Gáspár Csaba László. Rövid tudományos életrajz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gáspár Csaba László. Rövid tudományos életrajz"

Átírás

1 Gáspár Csaba László Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: Személyes adatok: Budapesten születtem május 1.-én Végzettség: Pénzügyi és Számviteli F ıiskola Szervezési és Információfeldolgozási Kar Rendszerszervezı szak fıiskolai diploma [üzemgazdász] Római Katolikus Hittudományi Akadémia (ma: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar) egyetemi diploma [M.A.] Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktoriskola Herméneutika PhD programtagozat 1999 doktori szigorlat; 2001 doktori védés és a PhD fokozat elnyerése ( summa cum laude") Universitüt Wien Katholisch-Theologische Fakultát, Institut für Religionswissenschaft abszolutórium. Egyetemi oktatói tevékenység Miskolci Egyetem BTK Filozófiatörténeti tsz. (1994 -tıl) Pannon Egyetem BTK Antropológia és Etika tsz. ELTE BTK Kulturális antropológia tsz. (1999) PPKE BTK Filozófia tsz. ( ) 108

2 név Gáspár Csaba László születési év 1956 intézmény Wesley János Lelkészképzı neve Fıiskola Most kezdeményezés alatt lévı doktori iskola theológiai doktori iskola adattartalomról nyilatkozott Elérhetıségek Drótpostacím cslgaspar gmail.com Telefonszám ADATLAP Fokozat, cím tudományos fokozat, PhD cím Fokozat 2001 megszerzésének éve fokozat tudományága filozófiai tudományok fokozatot kiadó ELTE intézmény neve Jelenlegi munkahelyek 1994 Miskolci Egyetem teljes állású egyetemi docens Wesley János Lelkészképzı 2012Fıiskola teljes állású egyetemi tanár Témavezetés témavezetıi tevékenysége során 0 eddig vezetésére bízott doktoranduszok száma ezek közül abszolutóriumot 0 szerzettek száma Témavezetettje i közül fokozatot 0 szereztek: témavezetettjei várható 0 védéssel: jelenlegi doktorandusz hallgatói az 0 abszolutórium várható évével: Kutatás 109

3 kutatási terület jelenlegi kutatásainak tudományága Közlemények vallásfilozófia, filozófiai antropológia filozófiai tudományok Gáspár Csaba László: Istenismeret és világértelmezés, In A másik igazsága, 2012(szerk. Lengyel Zsuzsanna Mariann, Jani Anna), L Harmattan - Sapientia Szerzetesi Fıiskola, Bp., pp dokumentum típusa: könyvfejezet/cikk szerkesztett könyvben nyelv: magyar Gáspár Csaba László: 2010Az ikonról és a képrıl, In Idealizmus és hermeneutika, (szerk. Olay Csaba), L Harmattan, Bp., pp dokumentum típusa: könyvfejezet/cikk szerkesztett könyvben nyelv: magyar Gáspár Csaba László: 2010A gondolkodásról, In Molnár Tamás eszmevilága (szerk. Frenyó Zoltán), Gondolat Kiadó, Bp., pp dokumentum típusa: könyvfejezet / cikk szerkesztett könyvben nyelv: magyar Gáspár Csaba László: 2008 Kereszténység és nem keresztény vallások, Krisztusra tekintve hittel és reménnyel (szerk. Béres Tamás), Luther Kiadó, Bp., pp dokumentum típusa: könyvfejezet / cikk szerkesztett könyvben nyelv: magyar 2008Gáspár Csaba László: Gondolatok az elgondolhatatlan Istenrıl, Pannonhalmi Szemle 16. évf. (2008/1) pp dokumentum típusa: folyóiratcikk / tanulmány nyelv: magyar Gáspár Csaba László: Értelmes-e vallásosnak lenni?, Szétosztott teljesség (szerk. Márftonffy Marcell, Petrás Éva), Mérleg, Bp., 2007., pp dokumentum típusa: könyvfejezet / cikk szerkesztett könyvben nyelv: magyar Gáspár Csaba László: A mítosz mint «világ»-alapító gondolkodás, Katekhón III. évf. (2006/1) pp dokumentum típusa: folyóiratcikk / tanulmány nyelv: magyar 110

4 Gáspár Csaba László: Lét és Isten (Filozófia és vallás), Útjaidon, Magyar Piarista Rendtartomány, PPKE BTK, Új Ember Kiadó, Bp., pp dokumentum típusa: könyvfejezet / cikk szerkesztett könyvben nyelv: magyar Gáspár Csaba László: Mysterium és apriori, Metszéspontok (szerk. Schwendtner Tibor), L Harmattan, 2001., pp dokumentum típusa: könyvfejezet / cikk szerkesztett 2001könyvben nyelv: magyar Gáspár Csaba László: Isten és a «semmi», Harmat Kiadó, Bp., pp dokumentum típusa: könyv / monográfia 2000nyelv: magyar impakt faktor: 0.03 a legjelentısebbnek tartott 10 közlemény összegzett impakt 0.03 faktora: Ezekre történt független hivatkozások száma: 6 Tudománymetriai adatok Tudományos közlemény- és idézılista az akkreditációnál figyelembe vehetı tudományos 300 közleményeinek száma: összes tudományos 35 közleményeinek száma: monográfiák és szakkönyvek: 1 monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt: 17 mőszaki és/vagy mővészeti 0 alkotásainak száma: összes tudományos közleményének összegzett impakt 7 faktora: külföldön megjelent, figyelembe vehetı tudományos közleményei: 0 hazai kiadású, figyelembe vehetı 0 idegen nyelvő közleményei: összes tudományos közleményének független idézettségi száma: Akkreditációs szempontból jelentıs egyéb információk Magyar Filozófiai Társaság tagja 111

5 születési év Budapest Telefonszám Postacím 1121 Bp., Mártonhegyi út 33/b. TOVÁBBI SZEMÉLYES ADATOK 112

6 TELJES BIBLIOGRÁFIA Önálló kötet Isten és a «semmi». Filozófiai-teológiai tanulmányok. Harmat Kiadó, Bp., o. Tankönyv Vallás és erkölcs. in: Kamarás István: Erkölcstan. 11. évfolyam. Krónika Nova, Bp., ( fejezet). Tanulmányok Gáspár Cs. L.: Filozófia és vallás. MTA Filozófiai Intézet, 1987 (kézirat). Gáspár Cs. L.: Salamon zsoltárai. Vigilia 52. évf. (1987/7) o. (fordítás és kommentár). Gáspár Cs. L Tarkovszkij: Stalker. Harmadik part 1990/? Martin Heidegger: Mi a metafizika? Harmadik part (1990/3) o. (bev.). Vallástan. Iskolakultúra Társadalomtudomány (1991/7-8) o. A halál az Élet házában. A halál teológiájához Karl Rahner nyomán. Licencia dolgozat, PPKE Hittudományi Kar, Budapest, Hit és világ. Pannonhalmi Szemle 2. évf. (1994/4) o. Az ember a földön jár de az ég alatt. Iskolakultúra 6. évf. (1996/8) o. A haszontalan és mégis nélkülözhetetlen szolga. Jelenkor 41. évf. (1998/3) o. Tudomány és Szabadság. In: Quo vadis, domine? A Magyar Pax Romana Fórum 39. kongresszusa, Pannonhalma, Magyar Pax Romana Fórum, 1998., o. Ember és kultúra. Iskolakultúra 8. évf. (1998/6-7) o. 113

7 Metafizika és teológia. Confessio 22. évf. (1998/4) o. A személy megismerésérıl. Iskolakultúra 9. évf. (1999/2) o. Teológia 34. évf.(2000/1-2) o. (Kovács Dániel néven) A vallásszabadságról. Fundamentum 3. évf. (1999/2) o. Vallás, filozófia, technika. BUKSZ, 11. évf. (1999/3) o. Kierkegaard olvasása közben. Theológiai Szemle (2000/1) o. Filozófia az iskolában. Vigilia 65. évf. (2000/1) o. A filozófia oktatásának fölöttébb szükséges voltáról. Iskolakultúra 10. évf. (2000/1) o. A vallás a filozófia célkeresztjében. Gond, (1999) o. Megtérés és megértés. Gond, (1999) o. (Kovács Dániel néven) A filozófia oktatásának fölöttébb szükséges voltáról. Iskolakultúra 10. évf. (2000/1) o. Kierkegaard olvasása közben. Theológiai Szemle (2000/1) o. (A Vallás, filozófia, technika. c. írás némileg átalakított másodközlése.) Az egység teológiai eszméje a teremtés bibliai tanítása alapján. in: Glózer Rita - Hamp Gábor - Horányi Özséb (szerk.): A vallások és az európai integráció II. [»Pax Romana Könyvek«] Balassi Kiadó - Magyar Pax Romana - Országos Fırabbi Hivatala, Bp., 2000., o. A kereszténység alapvetı tanítása római katolikus hitértelmezésben. Rubicon 11. évf. (2000/10) o. A vallás a modern világban. Vigilia 66. évf. (2001/1) o. A görög istenek nyomában. Iskolakultúra 11. évf. (2001/1) o. Fehér M. István Veres Ildikó (szerk.): Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben. [»Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár«VII.] ME BTK Filozófiatörténet Tanszék, Miskolc, 2002., o. 114

8 Az istenfogalomról. Vigilia 66. évf. (2001/8) o. Mysterium és apriori. Adalékok egy herméneutikai vallásfilozófiához. in: Schwendtner Tibor (szerk.): Metszéspontok. A fenomenológia és a hermeneutika határvidékén. [»A filozófia útjai«] L Harmattan, 2001., o. Az istenfogalom. Vigilia 66. évf. (2001/8) o. Párbeszédben a világ sorsával vagy sorsáról, vagy a világ sorsáért. in.: Loboczky János (szerk.): Párbeszédben a világ sorsával Filozófia a globalizálódó világban. Az Egerben szeptember én megrendezett tudományos konferencia elıadásai. EKF Líceum Kiadó, Eger, 2001., o. A gondolkodás zarándoklata. Vigilia 67. évf. (2002/8) o.; 68. évf. (2002/9) o. Sólymos Sándor (szerk.): MKE DLA 01. Magyar Képzımővészeti Egyetem Doktoriskolájában elhangzott elıadások I-II. Magyar Képzımővészeti Egyetem Mővészetelmélet Tanszék, Bp., I o. Van-e helye Istennek a technikai civilizációban? Kellék, 21. (2002) o. in.: Zsugán Gyula (szerk.): Sziget a szárazföldön. Elıadások a Posticumban. Posticum, Nagyvárad, o. Lét és Isten (Filozófia és vallás). Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára. Magyar Piarista Rendtartomány, PPKE BTK, Új Ember Kiadó, Bp., o. Etika - metafizika - dogmatika. Vigilia 68. évf. (2003/5) o. Gondolkodás Hála. in: Puskás Attila (szerk.): A Szent Titok vonzásában. A hetvenéves Fila Béla köszöntése. Új ember, Bp., o. Az emberrıl. Pilinszky-versek megvilágításában. Iskolakultúra 16. évf. (2006/1) o. A mítosz mint «világ»-alapító gondolkodás. Katekhón III. évf. (2006/1) o. Az erkölcs kezdete az erkölcs mint kezdet. Történelmiség és tudat. in: Bende József Deák Viktória Hedvig Pákozdi István (szerk.) Látó szívvel. Lukács László 70. Magyar Piarista Rendtartomány Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola Vigilia, Bp., o. 115

9 Mit mondhat és mondhat-e egyáltalán bármit a teológia férfi és nı viszonyáról? in: Sándor Klára (szerk.): A pápai feminizmusról a vatikáni levél kapcsán. Szabó Miklós Szabadelvő Alapítvány, Bp., o. Emberi méltóság filozófiai gondolkodás. Korunk 3. folyam (XVII évf.) (2006/12) o. 39. Személyes önazonosság mint ajándékként kapott feladat. Vigilia 72. évf. (2007/11) o. A világ igazsága. Hans Urs von Balthasar könyvének margójára. Katekhón III. évf. (2007/4) o. Sapientia Füzetek 10. In memoriam Hans Urs von Balthasar. Vigilia Kiadó, Bp., 2007., o. Miért készít mőalkotást az ember? Lelkipásztor 82. évf. (2007/11-12) o. Rövid bevezetés a filozófiába. In: Kiss Éva (szerk.): Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pannon Egyetem BTK Pécsi Tudományegyetem FEEK, 2007., o. Értelmes-e vallásosnak lenni? In: Mártonffy Marcell - Petrás Éva (szerk): Szétosztott teljesség. A hetvenötéves Boór János köszöntése. Hét Hárs Mérleg, Bp., 2007., o. Isten ember személy. Gondolatok az elgondolhatatlan Istenrıl. Pannonhalmi Szemle 16. évf. (2008/1) o. A szellem nyugtalanságáról. Korunk 3. folyam (XIX évf.). (2008/4) o. Kereszténység és nem keresztény vallások. Béres Tamás et al. (szerk.): Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. Luther Kiadó, Bp., o. A gondolkodásról. in: Frenyó Zoltán (szerk.): Molnár Tamás eszmevilága. Barankovics István Alapítvány - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola - Gondolat Kiadó, Bp., o. Engedélyez-e a kereszténység vallási apriorit? Pro Philosophia Évkönyv, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, o. Az ikonról és a képrıl. Teológiai-filozófiai vázlat. in: Olay Csaba (szerk.): Idealizmus és hermeneutika. Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik születésnapjára. L Harmattan, Bp., 116

10 o. Értelmiség. Vigilia 76. évf. (2011/09) o. A gyakorlati filozófia a modernitásban. in: Bakos Gergely OSB (szerk.): Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. [»Scintillæ Sapientiæ«1] L Harmattan Kiadó Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola, Bp., o. Istenismeret és világértelmezés. in: Lengyel Zsuzsanna Mariann - Jani Anna (szerk.): A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István iszteletére L Harmattan Kiadó, Bp., 2012., o. Esszék Örök történelem. Vigilia 60. évf. (1994/2) o. Virrasztás. Vigilia 64. évf. (1997/3) o. A szabadság sorsáról. Vigilia 64. évf. (1997/8) o. Egzisztencia és gondolkodás. Vigilia 69. évf. (2004/12) o. Filozófiai antropológia - költészetben. Vigilia 70. évf. (2005/5) o. A filozófia mint út. Vigilia 70. évf. (2005/8) o. A lélek nyugtalanságáról. Vigilia 70. évf. (2005/11) o. A csodáról. Vigilia 71. évf. (2006/2) o. Mi váltja ki a gondolkodást? Vigilia 71. évf. (2006/7) o. A vallások végsı igazsága? Egyszeriség Titok. Mérleg 43. évf. (2007/1) o. A vallás tapasztalat igazolhatóságáról. Vigilia 72. évf. (2007/8) o. Tárgy-Világ. Gondolkodás (szeretet) és tárgyi környezet összefüggésérıl. Vigilia 73. évf. (2008/1) o. 117

11 Lélek/Zene. Chopin/Hérakleitosz. Vigilia 73. évf. (2008/5) o. Cikkek 1990 Karácsonyára. Népszabadság Karácsonyi melléklet. In memoriam Nyíri Tamás. Népszabadság, augusztus o. Filozófia az iskolában Magyarországon. Napi Magyarország, 1999 december 4., 27. o. Kis mozdulatok és a mindenség. Egyházfórum XVI (III. új) évf. (2002/4) Recenziók, kritikák Kurt Seligmann: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban. Vigilia 54. évf. (1989/1) 77. o. Korán. Vigilia 54. évf. (1989/9) o. Hamvas Béla: Scientia sacra. Hitel 1989/ o. Az MTA Filozófiai Intézetének új vallástudományi sorozata. Vigilia 55. évf. (1990/6) 471. o. Martin Buber: Én és Te. Múlt és jövı (1990/1) o. A kánoni jog törvénye és a lelkiismeret törvényének joga. Teológia 29. évf. (1995/2) o. Szemlélıdés Pannonhalmáról. Iskolakultúra 5. évf. (1995/11-12) o. Martin Buber: A próféták hite. Iskolakultúra 6. évf. (1996/4) o. Alois Halder, Klaus Kienzler, Joseph Möller (szerk): Religionsphilosophie heute. Vallásfilozófia ma. Mérleg 33. évf. (1997/1) o. 118

12 Amikor a filozófus a teológussal társalog (Vidrányi Katalinról). BUKSZ 9. évf. (1997/4) o. Ha Isten nem lenne igazságos A kereszténység filozófusa: Eckhart Mester. Mérleg 35. évf. (1999/3) o. Heinz Schürmann - Joseph Ratzinger - Hans Urs von Balthasar: A keresztény erkölcs alapelvei. L Harmattan, Bp., Vigilia 67. évf. (2002/12) o. Del Ratzsch: Mibıl lesz a tudomány? Rövid bevezetés a tudományfilozófiába. Harmat, Bp., Élet és Tudomány (2002/44) o. Schaeffler, Richard: A vallásfilozófia kézikönyve. (Ford. Czakó István, Hankovszky Tamás, Görföl Tibor) [»Osiris Tankönyvek«] Osiris Kiadó, Bp., Vigilia 68. évf. (2003/9) Vorgrimler, Herbert: Új teológiai szótár. (Ford. Mártonffy Marcell et al.) Göncöl, Bp., Vigilia 72. évf. (2007/4) o. Fordítások I. (könyvek) Schnackenburg, Rudolf: Krisztus követése ma. (Nachfolge Christi heute). Egyházfórum, Luzern, Jaspers, Karl: Az egyetem eszméje. (Die Idee der Universität). In: Ész Élet Egzisztencia. Társadalomtudományi kör, Szeged, o. Buber, Martin: Beszédek a nevelésrıl. (Reden über Erziehung). In: Ész Élet Egzisztencia. Társadalomtudományi kör, Szeged, o. Pannenberg, Wolfhart: Mi az ember? (Was ist der Mensch? Die Anthropologie der Gegenwart im Lichte der Theologie). Egyházfórum, Luzern, , (1-5.fej.). Büchele, Herwig: Keresztény hit és politikai ész. (Christlicher Glaube und politische Vernunft). Egyházfórum, Luzern, 1991 (I. rész). Rahner, Karl: Az Ige hallgatója. (Hörer des Wortes). Gondolat, Bp.,

13 Anzenbacher, Arno: Bevezetés a filozófiába. (Einführung in die Philosophie). Herder, Bp., (1-4. fejezet Vér Gábor álnéven). Weissmahr Béla SJ: Ontológia (Ontologie). Mérleg-Távlatok, Bécs-Budapest-München, Boros László: A halál misztériuma. Az ember a végsı döntés helyzetében (Mysterium mortis. Der Mensch in der letzten Entscheidung) [»XX. századi keresztény gondolkodók«12.] Vigilia Kiadó, Bp., Anzenbacher, Arno: Keresztény társadalometika. SZIT, Bp., (4. fejezet) Fichte, Johann Gottlieb: Minden kinyilatkoztatás kritikájának kísérlete. (Rokay Zoltánnal közösen) [»Coram deo Klasszikusok«] L Harmattan, Bp., Beinert, Wolfgang: A katolikus dogmatika lexikona. Vigilia, Bp., (Teológiai ismeretelmélet és eszkatológia körébe tartozó címszavak.) Pannenberg, Wolfhart: Metafizika és istengondolat. (Metaphysik und Gottesgedanke [»Kleine Vandenhoeck-Reihe«1532] Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1988.) Akadémia, Bp., Pannenberg, Wolfhart: Teológia és filozófia. A két tudomány viszonya és közös története. (Ford. Gáspár Csaba László [10. fej.], Görföl Tibor) L Harmattan, Bp., Haeffner, Gerd SJ: Filozófiai antropológia. (Philosophische Anthropologie). Mérleg- Távlatok, Bécs-Budapest-München (megjelenés elıtt). Fordítások II. (tanulmányok, cikkek) Karl Rahner: Húsvéti hitünk. Vigilia 54. évf. (1989/3) o. Martin Heidegger: A mővészet és a tér. Magyar Építımővészet 1989/ o. Martin Buber: Találkozás. Liget 1989/ o. Martin Buber: Két beszélgetés. Teológia 29. évf. (1995/1) o. Heinrich Fries: Ökumenikus remények. Teológia 24. évf. (1990/4) o. 120

14 Johannes Günter Gerhartz: Demokratizálás az egyházban. Teológia 25. évf. (1991/2) o. Thomas Söding: Maroknyi nyáj? A föld sója? Az Újszövetség és új egyházkép keresése. Teológia 28. évf. (1994/2) o. Karl Rahner: Miért félünk a Lélektıl. Teológia 28. évf. (1994/2) o. Theodor Filthaut: A cölibátus. Teológia 28. évf. (1994/2) o. Peter Modler: Békében a természettel. Vigilia 57. évf. (1994/9) o. Szennay András: Sok út vezet Istenhez? Pannonhalmi Szemle 2. évf. (1994/3) o. Reinhold Stecher: Integrálni és motiválni. A vezetési stílusról az egyházban. Mérleg 30. évf. (1994/4) o. Norbert Greinacher: Nyíri Tamás a pontifex. Vigilia 59. évf. (1994/11) o. Új hivatalok az egyházban a közösség szolgálatára. Interjú Peter Neunerrel. Teológia 34. évf. (1995/2) o. Stefán László: A szentek egyháza egyben a bőnösök egyháza. Teológia 34. évf. (1995/2) o. Christian Kummer SJ: Udvariasak-e a jegesmedvék? A szociobiológia hatókörérıl és génjeink határairól. (Sind die Eisbären höflich? Über die Tragweite der Soziobiologie und Grenzen unserer Genen) Mérleg 31. évf. (1995/1) o. Karl Rahner: Kegyelem az ember-lét szakadékos mélységeiben. Teológia 34. évf. (1995/4) o. Karl Rahner: A II. Vatikáni zsinat tanítása a diakonátusról. In: Molnár Ferenc (szerk.): Diakónia, Diakonátus, Diakónus. Szent István Diakonátusi Kör. Kalocsa, o. Karl Rahner: A diakonátus teológiája. In: Molnár Ferenc (szerk.): Diakónia, Diakonátus, 121

15 Diakónus. Szent István Diakonátusi Kör. Kalocsa, o. Herbert Vorgrimler: Tizenkét tézis a diakonátus teológiájához. In: Molnár Ferenc (szerk.): Diakónia, Diakonátus, Diakónus. Szent István Diakonátusi Kör. Kalocsa, o. 20. Franz-Xaver Kaufmann: Vallás és modernitás. (Religion und Modernität) Replika 21-22, (1996 május) o. Klaus Schatz S.J.: Megtagadott atyák? (Verleugnete Väter?) Mérleg 32. évf. (1996/4) o. Otto Pöggeler: Heidegger és Bultmann: filozófia és teológia. Vigilia 61. évf. (1996/12) o; 62. évf. (1997/1) o. Hans Goller SJ: A test-lélek probléma a pszichológiában. (Das Leib-Seele-Problem in der Psychologie) Mérleg 35. évf. (1999/3) o. Victor Conzemius: Boldoggá avatás viták kereszttüzében. (Seligsprechung im Widerstreit Pius IX.) Mérleg 36. évf. (2000/3) o. Vittorio Hösle: Vallás, teológia, filozófia. (Religion, Theologie, Philosophie) Mérleg 37. évf. (2001/1) o. Vittorio Hösle: Filozófia és bibliaértelmezés. (Philosophy and Interpretation of the Bible) Mérleg 38. évf. (2002/3) o. Günther Anders: Gépek ósdi világa. in: Tillmann, J. A. (szerk.): A késıújkor józansága I-II. Olvasókönyv a tudományos-technikai világfelszámolás tudatosítása körébıl. Göncöl Kiadó, Bp., II o. Lektori, szaklektori munkák Einstein, Alfred: A zenei nagyság. Európa, Bp., Buber, Martin: Én és Te. Európa, Bp., Erikson, Erik H.: A fiatal Luther és más írások. Gondolat, Bp., Schopenhauer, Arthur: A világ mint akarat és képzet. Európa, Bp., Rahner, Karl: Hit, Szeretet, Remény. Egyházfórum, Luzern,

16 Böhringer, Hannes: Kísérletek és tévelygések. Balassi, Bp., Volf Miroslav: Ölelés és kirekesztés. Teológiai vizsgálódás az azonosság, a másság és a kiengesztelıdés tárgykörében. (Ford. Pásztor Péter) Harmat Kiadó, Bp., Greshake, Gisbert: Az élet vége? Halál - feltámadás - lélekvándorlás. (Ford. Molnár Ferenc) Új ember, Bp., Kasper, Walter: Jézus Krisztus Istene. (Ford. Görföl Tibor) [»Osiris Tankönyvek«] Osiris Kiadó, Bp., Metz, Johann Baptist: Hit a történelemben és a társadalomban. Tanulmányok egy gyakorlati fundamentális teológiához. (Ford. Görföl Tibor) L Harmattan, 2004 [kiadás alatt] Pannenberg, Wolfhart: Rendszeres teológia I-II. (Ford. Görföl Tibor). Osiris Kiadó, Bp., 2005/2006. Rahner, Karl: A Szentháromság. Az üdvtörténet eredendı, transzcendens alapja. (Ford. Görföl Tibor) [»Coram deo Klasszikusok«] L Harmattan, Bp., Egyéb írások Gáspár Cs. L (szerk.): Életút, történelem, üdvösségtörténet. Interjú Fila Béla professzorral. Teológia 1994/ o. Könyvszerkesztés Gáspár Cs. L (szerk.): Bultmann, Rudolf: Hit és megértés. Válogatott tanulmányok. (Ford. Szirtes András et al.) [»Coram Deo«] L Harmattan, Bp., Sorozatszerkesztıi tevékenység Gáspár Cs. L (szerk.): A L Harmattan Kiadó (Budapest)»Coram Deo«címő, 2001 óta megjelenı vallásfilozófiaiteológiai sorozatának társszerkesztıje (Görföl Tiborral). 123

17 ÖT LEGFONTOSABB MŐ AZ ÉLETPÁLYÁN Isten és a «semmi». Filozófiai-teológiai tanulmányok. Harmat Kiadó, Bp., o. A vallás a filozófia célkeresztjében. Gond, (1999) o. Megtérés és megértés. Gond, (1999) o. (Kovács Dániel néven) Mysterium és apriori. Adalékok egy herméneutikai vallásfilozófiához. in: Schwendtner Tibor (szerk.): Metszéspontok. A fenomenológia és a hermeneutika határvidékén. [»A filozófia útjai«] L Harmattan, 2001., o. Gondolkodás Hála. in: Puskás Attila (szerk.): A Szent Titok vonzásában. A hetvenéves Fila Béla köszöntése. Új ember, Bp., o. 124

18 TÍZ LEGFONTOSABB MŐ AZ ÉLETPÁLYÁN Isten és a «semmi». Filozófiai-teológiai tanulmányok. Harmat Kiadó, Bp., o. A vallás a filozófia célkeresztjében. Gond, (1999) o. Megtérés és megértés. Gond, (1999) o. (Kovács Dániel néven) Mysterium és apriori. Adalékok egy herméneutikai vallásfilozófiához. in: Schwendtner Tibor (szerk.): Metszéspontok. A fenomenológia és a hermeneutika határvidékén. [»A filozófia útjai«] L Harmattan, 2001., o. Gondolkodás Hála. in: Puskás Attila (szerk.): A Szent Titok vonzásában. A hetvenéves Fila Béla köszöntése. Új ember, Bp., o. A mítosz mint «világ»-alapító gondolkodás. Katekhón III. évf. (2006/1) o. A világ igazsága. Hans Urs von Balthasar könyvének margójára. Katekhón III. évf. (2007/4) o. Sapientia Füzetek 10. In memoriam Hans Urs von Balthasar. Vigilia Kiadó, Bp., 2007., o. Rövid bevezetés a filozófiába. In: Kiss Éva (szerk.): Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pannon Egyetem BTK Pécsi Tudományegyetem FEEK, 2007., o. Isten ember személy. Gondolatok az elgondolhatatlan Istenrıl. Pannonhalmi Szemle 16. évf. (2008/1) o. Istenismeret és világértelmezés. in: Lengyel Zsuzsanna Mariann - Jani Anna (szerk.): A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István iszteletére L Harmattan Kiadó, Bp., 2012., o. 125

19 ÖT LEGFONTOSABB MŐ BEN Isten ember személy. Gondolatok az elgondolhatatlan Istenrıl. Pannonhalmi Szemle 16. évf. (2008/1) o. A szellem nyugtalanságáról. Korunk 3. folyam (XIX évf.). (2008/4) o. A gondolkodásról. in: Frenyó Zoltán (szerk.): Molnár Tamás eszmevilága. Barankovics István Alapítvány - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola - Gondolat Kiadó, Bp., o. Havi Magyar Fórum XVIII. évf. (2010. március) o. Az ikonról és a képrıl. Teológiai-filozófiai vázlat. in: Olay Csaba (szerk.): Idealizmus és hermeneutika. Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik születésnapjára. L Harmattan, Bp., o. Istenismeret és világértelmezés. in: Lengyel Zsuzsanna Mariann - Jani Anna (szerk.): A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István iszteletére L Harmattan Kiadó, Bp., 2012., o. 126

20 ÖT LEGFONTOSABB MŐ ben A mítosz mint «világ»-alapító gondolkodás. Katekhón III. évf. (2006/1) o. Az erkölcs kezdete az erkölcs mint kezdet. Történelmiség és tudat. in: Bende József Deák Viktória Hedvig Pákozdi István (szerk.) Látó szívvel. Lukács László 70. Magyar Piarista Rendtartomány Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola Vigilia, Bp., o. A világ igazsága. Hans Urs von Balthasar könyvének margójára. Katekhón III. évf. (2007/4) o. Sapientia Füzetek 10. In memoriam Hans Urs von Balthasar. Vigilia Kiadó, Bp., 2007., o. Miért készít mőalkotást az ember? Lelkipásztor 82. évf. (2007/11-12) o. Rövid bevezetés a filozófiába. In: Kiss Éva (szerk.): Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pannon Egyetem BTK Pécsi Tudományegyetem FEEK, 2007., o. 127

21 THEOLÓGIA-RELEVÁNS MŐVEK AZ ÖT LEGFONTOSABB MEGJELÖLÉSÉVEL Isten és a «semmi». Filozófiai-teológiai tanulmányok. Harmat Kiadó, Bp., o. Salamon zsoltárai. Vigilia 52. évf. (1987/7) o. (fordítás és kommentár). Vallástan. Iskolakultúra Társadalomtudomány (1991/7-8) o. Hit és világ. Pannonhalmi Szemle 2. évf. (1994/4) o. Metafizika és teológia. Confessio 22. évf. (1998/4) o. A vallásszabadságról. Fundamentum 3. évf. (1999/2) o. Vallás, filozófia, technika. BUKSZ, 11. évf. (1999/3) o. Kierkegaard olvasása közben. Theológiai Szemle (2000/1) o. A vallás a filozófia célkeresztjében. Gond, (1999) o. Megtérés és megértés. Gond, (1999) o. (Kovács Dániel néven) Az egység teológiai eszméje a teremtés bibliai tanítása alapján. in: Glózer Rita - Hamp Gábor - Horányi Özséb (szerk.): A vallások és az európai integráció II. [»Pax Romana Könyvek«] Balassi Kiadó - Magyar Pax Romana - Országos Fırabbi Hivatala, Bp., 2000., o. A kereszténység alapvetı tanítása római katolikus hitértelmezésben. Rubicon 11. évf. (2000/10) o. A vallás a modern világban. Vigilia 66. évf. (2001/1) o. A görög istenek nyomában. Iskolakultúra 11. évf. (2001/1) o. Fehér M. István Veres Ildikó (szerk.): Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben. [»Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár«VII.] ME BTK Filozófiatörténet Tanszék, Miskolc, 2002., o. 128

22 Az istenfogalomról. Vigilia 66. évf. (2001/8) o. Mysterium és apriori. Adalékok egy herméneutikai vallásfilozófiához. in: Schwendtner Tibor (szerk.): Metszéspontok. A fenomenológia és a hermeneutika határvidékén. [»A filozófia útjai«] L Harmattan, 2001., o. Van-e helye Istennek a technikai civilizációban? Kellék, 21. (2002) o. in.: Zsugán Gyula (szerk.): Sziget a szárazföldön. Elıadások a Posticumban. Posticum, Nagyvárad, o. Lét és Isten (Filozófia és vallás). Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára. Magyar Piarista Rendtartomány, PPKE BTK, Új Ember Kiadó, Bp., o. Etika - metafizika - dogmatika. Vigilia 68. évf. (2003/5) o. A mítosz mint «világ»-alapító gondolkodás. Katekhón III. évf. (2006/1) o. Mit mondhat és mondhat-e egyáltalán bármit a teológia férfi és nı viszonyáról? in: Sándor Klára (szerk.): A pápai feminizmusról a vatikáni levél kapcsán. Szabó Miklós Szabadelvő Alapítvány, Bp., o. A világ igazsága. Hans Urs von Balthasar könyvének margójára. Katekhón III. évf. (2007/4) o. Sapientia Füzetek 10. In memoriam Hans Urs von Balthasar. Vigilia Kiadó, Bp., 2007., o. Értelmes-e vallásosnak lenni? In: Mártonffy Marcell - Petrás Éva (szerk): Szétosztott teljesség. A hetvenötéves Boór János köszöntése. Hét Hárs Mérleg, Bp., 2007., o. Isten ember személy. Gondolatok az elgondolhatatlan Istenrıl. Pannonhalmi Szemle 16. évf. (2008/1) o. Kereszténység és nem keresztény vallások. Béres Tamás et al. (szerk.): Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. Luther Kiadó, Bp., o. Engedélyez-e a kereszténység vallási apriorit? Pro Philosophia Évkönyv, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, o. Az ikonról és a képrıl. Teológiai-filozófiai vázlat. in: Olay Csaba (szerk.): Idealizmus és 129

23 hermeneutika. Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik születésnapjára. L Harmattan, Bp., o. Istenismeret és világértelmezés. in: Lengyel Zsuzsanna Mariann - Jani Anna (szerk.): A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István iszteletére L Harmattan Kiadó, Bp., 2012., o. 130

24 PEDAGÓGIA, VALLÁSPEDAGÓGIA RELEVÁNS MŐVEK AZ ÖT LEGFONTOSABB MEGJELÖLÉSÉVEL Vallástan. Iskolakultúra Társadalomtudomány (1991/7-8) o. Az ember a földön jár de az ég alatt. Iskolakultúra 6. évf. (1996/8) o. A haszontalan és mégis nélkülözhetetlen szolga. Jelenkor 41. évf. (1998/3) o. Ember és kultúra. Iskolakultúra 8. évf. (1998/6-7) o. A személy megismerésérıl. Iskolakultúra 9. évf. (1999/2) o. Teológia 34. évf. (2000/1-2) o. (Kovács Dániel néven) Filozófia az iskolában. Vigilia 65. évf. (2000/1) o. A filozófia oktatásának fölöttébb szükséges voltáról. Iskolakultúra 10. évf. (2000/1) o. A filozófia oktatásának fölöttébb szükséges voltáról. Iskolakultúra 10. évf. (2000/1) o. Az emberrıl. Pilinszky-versek megvilágításában. Iskolakultúra 16. évf. (2006/1) o. Az erkölcs kezdete az erkölcs mint kezdet. Történelmiség és tudat. in: Bende József Deák Viktória Hedvig Pákozdi István (szerk.) Látó szívvel. Lukács László 70. Magyar Piarista Rendtartomány Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola Vigilia, Bp., o. Személyes önazonosság mint ajándékként kapott feladat. Vigilia 72. évf. (2007/11) o. Miért készít mőalkotást az ember? Lelkipásztor 82. évf. (2007/11-12) o. Értelmiség. Vigilia 76. évf. (2011/09) o. A gyakorlati filozófia a modernitásban. in: Bakos Gergely OSB (szerk.): Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. [»Scintillæ Sapientiæ«1] L Harmattan Kiadó Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola, Bp., o. 131

BEVEZETÉS A TEOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A TEOLÓGIÁBA ANCSIN ISTVÁN BOROS ISTVÁN BEVEZETÉS A TEOLÓGIÁBA JEGYZET HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése három fıiskolán Az

Részletesebben

Hubai Péter. Rövid tudományos életrajz

Hubai Péter. Rövid tudományos életrajz Hubai Péter Rövid tudományos életrajz Budapesten születettem 1952-ben. 1972-ben kezdtem tanulmányaimat a Budapesti Református Theológiai Akadémián (ma: Károli Gáspár Református Egyetem HTK). Érdeklıdésem

Részletesebben

Kritika és interpretáció. Válasz Zuh Deodáthnak *

Kritika és interpretáció. Válasz Zuh Deodáthnak * Lengyel Zsuzsanna Mariann Kritika és interpretáció. Válasz Zuh Deodáthnak * [A]z [ ] állítások valamiféle dialektikai küzdőteret tárnak elénk, ahol mindig az a fél kerekedik felül, amelyik engedélyt kap

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959

Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bognár László 1959 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már

Részletesebben

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. MÁJUS 12 17., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE (KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) Megnyitó A Szent István Társulat szervezésében

Részletesebben

MEGÉRTÉS A HATÁROKON Sematizmus és világértelmezés Heidegger Kant-interpretációjában 1

MEGÉRTÉS A HATÁROKON Sematizmus és világértelmezés Heidegger Kant-interpretációjában 1 LENGYEL ZSUZSANNA MARIANN MEGÉRTÉS A HATÁROKON Sematizmus és világértelmezés Heidegger Kant-interpretációjában 1 A gondolkodás el-nem-gondoltja [Ungedacht] nem a gondolkodást kísérı hiányosság. [ ] Minél

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl Témavezetı: Dr. Fekete Károly egyetemi docens EGYHÁZ ITT ÉS MOST

Részletesebben

A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA

A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA Adalékok a vallás lényegének meghatározásához A közelmúlt évtizedeiben mostoha sorsa volt a vallástudománynak. Bár művelését nem tiltották, de nem is szorgalmazták, elvégre vizsgálati

Részletesebben

Sematizmus és világértelmezés Heidegger Kant-interpretációjában 1

Sematizmus és világértelmezés Heidegger Kant-interpretációjában 1 Lengyel Zsuzsanna Mariann MEGÉRTÉS A HATÁROKON Sematizmus és világértelmezés Heidegger Kant-interpretációjában 1 A gondolkodás el-nem-gondoltja [Ungedacht] nem a gondolkodást kísérő hiányosság. [ ] Minél

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

BRANDENSTEIN BÉLA EMLÉKKÖNYV

BRANDENSTEIN BÉLA EMLÉKKÖNYV BRANDENSTEIN BÉLA EMLÉKKÖNYV Szerkeszt: VERES ILDIKÓ Miskolci Egyetem, BTK, Filozófiatörténeti Tanszék Mikes International Hága, Hollandia 2005. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága,

Részletesebben

A TÖRTÉNETI JÉZUS Der erfundene Jesus.

A TÖRTÉNETI JÉZUS Der erfundene Jesus. ÍRÁSOK A MÉRLEGEN A TÖRTÉNETI JÉZUS GERD LÜDEMANN: Der erfundene Jesus. Unechte Jesusworte im Neuen Testament. Springe, Verlag zu Klampen, 2008, 96 l. fve 12,80. Jézus eredeti szavainak keresése a kritikus

Részletesebben

Kormos József. Nevelésfilozófia

Kormos József. Nevelésfilozófia Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Kormos József Nevelésfilozófia Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar egyetemi jegyzet ISBN 978-963-308-083-2 Budapest, 2012.

Részletesebben

A VALLÁSI TAPASZTALAT MINT FENO ME- NOLÓGIAI TAPASZTALAT. VALLÁSI ÉLET ÉS FENOMENOLÓGIAI MÓDSZER KAPCSOLATA A FIATAL HEIDEGGER GONDOLKODÁSÁBAN 1

A VALLÁSI TAPASZTALAT MINT FENO ME- NOLÓGIAI TAPASZTALAT. VALLÁSI ÉLET ÉS FENOMENOLÓGIAI MÓDSZER KAPCSOLATA A FIATAL HEIDEGGER GONDOLKODÁSÁBAN 1 JANI ANNA A VALLÁSI TAPASZTALAT MINT FENO ME- NOLÓGIAI TAPASZTALAT. VALLÁSI ÉLET ÉS FENOMENOLÓGIAI MÓDSZER KAPCSOLATA A FIATAL HEIDEGGER GONDOLKODÁSÁBAN 1 John D. Caputo 2 Heidegger gondolkodói pályájának

Részletesebben

Lukács László Az Igazság munkatársa Joseph Ratzinger teológiájáról

Lukács László Az Igazság munkatársa Joseph Ratzinger teológiájáról Lukács László Az Igazság munkatársa Joseph Ratzinger teológiájáról A pápaság történetében aligha volt még egy olyan pápa, aki mint az egyház egyik legfontosabb hivatalának vezetője már korábban világszerte

Részletesebben

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1.

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1. A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1. Összeállította: Lengyel Zsuzsanna Mariann A válogatás a könyvkiadók kínálata és az Országos Széchényi Könyvtár online adatbázisa alapján, a teljesség igénye

Részletesebben

Budapest, 1996. május 25.

Budapest, 1996. május 25. Szakmai önéletrajz 1971-ben végeztem az ELTE Bölcsészkar magyar-történelem szakán. Emellett vendéghallgatóként látogattam a filozófia szak óráit, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi

Részletesebben

ISTENDICSİÍTÉS ISTENTISZTELET

ISTENDICSİÍTÉS ISTENTISZTELET Debreceni Református Hittudományi Egyetem ISTENDICSİÍTÉS ISTENTISZTELET Szempontok a református gyülekezeti éneklés istentiszteleti szerepének és lelkigondozói lehetıségeinek újragondolásához DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Háberman Zoltán ISBN 978-615-5494-02-4. Lektorálta: Fodor György Heller Ágnes Schöner Alfréd

Háberman Zoltán ISBN 978-615-5494-02-4. Lektorálta: Fodor György Heller Ágnes Schöner Alfréd Háberman Zoltán és társadalometika צדקה ISBN 978-615-5494-02-4 Lektorálta: Fodor György Heller Ágnes Schöner Alfréd Az én dalomhoz nem arany hangvilla csendít hangot, s urak inthetnek, céltalan, nem ihletnek

Részletesebben

Őskeresztény élettapasztalat és eszkatologikus idő

Őskeresztény élettapasztalat és eszkatologikus idő Fe h é r M. is t v á n Őskeresztény élettapasztalat és eszkatologikus idő Martin Heidegger korai vallásfenomenológiai előadásai * A distanciált tudományos-teoretikus beállítottságtól való elfordulás s

Részletesebben

A Doktori Iskola képzési terve

A Doktori Iskola képzési terve A Doktori Iskola képzési terve A Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakán BA szintő és MA szintő tanárképzés, valamint diszciplináris képzés folyik. A diszciplináris képzésben három szakirány

Részletesebben

Szerkesztő: Szécsi József

Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Keresztény Zsidó Társaság Budapest, 2012 Köszönetet mondunk támogatóinknak, hogy lehetővé tették a Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2011 megjelenését:

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

Jézus Krisztus a szabadító

Jézus Krisztus a szabadító Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Budapest Dogmatika Tanszék 1 Jézus Krisztus a szabadító A személyes gonosz hatalmának megtörése, mint a megváltás egyik dimenziója Doktori értekezés Dissertatio

Részletesebben

Bűn és imádság A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról

Bűn és imádság A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról Bűn és imádság A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról Philosophiae Doctores A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található. Szávai Dorottya Bűn és imádság A Pilinszky-líra

Részletesebben

kellék MELLÉKLET AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

kellék MELLÉKLET AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA kellék MELLÉKLET AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA AZ 1994-BEN MEGJELENT FILOZÓFIAI VONATKOZÁSÚ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1. A tiszta ész: Immanuel Kant és Georg Wilhelm

Részletesebben

Az észtől a szellemhez való átmenet

Az észtől a szellemhez való átmenet Weiss JáNOs Az észtől a szellemhez való átmenet (Kísérlet a német idealizmus egyik epizódjának rekonstruálására) Jacob böhme a Christosophia hatodik könyvecskéjének elején ezt írja: AZ ÉSZ ÍGY BESZÉL:

Részletesebben

DON QUIJOTE.HU AVAGY A FILOZÓFIA VÁNDORÚTJAI

DON QUIJOTE.HU AVAGY A FILOZÓFIA VÁNDORÚTJAI DON QUIJOTE.HU AVAGY A FILOZÓFIA VÁNDORÚTJAI Don Quijote.hu avagy a filozófia vándorútjai Tanulmányok és egyéb írások Csejtei Dezsı tiszteletére 60. születésnapja alkalmából Szeged Pro Philosophia Szegediensi

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben