ZSÁMBÉKI. amelynek eleve alapfeltétele volt a városi rang birtoklása.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZSÁMBÉKI. amelynek eleve alapfeltétele volt a városi rang birtoklása."

Átírás

1 ZSÁMBÉKI Zsámbék Város Megjelenés: augusztus Önkormányzatának hírei Időszak: július Egyéves város Zsámbék július elsején Zsámbék nagyközségből város lett. A városi rang elnyerését tavaly augusztusban ünnepeltük. Hol tartunk most, mit hoztak az elmúlt évek a város lakóinak? Kérdéseinkre Lovas Lajos polgármester válaszolt. Milyen elgondolás vezetett a várossá váláshoz, és mit jelenthet ez a város lakóinak? Nem a cím elnyerése volt a fontos, hanem a városnak kijáró több esély megszerzése. Zsámbék környezete, közigazgatási, kulturális múltja és jelene egyértelműen vezető szerepre predesztinálja a települést. Ez azonban az előző képviselő-testületek döntései miatt váratott magára. Ilyen hátráltató döntés volt például a Talentis beruházás elutasítása, amelynek előnyeit végül is Herceghalom szerezte meg, holott először Zsámbékot keresték meg az ajánlattal. A hasonló ajánlatok száma a gazdasági válság miatt egyre kevesebb, megfontoltabb, és visszafogottabb; ezért ma fejlődést szinte kizárólag pályázati forrásokból lehet biztosítani. Ilyen lehet a szociális városrehabilitációs pályázaton való indulásunk is, amelynek eleve alapfeltétele volt a városi rang birtoklása. Lassan letelik a kiszabott önkormányzati ciklus, szép számmal voltak sikerek, de kudarc is kijutott, összességében hogyan értékelné az elmúlt négy évet? A legfájóbb kudarc, a városlakók legnagyobb vesztesége, az új egészségház építésének leszavazása volt. Az egészségház építése ellen voksolók (Nemmel szavazott: Dr. Legerszki Tamás, Heim László, Horgos Zsolt, Horváth László, Szabó Bernadett. Tartózkodott: Mayer László. a szerk.) ugyan belebegtettek néhány alternatív elképzelést, de ezekről azóta kiderült, hogy minden alapot nélkülöző, hamvába holt ötletek voltak. Ezért maradt nekünk a régi, rossz állapotú egészségház, ám bízom abban, hogy a következő testület tagjai bölcsebbek lesznek, és nem utasítanak vissza egyetlen olyan kiforrott, alaposan megtárgyalt, és beépített garanciákat tartalmazó ajánlatot sem, amely európai színvonalúvá teszi a város lakóinak egészségmegőrzését, és gyógyulását. Szerencsére sikerekben is bővelkedtünk az elmúlt négy esztendőben ban 300 milliós hiteltartozással, és 90 milliós kifizetetlen számlával, csődközeli helyzetet örököltünk, mindenfajta lehetőség nélkül és 2008 a pénzügyi stabilizáció ideje volt, bár szerény mértékben fejlesztésekre is sor kerülhetett. Sokan kriti- Folytatás a 2. oldalon Önkormányzati hírek 3-4. oldal EUROPEADE 2010 Bozen 9. oldal az Aranykorról 7. oldal Városi ünnepségek Ízelítô 8. oldal 5. oldal Ifjúsági tûzoltótábor Szolnokon 6. oldal Betörés elleni tippek távollét idejére 11. oldal

2 2 ZSÁMBÉKI Folytatás az 1. oldalról zálják például a Török kút tér burkolatát, de az biztos, hogy szebb, és jobb, mint a korábbi murvás-sáros talaj. Ráadásul gyakorlatilag nem került pénzbe az építése. Hasonlóan saját erőből alakítottuk ki a zárdakerti Kulcsosházat is, amelyet azóta is sokan használnak ben kulminált a világgazdasági válság, Zsámbék azonban jól teljesített. Hitelek felvétele nélkül tudtuk fenntartani teljes intézményhálózatunkat, és újra lehetőségünk lett arra, hogy pályázatokon indulhassunk. A forráshiány ellenére a település tovább gyarapodott; átadtuk a korszerű eszközökkel felszerelt új védőnői szolgálatot, folyamatban van a rendőrőrs létesítése. Az ehhez szükséges épületet már megkaptuk az államtól, a felújításhoz szükséges összeget a költségvetésben elkülönítettük. Szerződéskötés előtt áll a térfigyelő rendszer kialakítása, utakat, járdákat is építettünk, több pályázatot is beadtunk, amelyeknek többségét megnyertük. Idén is volt sikeres pályázatunk; új bölcsőde építésére 195 millió forintot nyertünk, az építkezés munkálatai hamarosan elkezdődhetnek. Az elmúlt négy év csúcsteljesítménye, a hazai forrásból nyert eddigi legnagyobb beruházásunk a ben elkezdett, új nyolccsoportos óvoda felépítése. Ennek eredményeként szeptemberében a Zsámbéki-medence legszebb óvoda- épületének kapui nyílnak meg a zsámbéki kisgyermekek előtt. Különösen büszke vagyok rá, hogy hivatalos testvértelepülési kapcsolatot alakítottunk ki Homoródszentpállal és három szomszédos településével. Itt is és Wettenbergben is olyan barátságokkal gyarapodtam, amelyek egy életen át el fognak kísérni. Tulajdonképpen hosszasan kéne folytatnom ezt a felsorolást Zsámbék tekintetében is. Ezúton is köszönöm mindenki segítségét, akik az elmúlt négy évben segítették a munkámat, és azokét is, akik lelkileg és emberileg támogattak. Zsámbék Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék Rácváros u Tel.: (36) Fax: (36) Web: MEGHÍVÓ Zsámbék Város Önkormányzatának Polgármestere tisztelettel meghívja Önt augusztus 19-én 16:30 órakor az ÚJ, 8 FOGLALKOZTATÓS TÜNDÉRKERT ÓVODA ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGÉRE. Helyszín: Zsámbék, Gerecs Árpád u hrsz. Beszédet mond Lovas Lajos polgármester Minden kedves érdeklődőt, kicsiket, nagyokat egyaránt várunk sok szeretettel!

3 ZSÁMBÉKI 3 Anyakönyvi hírek Szeretettel köszöntjük Zsámbék új polgárait! Gulyás Levente Botond június 26. Veréb Botond július 5. Zátonyi Bori július 6. Farkas Izabella július 7. Kihári Boglárka július 8. Lajkó Balázs július 21. Veres Dorina július 22. Civil szervezetek támogatása 2010-ben A város képviselő-testülete, a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján, 90/2010.(VII.27.) számú határozatával a civil szervezeteket 2010-ben az alábbiak szerint támogatja, a támogatási összeg havonta egyenlő részletben kerül kifizetésre, az összeg felhasználásáról január 31-ig el kell számolni. Civil szervezet neve Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület Élhetőbb Életért Egyesület - Zsámbéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület - Zsámbéki Keszkenő Népdalkör Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány - Játszunk Együtt Baráti Egyesület Lochberg Regionális Tánccsoport és Ifjúsági Kult. Egyesület - Mátyás Íjászai Hagyományőrző Egyesület Zsámbéki Műemlékeket és Hagyományokat Őrző Kör - Támogatás összege Ft Ft Ft Ft Ft Csillagerdő Közhasznú Egyesület - Zsámbéki Sport Klub Ft Közoktatási megállapodás Tökkel Zsámbék képviselő-testülete 85/2010. (VII.19.), és 91/2010.(VII.27.) számú határozatában pontosította a Tök településsel megkötendő közoktatási intézmény közös fenntartására vonatkozó társulási megállapodás szövegét, és kifejezte szándékát, hogy a társulási megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszítse a Zsámbék és Tök között 1997-ben megkötött közoktatási megállapodás. A Megállapodás-tervezet pontosítása szerint a 6.2. pontba bekerült, hogy a Tök Önkormányzata által fizetendő hozzájárulás mértéke ,- Ft., illetve hogy a 2011/2012-es tanévre Tök Önkormányzata által fizetendő hozzájárulás mértékéről történő megállapodás sikertelensége vagy elmaradása esetén még a tárgyévi beiratkozást megelőzően a szerződés további alkalmazásáról és más település közigazgatási területéről felvételre jelentkező gyermekek felvételéről fenntartói döntést kell hozni. Vis maior igény benyújtása A képviselő-testület 87/2010.(VII.19.) számú határozatával vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz a 8/2010. (I.28.) Korm. rendelet szerint, a Corvin János utca 847 hrsz-ú alatt beszakadt pince helyreállítás és a közvetlen veszély elhárítása érdekében, a költségek mérséklése céljából. A 847 hrsz-ú út alatti pince beszakadása a település közlekedési hálózatában nagymértékű kárt okozott. A keletkezett kár veszélyezteti a településen a biztonságos közlekedést, melynek biztosítása kötelező önkormányzati feladat. A pince beszakadása továbbá veszélyezteti a teljes település ivóvízellátását, valamint a gázszolgáltatást és a szennyvízelvezetést az érintett településrészen. A keletkezett károk felszámolásának költségeit az önkormányzat a feszes költségvetése miatt önerőből megoldani nem tudja, így vis maior pályázat segítségével kívánja a fenti feladatát ellátni, a feladatellátás költségeit kiegyenlíteni. A beérkezett ajánlatok, ill. szakértő nyilatkozat alapján a heves esőzés okozta károk védekezés és helyreállítási munkálatainak és egyéb költségeinek teljes költsége Ft+ ÁFA. A pályázat önrészeként ,- Ftot - mely a pályázat 30 %-os önrésze-, az önkormányzat saját költségvetése terhére, az általános tartalék költségvetési forrásból biztosítja. Az önkormányzat tulajdonában lévő utakra, vízelvezető rendszerre értékkövető biztosítást megkötése jelenleg nem lehetséges. Az önkormányzat által megkeresett biztosítótársaságok biztosítást nem kötnek, értékkövető biztosítás megkötése az önkormányzatnak nem áll módjában, így a káreseményhez kapcsolódóan a csapadékvíz-elvezető rendszere, utakra az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. A lapban megjelenő határozatok és rendeletek közzététele nem teljes körű és terjedelmű. A városi könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, interneten: a oldalon valamennyi határozat és rendelet hiteles szövege teljes terjedelmében megtekinthető.

4 4 ZSÁMBÉKI A helyi iparűzési adóról Zsámbék város önkormányzatának képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 5/1995.(III.27.) sz. rendeletét 15/2010.(VII.28.) számon, az alábbiak szerint módosította: 1.. Az Ipű.r.5..(8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép, az 5.. egyben az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: (8) Az adózó a helyi iparűzési adókötelezettsége keletkezését, illetve megszűnését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől, illetve megszűnésétől) számított 15 napon belül az erre rendszeresített nyomtatványon jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak. Az iparűzési tevékenységet ideiglenes (alkalmi) jelleggel folytató adózó, - kivéve a piaci és vásározó kiskereskedelmet folytató adózót adóköteles tevékenységének megkezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkezdésének napján köteles az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni. (9) Az iparűzési tevékenységet ideiglenes (alkalmi) jelleggel folytató piaci és vásározói kiskereskedelmet folytató adózó havonta a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles bevallást tenni. 2.. Az Ipű. r. 8.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység kivéve a piaci és vásározói kiskereskedelmi tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni. Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett piaci és vásározói tevékenység utáni iparűzési adót havonta a tárgyhónapot követő 15. napjáig köteles, a bevallás benyújtásával egyidejűleg megfizetni. 3.. Az Ipű. r. 8.. (6)-(9) bekezdése hatályát veszti. Eszközbeszerzés az új óvodában 89/2010.(VII.19.) számú határozatával Zsámbék város képviselő-testülete a Bíráló Bizottság döntését az Új korszerű Óvoda építése a fejlődő Zsámbékon című projekt eszközbeszerzése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán jóváhagyta, melynek alapján az eljárás nyerteseként az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő ALEX Fémbútor Kft (2072 Zsámbék, Magyar utca , képviseli Dr Karasszon Mihály), a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőként pedig az AVA-Pack Kft (9300 Csorna, Soproni út 125. képviseli: Gyurics Endre) kerül megjelölésre. A lapban megjelenő határozatok és rendeletek közzététele nem teljes körű és terjedelmű. A városi könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, interneten: a oldalon valamennyi határozat és rendelet hiteles szövege teljes terjedelmében megtekinthető.

5 ZSÁMBÉKI Ízelítő a Színházi Bázis programjaiból 5 Értekezés a próbabábukról avagy a Genezis második könyve Bruno Schulz...leginkább ott érzem magam otthon, ahol még sohasem jártam, s ahova Bruno Schulz vitt el a Fahajas boltokban. Ez számomra a világ legszebb városa, éppen azért, mert már nem létezik. Azóta, hogy elolvastam a Fahajas boltokat, odaköltöztem, és a mai napig is ott lakom. S mit számít az, ha sohasem jártam ott a valóságban? A fikció olykor tökéletesebb és valósághûbb, mint maga a valóság. (Bohumil Hrabal) Az elõadás idén is a Kompánia és a lengyel Egy Vers Színház közös mûhelymunkájának eredményeként jön létre. Az évek óta mûködõ Back to Babylon projekt ars poeticáját szem elõtt tartva és támaszkodva a lengyel színházi hagyományra. Az elõadás megkísérli felépíteni a mítoszt a kiválasztott rituális szituációkból, az archetipikus figurákból (az Apa fennkölt és komikus figurája, a tanár Adela, a Domina, a Könyvek Könyvének keresése, bolyongás a tiltott városrészben, a csótánnyá változás, a világ festék általi teremtése). Az emlékezetrõl és az emlékezésrõl meditálva Schulz szinte pontosan megfogalmazta az elõadás ars poeticáját: Az emberek léte visszaemlékezéseinkben csak látszólag tûnik paradox koncepciónak. Mit is jelenítsünk meg az emberekrõl, mint objektív igazság? Egy variánst? Pletykát? Családi legendát? Vajon rendelkezünk-e még valamivel? Itt is, ott is kísértetek között mozgunk, kárhoztatva vagyunk villogó, árnyékot és konzisztenciát nélkülözõ epifenomenokra. Az elõadás kísérlet a szerzõ személyes mítoszának feltárására és képi megjelenítésére úgy, hogy mindez egy interaktív párbeszéd kezdetét jelenthesse, melyben a nézõ önnönmaga történeteinek foszlányaira ismerhet rá, továbbszõheti vagy újrateremtheti azt. Bemutató: augusztus12. A Kompánia Társulat előadása SZEREPOSZTÁS: Szereplő: MÓZES ZOLTÁN, MAYER ZITA, HANTOS NÁSFA, SZALAY HENRIETTA, KEMÉNY ROZI, LUKÁCS MIHÁLY, ALFÖLDI ANNA, LUKÁCS LÁSZLÓ Vendégművész: PAWEŁ WARUNEK, MARIÁN ANDRISEK Zene: Krepskó Társulat Rendező: KRZYSZTOF ZILINSKY Képzőművész: BÖRCSÖK ANNA, LUKÁCS MÁTÉ, ZSABOKORSZKY LILI Zene: HEPPES MIKLÓS, CHRISTOPHER CARLILE, LUKÁCS LÁSZLÓ Cselédek Jean Genet Genet színháza a szó valós értelmében haláltánc. Ha Ionesco színházában állandóan jelen van a halál abban az értelemben, hogy az életérzését átjárja az elmúlás félelme Genet színházában az ember világa csak az élet nosztalgikus emlékeként létezik, egy álom- és képzeleti világban. Sartre a maga monumentális Genet tanulmányának legelsõ oldalán megjegyzi: Genet semmi más, mint halott; ha még élni látszik, ezt csak azon a lárvaszerû léten belül teszi, amelyet egyesek a sírban nyugvó halottaknak tulajdonítanak. Minden hõse életében legalább egyszer meghalt. Genet tükörjátéka amelyben minden látszólagos realitás látszatként, illúzióként leplezõdik le, amely illúzióról viszont kiderül, hogy ismét csak része egy álomnak vagy illúziónak és így tovább a végtelenségig írói fogás a lét alapvetõ abszurditásának, semmisségének feltárására. A szilárd pont, ahonnan érzésünk szerint biztonságosan figyelhetjük a világot, amely, ha tán csalóka látszatokból áll is, de mindig visszavezethetõ egy végsõ valóságra errõl a szilárd pontról magáról is kiderül, hogy tükörkép csupán, és így az egész építmény összeomlik. Az Arad-Zsámbék koprodukcióban olyan színészek játszanak, mint Váta Lóránd, a Kolozsvári Állami Magyar Színház Jászai-díjas színésze, Harsányi Attila az Aradi Kamaraszínház, a Miskolci Nemzeti Színház és a Hetek Csoportja mûvésze, valamint a színész-koreográfus András Lóránt. A darab rendezõje a már Franciaországban, Izraelben, Chilében, Brazíliában is megfordult neves, többszörös díjnyertes román mûvész Radu Dinulescu. A Zsámbéki Színházi Bázis és az Aradi Kamaraszínház bemutatója augusztus18-án. SZEREPOSZTÁS Claire: HARSÁNYI ATTILA Solange: VÁTA LORÁND Madame: ANDRÁS LÓRÁNT Rendező: RADU DINULESCU Díszlettervező: RADU DINULESCU Jelmeztervező: RADU DINULESCU Koreográfus: ANDRÁS LÓRÁNT Forrás: A Magyar Rádióban a Zsámbéki Színházi Bázis A Kossuth Rádió A Hely című műsorában két részben mutatta be a Földi Telepítésű Magyar Légvédelem Fegyvernemi Múzeumban működő Zsámbéki Színházi Bázist. Fegyverek és színház, békés szimbiózisban Az adás készítői kétszer jártak a Zsámbékhoz közeli Őrsihegyen. Az első részben a Földi Telepítésű Magyar Légvédelem Fegyvernemi Múzeuma a főszereplő, de természetesen szó esik a színházi előadásokról is, hiszen az elmúlt években a Fegyvernemi Múzeumban formálódott meg a Zsámbéki szombatok rendezvénysorozatából a Színházi Bázis. A második részben a műsor készítői, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum filiáléjaként működő Magyar Légvédelem Fegyvernemi Múzeum tárgyai közt barangoltak a valaha titkos helynek számító hely egyik nyugalmazott parancsnokával, és Mátyás Irénnel a Színházi bázis vezetőjével. Az adásból kiderül, hogy a pacifista lelkületű színházigazgató miként vált fegyverzetszakértővé a színházcsinálás érdekében. A hallgatók az intenzív munkafolyamatba nyerhetnek bepillantást, de régebbi felvételek kapcsán szóba kerül Zsámbék harminc éves nyáriszínházi múltja is. Forrás: Magyar Rádió

6 6 ZSÁMBÉKI Ifjúsági tűzoltótábor Szolnokon Élménybeszámoló az ifjúsági csapat tagjaitól A Zsámbéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület ifjúsági csoportja részt vett a július 12-én kezdődő LÖTOSZ (Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége) által szervezett szolnoki tűzoltótáborban. A szállás egy terjedelmes erdőszéli táborhelyen volt. A napi rendszerességű elméleti oktatások kőházakban, a gyakorlatiak pedig a tágas udvarokon zajlottak. A napirendhez könynyen hozzá lehetett szokni. Reggel hétkor zeneszóra ébredtünk, majd egy negyedórás reggeli tornával frissítettük fel magunkat. Reggeli után kezdődtek az oktatások, délután közös programokat szerveztek nekünk a szervezők. A programok keretein belül ellátogattunk kétszer a szolnoki strandra, megtekintettük a repülőmúzeumot, és a macimúzeumot. A táborhelyen ismerkedési csapatversenyeken mérhettük össze képességeinket. Sok embert ismertünk meg és új barátokat szereztünk. A tábor végén sikeres szintvizsgákat tettünk, majd a búcsúesten habparti, tűzijáték, disco és tábortűz koronázta meg a hetet. Harcos Renáta, Bors Henriett Egészségnap az Espa Bio & Art Hotelben augusztus órától Vegyen részt Ön is a augusztus 28-án tartandó Egészségnapon Zsámbékon, az Espa Bio & Art Hotelben! Különböző sportolási lehetőségek Állapotfelmérő bemutató Masszázs Házi teniszbajnokság A programokon való részvétel ingyenes. Szeretettel várunk mindenkit! Szúnyogmentesítés Idén nyáron a csapadékos időjárás miatt különösen sok szúnyogcsípést kell elviselnünk. Mit tehetünk ellenük, milyen megoldások választhatók? A leghatékonyabbak a rovarcsapdák, több fajtájuk létezik: ventillátoros, ragadó papíros, illetve feszültséggel működő. A legeredményesebb talán az elektromos rovarcsapda, amely a fényre vonzódó rovarok támadásai ellen biztosít védekezést. Az elektromos rovarcsapdákban közös tulajdonság, hogy a fényre vonzódó rovarokat speciális UV fénycső, vagy csövek segítségével a készülékhez csalogatják, majd megsemmisítik. A rovarcsapdák speciális fénycsövekkel rendelkeznek, és ezek az UV csövek a rovarok látására lettek beállítva. (színekre, hullámhosszra). A repülő rovarok igen fejlett, és érzékeny látással rendelkeznek. A rovarcsapdák speciálisan beállított színei (UV kék, UV zöld) jobban vonzzák a repülő rovarokat, mint egy átlagos fényforrás, pl. egy lámpa, így igen nagy a csalogató hatásuk. A védekezésnek más módjai is hatásosak lehetnek, a ruhára, illetve testre kenhető, fújható krémek, sprayk széles választékát találjuk a boltok polcain. Ezekkel azonban bánjunk óvatosan, mert néhányunknak allergiás panaszokat okozhatnak. Végül nem feledkezhetünk meg a kertipartyk hangulatát is fokozó gyertyákról, mécsesekről és fáklyákról, illatos füstölőkről sem. Nem nyújtanak 100%-os biztonságot, de egészen biztosan segítenek a szúnyoggyérítésben.

7 ZSÁMBÉKI az Aranykorról Tavasz óta elég sokat jöttünk mentünk, tettünk vettünk. Éves programunk szerint sok kirándulást szerveztünk. Első volt a sorban a Bori vár megtekintése. Szomorú hírrel kezdte a felkért idegenvezető, mikor felhívtam, hogy megbeszéljük a napi programot. Mondta, hogy az eddigi utolsó BORI leszármazott, pontosabban az ügyeletes örökös éppen meghalt. Így látogatásunkkor koszorút és mécsest helyeztünk el egy ott lelhető emlékműnél, mivel úgymond halott volt a háznál. Utunk ezután Székesfehérvárra vezetett. Rengeteg szép látnivaló tárult elénk. Csodálatos műemlékeket, a Székesegyházat néztük meg. Újratanulhattuk történelmünk egy részét a koronázási városban. Aképp időzítettük programunkat, hogy ott legyünk amikor a harangjáték kezdődik. Kedves emlékeink közé fog tartozni ez a nap is. Zámolyon Pedró kocsmájában remek hangulatban vacsoráztunk. Táncolt még a legfáradtabb lábú nyugdíjas is. Májusban rendeztük komoly sikerrel Pünkösdi bálunkat. A Heidelbergből jött és a helybéli 4 akkord harmonika együttesek cizellálták, de erről már beszámoltunk részletesen. Júniusban, amikor végre elmúlt a rengeteg esőzés Pannonhalmára utaztunk. Ott is volt újdonság. Ugyanis aki rég járt az apátságban, az nem láthatta, milyen modern, látogatók számára készült fogadórész épült az anyaépülethez. Épp az évzáró napján voltunk. Tapasztalhattuk, hogyan csendesült el a gimnázium a diákok elutazása után. Felújíthattuk a régebbi élményeinket, az unikumszámba vehető könyvtárral és egyéb látnivalókkal, mint például éppen egy esküvőre feldíszített kápolnával is. Július elején Tatabányán az élményfürdőben próbáltuk magunkat hűteni a közel 40 fokos kánikulában. A napot Tarjánban az igazán szép és jó SZIGET étteremben fejeztük be. Kellemesen elfáradtan lefekvésre hazaértünk. Kora tavasszal vendégül láttuk barátainkat Ceglédről. Most ők viszonozták városnézéssel, vendéglátással. Látogatásunkat hihetetlen szervezés előzte meg. Érkezésünkkor szendvicsek, üdítők vártak és a kedves nyugdíjas társak. Innen idegenvezetővel (aki tanítói diplomáját Zsámbékon szerezte) a városházára mentünk. Ott települési képviselő fogadott minket, majd helyet foglalhattunk egy gyönyörű teremben, ahol a nagy elődök Kossuth Lajos és fia, Ferenc nézhettek ránk a falról. Megtisztelt minket a polgármester úr és bemutatta nekünk Ceglédet. Apró ajándékokat kaptunk a város Idegenforgalmi és Turinform irodájától. A tiszteletes úr már türelmetlenül várt minket, és vezetett be a Református Nagytemplomba, Európában a legtöbb hívet befogadni képes (2400 ülő és 2000 álló ember fér be) épületükbe, amelynek 2 működő orgonája is van. Itt egy kicsit hűsölhettünk, hiszen ez volt a nyár legmelegebb napja idáig. Fogadtak minket a meseszép Katolikus Templomban is, ahol egy idős cserkész saját versével búcsúztatott bennünket kimerítő ismertetője után. Láthattuk az erkélyt, amit Pozsonyból mentettek ide. Ezen az erkélyen mondta Kossuth híres beszédét az országgyűlésben. Megtekintettük még az Evangélikus Templomot is, végül a Kossuth Múzeumot. Helyi kisvonattal 7 körbejártuk a várost is. Ez idő alatt a nyugdíjasházban megfőtt a töltöttkáposzta. Megtiszteltük az elkövetőket, hogy jól megettük a főztjüket, és a rengetegféle süteményt. Természetesen nótázással töltöttük a maradék időt. Nagyon fontos és kedves esemény volt még, ami ugyan nem saját szervezés, de az egyesület 8 tagja részt vett a közelmúltban egy Erdélyi körúton. Zsámbékra jött értük a busz, majd Szászhalombattán is összeszedték az útitársakat. Így indultak a nagy útra. Tizennégy órás szép és fárasztó utazás után megérkeztek a célállomásra, Gyergyószentmiklósra, ahol melegszívű emberek finom vacsorával várták őket. Az éjszakai pihenést követte a bőséges reggeli, és irány a Gyilkos-tó a Békás-szoros. Óriási élmény még akkor is, ha nem először látta valaki. Este vissza Gyergyóra. Következő reggeli után ismét útnak indultak vándoraink: Maros-forrás, Madéfalva, Csíksomlyó, Csíkszereda, Szent Anna-tó, Kézdivásárhely, Csernáton, ahol végre lehajthatták fejüket a jóravaló házivacsora után. Idő mindig jutott a háziakkal beszélgetni, ismerkedni az ottani szokásokkal, életmóddal. Kortyolgatni a helyi pálinkát, áfonya- vagy egyéb likőröket. No de hamarosan megint megvirradt, és indulás előtt a helyi múzeumot tekintették meg hőseink, majd Kézdivásárhely szépségeit láthatták, ezt követte Nyergestető, Csíkszereda, Gyimesbükk. Itt volt a Deáky Panzióban az utolsó, egyben búcsúest is. Társaim csodálatos műsort élvezhettek, természetesen a táncban is részt vettek. Hihetetlen lelki gazdagsággal indultak visszafelé. Feltöltődve és elégedetten vágtak neki Csíkszereda, Székelyudvarhely, Segesvár, Nagyvárad után az ismerős hazafelé vezető útnak. Hozzá kell még tennem, készült az én kis csapatom erre az útra. Koszorút vittek és helyeztek el az ezeréves határon található emlékműnél, melyen a felirat: Tiszteleg az Aranykor Nyugdíjas Egyesület, Zsámbék. Szerencsésen hazaértek. Szeretném felhívni az érdeklődő olvasó figyelmét további kirándulásainkra, ahová szeretettel hívjuk önöket. Agárd augusztus 14., Cserkeszőlő szeptember 4., ez a kettő fürdő, Vecsés Káposztafesztivál szeptember 25., Zirc Arborétum október 9. Várjuk jelentkezésüket! Tisztelettel: Bordez Karlné

8 8 ZSÁMBÉKI II. Zsámbéki Templomfutás és családi nap Tegyünk együtt egymásért! A múlt szeptemberben hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára a Zsámbéki Templomfutást, ahol az egészséges életmód népszerűsítése és a rászorultaknak nyújtott segítség ötletesen fonódik egybe a keresztyén felebaráti szeretet gondolatával. Az első Templomfutás a rossz idő ellenére jól sikerült, hiszen nemcsak Ft adományt tudtunk utalni a Down-alapítvány számlájára, hanem magánszemélyek, civil szervezetek, egyházközségek Tettünk Együtt Egymásért! Ezért most már a hagyományt követve megrendezzük a II. Zsámbéki Templomfutást és szeptember 4-én, szombaton szeretettel várunk minden korosztályt a zsámbéki Öregtemplomhoz, ahol az óvodástól a profi futóig mindenki különböző távokon próbálhatja ki állóképességét. A futás sarokpontjai a környék templomai: a leghosszabb körben a töki határban álló kápolna-romokig kell eljutni. A rendezők gondolnak a családokra is, ők könnyített pályát teljesíthetnek, az óvodások pedig körbefuthatják az Öregtemplomot. A befutók után színes programok, családi-, egyéb vetélkedők, kézműves foglalkozások, játszóház, frissítők és harapnivalók várják a fáradt versenyzőket. A futáson befizetett nevezési díjat idén is jótékonysági célra szeretnénk fordítani. További részletekkel a nyár folyamán jelentkezünk. A szervezők nevében, Matyó Lajos Városi ünnepségek Augusztus 19. (csütörtök) órakor Az új 8 foglalkoztatós óvoda avatási ünnepsége (Gerecs Árpád u hrsz.) órakor Német nemzetiségi emlékmű avatása a Józsefvárosi Gödör -ben Augusztus 20. (péntek) órakor ünnepi szentmise a Romtemplomnál, kitüntető díjak átadása órakor ünnepség a Zárdakertben Augusztus 21. (szombat) órakor Lovasnapok órakor Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 120 éves jubileumi ünnepsége Augusztus 22. (vasárnap) órakor Lovasnapok MEGHÍVÓ A Lochberg Regionális Tánccsoport mindenkit sok szeretettel vár a IV. OKTÓBER FESZTIVÁLRA, mely idén SZEPTEMBER 11-én, szombaton kerül megrendezésre a szokott helyen, a Zárdakertben, a szokásos jó hangulatban, sok fellépővel, felvonulással, meglepetésekkel, bállal és kulináris élvezetekkel. Legyen vendégünk ezen a csodás napon! Az Október Fesztivál szervezőbizottsága Reichardt Sírkő Garanciával vállaljuk: márvány, gránit, mészkőborítású sírkövek, kripták kivitelezését egyedi elképzelések alapján is. Épület műkő: ablakpárkány kerítés támfal-fedkő lépcsőlap kémény-fedkő egyedi méretben Zsámbék Díszkő Kft Zsámbék, Magyar u. 70. Tel./fax: 23/ , Mobil: 30/ A Höcögő együttes programjai 2010-ben Augusztus 20. Zsámbék, városi ünnepség Augusztus 21. Zsámbék Tűzoltóság 120 éves évfordulója Szeptember 4. Pilisborosjenő Szeptember 11. Tök Bornapok Október eleje Budapest, Nemzetközi táncfesztivál Decemberben Höcögő karácsony

9 ZSÁMBÉKI 9 A legnagyobb folklórfesztivál EUROPEADE 2010 Bozen Dél Tirol 47 évvel ezelőtt Antwerpenben rendezték meg először az EUROPEADE-t, akkor még csak néhány csoport részvételével. Idén az olaszországi autonóm tartomány, Dél-Tirol vállalta magára, hogy 5 napon át otthont ad 203 folklórcsoportnak, akik Európa minden országából özönlöttek ebbe a földi paradicsomba. Immár egy éve készül a város, hogy több, mint 150 régió, nemzet és nemzetiség táncosait fogadja. Az EUROPEADE-t általában szívünk Európájaként szokták emlegetni, hiszen itt mindenki békében él, zenél, táncol, dalol egymás mellett és egymással. A 47 év folyamán a legnagyobb európai folklórfesztivállá nőtte ki magát ez a rendezvény. Külföldön nagyon sok TV társaság és több száz újságíró követi figyelemmel az 5 nap eseményeit. Arról nem is beszélve, hogy népművészek ezrei vágynak évről-évre az Europeade-városba, mert akit egyszer megérint az a népeket öszszekötő és felszabadító érzés, amit egymás kultúrájának megélése jelent, az menthetetlenül rabja lesz ennek a fesztiválnak. Így történt ez velünk is, akik ban Spanyolországban először vettünk részt a folklór Európa bajnokságán ahogy a fesztivált nem hivatalosan nevezik. Majd jött Dánia és Svájc, mint fesztiválhelyszín. Litvániát a múlt évben kihagytuk, mert annyi külföldi fellépésünk volt, hogy nem futotta volna a 4000 km-es túrára. Idén viszont bekerülhettünk abba a szűk keretbe, akik Magyarországot képviselhették EGÉSZ EURÓPA előtt. Az utunk hosszú volt odáig, hiszen először a németországi Gaildorf felé vettük az irányt. Az odavezető úton megálltunk ULM-ban, hogy megnézzük a Dunamenti Svábok Központi Múzeumát és megcsodáljuk az Ulmer Schachteleket (terményszállító hajókat), mellyel sváb őseink 300 évvel ezelőtt útra keltek egy ismeretlen, a törökök által feldúlt vidékre, mely később az otthonukká vált. A múzeumi nézelődés után megmásztuk a világ legmagasabb templomtornyát is. Gaildorfban aztán nagy szeretettel fogadtak minket. Hivatalosak voltunk az idei Floßfestre, amely a városon átfolyó Kocher folyó ünnepsége. Vasárnap 4 órás műsort adtunk, melyet olyan hírverés előzött meg, hogy még 50 km-es távolságból is eljöttek emberek, csak hogy lássák csoportjainkat. Megkoszorúztuk a gaildorfi temetőben az elhunyt kitelepítettek emlékkeresztjét is, hiszen Gaildorfba 1946-ban Budajenőről több, mint 150 embert telepítettek ki. Vendéglátóink megmutatták nekünk a varázslatos Schwäbisch Hallt, voltunk strandolni, hajókáztunk a Kocheren és egy high-tech kilátóról nézhettünk szét a környéken. A polgármester úr, Ralf Eggert, külön figyelmet szentelt az ott tartózkodásunk alatt a csoportunknak és megígérte, hogy szeptemberben ismét találkozunk. Ilyen élményekkel érkeztünk az Europeadera. A szervezés ismét kitűnő volt. Lélegzetelállító, ahogy a Dolomitok körbeveszik Bozen/Bolzano városát. Csütörtökön megnéztük a várost 1500 méter magasból, ahová felvonóval ment fel az egész csoport. Majd este részt vettünk a nyitóceremónián, amelyen 2500 fellépő műsorának színes látványát élvezhettük. Pénteken két városi fellépésünk is volt. Mind a kettő óriási sikert aratott. Egyszeri élmény volt fellépni a XIII. századi, középkori, festett épületek között és élvezni az emberek érdeklődését. Szombaton reggel Bozen egyik legszebb palotájában került sor ajándékaink hivatalos átadására. Itt egy-egy ajándékot nyújtottunk át az Europeade-Komitee elnökének, Bozen város főpolgármesterének és a szervezőbizottság elnökének. Csoportunk nagyon sok elismerést kapott mind Peters Brunotól, mint az Europeade magyar alelnökétől, Sztanó Héditől, aki elmesélte, hogy genfi kulturális attaséként is sok jót hallott a SVÁB ESKÜVŐRŐL. Majd sor került a csoportok szemléjére. 2 és fél kilométeres felvonuláson mutatkozott be a 203 együttes Bozen városa és az érdeklődők ezrei előtt. Páratlan látvány volt, ahogy Európa végigvonult a Walter von der Vogelweidéról elnevezett téren és a 800 éves dóm nyíló virágai lélegzetelállító hátteret adtak ennek a színpompás, több kilométeres menetnek, amelyben büszkén vittük a magyar zászlónkat. Este mindenki felszabadultan táncolt Európa legnagyobb BÁLJÁN, az EURÓPA BÁLON, melyen félórás váltásokban zenélnek a résztvevő nemzetek zenekarai. Vasárnap ismét rajtunk volt sor. A záróceremónián léptünk fel a solymári Herbstrosen Tánccsoporttal. A stadion, melyben az est zajlott, tombolva tapsolta végig azt a 3 percet, míg ezzel a tánccal átadtuk népcsoportunk és hazánk üdvözletét Európának. Büszkén, integetve és boldogan vonultunk le. És 10 nap után örömmel tértünk haza szeretteinkhez. Köszönetet mondunk dr. Szűcs Lajosnak Pest Megye Önkormányzatának elnökének, aki hozzájárult az útiköltségünkhöz. Képeket és élménybeszámolókat itt találnak az útról : Fuchs Sandra Titanilla

10 10 ZSÁMBÉKI Polgármesteri Hivatal 2072 Zsámbék, Rácváros u Polgármester: Lovas Lajos Alpolgármester: Horváth László Jegyzõ: Dr. Malik Dean Fõépítész: Bánhidi László Tel.: 23/ Hétfõn és szerdán 9.00-tõl óráig Informatikus: Jáger István 0620/ Fogadónapok Polgármester: minden hónap elsõ csütörtök, 9.00-tõl óráig Alpolgármester: minden héten kedden, tõl óráig Jegyzõ: minden héten péntek, 9.00-tõl óráig Keserû János: minden hónap elsõ hétfõ, tól óráig Ügyfélfogadás: Hétfõ tól óráig Szerda 9.00-tõl óráig és tól ig Péntek 9.00-tõl óráig Telefon: 23/ / / Fax: 23/ Dr. Legerszki Tamás 23/ Tök Dr. Tornári György 23/ Perbál Dr. Vándor Zsolt 26/ Gyermekorvos Dr. Galambos Ildikó 23/ Védõnõi szolgálat 23/ Fizikoterápia 23/ Fogorvosok Dr. Hegyeshalmi Angéla 23/ Dr. Balázs Adrienn 23/ Polgárőrség Simon Mihály 2072 Zsámbék, Terv u / Tűzoltók: 105 Zsámbéki Önkéntes Tûzoltók Egyesülete 2072 Zsámbék, Petõfi Sándor u Riasztás: Vas Gábor 0670/ Csepilek István 0630/ Rendőrség: 107 Budakeszi Rendõrõrs: 23/ Budaörsi Rendőrkapitányság: 23/ / / Körzeti megbízott: Ipacs Endre 0670/ Okmányiroda 2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25. személyi igazolvány: 23/ lakcímkártya: 23/ Közlekedésigazgatás: 23/ útlevél: 23/ Munkaügyi Központ 2072 Zsámbék, Zichy tér 1. 23/ Művelődési Ház 2072 Zsámbék, Etyeki u / Városi Könyvtár 2072 Zsámbék, Magyar u / Lámpamúzeum 2072 Zsámbék, Magyar u / Mentők: 104 Zsámbéki Mentõállomás 2072 Zsámbék, Petõfi Sándor u / Orvosi ügyelet 2072 Zsámbék, Petõfi Sándor u / Egészségház 2072 Zsámbék, Magyar u. 20. Háziorvosok Dr. Kispál Erzsébet 23/ Bölcsõde 2072 Zsámbék, Akadémia u. 3. Telefon 23/ Napköziotthonos Óvoda I. számú 2072 Zsámbék, Magyar u / II. számú 2072 Zsámbék, Petõfi S. u / Zichy Miklós Általános Iskola 2072 Zsámbék, Honvéd u / / Zsámbéki Premontrei Keresztelõ Szent János Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvé szetoktatási Intézmény 2072 Zsámbék, Zichy tér 3. 23/ Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola 2072 Zsámbék, Piac köz 8. 23/ Vujisits Tihamér Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz mény zsámbéki tagintézménye 2072 Zsámbék, Honvéd u / , 0670/ Boldog Gertrúd Alapszolgáltatási Központ és Idõsek Átmeneti Otthona 2072 Zsámbék, Magyar u / Boldog Gertrúd Központ, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 2072 Zsámbék, Magyar u / Zsámbéki Premontrei Nõi Kanonokrend 2072 Zsámbék, Petõfi Sándor u / Holnapy Dénes Márton plébános 2072 Zsámbék, Magyar u / Matyó Lajos református lelkész 2072 Zsámbék, Petõfi S. u / , 0630/ ZSÁMBÉKI Kiadó: Zsámbék Város Önkormányzata képviselő-testületének megbízásából: REVIVAL TEAM Kft. Felelõs szerkesztõ: Bokor Anikó Szerkesztõség elérhetõsége: Levelezési cím: 2072 Zsámbék, Pf. 53 Hirdetésfelvétel: en: Telefonon: 70/ hétköznap 9-12 óráig Nyomdai elõállítás: Syled Express Bt. Megjelenés: havonta 1750 példányban ISSN X Lapzárta: a hónap utolsó napján, délelőtt 10 órakor A szerkesztõség a szerkesztés jogát fenntartja, levelet, rajzot, fotót, kéziratot nem õriz meg és nem küld vissza.

11 ZSÁMBÉKI 11 Betörések elleni tippek távollét idejére Betöréses lopás A hosszabb időre üresen hagyott ház meglehetősen nagy csáberőt jelent a betörők számára, érdemes tehát ügyelni a biztonságra elutazás előtt. De hogyan védjük meg házunkat, lakásunkat a betörőktől távollétünk alatt, míg elutazik a család? Sajnos százszázalékos biztonság nem létezik, de néhány óvintézkedéssel megnehezíthetjük a betörők dolgát. 1. Nézzünk körül az udvaron! Hogy minimálisra csökkentsük a betörés esélyét, először is nézzünk körül az udvaron, kertben, hogy nincs-e olyan tárgy az ablakok közelében, amely esetleg segítséget nyújthatna a betörőknek a fal megmászásához. A ház körül például ne maradjon kint létra vagy egyéb kerti bútor. Ezeket lehetőség szerint tároljuk beltérben, de mindenképpen zárható helyen. Bármennyire is magától értetődőnek tűnhet a tanács, az ajtókat, ablakokat jól zárjuk be, ugyanis az utazás előtti nagy sietségben megeshet, hogy megfeledkezünk róla, figyelmetlenségünkért pedig nagy árat fizethetünk. A villanyóra szekrényét zárjuk biztonságosan, hogy a behatoló ne tudja előre elsötétíteni a lakást, illetve ezzel együtt az elektronikus riasztást is kiiktatni. Tartsunk rendet közvetlen környezetünkben és a kertben. A széthagyott kerti szerszámok, gépek, illetve gyerekjátékok, valamint a könnyebben elmozdítható kerti bútorok könnyedén ellophatók, ráadásul egyenesen vonzzák a besurranó tolvajokat. A sűrű növényzet kiváló rejtekhelyül szolgálhat a betörők számára. A dúsabb bokrokat, fákat ritkítsuk meg annyira, hogy a betörők ne tudjanak észrevétlenül tevékenykedni. A házhoz, ablakokhoz közel álló fák ágait pedig kissé vágjuk vissza. 2. A lakásban is akad egy-két teendőnk Érdemes beszerezni néhány időzített kapcsolót, amelyekkel szabályozható, hogy melyik lámpa mikor kapcsolódjon be magától a távollét alatt, azt a látszatot keltve, hogy vannak a lakásban. Ne hagyjunk a lakásban nagy értékű készpénzt, ékszereket, hacsak nincs otthon széf, ahol biztonságban lehet a rablók elől. 3. Mondjuk le az újságot! A postaládában felhalmozott újságok és különböző reklámok is arra utalhatnak, hogy a ház lakói távol tartózkodnak. Az újság-előfizetéseket vagy bármi egyéb, a külvilággal napi kapcsolattartást igénylő szolgáltatást mondjuk le. 4. Kérjük a szomszédok segítségét! Elutazásuk ideje alatt sok tennivaló hárulhat barátokra, szomszédaikra. Kérjünk meg egy barátot vagy egy megbízható szomszédot, hogy rendszeresen ürítse a postaládát, a szemétszállítási napokon az önök kukáját is helyezze ki a ház elé, függetlenül attól, hogy tartalmaz-e valamit, vagy sem, esténként kapcsolja fel a villanyt, és húzza le a rolókat vagy húzza be a függönyöket. Az azonban fontos, hogy a redőnyök, függönyök ne legyenek állandóan leengedve, illetve behúzva, mivel ez is egy jel arra nézve, hogy senki sem tartózkodik otthon. Hosszabb út esetén nem árt, ha fűnyírással is megbízzák szomszédot, ismerőst. Cserébe felajánlható, hogy használja kerti ruhaszárító kötelet, illetve udvari parkolóhelyeinket, hiszen ezek is azt a látszatot keltik, hogy lakják a házat. Fontos, hogy a megbízott személy tudja a pontos címet, és egy telefonszámot, ahol baj esetén feltétlenül el tudja önöket érni. 5. Ne verjük nagydobra, hogy elutazunk! Próbálják minél kevesebb emberrel megosztani, hogy huzamosabb időre üresen hagyjuk otthonunkat. Hisz minél kevesebben tudják, hogy elutazunk, annál kisebb a lehetősége annak, hogy olyan ember fülébe jut elutazásunk híre, aki esetleg nem tisztességes céllal érkezne lakásunkba. 6. Védjük a nyílászárókat! Egy lakás legkritikusabb pontja a bejárati ajtó. Az ajtókra rakhatunk pótzárakat, biztosítóláncot, de ezek csakis akkor érnek valamit, ha az ajtó tokszerkezete stabil. Az ablakoknak sem árt az extra védelem. Az alacsonyabban fekvő ablakokat, erkélyeket védhetik rácsozattal, betörésgátló fóliával vagy redőnnyel, vagy utólag felszerelhetnek például zárható fogantyúkat. 7. Helyezzünk el mozgásérzékelőket! Helyezzen ki minden bejárathoz mozgásérzékelőt, hiszen egy olyan lámpa, amely a mozgást érzékelve hirtelen felkapcsol, elbizonytalaníthatja a betörőket, mivel ezt annak jeléül veszik, hogy az adott háznál vigyáznak a biztonságra. Másrészt pedig a környékbeliek, akik tudják, hogy senkinek nem lenne szabad ott tartózkodnia, azonnal felfigyelnek a fényáradatra. 8. Ne hagyjuk a kulcsot a lábtörlő alatt! Ha azt gondoljuk, hogy a legtöbb tikos hely (lábtörlő alatt, ablakpárkányon, ajtókeret fölött, odvas fa belsejében ) a rablók előtt is titkos, elég nagyot tévedünk. Egy tapasztalt betörő számára nem okoz különösebb gondot a kulcs meglelése. A legszerencsésebb, ha a pótkulcsot a szomszédra vagy egy közeli barátra bízzuk baj esetére. 9. Szerezzünk be riasztót! Modern riasztórendszerek széles választékban beszerezhetők. Lehetősége van olyan rendszert választani, amely a szerződött biztonsági szolgálatot riasztja, de akad olyan is, ami közvetlen összeköttetésben áll a rendőrséggel. Ha ilyen távfelügyeleti riasztórendszert választ, akkor a rendszer kiépítésének egyszeri díja mellett havonta fizetni kell készenlét, illetve téves riasztás esetén a kiszállásért is. Cserébe biztosan fogja tudni, hogy ha bármilyen probléma adódik, akkor valaki a helyszínre fog sietni, és ellenőrizni a helyszínt. Ha nem terv ekkora beruházást, akkor válaszsza a barkácsáruházakban kapható egyszerűbb riasztóberendezések közül. Van, ami ajtó- és ablaknyitást érzékel, léteznek mozgásérzékelős készülékek, de van hővagy hangérzékelő (rezgés) berendezés is a kínálatban. A működtetés is változatos lehet, a legtöbb riasztó külső táplálást igényel, de léteznek nagyon egyszerű, elemes kis készülékek is. A riasztás típusa ezeknél a rendszereknél hang- vagy fényjelek formájában mutatkozik meg. Kertbe érdemes mozgásérzékelős reflektorokat kiépíteni, amelyek behatoló esetén a védeni kívánt területet erős fénnyel bevilágítják. Zárt térbe mozgás- és nyitásérzékelő riasztók kombinált kiépítése javasolt erős hang- vagy távriasztással. Fontos, hogy az olcsóbb, főleg a kisebb riasztókészülékek gyorsan hatástalaníthatók egyszerűen földhöz lehet csapni őket, illetve sok esetben az elektromos táplálás megszüntetésével (drót elvágása) eleve működésképtelenné válnak. Extra tipp: amennyiben mégis megtörténik a baj, haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget. Forrás: police.hu

12 12 ZSÁMBÉKI V A S T E L E P Tóbel Trans Zsámbék az OMV benzinkútnál Vágókorong 190 Ft Sziloplaszt 400 Ft Cilinderbetét 500 Ft Úszókapu technika Betonacélok Zártszelvények Ereszcsatorna Szeretettel várjuk vendégeinket! Nyitva tartás reggel 8-tól este 9 óráig Benedekék Falodájában Zsámbék, Petőfi Sándor u. 38. Telefon: 23/

Visszavágtak a mindszenti öregfiúk a szegváriaknak

Visszavágtak a mindszenti öregfiúk a szegváriaknak FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP Ára: 99 Ft Visszavágtak a mindszenti öregfiúk a szegváriaknak Már hagyomány, hogy a két település, Mindszent és Szegvár Öregfiú csapatai megmérkőznek egymással. Így volt

Részletesebben

hírek ZSÁMBÉKI Közmeghallgatás 2010 május Önkormányzatának hírei Egy iskola kálváriája 6. oldal Pünkösdi bál volt Zsámbékon Templomtéri búcsú

hírek ZSÁMBÉKI Közmeghallgatás 2010 május Önkormányzatának hírei Egy iskola kálváriája 6. oldal Pünkösdi bál volt Zsámbékon Templomtéri búcsú Közmeghallgatás 2010 május Az önkormányzati törvényben előírt, évente egyszer kötelező közmeghallgatást, 2010 május 10-én tartotta a polgármester és a képviselő-testület. A nyilvános testületi ülésen Lovas

Részletesebben

Hírek ZSÁMBÉKI. Közterületi tapasztalatok. Beszélgetés Helembai József Pállal. Pályázat diákoknak az 1848-49-es forradalomról 2.

Hírek ZSÁMBÉKI. Közterületi tapasztalatok. Beszélgetés Helembai József Pállal. Pályázat diákoknak az 1848-49-es forradalomról 2. ZSÁMBÉKI Zsámbék Nagyközség Önkormányzatának hírei 2009. január Közterületi tapasztalatok Beszélgetés Helembai József Pállal Pályázat diákoknak az 1848-49-es forradalomról 2. oldal Az ingyenes felsôfokú

Részletesebben

KELENFÖLD ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA

KELENFÖLD ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA KELENFÖLD ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS újbuda A A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2014. július

Részletesebben

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. január www.zsambek.hu interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Jakosáné Palkó Petra képviselôvel Interjú Bottlik Zoltán igazgatóval tízéves

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek 2013. május www.zsambek.hu A kitelepítésre emlékeztek Önkormányzati döntések Közmeghallgatás Elballagtak diákjaink ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Zsámbéki Sport Klub hírei Beszámoló

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Lehet újra igazi magyar foci. 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Lehet újra igazi magyar foci. 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Meghívó a március 15-i megemlékezésekre Csenger-Zalán Zsolt polgármester írása Urr Gábor települési fôépítész bemutatkozása

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Zsámbéki. Hírek. 2010. december. Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa. Ősi ír karácsonyi áldás. Honlap: www.zsambek.hu

Zsámbéki. Hírek. 2010. december. Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa. Ősi ír karácsonyi áldás. Honlap: www.zsambek.hu Zsámbéki Hírek 2010. december Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: www.zsambek.hu Ősi ír karácsonyi áldás Hogy kerüljön el minden szenvedés, hogy előtted az út már csak rózsát teremjen,

Részletesebben

EGER TIBOR. A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig. Naptármelléklet. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

EGER TIBOR. A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig. Naptármelléklet. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu Naptármelléklet XXI. évfolyam 12. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2011. december Fotó:Pámerné Bükky Klára EGER TIBOR A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig vidáman mosolygó, cserfes,

Részletesebben

Honlap: www.zsambek.hu

Honlap: www.zsambek.hu Zsámbéki Hírek 2011. szeptember Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: www.zsambek.hu Augusztus 20-i ünnepek Városunk kiemelt ünnepe augusztus 20-a, mely napon az államalapítás mellett településünk

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Zeneiskolások karácsonyi koncertje

Zeneiskolások karácsonyi koncertje XXII. évfolyam 1. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2012. január SZALAGTÛZÕ A végzõsök a célegyenesbe értek ASztárai Mihály Gimnázium 73 diákja viseli mostantól a májusi ballagásig a végzõsök

Részletesebben

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés

Ára: 100 Ft. Városi ünnepség és kitüntetés Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. Szeptember HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 9. szám Szent László királyunk 1092-ben illesztette az ünnepek sorába az államalapító Szent István király napját,

Részletesebben

Adventi pillanatképek. Zsámbékon

Adventi pillanatképek. Zsámbékon zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2014. december www.zsambek.hu exkluzív interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Horgos Zsolt alpolgármesterrel elsô adventi gyertyagyújtás és

Részletesebben

PANNONHALMA TERMÁL-PRO GR AM

PANNONHALMA TERMÁL-PRO GR AM 2 0 0 7. ő s z PA N N ON HA L M A T E R M Á L - P RO G R A M Bizonyára sokan hallanak manapság róla. Sok valós és legalább annyi téves információ terjed városunkban erről, ezért röviden összegzem az előzményeket,

Részletesebben

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu 2013. április www.zsambek.hu Önkormányzati döntések Húsvéti körkép Budaházi Anikó fotókiállítása Meggyes Gábor nekrológja A Zsámbéki Sport Klub hírei ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Részletesebben

Honlap: www.zsambek.hu. Zsámbék város képviselő-testületének ciklusprogramja 2010-2014

Honlap: www.zsambek.hu. Zsámbék város képviselő-testületének ciklusprogramja 2010-2014 Zsámbéki Hírek 2011. május A 2010-2014 közötti választási ciklusban mind az Európai Unió, mind hazánk jelentős kihívásokkal szembesül. Egyrészről az elhúzódó világgazdasági válság, másrészről az előző

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

24. évfolyam 3. szám 2013. március http://www.god.hu

24. évfolyam 3. szám 2013. március http://www.god.hu ALÁÍRTUK AZ ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁST VÁLTOZÁSOK A KÖZOKTATÁSBAN VÉDETT ÉRTÉKEINK OLVASS RÓLAM, OLVASS VELEM... EGY ESTE ÖRKÉNNYEL, KÉT FELVONÁSBAN MÁRCIUSBAN KEZDŐDNEK AZ EDZÉSEK 24. évfolyam 3.

Részletesebben

Honlap: www.zsambek.hu. Elkészült a Bóbita játszótér. nyáron átadásra kerül az újonnan kialakított védőnői szolgálat és ifjúsági

Honlap: www.zsambek.hu. Elkészült a Bóbita játszótér. nyáron átadásra kerül az újonnan kialakított védőnői szolgálat és ifjúsági Zsámbéki Hírek 2011. július Közösségi összefogással elkészült a régen várt játszótér Zsámbékon. Zárt udvaron, a Magyar utca 5. szám alatt várja szeretettel a játszani vágyó gyermekeket az új közösségi

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 2. szám 2011. nyár

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 2. szám 2011. nyár Tenni akarás! Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 2. szám 2011. nyár Szülõk a játszótérért csapat, Stierlné Kertész Máriával kiegészülve újabb tervet eszelt ki: június 5-re meghívták egy önálló

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

Velence Város Születésnapja ünnepségsorozat

Velence Város Születésnapja ünnepségsorozat A VELENCEI 17. év fo lyam 7. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA augusztus Velence Város Születésnapja ünnepségsorozat HELYSZÍNVÁLTOZÁS! Helye: Északi-strand (Fõ utca Enyedi utca) rendezvénysátor augusztus 19.

Részletesebben

Ára: 107 Ft VIII. év fo lyam 13. szám, 2007. július 5. Öröm és gyász a tápiószelei Blaskovich Múzeumban. Figyelmetlenül kerékpározott

Ára: 107 Ft VIII. év fo lyam 13. szám, 2007. július 5. Öröm és gyász a tápiószelei Blaskovich Múzeumban. Figyelmetlenül kerékpározott Ára: 107 Ft VIII. év fo lyam 13. szám, 2007. július 5. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó 2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám Vörösmarty Mihály: SZÓZAT - részlet - Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. Itt küzdtenek

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben