RÉGÉSZETI PARK, MÚZEUM, KUTATÁSI ÉS IDEGENFORGALMI CENTRUM KIALAKÍTÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉGÉSZETI PARK, MÚZEUM, KUTATÁSI ÉS IDEGENFORGALMI CENTRUM KIALAKÍTÁSÁRA"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIRA KITERJESZTETT ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT KIÍRÁSA RÉGÉSZETI PARK, MÚZEUM, KUTATÁSI ÉS IDEGENFORGALMI CENTRUM KIALAKÍTÁSÁRA január hó

2 2 TARTALOMJEGYZÉK - Fedlap 1. old. - Tartalomjegyzék 2. old. - A pályázattal kapcsolatos határidők 3. old. I. Pályázati hirdetmény: A kiíró megnevezése és a pályázat címe I.1. A pályázat tárgya és célja I.2. A pályázat jellege és hivatalos nyelve I.3. A pályázaton való részvétel feltételei I.4. Találmányi, szabadalmi védettség esetén követendő eljárás 4. old. 4. old. 4. old. 5. old. 5. old. I.5. A pályázat lebonyolítása 6. old. I.5.1. A pályázat kiírásának és mellékleteinek átvétele 6. old. I.5.2. A pályázattal kapcsolatos kérdések benyújtása és megválaszolása 6. old. I.5.3. A pályaművek benyújtása 6. old. I.5.4. A pályaművek elbírálása és díjazása 7. old. I.5.5. A pályaművek bemutatása 7. old. I.5.6. A pályaművek felhasználása 7. old. I.5.7. A tervpályázat Bíráló Bizottsága 7. old. I.5.8. A pályaművek elbírálásának szempontjai 8. old. I.6. Benyújtandó munkarészek 8. old. II. A pályázat részletes programja: II.1. Interaktív múzeum, régészeti park, kutató- és idegenforgalmi centrum általános előírásai II.2. A benyújtandó munkarészekre vonatkozó tartalmi és formai előírások 8. old. 12. old. III. Mellékletek (a felsorolás szerint): IV. Függelékek Függelék (1. sz.) Függelék (2. sz.) 11. old. 12.old. 12. old. 13. old.

3 3 A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS HATÁRIDŐK - A pályázat meghirdetése: január 09.(Hétfő) - A kiírásra vonatkozó kérdések leadása -en: február Válaszadás legkésőbb: február Pályaművek benyújtása postán: április (CET) Miskolc MJV. Polgármesteri Hivatal Város és Térségfejlesztési Osztály 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. /HUNGARY/ - Pályaművek elbírálása legkésőbb: május Eredményhirdetés időpontja legkésőbb: május Pályaművek bemutatása: május Helyszín: Herman Ottó Múzeum Miskolc, Görgey u. - A pályázat szakmai titkára: Ujvári Andor Miskolc MJV. Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. /HUNGARY/ Tel.: Fax: ;

4 4 I. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY A pályázat kiírója: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (3525 Miskolc, Városház tér 8.) I.1. A pályázat tárgya és célja: Miskolcon a Herman Ottó Múzeum elődjét a Borsod-Miskolci Múzeumot 1898/99-ben az 1891-es Bársony-házi paleolit leletek nyomán eredetileg az ősember korának kutatására hozták létre. A Múzeum az 1930-as évekig törekedett e célkitűzés megvalósítására. A múlt évben végzett régészeti kutatás és az ezt követő feltárás leletanyagai a korábbi szándékot felélesztették. Az évtizedek során felhalmozódott régibb kőkori és a fiatalabb korszakokból származó régészeti emlékek bemutatására egy, korszerű, interaktív, makettekre, modellekre és életképekre épülő modern múzeum és élménypark létrehozásának szükségessége nyilvánvalóvá vált. Az objektum áttekintést adna Miskolc és környéke régészeti múltjából, amelyek mottója a szakócáktól a technopoliszig és tematizáltan a tűz kultúrateremtő szerepére kíván fókuszálni az őskőkori hőkezeléses kovakitermeléstől a kerámiaművesség megjelenésén az őskor edényművességén és fémfeldolgozásán át az újkori üvegtechnikákig. A pályázat tárgya a régészetileg rendkívül jelentős, jelenleg is kutatás alatt lévő területen a éves paleolit és fiatalabb korszakokból származó régészeti emlékek bemutatását szolgáló Interaktív Múzeum, régészeti park. Ehhez kapcsolódónak a kutatási és idegenforgalmi centrum elhelyezését biztosító attraktív létesítmények. A pályázat tárgya a kutatás területén feltárt leletek helyszíni bemutatását lehetővé tevő építmény és a létesítmények környezetének építészeti ötletpályázat szinten történő kidolgozása. A pályázat célja, hogy az Önkormányzat a pályamunkákból a kulturális és idegenforgalmi fejlesztéshez olyan építészeti gondolatokat szerezzen be, amelyek figyelembe veszik az érintett terület természeti és épített adottságait, érzékenységét (régészeti és természetvédelmi terület), és építészetileg egy olyan különleges, karakteres, attraktív épület kialakítására adnak javaslatot, amely a város meghatározó, emblematikus épületévé válhat. I.2. A pályázat jellege és hivatalos nyelve: Nyílt tervpályázati eljárás. A pályázat hivatalos nyelve magyar vagy angol.

5 5 I.3. A pályázaton való részvétel feltételei: (1) A pályázaton részt vehet az a személy vagy szervezet, aki a) Megvásárolta a pályázati kiírást és mellékleteit, valamint regisztráltatta magát. b) Elfogadja a pályázati kiírás feltételeit. (2) A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja. (3) Nem indulhat pályázóként a) az a személy vagy szervezet, akit a tervpályázati eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába bevontak; b) aki a bíráló bizottság: b.a) résztvevőjének hozzátartozója (a Polgár Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ának b) pontja); b.b) résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik; b.c) résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet (pályázatot) nyújtott be. (4) Nem indulhat pályázóként továbbá a) az a gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a bíráló bizottság tagja; b) az a gazdálkodó szervezet, amellyel a bíráló bizottság bármely meghirdetett tagja munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; c) az a gazdálkodó szervezet vagy természetes személy, aki szakmai tevékenysége körében - öt évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést követett el. I.4. Találmányi szabadalmi védettség esetén követendő eljárás: Abban az esetben, ha a pályázó a pályaművében szereplő valamely megoldást az Országos Találmányi Hivatalnál bejelentette és arra szabadalmi védettséget kapott, az erre vonatkozó utalást a műszaki leírás első oldalán - a titkosság követelményeinek betartásával tüntesse fel. A szabadalmi bejelentés adatait - az OTH iktatószámát, tárgyát, a bejelentés időpontját, a benyújtók nevét és lakcímét - a pályázók adatait is tartalmazó lezárt borítékban külön lapon csatolni kell. Ha a pályázónak a pályaművében szereplő bármely megoldásra a pályamű beküldésének időpontjáig nincs szabadalmi oltalma, erről a jogról a kiíróval szemben a pályamű benyújtásával lemond. A díjazásban vagy megvételben részesített pályaművek szabadalmi megoldásaiért a pályázót a feltalálói, illetve a szerzői jogok illetik meg.

6 6 A pályázat keretein belül funkcionális és beépítési megoldásokra szabadalmi igény nem támasztható. I.5. A pályázat lebonyolítása I.5.1. A pályázat kiírásának és mellékleteinek átvétele A tervpályázat meghirdetésének napja: A BB döntése szerint A pályázat kiírása és mellékletei a meghirdetés napjától bruttó Ft / bruttó160 Euro/ térítés befizetésének igazolásakor INTERNETES SZOLGÁLTATÁSSAL. A befizetés a MÉK Kht. elkülönített bankszámlájára ÁTUTALÁSSAL történik. Bank számla szám Magyarországról: K&H Bank számla szám Külföldről: SWIFT CODE HU HB IBAN/HU A tervpályázat kiírása és mellékletei megtekinthetők a MÉK honlapján, illetve az címen. A regisztrációs díj befizetése után a tervpályázat kiírása a honlapról letölthető. I.5.2. A pályázattal kapcsolatos kérdések benyújtása és megválaszolása A pályázattal kapcsolatos kérdéseket február időpontig beérkezően lehet en megküldeni az címre. A kiíró a feltett kérdésekre adott válaszokat 2006.február időpontig en a pályázók részére megküldi. I.5.3. A pályaművek benyújtása A pályaműveket zárt csomagolásban a titkosság betartása mellett kell postára adni a Miskolc MJV. Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. /HUNGARY/ postai címre. A csomagra címzésül a tervpályázathoz kiadott 1. sz. függelék szerinti címzéslapot kell felhasználni. Az adatlapokat a titkosság biztosítása érdekében a kiírási dokumentáció mellékleteként adott borítékba kell elhelyezni, melyet a pályázónak le kell zárnia. A pályázatok benyújtásának határideje: április (CET) A pályaműveket tartalmazó csomagot, az egyes lapokat jeligével, névaláírással ellátni, vagy más titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad. A pályázat nem tartalmazhat olyan utalást, melyről a szerző személyére vagy munkahelyére következtetni lehet. A pályázati csomagban jelöletlen, sértetlen, lezárt, - "Adatlap" felirattal ellátott, A/4 formátumú, fehér - borítékban kell elhelyezni a pályázati kiírás 2. sz. függelékeként kiadott és a pályázó által kitöltött adatlapot. A borítékot díjazott vagy megvásárolt pályázat esetén - a Bíráló Bizottság a pályázatok szakmai bírálatának lezárása után bontja fel.

7 7 A Bíráló Bizottság a határidő után benyújtott vagy titkosságot sértő, valamint a formailag illetve tartalmilag meg nem felelő pályaműveket érdemi bírálat nélkül kizárja a tervpályázatból. I.5.4. A Pályaművek elbírálása és díjazása A pályaművek díjazására, megvételére összesen 8 Millió Ft (kb Euro) bruttó összeg áll rendelkezésre, melyből a legnagyobb díj összege max. 4 Millió Ft, (kb Euro), a legkisebb megvétel összege Ft (kb.2000 Euro) A Bíráló Bizottság joga, hogy eredményes tervpályázat esetén a teljes összeget kiadja. A Bíráló Bizottság a zárójelentés megküldésével egyidejűen értesíti a pályázókat az eredményhirdetés időpontjáról és helyéről. A díjak és a megvételek összegei az eredményhirdetést követő 8 napon belül kerülnek kifizetésre. I.5.5. A pályaművek bemutatása A tervpályázat terveit a Kiíró később meghatározott időpontban és helyen jogosult kiállítani és bemutatni. A díjazásban, vagy megvételben nem részesült pályaművek nyilvános bemutatása elől a pályázók elzárkózhatnak. A bemutatással kapcsolatos állásfoglalásról a pályázónak a műleírás első oldalán nyilatkozatot kell tenni: "Ha a pályaművem díjazásban, vagy megvételben nem részesült, annak bemutatásához nem járulok hozzá." Nyilatkozat hiányában vagy hozzájáruló nyilatkozat esetén a kiíró jogosult a pályaművet nyilvánosan bemutatni. I.5.6. A pályaművek felhasználása A díjazott, vagy megvételben részesített pályaművek a kiíró tulajdonába kerülnek, a bennük foglalt javaslatok és megoldások - a tervpályázat céljának figyelembevételével, valamint a feltalálói, illetve a szerzői jogok betartásával - további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatók. A díjazásban nem részesített pályaműveket a szerzők a pályázat eredményhirdetését követő 30 napon belül a postai feladóvevény ellenében a kiírótól átvehetik. A határidő elteltével az át nem vett pályaművek megsemmisítésre kerülnek. I.5.7. A pályázat Bíráló Bizottsága Elnök: Társelnök: Szakmai titkár: Tagok: Fedor Vilmos alpolgármester Eltér István építész, a Magyar Építész Kamara elnöke Ujvári Andor építész, Polgármesteri Hivatal Sólyom Margit városi főépítész Ferencz István DLA építész, és Golda János építész, a Magyar Építész Kamara képviseletében Arnóth Ádám építész, a KÖH képviseletében

8 8 Szakértők: Dr. Veres László történész- etnográfus- muzeológus, igazgató, Herman Ottó Múzeum Miskolc Paszternák István régész, a KÖH képviseletében Dr. Gyulai Iván Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány jogi szakértő I.5.8. A pályaművek elbírálásának szempontjai funkcionális elrendezés, környezetbe illeszkedés régészeti értékekhez igazodás, építészeti kvalitás, az emblematikus jelleg építészeti megfogalmazása, az építészeti kialakítás biztosítja-e az idegenforgalmi vonzerőt a létesítmény működtetésének, üzemeltetésének racionalitása. I.6. Benyújtandó munkarészek papíron és digitálisan CD-ROM-on: Építészet: Helyszínrajz: M=1:500 Alaprajzok: M=1:200 Metszetek: M=1:200 Homlokzatok: M=1:200 Tömegvázlat v. látványterv Műleírás (max. 5. oldal A/4-es formátum, Ariel 12 betűtipus, a tervlapoktól függetlenül dokumentálva) II. A PÁLYÁZAT RÉSZLETES PROGRAMJA A Tűzkövest (középső paleolit település, kovabánya és kőfeldolgozó műhely maradványai) a nemzeti kulturális örökség minisztere 15/2004. (VII. 27.) NKÖM számú rendeletével "a kulturális örökség védelméről" szóló évi LXIV. Törvény 15. -a alapján kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánította. A védett terület magterületéhez tartozó ingatlanok hrsz-ai: 11649; 11650; 11651; 11652/1; 11652/2; 11653; 11660; 11661; 11662; 11663; 11664; 11674; A védett terület régészeti védőövezete: 11646; 11647; 11648; 8864/14; A tervezési feladat a helyszínrajzon meghatározott területen 1. A Titkok háza Régészeti Park Kutatási és Idegenforgalmi Centrum elhelyezésére építészeti és környezeti kialakítására javaslat kidolgozása.

9 9 2. A kutatási helyszínen a feltárt kutatási terület (10 m x 10 m) és az e területen megtalált régészeti leletek védelmét biztosító, valamint bemutatását lehetővé tevő építmény kialakítására javaslat kidolgozása. 1. Interaktív múzeum, régészeti park, kutató- és idegenforgalmi centrum általános előírásai a.). A Titkok háza és a régészeti park A Titkok háza Múzeum négyféle funkciót egyesítene: kiállítótér, depozitórium, kutatóhely és idegenforgalmi szolgáltató centrum. A múzeumi épületegyüttes első egysége a beléptető és kiszolgáló centrum lenne. A látogatók a jegyváltást követően egy olyan terembe lépnének, ahol a városra és környékére az összes rendelkezésre álló információit megszerezhetik a legkorszerűbb eszközök igénybe vételével. E traktusban minden igényt kielégítő fogadó helységet kellene kialakítani. Szükséges egy jó kínálattal rendelkező ajándékbolt és alapvető igényeket kielégítő kávézó létrehozása. Az összes térigény erre 150 m 2. A látogató a fogadótérből a mintegy 600 m 2 -es lehetőleg összefüggő terű - kiállító terembe lép. Ennek legnagyobb belmagassága 20 m legyen, mivel a kiállítótér központi részében, az őskőkor kapna helyet. Az ember és a táj kapcsolatát érzékeltetve a híres bükki barlangok metszett makettjei mellett a mamut, a barlangi medve stb. imitációk rekonstrukciói nagy belmagasságot kívánnak meg. A kiállítótérhez szervesen kapcsolódjon egy kb. 150 m 2 -es előadó, illetve foglalkoztató terem, amely előadások és rendezvények tartásán túl oktatóteremként is funkcionálna. A látogató az újkőkortól egészen napjainkig ívelően kapna képet a tűz kultúrteremtő szerepéről: a különböző kultúrák edényművességéről és fémfeldolgozó technikájáról, eljutva egészen a modern kerámiaművességig, illetve képet adva az üvegművesség sajátos bükk-vidéki történetéig. A kiállításnak ez a része is életképekkel tenné plasztikussá, könnyen feldolgozhatóvá a különböző információkat. A gyerekek számára a kiállító tér mellett foglalkoztató tér is kialakításra kerülne, ahol megismerkedhetnek a kovakőpattintás, a kerámiaművesség fogásaival, a mindennapi elsősorban őskori élet számos részletével: a vadászattal, bőrfeldolgozással, szövéssel. A múzeum mellett telepített növényzet között életképeket felvonultató régészeti park kerülhet kialakításra. A magyarországi szerény kísérleteknél a nyugat európai muzeológiai gyakorlat szerint szép számmal találhatóak az ilyen típusú oktató, köznevelést és szórakoztatást egyaránt nyújtó élményparkok, pl. a franciaországi tursac-i régészeti park.

10 10 b.). Kutató- és idegenforgalmi centrum Az emberi történelem kezdeteivel foglalkozó multidiszciplináris őstörténeti kutatóhely régi hiányt pótolna a hazai tudományszerveződésben. A centrum célja a régészeten kívüli egyéb őstörténeti tématerületeken olyan lehetőleg nemzetközi pályázatokra épülő kutatások végzése, amely az őstörténeti régió legfontosabb emlékeinek vizsgálatát célozna. Tudományos kapcsolódást jelentene a Miskolci Egyetemmel való szoros szimbiózis. A kutatóhely működése kihelyezett tanszékként tervezhető. A kutató centrum fontos feladata lehet a hazai régészeti turizmust elősegítő kutatások lebonyolítása és a nemzetközi kapcsolatok kiépítése, hasznosítása is. A múzeumépület tömbjében kapjon helyet a kutatócentrum, mely a múzeumi raktárakat és kiszolgáló tereket (pl. restaurálási műhelyek) is magába foglalna. Itt 6 muzeológus és 4-6 restaurátor, illetőleg gyűjteménykezelő számára kell korszerű munkakörülményeket teremteni. Ezen túl szükséges egy kb. 300 m 2 alapterületű raktár és 100 m 2 alapterületű könyvtárhelyiség kialakítása is. A centrum tevékenységének ideológiája : A centrum tevékenységéhez hazai és nemzetközi konferenciák szervezése is szorosan kapcsolódna. A régészeti védelem alá került avas-tűzkövesi feltárási terület hosszú ideig biztosítana lehetőséget nemzetközi együttműködésben végzendő régészeti ásatásokhoz. A múzeum, a régészeti park, kutató- és idegenforgalmi centrum az általános és középiskolásokat éppúgy megszólítaná, mint az egyetemi hallgatókat és mindez közművelésre nyitott, szórakozva tanulni vágyó, vagy a szabad időt kulturáltan eltölteni kívánó turisták. Részletes betekintést nyújt így abban a kérdésben, hogy mit adott az őstörténeti régió a kontinensnek és viszont mit kaptak a területén élt őstörténeti népek a közelebbi és távolabbi szomszédságból. A legfontosabb régészeti-kultúrák bemutatása a környezet, az életmód, az anyagi, a szellemi és társadalmi kultúra ismert jellemzőinek alapján történne. Az épület kiállítóterében helyet kapna az emberré válás legfontosabb mozzanatainak modern szempontú megjelentetése is. A látogató az újkőkortól egészen napjainkig ívelően kapna képet a tűz kultúrteremtő szerepéről: a különböző kultúrák edényművességéről és fémfeldolgozó technikájáról, eljutva egészen a modern kerámiaművességig, illetve képet adva az üvegművesség sajátos bükk-vidéki történetéig. 2. A kutatási helyszín és feltárt leletek bemutatásához szükséges építmény A régészeti kutatás területén megjelölésre került (lsd. térkép melléklet) az a 10 x 10 m területű helyszíni bemutatóhely, amely a kovakő megmunkálás 70 ezer évvel ezelőtti terepe volt. A feltárt in situ terület védelmét és az érdeklődők számára történő animációkkal kiegészített bemutatását biztosító épület építészeti kialakításánál törekedni kell arra, hogy a régészeti terület sérelmére csak a

11 11 legszükségesebb mértékű műszaki beavatkozás történjen. E területen ne legyen jellemző az épület dominanciája. A bemutatóhely és a régészeti centrum üzemeltetése közös. III. A benyújtandó munkarészekre vonatkozó tartalmi és formai előírások Tartalmi követelmények: A benyújtandó munkarészeket az I.6. pont tartalmazza. A pályamű csomagjában jelöletlen, zárt, sértetlen borítékokban el kell helyezni a kitöltött "Adatlap"-ot. Formai követelmények: A tervlapok feliratát és a szöveges munkarészeket magyar vagy angol nyelven kell elkészíteni. A tervlapokat A/0 formátum /118,8 x 84 cm-es méretű/ kemény hátlapra kasírozva kell elkészíteni. A kiíró az ábrázolás módját, színezését, technikáját nem kívánja megkötni, valamennyi tervlappal szemben követelmény azonban, hogy előadásmódja tiszta, világos, az elbírálást segítő és kiadványban, sajtóban megjeleníthető legyen. Valamennyi tervlapon fel kell tüntetni a tervpályázat címét, a tervlap megnevezését és méretarányát, tartalomjegyzék szerint sorszámát (a titkosság követelményének betartásával.) A szöveges munkarészeket és műleírásokat, valamint a helyiségjegyzéket oldalszámozott, A/4 formátumú fehér papíron, gépelve (nyomatva) összefűzve kell elkészíteni, és a pályaműhöz csatolni. A műszaki leíráshoz táblázatok, szövegközi ábrák, rajzos mellékletek tetszőleges számban csatolhatók. A tartalomjegyzéket, illetve rajzjegyzéket a műszaki leírás első oldalán kell elhelyezni. III. MELLÉKLETEK A tervpályázati kiírás mellékletei: Szabályozási Terv kivonat Alaptérkép Geodéziai alaptérkép A terület és környezet légi fotója A terület és környezet jellemző fotó felvételei, a felvétel helyszínének, irányának térképi megjelölésével.

12 12 IV. FÜGGELÉKEK 1.sz. függelék CÍMZÉSLAP Itt levágandó! Fa: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3525 Miskolc, Városház tér 8. Tartalom: PÁLYÁZAT RÉGÉSZETI PARK, MÚZEUM, KUTATÁSI ÉS IDEGENFORGALMI CENTRUM KIALAKÍTÁSÁRA CÍMZETT: MISKOLC MEGYEI JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL MISKOLC VÁROSHÁZ TÉR 8. H sz. függelék

13 13 ADATLAP A pályázó(k) adatai: Név: Cím: Adószám: A pályadíjból való részesedés aránya (%) Számlaszám: Dátum: Aláírás: Megjegyzés: Amennyiben a fenti táblázatban jelöltnél több pályázó részesedik a pályázati díjban, akkor további, azonos adatlapokat kell használni. Figyelem! Az adatlapot a Tervpályázati csomagban külön "ADATLAP" megjelölésű zárt borítékban kell elhelyezni.

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei)

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) nyilvános tervpályázati eljárásához (ötletpályázatához) 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Tartalomjegyzék 2 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város EGER. Bárány Uszoda felújítása. Nyílt építészeti tervpályázat 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Eger Megyei Jogú Város EGER. Bárány Uszoda felújítása. Nyílt építészeti tervpályázat 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Eger Megyei Jogú Város EGER Bárány Uszoda felújítása Nyílt építészeti tervpályázat 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiíró: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25.

Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25. Tervpályázati kiírás 1 a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2 Győr, 2003 augusztus 25. 1 A kiírás a településrendezési és építészeti tervpályázatok

Részletesebben

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59.

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. VUÉK-HÁZ ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK I. Tervpályázati Kiírás 4 II. Tájékoztató Adatok 5 1. Kiíró megnevezése 6 2. Társkiíró megnevezése

Részletesebben

BUDAPEST, FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS

BUDAPEST, FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS BUDAPEST,, FŐVÁROS VIIII.. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS MADÁCH IIMRE TÉR RENDEZÉSE HALLGATÓI PÁLYÁZAT Budapest, VII. ker. Madách Imre tér hallgatói tervpályázat 1. Tervpályázati kiírás 1.1. A tervpályázat kiírója:

Részletesebben

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL. Rögtön jövök! ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST 2013.

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL. Rögtön jövök! ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST 2013. FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL Rögtön jövök! ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÖTLETPÁLYÁZAT CÉLJA... 3 2. AZ ÖTLETPÁLYÁZAT TÁRGYA... 4 3. AZ ÖTLETPÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA...

Részletesebben

Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai

Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai hallgatók számára tervpályázati kiírás és tervezési szempontok Budapest Kelenvölgy 2012. május 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA 1. rész Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 130 NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház rekonstrukció, új B épület tervezése 230 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK oldal 1.1. A tervpályázat kiírójának megnevezése

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 11. szám 2006. június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás

Részletesebben

Pályázati figyelő 2013. november

Pályázati figyelő 2013. november i figyelő Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot i Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Biatorbágy Város Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezeteket, hogy

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kódszám: ÉAOP-27-2.1.1.A.B.C.D - Versenyképes turisztikai termék- és attrakció fejlesztés Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése C komponens MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben

Egészségfejlesztés és közművelődés konferencia lesz Intézetünkben Hírlevél XVI. évfolyam 209. szám 2011. október A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben

Részletesebben

2014. május 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2014. május 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. május 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) tervpályázatról

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004 (VIII.

Részletesebben

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala Bevezetés Jelen cikk célja, hogy bepillantást engedjen a civil szervezetek számára nyitvaálló pályázati

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben