Az Egyesek Ifjúsági Egyesület 2011 éves pénzügyi/számviteli beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Egyesek Ifjúsági Egyesület 2011 éves pénzügyi/számviteli beszámolója"

Átírás

1

2 A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv a, a Számvitelről szóló évi C. évi törvény (tvábbiakban Sztv.), a Gazdálkdás Rendjéről szóló 115/1992 ( VII. 23.) Krm. Rend. alapján, és a beszámló készítési és könyvvezetési sajátsságairól szóló 224/2000. ( XII.19) krm. Rend. előírásai alapján beszámlót készít, és 2010 január 01-től kettős könyvvitelt vezet. Az Egyesek Ifjúsági Egyesület 2011 évi közhasznú jelentése az alábbiakat tartalmazza: a 2011 éves számviteli beszámlót, a költségvetési támgatás felhasználását, a vagyn felhasználásával kapcslats kimutatást, a cél szerinti juttatásk kimutatását, a közpnti költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkrmányzattól, a kisebbségi települési önkrmányzattól, a települési önkrmányzatk társulásától és mindezek szerveitől kaptt támgatás mértékét, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújttt juttatásk értékét, illetve összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámlót. Az Egyesek Ifjúsági Egyesület 2011 éves pénzügyi/számviteli beszámlója A. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Az Egyesület ismertetése Az Egyesek Ifjúsági Egyesület (a tvábbiakban Egyesület) április 1-én alakult, a Fővársi Bíróság április 28-án közhasznúnak minősítette. Az Egyesület alapvető célja: Elsősrban a még ki nem alakult személyiségű fiatalk és fiatal felnőttek önismereti és személyiségfejlődésének elősegítése, kapcslatteremtési, kmmunikációs és közösségteremtési készségük fejlesztése. Az egészségük javítása és megőrzése. Az egyesület küldetése: Személyes tapasztalatszerzés útján inspirálni és erősíteni a fiatalkat, hgy alktó és felelős módn tegyenek magukért és közösségeikért. Bejegyzett székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I/14. Adószám: Nyilvántartási száma: Számviteli plitika Az Egyesület számviteli plitikájának legfőbb célja, hgy az Egyesület számviteli rendszere megbízható, valós, a törvényi előírásknak megfelelő legyen, szlgálva ezzel, hgy az Egyesületről reális és hű képet lehessen nyerni. A Számvitelről szóló évi C. évi törvény (tvábbiakban Sztv.), a Gazdálkdás Rendjéről szóló 115/1992 (VII. 23.) Krm. Rend. alapján, és a beszámló készítési és könyvvezetési sajátsságairól szóló 224/2000. ( XII.19) krm. rend. előírásai alapján az Egyesület 2010 január 1-től kettős könyvvitelt vezet, és közhasznú egyszerűsített éves beszámlót készít. Az egyszerűsített éves beszámló mérlegből, eredménykimutatásból és tájékztató adatkból áll. 2

3 Az egyszerűsített éves beszámló adatai ezer frintban értendők. A mérleg frdulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpntja: március 14. a. Befektetett eszközök A befektetett eszközök bekerülése a könyvekbe a beszerzésük érdekében felmerült költségek Sztv. szerint aktiválható összegében történik. A tárgyi eszközöket piaci értékre nem helyesbítik, tehát értékhelyesbítés nem kerül kimutatásra. Értékcsökkenés elszámlása Az évenként elszámlandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) visznyíttt arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adtt vállalkzási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azkat a nyilvántartáskn történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. A terven felüli értékcsökkenésre a Sztv. előírásait alkalmazzák. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskr pedig a kivezetés napjáig számlunk el. Az 100 ezer frint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkr értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámljuk. Befektetett pénzügyi eszközzel az Egyesület nem rendelkezik. b. Frgóeszközök Az Egyesület készletekkel nem rendelkezik. A követelések értékelése könyv szerinti értéken történik. c. Céltartalékk Az Egyesület a es év flyamán céltartalékt nem képzett. d. Kötelezettségek A kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken történik. Az Egyesület könyveiben rövid lejáratú kötelezettség került elszámlásra. e. Árbevétel Az Egyesületnek vállalkzási bevétele az év flyamán nem keletkezett. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Befektetett eszközök Az Egyesületnél a terv szerinti amrtizáció elszámlásakr a lineáris módszer került kizárólagsan alkalmazásra. 3

4 Befektetett pénzügyi eszközökkel az Egyesület nem rendelkezik. Az Egyesület eszközei között nem szerepel lyan eszköz, melyet zálgjg terhel. 2. Frgóeszközök A követelése az Egyesületnek évben 598 eft, amelyből 430 eft a bérelt ingatlankra fizetett kaució összegét, 168 eft étkezési utalványt tartalmazza. Az Egyesület pénzeszköze 2011 december 31-én Készpénz készlet Banki pénz készlet e Ft, melyből: 7 eft eft 3. Aktív időbeli elhatárlás: Bevételek aktív időbeli elhatárlása a 2012-ben beflyó 2011 évet érintő támgatásk: eft 4. Saját tőke Tőkeváltzás: Közhasznú tevékenység 2011 évi eredménye: eft eft 5. Kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek összege eft, melyből Kölcsön: Munkabérek és közterhei: Szállítók A hsszú lejáratú kötelezettségek összege nem vlt. 6. Passzív időbeli elhatárlásk A passzív időbeli elhatárlás 2011 évben e Ft, melyből: eft eft eft - Következő időszak költségeinek fedezetére kaptt támgatás: eft évet érintő, következő évben számláztt költségek: 61 eft - Fejlesztési célra kaptt támgatásk elhatárlása: 320 eft C. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Bevétel Az Egyesület célja szerinti bevétele e Ft 2. Kiadásk kiadásk összege eft 4

5 D. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Bér- és létszámadatk Megnevezés Létszám Bérköltség Járulékk Összesen (eft) Szellemi állmány 5 fő Fizikai állmány 0 fő Összesen 5 fő Az Egyesület irányítását 1 fő látta el, az Egyesület elnöke Hrváth Ágnes, majd december 2-ától Győry Krisztina (vnatkzó bírósági végzés dátuma: december 9.), elnök helyettese Krányi Eszter. A vezetés részére sem előleg, sem kölcsön nem került flyósításra a tárgyévben. 2. Egyéb tájékztató adatk Az Egyesület tagsága ben 14 fő vlt. Az Egyesületnél Felügyelő Bizttság működik, melynek tagjai: Orbán Ádám Ormai Judit Asbth Anita Az Egyesületnél állandó könyvvizsgáló nem működik. 5

6 Egyesek Ifjúsági Egyesület Közhasznú egyszerűsített éves beszámló mérlege ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Sr sz. A tétel megnevezése Előző év Helyesbítés Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 B. Frgóeszközök I. Készletek 7 II. Követelések III. Értékpapírk 9 IV Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárlásk Eszközök összesen FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Sr sz. A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 12 D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke 14 II. Tőkeváltzás/Eredmény III. Lekötött tartalék 16 IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkzási 18 tevékenységből E. 19 Céltartalékk 20 F. Kötelezettségek I. Hátrasrlt kötelezettségek 22 II. Hsszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárlásk Frrásk összesen Budapest, 2012 március 14 6

7 Egyesek Ifjúsági Egyesület A közhasznú egyszerűsített éves beszámló eredménykimutatása Sr sz. A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kaptt támgatás a)alapítótól 4 b)közpnti költségvetésből c)helyi önkrmányzattól d)egyéb Pályázati útn elnyert támgatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkzási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfrdításai Anyagjellegű ráfrdításai Személyi jellegű ráfrdításk Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfrdításk Pénzügyi műveletek ráfrdításai 2 19 Rendkívüli ráfrdításk E. Vállalkzási tevékenység ráfrdításai Anyagjellegű ráfrdításk 22 Személyi jellegű ráfrdításk 23 Értékcsökkenési leírás 24 Egyéb ráfrdításk 25 Pénzügyi műveletek ráfrdításai 26 Rendkívüli ráfrdításk 27 F. Összes ráfrdítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkzási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség 30 I. Tárgyévi vállalkzási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Budapest, 2012 március 14. 7

8 Tájékztató adatk A. Személyi jellegű ráfrdításk eft 1. Bérköltség eft ebből - megbízási díjak 0 eft - tiszteletdíjak 0 eft 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések eft 3. Bérjárulékk eft B. A szervezet által nyújttt támgatásk ebből: az e rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámlt és tvábbutalt, illetve átadtt támgatás eFt 8

9 Egyesek Ifjúsági Egyesület közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentés összefglaló táblázat Kaptt támgatásk és bevételek Egyéb közcélú működésre kaptt támgatás - Önkrmányzattól kaptt támgatás: 700 eft - Állami nrmatíva: eft - Minisztériumktól kaptt támgatás: 290 eft - Bértámgatásk: eft - SZJA 1%: eft - Vállalkzóktól kaptt támgatásk, admányk: eft - Magánszemélyektől kaptt támgatásk: 36 eft - Egyéb szervezetektől kaptt támgatás: 720 eft Pályázati útn elnyert támgatásk: - Egyéb szervezetektől kaptt támgatás: eft - Elkülönített alapktól kaptt támgatásk: eft - prgramk: eft Közhasznú tevékenységből származó bevétel: - Árbevétel: eft - Krdinálási díjak bevétele: eft Tagdíj bevételek eft eft eft 102 eft Egyéb bevételek 272 eft - Kamat bevételek 253 eft - Máshva nem srlt egyéb bevétele: 19 eft évben kaptt támgatásk és bevételek összesen: eft 9

10 Kaptt támgatásk és bevételek célszerinti felhasználásának kimutatása Sr- Támgató megnevezése Támgatás (admány) összege Eltérés szám Előző évi (eft) Tárgyévi (eft) % Ft 1 Közpnti költségvetési szerv Elkülönített pénzalap Helyi önkrmányzat és szervei Magánszemély Jgi személyiségű gazdasági 5 társaság 6 Közhasznú szervezetek kht - alapítvány, közalapítvány társadalmi szervezet Összesen: Támgatás t nyújtó megnev. NCA NCA-ORSZ NCA NCA-CIV-10- A-0137 NCA NCA-CIV-10- D-0386 ESZA Nnprfit Kft IFJ-GY-KM- 10-D-0008 HU R3 HU R2 Főv.Önk HU R5 kp támgatás / kp támgatás Támgatás Időpntj a összeg e Felhasználá s célja Működési kiadáskra szervezetfejleszt é, képzés média knferencia szervezetfejleszt é, képzés EVS fgadás Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi tárgyéve t köv. Visszautalás Elszám lás határidej e EVS fgadás Interkulturális képzéssrzat tánc témájú nemzetközi ifjúsági csere ifjúsági média képzéssrzat Működési kiadáskra

11 0277/ /1 kp támgatás 2083/ HU R1 HU R2 HU R2 NCA NCA-KM magyar önkéntesek küldése Peruba közösségi fenntarthatóság nemzetközi ifjúsági csere újrahasznsítás jegyében nemzetközi ifjúsági csere újrahasznsítás jegyében Működési kiadáskra EVS fgadás Tempus Közalapítvány GRLP nemzetközi ifjúsági jó gyakrlatkképzés srzat kp támgatás 3768/ kp támgatás 3783/ kp támgatás 3734/ Tempus Közalapítvány GRLP GR-WOR- 40 HU R EVS fgadás nemzetközi kapcslatépítő szeminárium nemzetközi képzés ifjúsági területen dlgzóknakkmpetenciafejle sztés Tánc wrkshp nemzetközi képzés-fiatalk elhelyezkedési képességinek fejlesztésére HU R4 kp támgatás ifjúságsegítő prgramsrzat Nógrád megyében nemzetközi önkéntes tábr hátránys helyzetű fiatalk számára

12 4587/ tervezett támgatásk és bevételek felhasználásának kimutatása Támgatás t nyújtó megnev. kp támgatás / kp támgatás 2083/ HU R2 Támgatás Időpntj a összeg e Felhasználá s célja ifjúsági média képzéssrzat magyar önkéntesek küldése Peruba nemzetközi ifjúsági csere újrahasznsítás jegyében Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi tárgyéve t köv. Visszautalás Elszám lás határidej e EVS fgadás Tempus Közalapítvány GRLP nemzetközi ifjúsági jó gyakrlatkképzés srzat kp támgatás 3768/ kp támgatás 3783/ kp támgatás 3734/ Tempus Közalapítvány GRLP GR-WOR- 40 Eurpean Yuth Fundatin A.2012.P C EVS fgadás nemzetközi kapcslatépítő szeminárium nemzetközi képzés ifjúsági területen dlgzóknakkmpetenciafejle sztés Tánc wrkshp Kmmunikációs képzés HU nemzetközi képzés-fiatalk elhelyezkedési képességinek

13 R3 fejlesztésére Budapest Bank Budapestért Alapítvány HU R4 Raiffeisen Bank Nyrt OTP Bank NYrt kp támgatás budapesti helyi önkéntes prgramk ifjúságsegítő prgramsrzat Nógrád megyében gyermektthnb an nevelkedő fiatalk bevnása önkéntes prgramkba értelmifgyaték sk és ép fiatalk integrációs prgramja Működési kiadáskra kp támgatás 4587/ Eurpean Yuth Fundatin B PC26 Eurpean Yuth Fundatin Cuncil f Eurpe nemzetközi önkéntes tábr hátránys helyzetű fiatalk számára (benyújtás dátuma) (döntés a támgatásr ól) (benyújtás dátuma) (döntés a támgatásr ól) (benyújtás dátuma) CEE trust február 29. (benyújtás dátuma) május 31. (döntés a támgatásr ól) OSI március 14. (benyújtás média knferencia média kiadvány nemzetközi ifjúsági csere kézműveskedés újrahasznsíttt anyagkból nemzetközi képzés fiatalkkal dlgzóknak média használata az ifjúsági munkában az egyesület működésének támgatása Nógrád megyei átfgó civil kapacitás fejlesztés és civil együttműködési stratégia kidlgzása a szécsényi kistérség rma fiataljainak 13

14 dátuma) június 14. (döntés a támgatásr ól) Visegrad Fund március 15. (beadás dátuma) május 15. (döntés a támgatásr ól) Visegrad Fund március 30. (beadás dátuma) június 30. (döntés a támgatásr ól) május 1. (beadás dátuma) augusztus 1. (döntés a támgatásr ól) támgatása nyári önkéntes tábr támgatása az egyesület önkéntességet népszerűsítő tevékenységeine k támgatása az önkéntesség és a fenntartható fejlődés népszerűsítése Nógrád megyében 14

15 Az egyesület bemutatása Tartalmi beszámló az Egyesület tevékenységéről A 2000 óta hivatalsan működő Egyesek Ifjúsági Egyesület aktív fiatalk, önkéntesek, ifjúsági munkásk és trénerek csprtja. A szervezet 1997-ben ifjúsági önszerveződéseként kezdte tevékenységét, a 17. kerületi fiatalk igényei és elképzelései alapján. Küldetése, hgy inspirálja, támgassa és fejlessze a fiatalkat, hgy felelősségteljes, aktív résztvevői legyenek a társadalmnak hazai és európai szinten. Kiemelt célja a hátránys helyzetű fiatalk elsősrban állami gndzttak, vidékiek, munkanélküliek, beilleszkedési és szciális prblémákkal küzdők integrációjának, feladatvállalásának előremzdítása tapasztalatszerzés és fejlesztés útján. Az Egyesek emellett a velük dlgzókkal- krtárssegítők, pedagógusk, ifjúságsegítők, szciális munkásk, képzők is fglalkzik. Fő törekvése a nem-frmális kmpetencia és személyiségfejlesztés hazai és nemzetközi környezetben. Ezt alapvetően ifjúsági cserék, tréningek, tematikus találkzók, valamint az önkéntesség népszerűsítésével éri el. A tevékenység közhasznúsága: Az Egyesek Ifjúsági Egyesület közhasznú társadalmi szervezet. Az alapító kirat szerint: Az Egyesek Ifjúsági Egyesület az évi CLVI. törvény 26. c./pntja szerint közhasznú tevékenységet is ellát: 2. szciális tevékenység, családsegítés, 4. Nevelés és ktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. Kulturális tevékenység, 6. Kulturális örökség megóvása, 8. Természetvédelem, állatvédelem, 9. Környezetvédelem, 10. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 11. Hátránys helyzetű csprtk társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 12. Emberi és államplgári jgk védelme, 14. Sprt, 19. Eur- atlanti integráció elősegítése 2. szciális tevékenység, családsegítés Különös figyelmet frdítttunk arra, hgy prgramjainkba bevnjunk lyan hátránys helyzetű fiatalkat, akiknek máskülönben nem lenne lehetősége itthni és nemzetközi prgramkban való részvételre. Résztvevőink közel 50%-a hátránys helyzetű: lakótelepen vagy falun él, a családban tartós a munkanélküliség, ill. a betegség miatti keresetkiesés, egy szülő neveli, tanulási nehézségekkel küzd, testi fgyatékssága van (pl. vak, siket). 4. Nevelés és ktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés jainkn a fiatalk nem-frmális nevelésével fglalkzunk, kötetlen frmában, mentringgal, cachinggal és tanácsadással segítjük őket. 15

16 A tapasztalati tanulás módszerével dlgzva, a prgramk srán az alábbi területeken végzünk képesség és készségfejlesztést, valamint ismeretterjesztést: Önismeret Kmmunikáció Csprtmunka Prjektmunka Pályázatírás, prjektvezetés Outdr tréningek szervezése és vezetése Kreativitás, prblémamegldás fejlesztése Knfliktuskezelés, knfliktus transzfrmáció Bizalm, önbizalm Asszertivitás Önkifejezés Szervezés, tervezés Időbesztás Értékes szabadidős tevékenységek megismertetése Kultúra, hagymányk Drgprevenció Kultúrák közötti együttműködés Tlerancia, előítélet kezelés Stressz kezelése 5. Kulturális tevékenység Minden nemzetközi prgram szerves része a résztvevő rszágk kultúrájának bemutatása. Erre a fiatalk dalkkal, tánccal, receptekkel, mesékkel, képes bemutatókkal készülnek, ezáltal saját kultúrájukat is jbban megismerik és magukénak érzik. Magyarrszági prgramjainkba beépített kulturális elemek: világörökségi és egyéb kulturálisan, természetileg fnts helyszínek megtekintése (Budapest, Hllókő, Szécsény). Látgatás családknál, falvak hagymányainak kutatása játéks frmában, krngzás, szövés. Kiemeljük két prgramunkat, melynek srán külföldi diákk, illetve önkéntesek magyar családknál laktak, első kézből ismerve meg kultúránkat, szkásainkat: az első ilyen a Karinthy meets Culver vlt március végén, melynek srán amerikai és magyar diákk önkénteskedtek együtt, a másik a júliusi önkéntes tábr. Itt a szabadnapkn magyar önkéntesek látták vendégül kreai, taiwani, angl, francia és spanyl társaikat. Az önkéntes tábrban ezen kívül a külföldiek és a magyark is megismerkedtek a rma kultúrával, illetve a Nógrád megyei helyi népszkáskkal a játszóházak srán, melyeket a helyi gyerekeknek szerveztek. Az Egyesek támgatásával szeptemberben megvalósult Re:Creativity csere srán újrafelhasznált alapanyagkból készítettek ékszereket és használati tárgyakat a résztvevők, itt kulturális csere és egymás kreatív ötleteinek a megismerése történt. 16

17 6. Kulturális örökség megóvása A népi mesterségek bemutatása és kipróbálása által flytatjuk ezt a tevékenységet. Flytattuk a kistérségi együttműködési prjekt alapjainak lefektetését, idei prjektjeinkben is önkéntes munkával segítettük Hllókő és a környező települések kulturális és környezeti értékeinek megóvását, felújítását elsősrban a júliusi önkéntes tábr akciónapjai alkalmával: itt Szécsényben a halastó kilátó trnyát, a II. Rákóczi Ferenc összevnt ktatási intézmény egy flysóját, valamint a pásztói Mikszáth Kálmán gimnázium klubhelyiségét festettük ki, újítttuk fel helyi önkéntesek segítségével. Ezen kívül a szécsényi kistérség fiataljait az eddigieknél is nagybb számban kívánjuk aktivizálni, bevnni hazai és külföldi prgramjainkba, ennek a törekvésnek a legnagybb eredménye, hgy az önkéntes tábr srán több, mint 100 gyerek és fiatal vett részt a játszóházakn, valamint nagyjából 15 rimóci, nagylóci, hllókői, pásztói és szécsényi fiatal önkénteskedett velünk együtt és látgattt el a tábr záró rendezvényére. Egy hllókői fiatalt rövid távú külföldi önkéntes prgramra küldtünk Hllandiába szintén júliusban, valamint két salgótarjáni fiatal is önkénteskedik nálunk őszétől fgva. 8. Természetvédelem, állatvédelem és 9. Környezetvédelem, A túrák és a prgramkba épített utdr tréningek srán különös figyelmet frdítunk a természetvédelemre, felkészítjük a fiatalkat az erdő tisztelettel és dafigyeléssel történő használatára (nincs tűzrakás, csend, nem hagyunk szemetet). A Karinthy Frigyes gimnáziumban a diákk és az Egyesek tagjainak önkéntességével megvalósult pillekő bútr készítés szebbé, használhatóbbá tette az iskla udvarát ezen kívül, mivel újrafelhasznált palackkból készülnek a bútrk, a prjektnek környezetvédelmi szemléletfrmálási hatása is vlt. Az Egyesek támgatásával szeptemberben megvalósult Re:Creativity csere srán újrafelhasznált alapanyagkból készítettek ékszereket és használati tárgyakat a résztvevők, így itt nem csak a kulturális csere és egymás kreatív ötleteinek a megismerése történt, hanem környezetvédelmi szemléletfrmálás is. 10. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 12. Emberi és államplgári jgk védelme, Ilyen típusú tevékenységeink: önkéntes tábr srán a játszóházakban nem frmális eszközökkel segítettük a résztvevő gyerekeket, fiatalkat abban, hgy a későbbiekben képesek legyenek önállóan véleményt alktni, kreatívan megvalósítani álmaikat és együttműködni társaikkal. Ezek 17

18 a képességek elengedhetetlenek ahhz, hgy saját jgaikat is képesek legyenek a jövőben védeni. hsszú távú önkéntes prgramjaink és helyi önkéntes akcióink: a KEKSZ prgram, partneri részvétel a Demkratikus Ifjúságért Alapítvány által szervezett Közöd! napn, a Fuss a fényben! prgramn mind azt a célt is szlgálják, hgy felhívjuk a figyelmet a fiatalk lehetőségeire és jgaira, valamint képessé tegyük őket arra, hgy ezekért maguk is tegyenek. 11. Hátránys helyzetű csprtk társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése jainkba bevnjuk a földrajzi vagy származási és egyéb szempntból hátránys helyzetű fiatalkat, közvetlen megkereséssel és partnerszervezetek segítségével. A prgramkat külön meghirdetjük a hátránys helyzetű fiatalk számára, ha szükséges, külön felkészítést tartunk nekik, például így történt ez a rövid távú csprts önkéntes prgramnál is, ahva hárm hátránys helyzetű fiatalt küldtünk júliusban. Nagy hangsúlyt fektetünk az integrációra: legtöbb prgramunkn hátránys és nem hátránys helyzetű fiatalk egyaránt vannak itt az egyik újdnság, hgy Hllandiában részt vettünk egy cserén júliusban, ahl siket és halló fiatalk töltöttek együtt nagyn tartalmas 10 napt. 14. Sprt Minden prgramunk jelentős részét képezi a sprt és utdr tevékenységek bemutatása, megtapasztaltatása a fiatalkkal. Hiszünk a sprt értékteremtő és személyiségfejlesztő erejében és ezt módszerként is alkalmazzuk. Idén is tartttunk táncs tematikájú képzést Hllókőn, és küldtünk fiatalkat egy hasnlóra Hllandiába. Áprilisban önkénteseink részt vettek a Fuss a fényben! prgramn, ahl vak fiatalkkal futttak együtt. A KFG-ben egy szakmai gyakrlatsunk tarttt bicikli szerelő szakkört, a nyári önkéntes tábr srán az önkéntesek egy csprtja minden nap átbiciklizett Hllókőről Rimócra, ahl az egyik játszóház helyszín vlt. Az alábbi sprtkat és utdr tevékenységeket próbálhatták ki résztvevőink: tánc gyalgtúrázás kerékpárzás erdei kalandjátékk fci kézilabda ping-png 19. Eur- atlanti integráció elősegítése Aktív pályázói vltunk a Európáért az Európai Unió nak, az Európa Tanácsnak és a Visegrádi Alapnak is. Olyan európai értékeket közvetítünk, mint tlerancia, esélyegyenlőség, tisztelet, nyitttság, párbeszéd, a fiatal k aktív szerepvállalása a helyi közösségek életében és az önkéntesség. 18

19 A fiatalkkal flytattt műhelymunkák srán ezek megbeszélésére, tudatsítására is kitérünk. Idén száms európai rszágból érkeztek hzzánk fiatalk, illetve velük fglalkzó idősebb emberek, valamint mi is küldtünk résztvevőket egyéb rszágkba nemzetközi cserékre, prgramkra. Idén először az USA-ból, valamint Taiwanból és Dél-Kreából is érkeztek hzzánk önkéntesek. Tevékenységünk nagy részét önkéntesként flytatjuk. Az egyesület teljes tagsága aktív a prgramk szervezésében és vezetésében. Résztvevők létszáma: ben megközelítőleg 880 fő vett részt helyi prgramjainkn, ebből 175 fő hátránys helyzetű. 190 magyar és külföldi résztvevőnk vlt nemzetközi képzési prgramjainkn, ebből 62 hátránys helyzetű. 17 képzési prgramra küldtünk résztvevőket külföldre, itt megközelítőleg 60 magyar résztvevő vlt, 15 fő hátránys helyzetű. 4 nemzetközi cserét és egy önkéntes tábrt tartttunk ben, ezeken összesen 140 fiatal vett részt, megközelítőleg a felük hátránys helyzetű. 22 nemzetközi cserére küldtünk ki fiatalkat, ezeken csprtvezetőkkel együtt 87 fő vett részt, közülük 50 hátránys helyzetű. 7 külföldi önkéntest és szakmai gyakrlatst fgadtunk hsszú távra, és 16 főt küldtünk külföldre (Európába, az USA-ba és Peruba) hsszú távú önkéntes prgramkra, valamint 13 főt rövid távra. Közülük összesen 10 fő hátránys helyzetű. Összesen megközelítőleg 1400 főt vntunk be prgramjainkba közvetlenül, közelítőleg 30%-uk hátránys helyzetű. Tevékenységünkről, az általunk megvalósíttt prjektekről kérésre az egyesület székhelyén részletes tájékztatást adunk szóban, illetve nymtattt frmában. Belső fejlesztés: Rendszeres műhelymunkák, belső caching, a tréningek szakmai tvábbfejlesztése. Nvemberben tagjaink, dlgzóink és önkénteseink részvételével stratégiai hétvégét tartttunk, ahl átbeszéltük az Egyesület céljait, stratégiáját és megterveztük a 2012 srán megvalósítandó belső fejlesztések menterendjét. 19

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Az Egyesek Ifjúsági Egyesület 2010 éves pénzügyi/számviteli beszámolója

Az Egyesek Ifjúsági Egyesület 2010 éves pénzügyi/számviteli beszámolója 1 A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. -a, a Számvitelről szóló 2000. évi C. évi törvény (továbbiakban Sztv.), a Gazdálkodás Rendjéről szóló 115/1992 ( VII. 23.) Korm. Rend. alapján,

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Akadálymentes Tanulásért Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2010. március 01. 2 AZ Akadálymentes Tanulásért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2011.12.31. Dr. Virányiné Csertő Ágnes elnök Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2012.május 29. Fodorné Szabó Julianna elnök Fejlesztés a Gyermekre

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Szent István-díj Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Szent István-díj Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Szent István-díj Alapítvány Esztergom 2011. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Szent István-díj Alapítvány számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Ökováros Alapítvány 4025 Debrecen, Mácsai Sándor u. 6/b. 2008. évi közhasznúsági jelentés Debrecen, 2009. május 24. Ecsedi Zsolt elnök Az Ökováros Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2008-as esztendőről

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. SZ. MELLÉKLET AZ PILI ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 18896053-8040-569-01 Statisztikai számjel 167 Nyilvántartási szám PILI Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE adatok eft-ban Sor A tétel

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Vándor Sándor és Révész László Emlékére Alapítvány Székhely: 1112 Budapest, Méra utca 3/a/6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954 MAGYAR-FRANCIA IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18041909-1-41 1054 Budapest, Báthori u. 10. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Szám Kszt. 19. (3.) bek. e pontja szerint Támogató megnevezése Támogatott

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben