PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 a közlekedéssel foglalkozó digitális tananyaghoz és a téma tanórai feldolgozásához

2 Tartalom PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ... 1 A KÖZLEKEDÉS TANÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES MÓDJA ÉS TERÜLETEI... 3 A közlekedésre való nevelés célja... 3 Közbiztonsággal összefüggő célok... 3 Pedagógiai célok... 4 Összefoglalva... 4 A DIGITÁLIS TANANYAG JELLEMZŐI... 5 Témafókuszok... 5 A digitális tananyag célja... 6 Jelen digitális tananyagok környezete, és tanításának, tanulásának módszerei... 6 A TANANYAGGAL VALÓ FOGLALKOZÁS LEHETŐSÉGEI ISKOLAI KERETEK KÖZÖTT... 7 A honlap bemutatása... 7 A tananyaggal való foglalkozás lehetőségei a tanórán... 7 A közlekedési tartalmak kapcsolhatósága a Nemzeti alaptantervhez... 7 A tananyaggal való foglalkozás iskolai keretek között, tanórán kívül... 9 MÓDSZERTANI JAVASLATOK AZ EGYES TÉMAKÖRÖK TANÓRAI FELDOLGOZÁSÁHOZ A KÖZLEKEDÉSKULTÚRA ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Mire való a KRESZ? A bizalmi elv Vészhelyzetek, balesetek Diszkóbalesetek Közlekedés utasként Szabálytanulás Közlekedés-illemtan A sebesség Közlekedéstörténet GYALOGOS KÖZLEKEDÉS KERÉKPÁROS ÉS MOPEDES KÖZLEKEDÉS ÖSSZEFOGLALVA

3 A KÖZLEKEDÉS TANÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES MÓDJA ÉS TERÜLETEI A közlekedés tanítása mint a baleset-megelőzés egyik lehetséges módja hosszú évek óta szerepel a Nemzeti alaptantervben. A 2012-ben megjelent és módosított NAT-ban különösen hangsúlyos szerepet kap. Ugyanakkor úgy gondoljuk, a pedagógusoknak nagyon kevés tartalmi és módszertani segítség áll a rendelkezésére ahhoz, hogy ezzel az igazán sok céllal felhasználható tudásterülettel érdemben foglalkozzanak. A közlekedésre való nevelés célja A közlekedés a napi rutinnak az a része, amiről kisgyerekkortól valamennyiünknek saját tapasztalatai vannak. Így a területtel kapcsolatos ismeret- és képességfejlesztés egy létező tudásbázisra alapozható. Tanulás-lélektani szempontból ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben figyelembe vesszük a gyerekek életkorát és földrajzi-szociokulturális helyzetét, egy sokfunkciós, stabil, a viselkedést, szemléletet, attitűdöt is befolyásoló kompetenciaegyüttes építhető ki. Közbiztonsággal összefüggő célok A balesetmentes közlekedés érdekében a közlekedési szabályok és a szabályértéshez szükséges ismeretelemek (közúti jelzések, KRESZ-táblák jelentése) elsajátítása. A balesetmentes közlekedés érdekében a gyalogos, tömegközlekedésen való és járművezetőként történő viselkedéssel kapcsolatos normák elsajátítása. A norma-, jogszabályszegés egészségre, környezetre, büntetőjogi felelősségre való következményeinek megismerése és megértése. 3

4 Pedagógiai célok A közlekedés az emberi együttműködés egyik legfőbb, mindenki számára megtapasztalt terepe. Jól demonstrálhatók a szabály-, illetve normaszegő magatartás következményei, nevezetesen, hogy együttműködés szabályok, valamint a szabályok betartása híján megáll az élet konkrétan és átvitt értelemben egyaránt. Mi lenne, ha mindenki tetszés szerint viselkedne egy forgalmi csomópontban, vagy ott állna meg, ahol éppen eszébe jut, vagy éppen ittasan ülne a volán mögé. Mennyi baleset, forgalmi dugó alakulna ki, teljes bénuláshoz, helyváltoztatási képtelenséghez is vezethetne. Ezzel indirekt módon beláttatható a gyerekekkel, miért elengedhetetlenek a működésünket megszabó keretek. Ahhoz, hogy együttműködjünk a szabályok betartásán túl egyéb emberi, attitűdbeli tulajdonságokkal, képességekkel is rendelkezni kell. Ilyenek például a figyelem, a figyelemmegosztás, a szociális észlelés, az empátia. A közlekedés során fel kell mérni, prognosztizálni a bekövetkező, lehetségesen bekövetkező történéseket is. Hasonlóan, ahogy a mindennapi élethelyzetekben. Aki nem képes egy kommunikációs helyzetben szereppartnere viselkedéséből megfelelő következtetéseket levonni, az rossz döntéseket hoz az élet más területén is. Vagy aki nem képes prognosztizálni, hogy saját viselkedésének milyenek lehetnek a következményei, az gyakran válik a körülmények áldozatává. A közlekedésnek a fentieken túl számos olyan vonatkozása van, ami tapasztalati forrásként felhasználható, és demonstrációs céllal alkalmazható a közműveltségi, tantárgyi területeken. Ilyenek például: a fizikában a mozgás, a sebesség, az erő; kémiában-környezetvédelemben az emissziós kérdések; történelemben a technikatörténeti vonatkozások; testnevelés órán a mozgásfajták kipróbálása; és sorolhatnánk. Összefoglalva A balesetmentes közlekedés tanításának legfontosabb közlekedésbiztonsági és pedagógiai céljai az alábbi ismeretek megtanítása és képességek fejlesztése: 4

5 Ismeretek 1. Közlekedési táblák és közúti jelzések jelentése 2. Közlekedési szabályok 3. A szabályszegés következményei 4. Viselkedési szabályok a közlekedésben 5. A közlekedéssel kapcsolatos dokumentumok értelmezése: jogosítvány, forgalmi engedély stb. 6. A közlekedéssel kapcsolatos információk megkeresése: menetrendek, internetes útvonaltervezés stb. Készségek, képességek, kompetenciák 1. Alkalmazkodás 2. Empátia, decentrálás, nézőpontváltás 3. Norma, illetve szabálykövetés 4. Figyelem, figyelemmegosztás 5. Helyzetészlelés 6. Adatokból következmények prognosztizálása 7. Ok-okozati összefüggések feltárása 8. Mozgáskoordináció 9. Térlátás A DIGITÁLIS TANANYAG JELLEMZŐI Témafókuszok 1. Tananyagunk témakörei 5 8. évfolyamig a) Gyalogos közlekedés b) Kerékpáros közlekedés c) Utasként való közlekedés gépkocsiban 2. Tananyagunk témakörei évfolyamig a) Gyalogos közlekedés b) Kerékpáros közlekedés c) Segédmotoros kerékpáros közlekedés d) Utasként való közlekedés gépkocsiban 5

6 A digitális tananyag célja Jelen digitális tananyagok elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet, illetve kedvet csináljon a biztonságos közlekedéssel való foglalkozásra; a tanárok számára ötleteket, feladatmuníciót és módszertani javaslatokat adjon a téma tanításához; a fent említett témakörök legfontosabb tudnivalóit megjelenítse; a közlekedéssel való foglalkozás általános céljainak elérését a lehetőségeken belül segítse. Jelen digitális tananyagok környezete, és tanításának, tanulásának módszerei Tananyagunkat két életkorhoz közeli, parodisztikusan megjelenített történetbe ágyaztuk. Az egyik a Piroska és a farkas, amit a kiskamaszokhoz próbáltunk meg grafikában és tartalomban közel hozni. Nem mesei, hanem vicces megjelenéssel. Kicsit kikacsintva rájuk: Ti már nagyon vagytok, értitek, ez mitől mulatságos., a középiskolás korosztály számára a közlekedési ismereteket egy a Rómeó és Júliára utaló szerelmes történetbe illesztettük. A fentiekre tanulás-lélektani okokból volt szükség, hiszen az ismeretek, tapasztalatuk, ha a megszokottól eltérő környezetben jelennek meg, jobban rögzülnek; ennek a korosztálynak a digitális megoldások és a humor motiválóbbak, mintha ezt a meglehetősen szikár témát jogszabályi hivatkozásokkal és a vizsgán megszokott tesztekkel dolgozzuk fel; s végül, de nem utolsó sorban azt gondoljuk, hogy a komoly tartalmak és a szórakoztató, játékos megközelítés erősíti egymást, nem okvetlenül komoly, ami unalmas, és fordítva. Az 5 8. évfolyamos tanulóknak szánt tartalmak valamivel szűkebbek a középiskolásoknak készülteknél. A legfontosabb különbség, hogy a középiskolás tananyagban szerepelnek a segédmotoros kerékpárral kapcsolatos tudnivalók, hiszen ennek a korosztálynak a számára elérhető már az A1, AK és M kategóriás jogosítvány megszerzése is. 6

7 A TANANYAGGAL VALÓ FOGLALKOZÁS LEHETŐSÉGEI ISKOLAI KERETEK KÖZÖTT A honlap bemutatása A honlapon elkülönülnek a tanároknak és a tanulóknak szánt anyagok. A tanári tartalmakban szerepelnek a módszertani javaslatok is. Mindkét célcsoport hozzáfér a témát részletesebben kibontó háttérinformációkhoz, illetve azokhoz a játékokhoz, amit kedvcsinálónak, illetve gyakorlóterepnek szántunk. A tananyaggal való foglalkozás lehetőségei a tanórán A tanulók a digitális közlekedés tananyag feladataival tanórai keretben is foglalkozhatnak. Kívánatos, hogy valamennyi gyerek rendelkezzen az önálló munkához szükséges feltételekkel. A közlekedési ismeretek tanórai megoldása lehetséges valamelyik szaktárgyi, vagy osztályfőnöki órán. A teljes tananyag elvégzéséhez jellemzően 2x 45 perc szükséges, tehát érdemes így tervezni. Amennyiben a tananyag-feldolgozást a gyerekek otthon végzik, úgy annak eredményei, elemei részben használhatóak a szaktárgyi órákon, részben az alábbi témakörökhöz demonstrációs céllal beemelhetők, és például interaktív táblán levetíthetők. A közlekedési tartalmak kapcsolhatósága a Nemzeti alaptantervhez Témafókuszok 1. Közlekedéselmélet a) A gyalogos közlekedés b) A KRESZ-táblák és közlekedési lámpák c) Közlekedés kerékpárral d) Közlekedés autóval utasként e) Közlekedés segédmotoros kerékpárral (Csak évfolyamosoknak) 2. Baleset-megelőzés: gyermekbalesetek (A közlekedés-illemtannal, illetve a NAT fejlesztési területek, nevelési célok 1. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 2. Állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 3. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 4. A testi és lelki egészségre nevelés 5. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 6. Fenntarthatóság, 7

8 közlekedéstörténettel való foglalkozás is lehetséges, építve a háttéranyagokra.) A NAT közismereti tartalmaihoz illeszkedő ismeret- és képességfejlesztési fókuszok, tevékenységek környezettudatosság 7. Az erkölcsi nevelés 8. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése NAT kulcskompetencia, műveltségi terület 1. Szókincsfejlesztés A közút részei: járda, járdasziget, úttest, garázsbejáró, vasúti átjáró 2. Szövegtípusok használata 3. Információkérés és -adás 4. Útbaigazítás 5. Útvonal leírása 6. Véleménymondás 7. Panasztétel 8. Cselekvésleíró szövegtípusok értelmezése: pl. jegyautomatából menetjegyvásárlás 9. Papír alapú és elektronikus segédeszközök használata: 10. Idegen szavak szótára 11. Helyesírási szótár 1. Tájékozódás a síkban, térben és időben a) Tájékozódás az iskola környékén b) Gyorsabb-lassabb járművek 2. Becslés és mérés a) Járművek sebessége, az utazás időtartama b) Távolság és idő: gyalogosan, autóval, repülővel, tömegközlekedéssel 1. Internethasználat a) Multimédiás alkalmazások használata Anyanyelvi kommunikáció Magyar nyelv és irodalom Matematikai kompetencia Ember és természet Matematika Digitális kompetencia Informatika 8

9 1. Az emberi együttélés normái és a közlekedés a) Szabálytudat, szabályalkalmazás b) Együttműködés c) Konfliktuskezelés d) Normaismeret, normaszegés és következményei Szociális és állampolgári kompetencia Ember és társadalom Anyanyelvi kommunikáció Magyar nyelv és irodalom A tananyaggal való foglalkozás iskolai keretek között, tanórán kívül A balesetmentes közeledéssel való foglalkozás számtalan lehetőséget ad arra, hogy például egy szakkör vagy kirándulás programjába beépítsük. Előzményként szolgálhat a tanórai feldolgozás éppen úgy, mint az otthoni. Gyerekcsoporttól és életkortól függően választhatjuk meg a nevelési célt. Minden esetben érdemes a közlekedésnek, mint az emberi együttműködésnek a tágabb horizontját is szemügyre venni. Mivel a gyerekek gazdag tapasztalatokkal rendelkeznek ezeken a területeken célszerű ezekre építeni. A motivációt növelhetik a játékos formában megvalósított projektek, versenyek. 9

10 MÓDSZERTANI JAVASLATOK AZ EGYES TÉMAKÖRÖK TANÓRAI FELDOLGOZÁSÁHOZ Javaslatainknál, feladatötleteinknél nem jelöltük meg az ajánlott életkort, a szükséges előzetes ismereteket és tapasztalatokat. Természetesnek vesszük, hogy pedagógus kollégáink megfelelően adaptálják ezeket a maguk hely- és gyermekismeretének, szaktudásának birtokában. A KÖZLEKEDÉSKULTÚRA ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI MIRE VALÓ A KRESZ? Cél, hogy a gyerekek saját élményként szembesüljenek azzal, hogy szabályok nélkül nincs emberi együttműködés. A közlekedési szabályok és a viselkedési normák is a zavartalan együttélést szolgálják. Megszegésük különböző mértékű és súlyosságú következményekkel jár, akár emberi életekbe is kerülhet. Az alábbi feladatötletekhez hasonlóakkal érdemes kísérletezni. Fontos, hogy egy-egy gyakorlatot követően a gyerekek számoljanak be érzéseikről, tapasztalataikról. Konklúzióként ők fogalmazzák meg, miért szükségesek a szabályok és az udvarias viselkedés. Javasolt kiegészítő feladatok 1. A tanulók felállnak, és először lassan, majd egyre gyorsabban jönnek-mennek a teremben kedvük szerinti irányokban. Nyilván számos ütközés lesz. A feladat után tegyük fel a Mi lenne, ha? típusú kérdéseket. Pl. Mi lenne, ha a közutakon az autók tetszés szerint közlekednének? 2. Gyűjtsenek a gyerekek olyan helyzeteket, amikor a helyismeret, a szabályok hiánya vagy ismeretlensége miatt éltek meg kellemetlen eseményeket. Például egy versenyen, egy hivatalban vagy idegen városban nem ismerték ki magukat. 10

11 3. Játsszunk! A játék lényege, hogy az arra vállalkozónak ki kell találni a szabályt, és annak megfelelően kell viselkednie. Egy önként jelentkező menjen ki a teremből, a többiek pedig alkossanak 4 fős kis csoportokat. Minden csoport beszéljen meg egy közös szabályt. Például, hogy minden főnév kimondásakor fel kell állnia a tagoknak. Az önként vállalkozó végigjárja a csoportokat, és a helyi szabályoknak megfelelően kell viselkednie. A feladat végén beszéljük meg, milyen érzés volt bekerülni egy olyan helyzetbe, amelyben nem ismerik az elvárt viselkedést. A BIZALMI ELV A bizalmi elv azt jelenti, hogy feltételezzük, hogy a KRESZ-szabályokat minden közlekedő betartja. Mit jelent ez a gyakorlatban? A cél, hogy a tanulók felismerjék, hogy életünket is a bizalmi elv alapján éljük. Bízunk abban, hogy igazat mond a postás, amikor közli, hogy nem dobott be levelet, hogy az üzletben tényleg annyit kell fizetnünk, amennyit a pénztárgép mutat, hogy a villamos tényleg menetrend szerint közlekedik, hogy nem csap be a barátunk, ha azt állítja, hogy segít, és ha kölcsönkérnek tőlünk pénzt, azt visszakapjuk. Ugyanakkor az is tény, hogy vannak esetek, amikor szándékosan vagy figyelmetlenségből nem úgy végződnek a dolgok, ahogy reméltük. Ezért nem árt az óvatosság. Javasolt kiegészítő feladatok 1. Gyűjtsenek a gyerekek olyan helyzeteket, és számoljanak be róluk, amikor bizalmukkal visszaéltek, csalódtak valakiben, bennük csalódtak, és ezt szégyellték, csalódást okoztak nekik, vagy ők figyelmetlenségből! Beszéljenek az érzéseikről! Milyen érzés volt a csalódás? másoknak feledékenységből, 2. Rendeződjenek a tanulók 4-5 fős kis csoportokba, és a csoportok mutassanak be helyzeteket, amikor a bizalmi elv nem működik, azaz minden egyes eseményt ellenőriznek! Mi történik? Milyen következményekkel számolhatnak? 11

12 Próbáljuk meg a beszélgetés konklúziójaként megfogalmaztatni a gyerekekkel, hogy bizalom nélkül nincs működőképesség. Ez igaz az élet minden területére, így a közlekedésre is. Azonban számolni kell azzal, hogy vannak emberek, akik szándékosan vagy figyelmetlenségből szabályt szegnek. Gyakran mi, magunk is. Ennek a közutakon súlyos következményei lehetnek. A közlekedésben, a szabályszegés következménye, hogy mindenki kárt szenved. Többnyire az is, aki a bajt okozta, és az is, aki vétlen. Ezért a bizalom mellett nem árt az óvatosság. Mi van, ha valaki nem veszi észre a jobbkezes utcát? Mi van, ha kanyarodáskor figyelmetlenül hajt rá a gyalogátkelőhelyre? Mi van, ha a kerékpárosnak elvonja a figyelmét valami? Mi van, ha megcsúszik? Hogy lehet óvatos az ember? Hogy lehet megtalálni az egyensúlyt a bizalom és az óvatosság között? Nyilván recept nincs, de érdemes a gyerekek figyelmét felhívni ezekre a helyzetekre, és beszélgetni velük tapasztalataikról, a közlekedők felelősségéről. VÉSZHELYZETEK, BALESETEK Nem csak a közlekedésben, hanem az élet minden területén találkozunk vészhelyzetekkel. Mindenekelőtt közösen a diákokkal kíséreljük meg definiálni a fogalmat. Tehát, mi a vészhelyzet? Olyan nem tervezett helyzet, amelyben valakiknek vagy valamiknek az épsége súlyos veszélybe kerül. A közlekedési vészhelyzet jellemzője, hogy megfelelő szabályok betartásával jelentős mértékben megelőzhető, illetve a szabályok be nem tartása esetén előre megjósolható. A vészhelyzet téma számos pedagógiai lehetőséget tartogat, érdemes kihasználni. A vészhelyzetek típusa az életkor előrehaladtával sokasodik, végzetes kimenetelük esélye nő. Így fókuszáljunk azokra a vészhelyzetekre, amelyek jellemzően érintik az adott korosztályt. A téma feldolgozását érdemes összekötni az elsősegélynyújtás témakörével. Különösen hasznos, ha az iskolában van ilyen tanfolyam. A baleset témaköre szorosan kapcsolódik a bizalmi elvnél elmondottakhoz is. A megbeszélésnél helyezzük a hangsúlyt a kockázatvállalás következményeire, illetve a megelőzés lehetőségeire. Tárjuk fel, hogy kinek volt már balesete? Pl. esés, borulás, kéz- és lábtörés. Meséljék el részletesen a baleset körülményeit! Nevezzék meg, ki volt a balesetért felelős! Pl. A lakók nem takarították el a havat a kapu előtt. Telefonáltam, nem vettem észre, hogy jeges az út. A felelősség kérésénél külön érdemes elidőzni, hiszen ez gyakran nem egyértelmű. Egy-egy eseménynek legtöbbször nem csak egy felelőse van. 12

13 Javasolt kiegészítő feladatok 1. A gyerekek rendeződjenek 4-5 fős kis csoportokba! Minden csoport kap egy-egy balesetleírást. Még jobb, ha otthoni feladatként maguk a gyerekek gyűjtenek ilyeneket az újságokból, vagy az internetről. A csoporton belüli szerepek lehetnek: helyszínelők, rendőrök, jogászok. Meg kell állapítani, ki volt felelős, ki volt a károsult, mik voltak a baleset okai stb. 2. A feladat egyik lehetséges változata, hogy az egyik csoport a személyi sérülésekkel, a másik pedig a vagyoni kárral foglalkozik. Nézzenek utána a tanulók a biztosítók honlapján, az autóárak alapján, mekkora lehet, mondjuk egy koccanásnál a vagyoni kár. Ki fizet, kinek, ez mitől függ? 3. A tanulók csinálhatnak figyelemfelhívó posztereket a baleset-megelőzéshez. Biztassuk őket arra, hogy a poszterek legyenek minél szokatlanabbak, ne éljenek a megszokott klisékkel! Rendezhetünk a plakátokból kiállítást, akár projektszerűen is megvalósíthatjuk a feladatot. 4. Az utasként való közlekedés témakörébe feltétlenül ejtsünk szót a tömegközlekedésen való utazásról és viselkedésről! Ezek részben a baleset megelőzését, részben az ezen túlmutató udvarias magatartás elsajátítását és gyakorlását szolgálják. Alakítsanak 4 fős kis csoportokat a diákok, majd gyűjtsék össze tapasztalataikat, véleményüket a következőkről: a) Miért kell kapaszkodni a járműveken? Milyen balesetek előidézője lehet egy hirtelen fékezéskor, ha nem kapaszkodunk? b) Miért engedjük előre a kismamákat, időseket, fogyatékkal élőket? Hogyan segítsünk a le és felszállásnál, valamint az utazás során? c) Miért kell átadni a helyet a kisgyerekeseknek, terheseknek, időseknek, egyéb rászorulóknak? Miért fokozottan veszélyeztetettek ők? d) Mit tegyünk, ha a tömegközlekedési eszközön valaki rosszul lesz? e) Mit tegyünk, ha a tömegközlekedési eszközön valaki agresszívan viselkedik? Játsszunk szerepjátékokat, szimulált konfliktushelyzeteket! A helyzetgyakorlatokat közösen beszéljük meg nagy csoportban! 5. A közúti balesetek és a balesetek körüli teendők, a kötelességek és a segítség lehetőségei inkább a évfolyamos korosztály kompetenciáihoz közeliek, de beszélhetünk ezekről, elsősorban a segélyhívásról, a segélyhívás módjáról, a 13

14 szükséges információadásról, a kisebbekkel is. Fontos a pedagógiai lehetőségek kiaknázása. Szó eshet lelkiismereti kérdésekről éppúgy, mint a jó szándékból elkövetett hibákról. 6. A közúti balesetek kapcsán külön foglalkozást lehet szentelni az asszertív kommunikációnak. Itt a jó értelemben vett érdekérvényesítésről szóljunk. Ilyen, és ehhez hasonló kérdéseket érdemes megvitatni, vagy helyzetgyakorlatokként eljátszani: a) Ha észrevesszük a balesetet, milyen információkat adjunk telefonban a mentőknek vagy a rendőrségnek: A baleset helyszíne A baleset sérültjei A baleset típusa A hívó kiléte b) Ha segítséget kérünk járókelőtől, gépkocsiban ülőktől, milyen módon lehet elérni, hogy együttműködőek legyenek? c) Mit kérdezzünk a sérültektől, mire figyelmeztessük őket? Elvárt eredmények A gyerekek képesek lesznek indokolni, hogy a közlekedésben miért fontos a normatartó (udvarias) viselkedés, mit kell tenni baleset észlelésekor, miről és hogyan kell informálni a baleset sérültjeit, lehetséges segítőket, miről és hogyan kell információt adni telefonon a mentőknek, rendőrségnek stb. DISZKÓBALESETEK A diszkóbalesetek összefoglaló cím alatt mindazokat az ifjúságot érintő balesetfajtákat tartják számon, amelyek összefüggenek a szórakozásból hazatérők állapotával, elsősorban az alkohollal és a droggal. A témakör feldolgozása a évfolyamos tanulók számára legalább 2 4 órában ajánlott. Az elektronikus tananyagban ismertetjük a riasztó statisztikákat. Ez jó alapot szolgáltat a beszélgetés elindításához. 14

15 Javasolt kiegészítő feladatok 1. A ráhangoláskor a megszokott módon beszélgessünk arról, kinek, milyen tapasztalatai voltak a témában! A téma bizalmas, az alábbi kérdéskörök szerint érdemes feldolgozni. Ki ült már be szer hatása alatt autóba, vagy ült motorra, illetve hallott-e ilyen esetről, vagy ki ült be utasként egy olyan vezető mellé, aki nem volt ura a helyzetnek? Itt a fő cél, hogy rádöbbentsük a diákokat, az életükkel, illetve a testi épségükkel játszanak. A pillanatnyi elismertségért óriásit kockáztatnak. 2. Érdemes a statisztikák tükrében beszélni arról, hogy melyik szer, milyen tudatmódosító hatással bír, és az hogy befolyásolja a vezetést elsősorban az alábbi helyzetekben és állapotokban: szembejövő fények úttartás, kanyarodás helyzetfelmérés kockázatvállalás Stb. 3. Kommunikációs, konfliktuskezelő gyakorlatok a) Idézzen fel mindenki egy olyan helyzetet, amiben rávették valamire, amit nem lett volna kedve amúgy megcsinálni! Ha van valakinek konkrét élménye, mesélje el, és a többiek adjanak tanácsokat, mondjanak véleményt, hogy lehetett volna jól kijönni a helyzetből! Törekedjünk arra, hogy a helyzetet minél pontosabban ismertesse a problématulajdonos. Ehhez segítségképpen tegyünk fel kéréseket: Miért érezted úgy, hogy megszégyenülsz, ha nem teszed meg, amire kérnek? Mit éreztél? Mit mondtál volna szíved szerint? Mi lett volna, ha tényleg ezt mondod? Mi történt volna másnap? Stb. 15

16 b) Közösen találjunk ki egy olyan diszkós helyzetet, ami hiteles. A szereplők jelentkezzenek önként. Legyen a vezető, aki ivott, a többiek, akik nem törődnek ezzel, és beülnek mellé. Nem jár már a busz! Majd vetítsük előre a lehetséges kimenetelt. Játsszák el a gyerekek, és elemezzük a lehetőségeket, a lehetséges érveket, stb.! Beszélgessünk arról, mit jelent az érdekérvényesítő (asszertív) kommunikáció! Hogy lehetünk érdekérvényesítők, miközben figyelembe vesszük mások érdekeit is. Tehát nem mások kárára, de adott esetben más vélemények ellenében érvelünk. Hogy vállaljuk érzelmeinket, álláspontunkat anélkül, hogy megalázva éreznénk magunkat? Elvárt eredmények 1. A gyerekek képesek megindokolni, miért veszélyes tudatmódosító szerekkel volánhoz ülni. 2. Képesek érveket megfogalmazni egy szimulált konfliktusban, miért veszélyes utasként beülni egy tudatmódosító szer hatása alatt álló vezető mellé. KÖZLEKEDÉS UTASKÉNT Az elektronikus tananyagban az utasként való közlekedés az autós közlekedésre korlátozódik. Itt is a téma megközelítése a fontos, hiszen vannak az autózásban napi rutinnal rendelkező gyerekek, és vannak, akik csak időnként, vagy soha nem ülnek autóban. Hogy mire való a gyerekülés, mi történik egy koccanáskor, ha nem köti be valaki a biztonsági övet, illetve, hogy a szabályok megszegése milyen büntetést von maga után, erről érdemes beszélgetéseket kezdeményezni, és demonstrációkat megnézni. A ráhangolásnál, mint minden esetben itt is a saját élmények a mérvadók, így indítsuk a beszélgetést, később a gyerekek tapasztalataira tudunk építkezni, visszautalni Javasolt kiegészítő feladatok 1. Az interaktív táblán vagy egyéb vetítőfelületen nézzünk meg közösen a gyerekekkel olyan ingyenesen, pl. a YouTube-ról letölthető baleset-megelőzést szolgáló, demonstrációs célú filmeket, amelyek a biztonsági öv, a gyerekülés funkcióját 16

17 mutatják be, illetve az utasok viselkedéséből adódó vészhelyzeteket! A látottakat 4 fős kooperatív kis csoportban érdemes feldolgozni, és nagy csoportban összegezni. 2. Gyűjtsenek a gyerekek az utasok magatartása pl. hangos zene, veszekedés, vagy egyéb elvonhatja a vezető figyelmét, és ezzel veszélybe sodorhatja a kocsiban ülőket! Elvárt eredmények A tanulók képesek lesznek felsorolni és indokolni a veszélyeztető utasmagatartás fajtáit. SZABÁLYTANULÁS A KRESZ-táblák, illetve a szabályok megtanulását, ismeretük bevésését játékos módszerekkel végezzük! Készíthetünk memóriakártyákat vagy társasjátékot is. Javasolt kiegészítő feladatok 1. A gyerekek alkossanak 4-5 fős kis csoportokat. A szabályok feldolgozását bármelyik kooperatív technikával végezhetjük. A legjobb, ha minden csoport egy szabálytípust kap. Pl. a sebességre, a kanyarodásra, az elsőbbségre stb.-re vonatkozó szabálycsoportokat. Ezeket úgy dolgozzák fel, hogy a lehető legkönnyebben megtaníthatók legyenek a többiek számára! Készíthetnek posztert, eljátszhatnak közlekedési helyzetet, versbe szedhetik őket stb. 2. Szinte valamennyi szabálytanulási feladat alkalmas egy kis versenyzésre is. Projektorral diasort vetítünk a KRESZ-táblákról. Egy-egy dia 10 másodpercig lesz látható, és a felvillanó KRESZ-tábla képe alapján kell megállapítani (leírni) a tábla jelentését. Ehhez készíthetünk adatlapot, totót stb. Az nyer, aki a legtöbb tábla jelentését tudta. A feladat megoldható egyénileg és csoportban egyaránt. Elvárt eredmények 1. A tanulók képesek lesznek a KRESZ-táblák értelmezésére. 2. A tanulók képesek lesznek azoknak a szabályoknak az ismertetésére és közlekedési szituációban való magyarázatára, amelyekkel a játék keretében foglalkoztak. 17

18 KÖZLEKEDÉS-ILLEMTAN A témát érdemes külön is, és az egyes nagyobb témakörökhöz illesztve is, feldolgozni. A közlekedéskultúrával való foglalkozás igen sokrétű pedagógiai lehetősége közül az illemtan rész ismét túlmutat a konkrét témán. Hiszen az illemtan íratlan szabályainak is megvan a maga szerepe a mindennapokban. Ilyen a gyengék segítése, a saját érdekek érvényesítése anélkül, hogy másokét csorbítanánk, és sorolhatnánk. Jó alkalom ez a decentrálás, a nézőpontváltás, az empátia fejlesztésére is. Néhány illemszabály az utcán és a tömegközlekedési eszközökön a) Csoportban közlekedve nem jó, ha zavarjuk a járókelőket, a járdán párban, legfeljebb hárman egymás mellett érdemes menni, hogy mások is elférjenek. b) Nem szabad tolakodni, félrelökni másokat. c) Előre kell engedni azokat, akik előbb érkeztek. d) Előre kell engedni mindazokat, akik rászorulnak: idősebbeket, terhes anyákat és kis gyermekeseket, segíteni kell a sérülteket. e) Az ülőhelyet ugyancsak illik felajánlani azoknak, akik rászorulnak, nehezen állnak a mozgó járművön. Ők könnyebben elesnek egy hirtelen fékezésnél. Nem csak magukat, hanem másokat is veszélyeztetnek. a) Minden kedves és udvarias gesztust illik megköszönni, mert nekünk is jól esik, ha visszajelzik figyelmes magatartásunkat. b) Ha előbbre szeretnénk jutni a tömegközlekedési eszközön, kérjünk elnézést, kérdezzük meg az előttünk állótól pl., hogy leszáll-e. c) Sem az utcán, sem a közlekedési eszközön nem illik enni, szemetelni, hangosan zenét hallgatni, vagy hangosan telefonálni. d) Tüsszentésnél, köhögésnél zsebkendőt tartsunk a szánk elé! Ellenkező esetben megfertőzünk másokat, különösen, ha utána megfogjuk a kapaszkodót. e) Mások könyvébe, újságjába stb. nem illik beleolvasni. f) Igyekezzünk úgy ülni, hogy ne akadályozzunk másokat keresztbe tett lábunkkal, táskánkkal! g) Csomagunkkal ne foglaljunk le ülést! h) Vonatra való felszállásnál illik a fülkében levő utasokat üdvözölni. i) Ablakot csak a többi utas beleegyezésével illik kinyitni. j) Ne hangoskodjunk! k) Ne tegyünk megjegyzéseket utastársainkra! 18

19 Javasolt kiegészítő feladatok 1. Ha nem tartjuk be a baleset-megelőzés és az illem szabályait, veszélyeztethetünk másokat is. Keressünk példákat! 2. Gyűjtessünk a gyerekekkel illemszabályokat! Pl. Mikor kell kikapcsolni a mobiltelefont? Hogyan terítsünk? Mit vegyünk fel ünnepi alkalmakra? Ki kezdeményezze a tegezést? 3. Készítsenek a tanulók posztereket régi, manapság már elfelejtett vagy nem érvényes illemszabályokból. Lehet ez kisebb projekt, vagy egyéni otthoni kutatómunka. 4. Vegyük sorra a közlekedés résztvevőit, és vizsgáljuk meg, hogy az egyes illemszabályok milyen módon segíthetik őket a közlekedésben! 5. Játsszunk szerepjátékot! Szálljon fel a tömegközlekedési eszközre babakocsival, kerekes székkel valaki. Legyenek idős ember és kis gyerekkel utazó utas szerepek. Kiki a saját szemszögéből ismertesse a nehézségeket. Innen vezessük le az illemszabályokat. Miért kell átadni a helyet? Miért kell lesegíteni valakit a járműről? Stb. 6. Vegyük sorra a következő közlekedési helyzeteket és a hozzájuk kapcsolódó illemszabályokat, esetleg hozhatunk példákat külföldi országok gyakorlatából! 7. Hogyan illik görkorcsolyával vagy gördeszkával közlekedni? 8. Mire illik vigyázni nagyméretű tárgy cipelésekor? 9. Ne felejtsük el, az illemszabályok nem csak a baleset-megelőzést szolgálják, hanem a figyelmesség kifejezését és azt is, hogy ne zavarjunk másokat. 19

20 A SEBESSÉG A sebesség az egyik legfőbb veszélyforrás. Akár járművezetőként, akár gyalogosként fontos, hogy tisztában legyünk vele. Gyalogosként egy autó gyors közeledésének észlelése, a sebesség megbecsülése megelőzheti a balesetet. A gyerekeknek tudniuk kell, hogy a lassításhoz, illetve a fékezéshez idő kell. Hogy mennyi, azt már a felső tagozatosok tanulmányaihoz kapcsolódva is demonstrálhatjuk. Javasolt kiegészítő feladatok 1. Elevenítsük fel a fizikában tanultakat! Hogy kell kiszámítani a sebességet? Ehhez segítséget is kaphatnak a tanulók az internetről. 2. Érdemes a sebesség mértékegységeit is megbeszélni. Keressék meg a tanulók, hogy pl. a hajók sebességét milyen mértékegységgel határozzuk meg! 3. Adjunk a sebességgel kapcsolatos feladatokat! Például: Ha az iskolába autóval fél óra alatt érsz be, mekkora az autó sebessége? Mekkora sebességgel kell haladni, hogy 10 perc alatt elérj a? 4. Jelöljünk ki egy hosszabb útszakaszt! Ez lehet pl. egy tervezett osztálykirándulás. Keressenek az interneten útvonaltervezőt! Állapítsák meg, hogy mennyi idő kell ugyanannak az útnak a megtételére, különböző közlekedési eszközökön! 5. A gyerekek versenyezhetnek. Mérhetik egymás gyalogos vagy futás közbeni sebességét. Ki a leggyorsabb? 6. Tanulmányozzák, hogy az iskola környékén milyen sebességkorlátozó táblák vannak! Próbálják megindokolni, vajon miért helyezték ki azokat az adott kereszteződésben! 7. Mérjék meg a saját sebességüket az egyes útszakaszokon az iskoláig! Mennyi az a legrövidebb idő, amíg beérnek, és mikor tart a legtovább? 8. Mérjék meg több napon keresztül az iskolába megtett út idejét! Számoljanak átlagsebességet! 20

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral:

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: (a hatályos KRESZ KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 54. ) (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

1. Alapelvek a közlekedésben

1. Alapelvek a közlekedésben 1. Alapelvek a közlekedésben 1. Mit jelent a közlekedésben a bizalmi elv? a) Számíthat arra, hogy a KRESZ minden helyzetben és helyen pontosan szabályozza a közlekedésben részt vevők jogait és kötelességeit.

Részletesebben

B kategóriás vizsgázók (fő)

B kategóriás vizsgázók (fő) Az Európai Uniós projektek gyakorlati hasznosítása a hazai gépjárművezető képzés fejlesztésben Ipolyi-Keller Imre Budapest, 2010. február 12. 1 A Module Close To projekt Történnek balesetek, de nem velem.

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

Évszakváltás a közlekedésben

Évszakváltás a közlekedésben Évszakváltás a közlekedésben A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk

Részletesebben

Közlekedési táblák. Mottó: "Még jó, hogy ilyen lassan haladunk, mert lehet, hogy rossz irányba megyünk."

Közlekedési táblák. Mottó: Még jó, hogy ilyen lassan haladunk, mert lehet, hogy rossz irányba megyünk. Közlekedési táblák Mottó: "Még jó, hogy ilyen lassan haladunk, mert lehet, hogy rossz irányba megyünk." 1. Képes szótár. a. Utak. Autóút Autóút vége Kerékpárút Gyalogút Autópálya Parkolóhely b. Itt valami

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A Biztonságos közlekedésre nevelés - jó gyakorlat bemutatása

A Biztonságos közlekedésre nevelés - jó gyakorlat bemutatása A Biztonságos közlekedésre nevelés - jó gyakorlat bemutatása A mind hatékonyabb baleset-megelőzés érdekében, már kisgyermek korban el kell kezdeni a tudatos közlekedésre nevelést, melynek elsődleges célja,

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Győr Biztonságban az iskolák környékén

Győr Biztonságban az iskolák környékén Győr Biztonságban az iskolák környékén Komplex probléma komplex megoldás keresés Statisztikai adatok megvizsgálása Kerekasztal beszélgetések releváns szakemberekkel Kérdőíves információgyűjtés Infrastruktúra,

Részletesebben

A tananyag általános bemutatása... 6

A tananyag általános bemutatása... 6 A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

KRESZ és közútkezelés

KRESZ és közútkezelés KRESZ és közútkezelés Forgalmász napok Sopron 2013. június 12-13. Nagy Zoltán osztályvezető Magyar Közút NZRT. telefon: 819-9133 e-mail:nagy.zoltan@kozut.hu A józan paraszti ész hiánya minden területen

Részletesebben

H Í R L E V É L TARTALOM:

H Í R L E V É L TARTALOM: H Í R L E V É L 2013. május KRESZ MÓDOSÍTÁSOK TARTALOM: 1. TÁMOP 5.6.1.C-11/2. pályázat hírek Áldozatvédelmi és mediációs iroda nyílt Veszprémben 2. A legfontosabb KRESZ változások 2013. május 1-től 2013.

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

Közlekedési ismeretek tantárgy oktatása a középiskolák Rendészeti ágazati képzésében. MRSZKI SZISZ Közlekedési Munkacsoport

Közlekedési ismeretek tantárgy oktatása a középiskolák Rendészeti ágazati képzésében. MRSZKI SZISZ Közlekedési Munkacsoport Közlekedési ismeretek tantárgy oktatása a középiskolák Rendészeti ágazati képzésében. MRSZKI SZISZ Közlekedési Munkacsoport Kivonat a Rendészeti ágazati képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt kerettantervéből:

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

MENNYIRE FELKÉSZÜLTEK A GYERMEKEK A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSRE? Berta Tamás, KTI Nonprofit Kft. Közlekedésre nevelés az óvodában workshop 2014. 02. 28.

MENNYIRE FELKÉSZÜLTEK A GYERMEKEK A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSRE? Berta Tamás, KTI Nonprofit Kft. Közlekedésre nevelés az óvodában workshop 2014. 02. 28. MENNYIRE FELKÉSZÜLTEK A GYERMEKEK A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSRE? Berta Tamás, KTI Nonprofit Kft. Közlekedésre nevelés az óvodában workshop 2014. 02. 28. A biztonságos közlekedésre felkészítés programja: ÉLET

Részletesebben

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK)

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) 2013. május 1-jei hatállyal módosult a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ. A változásokat

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS

KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS KERÉKPÁR ÉS KERÉKPÁROS A kerékpározás hatásai nem igényel fosszilis energiát externáliák nem szennyezi a levegőt, nincs széndioxid kibocsátása nem okoz zajt kevés helyet foglal infrastruktúra igénye alacsony

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

Bevezető... 7. A tananyag általános bemutatása... 10 Járművezetőként... 11. A közúti közlekedés szabályai... 11 A lecke céljai...

Bevezető... 7. A tananyag általános bemutatása... 10 Járművezetőként... 11. A közúti közlekedés szabályai... 11 A lecke céljai... A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2015. N O V E M B E R

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2015. N O V E M B E R VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVELE 2015. N O V E M B E R T A R T A L O M: 1. Gyalogos közlekedés 2. Látni és Látszani?! 1. Gyalogos közlekedés Közlekedjünk biztonságosan Az utóbbi időszakban

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

Módszertani tippek a Veréb Posta Májusi számához

Módszertani tippek a Veréb Posta Májusi számához Módszertani tippek a Veréb Posta Májusi számához Módszertani tippek Május A Madarak és fák napja alakalmából szervezhetünk tanítványainknak állatkerti iskolát. Néhány napig (2-3 esetleg 5 napig) minden

Részletesebben

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor Hányadikként hajthat át a 1. kereszteződésen a jelű autó? (1 2:55 Normál helyes válasz) E Elsőként. Másodikként. Harmadikként. Negyedikként. Nem hajt át, mert Tanulóvezető. Ebben a forgalmi helyzetben

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN

VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN Szabó Noémi Ifjúsági védőnő Egészségtan tanár 2009.08.06. "Fiatalok baleseteinek megelőzése" 1 Egészségi állapot Meghatározó tényezők: Életmód Genetika Környezet

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Cél: A gyerekek ismerjék meg a mai és a korábbi generációk utazási szokásait, megvizsgálva, hogy milyen távolságokra utaztak, milyen közlekedési eszközt használtak és ezeknek

Részletesebben

Bevezető... 6. Közlekedésbiztonság... 6 A felelősség... 6. A tananyag általános bemutatása... 8

Bevezető... 6. Közlekedésbiztonság... 6 A felelősség... 6. A tananyag általános bemutatása... 8 A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok Jelen összefoglalás csak a fontosabb szabályokat tartalmazza. A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

ISM S É M T É LŐ TL Ő KÉ K R É D R É D S É E S K

ISM S É M T É LŐ TL Ő KÉ K R É D R É D S É E S K ISMÉTLŐ KÉRDÉSEK Fényjelző készülékek 1 lencsés? 2 lencsés? 3 lencsés? Gyalogos fényjelző készülék? Mi a különbség a nyíl alakú zöld és a tele zöld fény között? Rendőri jelzések Fő jelzés? Kiegészítő karjelzés?

Részletesebben

A gépjárművezető képzés jelentősége a közúti közlekedésbiztonság szempontjából

A gépjárművezető képzés jelentősége a közúti közlekedésbiztonság szempontjából Erős Pillérek Javuló Közlekedésbiztonság Közlekedésbiztonsági konferencia A gépjárművezető képzés jelentősége a közúti közlekedésbiztonság szempontjából Dr. Juhász János KTI Közlekedéstudományi Intézet

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www A Kaposvári Rendőrkapitányság bűn-, és baleset-megelőzési szolgálata a közlekedési jogsértésekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot Gépjárművezetőknek A rendőri intézkedés során a hatóság

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

Közlekedésre felkészítés fontossága és lehetőségei, kiemelt figyelemmel a kerékpárosokra

Közlekedésre felkészítés fontossága és lehetőségei, kiemelt figyelemmel a kerékpárosokra Közlekedésre felkészítés fontossága és lehetőségei, kiemelt figyelemmel a kerékpárosokra Berta Tamás, központvezető Közlekedésbiztonsági Központ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Folyamatok

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre KRESZ-módosítási javaslatok a városi közútkezelő szempontjából Lendvai Gábor Forgalomtechnikai munkatárs Budapesti

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok))

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok)) 2012. 12.10. A biztonságos közlekedésért I. - Hol szabad kerékpározni? Kaposváron elkészült 7 kilométer hosszú kerékpárforgalmi úthálózat. Mivel a városban közlekedőknek több, Kaposváron eddig ismeretlen

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

BringaAkadémia oktatás

BringaAkadémia oktatás Bemutatkozás A Vuelta Sportiroda 2004 óta foglalkozik kerékpáros közlekedésre neveléssel. Kezdetben mobil ügyességi kerékpárpályánkkal és KRESZ-előadásokkal jártuk az országot. 2008-ban kidolgoztuk a BringaSuli

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A fogamzásgátlás lehetőségei Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása Bartos Károly

Részletesebben

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban Mikóné Márton Julianna julim@de-efk.hu Multimédia az oktatásban 2009 Debrecen, 2009. június 25. Kompetencia A kompetencia

Részletesebben

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz Galambos Rita Matolcsi Zsuzsa Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Alma a fán Műhelykonferencia Tempus Közalapítvány Budapest. 2012. október 18. A környezet

Részletesebben

KRESZ Táblák 1. E táblával jelölt úton haladva elsõbbséget fogsz kapni a betorkolló útról érkezõ jármûvek vezetõitõl.

KRESZ Táblák 1. E táblával jelölt úton haladva elsõbbséget fogsz kapni a betorkolló útról érkezõ jármûvek vezetõitõl. Útvonaltípust jelzõ táblák KRESZ Táblák 1. Elsõbbséged van a betorkolló útról, illetve autóúton a keresztezõ útról érkezõkkel szemben. A táblával jelzett helyen nem kell számítanod sem kerékpárosokra,

Részletesebben

Mi az a BringaAkadémia? És mire tanítják ott a bringásokat?

Mi az a BringaAkadémia? És mire tanítják ott a bringásokat? Mi az a BringaAkadémia? És mire tanítják ott a bringásokat? Nem! Sajnos a BringaAkadémia épülete nem hasonlít a Lomonoszov Egyetemre. És a londoni olimpia kerékpáros stadionjára sem. Bár, azért az jó lenne

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás 2009.

A kompetencia alapú oktatás 2009. A kompetencia alapú oktatás 2009. Kompetencia alapú okt. Hunyadi Stratégia Hunyadi János J KözoktatK zoktatási Intézm zmény Stratégi giájának ismertetése, se, prezentálása Az előzmények (1) Miért tudunk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

KRESZ-SULI - közlekedés oktatás gyerekeknek

KRESZ-SULI - közlekedés oktatás gyerekeknek KRESZ-SULI - közlekedés oktatás gyerekeknek Játssz! Tapasztalj! Közlekedj! KRESZ-SULI játékos közlekedés oktatás (alap program) A program tartalmazza a mobil KRESZ-park kialakításához szükséges felszereléseket:

Részletesebben

Divat, nem divat Az élet mely területein találkozunk a divattal

Divat, nem divat Az élet mely területein találkozunk a divattal Divat, nem divat Az élet mely területein találkozunk a divattal Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 4. évfolyam Programcsomag: Én és a világ A modul szerzője: Szabolcs

Részletesebben

Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy

Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy Kerettanterv, Technika és életvitel tantárgy Célok és feladatok Az életviteli ismeretek körébe tartoznak például a háztartástan, a szűkebb lakóhelyi környezet, a lakás és környéke, a kertgazdálkodás. Az

Részletesebben

SZKA_101_23 Kérlek, segíts! A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_23 Kérlek, segíts! A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_23 Kérlek, segíts! Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 244 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben