SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ Előkészítésben közreműködött: Jegyzői kabinetvezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ Előkészítésben közreműködött: Jegyzői kabinetvezető"

Átírás

1 SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ Előkészítésben közreműködött: Jegyzői kabinetvezető A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! BESZÁMOLÓ a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, ügyfélfogadással kapcsolatos új célkitűzésekről (Készült: a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság május 14-i ülésére) Tisztelt Bizottság! Vezetői összefoglaló: Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, módosított 27/2008. (IX. 10.) Önk. sz. rendelet 48.. (2) bekezdése értelmében A jegyző köteles legalább évenként beszámolni a Képviselő-testületnek a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól. A Képviselő-testület az ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, ügyfélfogadással kapcsolatos új célkitűzésekről készült beszámoló elfogadását átruházta a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra. Részletes kifejtés: A évben lefolytatott hatósági ügyintézés törvényességi ellenőrzésének eredményéről, a Hivatalban megvalósuló ügyfélfogadási rend tapasztalatairól, egyéb ellenőrzésekről, valamint a legfontosabb évre vonatkozó hivatali célkitűzésekről a következő tematika szerinti beszámolót adom: 1. Ügyfélfogadás rendje, ügyiratforgalmi statisztika. 2. Törvényességi, és egyéb ellenőrzések: a) Felügyeleti szerv (Budakörnyéki Főügyészség, Pest Megyei Kormányhivatal) felülvizsgálata során tett törvényességi észrevételek. b) Hivatalon belül lefolytatott eljárásjogi vizsgálat 3. Új és folyamatban lévő projektek előkészítése, megvalósulása: a) Hivatali struktúra átalakítása, menedzsment szervezet kialakítása b) Kistérségi települések jegyzőinek jegyzői klubja egységes jogalkalmazás érdekében c) Közérdekű adatok közzététele a honlapon d) évi kiemelt feladatok koordinálása, végrehajtása 4. Hivatal évre vonatkozó célkitűzései a) évi Országgyűlési képviselő választás, Európai Parlamenti képviselő választás, valamint a polgármester és önkormányzati képviselő, nemzetiségi önkormányzati képviselő választás lebonyolítása b) Hivatalon belüli oktatások, jogszabályváltozások figyelemmel kisérése c) Kapcsolattartás a lakossággal, a hivatal tevékenységének kifelé történő kommunikálása, ügyfélbarát hivatal működtetése d) Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működtetése 1.) Ügyfélfogadás rendje, ügyiratforgalmi statisztika A hivatali ügyintézés, az ügyfélfogadás tapasztalatai: - A tisztségviselők fogadóóráin megjelenő ügyfelek bejelentései az e célra rendszeresített bizonylaton nyilvántartásba vételre kerülnek. A fogadóórán megjelentek bejelentéseit, panaszait a jegyzői kabinet vezetőjének koordinálásával a Hivatal érintett irodája, ügyintézője kezeli, és teszi meg a szükséges lépéseket, melyről az ügyfél a panasz jellegétől függően - visszajelzést kap. - Több forrásból visszajelzést, információt kaphatunk a lakosság megelégedettségéről, igényeiről, esetleges negatív tapasztalatairól valamint a városban tapasztaltakról az Ügyfélszolgálaton megtalálható Város-könyv, az ingyenes zöld szám ( ) és zöld bevezetésével valamint az Észrevettem, szólok elnevezésű láda kihelyezésével a portán. A zöldszámon tett bejelentéseket naponta meghallgatjuk és rögzítjük (korábban hetente történt az üzenetek rögzítése, azonban a zöldszám bevezetése óta egyetlen alkalommal, március közepén előfordult, hogy megtelt a rögzítő memóriája, így a 1

2 hasonló esetek elkerülése érdekében áttértünk a napi rögzítésre), a zöld en tett bejelentéseket naponta kinyomtatjuk és jegyzői szignálást követően eljuttatjuk az illetékes ügyintézőhöz (távolléte esetén helyetteséhez), szervezethez intézkedésre. Ezáltal biztosítottá válik, hogy az ügyfél levele mindenképpen eljusson az érintetthez, és ne fordulhasson elő, hogy a címzett távolléte, szabadsága miatt levele hosszabb időre megválaszolatlan marad. Az Észrevettem, szólok elnevezésű ládába elhelyezett, a városban észlelt kisebb problémákat jelző bejelentésekre írásban nem válaszolunk, hanem továbbítjuk az Ügyfélszolgálatra, hogy az illetékes szervezet (mely többnyire a VSZN Zrt) vizsgálja meg az elvégezhető intézkedési lehetőségeket, és mielőbbi gyakorlati megoldást igyekezzen találni azok orvoslására. - Gyakran előforduló eset, hogy a városlakók a számukra is ismerhető és elérhető jegyzői vagy polgármesteri címre küldik meg panaszos leveleiket. Ezen problémákat is haladéktalanul továbbítjuk az illetékes ügyintéző felé, és a jegyzői kabinet vezetőjének közreműködésével azonnali visszajelzést küldünk az ügyfélnek panasza illetékes szakreferenshez történő továbbításáról és a probléma kivizsgálásának megkezdéséről. Amennyiben városüzemeltetési jellegű panasz érkezik, azokat a Városi Ügyfélszolgálat felé továbbítjuk, akik a VSZN Zrt-vel történt egyeztetést követően tájékoztatják az ügyfelet panaszának lehetséges megoldásáról, valamint a megtett intézkedésekkel kapcsolatban. A panaszkezelés rendjére vonatkozóan belső szabályozás került kiadásra a Hivatalban, mely összhangban van a VSZN Zrt. Vezérigazgatója által kiadott utasítással biztosítva, hogy az ügyfelek panaszai minél gyorsabban a megfelelő, hatáskörrel rendelkező szervhez, személyhez kerüljenek intézkedésre és válaszadásra. Az ügyiratforgalmi statisztika (melléklet) segítségével átfogó kép nyerhető az ügyiratforgalom nagyságáról, ügytípusonkénti megoszlásról, továbbá az egyes előadók és szervezeti egységek folyamatban lévő, illetve hátralékos ügyeinek számáról. Az elsőfokú hatósági statisztikát az államigazgatási, illetve önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok jogszabályi előírások alapján a KSH kéri évenként az önkormányzatoktól és más közintézményektől. Ez a statisztika az ügyekhez tartozó határozatokról tartalmaz információkat. Az önkormányzati struktúrából következik az, hogy az önkormányzati hatósági ügyek címzettje a Képviselő-testület, míg az államigazgatási hatósági ügyek címzettje a feladat és hatáskörrel rendelkező jegyző. A Képviselő-testületnek ez utóbbinál hatáskör hiányában nincs kompetenciája. Ebből adódik az, hogy az államigazgatási hatósági ügyekben másodfokon fő szabály szerint a Pest Megyei Kormányhivatal jár el, míg önkormányzati hatósági ügyekben, ha első fokon a polgármester, vagy a bizottság hozott döntést, akkor másodfokon a Képviselő-testület fog eljárni. Ha az ügyfélnek a Képviselő-testület által hozott döntés nem felelt meg, akkor jogszabálysértésre hivatkozva a döntést a bíróságnál támadhatta meg. A Hivatalban iktatott ügyiratok száma évben db volt, amely közel azonos nagyságrendű a korábbi évek iktatott ügyirataival évben évben évben Államigazgatási ügyben hozott határozatok határidőn belül határidőn kívül saját hatáskörben módosított vagy visszavont Kormányhivatal II. fokon járt el, és helybenhagyta - megváltoztatta megsemmisítette Dekoncentrált szerv felülvizsgálta, és helybenhagyta Bíróság Az államigazgatási ügyekben hozott határozatok száma, a korábbi évekhez képest némi csökkenést mutat, melynek egyik oka, hogy jogszabályváltozás következtében számos eljárás lett bejelentés köteles eljárás, ez azonban az elvégzendő feladat mennyisége tekintetében nem jelent kevesebb terhet az ügyintézők számára, mivel csak az eljárás végén történő döntés meghozatalára nem kerül sor, azonban ez így nem jelenik meg a statisztikában az érdemi döntéssel záródó ügyek között. Emellett január 1-jétől az Okmányiroda, Gyámhivatal és néhány szociális és igazgatási jellegű hatáskör járási hivatalhoz történő átkerülése is okozhatta az ügyiratforgalom kisebb mértékű csökkenését. A 2012-évben több alkalommal végbement szervezeti átalakulás következtében valamint a járási hivatal felállításával a évben csökkenő létszámmal láttuk el a korábbi évekhez hasonló számú ügyiratforgalmat, amellett, hogy a Pilisszentlászlóval létrehozott közös hivatal kapcsán jelentősen megnövekedett az önkormányzati feladatok száma, melyet a már meglévő hivatali apparátussal láttunk el, hiszen a többletfeladatok ellenére újabb státuszok nem kerültek létrehozásra január 1-jén bekövetkezett jogszabályváltozás nyomán az Építéshatósági Iroda a korábbi kistérségi települések tekintetében körzetközponti feladatokat lát el. A kistérségi településeken összesen 28 fő látta el mindazt a feladatmennyiséget, melyet nálunk 13 település tekintetében 18 fő lát el. 2

3 Korábbi években hozott önkormányzati hatósági ügyek számához képest 2013-ban csökkent a döntések száma évben évben évben Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok határidőn belül határidőn túl fellebbezések száma saját hatáskörben módosított vagy visszavont képviselő-testület helybenhagyta Bíróság ) Törvényességi és egyéb ellenőrzések a Hivatalban: a) A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi vizsgálatai: év nyarán a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja végzett a Hivatalban ellenőrzést, mely a közmunkaprogram vizsgálatára terjedt ki. Ennek során az ellenőrzést végzők megvizsgálták a szerződéses munkaköri leírás szerinti foglalkoztatás teljesítését valamint az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok meglétét. A vizsgálat egy helyszíni ellenőrzésre is kiterjedt, melynek során Pilisszentlászló településen személyesen ellenőrizték a közmunkások szerződés szerinti munkavégzését. A Kormányhivatal az ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztalt. b) A Hivatal kollégáinak lezárt és folyamatban lévő ügyeinek eljárásjogi szempontból történő felülvizsgálata: A korábban alkalmanként előforduló gyakorlatnak megfelelően október 1. - november 30. között a Hivatalban egy kiválasztott kolléga munkájának felülvizsgálatára, ellenőrzésére került sor a jegyzői kabinet vezetőjének közreműködésével. A vizsgálat a jogszabályi előírásoknak való megfelelésre, a határidő megtartására, az eljárások alkalmával és a döntéshozatal során alkalmazandó eljárásjogi szabályok ellenőrzésére és áttekintésére terjedt ki. A vizsgálat elrendelésének célja a helyes jogalkalmazói gyakorlat, eljárásrend kialakításának segítése volt. A kabinetvezető a közel két hónapos vizsgálat során áttekintette a kijelölt kolléga valamennyi ügyiratát és összefoglaló jelentésében részletes tájékoztatást adott az abban esetlegesen fellelhető hibákkal kapcsolatban. A vizsgálat eredményeként megállapításra került, hogy az eljárási szabályok maradéktalan betartása, követése nem valósult meg minden esetben, azonban a feltárt hiányosságok tisztázása és az ez alapján egyeztetett helyes és alkalmazandó eljárási rend a kolléga pontosabb és hatékonyabb munkavégzésének segítését szolgálta, mert azóta a korábbi pontatlanságokat nem észleltük. 3. Új és folyamatban lévő projektek előkészítése, megvalósulása: a) Hivatali struktúra átalakítása, menedzsment szervezet kialakítása A évben lezajlott reorganizáció folyamatában az önkormányzati intézmények és a hivatali szervezet átalakítását követően hatályba lépett jogszabályváltozások további változást eredményeztek a hivatal korábban kialakított struktúrájában. A decemberi testületi ülésen döntés született a városi menedzsment szervezet és a Polgármesteri Hivatal átalakítására vonatkozóan. Az átszervezés okai: - járási hivatal felállítása, - közös önkormányzati hivatal létrehozása Pilisszentlászlóval, - a 13 kistérségi település építéshatósági feladatainak változatlan színvonalon történő ellátása, - a főépítész városstratégiai menedzser alá rendelése, - közterületi előadó munkakör Általános alpolgármester alá rendelése közterület-használati koordinátor munkakörként - oktatási intézmények gazdasági feladatainak ellátása. 3

4 1.) Járási hivatal felállítása A járási hivatal január 1-i felállításával a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti struktúrája is megváltozott. A hivatal szervezeti egységei közül a Gyámhivatal és az Okmányiroda feladatait a fenti időponttól a járási hivatal látja el. A Pest Megyei Kormányhivatal és Szentendre Város Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján a Hivatal 14 álláshelye került át a járási hivatalhoz. 2.) Közös hivatal létrehozása Pilisszentlászlóval január 1-től a 2000 fő alatti településeken megszűnt a Polgármesteri Hivatal. Pilisszentlászló szándékát fejezte ki, hogy közös hivatalt szeretne létrehozni Szentendrével, mely kérését a jogszabály alapján kötelesek vagyunk teljesíteni, nem tagadható meg, viszont ezzel kapcsolatos megállapodást kell a feleknek a részletfeltételekről kötniük. A közös önkormányzati hivatal felállításával biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ügyfélfogadást, valamint a közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy aljegyzője illetve megbízottja köteles a képviselő-testület ülésén részt venni és az ott szükséges tájékoztatást megadni. Pilisszentlászló képviselő-testületének valamint szlovák nemzetiségi önkormányzata testületének működésével összefüggő feladatok ellátása érdekében szükség volt 0,5 testületi referens álláshely létrehozására. Az együttműködés értelmében a hivatal látja el Pilisszentlászló község tekintetében az adóhatósági, igazgatási, pénzügyi, személyzeti, szervezési, közterület-felügyelői, anyakönyvvezetői feladatokat, valamint a közös önkormányzati hivatal készíti elő az előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket a pilisszentlászlói képviselő-testület és szlovák nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület üléseire, valamint intézkedik a határozatok végrehajtásáról évben a szentendrei 10 rendes, 11 rendkívüli és 2 közmeghallgatás mellett Pilisszentlászló település önkormányzatának 8 rendes ülés, 6 rendkívüli ülés és 1 közmeghallgatás valamint 6 nemzetiségi önkormányzati ülés előkészítésével és lebonyolításával együtt járó feladatok elvégzéséről kellett gondoskodnia a Hivatal kollégáinak. A megállapodás alapján a közös hivatal kirendeltségén, Pilisszentlászlón hetente egy alkalommal, kedden, 14:00-17:00 óráig az adó-és szociális igazgatás területét képviselő közös hivatali munkatársak ügyfélfogadást tartottak a pilisszentlászlói lakosok számára. 3.) A 13 kistérségi település építéshatósági feladatainak ellátása Az építésügyi és az építés-felügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendelet módosításának alapján január 1-től az építéshatósági jogkörök szétválasztásra kerültek. A kiemelt építésügyi hatósági ügyekben első fokú kiemelt hatóságként egyes járási hivatalok szakigazgatási szerveként működő járási építésügyi hivatal jár el, az egyéb, nem kiemelt ügyekben első fokú építésügyi hatósági jogkörben pedig a járásszékhely települési önkormányzat jegyzője illetékes. A rendelet módosítás értelmében január 1-től Szentendre látja el mind a 13 kistérségi/ járási település vonatkozásában az építésügyi hatósági feladatokat. A 11 fővel működő és Szentendre mellett Pilisszentlászló, Csobánka, Pilisszentkereszt építéshatósági feladatai ellátó Építéshatósági Iroda létszámát így szükséges volt bővíteni 7 álláshely létrehozásával, azonban a létszámbővítés ellenére is kevesebb, azaz 18 fővel kell gondoskodni a korábban a kistérségben 28 fő által ellátott feladatmennyiség elvégzéséről. A feladat ellátásához szükséges irodai eszközöket (bútor, számítógépek) a települések megállapodás alapján rendelkezésünkre bocsátották január 1-től bekövetkező jogszabályváltozások eredményeként az engedélyezési eljárás határideje 60 napról 15 napra csökkent, emellett bevezetésre került az elektronikus ügyintézési rendszer (ÉTDR), melynek használata során felmerülő rendszerhibák kezdetben jelentősen megnehezítették a kollégák eredményes ügyintézését. Emellett egy másik rendszer, az elektronikus országos építésügyi nyilvántartási rendszer működésével is meg kellett ismerkedniük az ügyintézőknek, mely az építésügyi bírságokat, elektronikus építési naplót, statisztikai nyilvántartásokat kezeli. A kollégák a hatósági feladatok ellátása mellett ügyfélszolgálati tevékenységet is végeznek, és az ÉTDR bevezetésével a beérkező kérelmek rendszerbe történő feltöltéséről is nekik kell gondoskodniuk, mely jelentős többletterhet eredményez számukra. 4.) Főépítész városstratégiai menedzser alá rendelése A városi főépítész évben a Vagyongazdálkodási Iroda szervezeti egysége alá tartozott, és osztott munkakört látott el. A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet több olyan városstratégai szempontból kiemelt jelentőségű feladatot delegált a főépítészhez, amelyet osztott munkakörben nem lehet ellátni, illetve amely feladatkör szorosan kapcsolódik a Polgármesterhez, ezért szükséges volt a főépítészi feladatokat tartalmazó munkakör Városstratégiai menedzser alá rendelése. A településképi véleményezési és bejelentési eljárások bevezetésével szükség volt egy a főépítész munkáját segítő munkakör felállítására, így március hónapban a Képviselő-testület döntött a főépítészi asszisztensi álláshely létrehozásáról, akinek feladata a településképi véleményezési és bejelentési eljárásokkal kapcsolatos szakvélemények előkészítése, valamint egyéb adminisztratív feladatok ellátása. A munkakör szeptember hónapban főépítészi koordinátor elnevezéssel a Polgármester alá tartozó szervezeti egységben került feltüntetésre. 4

5 5.) Közterületi előadó munkakör Általános alpolgármester alá rendelése közterület-használati koordinátor munkakörként A korábban Közigazgatási és Népjóléti Iroda szervezeti egységéhez tartozó közterületi előadó munkakör általános alpolgármester irányítása alá történő átszervezését az indokolta, hogy az általános alpolgármester feladatkörébe tartozik a civil szervezetekkel és vállalkozókkal való kapcsolattartás, és a közterület-használati és behajtási engedélyekkel kapcsolatos eljárások leginkább ezt a réteget érintik. A módosítással a közterületekkel kapcsolatos feladatok ellátásának szakmai és operatív irányítási feladatai a Jegyzőtől az Általános alpolgármesterhez kerültek át. 6.) Oktatási intézmények gazdasági ügyintézőinek továbbfoglalkoztatása január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ állományába kerültek az iskolák pedagógusai, valamint a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő közalkalmazottak. A Képviselő-testület a 365/2012. (XI. 29.) Kt. sz. határozatában úgy döntött, hogy a technikai dolgozók az önkormányzat, illetve a VSZ Zrt. állományába kerülnek. A határozat értelmében a Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodájának szervezeti egységében kerültek továbbfoglalkoztatásra az iskolák gazdasági ügyintézői, ezt követően szeptember 15-től a VSZ Zrt. állományába kerültek január 1-től a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 107,25 fővel látja el feladatait. A létszámcsökkenés mellett az ügyiratforgalomban jelentős csökkenés nem tapasztalható, azonban a szervezeti átalakítások, az önkormányzatra háruló jelentős feladatmennyiség ellenére mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az ügyfelek a lehető legkevesebb negatívumot érzékeljék. b) Kistérségi települések jegyzőinek jegyzői klubja egységes jogalkalmazás érdekében második felében abból az indíttatásból és elgondolásból, hogy a kistérségi települések folyamatosan kapcsolatban legyenek, és együtt tudjanak működni egyes területek egyeztetése, esetlegesen felmerülő problémák megoldása érdekében, létrejött egy un. Jegyzői Klub. A jegyzői klub jelenleg minden, kistérséget érintő kérdés megvitatása és a szakmai tapasztalatcserék érdekében havi rendszerességgel összeül. Célkitűzései között szerepel, hogy minden olyan jogszabályi változást átgondoljanak, mely a hivatalok feladatellátását, hatósági ügyintézést érinthet. A közös gondolkodás eredményeként a módosítások gyakorlatban történő végrehajtására keressük a törvény keretei között a legmegfelelőbb, és leghatékonyabb megoldást, egyes területeken a jogalkalmazás egységesítésére törekedünk. A évi országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódóan az országgyűlési egyéni választókerülethez a kistérségi/járási településeken túl további négy település (Pilisborosjenő, Pilisszántó, Pilisvörösvár, Üröm) is csatlakozott, így a évben már ezen települések jegyzőinek részvételével került sor a jegyzői értekezletek megtartására. Ezen települések egy része jelezte, hogy a választási feladatok megszűnése után is szeretne csatlakozni a közös munkához, mivel szakmai téren nagyon hasznos a Jegyzői Klubban folyó munka. A jegyzői klub keretén belül megvitatásra került témák pl: évi választásokkal kapcsolatos teendők, eljárási szabályok egyeztetése - jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, - hatósági eljáráshoz, önkormányzati rendeletek megalkotásához, módosításához kapcsolódó kormányhivatali állásfoglalások, - járási hivatal felállításával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése. c) Közérdekű adatok közzététele a honlapon Az elektronikus információszabadságról szóló törvény előírásai szerint a Hivatal a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni a közvélemény pontos és gyors tájékoztatásának. A tájékoztatási kötelezettség többek között az önkormányzat hatáskörére, illetékességére, szervezeti felépítésére, szakmai tevékenységére, működésére vonatkozó jogszabályokra, költségvetésére, vagyonának kezelésére, a közpénzek felhasználására és erre kötött szerződésekre terjed ki. Ennek a feladatunknak eleget téve gondoskodunk a honlapra kerülő hivatalos adatok, jegyzőkönyvek folyamatos szolgáltatásáról, a közzétételi listákon szereplő adatok, dokumentumok frissítéséről, helyesbítéséről. 5

6 A honlap bővítése, felülvizsgálata folyamatos, a lakosság pontos és gyors tájékoztatás érdekében eleget tettünk az elektronikus információszabadságáról szóló törvény közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételére vonatkozó előírásának, és az adatokat folyamatosan pontosítjuk, aktualizáljuk. d) 2013-ban több jelentős feladat végrehajtása, koordinálása is kihívást jelentett a Polgármesteri Hivatal számára: - járási kormányhivatal létrejötte - közös önkormányzati hivatal megalakulása - időközi önkormányzati képviselő választás lebonyolítása - Hivatalon belüli oktatások, jogszabályváltozások figyelemmel kísérése - felkészülés a évi országgyűlési képviselő választásra, EP képviselő választásra, valamint a polgármester és önkormányzati képviselő, nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra. 1.) Járási Hivatal létrejötte január 1-jével felállításra kerültek a járási kormányhivatalok. A járások és járási (fővárosi körzeti) hivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként, kirendeltségeiként jöttek létre. Legfontosabb feladatuk a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása. Ennek alapján a járási hivatalokhoz került az okmányirodai, a gyámhivatali, a jegyzői gyámügyi igazgatási, a hivatásos gondnoki feladatok ellátása, illetve egyes szociális és igazgatási ügyek. A járási Hivatal a HEMO épületében került kialakításra. A Polgármesteri Hivatalból 16 fő köztisztviselő továbbfoglalkoztatására került sor a járási kormányhivatalban. Egyes átadás-átvételi folyamatok a kezdeti nehézségek miatt áthúzódtak 2013 elejére is. A Járási Hivatallal nagyon konstruktív az együttműködés, bármely kérdésben rugalmasan és hatékonyan tudunk együttműködni. 2.) Közös önkormányzati hivatal megalakulása Az Mötv. adta lehetőséggel élve Pilisszentlászló, mint Szentendrével határos 2000 fő alatti lakosságszámú település, városunkkal kívánta a megállapodást megkötni a közös önkormányzati hivatal működtetésére. Sok egyeztetés eredményeképpen mindkét képviselő-testület által elfogadott megállapodásban foglaltak alapján kezdődött meg az iratátadás és a technikai feltételek megteremtése év végén, (pl. pecsétek cseréje, iktatórendszer átállítása, fejléces papírok megszerkesztése, stb) hogy január 2-ától a pilisszentlászlói lakosok részére is megfelelő színvonalú szolgáltatást tudjuk biztosítani, illetve az ügyintézésben ne okozzon nehézséget az átállás. A fentiekben említettek szerint a Hivatal munkatársai a szentendrei önkormányzat működésével összefüggésben ellátandó feladatok mellett, azzal párhuzamosan a pilisszentlászlói feladatok ellátásáról is gondoskodnak. A évben a szentendrei 10 rendes ülés, 11 rendkívüli ülés és 2 közmeghallgatás mellett Pilisszentlászlón további 8 rendes ülés, 6 rendkívüli ülés és 1 közmeghallgatás megszervezését kellett lebonyolítania a kollégáknak, majd kellett gondoskodni az előterjesztések, határozatok és jegyzőkönyvek elkészítéséről, valamint a szentendrei öt nemzetiségi önkormányzat mellett további egy nemzetiség munkájának segítését is biztosítani kellett. A pilisszentlászlói testületi ülések tekintetében ez közel 80 darab előterjesztés előkészítését majd az azokhoz kapcsolódó határozatok megírását jelentette. A közös hivatal kirendeltségén, Pilisszentlászlón hetente egy alkalommal, kedden, 14:00-17:00 óráig az adó-és szociális igazgatás területét képviselő közös hivatali munkatársak ügyfélfogadást tartottak a pilisszentlászlói lakosok részére, ahol az adófizetési időszakban jelentősen megnövekedett az adózással kapcsolatos ügyfelek száma, az év további részében elsősorban szociális kérdésekkel, problémákkal keresték fel a pilisszentlászlói lakosok a kirendeltségen megjelenő munkatársakat. A közös önkormányzati hivatal létrejöttével kapcsolatos többlet feladatokat Hivatalunk változatlan létszámmal látja el. 3) Időközi önkormányzati képviselő választás lebonyolítása évben Kiss Károly képviselő halála miatt került sor időközi önkormányzati képviselő választásra a 4. számú választókerületben. A korábbi választásokhoz hasonlóan ebben az évben is szerveztünk oktatásokat a választásban résztvevő hivatali kollégák és szavazatszámláló bizottság tagjai számára. A választás zökkenőmentesen zajlott le, a Helyi Választási Bizottsághoz sem választási plakát megrongálásával, sem kampánycsend megsértésével kapcsolatban nem érkezett kifogás. 6

7 4) Hivatalon belüli oktatások, jogszabályváltozások figyelemmel kisérése: Az elmúlt években mindig nagy hangsúlyt fordítottunk a hivatali dolgozók képzésére. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet alapján köztisztviselőknek kötelező továbbképzésen kell részt venniük. Ezen kötelezettségnek kétféleképpen lehet eleget tenni, az intézmény belső továbbképzést tart a dolgozóinak vagy felsőoktatási intézmény által biztosított képzésen való részvételt biztosítja. Hivatalunkban belső oktatás keretében teszünk eleget a képzési kötelezettségnek. A évben az alábbi témakörökben tartottunk továbbképzést: - önkormányzati adóigazgatás A képzés célja, hogy elősegítse, fejlessze a helyi adókkal kapcsolatos települési feladatokat. A képzés példák útján segítséget nyújt a helyi adók jogszabálynak megfelelő települési szabályozásához, a helyi adók bevallási nyomtatványainak elkészítéséhez, az adóigazgatási feladatok jogszerű ellátásához, a helyi adók és egyéb köztartozások hatékony végrehajtásához - esélyegyenlőség és a közigazgatás Cél: a hivatalban dolgozó köztisztviselők elméleti és gyakorlati feladatok beiktatásával megismerjék az esélyegyenlőség fogalmát, az Európai Unió szabályozásában megjelenő fogalmi elemeket, megismerhetik az esélyegyenlőség nemzetközi és hazai szabályozás főbb elemeit, az általános szabályokat, emellett az egyenlő bánásmódra vonatkozó magyar szabályozás az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény rendelkezéseit és az Egyenlő Bánásmód Hatóság működésének rendjét, az általa lefolytatható eljárások hatását az esélyegyenlőség érvényesülésére. - konfliktus és stresszkezelés a közigazgatásban Cél: a hivatalban dolgozó köztisztviselő képes legyen a napi munkája során felmerülő konfliktusok és a stresszhelyzetek megfelelő kezelésére; megismerve a probléma keletkezésének okait, a probléma megoldás folyamatát, attitűdök, előítéletek jelentőségét a problémák kialakulásában, képessé váljanak az asszertív kommunikáció alkalmazására és a helyes odafigyelési technika alkalmazására, a nemet mondás képessége, az aktív hallgatás alkalmazásának jelentőségének felismerésére, mely az ügyintézés során felmerülő problémák kezelését segítheti. A belső képzéseken lehetőség nyílt a környező települések köztisztviselőinek részvételére is, melyre Dunabogdány és Pilisszentkereszt településekről is érkeztek kollégák. A belső képzési programjainkat (összesen hét témában) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megfelelő szakmai színvonalúnak találta és felvette a kormánytisztviselők és köztisztviselők által választható képzések közé, így várhatóan 2014-ben az ország több részéről is érkeznek közszolgálatban dolgozók a szentendrei hivatal által biztosított képzésekre. 5) Felkészülés a évi országgyűlési képviselő választásra, EP képviselő választásra, valamint a polgármester és önkormányzati képviselő, nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra 2014-ben 4 választás megtartására kerül sor, mellyel kapcsolatos előkészítő feladatok intenzíven már 2013 utolsó negyedévében megkezdődtek. Mivel változott az OEVK területe, így a korábbi 13 település mellett további négy település (Pilisborosjenő, Pilisszántó, Pilisvörösvár, Üröm) tekintetében kellett mind a koordináció, mind az adatszolgáltatás terén megkezdeni a felkészülést, továbbá a jelenlegi körzetadatok pontosítására is meg kellett tenni az előkészítő lépéseket. Emellett folyamatosan gondoskodtunk a választópolgárok médián, újságcikkben, a város honlapján közzétett közleményeken keresztül történő tájékoztatásáról a választási eljárással-, a megváltozott szabályokkal-, a nyitva álló határidőkkel kapcsolatban. A választás sikeres, problémamentes lebonyolítása azt igazolta, hogy a folyamatos tájékoztatás segítette a választópolgárokat az új, megváltozott szabályok megismerésében és alkalmazásában. 4. Hivatal évre vonatkozó célkitűzései a) évi országgyűlési képviselő választás, EP képviselő választás, valamint a polgármester és önkormányzati képviselő, nemzetiségi önkormányzati képviselő választás lebonyolítása április 6-án nyugodt hangulatban és eredményesen lezajlott az országgyűlési képviselők választása. A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, mint a Pest megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerület székhelye 17 település tekintetében látta el a választás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat (ajánlóívek ellenőrzése, jelöltek nyilvántartásba vétele, szavazólap imprimálása, szavazás napjának teljes körű lebonyolítása, választási eredmények rögzítése, szavazóköri jegyzőkönyvek ellenőrzése stb.) az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság közreműködésével. Az országgyűlési képviselő választás eredményének jogerőre emelkedését követően intézkedtünk a Pest megye 03. sz. OEVK országgyűlési képviselője részére történő megbízólevél ünnepélyes átadásának megszervezéséről. 7

8 Emellett folyamatosan készülünk a még évben ránk váró választásokra, május 25-i EP képviselő választásra, és a várhatóan ősszel sorra kerülő polgármester és önkormányzati képviselő, nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra. b) Hivatalon belüli oktatások, jogszabályváltozások figyelemmel kisérése: A tavalyi évhez hasonlóan évben is kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a hivatali dolgozók továbbképzési lehetőségeinek. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet alapján az idén is meghirdetésre kerülnek belső továbbképzéseink, melyeket a évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oly mértékben teljes körűnek és megfelelő, magas fokú szakmai színvonalúnak ítélte meg, hogy azokat a kormánytisztviselők és köztisztviselők által választható képzések közé beillesztette. Ezen belső képzéseken való részvételi szándékát már több település (a kistérségi településeken kívül pl. Tiszafüred, Sopron, Kelebia stb.) is jelezte felénk. Hivatalunkban belső oktatás keretében teszünk eleget a képzési kötelezettségnek. Az alábbi 7 témakörben tervezünk továbbképzést: - önkormányzati adóigazgatás A képzés célja, hogy elősegítse, fejlessze a helyi adókkal kapcsolatos települési feladatokat. A képzés példák útján segítséget nyújt a helyi adók jogszabálynak megfelelő települési szabályozásához, a helyi adók bevallási nyomtatványainak elkészítéséhez, az adóigazgatási feladatok jogszerű ellátásához, a helyi adók és egyéb köztartozások hatékony végrehajtásához - esélyegyenlőség és a közigazgatás Cél: a hivatalban dolgozó köztisztviselők elméleti és gyakorlati feladatok beiktatásával megismerjék az esélyegyenlőség fogalmát, az Európai Unió szabályozásában megjelenő fogalmi elemeket, megismerhetik az esélyegyenlőség nemzetközi és hazai szabályozás főbb elemeit, az általános szabályokat, emellett az egyenlő bánásmódra vonatkozó magyar szabályozás az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény rendelkezéseit és az Egyenlő Bánásmód Hatóság működésének rendjét, az általa lefolytatható eljárások hatását az esélyegyenlőség érvényesülésére. - kommunikációs technikák és tárgyalástechnika Cél: a hivatalban dolgozó köztisztviselő megismerjék a kommunikáció általános modelljét, fajtáit, a non-verbális kommunikáció jelentőségét a munkavégzés során, valamint a mindennapokban alkalmazható tárgyalástechnikák sajátosságait; a köztisztviselők tudatában legyenek a személyes kommunikációjukat befolyásoló tényezőknek, képesek egyértelműen, hatékonyan kommunikálni, alkalmazzák a mindennapi munkavégzés során az alapvető tárgyalástechnikákat. - konfliktus és stresszkezelés a közigazgatásban Cél: a hivatalban dolgozó köztisztviselő képes legyen a napi munkája során felmerülő konfliktusok és a stresszhelyzetek megfelelő kezelésére; megismerve a probléma keletkezésének okait, a probléma megoldás folyamatát, attitűdök, előítéletek jelentőségét a problémák kialakulásában, képessé váljanak az asszertív kommunikáció alkalmazására és a helyes odafigyelési technika alkalmazására, a nemet mondás képessége, az aktív hallgatás alkalmazásának jelentőségének felismerésére, mely az ügyintézés során felmerülő problémák kezelését segítheti. - stratégiaalkotás és megvalósítás Cél: a hivatalban dolgozó köztisztviselők megismerjék stratégiai tervezés és stratégiai menedzsment alapjait, a stratégia végrehajtás alapvető ismereteit; a köztisztviselők beépítik a mindennapi munkájukba a stratégiai tervezés módszereit, képesek lesznek a stratégiai célokat operatív szintre, akciótervekre és akciókra lebontani a gyakorlatban - személyes hatékonyság, időgazdálkodás és beszámoló készítési technikák Cél: a hivatalban dolgozó köztisztviselők megismerjék a személyes munkavégzési hatékonyságot növelő technikákat, a megfelelő időgazdálkodás és a jól felhasználható informatív beszámoló készítés alapjait; a köztisztviselők így gyorsabban, magasabb hatékonysággal látják el mindennapi feladataikat, beszámolóik, jelentéseik áttekinthetők, jól kezelhetőek lesznek. - ügyfélkapcsolati képességek fejlesztése a közigazgatásban Cél: a hivatalban dolgozó köztisztviselők, akik munkavégzésük során ügyfelekkel kerülnek kapcsolatba képesek legyenek a helyzetfüggő kommunikációs technikák alkalmazásával a szituációk megfelelő kezelésére; az egyes helyzetekben alkalmazható magatartási szabályok segíthetik a közigazgatás pozitív megítélését a lakosság körében történő egyre nagyobb fokú elfogadást. Bízom abban, hogy a képzések hatékonyan segíthetik a kollégák szakmai és kompetencia-fejlődését. 8

9 A évben folyamatosan zajlanak a választási oktatások is. Az országgyűlési képviselő választás zökkenőmentes lebonyolítása, az új jogszabályok megismerése és megfelelő alkalmazása érdekében OEVK szinten több alkalommal is sor került a helyi választási irodák vezetőinek oktatására, valamint a 17 település 85 szavazókörének szavazatszámláló bizottsága tagjainak oktatására, melyekre meghatározott időpontban, települések alkotta csoportokban összesen hét alkalommal került sor. Az EP választás és helyi választás fennakadásoktól mentes lebonyolítása érdekében a választási oktatások és felkészítések a továbbiakban is folytatódnak. c) Kapcsolattartás a lakossággal, a hivatal tevékenységének kifelé történő kommunikálása, ügyfélbarát hivatal működtetése nyarán felállítására került a Városi Ügyfélszolgálati Iroda a Duna-korzó 18. sz. alatt. Előző évekhez hasonlóan a év egyik kiemelt feladata volt a Hivatal és a lakosság közötti kommunikáció javítása, mindenekelőtt a lakossági bejelentések, levelek 30 napon belül történő megválaszolása. Emellett fontos a Hivatal által ellátott sokrétű tevékenységének kifelé történő kommunikálásának erősítése is. Néha úgy érezzük, hogy a lakosság nem ismeri eléggé a hivatali munkát, a bürokratizmust látja a Hivatalban. A kifelé irányuló kommunikáció feladata kell, hogy legyen a lakosságot érintő problémák, változások minél szélesebb körben történő megjelentetése, a hivatali szervezet által végzett munka megismertetése. Az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk és folyamatosan javítani kívántuk a hivatal és a lakosság közötti kommunikációt. A város honlapján a hivatal működéséről, eljárások rendjéről nagyon sok hasznos tanács megtalálható. Továbbra is kiemelt célunk a lakosságbarát hivatal működtetése, folyamatosan figyelembe véve a lakosság igényeit, a jogszabályváltozásokhoz a leggyorsabban és leghatékonyabban alkalmazkodva törekszünk az ügyfelek kiszolgálására. A lehetőségeink figyelembe vételével igyekszünk minél több nyomtatványt elektronikusan hozzáférhetővé tenni. d) Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal működtetése A Pilisszentlászlóval kötött megállapodás alapján január 1-jén megkezdett működés értelmében folytatja munkáját a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Az együttműködés értelmében a hivatal látja továbbra is Pilisszentlászló község tekintetében az adóhatósági, igazgatási, pénzügyi, személyzeti, szervezési, közterület-felügyelői, anyakönyvvezetői feladatokat. Pilisszentlászlón hetente egy alkalommal, kedden, 14:00-17:00 óráig az adó-és szociális igazgatás területét képviselő közös hivatali munkatársak ügyfélfogadást tartanak, ahol készséggel állnak a lakosok rendelkezésére. Az ügyfélfogadás biztosítása mellett továbbra is a közös önkormányzati hivatal készíti elő az előterjesztéseket, rendelettervezeteket a pilisszentlászlói képviselő-testület és szlovák nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület üléseire, valamint intézkedik a határozatok végrehajtásáról. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiával összhangban a beszámolót tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. Határozati javaslat Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 2/a sz. mellékletének a bizottságra átruházott hatáskörök 6. pontja alapján a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól, valamint az ügyfélfogadással kapcsolatos új célkitűzésekről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Határidő: Jegyző azonnal Szentendre, április 28. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző Előkészítette: Budai Mónika jegyzői kabinetvezető 9

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Önkormányzati és Szervezési Iroda A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre

Részletesebben

ügyfélfogadással kapcsolatos új célkitűzésekről (Készült: a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2013. április 10-i ülésére)

ügyfélfogadással kapcsolatos új célkitűzésekről (Készült: a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2013. április 10-i ülésére) SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! BESZÁMOLÓ a hivatali ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről, az ügyfélfogadás tapasztalatairól,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere. 206/2012.( X.11.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S

Budakalász Város Polgármestere. 206/2012.( X.11.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S Budakalász Város Polgármestere 206/2012.( X.11.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. október 11-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a járási hivatalok kialakításához

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására

J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására Ózd, 2015. szeptember 24. Előterjesztő: Ózd Város Polgármestere Előkészítő: Jegyző Tisztelt Képviselő-testület! I. Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését! ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 2280/2015. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös i Hivatal 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Tárgy: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester Összeállította: Dr. Görög István jegyző Melléklet: 2016. évi

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE Készült a Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080) című projekt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 3. napirendi pont NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1. : 79/478-643 E-mail: jegyzo@nemesnadudvar.hu Ügyiratszám: 9-2/2016 Készítette: Kucsoráné dr.

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 HALIMBA, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax (88) 237-003 Ügyszám:11/441/2016. Tárgy: Közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyában kötött megállapodás

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ 514-1 /2013. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2014. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. júniusi ülésére Tárgy: Javaslat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. jelentése

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. jelentése Ügyszám: NAIH-1921-12/2013/V. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jelentése Monorierdő Község Önkormányzatának közzétételi kötelezettsége elmulasztásának tárgyában A bejelentő közérdekű

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám:279/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca. Telefon: 85/50-000 Telefax: 85/50-055 Ügyiratszám: 6278//206. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19. Előterjesztés a 2017. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közigazgatási és Közigazgatási és Adó Iroda

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. március 7-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2013.01.23-i ülésére (5. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2013.01.23-i

Részletesebben

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. november 26.-án megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

DOROG VÁROS JEGYZŐJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS JEGYZŐJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TEL.: FAX.: DOROG VÁROS JEGYZŐJE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : JEGYZO@DOROG.HU Előterjesztés Dorog Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 25-i ülésére Tárgy: A Dorogi

Részletesebben

Magyarország helyi önkormányzatairól

Magyarország helyi önkormányzatairól Magyarország helyi önkormányzatairól Közös hivatal alakítás Készült : 2012. X.24. Baranya Megyei Kormányhivatal Átmeneti szabályozás/t8887.sz. A közös önkormányzati hivatal alakításával kapcsolatos döntéseket

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

TEMATIKA alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. alfejezet - A közigazgatás rendszere

TEMATIKA alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. alfejezet - A közigazgatás rendszere TEMATIKA A ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal IX. emeleti oktatóterme (9021 Győr, Árpád út 32.) Időpont: 2014. március 26-27. 1. nap (2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Remeteszőlős KÖZMEGHALLGATÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. 2012. szeptember 28.

Remeteszőlős KÖZMEGHALLGATÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. 2012. szeptember 28. Remeteszőlős KÖZMEGHALLGATÁS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2012. szeptember 28. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (kihírdetve: 2011.12.28.) Újra szabályozza az önkormányzati

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Polgármesteri összeférhetetlenség megszüntetéséhez hozzájárulás kérése

Részletesebben