A PSZÁF segít a pénzügyi problémák megoldásában!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PSZÁF segít a pénzügyi problémák megoldásában!"

Átírás

1 OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek VIII. év fo lyam 7. szám július Szórakozás és fogyasztóvédelem 2. oldal Mennyire biztonságos a mobilunk 3. oldal Árcédulák között tallóztunk 4. oldal Egyéni védőeszközök 8. oldal Tisztítás gőz erővel 10. oldal AJÁN LÓ A Társadalmi Unió Elnökségének új tagjai 5. oldal Változó szabályok a földgázpiacon 7. oldal Szászfalvi László államtitkár válasza az A Kontroll kérdéseire Keretbe foglalt közhaszon Jól eső érzés a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium mint törvényi előterjesztő - azon törekvése, miszerint az új civiltörvény tervezet célja stabil, átlátható jogi környezet kialakítása, a társadalmi egyeztetés elindítása, az eredményesség hatékonyabbá tétele, és új pályázóbarát támogatási rendszer kialakítása. Az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény tervezetét Új civil törvény címmel konferencia keretében mutatták be, majd társadalmi vitára bocsátották. A törvénytervezet átgondolt, jól kidolgozott, alapos munka. Több kérdésben emlékeztet a Társadalmi Unió évek óta kialakított véleményére, természetesen az állami és a civil szempontok közötti különbségekkel. Ez utóbbi késztet arra, hogy egyes kérdéseket illetően tartalmi kérdéseket tegyünk fel az A Kontroll számára. A konferencián elhangzottak és néhány szervezet által megfogalmazott vélemény mentén kérdeztem meg Szászfalvi Lászlót, a minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil ügyekért felelős államtitkárát a hazai nonprofit szervezetek újradefiniálásáról, a készülő törvény szabta irányokról, a civilszervezetek hatékonyabb működését megcélzó új szabályokról, az állami támogatások odaítéléséről, a hazai civilség jövőjéről, átalakulásáról - Jogos elvárás, hogy csak a társadalom számára hasznos tevékenységet végző szervezetek maradjanak fenn. Ön szerint a szervezetek számának csökkentésével arányosan csökkenhet-e a civil kontroll? - A várhatóan már ősszel elfogadásra kerülő törvény hatályba lépését követően átmeneti időszak biztosításával újra kell regisztrálniuk a bíróságoknál a civil szervezeteknek. Nyilván különböző megfontolásokból a KSH által jelenleg nyilvántartott 70 ezer szervezet mindegyike nem jelentkezik be az új szabályozás szerint, így statisztikai értelemben óhatatlanul csökkenhet a civil szervezetek száma. Ez azonban azt is jelenti, hogy a küldetéssel rendelkező, a valós társadalmi igényt szolgáló és a céljait, programjait megvalósító civil szervezeteknek nem okoz problémát az új regisztráció. Emiatt meggyőződésem, hogy a szervezeti szám csökkenésével nem járhat és nem is fog együtt járni a civil kontroll arányos csökkenése, mert az új törvényi szabályozással éppen az a cél teljesül, hogy a kevéssé aktív úgynevezett alvó szervezetek kerülnek ki a szektorból, és egyértelműen a magas társadalmi hatásfokú szervezetek működnek tovább. A civil kontroll tehát éppen erősödhet az által, hogy a társadalmi igény szempontjából érdemi munkát végző, a társadalmi kontroll gyakorlására fogékony szervezetek nagyobb lehetőséget, több fórumot kapnak véleményük kifejtésére és a kormányzati lépésekkel kapcsolatos álláspontjuk célba juttatására. - A jelenlegi tervezetet és a megfogalmazott javaslatokat, véleményeket olvasva, szervezetek ezrei veszíthetik el közhasznúsági fokozataikat és állami támogatásaikat. Ön is így látja? - A közhasznúság kérdése, mint újraszabályozás a törvény megalkotása, de bizonyosan, már évek óta napirenden van, mondhatnám azt is, hogy Kárpát-medencei örökzöldnek tekinthető. Foly ta tás a 3. ol da lon Ismerje meg a PSZÁF on-line alkalmazásait! A PSZÁF segít a pénzügyi problémák megoldásában! Hitel felvételén gondolkodik? Vagy inkább megtakarított pénztét szeretné kamatoztatni? Szeretné tudni, mely hitelintézetek kínálják az Ön számára legkedvezőbb konstrukciókat, anélkül, hogy órákat töltene ügyfélszolgálatokon vagy internetes böngészéssel? A PSZÁF ebben is segít Önnek! A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) célja, hogy klasszikus hatósági feladatai ellátása mellett, a fogyasztóknak gyakorlati segítséget is nyújtson pénzügyi döntéseik meghozatalához. Ennek érdekében indította el honlapján az online Hitel-és lízingtermék választó programot, valamint a Betétés megtakarításkereső programot (http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak). E programok egyedülállóak abban, hogy az alább felsorolt körben valamennyi, a piacon aktuálisan elérhető hitel- és lízing-, illetve megtakarítási terméket, szolgáltatók szerinti bontásban, kereshető, rendezhető formában tartalmazzák. A két alkalmazás további előnye, hogy valóban naprakész információkat nyújtanak, hiszen a frissítésre jogszabály kötelezi az érintett bankokat és pénzügyi vállalkozásokat. A különböző hitel és megtakarítási konstrukciókra vonatkozó, választást segítő adatok mellett, Foly ta tás a 7. ol da lon Megújult és hatékonyabb lett a Társadalmi Unió Elnöksége A társadalomért, s azon belül a fogyasztókért A Társadalmi Unió Elnöksége július 7-én, az időszerű kérdések megbeszélésére, közös eldöntésére tartotta meg esedékes elnökségi ülését. A Társadalmi Unió elnöke köszöntötte a megjelenteket, névszerinti tájékoztatást adott a távol maradókról (betegség, külföldön tartózkodás). Az elnök közölte, hogy az ülés programjáról mindenki tájékoztatást kapott, azzal egyetértett és a meghozott állásfoglalásokat, véleményezésre, elfogadásra, vagy akár elutasításra a távollévők is megkapják. Az elnökségi ülés határozatképes volt. Az Elnökség, megköszönve addigi tevékenységét, felmentette tisztségéből Dr. Nagy Józsefet. Ezt követően az elnök és a főtitkár előterjesztésére az Elnökség meghallgatta, majd egyhangú sza vazással nemzetközi titkárrá választotta Prof. Dr. habil. Gaál Bélát. Az Elnökség, ugyancsak az elnök és a főtitkár előterjesztésére meghallgatta Marjay Gyula okleveles közgazdászt, a VOSZ- KMRSz elnökét, valamint Radács Ferencet, a VOSZ társelnökét, akiket, a meghallgatásukat követően, egyhangú szavazással a Társadalmi Unió Elnöksége tagjává megválasztottak. Az Elnökség meghallgatta az elnök beszámolóját a Társadalmi Unió helyzetéről, kilátásairól, megvitatta a Kormány készülő egyesületi törvény-tervezetét, valamint a kialakult és alakuló fogyasztóvédelmi koncepcióját. Megerősítést nyert, hogy a fogyasztóvédelem országos közügy, amely a társadalom egészének sorsára és közhangulatára kihat. Egyetértés alakult ki abban, hogy a közérdeket szolgáló fogyasztóvédelem megvalósulásához az úgynevezett Piac valamennyi résztvevőjének együttműködése nélkülözhetetlen. E kérdéskörben az Elnök ség a tagszövetségek tagságának tájékoztatását, bevonását célzó civil állásfoglalást fogalmazott meg, amelyhez a távollévő elnökségi tagok véleményét, állásfoglalását is megkéri. A Társadalmi Unió Elnöksége *** A Társadalmi Unió elnöksége Szabó Miklós - elnök Merth László - általános alelnök, a Factor-Ring Zrt. elnökvezérigazgatója Széchenyi László - főtitkár a Társadalmi Unió Budapest és Vonzáskörzete Regionális Szövetség társelnöke Boór Károly - közgazdász, a szakértői ügyek alelnöke Nagy János - nemzetközi kapcsolatok alelnöke, nyugalmazott nagykövet, Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének alelnöke Prof. Dr. Gaál Béla - nemzetközi titkár, egyetemi tanár, a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának tudományos és nemzetközi rektor-helyettese Bódy István - Budapesti Iskolák Egyesületeinek Szövetsége elnöke, az Életminőség Koalíció társelnöke Dr. Chikán Csaba - Mozgás korlátozottak Közép-Magyar or szági Regionális Egyesülete elnöke Dr. Desics István - Magyar Adó fizetők Országos Szövetsége elnöke Gyene Piroska - Értelmi Fogyaté kosok és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége elnöke Hanti Vilmos - Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma elnöke, Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége elnöke Dr. Hegedűs Lajos - Moz gáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnöke Horváth Gyula - Magyar ILCO Szövetség elnöke Marjay Gyula - a VOSZ- KMRSZ elnöke Dr. Mérei Ildikó - Józan Élet Egészség és Családvédő Országos Szövetség elnöke Dr. Neumark Tamás - kutató orvos Dr. Pongrácz Aladár - Mezőgazdasági Nyugdíjasok Országos Egyesülete elnöke Radács Ferenc - a VOSZ társelnöke Szigeti László - az ODE volt főtitkára Telegdy Pál - Magyar Erdőgazdák Szövetsége /MERSZ/ elnöke Fekécs Imre - a Felügyelő Bizott ság elnöke, Alkoholellenes Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége főtitkára Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tő en ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

2 2 A KONTROLL VIII. évf. 7. szám Járjunk nyitott szemmel, érdemes Szórakozás és fogyasztó védelem A szórakozó- és vendéglátóhelyek alkalmazottait szigorú szabályok kötik a körültekintő, vendégorientált kiszolgáláshoz, a vendéglátó egység szakszerű működtetéséhez. Nem hiába gyakoriak az ellenőrzések a hatóságok részéről. Egy szórakozóhelyen töltött este során többször találkozhatunk együtt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ható ság (NFH), a Vám- és Pénzügy őrség, a Nemzeti Adó- és Vám hiva tal (NAV), a Tűzoltóság, az Állami Népegészségügyi- és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és a Rendőrség munkatársaival. Mindegyik felsorolt szerv más-más terület ellenőrzését végzi el. A West Balkán tragédia után szerte az országban megsokszorozódtak a razziák. Vajon a szabályok és a többszöri ellenőrzések biztosítják számunkra a kellő védelmet? Különböző gyakorlati példákkal szemléltetjük a leginkább előforduló hibákat. A legtöbb szórakozóhelyen, (főleg a fővárosban) biztonsági személyzet, úgynevezett kidobó brigád gondoskodik a beléptetésről, amely történhet ingyenesen és jegyszedés alapján is. Néhol a belépő árát étel-ital vásárlására fordíthatjuk, de akadnak olyan helyek is, ahol a diszkó, a műsor és a szolgáltatások fejében kell kifizetnünk a belépést megengedő jegyet, karszalagot, így az nem jogosít fel minket fogyasztásra. Az előbbi verzió, a kötelező fogyasztás biztatóbb, ám valamikor kifejezetten azért megyünk el ilyen helyre, mert kíváncsiak vagyunk egy együttes koncertjére, vagy egy Dj műsorára, tehát a belépő kifizetését sem bánjuk. Egy közkedvelt budapesti szórakozóhelyen jártunk, ahol a tapasztalataink alapján beszámolunk az általunk érzékelt problémákról. A hosszú sorokban belépésre várakozva észrevesszük, hogy egy-egy vendéget a kidobó soron kívül beenged, nem kéri tőlük a belépő árát. Ilyenkor rossz szájízzel fizetünk, de reklamálni nem merünk, mivel a biztonságiakkal folytatott diskurzus után, ők a beléptetés jogát fenntartva talán be sem engednek minket, így kint rekedünk az utcán és ugrott az esti buli. A face controll felirat a kapu melletti táblán virít, figyelmeztetve minket az arc ellenőrzésre vagyis, ha nem vagyunk szimpatikusak az erős fizikumú beléptetőnek, bizony nem is enged be minket. Úgy gondolom, hogy a legelső probléma itt lép fel. A bizarr beléptetés miatt úgy érezhetjük, hogy nem a vendéglátóhely van értünk, hanem kiváltságosok vagyunk, amiért pénzt költhetünk odabent. Férfiként a kedvességnek semmi nyomát nem találjuk, a hölgyeket azonban különös tisztelet illeti, amely a pozitív diszkrimináció képzetét kelti bennünk. A nőknek olcsóbb a belépő, néhol teljesen ingyenes és a retiküljük tartalmát szinte soha nem nézik át. Ugyanez egy ellenkező nemű vendég esetében teljes áru jegyet jelent, a táska tüzetes ellenőrzését. Még ezt is elnézzük, hisz korunk társadalmában az illem alapján nem szólhatjuk meg ezért a gyengébbik nemet. A sorban állás utáni belső térben a kötelező ruhatár intézménye már sokkal aggasztóbb. Semmiféle dzseki vagy kabát nem maradhat rajtunk, minden kinti ruhánkat le kell adnunk a ruhatárba, amely forint közti áron kínálja a biléta alapján történő megőrzést. A tudatos vásárló ennél a pontnál már megbotránkozik, mert tudja, hogy őt nem kötelezhetik arra, hogy pénzt költsön olyasmire, amire egyáltalán nem akar. Az esetleges reklamáció felesleges, mert a kidobó brigád tagjai gondoskodnak a megfelelő eljárásról, így ismét az utcán találjuk magunkat kabátostól, belépőstől. Nem reklamálunk tehát, hanem belépünk a szórakozóhely belső zónájába. A tömeg hatalmas, főleg fiatalokból áll. Az asztalok úgyszólván mind foglaltak, egy kétszemélyeset mégis találunk a sarokban. A másik teremben a tánctér helyezkedik el, ahonnét hangos diszkózene hallataszik fényekkel, fényhatásokkal. A pulthoz lépve sokáig kell várni, amíg sorra kerülünk, mivel két eladó foglalkozik a vendégekkel és mindegyikük koktélokat gyárt. Túlkia báljuk a zenét, hogy rendeljünk valamit. Megkapjuk az italainkat, a kiszolgáló közli, hogy mennyit kell fizetnünk mindezért. Számlát nem kapunk, a pénztárgépet egyáltalán nem használták. Megkérem a kiszolgáló hölgyet, hogy adja oda a számlát, aki meglepően néz rám, és megkérdi: minek? Egy kis hatásszünet után, egy árlapot tesz elém, rámutat a tételek áraira, amelyeket rendeltem, és magabiztosan állítja, hogy valóban annyit kell fizetnem, amennyit ő mondott. Megnyugtattam, hogy nem kételkedem az állításában, de az általa mutatott árak az általános forgalmi adót tartalmazzák, tehát nekem jár a fizetési bizonylat. Ekkor láthatóan ingerülten megfordult, beütötte a pénztárgépbe a tételt és odaadta a blokkot. A tudatos vásárlás egyik alappillére, hogy minden esetben el kell kérnünk a számlát, hisz a nélkül jóval olcsóbban kellene kapnunk az árukat, mellesleg mindannyiunk érdeke, hogy a kereskedő adózzon, mivel a fű alatti kereskedelem nem gyarapítja az államkasszát. Ha a számlás incidens miatt a karakánabb fogyasztók írásos panaszt szeretnének tenni, a lökdösődés és a hosszú sor miatt nehezen volna rá lehetőségük, mivel nincs is hely, ahová letehetnék a vásárlók könyvét, hogy bejegyezzék a panaszukat, ezért inkább ők is hanyagolni fogják a reklamációt, talán a súlyosabb esetekben is. Előfor dul hat, hogy valaki panasszal élne a kiszolgálás kapcsán, a minőség vagy a kidobók viselkedésére vonatkozóan, de a hatalmas tömeg ellehetetleníti ebben a tevékenységben, ráadásul egy ilyen profilú helyen nem tré a reklamáció. Azt javasoljuk, hogy ha valakit sérelem ér egy szórakozóhelyen és valamiért nincs lehetősége ott intézkedni, keresse fel a vendéglátóhely weboldalát, írjon t, vagy menjen vissza másnap napközben, amikor már nincsenek sokan és akkor tegyen panaszt! Nem csak a budapesti diszkóóriásokban érhetnek minket kellemetlen meglepetések. Egy vidéki kávézóban jártunk, amely a hivatalos nyitvatartási ideje szerint hajnali 2 órakor zár be a szombati napon. Mi este tíz órakor érkeztünk meg, mindannyian sört ittunk. A kiszolgáló megkérdezte, hogy elmúltunk-e tizennyolc évesek, mivel az imént telefonáltak neki egy másik vendéglátóhelyről, hogy hamarosan rendőrségi ellenőrzés várható. Igennel válaszoltunk, de a személyi igazolványunkat nem kérték el. Észrevettük, hogy a falon tilos a dohányzás! feliratú tábla függ, de minden asztalon elhelyeztek egyegy hamutartót. Megkérdeztük, hogy szabad-e dohányozni. A kiszolgáló megnyugtatott minket, hogy nyugodtan gyújtsunk rá, a tábla csak az ellenőrzések miatt van kint. Dohányosként, toleranciából is, megkérdeztem a néhány ott tartózkodót, hogy zavarná-e őket a cigifüst, mivel kellemetlen lehet a nemdohányzóknak, ha egy kis térben nincs külön dohányzóhelyiség. Éjfél környékén megérkezett egy ismeretlen férfi, aki semmiféle egyenöltözéket nem viselt, be sem mutatkozott, csak felszólított minden vendéget, hogy igyekezzenek a fogyasztással, mivel éjfélkor zárnak, mivel a kiszolgálónő csak éjfélig dolgozhat itt és a rendőrök valószínűleg ellenőrizni fognak. Tudomásul vettük a tényt, hogy hamarosan távoznunk kell, de a nyitva tartással kapcsolatos szabályok ismeretében nem örültünk neki. A nyitvatartási időt a helyi jegyző rögzíti a kereskedelmi egység tulajdonosával való egyeztetés során, emiatt nem zárhatnak be két órával előbb azzal az indokkal, hogy az ott dolgozó munkatárs csak éjfélig dolgozhat. A vendégeket megilleti a jog, hogy a nyitvatartási idő alatt fogyasszanak, a tulajdonosnak pedig, gondoskodnia kell arról, hogy olyan munkaerőt biztosítson, aki a munkaügyi feltételeket össze tudja egyeztetni a nyitvatartási idővel. Állíthatjuk, hogy a legtöbb szórakozóhely és a fogyasztóvédelem a bemutatott példák alapján nem áll közel egymáshoz. Amikor szórakozni megyünk, mindig járjunk nyitott szemmel, mert a vendéglátóhelyek kitűnő táptalajt biztosítanak a kereskedők visszaéléseinek! Jabronka Richárd Minden benne van, mindent bele? Nyaralni okosan, elfogadható árért Itt a nyár, az emberek többsége szabadságra vágyik, amely egyet jelenthet a helyváltoztatás igényével. Valós tapasztalat, hogy az állandó lakhelyen ténylegesen pihenni nem mindig sikerül, itt mindig találunk munka jellegű elfoglaltságot, az időtöltés alig különbözik a normál hétköznapitól. Így tehát jogos az elvágyódás innen, pihenni, felüdülni igazán valahol máshol kellene. Ennek vannak időnként leküzdhetetlen akadályai, amely lehet anyagi jellegű, de lehet akár restség is. Itt az alkalom használni a józan eszünket. Egy jól sikerült kikapcsolódás eredményeként a következő időszakban teljesítményünk, teherviselő képességünk és közérzetünk érzékelhetően javul. Ezért éves költségvetésünkbe érdemes betervezni a nyaralási elképzeléseinket, és annak gondos előkészítésre energiát kell fordítani. Akkor sincs nagy baj, ha nem az üdülési szezon előtt döntünk a tényleges nyaralásról, bár kétségtelen, hogy ekkor eleshetünk bizonyos előfoglalási kedvezményektől. Igaz ugyan, hogy ilyenkor a költségek jelentős részét vagy akár az egészet át kell utalni a szolgáltatást nyújtónak. Ez tehát bizonyos kockázattal jár, hiszen a szolgáltató nem köteles visszaadni a részvételi díjat, mivel azt foglalónak minősíthetik. Különösen igaz ez a külföldi szolgáltatókra. Még abban az esetben is felszólíthatnak minket kötbérfizetésre, ha nem kérték előre a szállás és más szolgáltatás értékének kifizetését. Ezért érdemes ezeket előre tisztázni, akár kérjük írásban a szolgáltató nyilatkozatát, hogy esetleges objektívnak minősíthető okból történő lemondás esetére nem követelnek kötbért, vagy visszaadják a részvételi díjat, esetleg más időpontra teszik át a nyaralási lehetőséget. Az előfoglalási kedvezménnyel lefoglalt szolgáltatás lemondás esetén általában nem szoktak visszaadni pénzt, tehát akkor érdemes ilyet kifizetni, ha biztosak vagyunk abban, hogy valóban el tudunk utazni a tervezett időpontban. Valamilyen probléma esetében kérvényezni, tárgyalni mindig lehetséges, a megfelelő stílusban és hangnemben kifejtett kérést a normális szolgáltató bizonyára mérlegelni fogja, de követelőzésnek nincs helye. Ha ilyen előkészítésre nincs lehetőségünk, akkor sem estünk el a nyaralástól, hiszen se szeri, se száma az üdülési és utazási ajánlatoknak a különböző hirdetési fórumokon. Ilyenkor is szükség van a választáshoz a gondos mérlegelésre. Érdemes végig böngészni a kínálatot és erre az Internet a legalkalmasabb, de a különböző reklámújságokban is bőséges az ajánlattevés. Itthon vagy külföldön? Az ajánlatokat nézve, mind a hazai, mind a külföldi kínálat lenyűgöző mértékű. Nem is olyan rég a hazai turizmus szinte a fővárosra és a Balatonra korlátozódott, de mára az országnak nincs olyan régiója, tájegysége, ahova valamiért ne lenne érdemes elmenni. Van mit megnézni, van mit élvezni, és van olyan szálláshely és vendéglátás, amely a választékos igényeket ki tudja elégíteni. A külföldi kínálat már ismert, és azt is érzékelni lehet, hogy mennyire rugalmas a nemzetközi kínálat, ha egy ország iránti érdeklődés a konfliktusok miatt csökken (ld. Észak-Afrika), mások rögtön be akarják tölteni az így támadt vákuumot a fogadó kapacitásuk szélesebb bemutatásával. Mit tegyen hát honpolgárunk? Kit részesítsen előnyben, vigye-e a megtermelt fizetőképességét külföldre, avagy itthon költse el azt, ezzel is támogatva a hazai munkaerő kihasználást. A külföldi és a hazai kínálatban jelentős árkülönbözet nincsen, így mindenki szíve és vérmérséklete szerint dönthet. E sorok írója azon a nézeten van, hogy jó támogatni a hazai szolgáltatóipart, de jó megismerni más népek vendégfogadását is. Ezért az évközi ünnepekkel kombinált hosszú hétvégéket a hazai fogadóknál tölti széles családjával. Nagyszerű tapasztalatokat szereztünk Pannon halmán a Levendula vendégházban, Sziget monos torban a Rozinante fogadóban, valamint a bikácsi Park hotelban. Mindenhol a profi vendéglátással találkoztunk, ugyanakkor a családias hangulat is adva volt. Ugyanakkor kiváló élményben lehetett részünk a horvát tengerparton a lovrani Brisztol szállodában, ahol monarchiai hangulat ötvöződött a mediterrán szépségekkel és nem utolsósorban a kulináris élményekkel. Ez utóbbiról meg kell jegyezni, hogy félpanziós ellátást rendeltünk és kaptunk. A színvonallal nem volt bajunk, inkább megismerhettünk gyomrunk befogadóképességének határait. Mi is beleestünk abba a hibába, hogy a svéd asztal rendszerben a korlátlan fogyasztás csak elvben létezik, a jóllakottságunk tiltakozik a további felesleges falatok ellen. A vacsora este 7-kor kezdődött, bizony nem volt nyugodt éjszakánk, amennyiben a túlevés mezsgyéjére kalandoztunk. Mit is jelent valójában az all inclusive? Bennem mindig kicsit irigységet szült, amikor a filmekben a vendég gondtalanul rendel egy Martinit a bárban, majd elegánsan távozik. Érdemes utána járni, hogy országonként és szállodánként miben térhet el az all inclusive szolgáltatás tartalma, hogy a csalódások elkerülése érdekében miről kell az érdeklődőknek pontos tájékoztatást kapnia. Erre érdemes rákérdezni az utazási irodánál, illetőleg egyéni szervetés estén a szállodánál. Az all inclusive szó jelentése minden benne foglaltatik. A szolgáltatást kezdetben olyan szállodák alkalmazták, melyek a szokásos ellátáson kívül (reggeli, ebéd, vacsora), más szolgáltatásokat is beépítettek az árba. Ez olyan országokban terjedt el, ahol a szálloda közelében nem volt jó az infrastrukturális ellátottság, a szállodák távol estek a települések nyüzsgő központjától, vagy az országban a (köz) biztonsági illetve a politikai körülmények miatt nem volt megoldott a szolgáltatások (ellátás, szórakozás, bevásárlás stb.) megteremtése. Például említhetjük Egyiptomot, Törökországot vagy akár Tunéziát is. Mit kínál egy all inclusive szálloda? A teljes ellátáson kívül napközben többször, vagy akár egész nap alkalmat a különböző étkezésre és italfogyasztásra. (Pl. korai, késői reggeli, sütemények, szendvicsek, fagylalt, a la carte éttermek, gyermekétkezések, koktélok, import italok fogyasztása, kávé, tea stb.) Van ahol mindez többféle szórakozási lehetőséget is jelent (gyermekanimáció /foglalkoztatás/, animáció felnőttek részére, showműsorok, versenyek, sportolási lehetőségek /különlegesek is: búvárkodás, moun tainbike, teniszoktatás stb./), wellness szolgáltatásokat nyújt (szauna, gőzfürdő, fitness edzések stb.) és a szállodáktól függő egyéb más programokat kínál úgy, hogy ezekért a helyszínen már nem kell fizetni. Az all inclusive üdülést igénybe venni, olyan utasoknak célszerű, akik nem az úti cél nyújtotta látnivalókat akarják megismerni, hanem inkább a tengerben fürdőzve, a parton napozva szeretnék eltölteni idejük teljes vagy nagy részét, így jelentősen ki tudják használni az all inclusive szolgáltatásra kifizetett felárat. A jó all inclusive szolgáltatást biztosító szállodák területét a vendégeknek nem kell elhagyniuk, nyaralásuk idején a felmerülő igényekhez igazodóan a lehetőségek széles palettáját kínálják. Az all inclusive szálláshelyek összehasonlításakor az ár mellett figyelembe kell vennünk a kínálatban szereplő, ingyenes szolgáltatások mennyiségét és minőségét. Figyeljünk oda minden esetben az utazásszervezők katalógusában megjelent leírásokra, melyek részletesen feltüntetik az árban foglalt szolgáltatásokat, és az utazási irodában kérdezzünk rá a részletekre, hogy ne érjen minket kellemetlen meglepetés a szállodában. Ugyanis ami az egyik szállodában ingyenes, nem biztos, hogy a mellette lévőben is az (például egymáshoz tartozó szállodakomplexumokon belül), illetve amit az egyik utazásszervező ingyenesnek tüntet fel, egy másik utazásszervező ajánlatában térítés köteles lehet, mivel a szállodákkal az irodák egyéni megállapodásokat kötnek. Veszélyek Az all inkluzive szolgáltatás veszélyeket is hordozhat magában. Ez, főleg az emberi kapzsisággal és mohósággal van összefüggésben. Ugyanis, ha valami ingyen van, akkor mindent bele, leginkább a gyomorba. Egy biztosító társaság kimutatása szerint a biztosított külföldön nyaralók közül tavaly százalékkal többen szenvedtek sérülést vagy egyéb egészségkárosodást alkoholfogyasztás miatt, mint 5 évvel ezelőtt. Egy év alatt ezer magyar turista lett beteg az úton, jelentős részük az említett okok miatt. Gyakori az alkoholos kábulat miatt bekövetkező súlyos napszúrás, leégés, végtagtöréses baleset, valamint a vízből történő mentés. A mértéktelen alkoholfogyasztás olykor felelőtlenné és erőszakossá tesz egyeseket. Szűcs András

3 A KONTROLL VIII. évf. 7. szám 3 Keretbe foglalt közhaszon Folytatás az 1. oldalról A kutatások, a szakirodalommal foglalkozók fontos témája volt ez, az utóbbi években, de a tavaly beérkezett civil vélemények többsége is a változtatásra voksolt. A civil szervezetek igénye volt, hogy a közhasznúságnak, mint egy kiemelten értékes tevékenységnek jobban le kellene fednie a szó valódi jelentését a jogi szabályozásban is. Ezért az új szabályozás valóban arra törekszik, hogy az egyes közösségek, illetve a nemzeti közösségünk hasznát szolgáló szervezetek számára legyenek biztosítottak a közhasznú minősítéssel járó kiváltságok, a közhasznú minősítéshez kapcsolódó feltételek legyenek átláthatóak, nyilvánosak, mérhetőek és ellenőrizhetőek, azzal a nem elhanyagolható kitétellel, hogy ugyanakkor a minősítéshez szükséges objektív feltételek teljesítésének lehetősége minden civil közösség számára nyitva álljon. - Egyes vélemények szerint összességében csökkeni fog a civil szervezetekhez jutó állami forrás, amely tömegesen lehetetleníti el a szervezeteket. Ez várható? - Szó sincs róla! A 2010-ben elfogadott költségvetési törvény és az NCA keretjogszabályai a évi támogatások összegét és azok felhasználását időarányosan éven belül történő felhasználásra biztosítják. Az új, jövőbeni támogatási rendszert és annak forrásai összegét részben már meghatározó törvénytervezet őszi országgyűlési tárgyalásának időpontjában várhatóan már a 2012 évi költségvetés tervezési időszakra is megkezdődik. Ilyen értelemben a költségvetési pozíció elsődlegessége határozza meg a konkrét számszerűségeket. Tekintettel arra, hogy az állami, illetve az önkormányzatok által ellátandó feladatok köre a költség-hatékonyság és a racionalitás jegyében folyamatosan alakul, nem prognosztizálható pontosan a közfeladatokban jelentős szerepet vállaló civil szektor költségvetési forrásbevételének nagyságrendje. A tevékenységi felülvizsgálatok célja elsősorban az, hogy az állam, a feladatok tekintetében transzparensen, a legjobb szolgáltatótól vásárolja meg az adott társadalmi igényt kielégítő szolgáltatást, a versenysemlegesség maradéktalan figyelembe vétele mellett. Az egyes minisztériumoknak biztosított költségvetési források terhére természetesen továbbra is adott lesz a lehetőség, hogy közhasznú szervezetek számára feladatfinanszírozás keretében, ágazati-szakmai tevékenységük ellátásához forrásokat rendeljenek. A jelenlegi tervezetben az NCA utódánál olyan elemek jelentek meg, amelyekkel több szervezet nem ért egyet: a civil delegáltak szerepének módosítása, a nyílt pályázatok arányának csökkentése, a pályázati lehetőségek két év utáni felfüggesztése, csak az öt millió forint alatti szervezetek működési költségeinek támogatása, a döntéshozók négy évre való bebetonozása - Változik-e az NCA tisztségek betöltésének választási módszere, a pályázati támogatások odaítélése, és indokolt esetben lesz-e lehetőség a választott képviselők visszahívására? - A törvény-tervezettel kapcsolatos társadalmi egyeztetésen, illetve fórumokon civil szervezetektől érkező vélemények a választott képviselők visszahívhatóságának intézményét ebben a formában nem vetették fel, illetve a korábbi NCA szabályozás sem tett lehetővé hasonló eljárást. A civil jelöltállításba történő bejelentkezés alapján szervezeteket képviselő elektorok által megválasztható személyek, korábban is az adott területen tevékenykedő elismert szervezetek jelölése és a személyükben vetett bizalom okán nyerhették el közvetlenül mandátumukat. A közvetlen és többségi szavazatokon nyugvó választás alapján a megválasztásra nem került jelöltek lettek a póttagok, akik a megüresedett helyet a szavazataik sorrendjében több konkrét esetben már be is tölthették. Civilként gondolkodva rendkívül visszásnak érezném azt, ha az elektori választásban közvetlenül, például távolmaradás okán részt nem vevő szervezetek vagy képviselőik ilyen utólagos obstrukciós lehetőséget élvezve ásnák alá a megválasztott képviselők legitimációját. Természetesen ettől el kell különíteni azokat az eseteket, amelyeknél a személy felróható mulasztásából, vagy cselekedeteiből származtathatóan a választott tisztségre méltatlanná válása megállapítható. - Az új törvénytervezetben fel sem vetődik az úgynevezett ernyőszervezetek helyzete, holott immár húsz éve bizonyították, hogy több társadalmi réteg problémáit és véleményét ismerve nagyobb, szakmailag erősebb szakértői testülettel tudnak hozzászólni törvény és jogszabály tervezetekhez, segítve a kormány munkáját is. Ön hol látja a helyét, szerepét az új struktúrában az ernyőszervezeteknek? - A törvény előkészítése során, az egyeztetések folyamatában felmerült igényként az ernyőszervezet jogi fogalmának megteremtése, amelyet azonban végül a civil szervezetekkel való sokadik konzultáció elvetett. Úgy gondolom, hogy az újonnan felálló rendszerben minden szervezet képes lesz megtalálni a hatékony működéséhez leginkább szükséges szervezeti formát. - A Társadalmi Unió az egyik ilyen civileket tömörítő szervezetként felveti, hogy az ernyőszervezeteket kategorizáltan - hatókörük, ágazat, tevékenységi kör szerint - minősítetten kezeljék, mind a párbeszédek, mind a pályáztatások kérdéseiben a szakmai kapacitások és az összteljesítmények tekintetében kisebb hatékonyságú egyesületektől, alapítványoktól. Hogyan értékeli Ön ezt a felvetést? - Véleményem szerint a civil szervezetek életének problémái orvosolhatók a nélkül is, hogy az ernyőszervezet - a magyar jogrendszer számára kissé idegen - fogalmát bevezetnénk az újonnan felálló rendszerbe, amely így is mérföldkőnek tekinthető a civil szféra magyar szabályozásának történetében, hiszen számtalan, az összes szereplő által a későbbiekben elsajátítandó változást, újítást hoz a szervezetek és a jogalkalmazók számára is. A Társa dalmi Unió által felvetett kategorizálást bizonyos esetekre nézve indokolhatónak tartom, azonban úgy vélem, hogy ezt a kérdést az adott szakterületért felelős minisztériumokkal kialakított együtt működés (pl. stratégiai partneri viszony) során lehet és érdemes tartalommal megtölteni. - Fontos lépés, hogy a támogatási jogviszonnyal foglalkozni kíván a törvény. Azonban további szabályozás szükséges ahhoz, hogy ne legyen lehetőség egyoldalú megoldásokra és visszaélésekre a támogatói, pályázatkezelői oldalon. Véleménye szerint a civil szervezetek továbbra is pályázhatnak-e a minisztériumokhoz és európai uniós alapokhoz szakmai ügyek ben? - Közös cél az, hogy az új szabályozásban, - amelynek szükségessége minden szereplő számára egyértelmű - kiszámítható és transzparens módon működtethető finanszírozást valósítsunk meg. A minisztérium szakmai koncepciókhoz, stratégiákhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek biztosításában teljességgel bizonyos vagyok! Ezt bizonyítja az is, hogy a szabályozási koncepció kialakítását célzó egyeztetések során nagyon fontos sarokpont volt az, hogy deklarálódhatott, miszerint az egyes minisztériumok szakmai és azon belül szakágazati kompetenciáiban a lehetőség szerinti legtöbb közvetlen feladatfinanszírozási támogatási lehetőség maradjon meg a közhasznú, a hatályos terminológia szerinti kiemelten közhasznú civil szervezetek számára. Az is hasonló súlyú megállapítás, hogy a más pályázati rendszerben részt venni nem tudó, de valósan, társadalmi igényt szolgáló, helyi, kistérségi szinten működő kis szervezetek számára - a papír alapú pályázati adminisztrációs terhek csökkentésével párhuzamosan legyen biztosítva egy döntően működési célú forrás. E mellett természetesen továbbra is cél maradt az is, hogy a határon belüli és határon túli, de a Kárpát-medencében megvalósuló nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételének támogatására, a civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatására is legyenek biztosítottak a finanszírozás forrásai. - Az új szabályozás a közhasznú tevékenységet folytató szervezetek sokaságától venné el a státust, de sok jelenleg nem közhasznú szervezet átmenne a tervezett iránymutatók alapján. Civil vélemények szerint olyan szabályozásra van szükség, amely a szervezetek szakmai munkáját és társadalmi teljesítményét méri, valamint ehhez köti a közhasznúságot. Az Ön megítélésében van-e, lesz-e jelentősége az egyes civil szervezetek/tömörülések részéről évek óta, - esetenként a rendszerváltás óta - folytatott eredményes tevékenységnek? - A tervezett közhasznúsági szabályozás követendő mintaként, példaként szeretné bemutatni a közhasznú szervezeteket az aspiráló civil szervezet irányában. Komplex tevékenység és működés a közhasznú tevékenység ellátása, így rendkívül lényeges elemnek tekintjük a pénzügyi stabilitás biztosítását. Állami, önkormányzati feladatok átvállalásához elengedhetetlen az átlátható, stabil gazdálkodás, hiszen nem megengedhető, hogy egy szervezet pénzügyi bizonytalansága befolyásolhassa a szolgáltatásnyújtás színvonalát, hogy az állampolgárok nem megfelelő, alacsony szintű, bizonytalan szolgáltatásban részesüljenek, ami egyúttal a civil szervezetekbe vetett bizalmat is kikezdheti. Fontos, hogy megalapozott legyen a szükséges feltételek teljesítésének igazolása, ehhez szükség van minimális szintű működési időre, tapasztalatok gyűjtésére, különböző élethelyzetek megismerésére. - Lényeges, hogy az Európai Unió Lisszaboni Szerződése szellemiségének megfelelően az állami intézmények a civil társadalommal nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tartsanak fenn. Fokozódhat-e az együttműködés az állami, az önkormányzati és a civil szektor között a törvények előkészítése és végrehajtása során? - A Nemzeti Ügyek Kormánya megalakulása óta fontosnak tekinti az együttműködést, így a civil szférával való együttműködést is. Fontosnak tartja a párbeszéd, a konzultáció erősítését, melyre többek között alapos bizonyíték az új civil törvénnyel kapcsolatos interaktív - több mint egy éves munka. A közös munka eredményei között szeretném külön kiemelni az előző évben elfogadott évi CXXXI. Törvényt, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről, amely kiváló lehetőséget nyújt a civil világ szereplőinek az életünket alakító jogszabályok kialakításában való közreműködésre, általában, illetve akár valamely minisztérium stratégiai partnereként. Méltó példa volt az együttgondolkodásra és cselekvésre a közelmúltban elfogadott Nemzeti Gaz da sági és Társadalmi Tanácsról szóló törvény is, amely ugyancsak egy jeles fórum és rendszer, ahol hangsúlyos szerepet kaptak a civil szervezetek. - Hiteles felmérést kellene készíteni a valóban létező és működő társadalmi szervezetekről, ami egyben a létező társadalmi szervezetek kategorizálását is jelentené. A tisztánlátás érdekében csoportosítani kellene e szervezeteket az igazolt tagságuk száma, hatókörük - országos, megyei, helyi -, valamint tevékenységük, tényleges feladataik szerint. Vélemé nye szerint a törvénytervezet ezeket a szempontokat veszi figyelembe a civilek január 1-jétől esedékes újradefiniálásakor? - Mindenképpen fontosnak tartom a hazai civil szektor számbavételét. Osztom azt a sokak által megfogalmazott véleményt, hogy a támogatási rendszer a korábbiakban nem kellő hatékonysággal működött, nem a valóban elkötelezett, aktív, állami, önkormányzati, illetve egyéb civil szerveződésekkel együttműködésre kész szervezeteket részesítette előnyben. Ez a törvény változtatni szeretne új utakat keresve a finanszírozáshoz, amihez valóban az szükséges, hogy a szektor minden szereplője, tevékenységük, problémáik pontosan ismertek legyenek. Bízom abban, hogy az új törvény a tisztánlátáson túl abban is segít, hogy szemléletet váltva a valós tevékenységet felmutató civil szervezetekre a mindenkori jogi-gazdasági környezet adta együttműködési lehetőségek keretein belül a mindenkori kormányzatok partnereként és ne azoknak a finanszírozás útján alárendelt szereplőjeként tekintsenek. Vajda Márta Tanácsok a mobilhasználóknak Mennyire biztonságos a mobilunk? A mobileszközök és az azokon tárolt adatok védelme stra tégiai ügy. A Kürt Zrt. információbiztonsági cég szerint a mobilon tárolt adatok a digitális bűnözők kedvelt célpontjának számítanak, ráadásul könnyű prédát jelentenek a támadók számára. Az egyre nagyobb térnyerésnek örvendő mobileszközök komoly biztonsági kockázatokat hordoznak, amelyek sokszor nem elsősorban a technológiából, hanem a nem biztonságos felhasználói szokásokból és gyakorlatokból következnek be. A mobileszközök térnyerése hihetetlen ütemben zajlik: a notebookok után a netbookok váltak a mobilitás jelképévé, és már most megjósolható az új kategóriát jelentő tablet PC-k piaci sikere is. Ezzel párhuzamosan az egyre több funkciót ellátó okostelefonok iránt is meredeken növekszik a kereslet. Az IDC nemzetközi kutatócég adatai szerint, míg 2009-ben 236 ezer okostelefont adtak el hazánkban, addig 2011-re közel 1 millió darab ilyen eszköz eladásával számolnak. A mobilinformatika és a széles sáv révén teljes szabadságot élvezhet a felhasználó. Vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, mobiltelefonján internetezhet, ezhet, dolgozhat, kapcsolatot építhet, bankolhat, bárhol a világon. E nagyszerű érzés, azonban a praktikussá vált mindennapok komoly következményekkel járhatnak adatbiztonsági szempontból. A gyanútlan, hiszékeny és naiv felhasználók könynyen válhatnak visszaélések, csalások, adatlopások áldozatává. A visszaélések személyes és üzleti adataikat egyaránt fenyegetik. A magánszemélyek mellett, a vállalatok számára is új helyzetet jelent a mobileszközök tömeges elterjedése. Alkalmazásuk számos új támadási felület nyit az eddig sem mindig hibátlanul záródó védelmi vonalakban. Bizonyos szempontból az információbiztonság szintje visszaesett a 90- es években tapasztaltra. Az internethasználat térnyerésekor a világ nem volt felkészülve az új technológia által generált fenyegetettségek kivédésére. Most hasonló a helyzet. A mobiltechnológia terjedése új támadási felületet jelent, amire nem megfelelő körültekintéssel reagál a felhasználó közönség. A támadók pedig kifinomult trükkökkel és eszközökkel próbálják kihasználni a gyengülő ellenállást. mondta Már ton Miklós, a Kürt Zrt. üzleti vezérigazgató-helyettese, egy, a közelmúltban rendezett sajtótájékoztatón. Majd hozzátette: tovább nehezíti a helyzetet, hogy a vállalati felhasználók, sőt gyakran még az információbiztonságért felelősök is elsiklanak az ilyen eszközök alkalmazásakor elengedhetetlen biztonsági szempontok felett. A cég tapasztalatai szerint a mobileszközök biztonsági kockázataival kapcsolatban legalább három egymással szorosan összefüggő terület érintettségét kell végiggondolni: Az egyik ilyen problémahalmazt az adatszivárgás elleni védekezés jelenti. Ismert szabály, hogy a támadók mindig a legkönnyebb utat választják. A vállalatok informatikai rendszerein belül általában már kiépített, viszonylag erős védelmi rendszerrel kell megküzdenie az internetes bűnözőknek, ezzel szemben a mobileszközök könnyű célpontot jelentenek, mert nem rendelkeznek megfelelő szintű védelemmel. A másik jelentős terület a vezeték nélküli hálózatok (bluetooth, wifi) biztonsága. A mobileszközök szinte kivétel nélkül ilyen kommunikációs csatornákat használnak, ezért ma már minden vállalat működtet vezeték nélküli hálózatokat. Óriási veszélyforrást jelent, ha nem a biztonsági követelmények szigorú érvényesítése mellett történik ezen hálózatok üzemeltetése. A harmadik, komoly biztonsági kérdéseket felvető terület a személyes és a vállalati adattest, illetve ezek nem megfelelő védelme. A személyes és vállalati adattest a mobileszközök használatával gyakorlatilag összeolvadt. Ez rést üt a vállalat nehezen kiépített információbiztonsági védelmi vonalain, a felhasználó és az őt foglalkoztató cég számára is nagy kockázatokat rejt. A két adattest szeparáltsága megszűnhet például a közösségi oldalakkal való automatikus (vagy akár szándékos) adatszink ronizáció révén, amely publikussá teszi az eredetileg bizalmas adatokat is. Ezzel a felhasználók a nullára redukálják a komoly ráfordításokkal megvalósított vállalati kockázatcsökkentő intézkedések hatását. A Kürt cég számtalanszor találkozott olyan helyzettel, amikor az eszközhöz való hozzáférés nem volt jelszóval, PIN kóddal védve. Az is gyakori probléma, hogy a tárolt adatokról nem készülnek biztonsági mentések, tehát az eszköz elvesztése, ellopása esetén gyakorlatilag megsemmisülnek pótolhatatlan bizalmas adataink. Az új biztonsági kihívásokra természetesen léteznek válaszok. A KÜRT legújabb fejlesztése négy alappillérre helyezi a mobilrendszerek biztonsági kérdéseire adott megoldásokat, amelyek: 1. kockázatelemzés és a probléma felismerése, 2. az eszközök vizsgálata és bevezetése, 3. a szabályozás aktualizálása és 4. a legfontosabb: a felhasználók képzése. Első lépésként tehát a szakemberek felülvizsgálják azokat a biztonsági kockázatokat, amelyek a mobileszközök megjelenésével a vállalatot fenyegetik. Ezt követi a rendszer biztonságossá tétele, amelynek keretei között a megfelelő adattitkosító és adatvédelmi alkalmazásokat bevezetik. A mobilbiztonsági rendszer teljes körű szabályozása, majd a felhasználók biztonsági tudatossági oktatása zárja a felkészülési folyamatot. A vállalati rendszerek üzemeltetőinek számos beavatkozási lehetősége van, de ezek alkalmazása gyakran megnyirbálja a mobileszközök nyújtotta szabadságot és kényelmi funkciókat. Ilyen lehetőség például a funkcionalitások korlátozása és a központi távmenedzsment rendszer bevezetése. Kulcsfontosságú, hogy a vállalatok a mobileszközöket helyükön kezeljék. Ezek az eszközök bár telefonnak tűnhetnek a gyanútlan felhasználó számára, valójában egy teljes értékű számítógéppel érnek fel. Ideje hát ennek a tudásnak és kapacitásnak megfelelően védeni ezeket. Elek Lenke

csalhat-e a villanyóra?

csalhat-e a villanyóra? ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 5. szám 2010. május Azok a hivatalok, s hivatalként viselkedõk 2. oldal Kispénzûek nagy élménye 6. oldal

Részletesebben

A végtisztesség ára 4. oldal

A végtisztesség ára 4. oldal OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 2. szám 2011. február Gyerekek a televízió előtt 2. oldal Hitelrontás a világhálón

Részletesebben

Karácsonyi Kerekasztal. fogyasztók Szép karácsony. hitel nélkül. legyen benne. Interneten A karácsonyik

Karácsonyi Kerekasztal. fogyasztók Szép karácsony. hitel nélkül. legyen benne. Interneten A karácsonyik Megvédjük a pénzét! Országos fogyasztóvédelmi újság 2009. december ünnepi szám Karácsonyi Kerekasztal Kereskedõk edõk és fogyasztók Szép karácsony k hitel nélkül A karácsonyi k fenyõ, hogy sokáig örömünk

Részletesebben

Falakat áttörő erőszak 9. oldal. a célok nem kerültek veszélybe,

Falakat áttörő erőszak 9. oldal. a célok nem kerültek veszélybe, A CIVIL TÁRSADALOM LAPJA AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu IX. év fo lyam 1. szám 2012. március Kulcs az élethez 2. oldal Segélyvonal Európában 3. oldal Fogyatékos embertársaiért

Részletesebben

Kétszer ad, ki gyorsan ad

Kétszer ad, ki gyorsan ad ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ A babakocsik biztonságáról 7. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 7. szám 2009. július A vevõnek mindig igaza van 3. oldal Mit

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont

Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont 2012 ÁPRILIS. II. évfolyam 1. szám. A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Oktató és Információs Pont időszaki kiadványa Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont A Fejér Megyei Fogyasztóvédelmi Információs

Részletesebben

7. oldal. eseményen vagy rendezvényen, természetesen úgy, hogy közlik a forrást és a karitatív célt, így az odalátogató szabadon

7. oldal. eseményen vagy rendezvényen, természetesen úgy, hogy közlik a forrást és a karitatív célt, így az odalátogató szabadon ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 10. szám 2010. október Ízlelõ családbarát éttermek 3. oldal Az iskolai büfék monopóliuma 4. oldal Autózzunk

Részletesebben

Fogyasztóvédelem. Gyene Piroska az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos. tartja, hogy az új törvény egységessé teszi a civil szervezetekre

Fogyasztóvédelem. Gyene Piroska az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos. tartja, hogy az új törvény egységessé teszi a civil szervezetekre A CIVIL TÁRSADALOM LAPJA AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu IX. év fo lyam 2. szám 2012. május Interjúk a civil világban Sorskérdésünk az egészségügy A nemzet jövője az

Részletesebben

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban?

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban? OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 5. szám 2011. május Új irányok a távhőszolgáltatásban 4. oldal Bérlő és vevő

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét. Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét. Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait Doubravszky György, a pénzügyi jogok biztosa szerint alternatív bankrendszer

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR BOLDOG KARÁCSONYT, BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT! A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA. Megnyugszanak a pénzpiacok?

MAGYAR GYÁRIPAR BOLDOG KARÁCSONYT, BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT! A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA. Megnyugszanak a pénzpiacok? BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 10. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA BOLDOG KARÁCSONYT, BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT! Megnyugszanak a pénzpiacok? Simor András,

Részletesebben

A légi utasok fogyasztói jogai 10. oldal. oktatása van napirenden. politika egyik fontos célkitûzése a tudatos fogyasztói

A légi utasok fogyasztói jogai 10. oldal. oktatása van napirenden. politika egyik fontos célkitûzése a tudatos fogyasztói ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Egy fogyasztóbarát lépés 3. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 5. szám 2009. május Fegyvertény Nagykanizsán 3. oldal EU-lõre

Részletesebben

Közhangulat és fogyasztóvédelem

Közhangulat és fogyasztóvédelem ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 3. szám 2010. március Vigyázat, telefonos csalások 2. oldal Leválás a távhõrõl 3. oldal Fogyasztói bizalom

Részletesebben

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 5. szám A tartalomból... Fontos érték a kiszámíthatóság Interjú Christopher Mattheisennel, a JVSZ új elnökével

Részletesebben

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában Zárótanulmány a kérdőívek és interjúk feldolgozása alapján A kutatást

Részletesebben

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. II. negyedéves jelentés

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2012. II. negyedéves jelentés Puskás Tivadar Közalapítvány PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 2012. II. negyedéves jelentés Tartalom Bevezető...3 A PTA CERT-Hungary, Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ tevékenysége számokban...4

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Mit hoz nekünk a második 50? A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Mit hoz nekünk a második 50? A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVII. ÉVFOLYAM 2007. 1. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNK A ADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZ ÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK L APJA Mit hoz nekünk a második 50? TARTALOM KÖSZÖNTŐ: A valóság korlátai 3 NAPIREND:

Részletesebben

Magyarok külföldi munkavállalása

Magyarok külföldi munkavállalása Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány Magyarok külföldi munkavállalása Készítette: Lengyel Anna Budapest,

Részletesebben

KAPASZKODÓ. Búcsú. a megjelenéstől. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

KAPASZKODÓ. Búcsú. a megjelenéstől. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége KAPASZKODÓ Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége A szociális- és fogyatékosságügy közéleti folyóirata megjelent negyedévente 2011/2-4. szám xxi. ÉVFOLYAM Búcsú a megjelenéstől

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nekem a Balaton a riviéra TARTALOM KÖSZÖNTŐ Húzóágazat a turizmus...3 NAPIREND

Részletesebben

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2011. II. negyedéves jelentés

Puskás Tivadar Közalapítvány. PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. 2011. II. negyedéves jelentés Puskás Tivadar Közalapítvány PTA CERT-Hungary Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 2011. II. negyedéves jelentés Tartalom Bevezető...3 Szoftver sérülékenységek...4 Informatikai biztonság a közszféra szemszögéből...5

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2010/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Értékek, elismertség, közösségigény Uniós pénzekre startolnak Kulcsos

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

A munkavédelem gyakorlata

A munkavédelem gyakorlata 2008. XI. évfolyam 2. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Május 1.: Konferencia és megemlékezés 8. oldal A munkavédelem gyakorlata 10. oldal Érdemes együttmûködni és összefogni

Részletesebben

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZAT Bende Edit 2003 1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ SZERVEZETI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005.

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás, 2005. Szerzők: 1., 2., és 4. fejezet Molnárné Hegymegi

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben