Kiválasztás a felnőttképző intézmények munkájában (kiválasztással kapcsolatos fogalmak, annak folyamata és módszerei)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiválasztás a felnőttképző intézmények munkájában (kiválasztással kapcsolatos fogalmak, annak folyamata és módszerei)"

Átírás

1 Kiválasztás a felnőttképző intézmények munkájában (kiválasztással kapcsolatos fogalmak, annak folyamata és módszerei) A tanulmány a Zalai Irka, TÁMOP / projekt keretében készült A projekt lebonyolító szervezete: Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.) A tanulmányt készítette: Kardos Bernadett pszichológus

2 Tartalomjegyzék Bevezető Pályaorientációval kapcsolatos alapfogalmak Pályaorientáció és a pályaválasztási döntés segítésének szintjei Információnyújtás Tanácsadás Kiválasztás A kiválasztás általános szempontjai Képzésre való kiválasztás során megismerendő területek Kiválasztás módszerei megfigyelés önértékelő kérdőív pszichológiai teszt felvételi elbeszélgetés konkrét munkafeladat végeztetése szituációs feladatok végeztetése értékelő központ (AC, vagyis Assessment Centre) speciális interjús módszerek: szituációs interjú, stresszinterjú, édes-keserű interjú grafológia és hazugságvizsgálat Eljárásrend a képző intézményben a kiválasztás folyamatában az intézmény vezetőinek feladatai információt nyújtók feladatai tanácsadást előkészítők speciális feladatai pályatanácsadó feladatai pszichológus feladatai Kiválasztás a gyakorlatban Szakmai kapcsolatok más szervezetekkel, intézményekkel Regionális Munkaügyi Központok, FIT Fejvadász cégek Munkaerő-közvetítő és -kölcsönző cégek, munkáltatók Kiválasztással foglalkozó cégek Más képző intézmények Pályatanácsadást segítő elektronikus honlapok Felhasznált irodalom

3 Bevezető A társadalom tagjainak együttélése sokféle feladat ellátását teszi szükségessé. A közösség számára az a legoptimálisabb, ha egyes tagjai azt a tevékenységet végezhetik, melyben a legjobb teljesítményt tudják nyújtani. S az egyén számára is az a legjobb, ha olyan munkát végez, amiben a legjobban kiteljesedhet. Akinek módja van ilyen szakmát elsajátítania és művelnie, az várhatóan nagyobb hatékonysággal fog dolgozik. Így az optimális feladatelosztás növeli a közösségek teljesítményt. Sok tényező együttesen határozza meg, hogy a munka világának számtalan lehetősége közül, ki melyik terület művelőjévé válik. Ám a szakma kiválasztása nem könnyű feladat. A munkamegosztást az egyén érdeklődése, szaktudása, tapasztalatai, képességei, rátermettsége, személyes jellemzői, valamint a közösség (társadalom) elvárásának, igényeinek összehangolása mentén érdemes kialakítani. Fontos, hogy az egyén választása a társdalom egésze számára is hasznos tevékenységet jelentsen. Mindenkinek egyéni felelőssége, hogy e tekintetben is megkereshesse a számára legmegfelelőbb helyet a világban. A szakmák világa az utóbbi évszázadban rendkívül szerteágazóvá vált, így szükséges segítséget nyújtani az emberek e területen, hogy átgondoltan, felelőséggel ki tudják választani a számukra legmegfelelőbb foglalkozást. Az élethosszig tartó tanulás követelménye a mai munkavállalók számára időrőlidőre szükségessé teszi, hogy fejlődésük, munkahelyük megtartása, vagy egy új munkahely megszerzése érdekében képzéseken vegyenek részt. Az idősebb korosztályba tartozó számára sem könnyű eldönteni, hogy milyen képzést válasszon valaki magának. S a felnőttképző intézmények számára is nagy feladatot jelent kiválasztani a jelentkezők közül az alkalmas hallgatókat/résztvevőket az általuk meghirdetett tanfolyamokra, képzésekre. Ezen írás segítséget kíván adni a képző intézmények munkatársai számára, hogy a képzésekre való kiválasztás elméleti hátterét, folyamatát, módszertanát jobban megismerjék, ezáltal benne megtalálhassák a saját szerepüket. Elsőként néhány pályaorientációs alapfogalmat érdemes tisztázni. 3

4 1. Pályaorientációval kapcsolatos alapfogalmak Pályaismeret Csak ismert lehetőségek közül választhatunk. Nincs ez másképpen a szakmák világában sem. Az Országos Képzési Jegyzék és az egyetemek által akkreditált szakok összessége adja azokat a szalmákat, melyek megtanulhatók hivatalos képzés keretében ma Magyarországon. A foglalkozások köre természetesen nem állandó. Az életkörülmények változásával folyamatosan új szakmák születnek, mások pedig eltűnnek. A pályaismeret fogalma a szakmák tanulmányozását, megismerését jelenti. A pályaválasztási döntésekben segítő tanácsadóknak, információt nyújtó kollégáknak feladata, hogy alaposan tanulmányozzák a szakmákat. Ismerniük kell az egyes szakmához kapcsolódó: munkafeladatokat, munkakörülményeket, a munkavégzés eszközeit, lehetséges veszélyforrásokat, a tevékenység veszélyességének mértékét. A munka ellátásához szükséges személyes feltételeket (érdeklődés, képességek, személyiség), az előírt szakképesítési feltételeket. Azt, hogy a munkatárgyakhoz vagy emberekhez kötődik-e, zárt térben vagy szabadban van-e a munkavégzés helye, milyen anyagokat használnak fel a munka során. Helyben dolgoznak, vagy helyváltoztatás szükséges-e a feladatok ellátásához. Milyen rokonszakmák vannak, milyen az adott szakma társadalmi presztízse, milyen mértékű a munkaerőpiac érdeklődése adott szakma iránt, milyenek az elhelyezkedési és kereseti lehetőségek. Ezen széleskörű, speciális tudást felhasználva, átadva kell segíteni a szakmaválasztás előtt álló személyeknek. Pályaválasztás: A különböző pályák, szakmák közötti egyszeri választás felfogását sugallja e statikus fogalom. A korábbi évszázadokban (de talán még a rendszerváltás előtt is) volt inkább érvényes, hiszen akkor még sokkal inkább jellemzőbb volt, hogy valaki egy szakma mestereként dolgozott egész életében. A pályaválasztás a legtöbb fiatal életében az első olyan döntés, ami hosszú távon és jelentősen meghatározza a felnőtt életet, ezért rendszerint szorongással jár, és felerősödik a biztonságkeresés igénye (Marik, Csákvári, Király). 4

5 A fennálló lehetőségek alapján önállóan, célunknak megfelelően kiválasztunk egy olyan foglalkozást, amely lehetővé teszi, hogy a társadalom és a magunk számára értékkel bíró munkát végezhessünk. Ha e fogalommagyarázatból tovább lépünk, akkor a definíciót úgy is értelmezhetjük, hogy a pályaválasztás az egyén és a környezet közötti interakciós folyamat, amely ahhoz vezet, hogy az emberek különféle szakmai tevékenységet űzzenek. Kiválaszthatják azokat a tevékenységeket, amelyekhez szakértelem kell, és ez adja későbbi pályájukat. A pálya kiválasztásának folyamata döntéssel zárul (Szilágyi, 1994). A hatékony és örömteli munkálkodás előfeltétele, hogy az egyén érdeklődési körének, képességeinek és személyiségének megfelelő szakmát, hivatást válaszon magának. A mai társadalmi-gazdasági körülmények a legtöbb ember számára szükségessé teszi, hogy élete során többször is döntéseket hozzon pályájával kapcsolatban, hiszen igazodni kell a munkaerőpiac változásaihoz. Így aztán a folyamatjelleget hangsúlyozó pályaorientáció fogalmával is érdemes megismerkedni. Pályaorientáció: A pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya, szakma kiválasztását, a lehető legszélesebb információnyújtás révén (Szilágyi, Völgyesi; idézi: Tehát a pálya- és szakmaválasztást megelőző tájékozódási időszak, melyben jelentős szerepe lehet külső személyeknek: tanácsadóknak, tanároknak, adott szakmában dolgozó embereknek, stb. A pályaorientációs folyamat célkitűzése az, hogy annak végére az egyénnek kifejlődjenek azon készségei, kompetenciái, amikkel képes lesz magának megfelelő pályát, munkakörnyezetet választani, valamint képessé válik e téren döntést hozni. Optimális esetben a pályaorientációs folyamat végén hozott döntés magalapozza a személy hosszabb távú karriertervezést is. A pályaorientáció során különösen lényeges elem: az önismeret mélyítése, ezen belül az érdeklődési területek, képességek, valamint tanuláshoz való viszony feltérképezése. Felnőttek számára nyújtott pályaorientációs tanácsadásában speciális feltérképezendő terület a tanácsadó részéről: az egyén érdeklődésének változása, valamint az addigi élettapasztalatokat is célirányosan figyelembe kell venni. 5

6 Pálya-identifikáció Ritoók (2008) felhívja a figyelmet, hogy a szakmával való identifikáció hosszabb időszakot ölel fel. A szakma kiválasztásával ez még nem zajlik le egyszerre, azt követő időszakban próbál az egyén azonosulni a pályájával. Ennek eredményeként válik láthatóvá, hogy mennyire tud abban kibontakozni, eredményeket elérni, mennyire elégedett, s milyen a pályával kapcsolatos társadalmi aktivitása. Ebben a folyamatban elsősorban a személyiségjegyeknek van fontos szerepe. Pályamódosítás/pályakorrekció: Napjainkban sokak számára ismerős az eredeti pályaelképzelés változtatásának élménye. A mai nyugati társadalomban élő felnőtteknek várhatóan 3-5 alkalommal is képesnek kell lenniük munkaerő-piaci tevékenységükben korrekció végrehajtására, aminek több oka lehet: - A munkaerő-piaci igények változása: pl. adott termék iránti kereslet csökkenése miatti megrendelés-visszaesés következtében levő leépítés, cégbezárás. - Az egyén változása: a személy érdeklődésének, egészségi állapotának megváltozása. - Új technológiai, műszaki eljárások születnek; a fejlődés következtében akár saját szakmában dolgozva is pályakorrekcióval felérő óriási változásokat élhetnek meg emberek. Talán nem is ismerné fel egy akár csak 30 évvel ezelőtt esztergályosként dolgozó szakmunkás a mai műhelyekben az ő általa használt berendezések utódait. Akár maga akar változtatni valaki szakmáján, foglalkozásán, akár tőle független tényezők hatására kényszerül erre, az egyén és társadalom érdeke is, hogy az illető képes legyen olyan új pályát, szakmát választani (vagy más módon igazodni a megváltozott körülményekhez), melyben maga is jól érzi magát, lelkesen tud benne tevékenykedni, hogy s a társadalom számára is hasznos tevékenységet folytat. A változások mindig energia-befektetést igényelő folyamatok, ezért nem könnyűek. Amennyiben a változtatásra való nyitottság megvan, úgy a piacképessé váláshoz szükséges még, hogy az egyén kész legyen kiépíteni az új pályája megvalósításának állomásait: tanulás, képességek fejlesztése, stb. által. 6

7 Életpálya Amint már a korábbiakban láttuk, a munkaerő-piacon aktívan töltött idő és tevékenység összetett jelenség. Ezen teljes idő alatt megszerzett munkatapasztalatoknak az összességét, valamint ezek szubjektív értelmezését, a szakmai út alakulásának folyamatát nevezik életpályának, amit Boros (2003) négy nagy időszakra osztott: Felkészülés a munka világára. A munka világába való belépés. Szakmai fejlődés és kiteljesedés. A munka világából való kilépés. Az életpálya szakaszolásának más módja is lehetséges. Pintér (2006) egy másfajta felosztását olvashatjuk a következőkben: 1. Alapvető karrierdöntések (16-18 életév): ekkor a fiatal abban dönt, hogy 18. életéve után mit fog tenni: munkába áll, vállalkozásba kezd, vagy folytatja tanulmányait. 2. Karrier előkésztése (18-24 életév): aki korábban a tanulás mellett döntött, az ebben az időszakban sajátítja el a szakmájához, pályájához szükséges elméleti alapokat. 3. Kezdeti karrier (24-30 életév): a munka világába való beilleszkedés időszaka, amihez a munkába töltött évek szükségesek. (Súlyos következményekkel jár, ha valaki pályakezdőként valamilyen ok miatt nem képes belépni a munka világába. - szerző megjegyzése) 4. A karrier építése, kibontakozása (30-38 életév): ekkor kerül sor első önálló, felelősségteljes feladatok elvégzésére. 5. A csúcs (38-45 életév): szakmai kiteljesedés időszaka. A munkavállaló ekkor már széleskörű szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, valamint elegendő dinamizmussal is, ami alkalmassá teszi az új kihívásoknak való megfelelésre. 6. Megőrzés, fenntartás időszaka (45-55 életév): a korábban elért helyzet stabilizálása a jellemző. 7. Nyugdíj előtt (55-65 életév): fontos feladat felkészülni a munka világából való kilépésre. Az életpályának idői, társadalmi, gazdasági, képzettségbeli keretei vannak. Az életpálya a személyiség alakulási folyamatának dinamikus tükrözője (Ritoók, 2008). 7

8 Az életpálya megtervezéséhez a pályaorientáció folyamatában négy nagy területről kell információkat gyűjteni: Egyénről (a munkavállalóról): érdeklődése, képességei, személyisége, értékrendje, munkamódja. Szakmákról, pályákról, foglalkozásokról Munkaerő-piacról Képzési lehetőségekről, feltételekről Mindezek ismerete és reális mérlegelése után van lehetőség helyes pályadöntést hozni. Munkaerőpiac Az a (szak)tudás, amit valaki megszerez tanulmányai során, vagy élettapasztalata által, a kifejlesztett képességei és érett személyisége értéket jelent s egyben alkalmassá is teszi az embert különböző munkafeladatok ellátására. A munkaerőpiacon fontos szempont, hogy az ellátandó feladatok és a feladatokat ellátó személyek illeszkedjenek egymással. Az egyénnek a munkaerő-piacra való bekerüléséhez és bent maradásához arra érdemes összpontosítania, hogy szaktudása, idegen nyelv ismerete által kompetenciái: pl. kapcsolatteremtési-, kommunikációs-, problémamegoldó-, vezetői készségei, kreativitása és személyisége alapján viszonylag sokrétű feladatokat tudjon ellátni, valamint képes legyen alkalmazkodni a változó körülményekhez. Összefoglalva, a munkaerő-piaci követelményeknek való megfelelés alapfeltétele a változások figyelemmel kísérése, azokhoz való alkalmazkodás, ami alapvetően (szervezett keretekben, vagy azon kívüli) tanulással, képződéssel lehetséges. A munkaerőpiac szereplői között szerződések jönnek létre, ahol kölcsönös megegyezés alapján, a kereslet-kínálat szabályainak megfelelően, fizetés ellenében a munkaerő-piacon az egyén a kompetenciáit értékesítheti. (Nem mindenki tartja megfelelőnek a munkaerőpiac szóösszetételt, mivel az emberi erőforrással kapcsolatban szerepel benne a piac kifejezés.) A munkaadók feladata és felelőssége kiválasztani - a számukra elérhető (ismert és felkutatható) lehetőségek közül - azon munkavállalókat, akik megfelelően el tudják látni a szükséges feladatokat. Mára széles tárháza alakult ki azon módszereknek, melyek segítik a kiválasztás folyamatát: pszichológiai tesztek, interjú, szituációs játék, munkafolyamat végzése alatti megfigyelés, feladatmegoldás, stb. 8

9 Érdemes még megemlíteni a vállalkozókat (akik lehetnek egyben munkaadók is). Egy cég eredményes és életképes vezetéséhez a vállalkozónak számos speciális személyes jellemzővel, kompetenciával, ismerettel, attitűddel kell rendelkeznie. Ilyenek például: kockázatvállalás, frusztráció-, kudarc-, és stressztűrés képessége, céltudatosság, ötletesség, rugalmasság, alkalmazkodás, önérdek-érvényesítés, asszertivitás, terhelhetőség, önálló gondolkodás, autonómia, pénzügyi-, jogi-, vállalkozási ismeretek. 2. Pályaorientáció és a pályaválasztási döntés segítésének szintjei A megalapozott (reális) pályaválasztási döntés eredményeként a személy meghatározza, kiválasztja azt a célállást, melyben szeretne dolgozni, valamint átgondolja, milyen további lépések (tanulás, intenzív álláskeresés, stb.) szükségesek ahhoz, hogy valóban módja legyen abban a szakmában tevékenykedni. Amennyiben képes megteremteni a szakma elsajátításának feltételeit, s kellő akaratereje, kitartása van ahhoz az egyénnek, hogy végigjárja a cél megvalósulásához vezető utat, úgy várhatóan örömmel és sikerrel végzi majd a munkáját. Amennyiben valaki szereti szakmáját, kedvvel, lelkesen (s persze hozzáértéssel) végzi a munkafeladatait, az segíti őt abban, hogy sikeres legyen a munkaerő-piacon. Így a jó pályadöntés az egzisztenciális biztonságot is megalapozza, hiszen a szakképesítés (valamint a gyakorlat) megszerzését követően a munkáltatóknál történő munkaerő kiválasztási folyamatban való eredményes részvételnek, a munkahelyi sikerességnek és előrejutásnak is az alapja. A technika gyors fejlődése, a gazdaság és a társadalom átalakulása következtében a szakmák világa gyorsan változik. Nem lehetséges (de talán nem is lenne célravezető), hogy minden ember önállóan, széleskörű ismerteteket szerezzen a szakmák teljes spektrumáról. A pályaválasztási döntés azonban szükségessé teszi a választható szakmák ismeretét, átlátását. Az érdeklődő emberek a pályaorientációs tanácsadásra felkészült szakemberek (tanácsadók) közreműködésével segítséget kaphatnak, hogy a foglalkozások széles körében el tudjanak igazodni. E 9

10 segítségnyújtásnak több szintje lehetséges, ezek ismerhetők meg ebben a fejezetben Információnyújtás A segítségnyújtás ezen szintjén a tanácsot kérő vagy tájékozódó ügyfél számára konkrét információk nyújtása történik: a segítő a tájékoztatás, felvilágosítás, útmutatás, direkt ismeretátadás eszközével járul hozzá az információt kérő döntéséhez. A kért információk megadásán túl a segítő kompetenciájából adódóan felhívhatja az ügyfél figyelmét további tanácsadási lehetőségekre. Képzési ajánlatok megismertetése Az egyes képző intézetek a profiljuknak, munkaerőpiac igényeinek megfelelően hirdetik meg különböző képzéseiket, tanfolyamaikat. A programok iránt érdeklődő személyek optimális esetben széleskörűen tájékozódnak a hirdetett program feltételeiről, a képzés menetéről, oktatott tárgyakról és az elvégzése után megszerezhető képesítésről. A képző intézmények munkatársainak feladata, hogy ezen témakörben tájékoztatást nyújtsanak az érdeklődőknek. A céltudatos, önmagát jól ismerő személyek számára elegendő, ha megismerik a tanfolyam általános jellemzőit, kereteit, ezt követően már önállóan képesek eldönteni, hogy beadják-e jelentkezésüket adott tanfolyamra. Vannak azonban olyan ügyfelek, akik nem konkrét tanfolyam után érdeklődve keresik fel a képző intézményeket, hanem a lehetőségek feltérképezése a céljuk. Több esetben még a saját célkitűzéseiket sem fogalmazzák meg. Ilyen esetben szélesebb körű segítségadásra van szükség a képző intézmények részéről. Ilyenkor érdemes az alábbi témákról is tájékoztatatást nyújtani az ügyfeleknek: - munkaerő-piac működésének sajátosságai - pályaválasztási döntés szempontjai - képzési kínálat - pályaorientációs tanácsadás elérésének lehetősége - élethosszig tartó tanulás szükségessége 10

11 Az információnyújtás környezeti feltételeinek nincsenek különleges feltételei, a képző intézetekben általában kialakított információs tér - melyben amúgy is fogadják a képző intézményekbe érkezőket alkalmas erre a feladatra. Arra azért érdemes figyelni, hogy több érdeklődő együttes érkezésekor, az ügyfelekkel folytatott beszélgetést - személyes jellege miatt -, mások ne hallhassák Tanácsadás A tanácsadás komplex folyamat. A tanácsadás problémamegoldó folyamat, mely általában az ügyfél (tanácsot kérő személy) kérésére indul, hogy segítséget kapjon egy konkrét problémája megoldásában. A segítő szerepe: a segítő beszélgetés módszerét alkalmazva támogassa a kliensét abban, hogy az képessé váljon problémája, élethelyzete megoldására. Az Európai Tanácsadó Társaság (EAC) megfogalmazásában: a tanácsadás egy interaktív tanulási folyamat, amely az egymással szerződő tanácsadó(k) és a kliens(ek) között jön létre, legyenek azok egyének, családok, csoportok vagy intézmények, amely szociális, kulturális, gazdasági és/vagy érzelmi kérdésekben holisztikus megközelítést alkalmaz. (EAC, 2002; idézi a Pályaorientációs tanácsadók szakmai protokollja) Szilágyi Klára (2000) a következőképpen fogalmazza meg e fogalmat: A tanácsadás olyan pszichológiai ismereteken alapuló eljárás, amely a tanácskérőt tovább kívánja segíteni saját életútjának építésében. (14.o.) A humán szolgáltatás folyamatelvű. Ez azt jelenti, hogy ahhoz kell hozzásegíteni a tanácskérőt, hogy elinduljon abba az irányba, amely az ő helyzetében megoldást jelenthet. A tanácsadó egy meghatározott ponton kimerevített pillanatban találkozik az ügyféllel. (Ami néhány alkalmat is jelenthet.) Ez egy rövid intervallum a személyiség fejlődésében, önépítésében. Tehát az életfolyamatnak egy szakaszában találkozunk vele. Ezért kell folyamatszemléletűvé alakítanunk azokat a tevékenységeket, amelyek kiindulópontot jelenthetnek egy később meghatározandó lépéshez (pl. munkavállalás). (13.o.) A célkitűzés(ek) eléréséhez általában több találkozásra van szükség (1 6/8 alkalom tekinthető átlagos tanácsadásnak). A tanácsadó egyéni és csoportos foglalkozás keretében is foglalkozhat ügyfeleivel. 11

12 A tanácsadás nyújtásának szigorúbb feltételei vannak, mint az információnyújtásnak. Egy nyugodt, személyes beszélgetésre módot adó külön helyiségre van hozzá szükség. Pályaválasztási, pályaorientációs, pályafejlődési tanácsadás A pályaválasztási tanácsadás igen szerteágazó oktatási-, társadalmi- és gazdasági feladat. (Brunner, 1998, 17.o) A pályatanácsadás során a tanácskérő a munkaerő-piaci szerepével, a pályájával kapcsolatos konkrét döntés meghozatalában kötelezi el magát. A tanácsadó pedig ennek a folyamatnak a támogatását vállalja fel: azoknak a tényezőknek feltérképezésében vállal szerepet, melyek hatással vannak az egyén döntéseire. Támogatást ad az ügyfélnek a pályadöntéséhez szükséges információk tudatos összegyűjtéséhez, továbbá segíti neki összerendezni azokat, szem előtt tartva, hogy a tanácskérő szerepe képességeinek megfelelően folyamatosan nőjön a saját sorsának alakításában. A tanácsadás célja: a tanácsot kérő, a tanácsadás eredményeként közelebb kerüljön választási döntéséhez; reális, önmaga és a munkaerőpiac szempontjából is megalapozott tervei szülessenek, s képes legyen magát a döntést meghozni, valamint a célkitűzéseket megvalósítani. Pályatanácsadás konkrét feladatai: munkaerő-piaci lehetőségek megismerése, a pályaválasztással kapcsolatos döntési alternatívák-, a döntést befolyásoló szempontoknak a feltérképezése, munkaerő-piaccal kapcsolatos személyes jellemzők, adottságok feltárása, tanuláshoz való viszonyulás felmérése, célállás megfogalmazása, célokhoz vezető lépések átgondolása, amennyiben szükséges képzés, képző intézmény (iskola) kiválasztása. Ezeken túl magába foglalja még az egyénben levő lehetőségek felszínre hozását, kibontakozását és folyamatos fejlesztését is. (Ritoók, 2006, 50. o.) A pályaválasztási tanácsadást világszerte egyre inkább felváltja a pályafejlődési tanácsadás fogalma, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson az egyén pályáján jelentkező választási, döntési helyzetek pályaváltási, pályakorrekciós feladatok, krízisek, adaptációs nehézségek megoldásában az életpálya alakulásának valamennyi szakaszában. (Ritoók, 2006, 50. o.) A tanácsadó konkrét feladatai: 12

13 Segítse az önismeret mélyülésének folyamatát (pl. kérdőívek, feladatlapok alkalmazásával, beszélgetés módszerével) : Működjék közre az érdeklődési terület meghatározásában. Tárják fel az ügyfél képességeit, s ezt egyeztessék a szakma követelményével. Ismereteket adjon át a szakmákkal és munkaerő-piaccal kapcsolatosan (filmek bemutatása, szakmákat ismertető mappák ajánlása, internet lehetőségeinek felhasználása). Valamint hívja fel az egészségügyi alkalmasság szempontjára is a figyelmet szükség esetén javasoljon orvosi konzultációt. Adjon tájékoztatást további segítségek igénybe vételének lehetőségéről. Gyakorlati teendők a pályatanácsadás során: ismeretátadás, motiválás, pályaismeret-bővítés, döntési készség fejlesztése, látogatások szervezése (üzem, munkahely, intézmény) A tanácsadónak a munkája során mind az ügyfele egyéni jellemzőit, mind a munkaerőpiac lehetőségeit szem előtt kell tartania. Pályakorrekciós tanácsadás Abban az esetben, ha a pályaválasztásában tanácsot kérő személy már rendelkezik valamilyen szakmai végzettséggel, ám külső vagy belső tényezők miatt új szakma elsajátításának gondolatával keres segítséget, pályakorrekcióról beszélünk. Több oka is lehet a váltásnak. A tanácskérő: eredeti döntésével (előfordulhat, hogy nem is saját döntés alapján választott korábban iskolát) nem tud / nem akar azonosulni, új terület iránt erősödött meg az érdeklődése, előnyösebbnek véli egy másik szakmában való tevékenykedést (pl. jobb kereseti lehetőségek miatt) a munkaerőpiac változása miatt nem tud végzettségének megfelelő munkakörben dolgozni, lehetővé vált számára a tanulás, egészségügyi problémák miatt kényszerül az illető új szakmát választani, stb. 13

14 Ilyen esetben a korábban megszerzett szakismeret, a tapasztalatok, elsajátított képességek áttekintése is részét képezi a tanácsadásnak. Különösen fontos még azzal foglalkozni, milyen az eredeti szakmából átvihető képességek segíthetik az új szakma elsajátítását, művelését. A pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadói tevékenységek célkitűzéseinek összefoglalása: - Önismeret fejlesztése - Érdeklődési területek, képességek, készségek vizsgálata - Tanulás eredményességének, arra való motiváltságnak, - terhelhetőségnek, - motivációnak, - karrier-, és jövőképnek, - családi elvárásoknak a feltérképezése. - A megszerzett információk összerendezésében való segítség. - A kliensek szándékainak befolyásolása a realitásokkal való egybevetés és konfrontáció révén. - Pályaismeret bővítése, pályákról alkotott ismereteknek a gazdagítása. - Pályaválasztásban szerepet játszó kognitív folyamatok fejlesztése. - Döntési képességek fejlesztése. - Komplex pályaválasztási érettség kialakítása. - Pálya-identifikáció magalapozása. - Egyéni problémák megoldása. Az emberek a tanácsadás eredményeként tudatosítják érdeklődési körüket, képességeiket, megismerik személyiségüket, tanulásra való motiváltságukat, stb. Jó esetben ezen információk tudatos átgondolása után hozzák meg pályadöntésüket, amit aztán igyekeznek megvalósítani, amihez szükség lehet képzésre, máskor pedig közvetlenül igyekezhetnek elhelyezkedni a munkaerő-piacon. Sikeres pályaválasztás csak abban az esetben valósulhat meg, ha az egyén képes felismerni hosszú távú érdekeit, majd ennek megfelelően célokat tűz ki magának, melyek megvalósítására hajlandó erőfeszítéseket is tenni. Kell, hogy az egyén akarjon rendelkezni magával. Mindenkinek saját felelőssége az egyéni mozgásterének a kialakítása. Ezek hiányában a pályaválasztás területén kényszer 14

15 erejű választásról beszélhetünk csak, ahol a külső körülmények által alakított helyzetek sodorják az egyént. A saját érdek felismerése ellen ható tényezők: a szeressenek vágya, ahol szélsőséges esetben az illető maximálisan alkalmazkodik a külső elvárásokhoz, valamint a megoldás kivárásának technikája, ami az aktív cselekvés, döntés helyett végeredményben a körülményektől (másoktól) való függés választását jelenti. A pálya-tanácsadási folyamatot támogató eszközök: szakmákat bemutató filmek, mappák, kérdőívek, tesztek, feladatlapok, kiadványok: pl. iskolákról, képző intézményekről, könyvek: pl. Felsőoktatási felvételi tájékoztató, Országos Képzési Jegyzék, szakkönyvek, pályaorientációs tréningek szakmai anyagai: tematikák, tréningfüzetek; tárgyi eszközök: számítógép, internet hozzáféréssel. 3. Kiválasztás 3.1. A kiválasztás általános szempontjai A munkaerőpiac optimális működéséhez a munkavállalók (leendő munkavállalók) és a munkakörök megismerése is fontos szempont. Ahogy már korábban láttuk, abban kell dönteni, hogy ki milyen feladatot lásson el a társadalomban, vagy a munkakörökön belül egy összetett munkafolyamatban; egy személy mit tanuljon meg, milyen feladatok ellátására készüljön fel a későbbi tevékenységeihez. Minden egyes szakmának elkészíthető az a profilja, mely összefoglalja a képességek, ismeretek, személyes tulajdonságok azon jellemzőit, melyek elvárásként megfogalmazhatók a foglalkozás művelőivel szemben. Ezen követelményrendszerek sajátosságait írja le a pályaalkalmasság fogalma. Pályaalkalmasság A pályaalkalmasság valamely foglalkozás, munkakör ellátásához szükséges ismeretek, képességek, tulajdonságok ellenőrizhető és általában mérhető összessége. 15

16 Szakmai ismeretek, jártasságok híján senki sem képes megfelelően ellátni munkafeladatait. Ma már egyre kevesebb olyan munkakör, beosztás van, mely szakképesítés nélkül betölthető. Ezért a munkaerő-piacon jelen levő valamennyi szereplőnek korosztálytól függetlenül - szükséges az élethosszig tartó tanulás követelményének megfelelnie. Szakmát adó, vagy specializációt nyújtó, kulcskompetenciákat fejlesztő, stb. képzések gazdag kínálatából választhatnak a képzések iránt nyitott személyek. A munkaerő-piaci feladatok ellátására felkészítő képzések előtt ma már általános gyakorlat, hogy a képző intézmények is igyekeznek megismerkedni a képzésre jelentkező személyekkel. Az indított képzések összesített eredményessége szempontjából (a képzés hallgatóinak hány százaléka képes sikeresen teljesíteni a támasztott követelményeket, a végzettek milyen aránya képes elhelyezkedni új képesítésével) fontos kérdés a kiválasztás folyamata a tanfolyamok előtt. Különösen nagy jelentősége van a kiválasztásnak abban az esetben, ha több jelentkező közül kell kiválasztani: kik azok, akik bekerülhetnek a képzési keret által meghatározott korlátozott helyekre. Érdemes alapos mérlegelés után megválasztani a képzés résztvevőinek körét annak érdekében, hogy a képzés valóban elérje célkitűzését. A 3.2. fejezetben bővebben is ismertetésre kerülnek azok a tartalmak, melyek átgondolása szükséges képzési kiválasztás során. Itt nyilván nem a munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek, képességek szintjét kell felmérni, hanem ezek elsajátítására való alkalmasságot érdemes vizsgálni. Azokon túl az egészségi állapot szempontjából való alkalmasság is részét képezi a pályaalkalmasságnak. Bizonyos szakmák elsajátítási szándéka esetén, már a képzés megkezdése előtt orvosi vizsgálaton kell részt vennie a jelentkezőnek, s csak az előírt egészségügyi feltételeknek való megfelelés esetén iskolázhatók be. /Természetesen adott szakmában dolgozóknak is részt kell venniük rendszeres orvosi vizsgálatokon./ Érdemes összefoglalni milyen speciális célkitűzése van képzésre jelentkezők megismerésnek: - valószínűsítsék, hogy a jelentkező képes lesz megfelelni a képzés tanulmányi követelményeinek, - a személy képességei, alapján alkalmas legyen a szakma tanulása időszakában gyakorlandó feladatok ellátására, 16

17 - személyisége megfeleljen adott szakma gyakorlására, - kellően motivált legyen a tanulásra (később a munkavégzésre) - készségei meghatározásra kerüljenek, ezáltal a fejlesztendő területeket is felmérjék. - Amennyiben előismeretek szükséges a bekerüléshez, úgy a jelentkező rendelkezik ezek meghatározott szintjével. A pszichológia ismeretanyaga, vizsgálóeszközei és módszerei eszközöket nyújtanak ahhoz, hogy elősegítsék az emberek pszichológiai értelemben vett megismerését. A következő szempontokra kell figyelemmel lenni képzésre jelentkezők kiválasztása során: a tanfolyam, képzés (a szakma elsajátításához szükséges) bemeneti feltételei: pl. törvényi előfeltételei; tanfolyam keretlehetőségei: létszám, csoportok száma, az érdeklődő, jelentkező szempontjából három alapvető kiválasztási szempontot kell figyelembe venni: (szak)tudás, személyiség, teljesítmény (Dinnyés, 1993).: iskolai végzettsége, munkaerő-piaci célkitűzései korábbi munkaerő-piaci tapasztalatai érdeklődési köre képességei, kompetenciái személyisége értékei munkamódja Ezek együtteséből valószínűsíteni lehet az egyén valamely szakmára való későbbeni beválását, pályaalkalmasságát. Érdemes lenne bizonyos esetekben azt is vizsgálni, milyen mértékű szociális támasza van valakinek, rendelkezik-e segítőkkel, hisz több esetben nekik is döntő hatásuk lehet a képzés eredményes elvégzésében. Valamint a kiválasztáskor gyengébben teljesítők tanulási stílusát, tanulási módszereit és célravezető lenne felmérni. Ez az oktatók számára nyújtana hasznosítható információkat. 17

18 3.2. Képzésre való kiválasztás során megismerendő területek Érdeklődés A fogalom jelentése tömör megfogalmazásban: érzelemmel telített odafordulás valami felé. Harasztos (2003) leírásában A személy gondolatainak és szándékainak egy meghatározott tárgyra való rövid vagy hosszú ideig tartó összpontosítása. Az érdeklődés alakulása az egész személyiséget jellemzi, mert a környezet és az ember közötti kapcsolat fejeződik ki benne: a személy figyelme, gondolkodása, érzelmi élete, cselekvése ezáltal arra a tárgyra irányul, ami érdekli őt, amelyet meg akar ismerni. Ezért az érdeklődés az ember tevékenységének jellemző indítéka, lényeges jellemzője, kifejezi a személyiség általános irányulását, orientálódását. (34.o) Felismerhető a szóban az érdek szó, ez pedig valami olyanra utal, ami az egyén számára hasznos, jó, fontos, lényeges. Az érdeklődés jellemzői: Változás: idővel változhatnak azok a tartalmak, tevékenységek, amikkel az ember szívesen foglalkozik; Telítődés: korábban vonzó tevékenység, téma elveszítheti erős vonzását. Legtöbb ember rendelkezik egy központi érdeklődési körrel, s ehhez mellékérdeklődési körök is kapcsolódnak, amik együttesen egy érdeklődési sávot fednek le. A gyermekkorban még nem alakul ki speciális érdeklődés; jó esetben sokféle dologra nyitott és ezáltal széleskörű tapasztalatokat szereznek a gyerekek. A középiskolás korban azonban viszonylag stabil, szilárd érdeklődési körök formálódnak, és ezek összefüggő rendszerekbe tömörülnek. A külső környezetnek nagy szerepe van az érdeklődés alakulásában, hiszen ez adja az impulzusokat az érdeklődési kör kialakulásához. Bármi válhat az érdeklődést befolyásoló tényezővé (pl. kor adta technikai lehetőségek, a társak, felnőttek reakciói a serdülő tevékenységével/időtöltésével kapcsolatban, egy-egy meghatározó élmény. A gyermekkori érdeklődési területek egyeseknél később átválthatnak szakmai érdeklődésbe, s elmélyülnek a területeken való tanulmányokba, tevékenységekbe! 18

19 (Tanácsadás során ezért szoktak foglalkozni a gyermekkori érdeklődési területekkel is.) Másoknál az érdeklődési területek kamaszkorban új területekkel bővülnek, vagy megváltoznak. Az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó tantárgyi érdeklődés és a munka érdeklődés összefüggéseinek feltárása, egybekapcsolása nehéz - akár megtévesztő is lehet, mivel a tantárgyi érdeklődés elfedheti a valódi érdeklődési területeket. Egy szakma kiválasztásához az alap érdeklődési mag megtalálása szükséges. Képesség A képesség tevékenységre, teljesítményre való alkalmasságot, illetve a rátermettségnek a mértékét jelenti, ami valamely cselekvés végrehajtásának lehetőségét biztosítja. Egy ember képességeinek összessége olyan egyéni sajátosságokat jelent, mely megkülönbözteti őt más személyektől. Az egyes szakmák művelése mind-mind más képességeket, készségeket igényelnek. Ezekből következően ugyanazt a feladatot más-más színvonalon képesek ellátni különböző személyek. A képességek színvonalát, fejlettségének fokát több tényező is meghatározza: részben az emberrel veleszületett adottságok, hajlamok, részben a környezeti hatások együttesének befolyására szerzett tapasztalatok hatnak rá. A képességek csoportokba sorolhatók: vannak általános kategóriájú képességek (pl.: intelligencia, kreativitás, kommunikációs, megismerési képesség), amelyek a tevékenységformák széles körében kifejezésre jutnak, és vannak különleges képességek (pl.: kézügyesség, zenei képesség, képszerű fantázia), melyek egy-egy speciális területen való tevékenykedéshez szükségesek. Mindenki rendelkezik valamilyen speciális képességgel. Ennek feltárása azonban nem feltétlenül egyszerű, mivel mint belső lehetőség, rejtett. Minden képesség csak a rá jellemző tevékenység közben mutatkozik meg, s csak annak gyakorlása közben fejleszthető. Az ember veleszületett adottságaiból, hajlamaiból a képessége fejlesztése által válik egy feladat ellátására alkalmas, rátermett egyénné. Mindenki csakis gyakorlás, energia-befektetés által válhat egyre jobbá, gyorsabbá adott tevékenység 19

20 végrehatásában. E nélkül azonban a jó adottságokból sem bontakozhatnak ki megfelelő képességek. Egy feladat megoldásában a képességeken kívül más tényezőknek is van szerepe: a képességek fejlesztési lehetősége kapcsán már említett veleszületett adottságoknak, hajlamnak; megtanult ismereteknek; gyakorlásnak. Egy konkrét tevékenység közbeni teljesítmény pedig további tényezőktől is függ: érdeklődéstől, kitartástól, szorongás mértékétől, fáradékonyság mértékétől, akaraterőtől, vidámságtól, stressztűrő képességtől, stb. Képzésekhez kapcsolódóan legfontosabb annak a kérdésnek az eldöntése, hogy az egyén elmélet vagy gyakorlat centrikus pályát (szakmát) válasszon-e. Ennek eldöntésében az érdeklődés és irányultság figyelembevételén kívül döntő szempont magának a tanulási képességnek az irányultsága, hiszen az ember azt tanulja könnyebben, amilyen az adottsága és a képessége. Az elméleti vagy a gyakorlati képességeket és személyiségtulajdonságokat ugyanakkor nem szabad szembeállítani, korszerű tanulástechnikai módszerek alkalmazásával az adottságokból adódó hátrányok jelentősen mérsékelhetők (Zachar, 1999, 71.o.). Személyiség A személyiség az egyén tulajdonságának rendszere, mely a tevékenységek végzése közben, a viselkedésben nyilvánul meg. Öröklött tényezők (pl. idegrendszeri sajátosságok) és a személy külvilággal (melyben különösen fontos a személyt körülvevő szociális környezet: családtagok, barátok, társak, tanárok, stb.) való kapcsolódásának folyamatában szerzett élmények kölcsönhatásában alakul, formálódik. Személyiség fogalmának tartalma alatt a következőkre gondolhatunk: felelősségtudat, kitartás, szabályokhoz való viszonyulás, indulatok kezelésének módja, magabiztosság mértéke, önbizalom, önbecsülés, környezete vagy önmaga felé fordulás mértéke/igénye, érzelmi stabilitás, konfliktusokhoz való viszonyulás, stb. Egyes szakmák más-más kívánalmakat támasztanak a művelőikkel szembe személyiségjegyek területén is. Számtalan elmélet született már a pszichológiában, melyek a személyiség egyes dimenzióit jól megragadják. Az elméletalkotók, vagy követőik az általuk fontosnak tartott személyiségdimenziók mérésére mérőeszközöket (teszteket) is alkottak. 20

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007.

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007. KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG NÁNÁSI U. 4. A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 2007. I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1.

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.)

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) A pályaorientáció rendszere Magyarországon A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) Kustán Péter képzésfejlesztési referens Képzésfejlesztési és

Részletesebben

DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítvány DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány KÉPZÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Elfogadva: 2013. december 20. Hatályba lépett: 2013. december 20. után felvett alapítványi támogatottak esetében.

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

MIR. Kompetenciák. Dr. Finna Henrietta

MIR. Kompetenciák. Dr. Finna Henrietta MIR Kompetenciák Dr. Finna Henrietta A kompetenciák jelentősége Kiválasztás alapja Munkaköri leírás Munkaköri térkép A kompetencia a szakképzett dolgozótól elvárt ismeretek, személyiségjegyek (készségek,

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Felnőttoktató Felnőttoktató

Felnőttoktató Felnőttoktató A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége MPTSZ NONPROFIT KFT. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9. II/5., Budapest H-1051, Hungary P: (+36)30944426 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org Működési

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE PAK TÁJÉKOZTATÓ Programjaink célja,

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek

Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E-000116/2014. Felnőttképzési kiegészítő

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés MIÉRT? A program résztvevői számára nyilvánvalóvá válnak a toborzás

Részletesebben

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat Dr. Szőrös Gabriella NRSZH Előadás kivonat Alkalmassági vizsgálatok Rehabilitációs alkalmasság Motivációs vizsgálatok Gépjárművezetői alkalmasság Munkaszimulátoros vizsgálatok Jogszabályi változás Mkcs

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt, ellátásokat közvetít, szervezési és gondozási tevékenységet végez

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Előzmények az ország gazdasági igényei és a szakképzés lehetőségeinek közelítése közoktatás

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Pályaválasztás. Pályaválasztás Suplicz Sándor 1

Pályaválasztás. Pályaválasztás Suplicz Sándor 1 Pályaválasztás Pályaválasztás Suplicz Sándor 1 A pályaválasztás fejlodéslélektani összefüggései 12 éves kor után alakul ki a reális pályaorientáció, de az igények ébredése, a mintakeresés már 6 éves kortól

Részletesebben

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola és tagiskolái

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola és tagiskolái Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola és tagiskolái Bevezetés Pályatanácsadás??? Célja: Az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése. A személy érdeklődésének,

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

A szakadékok áthidalása

A szakadékok áthidalása A szakadékok áthidalása Az életpálya tanácsadás rendszerszintű fejlesztése a TÁMOP 2.2.2. kiemelt projektjében CCBI első nemzeti műhelymegbeszélés 2010. május 12 Borbély-Pecze Tibor Bors, programvezető

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. JÓKBÓL A KIVÁLÓT Interjúztatás fejlesztés SZERETNE MIÉRT? A program résztvevői átértékelhetik az interjú lépéseinek jelentőségét,

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Pályaorientáció a megújuló szakképzésben

Pályaorientáció a megújuló szakképzésben 105 Rozványi Dávid Pályaorientáció a megújuló szakképzésben Mint ismeretes, a pályaválasztás támogatása szorosan kapcsolódik a szakképzéshez, hiszen a képzési kínálat bemutatása nélkül nem hozható felelős

Részletesebben

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés

NYÍLT KÉPZÉS. Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés NYÍLT KÉPZÉS Élményalapú fejlesztés nyomozó és riporter közreműködésével. KEVESEKBŐL A JÓKAT Toborzás-kiválasztás folyamatfejlesztés SZERETNE TÖBBET LÁTNI? MIÉRT? A program résztvevői átértékelhetik a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER

NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS ŰRLAPOK III/1 NYOMONKÖVETÉS ŰRLAP Munkaköri elemzés felülvizsgálata A tevékenységet végzi: foglalkoztatás szervezők Dátum:

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben