BUDAPEST GAZDASÁGI FŐIKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Alap levelező tagozat EU kapcsolatok szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST GAZDASÁGI FŐIKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Alap levelező tagozat EU kapcsolatok szakirány"

Átírás

1 BUDAPEST GAZDASÁGI FŐIKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Alap levelező tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓHOZ 2004-BEN CSATLAKOZOTT KELET-EURÓPAI ORSZÁGOK KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEI ÉS PROTOKOLLÁRIS SAJÁTOSSÁGAI Budapest, 2008 Készítette: Nyárai Beatrix

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. A kultúra jellemzői...4 Kutatási módszerek...5 A protokoll jelentősége az üzleti életben...10 III. Nemzeti sajátosságok...13 III.1. Magyarország...13 III.1.1. Magyarország szervezeti kultúrája...14 Hofstede kutatása...14 GLOBE...16 STRATOS...17 SMILE...17 Tompenaars kutatása...18 Vélemények a magyar kultúráról...20 III.1.2. Magyarország protokolláris sajátosságai...23 III. 2. Lengyelország...28 III.2.1. Lengyelország szervezeti kultúrája...29 Hofstede kutatása...29 Tompenaars kutatása...31 GLOBE...32 Jarjabka Ákos kutatása...32 III.2.2. Lengyelország protokolláris sajátosságai...33 III. 3. Csehország...39 III.3.1. Csehország szervezeti kultúrája...40 Hofstede kutatása...40 Tompenaars kutatása...42 GLOBE...44 Legjobb Munkahely Felmérés...44 III.3.2. Csehország protokolláris sajátosságai...46 III.4. Szlovákia...51 III.4.1. Szlovákia szervezeti kultúrája...52 Hofstede kutatása...52 A MOL Szlovákiában...54 III.4.2. Szlovákia protokolláris sajátosságai...55 III. 5. Szlovénia...59 III.5.1. Szlovénia szervezeti kultúrája...60 Hofstede kutatása...60 Bakacsi kutatása...62 III.5.2. Szlovénia protokolláris sajátosságai...62 IV. Összefoglalás...65 IV.1. Összehasonlító értékelés Hofstede kutatása eredményei alapján...65 IV.2. Statisztikai adatok...67 IRODALOM

3 I. Bevezetés Dolgozatom a kulturális különbségeket kívánja bemutatni az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozó, volt szovjet blokkhoz tartozó, kelet-európai országok között. Ebbe a csoportba tartozik politikailag Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia. Számomra rendkívül érdekes az a tény, hogy ezek az országok, amelyek földrajzilag ennyire közel fekszenek egymáshoz, gazdaságilag mennyire eltérő fejlődést mutatnak. Saját tapasztalatom szerint a legtöbb probléma forrása a kommunikációs szakadék és az ebből származó sértések, félreértések. Ha két ország kereskedelmi kapcsolatot létesít, elengedhetetlen tisztában lenni egymás szokásaival, kultúrájával. Sok tárgyalás fulladt kudarcba már ezek hiányos ismerete miatt. Dolgozatom útmutatásképpen készült azoknak, akik az öt ország valamelyikébe készülnek üzleti tárgyalásra, esetleg valamelyik országban találtak munkahelyet és szeretnének tisztában lenni az ottani szokásokkal. Sajnos a legtöbb kutatás Nyugat-Európára és más kontinensekre vonatkozik, ezért éreztem szükségét annak, hogy ezeknek a kisebb, de gazdaságilag mégis egyedi és jelentős szerepet betöltő országoknak a jellemzőit összegyűjtsem. Sokszor meglepő, hogy ami az egyik országban természetes az a másikban szinte elképzelhetetlen. Biztos mindenki került már olyan helyzetbe, akár még a saját hazájában is, hogy nem érti, hogy egy kereskedelmi partner vagy kollega miért idegeskedik egy bizonyos dolgon annyira, holott a másik ember részére az annyira nem eget rengető dolog. Például bizonyos országokban jól viseli egy főnök, ha valaki elkésik a munkából, máshol pedig azonnal szigorú figyelmeztetésben részesül. Hofstede kutatása remekül megmutatja, hogy hol milyen mértékű a bizonytalan helyzetek elkerülése, vagy a hatalmi távolság főnök és beosztott között. A protokolláris illemszabályok pedig segítenek eligazodni, hogy különböző szituációkban mit illik és mit nem. 3

4 II. A kultúra jellemzői Ha a kultúra szót említjük, általában az irodalom, a zene, építészet vagy képzőművészet jut eszünkbe, esetleg az említett nép konyhaművészete, öltözködése. Ezek a kultúra tárgyi termékei. Ahhoz viszont, hogy megértsük, hogy egy ország hogyan építi fel ezt a kívülről könnyen látható kultúrát, sokkal mélyebbre kell ásnunk ebben a témában. Geert Hofstede, a neves holland szociálpszichológus szerint a kultúra az a kollektív szellemi beprogramozás, amely emberek egy csoportját, vagy kategóriáját megkülönbözteti egy másiktól. 1 Godenough szerint a kultúrát az ember az élete során tanulás útján sajátítja el abban a közösségben ahol szocializációs folyamata zajlik. Tompenaars a problémák felől közelíti meg ennek a kérdésnek a megválaszolását. Szerinte a népek kultúráját az jellemzi leginkább, hogy a csoport milyen módon oldja meg a felmerülő problémákat. Charles Hampen-Turner szerint a kultúra az, ami az ellentéteket kiegyenlíti és ahol az értékek összhangban állnak egymással. Hofstede hagyma modellje szerint a kultúra szintjei a következők: - Ami a legszembetűnőbb az a felszíni réteg. Ezek szimbólumok, amik az adott kultúra tagjai számára egyedi jelentéssel rendelkeznek. - A második rétegbe olyan hősök tartoznak, mint például mesehősök, akik az adott ország kultúrája számára pozitív tulajdonságokkal rendelkeznek. - A harmadik réteg a rítusok, viselkedési formák, amelyeket illik betartani. Pl. üdvözlési, étkezési szokások. - A legbelső rész az értékek kategóriába tartoznak. Ezeket külső megfigyelő nem-igen veheti észre. Ezek azok az értékek, amiket jónak vagy rossznak tartunk. Tompenaars modelljében a hagyma külső rétege megegyezik Hofstedeével, azaz a kultúra látható, tárgyi termékei. A középső réteg a normák és értékek, míg Hofstedenál ez legbelül helyezkedett el, 1 Falkné dr. Bánó Klára : Kultúraközi kommunikáció. 16.o. 4

5 Tompenaars modelljének legbelső rétege az axiómák vagy alapfeltevések. Ezek az országra jellemző problémák megoldásának jellemzői. A kultúra legfontosabb szintjei a következők 2 - Nemzeti kultúra - Regionális kultúra - Etnikai és / vagy vallási hovatartozás szerinti kultúra - Nyelvi hovatartozás szerinti kultúra - Nemi kultúra - Generációs kultúra - Társadalmi osztály / réteg kultúra - Szervezeti kultúra Kutatási módszerek A különböző kultúracsoportok kialakítására Geert Hofstede egy világszerte elismert módszert dolgozott ki. Négy faktor alapján vizsgálta az országok kultúráját: 1., Hatalmi távolság indexe ( Power Distance, HTI) Ez a társadalom tagjainak az egymástól való függését jellemzi. Illetve, hogy az alacsonyabb beosztású tagok mennyire fogadják el a hatalmi egyenlőtlenségeket. 2., Bizonytalanságkerülés indexe ( Uncertainty Avoidance, BKI ) Az újtól való félelmet és a változások elfogadásának mértékét jelzi. 3., Férfiasság-nőiesség ( Masculinity/Feminity, MAS) Arra vonatkozik, hogy egy kultúra mennyire tesz különbségeket a nemek között. Ha az érték magas, akkor a kultúra férfias természetű, tehát a teljesítmény, a versenyszellem, sikerorientáció jellemző rá. Ha alacsony az érték, akkor inkább nőies jelzők illetik, mint empátia, szolidaritás, és alkalmazkodás. 4., Individualizmus-kollektivizmus ( Individualism, IND ) Ha a társadalom tagjai egyéni szereplőként látják magukat, akkor a kultúra individualista. A társadalom kollektivista, ha a társadalom tagjai a sikeres együttműködést tartják a legfontosabbnak. 2 Falkné dr. Bánó Klára : Kultúraközi kommunikáció 25.o. 5

6 5., Később megjelent ötödik dimenzióként az időorientáció indexe ( Konfucian Dinamism, CDI) Ennek a dimenziónak a mértéke arra vonatkozik, hogy a szervezet stratégiájában a hosszú távú vagy a rövidtávú gondolkodásmód játszik fontosabb szerepet. Hofstede a hatalmi távolság és bizonytalanságkerülés indexét használva egy koordinátarendszerben ábrázolta a következő kultúracsoportokat: - Piac (alacsony HTI és BKI): - Jól olajozott gépezet (alacsony HTI, magas BKI): Szabályozottság és erőteljes bürokrácia a jellemző. Magyarország is ide tartozik. - Család (magas HTI, alacsony BKI) - Piramis (magas HTI és BKI) Trompenaarsról már tudjuk, hogy a kultúrákat a problémák megoldása alapján különbözteti meg. Ezeket a problémákat 3 csoportba sorolta: 1. az emberek kapcsolata másokkal 2. az emberek viszonyulása az időhöz 3. az emberek kapcsolata a környezettel Ennek a csoportosításnak köszönhetően létrejöhetett 7 dimenzió, amiből az első öt az emberi kapcsolatokra vonatkozik, a hatodik az időhöz kapcsolódik, a hetedik pedig az emberek környezethez való viszonyulását jellemzi. 1., univerzalizmus/partikularizmus Az univerzalista kultúrákban a szabályok mindenkire egyenlő mértékben vonatkoznak, nem kivétel ez alól sem a család sem a barátok. A partikularista kultúrákban a család és barátok érdekében el lehet tekinteni a szabályok betartásáról. 2., individualizmus/kollektivizmus Hasonló Hofstede azonos nevű dimenziójával. Az individualista kultúrákban az emberek számára az egyéni érdekeket a közösségi érdekek fölé helyezik. 6

7 3., semleges/emocionális orientáció Az érzelmek kinyilvánításának mértékét jelöli. A semleges kultúrákban az érzéseket nem szokás kimutatni. Az emocionális kultúrákban az érzelmeket természetes dolog kimutatni és azok a társadalom tagjainak cselekedeteit nagyban befolyásolják. 4., specifikus/diffúz kultúra A specifikus kultúrákban az emberek a részleteket tekintik fontosnak. A diffúz kultúrákban minden egyes részletet, mint egészet látnak, maximum az összefüggéseket keresik a részletek között. 5., Szerzett/öröklött státus A szerzett státusú kultúrákban az embereket teljesítményük alapján értékelik, az öröklött státusú kultúrákban pedig a származása, neme, gazdagsága alapján. 6., Időorientáció Megmutatja, hogy az adott ország részére a múlt, a jelen, vagy a jövő fontosabb. 7., belső/külső orientáció A belső orientáció azt tükrözi, hogy az emberek a természetet befolyásolhatónak, irányíthatónak tekintik. A külső orientációjú kultúrákban az ember alárendelt a természetnek és azzal összhangban élnek. 3 Jarjabka Ákos felmérése három dimenzióra terjedt ki, mégpedig a HTI, A BKI és MAS elemekre. Ezek alapján négy szervezeti kultúra csoportot határozott meg: 1. Bürokratikus-centralizált kultúrkör ( nagyon magas BKI ): A bizonytalanságkerülés nagy mértékű. Ilyen pl. a mohamedán világ, Brazília, Spanyolország, Oroszország, Bulgária, Horvátország, Franciaország, Hollandia, Belgium. 2. Janus arcú kultúrkör ( legmagasabb HTI ): Hierarchikus struktúra jellemzi ezeket az országokat. Ide tartozik India, Kína, Dél-Afrikai Köztársaság, Kenya, Nigéria sőt még Portugália is. 3. Érzékeny kultúrkör ( alacsony MAS, alacsony HTI ): Könnyebb az előrejutás ezekben az országokban és nőies tulajdonságok jellemzik, mint empátia, tolerancia, de a kockázatvállalás is jelen van. Ilyenek a skandináv országok. 3 Gaál-Szabó-Kovács: Nemzetközi vállalati stratégiák és a nemzeti-vállalati kultúrák összefüggései In: Vezetéstudomány, 2005/ o. 7

8 4. Versenyző kultúrkör ( nagyon magas MAS, alacsony HTI ): Férfias magatartás jellemző. Tagja ennek a csoportnak Ausztrália, Kanada, Nagy-Britannia, USA, Ausztria, Németország, Svájc, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Japán és Dél-Korea. 4 A sikeres nemzetközi vállalatok stratégiai irányultságát Perlmutter foglalta össze az úgynevezett EPRG-modelljében. Az etnocentrikus vezetési koncepció azokra a vállalatokra jellemző, ahol az anyaországban használt módszereket, eljárásokat változatlanul áthelyezik a másik országban működő leányvállalat vezetésébe. A policentrikus vezetésű vállalatoknál ezt a koncepciót a másik ország kultúrájához igazítják. A régiócentrikus vezetési koncepciónál a régiókon belüli vezetési technikák a régió adottságaihoz alkalmazkodnak. A geocenrikus koncepciójú vállalatoknál az anyavállalatok és a leányvállalatok megosztják a munkát egymás között. Ha egy nemzetközi vállalatnál kívánunk elhelyezkedni, nem szabad elfelejtenünk, hogy a különböző kultúrákból származó emberek más módon és más ütemben dolgoznak. A különbségeknek meg van az előnye is, miszerint kiszélesedik a vállalat kreativitása, hatékonysága. Ha olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy a kollégáink teljesen különböző ritmusban dolgoznak, vagy más szinten kezelik a problémákat, nincs más hátra, mint a transzkulturális kompetencia alkalmazása. Ez egy folyamat, ami három részből tevődik össze. Először is felismerjük a különbözőséget, és igyekszünk tájékozódni a másik kultúrájával kapcsolatban. A második fázis az elfogadás. Nem ítéljük el a másik embert csak azért, mert más a kultúrája, mint a miénk. Használjuk az empátiánkat, és képzeljük el, mit gondolhat ő rólunk. Számára az a természetes, ahogy az ő kultúrájában megszokta. Tehát mielőtt mindenki a saját kultúráját magasztalná, fogadjuk el egymás különbözőségét, és keressük az összhangot a hatékony együttműködés érdekében. 4 Jarjabka Ákos: A magyar nemzeti-szervezeti kultúra pozíciója a hofstedei modellben Menedzsment 2003/1. 35.o. In: Marketing és 8

9 A harmadik és egyben utolsó szakasz az összeegyeztetés. Miután elfogadtuk, hogy a kollegánkkal, főnökünkkel, tárgyalópartnerünkkel különbözőek vagyunk, nincs más hátra, mint ezeket a különbözőségeket összeegyeztetni, összehangolni.. 5 Jó példa erre a késés kezelése. Tegyük fel, hogy elkésünk egy tárgyalásról, mert számunkra a késés nem olyan eget rengető bűn, viszont külföldi tárgyalópartnerünk nem nézi jó szemmel ezt. Ilyenkor ne kezdjük el megmagyarázni, hogy a mi hazánkban 5-10 perc késés abszolút természetes. A lényeg, hogy felismerjük, hogy az ő szempontja más, de nem feltétlenül rossz. Fogadjuk ezt el, és próbáljunk az ő fejével gondolkodni. Majd, hogy megtaláljuk a közös nevezőt, kérjünk elnézést a késésért, és biztosítsuk, hogy ez nem fordul még egyszer elő. A GLOBE ( Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness ) kutatás 61 ország nemzeti kultúráját vizsgálta. Ez a kutatás 7 évig tartott és 150 kutató vett részt benne. 9 dimenziót vizsgáltak és a különböző országok adatait 7 pontos listán értékelték. 1. Bizonytalanságkerülés 2. Hatalmi távolság 3. Kis közösségi kollektivizmus: Ez a dimenzió mutatja meg azt, hogy a közösség tagjai mennyire büszkék a családjukra, baráti körükre tehát a szűkebb környezetükre. Általában igaz, hogy ha büszkék családjukra, barátaikra, akkor munkahelyükkel kapcsolatban is hasonlóképpen éreznek. Magyarországra és a kisebb volt szocialista országokra erősen jellemző ez a dimenzió. Ezekben az országokban a családtagoknak, barátoknak elvárásaik vannak egymással szemben. 4. Individualizmus/ kollektivizmus 5. Nemek egyenlősége: Ennek mértéke attól függ, hogy a társadalom tagjai mennyire törekednek a nemi diszkriminációt csökkenteni. 6. Asszertivitás: Ez a jellemző a szociális beágyazódást méri. Megmutatja, hogy egy adott társadalom tagjai mennyire hajlamosak átgázolni embertársaikon sikerességük érdekében. 7. Teljesítményorientáció: Ez hasonló, mint a szerzett státus, tehát azt vizsgálja, hogy mennyire értékelik az embert teljesítménye alapján. 5 1 Gaál-Szabó-Kovács: Nemzetközi vállalati stratégiák és a nemzeti-vállalati kultúrák összefüggései In: Vezetéstudomány, 2005/ o. 9

10 8. Jövőorientáció: Ez alapján lehet vizsgálni, hogy egy társadalom életében milyen szerepet játszik a hosszú távú előretekintés. 9. Humánorientáció: Azokra az országokra jellemző ahol a társadalom tagjai számára fontos az önzetlen, baráti támogatás. 6 A protokoll jelentősége az üzleti életben Minden kultúrában más viselkedési szabályokat kell követni, és ha üzleti ügyben utazunk el, nagyon fontos ezekkel tisztában lennünk, ugyanis az, aki otthon van, jogosan várja tőlünk, hogy alkalmazkodunk az ő szokásaihoz. Egy tárgyalás, megbeszélés, állásinterjú alkalmával kedvező benyomást kelthetünk azzal, hogy látszik, számunkra van jelentősége az illemszabályoknak. A tárgyalópartnerünk természetesen nem várja el, hogy ugyanúgy viselkedjünk, mint ő, hiszen ő abban a környezetben, kultúrában él. Vigyázzunk is, hogy el ne túlozzuk a protokolláris elemek használatát, mert könnyen nevetségessé válhatunk. Vannak azért olyan szabályok, amelyek mindenhol egyformák. Ezek az olyan alapvető figyelmességek, mint az udvariasság, előzékenység, a leveleket saját kézjeggyel való ellátása, és a meghívásokra való azonnali reagálás. Ezekre a gesztusokra nem szabad sajnálni az időt és energiát, mert ezek alapján alkothatnak rólunk véleményt és később még kifizetődhet. Manapság az embereknek egyre kevesebb ideje van, sokszor a papírhalmok és feladatok tengeréből ki sem látunk, de mindennek az alapja a jó szervezés. Osszuk be időnket úgy, hogy a protokolláris követelményeknek is maximálisan megfeleljünk. Minden nap szánjunk fél órát a levelek megválaszolására, meghívások kipostázására. Az első benyomás nagyon fontos, és saját sikerünket szolgálja, ha tájékozódunk a külföldi szokásokról. Képzeljük el, milyen kellemetlen lehet, ha tárgyalófelünket rögtön a keresztnevén szólítjuk, holott az adott kultúrában ez egyáltalán nem megengedett. A tárgyalási nyelv manapság a legtöbb esetben az angol de előfordulhat, hogy valahol nem beszélik. Ilyenkor a legjobb tolmács segítségét kérni, ami még a tárgyalás pozitív kimenetelét is befolyásolhatja, mivel így több időnk van válaszolni, reagálni. Viszont ha tolmácsot használunk, 6 Harvard businessmanager : Szervezeti kultúra In: Vezetés/Szervezés 2006/ o. 10

11 fennáll a veszélye, hogy társunk gesztikulációja elkerüli figyelmünket, pedig abból is levonhatunk következtetéseket. Üdvözléskor is véthetünk hibákat. A legtöbb országban a kézfogás az általános üdvözlési forma, de vannak kultúrák, ahol a testi érintést teljes mértékben kerülik. Ha partnerünk egyértelműen a háta mögött tartja a kezét, ne erőltessük a kézfogást, mert oka van a tartózkodásának. Kezet egyébként mindig az nyújt előbb, aki otthon van, tehát, ha mi megyünk más országba, az otthoniak üdvözölnek minket kézfogással. Az ajándékozás szintén fontos gesztus, de ezzel kapcsolatban is fontos utánajárni a helyi szokásoknak. Van, ahol óvatosan kell bánni az ajándékozással, mert könnyen megvesztegetésnek tűnhet, van ahol alkoholt egyáltalán nem szabad ajándékozni, mint például a mohamedán világban. Olyan ország is van, ahol szinte megsértődnek, ha nem viszünk ajándékot, tehát erről is fontos tájékozódni. A tárgyalások időpontjának megszervezése is kultúránként változik. Van, ahol szinte be sem kell jelentkezni a megbeszélésre, és bármikor mehetünk. De van, ahol szigorú szabályok vonatkoznak a megbeszélésekre, esetleg több hónappal előbb be kell jelentkezni, és időközben többször kell egyeztetni. A tárgyalás végkimenetele is kultúránként eltolódhat. Bizonyos országokban mielőtt rátérnénk a lényegre, eleget kell tenni bizonyos hierarchikus illemszabályoknak, másutt pedig egy nap alatt pontot lehet tenni egy tárgyalás végére. A női üzletfeleket mindenhol másképp kezelik. Vannak kultúrák, ahol nem tesznek különbséget női és férfi tárgyalópartner között, de olyan ország is van, ahol a nőknek nincs helye az üzleti életben. A tárgyalásra a biztonság kedvéért inkább előbb érjünk oda, mint később. De ne csodálkozzunk azon, ha társunk megvárakoztat minket. Öltözetünket gondosan válasszuk meg. Az első benyomást nagymértékben befolyásolja a megfelelő ruhában való megjelenés. Az alkalomhoz megfelelő öltözék legyen kényelmes és egyben elegáns. A tárgyalás során fontos odafigyelnünk, hogy testtartásunk ne legyen sem túl laza sem túl merev, és szemkontaktust csak a megfelelő mértékben tartsunk. 11

12 Alapszabályként néhány: - Szemetelni tilos!! - Politikai és nemi hovatartozás tabu! - Ne bíráljuk se a konkurenciát, se partnerünket! - A mi tempónkat ne erőltessük rá a másikra! Érdemes a tárgyalás előtt tájékozódnunk az étkezési szokásokról, állami és vallási ünnepek időpontjáról, munkaidőről, rendezvényeken való szabályokról, mint például pohárköszöntő szabályai. Jól jöhet, ha tisztában vagyunk a tárgyalás időtartamáról, miszerint az étkezés után tart-e még a tárgyalás vagy lezártnak tekinthetjük. Segít a tájékozódásban, ha tudjuk, hogy milyen erős a nemzeti öntudat, hogy a gesztusoknak mekkora a jelentősége. Ne változtassuk a beszélgetés és a tárgyalás hangnemét, különben még azt hiheti partnerünk, hogy színészkedünk. Annyira legyünk hivatalosak, mint partnerünk! 7 7 Edward G. Hinkelman: Az üzleti kultúra enciklopédiája o. 12

13 III. Nemzeti sajátosságok III.1. Magyarország Országadatok: Terület: Népesség: Főváros: Hivatalos nyelv: Pénznem: km2 10,1 millió fő Budapest magyar forint (HUF) Rövid társadalmi helyzetkép Magyarországról Hazánk az életminőség javulását illetően nem számolhat be túl kedvező helyzetről. A Transparency International mérése szerint mind a humán fejlettséget, mind a korrupció tekintetében a vizsgált országok között harmadik helyet foglalja el, ami elég borús képet fest országunkról. A munkanélküliségi ráta sem kedvezőbb, hiszen a 7,5 százalékos értékkel az európai átlag alatt van nyarától a GDP növekedését illetően lassulás figyelhető meg és a 4 százalék alatti értékkel éppen hogy meghaladja az EU növekedési rátáját. A 2006-os megszorító intézkedések az államháztartás hiányának csökkentését és a költségvetés növelését kívánják elérni. A lakosság életminőségét és színvonalát kedvezőtlenül érintik, hiszen a kiadásaik a növekvő adókkal, állami bevételekkel nőnek Összehasonlító monitoring jelentés a 2004-ben az Európai Unióhoz csatlakozott nyolcak integrációs teljesítményéről 43.o. 13

14 III.1.1. Magyarország szervezeti kultúrája Hofstede kutatása Hofstead Magyarországgal kapcsolatos elemzése 2003-ra vonatkozik (1. ábra). Ennek során a következőket állapította meg 9 : Hatalmi távolság indexe ( PDI ): 46 Individualizmus ( IDV ): 80 Maszkulinitás ( MAS ): 88 Bizonytalanság tűrés indexe ( UAI ): 82 Hosszú távú orientáció (LTO): PDI IDV MAS UAI LTO 1. ábra. Magyarország kulturális jellemzői Hofstede kutatása alapján Ezeknek az adatoknak az alapján megállapítható, hogy Magyarország a jól olajozott gépezet nevű kultúracsoportba sorolandó, amire jellemző az alacsony HTI és magas BKI. Tehát Magyarországon fontosak a hierarchikus szabályok és a tervezettség, aminek a következménye nagyfokú bürokrácia

15 A magyar szervezetekre az individualizmus jellemző, tehát az egyéni feladatok, egyéni sikerek fontosabbak számunkra, mint a csoporttal való együttműködés. Mindezek mellett Magyarország szervezeti kultúráját férfiasság jellemzi. Inkább a versenyszellem és a siker motivál minket munkahelyi cselekedeteinkben, mint a másokon segíteni akarás. Időorientáció kérdésében a hosszú és rövidtáv egyensúlyi értéket mutat. Véleményem szerint ezek az adatok ma már más értéket mutatnának. Ebben nagy szerepe van a növekvő számú multivállalatnak, akik nagy hangsúlyt fektetnek a csapatépítésre. Az általuk használt módszereket lassan a kisebb magyar cégek is átveszik. A hatalmi távolság indexe hasonlóan alacsony értéket mutat, sőt ez a távolság folyamatosan csökken. A munkahelyeken a főnökök a beosztottakkal egyre több helyen tegeződnek, sőt céges vacsorákkal, happy hour-oknak nevezett vállalati rendezvényekkel ezeket a távolságokat tudatosan tovább csökkentik. A brain-stormingok és egyéb globalizáció által terjedő divatos szokások erősítik a csoporttudatot, és elősegítik az együttműködést. A vállalatok nagy hangsúlyt fektetnek a csapatépítésre, azaz, hogy a kollegák, főnökök közvetlen, jó viszonyba legyenek, ezért különböző programokat szerveznek. Főleg a nagyobb multivállalatok utazásokat is szerveznek a dolgozóknak, amelyek során még inkább közel kerülnek egymáshoz a cégen belüli alkalmazottak. Az olyan vállalatok, ahol ügyfeleket fogadnak nem viselhetnek ilyen nagymértékben férfias jegyeket, hiszen az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolat során, amire leginkább szükség van, az az empátia, a türelem és az alkalmazkodás, ezek pedig a feminin kultúrákra jellemzőek. A bürokrácia a legtöbb vállalatnál már csak szükséges mértékben van jelen. Az eltúlzott bürokrácia lassan mindenhonnan kiszorul, hiszen nagymértékben lelassíthat egy-egy munkafolyamatot, márpedig amire leginkább szükség van, az az idő. Az időorientáció is inkább a kívánt hosszú táv irányába mutat, hiszen fontos a biztonság, sőt egyre fontosabb. Ezért az emberek hosszú távon akarnak berendezkedni úgy munkahelyükön, mint a kialakult üzleti kapcsolataikat illetően. 15

16 GLOBE A GLOBE kutatás, mint az előző fejezetben láttuk, 61 ország kulturális értékét vizsgálta, köztük Magyarországét is. A többi országhoz viszonyítva az alábbi adatokat kapták 10 : magyar átlag világátlag magyar helyezés 1. Bizonytalanságkerülés: 3,12 4,2 60/61 2. Jövő orientáció 3,21 3,9 58/61 3. Hatalmi távolság 5, 56 5,2 12/61 4. Individualizmus/Kollektivizmus 3,53 4,2 2/61 5. Humán-orientáció 3,35 4,1 58/61 6. Teljesítmény orientáció 3, 43 4,1 58/61 7. Kis közösségi kollektivizmus 5,25 5,1 37/61 8. Nemi egyenlőség 4,08 3,4 3/61 9. Asszertivitás 3,23 3,9 8/61 A GLOBE vizsgálata szerint tehát a magyar nemzeti kultúrára jellemzői: - Az átlagosnál kisebb bizonytalanságkerülés. Számukra a szabályok szerinti rend és a mindenre kidolgozott törvények a megnyugtatóak. - Inkább a jelenre koncentrálnak - A hatalmi távolság értéke magasabb az átlagnál, de törekszenek ennek megváltoztatására - Individualisták, inkább az egyéni siker motiválja őket, mint a hatékony együttműködés. - Alacsony humánorientáció - Alacsony teljesítményorientáció - Büszkék családjukra, barátaikra, kisebb közösségükre. - A nemek egyenlősége kiegyensúlyozott, magasabb az átlagnál. Bár a férfias értékrend dominál, mint a sikerorientáció és a versenyszellem. - Kevésbé gázolunk át egymáson a siker érdekében

17 STRATOS A STRATOS ( Strategic Orientation of Small and Medium Sized Enterprises ) Magyarországra kiterjesztett vizsgálatába kis- és közepes méretű vállalatokat vontak be. Eszerint a magyar vezetőkre piaci versenyhelyzetben az alábbi tulajdonságok jellemzők: - Versengés helyett együttműködésre törekednek a többi kisebb vállalattal. - Az együttműködés fontosabb a függetlenségnél. - Nem kívánnak nagyobb vállalatokkal üzleti kapcsolatot létesíteni. - Egyetértenek azzal, hogy az állam segítse a nehéz helyzetben lévő vállalatokat. - Elkötelezettek a változások mellett. - Nem jellemző a hosszú távú orientáció. - Fontos számukra a rugalmasság, az alkalmazkodó képesség. - Kockáztatóak. - Szívesebben maradnak a belföldi piacon. - Nem csak a profit motiválja őket. SMILE A SMILE project ( Succesful Mapping of Intercultural Leadership Excellence ) 2001-ben végzett kutatása szerint a magyar kultúra sajátosságai a hofstedei dimenziók tükrében az individualizmus, a kis hatalmi távolság, az alacsony bizonytalanságkerülés, és a nőiesség. Ha Magyarországot összehasonlítjuk a 2004 előtt csatlakozott Európai Uniós országokkal, legnagyobb lemaradást a szerzett státusz orientációjában mutat. Ezzel bebizonyosodik, hogy hazánkban még mindig a szocializmus egyik fő öröksége, a kapcsolatfüggőség uralkodik. Tehát még el kell telni bizonyos időnek ahhoz, hogy kimagasló teljesítményünk alapján találjunk munkát. Egyenlőre többre megyünk, ha a megfelelő kapcsolatokkal rendelkezünk. Ez már nem sokáig maradhat így, hiszen rengeteg területen igyekszünk felzárkózni a nyugati országokhoz, ahol a kapcsolatérzékenység azonos a korrupcióval. Ahhoz, hogy az öröklött státusz irányába mutassunk előrelépést, önbizalomra van szükségünk. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy értékesek vagyunk, és szorgalmunkkal, kitartásunkkal, hozzáértésünkkel hamarabb elérjük a 17

18 kívánt célt, mint egy harmadik személy által, ami véleményem szerint sokkal bizonytalanabb, mint egy ember saját képességei. Amiben országunk sokkal magasabb értékeket mutat, mint a többi ország, az a semleges orientáció. Csak az Egyesült Királyság, Finnország, Ausztria és Németország előz meg minket ebben a kérdésben. Versenyképesség szempontjából ez a legkedvezőbb tulajdonság, hiszen egy kemény küzdelem során nincs helye érzelmeknek. Sokan arról panaszkodnak, hogy munkahelyükön csak akkor van esélyük érvényesülni, ha keménynek mutatják magukat, mert ha kollegáik, főnökük megérzi gyengeségüket, rögtön háttérbe szorítják őket. Magyarország a többi országhoz képest inkább a jövő felé orientálódik, pedig más vizsgálatoknál ránk inkább a jelenre való koncentrálás volt jellemző. Sorrendben Belgium, Olaszország, Görögország és az Egyesült Király után következik. 11 Az ITIM Magyarországra vonatkozó 2000-es adatai a következők 12 : HTI: 19 BKI: 83 IND: 56 MAS: 79 CDI: nincs adat Tompenaars kutatása A Trompenaars-modell alkalmazásával készült kutatás 2004-re vonatkozik, és összehasonlító elemzést végez a 2004 előtt csatlakozott Európai Uniós országokkal. Ez a kutatás 200 feldolgozott kérdőív alapján készült. Résztvevői többségében középkorú férfiak, akik különböző vállalatok középvezetői. Jellemző még, hogy katolikus vallásúak, diplomások és leginkább a Dunántúlon vagy Budapesten dolgoznak. Képviseltetik magukat a vizsgálatban mind a nonprofit, mind a profitorientált szektor tagjai. 11 Harvard businessmanager : Szervezeti kultúra In: Vezetés/Szervezés 2006/ o. 12 Jarjabka Ákos: A magyar nemzeti-szervezeti kultúra pozíciója a hofstede-i modellben In: Marketing és Menedzsment 2003/1. 33.o. 18

19 Tompenaars dimenziói hazánkkal kapcsolatban a következőket mutatja ( 2. ábra ): Univerzalizmus/Partikularizmus: 61 Individualizmus/Kollektivizmus: 57 Specifikus/Diffúz: 60 Semleges/Emocionális: 56 Szerzett/Öröklött státusz: 53 Múlt: 7 Jelen: 8 Jövő: 10 Belső/Külső orientáció: ábra Tompenaars kutatása Magyarországra vonatkozóan o. 19

20 Univerzalizmus/Partikularizmus: Magyarország univerzalista orientációjú. Jellemző, hogy ragaszkodnak a szabályokhoz és ezek kivétel nélküli betartásához. Hátránya lehet a túlzott merevség és bürokrácia. Az univerzalista kultúrák tagjai a partikularista kultúrákat fegyelmezetlennek és korruptnak tartják. Individualizmus/kollektivizmus: Ez a dimenzió individualista orientációt mutat. Az ilyen kultúrákban nem ijednek meg az egyéni felelősségvállalástól, tudnak önállóan dönteni. Hátrány, hogy háttérbe szorulhatnak a közös célok, és az alkalmazkodás képessége csökkenhet. Specifikus/Diffúz: Specifikus orientációjú a magyar kultúra. Ez azt jelenti, hogy az emberek munkájukat és a magánéletüket teljes mértékben különválasztják. Ennek veszélye, hogy a személyes érdekeltség háttérbe szorul. Semleges/Emocionális: Ez a jellemző egyensúlyi állapotot tükröz. Érzelmeiket is fontosnak tartják, de a szükséges helyzetben a racionális gondolkodás a jellemző rájuk. Mindenesetre az érzelmek kimutatását szükségesnek tartják, és semmi esetre sem szégyellik. Szerzett/Öröklött státus: A vizsgált vállalatok körében ez a dimenzió majdnem átlagos értéket jelöl. Ez az eredmény azt mutatja, hogy ennek a kultúrának a tagjai a teljesítményt és szakértelmet is fontosnak tartják, ugyanakkor lényeges számukra a merev szervezeti struktúrák betartása. Múlt/Jelen/Jövő orientáció: Jövőorientáció a jellemző. Ennek a kultúrának a tagjai hosszú távra terveznek, és ez befolyásolja minden döntésüket. Hátránya, hogy a túlzott jövőbe tekintés következtében figyelmen kívül hagyják a múltbéli tapasztalatokat, következtetéseket. Belső/Külső kontroll: Átlagos értéket mutat. Jellemző mind a környezet befolyásolása, mind a természethez való alárendeltség. Vélemények a magyar kultúráról A magyarok olyan kemények, mint az amerikaiak, olyan romantikusak, mint a szlávok, olyan kíváncsiak, mint a japánok, és olyan ravaszak, mint az arabok. Georg Kőváry (Hill,1997) A magyarok elragadó emberek: ugyanolyan szorgalmasak, intelligensek, ügyesek, mint más népek tagjai. Különösen érzékenyek, szubjektívek, empatikusak, büszkék (túl büszkék ahhoz, hogy másokat meghallgassanak, mondja egy skót üzletember), végtelenül emocionálisak és esetenként hisztérikusak. Kimondottan individualisták, kultúrájuk erősen kapcsolatorientált és 20

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ A SIKER ALAPJA 1. FELKÉSZÜLÉS 1. Meg kell határozni az elérendő célt

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043 370 Statisztika, valószínûség-számítás 1480. a) Nagy országok: Finnország, Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Svédország, Lengyelország, Görögország, Kis országok: Ciprus, Málta,

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek 1. Honnan érkeztek expat vezérigazgatóik és országmenedzsereik? Az expat országmenedzserek 42%-a Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból érkezik, 58%-uk

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége

Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége Déva, 2010. november 19-21. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Mottó: Az életben nem azt kapjuk, amit megérdemlünk, hanem amit tárgyalással

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN Dr. PRÓNAY Gábor Pro-COMpass Kft. I. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum, Budapest, 1998. április 16. 1 KULTÚRA = megoldások Az emberek

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A menedzserek kommunikatív magatartása a cégek regionális beágyazódottságában

A menedzserek kommunikatív magatartása a cégek regionális beágyazódottságában Konczosné Szombathelyi Márta A menedzserek kommunikatív magatartása a cégek regionális beágyazódottságában Pécs,2009.november 20. Tartalom 1.A regionális és a szervezeti kultúra 2.A regionális és a szervezeti

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Kultúraközi kommunikáció

Kultúraközi kommunikáció Kultúraközi kommunikáció Kultúra: egy adott emberközösség közösen elfogadott viszonyulása az élet legalapvetőbb kérdéseihez, továbbá az ezen a viszonyuláson alapuló értékeinek, normáinak, szokásainak és

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

Tudásmenedzsment-rendszer kiépítésének

Tudásmenedzsment-rendszer kiépítésének Bencsik Andrea Marosi Ildikó DÔry Tibor Vágyott kultúra és Reális értékítélet Tudásmenedzsment-rendszer kiépítésének elõfeltétele egy felsõoktatási intézményben A tudásmenedzsment-rendszerek kiépítése

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos standardizált

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Bartha Zoltán Kulturális gyökerek hatása a tudástranszferre. Absztrakt

Bartha Zoltán Kulturális gyökerek hatása a tudástranszferre. Absztrakt Bartha Zoltán Kulturális gyökerek hatása a tudástranszferre Absztrakt Kiemelt téma a tudásmenedzsment irodalmában a tudásmegosztás problémáinak tárgyalása. Elfogadott, hogy nemcsak a tudás előállítása

Részletesebben

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Ausztria Országúton, lakott területen kívül 100 km/h Éjjel (22-05 óra között) az A10, az A13 és az A14 autópályán azonban csak max. 110 km/h Vannak továbbá

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok Legjobb Munkahely Felmérés 2014 Trendek és tanulságok A vállalatokat egyre gyakrabban állítják kihívás elé a következő trendek, amelyek a munkaerőpiac teljes átalakulását eredményezik Idősödő társadalom

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében 211-214 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser MIDMAR Nonprofit Kft Külföldi vendégéjszakák száma Észak-Magyarország kereskedelmi szálláshelyein

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Mit ér a diploma, ha magyar?

Mit ér a diploma, ha magyar? 3. szint Április Mit ér a diploma, ha magyar? Az Unióban automatikusan elfogadják majd a magyar oktatást A diploma annyit ér, amennyiért beváltható. Mondjuk fizetésre. Nagy kérdés, hogy a magyar diplomák

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni News From Aon Médakapcsolatok: Hering Orsolya orsolya.hering@hewitt.com 06-20-978-5080 Azonnal közölhető Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben

Részletesebben

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok!

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok! MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Kedves Ügyfelek és Barátok! Szeretettel meghívunk minden érdeklödöt a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Summer Opening összejövetelére. Idöpont: 2015 június

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll. ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.hu MIÉRT KELL A PROTOKOLL?? A hitelesség feltétele: európaiság

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről DECEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben