2008. JANUÁR III. ÉVFOLYAM 1 SZÁM ÁRA. 50,-FT. intézményeit működtesse, település fenntartási faladatának maradéktalanul eleget tegyen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. JANUÁR III. ÉVFOLYAM 1 SZÁM ÁRA. 50,-FT. intézményeit működtesse, település fenntartási faladatának maradéktalanul eleget tegyen."

Átírás

1 2008. JANUÁR III. ÉVFOLYAM 1 SZÁM ÁRA. 50,-FT T A R T A L O M : ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÖZMŰVELŐDÉSI HÍREK ANYAKÖNYVI HÍREK OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HÍREI KÖZÉRDEKÜ INFÓK EGYÉB INFÓK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Csak egyetlen módja van a hibák elkerülésének: az, hogy ne cselekedj semmit, vagy legalább ne kísérelj meg semmi újat cselekedni. Ez azonban, úgy lehet, maga a legnagyobb hiba minden hibák között. Szent-Györgyi Albert ( ) Közmeghallgatás A helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 13. -a szerint a képviselő-testület évente legalább egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata és a Képviselő-testület munkatervében ütemezettek szerint a november hónapban kerül sor településünkön a közmeghallgatásra, amelynek keretében a évben elvégzett beruházásokról, a folyamatban lévő munkálatokról, és a évre tervezett fejlesztésekről számol be a polgármester. Tájékoztatómat a polgármesteri program 12 pontjában összefoglalt témakörben felsorolt feladatok teljesülése, illetve aktualitása mentén kívánom megtenni. Egyrészt a évben elért eredményeket számbavéve, másrészt az előttünk álló célokat kijelölve, nem feladva a legfontosabb célt: Önkormányzatunk legfontosabb feladata, hogy meglévő intézményeit működtesse, település fenntartási faladatának maradéktalanul eleget tegyen. területén az elektronikus kommunikáció használatával minőségi előrelépést tudtunk tenni. Az elektronikus levelezések, illetve a települési honlap képviselők számára kifejlesztett portálján keresztül a napi aktualitásokról, munkafolyamatokról első kézből, rövid határidővel mondhatni azonnal tájékoztatást kapnak a képviselők. Az elektronikus kapcsolattartás számos előnye mellett a költséghatékonyságot is fontosnak tartom kiemelni, o o amely a hivatal papírfelhasználásának csökkenésében, a fénymásoló működési és szervizelési költségeiben jelentkezik. A jövőre nézve bízom benne hogy az első tanulóévet követően a kommunikáció még interaktívabbá válik, ezzel is megkönnyítve és segítve a döntéshozatali fázist, illetve a bejövő információk alapján az előterjesztések alapos előkészítését. számos szűrőprogram került megvalósításra a településen: megszerveztük a tüdőszűrést (amely a település lakosságának egészségi állapotára való tekintettel nem kötelező feladata önkormányzatunknak de fontosnak tartjuk), csontritkulás szűrést, mammográfiás szűrővizsgálatot és több alkalommal véradást szerveztünk. A gondozási központban az ellátottak létszámát az eddigi 15 főről 20 főre tervezzük bővíteni.

2 SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROM o eseménydús évet hírekkel, a helyi lakosságot interaktivitásra tudhatunk magunk mögött. A leglényegesebb késztetve üzemel. változás, hogy fenntartó váltás történt az oktatási A hivatal épületén is történtek felújítások: intézmények fenntartója vonatkozásában: a pályázati forrásból került felújításra a hivatal /2008-as tanévtől a Kisbéri Többcélú folyosója, illetve egy mellékhelyiség. Kistérségi Társulás látja el ezen faladatokat. A kiemelt fenntartó váltással az oktatási intézmények figyelmet kívánok fordítani színvonalas települési finanszírozási lehetőségei javulását, illetve rendezvények szervezésére. Ennek tükrében pályázati lehetőségek jobb kihasználását várom. A fenntartó váltással kapcsolatos döntésünk helyességét igazolja, hogy lehetőségünk nyílik úgy gondolom hogy nagy sikerű rendezvényeken vagyunk túl a farsangi mulatsággal, a Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivállal, a Falunappal, februári határidővel pályázat benyújtására ahol Korda Györgyöt és Balázs Klárit az iskola épületének felújítására. Sikeres köszönthettük településünkön, a búcsúval, a pályázás esetén a munkálatok nyarán szüreti mulatsággal és még sorolhatnám a többi kerülnének elvégzésre. A Közép-Dunántúli kisebb rendezvényt. Jelenleg javában zajlik a Regionális Operatív Program keretében falukarácsonyi program szervezése, melynek benyújtásra kerülő pályázatunk 60 M Ft keretében igyekszünk ünnepi hangulatot összköltsége mellett 6 M Ft saját erő varázsolni településünkön. Az idei évben első hozzájárulása szükséges. Az iskolában alkalommal került megszervezésre a Hospitality évben elvégzett munkálatok: informatikai Club nemzetközi szervezet tábora szaktanterem helyi hálózat karbantartása, kisebb településünkön. Ez alkalomból 13 nemzet közel javítási munkálatok, illetve egy osztályterem 160 fiatalja ismerte meg az igazi súri teljes felújítása padokkal, székekkel. Az idei vendégszeretet. A szervezőkkel kapcsolatos évben került átadásra a műfüves pálya is, egyeztetést követően a folytatás mellett melynek megvalósítására 3,5 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, melynek révén a testnevelés órai tárgyi feltételekben jelentősen javultak. Az óvoda felújítására a KDRFT TEKI pályázati kiírásán 2,2 M Ft vissza nem térítendő döntöttünk, így ezzel a rendezvénnyel bővül települési rendezvénynaptárunk. A sok színes, tartalmas gazdag program megszervezésében és lebonyolításában kiemelt szerepet vállal az Együtt Súrért Egyesület, melynek tagjai nélkül nem lenne ilyen gazdag támogatásban részesültünk, melynek településünk. eredményeként a vizesblokkok, folyosó, öltözők A 2008-as évre tervezett programjainkkal kerültek felújításra, a vízvezeték hálózat cseréje igyekszünk a helyi lakosság igényeit minél megtörtént és az említett helyiségekben jobban kiszolgálni, így a rendezvényekkel, nyílászárókat cseréltünk. Az ősz folyamán az fellépőkkel kapcsolatos észrevételeiket, óvoda udvar tereprendezési munkálatait is elvégeztük, füvesítettünk. Az óvoda további sikeres pályázatai révén bútorok és kerti játékok kerültek beszerzésre. Az idei évben első alkalommal került sor a véleményüket szívesen vesszük. A könyvtárunk nyilvános könyvtári státusza márciusától megszűnt, mozgókönyvtári hálózatba szerveződött. Ennek révén magasabb állami finanszírozás áll rendelkezésünkre a felsőoktatásban tanuló hallgatók Bursa feladatok ellátására, így még az idei évben sor Hungarica ösztöndíj pályázat keretében történő kerül a könyvtár és teleház ablakainak, ajtóinak támogatására, melynek keretében 5 fő szociális cseréjére. rászorultságuk o mértékében került támogatásra. Az idei évben 100 db új széket beszerzésére 2008-ban a nevelés-oktatás területén kiemelt került sor a művelődési házba, 1 db feladatként kezelendő az általános iskola nagyteljesítményű fénymásolót nyertünk épületének teljes körű felújítása: pályázat útján a teleházba, illetve szintén fűtéskorszerűsítés, villamos hálózat cseréje, pályázat révén Microsoft Office irodai csomag nyílászárók cseréje, külső- és belső felújítási került telepítésre az összes számítógépre. munkálatok, tetőzet cseréje, iskola udvar A ofeladatok területén a körzeti labdarúgó aszfaltozása. bajnokság lebonyolítási és finanszírozási rendjében változásokat kezdeményeztem. A jelentős változás, hogy június óta Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó lehetősége van az állampolgároknak ügyeiket Szövetségtől leválva Bakonyalja Kupa elektronikusan intézni, ennek informatika Labdarúgó Bajnokság néven területi alapon feltételei kiépítésre kerültek. Jövő évben szerveződött saját bajnokságot szerveztünk a feladatunk ennek a lehetőségnek a lakossággal történő megismertetése, illetve hivatalon belül KTKT intézményi hátterével. Az új bajnokságban 9 környező település csapat vesz részt. Az gördülékeny gyakorlati alkalmazása. átállás úgy gondolom zökkenőmentes volt, mind Településünk hivatalos honlapja is 2007-évben játékosok, mind a nézők ebből semmit nem megújult, gazdag tartalommal, naprakész vettek észre.

3 SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROM Az új bajnoksággal a labdarúgó csapat éves működési költségei jelentősen csökkentek, számszerűsítve közel 300 E Ft-tal évre e területen feladatunk a labdarúgó bajnokság megerősítése, új csapatokkal való bővítése, mely színvonal emelést eredményez. A sport feladatok területén településünk sípályájának felújítási, karbantartási munkálatainak elvégzése jövő évben nem tűrhet halasztást a biztonságos, balesetmentes üzemeltetés biztosításához. területén célul tűztük ki a szeméttelep rekultiválását, mely feladat elvégzését a Környezetvédelmi Felügyelőség is szorgalmazza. A szükséges tervezési és környezetvédelmi tanulmányok engedélyeztetése az idei évben megtörtént, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcium tagjaként pályázatot nyújtottunk be a KEOP pályázati kiírására. Az önrész nélküli pályázat megvalósítási munkálataira nyertes a pályázat esetén évben kerülhet sor. közterületek, parkok rendben tartása, virágosítása az idei évben is megtörtént, településközpontunk villanyoszlopaira is kandeláberes muskátlikat ültettünk ben is beneveztünk a Virágos Magyarországért mozgalomba, ahol erőfeszítéseinket oklevéllel jutalmazták. Polgárőrség megalakulásáról is örömmel számolhatok be, melynek keretében 16 fő teljesített önkéntes szolgálatot településünkön, vigyázott a közbiztonságra éjszaka, települési rendezvényeink biztosításában vettek részt. Idei évben társadalmi munkával sikerült eltüntetnünk a sportöltözőnél tárolt Rákóczi utcai építési törmeléket, melynek helyét, és a labdarúgó pálya vége/szalonnasütő környéke területét jó minőségű erdei termőfölddel pótoltuk. Tavasszal sor kerülhet az említett területek parkosítására, a falunapi és egyéb programok helyszínéül szolgáló szabadtéri színpad és infrastruktúrájának kialakítására. Járdák, bel- és külterületi utak: mindezek állaga leromlott, repedezett, több helyütt beszakadt. A helyreállítási munkálatok költségére nem áll rendelkezésre fedezet, sajnos az aktuális pályázati kiírások is magas önerő hányadot (50% fölötti önerő vállalás) követelnek meg. A Súri Patak és a Kőrisberki Vízfolyás vízrendezési munkálatai sajnos az idei évben nem tudtak megvalósulni vízjogi üzemeltetési engedély hiányában. A vízfolyások kezelőjével megkezdtük a jogi háttér rendezését, így bízom benne hogy 2008-ban megkezdődhetnek a munkálatok a patakmeder kotrásán. Jövő évre tervezett feladat a ravatalozó épületének felújítása. A jelenlegi állapotok Balkáni körülmények, az ANTSZ sorozatosan elmarasztaló o o leveleket küldözget. A jelenlegi jogszabályi előírásoknak megfelelően akadálymentesített, nyilvános mellékhelyiséggel, hideg-meleg vízzel ellátott feltételeknek kell megfelelni. A felújítási munkálatok első, tervezői fázisát még az idei évben meg kell kezdenünk, hogy év elején pályázni tudjunk az épület felújítására. területén egyre nagyobb lehetőségek kínálkoznak a kistelepülések számára. A területen évben elvégzett és évre folyamatosan tervezett feladataink a település arculatának, küllemének javítása a turisztikai vonzás fokozása érdekében. A településközpont parkosítása, kandeláberes virágosítása, Súrt és értékeit bemutató színvonalas turisztikai kiadványok, települési honlap fejlesztése. A kitűzött feladatok rendelkezésre álló források függvényében valósíthatók meg. o o területén szorgalmazom az 5 évvel korábban értékesített, de a beépítési kötelezettséget nem teljesített telektulajdonosoktól az építési telkek visszavásárlását, majd azok új feltételekkel történő értékesítését. Ezt a feladatot már évre is kitűztük, amely sajnos forráshiány miatt nem valósult meg. Ezen feladatok végrehajtásához nagyon sok pénzre van szükség, amit pályázatok útján kívánunk megszerezni. Azonban az önerőhöz nekünk kell előteremteni a forrásokat. Természetesen elsődleges feladatunk az önkormányzat és intézményeinek zavartalan működtetése. Tisztelt Falugyűlés! Ennyiben kívántam tájékoztatni Önöket a végzett munkáról, a jövő évi tervekről. Várom kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat. Súr, november 20. Sógorka Miklós Polgármester

4 SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROM KÖZMŰVELŐDÉSI HÍREK értékelésére hivatott megrendezni e programot. A minősítés célja, az énekes és hangszeres nemzeti, népzenei hagyományok megőrzése, és élményszerű továbbadását szolgáló csoportok és közösségek tevékenységének értékelése, ösztönzése. A neves szakmai zsűrit népzenekutatók alkotják. Nagy örömmel adhatok hírt arról, hogy a Kastély Attila vezetésével fémjelzett súri népdalkör, az első bemutatkozáson elérhető legmagasabb fokozatot, a KIVÁLÓ minősítést érte el. E helyről is dicséret és köszönet illeti őket, hogy szorgalmukkal, kitartásukkal, lelkesedésükkel példát szolgáltatnak nyugdíjastársaiknak és mindenkinek. Dicséret és köszönet összetartó közösségüknek, amiért a térségben, Súr falujának jó hírét öregbítették. A továbbiakhoz kívánok mindannyiuknak jó egészséget, vidámságot, még sok-sok együtt eltöltött örömteli órát. Álljon itt ABC sorrendben a nevük: Borsos Éva, Gyökér Józsefné, Kiss Béla, Kiss Béláné, Kusicza Pálné, Lunk Ferencné, Sipos Ferencné, Sógorka Lajosné, Svehlik Istvánné, Szlatyinszki János, Szlatyinszki Jánosné, Takács Lászlóné, Truszek Jánosné. Citerakíséret: Kastély Attila, Kastély Máté, Kastély Zoltán z utóbbi hónapokban sok énekpróba zajlott, és az izgalmakkal teli fellépések után, igazi felüdülést jelentett, hogy a Polgármester úr által megnyert Senior Sport Program keretében részt vehettek időseink, két gyógyfürdőzésen is. November l9-én, a pápai thermálvíz okozott kellemes felüdülést, ahol még a vizitornát is kipróbálhatták. Ezen a programon együtt voltak velünk, a csetényi testvér-nyugdíjas klub tagjai, valamint faluközösségünk jónéhány időstagja is. ielőtt rátérnék a Nyugdíjas Klubunkról szóló híradásra, elöljáróban hadd tegyek említést arról, hogy múlt év novemberében több helyütt volt alkalmam, a Szociális Munka Napjának megemlékezése kapcsán, meghallgatni tapasztalt szakemberek előadását, köszöntőjét. Mindegyikőjük dicsérte, elismerte, a szociális szférában dolgozók áldozatkész munkáját, felkészültségét, lelkesedését. Mindegyikőjük kitért arra, hogy mennyi kitartást, emberséget követel az idősellátásban tevékenykedőktől ez a munka, ahol munkaeszközük saját személyiségük, hiszen azzal dolgoznak, hatnak, nap mint nap. Felmerült bennem a kérdés, hogy e szép gondolatok mellett, miért nem esett szó magukról az idősekről, a gondjainkra bízott nyugdíjasokról, hogy vajon ők miként élik meg a mindennapokban, a velük foglalkozókkal együtt töltött idejüket. Vajon hogyan, s miként vélekednek a törődésről, a felkínált lehetőségekről. Hiszen ők azok, akik erre igazán választ adhatnának. Számomra a válasz, a Nyugdíjas Klub tagjainak soraiból kimondatlanul csendülő válasz egyetlen szó: ÖRÖM. Amikor látom a mindannyiuk szemében megcsillanó örömet, mosolyukban, nevetésükben a vidámságot. Amikor látom programjaink, összejöveteleink alkalmával, hogy az egyénit felváltja a csoportérdek, működik a jóravaló csapatszellem, és helyet kap, sőt megerősödik a közösségi összetartás. Mindezt azért tartottam fontosnak bevezetőül elmondani, mert e közösségi összetartásuknak, most újból kézzel fogható eredményeiről számolhatok be. A Nyugdíjas Klub népdalköre, november 7-én részt vett a Kisbéri Művelődési Házban megrendezésre került Idősek Ki-Mit-Tud ján, ahol súri szüreti népszokásokat jelenítettek meg. Felkészültségüket az I. hellyel jutalmazták. November l7-én Tatabányán, sor került dalkörünknek, a XIV. Térségi és Országos Minősítő Hangversenyen történő bemutatkozására és megmérettetésére. Néhány szóban, hogy miről is szól ez a népzenei minősítő. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége, az amatőr művészeti tevékenység Második alkalommal pedig a győri fürdőben tettünk látogatást, ami nem kevesebb jótékony hatást nyújtott a résztvevőknek. Köszönet a lehetőségért, s hogy élvezhettük e megvalósult programtervezetet.s Szeretettel üdvözöl minden kedves Olvasót yugdíjas lub vezetője Bakos Ildikó

5 o SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROM élményekkel gazdagodtunk a találkozó révén, OKTATÁSI ha csak a jelenlévő gyerekek kis hányadát megérintette a könyvek szeretete, már megérte INTÉZMÉNYEK HÍREI a fáradozást. Reméljük mindegyikük számára emlékezetes marad ez a nap. Ács Rita Súrra látogatott a kisbéri Wass Albert Művelődési Központ és a Városi Könyvtár meghívására Nógrádi Gábor író, költő, újságíró és forgatókönyvíró. Nevét számos könyv és forgatókönyv fémjelzi. Többek között a Gyermekrablás a Palánk utcában, a Csocsó, az Egy szoknya,egy nadrág,a Hippolyt című filmek és a Patika sorozat fűződik a nevéhez. Kedvenc munkájának a Sose halunk meg forgatókönyvét tartja a filmes pályafutásából. Írói munkái közül elsősorban gyermekregényei emelkednek ki, pl.:az anyu én vagyok, a Hogyan neveljünk?,melyek a könyvtárunkban is o o megtalálhatók, továbbá az Édes Munyimunyi, A bátyám zseni, Gyermekrablás a Palánk utcában. Legelismertebb műve pedig a Pete Pite, mely a Nagy Könyv versenyben a 100 legjobb gyerekkönyv közé került, 2000-ben az Év ÓVODAI HÍREK gyerekkönyve volt és elnyerte 2002-ben a világ legjobb gyerekkönyveinek díját is. Ennyi könyvtermés és elismerés birtokában érthető,hogy az általános iskolások várakozással telve, izgatottan készülődtek a nagy íróval való találkozóra. A nagy nap november 8-án el is érkezett. Nógrádi Gábor kissé sietve, de időben és lelkesen érkezett meg a művelődési házba. Rögtön életéből merített tréfás történetekkel szórakoztatta a jelenlévőket, akik kíváncsian és érdeklődve hallgatták. A gyerekeket számos kérdés foglalkoztatta, amiket bátran fel is tettek vendégünk legnagyobb örömére. Megtudhattuk, hogy gyermekkora óta az írói hivatásra készült és kisebb-nagyobb kitérőkkel meg is valósította álmát. Minden kérdezőt jutalomban részesített Nógrádi Gábor, akiket ez újabb kérdésfeltevésekre ösztönzött. A hallgatóság ötlete alapján még egy regény alaptörténete is megszületett a kis olvasók aktív közreműködésével. A jó hangulatú beszélgetés során észrevétlenül repült el az idő. A gyerekek örömmel barangoltak a könyvek birodalmában. Sőt sokan úgy fellelkesedtek, hogy alig várták, hogy vásárolhassanak a szerző műveiből és dedikáltassák azokat. Majd több, mint egy órányi beszélgetés után, a dedikálást követően szomorúan állapítottuk meg, hogy a találkozó véget ért. Nógrádi Gábor elégedetten, kellemes emlékekkel és jó érzésekkel búcsúzott Súrtól, miután vendégül láttuk a napköziotthonos óvoda konyháján egy finom ebéddel. Mindannyian szép Az elmúlt év utolsó hónapja nagyon mozgalmasan telt az óvodában A gyerekek izgalommal várták legkedvesebb vendégüket, a Mikulást. A Mikulás ünnepség a hagyományoktól eltérő módon zajlott. Vendégünk volt Áprily Géza előadóművész, aki zenés műsorával szórakoztatta a gyerekeket. Az idén felajánlotta, hogy műsora után, ami természetesen kapcsolódott a téli ünnepkörhöz, elvállalta a Mikulás szerepet. Színvonalas, élvezetes műsora után Mikulásként is nagy sikert aratott. Alig múlt el kedvenc ünnepünk, a nagycsoportosokkal mér készültünk a Falukarácsonyon történő fellépésünkre Kisded születik címmel tanultunk betlehemes játékot, amire a gyerekek nagy örömmel és szorgalmasan készültek. Szorgalmuknak meg is lett az eredménye, az előadás nagy sikert aratott. o A karácsonyi készülődés a meghittségről, a szeretetről szólt. Sokan segítették növelni az ünnep fényét ajándékokkal, szaloncukorral, játékok-kal és pénzbeli adományokkal. Segítségüket ezúton is szeretnénk megköszönni. Vezető óvónő

6 O (2007. november január 21.) o O! SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROM ANYAKÖNYVI HÍREK Gansperger Ildikó és Sógorka Miklós Czombál Gábor és Takács Katalin Szántó Renáta és Vachtler Ferenc (2007. október január 21.) Bakai Gábor és Körmendi Ilona gyermeke - Bakai Gábor Krajcár Szilárd és Mrázik Erzsébet gyermeke Krajcár Fanni Zsédely László és Vörös Katalin gyermeke Zsédely Tímea O " o # oo EGYÉB MONDANI VALÓK Megint kérdezné Kálmán György. Aktualitás - igen. Azt mondom volt - jó, hogy elmúlt. Azt mondom már minden más - de nem értem mi nem értjük. Mi már kevesek vagyunk ehhez. Azt mondom magyar - nem európai világpolgár. Szabadság - van, van rá pénzed? Nincs de jó tudni, hogy van. Azt mondom haza - szerencsétlen tétel az érettségin fogalom mi megfoghatatlan. Azt mondom piros fehér zöld - fúj nacionalista magyarkodó, csak kék szint ismerek sárga csillagokkal. Magyar haza - bérkatona, eladó föld és minden, vásár az egész világ. Azt mondom család - vegetáló szimbiózis ki a létéért küzd, gyerek nyűg anyagi nihil, gátja a karriernek. Munka - kevés, Mi az? Mit meg nem fizetnek. Szórakozás - butító médiák, hogy ne gondolkozz, mert akkor belelátsz. Európa - oly messze van távolabb, mint volt. Nem jó időben születtél jó helyen - vess magadra gondoskodj magadról. Egészséged - kit érdekel ha nem fizetsz nincs belépőd az élethez, férgese csak pusztuljon. Azt mondom szép kort megért - sokba kerül nem kell a nyugdíjas csak teher. Fiatal - keresd, máshol mit itthon nem találsz és tiéd a világ de, hazád elveszted közben. Azt mondom - demokrácia húrrá de mond, ki majd meglátod, mit kapsz. Magyar virtus, jelszava - megveszlek kilóra. Azt mondom tőkés lettél - igen az lettél kapcsolati tőkés, ha nincs, felkopik az álad. Azt mondom felelősség, felelősségre vonás - keresd az értelmező szótárban. Polgárság - populista fogalom. Azt mondom privatizáció - vívmány, a nemzeti vagyon átcsoportosítása jó kezekbe. Azt mondom honatya - tiszteletet parancsol e titulus, de a tisztesség nem a szinonimája. Sírsz, kesergsz - depressziós, pesszimista keverék nép sírva vigadunk de, már nem is vigadunk. Kiváltság - azt mondom nekik Ők, majd megmondják mi jó neked. Magyar - sokan vagyunk a keveseknek. Azt mondom nagy testvér - mi soha nem lehettünk egykék nekünk, mindig fogta, szorongatta a bátyus. Mi mindig csatlakozunk az elöljáróinkhoz. A szépreményű jövőt, ha nem mi hát Ők megérik nekük megéri. Mannon ismét előbujt és kajánul vigyorog ami nem biznisz azt el kell törölni mert oldja az aranyat királyvízként. Szelezsán György

7 SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROM BATYUSBÁL Az Idősek Klubja szervezésében Kerül megrendezésre 2oo8. február 2. szombati napon l5 órai kezdettel a Kultúrházban. Belépő: személyenként némi harapnivaló illetve kortyolnivaló. MINDEN JÓKEDVRE, JÓ TÁRSASÁGRA, KÖNNYED TÁNCRA VÁGYÓ ÉRDEKLŐDŐT, NAGY SZERETETTEL VÁRUNK! Bakos Ildikó Klubvezető " A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot írt ki üdülési csekk igénylésére. Kedves Táncosok! A felnőtt társas tánc oktatása vasárnaponként tól történik. Hozz magaddal: csere cipőt Jelentkezni még lehet! Helyszín : A súri Művelődési Ház Szeretettel várunk minden érdeklődőt!!! EZÜST NYÁR - nyugdíjasok részére. Pályázók köre azon belföldi illetőségű öregségi nyugellátásban részesülő, 62. életévét betöltött személy, akinek havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a Ft-ot, és más munkaviszonyból vagy származó jövedelme nincs. ESÉLY A PIHENÉSRE - fogyatékossággal élő személyek részére. SZOLIDARITÁS - több gyermeket nevelő munkavállalók részére. VAKÁCIÓS PROGRAM - szakiskolai tanulók részére. A pályázati adatlap és bővebb információ a illetve a Teleházban igényelhető. Pavlitzkyné Miklós Enikő Teleházvezető

8 SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROM Ravatalozó felújítására pályázunk A ravatalozó épületének felújítására pályázat benyújtását tervezi az önkormányzat. A honlapon zajló szavazás eredményeként - melynek keretében a településünket érintő legfontosabb fejlesztési elképzelések rangsorolására kértük az internetezőt - a választ adók 43%-a tartotta a ravatalozó felújítását a legfontosabbnak. A felújítási munkálatok a tervezéssel kezdődnek. Ennek megfelelően megbízást adtunk a kisbéri székhelyű Átrium Márka Tervező irodának az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére. Fontos feladatunk még a terület tulajdonviszonyainak rendezése, amely jelenleg a Katolikus Egyház tulajdonában van. Pályázat benyújtására csak abban az esetben jogosult az önkormányzat, ha saját tulajdonába kerül az épület. A pályázatot a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TEKI alapjára kívánjuk benyújtani tavaszán. Pozitív elbírálást követően 2008 nyarán-őszén megvalósulhat az épület felújítása. A Súri Trombitás megvásárolható : COOP-ABC (Szabadság tér) Müller Bolt (Petőfi utca) Pék Bolt(Akai utca) Viola Bolt (Petőfi utca) Barkács és Hobby bolt (Petőfi u.) Virág bolt Polgármesteri Hivatal Takarékszövetkezet Teleház Nyugdíjas Klub O Készült számítógépen a Teleházban, a kiadásért felel: Együtt Súrért Egyesület, Gépelte: Pavlitzkyné M. Enikő Szerkesztetésben közreműködött : Kadlecsik Gyöngyi, Sógorka Miklós, Főszerkesztő: Pavlitzkyné Miklós Enikő, Szelezsán György Felelős kiadó: Együtt Súrért Egyesület, Készült : 200 példányban

9 ÖKUMENIKUS IMAHÉT SÚRON január 22-én kezdődött településünkön az ökomenikus imahét, amelyen egymás templomaiban fohászkodnak a hívek a keresztények egységéért. A súri alkalmakon a településen jelen lévő egyházak mindegyike részt vesz. Kedden az Őskeresztyén Apostoli Egyház imaházában Kovács Attila csetényi református lelkész, szerdán a Katolikus templomban Kulisek Tamás őskeresztyén prédikátor, csütörtökön Németh József katolikus plébános hirdetett igét. Az imahét témáját az EGYSÉG-ben fogalmazták meg az egyházi képviselők. Több az, ami összeköt bennünket, mint ami szétválaszt. Ez a nagy felfedezés az ökomenikus mozgalom törekvéseinek gyökere. A legnagyobb összekötő pont mindenekelőtt feltámadott Urunk jelenléte, aki megígérte tanítványainak, hogy velük lesz az idő végezetéig. Máté evangéliumának végén olvashatjuk Jézus ígéretét, miután követőit azzal a feladattal küldte ki minden néphez, hogy tegyék tanítvánnyá őket, megkeresztelvén az Atya és a Fiú, és a Szentlélek nevében (Mt 28,19-20). Mert tudatában volt annak, hogy sokféle nehézséggel találkoznak majd, és ezért sem akarta őket árván hagyni a misszió szolgálatában (Jn 14,18). Megígérte, hogy velük marad, hiszen Ő az Emmánuel, ami azt jelenti: velünk az Isten (Mt,1,23). Imahetünk témája tehát a Mt 18,20-ból véve Jézusnak azt az ígéretét erősíti meg, amely a szövegösszefüggésben található: ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük. Az Imahét idején és valóságban mindig az egységért mondott egész évi imádságainkban arra kapunk meghívást, hogy az egység kegyelméből lehet a miénk, és hogy szükséges folyamatosan kérni ezt az ajándékot. Azokban a törekvéseinkben, amelyek ápolják saját közösségeink egységét és valamennyi Krisztus-követő egységét, jól tesszük, ha felismerjük annak jelentőségét, mit is jelent ökomenikusan összegyűlni, és Jézus nevében imádkozni. Ha bármikor így cselekszünk, arra hív meg Urunk, hogy bízzunk az imádság erejében, Jézus Krisztus jelenlétében. Amint meg is ígérte ezt tanítványainak: Bizony mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nékik az én mennyei Atyám (Mt 18,19).!"#$%%!& '("()*"+%*&,-." /0-(,(' $1 2&'(-&('(& 2% www. sur. hu. Sok hasznos információt, elektronikus ügyintézés bejelentkezés és időpont foglalás. Sok-sok kép településünkről és rendezvényeinkről. A társadalmi és civil szervezetek munkájáról naprakész információk

10 SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROMBITÁS SÚRI TROM

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS 2016

KÖZMEGHALLGATÁS 2016 KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Alpolgármesteri beszámoló BEVÉTELEK Állami támogatások Közös Önkormányzati hivatal 52 millió forint Település üzemeltetés /zöldterületek, közvilágítás, köztemető/ 19 millió forint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014.

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. Dévaványai Folkműhely Egyesület Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013. augusztus 12-én alakult azzal acéllal, hogy az alapszabályában lefektetett

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A Szociális Szolgáltató Központ részére szoftver pályázaton való részvétel Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 Szám: 413/13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 26-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

1991.12.05 1991.12.20 1991.05.31 1995.03.17 1996.06.13 1993.08.06-tól 1993.09.25 1993.12.03 1993.05.15 1993.05.31 1993.05.31 1993.05.

1991.12.05 1991.12.20 1991.05.31 1995.03.17 1996.06.13 1993.08.06-tól 1993.09.25 1993.12.03 1993.05.15 1993.05.31 1993.05.31 1993.05. 1 Óvodai tanévzáró Gyermekjátékok városi úttörőház és díjkiosztó Tisztelendő Úr Ezüstmiséje 2 Családi videó---németország Szüreti bál A végén stúdió 3 VÁGÓKÉPEK 4 i bál délelőttje, Mise Családi videó---németországi

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉV MUNKATERVE Tartalom: I. U.. Ülésterv Együttes Képviselő-testületi ülések terve Rendezvények, ünnepsége Jóváhagyta Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e J e g y z ők ö n y v : K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: IKSZT épület I k l ó d b ö

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Pályázat címe Pályázati azonosító Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Támogatás mértéke % Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen KEOP-7.1.0/11-2011-0067

Részletesebben

Támogatási szerződések nyilvánosságra hozatala.

Támogatási szerződések nyilvánosságra hozatala. 1. sz. melléklet Adatközlő neve: Polgármesteri Iroda Támogatási szerződések nyilvánosságra hozatala. Támogató neve Támogatott neve, címe Támogatás célja Támogatás összege Vigyázó Sándor Művelődési Ház

Részletesebben

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által Kossuth Morzsák November 11.: Márton nap alkalmából ismét összegyűlt az iskola apraja-nagyja. A 4. osztály már a délelőtt folyamán is szorgoskodott a konyhában, hogy vendégül láthassák társaikat. Mert

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. január 09-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. január 09-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. január 09-én megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 09-én

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Támogatások közzététele (2012.) A támogatás kedvezményezettje. Csengeri Lovas Egyesület. Szamosbecs Község Önkormányzata

Támogatások közzététele (2012.) A támogatás kedvezményezettje. Csengeri Lovas Egyesület. Szamosbecs Község Önkormányzata Sorszám 1. Döntéshozó testület Döntés ideje január 24. Döntés száma 1319-2/ Támogatások közzététele () A kedvezményezettje Csengeri Lovas A célja II. Csengeri Lovasnap, a lovas versenyek, fogathajtó versenyek,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2014. augusztus - december TARTALOM: Általános Iskola és Alapfokú

2014. augusztus - december TARTALOM: Általános Iskola és Alapfokú Fábiáni 2014. augusztus - december TARTALOM: Polgármesteri beszámoló Sajtóközlemények Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda életéből Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA 2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA A SZERVEZŐK FENNTARTJÁK AZ IDŐPONT ÉS A MŰSOR VÁLTOZTATÁS JOGÁT 2017. JANUÁR Január 14. szombat - Ady bál Január 22. vasárnap - VII. Vince napi venyigeszentelő

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben