Klaszter új divatszó, vagy valódi értékteremtő?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klaszter új divatszó, vagy valódi értékteremtő?"

Átírás

1 Klaszter új divatszó, vagy valódi értékteremtő? Héjj Tibor White Paper január 17. PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING

2 Bemutatkozás Cégünk, a PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING stratégiai tanácsadó és menedzselő vállalkozás, melynek egyik fókuszterülete a K+F+I szektor. Mindig az új, komplex és transz-diszciplináris kihívásokat keressük, legfontosabb ezirányú referenciáink az alábbiak Első (közel 2 milliárd forintos költségvetésű) regionális egyetemi tudásközpont projektek egyik stratégiai tanácsadója és azóta is a Projekttanács elnöke ( ) Első egyetemi Technológiai Transzfer Iroda stratégiailag, üzletileg és jogilag történő megszervezése, folyamatos támogatása ( ) Első kutatási klaszterek egyikének megszervezője, pályázatírója és 2 milliárd forint költségvetésű kapcsolódó kutatási pályázat nyertese, azóta is klasztermenedzsere ( ) Első létrehozója és azóta is menedzsere a kutatást, az egészségügyet és a külföldi befektetőket összehozó klaszternek ( ) Első létrehozója és klasztermenedzsere a nemzeti-szintű IT-hoz és üzleti kommunikációhoz kapcsolódó innovációt elősegítő klaszternek (2007 -) Tehát nemcsak elindítjuk, hanem kísérjük is üzletfeleink projektjeit, egy hajóban evezünk hozzáállással, sikerdíjas struktúrákban Proactive Management Consulting Kft 2

3 A klaszterek mára elterjedtek az egész világon, a kifejezés is egyre gyakrabban fordul elő Honnan ered ez az egyre népszerűbb hívószó?! Forrás: ClustrMaps Proactive Management Consulting Kft 3

4 A klaszter különböző tudományágakban és különböző iparágakban eltérő tartalommal meghonosodott fogalom Szociológia: a klaszter, klaszter marketing eredetileg a statisztikában használt kifejezések (egy adott csoport esetén, mint pl. piaci szegmens ) Technológia: Szilikon Völgy: a 80 as 90 es évek mintarégiója ihlette számos gazdasági klaszter létrejöttét Informatika: Microsoft Cluster Server (MSCS) ill. Windows Computer Cluster Server 2003 számítógépcsoportok, fürtözés Hasonló világméretű központok: pénzügy London, New York; média Hollywood; autógyártás Dél-Németország, Detroit; telekom Stockholm, Finnország; textil- és divatipar Észak-Olaszország (Ketels 2003) Hálózatok és klaszterek: a már a 60 as években említett hálózatok fontossága a 90 es években újra előjött olyan tényezők miatt mint a rugalmasság, hatékonyság, internet, virtuális piac A klaszterek és hálózatok tehát összetartozó fogalmak! Forrás: Ketels, Ch. H. M. (2003) The Development of the cluster concept present experiences and further developments Proactive Management Consulting Kft 4

5 Az egyik kulcs-szó tehát a hálózat. Ezt így látja a fizikus Barabási Albert-László A valódi hálózatok fejlődését két alapvető törvény irányítja: a növekedés és a népszerűségi kapcsolódás. A web (internet) mögötti háló szerkezetét jellemezve megtalálta a véletlen hálózatok és a komplex, hatványfüggvény-eloszlással leírható hálózatok közötti legnagyobb különbséget: a valódi hálózatokban a csomópontok többségének csak néhány kapcsolata van és a számtalan kicsi mellett létezik néhány nagy középpont, olyan csomópontokkal, amelyekhez szokatlanul nagyszámú kapcsolat tartozik. Az ilyen hálózat skálafüggetlen, mivel nincs egy jellemző csomópont, nincs belső skála (a véletlen hálózatok egységesek a hasonló csomópontok miatt). Ahogy bővül a hálózat, új csomópontok kapcsolódnak hozzá, előnyben részesítve az eleve több kapcsolatos csomópontokat. A kisebb csomópontok közötti kapcsolat nem elég ahhoz, hogy biztosítsa a hálózat teljes összefüggőségét ezt a ritka középpontok (hubok) biztosítják és ezek védik meg a valódi hálózatokat a széteséstől, így a valódi hálózatok ellenállóak, nagy hibatűrő képességgel. A természetben a legtöbb komplex hálózat skálafüggetlen pl. a sejten belül a fehérjék közötti kapcsolatok által létrehozott háló, vagy az anyagcseréért felelős metabolikus háló. Ez a felismerés az orvostudomány fontos kérdésévé emelte ezeknek a hálóknak a tulajdonságait. Forrás: Barabási, Albert-László (2005). Behálózva - A hálózatok csodálatos világa a sejtektől a világhálóig. Proactive Management Consulting Kft 5

6 Többféle mélysége és definíciója van a gazdaságban használt klasztereknek, ezek határozzák meg a működésüket is Vertikálisan és/vagy horizontálisan kapcsolódó cégek csoportja ugyanabban az ágazatban (OECD local cluster) Michael Porter (1998) klaszter definíciója szerint: Kölcsönösen együttműködő cégek, szakosodott beszállítók, szolgáltatók, kapcsolódó iparágak cégeinek és velük kapcsolatban álló intézmények (egyetemek, ügynökségek, szakmai egyesületek) földrajzi koncentrációja melyeket egy adott témában/területen hasonlóságaik és egymást kiegészítő jellemzőik kapcsolnak össze A klaszter olyan egymástól kölcsönösen függő vállalatok és kapcsolódó intézmények csoportja, melyek együttműködők és versenyzők; földrajzilag egy vagy több régióban koncentrálódnak; meghatározott területre/ágazatra koncentrálnak, közös technológiák és képességek kötik őket össze; tudományos alapúak vagy hagyományosak; még intézményesülés előtt állók vagy már intézményesültek (megfelelő klasztermenedzserrel) (Az EU Vállalkozási Főigazgatóságának enterprise cluster definíciója) Porter szerint napjainkban a globális versenyben nem elkülönült vállalatok vesznek részt, hanem az új munkamegosztás, így a globális verseny alapegységei a klaszterek lettek! Proactive Management Consulting Kft 6

7 A vállalatok számára a klaszter tehát nem más, mint egy adott, a globális értéklánchoz kapcsolódó iparághoz tartozó, egy értékláncmentén szerveződő független vállalatok és non-profit intézmények, és a hozzájuk kapcsolódó gazdasági szektorok és intézmények olyan halmaza, amelyek relatíve nagy arányban használják egymás termékeit és szolgáltatásait, ugyanazon tudásbázisra és infrastruktúrára támaszkodnak, valamint hasonló innovációkat tudnak hasznosítani, azaz közös érdekeltségen alapuló együttműködés keretében, szinergikus hatással és a kritikus méret elérése végett együttműködnek, miközben megtartva szuverenításukat versenyeznek is. Célok: externáliák kezelése, költségcsökkentés a hálózaton belül, innováció serkentése, tranzakciós költségek minimalizálása a helyi előnyök kiaknázása a globális kihívásra, optimalizálni a kollektív termelékenységüket és hatékonyságukat. Nem (csak) beszállítói kapcsolat, messze több mint projekt-alapú konzorcium vagy akár terület-alapú stratégiai szövetség. Fontos erőforrása a bizalmi és társadalmi tőke. A klaszteresedés egyik kiváltója a komplementaritás. Egymás hiányzó képességeit, lehetőségeit kiegészítve jelentősen képesek hozzájárulni mind a tagok mind az egész régió, vagy térség versenyképességének növekedéséhez. Proactive Management Consulting Kft 7

8 A klaszterek fajtái kétféle szempont szerint oszthatók föl Irányultság szempontjából: Iparági, regionális Innováció, kapcsolódás az értékláncban Intézményre épülő Speciális szolgáltatásokat (pl. beszerzés) nyújtó vagy méretgazdaságosságot támogató közös szervezet Hálózatra épülő Meglevő, jellemzően zártkörű hálózatok közötti együttműködés Tudásorientált Nyitott kezdeményezés, középpontban az információáramlás, tapasztalat és tudás-csere, spontán szerveződések Értéklánc szempontjából: horizontális: ugyanazon iparágba tartozó vállalatok egy adott földrajzi területen, esetleg: ugyanarra az ipari vagy műszaki alapra épülnek, közös piacon működnek, közös beszerzési és/vagy disztribúciós csatorna vertikális: horizontális tagok illetve a beszerzési lánc mentén más szinteken elhelyezkedő tagok (beszállítók, fogyasztók, kapcsolódó szolgáltatók) diagonális: egymást kiegészítő vagy szimbiotikus tevékenységek amely során minden tag a többi céghez hozzáadott értékkel növeli az értékláncot Forrás: Braun, P. (2005) The importance of value chains and co-operation as drivers for SMEs growth, performance and competitiveness in the tourismrelated industries Creating value to tourism products through tourism networks and clusters: uncovering destination value chains. Gwangju, Korea. Lagendijk, A. (1999) Good practices in Cluster initiatives. Lessons from the Core regions and beyond. Centre for Urban and Regional Development Studies, University of Newcastle Upon Tyne, Newcastle. Proactive Management Consulting Kft 8

9 A legújabb Innobarometer felmérés szerint Európában a legtöbb klaszter az Egyesült Királyságban található, nyomában Lettországgal majd Írországgal A 2006-os európai felmérés az akkori 25 tagállamra, a jelöltekre (Bulgária, Románia, Horvátország, Törökország), illetve Norvégiára, Svájcra és Izlandra terjedt ki (különböző témákban), klaszter környezetben működő vállalatra vonatkozólag Forrás: 2006 Innobarometer on cluster s role in facilitating innovation in Europe. The Gallup Organization (2006) Proactive Management Consulting Kft 9

10 Jelenleg nagy az eltérés az egyes európai országok között Az Európai Unióban átlagosan minden negyedik cég (min. 20 alkalmazottal) dolgozik klaszter környezetben, azaz szoros együttműködésben más helyi vállalkozásokkal A 25 tagországon belül kirívó az ellentét a régi és új (2004) tagállamok között, az újak még láthatóan nem ismerték fel a klaszterek jelentőségét: EU 15: 28% szemben az EU 10: 9%-ával Kiemelkedik az Egyesült Királyság, ahol a vizsgált iparágakban a 20 főnél nagyobb cégek 84%-a tett eleget a klaszter definíciójának Szintén magas arányban: Lettország (67%), Írország (64%) A sor végén: Ciprus (3%), illetve Lengyelország és Csehország (4%), Görögország, Észtország, Litvánia (9%) Az egyes országokat tekintve a hálózatos működés legmagasabb foka a Skandináv országokra jellemző a klasztertag cégek többsége több mint 2 üzleti hálózatban vesz részt. Hasonló a helyzet Törökországban is. Forrás: 2006 Innobarometer on cluster s role in facilitating innovation in Europe. The Gallup Organization (2006) Proactive Management Consulting Kft 10

11 Az első magyar klaszter 2000-ben jelent meg, 2004-ben több mint 20 működött, ma a számuk 3-jegyű és dinamikusan nő Magyarországi klaszterek központjai Pannon Termál Klaszter Pannon Elektronikai Klaszter Közép-magyarországi Autóipari Klaszter Pápai Hús- és Élelmiszeripari Klaszter Pannon Autóipari Klaszter Magyar Építőipari Klaszter Divat Klaszter Minőség-fejlesztési Klaszter Egyetemi Klaszter Saxon Export Klaszter Mátészalka Optomechatronikai Klaszter Alföldi Termál Klaszter AGKlaszter Pannon Gyümölcs Klaszter Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter Dél-dunántúli Regionális Geotermikus Energihasznosítási Klaszter Közép-dunántúli Fa- és Bútoripari Klaszter Közép-dunántúli Elektronikai Klaszter Dél-alföldi Útépítési Klaszter Dél-alföldi Turisztikai Klaszter Dél-alföldi Kézműves Klaszter Dél-alföldi Textilipari Klaszter Proactive Management Consulting Kft 11

12 Egy klaszter kialakulásához több lépcsős folyamatot kell végigjárni, s persze itt is megvan a szervezeti életciklus 1. A regionális gazdaság megértése, a klaszter azonosítása 2. Az elkötelezettség megerősítése, kommunikáció kialakítása 3. Szolgáltatások megszervezése és nyújtása 4. Specializált tudású munkaerőbázis létrehozása 5. Vállalkozások és innováció ösztönzése 6. A régió marketingje, védjegye 7. Erőforrások és befektetések allokációja Méret, teljesítmény 3. Megjelennek a klaszternek szolgáltató cégek 4. Klaszteren kívüli vállalkozások vonzása 5. Nem piaci alapú kapcsolati tőke kialakulása 1. Úttörő vállalkozások egy adott térségben 2. Megindul a koncentráció, speciális környezeti háttér 6. A kulcsiparág és a klaszter hanyatlása Idő Proactive Management Consulting Kft 12

13 A klaszterek jelenlegi helyzetéről megoszlanak a vélemények Klaszteren belüli együttműködés Az európai klasztertag cégek 74 %-a aktív a klaszterében, 50 % pontnyian egy helyen, 24% pontnyian több helyen is. 26% az a rész, mely aktívan nem vesz részt semmilyen üzleti hálózatban Versenyképesség A klasztertagság az európai versenyképességet segítő kapcsolatokat 42% szerint előmozdítja, 51% szerint nem. A klaszterek közötti együttműködést a többség inkább lehetőségként, mint veszélyként tekinti, ugyanakkor megfigyelhető verseny a klaszteren kívül és belül. Kapcsolódás a kormányzathoz Támogatás és együttműködés terén a legkedvezőbb helyzet: Írország, Spanyolország, Finnország, Törökország. Legkevesebb ilyen irányú együttműködés: Lettország, Szlovákia A klaszterek az állami támogatás növelését várják mindenütt adókedvezmények és az adminisztrációs terhek könnyítése a költségcsökkentésre adócsökkentés a K+F költségeire nemzetközi kapcsolatok elősegítése kapcsolatteremtés közintézményekkel és egyetemekkel cégek közötti kapcsolat Érdemes tehát foglalkozni vele, csak jól kell csinálni Forrás: 2006 Innobarometer on cluster s role in facilitating innovation in Europe. The Gallup Organization (2006) Proactive Management Consulting Kft 13

14 A közhiedelemmel ellentétben a KKV-kat tartalmazó klaszterekre a multiknak is szükségük van Nyugat-Európában a klaszter képzés kezdeményezése a KKV-k köréből indul, tehát alulról felfelé történő építkezés jellemzi. A klaszterszerűen működő cégek jövedelmezősége 2-4 %-kal javul és a KKV-k túlélési aránya jóval magasabb, mint az elkülönülten fellépő cégeké A klaszter nemcsak gazdaságfejlesztési lehetőség, hanem a társadalmi rendszerek, a helyi közösségek, az önszerveződés erősítésének útja is. A vállalatok felismerték, hogy csak lokális háttérrel, üzleti partnereikre támaszkodva tudnak talpon maradni a nagyon erős globális versenyben. Egyre többször hangzik el, hogy klaszter alapú gazdaságpolitika szükséges, hogy a KKV-k meg tudjanak erősödni konkrét támogatásokat is jelent (GOP, NKTH) Előny lehet az információ és kommunikáció áramlás, közös fellépés, képzés, a nemzetközi szintéren való megjelenés, a PR és a marketing, a közös adatbázisok Proactive Management Consulting Kft 14

15 Mit jelent a klaszter jogi szempontból? A különböző világszerte meghatározó EU, OECD, Porter stb. alapfogalmak kulcsfogalmaiból érdemes kiindulni: Univerzális jellemzők Integráció/ Hálózat Együttműködés Verseny Önálló jogi személyek alkotják B I Z A L O M Speciális, de többségében elterjedt jellemzők Horizontális/ Vertikális Van vagy nincs önálló jogi személyisége A tagok regionális közelsége Proactive Management Consulting Kft 15

16 Az együttműködési forma lehet szerződéses Az írásbeli szerződés atipikus, többségében együttműködési megállapodás vagy szindikátusi szerződés elnevezéssel bír, alapja a Ptk.-ban megfogalmazott szerződéskötési szabadság alapelve. A szerződésben a felek meghatározott célból, eszközökkel, jogokkal és kötelezettségekkel, és területen hosszú távon kívánnak együttműködni. Tartalmilag egy atipikus együttműködési szerződés elemeire fontos figyelemmel lenni és azokat tartalmilag pontosan meghatározni. Az atipikus jellegre való tekintettel fokozott precizitással, fogalmi meghatározásokkal, magyarázattal. Véleményem szerint sok esetben a negatív meghatározás is szükséges, pl.: a klaszter sem a Polgári Törvénykönyv, sem a Gazdasági Társaságokról szóló törvény szerinti társasági formát nem ölt Proactive Management Consulting Kft 16

17 ugyanakkor lehet társasági formában is klasztert szervezni! Gazdasági társaság Egyesülés Szövetkezet Egyesület Formakényszer Bejegyzési/nyilvántartásba vételi kötelezettség Jogi szabályozás, Ptk. és külön jogszabályok Alapítvány Polgári jogi társaság Jogi szabályozás: Ptk. A társasági forma egy kötöttebb és a jog által meghatározottabb szervezetet és működést eredményez, atipikus együttműködési szerződés esetén a felek szabadsága nagyobb, ugyanakkor nincs önálló jogi személyisége és egyenlőre nyilvántartásba vétele! Proactive Management Consulting Kft 17

18 Megítélésünk szerint Magyarországon a klaszterek számára az esetek többségében egy atipikus együttműködési szerződés jelent megoldást egy professzionális klasztermenedzserrel! Ez esetben a felek a lehető legnagyobb mértékben élhetnek szerződéses szabadságukkal. A Felek jogai és kötelezettségei a szerződésben kerülnek meghatározásra. A felelősség szerződéses felelősség (nem társasági jogi felelősség); tekintettel arra, hogy a kötelezettségek többsége a klasztermenedzsert terheli az ő felelőssége a legnagyobb! Az állami nyilvántartásba vétel a pályázati pénzek elnyerése esetén megvalósul (pl.: GKM GVOP, GOP pályázatok, NKTH nemzeti kutatási pályázatok) és alakulnak a magán akkreditációval foglalkozó szervezetek. A legjobb megoldást az adott célok és körülmények együttesen határozzák meg Proactive Management Consulting Kft 18

19 Közel egy évtized alatt a kormányzat jelentőségük felismerésétől és az elsők konkrét létrehozásától jutott el addig, hogy ma a gazdaságfejlesztés egyik fő motorjának tekinti a klasztereket A minta az USA: a 90-es évek közepére az USA-ban mintegy 380 vezető klaszter a munkaerő 57%- át foglalkoztatja és az USA exportjának 78%-át adja Itthon: Magyarországon a Széchenyi-terv regionális gazdaságépítési programjában jelennek meg először a klaszterekek, az elsők között a Gazdasági Minisztérium támogatásával 2000-ben jön létre a Pannon Autóipari Cluster (PANAC), majd az ország fejlett térségeiben ezt az idegenfogalomra, fafeldolgozásra hasonlóan támogatással létrehozott klaszterek követik Először a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal ír ki pályázatot kutatási klaszterek támogatására 2005-ben 2006-ban már a GVOP keretében támogatják a klaszterfejlesztést közti pályázati lehetőségek a klasztereket a gazdaságfejlesztés egyik fő motorjaként tervezik támogatni A fejlett nyugati világhoz képest 5-10 évvel később kezdődött folyamat gyorsításában komoly szerepe van az EU tagállamként klaszter-orientált gazdaságfejlesztésre igénybe vehető támogatásoknak Proactive Management Consulting Kft 19

20 A gazdaságfejlesztésre között rendelkezésre álló milliárd forintból az akciótervek alapján 2008 végéig mintegy 72 milliárdra a nyertes klaszterek szerződhetnek gazdaságfejlesztésre a GOP, a ROP-ok és a KMROP keretén belül mintegy milliárd forintnyi támogatás elnyerésére írnak ki pályázatot ebből 200 milliárd forint támogatási összegre az akciótervek szerint már 2008 végéig szerződést lehet kötni ennek az összegnek 36%-ára klaszterek pályázhatnak majd, ami 72 milliárd a klaszterek által elnyerhető összeg 40%-át - azaz 29 milliárdot - viszont már eleve csak akkreditált Innovációs Pólus klaszterek pályázhatják meg Az akciótervek szerint a pályázatok most indulnak A támogatás-intenzitás 25%-tól 80%-ig terjed a régió és a támogatott tevékenység függvényében Már az akciótervekből kiderül, hogy mintegy 30 milliárd forintnyi támogatásra csak akkreditált klaszterek pályázhatnak majd! Proactive Management Consulting Kft 20

21 A Fejlesztési Pólus programban kiemelt fontosságuk okán ban 15,2 milliárd forint támogatásra csak az akkreditált Pólus Innovációs klaszterek pályázhatnak A Pólus Program úgy kívánja hazánk versenyképességét fejleszteni, hogy az az EU gazdaságába integrálódva a magas hozzáadott értékű, export-orientált tevékenységekre specializálódjon A Program e célok elérése érdekében két alappillérre, a vállalkozásfejlesztésre és a horizontális gazdaságfejlesztésre épül A Zászlóshajó programok több operatív programot átfogó összehangolt, integrált beavatkozások egy kiemelt cél érdekében elérése érdekében melyek egyike a Fejlesztési Pólusok Hét Fejlesztési Pólus (város) tervezett projektjeinek fókusza: Budapest-Innopolisz, Debrecen-Pharmapolisz Tudásközpont, Győr-Autopolisz, Miskolc-Technopolisz, Pécs- Életminőség Pólusa, Szeged-Biopolisz, Székesfehérvár+Veszprém-Infopolisz A vállalkozás-fejlesztési támogatások esetén a klaszterek, ill. a klaszter-kezdeményezések versenyeznek míg A horizontális gazdaságfejlesztési támogatások esetén az első évben az önkormányzatok, később az önkormányzatok a klaszter-kezdeményezésekkel társulva versenyeznek Proactive Management Consulting Kft 21

22 Összefoglalás: A klaszterek válhatnak a magyar gazdaság és innováció hajtóerejévé A hálózatok egyre fontosabbak új együttműködési formák Világszinten új és nagy hatású jelenség Az állam, a KKV-k és a multik közös érdeke Jelenleg még korai fejlettségi stádiumban jól kihasználható lehetőségekkel Úttörő státusz a valódi alkalmazásban (nem csupán az elvárásokat teljesítve) Figyelembe kell venni az üzleti, jogi és kulturális aspektusokat is Klaszter kormányzat kulcskérdés, multidiszciplináris tudást és tapasztalatot igényel Az együttműködés mellett a szuverenitás beleértve a versenyt is ugyanolyan fontos marad, sőt azt jogilag is biztosítani kell Itt és most: kapu a jelentős EU-s pályázati forrásokhoz Proactive Management Consulting Kft 22

23 Elérhetőségünk: PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING Cím: Molnár u. 19. Budapest, Hungary, H-1056 Ügyvezető partner: Héjj Tibor Tel: + 36 (1) Fax: + 36 (1) Web: Cégjegyzékszám: (Nemzetközi) Adószámunk: (HU) Bankszámlaszámunk: ISO 9001:2000 Certificate Registration No.: Az előadásban található információk csupán általános tájékoztatásul szolgálnak. Ezek az információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást, és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául a tanácsadójával való előzetes konzultáció nélkül. Ha bármilyen kérdése merül fel az előadásban tárgyalt témával kapcsolatban, készséggel állunk szíves rendelkezésére. Proactive Management Consulting Kft 23

PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING

PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING Társadalmilag felelős klaszterek elméletben és gyakorlatban Héjj Rita és Tibor Az együttműködő vállalat. Értékteremtés a fenntartható világért Workshop prezentáció 2008. június 6. PROACTIVE MANAGEMENT

Részletesebben

Szentpéteri Orsolya Főtitkár. MKSZ RoadShow Győr, 2012.05.09.

Szentpéteri Orsolya Főtitkár. MKSZ RoadShow Győr, 2012.05.09. Szentpéteri Orsolya Főtitkár MKSZ RoadShow Győr, 2012.05.09. Klaszter? Többféle mélysége és definíciója van a gazdaságban használt klasztereknek, ezek határozzák meg a működésüket is Michael Porter a Harvard

Részletesebben

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK?

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? MOTTÓ Együtt könnyebb!!! Együtt könnyebb??? Esztergom, 2015.02.17. 2 MEGKÖZELÍTÉS Egyedül senki sem vagyok, másokkal érek csak igazán sokat! Írja

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AMARILLA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AMARILLA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AMARILLA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2013 A KLASZTERIZÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA A FÖLDRAJZI KONCENTRÁCIÓ, A KRITIKUS TÖMEG ÉS A FINANSZÍROZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEIBEN

Részletesebben

Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére

Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette: Lippert Róbert Témavezető: Dr.

Részletesebben

Klaszterek típusai, jelentősége. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens SZIE GTK RGVI

Klaszterek típusai, jelentősége. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens SZIE GTK RGVI Klaszterek típusai, jelentősége Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens SZIE GTK RGVI A hálózati gazdaság elemei Technológiai inkubátor házak Logisztikai szolgáltató központok Hálózati gazdaság Ipari parkok

Részletesebben

turizmus és regionalitás

turizmus és regionalitás Turisztikai klaszterek kialakításának alapjai a Tisza mentén Szerzô: Fodor Ágnes 1 A turisztikai és a természetvédelmi szempontból egyaránt értékes területeken jellemzô, hogy az érintett szervezetek közötti

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. A BESZÁLLÍTÁS ALAPFOGALMAI...5 I.1. I.2. A beszállítói tevékenység...5 A beszállítás szereplői...6 I.3. A kormány beszállítói politikája...7 I.3.1. Célok...7

Részletesebben

Local Economic and Employment Development Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe

Local Economic and Employment Development Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe Local Economic and Employment Development Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe Summary in Hungarian Helyi gazdasági és foglalkoztatási fejlesztés Üzleti klaszterek: Vállalkozás-támogatás

Részletesebben

A versenyképes vállalkozói tudás KKC-2008-V támogatási konstrukció

A versenyképes vállalkozói tudás KKC-2008-V támogatási konstrukció A versenyképes vállalkozói tudás KKC-2008-V támogatási konstrukció Projektgazda: Régiófókusz Kht. Szombathely, Kisfaludy S. u. 57. Telefon: 94/500-354 www.regiofokusz.hu Projekt címe: A regionális versenyképesség

Részletesebben

3. Az ipari park fogalomköre és kategóriái

3. Az ipari park fogalomköre és kategóriái Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPRess, Szeged. 55-76. o. 3. Az ipari park fogalomköre

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Autóipari Tanácsadó Klaszter www.autoipari-klaszter.hu

Autóipari Tanácsadó Klaszter www.autoipari-klaszter.hu Az elemző bemutatása Készítette: Karakás Márta Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozásfejlesztés Szakirány V. évfolyam Szeged, 2008. november 2 1) Bevezetés A globalizáció hatására a

Részletesebben

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29.

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29. 1 MUNKAFÜZET 18. A BESZÁLLÍTÓI PROGRAMOKTÓL A KLASZTER-TÁMOGATÁSIG NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, HAZAI LEHETŐSÉGEK Sass Magdolna (MTA KTI) Czakó Veronika (ICEG EC)- -Oszlay András (ICEG EC) Szanyi Miklós (MTA

Részletesebben

2. A regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

2. A regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 24-54. o. 2. A regionális gazdaság-

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben

Nagy hozzáadott értékű, stratégiai jelentőségű élelmiszerek (funkcionális, ökológiai és hagyományos) fejlesztésének lehetősége, marketing stratégiája

Nagy hozzáadott értékű, stratégiai jelentőségű élelmiszerek (funkcionális, ökológiai és hagyományos) fejlesztésének lehetősége, marketing stratégiája Nagy hozzáadott értékű, stratégiai jelentőségű élelmiszerek (funkcionális, ökológiai és hagyományos) fejlesztésének lehetősége, marketing stratégiája TARTALOMJEGYZÉK 1. DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉLELMISZERIPARA...

Részletesebben

11. A regionális versenyképesség javításáról

11. A regionális versenyképesség javításáról Aki a faluból kiment, az azt akarja, hogy aki itt van a falun, az csak maradjon meg falusi bunkónak. Ők azért nem akarnának visszajönni, de aki beleragadt ebbe a sárba, azt nem engedik kimászni belőle.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Zima Péter 2013

SZAKDOLGOZAT Zima Péter 2013 SZAKDOLGOZAT Zima Péter 2013 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola SZAKDOLGOZAT Klaszter és TDM közötti különbség elméletben és gyakorlatban a Dél-alföldi Régióra fókuszálva Konzulens: Dr. Fodor Ágnes

Részletesebben

Csetnek Tünde Tímea. A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben

Csetnek Tünde Tímea. A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben Csetnek Tünde Tímea A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben Politikatudományi Tanszék Témavezetők: Dr. Jenei György, DSc. egyetemi tanár, BCE Dr.Hajnal György, Egyetemi docens,

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

VII. KHEOPS Tudományos Konferencia

VII. KHEOPS Tudományos Konferencia KHEOPS Automobil-Kutató Intézet VII. KHEOPS Tudományos Konferencia AKTUÁLIS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ATTITŰDÖK MAGYARORSZÁGON - fiatal kutatók tudományos fóruma - ELŐADÁSKÖTET Mór, 2012. május 16. Hétkúti

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁS A VIDÉKFEJLESZTÉS KULCSA! GERGELY SÁNDOR dr. Kulcsszavak: vidék, versenyképesség, munkanélküliség, foglalkoztatás, kisvállalkozás.

KISVÁLLALKOZÁS A VIDÉKFEJLESZTÉS KULCSA! GERGELY SÁNDOR dr. Kulcsszavak: vidék, versenyképesség, munkanélküliség, foglalkoztatás, kisvállalkozás. KISVÁLLALKOZÁS A VIDÉKFEJLESZTÉS KULCSA! GERGELY SÁNDOR dr. Kulcsszavak: vidék, versenyképesség, munkanélküliség, foglalkoztatás, kisvállalkozás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Részletesebben