BUDAPEST GAZDASÁGI FŐIKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Alap levelező tagozat EU kapcsolatok szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST GAZDASÁGI FŐIKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Alap levelező tagozat EU kapcsolatok szakirány"

Átírás

1 BUDAPEST GAZDASÁGI FŐIKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Alap levelező tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓHOZ 2004-BEN CSATLAKOZOTT KELET-EURÓPAI ORSZÁGOK KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEI ÉS PROTOKOLLÁRIS SAJÁTOSSÁGAI Budapest, 2008 Készítette: Nyárai Beatrix

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. A kultúra jellemzői...4 Kutatási módszerek...5 A protokoll jelentősége az üzleti életben...10 III. Nemzeti sajátosságok...13 III.1. Magyarország...13 III.1.1. Magyarország szervezeti kultúrája...14 Hofstede kutatása...14 GLOBE...16 STRATOS...17 SMILE...17 Tompenaars kutatása...18 Vélemények a magyar kultúráról...20 III.1.2. Magyarország protokolláris sajátosságai...23 III. 2. Lengyelország...28 III.2.1. Lengyelország szervezeti kultúrája...29 Hofstede kutatása...29 Tompenaars kutatása...31 GLOBE...32 Jarjabka Ákos kutatása...32 III.2.2. Lengyelország protokolláris sajátosságai...33 III. 3. Csehország...39 III.3.1. Csehország szervezeti kultúrája...40 Hofstede kutatása...40 Tompenaars kutatása...42 GLOBE...44 Legjobb Munkahely Felmérés...44 III.3.2. Csehország protokolláris sajátosságai...46 III.4. Szlovákia...51 III.4.1. Szlovákia szervezeti kultúrája...52 Hofstede kutatása...52 A MOL Szlovákiában...54 III.4.2. Szlovákia protokolláris sajátosságai...55 III. 5. Szlovénia...59 III.5.1. Szlovénia szervezeti kultúrája...60 Hofstede kutatása...60 Bakacsi kutatása...62 III.5.2. Szlovénia protokolláris sajátosságai...62 IV. Összefoglalás...65 IV.1. Összehasonlító értékelés Hofstede kutatása eredményei alapján...65 IV.2. Statisztikai adatok...67 IRODALOM

3 I. Bevezetés Dolgozatom a kulturális különbségeket kívánja bemutatni az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozó, volt szovjet blokkhoz tartozó, kelet-európai országok között. Ebbe a csoportba tartozik politikailag Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia. Számomra rendkívül érdekes az a tény, hogy ezek az országok, amelyek földrajzilag ennyire közel fekszenek egymáshoz, gazdaságilag mennyire eltérő fejlődést mutatnak. Saját tapasztalatom szerint a legtöbb probléma forrása a kommunikációs szakadék és az ebből származó sértések, félreértések. Ha két ország kereskedelmi kapcsolatot létesít, elengedhetetlen tisztában lenni egymás szokásaival, kultúrájával. Sok tárgyalás fulladt kudarcba már ezek hiányos ismerete miatt. Dolgozatom útmutatásképpen készült azoknak, akik az öt ország valamelyikébe készülnek üzleti tárgyalásra, esetleg valamelyik országban találtak munkahelyet és szeretnének tisztában lenni az ottani szokásokkal. Sajnos a legtöbb kutatás Nyugat-Európára és más kontinensekre vonatkozik, ezért éreztem szükségét annak, hogy ezeknek a kisebb, de gazdaságilag mégis egyedi és jelentős szerepet betöltő országoknak a jellemzőit összegyűjtsem. Sokszor meglepő, hogy ami az egyik országban természetes az a másikban szinte elképzelhetetlen. Biztos mindenki került már olyan helyzetbe, akár még a saját hazájában is, hogy nem érti, hogy egy kereskedelmi partner vagy kollega miért idegeskedik egy bizonyos dolgon annyira, holott a másik ember részére az annyira nem eget rengető dolog. Például bizonyos országokban jól viseli egy főnök, ha valaki elkésik a munkából, máshol pedig azonnal szigorú figyelmeztetésben részesül. Hofstede kutatása remekül megmutatja, hogy hol milyen mértékű a bizonytalan helyzetek elkerülése, vagy a hatalmi távolság főnök és beosztott között. A protokolláris illemszabályok pedig segítenek eligazodni, hogy különböző szituációkban mit illik és mit nem. 3

4 II. A kultúra jellemzői Ha a kultúra szót említjük, általában az irodalom, a zene, építészet vagy képzőművészet jut eszünkbe, esetleg az említett nép konyhaművészete, öltözködése. Ezek a kultúra tárgyi termékei. Ahhoz viszont, hogy megértsük, hogy egy ország hogyan építi fel ezt a kívülről könnyen látható kultúrát, sokkal mélyebbre kell ásnunk ebben a témában. Geert Hofstede, a neves holland szociálpszichológus szerint a kultúra az a kollektív szellemi beprogramozás, amely emberek egy csoportját, vagy kategóriáját megkülönbözteti egy másiktól. 1 Godenough szerint a kultúrát az ember az élete során tanulás útján sajátítja el abban a közösségben ahol szocializációs folyamata zajlik. Tompenaars a problémák felől közelíti meg ennek a kérdésnek a megválaszolását. Szerinte a népek kultúráját az jellemzi leginkább, hogy a csoport milyen módon oldja meg a felmerülő problémákat. Charles Hampen-Turner szerint a kultúra az, ami az ellentéteket kiegyenlíti és ahol az értékek összhangban állnak egymással. Hofstede hagyma modellje szerint a kultúra szintjei a következők: - Ami a legszembetűnőbb az a felszíni réteg. Ezek szimbólumok, amik az adott kultúra tagjai számára egyedi jelentéssel rendelkeznek. - A második rétegbe olyan hősök tartoznak, mint például mesehősök, akik az adott ország kultúrája számára pozitív tulajdonságokkal rendelkeznek. - A harmadik réteg a rítusok, viselkedési formák, amelyeket illik betartani. Pl. üdvözlési, étkezési szokások. - A legbelső rész az értékek kategóriába tartoznak. Ezeket külső megfigyelő nem-igen veheti észre. Ezek azok az értékek, amiket jónak vagy rossznak tartunk. Tompenaars modelljében a hagyma külső rétege megegyezik Hofstedeével, azaz a kultúra látható, tárgyi termékei. A középső réteg a normák és értékek, míg Hofstedenál ez legbelül helyezkedett el, 1 Falkné dr. Bánó Klára : Kultúraközi kommunikáció. 16.o. 4

5 Tompenaars modelljének legbelső rétege az axiómák vagy alapfeltevések. Ezek az országra jellemző problémák megoldásának jellemzői. A kultúra legfontosabb szintjei a következők 2 - Nemzeti kultúra - Regionális kultúra - Etnikai és / vagy vallási hovatartozás szerinti kultúra - Nyelvi hovatartozás szerinti kultúra - Nemi kultúra - Generációs kultúra - Társadalmi osztály / réteg kultúra - Szervezeti kultúra Kutatási módszerek A különböző kultúracsoportok kialakítására Geert Hofstede egy világszerte elismert módszert dolgozott ki. Négy faktor alapján vizsgálta az országok kultúráját: 1., Hatalmi távolság indexe ( Power Distance, HTI) Ez a társadalom tagjainak az egymástól való függését jellemzi. Illetve, hogy az alacsonyabb beosztású tagok mennyire fogadják el a hatalmi egyenlőtlenségeket. 2., Bizonytalanságkerülés indexe ( Uncertainty Avoidance, BKI ) Az újtól való félelmet és a változások elfogadásának mértékét jelzi. 3., Férfiasság-nőiesség ( Masculinity/Feminity, MAS) Arra vonatkozik, hogy egy kultúra mennyire tesz különbségeket a nemek között. Ha az érték magas, akkor a kultúra férfias természetű, tehát a teljesítmény, a versenyszellem, sikerorientáció jellemző rá. Ha alacsony az érték, akkor inkább nőies jelzők illetik, mint empátia, szolidaritás, és alkalmazkodás. 4., Individualizmus-kollektivizmus ( Individualism, IND ) Ha a társadalom tagjai egyéni szereplőként látják magukat, akkor a kultúra individualista. A társadalom kollektivista, ha a társadalom tagjai a sikeres együttműködést tartják a legfontosabbnak. 2 Falkné dr. Bánó Klára : Kultúraközi kommunikáció 25.o. 5

6 5., Később megjelent ötödik dimenzióként az időorientáció indexe ( Konfucian Dinamism, CDI) Ennek a dimenziónak a mértéke arra vonatkozik, hogy a szervezet stratégiájában a hosszú távú vagy a rövidtávú gondolkodásmód játszik fontosabb szerepet. Hofstede a hatalmi távolság és bizonytalanságkerülés indexét használva egy koordinátarendszerben ábrázolta a következő kultúracsoportokat: - Piac (alacsony HTI és BKI): - Jól olajozott gépezet (alacsony HTI, magas BKI): Szabályozottság és erőteljes bürokrácia a jellemző. Magyarország is ide tartozik. - Család (magas HTI, alacsony BKI) - Piramis (magas HTI és BKI) Trompenaarsról már tudjuk, hogy a kultúrákat a problémák megoldása alapján különbözteti meg. Ezeket a problémákat 3 csoportba sorolta: 1. az emberek kapcsolata másokkal 2. az emberek viszonyulása az időhöz 3. az emberek kapcsolata a környezettel Ennek a csoportosításnak köszönhetően létrejöhetett 7 dimenzió, amiből az első öt az emberi kapcsolatokra vonatkozik, a hatodik az időhöz kapcsolódik, a hetedik pedig az emberek környezethez való viszonyulását jellemzi. 1., univerzalizmus/partikularizmus Az univerzalista kultúrákban a szabályok mindenkire egyenlő mértékben vonatkoznak, nem kivétel ez alól sem a család sem a barátok. A partikularista kultúrákban a család és barátok érdekében el lehet tekinteni a szabályok betartásáról. 2., individualizmus/kollektivizmus Hasonló Hofstede azonos nevű dimenziójával. Az individualista kultúrákban az emberek számára az egyéni érdekeket a közösségi érdekek fölé helyezik. 6

7 3., semleges/emocionális orientáció Az érzelmek kinyilvánításának mértékét jelöli. A semleges kultúrákban az érzéseket nem szokás kimutatni. Az emocionális kultúrákban az érzelmeket természetes dolog kimutatni és azok a társadalom tagjainak cselekedeteit nagyban befolyásolják. 4., specifikus/diffúz kultúra A specifikus kultúrákban az emberek a részleteket tekintik fontosnak. A diffúz kultúrákban minden egyes részletet, mint egészet látnak, maximum az összefüggéseket keresik a részletek között. 5., Szerzett/öröklött státus A szerzett státusú kultúrákban az embereket teljesítményük alapján értékelik, az öröklött státusú kultúrákban pedig a származása, neme, gazdagsága alapján. 6., Időorientáció Megmutatja, hogy az adott ország részére a múlt, a jelen, vagy a jövő fontosabb. 7., belső/külső orientáció A belső orientáció azt tükrözi, hogy az emberek a természetet befolyásolhatónak, irányíthatónak tekintik. A külső orientációjú kultúrákban az ember alárendelt a természetnek és azzal összhangban élnek. 3 Jarjabka Ákos felmérése három dimenzióra terjedt ki, mégpedig a HTI, A BKI és MAS elemekre. Ezek alapján négy szervezeti kultúra csoportot határozott meg: 1. Bürokratikus-centralizált kultúrkör ( nagyon magas BKI ): A bizonytalanságkerülés nagy mértékű. Ilyen pl. a mohamedán világ, Brazília, Spanyolország, Oroszország, Bulgária, Horvátország, Franciaország, Hollandia, Belgium. 2. Janus arcú kultúrkör ( legmagasabb HTI ): Hierarchikus struktúra jellemzi ezeket az országokat. Ide tartozik India, Kína, Dél-Afrikai Köztársaság, Kenya, Nigéria sőt még Portugália is. 3. Érzékeny kultúrkör ( alacsony MAS, alacsony HTI ): Könnyebb az előrejutás ezekben az országokban és nőies tulajdonságok jellemzik, mint empátia, tolerancia, de a kockázatvállalás is jelen van. Ilyenek a skandináv országok. 3 Gaál-Szabó-Kovács: Nemzetközi vállalati stratégiák és a nemzeti-vállalati kultúrák összefüggései In: Vezetéstudomány, 2005/ o. 7

8 4. Versenyző kultúrkör ( nagyon magas MAS, alacsony HTI ): Férfias magatartás jellemző. Tagja ennek a csoportnak Ausztrália, Kanada, Nagy-Britannia, USA, Ausztria, Németország, Svájc, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Japán és Dél-Korea. 4 A sikeres nemzetközi vállalatok stratégiai irányultságát Perlmutter foglalta össze az úgynevezett EPRG-modelljében. Az etnocentrikus vezetési koncepció azokra a vállalatokra jellemző, ahol az anyaországban használt módszereket, eljárásokat változatlanul áthelyezik a másik országban működő leányvállalat vezetésébe. A policentrikus vezetésű vállalatoknál ezt a koncepciót a másik ország kultúrájához igazítják. A régiócentrikus vezetési koncepciónál a régiókon belüli vezetési technikák a régió adottságaihoz alkalmazkodnak. A geocenrikus koncepciójú vállalatoknál az anyavállalatok és a leányvállalatok megosztják a munkát egymás között. Ha egy nemzetközi vállalatnál kívánunk elhelyezkedni, nem szabad elfelejtenünk, hogy a különböző kultúrákból származó emberek más módon és más ütemben dolgoznak. A különbségeknek meg van az előnye is, miszerint kiszélesedik a vállalat kreativitása, hatékonysága. Ha olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy a kollégáink teljesen különböző ritmusban dolgoznak, vagy más szinten kezelik a problémákat, nincs más hátra, mint a transzkulturális kompetencia alkalmazása. Ez egy folyamat, ami három részből tevődik össze. Először is felismerjük a különbözőséget, és igyekszünk tájékozódni a másik kultúrájával kapcsolatban. A második fázis az elfogadás. Nem ítéljük el a másik embert csak azért, mert más a kultúrája, mint a miénk. Használjuk az empátiánkat, és képzeljük el, mit gondolhat ő rólunk. Számára az a természetes, ahogy az ő kultúrájában megszokta. Tehát mielőtt mindenki a saját kultúráját magasztalná, fogadjuk el egymás különbözőségét, és keressük az összhangot a hatékony együttműködés érdekében. 4 Jarjabka Ákos: A magyar nemzeti-szervezeti kultúra pozíciója a hofstedei modellben Menedzsment 2003/1. 35.o. In: Marketing és 8

9 A harmadik és egyben utolsó szakasz az összeegyeztetés. Miután elfogadtuk, hogy a kollegánkkal, főnökünkkel, tárgyalópartnerünkkel különbözőek vagyunk, nincs más hátra, mint ezeket a különbözőségeket összeegyeztetni, összehangolni.. 5 Jó példa erre a késés kezelése. Tegyük fel, hogy elkésünk egy tárgyalásról, mert számunkra a késés nem olyan eget rengető bűn, viszont külföldi tárgyalópartnerünk nem nézi jó szemmel ezt. Ilyenkor ne kezdjük el megmagyarázni, hogy a mi hazánkban 5-10 perc késés abszolút természetes. A lényeg, hogy felismerjük, hogy az ő szempontja más, de nem feltétlenül rossz. Fogadjuk ezt el, és próbáljunk az ő fejével gondolkodni. Majd, hogy megtaláljuk a közös nevezőt, kérjünk elnézést a késésért, és biztosítsuk, hogy ez nem fordul még egyszer elő. A GLOBE ( Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness ) kutatás 61 ország nemzeti kultúráját vizsgálta. Ez a kutatás 7 évig tartott és 150 kutató vett részt benne. 9 dimenziót vizsgáltak és a különböző országok adatait 7 pontos listán értékelték. 1. Bizonytalanságkerülés 2. Hatalmi távolság 3. Kis közösségi kollektivizmus: Ez a dimenzió mutatja meg azt, hogy a közösség tagjai mennyire büszkék a családjukra, baráti körükre tehát a szűkebb környezetükre. Általában igaz, hogy ha büszkék családjukra, barátaikra, akkor munkahelyükkel kapcsolatban is hasonlóképpen éreznek. Magyarországra és a kisebb volt szocialista országokra erősen jellemző ez a dimenzió. Ezekben az országokban a családtagoknak, barátoknak elvárásaik vannak egymással szemben. 4. Individualizmus/ kollektivizmus 5. Nemek egyenlősége: Ennek mértéke attól függ, hogy a társadalom tagjai mennyire törekednek a nemi diszkriminációt csökkenteni. 6. Asszertivitás: Ez a jellemző a szociális beágyazódást méri. Megmutatja, hogy egy adott társadalom tagjai mennyire hajlamosak átgázolni embertársaikon sikerességük érdekében. 7. Teljesítményorientáció: Ez hasonló, mint a szerzett státus, tehát azt vizsgálja, hogy mennyire értékelik az embert teljesítménye alapján. 5 1 Gaál-Szabó-Kovács: Nemzetközi vállalati stratégiák és a nemzeti-vállalati kultúrák összefüggései In: Vezetéstudomány, 2005/ o. 9

10 8. Jövőorientáció: Ez alapján lehet vizsgálni, hogy egy társadalom életében milyen szerepet játszik a hosszú távú előretekintés. 9. Humánorientáció: Azokra az országokra jellemző ahol a társadalom tagjai számára fontos az önzetlen, baráti támogatás. 6 A protokoll jelentősége az üzleti életben Minden kultúrában más viselkedési szabályokat kell követni, és ha üzleti ügyben utazunk el, nagyon fontos ezekkel tisztában lennünk, ugyanis az, aki otthon van, jogosan várja tőlünk, hogy alkalmazkodunk az ő szokásaihoz. Egy tárgyalás, megbeszélés, állásinterjú alkalmával kedvező benyomást kelthetünk azzal, hogy látszik, számunkra van jelentősége az illemszabályoknak. A tárgyalópartnerünk természetesen nem várja el, hogy ugyanúgy viselkedjünk, mint ő, hiszen ő abban a környezetben, kultúrában él. Vigyázzunk is, hogy el ne túlozzuk a protokolláris elemek használatát, mert könnyen nevetségessé válhatunk. Vannak azért olyan szabályok, amelyek mindenhol egyformák. Ezek az olyan alapvető figyelmességek, mint az udvariasság, előzékenység, a leveleket saját kézjeggyel való ellátása, és a meghívásokra való azonnali reagálás. Ezekre a gesztusokra nem szabad sajnálni az időt és energiát, mert ezek alapján alkothatnak rólunk véleményt és később még kifizetődhet. Manapság az embereknek egyre kevesebb ideje van, sokszor a papírhalmok és feladatok tengeréből ki sem látunk, de mindennek az alapja a jó szervezés. Osszuk be időnket úgy, hogy a protokolláris követelményeknek is maximálisan megfeleljünk. Minden nap szánjunk fél órát a levelek megválaszolására, meghívások kipostázására. Az első benyomás nagyon fontos, és saját sikerünket szolgálja, ha tájékozódunk a külföldi szokásokról. Képzeljük el, milyen kellemetlen lehet, ha tárgyalófelünket rögtön a keresztnevén szólítjuk, holott az adott kultúrában ez egyáltalán nem megengedett. A tárgyalási nyelv manapság a legtöbb esetben az angol de előfordulhat, hogy valahol nem beszélik. Ilyenkor a legjobb tolmács segítségét kérni, ami még a tárgyalás pozitív kimenetelét is befolyásolhatja, mivel így több időnk van válaszolni, reagálni. Viszont ha tolmácsot használunk, 6 Harvard businessmanager : Szervezeti kultúra In: Vezetés/Szervezés 2006/ o. 10

11 fennáll a veszélye, hogy társunk gesztikulációja elkerüli figyelmünket, pedig abból is levonhatunk következtetéseket. Üdvözléskor is véthetünk hibákat. A legtöbb országban a kézfogás az általános üdvözlési forma, de vannak kultúrák, ahol a testi érintést teljes mértékben kerülik. Ha partnerünk egyértelműen a háta mögött tartja a kezét, ne erőltessük a kézfogást, mert oka van a tartózkodásának. Kezet egyébként mindig az nyújt előbb, aki otthon van, tehát, ha mi megyünk más országba, az otthoniak üdvözölnek minket kézfogással. Az ajándékozás szintén fontos gesztus, de ezzel kapcsolatban is fontos utánajárni a helyi szokásoknak. Van, ahol óvatosan kell bánni az ajándékozással, mert könnyen megvesztegetésnek tűnhet, van ahol alkoholt egyáltalán nem szabad ajándékozni, mint például a mohamedán világban. Olyan ország is van, ahol szinte megsértődnek, ha nem viszünk ajándékot, tehát erről is fontos tájékozódni. A tárgyalások időpontjának megszervezése is kultúránként változik. Van, ahol szinte be sem kell jelentkezni a megbeszélésre, és bármikor mehetünk. De van, ahol szigorú szabályok vonatkoznak a megbeszélésekre, esetleg több hónappal előbb be kell jelentkezni, és időközben többször kell egyeztetni. A tárgyalás végkimenetele is kultúránként eltolódhat. Bizonyos országokban mielőtt rátérnénk a lényegre, eleget kell tenni bizonyos hierarchikus illemszabályoknak, másutt pedig egy nap alatt pontot lehet tenni egy tárgyalás végére. A női üzletfeleket mindenhol másképp kezelik. Vannak kultúrák, ahol nem tesznek különbséget női és férfi tárgyalópartner között, de olyan ország is van, ahol a nőknek nincs helye az üzleti életben. A tárgyalásra a biztonság kedvéért inkább előbb érjünk oda, mint később. De ne csodálkozzunk azon, ha társunk megvárakoztat minket. Öltözetünket gondosan válasszuk meg. Az első benyomást nagymértékben befolyásolja a megfelelő ruhában való megjelenés. Az alkalomhoz megfelelő öltözék legyen kényelmes és egyben elegáns. A tárgyalás során fontos odafigyelnünk, hogy testtartásunk ne legyen sem túl laza sem túl merev, és szemkontaktust csak a megfelelő mértékben tartsunk. 11

12 Alapszabályként néhány: - Szemetelni tilos!! - Politikai és nemi hovatartozás tabu! - Ne bíráljuk se a konkurenciát, se partnerünket! - A mi tempónkat ne erőltessük rá a másikra! Érdemes a tárgyalás előtt tájékozódnunk az étkezési szokásokról, állami és vallási ünnepek időpontjáról, munkaidőről, rendezvényeken való szabályokról, mint például pohárköszöntő szabályai. Jól jöhet, ha tisztában vagyunk a tárgyalás időtartamáról, miszerint az étkezés után tart-e még a tárgyalás vagy lezártnak tekinthetjük. Segít a tájékozódásban, ha tudjuk, hogy milyen erős a nemzeti öntudat, hogy a gesztusoknak mekkora a jelentősége. Ne változtassuk a beszélgetés és a tárgyalás hangnemét, különben még azt hiheti partnerünk, hogy színészkedünk. Annyira legyünk hivatalosak, mint partnerünk! 7 7 Edward G. Hinkelman: Az üzleti kultúra enciklopédiája o. 12

13 III. Nemzeti sajátosságok III.1. Magyarország Országadatok: Terület: Népesség: Főváros: Hivatalos nyelv: Pénznem: km2 10,1 millió fő Budapest magyar forint (HUF) Rövid társadalmi helyzetkép Magyarországról Hazánk az életminőség javulását illetően nem számolhat be túl kedvező helyzetről. A Transparency International mérése szerint mind a humán fejlettséget, mind a korrupció tekintetében a vizsgált országok között harmadik helyet foglalja el, ami elég borús képet fest országunkról. A munkanélküliségi ráta sem kedvezőbb, hiszen a 7,5 százalékos értékkel az európai átlag alatt van nyarától a GDP növekedését illetően lassulás figyelhető meg és a 4 százalék alatti értékkel éppen hogy meghaladja az EU növekedési rátáját. A 2006-os megszorító intézkedések az államháztartás hiányának csökkentését és a költségvetés növelését kívánják elérni. A lakosság életminőségét és színvonalát kedvezőtlenül érintik, hiszen a kiadásaik a növekvő adókkal, állami bevételekkel nőnek Összehasonlító monitoring jelentés a 2004-ben az Európai Unióhoz csatlakozott nyolcak integrációs teljesítményéről 43.o. 13

14 III.1.1. Magyarország szervezeti kultúrája Hofstede kutatása Hofstead Magyarországgal kapcsolatos elemzése 2003-ra vonatkozik (1. ábra). Ennek során a következőket állapította meg 9 : Hatalmi távolság indexe ( PDI ): 46 Individualizmus ( IDV ): 80 Maszkulinitás ( MAS ): 88 Bizonytalanság tűrés indexe ( UAI ): 82 Hosszú távú orientáció (LTO): PDI IDV MAS UAI LTO 1. ábra. Magyarország kulturális jellemzői Hofstede kutatása alapján Ezeknek az adatoknak az alapján megállapítható, hogy Magyarország a jól olajozott gépezet nevű kultúracsoportba sorolandó, amire jellemző az alacsony HTI és magas BKI. Tehát Magyarországon fontosak a hierarchikus szabályok és a tervezettség, aminek a következménye nagyfokú bürokrácia

15 A magyar szervezetekre az individualizmus jellemző, tehát az egyéni feladatok, egyéni sikerek fontosabbak számunkra, mint a csoporttal való együttműködés. Mindezek mellett Magyarország szervezeti kultúráját férfiasság jellemzi. Inkább a versenyszellem és a siker motivál minket munkahelyi cselekedeteinkben, mint a másokon segíteni akarás. Időorientáció kérdésében a hosszú és rövidtáv egyensúlyi értéket mutat. Véleményem szerint ezek az adatok ma már más értéket mutatnának. Ebben nagy szerepe van a növekvő számú multivállalatnak, akik nagy hangsúlyt fektetnek a csapatépítésre. Az általuk használt módszereket lassan a kisebb magyar cégek is átveszik. A hatalmi távolság indexe hasonlóan alacsony értéket mutat, sőt ez a távolság folyamatosan csökken. A munkahelyeken a főnökök a beosztottakkal egyre több helyen tegeződnek, sőt céges vacsorákkal, happy hour-oknak nevezett vállalati rendezvényekkel ezeket a távolságokat tudatosan tovább csökkentik. A brain-stormingok és egyéb globalizáció által terjedő divatos szokások erősítik a csoporttudatot, és elősegítik az együttműködést. A vállalatok nagy hangsúlyt fektetnek a csapatépítésre, azaz, hogy a kollegák, főnökök közvetlen, jó viszonyba legyenek, ezért különböző programokat szerveznek. Főleg a nagyobb multivállalatok utazásokat is szerveznek a dolgozóknak, amelyek során még inkább közel kerülnek egymáshoz a cégen belüli alkalmazottak. Az olyan vállalatok, ahol ügyfeleket fogadnak nem viselhetnek ilyen nagymértékben férfias jegyeket, hiszen az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolat során, amire leginkább szükség van, az az empátia, a türelem és az alkalmazkodás, ezek pedig a feminin kultúrákra jellemzőek. A bürokrácia a legtöbb vállalatnál már csak szükséges mértékben van jelen. Az eltúlzott bürokrácia lassan mindenhonnan kiszorul, hiszen nagymértékben lelassíthat egy-egy munkafolyamatot, márpedig amire leginkább szükség van, az az idő. Az időorientáció is inkább a kívánt hosszú táv irányába mutat, hiszen fontos a biztonság, sőt egyre fontosabb. Ezért az emberek hosszú távon akarnak berendezkedni úgy munkahelyükön, mint a kialakult üzleti kapcsolataikat illetően. 15

16 GLOBE A GLOBE kutatás, mint az előző fejezetben láttuk, 61 ország kulturális értékét vizsgálta, köztük Magyarországét is. A többi országhoz viszonyítva az alábbi adatokat kapták 10 : magyar átlag világátlag magyar helyezés 1. Bizonytalanságkerülés: 3,12 4,2 60/61 2. Jövő orientáció 3,21 3,9 58/61 3. Hatalmi távolság 5, 56 5,2 12/61 4. Individualizmus/Kollektivizmus 3,53 4,2 2/61 5. Humán-orientáció 3,35 4,1 58/61 6. Teljesítmény orientáció 3, 43 4,1 58/61 7. Kis közösségi kollektivizmus 5,25 5,1 37/61 8. Nemi egyenlőség 4,08 3,4 3/61 9. Asszertivitás 3,23 3,9 8/61 A GLOBE vizsgálata szerint tehát a magyar nemzeti kultúrára jellemzői: - Az átlagosnál kisebb bizonytalanságkerülés. Számukra a szabályok szerinti rend és a mindenre kidolgozott törvények a megnyugtatóak. - Inkább a jelenre koncentrálnak - A hatalmi távolság értéke magasabb az átlagnál, de törekszenek ennek megváltoztatására - Individualisták, inkább az egyéni siker motiválja őket, mint a hatékony együttműködés. - Alacsony humánorientáció - Alacsony teljesítményorientáció - Büszkék családjukra, barátaikra, kisebb közösségükre. - A nemek egyenlősége kiegyensúlyozott, magasabb az átlagnál. Bár a férfias értékrend dominál, mint a sikerorientáció és a versenyszellem. - Kevésbé gázolunk át egymáson a siker érdekében

17 STRATOS A STRATOS ( Strategic Orientation of Small and Medium Sized Enterprises ) Magyarországra kiterjesztett vizsgálatába kis- és közepes méretű vállalatokat vontak be. Eszerint a magyar vezetőkre piaci versenyhelyzetben az alábbi tulajdonságok jellemzők: - Versengés helyett együttműködésre törekednek a többi kisebb vállalattal. - Az együttműködés fontosabb a függetlenségnél. - Nem kívánnak nagyobb vállalatokkal üzleti kapcsolatot létesíteni. - Egyetértenek azzal, hogy az állam segítse a nehéz helyzetben lévő vállalatokat. - Elkötelezettek a változások mellett. - Nem jellemző a hosszú távú orientáció. - Fontos számukra a rugalmasság, az alkalmazkodó képesség. - Kockáztatóak. - Szívesebben maradnak a belföldi piacon. - Nem csak a profit motiválja őket. SMILE A SMILE project ( Succesful Mapping of Intercultural Leadership Excellence ) 2001-ben végzett kutatása szerint a magyar kultúra sajátosságai a hofstedei dimenziók tükrében az individualizmus, a kis hatalmi távolság, az alacsony bizonytalanságkerülés, és a nőiesség. Ha Magyarországot összehasonlítjuk a 2004 előtt csatlakozott Európai Uniós országokkal, legnagyobb lemaradást a szerzett státusz orientációjában mutat. Ezzel bebizonyosodik, hogy hazánkban még mindig a szocializmus egyik fő öröksége, a kapcsolatfüggőség uralkodik. Tehát még el kell telni bizonyos időnek ahhoz, hogy kimagasló teljesítményünk alapján találjunk munkát. Egyenlőre többre megyünk, ha a megfelelő kapcsolatokkal rendelkezünk. Ez már nem sokáig maradhat így, hiszen rengeteg területen igyekszünk felzárkózni a nyugati országokhoz, ahol a kapcsolatérzékenység azonos a korrupcióval. Ahhoz, hogy az öröklött státusz irányába mutassunk előrelépést, önbizalomra van szükségünk. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy értékesek vagyunk, és szorgalmunkkal, kitartásunkkal, hozzáértésünkkel hamarabb elérjük a 17

18 kívánt célt, mint egy harmadik személy által, ami véleményem szerint sokkal bizonytalanabb, mint egy ember saját képességei. Amiben országunk sokkal magasabb értékeket mutat, mint a többi ország, az a semleges orientáció. Csak az Egyesült Királyság, Finnország, Ausztria és Németország előz meg minket ebben a kérdésben. Versenyképesség szempontjából ez a legkedvezőbb tulajdonság, hiszen egy kemény küzdelem során nincs helye érzelmeknek. Sokan arról panaszkodnak, hogy munkahelyükön csak akkor van esélyük érvényesülni, ha keménynek mutatják magukat, mert ha kollegáik, főnökük megérzi gyengeségüket, rögtön háttérbe szorítják őket. Magyarország a többi országhoz képest inkább a jövő felé orientálódik, pedig más vizsgálatoknál ránk inkább a jelenre való koncentrálás volt jellemző. Sorrendben Belgium, Olaszország, Görögország és az Egyesült Király után következik. 11 Az ITIM Magyarországra vonatkozó 2000-es adatai a következők 12 : HTI: 19 BKI: 83 IND: 56 MAS: 79 CDI: nincs adat Tompenaars kutatása A Trompenaars-modell alkalmazásával készült kutatás 2004-re vonatkozik, és összehasonlító elemzést végez a 2004 előtt csatlakozott Európai Uniós országokkal. Ez a kutatás 200 feldolgozott kérdőív alapján készült. Résztvevői többségében középkorú férfiak, akik különböző vállalatok középvezetői. Jellemző még, hogy katolikus vallásúak, diplomások és leginkább a Dunántúlon vagy Budapesten dolgoznak. Képviseltetik magukat a vizsgálatban mind a nonprofit, mind a profitorientált szektor tagjai. 11 Harvard businessmanager : Szervezeti kultúra In: Vezetés/Szervezés 2006/ o. 12 Jarjabka Ákos: A magyar nemzeti-szervezeti kultúra pozíciója a hofstede-i modellben In: Marketing és Menedzsment 2003/1. 33.o. 18

19 Tompenaars dimenziói hazánkkal kapcsolatban a következőket mutatja ( 2. ábra ): Univerzalizmus/Partikularizmus: 61 Individualizmus/Kollektivizmus: 57 Specifikus/Diffúz: 60 Semleges/Emocionális: 56 Szerzett/Öröklött státusz: 53 Múlt: 7 Jelen: 8 Jövő: 10 Belső/Külső orientáció: ábra Tompenaars kutatása Magyarországra vonatkozóan o. 19

20 Univerzalizmus/Partikularizmus: Magyarország univerzalista orientációjú. Jellemző, hogy ragaszkodnak a szabályokhoz és ezek kivétel nélküli betartásához. Hátránya lehet a túlzott merevség és bürokrácia. Az univerzalista kultúrák tagjai a partikularista kultúrákat fegyelmezetlennek és korruptnak tartják. Individualizmus/kollektivizmus: Ez a dimenzió individualista orientációt mutat. Az ilyen kultúrákban nem ijednek meg az egyéni felelősségvállalástól, tudnak önállóan dönteni. Hátrány, hogy háttérbe szorulhatnak a közös célok, és az alkalmazkodás képessége csökkenhet. Specifikus/Diffúz: Specifikus orientációjú a magyar kultúra. Ez azt jelenti, hogy az emberek munkájukat és a magánéletüket teljes mértékben különválasztják. Ennek veszélye, hogy a személyes érdekeltség háttérbe szorul. Semleges/Emocionális: Ez a jellemző egyensúlyi állapotot tükröz. Érzelmeiket is fontosnak tartják, de a szükséges helyzetben a racionális gondolkodás a jellemző rájuk. Mindenesetre az érzelmek kimutatását szükségesnek tartják, és semmi esetre sem szégyellik. Szerzett/Öröklött státus: A vizsgált vállalatok körében ez a dimenzió majdnem átlagos értéket jelöl. Ez az eredmény azt mutatja, hogy ennek a kultúrának a tagjai a teljesítményt és szakértelmet is fontosnak tartják, ugyanakkor lényeges számukra a merev szervezeti struktúrák betartása. Múlt/Jelen/Jövő orientáció: Jövőorientáció a jellemző. Ennek a kultúrának a tagjai hosszú távra terveznek, és ez befolyásolja minden döntésüket. Hátránya, hogy a túlzott jövőbe tekintés következtében figyelmen kívül hagyják a múltbéli tapasztalatokat, következtetéseket. Belső/Külső kontroll: Átlagos értéket mutat. Jellemző mind a környezet befolyásolása, mind a természethez való alárendeltség. Vélemények a magyar kultúráról A magyarok olyan kemények, mint az amerikaiak, olyan romantikusak, mint a szlávok, olyan kíváncsiak, mint a japánok, és olyan ravaszak, mint az arabok. Georg Kőváry (Hill,1997) A magyarok elragadó emberek: ugyanolyan szorgalmasak, intelligensek, ügyesek, mint más népek tagjai. Különösen érzékenyek, szubjektívek, empatikusak, büszkék (túl büszkék ahhoz, hogy másokat meghallgassanak, mondja egy skót üzletember), végtelenül emocionálisak és esetenként hisztérikusak. Kimondottan individualisták, kultúrájuk erősen kapcsolatorientált és 20

Kis-és középvállalkozások üzleti kultúrája a magyar-osztrák határmenti régióban. Az Opticom (L00075) projektben végzett kérdőíves felmérés eredményei

Kis-és középvállalkozások üzleti kultúrája a magyar-osztrák határmenti régióban. Az Opticom (L00075) projektben végzett kérdőíves felmérés eredményei OPTICOM Tisztán, érthetően Kis-és középvállalkozások üzleti kultúrája a magyar-osztrák határmenti régióban Az Opticom (L00075) projektben végzett kérdőíves felmérés eredményei Á l t a l á n o s >10 fő

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT.

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA CSEHORSZÁG KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. CSEHORSZÁG Területe: 78 866 km 2 Lakosainak száma: 1,2 millió

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ A SIKER ALAPJA 1. FELKÉSZÜLÉS 1. Meg kell határozni az elérendő célt

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043 370 Statisztika, valószínûség-számítás 1480. a) Nagy országok: Finnország, Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Svédország, Lengyelország, Görögország, Kis országok: Ciprus, Málta,

Részletesebben

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci

2005. szeptember Spanyolország. A prezentáci A hónap h küldk ldo országa 25. szeptember Spanyolország Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Rt. A prezentáci ció készítéséhez felhasznált lt adatok Másodlagos adatok (199625)? World Tourism

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása április 16.

Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása április 16. Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása 212. április 16. A kutatásról Az alábbi kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata félévente végzett SME Capex

Részletesebben

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016

GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 GLOBÁLIS KORRUPCIÓS BAROMÉTER 2016 Lakossági attitűdök Magyarországon, nemzetközi összehasonlításban Martin József Péter ügyvezető igazgató Budapest, 2016. november 16. Transparency International Magyarország

Részletesebben

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország 57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország Az európai építési piac kilátásai 2004-2006 között Összefoglaló Készítette: Gáspár Anna, Build & Econ Stockholm, 2004. június 10-11. Gyógyulófélben

Részletesebben

Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége

Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége Tárgyalás-technika 18. Erdélyi KÖDAK, 4. hétvége Déva, 2010. november 19-21. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Mottó: Az életben nem azt kapjuk, amit megérdemlünk, hanem amit tárgyalással

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet A gazdasági aktivitás fogalma Kortól függetlenül, magába foglalja mindkét nemhez tartozó mindazon személyeket, akik munkát végeznek a gazdasági javak és a szolgáltatások

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA

NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 BETEKINTÉS A GYEREKEK INTERNETES SZOKÁSAIBA 1 NORTON ONLINE FAMILY TANULMÁNY 2011 24 ORSZÁG Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Olaszország,

Részletesebben

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Vállalati csalások és az etikai forródrót Hogyan látják a helyzetet a multinacionális vállalatok európai alkalmazottai? Magyarországi eredmények Bevezetés

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI

A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI A JAPÁN LAKOSSÁG UTAZÁSI SZOKÁSAI KISS KORNÉLIA MAGYAR TURIZMUS ZRT. ADATFORRÁSAINK Másodlagos adatok? UN World Tourism Organization (UNWTO)? Japan National Tourist Organization? European Travel Commission?

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció szerepe a nemzetközi pályázatokban

Interkulturális kommunikáció szerepe a nemzetközi pályázatokban Jean Monnet: Interkulturális kommunikáció szerepe a nemzetközi pályázatokban Haújrakellenekezdenemazeurópaiintegrác iómegvalósítását,valószínűlegakultúrávalkez deném. Urbán Anna Kommunikáció definíció

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

A menedzserek kommunikatív magatartása a cégek regionális beágyazódottságában

A menedzserek kommunikatív magatartása a cégek regionális beágyazódottságában Konczosné Szombathelyi Márta A menedzserek kommunikatív magatartása a cégek regionális beágyazódottságában Pécs,2009.november 20. Tartalom 1.A regionális és a szervezeti kultúra 2.A regionális és a szervezeti

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek 1. Honnan érkeztek expat vezérigazgatóik és országmenedzsereik? Az expat országmenedzserek 42%-a Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból érkezik, 58%-uk

Részletesebben

MARKETINGTERV 2014 mellékletek

MARKETINGTERV 2014 mellékletek Magyar turizmus zrt. MARKETINGTERV 2014 mellékletek Tartalom 1. Részletes helyzetelemzés 2 1.1. A turizmus jelentősége Magyarországon...................................................................

Részletesebben

Kultúraközi kommunikáció

Kultúraközi kommunikáció Kultúraközi kommunikáció Kultúra: egy adott emberközösség közösen elfogadott viszonyulása az élet legalapvetőbb kérdéseihez, továbbá az ezen a viszonyuláson alapuló értékeinek, normáinak, szokásainak és

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN Dr. PRÓNAY Gábor Pro-COMpass Kft. I. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum, Budapest, 1998. április 16. 1 KULTÚRA = megoldások Az emberek

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Generációváltás. Gazdasági környezet

Generációváltás. Gazdasági környezet Generációváltás Gazdasági környezet A magyar gazdaságban elérkezett a váltás ideje. Tömegesen várható a 90-es évek elején alapított családi vállalakozásoknál a generációváltás. Nehéz helyzetben vannak

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos standardizált

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés. a vezérigazgatók?

PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés. a vezérigazgatók? 5. PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés Miben látják a siker zálogát a vezérigazgatók Világszerte 1409 Magyarországon 155 vezérigazgató, 7 iparágból vett részt a felmérésben. Vélemények növekedésről,

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Gyakorlati protokoll hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek

Gyakorlati protokoll hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek Sille István, Kepes Ágnes Gyakorlati protokoll hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek ELŐSZÓ ELSŐ RÉSZ Alaptudnivalók hoszteszeknek és szervezőknek 1. A hosztesz általános szerepe a protokollrendezvényeken

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 18 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály szövegértés 1 18

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok!

MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda. Kedves Ügyfelek és Barátok! MEGHÍVÓ Summer Opening Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Kedves Ügyfelek és Barátok! Szeretettel meghívunk minden érdeklödöt a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda Summer Opening összejövetelére. Idöpont: 2015 június

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Tudásmenedzsment-rendszer kiépítésének

Tudásmenedzsment-rendszer kiépítésének Bencsik Andrea Marosi Ildikó DÔry Tibor Vágyott kultúra és Reális értékítélet Tudásmenedzsment-rendszer kiépítésének elõfeltétele egy felsõoktatási intézményben A tudásmenedzsment-rendszerek kiépítése

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Ausztria Országúton, lakott területen kívül 100 km/h Éjjel (22-05 óra között) az A10, az A13 és az A14 autópályán azonban csak max. 110 km/h Vannak továbbá

Részletesebben