Februári mérési eredmények januárjában a betároláshoz szorosan kapcsolódó. technológiai rendszerek inaktív üzembe helyezési

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Februári mérési eredmények. 2012 januárjában a betároláshoz szorosan kapcsolódó. technológiai rendszerek inaktív üzembe helyezési"

Átírás

1 12 A Paksi Atomerőmű 30 km-es körzetében a környezeti gamma-sugárzás havi átlagos dózisteljesítménye, a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT), illetve a PA Zrt. által mérve. Januári mérési eredmények Februári mérési eredmények Márciusi mérési eredmények Áprilisi mérési eredmények Kész a kiégett fűtőelemek fogadására a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának legújabb üteme A KKÁT III. ütem 1. fázis műszaki átadás-átvétele 2011 decemberében történt meg. Ezt követően került benyújtásra a használatbavételi engedély iránti kérelem januárjában a betároláshoz szorosan kapcsolódó technológiai rendszerek inaktív üzembe helyezési Az eredmények értelmezése: Valamennyi mért érték a természetes környezeti gammasugárzás dózisteljesítményének szabad térben, illetve épületben általában tapasztalható értékállományába esik. Ezekből az adatokból (kibocsátási, környezeti mintamérési, egyéb helye- ken végzett sugárzás-mérési adatokból) az a következtetés vonható le, hogy a Paksi Atomerőmű normálüzemi radioaktív kibocsátásai januárban, februárban, márciusban és áprilisban olyan kicsik voltak, hogy az a környezetre és a közelben élő lakosság egészségére semmiféle káros hatással nem lehetett. A településeken a Polgármesteri Hivatalok adott helyiségében történik a dózismérés. j ú n i u s IMPRESSZUM KIADJA: TÁRSADALMI ELLENŐRZŐ INFORMÁCIÓS ÉS TERÜLETFEJ-LESZTÉSI TÁRSULÁS 6300 KALOCSA, SZENT ISTVÁN ÚT 35. FELELŐS KIADÓ: TEIT ELNÖKE Készült: RINGIER NYOMDA TERJESZTÉSI INFORMÁCIÓK: MEGJELENIK PAKS ÉS KÖRNYÉKÉN PÉLDÁNYBAN 12 OLDALON A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) látképe munkáit végezték el a szakemberek. Ezen munkálatok nem jelentenek mást, mint hogy az újonnan létesült, valamint a már meglevő kibővített rendszereket inaktív körülmények között próbálják le február első hetében az üzembe helyezések sikeresen lezárultak. Az engedély megszerzése után következhetett az üzembehelyezési engedély kérelem összeállítása (az inaktív próbák tapasztalatainak figyelembevételével), melynek kiadására (egy évre) június első hetében került sor az Országos Atomenergia Hivatal által. A hatóság munkatársai az üzembe helyezés időszaka alatt szorosan együttműködtek az RHK Kft. beruházóival. Ez utóbbi dokumentum birtokában elvégezhetők az aktív próbák, melyek alatt minimum 30 kiégett fűtőelem betárolását kell elvégezni. Az első kazetta 2012 június hónapjának végén kerül elhelyezésre. Az aktív próbák alatt tapasztaltak tükrében lehet majd a jövőben az (végleges) üzemeltetési engedélyt kérvényezni. Az új modullal a kamrák száma 20-ra bővült, ezzel a létesítmény tároló kapacitása 9308 kazetta. Tárolócső monitoring rendszer üzembe helyezése 3 0. H ú s z é v e s a T E I T Elnöki köszöntő Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Olvasók! június 30-án ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás, ismertebb nevén a TEIT, melyet az atomerőmű 12 km sugarú körén belül található önkormányzatok összefogása keltett életre. Az elmúlt két évtized alatt több változáson ment keresztül a szervezet. Jelenleg az alapító polgármesterek közül már csak Ordas legelső embere tagja a Társulásnak, a többi településen a polgármesteri tisztségekkel együtt változtak a TEIT képviselők is. Az 1992-ben a társadalmi konzultáció, a társadalom és az atomerőmű közötti kétoldalú kommunikáció hiánya révén született meg a döntés, hogy szükség van egy olyan szervezetre, mely a teljes nyitottság elvének megvalósításával továbbítja az itt élő emberek irányába az információkat, legyen szó az atomerőmű környezeti hatásainak ismertetéséről, a villamosenergiatermelésről vagy a radioaktív hulladékok tárolásáról. A 20 év alatt sikerült megvalósítani, hogy a TEIT munkájának köszönhetően a sugárvédelmi környezetellenőrző rendszerek mérési adatai havi rendszerességgel jussanak el a lakossághoz, amelyet a saját maga által létrehozott mérőhálózat segítségével állapít meg a Társulás. Ennek legfontosabb elemei mind a 13 településen megtalálhatók, Bátyán pedig egy vizes labor biztosítja a felszíni és talajvizek, csapadékvizek aktivitás mérését. A szervezet egyik fő célja, hogy első kézből adjon tájékoztatást a lakosság számára, melynek kapcsán három sugárvédelmi megjelenítő rendszer került telepítésre Kalocsa, Paks és Uszód legforgalmasabb helyein. A műszer a pontos idő és a levegő hőmérséklete mellett a háttérsugárzás pillanatnyi szintjéről, illetve annak 24 órás és egy hetes változásáról tájékoztatja az érdeklődőket. Általa kerülnek hite- lesítésre az erőműből kapott mérési információk, valamint szükség esetén mindezek cáfolják a médiában vagy egyéb csatornákon terjesztett rémhíreket. A TEIT a mérési adatok nyilvánosságra hozatalán túl lehetővé teszi, hogy lakossági fórumok keretében biztosítsuk a személyes konzultáció lehetőségét, valamint megszervezzük és elősegítsük a civil lakosság számára az erőmű megtekintését, mely lehetőséggel az elmúlt 20 évben rengeteg iskola, intézmény, klub és civil szervezet élt. Talán a szervezet egyik legnagyobb eredménye megalakulása óta, hogy az elhasznált nukleáris üzemanyag kazetták elhelyezésével kapcsolatos problémáját az atomerőmű a TEIT-tel közös erőfeszítés gyümölcseként, sikeresen megoldotta. Ennek eredményeképpen jött létre a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója, mely egy csaknem másfél évtizedes intenzív egyeztető munka eredménye volt. Mostani kiadványunkban igyekeztünk az Olvasók számára összefoglalni az elmúlt két évtized jelentősebb történéseit, eredményeit, összegyűjteni azokat a beruházásokat, melyek a Társulásnak köszönhetően valósultak meg a településeken. Mindemellett természetesen beszámolunk azon jövőbeni tervekről is, melyek napjainkban is foglalkoztatják a lakosságot, de legfőképp az atomerőmű közvetlen környezetében élő polgárokat. Megtisztelő figyelmüket köszönve: Török Ferenc és Gáncs István

2 2 11 Interjú Kováts Balázzsal Húsz éves a TEIT EURÓPAI MINTAPÉLDA Az elmúlt évtizedek gyorsan változó világában a Paks és Kalocsa súlypontú térség egyik stabil és meghatározó együttműködési szervezete a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás, ismertebb nevén a TEIT. A speciális alapokon szerveződött településszövetség ez év június 30-án ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját. Ennek apropóján folytattunk beszélgetést Kováts Balázzsal, az atomerőmű vezető mérnökével, állandó TEIT kapcsolattartóval. Ordas polgármesterével már csak ők ketten maradtak hírmondói az 1992-ben indult történetnek, mert a településvezetők cserélődtek a hosszú időszak alatt. Mérnök úr! Mi volt a TEIT létrejöttének háttere, kiváltó oka? A paksi atomerőmű megépítése a hetvenes, nyolcvanas évek Magyarországának legnagyobb beruházása volt. Az építkezésre vonatkozó meghatározó döntések az akkori politikai, gazdaságpolitikai és nemzetközi viszonyok között nem a lakosság bevonásával születtek. Paks környékének települései kevés információt kaptak, amelyet elsősorban a központi vezérlésű médiák csepegtettek számukra. Annak ellenére, hogy az építkezés ideje alatt a világ nukleáris energiaipara dinamikusan fejlődött, sokan gyanakodva, tudat alatt félve tekintettek a Duna-parton rohamosan növekedő gigantikus épületre. Gyökeresen megváltozott a helyzet a nyolcvanas évek végén, amikor egy markáns demokratizálódási folyamat kezdődött el politikai, társadalmi és gazdasági téren egyaránt. Szükségszerűen változott a közigazgatási rendszer is, új jogokat, lehetőségeket és kötelességeket teremtve a tanácsi szervezetek helyett létrejött önkormányzatok számára. ciós Társulás (TEIT) június 30-án, amely tényleges működését pontosan 1992 novemberében kezdte meg. Miért pont 12 kilométerben húzták meg az érintettségi határt? A jogszabály akkor 3 kilométeres sugarú körben húzta meg az atomerőmű körüli biztonsági övezetet. Ugyanez a szám sze- a TEIT tagjaként néhány jogosult település, de ennek minden esetben külön története van. Melyek a társulás működésének alapvető jellemzői? Mint az a társulás nevéből is kiderül, munkáját két fő momentum jellemzi. Egyrészt ellenőrzési tevékenységet végez, másrészt szorosan együttműködik állampolgárt képvisel. Átlagosan kéthavonta üléseznek az érintett települések polgármesterei, amelyen minden alkalommal részt vesz az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. állandó képviselője. Izgalmasnak tűnik, hogy a településeket képviselő társulás ellenőrizheti az atomerőművet és a kiégett fűtőanyag átmeneti A 90-es évek elején voltak olyan megnyilvánulások (aláírásgyűjtések, egészségügyi statisztikák készítése, parlamenti felszólalások, stb.), amelyek valamilyen kompenzáció kiharcolását tűzték ki célul. Elszigetelt próbálkozások voltak és nem állt fenn a lehetősége az átfogó, tárgyalásos megoldások kidolgozásának. Ugyanakkor az erőmű is nehéz helyzetbe került, hiszen a lényegesen tágabb teret kapott sajtó számára az atomenergiával kapcsolatos negatív hírek bizonyulnak eladhatóbbnak, sok esetben elrugaszkodva a valóságtól. Az erőmű tájékoztatási stratégiájának alapja akkor is és most is a nyitottság, amelynek leghatékonyabb eszköze a közvetlen információs kapcsolat. Annak érdekében, hogy eredményes párbeszéd alakulhasson ki, elkerülhetetlenné vált egy olyan társadalmi jellegű szervezet létrehozása, amely bejegyzett jogi személyként, önálló egységes programmal, működési renddel, költségvetéssel rendelkezik, és hatékonyan képes képviselni a térség lakosságának reális igényeit, érdekeit. Ennek megfelelően az erőmű kezdeményezésére alakult meg 13 környező település önkormányzataiból a Társadalmi Ellenőrző és Informá- repel az erőmű biztonsági rendszereinek tartalékaiban, azaz minden a biztonságot garantáló technológiai rendszer három független egységből áll. Az akkori alapító polgármesterek a 3 kilométert először a háromszoros biztonsági szorzóval növelték meg 9 kilométerre, amelyet közös bölcselettel megfejeltek még egy szakasszal, így jött létre a 12 kilométeres kör. Megjegyzem, hogy sem az induláskor, sem ma nem szerepel az erőművel az információk továbbításában. Célja nem az erőművel való szembehelyezkedés, hanem az őszinte párbeszéd, az együttműködés megteremtése és fenntartása, a kölcsönös bizalom továbbépítése. A TEIT nem az erőmű ellen szövetkezett, hanem szervezett színtere a folyamatos információcserének, a bizalomépítésnek, a megalapozott együttműködésnek. A Társulás érdekvédelmi szervezet, mintegy tárolóját. Valójában milyen ellenőrzési tevékenységet végez, vagy végezhet a TEIT? A teljes nyitottság politikája a lakossági tájékoztatásban komplex tevékenységet igényel. Ezt a feladatot egy erre szakosodott szervezet látja el az erőműnél. A TEIT képviselői az alkalmazott technológia bármely pontjára betekintést nyerhetnek, legyen az a nukleáris villamosenergia-termelés, a Bátaapáti: a legnagyobb környezetvédelmi beruházás Kezdődhet a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezése Május végén Kalocsa város képviselő-testületének tagjaiból, a helyi sajtó képviselőiből álló, mintegy 25 fős csoport Török Ferenc polgármester, a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) elnökének vezetésével látogatott a Szekszárdi Duna-hídon át alig 70 kilométerre lévő Bátaapáti atomtemetőbe. Az ország egyik legkeményebb gránit kőzetével rendelkező kis településen a Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Nonprofit Kft. eddig a kutatás kezdetétől 80 milliárd forintot fordított az atomerőműben keletkező kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékot befogadó tároló építésére. A legkorszerűbb műszaki és biztonsági megoldások alkalmazásával folyó, 1740 méter hosszú lejtakna elkészült, az első két tároló kamra kiépítése a befejezéséhez közeledik. Jelenleg a technológiai rendszerek üzemi próbája zajlik. A tervek szerint már az idén megkezdődhet a fémhordókba, majd betonkonténerbe csomagolt hulladék végleges elhelyezése. Mielőtt a csoportot Sződi Imre, az RHK Kommunikációs Irodájának főmunkatársa a gránit kőzetbe kialakított, teherautók közlekedésére alkalmas lejtaknába kalauzolt volna, kisfilm vetítésével egybekötött prezentációt tartott. Az érdekfeszítő előadásból megtudhattuk: a helyszín tudományos alapokon nyugvó kiválasztása, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) Technológiai és Köz- ponti épületének, a Látogatóközpontnak az építése, valamint a mintegy 200 méter mélyen lévő, 5587 méter hosszú vágatrendszer részeként kialakított tároló kamrák az ország legnagyobb környezetvédelmi beruházásának részei. És valóban, aki akárcsak fél éve járt a tároló környékén, rácsodálkozhat a látványra, ami fogadja. A felszínen lévő, a tájba simuló impozáns épületkomplexum azonban csak sejteti azokat a műszaki erőfeszítéseket, anyagi ráfordításokat, melyek nyomán a 2005-ben kezdődött, robbantásos technológiával készülő akna, mely leginkább egy alagútra hasonlít, már a végleges formáját mutatja. Miután a csoport tagjai fejükre húzták a védősisakot, vállukra vetették az ilyenkor kötelező biztonsági légzőkészüléket, a helyszínre kisbusz szállította őket. Ott aztán maguk is meggyőződhettek, hogy a kivitelező Mecsekérc Zrt. által 2010-ben megkezdett, darabonként három milliárd forintba kerülő két tároló kamra közül egy már szinte teljesen elkészült, és a másik térkiképzése is kész. A terv 13 tároló akna megépítése. Ennyi szükséges a paksi atomerőmű üzemelése és lebontása során keletkező kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésére, de további kamrák kialakítására is van lehetőség. A hátralévő munkálatok még mintegy 39 milliárd forintba kerülnek. Az atomtemető építői gigászi munkát végeztek. Az ezzel foglalkozó, a legkorszerűbb bányaműszaki eszközökkel rendelkező 32 ember a kemény gránitban naponta 6-7 métert haladt előre. Egy robbantással mintegy 70 köbméter gránitot robbantottak ki, majd szállítottak a felszínre. A deponált gránit kitűnő alapanyag az autópályák építéséhez, ám annak értékesítése a Kft. nonprofit jellege miatt némi bonyodalmat okozott. Amint arról a helyszínen Sződi Imre beszámolt, a radioak- hely korlátainak. A hulladékcsomagok a PaksBátaszék-Bátaapáti útvonalon, erre a célra kialakított járművön érkeznek a technológiai csarnok felszíni tárolójába. A 3 ezer hordó befogadására alkalmas csarnokból kerül majd a hordókba zárt hulladék,betontömbbe csomagolva a végleges helyére, a földalatti tároló kamrába. Amikor egy kamra megtelik, a maradék üreget gránitbe- láshoz hasonló, hét települést, köztük Bátaszéket tömörítő Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból csak 2012-ben 405 millió forintot kap. Ebből 150 millió forint jut a mintegy 400 lelket számláló Bátaapátinak. Saját tapasztalata mellett a folyamatos közvélemény-kutatások is azt mutatják, hogy a lakosság a tárolót elfogad- tívhulladék-tároló üzemelésének első fázisában csak 200 literes fémhordókba csomagolt, szilárd hulladékot szállítanak az atomerőműből. Természetesen mindezt rendkívül körültekintő módon. A szigorú ellenőrzés már az atomerőmű területén megkezdődik, de a Bátaapáti telephelyen is megvizsgálják a külön nyilvántartási számmal rendelkező hordókat. Azt ellenőrzik, a bennük lévő aktivitások megfelelnek-e a telep- tonnal a bejáratot betonnal lezárják. Az üzemet és az egyes tárolókat is sugárvédelmi ellenőrző rendszer felügyeli. A csoportot Bátaapáti polgármestere is fogadta. Az elmúlt évtized fejlesztései nyomán leginkább egy osztrák kis falura emlékeztető település vezetője, Darabos Józsefné elmondta: az atomtörvény alapján a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társu- ja. A TETT és annak működése igazolja, hogy bármilyen veszélyes anyag kezeléséről van szó, nyíltságra van szükség. Egyedül ez alapozza meg, hogy az atomerőmű és az RHK Kft. korrekt viszonyt alakítson ki a térség településeivel, az ott élő emberekkel, akik közül a bátaapátiak jelentős számban találtak munkát az országos jelentőségű létesítményben. ütemezése a feladatoktól függően eltérő, befejezésének várható időpontja 2013 vége. A mérések a települések normális életvitelét nem zavarják, arra hatással nincsenek. A munka és annak sikeres befejezése közös érdekünk, ezért a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás (TEIT) arra kéri a lakosságot, hogy a kihelyezett mérőberendezéseket óvják, a mérésben résztvevőket pedig szükség esetén lehetőségeikhez mérten segítsék. A felmérés végéig a vizsgálatot végzők az együttműködést köszönve kérik a lakosság szíves türelmét. Környezeti Állapotfelmérés Május végén Kalocsa közigazgatási területén - a Paksra tervezett új atomerőművi blokk(ok) építésének megalapozási, előkészítési és engedélyezési folyamata részeként környezeti alapállapot felmérés kezdődött. A vizsgálatok spektruma igen széles, természeti környezetünk minden fontos elemét érinti: időjárási jellemzők, földtani közeg, felszín alatti és felszíni vízi környezet jel- lemzése, környezeti sugárzási állapot általános jellemzése, zaj- és rezgésterhelés illetve a levegő minőség felmérése, az élővilág és a lakosság állapotának jellemzése. Az elvégzendő vizsgálatok Zs.F.

3 10 3 A nagyaktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésének műszaki és társadalmi kihívásai (InSOTEC) Az Európai Atomenergia Közösség (Euratom) támogatásával szemináriumot szerveztek Spanyolországban, amelyre a nagyaktivitású radioaktív anyagok és hulladékok kérdéskörében érintett szervezetek képviselői kaptak meghívást. Régóta fennálló probléma, hogy a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos műszaki nyelv, a tudományos kutatások eredményei a lakosság számára egyszerűen, közérthetően legyenek megfogalmazva. A Euratom ezért támogatja azt, hogy a témában érintett szereplők közösen vitassák meg ezt a témakört. A szeminárium első részében négy különböző terület képviselője számolt be tevékenységéről. A lakossági véleményt a svédországi Östhammar önkormányzat képviselője mutatta be. Térségükben atomerőmű és kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló található, valamint potenciális helyszínként kerülnek szóba a nagyaktivitású végleges radioaktív hulladéktároló megépítése ügyében is. Az üzemeltető oldaláról a csehországi RAWRA cég képviselője tartott előadást a cseh radioaktív hulladékkezelés és -tárolás gyakorlatáról. Majd a hatóság szerepéről az angliai Környezetvédelmi Hivatal munkatársa beszélt. A civil szervezetek részéről a Greenpeace németországi szervezetének tagja tartott előadást. Elmondása szerint országuk teljesen elhibázott stratégiát fogalmaz meg a radioaktív hulladékok elhelyezését illetően. A radioaktív anyagok jelenlegi tárolását és a végleges tárolásra kiszemelt helyszíneket sem tartják megfelelő biztonságúnak. A szeminárium egyik fő eleme, hogy a szereplők ütköz- tethetik különböző véleményeiket. A plenáris vitát követően munkacsoportokban is kifejtették véleményüket, ahol lehetőség nyílt részletesebb vita lefolytatására. A paksi atomerőmű körüli lakossági véleményt a TEIT két vezetője Török Ferenc, Kalocsa és Gáncs István Tengelic polgármestere képviselte. A vezetők a munkacsoportokban kifejtették, hogy hiteles tájékoztatásra van szükség a bizalom kialakulásához egy nukleáris létesítmény és a lakosság között. Ezért sokat tehetnek az önkormányzatok, de fontos lehet kommunikációs szakemberek bevonása és akár nagy tekintélyű testületek véleménye, mint hazánk esetében például a Magyar Tudományos Akadémia. A műszaki szaknyelvet közérthetőre kell lefordítani a lakosság számára, különben idegenkedve tekintenek a létesít- ményre és érdektelenné válnak. Magyar civil szervezet is bemutatkozott a szemináriumon. Az Energiaklub képviselője elmondta, hogy szervezetük nem az utcán kampányol, sokkal inkább tanácsadó testületként működik. A magyar gyakorlatot a TEIT és a TETT társulások mutatták be Nemzetközi konferencia Romániában A nukleáris létesítmények és a közelükben található önkormányzatok kapcsolatának a fejlesztése címmel rendezett konferenciát március között Romániában Cernavoda önkormányzata, a Nukleáris Létesítmények körüli Európai Önkormányzatok Csoportja (GMF) szervezésében. A konferencián francia, lengyel, magyar, spanyol, svéd, szlovén és a házigazda román önkormányzatok képviselői vettek részt. Magyarországról Török Ferenc elnök és Gáncs István társelnök vezetésével a TEIT hat fős delegációja, Darabos Józsefné a TETT elnöke, valamint Dohóczki Csaba a GMF alelnöke voltak jelen. Először az Európai Nukleárisenergia Fórum (ENEF), a Radioaktív Hulladékok és a Kiégett Üzemanyag-kazetták Kezelésének és a Nukleáris Biztonság Európai Uniós irányelveiről kaptak tájékoztatást a vendégek. Ezután a román nukleáris energia szektor bemutatkozása következett. A román Energiaügyi Minisztérium képviselője elmondta: az atomenergetika fontos tényező az ország energiapolitikájában. A villamos energia előállítási ára alacsony és hozzájárul az ország szén-dioxid kibocsátásának csökkentéséhez. Két újabb reaktorblokk beüzemelését is tervezik Cernavodában. A térség országgyűlési képviselője megemlítette, hogy a jelenlegi két blokk megközelítőleg 18 százalékát adja az országos termelésnek. Emellett Románia azonban évente közel 200 millió euróért importál villamos energiát. A Cernavodai atomerőmű igazgatója kiemelte: az atomerőmű működése biztonságos. Folyamatosan ellenőrzik a radioaktív kibocsátásokat és kijelenthető, hogy mennyiségük elhanyagolható a természetes háttérsugárzáshoz viszonyítva. Rendszeresen talaj, levegő és vízmintákat vesznek az atomerőmű környékéről, melyek kiértékelése megerősíti, hogy az atomerőmű nem károsítja környezetét. Elhangzott, hogy az atomerőmű tájékoztató központot üzemeltet Cernavodában és Konstanzában. Rendszeresen magazint jelentetnek meg, valamint a környezeti sugárzási adatokat napi rendszerességgel megküldik a helyi rádió részére. Az atomerőmű nyitott a lakosság felé. Tavaly 2300 látogatót fogadtak. A városi lakótelep számára kedvezményes áron biztosítják a távhőt. Mariana Mircea Cernavoda polgármesterasszonya a legnagyobb problémát abban látja, hogy az atomerőmű nem fizet adót a városnak, annak ellenére, hogy a létesítmény egyfajta kockázatot jelent a térségnek és a radioaktív hulladékok tárolása is az atomerőmű területén történik (Romániában az atomerőmű az állam felé adózik és közvetlenül nem fizet adót a város önkormányzatának). Véleménye szerint nem jut el elegendő információ a lakossághoz, a baleseti szituációkra nincsenek felkészítve, és az önkormányzatnak nincsenek anyagi eszközei az ilyen problémák kezelésére. Elismerte, hogy a távhő szolgáltatást kedvezményesen veheti igénybe a lakótelep, ugyanakkor nehezményezte, hogy az atomerőmű a város többi területén nem volt partner a szolgáltatás kiépítésében. A konferencia befejező részében a GMF néhány tagországának előadása hangzott el az önkormányzati társulások tevékenységéről és a közelük- Elemzéseikkel, értékeléseikkel a döntéshozók számára készítenek háttéranyagokat. A kétnapos rendezvény jó lehetőséget biztosított arra, hogy a radioaktív hulladékok elhelyezésében érintett szereplők kifejthessék véleményüket. Ha az álláspontok nem is közeledtek számottevően, de mindenkinek közös érdeke, hogy ezek a hulladékok biztonságosan tárolva, a környezetett nem szennyezve kerüljenek végleges elhelyezésre. ben levő nukleáris létesítményekkel kialakított kapcsolatukról. Hazánkból a paksi atomerőmű körüli TEIT és a Bátaapáti radioaktív hulladéktároló körüli TETT társulások mutatkoztak be. Az előadásokban hangsúlyosan jelent meg a társulások és a nukleáris létesítmények közötti jól működő kapcsolat. Szó esett a magyar társulások ellenőrző és kommunikációs munkájáról, valamint a pozitív gazdasági hatásokról, amit a nukleáris létesítmények generálnak az adott térségekben. A konferencia második napján a résztvevők üzemlátogatáson vettek részt a cernavodai atomerőműben. Megtekintették a szimulátor központot és beléphettek az üzemi területre is. Csoportkísérők segítségével ismerkedhettek meg a kanadai tervezésű nehézvizes atomerőmű működésével. Beléphettek az ellenőrzött zónába és blokkvezénylőterembe is. Dohóczki Csaba radioaktív hulladékok, az elhasznált nukleáris üzemanyag kezelése, tárolása, vagy az erőmű környezeti hatásai. A társulás lakóinak bevonásával (fizikatanár, építész, állatorvos) ellenőrző bizottságot alakítottak, akik bejuthatnak az általuk megjelölt objektumokba, betekinthetnek a kapcsolódó dokumentumokba, a lakosság kiemelt érdeklődésére számító programok, létesítések, műveletek esetén helyszíni társadalmi kontrollt végezhetnek. Ehhez való jogukat külön megállapodás rögzíti. Az erőmű csúcstechnikával üzemeltetett sugárvédelmi környezetellenőrző rendszerének mérési adatait havi rendszerességgel kérés nélkül megkapják, összevethetik a párhuzamos hatósági mérések eredményeivel, illetve saját méréseikkel. Az erőmű szakmai és műszaki-technikai segítségével, valamint a katasztrófavédelmi szervekkel együttműködve a TEIT saját mérőhálózatot épített ki. Ennek legfontosabb elemei a 13 helyre telepített dózismérők, amelyhez hasonló rendszert működtet az erőmű is, továbbá a Bátya községben létrehozott vizes labor, ahol felszíni és talajvizek, csapadékvizek korrekt aktivitásmérése valósítható meg. Az elmúlt évben az erőmű beruházásában teljesen megújult a lakossági mérőrendszer. A különleges kiértékelő egységből öszszesen három példányt készített a Központi Fizikai Kutató Intézet, amelyből kettőt a TEIT üzemeltetet, a harmadik pedig a nemzetközi űrállomáson dolgozik. Milyen konkrét eseményhez vagy akcióhoz köthető sikeres együttműködést tart említésre méltónak? Egyik legnagyobb jelentőségű eredmény, hogy az elhasznált nukleáris üzemanyag elhelyezésével kapcsolatos problémát sikeresen megoldottuk. A kényszerpályára került atomerőmű a TEIT-tel közös erőfeszítésben egy részletesen kidolgozott tájékoztatási stratégia végrehajtása után 1994 nyarán megállapodásra jutott egy újabb nukleáris létesítmény, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) létesítése ügyében ben a KKÁT bővítése adott újabb komoly munkát a TEIT-nek. A lakossági elfogadtatási programot az erőművel rendszerek segítségével sikerült úrrá lenni a helyzeten. Egyértelműen kijelenthető, hogy mindez a TEIT segítő együttműködése nélkül nem sikerülhetett volna. együtt sikeresen végrehajtotta, mind a 13 település kiadta a tudomásulvételi nyilatkozatot ban az erőmű blokkjainak üzemidő-hosszabbítási törekvése került a nagy nyilvánossága elé, a Duna mindkét oldalán sikeres közmeghallgatások segítették a program előrehaladását. Az eredmények mögött természetesen több éves, közösen végzett lakossági tájékoztató munka áll. dék végső elhelyezése szintén neuralgikus pontja az atomenergetikának, ugyanúgy, mint az elhasznált fűtőanyag végleges elhelyezése is. Mindkét problémakör a lakosság érdeklődésének középpontjában áll. A felmerülő félelmeket, bizonytalanságokat csak a TEIT erőmű együttműködéshez hasonlóan lehet kezelni áprilisában súlyos üzemzavar minősítésű esemény történt az erőműben. Villámgyorsan terjedtek a rémhírek, félő volt, hogy kontrolálatlan pánikhelyzet is kialakul a környéken. A korábban kialakított jó együttműködésnek, a többszörösen kipróbált lakossági és polgármesteri tájékoztató Ez az együttműködési forma annyira sikeresnek bizonyult, hogy mintájára és segítségével hasonló nukleáris településszövetségek alakultak meg a 90-es évek második felében. A kis- és közepes aktivitású radioaktív hulla- Milyen formai és pénzügyi kapcsolat van a TEIT és az atomerőmű között? Az atomerőműnek elemi érdeke, hogy a környezetében lévő településekkel jó kapcsolatokat ápoljon, szövetségesévé tegye azokat. A hosszú távú üzemben tarthatóság feltétele a kölcsönös előnyökön és tiszteleten, a hitelességen alapuló szimbiotikus kap- csolat. A gazdasági együttműködés kérdései is megkerülhetetlenek. Az erőmű és a társulás között már két évtizede szerződéses kapcsolat áll fenn. Ennek keretében kap anyagi ellentételezést a TEIT, hogy az ellenőrzési és tájékoztatási feladatait magas szinten, megfelelő eredménnyel tudja ellátni. Az együttműködés kiterjed önkormányzati beruházások támogatására is. Ennek új megoldása a DunaMecsek Területfejlesztési Ez a szimbiotikus együttműködés ma már európai példa is. Alapítvány és a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány, amelyen keresztül jól megalapozott pályázatok esetén helyi beruházások, vállalkozásfejlesztés és munkahelyteremtés valósítható meg. Az elmúlt 20 évben igen jelentős mértékű működési és fejlesztési forráshoz jutott a térség, így tudott az erőmű hozzájárulni a környezeti életminőség javításához. Zrt.-nek új, korszerű blokkok létesítésére a paksi telephelyen. Komoly feladat lesz a TEIT számára az új partnerrel való kapcsolatfelvétel és együttműködés, a társulás helyének és szerepének megtalálása ebben a grandiózus, az ország számára nélkülözhetetlenül fontos programban. A Társulás 20 éves összetett tevékenysége sikertörténet mindkét fél oldaláról. A kialakult regionális társadalmi béke, a higgadt hangvétel, a KKÁT megvalósíthatósága, az üzemzavarok alatti (utáni) lakossági nyugalom megőrzése, üzemidőhosszabbítási projekt sikere a TEIT nélkül nehezen lenne elképzelhető. 20 éve a TEIT készen kapott egy erőművet, ami akkor már egy évtizede üzemelt. Reményeink szerint további legalább 20 év van a működő paksi blokkok előtt, hiszen a negyedik reaktoregységünk az üzemidő-hoszszabbítás eredményeként 2037-ben fejezi be működését. Messzire mutató tervei vannak a MVM Magyar Villamos Művek Megnyugtató és fontos mindannyiunk számára, hogy sikerült bebizonyítani az elmúlt két évtizedben: békésen, nyugalomban, egészségben és fejlődésben élhet együtt a felelősséggel és hozzáértéssel működtetett erőmű és a körülötte lévő, nemes hagyományokkal, szívmelengető népművészettel, jellegzetes termékekkel és dolgos emberekkel rendelkező kultúrtáj.

4 4 9 Szakmai tapasztalatcsere Japánban gyarapították ismereteiket Japánban járt tanulmányi úton a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás. A tagtelepülések vezetői Fukusima környékén első kézből tájékozódtak a katasztrófahelyzetek kezeléséről, a történtek tanulságairól. A tavalyi, fukusimai atomerőműveket is érintő, természeti katasztrófa tanulságaival ismerkedett elsősorban a lakosság védelme és tájékoztatása szemszögéből a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás idei tanulmányútján. A paksi atomerőmű térségében működő TEIT alapszabályban és szerződésben vállalt feladata, hogy ismereteit külföldön is gyarapítsa. A március 11-én Japánban történt földrengés és az annak nyomában pusztító cunami az egész világ figyelmét Japánra irányította. A paksi atomerőmű közvetlen közelében fekvő települések által húsz esztendeje létrehozott Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás esetében a történtek meg- gyorsították a döntést: a szervezet Japánt választotta soros szakmai tanulmányútja célpontjának, hiszen a szökőár atomerőműveket rongált meg, a történtek a japán energiaipart is megrengették. A döntés mint a szervezet elnöke Török Ferenc elmondta beigazolódott: olyan információkhoz jutottak első kézből, amelyeket munkájuk során, mint település és egyben védelmi bizottsági vezetők, hasznosítani tudnak. Az elnök, aki egyben Kalocsa polgármestere emlékeztetett arra is, hogy Japán szenvedte el a legelső atomkatasztrófát, azaz a hirosimai atomtámadást is. A TEIT tagtelepülések vezetői és a velük utazó szakemberek, ellátogattak a földrengés és cunami sújtotta térségbe. Még őket is meglepte, hogy a katasztrófában erősen érintett Minamisoma város polgármestere, Sakurai Katsunobu beszámolója után, egészen a fukusimai erőmű körüli 10 kmes zóna határáig mehettek. A magyar delegáció elsők között járt a 20 kmes zónán belül, amelyet nem sokkal megérkezésük előtt nyitottak meg a hatóságok. A reaktorok sérülése miatt levegőbe került radioaktivitás mértéke korábban nem engedte meg, hogy ebbe a körzetbe visszatérjenek az ott élők, emiatt a tavaly március 11-i földrengés és szökőár nyomai máig megmaradtak, a romokat még nem takarították el. A háttérsugárzás azonban, mint az a delegáció tagjai saját szemükkel is látták köszönhetően egy dózismérővel felszerelt karórának alacsonyabb, mint például Budapesten. A sugárzási értékeket egyébként a minamisomai polgármesteri hivatalban lévő kijelzőn is nyomon lehet követni. A lakosság ki- majd visszatelepítéséről, az újjáépítésről részletesen beszámolt Sakurai Katsunobu. Nem rejtette véka alá, hogy még nem tért vissza az élet a régi kerékvágásba, a gazdasági szektor nagyjából hatvan százalékon üzemel, az iskolákba fele annyi gyerek jár, mint korábban, s ahogyan fogalmazott morálisan sem dolgozták még fel a történteket. A hetvenezres városka egyharmada az eddig lezárt zónában van. A földrengés és cunami itt rengeteg otthont tett lakhatatlanná, a természeti katasztrófában közel ezren haltak meg. Az ő tiszteletükre Török Ferenc TEIT elnök és Tell Edit, Paks alpolgármestere helyezett el virágot az óceán partján, a cunami pusztításának helyszínén. A delegáció tagjai maguk is megérezhették, hogy milyen egy nagy erejű földrengés. Tokió egyik életvédelmi központjában a szimulált rengés megtapasztalásán túl a lakosság katasztrófahelyzetekre történő gyakorlati felkészítésével ismerkedtek. - Fenntartásai vannak a japán lakosságnak az atomenergiával szemben, de az ország gazdasága nem nélkülözheti azt, így várhatóan a stressz tesztek és biztonságnövelő intézkedések elvégzése után a leállított atomerőművek újraindítása napirendre kerül. mondta dr. Szer- Török Ferenc elnök szerint a TEIT húsz éves történetének legtanulságosabb útja volt a mostani, ahol nagyon sok ismerettel gazdagodtak. Láttuk, hogy milyen feladatok hárulnak a védelmi vezetőkre, hogyan reagáltak a nem várt események bekövetkezésére, hogyan számolták fel azok következményeit, és azt is, hogy az atomenergiára továbbra is számítanak, de használata során a mostani tapasztalatokat leszűrve a nagyobb biztonságra törekszenek mondta Kalocsa polgármestere. Gáncs István, a TEIT társelnöke, Tengelic polgármestere hozzáfűzte, hogy nem csak bepillantást nyertek a precíz, jól szervezett japán társadalom életébe, hanem első kézből szereztek információt a katasztrófahelyzetek kezeléséről is, ami azért fontos, mert adott esetben egy polgármester egyedül maradhat ilyen döntési helyzetekben. Hozzátette, a látottak tükrében fontosnak tartja, hogy Paks környékén sor kerüljön egy lakosság bevonásával megszervezett katasztrófavédelmi gyakorlatra. ni a 6-os úti buszmegállók közvilágításának átépítését is. A Dózsa György utcai elavult játszótér felújítása, új játékeszközök telepítése, valamint az ehhez szükséges munkálatok elvégzése is megtörtént, mely fejlesztés során a területen kivitelezésre került 8 db játék, a legkisebbek legnagyobb örömére. Dunaszentgyörgy Bátya A településen a támogatásoknak köszöntően a tűzoltószertár felújítása 2005-ben kezdődött és 2007ben fejeződött be. Több kilométeres járdafelújítás valósult meg, valamint a község sportlétesítményben radiátorcserére került sor. A támogatásból sikerült megvalósíta- A településen 1994-ben a gázberuházás, gázvezetékrendszer kiépítéséhez járult hozzá a TEIT, valamint a településen átvezető kerékpárút kialakítása és felújítása kapcsán is felhasználásra kerültek a támogatások. A több szilárd burkolatú útfelújítás mellett az sportcsarnok tetőszerkezetének cseréjére is sor került. az elmúlt két évtized alatt. A Polgármesteri Hivatal tetőfelújításához jelentős mértékben járult hozzá a Társulás. Dunaszentbenedek A községben a TEIT támogatásokat főként működési célra használták fel Paks Az atomerőműnek otthont adó településen az RHK Kft. támogatásával több beruházást is megvalósítottak ben az Újtemplom utca-kodály Zoltán utca tömbbelső rehabilitáció- jára került sor, valamint 2009-ben történt meg a Paks Városi Művelődési Központ bővítése, felújítása. A támogatásnak köszönhetően sor került a Városi Művészeti Iskola rekonstrukciójára, valamint a Bezerédi Általános Iskola homlokzat felújítására is. Tengelic 1999-től több beruházás és felújítás kapcsán használták fel a településen a támogatási összeget. Többek közt megújult a Szőlőhegyi Kalocsa A TEIT támogatásának köszönhetően került sor a Városi Sportcsarnok részleges felújítására, a Polgármesteri Hivatal Energetikai felmérésére, annak átalakítására és felújítására. A Zrínyi utcai bölcsőde új szárnyának kialakításához is hozzájárult a szervezet, hiszen a benyújtandó önerőt biztosította a pályázathoz. E mellett több úthálózat és kerékpárút fejlesztés történt az elmúlt 20 év alatt, de a helyi kórház számára gép és műszerberendezéshez is biztosított támogatást a TEIT. A Hivatal jelenleg is folyó átalakítási munkálatai is az RHK Kft. által biztosított forrásokból valósulnak meg. Ordas A két évtized alatt a Duna parti településen a támogatásnak köszönhetően megvalósult a Polgármesteri Hivatal, a Faluház, a Tájház valamint a buszmegálló felújítása is. E mellett a község gumiborítású sportpályát épített és több belterületi utat felújított. orvosi rendelő, a Polgármesteri Hivatal, a Sportcsarnok, az óvoda és általános iskola valamint a Művelődési Központ. E mellett számos belterületi út, járda parkoló került kialakításra a TEIT segítségével.

5 8 5 Két évtized fejlesztései 13 településen Az elmúlt 20 év folyamán a TEIT-hez tartozó városokban, községekben településenként közel beruházás valósult meg több mint 100 millió forint értékben. Ezek közül most településenként, a teljesség igénye nélkül szeretnénk megemlíteni azokat a beruházásokat, melyek megvalósulásához jelentős mértékben járult hozzá a Társulás is. Uszód Uszódon az elmúlt évek alatt kialakításra került az óvoda épületében a TEIT információs pont, és az Géderlak Géderlakon a TEIT támogatásával került sor a patika kialakítására, és a sportcsarnok átadására. Az isko- RHK segítségével újulhatott meg többek közt a helyi iskola és a Benedek Péter Emlékház. A Községi Egészségház tetőcseréje is ennek köszönhetően valósult meg. Foktő Pusztahencse Az elmúlt két évtized alatt Pusztahencse Önkormányzata is több millió forintos támogatásban részesült, melynek eredményeként 2007-ben megvalósult az Önkor- mányzat épületének tetőcseréje, az iskola felújítása, a helyi óvoda nyílászáró cseréje, külső vakolása és színezése. E mellett az utak és a járdák is több helyen megújultak, valamint egy szabadidőpark is kialakításra került a községben. Foktőn az RHK Kft által nyújtott támogatásokból 2006-ban az Ady Endre utca útburkolata valamint a Fadd Fadd településen az elmúlt 20 évben TEIT támogatással megvalósult fejlesztések közül a legkiemelkedőbbek Gerjen Gerjenben többek közt a TEIT támogatásoknak köszönhetően került sor az általános iskola bővítésére, valamint 2004-ben és 2012-ben a komp felújítására. A gerjeni református templom valamint a műemlék orgona felújítását 2007-ben valósították meg, és több helyi rendezvényhez (falunap, lovas napok, rock találkozó) is biztosított támogatást a szervezet. la és óvoda felújításában szintén jelentős részt vállalt a szervezet, mint ahogy ennek köszönhetően valósult meg a községháza és az Egészségház felújítása is. Béke utca útburkolata is megújult, 2008-ban pedig sportlétesítmény kialakítására került sor, melynek munkálataihoz közel 4,5 millió forint támogatást nyújtott a Kft. a belterületi utak építései, felújításai, de ennek köszönhetően került kialakításra 2001-ben a Dózsa György utcában lévő parkoló és a Hősi emlékmű parkjának felújítása is. dahelyi István Magyarország Japánba delegált nagykövete a jelenlegi helyzet összegzéseként Tokióban, amikor találkozott a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás tagjaival. Jól lehet a katasztrófa után megugrott az atomenergiát ellenzők száma, de a japán gazdaság nem nélkülözheti az olcsó és tiszta atomenergiát. Az energiaár, a gazdaság szükségletei olyan tényezők, amelyek befolyásolni fogják a közvéleményt is húzta alá. Beszámolt róla, hogy az atomerőművek le- A japán Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium égisze alatt működő NISA (Nuclear and Industrial Safety Agency) munkatársaitól arról kaptak tájékoztatást a Paks környéki településvezetők, hogy a nukleáris biztonsági szervezet és eljárásrend hogyan változik a tapasztalatok tükrében. Masaomi Koyama elmondta, hogy tapasztalataikat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felé is továbbítják. Több terület van, amit át kell gondolni. Most azon dolgozunk, hogy a szabályzó hatóságot megerősítsük, átalakítsuk a szervezetet úgy, hogy a jövőbeni kihívásoknak meg tudjunk felelni fogalmazott, majd elmondta, hogy az információ két vonalon a miniszterelnöki hivatalon és hatóságon keresztül juttatták el a településekre, de voltak problémák, nem volt összhang, ezért a lakossági tájékoztatás átalakítása is napirenden van. A cél az, hogy hatékonyan, pontosan tudják eljuttatni az információkat az érintettekhez mondta Masaomi Koyama. állítása miatt nőtt az áram ára, lakossági takarékossági program lépett életbe, a kieső energiát a KözelKeletről pótolják, ami az ország függőségét növeli. A nagykövet megerősítette, amit a magyar küldöttség tagjai maguk is láttak, hogy a japán társadalom jól szervezett, fegyelmezett, rendre talpra áll a különféle katasztrófák után. Ebben a kultúrában történelmi tapasztalataik vannak ezen a téren, rendre tájfun, földrengés, cunami éri őket. Fel vannak készülve ezekre a helyzetekre hangsúlyozta, hozzátéve, hogy éppen ezért remek kezdeményezésnek tartja a TEIT szakmai tapasztalatszerző útját. A japán önkormányzatok főleg az atomerőművek környékén lévő települések vezetőivel való konzultáció során rengeteg olyan elemet ismerhetnek meg, ami Magyarországon is alkalmazható a lakosság biztonságának növelése érdekében, emelte ki. Példaként említette, a lakosság kimenekítésének, ellátásának megszervezését csakúgy, mint a közhangulat befolyásolását, a szolidaritás erősítését. A TEIT delegációja elutazott Hirosimába is, hogy a tavalyi természeti katasztrófa áldozatai mellett, a 67 évvel ezelőtti atombomba támadás halottaira is emlékezzenek. Ellátogattak az Atombomba Emlékmúzeumba és Béke Emlékparkba, ahol meghallgatták egy túlélő előadását.

6 6 7 Pakson, az RHK Kft. telephelyén ülésezik az EB Konferencia Szlovéniában A cernavodai delegáció tett látogatást a TEIT településeken Telephely látogatás Szlovéniában A Mária lejtősakna Bátaapátiban A szerelőbeton készítése folyik a tárolóban Szakmai konferencián Brüsszelben Ellenőrzés az atomerőműben 10 éves a TEIT Folyik a mélyvibrációs tömörítés frakciójú osztályozott kaviccsal Pakson Külső helyszíni bejárás Pakson A Vattenfall áramszolgáltatónál Finnország Folyik a föld alatti munka Bátaapátiban ITER-Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Reaktor tanulmányozása Aláírás a KKÁT beruházásra Szádfalazás a felosztott területen KKÁT területén, Pakson Szakmai egyeztetés a PA Zrt. vezetőivel KKÁT építésének ellenőrzése Visiatom Marcoule-látogatóközpont A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft-nél tettek látogatást a TEIT-es települések polgármesterei A kis és közepes aktivitású tárolók ellenőrzése Finnország Bátaapáti telephely látogatás Folyamatban a KKÁT bővítése Pakson Ülésezik a TEIT a kalocsai Városházán TEIT delegáció látogatása Kadaros Településeket bemutató RHK kiállítás

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója Kiégett KKÁT Kazetták Átmeneti Tárolója KIÉGETT KAZETTÁK ÁTMENETI TÁROLÓJA Az atomerőmű szomszédságában álló Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) fontos feladatot lát el: ide kerülnek a Paksi Atomerőműben

Részletesebben

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Az atomenergia felhasználása közben sugárzó, radioizotóppal különböző mértékben szennyezett hulladék anyagok maradnak vissza, amelyek biztonságos kezelésére, tárolására

Részletesebben

ERŐS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉRT IGÉNYELNEK AZ ÚJ BLOKKOK

ERŐS BESZÁLLÍTÓI HÁTTÉRT IGÉNYELNEK AZ ÚJ BLOKKOK Tartalom Erős beszállítói háttért igényelnek az új blokkok Szaúdi magyar energetikai együttműködésről egyeztettek Európai Unió A stressz teszt eredményei Európai Parlamenti nukleáris hírek röviden FORATOM

Részletesebben

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Lajos Máté lajos.mate@osski.hu OSSKI Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 13. Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft. Ú T I J E L E N T É S Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. Tárgy: NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.) 1. A szakmai program A szakmai program két látogatásból

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Nagy aktivitású hulladék: 240 m 3 /év Európai Unióban keletkezı radioaktív hulladékok

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Közérthető összefoglaló a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Bevezetés A világ iparilag fejlett országaihoz hasonlóan a nukleáris technológiát Magyarországon

Részletesebben

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Nemzeti Nukleáris Kutatási Program 2014-2018 Horváth Ákos Főigazgató, MTA EK foigazgato@energia.mta.hu Előzmények 2010. Elkészül a hazai nukleáris

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. február 01. Baji Csaba PA Zrt. Igazgatóságának elnöke Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Hamvas István PA Zrt. vezérigazgatója 1 A 2010. évi eredmények - Az erőmű történetének

Részletesebben

Vélemény a Mohi Atomerőmű harmadik és negyedik blokkja megépítésével kapcsolatos előzetes környezeti tanulmányról

Vélemény a Mohi Atomerőmű harmadik és negyedik blokkja megépítésével kapcsolatos előzetes környezeti tanulmányról Vélemény a Mohi Atomerőmű harmadik és negyedik blokkja megépítésével kapcsolatos előzetes környezeti tanulmányról Készítette: Perger András 2009. május 8. 2 A mohi atomerőmű harmadik és negyedik blokkjának

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján 3. melléklet Az OAH-2013-01505-0012/2014 számú jegyzőkönyvhöz Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Közmeghallgatás,

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1 SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2003-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

AZ ENERGIAKLUB ÉRTÉKELÉSE ÉS ÉSZREVÉTELEI AZ ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓAN

AZ ENERGIAKLUB ÉRTÉKELÉSE ÉS ÉSZREVÉTELEI AZ ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2015. október AZ ENERGIAKLUB ÉRTÉKELÉSE ÉS ÉSZREVÉTELEI AZ ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓAN készítette: Koritár Zsuzsanna AZ ENERGIAKLUB

Részletesebben

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. FSU204_KIV_V02 Oldal: 1 / 7 Kivonat az FSU204 Sugárveszélyes tevékenységek felügyelete folyamatról FSU204_KIV_V02 Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG Kutatási alapadatok Minta 2007: 800 fő megkérdezése 2009: 801 fő megkérdezése 2011: 804 fő megkérdezése 2013: 1001 fő megkérdezése 2015: 1003 fő megkérdezése

Részletesebben

2015. évi VII. törvény

2015. évi VII. törvény 2015. évi VII. törvény a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvény Q) cikkében

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor NRHT Konferencia, RHK Kft., Budapest, 2013. szeptember

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben

A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben A gazdasági szereplők és a felsőoktatás kapcsolódási pontjai a Paksi Atomerőműben Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia Pécs, 2013. május 6. 1 Energiaellátási

Részletesebben

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése Janovics R. 1, Bihari Á. 1, Major Z. 1, Molnár M. 1, Mogyorósi M. 1, Palcsu L. 1, Papp L. 1, Veres

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24. Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből Pécsi Zsolt Paks, 2011. november 24. Jövőképünk, környezetpolitikánk A Paksi Atomerőmű az elkövetkezendő évekre célul tűzte ki, hogy az erőműben a nukleáris

Részletesebben

Radioaktív. Hulladékokat. Feldolgozó. és Tároló Kft.

Radioaktív. Hulladékokat. Feldolgozó. és Tároló Kft. Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló Kft. Tisztelt Olvasó! Az intézményi radioaktív hulladékok kezelését és tárolását végző RHFT - jelen szakmai kiadványunk tárgya társaságunk megalakulásakor került

Részletesebben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Bujtás Tibor Paksi Atomerőmű Zrt. Sugár- és Környezetvédelmi Hajdúszoboszló, 2010. április 27. Történeti áttekintés A Sugárvédelmi (SVO) vezetői: -

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése 2014.11.12. 1 Legyen? 2 3 Szempontok 4 Szempontok 5 Szempontok 6 Szempontok 7 Szempontok 8 Biztonságos? 9 Kellően biztonságos az autónk? Fék Kézifék

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása

Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása Mi történt a Fukushimában? A baleset lefolyása Dr. Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes Országos Atomenergia Hivatal XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam 2011. május 3-5., Hajdúszoboszló www.oah.hu

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

Jobb félni, mint megérteni?

Jobb félni, mint megérteni? Jobb félni, mint megérteni? Hitek, tévhitek, és a civil szervezetek szerepe Dr. Pázmándi Tamás pazmandi@aeki.kfki.hu alelnök Magyar Nukleáris Társaság Tartalom Tények Tévhitek A civilek szerepe (gondolatébresztő

Részletesebben

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH Definíciók Források: 1996. évi CXVI. törvény //47/2003. ESzCsM// MSz 14344-1 Radioaktív hulladékok: Tovább nem használható, de aktív... Kiégett nukleáris üzemanyag: Reaktorban nem, de azon kívül újrahasznosítható,

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

Lakossági elvárások, igények, várakozások a NymTIT térségében

Lakossági elvárások, igények, várakozások a NymTIT térségében IV. évfolyam 4. szám 2007. december Ajánló Ha összességében nézzük a véleményfelmérés azon eredményeit, amelyek a lakosság várakozásait, és igényeit mutatják, egy olyan hulladéktároló profilt rajzolhatunk

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24.

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. Jogcímkód: 6.352.01.01 Pályázó neve: Vattai Református Egyházközség Pályázó MVH regisztrációs száma: 1008787606 Iratazonosító: 1553488383 Vattai

Részletesebben

Az Energiaklub észrevételei és javaslatai a Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére c.

Az Energiaklub észrevételei és javaslatai a Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére c. Az Energiaklub észrevételei és javaslatai a Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére c. dokumentumhoz Budapest, 2016. június 10. Az Európai Unió Tanácsának

Részletesebben

Energiapolitika Magyarországon

Energiapolitika Magyarországon Energiapolitika Magyarországon Dr. Aradszki András államtitkár Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zugló, 2016. június 9. Nemzeti Energiastratégia Célok Ellátásbiztonság Fenntarthatóság Versenyképesség

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére)

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Sebestyén Zsolt Nukleáris biztonsági felügyelő 1 Tartalom 1. Feladat forrása 2. VLLW kategória indokoltsága 3. Az osztályozás hazai

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

ATOMERŐMŰVI TÁVFŰTÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

ATOMERŐMŰVI TÁVFŰTÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK MNT Nukleáris Technikai Szimpózium 2016. december 8-9. ATOMERŐMŰVI TÁVFŰTÉS BŐVÍTÉSI LEHETŐSÉGEK Jakab Albert csoportvezető RTO Üzemellenőrzési Csoport Előzmények Orbán Viktor miniszterelnök úr 2016. február

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása Eleso Denis Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Kiss Ádám Egyetemi tanár A radioaktív anyag a természetben előforduló

Részletesebben

HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE

HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE Lehota Mihály, Petőfi Gábor, Lázár István Országos Atomenergia Hivatal 2016. december 9. XV. Nukleáris Technikai Szimpózium Paks Tartalom

Részletesebben

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről Kötelező adatkezelés A közmeghallgatásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL

BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL BESZÁMOLÓ PROJEKTLÁTOGATÁSRÓL HACS neve: Déli Napfény LEADER Egyesület Projektlátogatás helyszíne és időpontja: Algyő A projektlátogatást végző személy/ek: Terhes Csaba Az ügyfél képviseletében: Katona

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése

Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Közmeghallgatás, Paks, Polgármesteri Hivatal, 2014. május 5. 1 Tartalom

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. december 14-i ülésére

Részletesebben

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése Egyeztetési anyag Véglegesített változat a hatósági vélemények figyelembe

Részletesebben

Tizenöt éves az RHK Kft.

Tizenöt éves az RHK Kft. 12 Az eredmények értelmezése: A Paksi Atomerőmű 30 km-es körzetében a környezeti gammasugárzás havi átlagos dózisteljesítménye 2013. július, a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodása

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodása 1. számú melléklet A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (a továbbiakban: Mhötv.)

Részletesebben

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ Nagy Gábor 1, Zsille Ottó 1, Csurgai József 1, Pintér István 1, Bujtás Tibor 2, Bacskó Gábor 3, Nős Bálint 3, Kerekes Andor 4, Solymosi József 1 1 SOMOS Kft., Budapest 2 Sugár- és Környezetvédelmi Főosztály,

Részletesebben

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2015. augusztus

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Zirc 542 hrsz-ú Reguly Antal u. 46-72. számú ingatlanok előtti csapadékvíz árok és átereszek

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága

A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága Pirolízis szakmai konferencia A hulladékok hasznosításának társadalmi elfogadottsága ÖKOINDUSTRIA Szent István Egyetem GAEK -Szakmai Konferencia Dr. Farkas Tibor, SZIE GAEK Farkas.tibor@gtk.szie.hu 2013.

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója Kiégett KKÁT Kazetták Átmeneti Tárolója ELŐSZÓ Az 1996. évi atomtörvény értelmében a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával és végleges elhelyezésével,

Részletesebben

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét kedvező megjelenési lehetőséget kínálunk a 2014 évi CONSTRUMA

Részletesebben

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás?

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás? Csepel III Erőmű 2 Miért van szükség új erőművekre? A technikai fejlődés folyamatosan szükségessé teszi az erőműpark megújítását. Megbízható, magas hatásfokú, környezetbarát erőműpark tudja biztosítani

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben