Real Progress. Tréning és Tanácsadás. A fejlődés mérhető. Képzési prospektus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Real Progress. Tréning és Tanácsadás. A fejlődés mérhető. Képzési prospektus"

Átírás

1 Real Progress Tréning és Tanácsadás Képzési prospektus A fejlődés mérhető

2 Bemutatkozás A Real Progress Oktató és Tanácsadó Kft. vállalati kommunikációs tréningek tartásával foglalkozik óta. Vezetőket, ügyfélszolgálati dolgozókat, értékesítőket képezünk a legkülönbözőbb területeken: kereskedelem, termelés, pénzintézetek. Munkatársaink tudásukat és tapasztalatukat multinacionális vállalatok főállásban foglalkoztatott - belső - trénereként szerezték. A gyakorlati munkával párhuzamosan, több éves képzés során sajátították el a szükséges csoportvezetési, felnőttoktatási, tréningmódszertani ismereteket. A gyakorlatban is megismerték, mit jelent a valóban céges igényekre szabott képzés. Ebből a múltból táplálkozva fő profilunk ma is az egyedileg kidolgozott, speciális igényekre szabott készségfejlesztő tréningek tartása. Partnereinkkel hosszú távú, több éves kapcsolatot ápolunk. Az egyes képzések egymásra épülnek, gyakran képzési rendszerré is formálódnak, közvetlenül segítve a vállalati stratégia megvalósítását. Tréningjeink a vállalati célokat szolgálják: az értékesítés növelését, az ügyfélelégedettség javulását, a termelési költségek csökkentését vagy a minőség javítását. A tréningeredményekről mérhető adatokkal is rendelkezünk, és állíthatjuk: megfelelő koncepcióval a képzésre fordított összegek rövid időn belül megtérülhetnek. A költségek csökkentéséhez mi magunk is hozzájárulunk: képzéseink a szakképzési alap terhére elszámolhatók. Ha lehetőség nyílik rá, akkor a tréningekhez pályázati forrásokat keresünk. A pályázatok megírásában közre működünk, és segítjük a későbbi adminisztrációt is. Számos Európai Uniós pályázatból finanszírozott képzést vezettünk már végig. Böngéssze át képzési prospektusunkat, vagy honlapunkat (www.realprogress.hu), és forduljon hozzánk Ön is oktatási igényeivel! A fejlődés mérhető! 02

3 Tartalomjegyzék Bemutatkozás 2 Akkreditált képzési csomagjaink 4 Vezetői készségfejlesztés Vezetői alapismeretek, vezetői önismeret 5 Helyzetfüggő vezetés 6 Visszajelzések adása, teljesítményértékelés 7 Konfliktuskezelés 8 Csoportos döntéshozatal (értekezletvezetés) 9 Prezentáció és érveléstechnika 10 Vezetői tárgyalástechnika 11 Projektmenedzsment 12 Időgazdálkodás 13 Változásmenedzsment, változások kommunikálása 14 Folyamatok optimalizálása 15 Munkatársak kiválasztása, interjútechnikák 16 Üzleti stratégiaalkotás - workshop 17 Szervezeti kommunikáció, szervezeti kultúra 18 Ügyfélszolgálati munkatársak továbbképzése Ügyfélszolgálati kommunikáció 19 Ügyfélszolgálati értékesítés 20 Reklamáció- és konfliktuskezelés 21 Telefonos és írásbeli kommunikáció 22 Értékesítők továbbképzése Értékesítési kommunikáció 23 Értékesítés telefonon 24 Értékesítési tárgyalástechnika 25 Helyzetfelmérés technikái 26 Érveléstechnika és ellenérvkezelés 27 Felnőttképzési szolgáltatások Oktatóképzés 28 Álláskeresési technikák - tréning 29 Mediáció - konfliktuskezelés másképp 30 Előzetes tudásszint-felmérés 31 Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás 32 Képzések módszerei és a tárgyi feltételek 33 Ügyfélszolgálat 34 03

4 Akkreditált csomagjaink Vezetői készségfejlesztés PL modul Vezetői alapismeretek, vezetői önismeret (alapmodul) 2. modul Helyzetfüggő vezetés 3. modul Visszajelzések adása, teljesítményértékelés 4. modul Konfliktuskezelés 5. modul Csoportos döntéshozatal, értekezletvezetés 6. modul Prezentáció és érveléstechnika 7. modul Vezetői tárgyalástechnika 8. modul Projektmenedzsment 9. modul Időgazdálkodás 10. modul Változásmenedzsment 11. modul Folyamatok optimalizálása 12. modul Munkatársak kiválasztása, interjútechnikák Ügyfélszolgálati munkatársak továbbképzése PL modul Ügyfélszolgálati kommunikáció 2. modul Ügyfélszolgálati értékesítés 3. modul Reklamáció- és konfliktuskezelés 4. modul Telefonos és írásbeli kommunikáció Értékesítők továbbképzése PL modul Értékesítési kommunikáció 2. modul Értékesítés telefonon 3. modul Értékesítési tárgyalástechnika 4. modul Helyzetfelmérés technikái 5. modul Érveléstechnika és ellenérvkezelés 04

5 Vezetői készségfejlesztés Vezetői alapismeretek, vezetői önismeret A képzés a vezetői szerep és felelősség elemzésével vezeti fel a képzés témaköreit. Részletesen vizsgálja a vezetői feladatokat, majd a leadership és menedzsment modell segítségével csoportosítja azokat. A vezetéselméleti részt a vállalati kultúrák vizsgálatával és azok konkrét előfordulásainak elemzésével zárja le. Ezt követően a munkahelyi motivációval foglalkozik a képzés: a Maslow - féle szükségleti piramisra építve konkrét motivációs eszközöket vizsgál és tanít a résztvevőknek. A Herzberg - féle kéttényezős motivációs elmélet szintén a motivációs eszköztár kibővítésére ad lehetőséget. A vezetői kommunikáció alapismereteiről szóló rész a mindennapi feladatok ellátását segíti. A kommunikációt zavaró tényezőket és azok megjelenését ismerik meg a résztvevők. Az önismereti rész a vezetőket megismerteti a kapcsolat és feladatorientáltság ellentétpárjával, valamint a sikerorientáltsággal és kudarckerüléssel. Az önismereti részt a vezetői stílusok megismerésével zárjuk: a szervezeti elvű, a klubszerű, a laisses faire, a teljesítményelvű és a team-vezetés kategóriái segítenek a megfelelő munkahelyi vezetői stílus kiválasztásában. A résztvevők képesek lesznek differenciáltan alkalmazni a motivációs eszközöket, és ezzel javítani a teljesítményt. A kommunikációs ismeretek felhasználásával kiküszöbölni a gyakori tévedési lehetőségeket, és csökkenteni a hibák előfordulásának számát. A képzés során megszerezhető kompetencia Szervezeti kultúrák ismerete A vezetői szerep és felelősség ismerete Vezetői feladatok és feladatcsoportok ismerete A vezetői kommunikációhoz szükséges alapvető kommunikációs szabályok ismerete Motivációs elméletek ismerete 05

6 Vezetői készségfejlesztés Helyzetfüggő vezetés A vezetők feladata a megfelelő fegyelem és az utasítások betartása mellett a beosztottak motiválása és a maximális teljesítmény segítése. A vezetőnek komoly szerepet kell vállalnia munkatársainak, beosztottjainak folyamatos fejlesztésében. Nem elégedhet meg a már elért állapottal, hanem folyamatosan ösztönöznie kell a dolgozókat arra, hogy minél nagyobb felelősséget legyenek képesek felvállalni, szakmai tudásuk és motivációjuk folyamatosan fejlődjön. A technológiai fejlesztések mellett a munkatársak folyamatos fejlesztése is nélkülözhetetlen feladat. A helyzetfüggő vezetés a fejlesztő vezetői munkához ad megfelelő kommunikációs technikákat. A helyzetfüggő vezetés ismereteinek hiánya nagyobb hibaszázalékhoz és alacsonyabb teljesítményhez vezet, míg a motivált és képzett vezetők képesek a maximális teljesítmény elérésére a lehető legjobb dolgozói elégedettség mellett. Dolgozói fejlettségi szintek felismerése Vezetői stílusok megismerése: a szituatív vezetés technikái Hersey és Blanchard szerint, alkalmazás konkrét helyzetekben Vezetői fejlesztési terv kidolgozása, vezetői napló alkalmazása Vezetői kommunikáció: visszajelzések adása, pozitív és negatív értékelés, motiváció 06

7 Vezetői készségfejlesztés Visszajelzések adása, teljesítményértékelés A vezetői feladatok között nagy fontossága van a visszajelzések adásának és az időnkénti teljesítményértékelésnek. Gyakori tapasztalat azonban, hogy ezek a feladatok gyakran sablonossá válnak, mivel hiányzik a megfelelő szakismeret és az alkalmazás technikáinak ismerete. A képzés a visszajelzések és teljesítményértékelés hatékony, konstruktív, előrevivő alkalmazásának ismereteit adja át a résztvevőknek. A résztvevők első lépésként önismereti gyakorlaton keresztül megtapasztalják a visszajelzési helyzetekben előforduló érzéseket, majd megismerik a visszajelzés helyzetek hátterében meghúzódó pszichológiai folyamatokat, védekezési mechanizmusokat. Ezt követően a visszajelzésekhez és teljesítményértékelés szükséges objektív megfigyelés készségét gyakorolják példákon és gyakorlatokon keresztül. Megtanulják objektíven, értékelés nélkül leírni a megfigyelt teljesítményt. A résztvevők megtanulják felismerni őket, majd kifejezetten gyakorolják az erősségek, a szendvics, az erőtér-elemzés valamint a szemébe mondva elnevezésű stílusokat. A visszajelzésekre építve a teljesítményértékelés témakörére térnek át a résztvevők. Ez a képzés második nagyobb egysége. Megismerik a teljesítményértékelés különböző típusait, az értékelési skálákat, valamint az értékelő beszélgetés felépítését. A gyakorlati részben kiválasztják a saját helyzetükre nézve legalkalmasabb értékelési eszköztárat. Konkrét dolgozók teljesítményét elemzik a választott teljesítményértékelési rendszernek megfelelően. Felépítik az értékelő beszélgetést és gyakorolják azt helyzetgyakorlatokban. Visszajelzési helyzetek pszichológiai hátterének ismerete Visszajelzési technikák alkalmazása a mindennapokban Teljesítményértékelési módszerek ismerete Teljesítményértékelés előkészítése és levezetése 07

8 Vezetői készségfejlesztés Konfliktuskezelés A vezetői munka folyamatos velejárója a konfliktusokkal való találkozás, a konfliktusok kezelése. A vezetőnek ismernie kell a konfliktusok hátterét és annak kezelési technikáit annak érdekében, hogy a konfliktusok konstruktív, előrevivő szerepet töltsenek be a munkahelyen. A konfliktusok konstruktív megoldása tudatosságot és előképzettséget igényel. Az ehhez szükséges háttérismeretekkel foglalkozik a konfliktuskezelés képzés. A résztvevők először a konfliktusok hátterével, a benne lezajló folyamatokkal és azok egymásra hatásával ismerkednek meg. Megtanulják differenciáltan, több oldalról szemlélni ugyanazt a helyzetet, elfogadni a helyzetben nyújtott reakciókat. Ezt követően önismereti tesztet töltenek ki a konfliktuskezelési stílusokról. Közelebb kerülnek saját konfliktushelyzetben mutatott viselkedésük megértéséhez, a helyes stílus kiválasztásához. Az önismereti rész után a konstruktív érdekérvényesítés és problémamegoldás eszközét, az asszertív viselkedést ismerik meg és gyakorolják a résztvevők. Megtanulják, hogyan teremtsenek egyensúlyt saját érdekeik és mások érdekei között. A képzés utolsó nagy részében a konkrét konfliktuskezelési technikákkal foglalkoznak a résztvevők. A tranzakcióanalízis alapján megismerik a felnőttfelnőtt kommunikáció kialakításának eszközeit és gyakorolják azt szimulált és életből vett saját konfliktushelyzetekben. A konfliktusok hátterének és dinamikájának ismerete Az asszertív kommunikáció alkalmazása az önérvényesítés során Konfliktuskezelési stílusok megismerése Kenneth és Killmann szerint A tranzakcióanalízis alapjainak ismerete Felnőtt-felnőtt kommunikáció kialakítása konfliktushelyzetben 08

9 Vezetői készségfejlesztés Csoportos döntéshozatal (értekezletvezetés) A vállalatok vezetésében legtöbbször kiemelt helye van az értekezleteknek és a csoportos döntéshozatalnak, mivel komoly vezetési eszköz is egyben: ez az egyetlen alkalom, ahol mindenki jelen van, ahol az információátadás hatékonyan és biztonságosan történik, a csoport pozitív ereje pedig segít a problémák megoldásában. A megbeszélések hatékonyságát mégis sok tényező csökkenti, ezzel komoly veszteséget okozva. Ezek többek között: csapongás a témák között Felkészületlenség - Túl hosszú parttalan hozzászólások, stb. Ezen problémák kiküszöbölésére és a megbeszélések hatékony lebonyolítására kínál megoldásokat az értekezletvezetés - tréning. A képzés két fontos blokkból áll: egy általánosabb, csoportos döntéshozatali technikákról szóló részből és egy speciális, az értekezletek levezetéséről szóló részből. A résztvevők elsőként egy feladatban tapasztalják meg döntéshozatali hatékonyságukat csoportban. A tapasztalatokra építve ismerik meg a legfontosabb döntéshozatalt segítő technikákat, majd szintén az első döntéshozatali gyakorlatra támaszkodva megismerik a döntéshozatal mögött álló csoportdinamikai folyamatokat, a hasznos csoportszerepeket. A második fő részben az értekezletekről, mint speciális döntéshozatali helyszínről van szó: az értekezletek előkészítéséhez, levezetéséhez, felépítéséhez kapcsolódó ismereteket sajátítják el a résztvevők. A képzés utolsó gyakorlata egy saját kivitelezésű értekezlet, aminek megtervezését, kivitelezését és kiértékelését a résztvevők végzik. Jól szervezett, előre meghatározott menetrend elkészítése - maximális időkihasználás Hatékony döntéshozatali technikák alkalmazása csoportban Csoportdinamikai folyamatok ismerete és kezelése Moderációs technikák, segédeszközök használata a megbeszélés levezetésében 09

10 Vezetői készségfejlesztés Prezentáció és érveléstechnika A Prezentáció és érveléstechnika tréning a személyes tapasztalaton keresztül tanítja meg a résztvevőket a meggyőző és rövid előadások tartására. A tréning folyamán végig a gyakorlás és a videós visszajelzés játssza a fő szerepet. Négy fő lépésben tanítja meg a képzés a résztvevőket a hatásos előadásra. Első lépésként a kiállást, mozgást, beszédstílust elemezik. Azt követően az előadások logikus, meggyőző és hatásos felépítését tanulják meg és gyakorolják. Harmadik lépésben a retorikai eszközök használatával teszik meggyőzőbbé előadásukat. Végezetül a prezentációs technikák segítségével a vizualizációt is alkalmazzák a gondolatok, üzenetek hatékony továbbítására. A képzés során megszerezhető kompetencia Meggyőző előadói kiállás Előadások meggyőző felépítése Retorikai elemek használata Flip chart tábla használata a prezentációban Projektor használata a prezentációban Írásvetítő használata a prezentációban Moderációs kártyák használata a prezentációban A képzésen egy csoportban 8-12 fő vehet részt. 10

11 Vezetői készségfejlesztés Vezetői tárgyalástechnika A vezetők mindennapi feladatai közé tartozik a tárgyalás, üzleti megbeszélések folytatása, akár beosztottakkal, akár üzleti partnerekkel. Ezeken a tárgyalásokon sokszor tapasztalt tárgyalófelekkel szemben kell a saját érdekeket érvényesíteni. A vezetői tárgyalástechnika tréning olyan ismeretekhez, készségekhez segíti hozzá a résztvevőket, melyek segítségével egyenrangú tárgyalási helyzetet tudnak kialakítani a megfelelő eredmények elérése érdekében. A képzés folyamán először a legfontosabb tárgyalási alapismereteket ismerik meg a résztvevők. Az alapismeretek megismerése a megfelelő alapállás kialakítására is szolgál: a tárgyalási helyzethez való tudatos alkalmazkodás és a megfelelő előkészítés fontosságának elfogadására. Ezt követően gyakorlatokon és feladatokon keresztül dolgozzuk fel a legfontosabb tárgyalástechnikai ismereteket és technikákat. Első lépésként a tárgyalói típusok kezelését és az egyenrangú kommunikáció kialakításának szabályait ismerik meg és gyakorolják a résztvevők. Majd feladatlapokon, kiscsoportos és páros gyakorlatokon, helyzetgyakorlatokon keresztül mélyítik el a tárgyalópartner értékrendjének felismerését, a helyzetfelmérés technikáit, az érveléstechnikát. Végezetül megismerik a legismertebb tárgyalási stratégiákat és azok kezelését. A képzés során megszerezhető kompetencia Egyenrangú tárgyalási helyzetek kialakítása Tárgyalói típusok felismerése Tárgyalások előkészítése és tudatos vezetése Érveléstechnika A képzésen egy csoportban 8-12 fő vehet részt. 11

12 Vezetői készségfejlesztés Projektmenedzsment A vállalati folyamatok fejlesztése, új termékek, szolgáltatások bevezetése, gyakran követel projekt jellegű együttműködést. Vannak olyan üzleti területek is, ahol a vállalkozás alapvetően projekt jelleggel működik. A projekt jellegű együttműködés szakértelmet és hozzáértést kíván. A speciális ismeretek átadása képezi a témakörét a projektmenedzsment képzésnek. A képzés az elméleti előadások, a saját tapasztalat megbeszélése, és a gyakorlati tanulás alapján vezeti végig a résztvevőket a projekt tervezés lépésein. Első lépésként konkrét példával, majd résztvevői tapasztalatok megosztásával megismerik a tipikus hibákat és a legfontosabb alapelveket. A projektmenedzsmenthez tartozó alapfogalmakat egy hosszabb blokkban interaktív előadás során sajátítják el. Ezt követően egy előre elkészített példában, előre meghatározott adatokkal kiscsoportban, versenyszerűen gyakorolják egy projekt összeállítását. A képzés további részében egy konkrét, a résztvevők által választott projekt megtervezése zajlik. A munkát kiscsoportban végzik, folyamatos ellenőrzés és kontroll mellett. Definiálják a projektet, elkészítik a hozzá tartozó projekt struktúra tervet, időzítik a feladatokat, és mindezt diagrammban ábrázolják. A képzés utolsó részében a projekt-team összeállításáról, együttműködéséről, a projekt vezető feladatairól és felelősségéről van szó. Projekttervezési fogalmak ismerete Projekttervezési eszközök ismerete Együttműködés projektcsoportban Projektcsoport vezetése A képzés időtartama összesen 24 óra, az igényeknek és az egyes témák 12

13 Vezetői készségfejlesztés Időgazdálkodás A mindennapi munka során állandó tapasztalat az időhiány. A hatékony munkavégzés jellemzője, hogy tudjuk, mit akarunk, a kitűzött céljaink reálisak és megfelelnek mind egyéni érdekeinknek, mind a környezet kihívásainak. A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az idő- és feladat-menedzsment eszközeit oly módon, hogy azt munkájukban és mindennapjaikban is alkalmazni tudják. A résztvevők elsőként saját időbeosztásukat vizsgálva szembesülnek azzal az időmennyiséggel, ami valójában rendelkezésükre áll, de valamilyen okból nem tudják kihasználni. Felmérik a valós időveszteséget, amit anyagi veszteségre is átfordítanak. Majd ezt követően ismerkednek meg az időgazdálkodás folyamatával, az időgazdálkodási körrel. Ezután a célkitűzéssel foglalkoznak, hogy tudatosuljon bennük: a célok jelentik azt az iránytűt, aminek segítségével a mindennapok megtervezhetők. A résztvevők a pontos, mérhető és megvalósítható személyes célok kitűzésével folytatják a tanulási folyamatot. A tréning gyakorlati részében kidolgozzák az időprotokollt, az időmentő technikákat, a tervezési eszközöket. A konkrét tervezést a saját konkrét időbeosztáson keresztül gyakorolják, majd a képzés végén megismerkednek a tervezést gyorsító és könnyítő elektronikus eszközök lehetőségeivel. Időrablók megismerése, időveszteség megállapítása Az időgazdálkodás alapelemeinek megismerése, az időgazdálkodási kör alkalmazása Helyzetfelmérés eszközei: időprotokoll és félbeszakítás protokoll vezetése Időmegtakarítási technikák megismerése Időtervezés kivitelezése papír alapon Időgazdálkodás elektronikus eszközeinek megismerése 13

14 Vezetői készségfejlesztés Változásmenedzsment, változások kommunikálása Minden vállalatra igaz, hogy dolgozói nem homogén csoportot alkotnak. Az információ áramlását a különböző csoportok eltérő érdekei, valamint a kommunikációs csatornák sajátosságai jelentősen befolyásolják. A szervezetben történő együttműködés és kommunikáció szabályainak ismerete emiatt kiemelt fontosságú a minőségi munka szempontjából. Különösen igaz ez a folytonosan jelen lévő változásra egy működő szervezeten belül. A résztvevők elsőként megismerik a szervezetben jelen lévő együttműködési feszültségek természetét, elemzik azok okait. Ezt követően megismerik a szervezet fejlettségi szintjeit, amiből célokat fogalmaznak meg saját szervezetük számára. Ezt követően a változás, a fejlődés eszközeivel foglalkoznak. Elsőként a helyzet alaposabb elemzésével, a fejlesztendő területek kitűzésével foglalkoznak. Majd felépítenek egy változási projektet, amit a csoporttal közösen megvitatnak. Ezután a belső marketing, a változások kommunikálása, mások megnyerése kerül elő fő témaként. A résztvevők kidolgozzák saját belső marketing stratégiájukat az általuk felépített projektre. Majd megismerkednek az elvárás-mátrix-al, ami a szervezeti együttműködés egyik hatékony eszköze a projektek megvalósításában. Vállalati szervezettségi szintek megismerése: az alkalmazkodás 5 szervezeti fejlettségi szintje Saját szervezet és annak szervezettségi szintjére történő reflektálás A fejlődés célkijelölésének módszerei: Benchmarking, SWOT analízis, munkatársi kérdőív, time line, ötletbörze Változások kommunikálása: vállalati kommunikációs stratégia felépítése Változások során létrejövő konfliktushelyzetek kezelése A változási projektek hatékonyabb kivitelezésének gyakorlása 14

15 Vezetői készségfejlesztés Folyamatok optimalizálása Napjaink állandó versenye folyamatos kihívás elé állítja a vállalkozásokat. A vezetők feladata a hatékonyság folyamatos növelése, a költségek folyamatos csökkentése, a minőség állandó javítása. A változó környezetnek és az egyre nehezedő kihívásoknak való megfelelésre számos válasz született. A vezetők megismerik a folyamatoptimalizáláshoz kapcsolódó elméleteket, valamint példákon keresztül folyamatoptimalizálás fontosságát. Ezt követően gyakorlatokon keresztül sajátítják el a folyamatoptimalizáláshoz szükséges szemléletet. A gyakorlatok során fejlődik a kulcspontokat felismerő készségük és együttműködési képességük. A továbbiakban saját munkaterületüket elemzik a résztvevők. A tanult módszerekkel keresik a fejleszthető területeket, majd kiválasztják a legfontosabbat. A probléma megoldására projektet terveznek, amelyet a képzés után megvalósítanak. A folyamatoptimalizálás képzés során a résztvevők képesekké válnak: A kulcsterületek meghatározására Fejlesztési projektek felállítására Folyamatoptimalizáló projektek kivitelezésére csoportban A folyamatoptimalizáláshoz kapcsolódó legfontosabb elméletek megismerése Folyamatoptimalizáló projektek indítása és kivitelezése 15

16 Vezetői készségfejlesztés Munkatársak kiválasztása, interjútechnikák A munkatársak kiválasztás a humán erőforrás menedzsment egyik komoly jelentőséggel bíró területe. Felelősségteljes munka, mivel a szervezet hatékonysága, termelékenysége és piaci sikere múlik rajta. Komoly szakértelmet és felkészültséget követel, hiszen jártasnak kell lenni az egyes módszerek területén, még akkor is, ha a kiválasztás folyamatába külső szakértői segítséget vonunk be. A képzés folyamán a résztvevők áttekintést kapnak a kiválasztási eszközökről, a kiválasztás folyamatának megtervezéséről. Egy mintahelyzet alapján modellezik a kiválasztási folyamatot. Követelményprofilt állítanak össze, konkrét önéletrajzokat elemeznek. Interjúkérdéseket állítanak össze a követelményprofil és az önéletrajzok alapján. Bevezetést kapnak az interjúztatás technikájába, majd helyzetgyakorlatokban gyakorolják azt. Képességfelmérő tesztet ismernek meg és töltenek ki. Munkaerő kiválasztásának lehetséges módszerei, azok előnyei, hátrányai Saját munkaerő-kiválasztási folyamat megtervezése és felállítása Követelményprofil felállítása, konkrét önéletrajzok elemzése Interjútechnikák elsajátítása, interjúk lebonyolítása, döntéselőkészítés Készségfelmérő tesztek A képzésen egy csoportban 8-12 fő vesz részt. 16

17 Vezetői készségfejlesztés Üzleti stratégiaalkotás - workshop Év vége és év eleje jó alkalom arra, hogy átgondoljuk és megvitassuk a környezeti és a belső változásokat, valamint megalkossuk a sikerre vezető stratégiát. Ennek során fontos, hogy szisztematikusan, átgondoltan járjunk el. Az is lényeges, hogy a stratégiát megvalósító összes személy megértse, elfogadja és kövesse azt. Ennek legjobb eszköze, ha a jövő évi stratégiánkat csoportban, mindenki részvételével, külső moderátor segítségével beszéljük át. Egy tapasztalt moderátor segíti az együttműködő hangulat kialakítását, serkenti a kreatív problémamegoldást és közvetíti a tudatos átgondoláshoz szükséges ismereteket. A workshop célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a stratégiai tervezés alapfogalmaival, felmérjék piaci helyzetüket és megalkossák jövő évi stratégiájukat. A nap folyamán szemléletalakító feladat és előadások vezetik fel a tudatos stratégiaalkotást, a megbeszéléseken pedig tapasztalt moderátor segíti a munkát. Stratégia-alkotás szintjei Helyzetfelmérés: Porter és PEST - elemzés, belső erőforrások elemzése, SWOT analízis Saját stratégia megalkotása, tréneri moderációval Stratégia kommunikálása Résztvevők száma csoportonként maximum 16 fő A képzés időtartama összesen 8-16 óra, az igényeknek és az egyes témák 17

18 Vezetői készségfejlesztés Szervezeti kommunikáció, szervezeti kultúra A Szervezeti kommunikáció, szervezeti kultúra tréning a vezetők részére szolgál olyan ismeretekkel, információkkal és gyakorlatokkal, melyek segítségével a szervezet tagjai közötti együttműködést, a munkatársak szervezet iránti elköteleződését tudják elősegíteni, valamint az érdekellentétek során kialakult feszültségeket kezelni tudják. Minden vállalatra igaz, hogy dolgozói nem homogén csoportot alkotnak. A szervezetben történő együttműködés és kommunikáció szabályainak ismerete emiatt kiemelt fontosságú a vezetői munka szempontjából. A kitűzött célokat ugyanis egy szervezet csak abban az esetben tudja elérni, ha ezen célok megvalósításában a szervezet tagjai szorosan együttműködnek. Ehhez a vezetők részéről a szervezeti célok tudatos kommunikálására, az alulról jövő jelzések felé való állandó nyitottságra van szükség. Az együttműködés a munkatársak részéről a szervezeti célokkal való azonosulást, cégidentitást és a feladatok megoldásában való konstruktív együttműködést igényel. Mindkét csoport felé követelményként jelenik meg az érdekellentétek és konfliktusok megoldás-orientált tisztázására való nyitottság. Szervezeti kultúrák megismerése, hatásuk a szervezeten belüli együttműködésre és kommunikációra A vezetői kommunikáció alapjainak elsajátítása Vezetői önismeret Vezetői stílusok megismerése A munkahelyi motiváció jelentősége Konfliktuskezelés: az asszertív kommunikációs technika alkalmazása 18

19 Ügyfélszolgálati munkatársak továbbképzése Ügyfélszolgálati kommunikáció Az ügyfélszolgálati dolgozók feladata a maximális ügyfél-elégedettség elérése. A folyamatosan magas szintű kiszolgálás feltétele a viselkedési és kommunikációs szabályok ismerete, azok tudatos, rutinos alkalmazása. A dolgozónak ismernie kell az ügyfél-elégedettség tényezőit, az ügyféligények mögötti szükségleteket. Tudnia kell, hogyan küszöbölheti ki a kommunikációs félreértéseket, hogyan szolgálhatja ki az ügyfelet pontosan, félreértések nélkül. Ismernie és helyesen kell alkalmaznia a szóbeli, valamint nem-szóbeli kommunikációs szabályokat. A képzés az ügyfélkiszolgálás technikáit, szabályait adja át a résztvevőknek. A résztvevők példa helyzeteken elemzik az ügyfél-elégedettség tényezőit. Ezt követően megismerik a Maslow szükségletpiramist, valamint az abból levezetett ügyfél-elégedettségi szinteket. Megismerik az ügyfélkiszolgálás szabályrendszerét. Gyakorolják az első benyomás tényezőit, megismerik a megjelenés, higiénia, öltözködés, viselkedés szabályait. Elemzik a kommunikációt zavaró tényezőket, majd azok kommunikációs ellenszereit. A helyzetfelméréssel kapcsolatban foglalkoznak a kérdezéstechnikával és a visszatükrözéssel. Konkrét szolgáltatások vagy termékek ismertetését dolgozzák ki és gyakorolják kiscsoportos gyakorlatokban. Végül megismerik az ügyfélbeszélgetés lezárásának szabályait. Ügyfél-elégedettségi szintek megismerése Első benyomás, nem-szóbeli kommunikáció elemeinek megismerése és alkalmazása Ügyfélbeszélgetés kezdeményezése Kérdezéstechnika, helyzetfelmérés Szolgáltatások, termékek bemutatása Partnercentrikus kommunikáció technikái Ügyfélkapcsolat lezárásának technikái 19

20 Ügyfélszolgálati munkatársak továbbképzése Ügyfélszolgálati értékesítés Az ügyfélszolgálati dolgozók feladata a maximális ügyfél-elégedettség elérése. Ennek a munkának része az értékesítési munka is. Az értékesítés szükséges azért, hogy az ügyfelek változó szükségleteinek a szolgáltatás folyamatosan meg tudjon felelni. Az értékesítés ugyanakkor érzékeny feladat. Nem lehet agresszív, mindig alkalmazkodnia kell az adott szituációhoz, és nem sértheti az ügyfél szabad döntési jogát. Emiatt az értékesítéshez tartozó ismeretek és technikák külön oktatást igényelnek az ügyfélszolgálati munkatársak részére. A képzés az ügyfélszolgálati értékesítés technikáit tanítja meg a résztvevőknek. A résztvevők példa helyzeteken elemzik az ügyfélszolgálati értékesítés helyes szemléletét, az értékesítést, mint szolgáltatást az ügyfél részére. Megismerik az ügyfél elvárásait az értékesítési helyzetekben. Elemzik a szolgáltatásokat / termékeket és összekapcsolják azt élet-helyzetekkel. Ezt követően konkrét szolgáltatással / termékkel kapcsolatban sajátítják el az értékesítéshez kapcsolódó ismereteket. Megtanulják az értékesítési helyzetek felismerését. Megtanulják a helyzetfelméréshez szükséges kommunikációs technikákat, a kérdezéstechnikát és a visszatükrözéseket. Megismerkednek a haszonérvelés technikájával, és gyakorolják a meggyőző szolgáltatásbemutatást, valamint az ellenérvek kezelését. Aktív-passzív és agresszív viselkedésmódok megkülönböztetése Értékesítési helyzet felismerése és értékesítés kezdeményezése Helyzetfelmérés Érveléstechnika és termék-/szolgáltatás ismertetése Ellenérvek kezelése Zárási technikák 20

21 Ügyfélszolgálati munkatársak továbbképzése Reklamáció- és konfliktuskezelés Az ügyfélszolgálati dolgozók feladata a maximális ügyfél-elégedettség elérése. Ennek a munkának része a reklamációk kezelése is. A reklamációt sokan kudarcnak élik meg, pedig sokkal inkább lehetőség a munka minőségének javítására értékes visszajelzés az ügyfél részéről. A reklamációk kezelése hozzátartozik a mindennapi feladatokhoz. Az ügyfélszolgálati munka minőségét nem a reklamációk gyakorisága, hanem azok kezelésének módja határozza meg. A képzés a reklamációk megfelelő kezelésének technikáit tanítja meg a résztvevőknek. A résztvevők példahelyzeteken elemzik a reklamációk keletkezését és lefolyását. Megismerik a konfliktushelyzetekben mutatott reakciókat, azok hátterét. Reflektálnak saját konfliktuskezelési stílusukra. Megismerik a helyes érdekérvényesítés módszerét, az asszertív kommunikációt. Előadásokon, feladatlapokon, gyakorlatokon keresztül sajátítják el az asszertív viselkedés lényegét. Megismerik a reklamációkezelés technikáit, a felnőtt-felnőtt kommunikáció kialakítását. Gyakorolják a reklamációk kezelést helyzetgyakorlatokban. Reklamációkezelés háttere az ügyfélreakciók megértése Konfliktuskezelési stílusok: az egyes stílusok konkrét megjelenése és hatása Asszertív érdekérvényesítés: az asszertív érdekérvényesítés jellemzői Tranzakcióanalízis: a tranzakcióanalízis megismerése a konfliktusokban való viselkedés elemzésére. 21

Tartalom. Az Aquilone Training Kft. 4. Megközelítésünk 4. Szervezetfejlesztés és üzleti tanácsadás 5. » Szervezetfejlesztés 5

Tartalom. Az Aquilone Training Kft. 4. Megközelítésünk 4. Szervezetfejlesztés és üzleti tanácsadás 5. » Szervezetfejlesztés 5 Tartalom Az Aquilone Training Kft. 4 Megközelítésünk 4 Szervezetfejlesztés és üzleti tanácsadás 5 Szervezetfejlesztés 5 Projektkultúra fejlesztése, Projektmenedzsment 6 Üzleti tanácsadás 8 Kis- és középvállalatok

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1 BEVEZETÉS 3. oldal 1. A STRATÉGIA - ALKOTÁS JELENTŐSÉGE 5. oldal 2. A CONTACT NKFT STRATÉGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSÁT 7. oldal MEGELŐZŐ LÉPÉSEK 2.1. A STRATÉGIAI TERVEZÉS FOLYAMATÁNAK LÉPÉSEI 7. oldal

Részletesebben

Folyamatkísérők Európában. www.gala-prozessbegleiter.de

Folyamatkísérők Európában. www.gala-prozessbegleiter.de bilden Verstehen Lernen Folyamatkísérők Európában Kézikönyv kkv-k tanulás- és folyamatkísérő munkatársai számára Betanítás, tanácsadás, szerep- és feladatleírás GALA LERNEN FÜR DIE ARBEIT www.gala-prozessbegleiter.de

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. A HSA KFT. képzéseiről és a díjmentes felnőttképzési szolgáltatásairól 2014.

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. A HSA KFT. képzéseiről és a díjmentes felnőttképzési szolgáltatásairól 2014. 2014. Cégünkről: A felnőttképzési üzletága 2008-ban alakult meg a HSA harmadik egységeként a munkaerő közvetítés és a munkaerő kölcsönzés mellett. Mára komplex munkaerő-piaci szolgáltatásainkat felnőttképzési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24

TARTALOMJEGYZÉK. o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4. o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek. o 6. fejezet: Képzés o 24 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető o 1. fejezet: Önkéntesek a szervezetben o 4 o 2. fejezet: Az önkéntesekre vonatkozó szervezeti irányelvek és az önkéntes szerződés o 8 o 3. fejezet: Önkéntesek toborzása o 12

Részletesebben

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Záró tanulmány a rendvédelmi vezetővé/mestervezetővé képzés eszköz és módszertanának gyakorlati

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG OKTATÁSI MÓDSZERTAN

MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG OKTATÁSI MÓDSZERTAN OKTATÁSI MÓDSZERTAN Szakmai füzetek 2 Tartalomjegyzék 1. A FELNŐTTEK TANULÁSÁNAK TANÍTÁSÁNAK DIDAKTIKAI ALAPJAI 3 1.1 A tanítási módszer 1.2 A tanulás eredményességét elősegítő tényezők 1.3 A felnőtt tanulók

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban Tanulásszervezési eljárások Szerzők: Dr.

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA BIRÓ KRISZTINA CSÁNYI ZSUZSANNA VINCZE SZILVIA A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA - KÉSZÜLT REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A BDF MEGBÍZÁSÁBÓL - 2007. FEBRUÁR BEVEZETÉS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása PEDAGÓGIAI PROGRAM A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása Tartalomjegyzék Előszó 4 Az iskola főbb nyilvántartási adatai, oktatási jellemzői 5 Minőségpolitika

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

I. MODUL. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje. Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

I. MODUL. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje. Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI I. MODUL Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és modellje Fejlesztő: PATAKI Csilla D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Az emberi erőforrás menedzsment tartalma... 3 A stratégiai

Részletesebben

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011.

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment SZAK Nappali Tagozat Nemzetközi Menedzsment Szakirány AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT Módszertani kézikönyv Budapest, 2003 5 Kiadó: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság A kötet szakmai műhelymunka keretében

Részletesebben

Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program

Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program 1 Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program Újra a Pályán Foglalkoztatási Rehabilitációs Program 2 Huri Beáta ELŐSZÓ Az Újra a Pályán projekt keretében jelenik meg a Lépéselőny Egyesület Az

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa

Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa Az eredménykommunikációs kiadvány megjelenését az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió támogatta a TÁMOP-5.3.8-11/A1/2012-0001 kódszámú,

Részletesebben

Álláskeresési technikák A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-4494/001 A képzés összes óraszáma: 30 óra

Álláskeresési technikák A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-4494/001 A képzés összes óraszáma: 30 óra Álláskeresési technikák A képzés program akkreditációs lajstromszáma: PL-4494/001 A képzés összes óraszáma: 30 óra A képzés célcsoportjába olyan, tartós álláskeresőként nyilvántartott személyek tartoznak,

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben