Bánki Róza Borzák Tibor Lektorálta: Dr. Weiss Mária Fotó: Ujvári Sándor Tipográfia: Dujcsik Mariann Borítóterv: Bánki Róza Idézetek: Jeles András

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánki Róza Borzák Tibor Lektorálta: Dr. Weiss Mária Fotó: Ujvári Sándor Tipográfia: Dujcsik Mariann Borítóterv: Bánki Róza Idézetek: Jeles András"

Átírás

1

2 A könyv megjelenését támogatták: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Napsugár 67 Alapítvány Lakitelek Népfôiskola Lezsák Sándor országgyûlési képviselô Uránia Nemzeti Filmszínház Bánki Róza Borzák Tibor Lektorálta: Dr. Weiss Mária Fotó: Ujvári Sándor Tipográfia: Dujcsik Mariann Borítóterv: Bánki Róza Idézetek: Jeles András

3

4

5 ELÔSZÓ Készült egy film ben. Készült egy könyv 2002-ben. Azonos a címe, azonos a célja. Jajkiáltás, segítségkérés azok számára, akik maguk nem tudnak kiáltani, nem tudnak segítséget kérni. Itt élnek köztünk. Szépek, ügyesek, feltételezésünk szerint okosak, megközelíthetetlenek Meg kellene ismerni ôket, de ehhez személyre szabott és csak az ô zárjukhoz csiszolt kulcs kellene. Keressük a kulcsot, de ahogy az egyik szülô mondja a könyvben: Sok esetben egy egész élet kevés lehet ahhoz, hogy megtaláljuk a lélek zárt ajtajának kulcsát. Nem adjuk fel, nem adhatjuk fel, keressük tovább. Szülôk és szakemberek együtt. Az igazi szakemberek nem könyvbôl tanulják ezt a szakmát, hanem a gyermekektôl és a szülôktôl. A szakember sokszor a szülô véget nem érô szeretetébôl és türelmébôl merít erôt a munkájához. Ahogy a könyvben vélekedik egy szülô: Az autistákat nevelô családok akarvaakaratlanul példát mutatnak másoknak megértésbôl és hitbôl. Meg kell találnunk a kulcsot, segíteni kell rajtuk. Az itt és most parancsa sürget. Most kell segíteni rajtuk, mert most élnek, és itt kell segíteni, mert itt vannak közöttünk. A közeli és távoli jövôben felfedezett új módszerek rajtuk már nem segítenek. A majd felállított lakóotthonokban már nem ôk fognak lakni. Most kell segíteni rajtuk! Ezért készült a film. Ezért készült ez a könyv. Ebben a mai helyzetben, amirôl az egyik interjúalany így vélekedik: Ennél türelmetlenebb társadalmat a világ nem látott, hogy csak aki a piacgazdaságban irányító, vagy engedelmes eszköz, az ember, a többit egyszerûen kidobja magából. Egy másik pedig úgy nyilatkozik: A nálunk uralkodó vadkapitalizmusban alig találni olyanokat, akik átérzik a szenvedô ember kínjait. 1

6 És mégis, itt és most össze kell fogni szülôknek, szakembereknek, hatóságnak, jó szándékú, kívülállónak (mert kell, hogy ilyen is legyen). Tudomásul kell venni, amit az egyik szülô mond: Ahol autista gyermeket diagnosztizálnak, ott az egész család segítségre szorul. Azt is egy szülô fogalmazza meg: El kell fogadnunk a másságukat, ahogy mi is valamennyien különbözôek vagyunk és tiszteletben tartjuk egymást, tiszteletben kell tartanunk az ô különbözôségüket is. Annak ellenére is, ahogy a könyvben olvasható egy szülôtôl: Meggyôzôdésem, hogy az autistákat sokkal nehezebb elfogadtatni a társadalommal, mint más sérülteket. A mi gyermekeink nem ébresztenek együttérzést, nem fakasztanak könnyeket. Ebben az intoleráns világban kell megkeresni azt a lehetôséget, ahol a megfelelô segítséget megkaphatja külön külön minden autisztikus ember. Idézet a könyvbôl: Ehhez meg kell találnunk azt az életközösséget, amely messzemenôkig megértô, ugyanakkor lehetôvé teszi számára, hogy megálljon a saját lábán. A pillanatnyi helyzet azonban sajnos ennek szinte az ellenkezôje. A puszta igazságot az egyik szülô fogalmazta meg: Egy autista nem kell a társadalomnak ezt szemünkbe mondták egy hivatalban. Úgy tûnik, a társadalom nem akar róluk tudomást venni, sem az életüket elviselhetôbbé tenni. Másként viszonyulnak az egészséges és a problémás emberekhez. A betegeket lekezelik, a magatehetetleneket megbélyegzik. Megalázás, megalázás, megalázás. Már nem kérek belôle. Azt még senki nem kérdezte meg, miben segíthetne Kôkemény és embertelen világ ez. A jövô? Az sincs megoldva. Az út boldogtalanságból reménytelenségbe vezet. Egyszerûen nem tudom, mi lesz a fiunkkal, ha mi már nem leszünk. Nem sajnálatot és nem könyöradományt kérek, hanem segítséget. Csak azt, ami jár(na). S azt, amit elvettek tôlünk: az emberi méltóságot. Ezt a helyzetet kell megváltoztatni sürgôsen, itt és most. Fogjunk össze ma! Segítsünk most! Ezért készült ez a könyv. Budapest, 2002 júniusában Dr. Weiss Mária 2

7 3

8

9 KÜLÖNÖS KEGYELMI ÁLLAPOTBAN Kása Zoltán és Szabó Klára Kecskemét külvárosában teremtett otthont. Két gyermekük van: Melinda 14, Levente 13 éves. Az autista fiú a zászlók, a gombák és a számítógép nagymestere. Egy idôben meséket írt és saját maga illusztrálta azokat. Klári sokáig kollégám volt egy kecskeméti újságnál. Most az egészségbiztosításban dolgozik, azt mondja, nem hiányzik neki az írás. De én tudom, hogy ez nem igaz. Írásait jól ismerik az interneten. Ezért kértem fel, hogy írjon a könyv számára. Is. Szabó Klári vallomása következik. Miért PONT nekünk van autista gyerekünk??? Mert megérdemeljük! A fenti kérdés és válasz valóban elhangzott nemrég, egy H. barátnômmel folytatott beszélgetés során. Mint mindenkiben, bennünk is felmerül néha: miért éppen velünk történt meg az, ami egész életünket sarkaiból fordította ki? Ezúttal hangosan is kimondtuk a kérdést, egymásnak. És szinte egyszerre vágtuk rá, elnevetve magunkat, a jól ismert reklámszlogent: mert megérdemeljük! Valóban hiszem most már, az ilyen dolgok nem történnek véletlenül Egy autista komoly nevelésnek teszi ki a családját, s nem biztos, hogy mindenki egyformán képes lenne helytállni a sokszor képtelen mértékû alkalmazkodást kívánó helyzetekben. Nekünk, úgy látszik, sikerült. És a sok-sok, türelemmel viselt megpróbáltatás egyidejûleg olyan örömökkel, szépségekkel, érzelmekkel ajándékozott meg bennünket, amilyeneket mások csak különös kegyelmi állapotban ismerhetnek meg. Ha egyáltalán Számunkra pedig nap mint nap felkínálja az élet, csupán az által, hogy autista gyermeket nevelhetünk Én se gondoltam ezt mindig így. A kezdeti éveket az alkalmazkodás megtanulásának olykor bizony könnyes-verejtékes folyamata jellemezte. Kíváncsian figyeltem a fiamat, igyekeztem felfedezni ôt, s ehhez hol több, hol kevesebb segítséget adott. De sohasem szándékosan segített és sohasem szándékosan bizonytalanított el vajon a helyes úton járok-e?, épp ellenkezôleg. Azt hiszem, amikor már egyáltalán érzelminek nevezhetô kapcsolat alakult ki közöttünk, úgy gondolta, 5

10 a külvilág, s benne én, pontosan tudjuk, mi játszódik le benne, hiszen ô is tudja! Mi meg, nagyobbak, okosabbak lévén akiknek ô ráadásul ki is van szolgáltatva, nyilván még jobban kell, hogy tudjuk Mint a legtöbb, autistát nevelô családban, nálunk is utólag kaptak jelentôséget bizonyos jóval korábbi, amúgy, ott és akkor jelentéktelennek tûnô történések, furcsának ítélhetô epizódok. Keserû azóta bölccsé szelídült mosollyal idéztem fel például jó pár éven át az egyik kismamatárs megjegyzését, amit Levente kétnapos korában, még a kórházban készült fényképére tett. A legtöbb baba ilyenkor, ha egyáltalán hajlandó pár rövid percre kinyitni a szemét, édes együgyûséggel bámul a világba. Ô, abban a fotográfus által elkapott pillanatban, egy tízéves emberke komoly tekintetével néz ránk azóta is a képrôl, abból a már valószínûtlenül távoli idôbôl, mikor még azt hittük, minden rendben van Biztos nagyon okos lesz! mondta a szobatársnôm a szülészeten, és hát, tulajdonképpen nem tévedett nagyot Mert Levente valóban csillogóan okos, csak éppen (magától) nem sokra megy vele; úgy szívja magába a tudást, mint a szivacs: végtelen intenzitással, de minimális (tudatos) szelektálásra is képtelenül A lehetséges bajokra is azzal hívta fel a figyelmet, hogy korához képest túlságosan okosnak látszott. Nem volt még másfél éves, mikor a járókájában csöndesen üldögélve az volt a kedvenc játéka, hogy az építôjátékból kiválogatta az azonos hosszúságú, azonos színû elemeket, s azokat szépen sorba rendezgette. Vonalzóval se lehetett volna pontosabb párhuzamosokat szerkeszteni, mint ahogy azok a sárga rudacskák az ô kis keze nyomán elrendezôdtek. Akkoriban láttuk az Esôember címû filmet Nevetve jegyeztük meg, több ebbéli képességét tapasztalván: a kis autista De egy pillanatig sem gondoltuk komolyan. Jóllehet, egy gyermekbetegségekrôl szóló könyvbôl nekem már voltak filmen kívüli információim is az autizmusról. Elfogadtuk, hogy nála ez a fejlôdés normális menete. Hogy zárkózott, hogy nem ölel vissza, hogy meg kell küzdeni a mosolyáért Istenem, gondoltuk, elvégre fiú! Legelôször az ütött szíven, mikor az édesapám nekem szegezte a kérdést: nem hall nagyot ez a gyerek? 6

11 Én akkor újságíróként dolgoztam, egészségügyi, szociálpolitikai témákkal foglalkoztam, sok elesett súlyosan beteg vagy fogyatékos ember gondjait ismertem egészen közelrôl, együtt éreztem velük, s igyekeztem rajtuk legjobb tudásom szerint segíteni. Ha mással nem, a nyilvánosság erejével, amiben akkor még hittem is De hogy AZ ÉN GYEREKEM, az én szépreményû, okos csillagom esetleg hallássérült?! És elkezdôdött Az úgynevezett audiológiai vizsgálat egy hangvilla megpöccintésében merült ki. A doktornô meggyôzôdött róla és én is láthattam, a váratlan-szokatlan hanginger azonnali reakcióra késztette Manócskát Aztán a nevelési tanácsadó, ahol rögtön megosztottam erôsödô gyanúmat a pszichiáterrel: azt hiszem, autista a kisfiam Akkor még nem tudtam aztán többször, több helyen is megtapasztaltam, ezt a diagnózist nehezebben mondják ki az orvosok, mint valamely, késôn felfedezett halálos kórt, ami miatt a betegnek már csak hónapjai vannak hátra. Hát persze: ezzel egy életet kell leélni És akkor még úgy tíz éve a mainál is sokkal kevésbé látszott, milyen kilátásai lehetnek az emberhez méltó életre egy autistának. Egy hét után, az elsô családlátogatáskor, elárultam gyanúmat a bölcsôdei gondozónôknek is. Kénytelen voltam: valami magyarázatra szorult, miért viselkedik Levente ANNYIRA másképp, mint a többi kétéves kisgyerek. Tulajdonképpen ekkor, közösségbe kerülve vált igazán szembetûnôvé, hogy mennyire más És ezen beszélgetés után tudatosult mindez bennem is Hogy az addig elnézô mosollyal konstatált különcségei, büszkeségünket dagasztó okosságai, érzelmeinek jeltelensége valami nagyon komoly dologra utal. Pedig akkor még eszembe se jutott, milyen hatással lehet, lesz ez mindannyiunk jövôjére. Csak az ô életére gondoltam: mi lesz veled, kisfiam? A lehetôségekrôl ez 1991 táján volt annyit tudtam, amennyit az Esôember címû filmben láttam: odáig fajulhat a dolog, hogy egy szociális otthonban végzi Pláne, ha mi már, ugye Egy napot sírtam. Aztán megráztam magam: lássuk, Uramisten, mire megyünk 7

12 ketten! Azóta tudom, ez nehezen hihetô én lelkileg rendben vagyok. Az annak idején elsôként felkeresett pszichiáter szerint, akihez vissza-visszajárunk, ennek köszönhetô, hogy Levente olyan fantasztikus fejôdésen ment át az utóbbi 8 10 évben. Hogy a kezdet kezdetén elfogadtam olyannak, amilyen, és ösztönösen azt nyújtottam neki, amire szüksége volt. A fészekmeleget, a megkérdôjelezhetetlen biztonságot. Mert egy autistának talán semmire sincs nagyobb szüksége, mint a biztonságra. Szerencse kérdése is talán, hogy ha ezt abban az emberben leli meg, akinek szintén ô a legfontosabb a világon. Mert van, aki egy tárgyban, egy pótcselekvésben találja meg. Hallottam, olvastam ilyenekrôl. És egyetlen pillanatig nem hiszem azt: az ô szülei kevesebbet tettek volna azért, hogy közelebb férkôzzenek saját esômanójuk titokzatos világához Csak, sok esetben, egy egész élet kevés lehet ahhoz, hogy megtalálják a lélek zárt ajtajának kulcsát, vagy ráleljenek arra a varázsszóra, ami kitárja a nehéz kapukat MÚLT Tibor, nem vagyok rá képes Felkavartak bizonyos, általad indukált múltban vájkálások. Pedig most itt lenne a lehetôség, hogy a legfontosabbakat a világba kiáltsam. Szép szelíden. Okosan. Hogy mások is értôvé váljanak arra, ami kevesünket sújt, olykor nehezen viselhetô, de semmiért elcserélni nem kívánt terhével. Ezernyi emlék: sztorik, rajzok, saját mesék Idô, idô, most megváltoztatlak! ezek Manócska elsô meséjének szavai, úgy hatéves korából, mikor megunva talán addigi totális bezártságát, magától megtanult írni-olvasni. El- és kisajátította a számítógépet, valamint szobatiszta lett. Nem tudok neked ezekrôl sztorizni, Tibor. 8

13 LEVENTE OTTHON RÁDIÓ Levente 8 éves volt, amikor leült a számítógép elé és különbözô történeteket, meséket írt, melyekbôl alább néhányat olvasóink figyelmébe ajánlunk. A komputer kezelését senki nem mutatta meg neki, önmagától jött rá a mûszaki titkokra. Különös érdeklôdést mutat a gombák iránt: az összes fajta jellemzôit álmából riasztva is tudja. A 13 esztendôs fiú újabban rádiómûsorokat gyárt. Kecskeméten, a Daróczi-közi autista csoportban tanul. A magnóra rögzített párbeszéd változtatás nélkül olvasható. (Kitartóan nézi a riportermagnómat.) Tibor: Hallottam, hogy te is szoktál magnóval felvételeket készíteni. Milyen készüléked van? Levente: Egy szürke színû Philips magnó. Tibor: Mit veszel fel rá? Levente: Zenéket, reklámokat, mûsorajánlókat. És én is beszélek. Tibor: Mit? Levente: Képzeld, meserovatot készítettünk a Melindával a Levente Otthon Rádióba. Tibor: Van saját rádiócsatornád? Levente Otthon Rádió a neve? Levente: Igen. Tibor: Csak otthon hallható az adás, vagy az iskolában is? Levente: Mindkét helyen. Tibor: Riportokat is rögzítesz? Levente: Igen. Apámmal, anyámmal, Melindával, Zoli bácsival. Tibor: Miket kérdezel tôlük? Levente: A tárgyakról. A dominóról. Tibor: Szeretnek dominózni? Levente: Hát persze, hogy szeretnek. Fôleg Melinda. Tibor: Anyukádtól mit kérdezel? Levente: Hogy játszhatok-e a dominóval. Tibor: És mit válaszol rá? 9

14 Levente: Játszhatok. Tibor: S apukád? Levente: Apám jószívû. Tibor: Anyukád nem az? Levente: De. Melinda is. Tibor: És te milyen vagy? Levente: Jó vagyok. Tibor: Tetszik a csoporttársaidnak a rádiómûsorod? Levente: Nagyon jó nekik. Tibor: Szereted csinálni? Levente: Ühüm. Tibor: Honnan vetted az ötletet? Levente: Észrevettem, hogy valaki rádiózik. Tibor: És ki akartad próbálni? Levente: Ki. (Kezemben a számítógéppel kinyomtatott eredeti meséskönyve.) Tibor: Emlékszel rá, amikor történeteket írtál? Levente: Azok nagyon viccesek. Tibor: Miért? Levente: Mert ilyenek vannak benne, hogy kiborult a fagyi, beleesik a konyharuha a tüzes vízbe. Tibor: A valóságban ezek nem történnek meg? Levente: Nem. Tibor: Most mit írsz? Levente: Verset. Tibor: Megmutatod valakinek? Levente: A családomnak. Tibor: És ôk elolvassák? Levente: Hát persze hogy elolvassák. Tibor: Mit mondanak? Levente: Azt, hogy jól írtam. 10

15 Tibor: Örülsz neki, ha megdicsérnek? Levente: Hát persze, hogy örülök neki. Tibor: Nekem is elmondanál egy versedet? Levente: Kedves barátaim/ sajnálom között/ nem akad/ mikor kívánunk ezt. Tibor: Mit szeretsz otthon csinálni? Levente: Számítógéppel dzsungeles játékot játszani, legózni, magnózni és Macskafogót nézni. Tibor: Ez a kedvenc rajzfilmed? Levente: Igen. Tibor: Hányszor láttad? Levente: Tízszer. Tibor: Van kutyád vagy macskád? Levente: Igen. Képzeld, a Csufi nevû kutyának született egy kiskutyája. Tibor: Egy? Levente: Nem. Három vagy négy. A cicának is születtek kismacskái. Az egyik fehér, a másik tarka, a harmadik fekete. Tibor: Ennyi állat elfér a kertetekben? Levente: Igen. Tibor: Te mit csinálsz a kertben? Levente: Vízipisztollyal lövöldözök. Tibor: Kit? Levente: Margitkát, Zsoltit. A szomszédokat. Tibor: Szeretsz olvasni? Levente: Igen. Kedvencem a Titokzatos természet könyve. Tibor: Mirôl szól? Levente: Vulkánokról, hurrikánokról. Tibor: Érdekelnek a növények is, mondjuk a gombák? Levente: Igen. (A bûvös szó, a gomba elhangzásakor néz rám elôször. Mindeddig lesütött fejjel beszélt hozzám.) Tibor: Melyik a kedvenc gombád? 11

16 Levente: A gyilkos galóca. Tibor: Mit tudsz róla? Levente: Olajzöld a kalapja, sugarasan szálas, tönkje fehér. Gallérja és bocskora van. Nagyon halálosan mérgezô. Ha valaki megeszi, attól meghal, és be kell vinni a kórházba. Tibor: Nem szabad megenni Levente: Hát persze, hogy nem szabad megenni. Tibor: Egyébként szereted az ehetô gombát? Levente: Aha. Gyapjas tintagombát ettem már. Tibor: Finom? Levente: Hát persze hogy finom. Kicsit fura íze van. A lila pereszke jobb. Tibor: Mi a kedvenc ételed? Levente: Pizza, vagy sajttal töltött pulykamell sült krumplival. (Próbálom az iskolára terelni a szót.) Tibor: Az iskolában mit adnak ebédre? Levente: Ami az étlapon van. Tibor: Mindent megeszel? Levente: Van olyan, amit nem szeretek, de mégis meg kell ennem. Tibor: Mi van akkor, ha nem eszed meg? Levente: Nem dicsérnek meg. Tibor: Úszni és lovagolni jártok. Melyiket szereted jobban? Levente: A dombosat. Tibor: Az meg mi? Levente: Felmegyünk a dombra, aztán lemegyünk és ott játszunk. Tibor: A társaiddal beszélgetsz? Levente: Hát persze, hogy igen. Tibor: Mirôl? Levente: Hogy teát válogattam, és játszottam Action Man-nel. Tibor: Van barátod? Levente: Igen. Pisti és Andris. Tibor: Jól megértitek egymást? 12

17 Levente: Ühüm. Tibor: Beszélgettek? Levente: Játszunk az udvaron. Tibor: Néha verekedtek is? Levente: Nem. Tibor: És mások verekednek? Levente: Marci és Gábor. Tibor: ôket nem dicsérik meg Levente: Hát persze, hogy nem dicsérik meg. Tibor: Mivel töltöd a nyarat? Levente: Számítógépezek, legózok, vízipisztolyozok és bulizok. Tibor: Bulizol? Kivel? A barátaiddal? Levente: Persze. Tibor: Táncoltok vagy beszélgettek? Levente: Beszélgetünk. Tibor: Milyen gyakran tartasz bulit? Vagy mások is hívnak? Levente: Másokhoz is elmegyek. Tibor: Megengedik a szüleid? Levente: Néha megengedik. Tibor: A szülinapodon? Levente: Igen. Tibor: Mikor születtél? Levente: február 1-jén, szerdán. Tibor: Azt is tudod, hogy szerdán? Levente: Anya mondta. Tibor: Szeretsz járni a suliba? Levente: Igen. Tibor: Miért? Levente: Mert néha akad valami érdekes. Tibor: Mégpedig? Levente: Elmegyünk a cukrászdába. 13

18 Tibor: Adnak leckét otthonra? Levente: Nem. Tibor: Anyukád jön érted? Levente: Néha apám is szokott jönni, amikor anya Pestre megy. Tibor: Elfoglaltak a szüleid? Levente: Igen. (Már régen nem néz rám, néha kicsit hangosabban beszél.) Tibor: Te hogyan képzeled el az életed, ha nagy leszel? Levente: Nem is tudom. Tibor: Szeretnél hasonlítani a szüleidre? Levente: Más szeretnék lenni. Más foglalkozást szeretnék választani. Tibor: Van ötleted? Levente: Ha szakács lennék, akkor fôznék olyat, amit én találok ki. Például káposztával töltött kacsasültet. Tibor: Azt még én is megkóstolnám Levente: Hmmm. Tibor: Tudsz fôzni? Virslit? Pizzát? Levente: Nem. Azt apám vagy anyám szokta megcsinálni. Tibor: Figyeled ôket, hogyan készítik el? Levente: Nem, közben számítógépezek. Tibor: A szakács jól keres? Levente: Igen. Tibor: Fontos, hogy a felnôtteknek sok pénzük legyen? Levente: Igen. Tibor: De miért? Levente: Mert így akarják a riportalanyok is. Tibor: Mit vennél a pénzeden? Levente: Csokit meg kólát. Tibor: Nem egy új számítógépet? Levente: Ja, egy videomagnót, egy autórádiót, egy tévét, egy mikrohullámú sütôt és egy házat. 14

19 Tibor: Magadnak vagy a szüleidnek? Levente: Magamnak. Tibor: Hogyan képzeled el a felnôtt életedet? Levente: Szerelmes leszek valakibe. Tibor: Van olyan kislány, aki tetszik neked? Levente: Igen. Tibor: Ide jár az iskolába? Levente: Máshol van. Tibor: Szeretnél boldog lenni? Levente: Hát persze, hogy szeretnék boldog lenni. (Kezet fogunk. Egy mosoly a jutalmam.) BOLDOGSÁG Lehet azért boldog a kisfiam? érdeklôdött Klári. Mibôl gondolja, hogy most nem az?... kérdezett vissza a gyermekpszichiáter. KÁSA LEVENTE MESÉIBÔL: VIGYÁZZ, MERT ELÜT A VONAT! Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Miki nevû fiú. Annak volt egy Laci nevû barátja. Az a dolga, hogy a vonat elüsse Mikit. Miki azonnal gyere vissza a vasútról! kiabálta Laci. Ne kiabálj Laci! mondta Miki. Vigyázz Miki, mert elüt a vonat és szomorú leszek! Jön-e vonat? Szerintem jön. Elment Miki, és mindjárt jön a vonat. Most már jön a vonat, vigyáznia kell. Most már vigyázz Miki! Puff! Elütötte a Mikit a vonat. Most már szomorú a Laci. Oá, oá, oá! Mi történt? Miért ütötte el a Mikit a vonat? Azért mert nem mente vissza a Miki! Eltemetik a Mikit a temetôbe, és más nevû fiú lesz egy Karcsi. De ô is vigyáznia kell, mert elüt a vonat. Van-e Miki! Nincsen Miki, mert eltemették a temetôbe! Vidám-e a Laci! Szerintem még nem! Nemsokára vidám lesz a Laci! Most már vidám. Karcsinak is vigyáznia kell! 15

20 ÉG A HÁZ Most ég a ház. Föl van gyújtva a ház. Égôs házba nem lehet bemenni. Tûz az forró. Segítség! Mindjárt jön a tûzoltóautó. El kell oltani a tüzet. Miért kell eloltani a tüzet? Azért mert ég a ház! Elkészülni, vigyázz, kész, rajt! Így szólalt a tûzoltóságtól. Máris elmúlik a tûz. Ég-e még a ház? Még éghet ám a ház! Még oltani kell tüzet. Most már elmúlik a tûz. Nekünk nincsen házunk, mert égett a ház. Kômûves épít házat. Egész házat kellene építeni a kômûvesnek, mert nem fognak lakni. A másik ház nem fog égni, az egyik ház fogott égni. Égett egyik ház összedôl. Ha nem ég a másik ház, akkor épít többször a kômûves. Ha ég a ház, akkor nem épít többször a kômûves. A másik házat nem szabadunk gyújtani, mert nincs több. Kellene ablak, ajtó, teteje meg a kémény is kellene. A MEGCSIPKEDÉS Volt a világon egy szegény emberke, annak volt egy gyilkos csípô. Azok jól megcsipkedjék a szegény emberkét. A dongó, a darázs, a gyilkos méh, a szúnyog, a bolha, a poloska és a konyhasváb. Jaj, eresszenek el, takarodjatok innen! kiáltotta a szegény ember. Sajnos igen azok jól megcsipkedték, utána takarodtak innen. Ajjaj, szúr a szíve és közbe viszket. Megfelelôen haragszós lett a szegény emberke. Meg kell gyógyítani, mert megcsípték. Miért kell meggyógyítani? Azért mert megcsipkedték! Kellene egy papír zsebkendô. Holnap nem csipkednek meg, most megcsipkedték. Ragasszuk rá a papír zsebkendôt, hogy ne viszkesse. Jaj, így viszket! mondta a szegény ember. Nagyon mérgesek lettek a csípôk. Nagyon viszket mindenhol a szegény ember hason. 16

21 17

22 18

23 TÍZ MÁSODPERC A 34 esztendôs Csiszár Tamás és a 31 éves Végh Adrienn vegyészmérnök házaspár két gyermeket nevel. Péter egészséges, 7 éves, öccse, Máté 6 esztendôs. Budapestrôl menekültek egy Gyôr melletti családi házba. Nem sokkal késôbb kiderült a kisebb fiúról, hogy autista, kétéves múlt, amikor diagnosztizálták. Viszonylag elfogadó környezetben élnek. Legnehezebben Máté bátyja dolgozza fel testvére másságát. Adrienntôl hallottuk: Gyakran elszomorodom azon, hogy azért szültem ilyen gyorsan egymás után a fiainkat, hogy együtt felnôve igazi társai legyenek egymásnak. Tudjanak játék közben alkalmazkodni, lemondani, együtt örülni. Mindezeken túl sok olyan dolog létezik, amit az ember legjobban a testvére mellett tanulhat meg. Mindig sajnáltam azokat az embereket, akiknek nincsen testvére, most mégis azt hiszem, hogy két egyke fiam van. Nekem se volt könnyû. Amikor Mátéról kiderült, hogy autista, meg kellett barátkoznom a gondolattal, hogy ezentúl semmire nem fogom használni a diplomámat. Ez idôbe telt, de közben sokat megtudtam magamról. Az ember mindenhez képes alkalmazkodni. Nincs lehetetlen. A klinikai vizsgálatok álmomban se jöjjenek elô! Négy nap egy kórházban elképesztô tortúrával. Háromszor altatták el a két és fél éves fiamat. Az eredmény: semmi. Vagyis Máté teljesen normális a feje búbjától a talpáig. Gyönyörû és nagyon édes, de mégis gond van vele. Az Autizmus Kutatócsoportban megkérdeztem, hogy szükséges-e ez a kivizsgálás, ha már úgyis megvan a diagnózis, de ôk javasolták a biztonság és egyéb rendellenességek kizárása miatt. Azt viszont hozzátették, hogy ha csak autista a gyerek, akkor úgysem találnak semmit. A legrosszabb az MR volt. Egy félreértés folytán délután egyre mentünk, ám a vizsgálat csak ötkor kezdôdött el. Az altatás miatt a kicsi egész nap nem ehetett és nem ihatott. Ezt még nagy nehezen kibírtuk, bár egy ekkora gyereknél 17 óra koplalás és szomjazás nem semmi. Ami viszont számomra még sokkolóbb volt: nem szóltak róla, hogy az altató 10 másodperc alatt hat. A belém kapaszkodó síró gyerekem egyik pillanatról a másikra teljesen tónustalanul összecsuklott 19

24 a kezemben. Mintha meghalt volna Zokogva jöttem ki a laborból, mert a vizsgálat alatt nem lehettem bent. Még ma is kiráz a hideg, ha mindez eszembe jut. Máté különleges. Nagyon kedves és ragaszkodó. Nem beszél, és keveset ért, de fantasztikus dolgokat képes kifejezni, megtanulni pusztán megfigyelés útján. Soha nem állítottam, hogy könnyû vele. Hogy könnyû állandóan mindenre figyelni, könnyû hosszú távon higgadtan elviselni az olyan kis baleseteket, amitôl minden normál háziasszony azonnal a falra mászik. De szerencsésnek érzem magam, ha arra gondolok, nem számít naponta tíz váltás piszkos ruha, nem számít a rengeteg kiborított, falra, bútorba, szônyegre kent sokminden, kitört üvegek, mert mindez apróság ahhoz képest, hogy ha gondokkal is, de élni lehet vele. Szerencsésnek érzem magam, mert a családom és a környezetem rengeteget segít. A férjem nem menekül el a problémáink elôl, ez a váratlan fordulat nem tette tönkre a házasságunkat, s a munkája lehetôvé teszi, hogy egy keresetbôl is emberhez méltó színvonalon éljünk. És szerencsésnek érzem magam, mert Máté olyan intézménybe járhat, ahol tündérek dolgoznak, akik emberileg mindent megtesznek érte és a családunkért. Ismerve sok más sorstársam helyzetét, azt hiszem, ez nem kevés. Nem az a pech, hogy született egy autista gyerekem, hanem az a mázli, hogy ide, és ilyennek született. APA ÉS FIA Farkasék egy Szeged melletti községben élnek 9 éves lányukkal és 7 esztendôs fiukkal. Négy éve még teljesen hétköznapi család voltak. Aztán egyre jobban aggódni kezdtek kisebbik gyermekükért, aki lábujjhegyen járt és néha úgy tûnt, nem hallja, mint mondanak neki a szülei. Bence egy-két szónál többet nem beszélt, feltûnôen makacs és öntörvényû volt. A család fájdalma akkor enyhült valamelyest, amikor kiderült, hogy a fiú autista. Az anyuka, Farkas Judit mondja: A férjem elég jól viseli, hogy Bence autista. A kezdetekben sem borult ki úgy, mint én. Akkor azt gondoltam, hogy csak tartja magát és elôbb-utóbb úgyis elô- 20

25 jön nála is a kétségbeesés, de eddig ez még nem következett be. Egyébként ô az, aki mindenkinek elmondta-elmondja, mi van a fiunkkal. Imádják egymást. A fegyelmezés és a nehezebben véghezvihetô dolgok például a gyógyszerbeadás, a fogmosás, az altatás bizony rám maradnak. Mindenhová elkísér minket, oviba, orvoshoz, pszichiáterhez. Rendkívüli türelemmel szeretné jobban megérteni Benit, és ösztönösen jobban megérzi, mint én, hogy mire van szüksége. Elfogadta autistának a fiát, de ha kiderülne, hogy értelmileg is sérült, azt nehezebben dolgozná fel. Bence speciális csoportba jár a közeli nagyvárosba. Szépen beszél, három-négy szavas mondatokban. Folyamatosan fejlôdik, noha továbbra is vannak vele problémák. Igyekszünk ôt megérteni, elfogadni és nagyon szeretni. NINCS MAGYARÁZAT! Kecskemét legnagyobb lakótelepének egyik tízemeletes házában lakik Fekete Róbert és felesége, Ildikó. A 37 esztendôs családfô hivatásos katona, nemrég még vadászpilóta volt, szabad idejében cikkeket ír egy repülôs magazinba, és a helyi Autista Gyermekekért Egyesület elnökeként önzetlen munkát végez a regionális autista életház és módszertani központ megvalósítása érdekében. A feleség az egészségügyben dolgozott, jelenleg méltányossági gyesen van kisebbik fiával. A 13 éves Szilárd diszlexiás, a 10 esztendôs Dániel pedig nem beszélô autista. Ildikó: Dániel hároméves volt, amikor Szegeden diagnosztizálták nála az autizmust, majd Budapesten is erre a megállapításra jutottak. Ezt nem volt könnyû feldolgozni. Hazafelé jövet kikölcsönöztük a videotékából az Esôember címû filmet, de nem tudtuk végignézni. Gyökeres változások következtek az életünkben, átértékeltük a helyzetünket. Mindkettônk számára egyértelmû volt, hogy Dániel a mi gyermekünk, ôt nekünk kell felnevelnünk, vállalnunk mindenki elôtt. Barátaink egy része akik nem tudták, vagy nem akarták Dánielt elfogadni szép lassan elmaradozott mellôlünk. De megértem ôket is, hiszen nem mindenki viseli el, 21

26 hogy vendégségben a fiam kinyitogatja a szekrényeket és kirámol belôlük. Persze van egyfajta büszkeség is bennünk: azokat tartjuk igazi barátoknak, akik a gyerekünket is elfogadják, ha pedig zavarja ôket a jelenléte, abban az esetben jobb, ha vége a kapcsolatnak. Robi: Azt szokták mondani, hogy az autisták nem mutatják ki érzelmeiket. Ez a mi esetünkben nem így van. Dániel éjszakánként átvándorol az ágyunkba és hozzánk bújik. Hiába viszem vissza a saját helyére, pár perc múlva ismét megjelenik és körbetekeredik rajtunk. Az az igazság, ha ez nem így történne, már hiányozna. Dániel teljesen más világban él. Nem érdemes magyarázatot keresni cselekedeteire, mert egyikre sincs válasz. Évekig gondolkodhatnánk például azon, miért tekergeti a videót és a hangkazettát elôre-hátra. Arra sem fogunk rájönni, mi az oka annak, hogy más hasonló korú gyerekkel ellentétben ô egyáltalán nem játszik, viszont a sokdarabos puzzlét elsô ránézésre kirakja. Lehetôség volna arra, hogy génvizsgálat alá vessük magunkat a feleségemmel. A tudomány sok mindenre képes, nyilván az is kiderülne, hogy valóban genetikai eredetû-e gyermekünk autizmusa. És akkor mi lenne? Mutogathatnánk egymásra? Ennek semmi értelme Van, aki azt tartja, az autista gyerek isteni adomány. Szerintünk nem az. Ettôl függetlenül foggal-körömmel ragaszkodunk hozzá.. Nem tudnánk elképzelni, hogy beadjuk egy intézménybe, s csak hétvégeken láthassuk. Nem akarunk megszabadulni a gyerekünktôl, mi szeretnénk felnevelni. Lehet, hogy megdöbbentô, amit mondok, de ölni tudnék érte!... 22

27 BÛNTUDAT A budapesti F. házaspár két gyermeket nevel. Az autista Balázs négy, Emma egy esztendôs. A fiú hetente egy napot tölt a Flóra Alapítványnál, ahol komplex egyéni, de mégis csoportos fejlesztésben részesül. A különféle terápiák sok pénzt elvonnak a családi kasszából, de a szülôk még bírják az anyagi megterhelést. A sok csodamódszer közül a szeretetet tartják a legtöbbre. Az édesanya, Judit meséli: A gyerekorvos annyit mondott, az autizmus nagyon csúnya betegség, de nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni. Én meg a sok megnyugtatás hatására egyre idegesebb lettem. Amikor elôször beszéltem baráti vagy rokoni körben arról, hogy a kölyöknél felvetôdött az autizmus, egyszerûen hülyének néztek. Gyönyörû a gyerek, és különben is, ha gond lenne a buksijában, az látszana rajta, márpedig ilyen kifejezô szemû kisfiúnak nem lehet semmi baja. Nem hitte el senki, hogy komoly probléma van. Miért nem dolgozhat egy anya, fôleg, ha problémás gyereke van? Miért ne szólhatna másról is az élete, mint fejlesztésekrôl, ide-oda hurcolásról, csodavárásról? Miért jobb a gyereknek egy lestrapált, mártír, önmagába becsavarodott anya egy önmagában hívô, elégedett anyucinál?... Nálunk már az is felmerült, hogy minek a második gyerek. Nekem pedig bûntudatom van, mert szeretném érezni azt, milyen, amikor egy csemete normális idôben megszólal, vagy hisztizik, hogy anyuci, anyuci, de én csokit akarok. És persze iszonyúan félek, hogy nem így lesz. 23

Figyelem- és aktivitászavar

Figyelem- és aktivitászavar Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek IV. évfolyam, 2013/2., március április Autizmus-világnap A verőértágulat gyógyítása Figyelem- és aktivitászavar Segít a Human International carissimi.lap@gmail.com

Részletesebben

Munkaterápia a kolostorban

Munkaterápia a kolostorban Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek V. évfolyam,., április Munkaterápia a kolostorban Bauer Ferenc professzor az újszülöttgyógyászatról A korai hallásszűrés fontossága carissimi.lap@gmail.com

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével 2013. december, XVII. évfolyam, 4. szám esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével William Stillman: Nem a gólya hozza... Szexualitás

Részletesebben

Böjte Csaba: A kis Zita éneke. Nehezen gyógyuló sebek. Az erősebb hordozza az erőtlent

Böjte Csaba: A kis Zita éneke. Nehezen gyógyuló sebek. Az erősebb hordozza az erőtlent Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek II. évfolyam, 2011/6., november december Böjte Csaba: A kis Zita éneke Nehezen gyógyuló sebek Az erősebb hordozza az erőtlent Szeretetteljes karácsonyi

Részletesebben

én e nem ép testemmel Vámbéry üzenete Az én történetem: Csótó László grafikus Otthoni vagy intézeti nevelés?

én e nem ép testemmel Vámbéry üzenete Az én történetem: Csótó László grafikus Otthoni vagy intézeti nevelés? Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek IV. évfolyam, 2013/4., augusztus én e nem ép testemmel Vámbéry üzenete Az én történetem: Csótó László grafikus Otthoni vagy intézeti nevelés? carissimi.lap@gmail.com

Részletesebben

Az Aktív Látás Háza Kassán

Az Aktív Látás Háza Kassán Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek II. évfolyam, 2011/4., július augusztus Az Aktív Látás Háza Kassán Egyre több a lelki beteg gyermek Értelmi sérültek Németországban Iskolaavató www.carissimi.sk

Részletesebben

Kitüntetés prof. Kovács László gyermekgyógyásznak Értelmi akadályozottság és a lét megértése A budapesti állatkertben

Kitüntetés prof. Kovács László gyermekgyógyásznak Értelmi akadályozottság és a lét megértése A budapesti állatkertben C M Y Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek K IV. évfolyam, 2013/5., október Kitüntetés prof. Kovács László gyermekgyógyásznak Értelmi akadályozottság és a lét megértése A budapesti állatkertben

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal)

HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal) HÉTKÖZNAPI CSODÁK AGYKONTROLL(lal) Szerkesztette: dr. Domján László és Sólyom Ildikó Agykontroll Kft., Budapest 1389 Budapest, Pf. 115, tel.: 176-4812 ISBN 963 7959 54 8 Borítóterv és tördelés: B & B Grafikai

Részletesebben

A Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesületének lapja. In memoriam dr. Faragó Sándor (pingpongdoki) 1945. december 4. 2008. június 15.

A Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesületének lapja. In memoriam dr. Faragó Sándor (pingpongdoki) 1945. december 4. 2008. június 15. VIII. évfolyam 2008. tél A Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesületének lapja In memoriam dr. Faragó Sándor (pingpongdoki) 1945. december 4. 2008. június 15. iwiw adatlap Debrecenben születtem,

Részletesebben

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány

Zsipp- Zsupp. A jószívű sárkány Zsipp- Zsupp 2009. június 32. szám Egy 9 éves kislány világjátéka a hozzáfűzött meséjével. A jószívű sárkány Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. Úgy hívták: Andi. Ez a kislány bement

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

Az élhetőbb élet magazinja. 2011. december. Novák Péter Lenne rá igény II. Dogossy Katalin Játékidő. Törőcsik Mari DECEMBERI AKCIÓ

Az élhetőbb élet magazinja. 2011. december. Novák Péter Lenne rá igény II. Dogossy Katalin Játékidő. Törőcsik Mari DECEMBERI AKCIÓ Az élhetőbb élet magazinja 2011. december Novák Péter Lenne rá igény II. Dogossy Katalin Játékidő Törőcsik Mari Az Ön szimpatikája: DECEMBERI AKCIÓ Komplex védelem nátha és influenza idején immunstimuláns

Részletesebben

2014. szeptember. Novák Péter. Békeharc. Polgár Teréz Eszter. Mégis Ágoston élete. Dr. Czeizel Endre. Az Ön Szimpatikája: SZEPTEMBERI AKCIÓ

2014. szeptember. Novák Péter. Békeharc. Polgár Teréz Eszter. Mégis Ágoston élete. Dr. Czeizel Endre. Az Ön Szimpatikája: SZEPTEMBERI AKCIÓ 2014. szeptember Novák Péter Békeharc Polgár Teréz Eszter Mégis Ágoston élete Dr. Czeizel Endre Az Ön Szimpatikája: SZEPTEMBERI AKCIÓ KERESSEN MINKET KERESSEN MINKET AZ AZ INTERNETEN INTERNETENIS!IS! Tartalom

Részletesebben

Együtt lenni, együtt érezni. Önkéntes betegkísérés a hospice-ban *

Együtt lenni, együtt érezni. Önkéntes betegkísérés a hospice-ban * SINGER MAGDOLNA Együtt lenni, együtt érezni. Önkéntes betegkísérés a hospice-ban * Összefoglalás A szerző évek óta kísér haldokló betegeket önkéntes segítőként. Ebben a tanulmányban a betegágy melletti

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél!

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél! Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Mága Zoltán òsei évszázadokkal ezelòtt már zenészek voltak A természet csodásan gazdag, nyitott patikájában ott van a szer bajainkra Az anya és az

Részletesebben

Tartalom. Előszó Gangl Tamás. Siketvak! - Vitéz Rithnovszky János. Az anyaság örömei Földesiné Juhász Viktória. Önéletrajz Papp Gábor

Tartalom. Előszó Gangl Tamás. Siketvak! - Vitéz Rithnovszky János. Az anyaság örömei Földesiné Juhász Viktória. Önéletrajz Papp Gábor KILÁTÓ Tartalom Előszó Gangl Tamás oldal Siketvak! - Vitéz Rithnovszky János oldal Az anyaság örömei Földesiné Juhász Viktória oldal Önéletrajz Papp Gábor oldal Rögös utakon Papakosztandi Mária oldal Valóra

Részletesebben

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN Winkler Márta 3 Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült Projekt száma: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 Főkedvezményezett: Educatio

Részletesebben

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29.

Helyszín: Hotel Frida Family. Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal Időpont: 2014. június 23 29. Mi is nyaralunk még mindig változatlan helyen és áron! Helyszín: Hotel Frida Family Balatonvilágos, Zrínyi út 135. http://www.fridafamily.hu Részvételi díj: 45 000 Ft/fő teljes ellátással, programokkal

Részletesebben

Érzékenyítő tréning segítőkutyákkal

Érzékenyítő tréning segítőkutyákkal Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek VI. évfolyam,., február Érzékenyítő tréning segítőkutyákkal Kulcs az autistákhoz Látogatás a lőcsei Gyógypedagógiai Múzeumban carissimi.lap@gmail.com Összefogás

Részletesebben

Azonban ez nem így megy. Azért nem, mert amikor valaki nekem igyekszik megfelelni, akkor én ennek az energiának csak egy kis részét látom.

Azonban ez nem így megy. Azért nem, mert amikor valaki nekem igyekszik megfelelni, akkor én ennek az energiának csak egy kis részét látom. Bevezetés Tegnap körülbelül húsz órát feküdtem az ágyban. Lázam volt, fájtak az izmaim. Közben a könyv első mondatai forogtak a fejemben. Ma már nem köhögök annyit, jobban érzem magam. És talán most így,

Részletesebben

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap nonprofit alap Carissimi: anyanyelven az esélyegyenlőségért Több évtizedes szakmai munkámnak mindig fontos eleme volt, hogy szükség esetén magyarul beszéltünk, ez természetes munkaeszköz volt. Ezért minden

Részletesebben

Kamaszok mondják * Szűgyi Jerne. Szociográfiai riport

Kamaszok mondják * Szűgyi Jerne. Szociográfiai riport Magyar valóság Szűgyi Jerne Kamaszok mondják * Szociográfiai riport Fél négykor kelek. A négy óra negyvenessel megyünk, és akkor úgy öt óra előtt bent vagyunk. Hatra kipakolok, vagy még előbb. Osztályfőnöke

Részletesebben

Önkéntes betegjogi képviselő voltam az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Gyermekpszichiátriai Osztályán

Önkéntes betegjogi képviselő voltam az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Gyermekpszichiátriai Osztályán Önkéntes betegjogi képviselő voltam az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Gyermekpszichiátriai Osztályán Azért kívántam a pszichiátriai beteg gyermekek osztályán dolgozni, mert úgy gondoltam,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben

Élet Rett-szindrómával Zöld hályog, az alattomos betegség Közös a világunk Filmfesztivál különdíj Gál Biankának

Élet Rett-szindrómával Zöld hályog, az alattomos betegség Közös a világunk Filmfesztivál különdíj Gál Biankának Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek II. évfolyam, 2011/3., május június Élet Rett-szindrómával Zöld hályog, az alattomos betegség Közös a világunk Filmfesztivál különdíj Gál Biankának IntegrArt

Részletesebben

Cs. Tóth Ibolya HASADÉK

Cs. Tóth Ibolya HASADÉK Cs. Tóth Ibolya HASADÉK 1 Szerkesztõ: dr. Benesóczky Dezsõ és Rõczei György Szakmailag lektorálta: Dr. Váscsán Attila (Pécs, Gyermekgyógyászati Klinika) A könyvborító Kovács Attila fotóinak felhasználásával

Részletesebben

Mondom, eretnek vagyok...

Mondom, eretnek vagyok... riport Mondom, eretnek vagyok... Kovács Andrásnéval beszélget Kaposi László 1. rész Úgy tudom, Rozika, hogy nyugdíjban vagy... Elvileg igen. Biztos, hogy aktív nyugdíjas vagy. El nem tudom képzelni, hogy

Részletesebben