Bánki Róza Borzák Tibor Lektorálta: Dr. Weiss Mária Fotó: Ujvári Sándor Tipográfia: Dujcsik Mariann Borítóterv: Bánki Róza Idézetek: Jeles András

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánki Róza Borzák Tibor Lektorálta: Dr. Weiss Mária Fotó: Ujvári Sándor Tipográfia: Dujcsik Mariann Borítóterv: Bánki Róza Idézetek: Jeles András"

Átírás

1

2 A könyv megjelenését támogatták: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Napsugár 67 Alapítvány Lakitelek Népfôiskola Lezsák Sándor országgyûlési képviselô Uránia Nemzeti Filmszínház Bánki Róza Borzák Tibor Lektorálta: Dr. Weiss Mária Fotó: Ujvári Sándor Tipográfia: Dujcsik Mariann Borítóterv: Bánki Róza Idézetek: Jeles András

3

4

5 ELÔSZÓ Készült egy film ben. Készült egy könyv 2002-ben. Azonos a címe, azonos a célja. Jajkiáltás, segítségkérés azok számára, akik maguk nem tudnak kiáltani, nem tudnak segítséget kérni. Itt élnek köztünk. Szépek, ügyesek, feltételezésünk szerint okosak, megközelíthetetlenek Meg kellene ismerni ôket, de ehhez személyre szabott és csak az ô zárjukhoz csiszolt kulcs kellene. Keressük a kulcsot, de ahogy az egyik szülô mondja a könyvben: Sok esetben egy egész élet kevés lehet ahhoz, hogy megtaláljuk a lélek zárt ajtajának kulcsát. Nem adjuk fel, nem adhatjuk fel, keressük tovább. Szülôk és szakemberek együtt. Az igazi szakemberek nem könyvbôl tanulják ezt a szakmát, hanem a gyermekektôl és a szülôktôl. A szakember sokszor a szülô véget nem érô szeretetébôl és türelmébôl merít erôt a munkájához. Ahogy a könyvben vélekedik egy szülô: Az autistákat nevelô családok akarvaakaratlanul példát mutatnak másoknak megértésbôl és hitbôl. Meg kell találnunk a kulcsot, segíteni kell rajtuk. Az itt és most parancsa sürget. Most kell segíteni rajtuk, mert most élnek, és itt kell segíteni, mert itt vannak közöttünk. A közeli és távoli jövôben felfedezett új módszerek rajtuk már nem segítenek. A majd felállított lakóotthonokban már nem ôk fognak lakni. Most kell segíteni rajtuk! Ezért készült a film. Ezért készült ez a könyv. Ebben a mai helyzetben, amirôl az egyik interjúalany így vélekedik: Ennél türelmetlenebb társadalmat a világ nem látott, hogy csak aki a piacgazdaságban irányító, vagy engedelmes eszköz, az ember, a többit egyszerûen kidobja magából. Egy másik pedig úgy nyilatkozik: A nálunk uralkodó vadkapitalizmusban alig találni olyanokat, akik átérzik a szenvedô ember kínjait. 1

6 És mégis, itt és most össze kell fogni szülôknek, szakembereknek, hatóságnak, jó szándékú, kívülállónak (mert kell, hogy ilyen is legyen). Tudomásul kell venni, amit az egyik szülô mond: Ahol autista gyermeket diagnosztizálnak, ott az egész család segítségre szorul. Azt is egy szülô fogalmazza meg: El kell fogadnunk a másságukat, ahogy mi is valamennyien különbözôek vagyunk és tiszteletben tartjuk egymást, tiszteletben kell tartanunk az ô különbözôségüket is. Annak ellenére is, ahogy a könyvben olvasható egy szülôtôl: Meggyôzôdésem, hogy az autistákat sokkal nehezebb elfogadtatni a társadalommal, mint más sérülteket. A mi gyermekeink nem ébresztenek együttérzést, nem fakasztanak könnyeket. Ebben az intoleráns világban kell megkeresni azt a lehetôséget, ahol a megfelelô segítséget megkaphatja külön külön minden autisztikus ember. Idézet a könyvbôl: Ehhez meg kell találnunk azt az életközösséget, amely messzemenôkig megértô, ugyanakkor lehetôvé teszi számára, hogy megálljon a saját lábán. A pillanatnyi helyzet azonban sajnos ennek szinte az ellenkezôje. A puszta igazságot az egyik szülô fogalmazta meg: Egy autista nem kell a társadalomnak ezt szemünkbe mondták egy hivatalban. Úgy tûnik, a társadalom nem akar róluk tudomást venni, sem az életüket elviselhetôbbé tenni. Másként viszonyulnak az egészséges és a problémás emberekhez. A betegeket lekezelik, a magatehetetleneket megbélyegzik. Megalázás, megalázás, megalázás. Már nem kérek belôle. Azt még senki nem kérdezte meg, miben segíthetne Kôkemény és embertelen világ ez. A jövô? Az sincs megoldva. Az út boldogtalanságból reménytelenségbe vezet. Egyszerûen nem tudom, mi lesz a fiunkkal, ha mi már nem leszünk. Nem sajnálatot és nem könyöradományt kérek, hanem segítséget. Csak azt, ami jár(na). S azt, amit elvettek tôlünk: az emberi méltóságot. Ezt a helyzetet kell megváltoztatni sürgôsen, itt és most. Fogjunk össze ma! Segítsünk most! Ezért készült ez a könyv. Budapest, 2002 júniusában Dr. Weiss Mária 2

7 3

8

9 KÜLÖNÖS KEGYELMI ÁLLAPOTBAN Kása Zoltán és Szabó Klára Kecskemét külvárosában teremtett otthont. Két gyermekük van: Melinda 14, Levente 13 éves. Az autista fiú a zászlók, a gombák és a számítógép nagymestere. Egy idôben meséket írt és saját maga illusztrálta azokat. Klári sokáig kollégám volt egy kecskeméti újságnál. Most az egészségbiztosításban dolgozik, azt mondja, nem hiányzik neki az írás. De én tudom, hogy ez nem igaz. Írásait jól ismerik az interneten. Ezért kértem fel, hogy írjon a könyv számára. Is. Szabó Klári vallomása következik. Miért PONT nekünk van autista gyerekünk??? Mert megérdemeljük! A fenti kérdés és válasz valóban elhangzott nemrég, egy H. barátnômmel folytatott beszélgetés során. Mint mindenkiben, bennünk is felmerül néha: miért éppen velünk történt meg az, ami egész életünket sarkaiból fordította ki? Ezúttal hangosan is kimondtuk a kérdést, egymásnak. És szinte egyszerre vágtuk rá, elnevetve magunkat, a jól ismert reklámszlogent: mert megérdemeljük! Valóban hiszem most már, az ilyen dolgok nem történnek véletlenül Egy autista komoly nevelésnek teszi ki a családját, s nem biztos, hogy mindenki egyformán képes lenne helytállni a sokszor képtelen mértékû alkalmazkodást kívánó helyzetekben. Nekünk, úgy látszik, sikerült. És a sok-sok, türelemmel viselt megpróbáltatás egyidejûleg olyan örömökkel, szépségekkel, érzelmekkel ajándékozott meg bennünket, amilyeneket mások csak különös kegyelmi állapotban ismerhetnek meg. Ha egyáltalán Számunkra pedig nap mint nap felkínálja az élet, csupán az által, hogy autista gyermeket nevelhetünk Én se gondoltam ezt mindig így. A kezdeti éveket az alkalmazkodás megtanulásának olykor bizony könnyes-verejtékes folyamata jellemezte. Kíváncsian figyeltem a fiamat, igyekeztem felfedezni ôt, s ehhez hol több, hol kevesebb segítséget adott. De sohasem szándékosan segített és sohasem szándékosan bizonytalanított el vajon a helyes úton járok-e?, épp ellenkezôleg. Azt hiszem, amikor már egyáltalán érzelminek nevezhetô kapcsolat alakult ki közöttünk, úgy gondolta, 5

10 a külvilág, s benne én, pontosan tudjuk, mi játszódik le benne, hiszen ô is tudja! Mi meg, nagyobbak, okosabbak lévén akiknek ô ráadásul ki is van szolgáltatva, nyilván még jobban kell, hogy tudjuk Mint a legtöbb, autistát nevelô családban, nálunk is utólag kaptak jelentôséget bizonyos jóval korábbi, amúgy, ott és akkor jelentéktelennek tûnô történések, furcsának ítélhetô epizódok. Keserû azóta bölccsé szelídült mosollyal idéztem fel például jó pár éven át az egyik kismamatárs megjegyzését, amit Levente kétnapos korában, még a kórházban készült fényképére tett. A legtöbb baba ilyenkor, ha egyáltalán hajlandó pár rövid percre kinyitni a szemét, édes együgyûséggel bámul a világba. Ô, abban a fotográfus által elkapott pillanatban, egy tízéves emberke komoly tekintetével néz ránk azóta is a képrôl, abból a már valószínûtlenül távoli idôbôl, mikor még azt hittük, minden rendben van Biztos nagyon okos lesz! mondta a szobatársnôm a szülészeten, és hát, tulajdonképpen nem tévedett nagyot Mert Levente valóban csillogóan okos, csak éppen (magától) nem sokra megy vele; úgy szívja magába a tudást, mint a szivacs: végtelen intenzitással, de minimális (tudatos) szelektálásra is képtelenül A lehetséges bajokra is azzal hívta fel a figyelmet, hogy korához képest túlságosan okosnak látszott. Nem volt még másfél éves, mikor a járókájában csöndesen üldögélve az volt a kedvenc játéka, hogy az építôjátékból kiválogatta az azonos hosszúságú, azonos színû elemeket, s azokat szépen sorba rendezgette. Vonalzóval se lehetett volna pontosabb párhuzamosokat szerkeszteni, mint ahogy azok a sárga rudacskák az ô kis keze nyomán elrendezôdtek. Akkoriban láttuk az Esôember címû filmet Nevetve jegyeztük meg, több ebbéli képességét tapasztalván: a kis autista De egy pillanatig sem gondoltuk komolyan. Jóllehet, egy gyermekbetegségekrôl szóló könyvbôl nekem már voltak filmen kívüli információim is az autizmusról. Elfogadtuk, hogy nála ez a fejlôdés normális menete. Hogy zárkózott, hogy nem ölel vissza, hogy meg kell küzdeni a mosolyáért Istenem, gondoltuk, elvégre fiú! Legelôször az ütött szíven, mikor az édesapám nekem szegezte a kérdést: nem hall nagyot ez a gyerek? 6

11 Én akkor újságíróként dolgoztam, egészségügyi, szociálpolitikai témákkal foglalkoztam, sok elesett súlyosan beteg vagy fogyatékos ember gondjait ismertem egészen közelrôl, együtt éreztem velük, s igyekeztem rajtuk legjobb tudásom szerint segíteni. Ha mással nem, a nyilvánosság erejével, amiben akkor még hittem is De hogy AZ ÉN GYEREKEM, az én szépreményû, okos csillagom esetleg hallássérült?! És elkezdôdött Az úgynevezett audiológiai vizsgálat egy hangvilla megpöccintésében merült ki. A doktornô meggyôzôdött róla és én is láthattam, a váratlan-szokatlan hanginger azonnali reakcióra késztette Manócskát Aztán a nevelési tanácsadó, ahol rögtön megosztottam erôsödô gyanúmat a pszichiáterrel: azt hiszem, autista a kisfiam Akkor még nem tudtam aztán többször, több helyen is megtapasztaltam, ezt a diagnózist nehezebben mondják ki az orvosok, mint valamely, késôn felfedezett halálos kórt, ami miatt a betegnek már csak hónapjai vannak hátra. Hát persze: ezzel egy életet kell leélni És akkor még úgy tíz éve a mainál is sokkal kevésbé látszott, milyen kilátásai lehetnek az emberhez méltó életre egy autistának. Egy hét után, az elsô családlátogatáskor, elárultam gyanúmat a bölcsôdei gondozónôknek is. Kénytelen voltam: valami magyarázatra szorult, miért viselkedik Levente ANNYIRA másképp, mint a többi kétéves kisgyerek. Tulajdonképpen ekkor, közösségbe kerülve vált igazán szembetûnôvé, hogy mennyire más És ezen beszélgetés után tudatosult mindez bennem is Hogy az addig elnézô mosollyal konstatált különcségei, büszkeségünket dagasztó okosságai, érzelmeinek jeltelensége valami nagyon komoly dologra utal. Pedig akkor még eszembe se jutott, milyen hatással lehet, lesz ez mindannyiunk jövôjére. Csak az ô életére gondoltam: mi lesz veled, kisfiam? A lehetôségekrôl ez 1991 táján volt annyit tudtam, amennyit az Esôember címû filmben láttam: odáig fajulhat a dolog, hogy egy szociális otthonban végzi Pláne, ha mi már, ugye Egy napot sírtam. Aztán megráztam magam: lássuk, Uramisten, mire megyünk 7

12 ketten! Azóta tudom, ez nehezen hihetô én lelkileg rendben vagyok. Az annak idején elsôként felkeresett pszichiáter szerint, akihez vissza-visszajárunk, ennek köszönhetô, hogy Levente olyan fantasztikus fejôdésen ment át az utóbbi 8 10 évben. Hogy a kezdet kezdetén elfogadtam olyannak, amilyen, és ösztönösen azt nyújtottam neki, amire szüksége volt. A fészekmeleget, a megkérdôjelezhetetlen biztonságot. Mert egy autistának talán semmire sincs nagyobb szüksége, mint a biztonságra. Szerencse kérdése is talán, hogy ha ezt abban az emberben leli meg, akinek szintén ô a legfontosabb a világon. Mert van, aki egy tárgyban, egy pótcselekvésben találja meg. Hallottam, olvastam ilyenekrôl. És egyetlen pillanatig nem hiszem azt: az ô szülei kevesebbet tettek volna azért, hogy közelebb férkôzzenek saját esômanójuk titokzatos világához Csak, sok esetben, egy egész élet kevés lehet ahhoz, hogy megtalálják a lélek zárt ajtajának kulcsát, vagy ráleljenek arra a varázsszóra, ami kitárja a nehéz kapukat MÚLT Tibor, nem vagyok rá képes Felkavartak bizonyos, általad indukált múltban vájkálások. Pedig most itt lenne a lehetôség, hogy a legfontosabbakat a világba kiáltsam. Szép szelíden. Okosan. Hogy mások is értôvé váljanak arra, ami kevesünket sújt, olykor nehezen viselhetô, de semmiért elcserélni nem kívánt terhével. Ezernyi emlék: sztorik, rajzok, saját mesék Idô, idô, most megváltoztatlak! ezek Manócska elsô meséjének szavai, úgy hatéves korából, mikor megunva talán addigi totális bezártságát, magától megtanult írni-olvasni. El- és kisajátította a számítógépet, valamint szobatiszta lett. Nem tudok neked ezekrôl sztorizni, Tibor. 8

13 LEVENTE OTTHON RÁDIÓ Levente 8 éves volt, amikor leült a számítógép elé és különbözô történeteket, meséket írt, melyekbôl alább néhányat olvasóink figyelmébe ajánlunk. A komputer kezelését senki nem mutatta meg neki, önmagától jött rá a mûszaki titkokra. Különös érdeklôdést mutat a gombák iránt: az összes fajta jellemzôit álmából riasztva is tudja. A 13 esztendôs fiú újabban rádiómûsorokat gyárt. Kecskeméten, a Daróczi-közi autista csoportban tanul. A magnóra rögzített párbeszéd változtatás nélkül olvasható. (Kitartóan nézi a riportermagnómat.) Tibor: Hallottam, hogy te is szoktál magnóval felvételeket készíteni. Milyen készüléked van? Levente: Egy szürke színû Philips magnó. Tibor: Mit veszel fel rá? Levente: Zenéket, reklámokat, mûsorajánlókat. És én is beszélek. Tibor: Mit? Levente: Képzeld, meserovatot készítettünk a Melindával a Levente Otthon Rádióba. Tibor: Van saját rádiócsatornád? Levente Otthon Rádió a neve? Levente: Igen. Tibor: Csak otthon hallható az adás, vagy az iskolában is? Levente: Mindkét helyen. Tibor: Riportokat is rögzítesz? Levente: Igen. Apámmal, anyámmal, Melindával, Zoli bácsival. Tibor: Miket kérdezel tôlük? Levente: A tárgyakról. A dominóról. Tibor: Szeretnek dominózni? Levente: Hát persze, hogy szeretnek. Fôleg Melinda. Tibor: Anyukádtól mit kérdezel? Levente: Hogy játszhatok-e a dominóval. Tibor: És mit válaszol rá? 9

14 Levente: Játszhatok. Tibor: S apukád? Levente: Apám jószívû. Tibor: Anyukád nem az? Levente: De. Melinda is. Tibor: És te milyen vagy? Levente: Jó vagyok. Tibor: Tetszik a csoporttársaidnak a rádiómûsorod? Levente: Nagyon jó nekik. Tibor: Szereted csinálni? Levente: Ühüm. Tibor: Honnan vetted az ötletet? Levente: Észrevettem, hogy valaki rádiózik. Tibor: És ki akartad próbálni? Levente: Ki. (Kezemben a számítógéppel kinyomtatott eredeti meséskönyve.) Tibor: Emlékszel rá, amikor történeteket írtál? Levente: Azok nagyon viccesek. Tibor: Miért? Levente: Mert ilyenek vannak benne, hogy kiborult a fagyi, beleesik a konyharuha a tüzes vízbe. Tibor: A valóságban ezek nem történnek meg? Levente: Nem. Tibor: Most mit írsz? Levente: Verset. Tibor: Megmutatod valakinek? Levente: A családomnak. Tibor: És ôk elolvassák? Levente: Hát persze hogy elolvassák. Tibor: Mit mondanak? Levente: Azt, hogy jól írtam. 10

15 Tibor: Örülsz neki, ha megdicsérnek? Levente: Hát persze, hogy örülök neki. Tibor: Nekem is elmondanál egy versedet? Levente: Kedves barátaim/ sajnálom között/ nem akad/ mikor kívánunk ezt. Tibor: Mit szeretsz otthon csinálni? Levente: Számítógéppel dzsungeles játékot játszani, legózni, magnózni és Macskafogót nézni. Tibor: Ez a kedvenc rajzfilmed? Levente: Igen. Tibor: Hányszor láttad? Levente: Tízszer. Tibor: Van kutyád vagy macskád? Levente: Igen. Képzeld, a Csufi nevû kutyának született egy kiskutyája. Tibor: Egy? Levente: Nem. Három vagy négy. A cicának is születtek kismacskái. Az egyik fehér, a másik tarka, a harmadik fekete. Tibor: Ennyi állat elfér a kertetekben? Levente: Igen. Tibor: Te mit csinálsz a kertben? Levente: Vízipisztollyal lövöldözök. Tibor: Kit? Levente: Margitkát, Zsoltit. A szomszédokat. Tibor: Szeretsz olvasni? Levente: Igen. Kedvencem a Titokzatos természet könyve. Tibor: Mirôl szól? Levente: Vulkánokról, hurrikánokról. Tibor: Érdekelnek a növények is, mondjuk a gombák? Levente: Igen. (A bûvös szó, a gomba elhangzásakor néz rám elôször. Mindeddig lesütött fejjel beszélt hozzám.) Tibor: Melyik a kedvenc gombád? 11

16 Levente: A gyilkos galóca. Tibor: Mit tudsz róla? Levente: Olajzöld a kalapja, sugarasan szálas, tönkje fehér. Gallérja és bocskora van. Nagyon halálosan mérgezô. Ha valaki megeszi, attól meghal, és be kell vinni a kórházba. Tibor: Nem szabad megenni Levente: Hát persze, hogy nem szabad megenni. Tibor: Egyébként szereted az ehetô gombát? Levente: Aha. Gyapjas tintagombát ettem már. Tibor: Finom? Levente: Hát persze hogy finom. Kicsit fura íze van. A lila pereszke jobb. Tibor: Mi a kedvenc ételed? Levente: Pizza, vagy sajttal töltött pulykamell sült krumplival. (Próbálom az iskolára terelni a szót.) Tibor: Az iskolában mit adnak ebédre? Levente: Ami az étlapon van. Tibor: Mindent megeszel? Levente: Van olyan, amit nem szeretek, de mégis meg kell ennem. Tibor: Mi van akkor, ha nem eszed meg? Levente: Nem dicsérnek meg. Tibor: Úszni és lovagolni jártok. Melyiket szereted jobban? Levente: A dombosat. Tibor: Az meg mi? Levente: Felmegyünk a dombra, aztán lemegyünk és ott játszunk. Tibor: A társaiddal beszélgetsz? Levente: Hát persze, hogy igen. Tibor: Mirôl? Levente: Hogy teát válogattam, és játszottam Action Man-nel. Tibor: Van barátod? Levente: Igen. Pisti és Andris. Tibor: Jól megértitek egymást? 12

17 Levente: Ühüm. Tibor: Beszélgettek? Levente: Játszunk az udvaron. Tibor: Néha verekedtek is? Levente: Nem. Tibor: És mások verekednek? Levente: Marci és Gábor. Tibor: ôket nem dicsérik meg Levente: Hát persze, hogy nem dicsérik meg. Tibor: Mivel töltöd a nyarat? Levente: Számítógépezek, legózok, vízipisztolyozok és bulizok. Tibor: Bulizol? Kivel? A barátaiddal? Levente: Persze. Tibor: Táncoltok vagy beszélgettek? Levente: Beszélgetünk. Tibor: Milyen gyakran tartasz bulit? Vagy mások is hívnak? Levente: Másokhoz is elmegyek. Tibor: Megengedik a szüleid? Levente: Néha megengedik. Tibor: A szülinapodon? Levente: Igen. Tibor: Mikor születtél? Levente: február 1-jén, szerdán. Tibor: Azt is tudod, hogy szerdán? Levente: Anya mondta. Tibor: Szeretsz járni a suliba? Levente: Igen. Tibor: Miért? Levente: Mert néha akad valami érdekes. Tibor: Mégpedig? Levente: Elmegyünk a cukrászdába. 13

18 Tibor: Adnak leckét otthonra? Levente: Nem. Tibor: Anyukád jön érted? Levente: Néha apám is szokott jönni, amikor anya Pestre megy. Tibor: Elfoglaltak a szüleid? Levente: Igen. (Már régen nem néz rám, néha kicsit hangosabban beszél.) Tibor: Te hogyan képzeled el az életed, ha nagy leszel? Levente: Nem is tudom. Tibor: Szeretnél hasonlítani a szüleidre? Levente: Más szeretnék lenni. Más foglalkozást szeretnék választani. Tibor: Van ötleted? Levente: Ha szakács lennék, akkor fôznék olyat, amit én találok ki. Például káposztával töltött kacsasültet. Tibor: Azt még én is megkóstolnám Levente: Hmmm. Tibor: Tudsz fôzni? Virslit? Pizzát? Levente: Nem. Azt apám vagy anyám szokta megcsinálni. Tibor: Figyeled ôket, hogyan készítik el? Levente: Nem, közben számítógépezek. Tibor: A szakács jól keres? Levente: Igen. Tibor: Fontos, hogy a felnôtteknek sok pénzük legyen? Levente: Igen. Tibor: De miért? Levente: Mert így akarják a riportalanyok is. Tibor: Mit vennél a pénzeden? Levente: Csokit meg kólát. Tibor: Nem egy új számítógépet? Levente: Ja, egy videomagnót, egy autórádiót, egy tévét, egy mikrohullámú sütôt és egy házat. 14

19 Tibor: Magadnak vagy a szüleidnek? Levente: Magamnak. Tibor: Hogyan képzeled el a felnôtt életedet? Levente: Szerelmes leszek valakibe. Tibor: Van olyan kislány, aki tetszik neked? Levente: Igen. Tibor: Ide jár az iskolába? Levente: Máshol van. Tibor: Szeretnél boldog lenni? Levente: Hát persze, hogy szeretnék boldog lenni. (Kezet fogunk. Egy mosoly a jutalmam.) BOLDOGSÁG Lehet azért boldog a kisfiam? érdeklôdött Klári. Mibôl gondolja, hogy most nem az?... kérdezett vissza a gyermekpszichiáter. KÁSA LEVENTE MESÉIBÔL: VIGYÁZZ, MERT ELÜT A VONAT! Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Miki nevû fiú. Annak volt egy Laci nevû barátja. Az a dolga, hogy a vonat elüsse Mikit. Miki azonnal gyere vissza a vasútról! kiabálta Laci. Ne kiabálj Laci! mondta Miki. Vigyázz Miki, mert elüt a vonat és szomorú leszek! Jön-e vonat? Szerintem jön. Elment Miki, és mindjárt jön a vonat. Most már jön a vonat, vigyáznia kell. Most már vigyázz Miki! Puff! Elütötte a Mikit a vonat. Most már szomorú a Laci. Oá, oá, oá! Mi történt? Miért ütötte el a Mikit a vonat? Azért mert nem mente vissza a Miki! Eltemetik a Mikit a temetôbe, és más nevû fiú lesz egy Karcsi. De ô is vigyáznia kell, mert elüt a vonat. Van-e Miki! Nincsen Miki, mert eltemették a temetôbe! Vidám-e a Laci! Szerintem még nem! Nemsokára vidám lesz a Laci! Most már vidám. Karcsinak is vigyáznia kell! 15

20 ÉG A HÁZ Most ég a ház. Föl van gyújtva a ház. Égôs házba nem lehet bemenni. Tûz az forró. Segítség! Mindjárt jön a tûzoltóautó. El kell oltani a tüzet. Miért kell eloltani a tüzet? Azért mert ég a ház! Elkészülni, vigyázz, kész, rajt! Így szólalt a tûzoltóságtól. Máris elmúlik a tûz. Ég-e még a ház? Még éghet ám a ház! Még oltani kell tüzet. Most már elmúlik a tûz. Nekünk nincsen házunk, mert égett a ház. Kômûves épít házat. Egész házat kellene építeni a kômûvesnek, mert nem fognak lakni. A másik ház nem fog égni, az egyik ház fogott égni. Égett egyik ház összedôl. Ha nem ég a másik ház, akkor épít többször a kômûves. Ha ég a ház, akkor nem épít többször a kômûves. A másik házat nem szabadunk gyújtani, mert nincs több. Kellene ablak, ajtó, teteje meg a kémény is kellene. A MEGCSIPKEDÉS Volt a világon egy szegény emberke, annak volt egy gyilkos csípô. Azok jól megcsipkedjék a szegény emberkét. A dongó, a darázs, a gyilkos méh, a szúnyog, a bolha, a poloska és a konyhasváb. Jaj, eresszenek el, takarodjatok innen! kiáltotta a szegény ember. Sajnos igen azok jól megcsipkedték, utána takarodtak innen. Ajjaj, szúr a szíve és közbe viszket. Megfelelôen haragszós lett a szegény emberke. Meg kell gyógyítani, mert megcsípték. Miért kell meggyógyítani? Azért mert megcsipkedték! Kellene egy papír zsebkendô. Holnap nem csipkednek meg, most megcsipkedték. Ragasszuk rá a papír zsebkendôt, hogy ne viszkesse. Jaj, így viszket! mondta a szegény ember. Nagyon mérgesek lettek a csípôk. Nagyon viszket mindenhol a szegény ember hason. 16

21 17

22 18

23 TÍZ MÁSODPERC A 34 esztendôs Csiszár Tamás és a 31 éves Végh Adrienn vegyészmérnök házaspár két gyermeket nevel. Péter egészséges, 7 éves, öccse, Máté 6 esztendôs. Budapestrôl menekültek egy Gyôr melletti családi házba. Nem sokkal késôbb kiderült a kisebb fiúról, hogy autista, kétéves múlt, amikor diagnosztizálták. Viszonylag elfogadó környezetben élnek. Legnehezebben Máté bátyja dolgozza fel testvére másságát. Adrienntôl hallottuk: Gyakran elszomorodom azon, hogy azért szültem ilyen gyorsan egymás után a fiainkat, hogy együtt felnôve igazi társai legyenek egymásnak. Tudjanak játék közben alkalmazkodni, lemondani, együtt örülni. Mindezeken túl sok olyan dolog létezik, amit az ember legjobban a testvére mellett tanulhat meg. Mindig sajnáltam azokat az embereket, akiknek nincsen testvére, most mégis azt hiszem, hogy két egyke fiam van. Nekem se volt könnyû. Amikor Mátéról kiderült, hogy autista, meg kellett barátkoznom a gondolattal, hogy ezentúl semmire nem fogom használni a diplomámat. Ez idôbe telt, de közben sokat megtudtam magamról. Az ember mindenhez képes alkalmazkodni. Nincs lehetetlen. A klinikai vizsgálatok álmomban se jöjjenek elô! Négy nap egy kórházban elképesztô tortúrával. Háromszor altatták el a két és fél éves fiamat. Az eredmény: semmi. Vagyis Máté teljesen normális a feje búbjától a talpáig. Gyönyörû és nagyon édes, de mégis gond van vele. Az Autizmus Kutatócsoportban megkérdeztem, hogy szükséges-e ez a kivizsgálás, ha már úgyis megvan a diagnózis, de ôk javasolták a biztonság és egyéb rendellenességek kizárása miatt. Azt viszont hozzátették, hogy ha csak autista a gyerek, akkor úgysem találnak semmit. A legrosszabb az MR volt. Egy félreértés folytán délután egyre mentünk, ám a vizsgálat csak ötkor kezdôdött el. Az altatás miatt a kicsi egész nap nem ehetett és nem ihatott. Ezt még nagy nehezen kibírtuk, bár egy ekkora gyereknél 17 óra koplalás és szomjazás nem semmi. Ami viszont számomra még sokkolóbb volt: nem szóltak róla, hogy az altató 10 másodperc alatt hat. A belém kapaszkodó síró gyerekem egyik pillanatról a másikra teljesen tónustalanul összecsuklott 19

24 a kezemben. Mintha meghalt volna Zokogva jöttem ki a laborból, mert a vizsgálat alatt nem lehettem bent. Még ma is kiráz a hideg, ha mindez eszembe jut. Máté különleges. Nagyon kedves és ragaszkodó. Nem beszél, és keveset ért, de fantasztikus dolgokat képes kifejezni, megtanulni pusztán megfigyelés útján. Soha nem állítottam, hogy könnyû vele. Hogy könnyû állandóan mindenre figyelni, könnyû hosszú távon higgadtan elviselni az olyan kis baleseteket, amitôl minden normál háziasszony azonnal a falra mászik. De szerencsésnek érzem magam, ha arra gondolok, nem számít naponta tíz váltás piszkos ruha, nem számít a rengeteg kiborított, falra, bútorba, szônyegre kent sokminden, kitört üvegek, mert mindez apróság ahhoz képest, hogy ha gondokkal is, de élni lehet vele. Szerencsésnek érzem magam, mert a családom és a környezetem rengeteget segít. A férjem nem menekül el a problémáink elôl, ez a váratlan fordulat nem tette tönkre a házasságunkat, s a munkája lehetôvé teszi, hogy egy keresetbôl is emberhez méltó színvonalon éljünk. És szerencsésnek érzem magam, mert Máté olyan intézménybe járhat, ahol tündérek dolgoznak, akik emberileg mindent megtesznek érte és a családunkért. Ismerve sok más sorstársam helyzetét, azt hiszem, ez nem kevés. Nem az a pech, hogy született egy autista gyerekem, hanem az a mázli, hogy ide, és ilyennek született. APA ÉS FIA Farkasék egy Szeged melletti községben élnek 9 éves lányukkal és 7 esztendôs fiukkal. Négy éve még teljesen hétköznapi család voltak. Aztán egyre jobban aggódni kezdtek kisebbik gyermekükért, aki lábujjhegyen járt és néha úgy tûnt, nem hallja, mint mondanak neki a szülei. Bence egy-két szónál többet nem beszélt, feltûnôen makacs és öntörvényû volt. A család fájdalma akkor enyhült valamelyest, amikor kiderült, hogy a fiú autista. Az anyuka, Farkas Judit mondja: A férjem elég jól viseli, hogy Bence autista. A kezdetekben sem borult ki úgy, mint én. Akkor azt gondoltam, hogy csak tartja magát és elôbb-utóbb úgyis elô- 20

25 jön nála is a kétségbeesés, de eddig ez még nem következett be. Egyébként ô az, aki mindenkinek elmondta-elmondja, mi van a fiunkkal. Imádják egymást. A fegyelmezés és a nehezebben véghezvihetô dolgok például a gyógyszerbeadás, a fogmosás, az altatás bizony rám maradnak. Mindenhová elkísér minket, oviba, orvoshoz, pszichiáterhez. Rendkívüli türelemmel szeretné jobban megérteni Benit, és ösztönösen jobban megérzi, mint én, hogy mire van szüksége. Elfogadta autistának a fiát, de ha kiderülne, hogy értelmileg is sérült, azt nehezebben dolgozná fel. Bence speciális csoportba jár a közeli nagyvárosba. Szépen beszél, három-négy szavas mondatokban. Folyamatosan fejlôdik, noha továbbra is vannak vele problémák. Igyekszünk ôt megérteni, elfogadni és nagyon szeretni. NINCS MAGYARÁZAT! Kecskemét legnagyobb lakótelepének egyik tízemeletes házában lakik Fekete Róbert és felesége, Ildikó. A 37 esztendôs családfô hivatásos katona, nemrég még vadászpilóta volt, szabad idejében cikkeket ír egy repülôs magazinba, és a helyi Autista Gyermekekért Egyesület elnökeként önzetlen munkát végez a regionális autista életház és módszertani központ megvalósítása érdekében. A feleség az egészségügyben dolgozott, jelenleg méltányossági gyesen van kisebbik fiával. A 13 éves Szilárd diszlexiás, a 10 esztendôs Dániel pedig nem beszélô autista. Ildikó: Dániel hároméves volt, amikor Szegeden diagnosztizálták nála az autizmust, majd Budapesten is erre a megállapításra jutottak. Ezt nem volt könnyû feldolgozni. Hazafelé jövet kikölcsönöztük a videotékából az Esôember címû filmet, de nem tudtuk végignézni. Gyökeres változások következtek az életünkben, átértékeltük a helyzetünket. Mindkettônk számára egyértelmû volt, hogy Dániel a mi gyermekünk, ôt nekünk kell felnevelnünk, vállalnunk mindenki elôtt. Barátaink egy része akik nem tudták, vagy nem akarták Dánielt elfogadni szép lassan elmaradozott mellôlünk. De megértem ôket is, hiszen nem mindenki viseli el, 21

26 hogy vendégségben a fiam kinyitogatja a szekrényeket és kirámol belôlük. Persze van egyfajta büszkeség is bennünk: azokat tartjuk igazi barátoknak, akik a gyerekünket is elfogadják, ha pedig zavarja ôket a jelenléte, abban az esetben jobb, ha vége a kapcsolatnak. Robi: Azt szokták mondani, hogy az autisták nem mutatják ki érzelmeiket. Ez a mi esetünkben nem így van. Dániel éjszakánként átvándorol az ágyunkba és hozzánk bújik. Hiába viszem vissza a saját helyére, pár perc múlva ismét megjelenik és körbetekeredik rajtunk. Az az igazság, ha ez nem így történne, már hiányozna. Dániel teljesen más világban él. Nem érdemes magyarázatot keresni cselekedeteire, mert egyikre sincs válasz. Évekig gondolkodhatnánk például azon, miért tekergeti a videót és a hangkazettát elôre-hátra. Arra sem fogunk rájönni, mi az oka annak, hogy más hasonló korú gyerekkel ellentétben ô egyáltalán nem játszik, viszont a sokdarabos puzzlét elsô ránézésre kirakja. Lehetôség volna arra, hogy génvizsgálat alá vessük magunkat a feleségemmel. A tudomány sok mindenre képes, nyilván az is kiderülne, hogy valóban genetikai eredetû-e gyermekünk autizmusa. És akkor mi lenne? Mutogathatnánk egymásra? Ennek semmi értelme Van, aki azt tartja, az autista gyerek isteni adomány. Szerintünk nem az. Ettôl függetlenül foggal-körömmel ragaszkodunk hozzá.. Nem tudnánk elképzelni, hogy beadjuk egy intézménybe, s csak hétvégeken láthassuk. Nem akarunk megszabadulni a gyerekünktôl, mi szeretnénk felnevelni. Lehet, hogy megdöbbentô, amit mondok, de ölni tudnék érte!... 22

27 BÛNTUDAT A budapesti F. házaspár két gyermeket nevel. Az autista Balázs négy, Emma egy esztendôs. A fiú hetente egy napot tölt a Flóra Alapítványnál, ahol komplex egyéni, de mégis csoportos fejlesztésben részesül. A különféle terápiák sok pénzt elvonnak a családi kasszából, de a szülôk még bírják az anyagi megterhelést. A sok csodamódszer közül a szeretetet tartják a legtöbbre. Az édesanya, Judit meséli: A gyerekorvos annyit mondott, az autizmus nagyon csúnya betegség, de nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni. Én meg a sok megnyugtatás hatására egyre idegesebb lettem. Amikor elôször beszéltem baráti vagy rokoni körben arról, hogy a kölyöknél felvetôdött az autizmus, egyszerûen hülyének néztek. Gyönyörû a gyerek, és különben is, ha gond lenne a buksijában, az látszana rajta, márpedig ilyen kifejezô szemû kisfiúnak nem lehet semmi baja. Nem hitte el senki, hogy komoly probléma van. Miért nem dolgozhat egy anya, fôleg, ha problémás gyereke van? Miért ne szólhatna másról is az élete, mint fejlesztésekrôl, ide-oda hurcolásról, csodavárásról? Miért jobb a gyereknek egy lestrapált, mártír, önmagába becsavarodott anya egy önmagában hívô, elégedett anyucinál?... Nálunk már az is felmerült, hogy minek a második gyerek. Nekem pedig bûntudatom van, mert szeretném érezni azt, milyen, amikor egy csemete normális idôben megszólal, vagy hisztizik, hogy anyuci, anyuci, de én csokit akarok. És persze iszonyúan félek, hogy nem így lesz. 23

Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz

Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz (az intuitív esetkezelés lépcsőfokai) 2009. február 2013. február Vázlat: - ismerkedés (ismerkedés tulajdonságok előélet) - kezdetek (az anya a nagymama kötődések)

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Ára: 200 Ft, mely összeggel gyülekezetünk gyermek- és ifjúsági munkáját támogatja. I. évf. 1. szám 2010. május

Ára: 200 Ft, mely összeggel gyülekezetünk gyermek- és ifjúsági munkáját támogatja. I. évf. 1. szám 2010. május I. évf. 1. szám 2010. május S z ö s z i m a n ó vagyok. Még nem találkoztunk. Én fogok segíteni Neked abban, hogy eligazodjál a különféle érdekes é s i z g a l m a s olvasmányok között. Számomra a legemlékezetesebb

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz 1 Ha bizonytalannak látom gyermekem fejlődését, kihez fordulhatok? Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR!

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Fejezetek az Ember aki óvodás című kiadványunkból (4. rész) AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Nem véletlen, hogy az előzőekben csak a nagyon kirívó, gyerekeket és felnőtteket is nagyon zavaró,

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Kedves Kisbigyó! Székely Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Kedves Kisbigyó! Székely Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Kedves Kisbigyó! Székely Zoltán 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Kedves Olvasó! Ez az egész egyszerű terápiának indult. Amikor megtudtuk, hogy végre jön a picur, a boldogság és a zavarodottság

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül!

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 2 down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 3 Kedves Szülôk! Megszületett

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS & PIRLS 2011 Tanulói kérdőív 4. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Útmutató Ebben a kérdőívben Veled kapcsolatos

Részletesebben

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András A CUNAMI Technika - esettanulmány írta: Emma Roberts fordította: Sághy András Néha előfordul, hogy egy kliensnél semmilyen módon nem tudunk közelebb kerülni a kulcs-problémához, nincsenek emlékei, nem

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Szülő-pedagógus kapcsolat a sérült gyermekért

Szülő-pedagógus kapcsolat a sérült gyermekért Vass Éva Szülő vagyok, sérült gyermeket nevelek párommal együtt. Ez az alaphelyzetem. Ebből a szemszögből szeretnék pár gondolatot megosztani a Magiszter olvasóival. Második gyermekünk újszülött korától

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet (Népszava 2009. február 27.) Dobjuk félre a meglévő fogalmakat és határokat, mert nem működnek - mondja Kállai Ernő. A nemzeti és etnikai kisebbségi

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI MSZMP KB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET MSZMP POLITIKAI FŐISKOLA SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI KÉRDŐÍV A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! A kérdezés

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08.

Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08. Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08. A hagyományos cigány családból származó diplomás roma nõk komoly választások elé állnak életükben, ha meg szeretnének

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória vagyok. 25 éves négygyermekes édesanya. A legnagyobb 5 és fél éves, a legkisebb 3

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala?

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? VŐLEGÉNY KVÍZ Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? Mi a kedvenc sportja? Mi a legfőbb hobbija? Mi a kedvenc évszaka?

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

AZ OLVASÓ LEVELÉBŐL: Gyermekeim (fiaim) már 9 és 6 évesek,

AZ OLVASÓ LEVELÉBŐL: Gyermekeim (fiaim) már 9 és 6 évesek, A szülő kérdez, a pszichológus válaszol Szobatisztaság? AZ OLVASÓ LEVELÉBŐL: Gyermekeim (fiaim) már 9 és 6 évesek, engem már nem érint közvetlenül az a probléma, amivel önhöz fordulok, de olyan sok gondot

Részletesebben

A tanulásmódszertan alapjai 2

A tanulásmódszertan alapjai 2 2. Gyakorlat A tanulásmódszertan alapjai 2 Van helye és ideje a tanulásnak? Összeállítottátok a napirendet? Akkor mehetünk tovább. Ne feledd, a cél az, hogy a gyermeked egyedül tanuljon, ez az, ami mindig

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben