2008. JANUÁR III. ÉVFOLYAM 1 SZÁM ÁRA. 50,-FT. intézményeit működtesse, település fenntartási faladatának maradéktalanul eleget tegyen.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. JANUÁR III. ÉVFOLYAM 1 SZÁM ÁRA. 50,-FT. intézményeit működtesse, település fenntartási faladatának maradéktalanul eleget tegyen."

Átírás

1 2008. JANUÁR III. ÉVFOLYAM 1 SZÁM ÁRA. 50,-FT T A R T A L O M : ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÖZMŰVELŐDÉSI HÍREK ANYAKÖNYVI HÍREK OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HÍREI KÖZÉRDEKÜ INFÓK EGYÉB INFÓK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Csak egyetlen módja van a hibák elkerülésének: az, hogy ne cselekedj semmit, vagy legalább ne kísérelj meg semmi újat cselekedni. Ez azonban, úgy lehet, maga a legnagyobb hiba minden hibák között. Szent-Györgyi Albert ( ) Közmeghallgatás A helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 13. -a szerint a képviselő-testület évente legalább egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata és a Képviselő-testület munkatervében ütemezettek szerint a november hónapban kerül sor településünkön a közmeghallgatásra, amelynek keretében a évben elvégzett beruházásokról, a folyamatban lévő munkálatokról, és a évre tervezett fejlesztésekről számol be a polgármester. Tájékoztatómat a polgármesteri program 12 pontjában összefoglalt témakörben felsorolt feladatok teljesülése, illetve aktualitása mentén kívánom megtenni. Egyrészt a évben elért eredményeket számbavéve, másrészt az előttünk álló célokat kijelölve, nem feladva a legfontosabb célt: Önkormányzatunk legfontosabb feladata, hogy meglévő intézményeit működtesse, település fenntartási faladatának maradéktalanul eleget tegyen. területén az elektronikus kommunikáció használatával minőségi előrelépést tudtunk tenni. Az elektronikus levelezések, illetve a települési honlap képviselők számára kifejlesztett portálján keresztül a napi aktualitásokról, munkafolyamatokról első kézből, rövid határidővel mondhatni azonnal tájékoztatást kapnak a képviselők. Az elektronikus kapcsolattartás számos előnye mellett a költséghatékonyságot is fontosnak tartom kiemelni, o o amely a hivatal papírfelhasználásának csökkenésében, a fénymásoló működési és szervizelési költségeiben jelentkezik. A jövőre nézve bízom benne hogy az első tanulóévet követően a kommunikáció még interaktívabbá válik, ezzel is megkönnyítve és segítve a döntéshozatali fázist, illetve a bejövő információk alapján az előterjesztések alapos előkészítését. számos szűrőprogram került megvalósításra a településen: megszerveztük a tüdőszűrést (amely a település lakosságának egészségi állapotára való tekintettel nem kötelező feladata önkormányzatunknak de fontosnak tartjuk), csontritkulás szűrést, mammográfiás szűrővizsgálatot és több alkalommal véradást szerveztünk. A gondozási központban az ellátottak létszámát az eddigi 15 főről 20 főre tervezzük bővíteni.

2 SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROM o eseménydús évet hírekkel, a helyi lakosságot interaktivitásra tudhatunk magunk mögött. A leglényegesebb késztetve üzemel. változás, hogy fenntartó váltás történt az oktatási A hivatal épületén is történtek felújítások: intézmények fenntartója vonatkozásában: a pályázati forrásból került felújításra a hivatal /2008-as tanévtől a Kisbéri Többcélú folyosója, illetve egy mellékhelyiség. Kistérségi Társulás látja el ezen faladatokat. A kiemelt fenntartó váltással az oktatási intézmények figyelmet kívánok fordítani színvonalas települési finanszírozási lehetőségei javulását, illetve rendezvények szervezésére. Ennek tükrében pályázati lehetőségek jobb kihasználását várom. A fenntartó váltással kapcsolatos döntésünk helyességét igazolja, hogy lehetőségünk nyílik úgy gondolom hogy nagy sikerű rendezvényeken vagyunk túl a farsangi mulatsággal, a Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivállal, a Falunappal, februári határidővel pályázat benyújtására ahol Korda Györgyöt és Balázs Klárit az iskola épületének felújítására. Sikeres köszönthettük településünkön, a búcsúval, a pályázás esetén a munkálatok nyarán szüreti mulatsággal és még sorolhatnám a többi kerülnének elvégzésre. A Közép-Dunántúli kisebb rendezvényt. Jelenleg javában zajlik a Regionális Operatív Program keretében falukarácsonyi program szervezése, melynek benyújtásra kerülő pályázatunk 60 M Ft keretében igyekszünk ünnepi hangulatot összköltsége mellett 6 M Ft saját erő varázsolni településünkön. Az idei évben első hozzájárulása szükséges. Az iskolában alkalommal került megszervezésre a Hospitality évben elvégzett munkálatok: informatikai Club nemzetközi szervezet tábora szaktanterem helyi hálózat karbantartása, kisebb településünkön. Ez alkalomból 13 nemzet közel javítási munkálatok, illetve egy osztályterem 160 fiatalja ismerte meg az igazi súri teljes felújítása padokkal, székekkel. Az idei vendégszeretet. A szervezőkkel kapcsolatos évben került átadásra a műfüves pálya is, egyeztetést követően a folytatás mellett melynek megvalósítására 3,5 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, melynek révén a testnevelés órai tárgyi feltételekben jelentősen javultak. Az óvoda felújítására a KDRFT TEKI pályázati kiírásán 2,2 M Ft vissza nem térítendő döntöttünk, így ezzel a rendezvénnyel bővül települési rendezvénynaptárunk. A sok színes, tartalmas gazdag program megszervezésében és lebonyolításában kiemelt szerepet vállal az Együtt Súrért Egyesület, melynek tagjai nélkül nem lenne ilyen gazdag támogatásban részesültünk, melynek településünk. eredményeként a vizesblokkok, folyosó, öltözők A 2008-as évre tervezett programjainkkal kerültek felújításra, a vízvezeték hálózat cseréje igyekszünk a helyi lakosság igényeit minél megtörtént és az említett helyiségekben jobban kiszolgálni, így a rendezvényekkel, nyílászárókat cseréltünk. Az ősz folyamán az fellépőkkel kapcsolatos észrevételeiket, óvoda udvar tereprendezési munkálatait is elvégeztük, füvesítettünk. Az óvoda további sikeres pályázatai révén bútorok és kerti játékok kerültek beszerzésre. Az idei évben első alkalommal került sor a véleményüket szívesen vesszük. A könyvtárunk nyilvános könyvtári státusza márciusától megszűnt, mozgókönyvtári hálózatba szerveződött. Ennek révén magasabb állami finanszírozás áll rendelkezésünkre a felsőoktatásban tanuló hallgatók Bursa feladatok ellátására, így még az idei évben sor Hungarica ösztöndíj pályázat keretében történő kerül a könyvtár és teleház ablakainak, ajtóinak támogatására, melynek keretében 5 fő szociális cseréjére. rászorultságuk o mértékében került támogatásra. Az idei évben 100 db új széket beszerzésére 2008-ban a nevelés-oktatás területén kiemelt került sor a művelődési házba, 1 db feladatként kezelendő az általános iskola nagyteljesítményű fénymásolót nyertünk épületének teljes körű felújítása: pályázat útján a teleházba, illetve szintén fűtéskorszerűsítés, villamos hálózat cseréje, pályázat révén Microsoft Office irodai csomag nyílászárók cseréje, külső- és belső felújítási került telepítésre az összes számítógépre. munkálatok, tetőzet cseréje, iskola udvar A ofeladatok területén a körzeti labdarúgó aszfaltozása. bajnokság lebonyolítási és finanszírozási rendjében változásokat kezdeményeztem. A jelentős változás, hogy június óta Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó lehetősége van az állampolgároknak ügyeiket Szövetségtől leválva Bakonyalja Kupa elektronikusan intézni, ennek informatika Labdarúgó Bajnokság néven területi alapon feltételei kiépítésre kerültek. Jövő évben szerveződött saját bajnokságot szerveztünk a feladatunk ennek a lehetőségnek a lakossággal történő megismertetése, illetve hivatalon belül KTKT intézményi hátterével. Az új bajnokságban 9 környező település csapat vesz részt. Az gördülékeny gyakorlati alkalmazása. átállás úgy gondolom zökkenőmentes volt, mind Településünk hivatalos honlapja is 2007-évben játékosok, mind a nézők ebből semmit nem megújult, gazdag tartalommal, naprakész vettek észre.

3 SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROM Az új bajnoksággal a labdarúgó csapat éves működési költségei jelentősen csökkentek, számszerűsítve közel 300 E Ft-tal évre e területen feladatunk a labdarúgó bajnokság megerősítése, új csapatokkal való bővítése, mely színvonal emelést eredményez. A sport feladatok területén településünk sípályájának felújítási, karbantartási munkálatainak elvégzése jövő évben nem tűrhet halasztást a biztonságos, balesetmentes üzemeltetés biztosításához. területén célul tűztük ki a szeméttelep rekultiválását, mely feladat elvégzését a Környezetvédelmi Felügyelőség is szorgalmazza. A szükséges tervezési és környezetvédelmi tanulmányok engedélyeztetése az idei évben megtörtént, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagjaként pályázatot nyújtottunk be a KEOP pályázati kiírására. Az önrész nélküli pályázat megvalósítási munkálataira nyertes a pályázat esetén évben kerülhet sor. közterületek, parkok rendben tartása, virágosítása az idei évben is megtörtént, településközpontunk villanyoszlopaira is kandeláberes muskátlikat ültettünk ben is beneveztünk a Virágos Magyarországért mozgalomba, ahol erőfeszítéseinket oklevéllel jutalmazták. Polgárőrség megalakulásáról is örömmel számolhatok be, melynek keretében 16 fő teljesített önkéntes szolgálatot településünkön, vigyázott a közbiztonságra éjszaka, települési rendezvényeink biztosításában vettek részt. Idei évben társadalmi munkával sikerült eltüntetnünk a sportöltözőnél tárolt Rákóczi utcai építési törmeléket, melynek helyét, és a labdarúgó pálya vége/szalonnasütő környéke területét jó minőségű erdei termőfölddel pótoltuk. Tavasszal sor kerülhet az említett területek parkosítására, a falunapi és egyéb programok helyszínéül szolgáló szabadtéri színpad és infrastruktúrájának kialakítására. Járdák, bel- és külterületi utak: mindezek állaga leromlott, repedezett, több helyütt beszakadt. A helyreállítási munkálatok költségére nem áll rendelkezésre fedezet, sajnos az aktuális pályázati kiírások is magas önerő hányadot (50% fölötti önerő vállalás) követelnek meg. A Súri Patak és a Kőrisberki Vízfolyás vízrendezési munkálatai sajnos az idei évben nem tudtak megvalósulni vízjogi üzemeltetési engedély hiányában. A vízfolyások kezelőjével megkezdtük a jogi háttér rendezését, így bízom benne hogy 2008-ban megkezdődhetnek a munkálatok a patakmeder kotrásán. Jövő évre tervezett feladat a ravatalozó épületének felújítása. A jelenlegi állapotok Balkáni körülmények, az ANTSZ sorozatosan elmarasztaló o o leveleket küldözget. A jelenlegi jogszabályi előírásoknak megfelelően akadálymentesített, nyilvános mellékhelyiséggel, hideg-meleg vízzel ellátott feltételeknek kell megfelelni. A felújítási munkálatok első, tervezői fázisát még az idei évben meg kell kezdenünk, hogy év elején pályázni tudjunk az épület felújítására. területén egyre nagyobb lehetőségek kínálkoznak a kistelepülések számára. A területen évben elvégzett és évre folyamatosan tervezett feladataink a település arculatának, küllemének javítása a turisztikai vonzás fokozása érdekében. A településközpont parkosítása, kandeláberes virágosítása, Súrt és értékeit bemutató színvonalas turisztikai kiadványok, települési honlap fejlesztése. A kitűzött feladatok rendelkezésre álló források függvényében valósíthatók meg. o o területén szorgalmazom az 5 évvel korábban értékesített, de a beépítési kötelezettséget nem teljesített telektulajdonosoktól az építési telkek visszavásárlását, majd azok új feltételekkel történő értékesítését. Ezt a feladatot már évre is kitűztük, amely sajnos forráshiány miatt nem valósult meg. Ezen feladatok végrehajtásához nagyon sok pénzre van szükség, amit pályázatok útján kívánunk megszerezni. Azonban az önerőhöz nekünk kell előteremteni a forrásokat. Természetesen elsődleges feladatunk az önkormányzat és intézményeinek zavartalan működtetése. Tisztelt Falugyűlés! Ennyiben kívántam tájékoztatni Önöket a végzett munkáról, a jövő évi tervekről. Várom kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat. Súr, november 20. Sógorka Miklós Polgármester

4 SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROM KÖZMŰVELŐDÉSI HÍREK értékelésére hivatott megrendezni e programot. A minősítés célja, az énekes és hangszeres nemzeti, népzenei hagyományok megőrzése, és élményszerű továbbadását szolgáló csoportok és közösségek tevékenységének értékelése, ösztönzése. A neves szakmai zsűrit népzenekutatók alkotják. Nagy örömmel adhatok hírt arról, hogy a Kastély Attila vezetésével fémjelzett súri népdalkör, az első bemutatkozáson elérhető legmagasabb fokozatot, a KIVÁLÓ minősítést érte el. E helyről is dicséret és köszönet illeti őket, hogy szorgalmukkal, kitartásukkal, lelkesedésükkel példát szolgáltatnak nyugdíjastársaiknak és mindenkinek. Dicséret és köszönet összetartó közösségüknek, amiért a térségben, Súr falujának jó hírét öregbítették. A továbbiakhoz kívánok mindannyiuknak jó egészséget, vidámságot, még sok-sok együtt eltöltött örömteli órát. Álljon itt ABC sorrendben a nevük: Borsos Éva, Gyökér Józsefné, Kiss Béla, Kiss Béláné, Kusicza Pálné, Lunk Ferencné, Sipos Ferencné, Sógorka Lajosné, Svehlik Istvánné, Szlatyinszki János, Szlatyinszki Jánosné, Takács Lászlóné, Truszek Jánosné. Citerakíséret: Kastély Attila, Kastély Máté, Kastély Zoltán z utóbbi hónapokban sok énekpróba zajlott, és az izgalmakkal teli fellépések után, igazi felüdülést jelentett, hogy a Polgármester úr által megnyert Senior Sport Program keretében részt vehettek időseink, két gyógyfürdőzésen is. November l9-én, a pápai thermálvíz okozott kellemes felüdülést, ahol még a vizitornát is kipróbálhatták. Ezen a programon együtt voltak velünk, a csetényi testvér-nyugdíjas klub tagjai, valamint faluközösségünk jónéhány időstagja is. ielőtt rátérnék a Nyugdíjas Klubunkról szóló híradásra, elöljáróban hadd tegyek említést arról, hogy múlt év novemberében több helyütt volt alkalmam, a Szociális Munka Napjának megemlékezése kapcsán, meghallgatni tapasztalt szakemberek előadását, köszöntőjét. Mindegyikőjük dicsérte, elismerte, a szociális szférában dolgozók áldozatkész munkáját, felkészültségét, lelkesedését. Mindegyikőjük kitért arra, hogy mennyi kitartást, emberséget követel az idősellátásban tevékenykedőktől ez a munka, ahol munkaeszközük saját személyiségük, hiszen azzal dolgoznak, hatnak, nap mint nap. Felmerült bennem a kérdés, hogy e szép gondolatok mellett, miért nem esett szó magukról az idősekről, a gondjainkra bízott nyugdíjasokról, hogy vajon ők miként élik meg a mindennapokban, a velük foglalkozókkal együtt töltött idejüket. Vajon hogyan, s miként vélekednek a törődésről, a felkínált lehetőségekről. Hiszen ők azok, akik erre igazán választ adhatnának. Számomra a válasz, a Nyugdíjas Klub tagjainak soraiból kimondatlanul csendülő válasz egyetlen szó: ÖRÖM. Amikor látom a mindannyiuk szemében megcsillanó örömet, mosolyukban, nevetésükben a vidámságot. Amikor látom programjaink, összejöveteleink alkalmával, hogy az egyénit felváltja a csoportérdek, működik a jóravaló csapatszellem, és helyet kap, sőt megerősödik a közösségi összetartás. Mindezt azért tartottam fontosnak bevezetőül elmondani, mert e közösségi összetartásuknak, most újból kézzel fogható eredményeiről számolhatok be. A Nyugdíjas Klub népdalköre, november 7-én részt vett a Kisbéri Művelődési Házban megrendezésre került Idősek Ki-Mit-Tud ján, ahol súri szüreti népszokásokat jelenítettek meg. Felkészültségüket az I. hellyel jutalmazták. November l7-én Tatabányán, sor került dalkörünknek, a XIV. Térségi és Országos Minősítő Hangversenyen történő bemutatkozására és megmérettetésére. Néhány szóban, hogy miről is szól ez a népzenei minősítő. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége, az amatőr művészeti tevékenység Második alkalommal pedig a győri fürdőben tettünk látogatást, ami nem kevesebb jótékony hatást nyújtott a résztvevőknek. Köszönet a lehetőségért, s hogy élvezhettük e megvalósult programtervezetet.s Szeretettel üdvözöl minden kedves Olvasót yugdíjas lub vezetője Bakos Ildikó

5 o SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROM élményekkel gazdagodtunk a találkozó révén, OKTATÁSI ha csak a jelenlévő gyerekek kis hányadát megérintette a könyvek szeretete, már megérte INTÉZMÉNYEK HÍREI a fáradozást. Reméljük mindegyikük számára emlékezetes marad ez a nap. Ács Rita Súrra látogatott a kisbéri Wass Albert Művelődési Központ és a Városi Könyvtár meghívására Nógrádi Gábor író, költő, újságíró és forgatókönyvíró. Nevét számos könyv és forgatókönyv fémjelzi. Többek között a Gyermekrablás a Palánk utcában, a Csocsó, az Egy szoknya,egy nadrág,a Hippolyt című filmek és a Patika sorozat fűződik a nevéhez. Kedvenc munkájának a Sose halunk meg forgatókönyvét tartja a filmes pályafutásából. Írói munkái közül elsősorban gyermekregényei emelkednek ki, pl.:az anyu én vagyok, a Hogyan neveljünk?,melyek a könyvtárunkban is o o megtalálhatók, továbbá az Édes Munyimunyi, A bátyám zseni, Gyermekrablás a Palánk utcában. Legelismertebb műve pedig a Pete Pite, mely a Nagy Könyv versenyben a 100 legjobb gyerekkönyv közé került, 2000-ben az Év ÓVODAI HÍREK gyerekkönyve volt és elnyerte 2002-ben a világ legjobb gyerekkönyveinek díját is. Ennyi könyvtermés és elismerés birtokában érthető,hogy az általános iskolások várakozással telve, izgatottan készülődtek a nagy íróval való találkozóra. A nagy nap november 8-án el is érkezett. Nógrádi Gábor kissé sietve, de időben és lelkesen érkezett meg a művelődési házba. Rögtön életéből merített tréfás történetekkel szórakoztatta a jelenlévőket, akik kíváncsian és érdeklődve hallgatták. A gyerekeket számos kérdés foglalkoztatta, amiket bátran fel is tettek vendégünk legnagyobb örömére. Megtudhattuk, hogy gyermekkora óta az írói hivatásra készült és kisebb-nagyobb kitérőkkel meg is valósította álmát. Minden kérdezőt jutalomban részesített Nógrádi Gábor, akiket ez újabb kérdésfeltevésekre ösztönzött. A hallgatóság ötlete alapján még egy regény alaptörténete is megszületett a kis olvasók aktív közreműködésével. A jó hangulatú beszélgetés során észrevétlenül repült el az idő. A gyerekek örömmel barangoltak a könyvek birodalmában. Sőt sokan úgy fellelkesedtek, hogy alig várták, hogy vásárolhassanak a szerző műveiből és dedikáltassák azokat. Majd több, mint egy órányi beszélgetés után, a dedikálást követően szomorúan állapítottuk meg, hogy a találkozó véget ért. Nógrádi Gábor elégedetten, kellemes emlékekkel és jó érzésekkel búcsúzott Súrtól, miután vendégül láttuk a napköziotthonos óvoda konyháján egy finom ebéddel. Mindannyian szép Az elmúlt év utolsó hónapja nagyon mozgalmasan telt az óvodában A gyerekek izgalommal várták legkedvesebb vendégüket, a Mikulást. A Mikulás ünnepség a hagyományoktól eltérő módon zajlott. Vendégünk volt Áprily Géza előadóművész, aki zenés műsorával szórakoztatta a gyerekeket. Az idén felajánlotta, hogy műsora után, ami természetesen kapcsolódott a téli ünnepkörhöz, elvállalta a Mikulás szerepet. Színvonalas, élvezetes műsora után Mikulásként is nagy sikert aratott. Alig múlt el kedvenc ünnepünk, a nagycsoportosokkal mér készültünk a Falukarácsonyon történő fellépésünkre Kisded születik címmel tanultunk betlehemes játékot, amire a gyerekek nagy örömmel és szorgalmasan készültek. Szorgalmuknak meg is lett az eredménye, az előadás nagy sikert aratott. o A karácsonyi készülődés a meghittségről, a szeretetről szólt. Sokan segítették növelni az ünnep fényét ajándékokkal, szaloncukorral, játékok-kal és pénzbeli adományokkal. Segítségüket ezúton is szeretnénk megköszönni. Vezető óvónő

6 O (2007. november január 21.) o O! SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROM ANYAKÖNYVI HÍREK Gansperger Ildikó és Sógorka Miklós Czombál Gábor és Takács Katalin Szántó Renáta és Vachtler Ferenc (2007. október január 21.) Bakai Gábor és Körmendi Ilona gyermeke - Bakai Gábor Krajcár Szilárd és Mrázik Erzsébet gyermeke Krajcár Fanni Zsédely László és Vörös Katalin gyermeke Zsédely Tímea O " o # oo EGYÉB MONDANI VALÓK Megint kérdezné Kálmán György. Aktualitás - igen. Azt mondom volt - jó, hogy elmúlt. Azt mondom már minden más - de nem értem mi nem értjük. Mi már kevesek vagyunk ehhez. Azt mondom magyar - nem európai világpolgár. Szabadság - van, van rá pénzed? Nincs de jó tudni, hogy van. Azt mondom haza - szerencsétlen tétel az érettségin fogalom mi megfoghatatlan. Azt mondom piros fehér zöld - fúj nacionalista magyarkodó, csak kék szint ismerek sárga csillagokkal. Magyar haza - bérkatona, eladó föld és minden, vásár az egész világ. Azt mondom család - vegetáló szimbiózis ki a létéért küzd, gyerek nyűg anyagi nihil, gátja a karriernek. Munka - kevés, Mi az? Mit meg nem fizetnek. Szórakozás - butító médiák, hogy ne gondolkozz, mert akkor belelátsz. Európa - oly messze van távolabb, mint volt. Nem jó időben születtél jó helyen - vess magadra gondoskodj magadról. Egészséged - kit érdekel ha nem fizetsz nincs belépőd az élethez, férgese csak pusztuljon. Azt mondom szép kort megért - sokba kerül nem kell a nyugdíjas csak teher. Fiatal - keresd, máshol mit itthon nem találsz és tiéd a világ de, hazád elveszted közben. Azt mondom - demokrácia húrrá de mond, ki majd meglátod, mit kapsz. Magyar virtus, jelszava - megveszlek kilóra. Azt mondom tőkés lettél - igen az lettél kapcsolati tőkés, ha nincs, felkopik az álad. Azt mondom felelősség, felelősségre vonás - keresd az értelmező szótárban. Polgárság - populista fogalom. Azt mondom privatizáció - vívmány, a nemzeti vagyon átcsoportosítása jó kezekbe. Azt mondom honatya - tiszteletet parancsol e titulus, de a tisztesség nem a szinonimája. Sírsz, kesergsz - depressziós, pesszimista keverék nép sírva vigadunk de, már nem is vigadunk. Kiváltság - azt mondom nekik Ők, majd megmondják mi jó neked. Magyar - sokan vagyunk a keveseknek. Azt mondom nagy testvér - mi soha nem lehettünk egykék nekünk, mindig fogta, szorongatta a bátyus. Mi mindig csatlakozunk az elöljáróinkhoz. A szépreményű jövőt, ha nem mi hát Ők megérik nekük megéri. Mannon ismét előbujt és kajánul vigyorog ami nem biznisz azt el kell törölni mert oldja az aranyat királyvízként. Szelezsán György

7 SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROM BATYUSBÁL Az Idősek Klubja szervezésében Kerül megrendezésre 2oo8. február 2. szombati napon l5 órai kezdettel a Kultúrházban. Belépő: személyenként némi harapnivaló illetve kortyolnivaló. MINDEN JÓKEDVRE, JÓ TÁRSASÁGRA, KÖNNYED TÁNCRA VÁGYÓ ÉRDEKLŐDŐT, NAGY SZERETETTEL VÁRUNK! Bakos Ildikó Klubvezető " A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot írt ki üdülési csekk igénylésére. Kedves Táncosok! A felnőtt társas tánc oktatása vasárnaponként tól történik. Hozz magaddal: csere cipőt Jelentkezni még lehet! Helyszín : A súri Művelődési Ház Szeretettel várunk minden érdeklődőt!!! EZÜST NYÁR - nyugdíjasok részére. Pályázók köre azon belföldi illetőségű öregségi nyugellátásban részesülő, 62. életévét betöltött személy, akinek havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a Ft-ot, és más munkaviszonyból vagy származó jövedelme nincs. ESÉLY A PIHENÉSRE - fogyatékossággal élő személyek részére. SZOLIDARITÁS - több gyermeket nevelő munkavállalók részére. VAKÁCIÓS PROGRAM - szakiskolai tanulók részére. A pályázati adatlap és bővebb információ a illetve a Teleházban igényelhető. Pavlitzkyné Miklós Enikő Teleházvezető

8 SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROM Ravatalozó felújítására pályázunk A ravatalozó épületének felújítására pályázat benyújtását tervezi az önkormányzat. A honlapon zajló szavazás eredményeként - melynek keretében a településünket érintő legfontosabb fejlesztési elképzelések rangsorolására kértük az internetezőt - a választ adók 43%-a tartotta a ravatalozó felújítását a legfontosabbnak. A felújítási munkálatok a tervezéssel kezdődnek. Ennek megfelelően megbízást adtunk a kisbéri székhelyű Átrium Márka Tervező irodának az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére. Fontos feladatunk még a terület tulajdonviszonyainak rendezése, amely jelenleg a Katolikus Egyház tulajdonában van. Pályázat benyújtására csak abban az esetben jogosult az önkormányzat, ha saját tulajdonába kerül az épület. A pályázatot a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TEKI alapjára kívánjuk benyújtani tavaszán. Pozitív elbírálást követően 2008 nyarán-őszén megvalósulhat az épület felújítása. A Súri Trombitás megvásárolható : COOP-ABC (Szabadság tér) Müller Bolt (Petőfi utca) Pék Bolt(Akai utca) Viola Bolt (Petőfi utca) Barkács és Hobby bolt (Petőfi u.) Virág bolt Polgármesteri Hivatal Takarékszövetkezet Teleház Nyugdíjas Klub O Készült számítógépen a Teleházban, a kiadásért felel: Együtt Súrért Egyesület, Gépelte: Pavlitzkyné M. Enikő Szerkesztetésben közreműködött : Kadlecsik Gyöngyi, Sógorka Miklós, Főszerkesztő: Pavlitzkyné Miklós Enikő, Szelezsán György Felelős kiadó: Együtt Súrért Egyesület, Készült : 200 példányban

9 ÖKUMENIKUS IMAHÉT SÚRON január 22-én kezdődött településünkön az ökomenikus imahét, amelyen egymás templomaiban fohászkodnak a hívek a keresztények egységéért. A súri alkalmakon a településen jelen lévő egyházak mindegyike részt vesz. Kedden az Őskeresztyén Apostoli Egyház imaházában Kovács Attila csetényi református lelkész, szerdán a Katolikus templomban Kulisek Tamás őskeresztyén prédikátor, csütörtökön Németh József katolikus plébános hirdetett igét. Az imahét témáját az EGYSÉG-ben fogalmazták meg az egyházi képviselők. Több az, ami összeköt bennünket, mint ami szétválaszt. Ez a nagy felfedezés az ökomenikus mozgalom törekvéseinek gyökere. A legnagyobb összekötő pont mindenekelőtt feltámadott Urunk jelenléte, aki megígérte tanítványainak, hogy velük lesz az idő végezetéig. Máté evangéliumának végén olvashatjuk Jézus ígéretét, miután követőit azzal a feladattal küldte ki minden néphez, hogy tegyék tanítvánnyá őket, megkeresztelvén az Atya és a Fiú, és a Szentlélek nevében (Mt 28,19-20). Mert tudatában volt annak, hogy sokféle nehézséggel találkoznak majd, és ezért sem akarta őket árván hagyni a misszió szolgálatában (Jn 14,18). Megígérte, hogy velük marad, hiszen Ő az Emmánuel, ami azt jelenti: velünk az Isten (Mt,1,23). Imahetünk témája tehát a Mt 18,20-ból véve Jézusnak azt az ígéretét erősíti meg, amely a szövegösszefüggésben található: ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük. Az Imahét idején és valóságban mindig az egységért mondott egész évi imádságainkban arra kapunk meghívást, hogy az egység kegyelméből lehet a miénk, és hogy szükséges folyamatosan kérni ezt az ajándékot. Azokban a törekvéseinkben, amelyek ápolják saját közösségeink egységét és valamennyi Krisztus-követő egységét, jól tesszük, ha felismerjük annak jelentőségét, mit is jelent ökomenikusan összegyűlni, és Jézus nevében imádkozni. Ha bármikor így cselekszünk, arra hív meg Urunk, hogy bízzunk az imádság erejében, Jézus Krisztus jelenlétében. Amint meg is ígérte ezt tanítványainak: Bizony mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nékik az én mennyei Atyám (Mt 18,19).!"#$%%!& '("()*"+%*&,-." /0-(,(' $1 2&'(-&('(& 2% www. sur. hu. Sok hasznos információt, elektronikus ügyintézés bejelentkezés és időpont foglalás. Sok-sok kép településünkről és rendezvényeinkről. A társadalmi és civil szervezetek munkájáról naprakész információk

10 SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROM

OKTÓBERI PROGRAMELŐZETESÜNK:

OKTÓBERI PROGRAMELŐZETESÜNK: 2010. szeptember V. ÉVFOLYAM ÁRA: 100,-FT Dsida Jenő Ősz című versével köszöntjük újságunk olvasóit, hisz bár az időjárás tréfái miatt, néha nem is igazán tudjuk, hogy éppen melyik évszakban járunk, de

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. október 6. 8. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert, ahol nagyapja

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tisztelt Tiszakesziek, Kedves Olvasók! Az ember és természetesen az önkormányzat is gyakran kerül olyan helyzetbe ebben a rohanó, feladatokkal

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Már csak pár nap és elmúlik a 2012 es év. Az év vége és az új év kezdete arra késztet bennünket, hogy számba vegyük a mögöttünk hagyott év önkormányzati eredményeit és a jövő

Részletesebben

A tartalomból: Néptáncfesztivál tizenegyedszer. XX. évf. 2. szám, 2010. február-március. Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója

A tartalomból: Néptáncfesztivál tizenegyedszer. XX. évf. 2. szám, 2010. február-március. Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Néptáncfesztivál tizenegyedszer Fotó: MZS XX. évf. 2. szám, 2010. február-március Nemzeti Ünnep Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testülete tisztelettel meghívja

Részletesebben

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Bodrogközi A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Próbaszám - 2013. december Tisztelt Olvasók! Körkép PROGRAM A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás nevében szeretettel

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

Duna-Adony. Hálaadás - Újbor Ünnep. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu. 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11.

Duna-Adony. Hálaadás - Újbor Ünnep. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu. 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11. Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2012. November HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXII. év fo lyam 11. szám Hálaadás - Újbor Ünnep Szabó Gyula plébános atya október 6-án, a szőlőhegyi kápolna tövében rendezett liturgia

Részletesebben

M E G H Í V Ó A KÖZMEGHALLGATÁSRA TISZTELETTEL MEGHÍVOM. Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja

M E G H Í V Ó A KÖZMEGHALLGATÁSRA TISZTELETTEL MEGHÍVOM. Geszteréd község Önkormányzatának társadalmi, politikai és kulturális lapja VIII.évfolyam, 3. szám Geszteréd Község Önkormányzata által színvonalas falunap került megrendezésre 2012. augusztus 04-én Geszteréden. Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk minden

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. január Lectori Salutem A Mezõberényi Hírmondó újdonsült felelõs kiadójaként szeretettel köszöntöm az Olvasót. Mindenekelõtt

Részletesebben

A Falunap idén a Kállósemjéni Kastély Nap nevet viseli

A Falunap idén a Kállósemjéni Kastély Nap nevet viseli 2014. AUGUSZTUS 1 A Falunap idén a Kállósemjéni Kastély Nap nevet viseli Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 2014. augusztus 22-én (pénteken) és 23-án (szombaton) rendezi meg hagyományos Falunapi rendezvényét,

Részletesebben

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról 2 0 0 9. n y á r Kedves Pannonhalmi Polgárok! Ismét elszaladt három hónap és beköszönt a nyár. Gondolom mindenki várta a jó időt, hogy a munkák beinduljanak. Sajnos a gazdasági élet, ami jelenleg uralkodik

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. DECEMBER 23. ÉVFOLYAM 7-8. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Fotó: T. Horváth Lajos 23.

Részletesebben

A Makádi Református Templom felújítási munkálatai

A Makádi Református Templom felújítási munkálatai XI. évfolyam 1. szám 2014. április MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Megújulhat a Művelődési Ház Régi vágya teljesülhet mindazoknak, akiknek mindig is fontos volt a falu

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG

A tartalomból... kartalph@kartal.hu. Ára: 100 Ft. XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER. Búth Emília: FENYŐÁG Ára: 100 Ft XXIII. évfolyam 4. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. DECEMBER Búth Emília: FENYŐÁG Kint hóesés, bent párás ablak: a jégvirágok elhervadnak. Kukorica pattog, cérnára fűzöd, köddé válik

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K é p e s t

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft Milyen évünk

Részletesebben