XIV. URBÁN GYÖRGY NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADISKOLA ÉS IFJÚSÁGI MŰVÉSZTELEP augusztus 5-15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIV. URBÁN GYÖRGY NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADISKOLA ÉS IFJÚSÁGI MŰVÉSZTELEP 2013. augusztus 5-15."

Átírás

1 XIV. URBÁN GYÖRGY NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADISKOLA ÉS IFJÚSÁGI MŰVÉSZTELEP augusztus Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 1

2 Szakmai beszámoló valami magasabbrendűt és emberibbet látok önmagam fölött; segítsetek nekem, hogy elérhessem ezt, ahogy én is segíteni fogok mindenkinek, aki ugyancsak fölismeri és szenved tőle, mégpedig azért, hogy újra megszülethessen az ember, aki teljesnek és végtelennek érzi magát a szeretetben és megismerésben, a szemlélődésben és tudásban, valamint minden teljességével a természetben gyökerezik a dolgok bírájaként és értékmérőjeként. Friedrich Nietzsche. A fejét a művészi kifejezőeszközök megszerzésére, megtanulására adók közös tulajdonsága, hogy nem engedik ki kezükből az élet ragyogó, mélyenszántó értelmezését, és védekeznek a sablonos módszerek és eredmények ellen. Vállalják, sőt keresik a kihívást, hogy a vibráló, figyelmet lekötő és kilúgozó ciber-világ könnyű nyüzsgését elcsitítva maguk körül és magukban, szembenézzek egy tiszta, látszólag formátlan világgal. Sokan gondolhatnák, hogy innen lehet elindulni. De nem lehet igazuk, mert ez még csak nem is az első állomás. A művészeknek érdekük fűződik ahhoz, hogy az emberek higgyenek az időnként felvillanó benyomásokban, az úgynevezett inspirációkban; mintha a műalkotás, a költészet, valamely filozófia alapeszméje a kegyelem fénysugaraként világítana alá a mennyek országából. A jó művész vagy gondolkodó fantáziája állandóan produkál jó, középszerű és rossz dolgokat, ám ítélőereje válogat ezek között, elveti, vagy összekapcsolja őket. A művésztanárok munkássága, szakmai felkészültségük, tudásuk, szemléletük és személyiségük is meghatározó a szabadiskolánál. A művésztanárok mindegyike sajátos, egyéni képi világot teremtett meg, egyedi ábrázolásmód, kifejezőeszközök használata jellemző művészetükre ban tizennegyedik alkalommal nyitotta meg kapuit a Sárospataki Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep. Lebonyolítását egy 1999-ben létrejött művészeti magániskola támogatta, amelynek akkori igazgatójaként Csetneki József, művészbarátaival közösen indították el a kurzust, 2000 nyarán. A művészeti oktató tevékenység mentén és okán az ART ÉRT-hez, Sárospatakhoz kötődő művészek kapcsolatrendszere többrétű. A legjelentősebb kapcsolódási pontot a 2014-ben húsz éves Patak csoport jelenti, amelynek szellemisége 1994-től, alakulásától érezteti hatását Sárospatakon. felugossy Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 2

3 Laca 1997-ben költözött városunkba. A 2008-tól 2011-ig működő ART ÉRT Kortárs Galéria működtetése is az iskola és az alapítvány holdudvarában működő művészekkel történő kapcsolatrendszer elmélyítését szolgálta a kortárs képzőművészet minél szélesebb körben történő megismertetése és megszerettetése végett. A csoport tagjainak szervezett, visszatérő jelenléte a városban az ART ÉRT Alapítványt és művészeti iskolát működtetők szervező munkájának köszönhető. Az alapítvány és az iskola olyan kulturális környezet megteremtésén fáradozik, amelyben a képzőművészet jelentős helyet foglal el. Ennek jegyében szerveződtek meg kortárs képzőművészeink nyári pataki látogatásai, művészeti írók, művészettörténészek előadásai, valamint a (nyári) képzőművészeti oktatás. Az alapítvány holdudvarának egyik pontját jelentő Sárospataki Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola mellett a 2003-ban létrehozott művésztelep zárja be a kört. E három szerveződés: 1. Új ART ÉRT Alapítvány és művészeti iskolája 2. Nemzetközi Képzőművészei Szabadiskola és ifjúsági művésztelep 3. Patak csoport művésztelepe Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 3

4 szimbiózisban élt, és szervesen kiegészítik egymást. A 2000-ben, Fonyban, a Patak csoport művésztelepén megszületett elhatározás szerencsés helyen és időben születhetett meg. A fenntartó művészeti iskola körüli pozitív változások, a szabadiskola folyamatos, több szempontú gazdagodása, fejlődése és a művésztelep megjelenése valóban szerves, részeiben egymást erősítő, organikus egészt mutatnak. Tizennégy év távlatából ezt példaértékűnek nevezhetjük. A Sárospataki Szabadiskola létrehozásának elsődleges és legfontosabb alapelvei a nyitottság, a közös kreatív tevékenység, az alkotás, és az ismeretek, a tudás átadása. Szabaddá kell tennünk magunkat, szokásainkat elfelejteni. Szinte újra gyereknek kell lennünk, akik bármiről őszinte véleményt tudnak alkotni a megismerés előtti világról (környezetünkről) és önmagunkról. (+Gubis Mihály) A szabadiskolában, elnevezéséből fakadóan a hagyományos iskolai módszerektől eltérően, annak alternatívájaként, a hallgatók érdeklődésére, belső késztetésére alapozva, alkotói légkörben folyik a munka, aminek elsődlegességét mutatja a több száz alkotás, amelyből a hallgatók és a művésztanárok immár hagyomány jelleggel, kiállítást rendeznek a program zárónapján, a Rákóczi vár melletti Múzsák temploma előtti téren. Minden évben érkeznek Gyergyó vidékéről is erdélyi fiatalok, a Borsos Miklós Gyergyó-Csomafalvi Alapítvány révén, a szigetszentmiklósi polgármesteri hivatal közreműködésével és finanszírozásával. A németországi Mainingenben és Soestban élő művészetbarátok közül is több éve vesznek részt kurzuson hallgatók, közöttük több képzőművész. Idén nyáron először olasz hallgatóink is voltak. A holland Ride Alapítvánnyal 2013 tavaszán született, bennünket támogató új megállapodás keretében Oláh Filoména, ózdi hallgatónk ittlétét sikerül a holland alapítvánnyal közösen finanszíroznunk. Több helyszínen, két műteremben folyt a munka. A tanulmányok készítésére, alapvetően rajzi feladatok megoldására berendezett műteremben tanulmányrajzok készültek. A festő műteremben Baksai József dolgozott a hallgatókkal, hiszen végül is a festészet adja a kurzus valódi gerincét. A szűkös anyagi lehetőségek mellett egyszerű, ám olyan anyagokkal dolgozunk, amelyek jól kiszolgálják célkitűzéseinket. Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 4

5 A hagyományok szerint a kurzus félidejében volt egy nagy korrektúra, ahol az addig készült munkáit mindenki bemutatta. A művészekkel közösen járták végig a hallgatók a műtermeket, ahol együtt hallgatták meg a művészek szóbeli javaslatait, tanácsait, útmutatásait. A művésztanárok komoly hangsúlyt fektetnek arra, hogy minden hallgató egyéni szintjének megfelelően haladjon, ezért a személyre szabott korrektúrák során a hallgatók segítséget kapnak művészi látásmódjuk kialakításához. Fontosnak tartják a hallgatók igényeinek feltárását, a közös munkát, a programegyeztetést, a munkafázisok megbeszélését, az önálló-kreatív teremtést, a technika szabad megválasztását, a hallgató inspirálását az alkotásra, a művészeti beszélgetéseket. A résztvevők száma egyre emelkedik. Közel 70%-uk visszatérő, és az ország szinte minden vidékéről érkeznek. A hallgatók közül többek számára a főiskolai vagy egyetemi felvétel a cél, amelyre a nyári kurzus felkészülési lehetőséget nyújt. Számos volt hallgatónk tett már sikeres felvételi vizsgát és jutottak be a művészeti egyetemekre és a tanárképző főiskolákra, végeztek azon, két volt hallgatónk től tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. A művésztanárok minden évben kiválasztják a legkiemelkedőbb munkákat készítő hallgatókat, akik Gubis Mihály-díjat és Urbán György-díjat kapnak és szabadiskolai ösztöndíjban részesülnek a következő évben. Az eddig eltelt évek során kipróbált szakmai program 2010-ben is sikerrel zárult. Több új momentum is felsorakozott a szabadiskola kínálta lehetőségek közé. A korábban nívódíjnak nevezett elismerést, amelyet a kurzus alatt a leginkább kiemelkedő munkát végző hallgató kapott, Gubis Mihály 2006-ban bekövetkezett tragikus halála után, művész barátunknak emléket állítva Gubis Mihály-díj -nak neveztük el, és egy támogatónk segítségével bronz plakettet készíttettünk Puha Ferenc tervével. Urbán György sárospataki születésű képzőművész 2011-es Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 5

6 halála után a szabadiskola felvette a művész nevét és díjat hozott létre a támogató özveggyel közösen. Mindkét díjhoz oklevél és emlékplakett kapcsolódik. A szabadiskola végén köztéri zárókiállításon mutatjuk be a hallgatók munkáit. A Szabadiskola művésztanárainak célja a tíz napos kurzuson túl, egy olyan egész éves, folyamatos művészeti tevékenység, amelynek csupán kezdete, elindítója a nyári közös alkotói együttlét. A nyári kurzus során kialakult művészeti önállóság, egyfajta jártasság az egyes művészeti ágakban, az alkotási kedv, valamint a friss impulzusok a következő találkozásig eltelt időszakra is útravalóul szolgálnak, éreztetik hatásukat és ösztönzik a növendékeket az alkotói munka folytatására. Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 6

7 A program tervezett céljainak megvalósulása: A Szabadiskola célja a tíz napos kurzuson túl, egy olyan egész éves, folyamatos művészeti tevékenység, amelynek csupán kezdete, elindítója a nyári közös alkotói együttlét, amely alkalmat adott a hallgatók művészeti önállóságának megerősítésére. A szabadiskola zárt Facebook közösségi oldalán hoszszú idő óta hírt kapunk korábbi hallgatóink önálló és csoportos kiállításairól. Az egymástól tanulás lehetőségének kiváló teret biztosított a művészek nyújtotta korrektúrákban megjelenő biztatás és biztoskezű kiigazítás, amely minden hallgató őszinte és hiteles támogatását tartalmazta, amelyben megjelenhetett a szabadiskola valódi szabadságát biztosító elem: a felelősséggel járó szabadság. A nyíltság és az alkotás konzekvens és fegyelmezett hozzáállást követel, hiszen az elkészülő műveknek önmagukban kell megállniuk a helyüket a világban, de a kurzuson biztosított korrektúrákon már, nem beszélve a hallgatótársak művei között. Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 7

8 A tervezett tevékenységek megvalósulása A terítés -en minden kiderül A mi szabadiskolánkon stúdiumokkal segítjük a biztos és hitelesítő szakmai tudás megszerzését, illetve lehetőségeinkhez mérten a helyes irányok felmutatását ban is személyre szabottan jelenhettek meg azok a fontos elemek, amelyek a kollektív alkotói helyzetet definiálják évről évre Sárospatakon és szerte a világban, ahol hasonló tevékenységekben ölthet testet a mester és tanítvány kapcsolat, ahol a szó egykori értelmében értelmezhető iskola helyzet működik. A terveink és a kipróbált módszertani szituációk mentén a kissé kötöttebb stúdiumok mellett a szabad alkotás, képépítés is szerves része maradt kurzusnak. Ebben a klasszikus rajzolás, de főleg a festészet eszközeit felhasználva célul és eszközül töltjük meg azokat a képzeletbeli réseket, amelyek a szabad és megnyugtató önkifejezés igényét megélőket sarkallják egyre tovább a tudás megszerzésében. Annak a tudásnak a megszerzésére kínálunk kevés lehetőséget, amely még hosszú időn keresztül e fenti szabadság gátját jelentő ismerethiányt űzi el. Ez hálás munka. Tantárgyi programban: A festői nyelv elemeinek analízise, értelmezése koncentrálva az alakítás-kifejezés sajátosságaira konkrét gyakorlati feladatok megvalósításán és műelemzéseken keresztül valósult meg a kurzuson. A szín és a fény, a szín és a tér, a szín és a festékanyag bonyolult és sokrétű kapcsolatait járták be a hallgatók a műtermekben és az esti vetítések alkalmával, amelyek során megismerkedhettek Baksai József, felugossy László és Csetneki József munkásságának egy részével. Az anyaghasználatban Baksai József elmélyült és kipróbált szakmai ismereteinek átadása régi-újszerű dimenziókat nyitott meg a tárgy, az eszköz és a festői forma viszonyában. Közvetlen vizuális élmények feldolgozása, sík és térproblémák kompozíciós elemzése programpontban a KOCKA mint ősi forma megjelenítése és feldolgozása szolgált keretfeladatként a képtémákhoz e témáktól (is) függő kompozíciós problémák (csendélet, portré, figura, interieur, táj, stb.) és a feldolgozásának folyamataiban. Az egyszerűbb festészeti eljárások (pasztell, akvarell, tempera és vegyes technikák) megismerése, gyakorlati alkalmazása a tervekben foglaltak szerint idén is megtörtént. Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 8

9 Kapcsolódó rendezvények Augusztus 5-én megkoszorúztuk Urbán György sárospataki református temetőben lévő sírját. A szabadiskola hallgatóival közösen részt vettünk a Zempléni Fesztivál nyitókiállításának megnyitóján, amelyre az Új Bástya Urbán Györgyről elnevezett Galériájában került sor Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 9

10 Több lakalommal nyílt lehetőség közös főzésre, amely közösség építő hatású Ellátogattunk a Bodrog-özben fekvő Karos honfoglalás-kori temetőjébe és látogató központjába, amely a magyarországi, de a éppen úgy a külföldi hallgatóinkra is mély hatást tett Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 10

11 A Sárospatak mellett működő Betyár Lovastanya több éve közkedvelt célja kirándulásainak. Idén is többen lóra ülhettek a bátrabbak A programba bevonni kívánt szakemberek, szerepüket kiválasztásuk A művésztanárok munkássága, szakmai felkészültségük, tudásuk, szemléletük és személyiségük is meghatározó volt már a kialakuló szabadiskolánál. Az induláskor velünk dolgozó művészek mindegyike sajátos, egyéni képi világot teremtett meg, egyedi ábrázolásmód, kifejezőeszközök használata jellemző művészetükre. Sajnos közülük többen nem vehetnek részt munkánkban. Gubis Mihály os tragikus halála mély és pótolhatatlan hiányt teremtett szakmai és baráti közösségünkben. Somogyi György ugyanebben az évben kapott agyembóliája szintén nem engedi meg, hogy aktív intenzitással tudjunk együtt dolgozni, ugyanakkor, mint a szabadiskola egyik megálmodója folyamatos kapcsolatban áll velünk. Mondhatjuk, távolról figyelemmel kíséri tevékenységünket, amelynek egyik elindítója és hosszú évekig szakmai vezetője is volt. Baksai József Munkácsy-díjas szentendrei képzőművész több éve tagja a Patak csoport sárospataki művésztelepének és a szabadiskola tanári karának. A több éves gyakorlattal idén részben szakítva mindig 3-4 művész alkotta a szabadiskola aktív tanári karát. Ennek a karnak minden olyan művész örökös tagja, aki tanított már nálunk: Aknay János, Borgó, Gubis Mihály, Somogyi György, Puha Ferenc, felugossy László, Wrobel Péter, Baksai József, Stark István, Csetneki József (szervezőként). A Sárospataki Képzőművészeti Szabadiskola alapításánál is megfogalmazódott azon gondolat, hogy a Zebegényi illetve Szentendrei Szabadiskolák tapasztalatait hasznosítva, ezekhez hasonló jellegű formátumot kell létrehozni. Ebben az összes művésznek voltak tapasztalatai és nagyon fontos biztosítéka a közös munkának az, hogy emberileg is közös értékrendet képviselnek, így gondolataik sokszínűsége mellett létezik közöttük olyan közös rend, amelyben képesek az együtt munkálkodásra akár szabadiskoláról, akár művésztelepről legyen szó. Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 11

12 A megvalósított pályázati program során nem szereztünk be tárgyi eszközöket, mert azokkal, mint alapfeltételekkel rendelkezik a művészeti iskola. A program eredményeinek bemutatása A legfőbb célok között szerepel a program hosszú távú hatásának generálása. Ez megnyilvánul a megszerezhető nyilvánosságon felül a visszatérő hallgatók arányában, a bennünket fellelő hazai és nemzetközi szervezetek keresési szempontjaiban és abban az igényben, amely határon belülről és határon kívülről is életben tartja kezdeményezésünket, amelyben munkánk eredményét látjuk. Az említett holland Ride Alapítványt követően több lengyelországi szervezet is megkeresett bennünket együttműködési szándékát jelezve. Így a krosnoi Szobrászati Líceum, a Nowy Sącz-i Cumulus Alapítvány. Megállapodtunk egy dél-franciaországi kistelepülés nálunk látogatást tett vezetőivel, hogy 2014 tavaszán egy felnőtt, hivatásos művészt, illetve a szabadiskolán egy fiatal tehetséges képzőművész növendéket fogadunk. Együttműködési megállapodás a Ride Alapítvány elnökével Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 12

13 Krosnoi delegáció a művészeti iskolában Francia vendégek felugossy László és Stark István kíséretében Kiemelten fontosnak tartjuk a hallgatók, alkotók emblematikus jelenlétét, a vidámságot és a program szakmai tartalmait szimbolizáló vizuális elemek jelenlétét, amely első ránézésre is képes megjeleníteni a program szellemi üzenetét. További tervezett hatás, hogy programunk, a jövőben esetleg induló szabadiskolák megszervezésének szakmai és szervezeti mintájának egyik példája lehet, hiszen a művészeti területeken történő alkalmazása saját meggyőződésünk szerint, kiemelten fontos cél és eszköz is a művészetoktatásban. A projekt nyilvánosságában külső szakemberek bevonására is sor kerül, hiszen a hírek elkészítése, a kommunikáció, projekthez kötődő, tudatos felépítése, megtervezése, kivitelezése, dokumentálása és értékelése ezt szükségessé teszi. A Szent István Katolikus Rádió, a Zemplén Televízió, az Észak-Magyarország tudósítottak a szabadiskoláról. Ezen felül természetesen saját honlapunkat is használtuk e célra. Idén kerültek a művészeti iskola és az alapítvány közös honlapjának (www.artert.hu) Youtube linkjére az eddig készült televíziós anyagok (http://www.youtube.com/artertsp). Az artert.hu oldal Facebook linkjére (https://www.facebook.com/artertami) is kerültek fel szabadiskolás anyagok. Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 13

14 A program fenntarthatósága A pályázatban ezt két alpontra bontottuk, egyrészt a külső meghatározottságra, másrészt a belső meghatározottságra. A külső meghatározottságok ugyanúgy továbbra is jelen vannak életünkben. Talán a közben látótérbe került, szabadiskolához is kötődő partneri kapcsolatok még tovább erősítik a fenntarthatóság(unk) paramétereit, hiszen a kapcsolódás jelenti azt, hogy onnan is számítanak ránk, ez pedig megfelelésre késztet bennünket ben lesz a szabadiskola 15 esztendős. Minden évben úgy válunk el augusztus 15-én a hallgatóktól, hogy már másnaptól mi a következő évi kurzust tervezzük. Idén hangsúlyosabban így van ez. Bízunk abban, hogy az ideihez hasonló pályázati forrás megint biztosíthat nekünk a szükségben lehetőségeket. Az évfordulóval máris a belső meghatározottságoknál tartunk. Továbbra is fontos az intézményi háttér. A mögöttünk álló években az iskola megengedhette magának, hogy a szabadiskola használatára bocsájtott eszközei mellett anyagilag is támogassa az nyári kurzust. Ez az időszak úgy látjuk véglegesen elmúlt, hiszen az alapítványi iskolák működésre nem kapnak pénzt a magyar államtól egyházi és állami társaikkal szemben. A művészeti iskola szabadiskola - művésztelep szakmai együttese bevált számunkra.. A tehetséggondozás egyik legfontosabb pillére a hitelesség, amely a hiteles cselekvésben mutatkozik meg, legyen az alkotás, vagy csak hétköznapi tehetséggondozás, valamint e kettő összekapcsolása a lehető legtöbb szálon. A fenntarthatóság elvi pillérei ezek. Az elvárható eredmények, illetve azok mérésének/értékelésének módja Ha vesszük a mérhető eredményeket, azok között első a 14 év. Mérhető a nagyszámú alkotás, amely itt született. Jók és legalább annyiszor nem jók is közöttük. Mérhető a már nálunk járt hallgatók számában, és abba, hogy hány százalékuk tért vissza legalább egyszer és hány százalékuk ennél jóval többször. Megszámolhatóak azok a művészek is, aki tanárként, előadóként, vendégként jártak már nálunk. Talán mérhető lehetne az elhasznált anyagokkal, a felhasznált festék súlyával, de a hallgatók sikereivel is. Már, ami megszámolható ezekből (kiállítások, felvételik stb.). Aztán az értékelés szempontjai lehetnek a fentiekhez hasonló módon nem mérhető, nem megszámolható eredmények. A leginkább követhető egyik ezek közül a látható a hallgató fejlődése, akár a kurzus első és utolsó napja között, akár több év vonatkozásában, akiknél ezt láthatjuk. Az önmaguk kipróbálása és az ebből fajadó sikerek és sikertelenségek mind aktív, szakmailag kimódolt környezetben és szituációban születnek a szabadiskolán a hatások és visszahatások kusza és gazdag struktúrájában. Minden évben van hallgató (nem ugyanaz), aki fontosnak tartja szóvá tenni, annak a jó érzésnek az általa felismert okát, amelyet itt érzett a tíz nap alatt. Napjainkra nem jellemző módon (egyrészt hogy eleve beszél róla, másrészt azért mert sok helyen bizonyára nem így van) arról, hogy a házigazdák és a művészek figyelmessége és szeretete menyire meghatározója volt az éppen letelt kurzusnak. Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 14

15 Fotók még: https://plus.google.com/photos/ /albums/ A program részletes tematikája A szabadiskolán 2000 óta részt vett hallgatók száma meghaladja a 250 főt. A magyarországi résztvevők mellett a kezdetektől vannak német és erdélyi hallgatók is. A 2013-as kurzusra főt várunk. A több éves tapasztalat szerint a hallgatók %-a évről évre visszatérő hallgató. Idén Olaszországból is éreznek hozzánk fiatal tehetségek. A stúdiumok mellett hasonló súllyal és intenzitással végzett alkotói tevékenység során évente több száz alkotás születik, amelyekből válogatást mutatunk be a szabadiskola zárása alkalmával, szabadtéri kiállításon a Sárospatakiaknak és a Zemplén Fesztiválra érkező érdeklődőknek. A 13 év alatt felgyűlt, archivált kollekciót kiállításokon mutatjuk be, főleg közművelődési, oktatási intézményekben. A képzőművészet irányába nyitott, ebben tehetséget mutató fiatalok az alapoktatásban szegényes képzéshez férnek hozzá, így évek hosszú sora alatt létrejött egy űr, amely a kiütköző tehetség mozgásigénye és a lehetőségek között mutatkoznak. Ebben az űrben jöttek létre az alapfokú művészeti iskolák és a tehetséggondozással foglalkozó más intézményesült, vagy intézményekhez szabadon kötődő egyéb formációk, mint a szabadiskolák is. A mi szabadiskolánkon stúdiumokkal segítjük a biztos és hitelesítő szakmai tudás megszerzését, illetve lehetőségeinkhez mérten a helyes irányok felmutatását. A kissé kötöttebb stúdiumok mellett a szabad alkotás, képépítés is szerves része a kurzusnak. Ebben a grafika, de főleg a festészet eszközeivel, ezeket minél mélyebben megismertetve közelítünk a kifejezés teljességét kere- Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 15

16 sőkkel ahhoz a művészi életérzéshez, amelyet a megismerés és az ezt követő kifejezés vágyának motorja hajt. A program ütemterve (tevékenységek, időpontok, időtartam, helyszín), Stúdiumok: A figura (ember) téri mozgásainak elemzése, a szerkezet funkció ábrázolás kapcsolata, egész-rész viszonyai. A figura mint téri elem, a figura mint képi elem, a figura mint motívum a kompozícióban, különböző ábrázolási rendszerekben. Torzítás, kiemelés különböző ábrázolási rendszerekben. Takarás, áthatás. Indulat, gesztus szerepe a kifejezés alapelemeinek használatában. Kompozícióépítés figurális elemekkel, pozitív-negatív ritmus; a folyamat rögzítése grafikus megoldásban. Tanulmánylap figurális ábrázolással, grafikus megoldásban. Érzések, indulatok, mozgás formakollázsok készítése, figurális kompozíciók. Mozgás, indulat, történés. Grafikai kompozíció tervezése, a folyamat rögzítése. Ezen foglalkozás a napi időbeosztásban a délelőtti időszakokra kerültek. Mindehhez aktmodellt is igénybe veszünk. A program napokra lebontott tartalma: 1. A preogramelem követelményeinek ismertetése, anyag és eszközszükséglet. Problémafelvetés: a vizuális nyelv alapelemeinek vizsgálata a kifejezés szempontjából. Pont és pontszerű elemek használata. 2. A vonal. Hangsúlyok, téri képletek síkbeli megoldása, forma kifejezése az érzékeny vonalhasználaton keresztül. A vonal sokféle lehetőségei. Barokk rajzok tanulmányozása, másolása, figyelembe vétele. 3. Mozgás és szerkezet, szerkezet és funkció. Elemzések változatos anyaghasználattal az eszközök minőségére, tulajdonságaira fokozottan odafigyelve. Vonal és tónus együttes használata. Szerkezeti elemzések és mozdulattanulmányok (kroki). 4. A körvonal ill. a kontúr kiemelésében rejlő kifejezésbeli lehetőségek (színes munkák). Síkszerűség és dekorativitás, a vonal és a szín lehetséges kapcsolatai. Érzelem és kifejezés. A vonal lehatároló szerepe, felületkitöltés, variációk. Festői megoldások, képtervek és ezek megvalósítása. 5. Problémafelvetés: a kép tere. A képi tér analízisének XX. századi lehetőségei. Erővonalak, organikus jel, geometrikus forma. A látvány erővonalakra való bontása a gyakorlatban. Vonalkarakterek értelmezése. Választott motívum analízise markáns és kifejező vonalak alkalmazásával. 6. Csendélet és enteriőr analízise geometrikus formák felhasználásával. Plasztikus megoldások elsősorban tónushasználattal. Strukturális képletek megfogalmazása, KÉP-ben való gondolkozás. Szimultán kapcsolódási alakzatok a kép terében. Önálló színes megoldások az órai munkák alapján. 7. Geometrikus és organikus jelhasználat. Autonóm képi tér létrehozása. A látott tér és a képi tér azonosságai, különbségei. Figurális beállítások egyéni hangvételű feldolgozásai. Változatos anyaghasználat, vegyes technika. Kollázsok készítése geometrikus és organikus jelek alkalmazásával. 8. A térszemlélet perspektíván túli lehetőségei, észleleti élmények sűrítése az adott mű terében. A kiterjesztett perspektíva felhasználásának lehetőségei. Térsűrítés, idősűrítés. Egyéni módszerek és megoldások keresése az adott témakörben. Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 16

17 9. Összegzés: kompozícióépítés a megismert eszközök és eljárások együttes alkalmazásával. Színes megoldások. A szín további lehetőségei: színbontás (optikai színkeverés), a színelméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása. Színélmények konkrét és elvont megfogalmazásai. 10. Nagyméretű kompozíció készítése, festése (a műtermi élményekre építve) a vázlattól a műig, a feldolgozás teljes folyamatát figyelembe véve. Tetszőleges távolság kialakítása a tárgy és a festői forma vonatkozásában. H. F.: Azonos az órai feladattal, de saját élményből kiindulva. Délutáni időszakokra eső festői program elsajátításának célja: A tantárgy keretében a legalapvetőbb festészeti eljárások és képalakítási lehetőségek megismerésével és gyakorlati alkalmazásával olyan jártasságokat, készségeket és képességeket kialakítani, amelyek alkalmassá teszik a hallgatót a festői nyelv és a vizuális gondolkozás főbb elemeinek alkotó módon való használatára, valamint a jelen és a múlt festői problémavilágának értő befogadására, a műfaji és a formai sajátosságok közötti eligazodásra. Tantárgyi program: A festői nyelv elemeinek analízise, értelmezése koncentrálva az alakítás-kifejezés sajátosságaira konkrét gyakorlati feladatok megvalósításán és műelemzéseken keresztül. A szín és a fény, a szín és a tér, a szín és a festékanyag bonyolult és sokrétű kapcsolatai. Anyaghasználat. A tárgy és a festői forma viszonya. Közvetlen vizuális élmények feldolgozása, sík és térproblémák kompozíciós elemzése. Témáktól függő kompozíciós problémák (csendélet, portré, figura, interieur, táj, stb.) és a feldolgozás folyamatai. Az egyszerűbb festészeti eljárások (pasztell, akvarell, tempera és vegyes technikák) megismerése, gyakorlati alkalmazása. A program napokra lebontott tartalma: 1. A program követelményeinek ismertetése, anyag és eszközszükséglet. Bevezetés a festészeti technikákba (pigment, kötőanyag, stb.), a legegyszerűbb eljárások részletesebb ismertetése. Lazúrfestékek, fedőfestékek, a lazúr- és a fedőfestésmód. Az alapozás jelentősége. Az anyagok tulajdonságai. Saját festői probléma színes megoldása. 2. A rajz és a festés közötti átmenet. A színezett rajz, a lavírozás technikája, színes kréták, a pasztell. A pasztellfestés technikája. A színvázlat szerepe és jelentősége az alkotási folyamatban. Színvázlatok készítése műtermi beállítások alapján (csendélet). Csendélet festése színes tárgyak, természeti formák alapján. 3. Vizes festékek: az akvarell. Az akvarellfestés technikája. A papírokról. A papírfeszítés módja. Száraz és nedves festésmód. A lazúrfestés technikája. A színkeverés lehetőségeiről (pigmentáris, lazúr, optikai). Színes beállítások festői feldolgozása (csendélet, enteriőr). Enteriőr feldolgozása vázlatok segítségével (akvarell). 4. Akvarell és gouache, akvarell és tempera kombinációja. A lazúr- és a fedőfestésmód kombinációja. Egyéb vegyes alkalmazások lehetőségei. Figura és tér kapcsolata. Fény-árnyék viszonyok vizsgálata a műtermi beállítások figyelembe vételével. Figura és tér kapcsolata a fény-árnyék viszonyok figyelembe vételével (vegyes technika). 5. Klasszikus mester művének másolása megadott szempontok alapján (akvarell, gouache, tempera). A kiválasztott festmény festői átértelmezése, parafrázisa (szabadon választott technikával). 6. A tempera. Az emulzió szerepe és jelentősége. Tojásemulzió (akrill) készítése, az alapozás szükséges lépései, anyagai. Olajtempera. Ismerkedés az anyagok különféle lehetőségeivel. Az alapozás technikai folyamata. Figura közvetlen környezetével (akrill). Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 17

18 7. Tojástempera készítése. Felületképzés. Textúra, faktúra. A hordozó szerepe és jelentősége a festészetben. A szárazlazúr. Portré festése adott szempontok figyelembe vételével. A fény-árnyék viszonyok kiemelésének különféle lehetőségei. Önarckép festése (tojástempera). 8. A szín szerepe és jelentősége. A színfelbontás különféle lehetőségei. Anyaghasználat: textúra, faktúra. Közvetlen alla prima festésmód. A természeti fény- és színviszonylatok tanulmányozása. Festés a szabadban. Tájélmények festői feldolgozása (akvarell, tempera). 9. A szín szerepe és jelentősége. A színfelbontás különféle lehetőségei. Anyaghasználat: textúra, faktúra. Nonfiguratív képi lehetőségek. Az absztrahálás folyamata konkrét látványélmények alapján. Textúra- és faktúratanulmányok készítése, gyűjtése adott technikával. 10. Ecsetkezelés, a gesztus. Érzelem és emócionalitás. A kifejezés eszközeinek adott cél (érzelmi) irányába való állítása. Expresszív színelmélet. Indulatiság kifejezése műtermi körülmények között. H. F.: expresszív hangvételű figuratív képek festése. Szabad festői gyakorlatok (kötetlen méret és technika), valamint néhány megjegyzés a murális technikákról. H. F.: expresszív hangvételű nonfiguratív képek festése. Urbán György Nemzetközi Képzőművészeti Szabadiskola és Ifjúsági Művésztelep - Sárospatak 18

A Kazinczy-kutatás új eredményei

A Kazinczy-kutatás új eredményei szemle Kováts Dániel A Kazinczy-kutatás új eredményei A magyar irodalomtudomány, azon belül a Kazinczy-kutatás hasznos segédeszközt kap kezébe Busa argit Szinnyey-díjas bibliográfus új kötetének megjelenésével.

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai program A fa nem mag, nem vessző, hajlékony törzs, majd végül kiszáradt rönk. Nem kell részekre bontani ahhoz, hogy megismerd. A fa az az erő, amely lassan magába öleli az eget. Akárcsak te,

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

KENDERKE REFORMÁTUS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

KENDERKE REFORMÁTUS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. KENDERKE REFORMÁTUS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Tartalom I. rész... 6 HELYZETELEMZÉS... 6 ISKOLAI KÖRNYEZET... 6 HELYI ADOTTSÁGOK... 6 I.1. Az iskola fenntartója... 7 I.2. Alapító

Részletesebben

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Szülői kézikönyv 1.0 verzó

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Szülői kézikönyv 1.0 verzó Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői kézikönyv 1.0 verzó 2013 2083 Solymár, József Attila utca 26. +36/ 26 360-306 kommunikacio@feszekiskola.hu www.feszekiskola.hu

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XIV. évfolyam 2012. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelôdési Intézet. A közmûvelôdés és a mûvészeti iskolák

Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelôdési Intézet. A közmûvelôdés és a mûvészeti iskolák Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelôdési Intézet A közmûvelôdés és a mûvészeti iskolák országos konferencia Debrecen, 2002. október 10 11. Módszertani füzetek 5. Kiadványunkat támogatta a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Fábiánsebestyén Pedagógiai Programjának az. Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó része

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Fábiánsebestyén Pedagógiai Programjának az. Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó része ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Fábiánsebestyén Pedagógiai Programjának az Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó része Pedagógiai Program Átdolgozta: Hercz Szilvia 2011. Tartalom 1.

Részletesebben

A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011-TŐL

A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011-TŐL Fölfelé megy borban a gyöngy, jól teszi Tőle senki e jogát el nem veszi. Törjön is mind ég felé az, ami gyöngy Hadd maradjon gyáva földön a göröngy! /Vörösmarty M: Fóti Dal/ A FÓTI ÖNKORMÁNYZATI ZENEISKOLA

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A 2011/2012-es tanévtől. felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A 2011/2012-es tanévtől. felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan Készítette: Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató Felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TENGERTÁNC Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. december 1 A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült a 2011. évi CXC. (a nemzeti köznevelésről) szóló törvény

Részletesebben

Választás, felelősség, tevékenység

Választás, felelősség, tevékenység Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt Választás, felelősség, tevékenység Önálló munka a természettudományok

Részletesebben

LEVENDULA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7020 Dunaföldvár Templom út.36-38. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV

LEVENDULA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7020 Dunaföldvár Templom út.36-38. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV LEVENDULA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7020 Dunaföldvár Templom út.36-38. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV FEDŐLAPJÁNAK ADATAI: Az intézmény hivatalos neve: Levendula

Részletesebben

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Kedves kollégánk! Alább küldjük a Dobbantó programindító anyagát: kommüniké háttéranyag. letölthető fotók, videók: www.dobbanto.

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Kedves kollégánk! Alább küldjük a Dobbantó programindító anyagát: kommüniké háttéranyag. letölthető fotók, videók: www.dobbanto. SAJTÓKÖZLEMÉNY Kedves kollégánk! Alább küldjük a Dobbantó programindító anyagát: kommüniké háttéranyag + letölthető fotók, videók: www.dobbanto.net Köszönjük közreműködését! Angelus Iván Szebegyinszki

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban Tanulásszervezési eljárások Szerzők: Dr.

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Mindenkinek Becsengettek!

Mindenkinek Becsengettek! Mindenkinek Becsengettek! program összefoglaló 2011. MINDENKINEK BECSENGETTEK! www.mindenkinekbecsengettek.hu MINDENKINEK BECSENGETTEK! 4 A kiadvány a Down Egyesület által megvalósított Mindenkinek becsengettek!

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. január 1. óta működik Kecskemét Megyei Jogú

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

2010. Szakmai beszámoló. Szenvedélybetegekért. Megálló Csoport Alapítvány. Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2010.

2010. Szakmai beszámoló. Szenvedélybetegekért. Megálló Csoport Alapítvány. Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2010. Szakmai beszámoló Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért 2010. Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2010. Megálló Csoport Alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 37.

Részletesebben