Az Egyesek Ifjúsági Egyesület 2011 éves pénzügyi/számviteli beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Egyesek Ifjúsági Egyesület 2011 éves pénzügyi/számviteli beszámolója"

Átírás

1

2 A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv a, a Számvitelről szóló évi C. évi törvény (tvábbiakban Sztv.), a Gazdálkdás Rendjéről szóló 115/1992 ( VII. 23.) Krm. Rend. alapján, és a beszámló készítési és könyvvezetési sajátsságairól szóló 224/2000. ( XII.19) krm. Rend. előírásai alapján beszámlót készít, és 2010 január 01-től kettős könyvvitelt vezet. Az Egyesek Ifjúsági Egyesület 2011 évi közhasznú jelentése az alábbiakat tartalmazza: a 2011 éves számviteli beszámlót, a költségvetési támgatás felhasználását, a vagyn felhasználásával kapcslats kimutatást, a cél szerinti juttatásk kimutatását, a közpnti költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkrmányzattól, a kisebbségi települési önkrmányzattól, a települési önkrmányzatk társulásától és mindezek szerveitől kaptt támgatás mértékét, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújttt juttatásk értékét, illetve összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámlót. Az Egyesek Ifjúsági Egyesület 2011 éves pénzügyi/számviteli beszámlója A. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Az Egyesület ismertetése Az Egyesek Ifjúsági Egyesület (a tvábbiakban Egyesület) április 1-én alakult, a Fővársi Bíróság április 28-án közhasznúnak minősítette. Az Egyesület alapvető célja: Elsősrban a még ki nem alakult személyiségű fiatalk és fiatal felnőttek önismereti és személyiségfejlődésének elősegítése, kapcslatteremtési, kmmunikációs és közösségteremtési készségük fejlesztése. Az egészségük javítása és megőrzése. Az egyesület küldetése: Személyes tapasztalatszerzés útján inspirálni és erősíteni a fiatalkat, hgy alktó és felelős módn tegyenek magukért és közösségeikért. Bejegyzett székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I/14. Adószám: Nyilvántartási száma: Számviteli plitika Az Egyesület számviteli plitikájának legfőbb célja, hgy az Egyesület számviteli rendszere megbízható, valós, a törvényi előírásknak megfelelő legyen, szlgálva ezzel, hgy az Egyesületről reális és hű képet lehessen nyerni. A Számvitelről szóló évi C. évi törvény (tvábbiakban Sztv.), a Gazdálkdás Rendjéről szóló 115/1992 (VII. 23.) Krm. Rend. alapján, és a beszámló készítési és könyvvezetési sajátsságairól szóló 224/2000. ( XII.19) krm. rend. előírásai alapján az Egyesület 2010 január 1-től kettős könyvvitelt vezet, és közhasznú egyszerűsített éves beszámlót készít. Az egyszerűsített éves beszámló mérlegből, eredménykimutatásból és tájékztató adatkból áll. 2

3 Az egyszerűsített éves beszámló adatai ezer frintban értendők. A mérleg frdulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpntja: március 14. a. Befektetett eszközök A befektetett eszközök bekerülése a könyvekbe a beszerzésük érdekében felmerült költségek Sztv. szerint aktiválható összegében történik. A tárgyi eszközöket piaci értékre nem helyesbítik, tehát értékhelyesbítés nem kerül kimutatásra. Értékcsökkenés elszámlása Az évenként elszámlandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) visznyíttt arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adtt vállalkzási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azkat a nyilvántartáskn történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. A terven felüli értékcsökkenésre a Sztv. előírásait alkalmazzák. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskr pedig a kivezetés napjáig számlunk el. Az 100 ezer frint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkr értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámljuk. Befektetett pénzügyi eszközzel az Egyesület nem rendelkezik. b. Frgóeszközök Az Egyesület készletekkel nem rendelkezik. A követelések értékelése könyv szerinti értéken történik. c. Céltartalékk Az Egyesület a es év flyamán céltartalékt nem képzett. d. Kötelezettségek A kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken történik. Az Egyesület könyveiben rövid lejáratú kötelezettség került elszámlásra. e. Árbevétel Az Egyesületnek vállalkzási bevétele az év flyamán nem keletkezett. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Befektetett eszközök Az Egyesületnél a terv szerinti amrtizáció elszámlásakr a lineáris módszer került kizárólagsan alkalmazásra. 3

4 Befektetett pénzügyi eszközökkel az Egyesület nem rendelkezik. Az Egyesület eszközei között nem szerepel lyan eszköz, melyet zálgjg terhel. 2. Frgóeszközök A követelése az Egyesületnek évben 598 eft, amelyből 430 eft a bérelt ingatlankra fizetett kaució összegét, 168 eft étkezési utalványt tartalmazza. Az Egyesület pénzeszköze 2011 december 31-én Készpénz készlet Banki pénz készlet e Ft, melyből: 7 eft eft 3. Aktív időbeli elhatárlás: Bevételek aktív időbeli elhatárlása a 2012-ben beflyó 2011 évet érintő támgatásk: eft 4. Saját tőke Tőkeváltzás: Közhasznú tevékenység 2011 évi eredménye: eft eft 5. Kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek összege eft, melyből Kölcsön: Munkabérek és közterhei: Szállítók A hsszú lejáratú kötelezettségek összege nem vlt. 6. Passzív időbeli elhatárlásk A passzív időbeli elhatárlás 2011 évben e Ft, melyből: eft eft eft - Következő időszak költségeinek fedezetére kaptt támgatás: eft évet érintő, következő évben számláztt költségek: 61 eft - Fejlesztési célra kaptt támgatásk elhatárlása: 320 eft C. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Bevétel Az Egyesület célja szerinti bevétele e Ft 2. Kiadásk kiadásk összege eft 4

5 D. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Bér- és létszámadatk Megnevezés Létszám Bérköltség Járulékk Összesen (eft) Szellemi állmány 5 fő Fizikai állmány 0 fő Összesen 5 fő Az Egyesület irányítását 1 fő látta el, az Egyesület elnöke Hrváth Ágnes, majd december 2-ától Győry Krisztina (vnatkzó bírósági végzés dátuma: december 9.), elnök helyettese Krányi Eszter. A vezetés részére sem előleg, sem kölcsön nem került flyósításra a tárgyévben. 2. Egyéb tájékztató adatk Az Egyesület tagsága ben 14 fő vlt. Az Egyesületnél Felügyelő Bizttság működik, melynek tagjai: Orbán Ádám Ormai Judit Asbth Anita Az Egyesületnél állandó könyvvizsgáló nem működik. 5

6 Egyesek Ifjúsági Egyesület Közhasznú egyszerűsített éves beszámló mérlege ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Sr sz. A tétel megnevezése Előző év Helyesbítés Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 B. Frgóeszközök I. Készletek 7 II. Követelések III. Értékpapírk 9 IV Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárlásk Eszközök összesen FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Sr sz. A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 12 D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke 14 II. Tőkeváltzás/Eredmény III. Lekötött tartalék 16 IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkzási 18 tevékenységből E. 19 Céltartalékk 20 F. Kötelezettségek I. Hátrasrlt kötelezettségek 22 II. Hsszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárlásk Frrásk összesen Budapest, 2012 március 14 6

7 Egyesek Ifjúsági Egyesület A közhasznú egyszerűsített éves beszámló eredménykimutatása Sr sz. A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kaptt támgatás a)alapítótól 4 b)közpnti költségvetésből c)helyi önkrmányzattól d)egyéb Pályázati útn elnyert támgatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkzási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfrdításai Anyagjellegű ráfrdításai Személyi jellegű ráfrdításk Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfrdításk Pénzügyi műveletek ráfrdításai 2 19 Rendkívüli ráfrdításk E. Vállalkzási tevékenység ráfrdításai Anyagjellegű ráfrdításk 22 Személyi jellegű ráfrdításk 23 Értékcsökkenési leírás 24 Egyéb ráfrdításk 25 Pénzügyi műveletek ráfrdításai 26 Rendkívüli ráfrdításk 27 F. Összes ráfrdítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkzási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség 30 I. Tárgyévi vállalkzási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Budapest, 2012 március 14. 7

8 Tájékztató adatk A. Személyi jellegű ráfrdításk eft 1. Bérköltség eft ebből - megbízási díjak 0 eft - tiszteletdíjak 0 eft 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések eft 3. Bérjárulékk eft B. A szervezet által nyújttt támgatásk ebből: az e rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámlt és tvábbutalt, illetve átadtt támgatás eFt 8

9 Egyesek Ifjúsági Egyesület közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentés összefglaló táblázat Kaptt támgatásk és bevételek Egyéb közcélú működésre kaptt támgatás - Önkrmányzattól kaptt támgatás: 700 eft - Állami nrmatíva: eft - Minisztériumktól kaptt támgatás: 290 eft - Bértámgatásk: eft - SZJA 1%: eft - Vállalkzóktól kaptt támgatásk, admányk: eft - Magánszemélyektől kaptt támgatásk: 36 eft - Egyéb szervezetektől kaptt támgatás: 720 eft Pályázati útn elnyert támgatásk: - Egyéb szervezetektől kaptt támgatás: eft - Elkülönített alapktól kaptt támgatásk: eft - prgramk: eft Közhasznú tevékenységből származó bevétel: - Árbevétel: eft - Krdinálási díjak bevétele: eft Tagdíj bevételek eft eft eft 102 eft Egyéb bevételek 272 eft - Kamat bevételek 253 eft - Máshva nem srlt egyéb bevétele: 19 eft évben kaptt támgatásk és bevételek összesen: eft 9

10 Kaptt támgatásk és bevételek célszerinti felhasználásának kimutatása Sr- Támgató megnevezése Támgatás (admány) összege Eltérés szám Előző évi (eft) Tárgyévi (eft) % Ft 1 Közpnti költségvetési szerv Elkülönített pénzalap Helyi önkrmányzat és szervei Magánszemély Jgi személyiségű gazdasági 5 társaság 6 Közhasznú szervezetek kht - alapítvány, közalapítvány társadalmi szervezet Összesen: Támgatás t nyújtó megnev. NCA NCA-ORSZ NCA NCA-CIV-10- A-0137 NCA NCA-CIV-10- D-0386 ESZA Nnprfit Kft IFJ-GY-KM- 10-D-0008 HU R3 HU R2 Főv.Önk HU R5 kp támgatás / kp támgatás Támgatás Időpntj a összeg e Felhasználá s célja Működési kiadáskra szervezetfejleszt é, képzés média knferencia szervezetfejleszt é, képzés EVS fgadás Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi tárgyéve t köv. Visszautalás Elszám lás határidej e EVS fgadás Interkulturális képzéssrzat tánc témájú nemzetközi ifjúsági csere ifjúsági média képzéssrzat Működési kiadáskra

11 0277/ /1 kp támgatás 2083/ HU R1 HU R2 HU R2 NCA NCA-KM magyar önkéntesek küldése Peruba közösségi fenntarthatóság nemzetközi ifjúsági csere újrahasznsítás jegyében nemzetközi ifjúsági csere újrahasznsítás jegyében Működési kiadáskra EVS fgadás Tempus Közalapítvány GRLP nemzetközi ifjúsági jó gyakrlatkképzés srzat kp támgatás 3768/ kp támgatás 3783/ kp támgatás 3734/ Tempus Közalapítvány GRLP GR-WOR- 40 HU R EVS fgadás nemzetközi kapcslatépítő szeminárium nemzetközi képzés ifjúsági területen dlgzóknakkmpetenciafejle sztés Tánc wrkshp nemzetközi képzés-fiatalk elhelyezkedési képességinek fejlesztésére HU R4 kp támgatás ifjúságsegítő prgramsrzat Nógrád megyében nemzetközi önkéntes tábr hátránys helyzetű fiatalk számára

12 4587/ tervezett támgatásk és bevételek felhasználásának kimutatása Támgatás t nyújtó megnev. kp támgatás / kp támgatás 2083/ HU R2 Támgatás Időpntj a összeg e Felhasználá s célja ifjúsági média képzéssrzat magyar önkéntesek küldése Peruba nemzetközi ifjúsági csere újrahasznsítás jegyében Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi tárgyéve t köv. Visszautalás Elszám lás határidej e EVS fgadás Tempus Közalapítvány GRLP nemzetközi ifjúsági jó gyakrlatkképzés srzat kp támgatás 3768/ kp támgatás 3783/ kp támgatás 3734/ Tempus Közalapítvány GRLP GR-WOR- 40 Eurpean Yuth Fundatin A.2012.P C EVS fgadás nemzetközi kapcslatépítő szeminárium nemzetközi képzés ifjúsági területen dlgzóknakkmpetenciafejle sztés Tánc wrkshp Kmmunikációs képzés HU nemzetközi képzés-fiatalk elhelyezkedési képességinek

13 R3 fejlesztésére Budapest Bank Budapestért Alapítvány HU R4 Raiffeisen Bank Nyrt OTP Bank NYrt kp támgatás budapesti helyi önkéntes prgramk ifjúságsegítő prgramsrzat Nógrád megyében gyermektthnb an nevelkedő fiatalk bevnása önkéntes prgramkba értelmifgyaték sk és ép fiatalk integrációs prgramja Működési kiadáskra kp támgatás 4587/ Eurpean Yuth Fundatin B PC26 Eurpean Yuth Fundatin Cuncil f Eurpe nemzetközi önkéntes tábr hátránys helyzetű fiatalk számára (benyújtás dátuma) (döntés a támgatásr ól) (benyújtás dátuma) (döntés a támgatásr ól) (benyújtás dátuma) CEE trust február 29. (benyújtás dátuma) május 31. (döntés a támgatásr ól) OSI március 14. (benyújtás média knferencia média kiadvány nemzetközi ifjúsági csere kézműveskedés újrahasznsíttt anyagkból nemzetközi képzés fiatalkkal dlgzóknak média használata az ifjúsági munkában az egyesület működésének támgatása Nógrád megyei átfgó civil kapacitás fejlesztés és civil együttműködési stratégia kidlgzása a szécsényi kistérség rma fiataljainak 13

14 dátuma) június 14. (döntés a támgatásr ól) Visegrad Fund március 15. (beadás dátuma) május 15. (döntés a támgatásr ól) Visegrad Fund március 30. (beadás dátuma) június 30. (döntés a támgatásr ól) május 1. (beadás dátuma) augusztus 1. (döntés a támgatásr ól) támgatása nyári önkéntes tábr támgatása az egyesület önkéntességet népszerűsítő tevékenységeine k támgatása az önkéntesség és a fenntartható fejlődés népszerűsítése Nógrád megyében 14

15 Az egyesület bemutatása Tartalmi beszámló az Egyesület tevékenységéről A 2000 óta hivatalsan működő Egyesek Ifjúsági Egyesület aktív fiatalk, önkéntesek, ifjúsági munkásk és trénerek csprtja. A szervezet 1997-ben ifjúsági önszerveződéseként kezdte tevékenységét, a 17. kerületi fiatalk igényei és elképzelései alapján. Küldetése, hgy inspirálja, támgassa és fejlessze a fiatalkat, hgy felelősségteljes, aktív résztvevői legyenek a társadalmnak hazai és európai szinten. Kiemelt célja a hátránys helyzetű fiatalk elsősrban állami gndzttak, vidékiek, munkanélküliek, beilleszkedési és szciális prblémákkal küzdők integrációjának, feladatvállalásának előremzdítása tapasztalatszerzés és fejlesztés útján. Az Egyesek emellett a velük dlgzókkal- krtárssegítők, pedagógusk, ifjúságsegítők, szciális munkásk, képzők is fglalkzik. Fő törekvése a nem-frmális kmpetencia és személyiségfejlesztés hazai és nemzetközi környezetben. Ezt alapvetően ifjúsági cserék, tréningek, tematikus találkzók, valamint az önkéntesség népszerűsítésével éri el. A tevékenység közhasznúsága: Az Egyesek Ifjúsági Egyesület közhasznú társadalmi szervezet. Az alapító kirat szerint: Az Egyesek Ifjúsági Egyesület az évi CLVI. törvény 26. c./pntja szerint közhasznú tevékenységet is ellát: 2. szciális tevékenység, családsegítés, 4. Nevelés és ktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. Kulturális tevékenység, 6. Kulturális örökség megóvása, 8. Természetvédelem, állatvédelem, 9. Környezetvédelem, 10. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 11. Hátránys helyzetű csprtk társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 12. Emberi és államplgári jgk védelme, 14. Sprt, 19. Eur- atlanti integráció elősegítése 2. szciális tevékenység, családsegítés Különös figyelmet frdítttunk arra, hgy prgramjainkba bevnjunk lyan hátránys helyzetű fiatalkat, akiknek máskülönben nem lenne lehetősége itthni és nemzetközi prgramkban való részvételre. Résztvevőink közel 50%-a hátránys helyzetű: lakótelepen vagy falun él, a családban tartós a munkanélküliség, ill. a betegség miatti keresetkiesés, egy szülő neveli, tanulási nehézségekkel küzd, testi fgyatékssága van (pl. vak, siket). 4. Nevelés és ktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés jainkn a fiatalk nem-frmális nevelésével fglalkzunk, kötetlen frmában, mentringgal, cachinggal és tanácsadással segítjük őket. 15

16 A tapasztalati tanulás módszerével dlgzva, a prgramk srán az alábbi területeken végzünk képesség és készségfejlesztést, valamint ismeretterjesztést: Önismeret Kmmunikáció Csprtmunka Prjektmunka Pályázatírás, prjektvezetés Outdr tréningek szervezése és vezetése Kreativitás, prblémamegldás fejlesztése Knfliktuskezelés, knfliktus transzfrmáció Bizalm, önbizalm Asszertivitás Önkifejezés Szervezés, tervezés Időbesztás Értékes szabadidős tevékenységek megismertetése Kultúra, hagymányk Drgprevenció Kultúrák közötti együttműködés Tlerancia, előítélet kezelés Stressz kezelése 5. Kulturális tevékenység Minden nemzetközi prgram szerves része a résztvevő rszágk kultúrájának bemutatása. Erre a fiatalk dalkkal, tánccal, receptekkel, mesékkel, képes bemutatókkal készülnek, ezáltal saját kultúrájukat is jbban megismerik és magukénak érzik. Magyarrszági prgramjainkba beépített kulturális elemek: világörökségi és egyéb kulturálisan, természetileg fnts helyszínek megtekintése (Budapest, Hllókő, Szécsény). Látgatás családknál, falvak hagymányainak kutatása játéks frmában, krngzás, szövés. Kiemeljük két prgramunkat, melynek srán külföldi diákk, illetve önkéntesek magyar családknál laktak, első kézből ismerve meg kultúránkat, szkásainkat: az első ilyen a Karinthy meets Culver vlt március végén, melynek srán amerikai és magyar diákk önkénteskedtek együtt, a másik a júliusi önkéntes tábr. Itt a szabadnapkn magyar önkéntesek látták vendégül kreai, taiwani, angl, francia és spanyl társaikat. Az önkéntes tábrban ezen kívül a külföldiek és a magyark is megismerkedtek a rma kultúrával, illetve a Nógrád megyei helyi népszkáskkal a játszóházak srán, melyeket a helyi gyerekeknek szerveztek. Az Egyesek támgatásával szeptemberben megvalósult Re:Creativity csere srán újrafelhasznált alapanyagkból készítettek ékszereket és használati tárgyakat a résztvevők, itt kulturális csere és egymás kreatív ötleteinek a megismerése történt. 16

17 6. Kulturális örökség megóvása A népi mesterségek bemutatása és kipróbálása által flytatjuk ezt a tevékenységet. Flytattuk a kistérségi együttműködési prjekt alapjainak lefektetését, idei prjektjeinkben is önkéntes munkával segítettük Hllókő és a környező települések kulturális és környezeti értékeinek megóvását, felújítását elsősrban a júliusi önkéntes tábr akciónapjai alkalmával: itt Szécsényben a halastó kilátó trnyát, a II. Rákóczi Ferenc összevnt ktatási intézmény egy flysóját, valamint a pásztói Mikszáth Kálmán gimnázium klubhelyiségét festettük ki, újítttuk fel helyi önkéntesek segítségével. Ezen kívül a szécsényi kistérség fiataljait az eddigieknél is nagybb számban kívánjuk aktivizálni, bevnni hazai és külföldi prgramjainkba, ennek a törekvésnek a legnagybb eredménye, hgy az önkéntes tábr srán több, mint 100 gyerek és fiatal vett részt a játszóházakn, valamint nagyjából 15 rimóci, nagylóci, hllókői, pásztói és szécsényi fiatal önkénteskedett velünk együtt és látgattt el a tábr záró rendezvényére. Egy hllókői fiatalt rövid távú külföldi önkéntes prgramra küldtünk Hllandiába szintén júliusban, valamint két salgótarjáni fiatal is önkénteskedik nálunk őszétől fgva. 8. Természetvédelem, állatvédelem és 9. Környezetvédelem, A túrák és a prgramkba épített utdr tréningek srán különös figyelmet frdítunk a természetvédelemre, felkészítjük a fiatalkat az erdő tisztelettel és dafigyeléssel történő használatára (nincs tűzrakás, csend, nem hagyunk szemetet). A Karinthy Frigyes gimnáziumban a diákk és az Egyesek tagjainak önkéntességével megvalósult pillekő bútr készítés szebbé, használhatóbbá tette az iskla udvarát ezen kívül, mivel újrafelhasznált palackkból készülnek a bútrk, a prjektnek környezetvédelmi szemléletfrmálási hatása is vlt. Az Egyesek támgatásával szeptemberben megvalósult Re:Creativity csere srán újrafelhasznált alapanyagkból készítettek ékszereket és használati tárgyakat a résztvevők, így itt nem csak a kulturális csere és egymás kreatív ötleteinek a megismerése történt, hanem környezetvédelmi szemléletfrmálás is. 10. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 12. Emberi és államplgári jgk védelme, Ilyen típusú tevékenységeink: önkéntes tábr srán a játszóházakban nem frmális eszközökkel segítettük a résztvevő gyerekeket, fiatalkat abban, hgy a későbbiekben képesek legyenek önállóan véleményt alktni, kreatívan megvalósítani álmaikat és együttműködni társaikkal. Ezek 17

18 a képességek elengedhetetlenek ahhz, hgy saját jgaikat is képesek legyenek a jövőben védeni. hsszú távú önkéntes prgramjaink és helyi önkéntes akcióink: a KEKSZ prgram, partneri részvétel a Demkratikus Ifjúságért Alapítvány által szervezett Közöd! napn, a Fuss a fényben! prgramn mind azt a célt is szlgálják, hgy felhívjuk a figyelmet a fiatalk lehetőségeire és jgaira, valamint képessé tegyük őket arra, hgy ezekért maguk is tegyenek. 11. Hátránys helyzetű csprtk társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése jainkba bevnjuk a földrajzi vagy származási és egyéb szempntból hátránys helyzetű fiatalkat, közvetlen megkereséssel és partnerszervezetek segítségével. A prgramkat külön meghirdetjük a hátránys helyzetű fiatalk számára, ha szükséges, külön felkészítést tartunk nekik, például így történt ez a rövid távú csprts önkéntes prgramnál is, ahva hárm hátránys helyzetű fiatalt küldtünk júliusban. Nagy hangsúlyt fektetünk az integrációra: legtöbb prgramunkn hátránys és nem hátránys helyzetű fiatalk egyaránt vannak itt az egyik újdnság, hgy Hllandiában részt vettünk egy cserén júliusban, ahl siket és halló fiatalk töltöttek együtt nagyn tartalmas 10 napt. 14. Sprt Minden prgramunk jelentős részét képezi a sprt és utdr tevékenységek bemutatása, megtapasztaltatása a fiatalkkal. Hiszünk a sprt értékteremtő és személyiségfejlesztő erejében és ezt módszerként is alkalmazzuk. Idén is tartttunk táncs tematikájú képzést Hllókőn, és küldtünk fiatalkat egy hasnlóra Hllandiába. Áprilisban önkénteseink részt vettek a Fuss a fényben! prgramn, ahl vak fiatalkkal futttak együtt. A KFG-ben egy szakmai gyakrlatsunk tarttt bicikli szerelő szakkört, a nyári önkéntes tábr srán az önkéntesek egy csprtja minden nap átbiciklizett Hllókőről Rimócra, ahl az egyik játszóház helyszín vlt. Az alábbi sprtkat és utdr tevékenységeket próbálhatták ki résztvevőink: tánc gyalgtúrázás kerékpárzás erdei kalandjátékk fci kézilabda ping-png 19. Eur- atlanti integráció elősegítése Aktív pályázói vltunk a Európáért az Európai Unió nak, az Európa Tanácsnak és a Visegrádi Alapnak is. Olyan európai értékeket közvetítünk, mint tlerancia, esélyegyenlőség, tisztelet, nyitttság, párbeszéd, a fiatal k aktív szerepvállalása a helyi közösségek életében és az önkéntesség. 18

19 A fiatalkkal flytattt műhelymunkák srán ezek megbeszélésére, tudatsítására is kitérünk. Idén száms európai rszágból érkeztek hzzánk fiatalk, illetve velük fglalkzó idősebb emberek, valamint mi is küldtünk résztvevőket egyéb rszágkba nemzetközi cserékre, prgramkra. Idén először az USA-ból, valamint Taiwanból és Dél-Kreából is érkeztek hzzánk önkéntesek. Tevékenységünk nagy részét önkéntesként flytatjuk. Az egyesület teljes tagsága aktív a prgramk szervezésében és vezetésében. Résztvevők létszáma: ben megközelítőleg 880 fő vett részt helyi prgramjainkn, ebből 175 fő hátránys helyzetű. 190 magyar és külföldi résztvevőnk vlt nemzetközi képzési prgramjainkn, ebből 62 hátránys helyzetű. 17 képzési prgramra küldtünk résztvevőket külföldre, itt megközelítőleg 60 magyar résztvevő vlt, 15 fő hátránys helyzetű. 4 nemzetközi cserét és egy önkéntes tábrt tartttunk ben, ezeken összesen 140 fiatal vett részt, megközelítőleg a felük hátránys helyzetű. 22 nemzetközi cserére küldtünk ki fiatalkat, ezeken csprtvezetőkkel együtt 87 fő vett részt, közülük 50 hátránys helyzetű. 7 külföldi önkéntest és szakmai gyakrlatst fgadtunk hsszú távra, és 16 főt küldtünk külföldre (Európába, az USA-ba és Peruba) hsszú távú önkéntes prgramkra, valamint 13 főt rövid távra. Közülük összesen 10 fő hátránys helyzetű. Összesen megközelítőleg 1400 főt vntunk be prgramjainkba közvetlenül, közelítőleg 30%-uk hátránys helyzetű. Tevékenységünkről, az általunk megvalósíttt prjektekről kérésre az egyesület székhelyén részletes tájékztatást adunk szóban, illetve nymtattt frmában. Belső fejlesztés: Rendszeres műhelymunkák, belső caching, a tréningek szakmai tvábbfejlesztése. Nvemberben tagjaink, dlgzóink és önkénteseink részvételével stratégiai hétvégét tartttunk, ahl átbeszéltük az Egyesület céljait, stratégiáját és megterveztük a 2012 srán megvalósítandó belső fejlesztések menterendjét. 19

Egyesek Ifjúsági Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az Egyesület adószáma: 18239799-1-42 Az Egyesület nyilvántartási száma: 8835 TARTALOMJEGYZÉK 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Egyesek Ifjúsági Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Az Egyesület adószáma: 18239799-1-43 Az Egyesület nyilvántartási száma: 8835 Az Egyesületet a Fővárosi Bíróság a 2000. április 6-án kelt Pk.60997/1999/2,2000.04.06.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

2006. évi közhasznúsági beszámoló

2006. évi közhasznúsági beszámoló 2006. évi közhasznúsági beszámoló Az Egyesek Ifjúsági Egyesületet a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vette. Az erről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: Pk.60997/1999/2, 2004.04.06. Számviteli

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

Közhaszn úság i jelentés

Közhaszn úság i jelentés Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület az egyéb szervezet megnevezése 1031 Budapest, Bglya u. 1. II/7. az egyéb szervezet címe, telefnszáma 2009. december 31. Közhaszn úság i jelentés TARTALM: Közhasznú

Részletesebben

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere.):'; (. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 2011. évi mérlegbeszámlója elfgadásáról

Részletesebben

Budapest, 2011. május 28.

Budapest, 2011. május 28. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Messzelátó Egyesület Budapest, 2011. május 28. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Készítette: Szabó János Ügyvezető

Készítette: Szabó János Ügyvezető Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933853211313 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2009 Készítette:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 0 _.-"(' )'lj.számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2008. április 25-én

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület

COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 18197000-8560-529-01 Cégjegyzék szám: Pk. 60.386/2008/2 Adószám: 18197000-1-42 Székhely: 1083 Budapest, Auróra utca 39. 4/1. COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület 2011.12.31.

Részletesebben