Gáspár Csaba László. Rövid tudományos életrajz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gáspár Csaba László. Rövid tudományos életrajz"

Átírás

1 Gáspár Csaba László Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: Személyes adatok: Budapesten születtem május 1.-én Végzettség: Pénzügyi és Számviteli F ıiskola Szervezési és Információfeldolgozási Kar Rendszerszervezı szak fıiskolai diploma [üzemgazdász] Római Katolikus Hittudományi Akadémia (ma: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar) egyetemi diploma [M.A.] Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktoriskola Herméneutika PhD programtagozat 1999 doktori szigorlat; 2001 doktori védés és a PhD fokozat elnyerése ( summa cum laude") Universitüt Wien Katholisch-Theologische Fakultát, Institut für Religionswissenschaft abszolutórium. Egyetemi oktatói tevékenység Miskolci Egyetem BTK Filozófiatörténeti tsz. (1994 -tıl) Pannon Egyetem BTK Antropológia és Etika tsz. ELTE BTK Kulturális antropológia tsz. (1999) PPKE BTK Filozófia tsz. ( ) 108

2 név Gáspár Csaba László születési év 1956 intézmény Wesley János Lelkészképzı neve Fıiskola Most kezdeményezés alatt lévı doktori iskola theológiai doktori iskola adattartalomról nyilatkozott Elérhetıségek Drótpostacím cslgaspar gmail.com Telefonszám ADATLAP Fokozat, cím tudományos fokozat, PhD cím Fokozat 2001 megszerzésének éve fokozat tudományága filozófiai tudományok fokozatot kiadó ELTE intézmény neve Jelenlegi munkahelyek 1994 Miskolci Egyetem teljes állású egyetemi docens Wesley János Lelkészképzı 2012Fıiskola teljes állású egyetemi tanár Témavezetés témavezetıi tevékenysége során 0 eddig vezetésére bízott doktoranduszok száma ezek közül abszolutóriumot 0 szerzettek száma Témavezetettje i közül fokozatot 0 szereztek: témavezetettjei várható 0 védéssel: jelenlegi doktorandusz hallgatói az 0 abszolutórium várható évével: Kutatás 109

3 kutatási terület jelenlegi kutatásainak tudományága Közlemények vallásfilozófia, filozófiai antropológia filozófiai tudományok Gáspár Csaba László: Istenismeret és világértelmezés, In A másik igazsága, 2012(szerk. Lengyel Zsuzsanna Mariann, Jani Anna), L Harmattan - Sapientia Szerzetesi Fıiskola, Bp., pp dokumentum típusa: könyvfejezet/cikk szerkesztett könyvben nyelv: magyar Gáspár Csaba László: 2010Az ikonról és a képrıl, In Idealizmus és hermeneutika, (szerk. Olay Csaba), L Harmattan, Bp., pp dokumentum típusa: könyvfejezet/cikk szerkesztett könyvben nyelv: magyar Gáspár Csaba László: 2010A gondolkodásról, In Molnár Tamás eszmevilága (szerk. Frenyó Zoltán), Gondolat Kiadó, Bp., pp dokumentum típusa: könyvfejezet / cikk szerkesztett könyvben nyelv: magyar Gáspár Csaba László: 2008 Kereszténység és nem keresztény vallások, Krisztusra tekintve hittel és reménnyel (szerk. Béres Tamás), Luther Kiadó, Bp., pp dokumentum típusa: könyvfejezet / cikk szerkesztett könyvben nyelv: magyar 2008Gáspár Csaba László: Gondolatok az elgondolhatatlan Istenrıl, Pannonhalmi Szemle 16. évf. (2008/1) pp dokumentum típusa: folyóiratcikk / tanulmány nyelv: magyar Gáspár Csaba László: Értelmes-e vallásosnak lenni?, Szétosztott teljesség (szerk. Márftonffy Marcell, Petrás Éva), Mérleg, Bp., 2007., pp dokumentum típusa: könyvfejezet / cikk szerkesztett könyvben nyelv: magyar Gáspár Csaba László: A mítosz mint «világ»-alapító gondolkodás, Katekhón III. évf. (2006/1) pp dokumentum típusa: folyóiratcikk / tanulmány nyelv: magyar 110

4 Gáspár Csaba László: Lét és Isten (Filozófia és vallás), Útjaidon, Magyar Piarista Rendtartomány, PPKE BTK, Új Ember Kiadó, Bp., pp dokumentum típusa: könyvfejezet / cikk szerkesztett könyvben nyelv: magyar Gáspár Csaba László: Mysterium és apriori, Metszéspontok (szerk. Schwendtner Tibor), L Harmattan, 2001., pp dokumentum típusa: könyvfejezet / cikk szerkesztett 2001könyvben nyelv: magyar Gáspár Csaba László: Isten és a «semmi», Harmat Kiadó, Bp., pp dokumentum típusa: könyv / monográfia 2000nyelv: magyar impakt faktor: 0.03 a legjelentısebbnek tartott 10 közlemény összegzett impakt 0.03 faktora: Ezekre történt független hivatkozások száma: 6 Tudománymetriai adatok Tudományos közlemény- és idézılista az akkreditációnál figyelembe vehetı tudományos 300 közleményeinek száma: összes tudományos 35 közleményeinek száma: monográfiák és szakkönyvek: 1 monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt: 17 mőszaki és/vagy mővészeti 0 alkotásainak száma: összes tudományos közleményének összegzett impakt 7 faktora: külföldön megjelent, figyelembe vehetı tudományos közleményei: 0 hazai kiadású, figyelembe vehetı 0 idegen nyelvő közleményei: összes tudományos közleményének független idézettségi száma: Akkreditációs szempontból jelentıs egyéb információk Magyar Filozófiai Társaság tagja 111

5 születési év Budapest Telefonszám Postacím 1121 Bp., Mártonhegyi út 33/b. TOVÁBBI SZEMÉLYES ADATOK 112

6 TELJES BIBLIOGRÁFIA Önálló kötet Isten és a «semmi». Filozófiai-teológiai tanulmányok. Harmat Kiadó, Bp., o. Tankönyv Vallás és erkölcs. in: Kamarás István: Erkölcstan. 11. évfolyam. Krónika Nova, Bp., ( fejezet). Tanulmányok Gáspár Cs. L.: Filozófia és vallás. MTA Filozófiai Intézet, 1987 (kézirat). Gáspár Cs. L.: Salamon zsoltárai. Vigilia 52. évf. (1987/7) o. (fordítás és kommentár). Gáspár Cs. L Tarkovszkij: Stalker. Harmadik part 1990/? Martin Heidegger: Mi a metafizika? Harmadik part (1990/3) o. (bev.). Vallástan. Iskolakultúra Társadalomtudomány (1991/7-8) o. A halál az Élet házában. A halál teológiájához Karl Rahner nyomán. Licencia dolgozat, PPKE Hittudományi Kar, Budapest, Hit és világ. Pannonhalmi Szemle 2. évf. (1994/4) o. Az ember a földön jár de az ég alatt. Iskolakultúra 6. évf. (1996/8) o. A haszontalan és mégis nélkülözhetetlen szolga. Jelenkor 41. évf. (1998/3) o. Tudomány és Szabadság. In: Quo vadis, domine? A Magyar Pax Romana Fórum 39. kongresszusa, Pannonhalma, Magyar Pax Romana Fórum, 1998., o. Ember és kultúra. Iskolakultúra 8. évf. (1998/6-7) o. 113

7 Metafizika és teológia. Confessio 22. évf. (1998/4) o. A személy megismerésérıl. Iskolakultúra 9. évf. (1999/2) o. Teológia 34. évf.(2000/1-2) o. (Kovács Dániel néven) A vallásszabadságról. Fundamentum 3. évf. (1999/2) o. Vallás, filozófia, technika. BUKSZ, 11. évf. (1999/3) o. Kierkegaard olvasása közben. Theológiai Szemle (2000/1) o. Filozófia az iskolában. Vigilia 65. évf. (2000/1) o. A filozófia oktatásának fölöttébb szükséges voltáról. Iskolakultúra 10. évf. (2000/1) o. A vallás a filozófia célkeresztjében. Gond, (1999) o. Megtérés és megértés. Gond, (1999) o. (Kovács Dániel néven) A filozófia oktatásának fölöttébb szükséges voltáról. Iskolakultúra 10. évf. (2000/1) o. Kierkegaard olvasása közben. Theológiai Szemle (2000/1) o. (A Vallás, filozófia, technika. c. írás némileg átalakított másodközlése.) Az egység teológiai eszméje a teremtés bibliai tanítása alapján. in: Glózer Rita - Hamp Gábor - Horányi Özséb (szerk.): A vallások és az európai integráció II. [»Pax Romana Könyvek«] Balassi Kiadó - Magyar Pax Romana - Országos Fırabbi Hivatala, Bp., 2000., o. A kereszténység alapvetı tanítása római katolikus hitértelmezésben. Rubicon 11. évf. (2000/10) o. A vallás a modern világban. Vigilia 66. évf. (2001/1) o. A görög istenek nyomában. Iskolakultúra 11. évf. (2001/1) o. Fehér M. István Veres Ildikó (szerk.): Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben. [»Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár«VII.] ME BTK Filozófiatörténet Tanszék, Miskolc, 2002., o. 114

8 Az istenfogalomról. Vigilia 66. évf. (2001/8) o. Mysterium és apriori. Adalékok egy herméneutikai vallásfilozófiához. in: Schwendtner Tibor (szerk.): Metszéspontok. A fenomenológia és a hermeneutika határvidékén. [»A filozófia útjai«] L Harmattan, 2001., o. Az istenfogalom. Vigilia 66. évf. (2001/8) o. Párbeszédben a világ sorsával vagy sorsáról, vagy a világ sorsáért. in.: Loboczky János (szerk.): Párbeszédben a világ sorsával Filozófia a globalizálódó világban. Az Egerben szeptember én megrendezett tudományos konferencia elıadásai. EKF Líceum Kiadó, Eger, 2001., o. A gondolkodás zarándoklata. Vigilia 67. évf. (2002/8) o.; 68. évf. (2002/9) o. Sólymos Sándor (szerk.): MKE DLA 01. Magyar Képzımővészeti Egyetem Doktoriskolájában elhangzott elıadások I-II. Magyar Képzımővészeti Egyetem Mővészetelmélet Tanszék, Bp., I o. Van-e helye Istennek a technikai civilizációban? Kellék, 21. (2002) o. in.: Zsugán Gyula (szerk.): Sziget a szárazföldön. Elıadások a Posticumban. Posticum, Nagyvárad, o. Lét és Isten (Filozófia és vallás). Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára. Magyar Piarista Rendtartomány, PPKE BTK, Új Ember Kiadó, Bp., o. Etika - metafizika - dogmatika. Vigilia 68. évf. (2003/5) o. Gondolkodás Hála. in: Puskás Attila (szerk.): A Szent Titok vonzásában. A hetvenéves Fila Béla köszöntése. Új ember, Bp., o. Az emberrıl. Pilinszky-versek megvilágításában. Iskolakultúra 16. évf. (2006/1) o. A mítosz mint «világ»-alapító gondolkodás. Katekhón III. évf. (2006/1) o. Az erkölcs kezdete az erkölcs mint kezdet. Történelmiség és tudat. in: Bende József Deák Viktória Hedvig Pákozdi István (szerk.) Látó szívvel. Lukács László 70. Magyar Piarista Rendtartomány Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola Vigilia, Bp., o. 115

9 Mit mondhat és mondhat-e egyáltalán bármit a teológia férfi és nı viszonyáról? in: Sándor Klára (szerk.): A pápai feminizmusról a vatikáni levél kapcsán. Szabó Miklós Szabadelvő Alapítvány, Bp., o. Emberi méltóság filozófiai gondolkodás. Korunk 3. folyam (XVII évf.) (2006/12) o. 39. Személyes önazonosság mint ajándékként kapott feladat. Vigilia 72. évf. (2007/11) o. A világ igazsága. Hans Urs von Balthasar könyvének margójára. Katekhón III. évf. (2007/4) o. Sapientia Füzetek 10. In memoriam Hans Urs von Balthasar. Vigilia Kiadó, Bp., 2007., o. Miért készít mőalkotást az ember? Lelkipásztor 82. évf. (2007/11-12) o. Rövid bevezetés a filozófiába. In: Kiss Éva (szerk.): Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pannon Egyetem BTK Pécsi Tudományegyetem FEEK, 2007., o. Értelmes-e vallásosnak lenni? In: Mártonffy Marcell - Petrás Éva (szerk): Szétosztott teljesség. A hetvenötéves Boór János köszöntése. Hét Hárs Mérleg, Bp., 2007., o. Isten ember személy. Gondolatok az elgondolhatatlan Istenrıl. Pannonhalmi Szemle 16. évf. (2008/1) o. A szellem nyugtalanságáról. Korunk 3. folyam (XIX évf.). (2008/4) o. Kereszténység és nem keresztény vallások. Béres Tamás et al. (szerk.): Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. Luther Kiadó, Bp., o. A gondolkodásról. in: Frenyó Zoltán (szerk.): Molnár Tamás eszmevilága. Barankovics István Alapítvány - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola - Gondolat Kiadó, Bp., o. Engedélyez-e a kereszténység vallási apriorit? Pro Philosophia Évkönyv, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, o. Az ikonról és a képrıl. Teológiai-filozófiai vázlat. in: Olay Csaba (szerk.): Idealizmus és hermeneutika. Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik születésnapjára. L Harmattan, Bp., 116

10 o. Értelmiség. Vigilia 76. évf. (2011/09) o. A gyakorlati filozófia a modernitásban. in: Bakos Gergely OSB (szerk.): Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. [»Scintillæ Sapientiæ«1] L Harmattan Kiadó Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola, Bp., o. Istenismeret és világértelmezés. in: Lengyel Zsuzsanna Mariann - Jani Anna (szerk.): A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István iszteletére L Harmattan Kiadó, Bp., 2012., o. Esszék Örök történelem. Vigilia 60. évf. (1994/2) o. Virrasztás. Vigilia 64. évf. (1997/3) o. A szabadság sorsáról. Vigilia 64. évf. (1997/8) o. Egzisztencia és gondolkodás. Vigilia 69. évf. (2004/12) o. Filozófiai antropológia - költészetben. Vigilia 70. évf. (2005/5) o. A filozófia mint út. Vigilia 70. évf. (2005/8) o. A lélek nyugtalanságáról. Vigilia 70. évf. (2005/11) o. A csodáról. Vigilia 71. évf. (2006/2) o. Mi váltja ki a gondolkodást? Vigilia 71. évf. (2006/7) o. A vallások végsı igazsága? Egyszeriség Titok. Mérleg 43. évf. (2007/1) o. A vallás tapasztalat igazolhatóságáról. Vigilia 72. évf. (2007/8) o. Tárgy-Világ. Gondolkodás (szeretet) és tárgyi környezet összefüggésérıl. Vigilia 73. évf. (2008/1) o. 117

11 Lélek/Zene. Chopin/Hérakleitosz. Vigilia 73. évf. (2008/5) o. Cikkek 1990 Karácsonyára. Népszabadság Karácsonyi melléklet. In memoriam Nyíri Tamás. Népszabadság, augusztus o. Filozófia az iskolában Magyarországon. Napi Magyarország, 1999 december 4., 27. o. Kis mozdulatok és a mindenség. Egyházfórum XVI (III. új) évf. (2002/4) Recenziók, kritikák Kurt Seligmann: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban. Vigilia 54. évf. (1989/1) 77. o. Korán. Vigilia 54. évf. (1989/9) o. Hamvas Béla: Scientia sacra. Hitel 1989/ o. Az MTA Filozófiai Intézetének új vallástudományi sorozata. Vigilia 55. évf. (1990/6) 471. o. Martin Buber: Én és Te. Múlt és jövı (1990/1) o. A kánoni jog törvénye és a lelkiismeret törvényének joga. Teológia 29. évf. (1995/2) o. Szemlélıdés Pannonhalmáról. Iskolakultúra 5. évf. (1995/11-12) o. Martin Buber: A próféták hite. Iskolakultúra 6. évf. (1996/4) o. Alois Halder, Klaus Kienzler, Joseph Möller (szerk): Religionsphilosophie heute. Vallásfilozófia ma. Mérleg 33. évf. (1997/1) o. 118

12 Amikor a filozófus a teológussal társalog (Vidrányi Katalinról). BUKSZ 9. évf. (1997/4) o. Ha Isten nem lenne igazságos A kereszténység filozófusa: Eckhart Mester. Mérleg 35. évf. (1999/3) o. Heinz Schürmann - Joseph Ratzinger - Hans Urs von Balthasar: A keresztény erkölcs alapelvei. L Harmattan, Bp., Vigilia 67. évf. (2002/12) o. Del Ratzsch: Mibıl lesz a tudomány? Rövid bevezetés a tudományfilozófiába. Harmat, Bp., Élet és Tudomány (2002/44) o. Schaeffler, Richard: A vallásfilozófia kézikönyve. (Ford. Czakó István, Hankovszky Tamás, Görföl Tibor) [»Osiris Tankönyvek«] Osiris Kiadó, Bp., Vigilia 68. évf. (2003/9) Vorgrimler, Herbert: Új teológiai szótár. (Ford. Mártonffy Marcell et al.) Göncöl, Bp., Vigilia 72. évf. (2007/4) o. Fordítások I. (könyvek) Schnackenburg, Rudolf: Krisztus követése ma. (Nachfolge Christi heute). Egyházfórum, Luzern, Jaspers, Karl: Az egyetem eszméje. (Die Idee der Universität). In: Ész Élet Egzisztencia. Társadalomtudományi kör, Szeged, o. Buber, Martin: Beszédek a nevelésrıl. (Reden über Erziehung). In: Ész Élet Egzisztencia. Társadalomtudományi kör, Szeged, o. Pannenberg, Wolfhart: Mi az ember? (Was ist der Mensch? Die Anthropologie der Gegenwart im Lichte der Theologie). Egyházfórum, Luzern, , (1-5.fej.). Büchele, Herwig: Keresztény hit és politikai ész. (Christlicher Glaube und politische Vernunft). Egyházfórum, Luzern, 1991 (I. rész). Rahner, Karl: Az Ige hallgatója. (Hörer des Wortes). Gondolat, Bp.,

13 Anzenbacher, Arno: Bevezetés a filozófiába. (Einführung in die Philosophie). Herder, Bp., (1-4. fejezet Vér Gábor álnéven). Weissmahr Béla SJ: Ontológia (Ontologie). Mérleg-Távlatok, Bécs-Budapest-München, Boros László: A halál misztériuma. Az ember a végsı döntés helyzetében (Mysterium mortis. Der Mensch in der letzten Entscheidung) [»XX. századi keresztény gondolkodók«12.] Vigilia Kiadó, Bp., Anzenbacher, Arno: Keresztény társadalometika. SZIT, Bp., (4. fejezet) Fichte, Johann Gottlieb: Minden kinyilatkoztatás kritikájának kísérlete. (Rokay Zoltánnal közösen) [»Coram deo Klasszikusok«] L Harmattan, Bp., Beinert, Wolfgang: A katolikus dogmatika lexikona. Vigilia, Bp., (Teológiai ismeretelmélet és eszkatológia körébe tartozó címszavak.) Pannenberg, Wolfhart: Metafizika és istengondolat. (Metaphysik und Gottesgedanke [»Kleine Vandenhoeck-Reihe«1532] Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1988.) Akadémia, Bp., Pannenberg, Wolfhart: Teológia és filozófia. A két tudomány viszonya és közös története. (Ford. Gáspár Csaba László [10. fej.], Görföl Tibor) L Harmattan, Bp., Haeffner, Gerd SJ: Filozófiai antropológia. (Philosophische Anthropologie). Mérleg- Távlatok, Bécs-Budapest-München (megjelenés elıtt). Fordítások II. (tanulmányok, cikkek) Karl Rahner: Húsvéti hitünk. Vigilia 54. évf. (1989/3) o. Martin Heidegger: A mővészet és a tér. Magyar Építımővészet 1989/ o. Martin Buber: Találkozás. Liget 1989/ o. Martin Buber: Két beszélgetés. Teológia 29. évf. (1995/1) o. Heinrich Fries: Ökumenikus remények. Teológia 24. évf. (1990/4) o. 120

14 Johannes Günter Gerhartz: Demokratizálás az egyházban. Teológia 25. évf. (1991/2) o. Thomas Söding: Maroknyi nyáj? A föld sója? Az Újszövetség és új egyházkép keresése. Teológia 28. évf. (1994/2) o. Karl Rahner: Miért félünk a Lélektıl. Teológia 28. évf. (1994/2) o. Theodor Filthaut: A cölibátus. Teológia 28. évf. (1994/2) o. Peter Modler: Békében a természettel. Vigilia 57. évf. (1994/9) o. Szennay András: Sok út vezet Istenhez? Pannonhalmi Szemle 2. évf. (1994/3) o. Reinhold Stecher: Integrálni és motiválni. A vezetési stílusról az egyházban. Mérleg 30. évf. (1994/4) o. Norbert Greinacher: Nyíri Tamás a pontifex. Vigilia 59. évf. (1994/11) o. Új hivatalok az egyházban a közösség szolgálatára. Interjú Peter Neunerrel. Teológia 34. évf. (1995/2) o. Stefán László: A szentek egyháza egyben a bőnösök egyháza. Teológia 34. évf. (1995/2) o. Christian Kummer SJ: Udvariasak-e a jegesmedvék? A szociobiológia hatókörérıl és génjeink határairól. (Sind die Eisbären höflich? Über die Tragweite der Soziobiologie und Grenzen unserer Genen) Mérleg 31. évf. (1995/1) o. Karl Rahner: Kegyelem az ember-lét szakadékos mélységeiben. Teológia 34. évf. (1995/4) o. Karl Rahner: A II. Vatikáni zsinat tanítása a diakonátusról. In: Molnár Ferenc (szerk.): Diakónia, Diakonátus, Diakónus. Szent István Diakonátusi Kör. Kalocsa, o. Karl Rahner: A diakonátus teológiája. In: Molnár Ferenc (szerk.): Diakónia, Diakonátus, 121

15 Diakónus. Szent István Diakonátusi Kör. Kalocsa, o. Herbert Vorgrimler: Tizenkét tézis a diakonátus teológiájához. In: Molnár Ferenc (szerk.): Diakónia, Diakonátus, Diakónus. Szent István Diakonátusi Kör. Kalocsa, o. 20. Franz-Xaver Kaufmann: Vallás és modernitás. (Religion und Modernität) Replika 21-22, (1996 május) o. Klaus Schatz S.J.: Megtagadott atyák? (Verleugnete Väter?) Mérleg 32. évf. (1996/4) o. Otto Pöggeler: Heidegger és Bultmann: filozófia és teológia. Vigilia 61. évf. (1996/12) o; 62. évf. (1997/1) o. Hans Goller SJ: A test-lélek probléma a pszichológiában. (Das Leib-Seele-Problem in der Psychologie) Mérleg 35. évf. (1999/3) o. Victor Conzemius: Boldoggá avatás viták kereszttüzében. (Seligsprechung im Widerstreit Pius IX.) Mérleg 36. évf. (2000/3) o. Vittorio Hösle: Vallás, teológia, filozófia. (Religion, Theologie, Philosophie) Mérleg 37. évf. (2001/1) o. Vittorio Hösle: Filozófia és bibliaértelmezés. (Philosophy and Interpretation of the Bible) Mérleg 38. évf. (2002/3) o. Günther Anders: Gépek ósdi világa. in: Tillmann, J. A. (szerk.): A késıújkor józansága I-II. Olvasókönyv a tudományos-technikai világfelszámolás tudatosítása körébıl. Göncöl Kiadó, Bp., II o. Lektori, szaklektori munkák Einstein, Alfred: A zenei nagyság. Európa, Bp., Buber, Martin: Én és Te. Európa, Bp., Erikson, Erik H.: A fiatal Luther és más írások. Gondolat, Bp., Schopenhauer, Arthur: A világ mint akarat és képzet. Európa, Bp., Rahner, Karl: Hit, Szeretet, Remény. Egyházfórum, Luzern,

16 Böhringer, Hannes: Kísérletek és tévelygések. Balassi, Bp., Volf Miroslav: Ölelés és kirekesztés. Teológiai vizsgálódás az azonosság, a másság és a kiengesztelıdés tárgykörében. (Ford. Pásztor Péter) Harmat Kiadó, Bp., Greshake, Gisbert: Az élet vége? Halál - feltámadás - lélekvándorlás. (Ford. Molnár Ferenc) Új ember, Bp., Kasper, Walter: Jézus Krisztus Istene. (Ford. Görföl Tibor) [»Osiris Tankönyvek«] Osiris Kiadó, Bp., Metz, Johann Baptist: Hit a történelemben és a társadalomban. Tanulmányok egy gyakorlati fundamentális teológiához. (Ford. Görföl Tibor) L Harmattan, 2004 [kiadás alatt] Pannenberg, Wolfhart: Rendszeres teológia I-II. (Ford. Görföl Tibor). Osiris Kiadó, Bp., 2005/2006. Rahner, Karl: A Szentháromság. Az üdvtörténet eredendı, transzcendens alapja. (Ford. Görföl Tibor) [»Coram deo Klasszikusok«] L Harmattan, Bp., Egyéb írások Gáspár Cs. L (szerk.): Életút, történelem, üdvösségtörténet. Interjú Fila Béla professzorral. Teológia 1994/ o. Könyvszerkesztés Gáspár Cs. L (szerk.): Bultmann, Rudolf: Hit és megértés. Válogatott tanulmányok. (Ford. Szirtes András et al.) [»Coram Deo«] L Harmattan, Bp., Sorozatszerkesztıi tevékenység Gáspár Cs. L (szerk.): A L Harmattan Kiadó (Budapest)»Coram Deo«címő, 2001 óta megjelenı vallásfilozófiaiteológiai sorozatának társszerkesztıje (Görföl Tiborral). 123

17 ÖT LEGFONTOSABB MŐ AZ ÉLETPÁLYÁN Isten és a «semmi». Filozófiai-teológiai tanulmányok. Harmat Kiadó, Bp., o. A vallás a filozófia célkeresztjében. Gond, (1999) o. Megtérés és megértés. Gond, (1999) o. (Kovács Dániel néven) Mysterium és apriori. Adalékok egy herméneutikai vallásfilozófiához. in: Schwendtner Tibor (szerk.): Metszéspontok. A fenomenológia és a hermeneutika határvidékén. [»A filozófia útjai«] L Harmattan, 2001., o. Gondolkodás Hála. in: Puskás Attila (szerk.): A Szent Titok vonzásában. A hetvenéves Fila Béla köszöntése. Új ember, Bp., o. 124

18 TÍZ LEGFONTOSABB MŐ AZ ÉLETPÁLYÁN Isten és a «semmi». Filozófiai-teológiai tanulmányok. Harmat Kiadó, Bp., o. A vallás a filozófia célkeresztjében. Gond, (1999) o. Megtérés és megértés. Gond, (1999) o. (Kovács Dániel néven) Mysterium és apriori. Adalékok egy herméneutikai vallásfilozófiához. in: Schwendtner Tibor (szerk.): Metszéspontok. A fenomenológia és a hermeneutika határvidékén. [»A filozófia útjai«] L Harmattan, 2001., o. Gondolkodás Hála. in: Puskás Attila (szerk.): A Szent Titok vonzásában. A hetvenéves Fila Béla köszöntése. Új ember, Bp., o. A mítosz mint «világ»-alapító gondolkodás. Katekhón III. évf. (2006/1) o. A világ igazsága. Hans Urs von Balthasar könyvének margójára. Katekhón III. évf. (2007/4) o. Sapientia Füzetek 10. In memoriam Hans Urs von Balthasar. Vigilia Kiadó, Bp., 2007., o. Rövid bevezetés a filozófiába. In: Kiss Éva (szerk.): Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pannon Egyetem BTK Pécsi Tudományegyetem FEEK, 2007., o. Isten ember személy. Gondolatok az elgondolhatatlan Istenrıl. Pannonhalmi Szemle 16. évf. (2008/1) o. Istenismeret és világértelmezés. in: Lengyel Zsuzsanna Mariann - Jani Anna (szerk.): A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István iszteletére L Harmattan Kiadó, Bp., 2012., o. 125

19 ÖT LEGFONTOSABB MŐ BEN Isten ember személy. Gondolatok az elgondolhatatlan Istenrıl. Pannonhalmi Szemle 16. évf. (2008/1) o. A szellem nyugtalanságáról. Korunk 3. folyam (XIX évf.). (2008/4) o. A gondolkodásról. in: Frenyó Zoltán (szerk.): Molnár Tamás eszmevilága. Barankovics István Alapítvány - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola - Gondolat Kiadó, Bp., o. Havi Magyar Fórum XVIII. évf. (2010. március) o. Az ikonról és a képrıl. Teológiai-filozófiai vázlat. in: Olay Csaba (szerk.): Idealizmus és hermeneutika. Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik születésnapjára. L Harmattan, Bp., o. Istenismeret és világértelmezés. in: Lengyel Zsuzsanna Mariann - Jani Anna (szerk.): A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István iszteletére L Harmattan Kiadó, Bp., 2012., o. 126

20 ÖT LEGFONTOSABB MŐ ben A mítosz mint «világ»-alapító gondolkodás. Katekhón III. évf. (2006/1) o. Az erkölcs kezdete az erkölcs mint kezdet. Történelmiség és tudat. in: Bende József Deák Viktória Hedvig Pákozdi István (szerk.) Látó szívvel. Lukács László 70. Magyar Piarista Rendtartomány Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola Vigilia, Bp., o. A világ igazsága. Hans Urs von Balthasar könyvének margójára. Katekhón III. évf. (2007/4) o. Sapientia Füzetek 10. In memoriam Hans Urs von Balthasar. Vigilia Kiadó, Bp., 2007., o. Miért készít mőalkotást az ember? Lelkipásztor 82. évf. (2007/11-12) o. Rövid bevezetés a filozófiába. In: Kiss Éva (szerk.): Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pannon Egyetem BTK Pécsi Tudományegyetem FEEK, 2007., o. 127

21 THEOLÓGIA-RELEVÁNS MŐVEK AZ ÖT LEGFONTOSABB MEGJELÖLÉSÉVEL Isten és a «semmi». Filozófiai-teológiai tanulmányok. Harmat Kiadó, Bp., o. Salamon zsoltárai. Vigilia 52. évf. (1987/7) o. (fordítás és kommentár). Vallástan. Iskolakultúra Társadalomtudomány (1991/7-8) o. Hit és világ. Pannonhalmi Szemle 2. évf. (1994/4) o. Metafizika és teológia. Confessio 22. évf. (1998/4) o. A vallásszabadságról. Fundamentum 3. évf. (1999/2) o. Vallás, filozófia, technika. BUKSZ, 11. évf. (1999/3) o. Kierkegaard olvasása közben. Theológiai Szemle (2000/1) o. A vallás a filozófia célkeresztjében. Gond, (1999) o. Megtérés és megértés. Gond, (1999) o. (Kovács Dániel néven) Az egység teológiai eszméje a teremtés bibliai tanítása alapján. in: Glózer Rita - Hamp Gábor - Horányi Özséb (szerk.): A vallások és az európai integráció II. [»Pax Romana Könyvek«] Balassi Kiadó - Magyar Pax Romana - Országos Fırabbi Hivatala, Bp., 2000., o. A kereszténység alapvetı tanítása római katolikus hitértelmezésben. Rubicon 11. évf. (2000/10) o. A vallás a modern világban. Vigilia 66. évf. (2001/1) o. A görög istenek nyomában. Iskolakultúra 11. évf. (2001/1) o. Fehér M. István Veres Ildikó (szerk.): Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben. [»Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár«VII.] ME BTK Filozófiatörténet Tanszék, Miskolc, 2002., o. 128

22 Az istenfogalomról. Vigilia 66. évf. (2001/8) o. Mysterium és apriori. Adalékok egy herméneutikai vallásfilozófiához. in: Schwendtner Tibor (szerk.): Metszéspontok. A fenomenológia és a hermeneutika határvidékén. [»A filozófia útjai«] L Harmattan, 2001., o. Van-e helye Istennek a technikai civilizációban? Kellék, 21. (2002) o. in.: Zsugán Gyula (szerk.): Sziget a szárazföldön. Elıadások a Posticumban. Posticum, Nagyvárad, o. Lét és Isten (Filozófia és vallás). Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára. Magyar Piarista Rendtartomány, PPKE BTK, Új Ember Kiadó, Bp., o. Etika - metafizika - dogmatika. Vigilia 68. évf. (2003/5) o. A mítosz mint «világ»-alapító gondolkodás. Katekhón III. évf. (2006/1) o. Mit mondhat és mondhat-e egyáltalán bármit a teológia férfi és nı viszonyáról? in: Sándor Klára (szerk.): A pápai feminizmusról a vatikáni levél kapcsán. Szabó Miklós Szabadelvő Alapítvány, Bp., o. A világ igazsága. Hans Urs von Balthasar könyvének margójára. Katekhón III. évf. (2007/4) o. Sapientia Füzetek 10. In memoriam Hans Urs von Balthasar. Vigilia Kiadó, Bp., 2007., o. Értelmes-e vallásosnak lenni? In: Mártonffy Marcell - Petrás Éva (szerk): Szétosztott teljesség. A hetvenötéves Boór János köszöntése. Hét Hárs Mérleg, Bp., 2007., o. Isten ember személy. Gondolatok az elgondolhatatlan Istenrıl. Pannonhalmi Szemle 16. évf. (2008/1) o. Kereszténység és nem keresztény vallások. Béres Tamás et al. (szerk.): Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. Luther Kiadó, Bp., o. Engedélyez-e a kereszténység vallási apriorit? Pro Philosophia Évkönyv, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, o. Az ikonról és a képrıl. Teológiai-filozófiai vázlat. in: Olay Csaba (szerk.): Idealizmus és 129

23 hermeneutika. Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik születésnapjára. L Harmattan, Bp., o. Istenismeret és világértelmezés. in: Lengyel Zsuzsanna Mariann - Jani Anna (szerk.): A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István iszteletére L Harmattan Kiadó, Bp., 2012., o. 130

24 PEDAGÓGIA, VALLÁSPEDAGÓGIA RELEVÁNS MŐVEK AZ ÖT LEGFONTOSABB MEGJELÖLÉSÉVEL Vallástan. Iskolakultúra Társadalomtudomány (1991/7-8) o. Az ember a földön jár de az ég alatt. Iskolakultúra 6. évf. (1996/8) o. A haszontalan és mégis nélkülözhetetlen szolga. Jelenkor 41. évf. (1998/3) o. Ember és kultúra. Iskolakultúra 8. évf. (1998/6-7) o. A személy megismerésérıl. Iskolakultúra 9. évf. (1999/2) o. Teológia 34. évf. (2000/1-2) o. (Kovács Dániel néven) Filozófia az iskolában. Vigilia 65. évf. (2000/1) o. A filozófia oktatásának fölöttébb szükséges voltáról. Iskolakultúra 10. évf. (2000/1) o. A filozófia oktatásának fölöttébb szükséges voltáról. Iskolakultúra 10. évf. (2000/1) o. Az emberrıl. Pilinszky-versek megvilágításában. Iskolakultúra 16. évf. (2006/1) o. Az erkölcs kezdete az erkölcs mint kezdet. Történelmiség és tudat. in: Bende József Deák Viktória Hedvig Pákozdi István (szerk.) Látó szívvel. Lukács László 70. Magyar Piarista Rendtartomány Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola Vigilia, Bp., o. Személyes önazonosság mint ajándékként kapott feladat. Vigilia 72. évf. (2007/11) o. Miért készít mőalkotást az ember? Lelkipásztor 82. évf. (2007/11-12) o. Értelmiség. Vigilia 76. évf. (2011/09) o. A gyakorlati filozófia a modernitásban. in: Bakos Gergely OSB (szerk.): Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. [»Scintillæ Sapientiæ«1] L Harmattan Kiadó Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola, Bp., o. 131

Személyi adatlap Személyes adatok Gáspár Csaba László 1956. május 1. PhD 2001 filozófiai tudományok ELTE

Személyi adatlap Személyes adatok Gáspár Csaba László 1956. május 1. PhD 2001 filozófiai tudományok ELTE név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Gáspár Csaba László 1956. május 1. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959

Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István akadémikus tiszteletére. Szerkesztette:

A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István akadémikus tiszteletére. Szerkesztette: A másik igazsága A másik igazsága Ünnepi kötet Fehér M. István akadémikus tiszteletére Szerkesztette: Lengyel zsuzsanna mariann és jani anna L Harmattan Kiadó Budapest, 2012 A kötet megjelenését az Alliance

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

Dr. Kormos József. Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola. Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK

Dr. Kormos József. Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola. Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK. Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK Dr. Kormos József Végzettség(ek): Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Eötvös Lóránd Tudományegyetem BTK Pázmány Péter Katolikus Egyetem HTK Szakképzettség: Villamos üzemmérnök, műszaki tanár Filozófia

Részletesebben

A tervezett doktori iskola törzstagjainak adatai. Tagok

A tervezett doktori iskola törzstagjainak adatai. Tagok A tervezett doktori iskola törzstagjainak adatai Tagok Csepregi András ForraiJudit Gáspár Csaba László Jakab Attila Hubai Péter Lukács Péter Majsai tamás Nagy Péter Tibor Vattamány Gyula Wildmann János

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

VALLÁSFILOZÓFIA. Tantárgyleírás

VALLÁSFILOZÓFIA. Tantárgyleírás VALLÁSFILOZÓFIA Tantárgyleírás A kurzus célja, hogy a vallás és a filozófia között az európai hagyományban kialakult mély kapcsolatra és kölcsönhatásra reflektálva betekintést nyújtson a (filozófiai diszciplínák

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bálintné Dr. Kádár Zsuzsanna október 1. PhD 2002 történelemtudományok MTA

Személyi adatlap Személyes adatok Bálintné Dr. Kádár Zsuzsanna október 1. PhD 2002 történelemtudományok MTA név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bálintné Dr. Kádár Zsuzsanna 1960. október 1. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4.

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET Budapest, Reviczky u. 4. HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT INTÉZET 1088 Budapest, Reviczky u. 4. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. ALAPÍTÁS 2010. ÁPRILIS 28. Előzmények HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ALAPÍTÁS ALAPÍTÓK ALAPÍTÓK

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. TEO I. KLM I. OHN I. Patrológia I. Liturgikus ének z Újszövetségbe : Apostoli levelek Fejlődéslélektan Fundamentális

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Klasszikus

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

FILOZÓFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

FILOZÓFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK FILOZÓFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar Képzési idő: 4 félév

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Lét szemlélet cselekvés

Lét szemlélet cselekvés Balaton Lét szemlélet cselekvés Gondolatok korunk értelmiségi kereszténységéről Az ember egész életén át a boldogulás útját keresi, melynek kulcsfontosságú állomása önmaga identitásának megtalálása. A

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZEMÉLYI ADATOK Név: Születési hely: Pécs Dr. Medve Anna Születési idő: 1953. március 7. Beosztás: egyetemi docens, szeminárium-vezető (Általános Nyelvészeti és Anyanyelvi

Részletesebben

Vattamány Gyula Viktor

Vattamány Gyula Viktor Vattamány Gyula Viktor Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: gyvattam@hotmail.com Személyes adatok: Nyíregyházán születtem 1975. április 21.-én Végzettség: 1993 1998 Debreceni Egyetem BTK Intézet Ma gyar-tanári

Részletesebben

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Ószövetségi bibliaismeret Tantárgy kódja HE 1101 I. félév Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Molnár Erzsébet megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus

Részletesebben

KORTÁRS, MŐVÉSZET, ELMÉLET irodalomjegyzék. Németh Lajos: A mővészet sorsfordulója Gondolat, Budapest, 1970

KORTÁRS, MŐVÉSZET, ELMÉLET irodalomjegyzék. Németh Lajos: A mővészet sorsfordulója Gondolat, Budapest, 1970 KORTÁRS, MŐVÉSZET, ELMÉLET irodalomjegyzék Németh Lajos: A mővészet sorsfordulója Gondolat, Budapest, 1970 Németh Lajos: Minerva baglya Magvetõ kiadó. Budapest, 1973 Németh Lajos: Törvény és kétely A mővészettörténet-tudomány

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK PROF. DR. ALMÁSI TIBOR 1. Önálló kötetek (könyvek): (1978): Újszövetségi görög nyelvtan I. Budapest, BTA, 102 p., HNAE 4314. sz. (1990): Bibliai kérdések és válaszok Debrecen, GyuRó

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK)

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) felvételi elbeszélgetés Motivációs beszélgetés közéleti-szakmai tevékenységről: motiváció, szakmai tájékozottságés ismeretek, verbális képességek, elhivatottság, pályaorientáció

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások 1. A következő állítások három filozófusra vonatkoznak. Az állítások számát írja a megfelelő

Részletesebben

E GY L a f v sz Filozófiatörténet 1 1 v 2 2

E GY L a f v sz Filozófiatörténet 1 1 v 2 2 Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz Filozófiatörténet 1 1 v 2 2 1. Szak Andragógia BSc 2. felelős tanszék Humántudományi

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar II. sz. Kereszténybölcseleti tanszékének kutatási terve 2015-ig

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar II. sz. Kereszténybölcseleti tanszékének kutatási terve 2015-ig A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar II. sz. Kereszténybölcseleti tanszékének kutatási terve 2015-ig 1. A nemzetközi teológiai kutatás érdeklődése az elmúlt évtizedben a MONOTEIZMUS kérdésére

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter könyvajánlója Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése A könyv egy beszélgetés története, amelybe KLP (Kovács Lajos

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia Kar 1.3 Intézet Didaktikai Teológia Intézet 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

A Aetas Évfolyam Meglévő számok Db

A Aetas  Évfolyam Meglévő számok Db FOLYÓIRATOK ARCHÍVUMA 2002-ig 168 óra http://www.168ora.hu/ 2000 41,42,44,47,48,49 6 2000 http://magyar-irodalom.elte.hu/2000 2002 Hiányzik 2001 1-12 12 2000 1-12 11 1999 1-12 12 (2x9) 1998 1-12 11 1997

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

MINTATANTERVEK Szabad bölcsészet alapszak - Bachelor. 3 K Kollokvium Dr. Szabó Zsigmond Filozófia Tanszék Alapozó

MINTATANTERVEK Szabad bölcsészet alapszak - Bachelor. 3 K Kollokvium Dr. Szabó Zsigmond Filozófia Tanszék Alapozó MINTATANTERVEK Szabad bölcsészet alapszak - Bachelor Kód Név Krd. Jelleg Félév Elm. Gy. Lab. Köv. Felelıs Tárgy egysége Modul BANPH1017 Bevezetés a filmelmélet- és filmtörténetbe 3 K 1 30 0 0 Kollokvium

Részletesebben

DR. KELEMEN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KELEMEN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KELEMEN ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS biológus okl. filozófia szakos előadó 1984 1988 KLTE ELTE II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN (MINIMUM 5 ÉVRE VISSZAMENŐLEG,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20.

Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Makai Éva 1947. január 20. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e

Részletesebben

A pedagógia új horizontja szerk.: Fenyı Imre - Brezsnyánszky László

A pedagógia új horizontja szerk.: Fenyı Imre - Brezsnyánszky László PUBLIKÁCIÓS LISTA I. Könyv II. Tankönyv, jegyzet III. Szerkesztett kötet A Debreceni Iskola Acta Paedagogica Debrecina CIII / Szerk.: Fenyı Imre Brezsnyánszky László (Debrecen, Neveléstudományi Tanszék,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeș Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA Javítási-értékelési útmutató 1. Sorolja korszakokhoz a következő filozófusokat! Írja a nevüket a megfelelő

Részletesebben

EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1

EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1 EGY ÚJ FÖLDRAJZI DISZCIPLÍNA? BEVEZETÉS A VALLÁSFÖLDRAJZBA Pete József 1 A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban,

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 21. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A rész (30 pont) 1. Írja a megfelelő

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Szabad bölcsészet alapszak Esztétika szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől Tantágy neve Filozófiatörténet Bevezetés a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába Bevezetés az etikába Bevezetés

Részletesebben

A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEKNEK, VALAMINT AZ AKKREDITÁCIÓS FELTÉTELEKNEK VALÓ MEGFELELÉS EGYSZAKOS OSZTATLAN HITTANÁR-NEVELŐTANÁR (NAPPALI TAGOZAT) A KÉPZÉS TARTALMA tantárgyakfelelősök A képzés

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA?

FILOZÓFIA I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA 2014-15. I. FÉLÉV 1. ELŐADÁS 2014. SZEPT. 11. MI A FILOZÓFIA? MI A FILOZÓFIA? FILOZÓFIA - A BÖLCSESSÉG SZERETETE NEM A BIRTOKLÁSA, HANEM CSAK A SZERETETE. MIT JELENT ITT A BÖLCSESSÉG? 1. SZENT

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 A Sola Scriptura

Részletesebben

FENYİ IMRE SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

FENYİ IMRE SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ FENYİ IMRE SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Filozófia tanár 1999 Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK Pedagógia tanár 2000 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) HEBRAISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Szakmai kompetenciák. Transzverzális. kompetenciák. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

Szakmai kompetenciák. Transzverzális. kompetenciák. 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

MINTATANTERV Teológia - teológus szakirány osztatlan 10 féléves képzés 2014/2015

MINTATANTERV Teológia - teológus szakirány osztatlan 10 féléves képzés 2014/2015 Szigorlatok Tantárgy Ószöv-i szigorlat (héber nyelv, ószöv-i bev., bibliaismeret) Újszöv-i szigorlat (görög nyelv, újszöv-i bev., bibliaismeret) Rendszeres teológiai szigorlat (hitvallásismeret, dogmatörténet,

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2.

Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem! 1. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Használatos idézőjelek: macskaköröm»lúdláb«félidézőjel Figyelem!. Az idézőjelek és az idézőjelbe tett szó vagy szöveg közé nem teszünk szóközt. 2. Szövegbe ékelt, szó szerinti idézetre úgynevezett macskakörmöt

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

I. 2005-ben elvégzett szakmai munka (A) és elért eredmények ismertetése (B) II. Teljes publikációs jegyzék

I. 2005-ben elvégzett szakmai munka (A) és elért eredmények ismertetése (B) II. Teljes publikációs jegyzék 1 2 0 05. É V I S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó Nyilvántartási szám: OTKA TS 44650 Témavezető: Weiss János A téma címe: Német idealizmus és romantika A kutatás időtartama: 2003-2005 I. 2005-ben elvégzett

Részletesebben