Kedves Olvasó! MAGYAR GRAFIKA 2003/1 FALUDI VIKTÓRIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Olvasó! MAGYAR GRAFIKA 2003/1 FALUDI VIKTÓRIA"

Átírás

1 Kedves Olvasó! Az előrejelzések szerint a 2003-as esztendő sem lesz könnyű. Egyesek szerint a recesszió most érte el mélypontját, mások az EUcsatlakozás idejére prognosztizálják azt. A nehéz időkben sokszor jelentett megoldást: előremenekülni. Ennek egyik formája leheta korszerű technika alkalmazása. Ebben a számban sok szó esik a digitális technikáról, az ahhoz kapcsolódó tapasztalatokról, ugyanakkor szakmatörténeti csemegék és alapinformációk is várják az olvasót. A digitalizáció és a modern technika a nyomdaiparban is nagy jelentőséggel bír, de nem szabad megfeledkezni a szakma értékeiről. A korszerű eszközök birtokában csak a megfelelő nyomdai ismeretekkel rendelkező kollégák keze alól kerül ki a régi mesterek míves munkáihozfogható nyomdatermék. Acél, a feladat mindig ugyanaz, csak a díszlet más. A számítástechnika segítségével hatalmasra bővült a kivitelezés eszköztára, s ezzel egy időben a hibákat rejtő veszélyforrások száma is megsokszorozódott. A nyomdákban tevékenykedő korrektorok száma drámaian lecsökkent, aminek eredménye jól látható a késztermékeken. A kézirat-előkészítés az írógépekkel együtt kiment a divatból, s a nyomda ördöge egyszerűen átköltözött a kiadókba, szerkesztőségekbe. Talán olvasóink között is akad, akinek hasznos, új információt hoz, s többek számára régi szép időket idéz például a korrektúrajelekkel szemléltetett öszszeállítás. Első alkalommal jöttek össze a Magyar Grafika védnökei múlt év decemberében abból a célból, hogy a szakmával, iparágunk pillanatnyi helyzetével és a folyóiratunkkal kapcsolatos észrevételeiket megtegyék, a Magyar Grafikát támogatásukkal erősítsék. Ismét közelebb került újságunk és a Nyomdaipari Szakosztály a jövő mérnökeihez. Felelevenítjük a régi hagyományt, a BMF végzős nyomdász hallgatóinak is lehetőséget adunk a bemutatkozásra, s a legérdekesebb szakdolgozatok tömör ismertetője minden olvasónkhoz eljut. Mostani számunk bővelkedik ilyen csemegékben. FALUDI VIKTÓRIA MAGYAR GRAFIKA 2003/1

2 ÚTBAN EGY DIGITÁLIS TÁRSADALOM ES IPAR FELÉ... Digitális grafikai eljárások: a múlt, jelen és a jövő, itthon és külföldön 1. rész: A digitalizáció társudalmi hatásai. Következmény: nyomdal szerepváltozás a digitális társadalomban. A múlt. Hol tartunk ma: nemzetközi helyzetkép és piaci trendek. Digitális nyomtatás: a bevezetés alapfeltételei. Szakirodalmi állásfoglalások: kinek, miért, mikor, hogyan érdemes bevezetnie és mikor nem célszerű. Eljárás-gazdaságossági és termékár-számítások. 2. rész: Digitális technológiák: a termelőeszközök mai választéka. A jövő forgatókönyvei. A nyomtatott és az elektronikus média integrációja. Elektronikus nyomdavállalatok és a komputer-integrált, hálózatos nyomdaipar. Globális állományformátumok (PDF és PDF/X). Adatbiztonság. A digitális nyomdatechnika nemzetközi szabványjegyzéke. Értelmező szakszótár. Eiler Emil BEVEZETŐ A digitális nyomtatás munkafolyamatait legkönnyebben az 1. ábra segítségével lehet megérteni. Ennek során valamely - adatokat jellemző fizikai mennyiség (pl. denzitás) folyamatosan változó (analóg) értékeit alakítjuk át digitálissá, azaz diszkrét jelek számszerű sorozatává (2. ábra). Ezeket továbbfeldolgozva az így létrehozott digitális adatállományból (angolul file, kiejtve fájl), film és/vagy nyomólemez használata nélkül, a nyomtatórendszer segítségével valamely hordozófelületen nyomatot" hozunk létre. Ezt a folyamatot nevezzük digitális nyomtatásnak (3. ábra). A szakirodalmi digitális nyomógép fogalom ma még ellentmondásosnak tűnik, ezért azzal itt nem foglalkozunk. A digitális szó a latin digifasból származik, ami ujjat, de egyben számot is jelent, utalva ujjaink számkifejezési alkalmasságára. A bit, a bináris számjegy (binary digit) kifejezésből alkotott mozaikszó, a számítógépben az információ legkisebb egysége, amely két lehetséges állapot (egy/zéró, vagy igen/nem) közül az egyiket jelentheti. Cikkünk befejező részében digitális értelmező szótárban foglaljuk össze az itt előforduló további fogalmakat. Olvasóink figyelmébe ajánljuk a dr. Schulz Péter, dr. Endrédy Ildikó és Szilágyi Tamás által írt Digitális nyomdatechnikák c. könyvet, amely a szóban forgó témakör elméleti, gyakorlati és terminológiai kérdéseit közérthetően foglalja össze. EGY DIGITÁLIS TÁRSADALOM ÉS IPAR SZÜLETÉSE Már ma világosan lehet érzékelni, hogy a digitalizádó a maitól gyökeresen eltérő, olyan világot teremt, amely elképesztő új lehetőségeket 1. ábra: Digitális nyomtató rendszer vázlata MAGYAR GRAFIKA 2003/1

3 2. áhra: Analóg jel átalakítana digitálissá megfizethető és biztonságos kereskedelmi formákat alakítanak ki. Egy hálózatos társadalom (Digital Networked Sodety) kialakulása kínál. Megváltoztatja szokásainkat, életmódunkat, az egész társadalmat, a közigazgatást, az ipart, a kereskedelmet, a kultúrát és a mai ismeretanyagot. Új, eddig elképzelhetetlen eszközöket és lehetőségeket kínál. Nem (csak) arról van szó, hogy a vállalatok áttérnek a digitális technikák alkalmazására, hanem többről: a digitális világ egy olyan komplex rendszer, amelyben minden digitalizált, ami lényeges. A kialakulási folyamat fázisai a következők. Fokozódik a digitális adatbiztonság Az elektronikus aláírás (Electronic/Digital Signature, esignature), az elektronikus dokumentáció (edocumentation), a digitális eredeti, a megrendelés, visszaigazolás, jóváhagyás, elektronikus számlák és az elektronikus fizetésmód (emoney, elektronikus pénz) alkalmazásának széles körűvé válása, később pedig a korlátozott készpénzforgalmú gazdaság (Cashless Economy) megvalósítása. A kriptográfiai (kódolásos adatvédelmi) eljárások biztonságossá tétele. A kibernetikai bűnözés (Cyber Crime) megfékezése. Új típusú hálózatvédelem. A digitális környezetszennyezés, a nemkívánatos információk, vírus stb. okozta károk mérséklése. A szerzői jogvédelem biztosítása a nyitott hálózatokban. Globális kooperációs munkahálózatok biztosítása az információs iparági vállalatok részére (példa az osztrák nyomdaipari célokra szolgáló Netz für áen Druckindustrie; Network for Graphic, Printing and Publishing Industry). Új, elektronikus, digitális médiaformák kialakítása. Komputerintegrált nyomdaipar létrehozása, a jövő nyomdaipara korszerű információs rendszerének kialakítása. Kompatibilis digitális eszközök és rendszerek kizárólagos alkalmazására áttérés. A ma létező lokális, regionális, nemzetközi és világhálózatok [az Internet, Intranet, Enternet, Externet, mobiltelefónia, Mobilnet, PrintNet, TransNet, Információs Szupersztráda (Information Super Highway), a Trans European Network stb.], egységesítése révén megteremtődik annak infrastrukturális feltétele, hogy minden információcsere adatátviteli hálózatokon keresztül bonyolódhasson. Változások a munka világában és a társadalmi kapcsolatokban Minden olyan esetben, amikor a személyes jelenlét valahol nem feltétlenül szükséges, vagy a távollét kényszer (munkahely, kiállítás, múzeumok, konferenciák, könyvtárak, iskola, Továbbfejlesztik a mai elektronikus kereskedelmi formákat A ma ismert és alkalmazott megoldások (ebusiness, ecommerce, Internet Trading, Saks, SMS támogatású ecommerce, One-Step-Shop, Electronic Shopping stb) mellett/helyett mindenki számára elérhető, 3. ábra: Nyomtatóeljárások rendszere MAGYAR GRAFIKA 2003/1

4 közigazgatás, adózás és más pénzügyek, választás, közvélemény-kutatás stb.), a kapcsolat eszköze a virtuális hálózat lesz. Definiálják a jövő vállalata" (Factory ofthe Future) fogalmát és működése kritériumait. A távmunka (teleworking) széles körű alkalmazásához a feltételek megteremtődnek. A digitális korszaknak megfelelő új munkafeladatmegnevezések lepnek életbe. Új egyéni, vállalati és iparági érdekvédelmi formák és szervezetek alakulnak ki. Kidolgozzák a telekooperációs ipari, kereskedelmi technikákat. Munkahely, munkalehetőség, munkaerőnyilvántartó adatbázisok (Job Bank) jönnek létre a vállalatok és iparágak átvilágításával, feltérképezésével. Az új típusú digitális rendszerekkel (előbb-utóbb nálunk is) otthonról a munka-, pénzügyi, politikai, közigazgatási és magánkapcsolati kötelezettségek többségének eleget lehet majd tenni. Egyes, a szakmánkat közvetlenül érintő trendek markánsabbá válnak - A nyomdatermékek életciklusa tovább rövidül. - Tovább csökkennek a példányszámok, - Erősödik az igény az egyedi, eseti kívánságokat gyorsan és gazdaságosan kielégítő (On Demami, OD) technológiák alkalmazása iránt. - Fokozódik a VIP (változó információtartalmú), a feladatra szabott (costumed) és a megszemélyesített (personahzed) nyomtatványok iránti igény. - A mainál bonyolultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványtípusok jelennek meg. - Tovább nő az igény az extra nagy méretű nyomatok előállítására. Következmény: a nyomda szerepváltozása a tudásalapú digitális társadalomban A példaképpen felsorolt igényeket a hagyományos nyomtatóeljárásokkal és eszközökkel nem, csak a digitálisakkal lehet gyorsan és gazdaságosan kielégíteni. Hangsúlyeltolódás következik be a kiadó/nyomda kapcsolatban: a ma egymással kereskedelmi viszonyban tevékenykedő cégek mellett/helyett digitális nyomtató- és gyártósorba illesztett (inline) termékkikészítő rendszerekkel is rendelkező, nyomtatást, terjesztést is végző kiadó-, illetve kiadást, terjesztést is végző komplex nyomdavállalatok jelennek meg. A nyomdaipar által alkalmazott technológiák és termelőeszközök fejlesztése már évtizedek óta elsősorban a számítástechnikusok és híradástechnikai cégek kezében van. A modern nyomdatechnika a tervezéstől a nyomtatásig, sőt egyre inkább a termék-továbbfeldolgozásig bezárólag is, ma már többnyire digitális adatokkal és eszközökkel dolgozik. lassan eltűnik a klasszikus tipográfusi munka, és az új tervezési eszközöket (CD-ROM, DTP, PDF, PDF/X stb.) ma már főként a repróstúdiók keretei között működtetik. A csekély beruházási költségű, kisebb szakmai felkészültséget igénylő, ún. nyitott rendszerek, a CCD-szkennerek, a nagy teljesítményű, viszonylag olcsó tárolókapacitások és gyors számítógépek jelentős teljesítménynövekedést és a fajlagos gyártási költségek csökkenését eredményezik. Az információtechnikai fejlesztések (Apple komputerek, lézernyomtatók, az Adobe PostScript oldalleíró nyelv - Page Description Language), az Aldus PageMaker Layout program, lehetővé tették az íróasztali kiadványszerkesztést, (a Desktop- Publishinget), és ezen keresztül azt, hogy bárki maga oldja meg a szedési, nyomtatási feladatait is. Ezek következtében egy csapásra megszűnt a nyomdaiparnak a korábbi szöveg- és képreprodukríós monopóliuma. Speciális nyomdaipari ismeretek birtoklása természetesen ilyen körülmények között is előny lehet, de már nem alapfeltétel. A mai nyomdásznak a festékre, papírra és a nyomtatási folyamatra sokkal kisebb a befolyása, mint korábban. Ma elsődleges feladata az elektronikus adatfeldolgozási elmélet és gyakorlat ismerete, a komplex rendszerek szervezése. Ez a kiadás-, illetve nyomtatás-előkészítési (prepubiishing, prepress) adatok szerkesztése, az adatáramlás, a hálózat működésének és a rendszererőforrások (System Resources) figyelemmel kísérése, valamint a logisztikai problémák megoldása formájában valósul meg. A jelszó: CIP3/CIP4 (ld. lapunk 2002/3. száma 13.oldalán). A következmény: előfordul, hogy nyomdát esetleg soha nem látott személy magasabb színvonalon tudja ellátni a feladatokat, mint egy olyan, vérbeli" nyomdász, aki egész életét nyomdában töltötte el. A korábban mechanikai erőt (nyomást) alkal- MAGYAR GRAFIKA 2003/1

5 mázó nyomdaipar (Druckindustrie, Printing Industry) kifejezést a legtöbb szakirodalomban a Grafikai Művészetek Iparága (Graphic Árts Industry), illetve a Multimédia Sokszorosító Iparág (Multimedia Reproduction Industry) fogalom kezdi kiváltani. Ez többek között, a médiahordozóval nem érintkező, nyomóformát nem használó nyomtatás" technológiák és a Cross Media Publishing térhódításának is köszönhető. (Bővebbet, A hagyományos nyomtató-szektorban jövőben várható változások trendjei, forgatókönyvei és a multimédia- integráció" - Trends and Scenarios for the Future & Changes in the tradítíonal Printing Sector. Integration ofnew Media, PIRA kiadvány) A MÚLT: A DIGITÁLIS FORRADALOM JELENTŐS ÁLLOMÁSAI 1993 szenzációs változást hozott a világ nyomdaipara számára: az ún. nyomtatás"- hoz már nem feltétlenül szükséges a nyomóforma, a nyomólemez használata és az erőkifejtés (a nyomóerő) alkalmazása. A virtuális nyomóforma használatával lehetővé vált, hogy az ún. előfeldolgozó számítógépben (Front End Computer) lévő grafikus fájlból közvetlenül a nyomólemezre, a nyomóhenger felületére vagy a nyomathordozó média felületére kerüljön a vizuális információ. (CtP - Computer to?latc/computer to Printing Machine/Computer to Print) Az új technológia megteremtette az igen alacsony, akár egy példányos vagy minden nyomaton eltérő szöveg/kép gazdaságos nyomtatáslehetőségét. Az említett időszakban három vállalat digitális nyomógépek forgalomba hozatalát jelentette be június 23-án az Agfa-Gevaert csoportban tevékenykedő Xeikon bemutatta a többszínnyomtatásra alkalmas, száraz-tónercs, digitális nyomógépét, a DCP 1-et. Kb. azonos időben az Indigó lépett elő az E-Print 1000 márkájú, digitális rendszerű termékével. Alig néhány hónappal később az angliai Birminghamben, az Ipcx '93 nemzetközi szakkiállításon, az Agfa (DCP bázisú) Chwmapress digitális nyomógépét ismerhettük meg. A digitális nyomtatás lényegében a digitális másológépekkel és lézerprinterekkel kezdődött. Továbbfejlődést jelentett, hogy a képernyőn végre az jelenhetett meg, ami majd a nyomtatásban várható (WYSIWYG = What You See is What You Get), beleértve a kész oldalakat is. A számítógépes film levilágítók (a Computer to Film eszközök, az Imagesetterek) a nyolcvanas évek végén jelentek meg, majd a gyártóik a kezdeti A4 formátumról a duplájára növeltek a végső (kimenő, output) méretet. Megjelentek a számítógépes lemezlevilágító (CtP, Computer to Piate, Platesetter) eszközök is. Ezután még több mint hat év telt el azzal, hogy a különböző CtP rendszerek széles körben elterjedhessenek az iparban. A kis példányszámú és kis formátumú nyomtatás lehetősége teljesen új termékeket és azok olyan piacát teremtette meg, ahol akkor még nem volt konkurencia. Az eufórikus előrejelzések a hagyományos nyomtatórendszerek gyors és biztos halálát jósolták, és sokmilliárdos bevételek lehetőségét vetítették előre. Ma, 2003 elején, úgy tűnik, hogy ezek egy darabig még jó kiegészítői lesznek a hagyományos nyomtatásnak. A trendfigyelők előrejelzései szerint, a digitális eljárások végül teljesen kiszorítják a régit", az általuk biztosított nyomatminőség pedig a legkényesebb ízléseket is kielégíti majd, miközben a ma még magas telepítési/üzemeltetési költségek és termékárak az elviselhetőségi szintre csökkennek. HOL TARTUNK MA? NEMZETKÖZI HELYZETKÉP ÉS PIACI TRENDEK Minden nemzetközi szakkiállítás azt sugallja, hogy a jövő a teljesen digitalizált nyomdaiparé. Nincs olyan stand, ahol ne találkoznánk a digitális technikával és eszközeivel. A digitálisan előállított termékek mennyisége évente átlagosan 20 százalékkal nő. Ma már hazánkban is van elektronikus könyvkiadó, amelytől viszonylag olcsón, szinte azonnal megkaphatjuk a kívánt művet (pl. www. bt) okfinder.hu Küszöbön a nyomtatott és az elektronikus média integrációja. A korszerű digitális nyomógépek által biztosítható nyomatminőség egyre kevésbé tér el az ofszetnyomtatásétól. A gépteljesítmény és a felbontóképesség rohamosan nő. A közvetlen leképezésű (nyomólemez nélküli) gépek gazdaságosan üzemeltethetőek. A nyomathordozó- felülettel nem érintkező nyomtatás kizáró- 8 MAGYAR GRAFIKA 2003/1

6 lag digitálisan oldható meg. Ugyanez a helyzet a hálózatos nyomtatással is. Küszöbön áll a nagy teljesítményű digitális tekercsnyomtatás széles körű elterjedése is. (Lásd példaként az MAN Roland DICOweb-]ét.) Aki mostanában kezd bele a digitális nyomtatásba, tapasztalhatja, hogy az egyszerűbb, könnyebb, mint korábban volt. A konkurenciaharc eredményeként is a gépválaszték impozáns, segíti az igényeknek megfelelő döntést. A gépek, alap- és segédanyagok ára észrevehetően csökken. A digitális nyomtatóeljárás mégis viszonylag lassan terjed. Térhódítását lassítják az ipar által használt nagy értékű, még nem kellően amortizálódott gépek, a megszokás és a biztoshoz való ragaszkodás. Hátráltató tényező ma még a digitális technika magas szintű ismereteivel rendelkező vizuális informatikusok alacsony száma a hazai nyomdaiparban. Nem elegendő a digitális nyomógéppel sorban (inline) csatlakoztatható vagy legalábbis nyomdagép közeli" (nearline) termékkikészítő berendezések száma. A hagyományosat még nem mindenütt váltotta fel a digitális szemlélet". Az 1-3. táblázat segítségével vessünk most egy pillantást a nagyvilágba, hogy másutt mi a helyzet és mi várható a továbbiakban. 1. táblázat Az Európában nyomtatott ívek nyomtatóeljárások közötti százalékos megoszlása és 2010 között Eljárás Ofszetnyomtatás Mélynyomtatás Digitális nyomtatás DTP Egyéb eljárások Ország USA Anglia Franciaország Németország Olaszország FaiTás: Pira Internatioiial Keport Commercial Printing táblázat A színes digitális nyomórendszerek jelenlegi és várható darabszáma 2006-ig bezárólag és a várható változás százalékos megoszlása az USA-ban és néhány nagyobb európai államban / 2006 (%) Forrás: Fatts and Flguies fjixpressis Verbis Edition 2U02: The Markét for Digital Printing is growing - slowly, but 3. táblázat A digitális nyomtatórendszerek száma az amerikai és néhány európai ország nyomdáiban, 2001-ben és várhatóan 2004-ben (utóbbi az összes rendszer százalékában kifejezve) Ország USA Franciaország Anglia Németország Olaszország Nyomdaüzemekben 8664 (53%) 1423 (62%) 1582 (48%) 1165 (65%) 677 (65%) Házinyomdákban 7683 (47%) 872 (38%) 1713 (52%) 628 (35%) 36 (35%) forrás: INTERQUF.ST 2002 márciusi kiadvány (Colour Production in Corporate Environment is US and liuropean Perspectives) MAGYAR GRAFIKA 2003/1

7 DIGITÁLIS NYOMTATÁS: KINEK, MIÉRT, MIKOR, MILYEN PIACI, HUMÁN ÉS MŰSZAKI FELTÉTELEK MELLETT CÉLSZERŰ VAGY MILYEN ESETBEN KOCKÁZATOS BELEKEZDENIE? A hazai és külföldi szakirodalom tanácsai kezdőknek, a sikeres és a vesztes haladóknak A digitális nyomtatás bevezetésének vannak olyan alapfeltételei, amelyek hiánya már a kezdéskor, de előbb vagy utóbb súlyos következményekkel járó sikertelenséghez vezethet! A címben feltett kérdésre adható válaszok: mindenkinek, aki a tudásalapú digitális társadalomban, a hálózatos világban és internetkorszakban talpon akar maradni. Mindenkinek, aki több lábon akar állni vagy váratlan eshetőségekre felkészült kíván lenni. Annak, akik már most vagy tervei szerint hamarosan, maga végzi a prepress tevékenységet. Aki nemcsak a nyomtatás fortélyait ismeri, hanem a terméktovábbfeldolgozási és kötészeti eljárások alkalmazására is felkészült. Azoknak, akik stabil megrendelőgárdával, pénzügyi erővel, legalább három olyan fővel rendelkeznek, akik a digitális operációs rendszerekkel, workflow-val, az elektronikus adatfeldolgozás és színkezelés, a prepress és postpress terén profik, és más dolguk nincs a cégnél! Akik nem majd az eljárás bevezetése folyamán, súlyos anyagi áron kívánják megszerezni a keserű tapasztalatokat! Az eljárást alkalmazóknak az alábbi ismeretanyagok birtokában célszerű lenniük: - A témával összefüggő szaknyelv; - Nemzetközi szabványok, know-how-k; - Az újabb és régebbi programok, operációs rendszerek. Adatátvitel (Data Transmission). Elektronikus szöveg- és képszerkesztés, grafika és layout; - Olyan adatellenőrző programok, mint a Preflight, Fligt Check (indítást megelőző és menetközi ellenőrzés); - A különféle adattípusok és fájlformátumok ismerete és használata (PostScript, PDF, PDF/X stb.j Programozás, adatkezelés és adatkonverzió; - Digitális színkezelés (Colour Management), színes digitális proofkeszítés és kalibráló rendszerkom p( >nen sek; - Digitális alátöltés és túltöltés (trapping, overspreading, és underspreading); - A valós vagy virtuális eredetik, a digitális nyomógép jellemzők és a nyomatok karakterisztikáinak jellemzői, a pontméret-változás szabályozás módszerei és eszközei; - Digitális oldaltördelés (imposítion); - Elektronikus dokumentum archiválás; - Hálózattechnika (Networking), internetes munka és vírus elleni védelem; - Termelésszervezés és menedzselés, munkaelőkészítés és logisztika; - Termelési költségelemzés és árkalkulációs technikák; - Piac- és kapcsolatépítés, továbbá marketingtechnikák, az elektronikus kereskedelem különböző formái és eszközei; - Humánerőforrás kiválasztás (tervező, ellenőrző, nyomógép- és kezelőszemélyzetkiválasztás, -kiképzés és -továbbképzés szempontjai); - A módszeres hibamegelőzés és -elhárítás alapismeretei; - Papírvonatkozású alapismeretek (kondicionálás, szálirány, minőségi kritériumok stb.) és nyomdatermék-ismeret. A műszaki infrastruktúra megteremtésének feladatai Nagy teljesítményű, megbízható prepress rendszer, digitális proofeszközök, gyors és megbízható belső hálózatok, elektronikus adatbázis létrehozása, megfelelő telekommunikációs eszközök rendelkezésre állása, a gyors hozzáférés lehetőségének biztosítása a külső hálózatokhoz. Végül, de nem utoljára: a beszerzéshez, bevezetéshez és működtetéshez szükséges alaptőke biztosítása. Fontos, hogy a ma még drága és költséges technológia bevezetését lépésről lépésre célszerű végrehajtani, elsőként a CtF-fel kezdve, majd a CtP-vel folytatva. Előnyös más, a témában már járatos céggel karöltve megtenni az első lépéseket, már a tervezés megkezdése előtt! 10 MAGYAR GRAFIKA 2003/1

8 Hogyan és mikor nem szabad belevágni? Ha a felsorolt feltételek nagy része nem teljesült, vagy később sem teljesíthető! Eljárásgazdaságossági és termékárszámítások Az amerikai NexPress cég egy a digitális nyomtatás költségeinek elemzésére szolgáló szoftvercsomagot fejlesztett ki (NexPress Solutions LLC White Paper: What is the reál cost?). Ez a költségek felmérését és az azzal Összefüggő termékár előkalkulációját teszi lehetővé, figyelembe véve az anyag-energia-, munkaerőköltségeket, a festékfedettséget és kitöltési arányt, a termelőeszköz értékét vagy a lízingelés, a szervizelési költségeket, a cserélendő alkatrészek, a menedzsment, az adminisztráció és a rontás vagy hulladék terheit is. Segítségével akár egyetlen termékdarab gyártási költsége is kiszámítható a nyomólemez nélküli eljárások esetében is. Letöltési lehetőség az internetről a weboldal Press Center szektorának White Paper címszava alatt. (Bővebbet: a címen.) Mivel a digitális nyomtatáshoz speciális festék, tóner stb. lehet szükséges, ezért előfordulhat, hogy egy termékdarab fajlagos költsége nagyobb a hagyományos eljárással előállítotténál. A kis példányszámú többszínes munkák esetében azonban az összköltség relatíve kisebb, ráadásul a digitális nyomtatás gyorsabb. A költségviszonyokat a 4. ábra szemlélteti. Egy digitális nyomtatásra alapozott könyvkiadás gazdasági számítási példája pedig lapunk 2001/5. számának oldalán található. Hagyományos BIBLIOGRÁFIA ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM Általános, összefoglaló művek és szaklapok Advances in Printing Science and Technology. (IAR1GAI) Frank J. Romano: Digital Printing (Rochesier Institute of Technology, 97) Publishing l'raxis. Das Fachmagazin für digitalen workflow & electronic publishing. Handbook of l'rint Media (Szerk. Helmut Kipphan. Springer kiadó 2001) Printing System. The world of printers. (Océ, 2001) Digilális követet menyek. (Pira Digital Demand, kéthavonta megjelenő szakfolyóirat) Szakszótárak, értelmező szótárak és cikkek Számítógépszótár (Microsoft l'ress. Felelős szerk.: Kis Ádám.) Szak Kiadó Kft. Dictionary of Information Technology (Péter Collin Publishing, 1997) Dictionary of Printing fit Publishing (Péter Collin Publishing, 1997) Dictionary of Multimedia (Pctcr Collin Publishing, 1997) OXFORD Dictionary of Computing. (Oxford University Press 1996) What is digital about digital printing? (Exp. Verb. 2001/8) Digital Basics. (Mohawk Digital Papers kiadó, 2000) Bővebbet: honlapon. Mi a digitális? (What is digital? MAN Roland, Expres^ii verbis március) Ellárástörténeti müvek Xeikon, Indigó etc. move out of the pioneer phase (Expressis verbis 2000/7) Digital printing gets going ([ '.xpressis verbis 2000/7) Nemzetközi és hazai helyzetkép és trendek Digital Printing gets going. (Exp.Verb. 2000/7) Trends and Scenarios for the Futurc. Changes in the Traditional Printing Sector. Integration of New Media. PIRA, 2000) The markét for digital printing is growing slowly, but surely (F,xp. verbis. Facts and figures, 2002) Druck mit variablen Daten (Exp. Verb. 2001/9) Eifárásbevezetési feltételeket tárgyaló művek Digitális prepress technológiák. (Kezdőknek. PIRA, Geoffrcy Brent Digital Press Technologies) Kereskedelmi nyomtatványok digitális előállítása (Digital Commcrcial Printing. PIRA) Druck mii Variablen Datcn (MAN Roland, Expressis verbis, 2001/9) How do 1 get to digital Printing? (MAN Roland Expressis verbis 2000/8) Az elfárásgazdaságosság és termékárszámítás Irodalma A weboldal Press Center szektorának White Paper linkjéről ingyenesen letölthető szoftver, illetve ptí^nexpress.com címen történő érdeklődéssel. (Folytatjuk) 4. ábra: Hagyományos és digitális eljárások példányszámfüggő költségei. A digitális nyomtatás a kis példányszámú, színes igények gyors kielégítésére biztosít gazdaságos megoldást MAGYAR GRAFIKA 2003/1 11

9 Digitális nyomtatási trendek Németországban december 3-án Szántai Ferenc, a németországi Bioss &Kretschmer GmbH igazgatója a Xerox Magyarország meghívására előadást tartott a digitális nyomtatás németországi helyzetéről. A rendezvénynek a BMF adott otthont. Az elhangzottak egyértelműen a digitális technika alkalmazására biztatnak. Németországban 2000-ben 124 digitális színes nyomtató működött, amivel 2,3 millió euró értéket termeltek ben már 172 berendezéssel 2,9 millió eurós forgalmat produkáltak ben már 246 gép jelent meg a digitális nyomtatás piacán, s 3,8 millió euró bevétellel lehet számolni. Világszerte 1998-ban 2,3 milliárd dollár értékben készült digitális nyomat. Az előrejelzések szerint 2003-ban 9,8 milliárd dollár lesz a digitális nyomtatással elért forgalom. A felhasználók nemcsak a hagyományos technológiával készülő termékeik közül csoportosítják át a digitális nyomtatással gazdaságosabban kivitelezhető termékeket, új, a digitális technológia adottságaira épülő termékekkel bővül a paletta. Digitális nyomtatás esetében ezer példány nyomtatása hozzávetőleg fél órával több nyomtatási időt igényel, míg a film- és/vagy lemezkészítés idejét megnyerjük. A táblázat alapján a digitális technológia pillanatnyilag már az ezres példányszám erejéig kifizetődőbb. A nyomtatástechnológia változását a Német Statisztikai Hivatal az elmúlt évben az 1992 (német viszonylatokban közepes méretű) húsz főnél nagyobb cégeknél vizsgálta. A nyomtatási munkáknak 21,6%-a külföldön került kivitelezésre. A nyomdaiparban dolgozók száma 1%-kal csökkent. A nyomdaiparban 1999-ben összesen fő dolgozott a tartományban, melynek kétharmada kilenc főnél kisebb cégnél kereste kenyerét. Ugyanakkor több mint ezer embert foglalkoztat a nyolc legnagyobb vállalat. A német cégeknél az értékpapírok nyomtatása 11%-os csökkenést mutat. A naptárak gyártása 15,7%-kal csökkent. A hagyományos nyomdaipari kiadók általában tervezéssel, prospektusok, reklámok, brosúrák, étlapok, plakátok, képeslapok, merkantil nyomtatványok előállításával foglalkoznak. A színek előtérbe kerülésével újabb megoldásokat hívott életre a piac. A fekete-fehér nyomtatványok ma már nem felelnek meg a piaci elvárásoknak. A színes termékek előállítása költséges volt, mára már elérhető. Ha kitekintünk más területekre, ugyanezt tapasztalhatjuk: manapság már nincs olyan számítógépes program, internethonlap vagy tévéadás, ami fekete-fehér lenne. A színek az információk hatékony célba érését hozzávetőleg 24%-kal növelik meg. A színes munkák 47%-kát visszatérő megbízások teszik ki. A reagálási idő 34%-kal rövidebb a digitális technológia esetén, mint a hagyományos eljárást alkalmazóknál (ez nem feltétlen a 14 MAGYAR GRAFIKA 2003/1

10 technológiai előnyből, sokkal inkább a digitális technikát alkalmazók hozzáállásából, szemléletéből adódik). Öt éwcl ezelőtt a napilapgyártásban még elvétve volt egy-egy színes oldal, mára a színes illusztráció természetes. Ez növeli az olvasási szándékot, a figyelem felkeltését. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a fekete-fehér lézernyomtatók száma stagnál. Az analóg fénymásolók száma rapid csökkenést mutat, ugyanakkor a többfunkciós eszközök száma nő. A színes lézernyomtatók száma enyhén emelkedik, a színes, többfunkciós berendezések száma markánsan növekszik. A reklámügynökségek jó néhány alacsony példányszámú munkát elvesznek a nyomdáktól. Az egyik legnagyobb hamburgi reklámügynökség, a BB & G, ötszínes digitális rendszert működtet. Arra is van példa, hogy kimondottan tradicionálisan működő nyomda bővítette lehetőségeit digitális nyomdagéppel. A reklámügynökségek a nagyvárosok, Bréma, Hamburg, Göttingen központjaiba koncentrálódtak, míg a nyomdaipart mindinkább a zöldmezős beruházások jellemzik. Manapság a modern adatátvitellel nem probléma a távolság. Ma már teljesen természetes igény, hogy a számla egyben reklámhordozó is legyen. Erre egy jó lehetőség például, hogy minden cég nemcsak perszonalizált, de saját lógójával ellátott számlát kap és ad. A legtöbb nagy példányszámban készülő termék több prototípusa is kiváló minőségben modellezhető, nagyszámú minta nélkül is felmérhető, melyik széria kerül megvalósításra. Szántai úr szerint, mára már jól megközelítik a csúcsberendezések az ofszetnyomtatás minőségét, ugyanakkor a bekerülési költség egyre alacsonyabb. A technológia változik, és ha mi nyomdászok kirekesztjük életünkből a modern technikát, azon vehetjük észre magunkat, hogy nem lesznek megrendeléseink, azok a vállalkozók viszik el a munkánkat, akik korszerű eszközökkel a korszerű igényeknek megfelelő szolgáltatást nyújtanak. Minden adottsága megvan a magyar nyomdaiparnak ahhoz, hogy nyisson a digitális technológia felé. Néhány éve még sem a technológia, sem a helyzet nem volt érett arra, hogy Magyarországon is sikeresen működjön. Természetesen a megfelelő üzletpolitika kulcskérdés. Németországban az a tapasztalat a digitális nyomtatási technológiát alkalmazók körében, hogy az ügyfelek fele rendszeresen viszszatérő megrendelővé válik, elképzeléseiket, elvárásaikat, a digitális technika adta lehetőségek alkalmazásával, jobban tudják érvényesíteni a piaci versenyben. A digitális nyomtatásnál is rendkívül fontos a kalibrálás. A színhelyesség hétköznapi elvárás, nemcsak multinacionális cégek részéről. Nemcsak térben, de időben is biztosítani kell egy-egy folyamatosan visszatérő munka állandó minőségét. Aki még eddig nem lépett be a digitális nyomtatás piacára, annak sürgősen lépnie kell, az utolsó órában vagyunk. A megrendelők a számukra legkedvezőbb megoldást választják, függetlenül attól, hogy nyomdász vagy más szolgáltatja azt. XEROX DC 2060 Nyomtatás/Példány ') /a DIN A4,4/ü színes példány Munkaidő évente (7 óra/naponta) Túlöra évente ca. Foglalkoztatottság Hasznosítási fok Gyártási idö pro év (1.446 óra óra)/50% Helyfoglalás Áramfogyasztás Havonta tizletbér és fűtés pro nm Töke be fektetés Adóleírás 5 év 10: 5 év Évi üzletbér és fűtés 7x9x12 havonta Kaikul, kamat évente 10-ből 8% x 0,5 Munkadíj (1 segédmunkás! évente Közvetett költség évente összeg 11-tól 14-ig Gyártáshoz kapcsolódó all.költség évente 15-höz Gyártásiköltség évente Árusítás és kezelési költségek évente 25% 17-ből «Munkahely költség évente Munkahely költség gyártás óránként 19: 6 Papír Tonter OPC-képhenger Szerviz ívenként Példányhoz szükséges költség DIN A4,4/0-színes Gyártási idő (1000 péld.:60 perc) + 2 perc (beállítás) Példány költség 20 : 60 ]>erc x 21 Anyagköltség (1000 példány + 1% makulat.) x 20/a Összes költségek Költségek egy DIN A4, 4/0 színes, Példány 1000 db 24:1000 (példány) dl> óra ór;i % % óra nm KW/ó e < pert e ,00 3,60 25, , , , , , , , , , ,50 354,29 0,005 0,000 0,000 0,134 0,139 18,67 110,22 140,39 250,61 0,251 F. V. MAGYAR GRAFIKA 2003/1 15

11 Digitális nyomtatás HAZAI KÖRKÉP A digitális nyomtatás Magyarországon már nem utópisztikus különlegesség, hanem hétköznapi valóság. Néhány éve az alig több mint fél tucat úttörő küzdelmét kétkedve és kissé szkeptikusan fogadta a nyomdaipar. Egyszerűbb kritizálni - kezdetben jócskán volt alapja a kritikának -, mint megkeresni a helyi igényeknek leginkább megfelelő megoldásokat. Egyetlen technológia sem nevezhető kiforrottnak a hőskorban. A technika új vívmányainak hasznosításában a nyomdaipar mindig az elsők között volt. A digitalizációval egy időben csökkennek a példányszámok, ugyanakkor új szegmensekben lehet szolgáltató a nyomdaipar. Kezdetben nemcsak a technikai nehézségek jelentettek gondot. Az az áru vagy szolgáltatás, amiről a fizetőképes kereslet nem tud, olyan, mintha nem is lenne." El kellett fogadtatni, meg kellett ismertetni az ügyfelekkel, a szakmával az újat, a mást. A mai napig nem rendelkeznek olyan adatbázissal a megrendelők, ami a képes megszemélyesítést lehetővé tenné, hiába vagyunk birtokában a lehetőségnek. Számos ígéretesnek induló vállalkozás siratja ki nem használt kapacitását. Milyen a helyzet a digitális nyomtatás piacán, most, hogy a hőskoron túl vagyunk? Erre a kérdésre keressük a választ. Körképünkben a megkérdezett nyomdák között van, aki elsőként vetette meg lábát a digitális piacon, és van, aki néhány hete vette birtokba első digitális nyomógépét. A megtérülést átlagosan 2,3 évre prognosztizálják, 1,5 év a legrövidebb és 5 év a leghosszabb megtérülési terv. A megkérdezettek átlagosan 2971 A4-es színes nyomatot készítenek, s átlagosan a digitális nyomtatással termelt érték 30%-át teszi ki az összes árbevételüknek. Az ő tapasztalataik, érveik mondják el legbeszédesebben, amit feltétlen tudni érdemes és kell az új technológiával kapcsolatban. ELSŐ A DIGITÁLIS NYOMDÁK KÖZT: PXP RT. A PXP Rt. a digitális nyomtatási piac talán legrégebbi szereplője ben, a nyomda alapításakor eleve kizárólag a digitális nyomdai technológiára jött létre, és ma az egyetlen, a teljes körű digitális nyomdai szolgáltatást egy kézből kínáló cég, amely mind színes, mind fekete-fehér berendezésekkel és a digitális nyomtatás igényeinek megfelelő teljes körű kötészettel is rendelkezik. A piac kezdetben kissé idegenkedett a technológiától, és a megrendelők nem tudták pontosan, milyen terméket, példányszámot, árat, átfutási időt stb. várhatnak egy digitális nyomdától. A technológia lehetőségeinek és korlátainak megismertetése több éves folyamat volt, ami még máig sem zárult le teljesen, de kb. két éve rohamosan csökken a nem nekünk való" ajánlatkérések száma. Jelenleg általában két műszakban dolgozunk, de decemberben folyamatos volt az üzem - kapacitásunk lekötöttségével elégedettek vagyunk. Miután az egyes megrendelések kicsik, és a szolgáltatás rendkívül flexibilis és gyors, óriási megrendelőállománnyal dolgozunk, akiknek jelentős része visszatérő - ennek következtében egyre kevesebb az anyagleadással kapcsolatos probléma is. Az ezzel kapcsolatos információk egyébként honlapunkról letölthetők, nagyobb megrendelőinknek pedig külön oktatásokat szerveztünk. A technológia egyik fő előnye a gyors átfutás, ami csak akkor biztosítható, ha nagyon sokféle anyagot tartunk raktáron, valamint a kötészeti műveleteket is házon belül tudjuk elvégezni. Lehetőségünk van olyan speciális formátumok előállítására is, amelyek a hagyományos technológiával nem, vagy csak nagyon gazdaságtalanul készíthetőek el. A hagyományos és digitális árak metszéspontja egyébként nem definiálható könynyen, a példányszámon kívül a formátum, a 16 MAGYAR GRAFIKA 2003/1

12 terjedelem, a színkitöltöttség, az anyag stb. függvénye. A munkaszervezés egyik legkritikusabb pontja, hogy többnyire nem tudjuk, mit fogunk nyomtatni a következő napon vagy akár a következő műszakban. Csúcsidőszakban akár napi komplett munkát végzünk a megrendeléstől a leszállításig és számlázásig, ami speciális logisztikát igényel. Éppen ezért lényeges a szerviz és a folyamatos karbantartás - minden berendezésünkre teljes körű szcrvizszerződéssel rendelkezünk. A nyomda beindításakor, a piac felfuttatásakor keletkezett költségeinket és veszteségeinket az utóbbi két-három évben sikerült kompenzálni, így az egyre növekvő digitális nyomdai piacon szeretnénk megtartani jelenlegi vezető pozíciónkat, és bizakodva tekintünk a jövőbe. Ratkovics Péter A SZAKMA SZÍNE-JAVA: PÉNZJEGYNYOMDA Digitális nyomtatással lehetővé vált a hagyományos számozás kiváltása (számképzés algoritmus beépítésével), kis példányszámú megrendelések felvállalhatósága, gyors átfutás változó adattartalom megszemélyesítés és számozás együttes nyomtatása esetében. A technológia jól alkalmazható változó adatok gyors kinyomtatására, de megfelelő informatikai erőforrásokat igényel (humán, hardver, szoftver, hálózat, internet). Nagyon szervizigényes, karbantartási szerződések kötése elengedhetetlen. Kompatibilis gépcsoportok kiépítése (tekercsnyomó és íves gépek) segíti a termelés biztonságát. A Pénzjegynyomda gyakorlatában a következőkről számolhatunk be: Előny: gyors átfutás, korlátlan betűtípusválaszték, változó adatok nyomtatásának lehetősége (grafika és kép is), nagyobb denzitásértékek és ezáltal intenzívebb színes elérése (például reklám-nyomtatványoknál), olcsóbb munkaerő (operátor). Hátrány: A3+ papírméret, védelem nélküli festék, nyomathordozók típusa korlátozott, nem mindig kombinálható speciális nyomtatási eljárásokkal, drágább munkaerő (informatikusok alkalmazása). A megrendelők leginkább csak karaktertípusú változó adatok nyomtatását igénylik, a grafikus- vagy képi adatbázisokból történő nyomtatás ritka, és példányszámban is kicsi. A fekete-fehér és a színes nyomtatás a gépek telepítésétől számítva viszonylag rövid idő alatt (kb. egy-két hét) átlagos teljesítménnyel futtathatók. Számítógépes alapismeretekkel rendelkező operátorokat betanítva (háromnégy órás képzéssel) három-hat hónap után már a hibaelhárítást és az egyszerűbb szervizt, alkatrészcserét is képesek elvégezni. A színes gépekhez a Color Management System segítségét kell igénybe venni. Az informatikai előkészítéshez adatbázis-ismeretekkel rendelkező munkatársak szükségesek. A digitális technológiának megfelelő eredetik leadása komoly elvárás a megrendelők felé. A legtöbb problémát az adatbázisok nem megfelelősége okozza (hibákat tartalmaz, ellenőrzés hiánya, nem kezelhető méret stb.). Az ismert technológiák közül a leggyorsabb átfutási idő alatt a digitális formából" készül cl a nyomat, és a beigazítási idő is lecsökken. Megszemélyesítés, számozás rugalmasan alkalmazható jó minőségben. A digitális technológia korlátja, hogy színes nyomtatás esetében szinte csak egyféle papír alkalmazható (Colotech g/m'-ig), és a méret is maximum A3+ lehet. Fekete-fehér nyomtatás esetében a régi, hagyományos termékeink lekötik szinte a teljes kapacitást (számozás stb.). Színes nyomtatás esetében nem rendelkezünk azokkal a lehetőségekkel, amelyeket kihasználva a szolgáltatás jellegű stúdiók előnyben lehetnek velünk szemben: pl. 24 órás ügyfélszolgálat, közvetlen kapcsolat az ügyfelekkel stb. Tapasztalataink szerint a feketefehér nyomtatás olcsóbb, a színes pedig még kis példányszámnál is drágább a hagyományosnál, ugyanakkor a fekete-fehér nyomtatás piacképes, van rá kereslet. A színes nyomtatást piacképesebbé lehetne tenni olcsóbb - kis amortizációs költséggel, csökkentett szervizköltséggel és alkatrészcserével működő - gépek tervezésével és forgalmazásával, olcsó tonerekkel és szélesebb papírtípus-választékkal. Péterfi Sándor MAGYAR GRAFIKA 2003/1 17

13 TRADÍCIÓ ES MEGÚJULÁS: ALFÖLD) NYOMDA Az Alföldi Nyomda azért nyitott a digitális technológia felé, hogy partnereink (elsősorban kiadók) számára lehetőleg teljes körű szolgáltatást tudjunk kínálni. A két Xerox berendezés (DT90, DC12LP) műszakilag kifogástalan eredményeket produkál. Az érdeklődés nem csak a nagy megrendelők részéről élénk, hanem kisebb, eseti megbízásokkal is felkeresnek bennünket. Előnyös, hogy a digitálisan jól előkészített anyagok nyomtatása kis rákészüléssel percek alatt indulhat, kis példányszámok nyomtatása gazdaságos, a nyomtatott kiadványok tartalmának változtatási lehetősége rugalmas (perszonalizálás). Ugyanakkor korlátozott a felhasználható anyagok minősége és mérete, a gépek teljesítménye a kis példányszámokhoz megfelelően van kialakítva, a kis példányszámhoz illeszkedő kötészeti megoldásokat ki kell találni. A digitális technológia nálunk nem felvált valamit, hanem kiegészíti a kínálatunkat. A nyomdában már meglévő számítástechnikai rendszerekkel kompatibilis, különösebb oktatásra nem volt szükség. A géppel kapcsolatba kerülő kollégák számára a szállító Xerox cég tartott bemutatót és oktatást. A gépek teljesítménye kezdettől fogva jó. A megrendelők számára néhány pontban összefoglalt leírást adunk a feldolgozható állományok elkészítésére vonatkozó részletekről, és minden esetben ellenőrizzük-lehetőleg a megrendelő jelenlétében - a leadott anyagokat. Van, aki első alkalommal már jót ad, de néhányan csak lassabban szoknak hozzá az új követelményekhez. A technológia számunkra a rendelkezésünkre álló kapacitásokkal elsősorban kiegészítő lehetőség, imázsformálásra szolgáló marketingeszköz, és csak ezután termelőeszköz. Nagyobb igény, illetve a technológia elterjedése lehet hogy szükségessé teheti nagyobb kapacitású berendezések üzembe állítását. Ezzel természetcsen növekedni fog az Alföldi Nyomdában elfoglalt gazdasági súlya. Az üzemeltetés nem igényel speciális körülményeket. A könyv jellegű termékeknél, 1+1 szín nyomásnál az Alföldi Nyomda Rt. költségeit figyelembe véve, a határköltség pontja darabnál helyezkedik el. A digitális nyomtatási technológia piacképes, csak nem ismert. A piaci elterjesztéshez egyik faktor lesz a gazdasági kényszer, a másik ezzel párhuzamosan az ismeretek átadása. A technológiában érintettek feladata felkutatni a lehetséges megrendelőket és megismertetni velük a technológia előnyeit; megértetni, hogy a kis példányszám alkalmas a piac tesztelésére, és a gyors utánnyomási lehetőség következtében felesleges a raktározás; elterjeszteni a digitális eljárásból adódó gazdasági előnyök ismeretét. Kerekesné Kecskés Katalin CERBERUS, A HŰSÉGES CERBERUS LAP- ÉS KÖNYV- KIADÓ KFT. A XEROX DOCUCOLOR 6060-NAL Gépvásárlásunkat a piaci szükség és az átgondolt beruházás eredményezte. Megrendelőink megteremtették az alapot a saját digitális nyomógép megvásárlásához. Ezenkívül a meglévő és a reklám útján hozzánk eljutó megrendelések összegzéseként 2 hónap távlatából úgy látom: megérte. Jók a tapasztalataim gyorsaság, ár (kis példányszámban), minőség (tökéletes színvisszaadás és passzer) tekintetében. Kiemelném a változó adatok nyomtatását. Egy menetben készül a belépőjegy a sorszámmal (ami akár kategória, szektor, sor, hely- pl.: koncertbelcpők), vagy egy adott eseményre mindenkinek névre szóló meghívót tudunk nyomtatni. A fenti előnyökön túl digitálisan (color), névjegykártyát, kis példányszámban (akár egy 18 MAGYAR GRAFIKA 2003/1

14 embernek száz db-ot), 300 g-os papírra 3200 forintért (.ps vagy.pdf formátumban bővített A3-as ívre felszerelve), 1 órán belül! Nem kell többé bianco névjegykártyát nyomatni a nyomdával, hogy a későbbiekben nevesítsék, nem kell több embernek egyszerre leadni a névjegyrendelését, hogy reális árat kapjunk. Előny továbbá a fekete flekk tökéletesen telített nyomása. Még szoktatni kell megrendelőinket a digitális nyomógépünk adta előnyökre. Sokan nem bíznak még a minőségben, és ragaszkodnak a hagyományos ofszettechnológiához - filmet hoznak. Már két-három éve felvetődött a gondolat, hogy digitális gépet is vásároljunk. Mivel új volt, nem volt rá fix piacunk (és persze ezeregy apró kicsi akadály és kctely), és főleg, több mint tíz éve már az ofszettechnológiával foglalkoztunk, így hosszú volt, amíg bátorságot gyűjtöttünk. Veszítettünk is ezzel a kivárással, és biztos nyertünk is. Most egyszerre nagyot léptünk a Hétmérföldes csizmánkban", és hiszem: nem vagyunk még lemaradva a piacon, bizonyos tekintetben elsők lettünk egy követendő úton. A betanulás folyamatos, nem volt időnk külön betanulási időszakra (az első oktatás 1 napos volt, pontosabban 8 óra), rögtön éles" munkákkal és megrendelésekkel kezdtünk. Ennek ellenére még mindig tanulunk, még mindig van olyan opció, amit nem tudunk, vagy csak nem merünk használni, még mindig van olyan egysége a gépnek, ami nem működik, vagy azt sem tudjuk, mire való... Megrendelőink szerencsére általában komoly grafikai, előkészítési háttérrel rendelkeznek, így néhány mondatban össze tudtuk foglalni számukra az optimális anyagleadási módokat, ők már nem is kérdeznek, nyilvános alap árkalkulációs rendszerünkkel kiszámolják az anyag várható költségeit, és csak az postafiók csilingelő hangja tudatja velünk: újabb megrendelés érkezett. Hagyományos papírjaink 90 és 300 g között állandóan vannak raktáron, de 12 órán belül bármikor behozunk bármilyen papírt, amit gépünkkel ki lehet nyomni. A papírskálát még kiegészítik: bevonatos papírok, fóliák, öntapadós papírok és műanyagalapú öntapadósok (bár ez szegényesebb kínálat, mint az ofszetnél), színes papírok, színes kartonok, 50%-os újrafeldolgozott papír, önátírós idemek (fehér és színes). Még egy fontos érv a digitális mellett: a nyomat azonnal száraz és továbbfeldolgozható! A digitális technológiát nem kell piacképesebbé tenni, már az! Mi nem a digitális nyomógépünkre építjük teljes tevékenységi körünket, hiszen hiba lenne eldobni a lassan évtizedes saját nyomdánk kapacitását egy új technológia térhódítása miatt. Üzletpolitikánk szerint a kettő jól megfér egymás mellett, egymásnak teremt piacot és ki is egészítik egymást. Jól megférnek egymás mellett. Schmidt Dániel SZINKRONBAN A FEJLŐDÉSSEL: SZINKRON PRESS KFT. A Szinkron Press Kft. közel tíz éve foglalkozik íves és rotációs ofszetnyomtatással. Az új technológiák bevezetésénél elsődleges szempont számunkra a minőség. Örömmel tapasztaltuk, hogy az elmúlt években folyamatosan fejlődő digitális technológia ma már eljutott arra a szintre, hogy elmondhatjuk, digitális nyomtatással az ofszettechnológiával megegyező minőségű, színvonalú nyomdatermék állítható elő. Cégünk a Xerox Magyarország Kft.-vei szerződést kötve - a hagyományos ofszettechnológia mellett - egy DocuColor 2060-as színes és egy DT 75-ös fekete nyomógéppel" létrehozta digitális nyomtatóbázisát. Természetesen, mint minden technológiának, ennek is megvannak az előnyei és hátrányai. Ez esetben egyértelmű előnyként kezelhetjük az alacsony induló költségeket (a termék gyártásában), a kevesebb technikai lépcső miatt fellépő gyorsaságot és rugalmasságot. Korlátokat jelent még a technológiai kiforratlanságból eredő bizonytalanság - itt elsősorban a file-ok előkészítésére gondolok. Természetes korlátot jelent a nyomható felület mérete, ami a kötészeti feldolgozás során jelenthet többletráfordítást. A mi feladatunk éppen abban rejlik, hogy az árajánlatkérés pillanatában felmérjük a rendelkezésünkre álló technológiák előnyeit, hátrányait a kért termékre vetítve, és ezek elemzése alapján döntsük el, hogy az adott kiadványt MAGYAR GRAFIKA 2003/1 19

15 milyen technológiára tervezzük. így van lehetőségünk arra, hogy a megrendelő mindig az adott termékre optimalizált árat kapja tőlünk. Megrendelőink érdeklődéssel fordultak az új lehetőség felé. Folyamatosan figyelik a technológia nyújtotta lehetőségeket, ezeket igyekeznek alkalmazni, kihasználni. A Szinkron Press Kft. továbbra is nyomda", nyomdai szolgáltató cég. A digitális technológiát a technikai sor kibővítéseként és az optimális gyártási sor egyik lehetőségeként kezeljük, ha a digitális technológiának megfelelő termékre nagyobb a kereslet, akkor akár havi ezer nyomat/hó mennyiségre is terhelhetjük a digitális gépeinket. Megrendelőink igen hamar, már a második, harmadik anyagleadáskor tökéletesen előkészített munkákat adtak le. A Szinkron Press Kft. ezt a technológiát nyomdaipari termékek (szóróanyagok, reklámújságok, füzetek, könyvek) előállítására kívánja alkalmazni. Ez elkerülhetetlenné teszi azt az igényünket, hogy a papírfajták és a grammsúlytartományok tekintetében az ilyen jellegű termékek által megkívánt sokrétűséget biztosítani tudjuk. Ez magával vonja, hogy túl kell lépni a szabvány A3-A4 papírméreteken, valamint a lehető legszélesebb gramm súly tartományban kell mozognia az általunk felhasznált (megrendelő számára biztosított) papíroknak. Gépünkkel g közötti tartományban, bővített A3-as méretig tudunk jelenleg mozogni, amivel ki tudjuk elégíteni a nyomdaipari termékek által támasztott igények jelentős részét. Véleményem szerint a jelenlegi megrendelői kör még messze nem fedi le a teljes hazai piacot. Ezen a piacon egy új vetélytárs megjelenése még nem a torta" újrafelosztását jelenti. A magyar piacon még jelentős látens" igényt érzek, és feladatunk elsősorban ennek a piaci szegmensnek a megtalálása. Számtalan hagyományos" megrendelővel történő beszélgetés során hallottam az ofszettől elmaradó minőség", drága technológia", csak példányhoz alkalmas" megítéléseket. A jelenlegi digitális nyomdáknak bizony már ezekkel az előítéletekkel is meg kell küzdeniük. Szabó Imre ügyvezető 5TUDIOBOL NYOMDA: DTP STUDIO Cégünk elsősorban nyomdai előkészítéssel foglalkozó grafikai stúdió, azonban ügyfeleink egyre gyakrabban kérték, hogy a kész munkát, és ne csak az elkészített-levilágított anyagot adjuk át. E munkák között növekvő számban jelentek meg a kis példányszámú termékek, sőt a közepes számú, de perszonalizálást igénylők is. Ennek megfelelni csak digitális rendszerrel lehet - nyilatkozta Veres István nyomdavezető. Bár két éven át használtunk egy kisebb teljesítményű színes nyomtatót, a jelenlegi rendszer még csak néhány hete üzemel. Lekopogom: várakozásainkat felülmúló eredménynyel. Ügyfeleink elégedettek, átfutási időnk javult. A digitális nyomtatás előnye a gyorsaság, a saját kivitelezés kockázatmentessége az alvállalkozói kivitelezéssel szemben (határidő-, minőségprobléma esetén azonnali konzultáció az ügyféllel), gazdaságosság, referencia. Korlátok: méret, önköltség, papírkezelés, kötészeti utómunkálatok. Ügyfeleink egyelőre a gyors, kis példányszámú munkákon kívül csak a perszonalizálás területén használják ki a technológia által kínált lehetőségeket. Előéletünknek is köszönhetően műszakilag és megrendelés állományunkat tekintve sem nulláról indultunk, 2 héten belül száz százalékosan futott mindkét rendszer (színes és fekete-fehér). Jelenleg legnagyobb megrendelőnk (ami az anyagleadást illeti) saját grafikai stúdiónk, így kisebb zökkenőkkel átvészeltük az átállást. Megrendelőinknek műszaki segítségnyújtást, írásos tájékoztatást adunk. Ez természetesen többletmunka, de ne felejtsük el, hogy szakmai hozzáértésünket, felkészültségünket, előrelátásunkat (nem okoskodva) demonstrálni nagyon jó befektetés! A digitális technológiát érintő legszigorúbb korlátozás a nyomtatásra alkalmas anyagok terén van, teljesen kötve vagyunk a gyártó által ajánlott, nagyon drága papírhoz, aminek a beszerzése is sokszor körülményes. Az, hogy ofszet- vagy digitális technikával kivitelezzük a munkát, attól függ, hogy mennyire kell kitöltenem a kapacitást, és kell lemennem az árral. Szervizszerződésünk értelmében meghatározott havi nyomatköltséget kell fizetnem, a kvóta kihasználásához akár 20 MAGYAR GRAFIKA 2003/1

16 2000, A4 4+0 példányig is árversenykepes lehetek az ofszettel. A digitális nyomtatás fekete-fehér nyomtatásnál már csak méretbeli hátránnyal küzd, termelékenysége felveszi a versenyt az ofszettel (két műszakban kinyomok 300 db, 180 oldalas, A4-es könyvet, amire az ofszet egy géppel képtelen). A színes digitális nyomtatást minőségét tekintve teljesen piacképesnek tartom, természetesen nem a legmagasabb minőségi kategóriában. A színes esetén elsősorban az alapanyagok árának kell markánsan csökkenni, a megrendelők megdolgozása" a mi feladatunk. Veres István grafika^dtpstiidiu.bu SZOLGÁLTATÁS DIGITÁLISAN IS: PRIME RATE KFT. A Prime Rate Kft. Xerox DocuTech egyszínes gépekkel dolgozik. Tomcsányi Pétert, a cég tulajdonos ügyvezetőjét kérdeztük eddigi tapasztalatairól. Az alacsony példányszámú termékekre folyamatosan nőtt az igény, amelyre nem találtunk megfelelő partnert ár/minőség, szolgáltatás tekintetében. Lassan, de tendenciájában nő a digitális nyomtatás elfogadottsága és részaránya. Viszonylag kevés nyomda rendelkezik jó minőségű, jelentős kapacitású digitális nyomógépekkel és az ebben szerzett tapasztalattal és szaktudással, így jó eséllyel pályázunk nagyobb volumenű digitális munkákra, amelyet ofszetnyomtatással keverve - az országban talán egyedülállóan - állítunk elő. Az anyaghasználatban és szervizben az ofszetnyomtatással ellentétben sokkal több probléma jelentkezik. A megrendelők jelenleg még csak korlátozott mértékben használják ki a digitális technológia adta lehetőségeket, de a mi partnereink esetében nagy figyelmet fordítunk ennek megismertetésére. Mennyi ideig tartott és milyen ráfordításokkal járt az átállás, betanulás, teljesítményfelfuttatás? A digitális technológiára történő átállás, betanulás mintegy három-hat hónapot vett igénybe, jelenleg még nem használjuk ki teljes mértékben kapacitásainkat. A megrendelők meglepően gyorsan hozzá szoktak a digitális technológiának megfelelő anyagok leadásához. A profi stúdiók azonnal (egy konzultáció), a kevésbé jártasak egy hónap elteltével váltottak, amihez személyes találkozókon képzést szerveztünk, írásos tájékoztatókat osztottunk szét, teleionos segítséget nyújtottunk, igény esetén. Számunkra a legnagyobb előnye ennek a technológiának, hogy segítséget nyújt az ügyfelek speciális igényeinek (pl. POD) kielégítésében. A digitális technológia alkalmazásával járó kötöttség, hogy megfelelően előkészített digitális állományok szükségesek és speciális digitális nyomtatásra készített papír alkalmazható. A Prime Rate Kft. termékstruktúrájában egyszínes nyomtatás (fekete) esetén, példánynál, színes esetén példánynál lelhető fel a digitális/analóg technika határköltségpontja. Változó adatállomány-kezelésnél természetesen magasabb is lehet. Bízva szolgáltatásaink jő minőségében, versenyképes árainkban, a hosszú távú versenyképességünket pozitívan értékelem. A digitális technológiát alkalmazóknak és alkalmazni szándékozóknak közös erőfeszítéseket kellene tenni a digitális nyomtatás, előnyeinek ismertetésére. Tomcsányi Péter MAGYAR GRAFIKA 2003/1 21

17 Digitális fényképezés más célra Összeállította: Tóth Valéria A digitális fényképezőgépek az új nyomóforma-készítési és nyomtatási technikákkal együtt átalakítják a nyomdai tevékenységeket. Ma már lehetőség van arra, hogy a fényképezőgépben vagy a számítógépben lévő, illetve oda érkező képek film- és formakészítési műveletek nélkül kerüljenek a nyomógépbe. Az egyre többre képes fényképezőgépek alkalmazási lehetőségei közül azonban könnyen feledésbe merül, hogy segítségükkel dokumentálni lehet egy-egy nyomtatási problémát vagy anyagokkal kapcsolatos rendellenességet. A képek számítógépben tárolhatók, a feldolgozás további lépéseivel, a hibahelyek célirányos kiemelésével pedig jól láthatóvá válnak a rendellenességek. A japán fotóipari szövetség véleménye szerint 2004-ben a digitális fényképezőgépek száma eléri az analóg készülékek számát, 2009-re pedig kb. 85% lesz a részesedésük. A piaci elemzések szerint a felgyorsult terjedésnek a minőség javulása, valamint az árak csökkenése az oka. Az új készülékek egyre nagyobb felbontóképességgel rendelkeznek, képesek a hagyományos tükörreflexes gépek előnyeit átvenni, a nyomtatási technika pedig már jobb minőségű sokszorosítópapíron is használható eredményt biztosít. Ez utóbbi különösen akkor fontos, ha a képek minőségénél nem a fotópapír-minőség a cél, hanem a képek információtartalma. A nyomdaiparban a formakészítéstől a kötészetig gyakran fordulnak elő technológiai vagy anyagok hibáiból eredő problémák. A munkák sürgőssége miatt nincs mindig lehetőség arra, hogy például a reklamációval a gyártó cég munkatársát megvárja a nyomda, hanem megpróbálja a veszteségeket leszorítva elkészíteni a munkát. Előfordulhat az is, hogy egy-egy rendellenesség okát nem sikerül azonnal kideríteni, de a hibák dokumentálásával lehetséges, hogy egy későbbi időpontban világossá válnak az összefüggések. A nyomda által előállított termékek a megrendelőnél, illetve a felhasználónál is okozhatnak problémát: pl. felkunkorodő vagy elcsúszó címkék, ragasztás szétválása dobozok esetében, könyvek deformálódása, nyomtatott felületek kopása stb. A hibák okainak feltárásában nagy jelentősége van a digitális kamerának. Helyigényük viszonylag kicsi, kézben tartva is felvételek készíthetők gyengébben megvilágított helyeken is, a gyújtótávolság (zoom) változtatásával pedig olyan helyekről is készíthető felvétel, amelyről a hagyományos gépekkel csak nehezen lehetett volna. Az elkészült képet azonnal ellenőrizni lehet és vagy törölhető, vagy meghagyható. 1. ábra. Nagylátószögű objektívvel, makmállásban készült felvétel (Huber Festékgyár mintanyomata) 2. ábra. Előző kép teleobjektívállással 3. ábra. Huber tesztnyomat előtétlencsével, nagylátós/.ögű objektívállással MAGYAR GRAFIKA 2003/1 23

18 4. ábra. Az előbbi felvétel előtétlencsével, teleobjektiv-állásban A fényképezőgépet gyártók között megtalálhatók a nagy hagyományokkal rendelkező, ismert nevű cégek, de feltűntek csaknem ismeretlenek, illetve elsősorban nem ezzel a területtel foglalkozók is. Az elmúlt év elején végzett felmérés szerint (Deutscher Drucker Nr ) a legtöbb helyen a Canon (27%) és az Olympus (24%) készülékeket alkalmazták, a Nikon részesedése 11%, a Fujié és a Sonyé 8%, a Kodaké 6%, a Minoltáé és a Casioé 5% volt. Az egyéb készülékek aránya pedig 7%. Ugyanebben a felmérésben a fényképezőgépet vásárolni szándékozók 89%-a digitális gép megvásárlását tervezi. Ezen felmérés adatai jelenleg minden bizonnyal még tovább tolódnának a digitális technika felé. A továbbiakban az Olympus C-3030ZOOM digitális gép jellemzői alapján kerül bemutatásra az új fényképezési technika. Hangsúlyozni kell azonban, hogy jelenleg már igen sokféle típus kapható, a kiválasztásukkor azonban tisztában kell lenni az elvárásokkal, valamint a gép legfontosabb jellemzőivel. Az említett fényképezőgéppel elsősorban nyomatokról, papírokról, gépekről és azok egyes elemeiről készültek felvételek problémákat okozó esetekben. PIXEL 5. ábra. STCPA festékgyár tesztnyomatáról digitális zoommal, nagylátószögű objektíviítlással készült felvétel 6. ábra. Az előbbi felvétel digitális zoommal, teleobjektiv-állásban, számítógépes kivágással A pixel vagy képpont a letapogatott képeredeti vagy a monitor egy pontja, amelyen belül minden elemi felület fénytani tulajdonságát azonosnak vesszük, vagyis a pixel által határolt felület egy átlagértéket képvisel, ha valamilyen tulajdonságát fénytani adatokkal adjuk meg (Nyomdaipari enciklopédia, 2001). A digitális fényképezőgépek egyik legfontosabb jellemzője a CCD pixelszáma, mely a képek felbontását jellemzi. Értéke általában az 1 megapixeltől az 5 megapixelig különböző lehet. Az említett gép 3,3 megapixeles, azaz a középkategóriába tartozik. A tapasztalatok szerint, különleges közelfelvételek vagy gyengébb fényviszonyok esetén is ideálisnak tekinthető ez az érték. Az 5-nél nagyobb megapixel felbontás elsősorban a képek nyomdai feldolgozásához előnyös. Minél nagyobb a pixelérték, annál drágább a gép, de figyelembe kell venni azt is, hogy minél nagyobb pixelértékkcl dolgozunk, a felvétel annál jobban igénybe veszi a fényképezőgép, illetve a számítógép memóriáját is. A fényképezőgép memóriakártyája választás szerint 2-64 MB kapacitású lehet. A felvételek száma egyrészt ettől az értéktől, másrészt a választható rögzítési módtól függ. Olympus C-3Ü30ZOOM fényképezőgép esetén a rögzítés történhet TIFF üzemmódban tömörítés nélkül, SHQ üzemmódban kis tömörítéssel, továbbá HQ standard állapotú normál tömörítéssel. Minél kisebb a tömörítés, annál jobb a képminőség nagyításkor, de annál kevesebb felvétel fér a fényképezőgép memóriakártyájára. Például 2048x1536 pixelszámot alapul véve TIFF rögzítési módban 16 MB kapacitású kártyán csak egy db felvétel 24 MAGYAR GRAFIKA 2003/1

19 fér el, ugyanilyen kapacitású kártyán SHQ rögzítésben 6, HQ rögzítésben pedig húsz kép tárolható. Tapasztalataink szerint, a nyomda különböző területein készült fényképezéshez a legtöbb helyen jól alkalmazható a HQ rögzítés. Az így készült képek számítógépes úton jó minőségben nagyíthatók. ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK A DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉPEN Az említett Olympus C-3030ZOOM fényképezőgépen az alábbi beállításokat lehet végrehajtani: - vaku és annak teljesítménye, - külső vaku használata, - közelfényképezés (makrofotó), - fehéregyensúly megvilágítás fénye szerint (automata, napfény, felhős, izzólámpa, fénycső), - ISO fényérzékenység (automata, 100, 200, 400 ASA), - felbontás (Tiff, SHQ, Ha SOJ, SQ2), - automata expozíció, - időautomata expozíciós mód rekesz-előválasztással, - rekeszautomata expozíciós mód idő-előválasztással, - manuális expozíciós mód, - manuális élességállítás, - sorozatfelvételi üzemmód, - automata expozíciósorozat, - önkioldó/távkioldó, - digitális zoom, - képhatások, - panorámafelvétel, - hangfelvétel, - mozgóképek készítése. A felsoroltakból arra lehet következtetni, hogy egy-egy kép előkészítése igen sok időt vesz igénybe. Azonban, ha megismerjük az egyes lehetőségek hatását, akkor ki fog derülni, néhány beállítás elegendő a képek rögzítéséhez, és csak különleges igények esetén szükséges az alapbeállításon változtatni. 7. ábra. Vonalkódot tartalmazó nyomatrészlet nagylátószögű objektívbcállítássai. A felvételt a számítógépbe töltve tovább nagyítottuk, és jól láthatóvá vált a festék elmosódása a vonalak között (lásd a 8. ábrát) 8. ábra. Az előbbi kép részlete számítógépben végrehajtott nagyítás és képkivágás után 9. ábra. Papírrészecskék lerakódása a gumikendőn OBJEKTÍV Bármely fényképezőgép egyik legfontosabb jellemzője az objektív. Az Olympus C-3030ZOOM digitális gép objektívje háromszoros autofókuszos zoom objektív f/2,8 fényerővel. Különleges felépítésének köszönhetően makrobeállítással húsz centimétere lévő téma is élesen fényképezhető (1., 2. ábra). A gép tartozékai közül kitűnően használható a felcsavarható makro konverziós lencse, mely 55x41 mm nagyságú téma fényképezését teszi lehetővé. Alkalmazásakor további variá- 10. ábra. A papírívek szélein lévő, celluxszalaggal leszedett papírpor, mely nyomtatás során fokozatosan felhalmozódott és lerakódott a gumihengeren, rontva a nyomat minőségét MAGYAR GRAFIKA 2003/1 25

20 11. áhra. Festékpigmentek felhalmozódása a festékezőhengeren. A felső részen látható csík ujjal elhúzva keletkezett 12. ábra. A papír felületén lévő, a papírgyártás során keletkezett anyagfeldúsulás. A rendellenesség nem csak egy-egy ív selejtjét okozhatja, hanem nagyobb vastagság esetén tönkreteheti a gumíkendő(ke)t is 13. ábra. Belívek kitörése a könyvtestből 14. ábra. Nyitott könyvtesten ragasztóbefolyás miatt keletkezett foltok a nyomaton, a füzőtű által átszúrt területeken ciókat jelent a teleobjektív, valamint a nagylátószögű állítás (3. ábra). A gyújtótávolság változtatásához további lencsék állnak rendelkezésre: nagylátószögű konverziós lencse (0,8x-es gyújtótávolság-csökkentés) és a telekonverter objektív (1,45 x-ös gyújtótávolság-növelés). (4. ábra) DIGITÁLIS ZOOM A 3x-os optikai zoom beállításon kívül a digitális zoommal összesen kb. 7,5x-es nagyítás érhető el. Azonban figyelembe kell venni, hogy az így készült képek a számítógépben csak kisebb mértékben nagyíthatók tovább, és ez a képkivágásoknál kedvezőtlen lehet. A tapasztalatok szerint, makrobeállítással és előtétlencsével egy-két milliméteres részleteket is jól lehet fényképezni (5., 6. ábra). A felvételek szélén vonalzó beosztása látható, hogy a nagyítás mértéke pontosan meghatározható legyen. HASZNALAT A GYAKORLATBAN A továbbiakban néhány felvétel látható a feldolgozás során előfordult esetről (7., 8. ábra). Nyomtatás során többször okozhat problémát a papír felületéről kiváló rostok vagy a felületkezeléshez használt anyagok kiválása és a gumikendőn bekövetkező felhalmozódása. A digitális fényképezőgéppel felvételeket lehet készíteni a nyomóműről, és ezt a számítógépen feldolgozva kép formájában később is be lehet mutatni (9., 10., 11., 12. ábra). A következő felvételek olyan könyvtestről készültek, amelyek reklamációra okot adó rendellenességeket tartalmaztak. Az egyik esetben az ívek nyitás után kitörtek a gerincből (73. ábra). A másik esetben a gázsi felragasztása során a ragasztóbefolyás miatt kisebb-nagyobb elszíneződések keletkeztek a gerincig kifutó nyomaton, melyek nyitás után feltűnően láthatókká váltak (14. ábra). A bemutatott néhány példa az alkalmazási területek csupán szűk területét szemléltette. Az elkészült képek azonosítószámot kapnak, gombnyomással visszakereshetők a készítés körülményeivel és időpontjával együtt. A számítógépben a legmegfelelőbb fájlcsoportok alakíthatók ki, tovább könnyítve ezzel a későbbi munkát. 26 MAGYAR GRAFIKA 2003/1

Kedves Olvasónk! Faludi Viktória MAGYAR GRAFIKA 2003/6

Kedves Olvasónk! Faludi Viktória MAGYAR GRAFIKA 2003/6 Kedves Olvasónk! Visszatekintve az eltelt esztendőre, a Magyar Grafika nagy lépést tett a korszerű technika alkalmazása felé. Az elmúlt időszakban teljes mértékben áttértünk a digitális adatátvitelre,

Részletesebben

A jövő könyvei és a könyvkiadás jövője

A jövő könyvei és a könyvkiadás jövője A jövő könyvei és a könyvkiadás jövője A LEÍRT GONDOLAT MEGJELENÉSI FORMÁI A DIGITÁLIS VILÁGBAN Eiler Emil A médiaipar felgyorsított elektronizációja és az internet térhódítása következtében a hagyományos,

Részletesebben

I G 2 011. Á P R I L I S L V / 2. Magyar Grafika 2 011. Á P R I L I S LV. É V F O LYA M 2. S Z Á M

I G 2 011. Á P R I L I S L V / 2. Magyar Grafika 2 011. Á P R I L I S LV. É V F O LYA M 2. S Z Á M I G D 2 011. Á P R I L I S L V / 2. I T L Á I Magyar Grafika 2 011. Á P R I L I S LV. É V F O LYA M 2. S Z Á M S Á Á O R Y K N K S 2 011. Á P R IL IS LV/2. A Pa pír- és Nyom da ipa ri Mű sza ki Egye sü

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5 I. AZ EURÓPAI UNIÓ NYOMDAIPARÁNAK HELYZETE ÉS HELYE AZ EURÓPAI NYOMDAIPARON BELÜL...6 II. I.1. AZ EURÓPAI UNIÓ FELDOLGOZÓIPARÁNAK HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE...6

Részletesebben

Kedves Olvasónk! Eseménydús évre tekinthetünk. 2002-es esztendőben is. Lapunkban a megszokott

Kedves Olvasónk! Eseménydús évre tekinthetünk. 2002-es esztendőben is. Lapunkban a megszokott Kedves Olvasónk! Eseménydús évre tekinthetünk vissza a 2002-es esztendőben is. Lapunkban a megszokott műszaki témák mellett foglalkoznunk kell iparágunkat érintő sorsdöntő" kérdésekkel is. A közelgő uniós

Részletesebben

NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓ A NYOMDAIPARRÓL

NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓ A NYOMDAIPARRÓL NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓ A NYOMDAIPARRÓL XVI. évfolyam, 252. szám 2011. június 30. www.oce.hu Lapozzon a 7. oldalra! TARTALOM A csomagolást nem lehet virtuálisan Teszár Jenô.......................4 6. A digitális

Részletesebben

Kedves Olvasónk! Nagy valószínűséggel hazánkban is lezajlik az a folyamat, ami hozzávetőleg fél évtizede

Kedves Olvasónk! Nagy valószínűséggel hazánkban is lezajlik az a folyamat, ami hozzávetőleg fél évtizede Kedves Olvasónk! Immár negyvenhatodik évfolyamút írja a szakma legrégebbi és egyben legismertebb lapja: a Magyar Grafika. Lengyel Lajos a kezdetektől 1978-ig, majd dr. Gara Miklós J978-1999-ig szerkesztette.

Részletesebben

PUBLISHING PRINT. jelentkezzen mindenki, aki jobban jár az :Azura TS használatával! L E T FOUNDED L É

PUBLISHING PRINT. jelentkezzen mindenki, aki jobban jár az :Azura TS használatával! L E T FOUNDED L É 138/2013 24. ÉVF. ÁRA: 500 Ft, DIÁKOK: 200 Ft ISSN 1215-1777 T E L PRINT PUBLISHING T FOUNDED M E L L É K L E 1990 C M Y CM MY CY CMY K & Hungary g in h il s b u P Kezeket a magasba, & t n i r P jelentkezzen

Részletesebben

KOPINT-Datorg Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14

KOPINT-Datorg Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14 KOPINT-Datorg Rt. Az egészségügy egységes adatgazdálkodásának helyzete, távgyógyászat Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14 Készült a Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓ A NYOMDAIPARRÓL. XVI. évfolyam, 253. szám 2011. szeptember 9.

NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓ A NYOMDAIPARRÓL. XVI. évfolyam, 253. szám 2011. szeptember 9. NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓ A NYOMDAIPARRÓL XVI. évfolyam, 253. szám 2011. szeptember 9. TARTALOM Beszélgetés Erdély Zsolttal, a Budapest Papír ügyvezetôjével.......4 7. Nem került volna ide a Komori, ha csak

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció SZAK Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció SZAK Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció SZAK Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány MARKETING STRATÉGIA A TREVENQUE INFORMATIKAI CÉG MAGYARORSZÁGI PIACRA LÉPÉSÉHEZ

Részletesebben

SZAKDOLOGOZAT. Készítette: Milei Dániel

SZAKDOLOGOZAT. Készítette: Milei Dániel SZAKDOLOGOZAT Készítette: Milei Dániel 2012 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás szak 2006/2007 tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány Az e-commerce, mint

Részletesebben

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda XX. évfolyam, 299. szám, 2015. április 8. A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda AZ ÖRDÖG ÜGYVÉDJE Pár héttel

Részletesebben

Prepress 2011 és azon túl

Prepress 2011 és azon túl Prepress 2011 és azon túl AZ ÉLETKÉPES NYOMDÁK ALKALMAZKODNAK Vincze István Mit várhatnak a nyomdák előkészítő részlegei az elkövetkezendő években? Az utóbbi két évben a porig sújtott iparág nem ártana,

Részletesebben

Az SAP vállalatirányítási rendszer

Az SAP vállalatirányítási rendszer Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az SAP vállalatirányítási rendszer Az SAP EBP elektronikus beszerzést támogató rendszer bemutatása az E.ON Hungária Zrt. példáján keresztül Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 3 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 3 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kiadó és hirdetés: PROSYSTEM PRINT Kft. 1152 Budapest, Cserba Elemér u. 42. Tel.: 305-4001 Fax: 306-4483. Honlap: www.prosystem.

Kedves Olvasó! Kiadó és hirdetés: PROSYSTEM PRINT Kft. 1152 Budapest, Cserba Elemér u. 42. Tel.: 305-4001 Fax: 306-4483. Honlap: www.prosystem. TARTALOM RENDEZVÉNYEK Szakmai látogatás a KBA-nál BEMUTATKOZIK 140 éves az Offset Nyomda Zrt. Bemutatkozik a Signál Print Kft. Az utóbbi évek fejlesztései az Aduprintnél Stabil lábakon álló Szekszárdi

Részletesebben

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

A nyomtatott termék a maradandóság része. Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda XVII. évfolyam, 262. szám, 2012. április 1. A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda Hozzájárulás köszönet KATASZTRÓFA(VÉDELMI)

Részletesebben

Tartalom Stratégia Kitekintô Portfolio.hu Kitekintô Ipari melléklet Kitekintô Esettanulmány Kitekintô Technológia Esettanulmány Kitekintô

Tartalom Stratégia Kitekintô Portfolio.hu Kitekintô Ipari melléklet Kitekintô Esettanulmány Kitekintô Technológia Esettanulmány Kitekintô Tartalom Stratégia Magyar álomépítôk 4 Jövô a múlt fényében 5 Kitekintô Román-magyar IT-fórum 7 Portfolio.hu Egy nagy falat tízmilliárdokért 8 Kitekintô Szolgáltatásokkal vívott harc 9 Ipari melléklet

Részletesebben

540 éves a magyar könyvnyomtatás

540 éves a magyar könyvnyomtatás XVIII. évfolyam, 278. szám, 2013. június 14. A nyomtatott termék a maradandóság része Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda 540 éves a magyar könyvnyomtatás

Részletesebben

SZINERGIA 2011/1 BIZTONSÁGOS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ HARMONIKUS MŰSORSZÓRÁS VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ A JÖVŐ ÚTJÁN: BOOKSCANNER HARLEY- DAVIDSON FESZTIVÁL

SZINERGIA 2011/1 BIZTONSÁGOS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ HARMONIKUS MŰSORSZÓRÁS VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ A JÖVŐ ÚTJÁN: BOOKSCANNER HARLEY- DAVIDSON FESZTIVÁL 2011/1 SZINERGIA BIZTONSÁGOS ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ VÁLLALATI KOMMUNIKÁCIÓ HARMONIKUS MŰSORSZÓRÁS A JÖVŐ ÚTJÁN: BOOKSCANNER A HÓDÍTÓ GOLF HARLEY- DAVIDSON FESZTIVÁL TARTALOM HÍREK KONFERENCIÁKTÓL A PARTNERI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA

FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA 2000. NYÁR ehungary konferencia a Margitszigeten FELÜLNÉZET:MÁRTON ATTILA SYNERGON NAPOK 2000 OLIMPIA ÉS INFORMATIKA SAP hirdetés Tartalom: Stratégia 4 Regionális know-how Felülnézet Informatika és Országgyűlés

Részletesebben

A versenyképesség egy hatásos eszköze, az Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszer Nagy Imre

A versenyképesség egy hatásos eszköze, az Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszer Nagy Imre TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Az ISO 9001 és 9004 szabványok várható változásai Sipos Gáborné Klaszterek auditálásának sajátosságai autóipari példán keresztül Berényi László

Részletesebben

www.magasyn.hu GONDOLATOK A LIBERALIZÁCIÓRÓL HATÉKONY ESZKÖZÖK Stabil alapokról

www.magasyn.hu GONDOLATOK A LIBERALIZÁCIÓRÓL HATÉKONY ESZKÖZÖK Stabil alapokról www.magasyn.hu 2001. TÉL GONDOLATOK A LIBERALIZÁCIÓRÓL HATÉKONY ESZKÖZÖK Stabil alapokról Tartalom: Stratégia 4 Stabil alapokról Felülnézet 5 Gondolatok a liberalizációról Trend 6 A gazdaság hatása az

Részletesebben

I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés

I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. Bevezetés...2 II. Az állásközvetítõ piac résztvevõi, és az általuk alkalmazott módszerek...4 II.1. Állásközvetítõ szervezetek...4 II.2. A tanácsadó cégek alkalmazásának

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A CMS RENDSZEREK MAGYARORSZÁGI JÖVŐJE,

A CMS RENDSZEREK MAGYARORSZÁGI JÖVŐJE, BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

A nyomdaipar és az elektronikus kereskedelem

A nyomdaipar és az elektronikus kereskedelem A nyomdaipar és az elektronikus kereskedelem Eiler Emil Karácsony előtti hangulatban mélázol a székben a képernyő előtt. Eszedbe jut, kinek mit is lehetne venni ajándékba. Rákattintasz a www.netpiac.hu

Részletesebben