A PSZÁF segít a pénzügyi problémák megoldásában!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PSZÁF segít a pénzügyi problémák megoldásában!"

Átírás

1 OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek VIII. év fo lyam 7. szám július Szórakozás és fogyasztóvédelem 2. oldal Mennyire biztonságos a mobilunk 3. oldal Árcédulák között tallóztunk 4. oldal Egyéni védőeszközök 8. oldal Tisztítás gőz erővel 10. oldal AJÁN LÓ A Társadalmi Unió Elnökségének új tagjai 5. oldal Változó szabályok a földgázpiacon 7. oldal Szászfalvi László államtitkár válasza az A Kontroll kérdéseire Keretbe foglalt közhaszon Jól eső érzés a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium mint törvényi előterjesztő - azon törekvése, miszerint az új civiltörvény tervezet célja stabil, átlátható jogi környezet kialakítása, a társadalmi egyeztetés elindítása, az eredményesség hatékonyabbá tétele, és új pályázóbarát támogatási rendszer kialakítása. Az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény tervezetét Új civil törvény címmel konferencia keretében mutatták be, majd társadalmi vitára bocsátották. A törvénytervezet átgondolt, jól kidolgozott, alapos munka. Több kérdésben emlékeztet a Társadalmi Unió évek óta kialakított véleményére, természetesen az állami és a civil szempontok közötti különbségekkel. Ez utóbbi késztet arra, hogy egyes kérdéseket illetően tartalmi kérdéseket tegyünk fel az A Kontroll számára. A konferencián elhangzottak és néhány szervezet által megfogalmazott vélemény mentén kérdeztem meg Szászfalvi Lászlót, a minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil ügyekért felelős államtitkárát a hazai nonprofit szervezetek újradefiniálásáról, a készülő törvény szabta irányokról, a civilszervezetek hatékonyabb működését megcélzó új szabályokról, az állami támogatások odaítéléséről, a hazai civilség jövőjéről, átalakulásáról - Jogos elvárás, hogy csak a társadalom számára hasznos tevékenységet végző szervezetek maradjanak fenn. Ön szerint a szervezetek számának csökkentésével arányosan csökkenhet-e a civil kontroll? - A várhatóan már ősszel elfogadásra kerülő törvény hatályba lépését követően átmeneti időszak biztosításával újra kell regisztrálniuk a bíróságoknál a civil szervezeteknek. Nyilván különböző megfontolásokból a KSH által jelenleg nyilvántartott 70 ezer szervezet mindegyike nem jelentkezik be az új szabályozás szerint, így statisztikai értelemben óhatatlanul csökkenhet a civil szervezetek száma. Ez azonban azt is jelenti, hogy a küldetéssel rendelkező, a valós társadalmi igényt szolgáló és a céljait, programjait megvalósító civil szervezeteknek nem okoz problémát az új regisztráció. Emiatt meggyőződésem, hogy a szervezeti szám csökkenésével nem járhat és nem is fog együtt járni a civil kontroll arányos csökkenése, mert az új törvényi szabályozással éppen az a cél teljesül, hogy a kevéssé aktív úgynevezett alvó szervezetek kerülnek ki a szektorból, és egyértelműen a magas társadalmi hatásfokú szervezetek működnek tovább. A civil kontroll tehát éppen erősödhet az által, hogy a társadalmi igény szempontjából érdemi munkát végző, a társadalmi kontroll gyakorlására fogékony szervezetek nagyobb lehetőséget, több fórumot kapnak véleményük kifejtésére és a kormányzati lépésekkel kapcsolatos álláspontjuk célba juttatására. - A jelenlegi tervezetet és a megfogalmazott javaslatokat, véleményeket olvasva, szervezetek ezrei veszíthetik el közhasznúsági fokozataikat és állami támogatásaikat. Ön is így látja? - A közhasznúság kérdése, mint újraszabályozás a törvény megalkotása, de bizonyosan, már évek óta napirenden van, mondhatnám azt is, hogy Kárpát-medencei örökzöldnek tekinthető. Foly ta tás a 3. ol da lon Ismerje meg a PSZÁF on-line alkalmazásait! A PSZÁF segít a pénzügyi problémák megoldásában! Hitel felvételén gondolkodik? Vagy inkább megtakarított pénztét szeretné kamatoztatni? Szeretné tudni, mely hitelintézetek kínálják az Ön számára legkedvezőbb konstrukciókat, anélkül, hogy órákat töltene ügyfélszolgálatokon vagy internetes böngészéssel? A PSZÁF ebben is segít Önnek! A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) célja, hogy klasszikus hatósági feladatai ellátása mellett, a fogyasztóknak gyakorlati segítséget is nyújtson pénzügyi döntéseik meghozatalához. Ennek érdekében indította el honlapján az online Hitel-és lízingtermék választó programot, valamint a Betétés megtakarításkereső programot (http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak). E programok egyedülállóak abban, hogy az alább felsorolt körben valamennyi, a piacon aktuálisan elérhető hitel- és lízing-, illetve megtakarítási terméket, szolgáltatók szerinti bontásban, kereshető, rendezhető formában tartalmazzák. A két alkalmazás további előnye, hogy valóban naprakész információkat nyújtanak, hiszen a frissítésre jogszabály kötelezi az érintett bankokat és pénzügyi vállalkozásokat. A különböző hitel és megtakarítási konstrukciókra vonatkozó, választást segítő adatok mellett, Foly ta tás a 7. ol da lon Megújult és hatékonyabb lett a Társadalmi Unió Elnöksége A társadalomért, s azon belül a fogyasztókért A Társadalmi Unió Elnöksége július 7-én, az időszerű kérdések megbeszélésére, közös eldöntésére tartotta meg esedékes elnökségi ülését. A Társadalmi Unió elnöke köszöntötte a megjelenteket, névszerinti tájékoztatást adott a távol maradókról (betegség, külföldön tartózkodás). Az elnök közölte, hogy az ülés programjáról mindenki tájékoztatást kapott, azzal egyetértett és a meghozott állásfoglalásokat, véleményezésre, elfogadásra, vagy akár elutasításra a távollévők is megkapják. Az elnökségi ülés határozatképes volt. Az Elnökség, megköszönve addigi tevékenységét, felmentette tisztségéből Dr. Nagy Józsefet. Ezt követően az elnök és a főtitkár előterjesztésére az Elnökség meghallgatta, majd egyhangú sza vazással nemzetközi titkárrá választotta Prof. Dr. habil. Gaál Bélát. Az Elnökség, ugyancsak az elnök és a főtitkár előterjesztésére meghallgatta Marjay Gyula okleveles közgazdászt, a VOSZ- KMRSz elnökét, valamint Radács Ferencet, a VOSZ társelnökét, akiket, a meghallgatásukat követően, egyhangú szavazással a Társadalmi Unió Elnöksége tagjává megválasztottak. Az Elnökség meghallgatta az elnök beszámolóját a Társadalmi Unió helyzetéről, kilátásairól, megvitatta a Kormány készülő egyesületi törvény-tervezetét, valamint a kialakult és alakuló fogyasztóvédelmi koncepcióját. Megerősítést nyert, hogy a fogyasztóvédelem országos közügy, amely a társadalom egészének sorsára és közhangulatára kihat. Egyetértés alakult ki abban, hogy a közérdeket szolgáló fogyasztóvédelem megvalósulásához az úgynevezett Piac valamennyi résztvevőjének együttműködése nélkülözhetetlen. E kérdéskörben az Elnök ség a tagszövetségek tagságának tájékoztatását, bevonását célzó civil állásfoglalást fogalmazott meg, amelyhez a távollévő elnökségi tagok véleményét, állásfoglalását is megkéri. A Társadalmi Unió Elnöksége *** A Társadalmi Unió elnöksége Szabó Miklós - elnök Merth László - általános alelnök, a Factor-Ring Zrt. elnökvezérigazgatója Széchenyi László - főtitkár a Társadalmi Unió Budapest és Vonzáskörzete Regionális Szövetség társelnöke Boór Károly - közgazdász, a szakértői ügyek alelnöke Nagy János - nemzetközi kapcsolatok alelnöke, nyugalmazott nagykövet, Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének alelnöke Prof. Dr. Gaál Béla - nemzetközi titkár, egyetemi tanár, a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának tudományos és nemzetközi rektor-helyettese Bódy István - Budapesti Iskolák Egyesületeinek Szövetsége elnöke, az Életminőség Koalíció társelnöke Dr. Chikán Csaba - Mozgás korlátozottak Közép-Magyar or szági Regionális Egyesülete elnöke Dr. Desics István - Magyar Adó fizetők Országos Szövetsége elnöke Gyene Piroska - Értelmi Fogyaté kosok és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége elnöke Hanti Vilmos - Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma elnöke, Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége elnöke Dr. Hegedűs Lajos - Moz gáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnöke Horváth Gyula - Magyar ILCO Szövetség elnöke Marjay Gyula - a VOSZ- KMRSZ elnöke Dr. Mérei Ildikó - Józan Élet Egészség és Családvédő Országos Szövetség elnöke Dr. Neumark Tamás - kutató orvos Dr. Pongrácz Aladár - Mezőgazdasági Nyugdíjasok Országos Egyesülete elnöke Radács Ferenc - a VOSZ társelnöke Szigeti László - az ODE volt főtitkára Telegdy Pál - Magyar Erdőgazdák Szövetsége /MERSZ/ elnöke Fekécs Imre - a Felügyelő Bizott ság elnöke, Alkoholellenes Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége főtitkára Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tő en ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

2 2 A KONTROLL VIII. évf. 7. szám Járjunk nyitott szemmel, érdemes Szórakozás és fogyasztó védelem A szórakozó- és vendéglátóhelyek alkalmazottait szigorú szabályok kötik a körültekintő, vendégorientált kiszolgáláshoz, a vendéglátó egység szakszerű működtetéséhez. Nem hiába gyakoriak az ellenőrzések a hatóságok részéről. Egy szórakozóhelyen töltött este során többször találkozhatunk együtt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ható ság (NFH), a Vám- és Pénzügy őrség, a Nemzeti Adó- és Vám hiva tal (NAV), a Tűzoltóság, az Állami Népegészségügyi- és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) és a Rendőrség munkatársaival. Mindegyik felsorolt szerv más-más terület ellenőrzését végzi el. A West Balkán tragédia után szerte az országban megsokszorozódtak a razziák. Vajon a szabályok és a többszöri ellenőrzések biztosítják számunkra a kellő védelmet? Különböző gyakorlati példákkal szemléltetjük a leginkább előforduló hibákat. A legtöbb szórakozóhelyen, (főleg a fővárosban) biztonsági személyzet, úgynevezett kidobó brigád gondoskodik a beléptetésről, amely történhet ingyenesen és jegyszedés alapján is. Néhol a belépő árát étel-ital vásárlására fordíthatjuk, de akadnak olyan helyek is, ahol a diszkó, a műsor és a szolgáltatások fejében kell kifizetnünk a belépést megengedő jegyet, karszalagot, így az nem jogosít fel minket fogyasztásra. Az előbbi verzió, a kötelező fogyasztás biztatóbb, ám valamikor kifejezetten azért megyünk el ilyen helyre, mert kíváncsiak vagyunk egy együttes koncertjére, vagy egy Dj műsorára, tehát a belépő kifizetését sem bánjuk. Egy közkedvelt budapesti szórakozóhelyen jártunk, ahol a tapasztalataink alapján beszámolunk az általunk érzékelt problémákról. A hosszú sorokban belépésre várakozva észrevesszük, hogy egy-egy vendéget a kidobó soron kívül beenged, nem kéri tőlük a belépő árát. Ilyenkor rossz szájízzel fizetünk, de reklamálni nem merünk, mivel a biztonságiakkal folytatott diskurzus után, ők a beléptetés jogát fenntartva talán be sem engednek minket, így kint rekedünk az utcán és ugrott az esti buli. A face controll felirat a kapu melletti táblán virít, figyelmeztetve minket az arc ellenőrzésre vagyis, ha nem vagyunk szimpatikusak az erős fizikumú beléptetőnek, bizony nem is enged be minket. Úgy gondolom, hogy a legelső probléma itt lép fel. A bizarr beléptetés miatt úgy érezhetjük, hogy nem a vendéglátóhely van értünk, hanem kiváltságosok vagyunk, amiért pénzt költhetünk odabent. Férfiként a kedvességnek semmi nyomát nem találjuk, a hölgyeket azonban különös tisztelet illeti, amely a pozitív diszkrimináció képzetét kelti bennünk. A nőknek olcsóbb a belépő, néhol teljesen ingyenes és a retiküljük tartalmát szinte soha nem nézik át. Ugyanez egy ellenkező nemű vendég esetében teljes áru jegyet jelent, a táska tüzetes ellenőrzését. Még ezt is elnézzük, hisz korunk társadalmában az illem alapján nem szólhatjuk meg ezért a gyengébbik nemet. A sorban állás utáni belső térben a kötelező ruhatár intézménye már sokkal aggasztóbb. Semmiféle dzseki vagy kabát nem maradhat rajtunk, minden kinti ruhánkat le kell adnunk a ruhatárba, amely forint közti áron kínálja a biléta alapján történő megőrzést. A tudatos vásárló ennél a pontnál már megbotránkozik, mert tudja, hogy őt nem kötelezhetik arra, hogy pénzt költsön olyasmire, amire egyáltalán nem akar. Az esetleges reklamáció felesleges, mert a kidobó brigád tagjai gondoskodnak a megfelelő eljárásról, így ismét az utcán találjuk magunkat kabátostól, belépőstől. Nem reklamálunk tehát, hanem belépünk a szórakozóhely belső zónájába. A tömeg hatalmas, főleg fiatalokból áll. Az asztalok úgyszólván mind foglaltak, egy kétszemélyeset mégis találunk a sarokban. A másik teremben a tánctér helyezkedik el, ahonnét hangos diszkózene hallataszik fényekkel, fényhatásokkal. A pulthoz lépve sokáig kell várni, amíg sorra kerülünk, mivel két eladó foglalkozik a vendégekkel és mindegyikük koktélokat gyárt. Túlkia báljuk a zenét, hogy rendeljünk valamit. Megkapjuk az italainkat, a kiszolgáló közli, hogy mennyit kell fizetnünk mindezért. Számlát nem kapunk, a pénztárgépet egyáltalán nem használták. Megkérem a kiszolgáló hölgyet, hogy adja oda a számlát, aki meglepően néz rám, és megkérdi: minek? Egy kis hatásszünet után, egy árlapot tesz elém, rámutat a tételek áraira, amelyeket rendeltem, és magabiztosan állítja, hogy valóban annyit kell fizetnem, amennyit ő mondott. Megnyugtattam, hogy nem kételkedem az állításában, de az általa mutatott árak az általános forgalmi adót tartalmazzák, tehát nekem jár a fizetési bizonylat. Ekkor láthatóan ingerülten megfordult, beütötte a pénztárgépbe a tételt és odaadta a blokkot. A tudatos vásárlás egyik alappillére, hogy minden esetben el kell kérnünk a számlát, hisz a nélkül jóval olcsóbban kellene kapnunk az árukat, mellesleg mindannyiunk érdeke, hogy a kereskedő adózzon, mivel a fű alatti kereskedelem nem gyarapítja az államkasszát. Ha a számlás incidens miatt a karakánabb fogyasztók írásos panaszt szeretnének tenni, a lökdösődés és a hosszú sor miatt nehezen volna rá lehetőségük, mivel nincs is hely, ahová letehetnék a vásárlók könyvét, hogy bejegyezzék a panaszukat, ezért inkább ők is hanyagolni fogják a reklamációt, talán a súlyosabb esetekben is. Előfor dul hat, hogy valaki panasszal élne a kiszolgálás kapcsán, a minőség vagy a kidobók viselkedésére vonatkozóan, de a hatalmas tömeg ellehetetleníti ebben a tevékenységben, ráadásul egy ilyen profilú helyen nem tré a reklamáció. Azt javasoljuk, hogy ha valakit sérelem ér egy szórakozóhelyen és valamiért nincs lehetősége ott intézkedni, keresse fel a vendéglátóhely weboldalát, írjon t, vagy menjen vissza másnap napközben, amikor már nincsenek sokan és akkor tegyen panaszt! Nem csak a budapesti diszkóóriásokban érhetnek minket kellemetlen meglepetések. Egy vidéki kávézóban jártunk, amely a hivatalos nyitvatartási ideje szerint hajnali 2 órakor zár be a szombati napon. Mi este tíz órakor érkeztünk meg, mindannyian sört ittunk. A kiszolgáló megkérdezte, hogy elmúltunk-e tizennyolc évesek, mivel az imént telefonáltak neki egy másik vendéglátóhelyről, hogy hamarosan rendőrségi ellenőrzés várható. Igennel válaszoltunk, de a személyi igazolványunkat nem kérték el. Észrevettük, hogy a falon tilos a dohányzás! feliratú tábla függ, de minden asztalon elhelyeztek egyegy hamutartót. Megkérdeztük, hogy szabad-e dohányozni. A kiszolgáló megnyugtatott minket, hogy nyugodtan gyújtsunk rá, a tábla csak az ellenőrzések miatt van kint. Dohányosként, toleranciából is, megkérdeztem a néhány ott tartózkodót, hogy zavarná-e őket a cigifüst, mivel kellemetlen lehet a nemdohányzóknak, ha egy kis térben nincs külön dohányzóhelyiség. Éjfél környékén megérkezett egy ismeretlen férfi, aki semmiféle egyenöltözéket nem viselt, be sem mutatkozott, csak felszólított minden vendéget, hogy igyekezzenek a fogyasztással, mivel éjfélkor zárnak, mivel a kiszolgálónő csak éjfélig dolgozhat itt és a rendőrök valószínűleg ellenőrizni fognak. Tudomásul vettük a tényt, hogy hamarosan távoznunk kell, de a nyitva tartással kapcsolatos szabályok ismeretében nem örültünk neki. A nyitvatartási időt a helyi jegyző rögzíti a kereskedelmi egység tulajdonosával való egyeztetés során, emiatt nem zárhatnak be két órával előbb azzal az indokkal, hogy az ott dolgozó munkatárs csak éjfélig dolgozhat. A vendégeket megilleti a jog, hogy a nyitvatartási idő alatt fogyasszanak, a tulajdonosnak pedig, gondoskodnia kell arról, hogy olyan munkaerőt biztosítson, aki a munkaügyi feltételeket össze tudja egyeztetni a nyitvatartási idővel. Állíthatjuk, hogy a legtöbb szórakozóhely és a fogyasztóvédelem a bemutatott példák alapján nem áll közel egymáshoz. Amikor szórakozni megyünk, mindig járjunk nyitott szemmel, mert a vendéglátóhelyek kitűnő táptalajt biztosítanak a kereskedők visszaéléseinek! Jabronka Richárd Minden benne van, mindent bele? Nyaralni okosan, elfogadható árért Itt a nyár, az emberek többsége szabadságra vágyik, amely egyet jelenthet a helyváltoztatás igényével. Valós tapasztalat, hogy az állandó lakhelyen ténylegesen pihenni nem mindig sikerül, itt mindig találunk munka jellegű elfoglaltságot, az időtöltés alig különbözik a normál hétköznapitól. Így tehát jogos az elvágyódás innen, pihenni, felüdülni igazán valahol máshol kellene. Ennek vannak időnként leküzdhetetlen akadályai, amely lehet anyagi jellegű, de lehet akár restség is. Itt az alkalom használni a józan eszünket. Egy jól sikerült kikapcsolódás eredményeként a következő időszakban teljesítményünk, teherviselő képességünk és közérzetünk érzékelhetően javul. Ezért éves költségvetésünkbe érdemes betervezni a nyaralási elképzeléseinket, és annak gondos előkészítésre energiát kell fordítani. Akkor sincs nagy baj, ha nem az üdülési szezon előtt döntünk a tényleges nyaralásról, bár kétségtelen, hogy ekkor eleshetünk bizonyos előfoglalási kedvezményektől. Igaz ugyan, hogy ilyenkor a költségek jelentős részét vagy akár az egészet át kell utalni a szolgáltatást nyújtónak. Ez tehát bizonyos kockázattal jár, hiszen a szolgáltató nem köteles visszaadni a részvételi díjat, mivel azt foglalónak minősíthetik. Különösen igaz ez a külföldi szolgáltatókra. Még abban az esetben is felszólíthatnak minket kötbérfizetésre, ha nem kérték előre a szállás és más szolgáltatás értékének kifizetését. Ezért érdemes ezeket előre tisztázni, akár kérjük írásban a szolgáltató nyilatkozatát, hogy esetleges objektívnak minősíthető okból történő lemondás esetére nem követelnek kötbért, vagy visszaadják a részvételi díjat, esetleg más időpontra teszik át a nyaralási lehetőséget. Az előfoglalási kedvezménnyel lefoglalt szolgáltatás lemondás esetén általában nem szoktak visszaadni pénzt, tehát akkor érdemes ilyet kifizetni, ha biztosak vagyunk abban, hogy valóban el tudunk utazni a tervezett időpontban. Valamilyen probléma esetében kérvényezni, tárgyalni mindig lehetséges, a megfelelő stílusban és hangnemben kifejtett kérést a normális szolgáltató bizonyára mérlegelni fogja, de követelőzésnek nincs helye. Ha ilyen előkészítésre nincs lehetőségünk, akkor sem estünk el a nyaralástól, hiszen se szeri, se száma az üdülési és utazási ajánlatoknak a különböző hirdetési fórumokon. Ilyenkor is szükség van a választáshoz a gondos mérlegelésre. Érdemes végig böngészni a kínálatot és erre az Internet a legalkalmasabb, de a különböző reklámújságokban is bőséges az ajánlattevés. Itthon vagy külföldön? Az ajánlatokat nézve, mind a hazai, mind a külföldi kínálat lenyűgöző mértékű. Nem is olyan rég a hazai turizmus szinte a fővárosra és a Balatonra korlátozódott, de mára az országnak nincs olyan régiója, tájegysége, ahova valamiért ne lenne érdemes elmenni. Van mit megnézni, van mit élvezni, és van olyan szálláshely és vendéglátás, amely a választékos igényeket ki tudja elégíteni. A külföldi kínálat már ismert, és azt is érzékelni lehet, hogy mennyire rugalmas a nemzetközi kínálat, ha egy ország iránti érdeklődés a konfliktusok miatt csökken (ld. Észak-Afrika), mások rögtön be akarják tölteni az így támadt vákuumot a fogadó kapacitásuk szélesebb bemutatásával. Mit tegyen hát honpolgárunk? Kit részesítsen előnyben, vigye-e a megtermelt fizetőképességét külföldre, avagy itthon költse el azt, ezzel is támogatva a hazai munkaerő kihasználást. A külföldi és a hazai kínálatban jelentős árkülönbözet nincsen, így mindenki szíve és vérmérséklete szerint dönthet. E sorok írója azon a nézeten van, hogy jó támogatni a hazai szolgáltatóipart, de jó megismerni más népek vendégfogadását is. Ezért az évközi ünnepekkel kombinált hosszú hétvégéket a hazai fogadóknál tölti széles családjával. Nagyszerű tapasztalatokat szereztünk Pannon halmán a Levendula vendégházban, Sziget monos torban a Rozinante fogadóban, valamint a bikácsi Park hotelban. Mindenhol a profi vendéglátással találkoztunk, ugyanakkor a családias hangulat is adva volt. Ugyanakkor kiváló élményben lehetett részünk a horvát tengerparton a lovrani Brisztol szállodában, ahol monarchiai hangulat ötvöződött a mediterrán szépségekkel és nem utolsósorban a kulináris élményekkel. Ez utóbbiról meg kell jegyezni, hogy félpanziós ellátást rendeltünk és kaptunk. A színvonallal nem volt bajunk, inkább megismerhettünk gyomrunk befogadóképességének határait. Mi is beleestünk abba a hibába, hogy a svéd asztal rendszerben a korlátlan fogyasztás csak elvben létezik, a jóllakottságunk tiltakozik a további felesleges falatok ellen. A vacsora este 7-kor kezdődött, bizony nem volt nyugodt éjszakánk, amennyiben a túlevés mezsgyéjére kalandoztunk. Mit is jelent valójában az all inclusive? Bennem mindig kicsit irigységet szült, amikor a filmekben a vendég gondtalanul rendel egy Martinit a bárban, majd elegánsan távozik. Érdemes utána járni, hogy országonként és szállodánként miben térhet el az all inclusive szolgáltatás tartalma, hogy a csalódások elkerülése érdekében miről kell az érdeklődőknek pontos tájékoztatást kapnia. Erre érdemes rákérdezni az utazási irodánál, illetőleg egyéni szervetés estén a szállodánál. Az all inclusive szó jelentése minden benne foglaltatik. A szolgáltatást kezdetben olyan szállodák alkalmazták, melyek a szokásos ellátáson kívül (reggeli, ebéd, vacsora), más szolgáltatásokat is beépítettek az árba. Ez olyan országokban terjedt el, ahol a szálloda közelében nem volt jó az infrastrukturális ellátottság, a szállodák távol estek a települések nyüzsgő központjától, vagy az országban a (köz) biztonsági illetve a politikai körülmények miatt nem volt megoldott a szolgáltatások (ellátás, szórakozás, bevásárlás stb.) megteremtése. Például említhetjük Egyiptomot, Törökországot vagy akár Tunéziát is. Mit kínál egy all inclusive szálloda? A teljes ellátáson kívül napközben többször, vagy akár egész nap alkalmat a különböző étkezésre és italfogyasztásra. (Pl. korai, késői reggeli, sütemények, szendvicsek, fagylalt, a la carte éttermek, gyermekétkezések, koktélok, import italok fogyasztása, kávé, tea stb.) Van ahol mindez többféle szórakozási lehetőséget is jelent (gyermekanimáció /foglalkoztatás/, animáció felnőttek részére, showműsorok, versenyek, sportolási lehetőségek /különlegesek is: búvárkodás, moun tainbike, teniszoktatás stb./), wellness szolgáltatásokat nyújt (szauna, gőzfürdő, fitness edzések stb.) és a szállodáktól függő egyéb más programokat kínál úgy, hogy ezekért a helyszínen már nem kell fizetni. Az all inclusive üdülést igénybe venni, olyan utasoknak célszerű, akik nem az úti cél nyújtotta látnivalókat akarják megismerni, hanem inkább a tengerben fürdőzve, a parton napozva szeretnék eltölteni idejük teljes vagy nagy részét, így jelentősen ki tudják használni az all inclusive szolgáltatásra kifizetett felárat. A jó all inclusive szolgáltatást biztosító szállodák területét a vendégeknek nem kell elhagyniuk, nyaralásuk idején a felmerülő igényekhez igazodóan a lehetőségek széles palettáját kínálják. Az all inclusive szálláshelyek összehasonlításakor az ár mellett figyelembe kell vennünk a kínálatban szereplő, ingyenes szolgáltatások mennyiségét és minőségét. Figyeljünk oda minden esetben az utazásszervezők katalógusában megjelent leírásokra, melyek részletesen feltüntetik az árban foglalt szolgáltatásokat, és az utazási irodában kérdezzünk rá a részletekre, hogy ne érjen minket kellemetlen meglepetés a szállodában. Ugyanis ami az egyik szállodában ingyenes, nem biztos, hogy a mellette lévőben is az (például egymáshoz tartozó szállodakomplexumokon belül), illetve amit az egyik utazásszervező ingyenesnek tüntet fel, egy másik utazásszervező ajánlatában térítés köteles lehet, mivel a szállodákkal az irodák egyéni megállapodásokat kötnek. Veszélyek Az all inkluzive szolgáltatás veszélyeket is hordozhat magában. Ez, főleg az emberi kapzsisággal és mohósággal van összefüggésben. Ugyanis, ha valami ingyen van, akkor mindent bele, leginkább a gyomorba. Egy biztosító társaság kimutatása szerint a biztosított külföldön nyaralók közül tavaly százalékkal többen szenvedtek sérülést vagy egyéb egészségkárosodást alkoholfogyasztás miatt, mint 5 évvel ezelőtt. Egy év alatt ezer magyar turista lett beteg az úton, jelentős részük az említett okok miatt. Gyakori az alkoholos kábulat miatt bekövetkező súlyos napszúrás, leégés, végtagtöréses baleset, valamint a vízből történő mentés. A mértéktelen alkoholfogyasztás olykor felelőtlenné és erőszakossá tesz egyeseket. Szűcs András

3 A KONTROLL VIII. évf. 7. szám 3 Keretbe foglalt közhaszon Folytatás az 1. oldalról A kutatások, a szakirodalommal foglalkozók fontos témája volt ez, az utóbbi években, de a tavaly beérkezett civil vélemények többsége is a változtatásra voksolt. A civil szervezetek igénye volt, hogy a közhasznúságnak, mint egy kiemelten értékes tevékenységnek jobban le kellene fednie a szó valódi jelentését a jogi szabályozásban is. Ezért az új szabályozás valóban arra törekszik, hogy az egyes közösségek, illetve a nemzeti közösségünk hasznát szolgáló szervezetek számára legyenek biztosítottak a közhasznú minősítéssel járó kiváltságok, a közhasznú minősítéshez kapcsolódó feltételek legyenek átláthatóak, nyilvánosak, mérhetőek és ellenőrizhetőek, azzal a nem elhanyagolható kitétellel, hogy ugyanakkor a minősítéshez szükséges objektív feltételek teljesítésének lehetősége minden civil közösség számára nyitva álljon. - Egyes vélemények szerint összességében csökkeni fog a civil szervezetekhez jutó állami forrás, amely tömegesen lehetetleníti el a szervezeteket. Ez várható? - Szó sincs róla! A 2010-ben elfogadott költségvetési törvény és az NCA keretjogszabályai a évi támogatások összegét és azok felhasználását időarányosan éven belül történő felhasználásra biztosítják. Az új, jövőbeni támogatási rendszert és annak forrásai összegét részben már meghatározó törvénytervezet őszi országgyűlési tárgyalásának időpontjában várhatóan már a 2012 évi költségvetés tervezési időszakra is megkezdődik. Ilyen értelemben a költségvetési pozíció elsődlegessége határozza meg a konkrét számszerűségeket. Tekintettel arra, hogy az állami, illetve az önkormányzatok által ellátandó feladatok köre a költség-hatékonyság és a racionalitás jegyében folyamatosan alakul, nem prognosztizálható pontosan a közfeladatokban jelentős szerepet vállaló civil szektor költségvetési forrásbevételének nagyságrendje. A tevékenységi felülvizsgálatok célja elsősorban az, hogy az állam, a feladatok tekintetében transzparensen, a legjobb szolgáltatótól vásárolja meg az adott társadalmi igényt kielégítő szolgáltatást, a versenysemlegesség maradéktalan figyelembe vétele mellett. Az egyes minisztériumoknak biztosított költségvetési források terhére természetesen továbbra is adott lesz a lehetőség, hogy közhasznú szervezetek számára feladatfinanszírozás keretében, ágazati-szakmai tevékenységük ellátásához forrásokat rendeljenek. A jelenlegi tervezetben az NCA utódánál olyan elemek jelentek meg, amelyekkel több szervezet nem ért egyet: a civil delegáltak szerepének módosítása, a nyílt pályázatok arányának csökkentése, a pályázati lehetőségek két év utáni felfüggesztése, csak az öt millió forint alatti szervezetek működési költségeinek támogatása, a döntéshozók négy évre való bebetonozása - Változik-e az NCA tisztségek betöltésének választási módszere, a pályázati támogatások odaítélése, és indokolt esetben lesz-e lehetőség a választott képviselők visszahívására? - A törvény-tervezettel kapcsolatos társadalmi egyeztetésen, illetve fórumokon civil szervezetektől érkező vélemények a választott képviselők visszahívhatóságának intézményét ebben a formában nem vetették fel, illetve a korábbi NCA szabályozás sem tett lehetővé hasonló eljárást. A civil jelöltállításba történő bejelentkezés alapján szervezeteket képviselő elektorok által megválasztható személyek, korábban is az adott területen tevékenykedő elismert szervezetek jelölése és a személyükben vetett bizalom okán nyerhették el közvetlenül mandátumukat. A közvetlen és többségi szavazatokon nyugvó választás alapján a megválasztásra nem került jelöltek lettek a póttagok, akik a megüresedett helyet a szavazataik sorrendjében több konkrét esetben már be is tölthették. Civilként gondolkodva rendkívül visszásnak érezném azt, ha az elektori választásban közvetlenül, például távolmaradás okán részt nem vevő szervezetek vagy képviselőik ilyen utólagos obstrukciós lehetőséget élvezve ásnák alá a megválasztott képviselők legitimációját. Természetesen ettől el kell különíteni azokat az eseteket, amelyeknél a személy felróható mulasztásából, vagy cselekedeteiből származtathatóan a választott tisztségre méltatlanná válása megállapítható. - Az új törvénytervezetben fel sem vetődik az úgynevezett ernyőszervezetek helyzete, holott immár húsz éve bizonyították, hogy több társadalmi réteg problémáit és véleményét ismerve nagyobb, szakmailag erősebb szakértői testülettel tudnak hozzászólni törvény és jogszabály tervezetekhez, segítve a kormány munkáját is. Ön hol látja a helyét, szerepét az új struktúrában az ernyőszervezeteknek? - A törvény előkészítése során, az egyeztetések folyamatában felmerült igényként az ernyőszervezet jogi fogalmának megteremtése, amelyet azonban végül a civil szervezetekkel való sokadik konzultáció elvetett. Úgy gondolom, hogy az újonnan felálló rendszerben minden szervezet képes lesz megtalálni a hatékony működéséhez leginkább szükséges szervezeti formát. - A Társadalmi Unió az egyik ilyen civileket tömörítő szervezetként felveti, hogy az ernyőszervezeteket kategorizáltan - hatókörük, ágazat, tevékenységi kör szerint - minősítetten kezeljék, mind a párbeszédek, mind a pályáztatások kérdéseiben a szakmai kapacitások és az összteljesítmények tekintetében kisebb hatékonyságú egyesületektől, alapítványoktól. Hogyan értékeli Ön ezt a felvetést? - Véleményem szerint a civil szervezetek életének problémái orvosolhatók a nélkül is, hogy az ernyőszervezet - a magyar jogrendszer számára kissé idegen - fogalmát bevezetnénk az újonnan felálló rendszerbe, amely így is mérföldkőnek tekinthető a civil szféra magyar szabályozásának történetében, hiszen számtalan, az összes szereplő által a későbbiekben elsajátítandó változást, újítást hoz a szervezetek és a jogalkalmazók számára is. A Társa dalmi Unió által felvetett kategorizálást bizonyos esetekre nézve indokolhatónak tartom, azonban úgy vélem, hogy ezt a kérdést az adott szakterületért felelős minisztériumokkal kialakított együtt működés (pl. stratégiai partneri viszony) során lehet és érdemes tartalommal megtölteni. - Fontos lépés, hogy a támogatási jogviszonnyal foglalkozni kíván a törvény. Azonban további szabályozás szükséges ahhoz, hogy ne legyen lehetőség egyoldalú megoldásokra és visszaélésekre a támogatói, pályázatkezelői oldalon. Véleménye szerint a civil szervezetek továbbra is pályázhatnak-e a minisztériumokhoz és európai uniós alapokhoz szakmai ügyek ben? - Közös cél az, hogy az új szabályozásban, - amelynek szükségessége minden szereplő számára egyértelmű - kiszámítható és transzparens módon működtethető finanszírozást valósítsunk meg. A minisztérium szakmai koncepciókhoz, stratégiákhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek biztosításában teljességgel bizonyos vagyok! Ezt bizonyítja az is, hogy a szabályozási koncepció kialakítását célzó egyeztetések során nagyon fontos sarokpont volt az, hogy deklarálódhatott, miszerint az egyes minisztériumok szakmai és azon belül szakágazati kompetenciáiban a lehetőség szerinti legtöbb közvetlen feladatfinanszírozási támogatási lehetőség maradjon meg a közhasznú, a hatályos terminológia szerinti kiemelten közhasznú civil szervezetek számára. Az is hasonló súlyú megállapítás, hogy a más pályázati rendszerben részt venni nem tudó, de valósan, társadalmi igényt szolgáló, helyi, kistérségi szinten működő kis szervezetek számára - a papír alapú pályázati adminisztrációs terhek csökkentésével párhuzamosan legyen biztosítva egy döntően működési célú forrás. E mellett természetesen továbbra is cél maradt az is, hogy a határon belüli és határon túli, de a Kárpát-medencében megvalósuló nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételének támogatására, a civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatására is legyenek biztosítottak a finanszírozás forrásai. - Az új szabályozás a közhasznú tevékenységet folytató szervezetek sokaságától venné el a státust, de sok jelenleg nem közhasznú szervezet átmenne a tervezett iránymutatók alapján. Civil vélemények szerint olyan szabályozásra van szükség, amely a szervezetek szakmai munkáját és társadalmi teljesítményét méri, valamint ehhez köti a közhasznúságot. Az Ön megítélésében van-e, lesz-e jelentősége az egyes civil szervezetek/tömörülések részéről évek óta, - esetenként a rendszerváltás óta - folytatott eredményes tevékenységnek? - A tervezett közhasznúsági szabályozás követendő mintaként, példaként szeretné bemutatni a közhasznú szervezeteket az aspiráló civil szervezet irányában. Komplex tevékenység és működés a közhasznú tevékenység ellátása, így rendkívül lényeges elemnek tekintjük a pénzügyi stabilitás biztosítását. Állami, önkormányzati feladatok átvállalásához elengedhetetlen az átlátható, stabil gazdálkodás, hiszen nem megengedhető, hogy egy szervezet pénzügyi bizonytalansága befolyásolhassa a szolgáltatásnyújtás színvonalát, hogy az állampolgárok nem megfelelő, alacsony szintű, bizonytalan szolgáltatásban részesüljenek, ami egyúttal a civil szervezetekbe vetett bizalmat is kikezdheti. Fontos, hogy megalapozott legyen a szükséges feltételek teljesítésének igazolása, ehhez szükség van minimális szintű működési időre, tapasztalatok gyűjtésére, különböző élethelyzetek megismerésére. - Lényeges, hogy az Európai Unió Lisszaboni Szerződése szellemiségének megfelelően az állami intézmények a civil társadalommal nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tartsanak fenn. Fokozódhat-e az együttműködés az állami, az önkormányzati és a civil szektor között a törvények előkészítése és végrehajtása során? - A Nemzeti Ügyek Kormánya megalakulása óta fontosnak tekinti az együttműködést, így a civil szférával való együttműködést is. Fontosnak tartja a párbeszéd, a konzultáció erősítését, melyre többek között alapos bizonyíték az új civil törvénnyel kapcsolatos interaktív - több mint egy éves munka. A közös munka eredményei között szeretném külön kiemelni az előző évben elfogadott évi CXXXI. Törvényt, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről, amely kiváló lehetőséget nyújt a civil világ szereplőinek az életünket alakító jogszabályok kialakításában való közreműködésre, általában, illetve akár valamely minisztérium stratégiai partnereként. Méltó példa volt az együttgondolkodásra és cselekvésre a közelmúltban elfogadott Nemzeti Gaz da sági és Társadalmi Tanácsról szóló törvény is, amely ugyancsak egy jeles fórum és rendszer, ahol hangsúlyos szerepet kaptak a civil szervezetek. - Hiteles felmérést kellene készíteni a valóban létező és működő társadalmi szervezetekről, ami egyben a létező társadalmi szervezetek kategorizálását is jelentené. A tisztánlátás érdekében csoportosítani kellene e szervezeteket az igazolt tagságuk száma, hatókörük - országos, megyei, helyi -, valamint tevékenységük, tényleges feladataik szerint. Vélemé nye szerint a törvénytervezet ezeket a szempontokat veszi figyelembe a civilek január 1-jétől esedékes újradefiniálásakor? - Mindenképpen fontosnak tartom a hazai civil szektor számbavételét. Osztom azt a sokak által megfogalmazott véleményt, hogy a támogatási rendszer a korábbiakban nem kellő hatékonysággal működött, nem a valóban elkötelezett, aktív, állami, önkormányzati, illetve egyéb civil szerveződésekkel együttműködésre kész szervezeteket részesítette előnyben. Ez a törvény változtatni szeretne új utakat keresve a finanszírozáshoz, amihez valóban az szükséges, hogy a szektor minden szereplője, tevékenységük, problémáik pontosan ismertek legyenek. Bízom abban, hogy az új törvény a tisztánlátáson túl abban is segít, hogy szemléletet váltva a valós tevékenységet felmutató civil szervezetekre a mindenkori jogi-gazdasági környezet adta együttműködési lehetőségek keretein belül a mindenkori kormányzatok partnereként és ne azoknak a finanszírozás útján alárendelt szereplőjeként tekintsenek. Vajda Márta Tanácsok a mobilhasználóknak Mennyire biztonságos a mobilunk? A mobileszközök és az azokon tárolt adatok védelme stra tégiai ügy. A Kürt Zrt. információbiztonsági cég szerint a mobilon tárolt adatok a digitális bűnözők kedvelt célpontjának számítanak, ráadásul könnyű prédát jelentenek a támadók számára. Az egyre nagyobb térnyerésnek örvendő mobileszközök komoly biztonsági kockázatokat hordoznak, amelyek sokszor nem elsősorban a technológiából, hanem a nem biztonságos felhasználói szokásokból és gyakorlatokból következnek be. A mobileszközök térnyerése hihetetlen ütemben zajlik: a notebookok után a netbookok váltak a mobilitás jelképévé, és már most megjósolható az új kategóriát jelentő tablet PC-k piaci sikere is. Ezzel párhuzamosan az egyre több funkciót ellátó okostelefonok iránt is meredeken növekszik a kereslet. Az IDC nemzetközi kutatócég adatai szerint, míg 2009-ben 236 ezer okostelefont adtak el hazánkban, addig 2011-re közel 1 millió darab ilyen eszköz eladásával számolnak. A mobilinformatika és a széles sáv révén teljes szabadságot élvezhet a felhasználó. Vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, mobiltelefonján internetezhet, ezhet, dolgozhat, kapcsolatot építhet, bankolhat, bárhol a világon. E nagyszerű érzés, azonban a praktikussá vált mindennapok komoly következményekkel járhatnak adatbiztonsági szempontból. A gyanútlan, hiszékeny és naiv felhasználók könynyen válhatnak visszaélések, csalások, adatlopások áldozatává. A visszaélések személyes és üzleti adataikat egyaránt fenyegetik. A magánszemélyek mellett, a vállalatok számára is új helyzetet jelent a mobileszközök tömeges elterjedése. Alkalmazásuk számos új támadási felület nyit az eddig sem mindig hibátlanul záródó védelmi vonalakban. Bizonyos szempontból az információbiztonság szintje visszaesett a 90- es években tapasztaltra. Az internethasználat térnyerésekor a világ nem volt felkészülve az új technológia által generált fenyegetettségek kivédésére. Most hasonló a helyzet. A mobiltechnológia terjedése új támadási felületet jelent, amire nem megfelelő körültekintéssel reagál a felhasználó közönség. A támadók pedig kifinomult trükkökkel és eszközökkel próbálják kihasználni a gyengülő ellenállást. mondta Már ton Miklós, a Kürt Zrt. üzleti vezérigazgató-helyettese, egy, a közelmúltban rendezett sajtótájékoztatón. Majd hozzátette: tovább nehezíti a helyzetet, hogy a vállalati felhasználók, sőt gyakran még az információbiztonságért felelősök is elsiklanak az ilyen eszközök alkalmazásakor elengedhetetlen biztonsági szempontok felett. A cég tapasztalatai szerint a mobileszközök biztonsági kockázataival kapcsolatban legalább három egymással szorosan összefüggő terület érintettségét kell végiggondolni: Az egyik ilyen problémahalmazt az adatszivárgás elleni védekezés jelenti. Ismert szabály, hogy a támadók mindig a legkönnyebb utat választják. A vállalatok informatikai rendszerein belül általában már kiépített, viszonylag erős védelmi rendszerrel kell megküzdenie az internetes bűnözőknek, ezzel szemben a mobileszközök könnyű célpontot jelentenek, mert nem rendelkeznek megfelelő szintű védelemmel. A másik jelentős terület a vezeték nélküli hálózatok (bluetooth, wifi) biztonsága. A mobileszközök szinte kivétel nélkül ilyen kommunikációs csatornákat használnak, ezért ma már minden vállalat működtet vezeték nélküli hálózatokat. Óriási veszélyforrást jelent, ha nem a biztonsági követelmények szigorú érvényesítése mellett történik ezen hálózatok üzemeltetése. A harmadik, komoly biztonsági kérdéseket felvető terület a személyes és a vállalati adattest, illetve ezek nem megfelelő védelme. A személyes és vállalati adattest a mobileszközök használatával gyakorlatilag összeolvadt. Ez rést üt a vállalat nehezen kiépített információbiztonsági védelmi vonalain, a felhasználó és az őt foglalkoztató cég számára is nagy kockázatokat rejt. A két adattest szeparáltsága megszűnhet például a közösségi oldalakkal való automatikus (vagy akár szándékos) adatszink ronizáció révén, amely publikussá teszi az eredetileg bizalmas adatokat is. Ezzel a felhasználók a nullára redukálják a komoly ráfordításokkal megvalósított vállalati kockázatcsökkentő intézkedések hatását. A Kürt cég számtalanszor találkozott olyan helyzettel, amikor az eszközhöz való hozzáférés nem volt jelszóval, PIN kóddal védve. Az is gyakori probléma, hogy a tárolt adatokról nem készülnek biztonsági mentések, tehát az eszköz elvesztése, ellopása esetén gyakorlatilag megsemmisülnek pótolhatatlan bizalmas adataink. Az új biztonsági kihívásokra természetesen léteznek válaszok. A KÜRT legújabb fejlesztése négy alappillérre helyezi a mobilrendszerek biztonsági kérdéseire adott megoldásokat, amelyek: 1. kockázatelemzés és a probléma felismerése, 2. az eszközök vizsgálata és bevezetése, 3. a szabályozás aktualizálása és 4. a legfontosabb: a felhasználók képzése. Első lépésként tehát a szakemberek felülvizsgálják azokat a biztonsági kockázatokat, amelyek a mobileszközök megjelenésével a vállalatot fenyegetik. Ezt követi a rendszer biztonságossá tétele, amelynek keretei között a megfelelő adattitkosító és adatvédelmi alkalmazásokat bevezetik. A mobilbiztonsági rendszer teljes körű szabályozása, majd a felhasználók biztonsági tudatossági oktatása zárja a felkészülési folyamatot. A vállalati rendszerek üzemeltetőinek számos beavatkozási lehetősége van, de ezek alkalmazása gyakran megnyirbálja a mobileszközök nyújtotta szabadságot és kényelmi funkciókat. Ilyen lehetőség például a funkcionalitások korlátozása és a központi távmenedzsment rendszer bevezetése. Kulcsfontosságú, hogy a vállalatok a mobileszközöket helyükön kezeljék. Ezek az eszközök bár telefonnak tűnhetnek a gyanútlan felhasználó számára, valójában egy teljes értékű számítógéppel érnek fel. Ideje hát ennek a tudásnak és kapacitásnak megfelelően védeni ezeket. Elek Lenke

4 4 A KONTROLL VIII. évf. 7. szám Jelzések az Európai Környezetvédelmi Ügynökség új kötete Fogyasztási szokásaink és a fenntartható fejlődés Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség minden évben elkészíti Jelzések című kiadványát, amely néhány kiemelt témakört körbejárva ad tájékoztatást a környezetpolitikai aktualitásokról. A látványos, fényképekkel gazdagon illusztrált kötetek célközönsége a diákoktól a tudósokon, gazdákon, vállalkozókon át a döntéshozókig és a szűkebb-tágabb környezete iránt felelősséget érző széles közönségig terjed, mivel mindenki számára közérthető példákon, esettanulmányokon keresztül mutatja be az újdonságokat. A magyar EU elnökség keretében, az Európai Fenntartható Fejlődési Hálózat (ESDN) tanácskozásához kapcsolódva, idén Magyarország adott otthont a kiadvány európai bemutatójának. Ez Szentendrén valósult meg, a Közép- és Kelet-Eu rópai Regionális Környezet vé delmi Központban, az Európai Fenntart ható Fejlődési Hálózat éves konferenciájának helyszínén. A kötetet Prof. Jacqueline McGlade, az Európai Kör nyezetvédelmi Ügynökség (EEA) ügyvezető igazgatója mutatta be. A bemutatón közreműködött továbbá dr. Gergely Erzsébet főosztályvezető-helyettes, az EEA Igazgatótanácsának magyar tagja, Dr. Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke és Dr. Som lyódy László akadémikus, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség tudományos tanácsadó testületének korábbi elnöke. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség az Európai Unió szakosított intézménye, melynek feladata, hogy célzott, objektív, megbízható, időszerű információt szolgáltasson a környezet állapotáról. Az Ügynökség jelenleg 32 tagország és 6 együttműködő ország információval ellátását végzi. Magyarország 1996 óta vesz részt a szervezet munkájában, amelynek koordinációjáért a Vidékfejlesztési Minisztérium felel. Az Ügynökség az adatgyűjtéseken, elemzések, jelentések készítésén keresztül elsősorban az Európai Unió intézményeinek és a tagországoknak nyújt segítséget a megalapozott döntésekhez, ugyanakkor az üzleti közösség, az akadémiák, a nem kormányzati szervezetek és a civil társadalom más szereplői is fontos felhasználói az Ügynökség által nyújtott információknak. Az idei kötet, a Jelzések 2011 címe: A globalizáció és a környezet szerepe az ön életében. A világ, amelyben élünk, nagymértékben összefonódott, gondoljunk például a globális pénzügyi-gazdasági válságra, vagy az izlandi vulkánkitörésre, amely számos ország légi közlekedését megbénította. A világot globális összefüggések mozgatják, például a demográfiai tendenciák, a városi lakosok számának gyarapodása, a műszakitechnológiai fejlesztések, az éghajlatváltozás és nem utolsósorban a folyamatos gazdasági növekedés és az ezzel járó fogyasztás. A kiadvány a globális kihívásokra, az erőforrások jelenlegi használatának következményeire, a fogyasztási szokásokra, újítási lehetőségekre hívja fel a figyelmet. Közérthető példákon, esettanulmányokon keresztül bizonyítja be, hogy nem csak passzív szemlélői lehetünk a körülöttünk zajló eseményeknek, hanem életmódunk hatással van fogyasztási szokásainkra és ezen keresztül a szűkebb-tágabb környezetünkre is. Mindannyian felelősek vagyunk jövőnk alakításáért. Ha a világ összes lakosa úgy élne, mint az európaiak, az emberiségnek több mint két és fél bolygóra volna szüksége ahhoz, hogy az általa elfogyasztott erőforrásokat biztosítsa, hulladékát befogadja. Egy átlagos európai ember körülbelül négyszer annyi erőforrást használ, mint egy afrikai és háromszor annyit, mint egy ázsiai olvashatjuk a kiadványban. Fontos tehát, hogy fogyasztási mintáink, szokásaink átalakuljanak, ugyanis a pazarlás, a túlfogyasztás (legyen szó a távoli országokból szállított élelmiszerekről, a túl gyakran lecserélt elektronikai cikkekről, lakásunk pazarló fűtéséről-hűtéséről, vagy a gyakran szükségtelenül is igénybevett motorizált közlekedésről), jelentős terhet ró a környezetre, egyebek között az áruszállítással- és tárolással, a hulladéktermeléssel, az energiafogyasztással. De nem csak a környezeti terhelést csökkenthetjük például azzal, hogy hazai és szezonális élelmiszereket vásárolunk, amelyekért nem feltétlenül szükséges egy távoli üzletbe autóznunk, hanem társadalmi szempontból is kívánatos lenne, ha szerényebb életmódra rendezkednénk be. A vendéglátó Vidékfejlesztési Minisztérium nevében Gergely Erzsébet főosztályvezető-helyettes a könyvbemutatón arra hívta fel a figyelmet, hogy a készülő Nemzeti Vidékstratégia társadalmi konzultációja során úgy érzékelték: a megerősödő helyi közösségek bölcsessége és értékes tapasztalata, szakértelme gyümölcsözően egészítheti ki az adatgyűjtésekből és elemzésekből származó tudást. Szádvári Lídia Árcédulák között tallóztunk Azt szokták mondani a nyárra, hogy uborkaszezon van. Szezon ide vagy oda, úgy tűnik, a nagy áruházláncokban a meleg hatással van a dizájne rekre, illetve az árcédula készítőkre is. Folytatjuk a tréfás árcédulák bemutatását: Kovács Rita olvasónk gyűjteményéből mazsolázunk. A faház - mint árából is látszik -, régen olcsó volt. Ám a rosszul írták ki az árucikk nevét: fémfaház. Így nem tudjuk, hogy fém, avagy faházról van-e szó voltaképpen? A fizika törvényeit meghazudtolva ugyanis földi körülmények között nehéz összeolvasztani a fémet a fával. Második képünkön egy sírnyitó látható, amelyet 225 forintért árusítanak. Ugye, egy betű elírás milyen félreértéseket tud okozni? Sörnyitó lenne a termék, sírnyitóval még nem találkoztunk. Illetve, a sajnos létező sír-feltörők elkerülik bármilyen jelzés viselését. Harmadik képükön egy új állatfaj húsát értékesítik árengedményes formában, 2673 forint helyett 2139 forintért. Ez az állat a pisztrángfejű rozmár. Érdekes módon, még senki sem látott ilyen élőlényt - egészen mostanáig. Lehetséges, hogy az árcédula készítője többet tud, mint mi, átlagos vásárlók? Negyedik képünkön, a nem tudni milyen megfontolásból kiírt paradicsomos (hm!) melléktermék. Lehet, hogy aki megkóstolta, annak nem ízlett a paradicsomszószban úszó hal. Úgy tűnik, hogy az árcédulára felkerült szó alapján az illető minősíteni akarta a terméket. Minden esetre már régen volt, hogy 89 forintért adták, lehet, hogy azért, mert igazán rossz ízű volt? Ötödik felvételünkön a női hálóinget literenként mérik (nem kilóban), és 1 forint híján 2000 forintért adják. Sőt, új termékként reklámozzák. Ennek hatására megjelenik előttem egy kép, amint vizet öntenek a hálóingbe, és a szerint mérik az árát, hány liter víz önthető a lenge ruhadarabba. Tehát a sovány nők járnak jobban! Végül a hatodik és egyben utolsó kép egyértelműen a vásárlók tájékoztatását szolgálja. Nem lehet panaszunk az áruházra, amelyik ezt a feliratot kitette. A konzervek ugyanis átköltöztek a 16. sorba. Lehet, hogy ez a jövő? A termékeknek lába nő, nem szükséges az árumozgatás, mert maguktól útra kelnek? Ilonka Mária Meghalljuk-e mit mond a másik fél? Hatékony kommunikációs technikák az érdekérvényesítésben Asszertivitás, empatikus kommunikáció, mediáció, coaching Manapság sokat használt, és talán sokak számára majdnem azonos szakkifejezések. Mindegyik idegen-nyelvből átvett szakszó mögött egy kommunikációs módszer rejlik, és azt a célt szolgálják, hogy egyes emberek, vagy emberek csoportjai szót értsenek egymással. Az a cél, hogy ki-ki a saját maga vagy csoportja érdekeit képviselni vagy képviseltetni tudja, legyen akár magánéleti szerepben - családi, baráti körben - vagy nyilvános - munkahelyi, társadalmi pozícióban - az illető. Ezekben, a mindenki által ismert élethelyzetekben, tárgyalásokban van szükségünk arra, hogy helyes kommunikációs technikát, hatékony módszert alkalmazzunk. De mikor melyik, hol és hogyan alkalmazva a legcélravezetőbb? A kérdésekre válaszok a MÚOSZ Székházban június 10.-én, a Nonprofit és Fogyasztóvédelmi Szakosztály és a Tár sadalmi Unió Fogyasztóvédelmi újságíró klub közös rendezvényén érkeztek, ahol kommunikációs technikákat, hatékony érdekérvényesítési módszereket ismerhettek meg az érdeklődők. A kerekasztal meghívott szakértői Merza Péter pszichológus, kommunikációs tanácsadó, az asszertív technikák szakértője, a Mental Process Service ügyvezető igazgatója, Jónai Éva Hava nemzetközi együttműködő kommunikáció (EMK) tréner, a SEAL Hungary elnöke, Dr. Gulyás Kál mán mediátor és konfliktuskezelési tanácsadó, az Országos Me diációs Egyesület alelnöke és S. Tóth Márta life,- es business coach, mediátor, a Lineo International Consulting ügyvezető igazgatója voltak. Bemutatásra került több kommunikációs technika, valamint az hogy az egyes szakterületek mely ponton határterületei egymásnak, és hol vannak a nagyon is markáns különbségek az alkalmazásokban. Az előadásokból, megtudhatták a résztvevők, mely élethelyzetben, mely tárgyalási szituációban mely technika alkalmazása hatékonyabb, hol válik szét az ember szakmai és a magánéleti szerepköre. Asszertivitás kontra agresszivitás Ahhoz, hogy szót értsünk egymással odafigyelésre, értő fülekre, meghall(gat)ásra, beleérző képességre van szükség kezdte bevezetőjében Merza Péter, a rendezvény moderátoraként. Számtalan olyan helyzet adódik - folytatta, amikor ahhoz az egyszerű tevékenységhez, hogy beszéljünk, beszélgessünk egymással, közvetítőket, segítő kapcsolatokat kell bevonni. Sokszor azon kapjuk magunkat, hogy meghallgattunk valakit, de nem hallottuk meg, amit mondani kívánt. Értettük ugyan a beszédét (mert a saját anyanyelvünkön mondta), de nem értettük meg a mondanivalóját. Konfliktusba keveredve - például egy bolti reklamáció alkalmával - mondjuk a magunkét, de a kompromisszumig vagy jobb esetben a konszenzusig nem tudunk eljutni. E helyett egyre mélyebbre megyünk a megoldás szempontjából lényegtelen, érzelemfűtött, vélt vagy valós sérelmek szintjeire. ahol asszertív helyett, agreszszívvá válik viselkedésünk. Kompromisszum vagy konszenzus Az Együttműködő, Erőszakmentes Kommunikáció (EMK) Marshall B. Rosenberg által kidolgozott és elterjesztett módszeréről beszélt előadásában Jónai Éva Hava. Egyszerű, hétköznapi, de nagyon érzékletes példákon keresztül mutatta be az EMK lényegét. Elmondta, hogy mindannyiunkban jelen vannak a hétköznapjainkból jól ismert fájdalmas kommunikációs minták, miközben ott él bennünk a vágy, hogy szépséget, szeretetet, könnyedséget, harmóniát éljünk meg kapcsolatainkban. Az EMK gyakorlása abban lehet a segítségünkre, hogy önmagunk érvényesítése mellett, képesek legyünk empátiával fordulni mások felé, csakúgy, mint a bennünk élő bántó, romboló megnyilvánulások felé. Az empátia és az önérvényesítés kéz a kézben járnak : hiszen amikor saját érdekeim épp olyan fontosak, mint a másiké, akkor képes vagyok olyan kapcsolatokat és találkozásokat teremteni, amelyben mindkét fél érdekei maximálisan számítanak. Ilyenkor a győztes-vesztes kompromisszum helyett mindkét fél számára győztes kimenetelű konszenzus születhet. Mediálás vagyis moderálás A mediáció világába vezetett Dr. Gulyás Kálmán előadása. Ismertette a mediáció jelentését, miszerint a konfliktusukat megegyezéssel lezárni szándékozó felek közötti közvetítésről, a tárgyalásokban közreműködő segítő kapcsolatról van szó. A mediátor független, pártatlan személy, nem képviselője a feleknek. Hangsúlyozta, hogy nem moderálásról, és nem tanácsadásról van szó. A mediátor nem mondja meg a tutit, ő az, aki a szó hagyományos értelmében közvetíti a mondanivalót, tolmácsként a két fél között, úgy hogy mindvégig szem előtt tartja a megegyezés lehetséges módjait. Mediátor bevonására, hivatalos felkérésére mindkét fél egyöntetű akaratából kerülhet csak sor. A mediáció főszabálya szerint az eljárás a felkérés után egy közös nyitó tárgyalással indul és a konfliktus jellegétől, mélységétől függően több fordulón keresztül lehet eljutni a záró tárgyalásig. Ismert esetek, amikor mediátor közvetít a tárgyaló felek között: sztrájkok, családi konfliktusok, büntető ügyek, oktatás emberséges kimenetele stb. Jó mediátorrá általában érettebb korban, több élettapasztalattal rendelkező, ép, integratív személyiség válik. Coaching vagyis pszichológia S. Tóth Márta a coachingról tartott előadást, aminek során felvázolta mi nem a coaching feladata, mit nem lehet várni egy life- vagy business coachtól, életvezetési trénertől. Hangsúlyozta, hogy a coach, nem a múltba megy vissza, nem az ott megoldatlan pszichés problémákat, esetleg kóros lelki folyamatokat akarja meg- vagy feloldani. A coach nem pszichológus! De nem is tanácsadó. Abban segíti tárgyilagos meglátásaival, provokációival - az ügyfelét, hogy a közösen kialakított, reális célokat, azaz a terveket az ügyfél mielőbb megvalósítsa. Egyfajta emberi hangon megszólaló GPS szerepét vállalja, aki menedzseli - ügyfele saját kérésére hogy minél rövidebb időn belül, minél kevesebb kitérővel eljusson A pontból a B pontba, és hatékonyan közbelép, ha a folyamatokban elakadás tapasztalható. Külső szemlélőként együtt kocsizik az ügyféllel a két pont között, támogatja, és tükrözi őt. Segíti a célra tartást és a célba jutást. Megoldások kellenek versengés helyett Mi vagyunk azon kevesek képviselői, akik igyekszünk elterjeszteni a konfliktusmentes, problémamegoldó kommunikációt. És ez nem könnyű feladat akkor, amikor a környezetünk egyre - másra a kiélező, versengő magatartást támogatja. Ilyen viszonyok között fokozottan szükségessé válik a mediáció. A coaching, az empatikus kommunikációt segítő-tanító módszer és annak jól képzett, épp érett személyiséggel rendelkező képviselőinek szakmai küldetése - zárta a rendezvényt ezzel a gondolattal Merza Péter pszichológus. A rendezvényre aktív hallgatóság érkezett, számos kérdést tettek fel az egyes technikák hatékony alkalmazása, valamint megtanulhatósága kapcsán. A résztvevők között - 52 fő regisztrált a MÚOSZ szakosztályok tagjai, a civilszervezetek képviselői, a Magyar Marketing Szövetség Közéleti és Nonprofit marketing Tagozat tagjai, fogyasztóvédelmi szakemberek, és a korábbi rendezvényeinken részt vett panaszos fogyasztók is jelen voltak. A rendezvény szakmai együttműködő partnerei: az Országos Mediációs Egyesület, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Magyar Marketing Szövetség, a LINEO Inter national Consulting Kft., a Mental Process Service, a SEAL Hungary Alapítvány (EMK), és a Civilkomp Alapít vány. Vajda Márta

5 A KONTROLL VIII. évf. 7. szám 5 A Társadalmi Unió Elnökségének új tagjai Prof. Dr. habil. Gaál Béla PhD címzetes egyetemi tanár, főiskolai rektor-helyettes, az MTA Marketing Bizottságának tagja Budapesten született, de igazából székelynek tartja magát, a szülei ugyanis erdélyi származásúak. Szakterülete a kereskedelem-marketing. Nevéhez fűződik az úgynevezett fehér termékek (egyszerű csomagolású, olcsó áruk) meghonosítása, a Magyar Közösségi Agrármarketing Cent rum megalapítása. Mintegy 120 marketing, agrárgazdasági, kereskedelmi, EU szakterületi tudományos tanulmány és cikk szerzője. 14 szakkönyvet és tankönyvet írt, ebből 4 külföldi megjelenésű. Fő kutatási területe: agrárgazdaság, közösségi marketing, bormarketing, élelmiszergazdaság, kis- és középvállalkozások vállalkozói képzése. A Magyar Tudományos Aka dé mia Marketing Bizottságá nak, az Élelmiszer keres kedők Nem zetközi Szövetsé gének tagja. Címzetes egyetemi tanár, a Modern Üzleti Tudományok Fő iskolájának (MÜFT) tudományos és nemzetközi rektor-helyettese, főiskolákon, egyetemeken tanít párhuzamosan Székelyudvar helyen, Buda pes ten, Egerben, Gödöllőn és Tata bányán, vendégprofesszorként pedig, Münchenben és a belgiumi, leuveni katolikus egyetemen is. A Társadalmi Unió elnökségi tagságát azért vállalta el, mert fontosnak tartja a fogyasztói ismeretek terjesztését a lehető legszélesebb körben. Közgazdász-hallgatókat: a marketing, a pénzügy, az elektronikus kereskedelem, a környezetvédelem és más szakterületek leendő szakértőit oktatja, akik véleményformálóan hatnak a fogyasztási szemléletre is. Azon túl, hogy fontosnak tartja a fogyasztók véleményének, vágyainak megismerését, kielemzését, a fogyasztói lehetőségek, szabályok, jogok megismertetését, a professzor szerint már a fiatalokban tudatosítani kell, hogy az értelmes fogyasztást részesítsék előnyben, a reklámok között okosan szelektálva, s ne elsősorban az árcédulát nézzék, hanem keressék a hazai termékeket, amelyek bevétele is a hazai gazdaság élénkítését, az ország gyarapodását teszi lehetővé. A fogyasztói ismeretek immár a kötelezően választható tantárgyak között szerepel, s nagy az érdeklődés iránta a hallgatók körében. Csak úgy, mint az üzleti etikával, erkölcscsel foglalkozó, hiánypótló, konzultációs jellegű szakkollégium iránt. Gaál Béla ugyanis nagy hiányosságnak tartja, hogy szinte sehol sem oktatják az erkölcsi, etikai kérdéseket, a tárgyalás- és viselkedéskultúrát, vagy éppen a fogyasztókkal való kapcsolattartás mikéntjét, holott mindezek nélkülözhetetlenek az üzleti, kereskedelmi, gazdasági életben is. Vissza kell állítani az adott szó becsületét! A fogyasztás az életünk valamennyi területét átszövi, éppen ezért fontos, hogy mindenkiben tudatosodjon: ki-ki sokat tehet saját környezetében is a fenntartható fogyasztás érdekében. Az élhető jövő érdekében. Marjay Gyula okleveles közgazdász, könyvvizsgáló, adószakértő, a VOSZ-KMRSz elnöke, a Geodézia Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese 1994 óta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) alapítója és tagja, a BKIK Zuglói Tagcsoportjának elnöke áprilisától a Vállal kozók és Munkáltatók Országos Szövet sé ge Közép-magyarországi Regionális Szervezete (VOSZ KMRSZ) elnöke, korábban társelnöke, Radács Ferencet váltva az elnöki pozícióban. Ezen kívül a Magyar Adófizetők Országos Szövetségének is alelnöke. A Geodéziai és Térképészeti Zrt. piacvezető országos közép-vállalkozás, amely egyebek között térinformatikai rendszerek fejlesztésével, digitális térképek, zajtérképek készítésével, közműkutatással,- és beméréssel foglalkozik. Több évtizedes múltra tekint vissza, 2011-ben ünnepli 60. születésnapját, s a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által alapított és adományozott Budapest Gazdaságáért Díj birtokosa től a ma ismert törvénytervezetek szerint minden vállalkozó számára kötelező lesz a kamarai tagság, azonban a Kamara, várhatóan közjogi feladataira tekintettel, vállalkozói érdekképviseletet nem tud vállalni. Ezt a feladatot a VOSZ-nak kell ellátnia, ezért Ki ellenőrzi a szolgáltatókat? Borotvaélen a javíttatás Borotválkozni, pedig kell, főként, ha egy férfi nem akar térdig érő szakállat növeszteni. Erre gondoltam, amikor látássérült ismerősömmel nekiindultunk, hogy Braun borotváját a fővárosban megjavíttassuk. A XIII. kerületben lévő Kisgép Kft-hez vezetett az utunk, ők ugyanis telefonon azt mondták, vállalják a munkát. A Kft ügyfélterében két sorra kellett oszlanunk. Az egyik pultnál ugyanis a hibás készülékeket lehetett leadni, a másiknál a javítottat átvenni. Ez az eljárás pedig erősen emlékeztetett a hetvenes évek szocialista szolgáltatásaira. Amíg sorba álltunk, jöttek a megjavított termékekért az ügyfelek. Az egyikük bosszúsan közölte az átadó hölggyel, hogy immár harmadszor hozta vissza a munkahelyéről a kávéfőző gépet, de az még mindig nem jó. Egy másik ügyfél is reklamált, ő a megjavított porszívójának szívóképességével nem volt megelégedve. Hogy milyen megoldásra jutottak, nem tudjuk, mert végre sorra kerültünk. A javítandó műszaki cikkeket átvevő úr unottan közölte, lehet, hogy a borotva rendbehozatala annyiba fog kerülni, mint amennyiért már új készüléket is vehetnénk. Náluk vannak is szép számmal és lehet, hogy jobban is tennénk, ha már most otthagynánk a borotvát, mert azt 1500 forintért beszámítják egy új készülék árába. Ismerősöm azonban nem tágított és inkább kifizette a 900 forintos bevizsgálási díjat, ezt egyébként, hogyha a készülék javítható és a javítást az ügyfél megrendeli, a fizetendő díjból leszámítják. Eltelt egy hét és akkor érdeklődésünkre megtudtuk, hogy a borotvához új motor és akkumulátor kell, tehát körülbelül 9 ezer forint lenne a javítása. S ezúttal is ajánlották az 1500 forintos beszámítási lehetőséget. De mi nem éltünk ezzel és inkább elhoztuk a borotvát. Azonban eszembe jutott, hogy mi lenne, ha más szervizzel is próbát tennénk. Telefonon megtudtuk, hogy a Gelka Ferencvárosi Kft-nél sikerrel járhatunk. Így is lett. A rendkívül készséges tulajdonos a Kisgép Kft-hez képest mérsékeltebb árat szabott és végül 6 ezer forintba került az, hogy bevizsgálták a készüléket és akkumulátort cseréltek benne. Mert, mint kiderült, az előző szervizeléskor, még egy másik, székesfe- szerepe is felértékelődik. Pénzünk nincs, tagadni nem lehet, vagy sokkal kevesebb van, mint lenni kellene. Széchenyi István 180 éve megfogalmazott gondolata ma is aktuális a vállalkozások számára. A VOSZ azonban azt a célt tűzte ki, hogy a mikro-, kis-, és középvállalkozások megerősödjenek, amelyhez az új Széchenyi terv is segítséget nyújt. A VOSZ KMRSZ-nek a jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a mintegy működő vállalkozás 39%-a, a régióban tevékenykedik, s jelentősen befolyásolja a nemzeti jövedelem termelését és a foglalkoztatást. A vállalkozók ezen túl a közélet meghatározó szereplői, a civil szféra fő támogatói. A sikeres vállalkozók a fejlődés mozgatórugói, viselkedésük, pedig példát mutat az ambiciózus, tehetséges fiataloknak is. Vissza kell állítani a termelés és az értékteremtés tekintélyét, s ezzel együtt a vállalkozás szó eredeti és pozitív értelmét. Marjay Gyula fontosnak tartja, hogy a BKIK és a VOSZ közötti kapcsolatokat erősítse, ezen túl, pedig az együttműködést civil szervezetekkel, hogy kölcsönösen információval láthassák el egymást. Annál is inkább, mert a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a kapcsolati tőke különösen fontossá vált. A Társadalmi Unió elnökségi tagjaként is ez a cél hérvári szervizben a kettőből csak az egyik akkumulátort cserélték ki, holott egyszerre mindkettőt kellett volna. A kérdés most már csak az, hogy vajon ki ellenőrzi ezeket a szolgáltatókat? Hiszen egyre nehezebb tisztességesen dolgozó javítókat találni, s némelyeknek láthatóan nem is az a céljuk, hogy megreparálják a hibás készüléket, hanem inkább az, hogy újabb és újabb kiadásokra ösztönözzék a gyanútlan ügyfeleiket. Mert a vevő ilyenkor csak örülhet, hogy nem ült fel az első információnak és nem adta oda 1500 forintért az annakidején több mint 20 ezerért vásárolt, s mint kiderült, nem is hibás, hanem csak alkatrész cserére szoruló borotváját. Garamvölgyi Annamária vezérli. Hiszen a civil szféra - amelynek egyik képviselője a Társadalmi Unió és a vállalkozói szféra közötti kapcsolat a mindennapi életünk lételeme. A civil szféra képviselői lehetnek egyben a vállalkozások pozitív kontrolljai is. Ennek egyik tipikus példája a fogyasztóvédelem. A fogyasztóvédelem jogi útvesztőjében a civil szakmailag is elismert szervezetek- nem csak a civil fogyasztó, a lakosság részére nyújthatnak segítséget, hanem a vállalkozóknak is segíthetnek eligazodni a rendeletek dzsungelében. És ebben az a pozitív, hogy nem hatóságként, büntetéssel fordulnak a vállalkozókhoz, hanem javaslattal, illetve prevenciókkal. A vállalkozásoknak, pedig e területen nyitottnak kell lenniük a civil szféra irányába. Az, hogy a TU-ban is elnökségi tagként tevékenykedem, ugyanakkor több vállalkozói szervezet képviselője is vagyok, ezt a kapcsolódási rendszert szeretném erősíteni mindkét fél irányába. Radács Ferenc mérnök-közgazdász, a VOSZ társelnöke, a VOSZ KMRSZ tiszteletbeli elnöke december 3-án, a Vállal ko zók Napján a Magyar Köztársasági Érdemrend Lo vag kereszt kitüntetésben részesült. Hosszú út vezetett idáig. A mérnök-közgazdász végzettségű Radács Ferenc ben lépett be a Vállalkozók Or szágos Szövetségébe. A budapesti és Pest megyei VOSZszervezetek egyesülésével jött létre 2003-ban a VOSZ KMRSZ. (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Közép-magyarországi Regioná lis Szervezete). Ezek a szervezetek olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek elősegítik az eredményes indulást, a hazai mikro-, kis-és középvállalkozások (KKV-k) versenyképességének növelését, a foglalkoztatás, a szakképzés, s a különféle szolgáltatások (például áramszolgáltatás) terén. Ennek érdekében alapította Radács Ferenc 2009-ben a VoszKszo Klasztert is, amelynek fő feladata, hogy mint közvetítő és szolgáltató egység a jelentős közüzemi (gáz, villamos energia), telekommunikációs (telefon, Internet) és biztosítási szolgáltatásokat igénybevevő klasztertagok számára az összesített fogyasztás alapján a szolgáltatókkal történő megállapodások szerint költségcsökkentéssel járó kedvezményeket nyújtson. Jelenleg a VOSZ KMRSZ tiszteletbeli elnöke, az ügyvezető elnökség tagja, a VOSZ társelnöke, továbbá a G RAD Holdings fióktelepének igazgatója. Magyarország sorsa a vállalkozók kezében van mondja Radács Ferenc, aki a vállalkozások versenyképessége és a foglalkoztatás mellett a környezetvédelmet is fontosnak tartja. Itt kap jelentős szerepet a Társadalmi Unió prioritása, a fogyasztóvédelem. Radács Ferenc azért vállalta el a Társadalmi Unió elnökségi tagságát, mert szerinte szükség van a fogyasztói magatartás formálására is, a fenntartható fejlődés, a környezetünket és a klímánkat befolyásoló káros hatások csökkentése érdekében, legyen szó egy kisvagy középvállalkozásról, vagy magánemberről. A fenntartható fejlődés a jelen szükségleteit úgy elégíti ki, hogy tekintettel van a jövő nemzedékek szükségleteire is. A problémák között említi, hogy az EU átlagában magas a gázfogyasztásunk szintje, s az energiatakarékosság terén sok a hiányosság, a hagyományos építésű házak elavult fűtés-, meleg víz, - és energiaellátó rendszerei, továbbá a gyenge minőségű szigetelés miatt. Mindez óriási energiaveszteséget és ez által többlet széndioxid kibocsátást okoz. Arról nem beszélve, hogy a fogyasztó pénztárcáját is túlzottan megterheli. A lehetőségek között az energiatakarékos eszközök, gépek, berendezések használatának elterjesztését, a fűtési-szigetelési rendszerek korszerűsítését, energiatakarékos világítási megoldások szorgalmazását sorolja, és példákat említ: ha Magyar or szágon az összes, kevésbé korszerű, energiafaló háztartási berendezéseket lecserélnék a vásárlók a legkorszerűbb, energiatakarékos készülékekre, akkor elméletileg összesen tonna CO 2 kibocsátás csökkentést lehetne elérni. Ha a fogyasztók keresik az energiatakarékos eszközöket, az a vállalkozások élénkítését, munkalehetőséget teremt, s nem utolsósorban tisztább levegőt, élhetőbb környezetet. Szádvári Lídia

6 6 A KONTROLL VIII. évf. 7. szám Kis türelem, s vonatunk oda érkezik A XXI. század vasútállomása Bécsben Egy-két év, és már nem a Mariahilfer környékére érkezünk meg, ha Budapestről Bécs felé vonatozunk. Az évszázad megasőt gigaberuházásának nevezik a bécsiek a nyolcadik kerületi, josefstadti főpályaudvar felépítését. A több milliárd eurós projekt úgy kel életre, hogy közben működik az osztrák főváros, és egy percre sem áll le a városi és a vasúti tömegközlekedés. Sőt: magát az építkezést is turistalátványossággá alakították részben. Ausztria és Közép-Európa egyik legimpozánsabb építkezése re lesz kész, de részben, már 2013-ban működik az új főpályaudvar, amely mellett megmarad a Westbahnhof, de más szerepet kap; nem ide érkeznek az európai fővárosokat Béccsel összekötő vonalak. A hajdani déli pályaudvart lebontották, a régi nyugati és keleti pályaudvart 26 kilométeres földalatti pálya köti majd össze az új főpályaudvarral. Eddig nem voltak gyorsvasúttal vagy vonattal összekötve a pályaudvarok ezen túl pedig, gyorsvasút röpíti át az átszálló utasokat egyik pályaudvarról a másikra. Az új vasúti csomópont körül pedig, egy egészen új városrész épül, campussal, hotelekkel és bevásárlóközponttal. Földalatti gyorsvasút és üvegliftek Több szempontból tanulságos az a mód, ahogyan a bécsiekkel megszerettetik a projektet, no meg, ahogyan a turisták számára is látványossággá emelik. A Favoritenstrasszén magasodó Bahnorama nem más, mint egy 66,7 méter magas, liftes, üvegfalú kilátó, ahova 40 másodperc alatt emelkedhetünk fel. A panoráma lélegzetelállító, a fő attrakció, hogy beláthatjuk élőben az egész építkezést. Itt beszélünk meg randevút az ÖBB, azaz az Osztrák Szövetségi Államvasutak egyik kommunikációs szakemberével, Hans-Christian Heintschell tanácsossal, hogy bemutassa az osztrák főváros új, formálódó részét. A fiatal történész-újságíró a bejáratnál vár bennünket, hogy a szakmai tájékoztatás előtt a Compress meghívására Bécsbe érkező újságírókat a magasba repítse. Mintha egy óriási makettet látnánk a levegőben - és a lábunk alatt is. Ugyanis, amikor leérkezünk a földszintre, olyan padlóra lépünk, amelyet hatalmas fotó díszít, beépítve a kész kerületrészt a régi városmagba. A jövő beruházása, a jelen látványossága Érdemes megnézni a háromdimenziós, 550 négyzetméteres kiállítást, ahová a belépőjegy - akárcsak a Bahnorama díja - jelképesen alacsony. Olyannyira, hogy sokan éves bérletet vesznek: van, aki mindennap eljön ide, hogy föntről kövesse nyomon lakóhelye új arculatának kialakítását. Ez is volt a cél: megszerettetni a ma még kaotikusnak látszó, de kiválóan szervezett projektet, pontosabban, annak majdani végeredményét, az új Favoriten negyedet. A modern installációjú kiállítás a múltat a jelent és a jövőt egyszerre érzékeltetve helyezi el térben a hatalmas, több szintes, futurisztikus stílusú pályaudvart a városlakók és a külföldiek számára. Több dimenzióban is láthatjuk, hogyan is néz majd ki a 109 hektáros építkezés, ha kész lesz. Új lakónegyed is épül A 2015-re elkészülő vasúti beruházás, majd a 2019-ig felépülő ötezer új lakás, diáknegyed, hotel és bevásárlóközpont komplexum több kerület életét alakítja át: egyértelmű, hogy felértékelődik a Favoriten környéke. De mi lesz a Mariahilfer környéki üzletekkel, hiszen ide özönlött be évszázadokon keresztül a nemzetközi vasútvonalak utas-tömege? Hans-Christian szerint nem várnak jelentős forgalomcsökkenést az üzletek. Ma már egyébként sem anynyira jellemző az efféle, Keletről jövő bevásárló turistáskodás. Turistáknak, ingázóknak Az új Hauptbahnhofra nem csak nemzetközi vonatok érkeznek majd, hanem ingázók is: naponta ezren járnak be dolgozni a környékről, amibe beletartozik Pozsony is, valamint Burgenland és Alsó-Ausztria térsége. A pályaudvar felépítése, a térség átalakítása összesen 4 milliárd euróra rúg, amelyből 930 millió eurónyi az ÖBB része, a többit a város és az állami költségvetés gazdálkodja ki. A különleges tetőszerkezetű, ultramodern főpályaudvari épületet Albert Wimmer építész álmodta meg, két svájci tervezővel egyetemben. Az új főpályaudvarral Bécs a transzeurópai közlekedési hálózat központi fordítókorongja lesz remélik az óriási építkezés kivitelezői. Elek Lenke 300 adag étel - rászorulóknak Ötletfazék a Corvinuson Jótékonysági főzési akció, - ha egyszerű megfogalmazásban akarjuk tálalni amit e hét végére tervez a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, a Corvinus Egyetemen, közösen a Food Express-szel. De mindennapi, megszokott történetnek mégsem nevezhető, hogy egy nagyhírű egyetemen önkéntesek forgatják a fakanalat, és 300 adag meleg ételt készítenek az Encsen élő rászorulóknak. - Nekünk nem számít különlegességnek ez a segítő akció, ami egy a sorban, hiszen 2005 óta, mióta működik az Egyesület, ilyen, és hasonló kezdeményezések adják munkánk lényegét,- mondja Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület alapító elnöke. - Az önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül történő segítés máshol, főként az angolszász kultúrában nagy hagyománynak számít. Európában pedig, most kezd igazán elterjedni. Az Egyesült Államokban 1966 óta működik élelmiszerbank, ott alakult meg elsőként. Ma már terjed a jó példa, és az egész világon milliók életét segíti, Európában több mint 20 országban működik. Egy egyszerű kapcsolati rendszerről van szó lényegében, melyben önkéntes segítők összegyűjtik a felesleges élelmiszert, és szétosztják a rászorulók közt. Ennyi az Egyesület köznapi és gyakorlati ars poeticája. Valóban ennyi, de a tömör megfogalmazás mögött rendkívül sok munka, szervezés, logisztikai tevékenység húzódik meg. Senkit ne tévesszen meg az, hogy felesleges élelmiszerről beszélünk, ez nem valami kidobott, szemétre hányt termék, hanem gyárak, feldolgozó üzemek, élelmiszerláncok ajánlják fel különböző okokból. Lehet lejárat közeli élelmiszer, ami természetesen fogyasztásra alkalmas, lehet hibás csomagolású, esztétikailag nem megfelelő, és lehet például akcióból, ünnepi túltermelésből visszamaradt termék. Ezeket 20 állandó, és olykor több mint 1000 alkalmi önkéntes segítségével gyűjtjük össze, majd karitatív szervezeteken, alapítványokon, önkormányzatokon keresztül juttatjuk el a szegény sorban élőkhöz, rászoruló nagycsaládosokhoz, hajléktalanokhoz, s a katasztrófa sújtotta térségekbe. Szerencsére sok partnerre számíthatunk, vannak segítőink minden munkafázisban, a szállításban, és raktározásban is. - Évente 100 millió forintértékű élelmiszert osztunk szét, - mondja Cseh Balázs. - Egyébként a világ 4,7 millió rászoruló szegénye karitatív szervezet segítségével 720,5 millió euró értékű élelmiszert kapott élelmiszerbank közreműködésével az önkéntesség éve. Szerencsére egyre többen gondolják úgy, hogy ebben nekik is részt kell venniük, mert ellenszolgáltatás nélkül, önzetlenül segíteni másokon, jó dolog, és sok lehetőség adódik rá. Ma már nem csak a klasszikus betegápolás, idősgondozás, amiben aktivizálhatják magukat, hanem sok más területen is, a parkok, erdők tisztításától, az elhagyott állatok gondozásán keresztül sok területen várják a segítő szándékú embereket. A Magyar Élelmiszerbank Szövetség portáján is mindig elkél a segítség, szívesen fogadják a jelentkezőket, akik meg akarják tapasztalni, hogy az önkéntesség által saját emberségük, önbecsülésük teljesedik ki, kreativitásuk fejlődik, és közben hasznos segítői lesznek embertársaiknak, megbecsült tagjai egy karitatív láncolatnak. (leopold) Ízek násza Rendhagyó főzőshow a McDonald s-nál Három fiatal, már nemzetközi megmérettetéseken is kiváló teljesítményt produkáló szakácsnak adott lehetőséget a közelmúltban a legnagyobb hazai élelmiszerlánc, a McDonald s, hogy bebizonyítsák: magyar alapanyagokkal és ízekkel is kiválóan házasíthatók a gyorséttermi készítmények. A McGourmet Szakácsverseny sokféle gasztronómiai meglepetéssel szolgált, ha nem is a fogyasztóközönség részére, ezúttal csak a szigorúan mérlegelő zsűri számára. Amíg a hagyományos étteremlánci ízek keveredtek az őrségi kecskesajttal, a hagymás rostélyossal, és bakonyi gombával, hogy remek Meki falatokká alakuljanak. - Horváth Ágnes, a cég magyarországi ügyvezető igazgatója üzletfilozófiájukkal ismertette meg a jelenlévő nagyérdeműt. - Nekünk fontos a minőség, - hangsúlyozta, majd hozzátette: hogy ennek lényege a megfelelő alapanyag, mert ezen múlik, milyen lesz a végeredmény, mennyire lesz ízletes, fogyasztható, egészséges, minden korosztály számára fogyasztható. A minőség egyben a biztonság záloga is, hiszen a kiváló, nemes húsrészek visszakövethetők egészen származásukig, és minden lényeges információ rendelkezésre áll, a hús eredetéről, a feldolgozás, tárolás pedig, már saját technológiai eljárásban történik, ami az állandóságot, megbízhatóságot garantálja. Az étteremlánc legfontosabb alapanyagai,- a marhahúson kívül - a csirke, tojás, és a különféle zöldségek, amiket nagyrészt magyar termelők, és beszállítók, megbízható, állandó partnerek biztosítanak. Megtudhattuk, hogy több ezer burgonyafajta létezik, de a sült krumpli gyártásához csak néhány különleges fajtát használnak, mint a fehér húsú Russet Burbank, a Shepody, vagy a sárgahúsú Innovator és Santana. A bábolnai cégtől származó csirke, a hazai, valódi mélyalmos tojás, a magyar virágméz, joghurt, szószok, és ásványvizek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy valamennyi korosztály szívesen fogyasztja a gyorséttermi lánc termékeit. Miközben a kulisszatitkokkal is megismerkedhettünk, a feldolgozás szakmai rejtelmeivel, az analitikailag és mikrobiológiailag is ellenőrzött húsok sorsával,- készültek a rendhagyó versenymenük. A kóstolásnál kiderült, hogy a hagyományos étteremlánci alapanyagok békésen megférnek a magyar ízekkel, a tradicionális összetevők állják a modern technológia csapásait. A kihívás nagy volt, és a győzelem tétje sem kicsi: az elismerés mellett pénzjutalom is járt a legjobbnak, aki a magyaros ízeket legsikeresebben érvényesítette a hagyományos és modern elemekkel. És ez utóbbi volt a verseny célja: bizonyítani, hogy a modern gasztronómiában szinte nincs határa a fantáziának, a kreativitásnak, melynek valódi nyertesei a fogyasztók. A sikeres, jó hangulatú, és tanulságos verseny végén, azért az igazgatónő megnyugtatta az étteremlánc törzsfogyasztót, hogy a jövőben is McWrap, McMenü, Ínyenc McRoyal, Happy Meal és a többi bevált, megszokott ételkínálat várja majd a vendégeket. A rendhagyó szakácsverseny pedig egy egyszeri alkalomra szóló szép emlék marad. (leopold)

7 A KONTROLL VIII. évf. 7. szám 7 A PSZÁF segít a pénzügyi problémák megoldásában! Folytatás az 1. oldalról a program általános terméktájékoztatókat is tartalmaz, ami segíthet az egyes termékek jellemzőinek, kockázatainak alaposabb megismerésében. Lássuk akkor most részletesen az egyes programokat! Hitel-és lízingtermék választó program (HLV) a programban mintegy 200 hazai pénzügyi intézmény (hitelintézet és pénzügyi vállalkozás) több mint 4000 konstrukciója érhető el és hasonlítható össze a következő termékek esetében: - ingatlan célú hitel, - szabad felhasználású jelzáloghitel - ingatlanlízing, - gépjárműlízing, - számlahitel, - fogyasztási hitel, - megtakarítás fedezete mellett nyújtott kölcsön, - hitelkártya. Hogyan működik a HLV? Ha Önnek például autóvásárláshoz hitelre van szüksége, és nagyjából tudja, hogy mekkora összeget szeretne felvenni, és azt forintban vagy devizában, továbbá körülbelül milyen költséggel, azaz teljes hiteldíj-mutatóval (THM), akkor csak megadja a programban ezeket a paramétereket, és máris látja, hogy mi az aktuális piaci kínálat. A feltételek tovább is szűkíthetők, ugyanis kereshet csak új, vagy csak használt gépjárműre, illetve akár konkrét szolgáltatókra is információkat. Ha még nincsenek konkrét elképzelései a szükséges hitel paramétereiről, csak annyi biztos, hogy hitel nélkül nem lehetséges az autóvásárlás, a paraméterek megadása nem is szükséges, így akár a teljes hitelkínálatot megtekintheti. Fontos tudni, hogy az alkalmazás nem számolja ki egy konkrét konstrukció személyre szabott törlesztőrészletét, hanem a kiválasztott termékek igénybevételének kondícióiról, feltételeiről (minimum igényelhető összeg, maximum futamidő, stb.) nyújt tájékoztatást. Ha a programmal kiválasztott konstrukció anyagi terhei is érdeklik, akkor arról a PSZÁF Hitelkalkulátorának segítségével tájékozódhat. A kalkulátor igénybevételével: - megtudhatja, megközelítőleg milyen törlesztőrészletekkel kell számolni; - kiszámíthatja a futamidő alatt visszafizetendő teljes összeg várható értékét; - modellezheti a kamat-és árfolyamváltozások hatásait. Annak érdekében, hogy megtudja, futja-e hiteltörlesztésre bevételeiből, térképezze fel anyagi lehetőségeit a PSZÁF Háztartási költségvetés-számító programjával! Az alkalmazásával kiszámíthatja, hogy bevételei fedezik-e a kiadásait, mennyi megtakarítása marad havonta, mennyit tud rendszeresen jövedelméből félretenni, illetve mekkora törlesztőrészletet tud vállalni. Betét- és megtakarításkereső program (BMK) Ez a program a megtakarítások megfelelő kiválasztását segíti. A programmal 167 hitelintézet bank, fióktelep, takarékszövetkezet közel 2000 betétjellegű megtakarítási konstrukciója egyszerűen és gyorsan öszszehasonlítható. Ebben az internetes alkalmazásban a következő termékek szerepelnek: - lekötött betétek, - befektetési termékkel kombinált megtakarítási termékek (alapvetően a betéti rész), - tartós befektetési szerződés betéti része, - megtakarítási számla. Mint látható, egyes megtakarítási formák esetében nem a komplex termék, hanem csak annak betéti elemei találhatók meg a programban. Érdemes ezért a termékekre vonatkozó jellemzőket az ismertetők között elolvasni. Hogyan működik a BMK? Alapvetően itt is érvényesek a Hitel-és lízingtermék választó programnál már leírt alkalmazási feltételek. Egy egyszerű példával illusztrálva: ha Önnek van 2 millió forint megtakarítása, és azt, biztos hozamot adó megtakarítási formába kívánja helyezni, akkor a programban felkínált formák bármelyikét választhatja. Ha például a lekötött betétre esne a választása, akkor csak megadja a devizanemet, az öszszeget és a tervezett futamidő hosszát, és máris látja a piaci kínálatot. Így egyszerűen összevetheti és megfontolhatja, hogy melyik bankhoz érdemes a pénzét vinni. Ez az alkalmazás sem azt számolja ki azonban, hogy Önnek egy-egy konkrét konstrukció választása esetén mekkora lesz a befektetett összeg utáni hozama, hanem a megadott paraméterek szerint, a piacon megtalálható termékekről, azok igénybevételének kondícióiról, feltételeiről (éves kamat/ebkm. azaz egységesített betéti kamatlábmutató stb.) nyújt tájékoztatást. A BMK program nem tartalmazza az alábbi egyedi típusú Mit érdemes összefoglalóan tudni a programokról? Az Ön - és a többi fogyasztó - pontos tájékoztatását szolgálja, hogy mindkét program a pénzügyi szolgáltatók kötelező adatszolgáltatásán alapul, azaz a piacon aktuálisan kínált termékek legfontosabb jellemzői alapján tud keresni. A keresőprogramokban a választást megkönnyítő fogyasztóvédelmi információkat, pénzügyi szótárt, mérlegelendő szempontokat és figyelemfelhívásokat is talál. Ha nem tudja, hogy pontosan milyen típusú terméket keres, a döntést megkönnyítendő, több lépcsős választóprogram áll rendelkezésére. Ha az Ön számára több konstrukció jellemzői is megfelelőnek tűnnek, egy külön alkalmazás megkönnyíti a kiválasztott termékek összehasonlítását. Fontos, hogy a program nem helyettesíti a pénzügyi szervezeteknél történő személyes tájékozódást, de néhány egyszerű választó és szűrőfeltétel megadását követően átfogó képet nyújt az aktuális lehetőségekről. Továbbá a táblázat nem ajánl egyetlen szolgáltatót, illetve terméket sem, hiszen ez mindig egyedi mérlegelésen múlik. konstrukciókat: - a speciális célhoz kötött megtakarítási konstrukciókat (például a lakás-takarékpénztári megtakarítások, nyeremény betétkönyvek, gyámhatósági takarékbetét), - az egyedileg kialakított jellemzőik miatt a befektetési jellegű függő kamatozású betéteket, - a privát- és prémiumbanki termékeket. A PSZÁF e netes alkalmazásokat a fogyasztók korszerű tájékozódásának elősegítésére, a fogyasztói tudatosság növelésére fejlesztette ki, de e mellett a program segíti a pénzügyi szolgáltatók közötti verseny élénkítését is. A vásárlást megelőző tájékozódás nagyon fontos, hiszen ez megóvhatja Önt egy-egy rossz, elhamarkodott döntés esetleges negatív következményeitől. Reméljük, hogy a bemutatott programok használatával a PSZÁF hozzájárulhat az Ön számára megfelelő pénzügyi döntések meghozatalához! Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A kereskedőváltás rendje július 1-jét követően Változó szabályok a földgázpiacon Pontosan két éve, július 1-je óta érvényesül Magyar or szágon is az a szabadpiaci modell, melynek keretében minden fogyasztó számára adott a lehetőség, hogy szabadon választhasson az egyetemes szolgáltatók vagy valamely földgáz-kereskedő ajánlata között. A folyamatosan változó jogszabályi környezetben azonban július 1-jétől is olyan új rendelkezések léptek életbe, amelyekkel nem árt tisztában lennünk, amennyiben a kereskedőváltás lehetőségével élni kívánunk folyamán jelentős piaci mozgásokat okozott annak a közel egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak a kálváriája, akik korábban, élve a lehetősséggel, egyetemes szolgáltatójukat elhagyva, a kedvezőbb árakat kínáló EMFESZ Kft.-vel kötöttek szolgáltatási szerződést. Ugyanis, a vállalat földgáz kereskedelmi működési engedélyének január 13-ai felfüggesztését követően az ő ellátásukra, a végső menedékes szolgáltatás keretében, - a január 13-tól április 13-ig terjedő 90 napos időszakra - egyéb szolgáltatók kerültek kijelölésre. A TIGÁZ Zrt. ellátási területére eső volt EMFESZ fogyasztók esetében a FŐGÁZ Zrt. tett kedvezőbb ajánlatot, míg a FŐGÁZ Zrt. területén pedig, a TIGÁZ Zrt. A 90 napos átmeneti időszakot követően a két szolgáltató működési engedélyhez jutott egymás ellátási területén, ami újabb kereske dőváltásokra ad az óta is lehetőséget. A Főgáz Zrt. egyetemes szolgáltatási területe április 13-ától kezdődően kibővült, és szolgáltatásai már tíz megyében érhetőek el. A Tigáz Zrt. pedig, engedélyt kapott az Energia Hivataltól egyetemes gázszolgáltatói tevékenység végzésére a fővárosban és Pest megye eddig el nem látott területein is. A jelenleg kialakult helyzetben tehát a fogyasztóknak az ország számos pontján lehetőségük van több egyetemes szolgáltató ajánlatából választani. A kereskedőváltás lépései A kereskedőváltásra vonatkozó szabályok tehát július 1-jétől a törvényi és annak végrehajtására szolgáló rendeleti szintű szabályozásnak megfelelően a következők szerint alakulnak: - A kereskedőváltás ingyenes tevékenység. Ez azt jelenti, hogy azért, sem a földgázkereskedő, sem a rendszerüzemeltető semmilyen külön eljárási díjat nem számíthat fel. Eljárhat maga a fogyasztó, de lehetősége van arra is, hogy annak lebonyolításával az új szolgáltatót bízza meg. Ez általában a praktikusabb megoldás, amit az új szolgáltató automatikusan fel is ajánl az új szerződés megkötésekor. - Egyetemes szolgáltatás keretében a fogyasztó a szolgáltatási szerződést 30 napos felmondási idővel, írásban mondhatja fel. Ezt a felmondási jogot időben korlátozni vagy kizárni a szolgáltatási szerződésben érvényesen nem lehet. Ennek megfelelően a korábbi szolgáltató nem próbálhatja meg késleltetni a szolgáltatási szerződés megszűntetését. A kereskedőváltás szándékának jelzését követően köteles 5 napon belül írásban visszaigazolást küldeni a fogyasztónak (vagy a nevében eljáró új szolgáltatónak) a felmondásról, illetve értesíteni őt az esetleg nem teljesített szerződéses feltételekről és azok teljesítésének módjáról. Amennyiben a fogyasztó önállóan jár el, úgy a számára megküldött visszaigazolást el kell jutatnia az új szolgáltató részére is. Ha a fogyasztónak nem teljesített szerződési kötelezettségei maradtak a korábbi szolgáltatója felé, így különösen a felmondás benyújtásáig lejárt tartozása van, akkor a felmondás csak azok teljesítésével hatályosulhat. Ez a rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy a fogyasztó ne hagyhasson tartozást az előző szolgáltatónál és pénzügyileg rendezett helyzetben, jöhessen csak létre az új szerződés. A korábbi szolgáltató a visszaigazolás megküldésével egyidejűleg köteles a rendszerüzemeltetőnél is bejelenteni a szolgáltató váltás tényét. Az új szolgáltató ugyancsak bejelenti a szolgáltató váltást a rendszerüzemeltetőnek (legkésőbb a korábbi szolgáltatási szerződés megszűnését 21 nappal megelőzően). A rendszerüzemeltető pedig, mindezek alapján az új kapacításlekötési szerződést megköti, vagy módosítja a régi szolgáltatási szerződés megszűnését megelőző 4. napig. Emellett, a rendszerüzemeltető ugyancsak térítésmentesen köteles gondoskodni a leolvasás elvégzéséről és az elszámoláshoz szükséges adatok továbbításáról mind a régi, mind az új szolgáltató részére. A szolgáltatási szerződés megszűnését követően a régi szolgáltató a megküldött adatok alapján köteles 20 napon belül végszámlát kibocsátani. A korábbi földgázkereskedő által kiállított végszámlán szereplő záró mérőállás az új földgázkereskedő által kiállított első számla kezdő mérőállásával azonos. A záró és a kezdő mérőállás megfelelése ugyancsak azt hivatott biztosítani, hogy a kereskedőváltás rendezett elszámolással valósulhasson csak meg. Amennyiben a kereskedőváltás során probléma merülne fel Abban az esetben, ha a fogyasztó a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette, de valamelyik szolgáltató vagy a rendszerüzemeltető hibájából a kereskedőváltás nem jön létre, a korábbi szolgáltatási szerződés változatlan feltételek mellett továbbra is hatályban marad. Ez a szabály azt célozza, hogy semmiképpen se fordulhasson elő, hogy egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztó ellátás nélkül maradjon. Ugyanakkor a kötelezettségeit nem teljesítő szolgáltató vagy rendszerüzemeltető köteles az érintettek számára a kereskedőváltás meghiúsulása miatt fellépő minden kárt és költséget kamatokkal együtt megtéríteni. A kártérítési kötelezettség mellett, a fogyasztóknak természetesen továbbra is lehetőségük van a hatáskörrel rendelkező szervekhez fordulni abban az Az élelmiszerek kiskereskedelmi eladása értékben 4 százalékkal emelkedett, a legutóbbi hat hónap során, a tavalyi hasonló időszakhoz képest, a Nielsen piackutató vállalat által mért 90 termékcsoportból. Így együttes forgalmuk december májusban meghaladta a 640 milliárd forintot. - Mennyiséget tekintve stabil a bolti eladás, féléves összehasonlításban. Átlag felett nőtt az élelmiszer üzletek bevétele például sajt, gyümölcsjoghurt, tejföl, étolaj és vaj eladásából - tájékoztat Villányi Ágnes, a Nielsen kereskedelmi kapcsolatok osztályvezetője. A nagy eladóterű üzletek forgalma mellett, növekedést regisztráltak a 200 négyzetméteres és kisebb boltoknál is. Ezáltal utóbbiak piaci részesedése stabil maradt, egyik félévről a másikra. A legutóbbi évek csökkenései után, ez a trend némi javulást jelez A hagyományos üzletek stabil piaci pozíciója azért figyelemre méltó, mert a kereken általános élelmiszerüzletből eladótere 50 négyzetméter vagy kisebb, míg további tartozik az négyzetméteres szegmensbe állapítja meg Villányi Ágnes. Ugyan -akkor a fogyasztók eléggé koncentráltan vásárolnak, az élelmiszerek eladásából csaknem kétharmad jut a 400 négyzetméternél nagyobb üzletekre, értékben. Az élelmiszerek éves kiskereskedelmi forgalma június májusban meghaladta az esetben, ha a kereskedőváltás során panaszuk merülne fel a szolgáltatókkal vagy a rendszerüzemeltetővel szemben. Amennyiben a kilépés megakadályozását jelentő számlázás hiányával kapcsolatos a panasz, akkor a fogyasztóvédelmi hatósághoz lehet azt benyújtani, amennyiben pedig a kereskedőváltással kapcsolatos kommunikáció hiányosságával, a kereskedőváltás lebonyolításával elégedetlen a felhasználó, panaszát az Energia Hivatalhoz nyújthatja be kivizsgálásra. Fontos ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy a július 1-jén hatályba lépett előírás értelmében a fogyasztóvédelmi hatósághoz benyújtott kérelem, kötelező tartalmi elemévé válik annak hitelt érdemlő bizonyítása a fogyasztó részéről, hogy megelőzően megkísérelte a panaszát rendezni a szolgáltatóval. Ennek a kérelmező beadványából ki kell tűnnie, illetve azzal kapcsolatban bármiféle bizonyítékot a hatóság rendelkezésére szükséges bocsátania, hogy panaszával korábban a szolgáltatóhoz fordult, azonban ez nem vezetett eredményre (nem válaszolt neki határidőben vagy a választ a fogyasztó nem fogadja el). Ágh Zsuzsanna Dr. NFH A Nielsen piackutató vállalat felmérése Nőtt a tejtermékek forgalma Bolttípus milliárd forintot, a Nielsen által mért termékcsoportokból. A fenti információk Magyarország vezető piackutató vállalata, a Nielsen folyamatos kiskereskedelmi kutatásainak eredményeit összegzik. A kereskedelmi láncokból származó elektronikus és a hagyományos kiskereskedelmi egységek felmért adatain alapuló kutatások objektív képet adnak a piac alapvető mérőszámairól és trendjeiről december május E.L. A Nielsen által mért 90 élelmiszer kategória értékben mért kiskereskedelmi forgalmából a bolttípusok piaci részesedése, százalékban december május 2500 négyzetméter felett négyzetméter négyzetméter négyzetméter négyzetméter és kisebb 9 9

8 8 A KONTROLL VIII. évf. 7. szám A biztonságunkról van szó Egyéni védőeszközök a szabadidős tevékenységekben A jó idő beköszöntével megélénkülnek a kiskertek, megkezdődnek a ház körüli javítások, csinosítgatások, elővesszük a kerékpárokat, a szabadtéri sporteszközöket. A statisztikai adatok szerint a legtöbb baleset az egyéni tevékenységek során (kerti-, háztartási munkák, szabadidőben végzett sportolás, kerékpározás) következik be. Az esetek többségénél a megfelelő védőruházat, védőeszköz használata kellő biztonságot nyújtana. Az egyéni védőeszközök tehát fontosak az egészséget, biztonságot fenyegető kockázatok elleni védekezés szempontjából a mindennapokban is. Az egyéni védőeszközök ismérvei Az egyéni védőeszközök a vonatkozó rendelet alapján három kategóriába sorolhatók. Az 1. kategóriába tartoznak az egyszerűbb, kis védelmi szinttel rendelkező védőeszközök, úgymint a kertészkesztyűk, a nem szélsőséges időjárás hatásai ellen védő ruházat, a napszemüvegek stb. Ezeknél a gyártó vélelmezi, hogy a felhasználó képes az adott védőeszköz védelmi szintjét elegendő biztonsággal megítélni, az alkalmazásának szükségességét kellő időben megállapítani, és azt az előbbiek alapján megfelelően használni. A 3. kategóriát azok a magas védelmi szinttel rendelkező komplex tervezésű védőeszközök alkotják, amelyek halálos kimenetelű balesetek, súlyos egészségkárosodást okozó hatások ellen védenek, melyeknél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó a közvetlen hatásokat nem tudja kellő időben felismerni. Alkalmazásuk a szabadidős, háztartási tevékenységek során nem jellemző. A 2. kategóriába sorolandók mindazon védőeszközök, amelyek nem tartoznak az 1. és 3. kategóriába, így a speciális használatra tervezett ruházat pl. a jól láthatóságot biztosító mellények, a fejvédők pl. sportsisakok, az arcvédők és a szemvédők egyes típusai. A védőruházatok, védőeszközök nagy része ma már nem csak a szaküzletekben, hanem közvetlenül kiskereskedelmi forgalomban is kapható, és e termékeket bárki megvásárolhatja. Rendkívül fontos, hogy ezek az eszközök a felhasználó számára optimális kialakításúak legyenek, és a végzendő tevékenység során ne jelentsenek újabb baleseti forrást. Ugyanakkor a megfelelő védelmi szint csak rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással biztosítható, amiről a felhasználót tájékoztatni szükséges. Ezért az egyéni védőeszközöket el kell látni megfelelő jelölésekkel, vásárlói tájékoztatókkal, valamint rendelkezniük kell a jogszabályi előírások szerinti megfelelőség-tanúsítással. Miért fontos a megfelelőségi tanúsítás? Az egyéni védőeszközök esetében a termék megfelelősségének tanúsítását az EK-jel elhelyezése jelenti. Az EK-jelölés annak bizonyítéka, hogy a védőeszköz megfelel a jogszabályban előírt alapvető követelményeknek, az alkalmazott szabványoknak, illetve az alapvető követelményeknek megfelelő műszaki megoldásoknak, tehát a rendeltetésszerű használat során biztonságosan védi a felhasználót. Az EK-jelölés az 1. kategóriába tartozó védőeszközöknél a CE jelből áll, míg a 2. és 3. kategóriába tartozó termékeknél ezen túlmenően tartalmaznia kell a tanúsító szervezet azonosító számát is. Az EK jelölést a használat várható időtartamára jól felismerhetően, eltávolíthatatlanul kell feltüntetni. Ha ez a védőeszközön, annak mérete miatt nem helyezhető el, akkor a csomagolást kell ellátni az EKjelöléssel. A védőeszközön, vagy annak csomagolásán feltüntetett egyéb információk az EK-jelölés láthatóságát és olvashatóságát nem csökkenthetik. Az EK-jelölés nélkül védőeszközként forgalmazott termékek a biztonságot illetően gyanúra adhatnak okot, ne vásároljuk meg őket. Keressük inkább a megfelelően tanúsított, valódi védelmet biztosító eszközöket. Milyen alapvető követelményeknek kell teljesülniük? A test egészét vagy egy részét a felületi mechanikai hatások ellen védő eszközök alapanyagait és egyéb alkotóelemeit oly módon kell kiválasztani és kialakítani, hogy ezek a védőeszközfajták a várható alkalmazási körülményeknek megfelelő ellenállással rendelkezzenek a dörzshatással, a perforációval, szúrással és vágással szemben. A jól láthatóságot biztosító védőeszközöknek az a rendeltetése, hogy a viselőjük jelenlétét biztonsági okokból vizuálisan és egyénileg jelezzék. A védőeszköz speciális használati körülményei szükségessé teszik a terméken egy vagy több olyan megfelelően elhelyezett anyag vagy eszköz alkalmazását, amelyek közvetlenül látható fénysugarakat bocsátanak ki, vagy fényvisszaverő tulajdonságúak, fényerejük, valamint fotometriai és kolorimetriai tulajdonságaik kielégítik az előírásokat. A fej védelmére szolgáló védőeszközöknek az eséstől származó ütések, vagy valamely testrész akadályba ütközéséből származó lökések esetén tompítaniuk kell az ütés hatásait, megakadályozva a védett testrész töréses vagy zúzódásos sérülését. Ez megkövetelhető az ütközési energia elnyelésének addig a szintjéig, amelyen túl, az elnyelő anyag vagy berendezés túlzott méretei gátolnák a védőeszköz tényleges használatát a viselés időtartama alatt. Fontos továbbá, hogy ha a védőeszközön beállító vagy szabályozó szerkezet van, azt úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a beállítás után a felhasználó akaratától független legyen, ne állítódhasson el a tervezett használati körülmények között. Figyeljük a tájékoztatókat! A védőeszköznek megfelelő védelmet kell nyújtania a használat során fellépő és várhatóan előforduló kockázatokkal szemben, valamint lehetővé kell tennie az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységet. Ez utóbbi érdekében a védőeszközhöz csatolni kell egy olyan dokumentumot, amely a termék védelmi szintjére vonatkozó fontos információk mellett tartalmazza a biztonságos használathoz szükséges tájékoztatást is. Védőkesztyűk esetében a biztonságot befolyásoló, fontos információértékkel bírnak a tárolási, használati, tisztítási, karbantartási, ellenőrzési és fertőtlenítési utasítások, a különböző kockázatokkal szembeni védelmi szint megadása és az annak megfelelő használati határok, valamint a védőeszköz vagy bizonyos alkotóelemeinek elhasználódási ideje. A gyártói tájékoztatásnak tartalmaznia kell, ha a védelem a kéznek csak egy részére korlátozódik, vagy a Csak a legkisebb kockázat ellen feliratot. A jól láthatóságot biztosító mellények esetében a gyártói tájékoztatásnak informálnia kell a felhasználót a ruhadarab fel és levételének módjáról, arról a környezetről, ahol a ruhadarab használható, a tárolás körülményeiről ne tároljuk napsugárzásnak kitett területen-, az alkalmazható mosási és vegytisztítási eljárásokról, azok maximális számáról, az ajánlott ellenőrzésekről, beleértve azok gyakoriságát, valamint, ha szükséges, figyelmeztetést a ruhadarab használhatóságának bármilyen korlátozásáról. Fel kell hívnia, továbbá a vásárló figyelmét arra, hogy nem rendeltetésszerű használat esetén például ha a mellényt nem összezárva viseljük csökken a ruhadarab védelmi képessége. Kerékpárosok, gördeszkások és görkorcsolyások részére készített fejvédők esetében a biztonságot befolyásoló információ a gyártás éve és negyedéve, mivel az alapanyag a használat, illetve a tárolás során minőségi romlást szenvedhet befolyásolva ezzel a védelmi szintet. A gyártói tájékoztatásnak ezen kívül tartalmaznia kell olyan figyelmeztetéseket, amelyek a biztonságos használatot befolyásolják. Így például, hogy a fejvédő nem használható a gyermekek mászó vagy olyan más tevékenysége során, amikor fojtás/felakadás kockázata áll fenn, illetve, hogy a fejvédő nem nyújt védelmet minden sérülés ellen. Továbbá, hogy a komoly ütésnek kitett fejvédőt el kell dobni, vagy meg kell semmisíteni, s hogy a gyártó ajánlása nélkül a fejvédő eredeti alkotórészeinek eltávolítása, bármilyen módosítása veszélyes lehet. Tájékoztatni kell a vásárlót arról is, hogy a fejvédő csak akkor nyújt védelmet, ha mérete megfelelő, ezért több méretet is fel kell próbálni és azt kiválasztani, amelyik biztonságos és kényelmes érzést biztosít. A fejvédőt a felhasználónak kell megfelelően szabályoznia, - pl. a szíjat úgy beállítani, hogy a fejvédő ne fedje be a füleket, a kapocs az állkapocscsonttól távol legyen, hogy mindkettő stabil és komfortos érzetet keltsen-, valamint arról, hogy hogyan kell a fejvédőt a fejen elhelyezni a megfelelő védelem biztosítása érdekében. Például úgy kell felvenni, hogy a homlokot védje, és ne húzza be a fej hátsó részébe). Sokszor nem is gondolnánk, hogy a fenti tájékoztató információk milyen lényeges elemei az egyéni védőeszköz védelmi képességének. Ha szeretnénk, hogy a szabadidőben végzett tevékenységek csak örömforrást jelentsenek, ne a balesetekről, sérülésekről szóljanak, használjuk ki a védőeszközök biztosította lehetőségeket testi épségünk megóvása érdekében. Vásárláskor pedig, figyeljünk a részletekre! Csak olyan védőeszközt vegyünk meg, csak olyan védőeszközt használjunk, amelyik megfelel a fentiekben leírt biztonsági követelményeknek, részletes tájékoztatást ad az eszköz védelmi képességéről, illetve az azt befolyásoló körülményekről. Ha ezeket körültekintően alkalmazzuk, nagy lépést tettünk testi épségünk megóvásához. Pálné Tóth Márta Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Egész életre kiható fogyasztási szokások Kulcs az egészséghez Akár étkezési- egészségügyi illemtannak is nevezhetnénk azt a szakmai ajánlást, amire nagy igény, és szükség volt, és amit a Magyar Gyermekorvosok Társa sága készített el. A hiánypótló szakirodalmat a gyermekorvosok, védőnők kapják meg, hogy megfelelően tájékoztathassák a kisgyermekes édesanyákat a gyermekek táplálásával kapcsolatban. Felmérés felmérést követ, és lesújtó ténymegállapításokat közöl valamennyi. Szinte folyamatosan halljuk, hogy a kisiskolás korosztály beteg. Minden negyedik gyerek túlsúlyos, elhízott, sok a cukorbeteg, a szív- és érrendszeri problémákkal élő, rosszak a fogaik, krónikus vashiányuk van, teljesítményzavarokkal, gyenge izomrendszerrel, és immunrendszerrel élik napjaikat. Mindez alapos indok arra, hogy ingyen, és bérmentve megkapják,- ahol erre lehetőség van - napi iskolaalmájukat, vagy pohár tejüket. Csakhogy ez már nem elég. Dr. Rékasy Balázs, orvosközgazdász azon a véleményen van, hogy néha, ha megkíván valaki egy gyorséttermi terméket, és még egy kólát is leereszt rá, még nem történik megbocsáthatatlan vétek, de a bűnismétlés mindenképpen kerülendő. Elretten tés ként említi a szakember, hogy egy átlag magyar fogyasztó hetente másfél kiló cukrot eszik meg különféle ételekben, és a megengedettnél jóval több só, valamint zsiradék is kerül a szervezetébe. A táplálkozás kétségtelenül az egyik legnagyobb, és legnépszerűbb élvezeti élmény, ráadásul olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy könynyen, gyorsan jutunk hozzá a legkívánatosabb, ínycsiklandozó ételekhez. Ennek ellenére tudni kell nemet mondani önmagunknak, és családunknak, környezetünknek is, a lehetőség nem ment fel senkit a felelősség alól. Az egészségtelen táplálkozási szokások világszerte terjednek. A népegészségügyi termékdíj éppen ezért kerül több külföldi országban is bevezetésre, de végső soron jogszabályokkal nem lehet senkinek befogni a száját, nem lehet eltiltani az enni szerető, de helyes táplálkozást nem ismerő embert az egészségtelen táplálkozási szokásoktól. Viszont tudnunk kell, hogy az egészséges táplálkozás ismerete a kora gyermekkorban kezdődik, és megtanulható, Mégpedig elsősorban családi körben, a szülők példáján, és segítségével, a korszerű, tudományosan megalapozott ismeretek alkalmazásával. Szakemberek szerint az 1-3 év közötti időszak az a kritikus néhány év, amikor ennek el kell kezdődnie. Nem csak azért, mert a kisgyermekek evéssel kapcsolatos szokásai ekkor kezdenek kialakulni, nevezetesen a szalvéta, és evőeszköz használat, a kézmosás, fogmosás, hanem mert ebben a korban a legintenzívebb a fejlődés és növekedés is. Az egészséges táplálkozás prevenciója ebben a korban kezdődik, és ez az anyák felelőssége. Bár a legutóbbi felmérés során az derült ki, hogy nálunk az anyák meglehetősen öntudatosan állítják, tudják, mit kell adni az 1-3 éves gyermeknek, a gyakorlat sajnos nem ezt igazolja. Ebben az időszakban a kicsik emésztőrendszere még nem elég fejlett a felnőtt menük elfogyasztására, könnyű, tápláló ételekre van szükségük, melyben a cukor kizárt, édességet legfeljebb gyümölcs révén lehet szervezetükbe juttatni A gyermek táplálkozása szempontjából ez a kor mindenképpen döntő, és nagy hatással van felnőttkori egészségére. A kiegyensúlyozott fejlődéshez minőségi táplálékot kell kapni a kisgyermeknek, ahogy dr. Szabó László, a Magyar Gyermekorvosok Tár saságának elnöke mondja. - A helyes táplálkozás nem csak ízlésbeli, életmódbeli kérdés, a fejlődésben, bizonyos betegségek megelőzésében is óriási a szerepe, és egy életre rögzülnek a helyes választások. Az anyák fele nem tudja, mit jelent az 1-3 évesek helyes táplálása. Nem elég megetetni, jóllakatni a kicsit, hogy tele legyen a hasa és szép, kövér legyen. A gyerek nem kis felnőtt, ha fogai kibújtak, akkor sem eheti ugyanazt, mint a család többi tagja. De az anyák többsége tájékozatlanság, kényelemszeretet, időhiány miatt nem főz külön a gyereknek, így a kisgyermek szervezete nem képes alkalmazkodni a szükséges átmenethez, ami korosztálya és a felnőttek étkezése között van. Az 1-3 évesek 65 százaléka nem korosztályának megfelelő ételt fogyaszt, holott ma már kiváló bébi ételek és gyermekitalok állnak rendelkezésre, és kis módosítással a felnőtteknek készített ételt is babásítani lehet. Az anyák többsége nem figyel erre, ezért a megengedettnek négyszerese a korosztály só-fogyasztása, a kicsik 30 százaléka eszik szinte naponta virslit, felvágottat, olykor még rántott húst is. A kicsik 62 százaléka kap mindennap többször tehéntejet, holott ebből már fél liter fedezi a napi fehérjeszükségletet. Ha nem szoptatják a babát, akkor is az anyatejhez legközelebb álló tejalapú tápszer fogyasztása javasolt. A szülők sok táplálkozási hibát vétenek ebben a fejlődés szempontjából kritikus életszakaszban, pedig 1-3 éves korban a helyes táplálás tétje az egészséges felnőttkor. Most, hogy rövidesen megkapják a szakmai eligazítást a gyermekorvosok, védőnők, gyermekekkel foglalkozó szakemberek, és szakszerű tanácsokkal tudják ellátni az anyákat, remélhetőleg kedvezően változik a helyzet: az ételstratégia életstratégiává válik. (leopold) Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tően ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

9 A KONTROLL VIII. évf. 7. szám 9 A Tár sa dal mi Unió Fo gyasz tó vé del mi Ta nács adó Iro dái és Klub jai (A lapzártáig beérkezett beszámolók) A Társadalmi Unió Kossuth Művelődési Központ és Könyvtárban működő Fogyasztó vé delmi Klubjában, júliusban a klubvezető a perui és ecuadori fogyasztóvédelmi szokásokról tartott előadást. Szó esett a szállodai ellátás és szobaminőség Európában alig ismert széles skálájú kínálatáról, a számla, illetve nyugtaadás rendszeréről és a piaci alkudozás szokásairól, lehetőségeiről. Érdekes tapasztalat, hogy az utcai bodegákban a dohányárukat a dobozra írt ártól eltérően felárral adják az árusok s az ásványvizet, üdítőt is a bolti árnál magasabb összegért kínálják, természetesen számla nélkül. Gyakorlati bemutató keretében szó esett a panamakalap előállítási technológiájáról és minőségi különbségeiről is. - Nálunk: a kétnapos városi laskafesztivál árusai az első napon hatósági ellenőrzést kaptak, nagy közmegelégedésre. Azonban másnap este már a pecsenyesütők és borászok és ajándéktárgy-árusok döntő többsége úgy vélte szabad a vásár, mert eltűntek a perzekutorok. Újra számla nélkül adták a portékáikat. - BA panaszolta, hogy a TIGÁZ ügyfélszolgálatának tájékoztatása dacára, hiába fizették be a díjtartozást, ezt követően még aznap kikapcsolták a gázt a házukból és megkövetelték a több ezer forintos újrakötési díjat. - B. J-né a következő figyelemfelkeltő panasszal élt: a Lidl-ben pár napja vásároltunk egy félkilós, hálós citromot. Egy háziaszszony a héját is sokféleképp használhatja, én épp bodzaüdítőt akartam készíteni, köztudottan abba héja is kell. Mostanában rutinból elolvasom a papírokat is - ez citrom esetében (mivel ismert és meglepetést nem okozó termék) szinte fölöslegesnek tűnik. Ám kiderült, nagyon is jól tettem. A következő volt rajta: Thiabendazollal, Orto phenylphenollal, Imazalillel E904 és E914 mesterséges viasszal kezelve. A héj nem alkalmas fogyasztásra. És aki nem olvassa el? Lereszeli sütibe? Vagy akármibe? S még felvet valamit: ha darabonként vásárolok citromot. Lehet, hogy ugyanez a helyzet (kezelték, tartósították valamivel?) Ezt még le sem lehet róla mosni! A citrom egyébként Olaszországból jött. A papíron hirdeti: Kőhalmi - S. Sz. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványtól kapott üdülési csekket. A munkáltatótól Cafetérián keresztül kapott üdülési csekken, melyen a cégneve van csak feltüntetve, a felhasználó nincs előre kitöltve. Ezt (a felhasználó nevét) utólag tollal töltötte ki a munkáltató. Beváltáskor gondot jelentett ez, ugyanis a beváltóhelyeken nem fogadták el így a csekket. Azt mondták, hogy megbüntetik őket, ha kézzel írott csekket vesznek át. A munkáltató viszont azt mondja, hogy el kellene fogadni a kézzel írott üdülési csekket is, mert a Támogató előre, nyomdai úton nevesítve és úgy nevezett anonim formában, vagyis Felhasználó név nélküli is megrendelheti az üdülési csekket. Az anonim üdülési csekkre a Támogatónak kézzel kell felvezetni a Felhasználó nevét. A kézi úton és a nyomdai úton nevesített üdülési csekk felhasználási feltételei azonosak, az elfogadóhelyi partnereket szerződés köti a csekkek elfogadására vonatkozóan. - L.-né Tiszaújvárosban, egy üdülési csekk elfogadó helyen akart vásárolni, és amikor fizetni akart, akkor közölték, hogy csak 70%-ban számítják be, vagyis a HUF-os csekk, csak forintot ért, pedig az Üdülési Csekket az elfogadóhelyek névértéken, azaz a csekken feltüntetett értéken kötelesek elfogadni. Sajnos ilyennel rendszeresen találkozik a hirdetésekben: Üdülési csekket elfogadunk, de a csekk beváltási költségei miatt, átlagosan 8%-kal magasabb áron számolunk! A százalék 5-30-ig változik, hol mennyire pofátlanok, pedig a szabály értelmében az Üdülési Csekk elfogadása az Elfogadóhely köteles az Üdülési Csekket legalább névértéken számítva elfogadni. - N.Á. A Piliskapu Vendégházban szállt meg, amelyet már másfél hónapja lefoglaltak. A vendégház minden oldalon, ahol fent van (az üdülési csekk hivatalos oldalán is) hirdeti, hogy üdülési csekket elfogad. A hölgy a fizetésnél közölte, hogy nem fizethetnek a csekkel, mert nem szóltak előre. Pedig, ők úgy készültek, hogy ott felhasználják az üdülési csekkjeiket. Megtudtuk: A szerződésben foglaltaktól eltérő magatartást - mint az üdülési csekk el nem fogadását - a szerződés vonatkozó pontjainak megfelelően szankcionálják a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnál, így a panaszost oda irányítottuk. Pál Istvánné A fogyasztóvédelmi klub és tanácsadó iroda vezetője Ügyfelünk azzal a panasszal fordult hozzánk, hogy megsértette a személyiség jogait az a bank, ahol személyi kölcsönt vett fel. Valóban igaz, hogy díjfizetési elmaradása volt Ügyfelünk nek. Átmeneti pénzzavarba került, azonban az elmaradás mértéke még nem érte el azt a szintet, hogy feltegyék a KHR listára. Elmondása szerint a következő hónapban pótolta volna az összes elmaradást és akkor napra kész befizetéssel rendelkezik ismét. A bank kiküldött részére később kiderült, hogy még mások részére is egy táviratot. Így aztán fű-fa-virág, vagyis mindenki, akinek a kezében megfordult a nyílt távirat tudomást szerzett Ügyfelünk pénzügyi problémájáról, amelyet Ő igen rossznéven vett. Sze mélyiségi jogainak megsértésére hivatkozva feljelentette a bankot a PSZÁF-nál, aki helyt adott sérelmének. - T.J. jászladányi lakos havonta becsületesen fizette az Áramszolgáltatónak az általuk kiszabott havi Ft-os díjat. Az év végi óraleolvasás után ,-Ft-os hátralékról kapott számlát. Kérte, hogy a havi díjat emeljék fel a hátralékot elosztva egyenlő részletekre és így ,-Ft.ot kellett fizetnie havonta. Egyúttal kérte az óráknak a felülvizsgálatát, mert szerinte nem fogyasztott annyit. Az E-on kiküldte a szakembereit, és a műszeres vizsgálat kiderítette, hogy a hálózati óra közel 160 %-kal mér többet. A régi órát kicserélték, új órát szereltek fel és az áramszolgáltató elismerte a hibáját. Ez után személyesen bement az áramszolgáltatóhoz, hogy állítsák vissza a havi díjat ,- Ft-ra, és a többlet befizetését, pedig kérte, hogy fizessék vissza. Levélben értesítették, hogy az óra rosszul működésének időpontját nem tudták megállapítani, és az előző év átlagát véve alapul újabb ,-Ft-os csekket küldtek ki számára. Ügyfelünknek javasoltuk, hogy az áramszolgáltatónál érdeklődjön, hogy miért kapott egy újabb ,-Ft-os csekket, hiszen még ők tartoznak neki. Lipták Zoltánné A Fogyasztóvédelmi Klub és Tanácsadó Iroda vezetője - K.P. elégedetlen volt a vezetékes telefonszolgáltatással. A szolgáltató küldött neki egy dokumentumot, amelyet kitöltve visszaküldött és ezen lemondta a szolgáltatást. Ezt áprilisban megtette. Ennek ellenére kiszámlázták a következő kéthavi szolgáltatás díját is. Ügyfelünk érdeklődött a szolgáltatótól, hogy a felmondás ellenére miért kell még két hónapot kifizetnie, s azt a választ kapta, hogy rosszul töltötte ki a szolgáltatást felmondó dokumentumot, ezért azt nem vehetik figyelembe. Véleményünk az, hogy a hölgy joggal nehezményezi, hogy értesítés helyett, miszerint rosszul töltötte ki a nyomtatványt, továbbra is kiszámlázott a telefonos társaság, hiszen olvasónk telefonon is kifejezte szándékát. Ezért a cégnek értesítenie kellett volna ügyfelünket a nyomtatvány téves kitöltéséről. Ezzel az üggyel kapcsolatban javasoltuk ügyfelünknek, hogy forduljon a Hírközlési Fogyasztói Jogok képviselőjéhez. A fenti eset arról is tanúskodik, ha az ember biztosra akar menni jobb, ha személyesen intézkedik. Előfordul azonban, hogy ez sem mindig vezet eredményre, mert az asztal másik oldalán, sok esetben olyan ügyintézéssel állunk szemben, amely nem feltétlenül az ügyfelek jogos érdekei szerint elvárható legmegfelelőbb intézkedéssel folytatódnak. - T.Z. Ügyfelünk telefonon helyet foglalt magának egy előadásra. Az előadás időpontjában megjelent a helyszínen. Ott a szervezők nem engedték be, arra hivatkozva, hogy túl sokan jelentkeztek, és nem tudnak mindenkinek helyet biztosítani. Az előadásról csupa idős ember maradt kint. Ügyfelünk később jött rá, hogy az időseket diszkriminálták így. A cég, amely az előadást hirdette szervezési hibát követett el. Nem vette figyelembe a foglalások idején, hogy mennyi ember fér be a helyiségbe. Sajnos azt nagyon nehéz bizonyítani, hogy diszkrimináció történt. Nem kell bánkódnia azért, mert kint maradt, hiszen kiderült, hogy ez is egy termékbemutató volt és mint tudjuk ezek a termékek, abban az esetben, ha jó minőségűek is, a legtöbb esetben, az üzletekben olcsóbban megvásárolhatók, mint egy ilyen termékpárosítással egybekötött termékbemutatón. Lipták Zoltán A Fogyasztóvédelmi Klub és Tanácsadó Iroda vezetője - S.J. Immár visszatérő ügyfele a budapesti fogyasztóvédelmi irodának, ám problémája még mindig nem oldódott meg. Üdülési jogot vásárolt, de mivel közben anyagi nehézségei adódtak, szeretne tőle megszabadulni. Ez, mint kiderült, a szerződés értelmében nem megoldható. Ha törik, ha szakad, a vevőnek a részleteket fizetnie kell. Kétségbe esésében már személyi kölcsönt is felvett, hogy kötelezettségének eleget tegyen. Amikor ez elfogyott, már végképp nem tudott mit tenni. S ekkor fordult az irodához tanácsért. Közösen megfogalmaztunk egy beadványt a Békéltető Testületnek, ámbár sok jóval ott sem bíztattak. Pedig egy betegség, rokkantság miatt bekövetkezett családi anyagi bedőlés vis maior, hiszen elkerülhetetlen. Hiába állítja a cég képviselője, hogy 18 napja volt károsultnak meggondolnia magát, ha a katasztrófa a 19-ik napon következett be. Míg a lehetséges megoldásokon gondolkodtunk, fordulat állt be az ügyben. A károsultnál jelentkezett egy cég, amely azzal foglalkozik, hogy a hasonlóan bajba jutottakat megszabadítsa a nem kívánt tulajdontól, azt ígérte, hogy jutalék ellenében 9 hónapon belül eladja az üdülési jogot. Most már csak drukkolni lehet, nehogy cseberből vederbe essen a vásárló. - H.A. Június 18.-án vásárolt számítógépéhez egy HP CN 216B típusú nyomtató és másoló alkalmatosságot a Saturn üzletházban, ám már másnap rájött, hogy mégsem ilyet szeretett volna. Miután a cég hirdetésében az állt, hogy a vásárolt terméket 3 napon belül indoklás nélkül viszsza lehet cserélni, vagy visszaadják a pénzt, élni kívánt ezzel a lehetőséggel. A gép árát vissza is kapta, ám a festékpatronokét nem. Kérdésünkre az üzletvezető elmondta: a Saturn saját hatáskörben rendelkezett a három napos cseréről, illetve visszavásárlásról, a patronok azonban nem tartoznak ebbe a körbe, mivel azokat gyári csomagolásban adják el, s csak bontatlan állapotban cserélhetők, illetve vehetők vissza. A panaszos belenyugodott a válaszba. - S. Gy spórolósan bánik a nyugdíja MÁV kedvezményével, éppen ezért nagyon meglepte, hogy amikor retúrjegyet kért 90 százalékos kedvezménnyel egy 250 kilométeres útra, s a szelvényen csak egy karikát pecsételt le a pénztáros. Amikor viszont legközelebb utazott, s ugyancsak retúrjegyet kért, már két karikát pecsételtek le. Kérdésére, hogy ez miként létezik, azt a választ kapta, hogy az előző kolléga tévedett, ő, pedig örüljön, hogy ily módon egy 9 százalékos lehetősége megmaradt. Utána érdeklődtem: a MÁV-nál tényleg nem tudják pontosan, hogy a retúr egy, avagy két jegynek számít. - Itt a befőzési szezon, a háziasszonyok, - jobb esetben a háziemberek is -próbálják felhajtani a piacokon, vásárcsarnokokban a legszebb és persze lehetőleg a legolcsóbb gyümölcsöt, zöldséget. Az idén e kellemes teendők annyival súlyosbodtak, hogy a lehetőség szerint olcsóbb cukrot is igyekeznek beszerezni. Nem mindig sikerrel. Sok üzlet kirakatában ugyanis ott díszeleg a tábla, hogy cukor kapható 285 forintért, aztán a polcon ez a portéka már 320 felett van. Magyarázatot senki nem tud adni, legfeljebb magyarázkodik, és a másikra tolja a felelősséget. Hasonló a helyzet a piacon vásárolt termékekkel is. - N.K. Eddig megbízhatónak ismert hentesnél töpörtyűt, a savanyúságosnál káposztát vett. Mindkettő romlott volt. 25 deka ezért- azért nem ment vissza a fél városon át, hogy reklamáljon. Valahol ez is érthető. Medvegy Magdolna A Fogyasztóvédelmi Klub és Tanácsadó Iroda vezetője Június 14-i, keddi klubfoglalkozás témáját D. Sándorné klubvezető vetette fel, amikor tájékoztatta a megjelenteket az egyik panasz részleteiről. A panaszos a megyeszékhelyen működő mezőgazdasági szakboltok egyikében vett permetszert burgonyabogarak ellen, a kereskedő javaslata alapján. A permetszer többszöri alkalmazása többfajta keverési arány kipróbálása után sem hozta meg a várt eredményt. A panaszos alaposabban áttanulmányozva a használati útmutatót észrevette, hogy abban nem szerepel a burgonyabogár elleni védekezés. Ekkor visszament a kereskedőhöz, ahol a bolti alkalmazott bár a vásárló nem őrizte meg a vásárlást igazoló blokkot, emlékezett a vásárlóra. Viszont azt már nem ismerte el, hogy ő ajánlott volna haszontalan rovarölő szert. Rövid szóváltás után, miután a vásárló számára kiderült az ügy reménytelensége, rossz szájízzel elhagyta az üzletet. Azzal a kérdéssel kereste meg a fogyasztóvédelmi klubot; vajon ő mit tehet? - K. Anikó felhívta a figyelmet arra, hogy a vásárló több szarvashibát is elkövetett. Nem őrizte meg a vásárlást igazoló blokkot, nem olvasta el alaposan és figyelmesen a használati útmutatót. - K. István szerint a panaszos vásárló abban is vétett, hogy nem használta ki a Vásárlók könyve által nyújtott lehetőségeket, valamint jegyzőkönyvet sem készíttetett. Igaz, ahhoz szükséges lett volna igazolni azt, hogy a permetszert abban az üzletben vásárolta. D. Sándorné klubvezető megemlítette, hogy mindezeknek a vásárló is tudatában van és az iroda képviselőjének ezeket el is mondta, amikor a lehetőségeiről érdeklődött. - K. Rudolf egy országos napilap aznapi cikkére hívta fel a megjelentek figyelmét. Az ominózus cikkben a napilap az MgSzH-ra hivatkozva arról számolt be, hogy az egyik angol multinacionális vállalatot megbüntette a hivatal 1, 2 millió forintra, mert az ellenőrzés során hiányosságokat tártak fel. Az érintett áruházak Békéscsabán, Cegléden, Tahitótfaluban, Budapesten, Miskolcon, Szarvason és Egerben találhatók. A hivatal még májusban tartott országos ellenőrzést a vállalatnál, és azért nem árulták el mostanáig ennek eredményét, mert a cégnek egy hónapja volt fellebbezni. A fellelt szabálytalanságok között szerepeltek még a raktárak, öltözők, hulladéktárolók higiéniai hiányosságai, illetve lejárt és jelöletlen élelmiszertermékek forgalmazása is. Június 28-án, kedden, a klubfoglalkozás témájaként a klubműködés további feltételei, lehetőségei szerepeltek. A megjelent klubtagok, érdeklődők, szimpatizánsok aktív részvételével megvitatásra került a fogyasztóvédelmi klub / tanácsadó iroda további működéséhez szükséges anyagi fedezet előteremtésének lehetőségei, valamint döntés született az iroda további bérlésének megszüntetéséről. Detki Sándorné, A Fogyasztóvédelmi klub és Tanácsadó Iroda vezetője A TU Fo gyasz tó vé del mi Klu bok cí mei, el ér he tő sé ge a 11. ol da lon ol vas ha tók A KONT ROLL, or szá gos fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi új ság (Meg je le nik min den hó utol só hét főjén) Főszer kesz tő: Sza bó Mik lós Tör de lőszer kesz tő: Jován Lász ló Fo tó ro vat-ve ze tő: Bud Lász ló Szer kesz tő sé gi tit kár: Var ga Sándorné Lap igaz ga tó: Szé che nyi Lász ló Ki ad ja: a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um tá mo ga tá sá val a Tár sa dal mi Unió. Cím: 1055 Bu da pest, Falk Mik sa u. 13. I/4. Tel./fax: , ISSN: Ked ves Ol va sónk! Mi ko mo lyan ves szük az Ön fo gyasz tó ként szer zett ta pasz ta la ta it, pa na sza it és javas la ta it. Kér jük, for dul jon hoz zánk le ve lé vel és szá mít hat az ér de mi vá lasz ra. A Kont roll szer kesz tői

10 10 A KONTROLL VIII. évf. 7. szám Közelebbről a gőztisztítókról Tisztítás gőz erővel Zsíros, ragacsos, ledörgölhetetlen, vastagon szennyezett felületek, agresszív, a mosószerekkel szemben is rezisztens koszbevonatok a házban, a ház körül, a háztartásban. - Nagyon nehezen boldogulunk velük. Hiába is vetjük be a legreklámozottabb erőizom mosószereket, zsíroldókat és egyéb antibakteriális hatású, klórtartalmú vegyszereinket. Az eredmény nem mindig bíztató. Végső elkeseredésünkben már a sikálás nagymestereit, a különböző kőporos és kristályos súrolószereket, dörzs-szivacsokat vesszük elő, de mindhiába. Az eredmény, a továbbra sem makulátlanul tiszta, de már karcos felület lesz Sokunknak ismerősek ezek a mindennapos problémák. Vajon van más megoldás? Létezik kíméletesebb tisztítási módszer, mely háztartási körülmények között lehetővé teszi a szennyeződések könnyedebb eltávolítását kis energia-befektetéssel? Nos, igen. Létezik Mielőtt bárki azt gondolná, hogy valamilyen új vegyipari terméknek a hazai piacra való bevezetésén munkálkodó, marketing-menedzsereként kívánok fellépni, úgy szeretném eloszlatni a kételyeket, szó sincs erről. Mindössze a már kb. 150 éve ismeretes, de mostanság újra felfedezett módszert használó berendezéseket szeretném bemutatni. A nagy talány a gőz erejében rejlik. Néhány gondolat erejéig a gőztisztító berendezésekről lesz szó, valamint a tiszta gőz erejében rejlő lehetőségekről. Nem csodaszerről, hanem csupán egy nagyon jól bevált tisztítási módszerről. A forró vízgőzzel való tisztítás lehetősége már másfél évszázada ismeretes, de a technikai szint és fejlettség nem tette lehetővé az általános háztartási alkalmazását. Ezért főleg ipari szinten vált alkalmazottá. Még néhány évtizede is, főleg ipari, illetve professzionális felhasználás szempontjából volt meghatározó. Aki már végeztetett motormosást gépkocsiján, az jól tudja, hogy azt az úgynevezett gőzborotvával végzik, mellyel az összes zsíros, olajos, poros szennyeződést el lehet távolítani könynyedén, és a motorblokkot szinte fém-tisztává lehet varázsolni minden speciális kemikália nélkül. Mi a hatásmechanizmusa a gőztisztításnak? A gőztisztítás jó hatásfokát, két tényezőnek köszönheti. Az egyik a forráspont körüli hőmérséklet, míg a másik a víz szennyeződésoldó, eltávolító hatása. Az olajos zsíros szennyeződéseket melegen sokkal könnyebben, hatásosabban lehet eltávolítani. Ezt sokan tapasztalták már mosogatás közben is, melegvízben sokkal könnyebben oldódik minden zsiradék. Legyen az állati, növényi, ásványi, vagy szintetikus eredetű. A modern mosogató vegyszerek, szintetikus zsíroldók pontosan abban nyújtanak nagy segítséget, hogy minél alacsonyabb hőmérsékleten lehessen elérni a kellő hatást. Ennek természetesen energiafelhasználás-hatékonysági okai vannak. Mindemellett, a hőmérséklet növelésével többszörös hatásfok-növekedés érhető el egyegy mosó-vegyszer felhasználásával. Azonban a zsíroldó és tisztítóhatás nem növelhető a végtelenségig. A különleges és napjainkban már szinte megszokottá vált speciális tisztítószereknek van egy igen komoly gyengéjük. Mégpedig a már megszáradt, vagy félszáraz, massza-szerű, ragacsos zsírbevonatok. Az ilyen jellegű szennyeződésekkel nagyon nehezen bánnak el. Csak hosszas, magas hőmérsékletű áztatás és nagynyomású vízsugaras mosás által lehet megfelelő eredményt elérni. Ez ellentmond a különböző televíziós reklámokban megjelenő mosogató csodaszerek marketingjének, miáltal a gyártók, azt kívánják sugallni a vásárlóközönségnek, hogy egy-két finom mozdulattal végzett simítással, törléssel már el is tűntethető a zsíros szennyeződés. Tapasztalati úton is tudjuk, hogy ezek túlzások és a valóságban már egyáltalán nem ilyen szép a kép. Már meg sem lepődünk ezen, sőt fel sem háborítanak bennünket a könnyelműen, marketingfogásként tett kijelentések. Ez nem jelenti azt, hogy bizonyos termékek között ne lennének hatásfokbeli eltérések. Vannak, de világmegváltó, eget rengető differenciákról nincs szó. A vegyi tisztításnak is van bizonyos felső határa. Illetve, ha pontos szeretnék lenni, akkor úgy fogalmaznék, hogy egészség-és környezetkímélő szempontokat figyelembe véve, elérkeztünk a végső határhoz. Fertőtlenítés, egészségünk ártalma nélkül. A másik út a zsíroldó hatású, különböző mosó-enzimes vegyszerek mellett, a gőztisztítás alkalmazása. Hatásfoka a jelenlegi módszerek többszöröse, gyorsabb, és ráadásul fertőtlenítő hatású is. És ha már a fertőtlenítés szóba került, akkor itt álljunk meg egy kicsit, mert ez nagyon fontos szempont! Visszatérve néhány gondolat erejéig a mosogatószerekhez, a reklámokban is nagy hangsúlyt kap az antibakteriális és fertőtlenítő hatás, valamint a kórokozók majdnem 100%-os elpusztításnak képessége. Nos, hogy egy-egy termék esetében ez mennyire igaz, azt nem tudhatjuk hétköznapi felhasználóként, de egy dolog biztos: a fertőtlenítő hatás, valamilyen alkoholnak, vagy klórtartalomnak, köszönhető. Az alkohol talán még nem tartozik a veszélyes anyagok közé, de a klór már igen. Éppen ezért a csíramentes környezetért nagy árat kell fizetnünk az egészségünk rovására. A gőztisztítók ezt a hatást minden alkalmazott vegyszeradalék nélkül valósítják meg, pusztán a magas, forráspont körüli hőmérséklet által. Gondoljunk csak Louis Pasteur tejiparban alkalmazott találmányára, illetve a róla elnevezett pasztörizálásra és a mai változatára, az ultra-magas hőmérsékletű kezelésre (UHT Ultra High Tempe rature). A gőztisztítók pontosan ezen az elven fertőtlenítik a tisztítandó felületeket. Ezek a tények, nem pedig, üzleti megfontolásból hangoztatott szlogenek. Világunk egyre inkább eltolódik a környezetbarát, környezettudatos életmód irányába, így egyre nagyobb szerepet kapnak a természetes, vegyszer- és adalékmentes, egészségkímélő módszerek. Az emberiség lassan kezdi felismerni, hogy bolygónk megóvása közös érdekünk és ha nem kívánunk engedni a jól meg szokott komfortunkból, akkor más módszerekhez kell, folyamodunk. Esetleg elfeledett, de jól bevált régi utakat kell újra járni. Természetesen nem a múltba kell fordulni! A régi, bevált alapelveket kell új, modern köntösben, a mai kihívásoknak, technikai környezetünknek megfelelő formába önteni és alkalmazni. A háztartási gőztisztítókról Az alapelv rendkívül egyszerű. A gőztisztító berendezések, akárcsak egy kukta, vizet forralnak fel egy speciális kazánban, villamos fűtőbetét segítségével. A vízből gőz keletkezik. A keletkezett gőz a légkörinél magasabb nyomású. Készüléke válogatja ugyan, de általában 2-4 bar-ig növelik a gőznyomást. A túl magas nyomás kialakulásáról megfelelő vezérlőautomatika gondoskodik. Tulajdonképpen ez egyfajta szárazgőz. Az így keletkezett gőz hőmérséklete nem pont 100 C, illetve akörüli, mivel, nyomás alatt képződik. Légköri nyomáson, ami függ a tengerszinthez viszonyított magasságtól, a víz forráspontja közel 100 C. Minél nagyobb a légköri, illetve a külső, vagy zárt téri nyomás, úgy egyre magasabb értékre tolódik a forráspont. Éppen ezért van az, hogy a kuktában, vízgőzzel lehet sütni. Mivel a magas nyomású gőz hőmérséklete akár a hevítést biztosító lánghőmérséklet értékét is megközelítheti, elviekben el is érheti. A nagynyomású távhő-szolgáltatási csövekben áramló magasnyomású szárazgőz, például súlyos égési sérüléseket okozhat, ha az véletlenül valamilyen rendellenesség, meghibásodás esetén kiáramolva a bőrfelülettel érintkezik. Tehát a gőztisztítók így, 100 C feletti hőmérséklettel rendelkező gőzt állítanak elő. Ez a hőmérséklet is tökéletesen alkalmas a zsíros, rászáradt, ragacsos szennyeződések feloldására, fellazítására, valamint a felületek fertőtlenítésére. Mindezt különleges vegyi-anyagok nélkül. Azonban a gőztisztítás nemcsak a felületekre gőzt permetező készülékek sajátossága. A gőztisztító készülékek másik ágát a gőzporszívók alkotják. A klasszikus gőztisztítók és gőzporszívók működési alapelve azonos. A különbség mindössze annyi, hogy a kipermetezett gőzt és a feloldott szennyeződést a készülék egy szűrőn keresztül a tartályba visszaszívja. A gőzporszívókkal nagyon hatékony fertőtlenítő hatású, mélytisztítást lehet kivitelezni. Míg a gőztisztítók, a sík-felületek, tárgyak, kerámiaburkolatok, csempefugák kórokozó-mentes tisztítására alkalmasak, addig a gőzporszívók a kárpitok, szőnyegek, huzatok, textíliák, fertőtlenítő mélytisztítására hivatottak. A gőzporszívók nemcsak az egysejtű korokozókat, hanem a különböző allergiát okozó poratkákat, kártevőket is elpusztítják. Ezért egészségügyi szempontból is nagyon domináns készülékek. Használatuk fontosságának sokkal nagyobb hangsúlyt kellene adni a közmédiumokban is. Fontosságukat felismerve, egyre nagyobb teret kapnak és terjednek a köztudatban, mindennapi gyakorlatban. Mindenféle gőztisztító berendezést folyamatosan fejlesztenek. Megállíthatatlan az innováció. A fejlesztések fő iránya nem a design, bár az sem utolsó rendű tényező, hiszen az esztétikai élmény sem mindegy az alkalmazás során. A fejlesztések inkább a gőzfejlődés hatásfokának növekedésére törekednek. A készülékeket bekapcsolás után azonnal nem lehet használni, mivel a gőzfejlesztő-egységnek idő kell a megfelelő mennyiségű vízgőz létrehozásához. A gyártók ezt a várakozási időtartamot is, a folyamat fenntartásához szükséges energiaigényt is igyekeznek csökkenteni. Így egyre komfortosabb és energiatakarékosabb készülékek látnak napvilágot. Persze itt is van egy határ, ami alá nem lehet lemenni, hiszen hőt kell fejleszteni a víz felforralásához. Az egyre jobb hőszigetelő è

11 A KONTROLL VIII. évf. 7. szám 11 anyagok alkalmazásával nagymértékben lehet csökkenteni a ráfordított energiamennyiség mértékét. A készülékek kezelése egyszerű. A gőzfúvatás gombnyomásra történik. Nem igényel különösebb tudást, de azért vannak komolyabb, felszereltebb készülékek is, ahol több kezelőszerv is rendelkezésre áll. Azok funkciója, használata az átlagos, nem szakember felhasználó számára is könnyen megérthető, elsajátítható a használati utasítás leírása alapján. Ez azonban inkább a gőzporszívók esetében jellemzőbb. A gőzmennyiség szabályzó általában egy gyakori kezelőszerv, de olyan egyértelműen vannak feliratozva a mai modern készülékek, hogy akár ráérzéses alapon is könnyedén elsajátítható a használatuk és szinte önmagától értetődő a kezelőszervek mibenléte. Milyen kritikus tényezőkre kell figyelni a gőztisztítók használata esetén? Az első és legfontosabb a biztonsági tényező. Mivel vízzel működő, nedves közeget tartalmazó berendezésekről van szó, mely hálózati feszültségről működik, ezért a nem megfelelően kialakított, felépített készülék esetén fennállhat a halálos áramütés veszélye. Érintésvédelmi szempontból a legfontosabb, hogy csakis engedélyezett, bevizsgált készülékeket, és szaküzletben vásároljunk! Piacokon árusított, bevizsgálatlan, kétes eredetű, silány minőségű, olcsó gőztisztítók, gőzporszívók vásárlásától óvakodjunk! Szeren csétlen esetben az életével is fizethet a takarékoskodni vágyó vásárló. A másik tényező, a rendeltetésszerű használatból eredő vízkövesedés problémája. Pontosabban a vezetékes víz alkalmazásából eredő, vízkőlerakódásból esetlegesen kialakuló meghibásodások. A vízkő kérdése nagyon kényes pont, mivel nem minden esetben jelent problémát. Magyarországon kemény a csapvíz, ezért a vízkövesedés problematikája más háztartási berendezések esetén is komoly gondot jelent. Vasalók, mosógépek, mosogatógépek, vízvezeték-rendszerek és egyéb vízzel üzemelő berendezések szempontjából sem közömbös ez a szempont. A világon másutt is ismeretesek ezek a gondok, ezért megfelelő tervezéssel, igyekeznek a gyártók a vezetékes vizet használó berendezéseket úgy kialakítani, hogy azok képesek legyenek ellenállni a káros tényezőknek. Ennek érdekében a legkülönfélébb vízkőmentesítő bevonatokat, automatikus vízkőmentesítő felépítéseket kísérleteztek ki. A gőztisztítóknál a különleges alumínium anyagú kazán kimondottan ilyen megoldásnak minősül. Minimális karbantartó tisztításra szükség lehet minden készülék esetén, de azt a gyártók a berendezések gépkönyvében, használati utasításában közlik a vásárlókkal. A gyártó cégek által javasolt előírások betartásával a készülék hosszú ideig megbízhatóan fogja szolgálni gazdáját. Mégis, a legbiztonságosabb, ha csak desztillált vizet használunk, de így az üzemeltetési költségünk is magasabb lesz. Igaz, hogy benzinkúton, vagy bevásárlóközpontokban 3, vagy 5 literes kiszerelésben kapható ioncserélt víz, de sokan természetesen jogosan mondják, hogy miért költsenek még vízre is, mikor ott a csapvíz. Azoknak a kedves leendő vásárlóknak, akiknek van fordított ozmózisos, házi víztisztító-kezelő berendezése, sokkal egyszerűbb a helyzetük, mert az ilyen módon kezelt víz nem okoz vízkövesedést. Nem szeretném az ördögöt a falra festeni, mivel sok készüléken kimondottan kiemelik a gyártók, hogy vízkövesedés-mentes szerkezettel rendelkezik. Hogyan használjuk a gőztisztító berendezéseket? A gőztisztítók, méretüktől függetlenül egyfajta házi gőzborotvák tulajdonképpen. Az egyszerűbbek csak gőzt fújnak ki, amellyel a szennyezett felületről lehet eltávolítani a szenynyeződéseket. Közben azért egy ronggyal, vagy törlőkendővel történő, kézi rásegítés is szükséges a lecsapódott vízpárával lefolyó szennyeződés eltávolításához. A nagyobb kapacitású, magasabb árkategóriába tartozó készülékek gőzkifúvató fejére már speciális, törlőkendőt is lehet felhelyezni, melyet használat után ki kell mosni. Lényeges tudnivaló, hogy a gőzporszívók használata nem eltérő a hagyományos porszívókétól. És a vételárak? A gőztisztítók átlagosan 7-20 ezer Ft-os ártartományon belül, míg a gőzporszívók ezer Ft-os ársávon belül mozognak. Léteznek csúcskategóriás, gőzporszívók is, amely ezer Ft-os áron érhetők el. Azonban nem minden a készülék, hiszen a gőzporszívókban HEPA-szűrő is található, melyet időközönként cserélni szükséges. Tehát, tartozéknak minősül. A tartozékok ártartománya átlagban 3-10 ezer Forint közötti. Különlegesebb készülékeknél más elhasználódó alkatrészekkel is kell számolnunk a tartozékok között, de ezt készülékenként változik. Ilyenek például a felhelyezhető törlőkendők. Az ilyen jellegű tartozékok ársávja közel azonos a szűrőkével. Az emberiség mindig valami újat alkotva, próbál kilépni a természeti környezetből attól vezérelve, hogy a mesterséges sokkal jobb lesz, mint az élő környezet. Aztán eljön a pillanat, amikor rájön, hogy a mesterséges környezet egészségének rovására, környezetének kárára ment. Csak a hibákból lehet tanulni. A gőztisztító berendezések nagyon jól tükrözik ezt a folyamatot, hiszen a szintetikus tisztítószerektől való megválásunkat segítik. Egy sikeres vásárlás után, a használat során mindig ez lebegjen a szemünk előtt, tudva, hogy máskor ugyanazt a folyamatot milyen komoly egészségkárosítás és környezetterhelés mellett végeztük! Így nemcsak könynyedén, hanem jóleső érzéssel varázsolhatjuk szebbé, tisztábbá, egészségesebbé környezetünket Balogh Dezső A TU fo gyasz tó vé del mi ta nács adó iro dák és klu bok TU-MUOSZ Új ság írói klub és iro da Dr. Mé rő Éva Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-1064 Bu da pest, Vö rös mar ty u. 47/a. Bu da ke szi Fe ke te Csa ba Tel: (+36 23) Fax: (+36 23) Iro da és klub: H-2092 Bu da ke szi, Fő u Ta nács adás: hét főn, szer dán, pén te ken: órá ig, ked den és csü tör tö kön 9-14 órá ig Klub nap: ugyan ott, ugyan ak kor. Bu da pest Medvegy Mag dol na Tel: (+36 30) Iro da: H-1112 Bu da pest, Cir mos u. 8. Ta nács adás: ked den és csötörtökön órá ig Klub: H-1119 Bu da pest, Ete le út 38/a fsz.4. Klub nap: pá rat lan hé ten szer dán órá ig Ceg léd Kő hal mi De zső Tel: (+36 30) Iro da: H-2700 Ceg léd, Rá kó czi út 37/a Ta nács adás: hét főn és ked den órá ig Klub: Kos suth Mû ve lő dé si Köz pont és könyv tár H-2700 Ceg léd, Kos suth tér 5. Klub nap: a hó nap el ső és utol só előt ti szom ba ton órá ig. Csabrendek - Sü meg Ta nai Tamásné Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-8474 Csab rendek, Rá kó czi út 14/a. Ta nács adás: a hét min den nap ján órá ig Klub nap: min den má so dik csütörtö kön órá ig Deb re cen Klub- és iro da ve ze tő: Ráczné Sza bó Györ gyi He lyet te se: Zenkovics Zoltánné El ér he tő ség: 4031 Deb re cen, Ist ván u. 51. Tel.: 52/ Mo bil: 06-20/ Ta nács adás: pá rat lan hé ten hét főn órá ig Klub nap: pá ros hé ten hét főn órá ig Győr Iroda- és klubvezető: Török Antal Tel/Fax: (+36 96) Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-9024 Győr, Kálvária u Tanácsadás: szerdán óráig Klubnap: a hónap első és utolsó szerdán ugyanakkor, ugyanott. Jász be rény Lipták Zol tán Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-5100 Jász be rény, If jú ság út 24. Ta nács adás: hét főn és szer dán 9-11 órá ig Klub nap: szer dán órá ig Nyír egy há za Pál Istvánné Tel: (+36 20) Iro da és klub: H-4400 Nyír egy há za, Re ze da u. 79/a. Ta nács adás: hét fő től-pén te kig órá ig, de idő pont egyez te tés sel szük ség sze rint. Klub nap: min den ked den órá ig Pécs-Ba ra nya Kiss Var ga Ist ván Tel: (+36 72) Tel: (+36 20) Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-7629 Pécs, Kom lói út (Origó-Ház) Ta nács adás és klub nap: hét fő től-pén te kig 8-17 órá ig Száz ha lom bat ta - Érd Kis tér sé gi Fo gyasz tó vé del mi Klub J-né Sza bó Éva Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-2440 Száz ha lom bat ta, Csenterics út 4. Ta nács adás: hét főn: órá ig Klub nap: min den má so dik ked den órá ig. Szé kes fe hér vár Detki Sán dorné Tel: (+36 20) Iro da és klub: H-8000 Szé kes fe hér vár, Ősz ut ca 6. Ta nács adás: ked den ig és szer dán ig Klub nap: a pá ros hé ten ked den órá ig Szol nok Lipták Zoltánné Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-5000 Szol nok, Saj tó u. 10.I.3. Ta nács adás: ked den és szer dán órá ig Klub nap: két he ten ként egyez te tés sze rint Szombathely Iroda és Klubvezető: Gyarmati Norbert Tel: (+36 94) mobil: (+36 30) Iroda és Klub: H-9700 Szombathely, Bem József u. 9. Tanácsadás: minden hétfőn óráig Klubnap: ugyanott, ugyanakkor. Ta pol ca Fo dor Gyu la Tel: (+36 20) Ta nács adás: min den hét főn órá ig. Klub nap: min den pá ros hé ten pén te ken órá ig Iro da és klub: H-8300 Ta pol ca, Fő tér 10. (Köny ves bolt) Ta ta Hohl Klá ra Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-2890 Ta ta, Ka zinc bar ci ka út 4/c Ta nács adás: szer dán órá ig Klub nap: ugyan ott, ugyan ak kor. Tö rök bá lint - Bu da örs Kistér sé gi Schmidt Mó ni ka Tel: (+36 70) Iro da és klub: H-2045 Tö rök bá lint, De ák Fe renc u. 51. Ta nács adás: ked den órá ig il let ve te le fo nos be je lent ke zés alap ján. Klub nap: pá ros hé ten csü tör tö kön órá ig Za la eger szeg Fekécs Im re Tel: (+36 30) Iro da és klub: H-8900 Za la eger szeg, Kert u. 8. Ta nács adás: hét főn és pén te ken órá ig Klub nap: hét fő től-pén te kig 9-12 órá ig

12 12 A KONTROLL VIII. évf. 7. szám Nőknek, háziasszonyoknak, házias férfiaknak Háztartási praktikák Az -es levelezések egyik nagyon nagy előnye, hogy a levelező partnerek számos olyan dolgot megosztanak egymással, amelyek megkönnyíthetik, olcsóbbá tehetik a háztartások mindennapjait, vagy olyan információk kerülnek a birtokunkba, amely segítségével mindenből a legjobbat tudjuk kihozni. Én is rendszeresen kapok ilyen eket, amelyeket nagy lelkesedéssel kipróbálok és most a teljesség igénye nélkül, továbbadok. Citrom Amikor olcsó citromhoz jutok, akkor akár 2 kilót is megveszek. A jól megmosott citrom héját lereszelem és cukorral öszszekeverve egy zárható dobozban lefagyasztom. Így bármikor rendelkezésre áll a sütemények ízesítéséhez szükséges reszelt citromhéj. A levét kifacsarom és jégkocka készítő tálban lefagyasztom. Bármikor elővehető tea, limonádé, vagy gyümölcsszörp ízesítéséhez. Sokkal üdítőbb például a málnaszörp egy citrom jégkockával ízesítve. A citrom levéből készített jégkocka mindig kéznél van, ha a befőzések során elszíneződött kezek megtisztítására, vagy például a halszag eltávolítására van szükség. Vaníliás cukor A vaníliás cukor nem csak a süteményekhez használható. Kiváló szúnyogriasztó is, mivel a szúnyogok utálják az illatát. Elegendő a szobában kihelyezni a polcra 2-3 zacskó gyári csomagolású vaníliás cukrot és elkerülnek bennünket a szúnyogok. Étolaj, vagy olívaolaj áldásos hatása Ha a fasírozott masszájába egy kis olajat keverünk, akkor nem ragad hozzá az edény aljához és a sütőolaj kevésbé habosodik. Ha a sovány húsokat (például csirkemell, pulykamell, sertéscomb, stb.) a panírozás előtt megkenjük olajjal, akkor a sütés közben nem száradnak ki. A hagyományos zsemlegombóc helyett karikák is készíthetők. Ehhez a két rétegben kiterített alufóliát meg kell kenni olajjal, majd a kikevert tésztát rá kell öntetni és hengeres formára feltekerni. A fóliát hústűvel meg kell szurkálni, majd úgy beletenni a forrásban lévő vízbe. Ha megfőtt, könnyen eltávolítható róla a fólia, mivel az olaj miatt nem tapad hozzá a tészta, majd ízlés szerinti vastagságra felszeletelve fogyasztható. Ha mézet kell kanállal kiadagolni, akkor az olajjal bekent kanálról garantáltan lecsúszik a méz. Nem lesz olajos íze a méznek. A főtt tészta nem ragad öszsze, ha a vízbe egy kis olajat öntünk. Ha teljesen száraz tésztát szeretnénk, akkor a főtt tészta kiszedése előtt a főzővízbe öntött hideg víz (egy pohár) is segít. Hagymás tudnivalók Garantáltan nem ríkat meg a vöröshagyma, ha néhány percre hideg vízbe tesszük és a vágás előtt a kést is bevizezzük. Ameddig aprítjuk a félbevágott a hagyma egyik felét, addig a másik felét fordítsuk lefelé, így kevesebb illóolaj kerül a levegőbe. Kiváló íze lesz a krumplifőzeléknek, ha a rántásba egy kis reszelt hagymát teszünk. A fagylaltos kanál haszna A túrógombócot érdemes fagyalaltos kanállal beleszaggatni a forró vízbe. Nemcsak gyors, de a gombócok is szép azonos méretűek lesznek és ráadásul nem is maszatolós. Az evőkanállal adagolt muffin-massza bizony gyakran ered ményez különböző méretű sütiket, amik persze nem azonos módon sülnek át. Na de ha van fagylaltos kanalunk, akkor a meleg vízbe mártott kanállal történő adagolás olyan egyforma adagokat biztosít, mintha profi szakács formázta volna. Ha a kanalat olajba mártjuk, akkor a krumplipürét is adagolhatjuk vele egy sütőlapra, hogy utána azt egy kis sajttal megszórva készítsünk extra mutatós köretet. Hasznos lehet a dinnye vájó kanalunk is Nagyon praktikus eszköz a golyó alakú formákat kivájó kanál. Elsősorban a dinnye extra tálalásához találták ki. Persze más célra is használható, például a májgaluska masszájának a kiszaggatásához is. Áldásos fűszerek ételízesítők Magunk is készíthetünk úgynevezett ételízesítőt. Ehhez le kell darálni (például húsdarálón) a zöldségeket, amiket üvegbe töltve sóval tudunk tartósítani. Ne felejtkezzünk el a felhasználáskor a plusz só mennyiségéről. Kiváló ételízesítő pörköltekhez és sültekhez egyaránt a ledarált piros pritaminpaprika, amit szintén sóval kell eltenni. Olyankor érdemes eltenni, amikor olcsó ez a fajta paprika, ugyanis a sóban évekig is eláll. A petrezselyem-, a lestyánés a zellerlevelet szárítás után összetöröm és összekeverem. Remek ízt ad a húsok töltelékeinek. Ha a levesbe teszem, akkor csak a főzés utolsó perceiben teszem a levesbe, hogy jobban megmaradjon a remek illata és íze. A fűszereket nem csak a húsokra tehetjük. Ha grillezéskor a faszénparázsra szórjuk a babérlevelet, a rozmaringot, vagy más kedvelt fűszerünket, akkor nemcsak a sütési illatok lesznek fenségesek, hanem a húsok is, mivel átveszik a fűszerek aromás illatait. Ha túl világos a tojás sárgája, akkor az például rántotta, vagy piskóta készítésekor nem túl bizalomgerjesztő. Egy kis kurkuma hozzáadása csodákra képes. A párolt rizs is különlegessé tehető egy kis kurkuma hozzáadásával. Dunsztolás mosogatógéppel Remek szolgálatot tehet befőzési időszakban a mosogatógép. Nincs dunsztolási, majd pokrócba csavarási procedúra. A mosogatógép legmagasabb hőfokú programjával kifertőtlenített üvegbe beletesszük a meghámozott, kimagozott gyümölcsöt és ráöntjük az előzőleg felforralt cukros (kevés nátrium-benzoátos, vagy más tartósítószeres) oldatot. Rögtön lezárjuk a befőttes üveget a csavaros fémtetővel és betesszük a mosogatógépbe. Válasszuk ki a legmagasabb hőfokú programot és a többit bízzuk a gépre (mosogatószert ne használjon). Úgy pakoljuk be az üvegeket, hogy azok egyenesen álljanak. Ha lejárt a program, hagyjuk a gépben kihűlni a befőtteket. Ellenőrizzük a tetők zárását, mert egy kicsit kilazulhatnak a hőtágulás hatására. Akár már langyosan is a polcra tehetjük a kész befőtteket. Fontos, hogy körülbelül olyan keménységű legyen az így elteendő gyümölcs, mint amilyen állagú befőttet szeretnénk kapni. Borkén Ha már eltevésről van szó, akkor érdemes néhány szót a borkénről is ejteni. Kivel ne fordult volna már elő, hogy az eltett almapaprika, őszibarackbefőtt és hasonló nem tartja meg az eredeti színét és megbarnul. Erre jelent tökéletes megoldást a borkén használata. Kb. 4 liter vízhez egy késhegynyire van szükség. Nemcsak a zöldséggyümölcs színe lesz tökéletes, de a borkén a puhulásukat is megakadályozza. Szódabikarbóna Megőrzik élénk színüket zöldségek, ha főzéskor kevés szódabikarbónát is szórunk a vízébe. Keményebb és tartósabb marad a tejszínhab, ha felverés előtt egy csipetnyi szódabikarbónát teszünk bele. Ha nehezen fő meg a marhahús, tegyen a vízbe egy késhegyi szódabikarbónát. Más húsra is érvényes ez az eljárás. Kovászos uborka Nem lesz zavaros a kovászos uborka leve, ha a kaprot és a kenyeret egy sűrű szövésű zacskóba tesszük és zacskóstól teszszük az uborka tetejére. Az eltávolítása is könnyebb, mint zacskó nélkül. Kenyér, péksütemény felújítása Gyakran nem tudjuk kiszámolni, hogy milyen mennyiség megvásárlása indokolt. Nem is érdemes ezen bosszankodni, mert a maradék frissé varázsolására is van megoldás. Ha a kenyér, zsemle 1-2 napos, akkor kenje meg egy kis vízzel, vagy csomagolja be nedves ruhába, majd tegye be a 180 C -ra előmelegített sütőbe és hagyja 5-10 percig melegedni. Ha tudja, hogy másnap nem lesz szüksége a kenyérre, vagy a zsemlére, akkor tegye be a fagyasztóba, majd az előbbiek szerint melegítse fel, amikor szükséges. Egy hegyes késsel ellenőrizhető, hogy átmelegedett-e a közepe. A kenyeret célszerű olyan adagokra feldarabolni, amekkora az egyszeri fogyasztási mennyiség. A fagyasztóban tárolt zsemle ráadásul olyankor is kisegít, ha például fasírozottat, vagy zsemlegombócot szeretne készíteni. Csak fel kell engedni (nem tart sokáig) és már fel is használható. A sör nemcsak ivásra való A rántott hús sokkal finomabb, ha a panírozáskor a tojásba egy kis sört is öntünk. A sültek is omlósabbak lesznek, ha közben többször meglocsoljuk egy kis sörrel. A virágok is szeretik a sört. Az elporosodott leveleket sörbe mártott vattával töröljük le. Nemcsak a portól szabadítjuk meg a leveleket, hanem olyan fényt is kapnak, amelyek sokkal tetszetősebbé teszik azokat. A tölgyfa bútort meleg sörrel frissíthetjük fel. Dörzsöljük be vele a felületet egy szivacs segítségével, majd azonnal töröljük szárazra. A csigák sok kárt okoznak a kertekben, imádják megrágcsálni a növényeket. Töltsünk kis edénykékbe buggyant sört, és rakjuk ki a kertbe olyan helyekre, ahol a csigák a legaktívabbak. A csigák kedvelik az állott sört, tehát bemásznak érte az edénykébe, ahol aztán megfulladnak. Babakrém Gyakran nem tudjuk, hogy bőrcipőinkhez valójában milyen cipőpasztára, vagy ápolóra van is szükségünk. Ráadásul akár több színről is gondoskodnunk kell. Ez ellen is van megoldás. A babáknak készült úgynevezett popsi-kenőcs megold minden cipőápolási problémát. Vékony rétegben bekenve vele a cipőt, nemcsak hidratálja a bőrt, de például télen azt is meggátolja, hogy a csúszásmentesítésre használt só eltávolíthatatlan csíkot hagyjon a bőrön. A nubuk bőrökhöz ez a megoldás nem alkalmazható. Mikrózási tanácsok Sokan azért nem szeretik a mikrohullámú sütőben melegített ételt, mert az kiszárad. Erre is van megoldás. A rántott-, vagy a sült húst húzza el a vízcsap gyengén folyó vize alatt és úgy melegítse meg. Egyik húsfajta sem szárad ki és nem lesz cipőtalp. Másik kritikus melegítési mód a tésztaételek melegítése. Fontos, hogy csak közepes mikrohullámú teljesítménnyel és lefedve végezzük a melegítést. Ez a húsok melegítésére is vonatkozik. A befőttes üveget úgy is kifertőtleníthetjük, ha félig megtöltjük vízzel és a fedele nélkül néhány percre betesszük a mikróba a legmagasabb teljesítmény fokozatot beállítva. A csokit a mikróban is felolvaszthatjuk. Ehhez egy mikrohullámálló edénybe félig vizet kell tölteni, és abba kell beletenni egy másik, magas falú mikrohullámálló edényt az összetört csokoládéval. Konyhai balesetek esetén Ha megégeti a kezét, akkor azonnal kenje be tejföllel. Nem fog fájni és hólyagos sem lesz. Ha nincs otthon tejföl, akkor dugja be a kezét lisztbe és hagyja benne pár percig. Nagyon hatásos. Egyéb hasznosságok Számos leves, főzelék sűrítése a benne főtt és összeturmixolt zöldséggel is elvégezhető. Rá adásul nemcsak finom, de egészséges is. Ha elsóztuk az ételt, akkor tegyük bele egy tojás fehérje felvert habját, majd ha megszilárdult vegyük ki. A tojásfehérje elnyeli a sót. A túlsózott étel sótartalmnak a csökkentésére egy késhegynyi szódabikarbóna is hatásos. Ha egy őrlőt több fűszerhez is használunk, könnyen átvehetik egymás illatát. Ennek megakadályozására két darálás között engedjünk át rajta 1-2 evőkanál sót. Ez közömbösíteni fogja a szagokat. Az edények odaégett alját sózzuk be, és hagyjuk állni. Ezután hirtelen forraljuk fel a vizet, majd öblítsük ki. Sokkal könnyebb lesz megtisztítani. Ha az alumíniumedény a használat során megfeketedett, főzzünk benne friss almahéjat. A külsejét is dörgöljük át az almahéj forró főzetével. Ha zománcedényeink súrolásához csak sót használunk, nem veszítik el fényüket. Ha a gáztűzhelyen erős a lerakódás, szórjunk sót a tűzhely lapjára, és öntsük le ecettel, hogy ellepje a ráégett ételfoltokat. A legmakacsabb szennyeződést is oldja. Nincs szükség a WC-ben sem légfrissítőre, ha a helyiségben egy csészényi sót, ugyanannyi szárított citromhéjat és mentalevelet tartalmazó keveréket tartunk. A körömkefét könnyen megszabadíthatjuk a bele rakódott szappandaraboktól, ha rövid időre ecetes vízbe áztatjuk. A váza belsejében a növények szára miatt képződött lerakódást úgy tüntethetjük el, hogy tealevelet szórunk bele, feltöltjük ecettel, és alaposan összerázzuk. Ha nem friss a lerakódás, akkor hagyjuk egy darabig állni a vázában a keveréket. Egyszerű, mégis hasznos és olcsó megoldások. Takács Ferencné Lehet az egyszerűbb a nagyszerű Testápolás környezetbarát módon A környezetbarát szerek használatával történő testápolás, ruha tisztítás rejtelmeibe avatjuk be ezúttal az olvasókat Kiss Anna életmód tanácsadó útmutatásai alapján. A témát az alábbiak szerint taglaljuk: - Fürdés, mosakodás. - Testápolás. - Testünket takaró ruhák tisztítása. - Kezdjük a fürdéssel, a mosakodással javasolja Kiss Anna. Lábunk esetében javasolt a heti legalább egyszeri lábáztatás és ezt a legjobb pénteken végezni. Mindenki tapasztalja ki, hogy az áztató vízbe a számára melyik a legmegfelelőbb természetes anyagot tegye: sót, ecetet, illóolajat. Ezek mind fertőtlenítő, baktérium és gombaölő hatásúak. - Igaz-e, hogy pénteki napon a legkönnyebb a körmöt levágni? - Hihetetlen, de így igaz, csak ki kell próbálni. - Van-e ennek valami magyarázata? - A Hold naptár taglalja az ilyen típusú energiákat. Pl. a Hold szerinti oroszlán napon a legjobb hajat vágni. - Milyen szereket használjunk zuhanyozáskor? - A zuhanyozáshoz többféle, természetes tisztálkodó anyagot is használhatunk. Vannak gyógynövényes, illóolajos szappanok, amelyek közül mindenki kiválaszthatja a bőrtípusának, illetve az esetleges bőrproblémájának megfelelőt. A másik természetes anyag a lanolinos gyapjú mosó, melyet 1:10 arányba hígítva tusfürdőnek és hajsamponnak is használhatunk. Aki a kádfürdést részesíti előnyben, az is többféle módszer közül választhat. Az előbb hígított lanolinos gyapjú mosakodó szert itt is alkalmazhatjuk. Vannak remek fürdősók, amelyeket akár kúraszerűen is lehet alkalmazni. Ez esetben is használhatunk illóolajokat. - Mit mondhatunk a testápolással kapcsolatosan? - Ha valaki a testét bármivel keni, mégis száraz a lábszára, akkor belső olajozásra van szüksége. Ezt megteheti búzacsíra olajjal. Ez, kapható üveges és kapszula formában is. Az arc ápolására az egyik legjobb anyag a bogáncsolaj, nagyon pici kell egyszerre, mert nagyon intenzív. A másik remek bőrápoló szer, a szőlőmag olaj. Különösen jó a hölgyek dekoltázsára is. Ha az eddigiek szerint fürdünk, mosakszunk, vagyis természetes anyagokat használunk, a test többi részén a bőr legtöbbször már nem igényel kenegetést. Amennyiben mégis, használjunk olíva olajat. Vizes kézre csepegtessünk egy pár cseppet és így simítsuk át a bőrünket. - Milyen desodort használ? - Én, már évek óta só dezodort használok (forgalomban több féle is kapható, érdemes az alumínium menteset venni. Előnyei: elpusztítja a kellemetlen szagot okozó baktériumokat, nem hagy foltot a ruhán, teljesen szag és illat mentes. Így bármilyen parfüm, vagy testpermet jól érvényesül használata mellett. Lehet már kapni egyéb alkohol és illatmentes dezodorokat is. Testpermetnek is természetes anyagot válasszunk. Ilyen lehet például alkoholba csepegtetett illóolaj elegye. - Milyen tanáccsal szolgálhatunk a mosás esetére? - Érzékeny bőrűek, allergiások tapasztalhatják, hogy a frissen mosott ruha is lehet irritáló. Mosáshoz a korábban hígított gyapjú mosószert ajánlom minden típusú ruhához annyi kiegészítéssel, hogy színes ruhánál egy evőkanálnyi, fehér ruha esetén két evőkanálnyi szódabikarbónát tegyen a vízbe. Öblítéshez illóolajakat lehet használni. Nagyon sokféle van belőlük és nagyon széles az a kör is, amire alkalmasak. Ezért úgy gondolom, hogy megér egy külön beszélgetést. De az allergia elviselésére is van természetes módszer, érdemes ezzel is foglalkozni. Pintér Matild Fo gyasz tó ként ért sé rel me it, pa na sza it il le tően ke res se fel hon la pun kat: Kér dé se i re szak jo gá szunk vá la szol.

All inclusive - valóban minden benne van???

All inclusive - valóban minden benne van??? All inclusive - valóban minden benne van??? Manapság a szállodák előszeretettel használják leírásukban, szóróanyagaikban ezt a kifejezést: ALL INCLUSIVE. Mit is jelent valójában az all inclusive? Annak

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert

Uniós támogatással fejlesztik a fogyasztóvédelmi rendszert Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 40/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.T.60./2005/4. számú végzésével

A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.T.60./2005/4. számú végzésével Kisalföld Fogyasztóvédelmi Egyesület Győr Arany János u 28-32 Adószám: 18984035-1-8 A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.T.60./2005/4. számú végzésével 2006.jan.16.-án vette nyilvántartásba, mint közhasznú

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 42/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a megyei kormányhivatalok

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata mely elfogadásra került 2011. január 26-án a Kompetencia Tanács alakuló ülésén, az alapító tagok egyhangú szavazata által, azzal a feltétellel, hogy az érvényes

Részletesebben

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Berhida, 2015. április 24. Kontics Monika Munkaszervezet vezető Honnan indultunk? 2007-2008. HVI

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

BESZÉDES SZÁMOK. Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető Igazgató - BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. 2013 Április 22.

BESZÉDES SZÁMOK. Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető Igazgató - BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. 2013 Április 22. BESZÉDES SZÁMOK. Áldás vagy átok? A közösségi vásárlás előnyei és buktatói a turizmusban avagy hogyan kell ezt felelősségteljesen csinálni kerekasztal bszélgetés Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

Küldöttgyűlés határozata Társadalmi Unió 2013. november 25.

Küldöttgyűlés határozata Társadalmi Unió 2013. november 25. Küldöttgyűlés határozata Társadalmi Unió 2013. november 25. A Társadalmi Unió, 23 országos hatókörű civil szervezet együttműködésének szövetsége, regionális hatókörű fogyasztóvédelmi/közösségi klubok fenntartója,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány

az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2015. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány

Részletesebben

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A A MINŐSÉG BIZTOSÍTVA Független alkuszok kulcsszerepben a biztosítási piacon 2 Kik vagyunk? 3 A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) 1991-ben 13 alkuszcég elhatározásából jött

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. augusztus 18. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án 17.00

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Közvetlen előzmények 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: 1.

Részletesebben

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján Turizmus 2.0 Humán fejlesztések a kiemelt ágazatban BKF, BUDAPEST, 2010. XI. 4. Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján DR. RUSZINKÓ

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA ELNÖKI BESZÁMOLÓ Szórád Gábor Miről is lesz szó... 1.) Beszámoló az elmúlt hat hónap munkájáról 2.) Jogi személyiségünk jelenlegi állapota 3.) Jogi személyiség elérésének végső

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Négy napra megy nyaralni a magyar

Négy napra megy nyaralni a magyar Négy napra megy nyaralni a magyar Még mindig a magyar tenger a legnépszerűbb belföldi úti cél ez derült ki a Szállásvadász.hu friss turisztikai felméréséből, amelyben több mint 18 ezer hazai utazót kérdeztek

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

2015. március 26-i rendes ülésére

2015. március 26-i rendes ülésére 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: Belépés a Klímabarát Települések Szövetségébe Előterjesztő:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elnökjelölti program 2016-2019 Béres József Budapest, 2016. április 11. 2. oldal Bevezetés A MEE elnökeként 3 évet dolgoztam az Elnökség tagjaival közösen az előző Elnöki

Részletesebben

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció Megjelenések Mantra Communication 2013. július 11. Kommunikáció Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban. Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása. Glózik Klára, az Egyesület elnöke

Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása. Glózik Klára, az Egyesület elnöke Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása Glózik Klára, az Egyesület elnöke 2010. augusztus 31-én alakult a Békés Megyei Egészségturisztikai Klaszter hosszú távú működtetésére 14 alapító

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

Nehéz évre számíthat az utazási szakma is. Interjú Csákány Csabával, a TUI Magyarország Kft. igazgatójával

Nehéz évre számíthat az utazási szakma is. Interjú Csákány Csabával, a TUI Magyarország Kft. igazgatójával Nehéz évre számíthat az utazási szakma is. Interjú Csákány Csabával, a TUI Magyarország Kft. igazgatójával A pénzügyi válság és az azt követő gazdasági megszorítások miatt visszaestek a turizmus fejlődésével

Részletesebben

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21. december 9-ei ülésére a foglalkoztatás helyzetéről, munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények -

Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények - Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények - 203. 2 Bevezetés Kitöltési időszak: 203.08.2. 5:00 óra és 203.08.27. 2:30 között Az eredetileg tervezett határidőt (203.08.25. 24:00)

Részletesebben

AEGON. Vitál Életbiztosítás

AEGON. Vitál Életbiztosítás AEGON Vitál Életbiztosítás A felelősségteljes gondoskodás családról való gondoskodás A család mindennél fontosabb A család mindennapi örömeink forrása, ezért mindannyiunk számára óriási kincs, amelyről

Részletesebben

Dr. Bessenyei György Európai Beruházási Bank november.13. MTA KTB ünnepi tudományos ülése

Dr. Bessenyei György Európai Beruházási Bank november.13. MTA KTB ünnepi tudományos ülése Dr. Bessenyei György Európai Beruházási Bank 1 2013. november.13. MTA KTB ünnepi tudományos ülése 2 » Az európai lakosság több, mint 70%-a városi környezetben él, ezek az agglomerációk az Európai Unió

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Összefoglaló a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) 11. üléséről

Összefoglaló a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) 11. üléséről P é n z ü g y i S t a b i l i t á s i T a n á c s Összefoglaló a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) 11. üléséről Helyszín: Időpont: Résztvevők: A PSZÁF VI. emeleti tanácsterme 2010. december 15-e 9 órától

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára I. Botrányos esetek a Budapesti Békéltető Testület 2014. első félévéből A Budapesti Békéltető Testület a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok

Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok A mobil eszközök száma világszerte rohamosan növekszik és jelentős kiegészítőjévé, sok esetben helyettesítőjévé vált a hagyományos számítógépeknek.

Részletesebben

ÁFA TANÁCSADÁS. ARKCONSULTING Kft.

ÁFA TANÁCSADÁS. ARKCONSULTING Kft. ÁFA TANÁCSADÁS Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó 2014 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ A hozzáadottértékadó az egyik legfontosabb adónem, mely az összes EUtagállamban, illetve a világ számos országában

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

VELÜNK MINDEN ÖNRŐL SZÓL 2015 A TE ÁLMAID VELÜNK VALÓRA VÁLNAK TM

VELÜNK MINDEN ÖNRŐL SZÓL 2015 A TE ÁLMAID VELÜNK VALÓRA VÁLNAK TM VELÜNK MINDEN ÖNRŐL SZÓL 2015 A TE ÁLMAID VELÜNK VALÓRA VÁLNAK TM FEDEZZEN FEL EGY RENDKÍVÜLI LEHETŐSÉGET! Szeretne vonzó lenni és szeretné jól érezni magát? Szeretne több pénzt keresni? Szeretne több

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben