Kiválasztás a felnőttképző intézmények munkájában (kiválasztással kapcsolatos fogalmak, annak folyamata és módszerei)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiválasztás a felnőttképző intézmények munkájában (kiválasztással kapcsolatos fogalmak, annak folyamata és módszerei)"

Átírás

1 Kiválasztás a felnőttképző intézmények munkájában (kiválasztással kapcsolatos fogalmak, annak folyamata és módszerei) A tanulmány a Zalai Irka, TÁMOP / projekt keretében készült A projekt lebonyolító szervezete: Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.) A tanulmányt készítette: Kardos Bernadett pszichológus

2 Tartalomjegyzék Bevezető Pályaorientációval kapcsolatos alapfogalmak Pályaorientáció és a pályaválasztási döntés segítésének szintjei Információnyújtás Tanácsadás Kiválasztás A kiválasztás általános szempontjai Képzésre való kiválasztás során megismerendő területek Kiválasztás módszerei megfigyelés önértékelő kérdőív pszichológiai teszt felvételi elbeszélgetés konkrét munkafeladat végeztetése szituációs feladatok végeztetése értékelő központ (AC, vagyis Assessment Centre) speciális interjús módszerek: szituációs interjú, stresszinterjú, édes-keserű interjú grafológia és hazugságvizsgálat Eljárásrend a képző intézményben a kiválasztás folyamatában az intézmény vezetőinek feladatai információt nyújtók feladatai tanácsadást előkészítők speciális feladatai pályatanácsadó feladatai pszichológus feladatai Kiválasztás a gyakorlatban Szakmai kapcsolatok más szervezetekkel, intézményekkel Regionális Munkaügyi Központok, FIT Fejvadász cégek Munkaerő-közvetítő és -kölcsönző cégek, munkáltatók Kiválasztással foglalkozó cégek Más képző intézmények Pályatanácsadást segítő elektronikus honlapok Felhasznált irodalom

3 Bevezető A társadalom tagjainak együttélése sokféle feladat ellátását teszi szükségessé. A közösség számára az a legoptimálisabb, ha egyes tagjai azt a tevékenységet végezhetik, melyben a legjobb teljesítményt tudják nyújtani. S az egyén számára is az a legjobb, ha olyan munkát végez, amiben a legjobban kiteljesedhet. Akinek módja van ilyen szakmát elsajátítania és művelnie, az várhatóan nagyobb hatékonysággal fog dolgozik. Így az optimális feladatelosztás növeli a közösségek teljesítményt. Sok tényező együttesen határozza meg, hogy a munka világának számtalan lehetősége közül, ki melyik terület művelőjévé válik. Ám a szakma kiválasztása nem könnyű feladat. A munkamegosztást az egyén érdeklődése, szaktudása, tapasztalatai, képességei, rátermettsége, személyes jellemzői, valamint a közösség (társadalom) elvárásának, igényeinek összehangolása mentén érdemes kialakítani. Fontos, hogy az egyén választása a társdalom egésze számára is hasznos tevékenységet jelentsen. Mindenkinek egyéni felelőssége, hogy e tekintetben is megkereshesse a számára legmegfelelőbb helyet a világban. A szakmák világa az utóbbi évszázadban rendkívül szerteágazóvá vált, így szükséges segítséget nyújtani az emberek e területen, hogy átgondoltan, felelőséggel ki tudják választani a számukra legmegfelelőbb foglalkozást. Az élethosszig tartó tanulás követelménye a mai munkavállalók számára időrőlidőre szükségessé teszi, hogy fejlődésük, munkahelyük megtartása, vagy egy új munkahely megszerzése érdekében képzéseken vegyenek részt. Az idősebb korosztályba tartozó számára sem könnyű eldönteni, hogy milyen képzést válasszon valaki magának. S a felnőttképző intézmények számára is nagy feladatot jelent kiválasztani a jelentkezők közül az alkalmas hallgatókat/résztvevőket az általuk meghirdetett tanfolyamokra, képzésekre. Ezen írás segítséget kíván adni a képző intézmények munkatársai számára, hogy a képzésekre való kiválasztás elméleti hátterét, folyamatát, módszertanát jobban megismerjék, ezáltal benne megtalálhassák a saját szerepüket. Elsőként néhány pályaorientációs alapfogalmat érdemes tisztázni. 3

4 1. Pályaorientációval kapcsolatos alapfogalmak Pályaismeret Csak ismert lehetőségek közül választhatunk. Nincs ez másképpen a szakmák világában sem. Az Országos Képzési Jegyzék és az egyetemek által akkreditált szakok összessége adja azokat a szalmákat, melyek megtanulhatók hivatalos képzés keretében ma Magyarországon. A foglalkozások köre természetesen nem állandó. Az életkörülmények változásával folyamatosan új szakmák születnek, mások pedig eltűnnek. A pályaismeret fogalma a szakmák tanulmányozását, megismerését jelenti. A pályaválasztási döntésekben segítő tanácsadóknak, információt nyújtó kollégáknak feladata, hogy alaposan tanulmányozzák a szakmákat. Ismerniük kell az egyes szakmához kapcsolódó: munkafeladatokat, munkakörülményeket, a munkavégzés eszközeit, lehetséges veszélyforrásokat, a tevékenység veszélyességének mértékét. A munka ellátásához szükséges személyes feltételeket (érdeklődés, képességek, személyiség), az előírt szakképesítési feltételeket. Azt, hogy a munkatárgyakhoz vagy emberekhez kötődik-e, zárt térben vagy szabadban van-e a munkavégzés helye, milyen anyagokat használnak fel a munka során. Helyben dolgoznak, vagy helyváltoztatás szükséges-e a feladatok ellátásához. Milyen rokonszakmák vannak, milyen az adott szakma társadalmi presztízse, milyen mértékű a munkaerőpiac érdeklődése adott szakma iránt, milyenek az elhelyezkedési és kereseti lehetőségek. Ezen széleskörű, speciális tudást felhasználva, átadva kell segíteni a szakmaválasztás előtt álló személyeknek. Pályaválasztás: A különböző pályák, szakmák közötti egyszeri választás felfogását sugallja e statikus fogalom. A korábbi évszázadokban (de talán még a rendszerváltás előtt is) volt inkább érvényes, hiszen akkor még sokkal inkább jellemzőbb volt, hogy valaki egy szakma mestereként dolgozott egész életében. A pályaválasztás a legtöbb fiatal életében az első olyan döntés, ami hosszú távon és jelentősen meghatározza a felnőtt életet, ezért rendszerint szorongással jár, és felerősödik a biztonságkeresés igénye (Marik, Csákvári, Király). 4

5 A fennálló lehetőségek alapján önállóan, célunknak megfelelően kiválasztunk egy olyan foglalkozást, amely lehetővé teszi, hogy a társadalom és a magunk számára értékkel bíró munkát végezhessünk. Ha e fogalommagyarázatból tovább lépünk, akkor a definíciót úgy is értelmezhetjük, hogy a pályaválasztás az egyén és a környezet közötti interakciós folyamat, amely ahhoz vezet, hogy az emberek különféle szakmai tevékenységet űzzenek. Kiválaszthatják azokat a tevékenységeket, amelyekhez szakértelem kell, és ez adja későbbi pályájukat. A pálya kiválasztásának folyamata döntéssel zárul (Szilágyi, 1994). A hatékony és örömteli munkálkodás előfeltétele, hogy az egyén érdeklődési körének, képességeinek és személyiségének megfelelő szakmát, hivatást válaszon magának. A mai társadalmi-gazdasági körülmények a legtöbb ember számára szükségessé teszi, hogy élete során többször is döntéseket hozzon pályájával kapcsolatban, hiszen igazodni kell a munkaerőpiac változásaihoz. Így aztán a folyamatjelleget hangsúlyozó pályaorientáció fogalmával is érdemes megismerkedni. Pályaorientáció: A pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya, szakma kiválasztását, a lehető legszélesebb információnyújtás révén (Szilágyi, Völgyesi; idézi: Tehát a pálya- és szakmaválasztást megelőző tájékozódási időszak, melyben jelentős szerepe lehet külső személyeknek: tanácsadóknak, tanároknak, adott szakmában dolgozó embereknek, stb. A pályaorientációs folyamat célkitűzése az, hogy annak végére az egyénnek kifejlődjenek azon készségei, kompetenciái, amikkel képes lesz magának megfelelő pályát, munkakörnyezetet választani, valamint képessé válik e téren döntést hozni. Optimális esetben a pályaorientációs folyamat végén hozott döntés magalapozza a személy hosszabb távú karriertervezést is. A pályaorientáció során különösen lényeges elem: az önismeret mélyítése, ezen belül az érdeklődési területek, képességek, valamint tanuláshoz való viszony feltérképezése. Felnőttek számára nyújtott pályaorientációs tanácsadásában speciális feltérképezendő terület a tanácsadó részéről: az egyén érdeklődésének változása, valamint az addigi élettapasztalatokat is célirányosan figyelembe kell venni. 5

6 Pálya-identifikáció Ritoók (2008) felhívja a figyelmet, hogy a szakmával való identifikáció hosszabb időszakot ölel fel. A szakma kiválasztásával ez még nem zajlik le egyszerre, azt követő időszakban próbál az egyén azonosulni a pályájával. Ennek eredményeként válik láthatóvá, hogy mennyire tud abban kibontakozni, eredményeket elérni, mennyire elégedett, s milyen a pályával kapcsolatos társadalmi aktivitása. Ebben a folyamatban elsősorban a személyiségjegyeknek van fontos szerepe. Pályamódosítás/pályakorrekció: Napjainkban sokak számára ismerős az eredeti pályaelképzelés változtatásának élménye. A mai nyugati társadalomban élő felnőtteknek várhatóan 3-5 alkalommal is képesnek kell lenniük munkaerő-piaci tevékenységükben korrekció végrehajtására, aminek több oka lehet: - A munkaerő-piaci igények változása: pl. adott termék iránti kereslet csökkenése miatti megrendelés-visszaesés következtében levő leépítés, cégbezárás. - Az egyén változása: a személy érdeklődésének, egészségi állapotának megváltozása. - Új technológiai, műszaki eljárások születnek; a fejlődés következtében akár saját szakmában dolgozva is pályakorrekcióval felérő óriási változásokat élhetnek meg emberek. Talán nem is ismerné fel egy akár csak 30 évvel ezelőtt esztergályosként dolgozó szakmunkás a mai műhelyekben az ő általa használt berendezések utódait. Akár maga akar változtatni valaki szakmáján, foglalkozásán, akár tőle független tényezők hatására kényszerül erre, az egyén és társadalom érdeke is, hogy az illető képes legyen olyan új pályát, szakmát választani (vagy más módon igazodni a megváltozott körülményekhez), melyben maga is jól érzi magát, lelkesen tud benne tevékenykedni, hogy s a társadalom számára is hasznos tevékenységet folytat. A változások mindig energia-befektetést igényelő folyamatok, ezért nem könnyűek. Amennyiben a változtatásra való nyitottság megvan, úgy a piacképessé váláshoz szükséges még, hogy az egyén kész legyen kiépíteni az új pályája megvalósításának állomásait: tanulás, képességek fejlesztése, stb. által. 6

7 Életpálya Amint már a korábbiakban láttuk, a munkaerő-piacon aktívan töltött idő és tevékenység összetett jelenség. Ezen teljes idő alatt megszerzett munkatapasztalatoknak az összességét, valamint ezek szubjektív értelmezését, a szakmai út alakulásának folyamatát nevezik életpályának, amit Boros (2003) négy nagy időszakra osztott: Felkészülés a munka világára. A munka világába való belépés. Szakmai fejlődés és kiteljesedés. A munka világából való kilépés. Az életpálya szakaszolásának más módja is lehetséges. Pintér (2006) egy másfajta felosztását olvashatjuk a következőkben: 1. Alapvető karrierdöntések (16-18 életév): ekkor a fiatal abban dönt, hogy 18. életéve után mit fog tenni: munkába áll, vállalkozásba kezd, vagy folytatja tanulmányait. 2. Karrier előkésztése (18-24 életév): aki korábban a tanulás mellett döntött, az ebben az időszakban sajátítja el a szakmájához, pályájához szükséges elméleti alapokat. 3. Kezdeti karrier (24-30 életév): a munka világába való beilleszkedés időszaka, amihez a munkába töltött évek szükségesek. (Súlyos következményekkel jár, ha valaki pályakezdőként valamilyen ok miatt nem képes belépni a munka világába. - szerző megjegyzése) 4. A karrier építése, kibontakozása (30-38 életév): ekkor kerül sor első önálló, felelősségteljes feladatok elvégzésére. 5. A csúcs (38-45 életév): szakmai kiteljesedés időszaka. A munkavállaló ekkor már széleskörű szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, valamint elegendő dinamizmussal is, ami alkalmassá teszi az új kihívásoknak való megfelelésre. 6. Megőrzés, fenntartás időszaka (45-55 életév): a korábban elért helyzet stabilizálása a jellemző. 7. Nyugdíj előtt (55-65 életév): fontos feladat felkészülni a munka világából való kilépésre. Az életpályának idői, társadalmi, gazdasági, képzettségbeli keretei vannak. Az életpálya a személyiség alakulási folyamatának dinamikus tükrözője (Ritoók, 2008). 7

8 Az életpálya megtervezéséhez a pályaorientáció folyamatában négy nagy területről kell információkat gyűjteni: Egyénről (a munkavállalóról): érdeklődése, képességei, személyisége, értékrendje, munkamódja. Szakmákról, pályákról, foglalkozásokról Munkaerő-piacról Képzési lehetőségekről, feltételekről Mindezek ismerete és reális mérlegelése után van lehetőség helyes pályadöntést hozni. Munkaerőpiac Az a (szak)tudás, amit valaki megszerez tanulmányai során, vagy élettapasztalata által, a kifejlesztett képességei és érett személyisége értéket jelent s egyben alkalmassá is teszi az embert különböző munkafeladatok ellátására. A munkaerőpiacon fontos szempont, hogy az ellátandó feladatok és a feladatokat ellátó személyek illeszkedjenek egymással. Az egyénnek a munkaerő-piacra való bekerüléséhez és bent maradásához arra érdemes összpontosítania, hogy szaktudása, idegen nyelv ismerete által kompetenciái: pl. kapcsolatteremtési-, kommunikációs-, problémamegoldó-, vezetői készségei, kreativitása és személyisége alapján viszonylag sokrétű feladatokat tudjon ellátni, valamint képes legyen alkalmazkodni a változó körülményekhez. Összefoglalva, a munkaerő-piaci követelményeknek való megfelelés alapfeltétele a változások figyelemmel kísérése, azokhoz való alkalmazkodás, ami alapvetően (szervezett keretekben, vagy azon kívüli) tanulással, képződéssel lehetséges. A munkaerőpiac szereplői között szerződések jönnek létre, ahol kölcsönös megegyezés alapján, a kereslet-kínálat szabályainak megfelelően, fizetés ellenében a munkaerő-piacon az egyén a kompetenciáit értékesítheti. (Nem mindenki tartja megfelelőnek a munkaerőpiac szóösszetételt, mivel az emberi erőforrással kapcsolatban szerepel benne a piac kifejezés.) A munkaadók feladata és felelőssége kiválasztani - a számukra elérhető (ismert és felkutatható) lehetőségek közül - azon munkavállalókat, akik megfelelően el tudják látni a szükséges feladatokat. Mára széles tárháza alakult ki azon módszereknek, melyek segítik a kiválasztás folyamatát: pszichológiai tesztek, interjú, szituációs játék, munkafolyamat végzése alatti megfigyelés, feladatmegoldás, stb. 8

9 Érdemes még megemlíteni a vállalkozókat (akik lehetnek egyben munkaadók is). Egy cég eredményes és életképes vezetéséhez a vállalkozónak számos speciális személyes jellemzővel, kompetenciával, ismerettel, attitűddel kell rendelkeznie. Ilyenek például: kockázatvállalás, frusztráció-, kudarc-, és stressztűrés képessége, céltudatosság, ötletesség, rugalmasság, alkalmazkodás, önérdek-érvényesítés, asszertivitás, terhelhetőség, önálló gondolkodás, autonómia, pénzügyi-, jogi-, vállalkozási ismeretek. 2. Pályaorientáció és a pályaválasztási döntés segítésének szintjei A megalapozott (reális) pályaválasztási döntés eredményeként a személy meghatározza, kiválasztja azt a célállást, melyben szeretne dolgozni, valamint átgondolja, milyen további lépések (tanulás, intenzív álláskeresés, stb.) szükségesek ahhoz, hogy valóban módja legyen abban a szakmában tevékenykedni. Amennyiben képes megteremteni a szakma elsajátításának feltételeit, s kellő akaratereje, kitartása van ahhoz az egyénnek, hogy végigjárja a cél megvalósulásához vezető utat, úgy várhatóan örömmel és sikerrel végzi majd a munkáját. Amennyiben valaki szereti szakmáját, kedvvel, lelkesen (s persze hozzáértéssel) végzi a munkafeladatait, az segíti őt abban, hogy sikeres legyen a munkaerő-piacon. Így a jó pályadöntés az egzisztenciális biztonságot is megalapozza, hiszen a szakképesítés (valamint a gyakorlat) megszerzését követően a munkáltatóknál történő munkaerő kiválasztási folyamatban való eredményes részvételnek, a munkahelyi sikerességnek és előrejutásnak is az alapja. A technika gyors fejlődése, a gazdaság és a társadalom átalakulása következtében a szakmák világa gyorsan változik. Nem lehetséges (de talán nem is lenne célravezető), hogy minden ember önállóan, széleskörű ismerteteket szerezzen a szakmák teljes spektrumáról. A pályaválasztási döntés azonban szükségessé teszi a választható szakmák ismeretét, átlátását. Az érdeklődő emberek a pályaorientációs tanácsadásra felkészült szakemberek (tanácsadók) közreműködésével segítséget kaphatnak, hogy a foglalkozások széles körében el tudjanak igazodni. E 9

10 segítségnyújtásnak több szintje lehetséges, ezek ismerhetők meg ebben a fejezetben Információnyújtás A segítségnyújtás ezen szintjén a tanácsot kérő vagy tájékozódó ügyfél számára konkrét információk nyújtása történik: a segítő a tájékoztatás, felvilágosítás, útmutatás, direkt ismeretátadás eszközével járul hozzá az információt kérő döntéséhez. A kért információk megadásán túl a segítő kompetenciájából adódóan felhívhatja az ügyfél figyelmét további tanácsadási lehetőségekre. Képzési ajánlatok megismertetése Az egyes képző intézetek a profiljuknak, munkaerőpiac igényeinek megfelelően hirdetik meg különböző képzéseiket, tanfolyamaikat. A programok iránt érdeklődő személyek optimális esetben széleskörűen tájékozódnak a hirdetett program feltételeiről, a képzés menetéről, oktatott tárgyakról és az elvégzése után megszerezhető képesítésről. A képző intézmények munkatársainak feladata, hogy ezen témakörben tájékoztatást nyújtsanak az érdeklődőknek. A céltudatos, önmagát jól ismerő személyek számára elegendő, ha megismerik a tanfolyam általános jellemzőit, kereteit, ezt követően már önállóan képesek eldönteni, hogy beadják-e jelentkezésüket adott tanfolyamra. Vannak azonban olyan ügyfelek, akik nem konkrét tanfolyam után érdeklődve keresik fel a képző intézményeket, hanem a lehetőségek feltérképezése a céljuk. Több esetben még a saját célkitűzéseiket sem fogalmazzák meg. Ilyen esetben szélesebb körű segítségadásra van szükség a képző intézmények részéről. Ilyenkor érdemes az alábbi témákról is tájékoztatatást nyújtani az ügyfeleknek: - munkaerő-piac működésének sajátosságai - pályaválasztási döntés szempontjai - képzési kínálat - pályaorientációs tanácsadás elérésének lehetősége - élethosszig tartó tanulás szükségessége 10

11 Az információnyújtás környezeti feltételeinek nincsenek különleges feltételei, a képző intézetekben általában kialakított információs tér - melyben amúgy is fogadják a képző intézményekbe érkezőket alkalmas erre a feladatra. Arra azért érdemes figyelni, hogy több érdeklődő együttes érkezésekor, az ügyfelekkel folytatott beszélgetést - személyes jellege miatt -, mások ne hallhassák Tanácsadás A tanácsadás komplex folyamat. A tanácsadás problémamegoldó folyamat, mely általában az ügyfél (tanácsot kérő személy) kérésére indul, hogy segítséget kapjon egy konkrét problémája megoldásában. A segítő szerepe: a segítő beszélgetés módszerét alkalmazva támogassa a kliensét abban, hogy az képessé váljon problémája, élethelyzete megoldására. Az Európai Tanácsadó Társaság (EAC) megfogalmazásában: a tanácsadás egy interaktív tanulási folyamat, amely az egymással szerződő tanácsadó(k) és a kliens(ek) között jön létre, legyenek azok egyének, családok, csoportok vagy intézmények, amely szociális, kulturális, gazdasági és/vagy érzelmi kérdésekben holisztikus megközelítést alkalmaz. (EAC, 2002; idézi a Pályaorientációs tanácsadók szakmai protokollja) Szilágyi Klára (2000) a következőképpen fogalmazza meg e fogalmat: A tanácsadás olyan pszichológiai ismereteken alapuló eljárás, amely a tanácskérőt tovább kívánja segíteni saját életútjának építésében. (14.o.) A humán szolgáltatás folyamatelvű. Ez azt jelenti, hogy ahhoz kell hozzásegíteni a tanácskérőt, hogy elinduljon abba az irányba, amely az ő helyzetében megoldást jelenthet. A tanácsadó egy meghatározott ponton kimerevített pillanatban találkozik az ügyféllel. (Ami néhány alkalmat is jelenthet.) Ez egy rövid intervallum a személyiség fejlődésében, önépítésében. Tehát az életfolyamatnak egy szakaszában találkozunk vele. Ezért kell folyamatszemléletűvé alakítanunk azokat a tevékenységeket, amelyek kiindulópontot jelenthetnek egy később meghatározandó lépéshez (pl. munkavállalás). (13.o.) A célkitűzés(ek) eléréséhez általában több találkozásra van szükség (1 6/8 alkalom tekinthető átlagos tanácsadásnak). A tanácsadó egyéni és csoportos foglalkozás keretében is foglalkozhat ügyfeleivel. 11

12 A tanácsadás nyújtásának szigorúbb feltételei vannak, mint az információnyújtásnak. Egy nyugodt, személyes beszélgetésre módot adó külön helyiségre van hozzá szükség. Pályaválasztási, pályaorientációs, pályafejlődési tanácsadás A pályaválasztási tanácsadás igen szerteágazó oktatási-, társadalmi- és gazdasági feladat. (Brunner, 1998, 17.o) A pályatanácsadás során a tanácskérő a munkaerő-piaci szerepével, a pályájával kapcsolatos konkrét döntés meghozatalában kötelezi el magát. A tanácsadó pedig ennek a folyamatnak a támogatását vállalja fel: azoknak a tényezőknek feltérképezésében vállal szerepet, melyek hatással vannak az egyén döntéseire. Támogatást ad az ügyfélnek a pályadöntéséhez szükséges információk tudatos összegyűjtéséhez, továbbá segíti neki összerendezni azokat, szem előtt tartva, hogy a tanácskérő szerepe képességeinek megfelelően folyamatosan nőjön a saját sorsának alakításában. A tanácsadás célja: a tanácsot kérő, a tanácsadás eredményeként közelebb kerüljön választási döntéséhez; reális, önmaga és a munkaerőpiac szempontjából is megalapozott tervei szülessenek, s képes legyen magát a döntést meghozni, valamint a célkitűzéseket megvalósítani. Pályatanácsadás konkrét feladatai: munkaerő-piaci lehetőségek megismerése, a pályaválasztással kapcsolatos döntési alternatívák-, a döntést befolyásoló szempontoknak a feltérképezése, munkaerő-piaccal kapcsolatos személyes jellemzők, adottságok feltárása, tanuláshoz való viszonyulás felmérése, célállás megfogalmazása, célokhoz vezető lépések átgondolása, amennyiben szükséges képzés, képző intézmény (iskola) kiválasztása. Ezeken túl magába foglalja még az egyénben levő lehetőségek felszínre hozását, kibontakozását és folyamatos fejlesztését is. (Ritoók, 2006, 50. o.) A pályaválasztási tanácsadást világszerte egyre inkább felváltja a pályafejlődési tanácsadás fogalma, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson az egyén pályáján jelentkező választási, döntési helyzetek pályaváltási, pályakorrekciós feladatok, krízisek, adaptációs nehézségek megoldásában az életpálya alakulásának valamennyi szakaszában. (Ritoók, 2006, 50. o.) A tanácsadó konkrét feladatai: 12

13 Segítse az önismeret mélyülésének folyamatát (pl. kérdőívek, feladatlapok alkalmazásával, beszélgetés módszerével) : Működjék közre az érdeklődési terület meghatározásában. Tárják fel az ügyfél képességeit, s ezt egyeztessék a szakma követelményével. Ismereteket adjon át a szakmákkal és munkaerő-piaccal kapcsolatosan (filmek bemutatása, szakmákat ismertető mappák ajánlása, internet lehetőségeinek felhasználása). Valamint hívja fel az egészségügyi alkalmasság szempontjára is a figyelmet szükség esetén javasoljon orvosi konzultációt. Adjon tájékoztatást további segítségek igénybe vételének lehetőségéről. Gyakorlati teendők a pályatanácsadás során: ismeretátadás, motiválás, pályaismeret-bővítés, döntési készség fejlesztése, látogatások szervezése (üzem, munkahely, intézmény) A tanácsadónak a munkája során mind az ügyfele egyéni jellemzőit, mind a munkaerőpiac lehetőségeit szem előtt kell tartania. Pályakorrekciós tanácsadás Abban az esetben, ha a pályaválasztásában tanácsot kérő személy már rendelkezik valamilyen szakmai végzettséggel, ám külső vagy belső tényezők miatt új szakma elsajátításának gondolatával keres segítséget, pályakorrekcióról beszélünk. Több oka is lehet a váltásnak. A tanácskérő: eredeti döntésével (előfordulhat, hogy nem is saját döntés alapján választott korábban iskolát) nem tud / nem akar azonosulni, új terület iránt erősödött meg az érdeklődése, előnyösebbnek véli egy másik szakmában való tevékenykedést (pl. jobb kereseti lehetőségek miatt) a munkaerőpiac változása miatt nem tud végzettségének megfelelő munkakörben dolgozni, lehetővé vált számára a tanulás, egészségügyi problémák miatt kényszerül az illető új szakmát választani, stb. 13

14 Ilyen esetben a korábban megszerzett szakismeret, a tapasztalatok, elsajátított képességek áttekintése is részét képezi a tanácsadásnak. Különösen fontos még azzal foglalkozni, milyen az eredeti szakmából átvihető képességek segíthetik az új szakma elsajátítását, művelését. A pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadói tevékenységek célkitűzéseinek összefoglalása: - Önismeret fejlesztése - Érdeklődési területek, képességek, készségek vizsgálata - Tanulás eredményességének, arra való motiváltságnak, - terhelhetőségnek, - motivációnak, - karrier-, és jövőképnek, - családi elvárásoknak a feltérképezése. - A megszerzett információk összerendezésében való segítség. - A kliensek szándékainak befolyásolása a realitásokkal való egybevetés és konfrontáció révén. - Pályaismeret bővítése, pályákról alkotott ismereteknek a gazdagítása. - Pályaválasztásban szerepet játszó kognitív folyamatok fejlesztése. - Döntési képességek fejlesztése. - Komplex pályaválasztási érettség kialakítása. - Pálya-identifikáció magalapozása. - Egyéni problémák megoldása. Az emberek a tanácsadás eredményeként tudatosítják érdeklődési körüket, képességeiket, megismerik személyiségüket, tanulásra való motiváltságukat, stb. Jó esetben ezen információk tudatos átgondolása után hozzák meg pályadöntésüket, amit aztán igyekeznek megvalósítani, amihez szükség lehet képzésre, máskor pedig közvetlenül igyekezhetnek elhelyezkedni a munkaerő-piacon. Sikeres pályaválasztás csak abban az esetben valósulhat meg, ha az egyén képes felismerni hosszú távú érdekeit, majd ennek megfelelően célokat tűz ki magának, melyek megvalósítására hajlandó erőfeszítéseket is tenni. Kell, hogy az egyén akarjon rendelkezni magával. Mindenkinek saját felelőssége az egyéni mozgásterének a kialakítása. Ezek hiányában a pályaválasztás területén kényszer 14

15 erejű választásról beszélhetünk csak, ahol a külső körülmények által alakított helyzetek sodorják az egyént. A saját érdek felismerése ellen ható tényezők: a szeressenek vágya, ahol szélsőséges esetben az illető maximálisan alkalmazkodik a külső elvárásokhoz, valamint a megoldás kivárásának technikája, ami az aktív cselekvés, döntés helyett végeredményben a körülményektől (másoktól) való függés választását jelenti. A pálya-tanácsadási folyamatot támogató eszközök: szakmákat bemutató filmek, mappák, kérdőívek, tesztek, feladatlapok, kiadványok: pl. iskolákról, képző intézményekről, könyvek: pl. Felsőoktatási felvételi tájékoztató, Országos Képzési Jegyzék, szakkönyvek, pályaorientációs tréningek szakmai anyagai: tematikák, tréningfüzetek; tárgyi eszközök: számítógép, internet hozzáféréssel. 3. Kiválasztás 3.1. A kiválasztás általános szempontjai A munkaerőpiac optimális működéséhez a munkavállalók (leendő munkavállalók) és a munkakörök megismerése is fontos szempont. Ahogy már korábban láttuk, abban kell dönteni, hogy ki milyen feladatot lásson el a társadalomban, vagy a munkakörökön belül egy összetett munkafolyamatban; egy személy mit tanuljon meg, milyen feladatok ellátására készüljön fel a későbbi tevékenységeihez. Minden egyes szakmának elkészíthető az a profilja, mely összefoglalja a képességek, ismeretek, személyes tulajdonságok azon jellemzőit, melyek elvárásként megfogalmazhatók a foglalkozás művelőivel szemben. Ezen követelményrendszerek sajátosságait írja le a pályaalkalmasság fogalma. Pályaalkalmasság A pályaalkalmasság valamely foglalkozás, munkakör ellátásához szükséges ismeretek, képességek, tulajdonságok ellenőrizhető és általában mérhető összessége. 15

16 Szakmai ismeretek, jártasságok híján senki sem képes megfelelően ellátni munkafeladatait. Ma már egyre kevesebb olyan munkakör, beosztás van, mely szakképesítés nélkül betölthető. Ezért a munkaerő-piacon jelen levő valamennyi szereplőnek korosztálytól függetlenül - szükséges az élethosszig tartó tanulás követelményének megfelelnie. Szakmát adó, vagy specializációt nyújtó, kulcskompetenciákat fejlesztő, stb. képzések gazdag kínálatából választhatnak a képzések iránt nyitott személyek. A munkaerő-piaci feladatok ellátására felkészítő képzések előtt ma már általános gyakorlat, hogy a képző intézmények is igyekeznek megismerkedni a képzésre jelentkező személyekkel. Az indított képzések összesített eredményessége szempontjából (a képzés hallgatóinak hány százaléka képes sikeresen teljesíteni a támasztott követelményeket, a végzettek milyen aránya képes elhelyezkedni új képesítésével) fontos kérdés a kiválasztás folyamata a tanfolyamok előtt. Különösen nagy jelentősége van a kiválasztásnak abban az esetben, ha több jelentkező közül kell kiválasztani: kik azok, akik bekerülhetnek a képzési keret által meghatározott korlátozott helyekre. Érdemes alapos mérlegelés után megválasztani a képzés résztvevőinek körét annak érdekében, hogy a képzés valóban elérje célkitűzését. A 3.2. fejezetben bővebben is ismertetésre kerülnek azok a tartalmak, melyek átgondolása szükséges képzési kiválasztás során. Itt nyilván nem a munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek, képességek szintjét kell felmérni, hanem ezek elsajátítására való alkalmasságot érdemes vizsgálni. Azokon túl az egészségi állapot szempontjából való alkalmasság is részét képezi a pályaalkalmasságnak. Bizonyos szakmák elsajátítási szándéka esetén, már a képzés megkezdése előtt orvosi vizsgálaton kell részt vennie a jelentkezőnek, s csak az előírt egészségügyi feltételeknek való megfelelés esetén iskolázhatók be. /Természetesen adott szakmában dolgozóknak is részt kell venniük rendszeres orvosi vizsgálatokon./ Érdemes összefoglalni milyen speciális célkitűzése van képzésre jelentkezők megismerésnek: - valószínűsítsék, hogy a jelentkező képes lesz megfelelni a képzés tanulmányi követelményeinek, - a személy képességei, alapján alkalmas legyen a szakma tanulása időszakában gyakorlandó feladatok ellátására, 16

17 - személyisége megfeleljen adott szakma gyakorlására, - kellően motivált legyen a tanulásra (később a munkavégzésre) - készségei meghatározásra kerüljenek, ezáltal a fejlesztendő területeket is felmérjék. - Amennyiben előismeretek szükséges a bekerüléshez, úgy a jelentkező rendelkezik ezek meghatározott szintjével. A pszichológia ismeretanyaga, vizsgálóeszközei és módszerei eszközöket nyújtanak ahhoz, hogy elősegítsék az emberek pszichológiai értelemben vett megismerését. A következő szempontokra kell figyelemmel lenni képzésre jelentkezők kiválasztása során: a tanfolyam, képzés (a szakma elsajátításához szükséges) bemeneti feltételei: pl. törvényi előfeltételei; tanfolyam keretlehetőségei: létszám, csoportok száma, az érdeklődő, jelentkező szempontjából három alapvető kiválasztási szempontot kell figyelembe venni: (szak)tudás, személyiség, teljesítmény (Dinnyés, 1993).: iskolai végzettsége, munkaerő-piaci célkitűzései korábbi munkaerő-piaci tapasztalatai érdeklődési köre képességei, kompetenciái személyisége értékei munkamódja Ezek együtteséből valószínűsíteni lehet az egyén valamely szakmára való későbbeni beválását, pályaalkalmasságát. Érdemes lenne bizonyos esetekben azt is vizsgálni, milyen mértékű szociális támasza van valakinek, rendelkezik-e segítőkkel, hisz több esetben nekik is döntő hatásuk lehet a képzés eredményes elvégzésében. Valamint a kiválasztáskor gyengébben teljesítők tanulási stílusát, tanulási módszereit és célravezető lenne felmérni. Ez az oktatók számára nyújtana hasznosítható információkat. 17

18 3.2. Képzésre való kiválasztás során megismerendő területek Érdeklődés A fogalom jelentése tömör megfogalmazásban: érzelemmel telített odafordulás valami felé. Harasztos (2003) leírásában A személy gondolatainak és szándékainak egy meghatározott tárgyra való rövid vagy hosszú ideig tartó összpontosítása. Az érdeklődés alakulása az egész személyiséget jellemzi, mert a környezet és az ember közötti kapcsolat fejeződik ki benne: a személy figyelme, gondolkodása, érzelmi élete, cselekvése ezáltal arra a tárgyra irányul, ami érdekli őt, amelyet meg akar ismerni. Ezért az érdeklődés az ember tevékenységének jellemző indítéka, lényeges jellemzője, kifejezi a személyiség általános irányulását, orientálódását. (34.o) Felismerhető a szóban az érdek szó, ez pedig valami olyanra utal, ami az egyén számára hasznos, jó, fontos, lényeges. Az érdeklődés jellemzői: Változás: idővel változhatnak azok a tartalmak, tevékenységek, amikkel az ember szívesen foglalkozik; Telítődés: korábban vonzó tevékenység, téma elveszítheti erős vonzását. Legtöbb ember rendelkezik egy központi érdeklődési körrel, s ehhez mellékérdeklődési körök is kapcsolódnak, amik együttesen egy érdeklődési sávot fednek le. A gyermekkorban még nem alakul ki speciális érdeklődés; jó esetben sokféle dologra nyitott és ezáltal széleskörű tapasztalatokat szereznek a gyerekek. A középiskolás korban azonban viszonylag stabil, szilárd érdeklődési körök formálódnak, és ezek összefüggő rendszerekbe tömörülnek. A külső környezetnek nagy szerepe van az érdeklődés alakulásában, hiszen ez adja az impulzusokat az érdeklődési kör kialakulásához. Bármi válhat az érdeklődést befolyásoló tényezővé (pl. kor adta technikai lehetőségek, a társak, felnőttek reakciói a serdülő tevékenységével/időtöltésével kapcsolatban, egy-egy meghatározó élmény. A gyermekkori érdeklődési területek egyeseknél később átválthatnak szakmai érdeklődésbe, s elmélyülnek a területeken való tanulmányokba, tevékenységekbe! 18

19 (Tanácsadás során ezért szoktak foglalkozni a gyermekkori érdeklődési területekkel is.) Másoknál az érdeklődési területek kamaszkorban új területekkel bővülnek, vagy megváltoznak. Az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó tantárgyi érdeklődés és a munka érdeklődés összefüggéseinek feltárása, egybekapcsolása nehéz - akár megtévesztő is lehet, mivel a tantárgyi érdeklődés elfedheti a valódi érdeklődési területeket. Egy szakma kiválasztásához az alap érdeklődési mag megtalálása szükséges. Képesség A képesség tevékenységre, teljesítményre való alkalmasságot, illetve a rátermettségnek a mértékét jelenti, ami valamely cselekvés végrehajtásának lehetőségét biztosítja. Egy ember képességeinek összessége olyan egyéni sajátosságokat jelent, mely megkülönbözteti őt más személyektől. Az egyes szakmák művelése mind-mind más képességeket, készségeket igényelnek. Ezekből következően ugyanazt a feladatot más-más színvonalon képesek ellátni különböző személyek. A képességek színvonalát, fejlettségének fokát több tényező is meghatározza: részben az emberrel veleszületett adottságok, hajlamok, részben a környezeti hatások együttesének befolyására szerzett tapasztalatok hatnak rá. A képességek csoportokba sorolhatók: vannak általános kategóriájú képességek (pl.: intelligencia, kreativitás, kommunikációs, megismerési képesség), amelyek a tevékenységformák széles körében kifejezésre jutnak, és vannak különleges képességek (pl.: kézügyesség, zenei képesség, képszerű fantázia), melyek egy-egy speciális területen való tevékenykedéshez szükségesek. Mindenki rendelkezik valamilyen speciális képességgel. Ennek feltárása azonban nem feltétlenül egyszerű, mivel mint belső lehetőség, rejtett. Minden képesség csak a rá jellemző tevékenység közben mutatkozik meg, s csak annak gyakorlása közben fejleszthető. Az ember veleszületett adottságaiból, hajlamaiból a képessége fejlesztése által válik egy feladat ellátására alkalmas, rátermett egyénné. Mindenki csakis gyakorlás, energia-befektetés által válhat egyre jobbá, gyorsabbá adott tevékenység 19

20 végrehatásában. E nélkül azonban a jó adottságokból sem bontakozhatnak ki megfelelő képességek. Egy feladat megoldásában a képességeken kívül más tényezőknek is van szerepe: a képességek fejlesztési lehetősége kapcsán már említett veleszületett adottságoknak, hajlamnak; megtanult ismereteknek; gyakorlásnak. Egy konkrét tevékenység közbeni teljesítmény pedig további tényezőktől is függ: érdeklődéstől, kitartástól, szorongás mértékétől, fáradékonyság mértékétől, akaraterőtől, vidámságtól, stressztűrő képességtől, stb. Képzésekhez kapcsolódóan legfontosabb annak a kérdésnek az eldöntése, hogy az egyén elmélet vagy gyakorlat centrikus pályát (szakmát) válasszon-e. Ennek eldöntésében az érdeklődés és irányultság figyelembevételén kívül döntő szempont magának a tanulási képességnek az irányultsága, hiszen az ember azt tanulja könnyebben, amilyen az adottsága és a képessége. Az elméleti vagy a gyakorlati képességeket és személyiségtulajdonságokat ugyanakkor nem szabad szembeállítani, korszerű tanulástechnikai módszerek alkalmazásával az adottságokból adódó hátrányok jelentősen mérsékelhetők (Zachar, 1999, 71.o.). Személyiség A személyiség az egyén tulajdonságának rendszere, mely a tevékenységek végzése közben, a viselkedésben nyilvánul meg. Öröklött tényezők (pl. idegrendszeri sajátosságok) és a személy külvilággal (melyben különösen fontos a személyt körülvevő szociális környezet: családtagok, barátok, társak, tanárok, stb.) való kapcsolódásának folyamatában szerzett élmények kölcsönhatásában alakul, formálódik. Személyiség fogalmának tartalma alatt a következőkre gondolhatunk: felelősségtudat, kitartás, szabályokhoz való viszonyulás, indulatok kezelésének módja, magabiztosság mértéke, önbizalom, önbecsülés, környezete vagy önmaga felé fordulás mértéke/igénye, érzelmi stabilitás, konfliktusokhoz való viszonyulás, stb. Egyes szakmák más-más kívánalmakat támasztanak a művelőikkel szembe személyiségjegyek területén is. Számtalan elmélet született már a pszichológiában, melyek a személyiség egyes dimenzióit jól megragadják. Az elméletalkotók, vagy követőik az általuk fontosnak tartott személyiségdimenziók mérésére mérőeszközöket (teszteket) is alkottak. 20

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT Módszertani kézikönyv Budapest, 2003 5 Kiadó: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság A kötet szakmai műhelymunka keretében

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen 2 Tartalomjegyzék Ajánlás... 3 Életpálya-építés... 4 A pályaválasztási tanácsadás gyakorlata az EU-ban... 5 A pályaválasztás és a pályaválasztási tanácsadás jogszabályok, segítő szervezetek, tanácsadás...

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...4 1.1

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA BIRÓ KRISZTINA CSÁNYI ZSUZSANNA VINCZE SZILVIA A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA - KÉSZÜLT REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A BDF MEGBÍZÁSÁBÓL - 2007. FEBRUÁR BEVEZETÉS

Részletesebben

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység SZERVEZETDIAGNÓZIS Intézmény neve Helység Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 41. Lifelong learning

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 41. Lifelong learning TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 41. Lifelong learning EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Lehoczki Anikó Kovács Tünde Szecsei Anna Mária Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011.

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment SZAK Nappali Tagozat Nemzetközi Menedzsment Szakirány AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS

MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS Ötletek, bevált gyakorlatok az Új készségek és munkahelyek nevű európai kezdeményezéshez 2012 A programot az Európai Bizottság támogatta MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN Készítette: Konkoly Renáta Budapest,

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kedves Kolléga! Az ismertető felépítése

Tartalomjegyzék. Kedves Kolléga! Az ismertető felépítése Tartalomjegyzék ISMERTETŐ A PÁLYAORIENTÁCIÓS RENDSZERHEZ A Plastomat Kft. Pályaorientációs szolgáltatásához kapcsolódó rövid szakmai ismertetője, ajánlása Kedves Kolléga! A következő néhány oldalon szeretnénk

Részletesebben

Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve. (kivonat)

Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve. (kivonat) Autizmus-specifikus foglalkoztatás módszertani kézikönyve (kivonat) Az Ökumenikus Segélyszervezet Tandem programja által támogatott a Kék Paradicsom majorságban kialakított új szolgáltatás bemutatása,

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET

ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben

Megújuló tananyagtartalmak, módszerek a kompetenciaalapú tanárképzésben

Megújuló tananyagtartalmak, módszerek a kompetenciaalapú tanárképzésben Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 5. alprojekt: A felsőoktatásban

Részletesebben

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István TANDEM, n.o. 2012 Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István A kutatás a Bethlen Gábor Alap anyagi

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben