Kedves Olvasó! MAGYAR GRAFIKA 2003/1 FALUDI VIKTÓRIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Olvasó! MAGYAR GRAFIKA 2003/1 FALUDI VIKTÓRIA"

Átírás

1 Kedves Olvasó! Az előrejelzések szerint a 2003-as esztendő sem lesz könnyű. Egyesek szerint a recesszió most érte el mélypontját, mások az EUcsatlakozás idejére prognosztizálják azt. A nehéz időkben sokszor jelentett megoldást: előremenekülni. Ennek egyik formája leheta korszerű technika alkalmazása. Ebben a számban sok szó esik a digitális technikáról, az ahhoz kapcsolódó tapasztalatokról, ugyanakkor szakmatörténeti csemegék és alapinformációk is várják az olvasót. A digitalizáció és a modern technika a nyomdaiparban is nagy jelentőséggel bír, de nem szabad megfeledkezni a szakma értékeiről. A korszerű eszközök birtokában csak a megfelelő nyomdai ismeretekkel rendelkező kollégák keze alól kerül ki a régi mesterek míves munkáihozfogható nyomdatermék. Acél, a feladat mindig ugyanaz, csak a díszlet más. A számítástechnika segítségével hatalmasra bővült a kivitelezés eszköztára, s ezzel egy időben a hibákat rejtő veszélyforrások száma is megsokszorozódott. A nyomdákban tevékenykedő korrektorok száma drámaian lecsökkent, aminek eredménye jól látható a késztermékeken. A kézirat-előkészítés az írógépekkel együtt kiment a divatból, s a nyomda ördöge egyszerűen átköltözött a kiadókba, szerkesztőségekbe. Talán olvasóink között is akad, akinek hasznos, új információt hoz, s többek számára régi szép időket idéz például a korrektúrajelekkel szemléltetett öszszeállítás. Első alkalommal jöttek össze a Magyar Grafika védnökei múlt év decemberében abból a célból, hogy a szakmával, iparágunk pillanatnyi helyzetével és a folyóiratunkkal kapcsolatos észrevételeiket megtegyék, a Magyar Grafikát támogatásukkal erősítsék. Ismét közelebb került újságunk és a Nyomdaipari Szakosztály a jövő mérnökeihez. Felelevenítjük a régi hagyományt, a BMF végzős nyomdász hallgatóinak is lehetőséget adunk a bemutatkozásra, s a legérdekesebb szakdolgozatok tömör ismertetője minden olvasónkhoz eljut. Mostani számunk bővelkedik ilyen csemegékben. FALUDI VIKTÓRIA MAGYAR GRAFIKA 2003/1

2 ÚTBAN EGY DIGITÁLIS TÁRSADALOM ES IPAR FELÉ... Digitális grafikai eljárások: a múlt, jelen és a jövő, itthon és külföldön 1. rész: A digitalizáció társudalmi hatásai. Következmény: nyomdal szerepváltozás a digitális társadalomban. A múlt. Hol tartunk ma: nemzetközi helyzetkép és piaci trendek. Digitális nyomtatás: a bevezetés alapfeltételei. Szakirodalmi állásfoglalások: kinek, miért, mikor, hogyan érdemes bevezetnie és mikor nem célszerű. Eljárás-gazdaságossági és termékár-számítások. 2. rész: Digitális technológiák: a termelőeszközök mai választéka. A jövő forgatókönyvei. A nyomtatott és az elektronikus média integrációja. Elektronikus nyomdavállalatok és a komputer-integrált, hálózatos nyomdaipar. Globális állományformátumok (PDF és PDF/X). Adatbiztonság. A digitális nyomdatechnika nemzetközi szabványjegyzéke. Értelmező szakszótár. Eiler Emil BEVEZETŐ A digitális nyomtatás munkafolyamatait legkönnyebben az 1. ábra segítségével lehet megérteni. Ennek során valamely - adatokat jellemző fizikai mennyiség (pl. denzitás) folyamatosan változó (analóg) értékeit alakítjuk át digitálissá, azaz diszkrét jelek számszerű sorozatává (2. ábra). Ezeket továbbfeldolgozva az így létrehozott digitális adatállományból (angolul file, kiejtve fájl), film és/vagy nyomólemez használata nélkül, a nyomtatórendszer segítségével valamely hordozófelületen nyomatot" hozunk létre. Ezt a folyamatot nevezzük digitális nyomtatásnak (3. ábra). A szakirodalmi digitális nyomógép fogalom ma még ellentmondásosnak tűnik, ezért azzal itt nem foglalkozunk. A digitális szó a latin digifasból származik, ami ujjat, de egyben számot is jelent, utalva ujjaink számkifejezési alkalmasságára. A bit, a bináris számjegy (binary digit) kifejezésből alkotott mozaikszó, a számítógépben az információ legkisebb egysége, amely két lehetséges állapot (egy/zéró, vagy igen/nem) közül az egyiket jelentheti. Cikkünk befejező részében digitális értelmező szótárban foglaljuk össze az itt előforduló további fogalmakat. Olvasóink figyelmébe ajánljuk a dr. Schulz Péter, dr. Endrédy Ildikó és Szilágyi Tamás által írt Digitális nyomdatechnikák c. könyvet, amely a szóban forgó témakör elméleti, gyakorlati és terminológiai kérdéseit közérthetően foglalja össze. EGY DIGITÁLIS TÁRSADALOM ÉS IPAR SZÜLETÉSE Már ma világosan lehet érzékelni, hogy a digitalizádó a maitól gyökeresen eltérő, olyan világot teremt, amely elképesztő új lehetőségeket 1. ábra: Digitális nyomtató rendszer vázlata MAGYAR GRAFIKA 2003/1

3 2. áhra: Analóg jel átalakítana digitálissá megfizethető és biztonságos kereskedelmi formákat alakítanak ki. Egy hálózatos társadalom (Digital Networked Sodety) kialakulása kínál. Megváltoztatja szokásainkat, életmódunkat, az egész társadalmat, a közigazgatást, az ipart, a kereskedelmet, a kultúrát és a mai ismeretanyagot. Új, eddig elképzelhetetlen eszközöket és lehetőségeket kínál. Nem (csak) arról van szó, hogy a vállalatok áttérnek a digitális technikák alkalmazására, hanem többről: a digitális világ egy olyan komplex rendszer, amelyben minden digitalizált, ami lényeges. A kialakulási folyamat fázisai a következők. Fokozódik a digitális adatbiztonság Az elektronikus aláírás (Electronic/Digital Signature, esignature), az elektronikus dokumentáció (edocumentation), a digitális eredeti, a megrendelés, visszaigazolás, jóváhagyás, elektronikus számlák és az elektronikus fizetésmód (emoney, elektronikus pénz) alkalmazásának széles körűvé válása, később pedig a korlátozott készpénzforgalmú gazdaság (Cashless Economy) megvalósítása. A kriptográfiai (kódolásos adatvédelmi) eljárások biztonságossá tétele. A kibernetikai bűnözés (Cyber Crime) megfékezése. Új típusú hálózatvédelem. A digitális környezetszennyezés, a nemkívánatos információk, vírus stb. okozta károk mérséklése. A szerzői jogvédelem biztosítása a nyitott hálózatokban. Globális kooperációs munkahálózatok biztosítása az információs iparági vállalatok részére (példa az osztrák nyomdaipari célokra szolgáló Netz für áen Druckindustrie; Network for Graphic, Printing and Publishing Industry). Új, elektronikus, digitális médiaformák kialakítása. Komputerintegrált nyomdaipar létrehozása, a jövő nyomdaipara korszerű információs rendszerének kialakítása. Kompatibilis digitális eszközök és rendszerek kizárólagos alkalmazására áttérés. A ma létező lokális, regionális, nemzetközi és világhálózatok [az Internet, Intranet, Enternet, Externet, mobiltelefónia, Mobilnet, PrintNet, TransNet, Információs Szupersztráda (Information Super Highway), a Trans European Network stb.], egységesítése révén megteremtődik annak infrastrukturális feltétele, hogy minden információcsere adatátviteli hálózatokon keresztül bonyolódhasson. Változások a munka világában és a társadalmi kapcsolatokban Minden olyan esetben, amikor a személyes jelenlét valahol nem feltétlenül szükséges, vagy a távollét kényszer (munkahely, kiállítás, múzeumok, konferenciák, könyvtárak, iskola, Továbbfejlesztik a mai elektronikus kereskedelmi formákat A ma ismert és alkalmazott megoldások (ebusiness, ecommerce, Internet Trading, Saks, SMS támogatású ecommerce, One-Step-Shop, Electronic Shopping stb) mellett/helyett mindenki számára elérhető, 3. ábra: Nyomtatóeljárások rendszere MAGYAR GRAFIKA 2003/1

4 közigazgatás, adózás és más pénzügyek, választás, közvélemény-kutatás stb.), a kapcsolat eszköze a virtuális hálózat lesz. Definiálják a jövő vállalata" (Factory ofthe Future) fogalmát és működése kritériumait. A távmunka (teleworking) széles körű alkalmazásához a feltételek megteremtődnek. A digitális korszaknak megfelelő új munkafeladatmegnevezések lepnek életbe. Új egyéni, vállalati és iparági érdekvédelmi formák és szervezetek alakulnak ki. Kidolgozzák a telekooperációs ipari, kereskedelmi technikákat. Munkahely, munkalehetőség, munkaerőnyilvántartó adatbázisok (Job Bank) jönnek létre a vállalatok és iparágak átvilágításával, feltérképezésével. Az új típusú digitális rendszerekkel (előbb-utóbb nálunk is) otthonról a munka-, pénzügyi, politikai, közigazgatási és magánkapcsolati kötelezettségek többségének eleget lehet majd tenni. Egyes, a szakmánkat közvetlenül érintő trendek markánsabbá válnak - A nyomdatermékek életciklusa tovább rövidül. - Tovább csökkennek a példányszámok, - Erősödik az igény az egyedi, eseti kívánságokat gyorsan és gazdaságosan kielégítő (On Demami, OD) technológiák alkalmazása iránt. - Fokozódik a VIP (változó információtartalmú), a feladatra szabott (costumed) és a megszemélyesített (personahzed) nyomtatványok iránti igény. - A mainál bonyolultabb, komplexebb felépítésű nyomtatványtípusok jelennek meg. - Tovább nő az igény az extra nagy méretű nyomatok előállítására. Következmény: a nyomda szerepváltozása a tudásalapú digitális társadalomban A példaképpen felsorolt igényeket a hagyományos nyomtatóeljárásokkal és eszközökkel nem, csak a digitálisakkal lehet gyorsan és gazdaságosan kielégíteni. Hangsúlyeltolódás következik be a kiadó/nyomda kapcsolatban: a ma egymással kereskedelmi viszonyban tevékenykedő cégek mellett/helyett digitális nyomtató- és gyártósorba illesztett (inline) termékkikészítő rendszerekkel is rendelkező, nyomtatást, terjesztést is végző kiadó-, illetve kiadást, terjesztést is végző komplex nyomdavállalatok jelennek meg. A nyomdaipar által alkalmazott technológiák és termelőeszközök fejlesztése már évtizedek óta elsősorban a számítástechnikusok és híradástechnikai cégek kezében van. A modern nyomdatechnika a tervezéstől a nyomtatásig, sőt egyre inkább a termék-továbbfeldolgozásig bezárólag is, ma már többnyire digitális adatokkal és eszközökkel dolgozik. lassan eltűnik a klasszikus tipográfusi munka, és az új tervezési eszközöket (CD-ROM, DTP, PDF, PDF/X stb.) ma már főként a repróstúdiók keretei között működtetik. A csekély beruházási költségű, kisebb szakmai felkészültséget igénylő, ún. nyitott rendszerek, a CCD-szkennerek, a nagy teljesítményű, viszonylag olcsó tárolókapacitások és gyors számítógépek jelentős teljesítménynövekedést és a fajlagos gyártási költségek csökkenését eredményezik. Az információtechnikai fejlesztések (Apple komputerek, lézernyomtatók, az Adobe PostScript oldalleíró nyelv - Page Description Language), az Aldus PageMaker Layout program, lehetővé tették az íróasztali kiadványszerkesztést, (a Desktop- Publishinget), és ezen keresztül azt, hogy bárki maga oldja meg a szedési, nyomtatási feladatait is. Ezek következtében egy csapásra megszűnt a nyomdaiparnak a korábbi szöveg- és képreprodukríós monopóliuma. Speciális nyomdaipari ismeretek birtoklása természetesen ilyen körülmények között is előny lehet, de már nem alapfeltétel. A mai nyomdásznak a festékre, papírra és a nyomtatási folyamatra sokkal kisebb a befolyása, mint korábban. Ma elsődleges feladata az elektronikus adatfeldolgozási elmélet és gyakorlat ismerete, a komplex rendszerek szervezése. Ez a kiadás-, illetve nyomtatás-előkészítési (prepubiishing, prepress) adatok szerkesztése, az adatáramlás, a hálózat működésének és a rendszererőforrások (System Resources) figyelemmel kísérése, valamint a logisztikai problémák megoldása formájában valósul meg. A jelszó: CIP3/CIP4 (ld. lapunk 2002/3. száma 13.oldalán). A következmény: előfordul, hogy nyomdát esetleg soha nem látott személy magasabb színvonalon tudja ellátni a feladatokat, mint egy olyan, vérbeli" nyomdász, aki egész életét nyomdában töltötte el. A korábban mechanikai erőt (nyomást) alkal- MAGYAR GRAFIKA 2003/1

5 mázó nyomdaipar (Druckindustrie, Printing Industry) kifejezést a legtöbb szakirodalomban a Grafikai Művészetek Iparága (Graphic Árts Industry), illetve a Multimédia Sokszorosító Iparág (Multimedia Reproduction Industry) fogalom kezdi kiváltani. Ez többek között, a médiahordozóval nem érintkező, nyomóformát nem használó nyomtatás" technológiák és a Cross Media Publishing térhódításának is köszönhető. (Bővebbet, A hagyományos nyomtató-szektorban jövőben várható változások trendjei, forgatókönyvei és a multimédia- integráció" - Trends and Scenarios for the Future & Changes in the tradítíonal Printing Sector. Integration ofnew Media, PIRA kiadvány) A MÚLT: A DIGITÁLIS FORRADALOM JELENTŐS ÁLLOMÁSAI 1993 szenzációs változást hozott a világ nyomdaipara számára: az ún. nyomtatás"- hoz már nem feltétlenül szükséges a nyomóforma, a nyomólemez használata és az erőkifejtés (a nyomóerő) alkalmazása. A virtuális nyomóforma használatával lehetővé vált, hogy az ún. előfeldolgozó számítógépben (Front End Computer) lévő grafikus fájlból közvetlenül a nyomólemezre, a nyomóhenger felületére vagy a nyomathordozó média felületére kerüljön a vizuális információ. (CtP - Computer to?latc/computer to Printing Machine/Computer to Print) Az új technológia megteremtette az igen alacsony, akár egy példányos vagy minden nyomaton eltérő szöveg/kép gazdaságos nyomtatáslehetőségét. Az említett időszakban három vállalat digitális nyomógépek forgalomba hozatalát jelentette be június 23-án az Agfa-Gevaert csoportban tevékenykedő Xeikon bemutatta a többszínnyomtatásra alkalmas, száraz-tónercs, digitális nyomógépét, a DCP 1-et. Kb. azonos időben az Indigó lépett elő az E-Print 1000 márkájú, digitális rendszerű termékével. Alig néhány hónappal később az angliai Birminghamben, az Ipcx '93 nemzetközi szakkiállításon, az Agfa (DCP bázisú) Chwmapress digitális nyomógépét ismerhettük meg. A digitális nyomtatás lényegében a digitális másológépekkel és lézerprinterekkel kezdődött. Továbbfejlődést jelentett, hogy a képernyőn végre az jelenhetett meg, ami majd a nyomtatásban várható (WYSIWYG = What You See is What You Get), beleértve a kész oldalakat is. A számítógépes film levilágítók (a Computer to Film eszközök, az Imagesetterek) a nyolcvanas évek végén jelentek meg, majd a gyártóik a kezdeti A4 formátumról a duplájára növeltek a végső (kimenő, output) méretet. Megjelentek a számítógépes lemezlevilágító (CtP, Computer to Piate, Platesetter) eszközök is. Ezután még több mint hat év telt el azzal, hogy a különböző CtP rendszerek széles körben elterjedhessenek az iparban. A kis példányszámú és kis formátumú nyomtatás lehetősége teljesen új termékeket és azok olyan piacát teremtette meg, ahol akkor még nem volt konkurencia. Az eufórikus előrejelzések a hagyományos nyomtatórendszerek gyors és biztos halálát jósolták, és sokmilliárdos bevételek lehetőségét vetítették előre. Ma, 2003 elején, úgy tűnik, hogy ezek egy darabig még jó kiegészítői lesznek a hagyományos nyomtatásnak. A trendfigyelők előrejelzései szerint, a digitális eljárások végül teljesen kiszorítják a régit", az általuk biztosított nyomatminőség pedig a legkényesebb ízléseket is kielégíti majd, miközben a ma még magas telepítési/üzemeltetési költségek és termékárak az elviselhetőségi szintre csökkennek. HOL TARTUNK MA? NEMZETKÖZI HELYZETKÉP ÉS PIACI TRENDEK Minden nemzetközi szakkiállítás azt sugallja, hogy a jövő a teljesen digitalizált nyomdaiparé. Nincs olyan stand, ahol ne találkoznánk a digitális technikával és eszközeivel. A digitálisan előállított termékek mennyisége évente átlagosan 20 százalékkal nő. Ma már hazánkban is van elektronikus könyvkiadó, amelytől viszonylag olcsón, szinte azonnal megkaphatjuk a kívánt művet (pl. www. bt) okfinder.hu Küszöbön a nyomtatott és az elektronikus média integrációja. A korszerű digitális nyomógépek által biztosítható nyomatminőség egyre kevésbé tér el az ofszetnyomtatásétól. A gépteljesítmény és a felbontóképesség rohamosan nő. A közvetlen leképezésű (nyomólemez nélküli) gépek gazdaságosan üzemeltethetőek. A nyomathordozó- felülettel nem érintkező nyomtatás kizáró- 8 MAGYAR GRAFIKA 2003/1

6 lag digitálisan oldható meg. Ugyanez a helyzet a hálózatos nyomtatással is. Küszöbön áll a nagy teljesítményű digitális tekercsnyomtatás széles körű elterjedése is. (Lásd példaként az MAN Roland DICOweb-]ét.) Aki mostanában kezd bele a digitális nyomtatásba, tapasztalhatja, hogy az egyszerűbb, könnyebb, mint korábban volt. A konkurenciaharc eredményeként is a gépválaszték impozáns, segíti az igényeknek megfelelő döntést. A gépek, alap- és segédanyagok ára észrevehetően csökken. A digitális nyomtatóeljárás mégis viszonylag lassan terjed. Térhódítását lassítják az ipar által használt nagy értékű, még nem kellően amortizálódott gépek, a megszokás és a biztoshoz való ragaszkodás. Hátráltató tényező ma még a digitális technika magas szintű ismereteivel rendelkező vizuális informatikusok alacsony száma a hazai nyomdaiparban. Nem elegendő a digitális nyomógéppel sorban (inline) csatlakoztatható vagy legalábbis nyomdagép közeli" (nearline) termékkikészítő berendezések száma. A hagyományosat még nem mindenütt váltotta fel a digitális szemlélet". Az 1-3. táblázat segítségével vessünk most egy pillantást a nagyvilágba, hogy másutt mi a helyzet és mi várható a továbbiakban. 1. táblázat Az Európában nyomtatott ívek nyomtatóeljárások közötti százalékos megoszlása és 2010 között Eljárás Ofszetnyomtatás Mélynyomtatás Digitális nyomtatás DTP Egyéb eljárások Ország USA Anglia Franciaország Németország Olaszország FaiTás: Pira Internatioiial Keport Commercial Printing táblázat A színes digitális nyomórendszerek jelenlegi és várható darabszáma 2006-ig bezárólag és a várható változás százalékos megoszlása az USA-ban és néhány nagyobb európai államban / 2006 (%) Forrás: Fatts and Flguies fjixpressis Verbis Edition 2U02: The Markét for Digital Printing is growing - slowly, but 3. táblázat A digitális nyomtatórendszerek száma az amerikai és néhány európai ország nyomdáiban, 2001-ben és várhatóan 2004-ben (utóbbi az összes rendszer százalékában kifejezve) Ország USA Franciaország Anglia Németország Olaszország Nyomdaüzemekben 8664 (53%) 1423 (62%) 1582 (48%) 1165 (65%) 677 (65%) Házinyomdákban 7683 (47%) 872 (38%) 1713 (52%) 628 (35%) 36 (35%) forrás: INTERQUF.ST 2002 márciusi kiadvány (Colour Production in Corporate Environment is US and liuropean Perspectives) MAGYAR GRAFIKA 2003/1

7 DIGITÁLIS NYOMTATÁS: KINEK, MIÉRT, MIKOR, MILYEN PIACI, HUMÁN ÉS MŰSZAKI FELTÉTELEK MELLETT CÉLSZERŰ VAGY MILYEN ESETBEN KOCKÁZATOS BELEKEZDENIE? A hazai és külföldi szakirodalom tanácsai kezdőknek, a sikeres és a vesztes haladóknak A digitális nyomtatás bevezetésének vannak olyan alapfeltételei, amelyek hiánya már a kezdéskor, de előbb vagy utóbb súlyos következményekkel járó sikertelenséghez vezethet! A címben feltett kérdésre adható válaszok: mindenkinek, aki a tudásalapú digitális társadalomban, a hálózatos világban és internetkorszakban talpon akar maradni. Mindenkinek, aki több lábon akar állni vagy váratlan eshetőségekre felkészült kíván lenni. Annak, akik már most vagy tervei szerint hamarosan, maga végzi a prepress tevékenységet. Aki nemcsak a nyomtatás fortélyait ismeri, hanem a terméktovábbfeldolgozási és kötészeti eljárások alkalmazására is felkészült. Azoknak, akik stabil megrendelőgárdával, pénzügyi erővel, legalább három olyan fővel rendelkeznek, akik a digitális operációs rendszerekkel, workflow-val, az elektronikus adatfeldolgozás és színkezelés, a prepress és postpress terén profik, és más dolguk nincs a cégnél! Akik nem majd az eljárás bevezetése folyamán, súlyos anyagi áron kívánják megszerezni a keserű tapasztalatokat! Az eljárást alkalmazóknak az alábbi ismeretanyagok birtokában célszerű lenniük: - A témával összefüggő szaknyelv; - Nemzetközi szabványok, know-how-k; - Az újabb és régebbi programok, operációs rendszerek. Adatátvitel (Data Transmission). Elektronikus szöveg- és képszerkesztés, grafika és layout; - Olyan adatellenőrző programok, mint a Preflight, Fligt Check (indítást megelőző és menetközi ellenőrzés); - A különféle adattípusok és fájlformátumok ismerete és használata (PostScript, PDF, PDF/X stb.j Programozás, adatkezelés és adatkonverzió; - Digitális színkezelés (Colour Management), színes digitális proofkeszítés és kalibráló rendszerkom p( >nen sek; - Digitális alátöltés és túltöltés (trapping, overspreading, és underspreading); - A valós vagy virtuális eredetik, a digitális nyomógép jellemzők és a nyomatok karakterisztikáinak jellemzői, a pontméret-változás szabályozás módszerei és eszközei; - Digitális oldaltördelés (imposítion); - Elektronikus dokumentum archiválás; - Hálózattechnika (Networking), internetes munka és vírus elleni védelem; - Termelésszervezés és menedzselés, munkaelőkészítés és logisztika; - Termelési költségelemzés és árkalkulációs technikák; - Piac- és kapcsolatépítés, továbbá marketingtechnikák, az elektronikus kereskedelem különböző formái és eszközei; - Humánerőforrás kiválasztás (tervező, ellenőrző, nyomógép- és kezelőszemélyzetkiválasztás, -kiképzés és -továbbképzés szempontjai); - A módszeres hibamegelőzés és -elhárítás alapismeretei; - Papírvonatkozású alapismeretek (kondicionálás, szálirány, minőségi kritériumok stb.) és nyomdatermék-ismeret. A műszaki infrastruktúra megteremtésének feladatai Nagy teljesítményű, megbízható prepress rendszer, digitális proofeszközök, gyors és megbízható belső hálózatok, elektronikus adatbázis létrehozása, megfelelő telekommunikációs eszközök rendelkezésre állása, a gyors hozzáférés lehetőségének biztosítása a külső hálózatokhoz. Végül, de nem utoljára: a beszerzéshez, bevezetéshez és működtetéshez szükséges alaptőke biztosítása. Fontos, hogy a ma még drága és költséges technológia bevezetését lépésről lépésre célszerű végrehajtani, elsőként a CtF-fel kezdve, majd a CtP-vel folytatva. Előnyös más, a témában már járatos céggel karöltve megtenni az első lépéseket, már a tervezés megkezdése előtt! 10 MAGYAR GRAFIKA 2003/1

8 Hogyan és mikor nem szabad belevágni? Ha a felsorolt feltételek nagy része nem teljesült, vagy később sem teljesíthető! Eljárásgazdaságossági és termékárszámítások Az amerikai NexPress cég egy a digitális nyomtatás költségeinek elemzésére szolgáló szoftvercsomagot fejlesztett ki (NexPress Solutions LLC White Paper: What is the reál cost?). Ez a költségek felmérését és az azzal Összefüggő termékár előkalkulációját teszi lehetővé, figyelembe véve az anyag-energia-, munkaerőköltségeket, a festékfedettséget és kitöltési arányt, a termelőeszköz értékét vagy a lízingelés, a szervizelési költségeket, a cserélendő alkatrészek, a menedzsment, az adminisztráció és a rontás vagy hulladék terheit is. Segítségével akár egyetlen termékdarab gyártási költsége is kiszámítható a nyomólemez nélküli eljárások esetében is. Letöltési lehetőség az internetről a weboldal Press Center szektorának White Paper címszava alatt. (Bővebbet: a címen.) Mivel a digitális nyomtatáshoz speciális festék, tóner stb. lehet szükséges, ezért előfordulhat, hogy egy termékdarab fajlagos költsége nagyobb a hagyományos eljárással előállítotténál. A kis példányszámú többszínes munkák esetében azonban az összköltség relatíve kisebb, ráadásul a digitális nyomtatás gyorsabb. A költségviszonyokat a 4. ábra szemlélteti. Egy digitális nyomtatásra alapozott könyvkiadás gazdasági számítási példája pedig lapunk 2001/5. számának oldalán található. Hagyományos BIBLIOGRÁFIA ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM Általános, összefoglaló művek és szaklapok Advances in Printing Science and Technology. (IAR1GAI) Frank J. Romano: Digital Printing (Rochesier Institute of Technology, 97) Publishing l'raxis. Das Fachmagazin für digitalen workflow & electronic publishing. Handbook of l'rint Media (Szerk. Helmut Kipphan. Springer kiadó 2001) Printing System. The world of printers. (Océ, 2001) Digilális követet menyek. (Pira Digital Demand, kéthavonta megjelenő szakfolyóirat) Szakszótárak, értelmező szótárak és cikkek Számítógépszótár (Microsoft l'ress. Felelős szerk.: Kis Ádám.) Szak Kiadó Kft. Dictionary of Information Technology (Péter Collin Publishing, 1997) Dictionary of Printing fit Publishing (Péter Collin Publishing, 1997) Dictionary of Multimedia (Pctcr Collin Publishing, 1997) OXFORD Dictionary of Computing. (Oxford University Press 1996) What is digital about digital printing? (Exp. Verb. 2001/8) Digital Basics. (Mohawk Digital Papers kiadó, 2000) Bővebbet: honlapon. Mi a digitális? (What is digital? MAN Roland, Expres^ii verbis március) Ellárástörténeti müvek Xeikon, Indigó etc. move out of the pioneer phase (Expressis verbis 2000/7) Digital printing gets going ([ '.xpressis verbis 2000/7) Nemzetközi és hazai helyzetkép és trendek Digital Printing gets going. (Exp.Verb. 2000/7) Trends and Scenarios for the Futurc. Changes in the Traditional Printing Sector. Integration of New Media. PIRA, 2000) The markét for digital printing is growing slowly, but surely (F,xp. verbis. Facts and figures, 2002) Druck mit variablen Daten (Exp. Verb. 2001/9) Eifárásbevezetési feltételeket tárgyaló művek Digitális prepress technológiák. (Kezdőknek. PIRA, Geoffrcy Brent Digital Press Technologies) Kereskedelmi nyomtatványok digitális előállítása (Digital Commcrcial Printing. PIRA) Druck mii Variablen Datcn (MAN Roland, Expressis verbis, 2001/9) How do 1 get to digital Printing? (MAN Roland Expressis verbis 2000/8) Az elfárásgazdaságosság és termékárszámítás Irodalma A weboldal Press Center szektorának White Paper linkjéről ingyenesen letölthető szoftver, illetve ptí^nexpress.com címen történő érdeklődéssel. (Folytatjuk) 4. ábra: Hagyományos és digitális eljárások példányszámfüggő költségei. A digitális nyomtatás a kis példányszámú, színes igények gyors kielégítésére biztosít gazdaságos megoldást MAGYAR GRAFIKA 2003/1 11

9 Digitális nyomtatási trendek Németországban december 3-án Szántai Ferenc, a németországi Bioss &Kretschmer GmbH igazgatója a Xerox Magyarország meghívására előadást tartott a digitális nyomtatás németországi helyzetéről. A rendezvénynek a BMF adott otthont. Az elhangzottak egyértelműen a digitális technika alkalmazására biztatnak. Németországban 2000-ben 124 digitális színes nyomtató működött, amivel 2,3 millió euró értéket termeltek ben már 172 berendezéssel 2,9 millió eurós forgalmat produkáltak ben már 246 gép jelent meg a digitális nyomtatás piacán, s 3,8 millió euró bevétellel lehet számolni. Világszerte 1998-ban 2,3 milliárd dollár értékben készült digitális nyomat. Az előrejelzések szerint 2003-ban 9,8 milliárd dollár lesz a digitális nyomtatással elért forgalom. A felhasználók nemcsak a hagyományos technológiával készülő termékeik közül csoportosítják át a digitális nyomtatással gazdaságosabban kivitelezhető termékeket, új, a digitális technológia adottságaira épülő termékekkel bővül a paletta. Digitális nyomtatás esetében ezer példány nyomtatása hozzávetőleg fél órával több nyomtatási időt igényel, míg a film- és/vagy lemezkészítés idejét megnyerjük. A táblázat alapján a digitális technológia pillanatnyilag már az ezres példányszám erejéig kifizetődőbb. A nyomtatástechnológia változását a Német Statisztikai Hivatal az elmúlt évben az 1992 (német viszonylatokban közepes méretű) húsz főnél nagyobb cégeknél vizsgálta. A nyomtatási munkáknak 21,6%-a külföldön került kivitelezésre. A nyomdaiparban dolgozók száma 1%-kal csökkent. A nyomdaiparban 1999-ben összesen fő dolgozott a tartományban, melynek kétharmada kilenc főnél kisebb cégnél kereste kenyerét. Ugyanakkor több mint ezer embert foglalkoztat a nyolc legnagyobb vállalat. A német cégeknél az értékpapírok nyomtatása 11%-os csökkenést mutat. A naptárak gyártása 15,7%-kal csökkent. A hagyományos nyomdaipari kiadók általában tervezéssel, prospektusok, reklámok, brosúrák, étlapok, plakátok, képeslapok, merkantil nyomtatványok előállításával foglalkoznak. A színek előtérbe kerülésével újabb megoldásokat hívott életre a piac. A fekete-fehér nyomtatványok ma már nem felelnek meg a piaci elvárásoknak. A színes termékek előállítása költséges volt, mára már elérhető. Ha kitekintünk más területekre, ugyanezt tapasztalhatjuk: manapság már nincs olyan számítógépes program, internethonlap vagy tévéadás, ami fekete-fehér lenne. A színek az információk hatékony célba érését hozzávetőleg 24%-kal növelik meg. A színes munkák 47%-kát visszatérő megbízások teszik ki. A reagálási idő 34%-kal rövidebb a digitális technológia esetén, mint a hagyományos eljárást alkalmazóknál (ez nem feltétlen a 14 MAGYAR GRAFIKA 2003/1

10 technológiai előnyből, sokkal inkább a digitális technikát alkalmazók hozzáállásából, szemléletéből adódik). Öt éwcl ezelőtt a napilapgyártásban még elvétve volt egy-egy színes oldal, mára a színes illusztráció természetes. Ez növeli az olvasási szándékot, a figyelem felkeltését. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a fekete-fehér lézernyomtatók száma stagnál. Az analóg fénymásolók száma rapid csökkenést mutat, ugyanakkor a többfunkciós eszközök száma nő. A színes lézernyomtatók száma enyhén emelkedik, a színes, többfunkciós berendezések száma markánsan növekszik. A reklámügynökségek jó néhány alacsony példányszámú munkát elvesznek a nyomdáktól. Az egyik legnagyobb hamburgi reklámügynökség, a BB & G, ötszínes digitális rendszert működtet. Arra is van példa, hogy kimondottan tradicionálisan működő nyomda bővítette lehetőségeit digitális nyomdagéppel. A reklámügynökségek a nagyvárosok, Bréma, Hamburg, Göttingen központjaiba koncentrálódtak, míg a nyomdaipart mindinkább a zöldmezős beruházások jellemzik. Manapság a modern adatátvitellel nem probléma a távolság. Ma már teljesen természetes igény, hogy a számla egyben reklámhordozó is legyen. Erre egy jó lehetőség például, hogy minden cég nemcsak perszonalizált, de saját lógójával ellátott számlát kap és ad. A legtöbb nagy példányszámban készülő termék több prototípusa is kiváló minőségben modellezhető, nagyszámú minta nélkül is felmérhető, melyik széria kerül megvalósításra. Szántai úr szerint, mára már jól megközelítik a csúcsberendezések az ofszetnyomtatás minőségét, ugyanakkor a bekerülési költség egyre alacsonyabb. A technológia változik, és ha mi nyomdászok kirekesztjük életünkből a modern technikát, azon vehetjük észre magunkat, hogy nem lesznek megrendeléseink, azok a vállalkozók viszik el a munkánkat, akik korszerű eszközökkel a korszerű igényeknek megfelelő szolgáltatást nyújtanak. Minden adottsága megvan a magyar nyomdaiparnak ahhoz, hogy nyisson a digitális technológia felé. Néhány éve még sem a technológia, sem a helyzet nem volt érett arra, hogy Magyarországon is sikeresen működjön. Természetesen a megfelelő üzletpolitika kulcskérdés. Németországban az a tapasztalat a digitális nyomtatási technológiát alkalmazók körében, hogy az ügyfelek fele rendszeresen viszszatérő megrendelővé válik, elképzeléseiket, elvárásaikat, a digitális technika adta lehetőségek alkalmazásával, jobban tudják érvényesíteni a piaci versenyben. A digitális nyomtatásnál is rendkívül fontos a kalibrálás. A színhelyesség hétköznapi elvárás, nemcsak multinacionális cégek részéről. Nemcsak térben, de időben is biztosítani kell egy-egy folyamatosan visszatérő munka állandó minőségét. Aki még eddig nem lépett be a digitális nyomtatás piacára, annak sürgősen lépnie kell, az utolsó órában vagyunk. A megrendelők a számukra legkedvezőbb megoldást választják, függetlenül attól, hogy nyomdász vagy más szolgáltatja azt. XEROX DC 2060 Nyomtatás/Példány ') /a DIN A4,4/ü színes példány Munkaidő évente (7 óra/naponta) Túlöra évente ca. Foglalkoztatottság Hasznosítási fok Gyártási idö pro év (1.446 óra óra)/50% Helyfoglalás Áramfogyasztás Havonta tizletbér és fűtés pro nm Töke be fektetés Adóleírás 5 év 10: 5 év Évi üzletbér és fűtés 7x9x12 havonta Kaikul, kamat évente 10-ből 8% x 0,5 Munkadíj (1 segédmunkás! évente Közvetett költség évente összeg 11-tól 14-ig Gyártáshoz kapcsolódó all.költség évente 15-höz Gyártásiköltség évente Árusítás és kezelési költségek évente 25% 17-ből «Munkahely költség évente Munkahely költség gyártás óránként 19: 6 Papír Tonter OPC-képhenger Szerviz ívenként Példányhoz szükséges költség DIN A4,4/0-színes Gyártási idő (1000 péld.:60 perc) + 2 perc (beállítás) Példány költség 20 : 60 ]>erc x 21 Anyagköltség (1000 példány + 1% makulat.) x 20/a Összes költségek Költségek egy DIN A4, 4/0 színes, Példány 1000 db 24:1000 (példány) dl> óra ór;i % % óra nm KW/ó e < pert e ,00 3,60 25, , , , , , , , , , ,50 354,29 0,005 0,000 0,000 0,134 0,139 18,67 110,22 140,39 250,61 0,251 F. V. MAGYAR GRAFIKA 2003/1 15

11 Digitális nyomtatás HAZAI KÖRKÉP A digitális nyomtatás Magyarországon már nem utópisztikus különlegesség, hanem hétköznapi valóság. Néhány éve az alig több mint fél tucat úttörő küzdelmét kétkedve és kissé szkeptikusan fogadta a nyomdaipar. Egyszerűbb kritizálni - kezdetben jócskán volt alapja a kritikának -, mint megkeresni a helyi igényeknek leginkább megfelelő megoldásokat. Egyetlen technológia sem nevezhető kiforrottnak a hőskorban. A technika új vívmányainak hasznosításában a nyomdaipar mindig az elsők között volt. A digitalizációval egy időben csökkennek a példányszámok, ugyanakkor új szegmensekben lehet szolgáltató a nyomdaipar. Kezdetben nemcsak a technikai nehézségek jelentettek gondot. Az az áru vagy szolgáltatás, amiről a fizetőképes kereslet nem tud, olyan, mintha nem is lenne." El kellett fogadtatni, meg kellett ismertetni az ügyfelekkel, a szakmával az újat, a mást. A mai napig nem rendelkeznek olyan adatbázissal a megrendelők, ami a képes megszemélyesítést lehetővé tenné, hiába vagyunk birtokában a lehetőségnek. Számos ígéretesnek induló vállalkozás siratja ki nem használt kapacitását. Milyen a helyzet a digitális nyomtatás piacán, most, hogy a hőskoron túl vagyunk? Erre a kérdésre keressük a választ. Körképünkben a megkérdezett nyomdák között van, aki elsőként vetette meg lábát a digitális piacon, és van, aki néhány hete vette birtokba első digitális nyomógépét. A megtérülést átlagosan 2,3 évre prognosztizálják, 1,5 év a legrövidebb és 5 év a leghosszabb megtérülési terv. A megkérdezettek átlagosan 2971 A4-es színes nyomatot készítenek, s átlagosan a digitális nyomtatással termelt érték 30%-át teszi ki az összes árbevételüknek. Az ő tapasztalataik, érveik mondják el legbeszédesebben, amit feltétlen tudni érdemes és kell az új technológiával kapcsolatban. ELSŐ A DIGITÁLIS NYOMDÁK KÖZT: PXP RT. A PXP Rt. a digitális nyomtatási piac talán legrégebbi szereplője ben, a nyomda alapításakor eleve kizárólag a digitális nyomdai technológiára jött létre, és ma az egyetlen, a teljes körű digitális nyomdai szolgáltatást egy kézből kínáló cég, amely mind színes, mind fekete-fehér berendezésekkel és a digitális nyomtatás igényeinek megfelelő teljes körű kötészettel is rendelkezik. A piac kezdetben kissé idegenkedett a technológiától, és a megrendelők nem tudták pontosan, milyen terméket, példányszámot, árat, átfutási időt stb. várhatnak egy digitális nyomdától. A technológia lehetőségeinek és korlátainak megismertetése több éves folyamat volt, ami még máig sem zárult le teljesen, de kb. két éve rohamosan csökken a nem nekünk való" ajánlatkérések száma. Jelenleg általában két műszakban dolgozunk, de decemberben folyamatos volt az üzem - kapacitásunk lekötöttségével elégedettek vagyunk. Miután az egyes megrendelések kicsik, és a szolgáltatás rendkívül flexibilis és gyors, óriási megrendelőállománnyal dolgozunk, akiknek jelentős része visszatérő - ennek következtében egyre kevesebb az anyagleadással kapcsolatos probléma is. Az ezzel kapcsolatos információk egyébként honlapunkról letölthetők, nagyobb megrendelőinknek pedig külön oktatásokat szerveztünk. A technológia egyik fő előnye a gyors átfutás, ami csak akkor biztosítható, ha nagyon sokféle anyagot tartunk raktáron, valamint a kötészeti műveleteket is házon belül tudjuk elvégezni. Lehetőségünk van olyan speciális formátumok előállítására is, amelyek a hagyományos technológiával nem, vagy csak nagyon gazdaságtalanul készíthetőek el. A hagyományos és digitális árak metszéspontja egyébként nem definiálható könynyen, a példányszámon kívül a formátum, a 16 MAGYAR GRAFIKA 2003/1

12 terjedelem, a színkitöltöttség, az anyag stb. függvénye. A munkaszervezés egyik legkritikusabb pontja, hogy többnyire nem tudjuk, mit fogunk nyomtatni a következő napon vagy akár a következő műszakban. Csúcsidőszakban akár napi komplett munkát végzünk a megrendeléstől a leszállításig és számlázásig, ami speciális logisztikát igényel. Éppen ezért lényeges a szerviz és a folyamatos karbantartás - minden berendezésünkre teljes körű szcrvizszerződéssel rendelkezünk. A nyomda beindításakor, a piac felfuttatásakor keletkezett költségeinket és veszteségeinket az utóbbi két-három évben sikerült kompenzálni, így az egyre növekvő digitális nyomdai piacon szeretnénk megtartani jelenlegi vezető pozíciónkat, és bizakodva tekintünk a jövőbe. Ratkovics Péter A SZAKMA SZÍNE-JAVA: PÉNZJEGYNYOMDA Digitális nyomtatással lehetővé vált a hagyományos számozás kiváltása (számképzés algoritmus beépítésével), kis példányszámú megrendelések felvállalhatósága, gyors átfutás változó adattartalom megszemélyesítés és számozás együttes nyomtatása esetében. A technológia jól alkalmazható változó adatok gyors kinyomtatására, de megfelelő informatikai erőforrásokat igényel (humán, hardver, szoftver, hálózat, internet). Nagyon szervizigényes, karbantartási szerződések kötése elengedhetetlen. Kompatibilis gépcsoportok kiépítése (tekercsnyomó és íves gépek) segíti a termelés biztonságát. A Pénzjegynyomda gyakorlatában a következőkről számolhatunk be: Előny: gyors átfutás, korlátlan betűtípusválaszték, változó adatok nyomtatásának lehetősége (grafika és kép is), nagyobb denzitásértékek és ezáltal intenzívebb színes elérése (például reklám-nyomtatványoknál), olcsóbb munkaerő (operátor). Hátrány: A3+ papírméret, védelem nélküli festék, nyomathordozók típusa korlátozott, nem mindig kombinálható speciális nyomtatási eljárásokkal, drágább munkaerő (informatikusok alkalmazása). A megrendelők leginkább csak karaktertípusú változó adatok nyomtatását igénylik, a grafikus- vagy képi adatbázisokból történő nyomtatás ritka, és példányszámban is kicsi. A fekete-fehér és a színes nyomtatás a gépek telepítésétől számítva viszonylag rövid idő alatt (kb. egy-két hét) átlagos teljesítménnyel futtathatók. Számítógépes alapismeretekkel rendelkező operátorokat betanítva (háromnégy órás képzéssel) három-hat hónap után már a hibaelhárítást és az egyszerűbb szervizt, alkatrészcserét is képesek elvégezni. A színes gépekhez a Color Management System segítségét kell igénybe venni. Az informatikai előkészítéshez adatbázis-ismeretekkel rendelkező munkatársak szükségesek. A digitális technológiának megfelelő eredetik leadása komoly elvárás a megrendelők felé. A legtöbb problémát az adatbázisok nem megfelelősége okozza (hibákat tartalmaz, ellenőrzés hiánya, nem kezelhető méret stb.). Az ismert technológiák közül a leggyorsabb átfutási idő alatt a digitális formából" készül cl a nyomat, és a beigazítási idő is lecsökken. Megszemélyesítés, számozás rugalmasan alkalmazható jó minőségben. A digitális technológia korlátja, hogy színes nyomtatás esetében szinte csak egyféle papír alkalmazható (Colotech g/m'-ig), és a méret is maximum A3+ lehet. Fekete-fehér nyomtatás esetében a régi, hagyományos termékeink lekötik szinte a teljes kapacitást (számozás stb.). Színes nyomtatás esetében nem rendelkezünk azokkal a lehetőségekkel, amelyeket kihasználva a szolgáltatás jellegű stúdiók előnyben lehetnek velünk szemben: pl. 24 órás ügyfélszolgálat, közvetlen kapcsolat az ügyfelekkel stb. Tapasztalataink szerint a feketefehér nyomtatás olcsóbb, a színes pedig még kis példányszámnál is drágább a hagyományosnál, ugyanakkor a fekete-fehér nyomtatás piacképes, van rá kereslet. A színes nyomtatást piacképesebbé lehetne tenni olcsóbb - kis amortizációs költséggel, csökkentett szervizköltséggel és alkatrészcserével működő - gépek tervezésével és forgalmazásával, olcsó tonerekkel és szélesebb papírtípus-választékkal. Péterfi Sándor MAGYAR GRAFIKA 2003/1 17

13 TRADÍCIÓ ES MEGÚJULÁS: ALFÖLD) NYOMDA Az Alföldi Nyomda azért nyitott a digitális technológia felé, hogy partnereink (elsősorban kiadók) számára lehetőleg teljes körű szolgáltatást tudjunk kínálni. A két Xerox berendezés (DT90, DC12LP) műszakilag kifogástalan eredményeket produkál. Az érdeklődés nem csak a nagy megrendelők részéről élénk, hanem kisebb, eseti megbízásokkal is felkeresnek bennünket. Előnyös, hogy a digitálisan jól előkészített anyagok nyomtatása kis rákészüléssel percek alatt indulhat, kis példányszámok nyomtatása gazdaságos, a nyomtatott kiadványok tartalmának változtatási lehetősége rugalmas (perszonalizálás). Ugyanakkor korlátozott a felhasználható anyagok minősége és mérete, a gépek teljesítménye a kis példányszámokhoz megfelelően van kialakítva, a kis példányszámhoz illeszkedő kötészeti megoldásokat ki kell találni. A digitális technológia nálunk nem felvált valamit, hanem kiegészíti a kínálatunkat. A nyomdában már meglévő számítástechnikai rendszerekkel kompatibilis, különösebb oktatásra nem volt szükség. A géppel kapcsolatba kerülő kollégák számára a szállító Xerox cég tartott bemutatót és oktatást. A gépek teljesítménye kezdettől fogva jó. A megrendelők számára néhány pontban összefoglalt leírást adunk a feldolgozható állományok elkészítésére vonatkozó részletekről, és minden esetben ellenőrizzük-lehetőleg a megrendelő jelenlétében - a leadott anyagokat. Van, aki első alkalommal már jót ad, de néhányan csak lassabban szoknak hozzá az új követelményekhez. A technológia számunkra a rendelkezésünkre álló kapacitásokkal elsősorban kiegészítő lehetőség, imázsformálásra szolgáló marketingeszköz, és csak ezután termelőeszköz. Nagyobb igény, illetve a technológia elterjedése lehet hogy szükségessé teheti nagyobb kapacitású berendezések üzembe állítását. Ezzel természetcsen növekedni fog az Alföldi Nyomdában elfoglalt gazdasági súlya. Az üzemeltetés nem igényel speciális körülményeket. A könyv jellegű termékeknél, 1+1 szín nyomásnál az Alföldi Nyomda Rt. költségeit figyelembe véve, a határköltség pontja darabnál helyezkedik el. A digitális nyomtatási technológia piacképes, csak nem ismert. A piaci elterjesztéshez egyik faktor lesz a gazdasági kényszer, a másik ezzel párhuzamosan az ismeretek átadása. A technológiában érintettek feladata felkutatni a lehetséges megrendelőket és megismertetni velük a technológia előnyeit; megértetni, hogy a kis példányszám alkalmas a piac tesztelésére, és a gyors utánnyomási lehetőség következtében felesleges a raktározás; elterjeszteni a digitális eljárásból adódó gazdasági előnyök ismeretét. Kerekesné Kecskés Katalin CERBERUS, A HŰSÉGES CERBERUS LAP- ÉS KÖNYV- KIADÓ KFT. A XEROX DOCUCOLOR 6060-NAL Gépvásárlásunkat a piaci szükség és az átgondolt beruházás eredményezte. Megrendelőink megteremtették az alapot a saját digitális nyomógép megvásárlásához. Ezenkívül a meglévő és a reklám útján hozzánk eljutó megrendelések összegzéseként 2 hónap távlatából úgy látom: megérte. Jók a tapasztalataim gyorsaság, ár (kis példányszámban), minőség (tökéletes színvisszaadás és passzer) tekintetében. Kiemelném a változó adatok nyomtatását. Egy menetben készül a belépőjegy a sorszámmal (ami akár kategória, szektor, sor, hely- pl.: koncertbelcpők), vagy egy adott eseményre mindenkinek névre szóló meghívót tudunk nyomtatni. A fenti előnyökön túl digitálisan (color), névjegykártyát, kis példányszámban (akár egy 18 MAGYAR GRAFIKA 2003/1

14 embernek száz db-ot), 300 g-os papírra 3200 forintért (.ps vagy.pdf formátumban bővített A3-as ívre felszerelve), 1 órán belül! Nem kell többé bianco névjegykártyát nyomatni a nyomdával, hogy a későbbiekben nevesítsék, nem kell több embernek egyszerre leadni a névjegyrendelését, hogy reális árat kapjunk. Előny továbbá a fekete flekk tökéletesen telített nyomása. Még szoktatni kell megrendelőinket a digitális nyomógépünk adta előnyökre. Sokan nem bíznak még a minőségben, és ragaszkodnak a hagyományos ofszettechnológiához - filmet hoznak. Már két-három éve felvetődött a gondolat, hogy digitális gépet is vásároljunk. Mivel új volt, nem volt rá fix piacunk (és persze ezeregy apró kicsi akadály és kctely), és főleg, több mint tíz éve már az ofszettechnológiával foglalkoztunk, így hosszú volt, amíg bátorságot gyűjtöttünk. Veszítettünk is ezzel a kivárással, és biztos nyertünk is. Most egyszerre nagyot léptünk a Hétmérföldes csizmánkban", és hiszem: nem vagyunk még lemaradva a piacon, bizonyos tekintetben elsők lettünk egy követendő úton. A betanulás folyamatos, nem volt időnk külön betanulási időszakra (az első oktatás 1 napos volt, pontosabban 8 óra), rögtön éles" munkákkal és megrendelésekkel kezdtünk. Ennek ellenére még mindig tanulunk, még mindig van olyan opció, amit nem tudunk, vagy csak nem merünk használni, még mindig van olyan egysége a gépnek, ami nem működik, vagy azt sem tudjuk, mire való... Megrendelőink szerencsére általában komoly grafikai, előkészítési háttérrel rendelkeznek, így néhány mondatban össze tudtuk foglalni számukra az optimális anyagleadási módokat, ők már nem is kérdeznek, nyilvános alap árkalkulációs rendszerünkkel kiszámolják az anyag várható költségeit, és csak az postafiók csilingelő hangja tudatja velünk: újabb megrendelés érkezett. Hagyományos papírjaink 90 és 300 g között állandóan vannak raktáron, de 12 órán belül bármikor behozunk bármilyen papírt, amit gépünkkel ki lehet nyomni. A papírskálát még kiegészítik: bevonatos papírok, fóliák, öntapadós papírok és műanyagalapú öntapadósok (bár ez szegényesebb kínálat, mint az ofszetnél), színes papírok, színes kartonok, 50%-os újrafeldolgozott papír, önátírós idemek (fehér és színes). Még egy fontos érv a digitális mellett: a nyomat azonnal száraz és továbbfeldolgozható! A digitális technológiát nem kell piacképesebbé tenni, már az! Mi nem a digitális nyomógépünkre építjük teljes tevékenységi körünket, hiszen hiba lenne eldobni a lassan évtizedes saját nyomdánk kapacitását egy új technológia térhódítása miatt. Üzletpolitikánk szerint a kettő jól megfér egymás mellett, egymásnak teremt piacot és ki is egészítik egymást. Jól megférnek egymás mellett. Schmidt Dániel SZINKRONBAN A FEJLŐDÉSSEL: SZINKRON PRESS KFT. A Szinkron Press Kft. közel tíz éve foglalkozik íves és rotációs ofszetnyomtatással. Az új technológiák bevezetésénél elsődleges szempont számunkra a minőség. Örömmel tapasztaltuk, hogy az elmúlt években folyamatosan fejlődő digitális technológia ma már eljutott arra a szintre, hogy elmondhatjuk, digitális nyomtatással az ofszettechnológiával megegyező minőségű, színvonalú nyomdatermék állítható elő. Cégünk a Xerox Magyarország Kft.-vei szerződést kötve - a hagyományos ofszettechnológia mellett - egy DocuColor 2060-as színes és egy DT 75-ös fekete nyomógéppel" létrehozta digitális nyomtatóbázisát. Természetesen, mint minden technológiának, ennek is megvannak az előnyei és hátrányai. Ez esetben egyértelmű előnyként kezelhetjük az alacsony induló költségeket (a termék gyártásában), a kevesebb technikai lépcső miatt fellépő gyorsaságot és rugalmasságot. Korlátokat jelent még a technológiai kiforratlanságból eredő bizonytalanság - itt elsősorban a file-ok előkészítésére gondolok. Természetes korlátot jelent a nyomható felület mérete, ami a kötészeti feldolgozás során jelenthet többletráfordítást. A mi feladatunk éppen abban rejlik, hogy az árajánlatkérés pillanatában felmérjük a rendelkezésünkre álló technológiák előnyeit, hátrányait a kért termékre vetítve, és ezek elemzése alapján döntsük el, hogy az adott kiadványt MAGYAR GRAFIKA 2003/1 19

15 milyen technológiára tervezzük. így van lehetőségünk arra, hogy a megrendelő mindig az adott termékre optimalizált árat kapja tőlünk. Megrendelőink érdeklődéssel fordultak az új lehetőség felé. Folyamatosan figyelik a technológia nyújtotta lehetőségeket, ezeket igyekeznek alkalmazni, kihasználni. A Szinkron Press Kft. továbbra is nyomda", nyomdai szolgáltató cég. A digitális technológiát a technikai sor kibővítéseként és az optimális gyártási sor egyik lehetőségeként kezeljük, ha a digitális technológiának megfelelő termékre nagyobb a kereslet, akkor akár havi ezer nyomat/hó mennyiségre is terhelhetjük a digitális gépeinket. Megrendelőink igen hamar, már a második, harmadik anyagleadáskor tökéletesen előkészített munkákat adtak le. A Szinkron Press Kft. ezt a technológiát nyomdaipari termékek (szóróanyagok, reklámújságok, füzetek, könyvek) előállítására kívánja alkalmazni. Ez elkerülhetetlenné teszi azt az igényünket, hogy a papírfajták és a grammsúlytartományok tekintetében az ilyen jellegű termékek által megkívánt sokrétűséget biztosítani tudjuk. Ez magával vonja, hogy túl kell lépni a szabvány A3-A4 papírméreteken, valamint a lehető legszélesebb gramm súly tartományban kell mozognia az általunk felhasznált (megrendelő számára biztosított) papíroknak. Gépünkkel g közötti tartományban, bővített A3-as méretig tudunk jelenleg mozogni, amivel ki tudjuk elégíteni a nyomdaipari termékek által támasztott igények jelentős részét. Véleményem szerint a jelenlegi megrendelői kör még messze nem fedi le a teljes hazai piacot. Ezen a piacon egy új vetélytárs megjelenése még nem a torta" újrafelosztását jelenti. A magyar piacon még jelentős látens" igényt érzek, és feladatunk elsősorban ennek a piaci szegmensnek a megtalálása. Számtalan hagyományos" megrendelővel történő beszélgetés során hallottam az ofszettől elmaradó minőség", drága technológia", csak példányhoz alkalmas" megítéléseket. A jelenlegi digitális nyomdáknak bizony már ezekkel az előítéletekkel is meg kell küzdeniük. Szabó Imre ügyvezető 5TUDIOBOL NYOMDA: DTP STUDIO Cégünk elsősorban nyomdai előkészítéssel foglalkozó grafikai stúdió, azonban ügyfeleink egyre gyakrabban kérték, hogy a kész munkát, és ne csak az elkészített-levilágított anyagot adjuk át. E munkák között növekvő számban jelentek meg a kis példányszámú termékek, sőt a közepes számú, de perszonalizálást igénylők is. Ennek megfelelni csak digitális rendszerrel lehet - nyilatkozta Veres István nyomdavezető. Bár két éven át használtunk egy kisebb teljesítményű színes nyomtatót, a jelenlegi rendszer még csak néhány hete üzemel. Lekopogom: várakozásainkat felülmúló eredménynyel. Ügyfeleink elégedettek, átfutási időnk javult. A digitális nyomtatás előnye a gyorsaság, a saját kivitelezés kockázatmentessége az alvállalkozói kivitelezéssel szemben (határidő-, minőségprobléma esetén azonnali konzultáció az ügyféllel), gazdaságosság, referencia. Korlátok: méret, önköltség, papírkezelés, kötészeti utómunkálatok. Ügyfeleink egyelőre a gyors, kis példányszámú munkákon kívül csak a perszonalizálás területén használják ki a technológia által kínált lehetőségeket. Előéletünknek is köszönhetően műszakilag és megrendelés állományunkat tekintve sem nulláról indultunk, 2 héten belül száz százalékosan futott mindkét rendszer (színes és fekete-fehér). Jelenleg legnagyobb megrendelőnk (ami az anyagleadást illeti) saját grafikai stúdiónk, így kisebb zökkenőkkel átvészeltük az átállást. Megrendelőinknek műszaki segítségnyújtást, írásos tájékoztatást adunk. Ez természetesen többletmunka, de ne felejtsük el, hogy szakmai hozzáértésünket, felkészültségünket, előrelátásunkat (nem okoskodva) demonstrálni nagyon jó befektetés! A digitális technológiát érintő legszigorúbb korlátozás a nyomtatásra alkalmas anyagok terén van, teljesen kötve vagyunk a gyártó által ajánlott, nagyon drága papírhoz, aminek a beszerzése is sokszor körülményes. Az, hogy ofszet- vagy digitális technikával kivitelezzük a munkát, attól függ, hogy mennyire kell kitöltenem a kapacitást, és kell lemennem az árral. Szervizszerződésünk értelmében meghatározott havi nyomatköltséget kell fizetnem, a kvóta kihasználásához akár 20 MAGYAR GRAFIKA 2003/1

16 2000, A4 4+0 példányig is árversenykepes lehetek az ofszettel. A digitális nyomtatás fekete-fehér nyomtatásnál már csak méretbeli hátránnyal küzd, termelékenysége felveszi a versenyt az ofszettel (két műszakban kinyomok 300 db, 180 oldalas, A4-es könyvet, amire az ofszet egy géppel képtelen). A színes digitális nyomtatást minőségét tekintve teljesen piacképesnek tartom, természetesen nem a legmagasabb minőségi kategóriában. A színes esetén elsősorban az alapanyagok árának kell markánsan csökkenni, a megrendelők megdolgozása" a mi feladatunk. Veres István grafika^dtpstiidiu.bu SZOLGÁLTATÁS DIGITÁLISAN IS: PRIME RATE KFT. A Prime Rate Kft. Xerox DocuTech egyszínes gépekkel dolgozik. Tomcsányi Pétert, a cég tulajdonos ügyvezetőjét kérdeztük eddigi tapasztalatairól. Az alacsony példányszámú termékekre folyamatosan nőtt az igény, amelyre nem találtunk megfelelő partnert ár/minőség, szolgáltatás tekintetében. Lassan, de tendenciájában nő a digitális nyomtatás elfogadottsága és részaránya. Viszonylag kevés nyomda rendelkezik jó minőségű, jelentős kapacitású digitális nyomógépekkel és az ebben szerzett tapasztalattal és szaktudással, így jó eséllyel pályázunk nagyobb volumenű digitális munkákra, amelyet ofszetnyomtatással keverve - az országban talán egyedülállóan - állítunk elő. Az anyaghasználatban és szervizben az ofszetnyomtatással ellentétben sokkal több probléma jelentkezik. A megrendelők jelenleg még csak korlátozott mértékben használják ki a digitális technológia adta lehetőségeket, de a mi partnereink esetében nagy figyelmet fordítunk ennek megismertetésére. Mennyi ideig tartott és milyen ráfordításokkal járt az átállás, betanulás, teljesítményfelfuttatás? A digitális technológiára történő átállás, betanulás mintegy három-hat hónapot vett igénybe, jelenleg még nem használjuk ki teljes mértékben kapacitásainkat. A megrendelők meglepően gyorsan hozzá szoktak a digitális technológiának megfelelő anyagok leadásához. A profi stúdiók azonnal (egy konzultáció), a kevésbé jártasak egy hónap elteltével váltottak, amihez személyes találkozókon képzést szerveztünk, írásos tájékoztatókat osztottunk szét, teleionos segítséget nyújtottunk, igény esetén. Számunkra a legnagyobb előnye ennek a technológiának, hogy segítséget nyújt az ügyfelek speciális igényeinek (pl. POD) kielégítésében. A digitális technológia alkalmazásával járó kötöttség, hogy megfelelően előkészített digitális állományok szükségesek és speciális digitális nyomtatásra készített papír alkalmazható. A Prime Rate Kft. termékstruktúrájában egyszínes nyomtatás (fekete) esetén, példánynál, színes esetén példánynál lelhető fel a digitális/analóg technika határköltségpontja. Változó adatállomány-kezelésnél természetesen magasabb is lehet. Bízva szolgáltatásaink jő minőségében, versenyképes árainkban, a hosszú távú versenyképességünket pozitívan értékelem. A digitális technológiát alkalmazóknak és alkalmazni szándékozóknak közös erőfeszítéseket kellene tenni a digitális nyomtatás, előnyeinek ismertetésére. Tomcsányi Péter MAGYAR GRAFIKA 2003/1 21

17 Digitális fényképezés más célra Összeállította: Tóth Valéria A digitális fényképezőgépek az új nyomóforma-készítési és nyomtatási technikákkal együtt átalakítják a nyomdai tevékenységeket. Ma már lehetőség van arra, hogy a fényképezőgépben vagy a számítógépben lévő, illetve oda érkező képek film- és formakészítési műveletek nélkül kerüljenek a nyomógépbe. Az egyre többre képes fényképezőgépek alkalmazási lehetőségei közül azonban könnyen feledésbe merül, hogy segítségükkel dokumentálni lehet egy-egy nyomtatási problémát vagy anyagokkal kapcsolatos rendellenességet. A képek számítógépben tárolhatók, a feldolgozás további lépéseivel, a hibahelyek célirányos kiemelésével pedig jól láthatóvá válnak a rendellenességek. A japán fotóipari szövetség véleménye szerint 2004-ben a digitális fényképezőgépek száma eléri az analóg készülékek számát, 2009-re pedig kb. 85% lesz a részesedésük. A piaci elemzések szerint a felgyorsult terjedésnek a minőség javulása, valamint az árak csökkenése az oka. Az új készülékek egyre nagyobb felbontóképességgel rendelkeznek, képesek a hagyományos tükörreflexes gépek előnyeit átvenni, a nyomtatási technika pedig már jobb minőségű sokszorosítópapíron is használható eredményt biztosít. Ez utóbbi különösen akkor fontos, ha a képek minőségénél nem a fotópapír-minőség a cél, hanem a képek információtartalma. A nyomdaiparban a formakészítéstől a kötészetig gyakran fordulnak elő technológiai vagy anyagok hibáiból eredő problémák. A munkák sürgőssége miatt nincs mindig lehetőség arra, hogy például a reklamációval a gyártó cég munkatársát megvárja a nyomda, hanem megpróbálja a veszteségeket leszorítva elkészíteni a munkát. Előfordulhat az is, hogy egy-egy rendellenesség okát nem sikerül azonnal kideríteni, de a hibák dokumentálásával lehetséges, hogy egy későbbi időpontban világossá válnak az összefüggések. A nyomda által előállított termékek a megrendelőnél, illetve a felhasználónál is okozhatnak problémát: pl. felkunkorodő vagy elcsúszó címkék, ragasztás szétválása dobozok esetében, könyvek deformálódása, nyomtatott felületek kopása stb. A hibák okainak feltárásában nagy jelentősége van a digitális kamerának. Helyigényük viszonylag kicsi, kézben tartva is felvételek készíthetők gyengébben megvilágított helyeken is, a gyújtótávolság (zoom) változtatásával pedig olyan helyekről is készíthető felvétel, amelyről a hagyományos gépekkel csak nehezen lehetett volna. Az elkészült képet azonnal ellenőrizni lehet és vagy törölhető, vagy meghagyható. 1. ábra. Nagylátószögű objektívvel, makmállásban készült felvétel (Huber Festékgyár mintanyomata) 2. ábra. Előző kép teleobjektívállással 3. ábra. Huber tesztnyomat előtétlencsével, nagylátós/.ögű objektívállással MAGYAR GRAFIKA 2003/1 23

18 4. ábra. Az előbbi felvétel előtétlencsével, teleobjektiv-állásban A fényképezőgépet gyártók között megtalálhatók a nagy hagyományokkal rendelkező, ismert nevű cégek, de feltűntek csaknem ismeretlenek, illetve elsősorban nem ezzel a területtel foglalkozók is. Az elmúlt év elején végzett felmérés szerint (Deutscher Drucker Nr ) a legtöbb helyen a Canon (27%) és az Olympus (24%) készülékeket alkalmazták, a Nikon részesedése 11%, a Fujié és a Sonyé 8%, a Kodaké 6%, a Minoltáé és a Casioé 5% volt. Az egyéb készülékek aránya pedig 7%. Ugyanebben a felmérésben a fényképezőgépet vásárolni szándékozók 89%-a digitális gép megvásárlását tervezi. Ezen felmérés adatai jelenleg minden bizonnyal még tovább tolódnának a digitális technika felé. A továbbiakban az Olympus C-3030ZOOM digitális gép jellemzői alapján kerül bemutatásra az új fényképezési technika. Hangsúlyozni kell azonban, hogy jelenleg már igen sokféle típus kapható, a kiválasztásukkor azonban tisztában kell lenni az elvárásokkal, valamint a gép legfontosabb jellemzőivel. Az említett fényképezőgéppel elsősorban nyomatokról, papírokról, gépekről és azok egyes elemeiről készültek felvételek problémákat okozó esetekben. PIXEL 5. ábra. STCPA festékgyár tesztnyomatáról digitális zoommal, nagylátószögű objektíviítlással készült felvétel 6. ábra. Az előbbi felvétel digitális zoommal, teleobjektiv-állásban, számítógépes kivágással A pixel vagy képpont a letapogatott képeredeti vagy a monitor egy pontja, amelyen belül minden elemi felület fénytani tulajdonságát azonosnak vesszük, vagyis a pixel által határolt felület egy átlagértéket képvisel, ha valamilyen tulajdonságát fénytani adatokkal adjuk meg (Nyomdaipari enciklopédia, 2001). A digitális fényképezőgépek egyik legfontosabb jellemzője a CCD pixelszáma, mely a képek felbontását jellemzi. Értéke általában az 1 megapixeltől az 5 megapixelig különböző lehet. Az említett gép 3,3 megapixeles, azaz a középkategóriába tartozik. A tapasztalatok szerint, különleges közelfelvételek vagy gyengébb fényviszonyok esetén is ideálisnak tekinthető ez az érték. Az 5-nél nagyobb megapixel felbontás elsősorban a képek nyomdai feldolgozásához előnyös. Minél nagyobb a pixelérték, annál drágább a gép, de figyelembe kell venni azt is, hogy minél nagyobb pixelértékkcl dolgozunk, a felvétel annál jobban igénybe veszi a fényképezőgép, illetve a számítógép memóriáját is. A fényképezőgép memóriakártyája választás szerint 2-64 MB kapacitású lehet. A felvételek száma egyrészt ettől az értéktől, másrészt a választható rögzítési módtól függ. Olympus C-3Ü30ZOOM fényképezőgép esetén a rögzítés történhet TIFF üzemmódban tömörítés nélkül, SHQ üzemmódban kis tömörítéssel, továbbá HQ standard állapotú normál tömörítéssel. Minél kisebb a tömörítés, annál jobb a képminőség nagyításkor, de annál kevesebb felvétel fér a fényképezőgép memóriakártyájára. Például 2048x1536 pixelszámot alapul véve TIFF rögzítési módban 16 MB kapacitású kártyán csak egy db felvétel 24 MAGYAR GRAFIKA 2003/1

19 fér el, ugyanilyen kapacitású kártyán SHQ rögzítésben 6, HQ rögzítésben pedig húsz kép tárolható. Tapasztalataink szerint, a nyomda különböző területein készült fényképezéshez a legtöbb helyen jól alkalmazható a HQ rögzítés. Az így készült képek számítógépes úton jó minőségben nagyíthatók. ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK A DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉPEN Az említett Olympus C-3030ZOOM fényképezőgépen az alábbi beállításokat lehet végrehajtani: - vaku és annak teljesítménye, - külső vaku használata, - közelfényképezés (makrofotó), - fehéregyensúly megvilágítás fénye szerint (automata, napfény, felhős, izzólámpa, fénycső), - ISO fényérzékenység (automata, 100, 200, 400 ASA), - felbontás (Tiff, SHQ, Ha SOJ, SQ2), - automata expozíció, - időautomata expozíciós mód rekesz-előválasztással, - rekeszautomata expozíciós mód idő-előválasztással, - manuális expozíciós mód, - manuális élességállítás, - sorozatfelvételi üzemmód, - automata expozíciósorozat, - önkioldó/távkioldó, - digitális zoom, - képhatások, - panorámafelvétel, - hangfelvétel, - mozgóképek készítése. A felsoroltakból arra lehet következtetni, hogy egy-egy kép előkészítése igen sok időt vesz igénybe. Azonban, ha megismerjük az egyes lehetőségek hatását, akkor ki fog derülni, néhány beállítás elegendő a képek rögzítéséhez, és csak különleges igények esetén szükséges az alapbeállításon változtatni. 7. ábra. Vonalkódot tartalmazó nyomatrészlet nagylátószögű objektívbcállítássai. A felvételt a számítógépbe töltve tovább nagyítottuk, és jól láthatóvá vált a festék elmosódása a vonalak között (lásd a 8. ábrát) 8. ábra. Az előbbi kép részlete számítógépben végrehajtott nagyítás és képkivágás után 9. ábra. Papírrészecskék lerakódása a gumikendőn OBJEKTÍV Bármely fényképezőgép egyik legfontosabb jellemzője az objektív. Az Olympus C-3030ZOOM digitális gép objektívje háromszoros autofókuszos zoom objektív f/2,8 fényerővel. Különleges felépítésének köszönhetően makrobeállítással húsz centimétere lévő téma is élesen fényképezhető (1., 2. ábra). A gép tartozékai közül kitűnően használható a felcsavarható makro konverziós lencse, mely 55x41 mm nagyságú téma fényképezését teszi lehetővé. Alkalmazásakor további variá- 10. ábra. A papírívek szélein lévő, celluxszalaggal leszedett papírpor, mely nyomtatás során fokozatosan felhalmozódott és lerakódott a gumihengeren, rontva a nyomat minőségét MAGYAR GRAFIKA 2003/1 25

20 11. áhra. Festékpigmentek felhalmozódása a festékezőhengeren. A felső részen látható csík ujjal elhúzva keletkezett 12. ábra. A papír felületén lévő, a papírgyártás során keletkezett anyagfeldúsulás. A rendellenesség nem csak egy-egy ív selejtjét okozhatja, hanem nagyobb vastagság esetén tönkreteheti a gumíkendő(ke)t is 13. ábra. Belívek kitörése a könyvtestből 14. ábra. Nyitott könyvtesten ragasztóbefolyás miatt keletkezett foltok a nyomaton, a füzőtű által átszúrt területeken ciókat jelent a teleobjektív, valamint a nagylátószögű állítás (3. ábra). A gyújtótávolság változtatásához további lencsék állnak rendelkezésre: nagylátószögű konverziós lencse (0,8x-es gyújtótávolság-csökkentés) és a telekonverter objektív (1,45 x-ös gyújtótávolság-növelés). (4. ábra) DIGITÁLIS ZOOM A 3x-os optikai zoom beállításon kívül a digitális zoommal összesen kb. 7,5x-es nagyítás érhető el. Azonban figyelembe kell venni, hogy az így készült képek a számítógépben csak kisebb mértékben nagyíthatók tovább, és ez a képkivágásoknál kedvezőtlen lehet. A tapasztalatok szerint, makrobeállítással és előtétlencsével egy-két milliméteres részleteket is jól lehet fényképezni (5., 6. ábra). A felvételek szélén vonalzó beosztása látható, hogy a nagyítás mértéke pontosan meghatározható legyen. HASZNALAT A GYAKORLATBAN A továbbiakban néhány felvétel látható a feldolgozás során előfordult esetről (7., 8. ábra). Nyomtatás során többször okozhat problémát a papír felületéről kiváló rostok vagy a felületkezeléshez használt anyagok kiválása és a gumikendőn bekövetkező felhalmozódása. A digitális fényképezőgéppel felvételeket lehet készíteni a nyomóműről, és ezt a számítógépen feldolgozva kép formájában később is be lehet mutatni (9., 10., 11., 12. ábra). A következő felvételek olyan könyvtestről készültek, amelyek reklamációra okot adó rendellenességeket tartalmaztak. Az egyik esetben az ívek nyitás után kitörtek a gerincből (73. ábra). A másik esetben a gázsi felragasztása során a ragasztóbefolyás miatt kisebb-nagyobb elszíneződések keletkeztek a gerincig kifutó nyomaton, melyek nyitás után feltűnően láthatókká váltak (14. ábra). A bemutatott néhány példa az alkalmazási területek csupán szűk területét szemléltette. Az elkészült képek azonosítószámot kapnak, gombnyomással visszakereshetők a készítés körülményeivel és időpontjával együtt. A számítógépben a legmegfelelőbb fájlcsoportok alakíthatók ki, tovább könnyítve ezzel a későbbi munkát. 26 MAGYAR GRAFIKA 2003/1

iért pont Z-ROX? Célkit zésünk Értékeink Társadalmi szerepvállalás

iért pont Z-ROX? Célkit zésünk Értékeink Társadalmi szerepvállalás iroda megoldások kicsiknek és nagyoknak, minden mennyiségben nyomdai és csomagolási megoldások Cégünk a Xerox egyik meghatározó hazai képvisel je, az ISO 9001:2001 min ségirányítási rendszer tanúsítvány

Részletesebben

PORTFOLIÓ SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA

PORTFOLIÓ SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA PORTFOLIÓ 2007 SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA INFORMÁCIÓ A Szabadkéz Kft. alapításának gondolata 1994 elején fogalmazódott meg a tulajdonosokban, majd az elôzetes piaci elemzések alapján végül 1995 végére

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Hagyományos és speciális nyomdaipari technológiák

Hagyományos és speciális nyomdaipari technológiák Hagyományos és speciális nyomdaipari technológiák Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Könnyűipari mérnök szak MSc képzés 2012/2013. tanév 1. (őszi) félév OE Médiatechnológiai

Részletesebben

P O R T F O L I Ó 2 0 0 8 SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA

P O R T F O L I Ó 2 0 0 8 SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA P O R T F O L I Ó 2008 SZABADKÉZ PRODUKCIÓS IRODA INFORMÁCIÓ A Szabadkéz Produkció alapításának gondolata 1994 elején fogalmazódott meg a tulajdonosokban, majd az elôzetes piaci elemzések alapján végül

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Óbudai Egyetem Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Könnyűipari mérnök szak Msc. képzés (levelező tagozat) 2012/2013 tanév 1.

Óbudai Egyetem Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Könnyűipari mérnök szak Msc. képzés (levelező tagozat) 2012/2013 tanév 1. Hagyományos és speciális nyomtatási technológiák Óbudai Egyetem Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Könnyűipari mérnök szak Msc. képzés (levelező tagozat) 2012/2013 tanév 1. (őszi) félév Az ofszetnyomtatás

Részletesebben

SURFACE SPECIALIST. Prospektus Kft Veszprém, Tartu u. 6. Tel.: Fax:

SURFACE SPECIALIST. Prospektus Kft Veszprém, Tartu u. 6. Tel.: Fax: SURFACE SPECIALIST Prospektus Kft. 8200 Veszprém, Tartu u. 6. Tel.: 06-88-422-914 Fax: 06-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.hu Nyomdánk bemutatása Nyomdánkat magas technológiai színvonalú

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

A nyomdai gyártófolyamatok digitális optimalizálása

A nyomdai gyártófolyamatok digitális optimalizálása A nyomdai gyártófolyamatok digitális optimalizálása JDF TERMÉKLEÍRÁS, RENDSZERINTEGRÁCIÓ, TECHNOLÓGIA, ALKALMAZÁS ÉS TERMINOLÓGIA Eiler Emil Mottó: A nyomtatás évszázadok óta folyamatos fejlődése és megújuló

Részletesebben

A VAPoN tanulmány bemutatása

A VAPoN tanulmány bemutatása A VAPoN tanulmány bemutatása 1. Bevezetés és innovatív újságok 2. Papír nyomdafesték szárító-rendszerek 3. Heatset szárítás 4. Sugárzásos térhálósítás 5. Gazdaságossági összehasonlítás 6. Trendek az újságok

Részletesebben

termékismertető www.primerate.hu

termékismertető www.primerate.hu Easy Mailing termékismertető Mi is az az Easy Mailing? Az Easy Mailing egy egyedülálló és hatékony direktmarketing-kommunikációs eszköz. Lényege, hogy egy A/3-as perszonalizált (név, cím, vevőre szabott

Részletesebben

Az ATON szakfolyóirat indítása

Az ATON szakfolyóirat indítása Az ATON szakfolyóirat indítása Roadshow Mosonmagyaróvár, 2011.március 22. Gödöllő, 2011.május 16. Bánkeszi Katalin Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Az e-publikálás jelentősége

Részletesebben

Online megrendelés: www.momacc.com. MM Basic Számítógép vásárlás 24/7 szerver felügyelet Teljesítmény 5 600 Kh/s

Online megrendelés: www.momacc.com. MM Basic Számítógép vásárlás 24/7 szerver felügyelet Teljesítmény 5 600 Kh/s a kiszámítható jövő a vállalat A vállalatot 2013 szeptemberében hoztuk létre azzal a céllal, hogy egy innovatív felhő technológián alapuló grafikai szolgáltatást nyújtsunk a világ bármely pontján működő

Részletesebben

MultiCopy Colour Laser

MultiCopy Colour Laser MultiCopy Colour Laser Kényeztesse el színes lézernyomtatóját! Magas fehérségű, kiváló tartású papír. Valamennyi lézer nyomtató típushoz és másológéphez alkalmazható. 88009408 80 210 x 297 R 500 2 500

Részletesebben

Nyomdaipari termelés menedzsment I. Print-media management

Nyomdaipari termelés menedzsment I. Print-media management Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomda- és Médiatechnológiai Szakcsoport Nyomdaipari termelés menedzsment I. Print-media management Budapesti Műszaki

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz 1 SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz NAPPALI TAGOZAT 1. Többcsatornás képfelbontási mód alkalmazásának lehetőségei a nyomdatermékek hozzáadott értékének növelésében Dr. Novotny Erzsébet c. egyetemi docens

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Kiadványszerkesztő Kiadványszerkesztő Könyvkötő Könyvkötő

Kiadványszerkesztő Kiadványszerkesztő Könyvkötő Könyvkötő 055-06 Gyártáselőkészítés A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

Ön miért marad ki?? KESKENY és TÁRSAI 2001 Kft. Korrekt Nyomda Lamitrade Kft manroland Magyarország Kft Mester Nyomda Michael Huber Hungaria Kft.

Ön miért marad ki?? KESKENY és TÁRSAI 2001 Kft. Korrekt Nyomda Lamitrade Kft manroland Magyarország Kft Mester Nyomda Michael Huber Hungaria Kft. DunTrade fizetési tapasztalat rendszer hogyan fizetnek megrendelői másoknál A Dun & Bradstreet (D&B) DunTrade program célja a behajthatatlan fizetések átláthatóbbá tétele, az ezekkel kapcsolatos döntések,

Részletesebben

Vállalási ár (nettó) / db

Vállalási ár (nettó) / db 2. sz gyártási táblázat - MFB - Kreatív tervezés, Kreatív gyártás, Médiatervezés, Média vásárlás, BTL Kreatív tervezési-, gyártási-, kampányszervezési- és ügyfélkapcsolati feladatok, irodai költségek 2.1.

Részletesebben

Synapse InSite. Turányi Károly Jura Trade Kft.

Synapse InSite. Turányi Károly Jura Trade Kft. Synapse InSite Turányi Károly Jura Trade Kft. Trendek a nyomdaiparban Egyre jobban csökkenő árak Minőség alapkövetelmény Gyorsátfutásiidő szükséges Példányszám folyamatosan csökken Internet-alapú kapcsolattartás

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Szolgáltatásaink dióhéjban Gyorsan! Költséghatékonyan! Minőséget!

Szolgáltatásaink dióhéjban Gyorsan! Költséghatékonyan! Minőséget! "Egy üzletet nem reklámozni olyan, mint amikor kacsintasz egy lányra a sötétben. Te tudod, hogy mit csinálsz, de rajtad kívül senki más nem tudja. " (Stuart H. Britt) Szolgáltatásaink dióhéjban Gyorsan!

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

MultiCopy Colour Laser

MultiCopy Colour Laser MultiCopy Colour Laser Kényeztesse el színes lézernyomtatóját! Magas fehérségű, kiváló tartású papír. Valamennyi lézer nyomtató típushoz és másológéphez alkalmazható. 88009408 80 210 x 297 R 500 2 500

Részletesebben

Általános tájékoztató szolgáltatások megrendeléséhez

Általános tájékoztató szolgáltatások megrendeléséhez Rólunk A dinamikusan fejlődő digitális könyvpiac egyre növekvő kulturális és gazdasági jelentősségre tesz szert. Az Egora Kiadó Kft. fő célkitűzése, hogy a hazai ügyfelek számára hatékony és elérhető megoldásokat

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

vectorworks.webnode.hu PORTFOLIO Bemutatkozó anyag / Ismertető

vectorworks.webnode.hu PORTFOLIO Bemutatkozó anyag / Ismertető vectorworks.webnode.hu PORTFOLIO Bemutatkozó anyag / Ismertető ... azok a reklámok, melyek tetszenek a fogyasztóknak, sokkal több árut tudnak eladni, mint a kevésbé népszerűek. (David Ogilvy) Néhány szó

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

PORTFOLIO. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS

PORTFOLIO. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS 2. oldal CÉGBEMUTATÁS A kiállítás-szervezésben és az idegenforgalomban szerzett tapasztalatunkban bízva, 2001-ben raktuk le cégünk alapjait. Rendezvények szervezésével és lebonyolításával, kiállítások

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzéssel a Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nél versenyképességük fokozása érdekében

Szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzéssel a Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nél versenyképességük fokozása érdekében Szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzéssel a Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nél versenyképességük fokozása érdekében az Európai Unió által támasztott szigorú biztonsági előírásoknak is. A projekt

Részletesebben

Közlekedés és környezet

Közlekedés és környezet Közlekedés és környezet Közlekedés és környezete A közlekedés története az emberiség történetével kezdődött. A mai, modern kori társadalmakban a közlekedésnek kiemelt jelentősége van ahol nemcsak az előnyökkel,

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Médiaajánlat 2012. Rólunk írták. logisztikai és beszerzési döntéshozók, valamint beszállítóik elérésére

Médiaajánlat 2012. Rólunk írták. logisztikai és beszerzési döntéshozók, valamint beszállítóik elérésére Médiaajánlat 2012 logisztikai és beszerzési döntéshozók, valamint beszállítóik elérésére Rólunk írták» Szakmailag az ország leghitelesebb szervezete.» Nagyszerű szakmai rendezvények.» Gyors és rugalmas

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

PORT FOL I O. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS

PORT FOL I O. 2. oldal CÉGBEMUTATÁS 2. oldal CÉGBEMUTATÁS PORT FOL I O A kiállítás-szervezésben és az idegenforgalomban szerzett tapasztalatunkban bízva, 2001-ben raktuk le cégünk alapjait. Rendezvények szervezésével és lebonyolításával,

Részletesebben

BUDGET-IT Prezentáció. NAVIGATOR Informatika Zrt.

BUDGET-IT Prezentáció. NAVIGATOR Informatika Zrt. BUDGET-IT Prezentáció NAVIGATOR Informatika Zrt. PIACI HÁTTÉR A BUDGET-IT szolgáltatás A BUDGET-IT szolgáltatás legfőbb előnyei Kiknek készült a BUDGET-IT? PIACI HÁTTÉR Jelenlegi gazdasági helyzet Gazdasági

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai érvényes: 2015.08.01-től 1/7

Részletesebben

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1 Enterprise extended Output Management exom - Greendoc Systems Kft. 1 exom - Greendoc Systems Kft. 2 Sokféle bementi adatformátum kezelése Adatok fogadása különböző csatornákon Előfeldolgozás: típus meghatározás,

Részletesebben

E-pub címoldala a képernyőn Adobe DE

E-pub címoldala a képernyőn Adobe DE Mi az e-könyv? Digitális, hordozható adatállomány Szabványos adatstruktúra Világhálón bárhonnan elérhető Megfelelő olvasóeszközzel a könyvolvasás fiziológiai körülményeit imitálja (passzív kijelző) Minimálisan:

Részletesebben

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas,

Részletesebben

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata Kutatási beszámoló a Pro Progressio Alapítvány számára Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatika szak Orvosi készülékekben használható modern

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan. Minden, amit a Vállalatról tudni kell

Vállalatgazdaságtan. Minden, amit a Vállalatról tudni kell Vállalatgazdaságtan Minden, amit a Vállalatról tudni kell 1 Termelési rendszer vizsgálata 2 képzeljük el az alábbi helyzetet örököltünk egy gyárat mit csináljunk vele? működtessük de hogyan? Hogyan működik

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Hogyan válasszunk rendszergazdát?

Hogyan válasszunk rendszergazdát? Hogyan válasszunk rendszergazdát? Milyen szempontok alapján hozzunk döntést, ha el akarjuk kerülni az esetleges buktatókat? Kiadás: 2012/02 Készítette: Tamás Bence, itvezeto.hu Copyright 2012 Tamás Bence

Részletesebben

Online megrendelés: www.momacc.com. MM Basic Számítógép vásárlás 24/7 szerver felügyelet. Teljesítmény 56 000 Kh/s

Online megrendelés: www.momacc.com. MM Basic Számítógép vásárlás 24/7 szerver felügyelet. Teljesítmény 56 000 Kh/s a kiszámítható jövő a vállalat A vállalatot 2013 szeptemberében hoztuk létre azzal a céllal, hogy egy innovatív felhő technológián alapuló grafikai szolgáltatást nyújtsunk a világ bármely pontján működő

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

K l i n i k a. www.computerklinika.hu. Computer Klinika. info@computerklinika.hu. Informatikai Szolgáltató. és Kereskedelmi Betéti Társaság

K l i n i k a. www.computerklinika.hu. Computer Klinika. info@computerklinika.hu. Informatikai Szolgáltató. és Kereskedelmi Betéti Társaság K l i n i k a www.computerklinika.hu Computer Klinika info@computerklinika.hu Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Nem elég azt mondani: Megteszek minden tőlem telhetőt. Amire szükség

Részletesebben

MultiCopy Colour Laser

MultiCopy Colour Laser MultiCopy Colour Laser A MultiCopy Colour Laser famentes, fényes fehér, mázolatlan, színes lézernyomtató papír. Lágy felületének és magas fényének köszönhetően, a MultiCopy Colour Laser éles nyomatokat

Részletesebben

CodeMeter - A Digitális Jogkezelő

CodeMeter - A Digitális Jogkezelő CodeMeter - A Digitális Jogkezelő Másolásvédelem és Komplett Kereskedelmi Rendszer Digitális Tananyagokhoz CodeMeter a jövő Digitális Jogkezelése Mikola Rezső ügyvezető ig. MrSoft Kft. T: 1-280-8811 -

Részletesebben

Inkredible íves ofszet nyomdafestékek RAPIDA RESISTA REFLECTA IMPRESSION SURPRIZE PERFEXION. More than just ink

Inkredible íves ofszet nyomdafestékek RAPIDA RESISTA REFLECTA IMPRESSION SURPRIZE PERFEXION. More than just ink Inkredible íves ofszet nyomdafestékek RESISTA RAPIDA REFLECTA IMPRESSION SURPRIZE PERFEXION More than just ink Az együttműködés az újítások teremtő ereje technológia fejlesztés szakértelem tapasztalat

Részletesebben

Nyomdatitkok. e lső kézből!

Nyomdatitkok. e lső kézből! e lső kézből! első kézből! 6 jótanács, amivel tízezreket takaríthat meg: ezek a nyomdatitkok Összegyűjtöttük az Ön számára azokat a nyomdatitkokat, amivel pénzt tud megtakarítani. Az alábbiakban értékes

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Oracle Felhő Alkalmazások: Gyorsabb eredmények alacsonyabb kockázattal Biber Attila Igazgató Alkalmazások Divízió 2 M I L L I Á RD 4 1 PERC MINDEN 5 PERCBŐL 5 6 Ember használ mobilt 7 FELHŐ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján Köszöntjük a Nap Napja konferencia résztvevőit Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető RS Komplex szolgáltatás Piaci igény RS Komplex szolgáltatás A szolgáltatás háttere Részvételi feltételek 1.

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training)

Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Vizuális informatika oktatás a szakképzésben (Visual Information Technology in Vocational Training) Berke József - Tóth István Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar, 8360 Keszthely, Deák

Részletesebben

Dokumentum kompozíció

Dokumentum kompozíció Dokumentum kompozíció Dokumentum kompozíció: Központilag létrehozott és menedzselt megszemélyesített tranzakciós, igény alapú és interaktív dokumentumok előállítása Elérhető előnyök: ügyfél elégedettség

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció szakmérnök. levelező szakirányú továbbképzési szak

Nyomtatott kommunikáció szakmérnök. levelező szakirányú továbbképzési szak Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak Indítási kérelem Budapest 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A SZAKLÉTESÍTÉSI

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

Számítástechnika. 1. Határozza meg a hardver fogalmát és sorolja fel a fontosabb hardverelemeket és funkciójukat!

Számítástechnika. 1. Határozza meg a hardver fogalmát és sorolja fel a fontosabb hardverelemeket és funkciójukat! Számítástechnika 1. Határozza meg a hardver fogalmát és sorolja fel a fontosabb hardverelemeket és funkciójukat! 2. Sorolja fel egy személyi számítógép (PC) fontosabb részegységeit és ismertesse az egyes

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

CNI Kft. PRÉGELŐ FÓLIÁK

CNI Kft. PRÉGELŐ FÓLIÁK www.cni.hu http://www.apigroup.com/ CNI Kft. PRÉGELŐ FÓLIÁK Kapcsolat: Petrohai Balázs, Cégünk a világhírű API GROUP fóliáit képviseli Magyarországon, közel 8 éve, lézerpontos, pormentes egyedi igényeket

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

Orvos Védelem. Hungary. Egészségügyi. Kommunikációs. Szaklap. Jogi. Szaklap

Orvos Védelem. Hungary. Egészségügyi. Kommunikációs. Szaklap. Jogi. Szaklap Egészségügyi Kommunikációs Szaklap Orvos Védelem Hungary Jogi Szaklap Hunga Coord Kiadói Kft. 2000. Szentendre Fiastyúk u. 2. Tel./Fax: 06-26 316-659 latlelet@dunakanyar.net Balla M. Anna újságíró, pszichológus

Részletesebben

Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban

Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban 2012. szeptember24. Budapest Fogalmi meghatározás és tétel E-könyv, elektronikus könyv Az e-könyv az elektronikus formában

Részletesebben

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Az Uniós országokban már alkalmazott új lehetőségek Korszerű zárt hálózatok, rendszerek,

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai 1/6 Tartalomjegyzék Click &

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Ellenőrzés kialakulása

Ellenőrzés kialakulása 2016. február 26. Címszavakban. Ellenőrzés kialakulása Cél: a hadsereg fenntartási költségeinek vizsgálata a költségvetés felhasználásának és az adófizetési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése

Részletesebben

Anyagleadási feltételek (széles formátum) Technikai paraméterek: Tisztelt Partnerünk!

Anyagleadási feltételek (széles formátum) Technikai paraméterek: Tisztelt Partnerünk! Anyagleadási feltételek (széles formátum) Tisztelt Partnerünk! Rövid tájékoztatónk azt a célt szolgálja, hogy a megadott információk alapján, az alábbi paraméterek segítségükre legyenek a gördülékeny gyártásban.

Részletesebben

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS 2012. október A kutatás kutatásról céljai A kutatás céljai - a tagok Gázközösséggel kapcsolatos elvárásai és azok teljesülése - rendezvények megítélése - a Gázközösség pályázatai -

Részletesebben

Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok

Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok A mobil eszközök száma világszerte rohamosan növekszik és jelentős kiegészítőjévé, sok esetben helyettesítőjévé vált a hagyományos számítógépeknek.

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28.

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. WebCenter Online jóváhagyás és együttműködés Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. Egy termék piaci bevezetésének kihívásai Alkalmazkodni kell az felek időbeosztásához A felek alkalomadtán földrajzilag távol

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

>>Biztonsági megoldások a nyomtatás-másolás területén >> Eszes Mihály, Üzleti szegmens vezető. Océ-Hungária Kft.

>>Biztonsági megoldások a nyomtatás-másolás területén >> Eszes Mihály, Üzleti szegmens vezető. Océ-Hungária Kft. >>Biztonsági megoldások a nyomtatás-másolás területén >> Eszes Mihály, Üzleti szegmens vezető Océ-Hungária Kft. 01 Az Kulcsszavak Océ bemutatása a dokumentum-kezelésben Környezet-tudatosság Megbízhatóság

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Nyomdaipari gépmester szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 213 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Vajon, hogyan működne vállalata, ha a lehető leghatékonyabban használná ki a gyártás, logisztika során erőforrásait

Vajon, hogyan működne vállalata, ha a lehető leghatékonyabban használná ki a gyártás, logisztika során erőforrásait Gondolt már arra, hogy még a legjobban szervezett folyamatok mellett is van tartalék cégében? Tudta, hogy a kihasználatlan erőforrásokban - melyek értéke akár 30% is lehet - mennyi pénz rejtőzik? Vajon,

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben