zsolt) felügyelő bizottságot hoz létre, és működtet. A felügyelő bizottság évenként jelentést tesz a saját intézményének, és a fejlesztésekre vonatkozó tevékenységeket felügyeli. 1 Az állás jellege: teljes állású és egyéb munkaviszonyban foglalkoztatottak (T/E) 8

9 III. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tanterve a krediteket tartalmazó táblázatos összefoglalóban A tantervek táblázatos bemutatását a 3. számú melléklet tartalmazza. A záróvizsga során a hallgatók vizsgát tesznek valamennyi szakirányon Mérnöki fizika, és Alkalmazott kémia tárgyból, továbbá szakirányonként az alábbi tárgyakból: Csomagolástechnológus Nyomdaipari és médiatechnológus Papírgyártó Minőségirányító Terméktervező Textil-bőr-ruházati technológus Csomagolástechnológia Multimédia Papír kémia I-II. Minőségirányítás Könnyűipari gyártmánytervezés Szakmai technológiák 2. Tantárgyi programok A tantárgyi programokat a 4. számú melléklet tartalmazza. 3. Kompetenciák elsajátíttatása A mesterfokozat ismeretanyagának megszerzéséhez a hallgatók korszerű módszerek kombinációival kapnak képzést. Kontakt oktatási formák: előadások, tantermi gyakorlatok, laboratóriumi foglalkozások, számítástechnikai szakmai eszközök alkalmaztatása, problémamegoldásokra alakított csoportok csoportmunkája. A közvetlen hallgatói kapcsolaton kívül a nappali tagozatú képzésben is megjelennek olyan feladatok, melyek irányításához a hallgatók módszertanilag megfelelő, szakszerű eszközöket kapnak. Ezek közül a legfontosabb: önálló felkészülés a megadott kötelező és ajánlott irodalom feldolgoztatásával egyéni szakmai és számítástechnikai feladatok, önálló mérési és üzemi feladatok elvégzése és feldolgozása, üzemi gyakorlat, diplomamunka. Az önálló felkészüléshez a tananyagok előkészítésén kívül, értékelést és korrekciókat is biztosít a tárgy felelős oktatója. Az elméleti és gyakorlati ismeretek egymásra épülésével, a korszerű oktatási módszerek és eszközök felhasználásával, a laboratóriumi és az üzemi gyakorlatok megfelelő arányú alkalmazásával válik biztosítottá, hogy a hallgatók mind az elméleti elmélyültség, mind a gyakorlati tudás kellő szintjére jussanak. A hallgatóknak az oktatási intézmény által elnyert pályázatokban, projekt munkákban való részvétele, az utolsó szemeszterben egy üzemi feladat konkrét megoldása támogatja az ismeretszerzést. Könnyűipari vállalatokkal történt együttműködés keretében a kontaktórákon belül és nyári termelési gyakorlat végzésével történik a gyakorlati 9

10 oktatás. További lehetőségként jelentkezik a tehetséggondozás már felsorolt formáinak alkalmazása. A szakalapításban meghatározott általános kompetenciák megszerzését az alábbi ismeretanyagok tartalmazzák: Alaptárgyi ismeretek: Alkalmazott matematika, Mérnöki fizika, Alkalmazott kémia, Elektronika, Dinamika Könnyűipari anyagokkal és szerkezetekkel kapcsolatos ismeretek: Számítógépes terméktervezés, valamint a differenciált tárgyak keretében oktatott ismeretek Technológiai és üzemmeneti ismeretek: Technológiai mérések 1-2., Szakmai folyamatszervezés, Termékbiztonság, Logisztika Gazdasági, jogi és menedzsment ismeretek: Pénzügyi ismeretek, Menedzsment, Jogi ismeretek, Mérnöki etika, Szakmai nyelv, Integrált irányítási rendszerek A szakiránytól függő kompetenciákat a szakirányi differenciált tárgy modulok biztosítják. A hallgatók a szakterületükön a képzési és kimeneti követelményekben elvárt kompetenciákra az alábbi levezetés szerint válnak alkalmassá: Csoportmunka keretei között annak szabályait és törvényszerűségeit ismerve hatékonyan dolgozni. Mások munkáját felhasználni, és mások számára használható kimenetű teljesítményt nyújtani. Ehhez analízisre és szintézisre legyen képes, folyamatos tanulási és problémamegoldó készségekre tegyen szert. Elméleti ismereteit eltérő gyakorlati környezetben is legyen képes eredményesen felhasználni. Legyen tisztában az általános műszaki-etikai normákkal és végezze munkáját elkötelezetten. Legyen meg a képessége a hatékony kommunikációra, mind saját anyanyelvén, mind idegen nyelven, mind informatikai, illetve szükség szerint egyéb felületeken. Tisztelje az általános emberi, a személyiséghez és a környezethez kapcsolódó értékeket. Rendelkezzen a felelős műszaki tevékenységekhez szükséges környezetvédelmi és minőségirányítási, jogi és gazdasági ismeretekkel. A választott szakiránytól függően az alábbi kompetenciák közül legalább kettő: Szálas- és rostanyagok szerkezeteinek komplex igények szerinti funkcionális tervezési ismeretei Az iparterület termékeinek esztétikai elvű kialakítása és a tervek megvalósítására vonatkozó ismeretek A könnyűipar fogalomköréhez sorolható technológiák szakszerű tervezése, szervezése és irányítása Folyamatmodellezés, méréstervezés, adat- és jelfeldolgozás a szakterület problémáira Technológiai gépek és folyamatok, logisztikai rendszerek illesztése, tervezése Alkalmazásszintű ismeretek (tervezés, fejlesztés, integrálás, üzembe helyezés, gyártás, minőségirányítás, üzemeltetés, szolgáltatás, karbantartás) a kiválasztott szakirányban 10

11 4. Idegen nyelvi követelmények Elvárt idegennyelv-ismeret: Középfokú, szakmai nyelvvel bővített nyelvvizsga. Az idegen nyelvű ismerettel kapcsolatos elvárás, hogy meghatározott számú, idegen nyelven meghirdetett kurzust kell a hallgatóknak teljesítenie. Ezen kívül a diplomaterv abstract-ját angol nyelven is el kell készíteni. A képzési követelményben előírt nyelvtudás és nyelvvizsga, megszerzését az alábbi formákban támogatja: Tanrendi keretek között: A tantervbe beépített, kötelezően teljesítendő követelményeként (kredit pont hozzárendelése nélkül) egy féléven keresztül szakmai idegen nyelvi oktatás. Tanrendi keret közé illesztetten külföldi hallgatói jogviszony lehetőségének szervezése. 5. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása a szakra való belépés tekintetében (előzményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek) 1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak(ok): teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a könnyűipari mérnöki alapképzési szak. 2. A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, melyek esetében az alábbiakban részletezésre kerülő kredit követelmények teljesítésével lehet bejutni. Az alapképzési szakok közül elsősorban számításba vehetők: a vegyészmérnöki, a faipari mérnöki, az anyagmérnöki, a gépészmérnöki, a műszaki menedzser, az ipari termék és formatervezői mérnöki alapképzési szak. 3. Az alábbiakban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A hallgatónak figyelembe vehető és elfogadható kreditek A hallgatónak figyelembe vehető és elfogadható kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek, melyből legalább 80 kreditet kell az alapképzési szakról vagy annak kiegészítéseként igazolni: Természettudományos ismeretek (30 kredit) természettudományos ismeretek (a megfelelés szempontjából maximálisan figyelembe vehető kreditérték 20 kredit): matematika (min. 12 kredit), mérnöki fizika, kémia, mechanika; gazdasági és humánismeretek (max. 10 kredit): közgazdaságtan, marketing, innováció menedzsment, EU ismeretek, közgazdaságtan, pénzügyi és számviteli ismeretek, jogi ismeretek, humán ismeretek; Szakmai ismeretek (50 kredit) anyag- és termékismeretek (max. 28 kredit): terméktervezési ismeretek, anyagtudomány, formatervezés, áruismeret, termékvizsgálatok; technológiai és logisztikai ismeretek (max. 28 kredit): műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, ipari technológia és logisztika, informatika és alkalmazott számítástechnika, folyamatok méréstechnikája, minőségirányítás, fogyasztóvédelem. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányu- 11

12 ló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek az érvényes felsőoktatási törvényben meghatározott szabályok szerint történnek. 6. Értékelési és ellenőrzési módszerek, a tájékoztató kiadvány internetes elérhetősége A tantárgyak értékelése a felsőoktatásban előírt módon történik. Tanulmányaik során a hallgatóknak vizsgát kell tenniük, és félévközi jegyeket kell szerezniük (félévenként maximum 6 vizsgát és maximum 5 félévközi jegyet). A diplomamunka megvédése 30 kreditpont értékű. A felsorolt szabályozásokon kívül további szabályozók is szerepelnek a tanulmányi programban: Az előtanulmányi rend biztosítja az egymásra épülő tárgyak felvételi sorrendjét. A kreditrendszer lehetővé teszi a hallgató számára, hogy tanulmányaira a mintatanterv által meghatározottól eltérő időt fordítson, illetve a differenciált és szabadon választott tárgyak egy részét más szakokon teljesítse. A hallgatóknak a II. félév végéig legalább 30 kredit pontot kell teljesíteniük és a tanulmányokat a nappali tagozaton 9 félév alatt, levelező tagozaton 12 félév alatt be kell fejezniük, ellenkező esetben az intézmény elbocsátja őket. A tanulmányok során alkalmazandó eljárásokat és szabályokat, valamint az értékelési és ellenőrzési módszereket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rögzíti. A 289/2005. (XII.22.) Korm. Rend. 11. (3) bb) bekezdés szerinti tájékoztató kiadvány bemutatása (csatolás), vagy annak internetes elérhetősége mindkét érintett oktatási intézmény kari honlapján található meg: 12

13 IV. A képzés személyi feltételei 2 1. A szakfelelős, a szakirány felelősök és a záróvizsgatárgyak felelősei 1. A szakfelelős, a szakirány felelősök és a záróvizsgatárgyak felelősei Felelősök neve és a felelősségi típus ( szf: szakfelelős, szif: szakirányfelelős a szakiránya megadásával! zvf: záróvizsgatárgy felelős) Dr. Tolvaj László Dr. Koczor Zoltán Minőségirányító szakirány Borbély Endréné dr Csomagolástechnológus szakirány Dr. Endrédy Ildikó Nyomdaipari és médiatechnológus szakirány Dr. Csóka Levente Papírgyártó szakirány DLA Kisfaludy Márta Terméktervező szakirány Dr. Takács Áron Textil-bőr-ruházati technológiai szakirány Dr. Borbély Ákos Multimédia c. tárgy Dr. Albert Levente Multimédia c. tárgy Dr. Kovács István Papíripari kémia c. tárgy Dr. Szücs Iván Szakmai technológiák c. tárgy Szf, zvf Szf, Szif, zvf Szif, zvf Szif, zvf szif Szif, zvf szif zvf zvf zvf zvf Tudományos fokozat /cím Munkakör Munkaviszony típusa Hány mesterszak felelőse Alap- és mesterképzésben összesen hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben / Mo-on DSc egyetemi tanár T 1 12/14/14 CSc főiskolai tanár T 0 6/20/24 PhD főiskolai tanár T 0 4/16/16 PhD főiskolai tanár T 0 10/22/24 PhD egyetemi adjunktus T 0 7/7/7 DLA főiskolai tanár T 0 10/17/22 PhD főiskolai docens T 0 7/21/21 PhD főiskolai docens T 0 7/21/21 CSc Egyetemi tanár T 0 4/20/20 CSc Egyetemi docens T 0? CSc Főiskolai tanár T 0 4/7/7 A Tantárgylista tantárgyak felelősei, oktatói táblázatot az 5. számú melléklet tartalmazza. 13

14 V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételeit a két indító intézménynél különkülön mutatjuk be. A tudományos/szakmai műhely bemutatása a NyME-en A Faipari Mérnöki Kar megalakulása óta nem csak az oktatásnak, de a hazai faipari kutatásoknak is igen fontos tényezője lett. Az elmúlt negyven évben igen sok fontos alap- és alkalmazott kutatási projektben vettek részt kutatóink. A Fizika Intézet az egyik legrégebbi hagyományokra visszatekintő egysége a Karnak. Elődje, a Fizika Tanszék már Selmecbányán is létezett. Olyan neves kutatók dolgoztak itt, mint Christian Doppler és Simonyi Károly. Az elmúlt évtizedekben a Tanszék komoly szerepet vállalt az alap- és alkalmazott kutatásokban. Korábban jelentős kutatás folyt a faanyag tartóssága, mesterséges öregítése, időjárásállósága tekintetében, a faanyagok és faszerkezetek (ajtók, ablakok) léghang gátlási tulajdonságait is. A 90-es évektől kezdődően az Intézet kutatásai elsősorban a napsugárzás hatása, a faanyag és a különböző bevonatok fotodegradációja köré csoportosultak. Az Intézet másik fontos kutatási témája a Faanyagtudományi Intézettel közösen bizonyos fafajok színének megváltoztatása, elsősorban hidrotermikus kezeléssel. A Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet elsősorban alapkutatási feladatokat lát el, bár számos alkalmazott kutatási projektje is van. Régóta tart és jelenleg is folyik az Intézetben a faanyagok ortotrop mechanikai tulajdonságainak feltérképezése. Az elmúlt években fontos kutatásokat végeztek a faanyag szerkezeti célú felhasználásával kapcsolatban. Ennek részeként vizsgálták a faanyagok és faszerkezetek szilárdsági és viszkoelasztikus paramétereit, valamint a szerkezeti célú fakompozitok tulajdonságait. Emellett foglalkoznak a fa tönkremeneteli jellegzetességeivel és a klimatikus jellemzőknek a faanyag mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatásával is. További fontos kutatási terület a végeselem-módszer faipari alkalmazása, amelyet több projektben is felhasználnak. A Fa- és Könnyűipari Technológiák Intézet (2004) korábban három tanszékes Fa- és Papírtechnológiai Intézet ma már két tanszéket foglal magába. A Fűrész- és Lemezipari Tanszék kutatási tevékenysége elsősorban a fűrészipari technológiák fejlesztésére (technológiai sorok kialakítása, optimális vágásváltozatok kidolgozása, stb.) irányul. Fontos vizsgálatok folytak a vágási minőség javítása, a mennyiségi és minőségi kihozatal javítása érdekében. A Tanszék kidolgozta a hatékonyságvizsgálatok módszerét a fűrésziparban, valamint a hazai faházépítésnél használt ragasztott faszerkezetekkel is foglalkozott. A farostlemez és forgácslapgyártás mellett a faalapú kompozit lemezek gyártásával kapcsolatos alap- és alkalmazott kutatási feladatokat látott és lát el. A múltban a tanszék fontosabb kutatásai elsősorban az alternatív rostalapanyagok felkutatására, valamint a szervetlen kötésű kompozitok gyártástechnológiájára irányultak. Később ez kiegészült egyéb, újszerű kompozitanyagok vizsgálatával, hazai bevezetésük előkészítésével is, mint például közepes sűrűségű (MDF) lemezek. A tanszék keretein belül indultak meg az első hazai roncsolásmentes faanyagvizsgálatok, melyek fontos eredményeket hoztak elsősorban a fűrészáru-osztályozás, a beépített faszerkezetek vizsgálata és az élőfa-vizsgálatok terén. A Könnyűipari Tanszék korábban Cellulóz és Papírtechnológiai Tanszék főbb kutatási területei a fás és nemfás növények környezetbarát delignifikációja, kender cellulóz előállítása és fehérítése környezetbarát technológiákkal, környezetvédelem a cellulóz- és papíriparban, valamint a papírhulladékok felhasználási területének bővítése. Az Építéstani Tanszék az elmúlt 40 évben számos jelentős kutatási témával foglalkozott. A tanszék munkatársai bekapcsolódtak a könnyűszerkezetes típus faépületek tervezési munkáiba. További kutatási témát jelentett a faépítészet és a bútor-stílusok történetének feldolgozása. Ezt a tevékenységet egészíti ki a történeti települések, történeti épületegyüttesek és épületek 14

15 helyreállításának és történeti szemléletű fejlesztésének kutatása. Kiemelkedő területe a kutatásnak a faszerkezetű épületek hőtani viselkedésének felderítése. Országos tekintélyt vívott ki a faszerkezetű lépcsők tervezésének módszertana, amelyet szintén a tanszék munkatársai dolgoztak ki. A nagy létszámot ( fő) befogadó előadótermek szűkösen állnak rendelkezésre. Ezen a közeljövőben új termek létrehozásával kell segíteni. Az MSc szak jelenleg tervezett létszáma esetén ez nehézséget nem okoz. A kisebb befogadó létszámú tantermek, gyakorlók száma elegendő. A laboratóriumok - melyek oktatási és kutatási célokat is szolgálnak - száma és azok eszközellátottsága megfelelő. A felmerülő legújabb kutatási igényeket természetesen csak folyamatos és sikeres pályázatokkal lehet kielégíteni. A Faipari Mérnöki Kar laboratóriumai: Akusztikai Laboratórium Mesterséges környezeti hatások előállítása Laboratórium Fafizikai Laboratórium Faanyagtudományi Laboratórium Szerkezet Vizsgáló Laboratórium Fa-és Papírtechnológiai Intézeti Laboratórium Roncsolásmentes faanyagvizsgálati Laboratórium Cellulóz és Papírtechnológiai Tanszék Kémiai Laboratóriuma Felületvizsgáló laboratórium Megmunkálási minőség vizsgáló laboratórium Automatika Laboratórium Akkreditált Munkabiztonsági Vizsgáló Laboratórium Légtechnikai Laboratórium CNC laboratórium Faipari Géptani Laboratórium Multimédia- és Környezetmódszertani Laboratórium Számítástechnikai, oktatástechnikai és könyvtár ellátottság, stb. Számítástechnika: Az Egyetemi Informatikai Központ (EIK) feladata az Egyetem egységes informatikai rendszerének (számítógéphálózat, informatikai erőforrások) üzemeltetése és fejlesztése. Az EIK a Kari Informatikai Központokkal együttműködve öt, egymástól független informatikai hálózatot üzemeltet. Az öt hálózatból kettő Sopronban található. Sopronban, Mosonmagyaróváron és Székesfehérvárott a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF iroda) regionális hálózati központot létesített. A soproni ezen kívül az ország hat elsőrendű vidéki központjának egyike. Az informatikai szolgáltatások mellett megfelelő számítógépes laboratórium áll a hallgatók rendelkezésére az oktatással kapcsolatos és személyes igényeik kielégítésére. Oktatástechnika: januárjától a Nyugat-Magyarországi Egyetem Rektori Hivatalában ( B épület, 1. emelet) átadásra került egy videokonferenciák megtartására alkalmas helyiség, illetve egy modern videokonferencia berendezés. Mivel ennek megfelelője a BMF területén is megtalálható, a képzés egyes vonatkozásaiban a minőségfejlesztése érdekében keressük a hasznosítási lehetőségeket. Az kiépített videokonferencia rendszer alkalmas arra, hogy értekezleteket, előadásokat, továbbképzéseket a 7 kar bevonásával úgy rendezhessünk meg, hogy nem kell az utazásra időt szakítani. 15

16 Az előadó termekben és a tantermekben intézeti és tanszéki tulajdonban (használatban) lévő számítógépes vetítőrendszer áll rendelkezésre, de természetesen krétával írható, hagyományos táblák is léteznek. Könyvtár: A Központi Könyvtár az Egyetem szervezetébe tartozó, annak oktató-nevelő és tudományos kutató munkáját segítő, valamint általános művelődési igényeit kiszolgáló önálló szervezeti egység, országos, tudományos szakkönyvtár és regionális központ az Egyetemen oktatott szakirányok valamennyi területén. Országos feladatkörű szakkönyvtárként nem csak a helyi és regionális szakmai feladatok kielégítése volt és jelenleg is feladata, hanem az erdészet, faipar, geodézia és vadgazdálkodás területén országos szakmai és információs központ, s mint ilyen részt vállal az Országos Dokumentumellátó Rendszer tevékenységében. Feladatkörét tovább bővíti az elmúlt években megindított Közgazdasági Kar, valamint az új szakok - környezetvédelmi, vadgazda, papíripari, művészeti (belsőépítészet, restaurátor), mérnöktanári -, valamint a kihelyezett szakok, és tanfolyamjellegű továbbképzések pl. erdészeti növényvédelmi, környezeti hatásvizsgálat, fakereskedelmi megindítása. Szerepénél és feladatainál fogva regionális központi szerepet is betölt valamennyi tudomány területén. Központi Könyvtár gyűjtőköre: erdészet, faipar, bútoripar, vadászat, vadgazdálkodás, növénytan, állattan, biológia, geodézia, környezetvédelem, talajtan, papíripar, közgazdaságtan, társadalomtudomány, természettudomány, belsőépítészet, művészet és a kapcsolódó tudományok, így fizika, kémia, géptan, természetvédelem, területrendezés, helyismeret, stb. Gyűjtött dokumentumtípusok: könyvek, időszaki kiadványok, kutatási- és útijelentések, jegyzetek, kéziratok, doktori értekezések, disszertációk, diplomamunkák, jogszabálygyűjtemények, szabványok, CD-ROM-ok, audiovizuális anyagok, stb. Az integráció során, január 1-jétől megalakult Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Könyvtára több tagkönyvtárral bővült. Ezt követően a könyvtár alapvető feladatai közé tartozik a központi célkitűzések előkészítése, koordinálása, a négy csatlakozó tagkönyvtár fejlesztési igényeinek, informatikai szolgáltatásainak összehangolása, egységes könyvtári számítógépes rendszer kialakítása, közös pályázatok benyújtása. A tudományos/szakmai műhely bemutatása a BMF-en: A Médiatechnológiai Intézet kutatásai négy fő területet öleltek fel. Ezek a nyomdaipari, médiatechnológiai, papírgyártási és csomagolási kutatási területek. Ezeken a területeken az alábbi témakörökben képes a főiskola országos vezető szerepet elérni: Digitális nyomópapírok fejlesztése, egészségügyi és higiéniai nyomatminőség fejlesztés, Folyamati és workflow management a nyomdaiparban A cellulóz és a papír felületnövelése, Ojtott cellulózrostok előállítása szintetikus papírok gyártásához Műanyag csomagolóanyagok transzfer tulajdonságainak törvényszerűségei A Divattermék és Technológia Intézet kutatási területeit a szakmai elágazásokon kívül az jellemzi, hogy részben műszaki, részben mérnöki folyamatfejlesztési eszközök, részben kreatív, művészileg is jelentős területekből tevődik össze. 16

17 A fontosabb kutatási és publikálási területek: Ruhaipari feladatok megoldása látórobotok alkalmazásával Vasalástechnológiai és ragasztási technológiafejlesztés Intelligens anyagok az öltözködésben Cipőkonstrukciók és a funkciók fejlesztése Textíliák súrlódási és esési tulajdonságai Mérési bizonytalanság csökkentése, a terméktervezési folyamat költség és kockázat szempontú optimalizálása, biztonságos nyomon követési rendszerek Megalapozó és alkalmazott kutatások a felsőoktatási marketing, és hallgatói nyomon követése területén A autóipari minőségirányítási rendszer (ISO/TS 16949:2002) és környezetközpontú menedzsment rendszerek kockázati problémái A Szak egyes tárgyainak oktatásában szerepet vállaló Környezet és Intézet kutatási területei többek között a környezeti, a karbantartási szakterületekre irányul. A szakhoz rendelt infrastruktúra és alapeszközök BMF-en A szak rendelkezik a képzéshez szükséges infrastruktúrával: előadási, gyakorlati és laboratóriumi helyiségekkel, tanműhelyekkel, valamint a hozzá tartozó alapberendezésekkel. Az oktatók megfelelő felkészülési és konzultációs helyiségekben dolgozhatnak. Mindezt a biztonságtechnikai és higiéniai elvárásokat kiegészítő rend kialakítása teszi szabályszerűvé. A szak tanúsított minőségirányítási rendszer keretei között működik. Ez többek között kiemelt hangsúllyal szabályozza a tananyagok fejlesztését, jóváhagyását, az oktatás feltételeinek biztosítását, a folyamatok nyomon követését és az akkreditációs folyamat szempontjainak teljesítését. A képzés magas színvonalát biztosítják az alapképzéshez szükséges számítástechnikai eszközök, melyek mind számosságuk, mind rendszerbe építettségük, mind pedig szoftverrel való ellátottságuk szempontjából megfelelnek a mai kor elvárásainak. Az oktatást a kornak és a szakmai elvárások szintjének megfelelő prezentációs technika támogatja. A Szak jellegéből következő gyakorlatorientált oktatáshoz nagy értékű modelltechnológiai, szakmai méréstechnikai, professzionális tervezői rendszerek állnak rendelkezésre. Ezek egy része a legkorszerűbb technikai színvonalat képviseli, más részük, az erőforrások szűkös rendelkezésre állása miatt, elsősorban arra elég, hogy a szakmai szempontok szerint a hallgatókat a korszerűbb ipari technikák befogadására alkalmassá tegye. A Szak hallgatóinak gyakorlati képzéséhez a szakmai modulokhoz tartozó szakmánként tanműhelyek, és laboratóriumok állnak rendelkezésre, ahol módjuk van a hallgatóknak a modellek, prototípusok elkészítésére, és az igazolás, jóváhagyás folyamatainak támogatására termékvizsgálatokat végezni. Elsődlegesen a textil-bőr ruházati technológus szakirány, de a terméktervező és minőségirányító szakirány képzési hátterét is egy textilipari, egy ruhaipari és két bőripari gyártási tanműhely biztosítja, összesen kb. 300 m 2 en. A vizsgálatok és kísérletek 4 önálló anyagvizsgálati laboratóriumban és két számítógépes tervező laborban végezhetők. Tanműhelyek A kötő műhelyben 6 db kézi síkkötőgép, egy önműködő és elektronikus vezérlésű síkkötőgép, egy STOLL CMS 430 gép a hozzátartozó korszerű SIRIX mintatervező rendszerrel, egy UNIVERSAL síkkötőgép, egy MA8000 mintatervező áll rendelkezésre. Az alapvető technológiai és mintázási különbségeket körkötő és elektronikus vezérlésű zoknikötőgépeken előállított céltermékeken tapasztalhatják meg. 17

18 Szövő műhelyben a szövési technológiák alapjait lehet megismerni, és néhány szövőgépen a tervezett termékek oktatói támogatással történő gyakorlati kivitelezése lehetséges. Néhány jellgzetes szövőgéptípus: Dornier Dialóg panel II, Sulzer DW, Stäubli névbeszövő CX 160, Sulzer Rüti L 5100 légsugaras, Jacob Müller elektronikus nyüstösgép, Schlafhorst csévélőgép USTER Quantum fonaltisztítóval. Ruhaipari gyártástechnológia terem 120 m 2 alapterülettel, melyben a hallgatók önállóan és/vagy oktatói támogatással kivitelezhetik terveiket, elkészíthetik prototípusaikat, modelldarabjaikat. A modelldarabok kivitelezésére rendelkezésre álló fontosabb gépek, eszközök: Szabászati berendezések: 4 db szabászgép (háromtárcsás, körkéses, kardkéses, elektromos kézi olló), 1 db szabászati teríték készítésére alkalmas méretű asztal. Varróberendezések: 16 db huroköltésű gyorsvarrógép (stopmotorral, cérnavágóval, varratelerősítővel, talpemelővel), 5 db kettősláncöltésű varrógép (1 db egytűs, 4 db kéttűs fedővarrógép), 6 db szegő, ill. biztonsági öltésű varrógép, 2 db gomblyukvarrógép (huroköltésű egyenes gomblyukvarrógép, láncöltésű szemes gomblyukvarrógép) 1 db hímző automata (programozható, 6 színváltós). Vasaló és ragasztó berendezések: 4 db vasaló munkahely (gőzfejlesztő kazánnal, gőzölős kézi vasalóval) 3 db ragasztóprés (laborprés, üzemi prés, szublimációs nyomásra alkalmas prés). A bőripari géptermekben hidraulikus szabászgép, szalagkéses hasítógép, élezőgép, lapos-, karos- és oszlopos varrógépek, valamint a termékek térformázásához szükséges előhúzó, orrfoglaló és sarokfoglaló gépek, továbbá csiszoló-, maró- és présgép áll a hallgatók rendelkezésére. A gépteremben a hallgatók terveiket megvalósíthatják, különleges igény esetén iparvállalataink készséggel nyújtanak segítséget. A megvalósított termékeket az anyag- és késztermékvizsgáló laboratóriumban vizsgálhatják hallgatóink. Itt többféle szakítógépet, flexométert, Bally hajtogatót, késztermékek dinamikus igénybevételét vizsgáló berendezést, valamint koptató és fedőréteg vizsgáló berendezést találunk. A terméktervezéshez (cipő, bőrdíszmű, kesztyű, stb.) a bőr- és bőrhelyettesítő anyagok széles választékával rendelkezünk, de e tekintetben hazai és külföldi cégek is folyamatosan nyújtanak segítséget. Anyag- és termékvizsgálati laboratóriumok A nyersanyag-, fonal-, és textilipari késztermékek (szövet, kötött kelme), valamint a bőripari nyersanyagok és termékek vizsgálatára alkalmas laboratóriumok összesen kb. 130 m 2 területen helyezkednek el, a szakmaterületi és ipari vizsgálatok minden fontosabb műszerét tartalmazzák a laboratóriumok. A tervezett termékek tesztelését, jóváhagyási vizsgálatait (esztétikai, mechanikai, fiziológiai) gyakorlatban megismerik, és elvégzik az általuk tervezett különböző használati célokra szánt textíliáknál. A különböző szerkezeti szintű (elemi szál, fonal, síklap termék) termékek vizsgálati módszereivel megismerkednek a hallgatók. A szakterületnek széleskörű ipari kapcsolatai lehetővé teszik hallgatóinknak szakmai-üzemi gyakorlat megszerzését, terveik, modelljeik kivitelezését. A könnyűipari szakos terméktervező és textilipari szakirányú hallgatóink üzemi, termelési gyakorlati helyei elsősorban textilipari kisvállalkozások, és néhány nagyobb vállalat (pl. Sinka és Társa Kft. Budapest, Easton Kft, Hódmezővásárhely, Pannon-Flax Rt., Győr, Lematex Kft, Mosonmagyaróvár, Palotakörtex Kft, Budapest.) A könnyűipari szakos terméktervező és ruhaiparral foglalkozó hallgatóink üzemi, jellemző termelési gyakorlati helyei Gyártó, gyártás-előkészítő, termeltető cégek -re és Szalonok, stúdiók, jelmezkészítő cégek-re bontható. A gyártó, gyártás-előkészítő, termeltető cégek körébe sorolható a Berwin Ruhagyár Rt., Budapest, Elegant Design Modelltervező és Gyártáselőkészítő Rt., Budapest, Ip-Art Kft., Budapest, Emporium Divatruházati és Kötöttáru Készítő Kft., Budapest, Color Ruházati és Keres- 18

19 kedelmi Kft., Zalaegerszeg, Styl Ruhagyár Rt., Szombathely, Kanizsa Ruhaipari Szövetkezet, Nagykanizsa, Ciklámen ZRt., Sopron, Rösch Mode Kft., Kecskemét, Diruváll Ruházati Kft., Nyíregyháza, Glória '86 Konfekcionáló Kft., Hajdúböszörmény, Jeans Club Kft., Pécs, Beanett Munkaruhakészítő Bt., Paks, Monamell Kft., Székesfehérvár, Jeans Manufaktúra Gyártó és Kereskedő Kft., Szeged, Indiform Kft., Százhalombatta, La fuma Hungaria Kft., Sárvár, Szalonok, stúdiók, jelmezkészítő cégek körébe sorolható a Lucia Stúdió Kft., Budapest, Katti Zoób-Vizo Jelmeztervező és Általános Szolgáltató Kft., Budapest, Qintlines Kft / Nara Szalon, Budapest, Hilla Stúdió, Budapest, Pastel Stúdió Kft., Budapest, Stúdió Artista Kft., Budapest, Mona Lisa Modellstúdió Kft., Eger, Maszka Jelmezkölcsönző Kft., Budapest, Budapesti Operett Színház Jelmezkészítő műhely, Egri Gárdonyi Géza Színház jelmezkészítő műhely. Intézeti CAD/CAM laboratórium, és lézer kivágó terem, mely egy 7 állomásos ShoeMaster 3D-s számítógépes rendszerrel lehetővé teszi a modelltervezést, a szabásminták kialakítását és a mintasorozat készítést. A kaptafa digitalizáláshoz 3D-s mechanikus digitalizáló áll rendelkezésre. A LECTRA laborban 2D-s digitalizáló, egyedi tervező munkahely és CAM lézerkivágó a szabásminták kivágását is lehetővé teszi. A Csomagolástechnológus és Papígyártó szakirány képzési hátterét biztosító tanműhelyek és vizsgáló laboratóriumok felszereltsége egy tanműhelyből és laboratóriumokból áll. A papíripari technológia tanműhely a papír-előállítás, illetőleg a gyártás folyamatait modellezi, tehát az ipari méretű papírkészítés folyamatait laboratóriumi méretekben adekvát módon produkálja. Ezen túlmenően kutatási és kísérletezési lehetőségek biztosítottak a berendezésen. A műhelyben laboratóriumi lapképző berendezésein bármilyen összetételű papírtípust elő tudunk állítani, pl. csomagolási célra, csomagolópapírok, irodai célra irodai papírok (fénymásoló alappapír), stb. A Papír és csomagolóipari laboratóriumban az elkészített kísérleti termékeket (prototípust vagy mintadarabot) vizsgáló műszereinkkel minősíteni is tudjuk megfelelőségi szempontból. A terméktulajdonság széles körének meghatározására alkalmas műszerparkkal rendelkezünk (szilárdsági jellemzők, optikai tulajdonságok, feldolgozhatóság, nedvesedési tulajdonságok stb.) A Csomagolástervező CAD/CAM labor Esko Kompetenciaközpont az ArtiosCAD programcsomag a CSOMAGOLÁS- ÉS PAPÍRTECHNOLÓGIAI CAD laboratórium 12 számítógépére került telepítésre. A program három fő részből áll: designmodul, graphic modul, Manufacturing modul. A Minőségirányító szakirány szakmai sajátosságainak oktatásához további tantermek, laborok, számítógépes eszközpark speciális értékelő és tervező szoftverekkel (pl. MINITAB 14), szakkönyvek és termékekre vonatkozó szabványirodalom áll rendelkezésre. 12 gépes számítógépes laborban a projektmenedzsment, kompromisszumokon alapuló tervezési technikák, kísérlettervezés, vevői elégedettségmérés, valamint adatgyűjtési, adatelemzési módszerek, költségszámítások, kockázatelemzés, gazdaságossági elemzések, értékelemzés, gyártmányszínvonal összehasonlítási és hatékonyságértékelési módszerek gyakorlati alkalmazását sajátíthatják el a hallgatók. A rendelkezésre álló 2 anyag és technológiai modellező laboratóriumok alapterülete összesen 70 m 2, amelyek az anyagvizsgálatokhoz szükséges alapeszközökkel vannak felszerelve. Rendelkezésre áll az oktatáshoz szükséges sajátos tréning anyag és kifejlesztett tananyag, valamint az illeszkedő hardver, oktatói számítógépek, másolási és irodai háttér. A szakirányhoz kapcsolódó számos szolgáltató- és iparvállalat ad lehetőséget és mintát a hallgatók innovációs és menedzselési képességének fejlesztésére. (pl. Eurohód Kft. Hódmezővásárhely, Fuxin Kft. 19

20 Budapest, Albertfalvai Cérnázó Kft. Budapest) Autóipari beszállító cégeknél profi menedzsment és projekttervezési technikák elsajátítására van lehetőségük (pl. Nolato Mosonmagyaróvár, Sun Microsystem, Continental Temic Budapest, GE Oroszlány, Innovatext, AEFv Laboratórium, KERMI Kft, TÜV Rheinland Intercert Kft. PLES Zrt. Borsodnádasd, Szalag és Zsinórgyár Zrt., MILORA Kft.) A Nyomda és Médiatechnológiai szakirány oktatási hátterét 3 szakmai műhely, 3 számítástechnikai és vizsgálati laboratórium alkotja. A szakmai infrastruktúra lehetővé teszi a legkorszerűbb nyomtatási és médiaalkotási folyamatok oktatását és kutatását. A szakirány oktatását számítógépes eszközpark, speciális szoftverek valamint laboratóriumok segítik. Hallgatóink a legkorszerűbb nyomdagépekkel és berendezésekkel nyomdákban, az anyagvizsgálat, színmérés műszereivel, a speciális nyomdaipari méréstechnikákkal laboratóriumainkban ismerkednek meg. A korszerű nyomdaipari kép és szövegszerkesztő laboratórium, a nyomdaipari anyagok vizsgálata, és a színtan, színmérés területeken folyamatos fejlesztés zajlik. Hagyományosan jó a kapcsolat a hazai papír- és nyomdaipar kis- és középvállalataival, valamint a külföldi beszállító cégek hazai képviseleteivel, a papír- és nyomdaipar szakmai szervezeteivel. Kiemelkedő nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk, az alábbi európai felsőoktatási intézményekkel: Artevelde Hogeschool Gent (Belgium), Copenhagen Grafic Arts Institute (Dánia), FH Stuttgart (Németország), HTWK Leipzig (Németország), Bergische Universitat Wuppertal (Németország), London College of Printing (Nagy-Britannia, EVTEK Espoo (Finnország), Université Nancy 2/IUT (Franciaország), TE I of Athens (Görögország), Hogeschool Brabant (Hollandia), Warsaw University of Technology (Lengyelország), EIVD Lausanne (Svájc), Instituto Politéchnico de Tomar (Portugália), University of Ljubjlana (Szlovénia) A Főiskola könyvtára egységes rendszer szerint működve biztosítja a szükséges általános-, szak- és idegen nyelvű könyvállományt, jegyzeteket, kutatási jelentéseket, diplomamunkákat, jogszabálygyűjteményeket, szabványokat, a korszerű folyóiratokat, illetve a más könyvtárakkal való kapcsolatot. A könyvtár az oktató-nevelő és tudományos kutatómunkát segítő, valamint általános művelődési igényeket kiszolgáló önálló szervezeti egység, országos, tudományos szakkönyvtár a Szakon oktatott szakmaterületek valamennyi területén. Mellékletek: 1. számú melléklet: A szenátusok támogató javaslata 2. számú melléklet: Felhasználói kapcsolatok és vélemények 3. számú melléklet: A tantervek táblázatos bemutatása 4. számú melléklet: A tantárgyi programok 5. számú melléklet: Tantárgylista tantárgyak felelősei 6. számú melléklet: A két érintett konzorciumi intézmény egyezsége a képzés folyamatáról 20

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kérelem. természetvédelmi mérnök mesterszak indítására

Kérelem. természetvédelmi mérnök mesterszak indítására Kérelem természetvédelmi mérnök mesterszak indítására Mezőgazdaságtudományi Kar 2006. október 1 Tartalomjegyzék I. Adatlap...3 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe...3 2. Kari tagozódású felsőoktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE 2006. DECEMBER 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola jogelőd intézményeinek története szervesen összefonódik: valamennyi iskola

Részletesebben

TTK- Természettudományi Kar

TTK- Természettudományi Kar TTK Természettudományi Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Felsőfokú szakképzés: Biológia Biológia Fizika Földrajz Gazdálkodási és menedzsment Kémia Környezettan Matematika Műszaki menedzser Geográfus

Részletesebben

Környezetmérnöki szak

Környezetmérnöki szak Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Környezetmérnöki szak Főiskolai szintű B.Sc. alapképzési Szakindítási kérelem TARTALOM JEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szakindítási

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3 KECSKEMÉTI FŐISKOLA Tartalom Köszöntő... 3 Ne keress tovább!... 5 Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 Kertészeti Főiskolai Kar... 40 Tanítóképző Főiskolai Kar... 54 Jól használható

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A 2014/8/IX/6. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző

Részletesebben

Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme

Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme Debreceni Egyetem Sportszervező BSc alapképzési szak szakindítási kérelme Debrecen, 2010. DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SPORTSZERVEZŐ BSC ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKINDÍTÁSI

Részletesebben

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6

2 GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR. Köszöntő... 3. Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 KECSKEMÉTI FŐISKOLA Tartalom Köszöntő... 3 Ne keress tovább!... 5 Képzések Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar... 6 Kertészeti Főiskolai Kar... 38 Tanítóképző Főiskolai Kar... 55 Jól használható

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Szociológia-Pszichológia

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2004. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

(Második akkreditációs értékelés) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉS ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE

(Második akkreditációs értékelés) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉS ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉS ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR 2007/10/XI/4. sz. MAB határozat 2007. december 7. PÉCSI

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Óbudai Egyetem. Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar VILLAMOSMÉRNÖKI MESTERSZAK SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK ADATLAP... 3 I. A KÉPZÉS TARTALMA... 5 I.1 A SZAKRA VALÓ BELÉPÉS FELTÉTELEI... 5 I.2

Részletesebben

KÉPZÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE HELYZETFELTÁRÓ KÉRDÕÍV FOGALOMTÁR RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK. Tartalom

KÉPZÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE HELYZETFELTÁRÓ KÉRDÕÍV FOGALOMTÁR RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK. Tartalom ZAROTANULMANY A textil-, textilruházati és tisztítóipari ill. bõr- és cipõipari szakágazatokban a felnõttképzési igények felmérése, különös tekintettel a távoktató programokra c. kutatásról Tartalom ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2008 Szerkesztette: Dr. Fábián Gergely A kézirat lezárva: 2008. május 30. Felelős kiadó: Dr. Kalapos István dékán

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/7/X. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. július 4. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2014/8/IX/1. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

A TANULÁS - TUDÁS A TUDÁS ESÉLY. A debreceni agrár-felsőoktatás több, mint 140 éves. Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

A TANULÁS - TUDÁS A TUDÁS ESÉLY. A debreceni agrár-felsőoktatás több, mint 140 éves. Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar A TANULÁS - TUDÁS A TUDÁS ESÉLY A debreceni agrár-felsőoktatás több, mint 140 éves. A Debreceni Egyetem részeként, az Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma a következő egységekből áll: Mezőgazdaság-,

Részletesebben

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben