PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 a közlekedéssel foglalkozó digitális tananyaghoz és a téma tanórai feldolgozásához

2 Tartalom PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ... 1 A KÖZLEKEDÉS TANÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES MÓDJA ÉS TERÜLETEI... 3 A közlekedésre való nevelés célja... 3 Közbiztonsággal összefüggő célok... 3 Pedagógiai célok... 4 Összefoglalva... 4 A DIGITÁLIS TANANYAG JELLEMZŐI... 5 Témafókuszok... 5 A digitális tananyag célja... 6 Jelen digitális tananyagok környezete, és tanításának, tanulásának módszerei... 6 A TANANYAGGAL VALÓ FOGLALKOZÁS LEHETŐSÉGEI ISKOLAI KERETEK KÖZÖTT... 7 A honlap bemutatása... 7 A tananyaggal való foglalkozás lehetőségei a tanórán... 7 A közlekedési tartalmak kapcsolhatósága a Nemzeti alaptantervhez... 7 A tananyaggal való foglalkozás iskolai keretek között, tanórán kívül... 9 MÓDSZERTANI JAVASLATOK AZ EGYES TÉMAKÖRÖK TANÓRAI FELDOLGOZÁSÁHOZ A KÖZLEKEDÉSKULTÚRA ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Mire való a KRESZ? A bizalmi elv Vészhelyzetek, balesetek Diszkóbalesetek Közlekedés utasként Szabálytanulás Közlekedés-illemtan A sebesség Közlekedéstörténet GYALOGOS KÖZLEKEDÉS KERÉKPÁROS ÉS MOPEDES KÖZLEKEDÉS ÖSSZEFOGLALVA

3 A KÖZLEKEDÉS TANÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES MÓDJA ÉS TERÜLETEI A közlekedés tanítása mint a baleset-megelőzés egyik lehetséges módja hosszú évek óta szerepel a Nemzeti alaptantervben. A 2012-ben megjelent és módosított NAT-ban különösen hangsúlyos szerepet kap. Ugyanakkor úgy gondoljuk, a pedagógusoknak nagyon kevés tartalmi és módszertani segítség áll a rendelkezésére ahhoz, hogy ezzel az igazán sok céllal felhasználható tudásterülettel érdemben foglalkozzanak. A közlekedésre való nevelés célja A közlekedés a napi rutinnak az a része, amiről kisgyerekkortól valamennyiünknek saját tapasztalatai vannak. Így a területtel kapcsolatos ismeret- és képességfejlesztés egy létező tudásbázisra alapozható. Tanulás-lélektani szempontból ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben figyelembe vesszük a gyerekek életkorát és földrajzi-szociokulturális helyzetét, egy sokfunkciós, stabil, a viselkedést, szemléletet, attitűdöt is befolyásoló kompetenciaegyüttes építhető ki. Közbiztonsággal összefüggő célok A balesetmentes közlekedés érdekében a közlekedési szabályok és a szabályértéshez szükséges ismeretelemek (közúti jelzések, KRESZ-táblák jelentése) elsajátítása. A balesetmentes közlekedés érdekében a gyalogos, tömegközlekedésen való és járművezetőként történő viselkedéssel kapcsolatos normák elsajátítása. A norma-, jogszabályszegés egészségre, környezetre, büntetőjogi felelősségre való következményeinek megismerése és megértése. 3

4 Pedagógiai célok A közlekedés az emberi együttműködés egyik legfőbb, mindenki számára megtapasztalt terepe. Jól demonstrálhatók a szabály-, illetve normaszegő magatartás következményei, nevezetesen, hogy együttműködés szabályok, valamint a szabályok betartása híján megáll az élet konkrétan és átvitt értelemben egyaránt. Mi lenne, ha mindenki tetszés szerint viselkedne egy forgalmi csomópontban, vagy ott állna meg, ahol éppen eszébe jut, vagy éppen ittasan ülne a volán mögé. Mennyi baleset, forgalmi dugó alakulna ki, teljes bénuláshoz, helyváltoztatási képtelenséghez is vezethetne. Ezzel indirekt módon beláttatható a gyerekekkel, miért elengedhetetlenek a működésünket megszabó keretek. Ahhoz, hogy együttműködjünk a szabályok betartásán túl egyéb emberi, attitűdbeli tulajdonságokkal, képességekkel is rendelkezni kell. Ilyenek például a figyelem, a figyelemmegosztás, a szociális észlelés, az empátia. A közlekedés során fel kell mérni, prognosztizálni a bekövetkező, lehetségesen bekövetkező történéseket is. Hasonlóan, ahogy a mindennapi élethelyzetekben. Aki nem képes egy kommunikációs helyzetben szereppartnere viselkedéséből megfelelő következtetéseket levonni, az rossz döntéseket hoz az élet más területén is. Vagy aki nem képes prognosztizálni, hogy saját viselkedésének milyenek lehetnek a következményei, az gyakran válik a körülmények áldozatává. A közlekedésnek a fentieken túl számos olyan vonatkozása van, ami tapasztalati forrásként felhasználható, és demonstrációs céllal alkalmazható a közműveltségi, tantárgyi területeken. Ilyenek például: a fizikában a mozgás, a sebesség, az erő; kémiában-környezetvédelemben az emissziós kérdések; történelemben a technikatörténeti vonatkozások; testnevelés órán a mozgásfajták kipróbálása; és sorolhatnánk. Összefoglalva A balesetmentes közlekedés tanításának legfontosabb közlekedésbiztonsági és pedagógiai céljai az alábbi ismeretek megtanítása és képességek fejlesztése: 4

5 Ismeretek 1. Közlekedési táblák és közúti jelzések jelentése 2. Közlekedési szabályok 3. A szabályszegés következményei 4. Viselkedési szabályok a közlekedésben 5. A közlekedéssel kapcsolatos dokumentumok értelmezése: jogosítvány, forgalmi engedély stb. 6. A közlekedéssel kapcsolatos információk megkeresése: menetrendek, internetes útvonaltervezés stb. Készségek, képességek, kompetenciák 1. Alkalmazkodás 2. Empátia, decentrálás, nézőpontváltás 3. Norma, illetve szabálykövetés 4. Figyelem, figyelemmegosztás 5. Helyzetészlelés 6. Adatokból következmények prognosztizálása 7. Ok-okozati összefüggések feltárása 8. Mozgáskoordináció 9. Térlátás A DIGITÁLIS TANANYAG JELLEMZŐI Témafókuszok 1. Tananyagunk témakörei 5 8. évfolyamig a) Gyalogos közlekedés b) Kerékpáros közlekedés c) Utasként való közlekedés gépkocsiban 2. Tananyagunk témakörei évfolyamig a) Gyalogos közlekedés b) Kerékpáros közlekedés c) Segédmotoros kerékpáros közlekedés d) Utasként való közlekedés gépkocsiban 5

6 A digitális tananyag célja Jelen digitális tananyagok elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet, illetve kedvet csináljon a biztonságos közlekedéssel való foglalkozásra; a tanárok számára ötleteket, feladatmuníciót és módszertani javaslatokat adjon a téma tanításához; a fent említett témakörök legfontosabb tudnivalóit megjelenítse; a közlekedéssel való foglalkozás általános céljainak elérését a lehetőségeken belül segítse. Jelen digitális tananyagok környezete, és tanításának, tanulásának módszerei Tananyagunkat két életkorhoz közeli, parodisztikusan megjelenített történetbe ágyaztuk. Az egyik a Piroska és a farkas, amit a kiskamaszokhoz próbáltunk meg grafikában és tartalomban közel hozni. Nem mesei, hanem vicces megjelenéssel. Kicsit kikacsintva rájuk: Ti már nagyon vagytok, értitek, ez mitől mulatságos., a középiskolás korosztály számára a közlekedési ismereteket egy a Rómeó és Júliára utaló szerelmes történetbe illesztettük. A fentiekre tanulás-lélektani okokból volt szükség, hiszen az ismeretek, tapasztalatuk, ha a megszokottól eltérő környezetben jelennek meg, jobban rögzülnek; ennek a korosztálynak a digitális megoldások és a humor motiválóbbak, mintha ezt a meglehetősen szikár témát jogszabályi hivatkozásokkal és a vizsgán megszokott tesztekkel dolgozzuk fel; s végül, de nem utolsó sorban azt gondoljuk, hogy a komoly tartalmak és a szórakoztató, játékos megközelítés erősíti egymást, nem okvetlenül komoly, ami unalmas, és fordítva. Az 5 8. évfolyamos tanulóknak szánt tartalmak valamivel szűkebbek a középiskolásoknak készülteknél. A legfontosabb különbség, hogy a középiskolás tananyagban szerepelnek a segédmotoros kerékpárral kapcsolatos tudnivalók, hiszen ennek a korosztálynak a számára elérhető már az A1, AK és M kategóriás jogosítvány megszerzése is. 6

7 A TANANYAGGAL VALÓ FOGLALKOZÁS LEHETŐSÉGEI ISKOLAI KERETEK KÖZÖTT A honlap bemutatása A honlapon elkülönülnek a tanároknak és a tanulóknak szánt anyagok. A tanári tartalmakban szerepelnek a módszertani javaslatok is. Mindkét célcsoport hozzáfér a témát részletesebben kibontó háttérinformációkhoz, illetve azokhoz a játékokhoz, amit kedvcsinálónak, illetve gyakorlóterepnek szántunk. A tananyaggal való foglalkozás lehetőségei a tanórán A tanulók a digitális közlekedés tananyag feladataival tanórai keretben is foglalkozhatnak. Kívánatos, hogy valamennyi gyerek rendelkezzen az önálló munkához szükséges feltételekkel. A közlekedési ismeretek tanórai megoldása lehetséges valamelyik szaktárgyi, vagy osztályfőnöki órán. A teljes tananyag elvégzéséhez jellemzően 2x 45 perc szükséges, tehát érdemes így tervezni. Amennyiben a tananyag-feldolgozást a gyerekek otthon végzik, úgy annak eredményei, elemei részben használhatóak a szaktárgyi órákon, részben az alábbi témakörökhöz demonstrációs céllal beemelhetők, és például interaktív táblán levetíthetők. A közlekedési tartalmak kapcsolhatósága a Nemzeti alaptantervhez Témafókuszok 1. Közlekedéselmélet a) A gyalogos közlekedés b) A KRESZ-táblák és közlekedési lámpák c) Közlekedés kerékpárral d) Közlekedés autóval utasként e) Közlekedés segédmotoros kerékpárral (Csak évfolyamosoknak) 2. Baleset-megelőzés: gyermekbalesetek (A közlekedés-illemtannal, illetve a NAT fejlesztési területek, nevelési célok 1. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 2. Állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 3. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 4. A testi és lelki egészségre nevelés 5. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 6. Fenntarthatóság, 7

8 közlekedéstörténettel való foglalkozás is lehetséges, építve a háttéranyagokra.) A NAT közismereti tartalmaihoz illeszkedő ismeret- és képességfejlesztési fókuszok, tevékenységek környezettudatosság 7. Az erkölcsi nevelés 8. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése NAT kulcskompetencia, műveltségi terület 1. Szókincsfejlesztés A közút részei: járda, járdasziget, úttest, garázsbejáró, vasúti átjáró 2. Szövegtípusok használata 3. Információkérés és -adás 4. Útbaigazítás 5. Útvonal leírása 6. Véleménymondás 7. Panasztétel 8. Cselekvésleíró szövegtípusok értelmezése: pl. jegyautomatából menetjegyvásárlás 9. Papír alapú és elektronikus segédeszközök használata: 10. Idegen szavak szótára 11. Helyesírási szótár 1. Tájékozódás a síkban, térben és időben a) Tájékozódás az iskola környékén b) Gyorsabb-lassabb járművek 2. Becslés és mérés a) Járművek sebessége, az utazás időtartama b) Távolság és idő: gyalogosan, autóval, repülővel, tömegközlekedéssel 1. Internethasználat a) Multimédiás alkalmazások használata Anyanyelvi kommunikáció Magyar nyelv és irodalom Matematikai kompetencia Ember és természet Matematika Digitális kompetencia Informatika 8

9 1. Az emberi együttélés normái és a közlekedés a) Szabálytudat, szabályalkalmazás b) Együttműködés c) Konfliktuskezelés d) Normaismeret, normaszegés és következményei Szociális és állampolgári kompetencia Ember és társadalom Anyanyelvi kommunikáció Magyar nyelv és irodalom A tananyaggal való foglalkozás iskolai keretek között, tanórán kívül A balesetmentes közeledéssel való foglalkozás számtalan lehetőséget ad arra, hogy például egy szakkör vagy kirándulás programjába beépítsük. Előzményként szolgálhat a tanórai feldolgozás éppen úgy, mint az otthoni. Gyerekcsoporttól és életkortól függően választhatjuk meg a nevelési célt. Minden esetben érdemes a közlekedésnek, mint az emberi együttműködésnek a tágabb horizontját is szemügyre venni. Mivel a gyerekek gazdag tapasztalatokkal rendelkeznek ezeken a területeken célszerű ezekre építeni. A motivációt növelhetik a játékos formában megvalósított projektek, versenyek. 9

10 MÓDSZERTANI JAVASLATOK AZ EGYES TÉMAKÖRÖK TANÓRAI FELDOLGOZÁSÁHOZ Javaslatainknál, feladatötleteinknél nem jelöltük meg az ajánlott életkort, a szükséges előzetes ismereteket és tapasztalatokat. Természetesnek vesszük, hogy pedagógus kollégáink megfelelően adaptálják ezeket a maguk hely- és gyermekismeretének, szaktudásának birtokában. A KÖZLEKEDÉSKULTÚRA ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI MIRE VALÓ A KRESZ? Cél, hogy a gyerekek saját élményként szembesüljenek azzal, hogy szabályok nélkül nincs emberi együttműködés. A közlekedési szabályok és a viselkedési normák is a zavartalan együttélést szolgálják. Megszegésük különböző mértékű és súlyosságú következményekkel jár, akár emberi életekbe is kerülhet. Az alábbi feladatötletekhez hasonlóakkal érdemes kísérletezni. Fontos, hogy egy-egy gyakorlatot követően a gyerekek számoljanak be érzéseikről, tapasztalataikról. Konklúzióként ők fogalmazzák meg, miért szükségesek a szabályok és az udvarias viselkedés. Javasolt kiegészítő feladatok 1. A tanulók felállnak, és először lassan, majd egyre gyorsabban jönnek-mennek a teremben kedvük szerinti irányokban. Nyilván számos ütközés lesz. A feladat után tegyük fel a Mi lenne, ha? típusú kérdéseket. Pl. Mi lenne, ha a közutakon az autók tetszés szerint közlekednének? 2. Gyűjtsenek a gyerekek olyan helyzeteket, amikor a helyismeret, a szabályok hiánya vagy ismeretlensége miatt éltek meg kellemetlen eseményeket. Például egy versenyen, egy hivatalban vagy idegen városban nem ismerték ki magukat. 10

11 3. Játsszunk! A játék lényege, hogy az arra vállalkozónak ki kell találni a szabályt, és annak megfelelően kell viselkednie. Egy önként jelentkező menjen ki a teremből, a többiek pedig alkossanak 4 fős kis csoportokat. Minden csoport beszéljen meg egy közös szabályt. Például, hogy minden főnév kimondásakor fel kell állnia a tagoknak. Az önként vállalkozó végigjárja a csoportokat, és a helyi szabályoknak megfelelően kell viselkednie. A feladat végén beszéljük meg, milyen érzés volt bekerülni egy olyan helyzetbe, amelyben nem ismerik az elvárt viselkedést. A BIZALMI ELV A bizalmi elv azt jelenti, hogy feltételezzük, hogy a KRESZ-szabályokat minden közlekedő betartja. Mit jelent ez a gyakorlatban? A cél, hogy a tanulók felismerjék, hogy életünket is a bizalmi elv alapján éljük. Bízunk abban, hogy igazat mond a postás, amikor közli, hogy nem dobott be levelet, hogy az üzletben tényleg annyit kell fizetnünk, amennyit a pénztárgép mutat, hogy a villamos tényleg menetrend szerint közlekedik, hogy nem csap be a barátunk, ha azt állítja, hogy segít, és ha kölcsönkérnek tőlünk pénzt, azt visszakapjuk. Ugyanakkor az is tény, hogy vannak esetek, amikor szándékosan vagy figyelmetlenségből nem úgy végződnek a dolgok, ahogy reméltük. Ezért nem árt az óvatosság. Javasolt kiegészítő feladatok 1. Gyűjtsenek a gyerekek olyan helyzeteket, és számoljanak be róluk, amikor bizalmukkal visszaéltek, csalódtak valakiben, bennük csalódtak, és ezt szégyellték, csalódást okoztak nekik, vagy ők figyelmetlenségből! Beszéljenek az érzéseikről! Milyen érzés volt a csalódás? másoknak feledékenységből, 2. Rendeződjenek a tanulók 4-5 fős kis csoportokba, és a csoportok mutassanak be helyzeteket, amikor a bizalmi elv nem működik, azaz minden egyes eseményt ellenőriznek! Mi történik? Milyen következményekkel számolhatnak? 11

12 Próbáljuk meg a beszélgetés konklúziójaként megfogalmaztatni a gyerekekkel, hogy bizalom nélkül nincs működőképesség. Ez igaz az élet minden területére, így a közlekedésre is. Azonban számolni kell azzal, hogy vannak emberek, akik szándékosan vagy figyelmetlenségből szabályt szegnek. Gyakran mi, magunk is. Ennek a közutakon súlyos következményei lehetnek. A közlekedésben, a szabályszegés következménye, hogy mindenki kárt szenved. Többnyire az is, aki a bajt okozta, és az is, aki vétlen. Ezért a bizalom mellett nem árt az óvatosság. Mi van, ha valaki nem veszi észre a jobbkezes utcát? Mi van, ha kanyarodáskor figyelmetlenül hajt rá a gyalogátkelőhelyre? Mi van, ha a kerékpárosnak elvonja a figyelmét valami? Mi van, ha megcsúszik? Hogy lehet óvatos az ember? Hogy lehet megtalálni az egyensúlyt a bizalom és az óvatosság között? Nyilván recept nincs, de érdemes a gyerekek figyelmét felhívni ezekre a helyzetekre, és beszélgetni velük tapasztalataikról, a közlekedők felelősségéről. VÉSZHELYZETEK, BALESETEK Nem csak a közlekedésben, hanem az élet minden területén találkozunk vészhelyzetekkel. Mindenekelőtt közösen a diákokkal kíséreljük meg definiálni a fogalmat. Tehát, mi a vészhelyzet? Olyan nem tervezett helyzet, amelyben valakiknek vagy valamiknek az épsége súlyos veszélybe kerül. A közlekedési vészhelyzet jellemzője, hogy megfelelő szabályok betartásával jelentős mértékben megelőzhető, illetve a szabályok be nem tartása esetén előre megjósolható. A vészhelyzet téma számos pedagógiai lehetőséget tartogat, érdemes kihasználni. A vészhelyzetek típusa az életkor előrehaladtával sokasodik, végzetes kimenetelük esélye nő. Így fókuszáljunk azokra a vészhelyzetekre, amelyek jellemzően érintik az adott korosztályt. A téma feldolgozását érdemes összekötni az elsősegélynyújtás témakörével. Különösen hasznos, ha az iskolában van ilyen tanfolyam. A baleset témaköre szorosan kapcsolódik a bizalmi elvnél elmondottakhoz is. A megbeszélésnél helyezzük a hangsúlyt a kockázatvállalás következményeire, illetve a megelőzés lehetőségeire. Tárjuk fel, hogy kinek volt már balesete? Pl. esés, borulás, kéz- és lábtörés. Meséljék el részletesen a baleset körülményeit! Nevezzék meg, ki volt a balesetért felelős! Pl. A lakók nem takarították el a havat a kapu előtt. Telefonáltam, nem vettem észre, hogy jeges az út. A felelősség kérésénél külön érdemes elidőzni, hiszen ez gyakran nem egyértelmű. Egy-egy eseménynek legtöbbször nem csak egy felelőse van. 12

13 Javasolt kiegészítő feladatok 1. A gyerekek rendeződjenek 4-5 fős kis csoportokba! Minden csoport kap egy-egy balesetleírást. Még jobb, ha otthoni feladatként maguk a gyerekek gyűjtenek ilyeneket az újságokból, vagy az internetről. A csoporton belüli szerepek lehetnek: helyszínelők, rendőrök, jogászok. Meg kell állapítani, ki volt felelős, ki volt a károsult, mik voltak a baleset okai stb. 2. A feladat egyik lehetséges változata, hogy az egyik csoport a személyi sérülésekkel, a másik pedig a vagyoni kárral foglalkozik. Nézzenek utána a tanulók a biztosítók honlapján, az autóárak alapján, mekkora lehet, mondjuk egy koccanásnál a vagyoni kár. Ki fizet, kinek, ez mitől függ? 3. A tanulók csinálhatnak figyelemfelhívó posztereket a baleset-megelőzéshez. Biztassuk őket arra, hogy a poszterek legyenek minél szokatlanabbak, ne éljenek a megszokott klisékkel! Rendezhetünk a plakátokból kiállítást, akár projektszerűen is megvalósíthatjuk a feladatot. 4. Az utasként való közlekedés témakörébe feltétlenül ejtsünk szót a tömegközlekedésen való utazásról és viselkedésről! Ezek részben a baleset megelőzését, részben az ezen túlmutató udvarias magatartás elsajátítását és gyakorlását szolgálják. Alakítsanak 4 fős kis csoportokat a diákok, majd gyűjtsék össze tapasztalataikat, véleményüket a következőkről: a) Miért kell kapaszkodni a járműveken? Milyen balesetek előidézője lehet egy hirtelen fékezéskor, ha nem kapaszkodunk? b) Miért engedjük előre a kismamákat, időseket, fogyatékkal élőket? Hogyan segítsünk a le és felszállásnál, valamint az utazás során? c) Miért kell átadni a helyet a kisgyerekeseknek, terheseknek, időseknek, egyéb rászorulóknak? Miért fokozottan veszélyeztetettek ők? d) Mit tegyünk, ha a tömegközlekedési eszközön valaki rosszul lesz? e) Mit tegyünk, ha a tömegközlekedési eszközön valaki agresszívan viselkedik? Játsszunk szerepjátékokat, szimulált konfliktushelyzeteket! A helyzetgyakorlatokat közösen beszéljük meg nagy csoportban! 5. A közúti balesetek és a balesetek körüli teendők, a kötelességek és a segítség lehetőségei inkább a évfolyamos korosztály kompetenciáihoz közeliek, de beszélhetünk ezekről, elsősorban a segélyhívásról, a segélyhívás módjáról, a 13

14 szükséges információadásról, a kisebbekkel is. Fontos a pedagógiai lehetőségek kiaknázása. Szó eshet lelkiismereti kérdésekről éppúgy, mint a jó szándékból elkövetett hibákról. 6. A közúti balesetek kapcsán külön foglalkozást lehet szentelni az asszertív kommunikációnak. Itt a jó értelemben vett érdekérvényesítésről szóljunk. Ilyen, és ehhez hasonló kérdéseket érdemes megvitatni, vagy helyzetgyakorlatokként eljátszani: a) Ha észrevesszük a balesetet, milyen információkat adjunk telefonban a mentőknek vagy a rendőrségnek: A baleset helyszíne A baleset sérültjei A baleset típusa A hívó kiléte b) Ha segítséget kérünk járókelőtől, gépkocsiban ülőktől, milyen módon lehet elérni, hogy együttműködőek legyenek? c) Mit kérdezzünk a sérültektől, mire figyelmeztessük őket? Elvárt eredmények A gyerekek képesek lesznek indokolni, hogy a közlekedésben miért fontos a normatartó (udvarias) viselkedés, mit kell tenni baleset észlelésekor, miről és hogyan kell informálni a baleset sérültjeit, lehetséges segítőket, miről és hogyan kell információt adni telefonon a mentőknek, rendőrségnek stb. DISZKÓBALESETEK A diszkóbalesetek összefoglaló cím alatt mindazokat az ifjúságot érintő balesetfajtákat tartják számon, amelyek összefüggenek a szórakozásból hazatérők állapotával, elsősorban az alkohollal és a droggal. A témakör feldolgozása a évfolyamos tanulók számára legalább 2 4 órában ajánlott. Az elektronikus tananyagban ismertetjük a riasztó statisztikákat. Ez jó alapot szolgáltat a beszélgetés elindításához. 14

15 Javasolt kiegészítő feladatok 1. A ráhangoláskor a megszokott módon beszélgessünk arról, kinek, milyen tapasztalatai voltak a témában! A téma bizalmas, az alábbi kérdéskörök szerint érdemes feldolgozni. Ki ült már be szer hatása alatt autóba, vagy ült motorra, illetve hallott-e ilyen esetről, vagy ki ült be utasként egy olyan vezető mellé, aki nem volt ura a helyzetnek? Itt a fő cél, hogy rádöbbentsük a diákokat, az életükkel, illetve a testi épségükkel játszanak. A pillanatnyi elismertségért óriásit kockáztatnak. 2. Érdemes a statisztikák tükrében beszélni arról, hogy melyik szer, milyen tudatmódosító hatással bír, és az hogy befolyásolja a vezetést elsősorban az alábbi helyzetekben és állapotokban: szembejövő fények úttartás, kanyarodás helyzetfelmérés kockázatvállalás Stb. 3. Kommunikációs, konfliktuskezelő gyakorlatok a) Idézzen fel mindenki egy olyan helyzetet, amiben rávették valamire, amit nem lett volna kedve amúgy megcsinálni! Ha van valakinek konkrét élménye, mesélje el, és a többiek adjanak tanácsokat, mondjanak véleményt, hogy lehetett volna jól kijönni a helyzetből! Törekedjünk arra, hogy a helyzetet minél pontosabban ismertesse a problématulajdonos. Ehhez segítségképpen tegyünk fel kéréseket: Miért érezted úgy, hogy megszégyenülsz, ha nem teszed meg, amire kérnek? Mit éreztél? Mit mondtál volna szíved szerint? Mi lett volna, ha tényleg ezt mondod? Mi történt volna másnap? Stb. 15

16 b) Közösen találjunk ki egy olyan diszkós helyzetet, ami hiteles. A szereplők jelentkezzenek önként. Legyen a vezető, aki ivott, a többiek, akik nem törődnek ezzel, és beülnek mellé. Nem jár már a busz! Majd vetítsük előre a lehetséges kimenetelt. Játsszák el a gyerekek, és elemezzük a lehetőségeket, a lehetséges érveket, stb.! Beszélgessünk arról, mit jelent az érdekérvényesítő (asszertív) kommunikáció! Hogy lehetünk érdekérvényesítők, miközben figyelembe vesszük mások érdekeit is. Tehát nem mások kárára, de adott esetben más vélemények ellenében érvelünk. Hogy vállaljuk érzelmeinket, álláspontunkat anélkül, hogy megalázva éreznénk magunkat? Elvárt eredmények 1. A gyerekek képesek megindokolni, miért veszélyes tudatmódosító szerekkel volánhoz ülni. 2. Képesek érveket megfogalmazni egy szimulált konfliktusban, miért veszélyes utasként beülni egy tudatmódosító szer hatása alatt álló vezető mellé. KÖZLEKEDÉS UTASKÉNT Az elektronikus tananyagban az utasként való közlekedés az autós közlekedésre korlátozódik. Itt is a téma megközelítése a fontos, hiszen vannak az autózásban napi rutinnal rendelkező gyerekek, és vannak, akik csak időnként, vagy soha nem ülnek autóban. Hogy mire való a gyerekülés, mi történik egy koccanáskor, ha nem köti be valaki a biztonsági övet, illetve, hogy a szabályok megszegése milyen büntetést von maga után, erről érdemes beszélgetéseket kezdeményezni, és demonstrációkat megnézni. A ráhangolásnál, mint minden esetben itt is a saját élmények a mérvadók, így indítsuk a beszélgetést, később a gyerekek tapasztalataira tudunk építkezni, visszautalni Javasolt kiegészítő feladatok 1. Az interaktív táblán vagy egyéb vetítőfelületen nézzünk meg közösen a gyerekekkel olyan ingyenesen, pl. a YouTube-ról letölthető baleset-megelőzést szolgáló, demonstrációs célú filmeket, amelyek a biztonsági öv, a gyerekülés funkcióját 16

17 mutatják be, illetve az utasok viselkedéséből adódó vészhelyzeteket! A látottakat 4 fős kooperatív kis csoportban érdemes feldolgozni, és nagy csoportban összegezni. 2. Gyűjtsenek a gyerekek az utasok magatartása pl. hangos zene, veszekedés, vagy egyéb elvonhatja a vezető figyelmét, és ezzel veszélybe sodorhatja a kocsiban ülőket! Elvárt eredmények A tanulók képesek lesznek felsorolni és indokolni a veszélyeztető utasmagatartás fajtáit. SZABÁLYTANULÁS A KRESZ-táblák, illetve a szabályok megtanulását, ismeretük bevésését játékos módszerekkel végezzük! Készíthetünk memóriakártyákat vagy társasjátékot is. Javasolt kiegészítő feladatok 1. A gyerekek alkossanak 4-5 fős kis csoportokat. A szabályok feldolgozását bármelyik kooperatív technikával végezhetjük. A legjobb, ha minden csoport egy szabálytípust kap. Pl. a sebességre, a kanyarodásra, az elsőbbségre stb.-re vonatkozó szabálycsoportokat. Ezeket úgy dolgozzák fel, hogy a lehető legkönnyebben megtaníthatók legyenek a többiek számára! Készíthetnek posztert, eljátszhatnak közlekedési helyzetet, versbe szedhetik őket stb. 2. Szinte valamennyi szabálytanulási feladat alkalmas egy kis versenyzésre is. Projektorral diasort vetítünk a KRESZ-táblákról. Egy-egy dia 10 másodpercig lesz látható, és a felvillanó KRESZ-tábla képe alapján kell megállapítani (leírni) a tábla jelentését. Ehhez készíthetünk adatlapot, totót stb. Az nyer, aki a legtöbb tábla jelentését tudta. A feladat megoldható egyénileg és csoportban egyaránt. Elvárt eredmények 1. A tanulók képesek lesznek a KRESZ-táblák értelmezésére. 2. A tanulók képesek lesznek azoknak a szabályoknak az ismertetésére és közlekedési szituációban való magyarázatára, amelyekkel a játék keretében foglalkoztak. 17

18 KÖZLEKEDÉS-ILLEMTAN A témát érdemes külön is, és az egyes nagyobb témakörökhöz illesztve is, feldolgozni. A közlekedéskultúrával való foglalkozás igen sokrétű pedagógiai lehetősége közül az illemtan rész ismét túlmutat a konkrét témán. Hiszen az illemtan íratlan szabályainak is megvan a maga szerepe a mindennapokban. Ilyen a gyengék segítése, a saját érdekek érvényesítése anélkül, hogy másokét csorbítanánk, és sorolhatnánk. Jó alkalom ez a decentrálás, a nézőpontváltás, az empátia fejlesztésére is. Néhány illemszabály az utcán és a tömegközlekedési eszközökön a) Csoportban közlekedve nem jó, ha zavarjuk a járókelőket, a járdán párban, legfeljebb hárman egymás mellett érdemes menni, hogy mások is elférjenek. b) Nem szabad tolakodni, félrelökni másokat. c) Előre kell engedni azokat, akik előbb érkeztek. d) Előre kell engedni mindazokat, akik rászorulnak: idősebbeket, terhes anyákat és kis gyermekeseket, segíteni kell a sérülteket. e) Az ülőhelyet ugyancsak illik felajánlani azoknak, akik rászorulnak, nehezen állnak a mozgó járművön. Ők könnyebben elesnek egy hirtelen fékezésnél. Nem csak magukat, hanem másokat is veszélyeztetnek. a) Minden kedves és udvarias gesztust illik megköszönni, mert nekünk is jól esik, ha visszajelzik figyelmes magatartásunkat. b) Ha előbbre szeretnénk jutni a tömegközlekedési eszközön, kérjünk elnézést, kérdezzük meg az előttünk állótól pl., hogy leszáll-e. c) Sem az utcán, sem a közlekedési eszközön nem illik enni, szemetelni, hangosan zenét hallgatni, vagy hangosan telefonálni. d) Tüsszentésnél, köhögésnél zsebkendőt tartsunk a szánk elé! Ellenkező esetben megfertőzünk másokat, különösen, ha utána megfogjuk a kapaszkodót. e) Mások könyvébe, újságjába stb. nem illik beleolvasni. f) Igyekezzünk úgy ülni, hogy ne akadályozzunk másokat keresztbe tett lábunkkal, táskánkkal! g) Csomagunkkal ne foglaljunk le ülést! h) Vonatra való felszállásnál illik a fülkében levő utasokat üdvözölni. i) Ablakot csak a többi utas beleegyezésével illik kinyitni. j) Ne hangoskodjunk! k) Ne tegyünk megjegyzéseket utastársainkra! 18

19 Javasolt kiegészítő feladatok 1. Ha nem tartjuk be a baleset-megelőzés és az illem szabályait, veszélyeztethetünk másokat is. Keressünk példákat! 2. Gyűjtessünk a gyerekekkel illemszabályokat! Pl. Mikor kell kikapcsolni a mobiltelefont? Hogyan terítsünk? Mit vegyünk fel ünnepi alkalmakra? Ki kezdeményezze a tegezést? 3. Készítsenek a tanulók posztereket régi, manapság már elfelejtett vagy nem érvényes illemszabályokból. Lehet ez kisebb projekt, vagy egyéni otthoni kutatómunka. 4. Vegyük sorra a közlekedés résztvevőit, és vizsgáljuk meg, hogy az egyes illemszabályok milyen módon segíthetik őket a közlekedésben! 5. Játsszunk szerepjátékot! Szálljon fel a tömegközlekedési eszközre babakocsival, kerekes székkel valaki. Legyenek idős ember és kis gyerekkel utazó utas szerepek. Kiki a saját szemszögéből ismertesse a nehézségeket. Innen vezessük le az illemszabályokat. Miért kell átadni a helyet? Miért kell lesegíteni valakit a járműről? Stb. 6. Vegyük sorra a következő közlekedési helyzeteket és a hozzájuk kapcsolódó illemszabályokat, esetleg hozhatunk példákat külföldi országok gyakorlatából! 7. Hogyan illik görkorcsolyával vagy gördeszkával közlekedni? 8. Mire illik vigyázni nagyméretű tárgy cipelésekor? 9. Ne felejtsük el, az illemszabályok nem csak a baleset-megelőzést szolgálják, hanem a figyelmesség kifejezését és azt is, hogy ne zavarjunk másokat. 19

20 A SEBESSÉG A sebesség az egyik legfőbb veszélyforrás. Akár járművezetőként, akár gyalogosként fontos, hogy tisztában legyünk vele. Gyalogosként egy autó gyors közeledésének észlelése, a sebesség megbecsülése megelőzheti a balesetet. A gyerekeknek tudniuk kell, hogy a lassításhoz, illetve a fékezéshez idő kell. Hogy mennyi, azt már a felső tagozatosok tanulmányaihoz kapcsolódva is demonstrálhatjuk. Javasolt kiegészítő feladatok 1. Elevenítsük fel a fizikában tanultakat! Hogy kell kiszámítani a sebességet? Ehhez segítséget is kaphatnak a tanulók az internetről. 2. Érdemes a sebesség mértékegységeit is megbeszélni. Keressék meg a tanulók, hogy pl. a hajók sebességét milyen mértékegységgel határozzuk meg! 3. Adjunk a sebességgel kapcsolatos feladatokat! Például: Ha az iskolába autóval fél óra alatt érsz be, mekkora az autó sebessége? Mekkora sebességgel kell haladni, hogy 10 perc alatt elérj a? 4. Jelöljünk ki egy hosszabb útszakaszt! Ez lehet pl. egy tervezett osztálykirándulás. Keressenek az interneten útvonaltervezőt! Állapítsák meg, hogy mennyi idő kell ugyanannak az útnak a megtételére, különböző közlekedési eszközökön! 5. A gyerekek versenyezhetnek. Mérhetik egymás gyalogos vagy futás közbeni sebességét. Ki a leggyorsabb? 6. Tanulmányozzák, hogy az iskola környékén milyen sebességkorlátozó táblák vannak! Próbálják megindokolni, vajon miért helyezték ki azokat az adott kereszteződésben! 7. Mérjék meg a saját sebességüket az egyes útszakaszokon az iskoláig! Mennyi az a legrövidebb idő, amíg beérnek, és mikor tart a legtovább? 8. Mérjék meg több napon keresztül az iskolába megtett út idejét! Számoljanak átlagsebességet! 20

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG

PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG 2011 1 Készítették: Dr. Gratzer Gábor Kispéter Andrea Kovácsné Vadászi Erika Dr. Szabó Henrik Sövényházy Edit Nyelvi lektor: Dr. Molnár Katalin Készült a Belügyminisztérium

Részletesebben

PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG

PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG PREVENCIÓS MÉDIATÁR TANANYAG 2011 2 Készítették: Dr. Gratzer Gábor Kispéter Andrea Kovácsné Vadászi Erika Dr. Szabó Henrik Sövényházy Edit Nyelvi lektor: Dr. Molnár Katalin Készült a Belügyminisztérium

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Ajánlás az Ovi-zsaru bűnmegelőzési programhoz.

Ajánlás az Ovi-zsaru bűnmegelőzési programhoz. Ajánlás az Ovi-zsaru bűnmegelőzési programhoz. Az óvodáskorú gyermekek fokozottan ki vannak téve kisebb-nagyobb baleseteknek. Életkori sajátossága a játékosság és kíváncsiság, de még nincs elég tapasztalata,

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

Az előrehozott szakképzés. közismereti helyi tanterve

Az előrehozott szakképzés. közismereti helyi tanterve INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Indító 2005 Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Grafikai szerkesztô: Balázs Andrea Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány Felelôs kiadó: Tóbiás László Készítette a Print City Kft. Felelôs vezetô:

Részletesebben

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam)

ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) BEVEZETÉS ERKÖLCSTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyam) Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv

ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv ERKÖLCSTAN 5-8. Helyi tanterv Miért van szükség az erkölcstan tantárgy bevezetésére? Többek között azért, hogy azt az egoizmust, ami a magyar ifjúság életszemléletét évtizedek óta uralja, megpróbálja mederbe

Részletesebben

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium

Elindulás. Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére. Oktatási és Kulturális Minisztérium Elindulás Felkészülés a fogyatékosság megismerésére, a fogyatékos gyermekek, fiatalok segítésére Oktatási és Kulturális Minisztérium Írta: Báder Melinda, Kovács Attila, Szenteczkiné Lányi Katalin, Szabóné

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 73. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 11., kedd. Tartalomjegyzék. 20/2010. (V. 11.

MAGYAR KÖZLÖNY. 73. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 11., kedd. Tartalomjegyzék. 20/2010. (V. 11. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 11., kedd 73. szám Tartalomjegyzék 20/2010. (V. 11.) OKM rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes

Részletesebben

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Pedagógusképzési programok Sallai Éva Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Kapcsolati készségek professzionális tanári kommunikáció az együttnevelésben (30 óra) Szülőkkel

Részletesebben

TANANYAG. TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés

TANANYAG. TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület TANANYAG TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. 1 DRÁMA 2 Bevezetés Elöljáróban a dráma modulokhoz Csak olyan játékokat játszunk, melyekhez a csoportnak

Részletesebben

Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához

Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához Támogatók: ENSZ Menekültügyi Fôbiztossága, Ifjúsági és Sportminisztérium, Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány, Pro-Helvetia Alapítvány, MTA Szociológiai

Részletesebben

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV ERKÖLCSTAN 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló építése de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló építése de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló építése de hogyan? 2011 Fehér Ildikó Kádár Erika Tóth Ibolya Vertkovci Ágnes A kapcsolati háló

Részletesebben

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Kosztolányi Dezső Gimnázium Kosztolányi Dezső Gimnázium Cím: 1012 Budapest Attila út 135-137. Tel./Fax: 375-2282 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu OM azonosító: 035344 Honlap: http://kosztolanyigimnazium.hu Erkölcstan KÉPZÉSI

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK TARTALOM Mi a zanza.tv?...5 Kié a zanza.tv?...5 Mi található a zanzán?...5 Miért ilyen a zanza.tv?...6 Esélyegyenlőség...8 Regisztráció nélküli

Részletesebben

Személyes ifjúságsegítés Elméleti bevezető

Személyes ifjúságsegítés Elméleti bevezető Elméleti bevezető Személyes ifjúságsegítés Elméleti bevezető A fejezet az ifjúsági munka azon eleméhez igyekszik áttekintést és fogódzókat adni: a személyes munkához, az ifjúsági munkás és a fiatalok

Részletesebben

Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja. Az Óperenciástengeren. 2011 / 2. szám

Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja. Az Óperenciástengeren. 2011 / 2. szám Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja Az Óperenciástengeren túl 2011 / 2. szám TARTalom rajzpályázat A rajzpályázat nyertesei... 1 a differenciálás lehetősége matematikaórán... 2 Matekfilm... 3 indítókulcs

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 3. sz. melléklete 3. témakör A BIZTOSÍTÁS BIZTONSÁG A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Dabas, József A. u. 107. I. NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...4 1.1

Részletesebben

Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok

Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok Erkölcstan az 5 8. évfolyama számára Célok, feladatok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Erkölcstan helyi tanterv

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Erkölcstan helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola Erkölcstan helyi tanterv Készítette és tanítja: Szendrey Norbert Budapest, 2013. szeptember 1 Óraterv A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma Erkölcstan 5. évfolyam

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető

Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető Elméleti bevezető Mobilitás és interkulturális tanulás Elméleti bevezető A multikulturális kifejezés kulturális vagy nemzeti sokszínűséget jelent. Azokat a társadalmakat nevezzük multikulturális társadalmaknak,

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben