RÉGÉSZETI PARK, MÚZEUM, KUTATÁSI ÉS IDEGENFORGALMI CENTRUM KIALAKÍTÁSÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉGÉSZETI PARK, MÚZEUM, KUTATÁSI ÉS IDEGENFORGALMI CENTRUM KIALAKÍTÁSÁRA"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIRA KITERJESZTETT ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT KIÍRÁSA RÉGÉSZETI PARK, MÚZEUM, KUTATÁSI ÉS IDEGENFORGALMI CENTRUM KIALAKÍTÁSÁRA január hó

2 2 TARTALOMJEGYZÉK - Fedlap 1. old. - Tartalomjegyzék 2. old. - A pályázattal kapcsolatos határidők 3. old. I. Pályázati hirdetmény: A kiíró megnevezése és a pályázat címe I.1. A pályázat tárgya és célja I.2. A pályázat jellege és hivatalos nyelve I.3. A pályázaton való részvétel feltételei I.4. Találmányi, szabadalmi védettség esetén követendő eljárás 4. old. 4. old. 4. old. 5. old. 5. old. I.5. A pályázat lebonyolítása 6. old. I.5.1. A pályázat kiírásának és mellékleteinek átvétele 6. old. I.5.2. A pályázattal kapcsolatos kérdések benyújtása és megválaszolása 6. old. I.5.3. A pályaművek benyújtása 6. old. I.5.4. A pályaművek elbírálása és díjazása 7. old. I.5.5. A pályaművek bemutatása 7. old. I.5.6. A pályaművek felhasználása 7. old. I.5.7. A tervpályázat Bíráló Bizottsága 7. old. I.5.8. A pályaművek elbírálásának szempontjai 8. old. I.6. Benyújtandó munkarészek 8. old. II. A pályázat részletes programja: II.1. Interaktív múzeum, régészeti park, kutató- és idegenforgalmi centrum általános előírásai II.2. A benyújtandó munkarészekre vonatkozó tartalmi és formai előírások 8. old. 12. old. III. Mellékletek (a felsorolás szerint): IV. Függelékek Függelék (1. sz.) Függelék (2. sz.) 11. old. 12.old. 12. old. 13. old.

3 3 A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS HATÁRIDŐK - A pályázat meghirdetése: január 09.(Hétfő) - A kiírásra vonatkozó kérdések leadása -en: február Válaszadás legkésőbb: február Pályaművek benyújtása postán: április (CET) Miskolc MJV. Polgármesteri Hivatal Város és Térségfejlesztési Osztály 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. /HUNGARY/ - Pályaművek elbírálása legkésőbb: május Eredményhirdetés időpontja legkésőbb: május Pályaművek bemutatása: május Helyszín: Herman Ottó Múzeum Miskolc, Görgey u. - A pályázat szakmai titkára: Ujvári Andor Miskolc MJV. Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. /HUNGARY/ Tel.: Fax: ;

4 4 I. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY A pályázat kiírója: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (3525 Miskolc, Városház tér 8.) I.1. A pályázat tárgya és célja: Miskolcon a Herman Ottó Múzeum elődjét a Borsod-Miskolci Múzeumot 1898/99-ben az 1891-es Bársony-házi paleolit leletek nyomán eredetileg az ősember korának kutatására hozták létre. A Múzeum az 1930-as évekig törekedett e célkitűzés megvalósítására. A múlt évben végzett régészeti kutatás és az ezt követő feltárás leletanyagai a korábbi szándékot felélesztették. Az évtizedek során felhalmozódott régibb kőkori és a fiatalabb korszakokból származó régészeti emlékek bemutatására egy, korszerű, interaktív, makettekre, modellekre és életképekre épülő modern múzeum és élménypark létrehozásának szükségessége nyilvánvalóvá vált. Az objektum áttekintést adna Miskolc és környéke régészeti múltjából, amelyek mottója a szakócáktól a technopoliszig és tematizáltan a tűz kultúrateremtő szerepére kíván fókuszálni az őskőkori hőkezeléses kovakitermeléstől a kerámiaművesség megjelenésén az őskor edényművességén és fémfeldolgozásán át az újkori üvegtechnikákig. A pályázat tárgya a régészetileg rendkívül jelentős, jelenleg is kutatás alatt lévő területen a éves paleolit és fiatalabb korszakokból származó régészeti emlékek bemutatását szolgáló Interaktív Múzeum, régészeti park. Ehhez kapcsolódónak a kutatási és idegenforgalmi centrum elhelyezését biztosító attraktív létesítmények. A pályázat tárgya a kutatás területén feltárt leletek helyszíni bemutatását lehetővé tevő építmény és a létesítmények környezetének építészeti ötletpályázat szinten történő kidolgozása. A pályázat célja, hogy az Önkormányzat a pályamunkákból a kulturális és idegenforgalmi fejlesztéshez olyan építészeti gondolatokat szerezzen be, amelyek figyelembe veszik az érintett terület természeti és épített adottságait, érzékenységét (régészeti és természetvédelmi terület), és építészetileg egy olyan különleges, karakteres, attraktív épület kialakítására adnak javaslatot, amely a város meghatározó, emblematikus épületévé válhat. I.2. A pályázat jellege és hivatalos nyelve: Nyílt tervpályázati eljárás. A pályázat hivatalos nyelve magyar vagy angol.

5 5 I.3. A pályázaton való részvétel feltételei: (1) A pályázaton részt vehet az a személy vagy szervezet, aki a) Megvásárolta a pályázati kiírást és mellékleteit, valamint regisztráltatta magát. b) Elfogadja a pályázati kiírás feltételeit. (2) A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja. (3) Nem indulhat pályázóként a) az a személy vagy szervezet, akit a tervpályázati eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába bevontak; b) aki a bíráló bizottság: b.a) résztvevőjének hozzátartozója (a Polgár Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ának b) pontja); b.b) résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik; b.c) résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet (pályázatot) nyújtott be. (4) Nem indulhat pályázóként továbbá a) az a gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a bíráló bizottság tagja; b) az a gazdálkodó szervezet, amellyel a bíráló bizottság bármely meghirdetett tagja munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; c) az a gazdálkodó szervezet vagy természetes személy, aki szakmai tevékenysége körében - öt évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést követett el. I.4. Találmányi szabadalmi védettség esetén követendő eljárás: Abban az esetben, ha a pályázó a pályaművében szereplő valamely megoldást az Országos Találmányi Hivatalnál bejelentette és arra szabadalmi védettséget kapott, az erre vonatkozó utalást a műszaki leírás első oldalán - a titkosság követelményeinek betartásával tüntesse fel. A szabadalmi bejelentés adatait - az OTH iktatószámát, tárgyát, a bejelentés időpontját, a benyújtók nevét és lakcímét - a pályázók adatait is tartalmazó lezárt borítékban külön lapon csatolni kell. Ha a pályázónak a pályaművében szereplő bármely megoldásra a pályamű beküldésének időpontjáig nincs szabadalmi oltalma, erről a jogról a kiíróval szemben a pályamű benyújtásával lemond. A díjazásban vagy megvételben részesített pályaművek szabadalmi megoldásaiért a pályázót a feltalálói, illetve a szerzői jogok illetik meg.

6 6 A pályázat keretein belül funkcionális és beépítési megoldásokra szabadalmi igény nem támasztható. I.5. A pályázat lebonyolítása I.5.1. A pályázat kiírásának és mellékleteinek átvétele A tervpályázat meghirdetésének napja: A BB döntése szerint A pályázat kiírása és mellékletei a meghirdetés napjától bruttó Ft / bruttó160 Euro/ térítés befizetésének igazolásakor INTERNETES SZOLGÁLTATÁSSAL. A befizetés a MÉK Kht. elkülönített bankszámlájára ÁTUTALÁSSAL történik. Bank számla szám Magyarországról: K&H Bank számla szám Külföldről: SWIFT CODE HU HB IBAN/HU A tervpályázat kiírása és mellékletei megtekinthetők a MÉK honlapján, illetve az címen. A regisztrációs díj befizetése után a tervpályázat kiírása a honlapról letölthető. I.5.2. A pályázattal kapcsolatos kérdések benyújtása és megválaszolása A pályázattal kapcsolatos kérdéseket február időpontig beérkezően lehet en megküldeni az címre. A kiíró a feltett kérdésekre adott válaszokat 2006.február időpontig en a pályázók részére megküldi. I.5.3. A pályaművek benyújtása A pályaműveket zárt csomagolásban a titkosság betartása mellett kell postára adni a Miskolc MJV. Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. /HUNGARY/ postai címre. A csomagra címzésül a tervpályázathoz kiadott 1. sz. függelék szerinti címzéslapot kell felhasználni. Az adatlapokat a titkosság biztosítása érdekében a kiírási dokumentáció mellékleteként adott borítékba kell elhelyezni, melyet a pályázónak le kell zárnia. A pályázatok benyújtásának határideje: április (CET) A pályaműveket tartalmazó csomagot, az egyes lapokat jeligével, névaláírással ellátni, vagy más titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad. A pályázat nem tartalmazhat olyan utalást, melyről a szerző személyére vagy munkahelyére következtetni lehet. A pályázati csomagban jelöletlen, sértetlen, lezárt, - "Adatlap" felirattal ellátott, A/4 formátumú, fehér - borítékban kell elhelyezni a pályázati kiírás 2. sz. függelékeként kiadott és a pályázó által kitöltött adatlapot. A borítékot díjazott vagy megvásárolt pályázat esetén - a Bíráló Bizottság a pályázatok szakmai bírálatának lezárása után bontja fel.

7 7 A Bíráló Bizottság a határidő után benyújtott vagy titkosságot sértő, valamint a formailag illetve tartalmilag meg nem felelő pályaműveket érdemi bírálat nélkül kizárja a tervpályázatból. I.5.4. A Pályaművek elbírálása és díjazása A pályaművek díjazására, megvételére összesen 8 Millió Ft (kb Euro) bruttó összeg áll rendelkezésre, melyből a legnagyobb díj összege max. 4 Millió Ft, (kb Euro), a legkisebb megvétel összege Ft (kb.2000 Euro) A Bíráló Bizottság joga, hogy eredményes tervpályázat esetén a teljes összeget kiadja. A Bíráló Bizottság a zárójelentés megküldésével egyidejűen értesíti a pályázókat az eredményhirdetés időpontjáról és helyéről. A díjak és a megvételek összegei az eredményhirdetést követő 8 napon belül kerülnek kifizetésre. I.5.5. A pályaművek bemutatása A tervpályázat terveit a Kiíró később meghatározott időpontban és helyen jogosult kiállítani és bemutatni. A díjazásban, vagy megvételben nem részesült pályaművek nyilvános bemutatása elől a pályázók elzárkózhatnak. A bemutatással kapcsolatos állásfoglalásról a pályázónak a műleírás első oldalán nyilatkozatot kell tenni: "Ha a pályaművem díjazásban, vagy megvételben nem részesült, annak bemutatásához nem járulok hozzá." Nyilatkozat hiányában vagy hozzájáruló nyilatkozat esetén a kiíró jogosult a pályaművet nyilvánosan bemutatni. I.5.6. A pályaművek felhasználása A díjazott, vagy megvételben részesített pályaművek a kiíró tulajdonába kerülnek, a bennük foglalt javaslatok és megoldások - a tervpályázat céljának figyelembevételével, valamint a feltalálói, illetve a szerzői jogok betartásával - további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatók. A díjazásban nem részesített pályaműveket a szerzők a pályázat eredményhirdetését követő 30 napon belül a postai feladóvevény ellenében a kiírótól átvehetik. A határidő elteltével az át nem vett pályaművek megsemmisítésre kerülnek. I.5.7. A pályázat Bíráló Bizottsága Elnök: Társelnök: Szakmai titkár: Tagok: Fedor Vilmos alpolgármester Eltér István építész, a Magyar Építész Kamara elnöke Ujvári Andor építész, Polgármesteri Hivatal Sólyom Margit városi főépítész Ferencz István DLA építész, és Golda János építész, a Magyar Építész Kamara képviseletében Arnóth Ádám építész, a KÖH képviseletében

8 8 Szakértők: Dr. Veres László történész- etnográfus- muzeológus, igazgató, Herman Ottó Múzeum Miskolc Paszternák István régész, a KÖH képviseletében Dr. Gyulai Iván Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány jogi szakértő I.5.8. A pályaművek elbírálásának szempontjai funkcionális elrendezés, környezetbe illeszkedés régészeti értékekhez igazodás, építészeti kvalitás, az emblematikus jelleg építészeti megfogalmazása, az építészeti kialakítás biztosítja-e az idegenforgalmi vonzerőt a létesítmény működtetésének, üzemeltetésének racionalitása. I.6. Benyújtandó munkarészek papíron és digitálisan CD-ROM-on: Építészet: Helyszínrajz: M=1:500 Alaprajzok: M=1:200 Metszetek: M=1:200 Homlokzatok: M=1:200 Tömegvázlat v. látványterv Műleírás (max. 5. oldal A/4-es formátum, Ariel 12 betűtipus, a tervlapoktól függetlenül dokumentálva) II. A PÁLYÁZAT RÉSZLETES PROGRAMJA A Tűzkövest (középső paleolit település, kovabánya és kőfeldolgozó műhely maradványai) a nemzeti kulturális örökség minisztere 15/2004. (VII. 27.) NKÖM számú rendeletével "a kulturális örökség védelméről" szóló évi LXIV. Törvény 15. -a alapján kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánította. A védett terület magterületéhez tartozó ingatlanok hrsz-ai: 11649; 11650; 11651; 11652/1; 11652/2; 11653; 11660; 11661; 11662; 11663; 11664; 11674; A védett terület régészeti védőövezete: 11646; 11647; 11648; 8864/14; A tervezési feladat a helyszínrajzon meghatározott területen 1. A Titkok háza Régészeti Park Kutatási és Idegenforgalmi Centrum elhelyezésére építészeti és környezeti kialakítására javaslat kidolgozása.

9 9 2. A kutatási helyszínen a feltárt kutatási terület (10 m x 10 m) és az e területen megtalált régészeti leletek védelmét biztosító, valamint bemutatását lehetővé tevő építmény kialakítására javaslat kidolgozása. 1. Interaktív múzeum, régészeti park, kutató- és idegenforgalmi centrum általános előírásai a.). A Titkok háza és a régészeti park A Titkok háza Múzeum négyféle funkciót egyesítene: kiállítótér, depozitórium, kutatóhely és idegenforgalmi szolgáltató centrum. A múzeumi épületegyüttes első egysége a beléptető és kiszolgáló centrum lenne. A látogatók a jegyváltást követően egy olyan terembe lépnének, ahol a városra és környékére az összes rendelkezésre álló információit megszerezhetik a legkorszerűbb eszközök igénybe vételével. E traktusban minden igényt kielégítő fogadó helységet kellene kialakítani. Szükséges egy jó kínálattal rendelkező ajándékbolt és alapvető igényeket kielégítő kávézó létrehozása. Az összes térigény erre 150 m 2. A látogató a fogadótérből a mintegy 600 m 2 -es lehetőleg összefüggő terű - kiállító terembe lép. Ennek legnagyobb belmagassága 20 m legyen, mivel a kiállítótér központi részében, az őskőkor kapna helyet. Az ember és a táj kapcsolatát érzékeltetve a híres bükki barlangok metszett makettjei mellett a mamut, a barlangi medve stb. imitációk rekonstrukciói nagy belmagasságot kívánnak meg. A kiállítótérhez szervesen kapcsolódjon egy kb. 150 m 2 -es előadó, illetve foglalkoztató terem, amely előadások és rendezvények tartásán túl oktatóteremként is funkcionálna. A látogató az újkőkortól egészen napjainkig ívelően kapna képet a tűz kultúrteremtő szerepéről: a különböző kultúrák edényművességéről és fémfeldolgozó technikájáról, eljutva egészen a modern kerámiaművességig, illetve képet adva az üvegművesség sajátos bükk-vidéki történetéig. A kiállításnak ez a része is életképekkel tenné plasztikussá, könnyen feldolgozhatóvá a különböző információkat. A gyerekek számára a kiállító tér mellett foglalkoztató tér is kialakításra kerülne, ahol megismerkedhetnek a kovakőpattintás, a kerámiaművesség fogásaival, a mindennapi elsősorban őskori élet számos részletével: a vadászattal, bőrfeldolgozással, szövéssel. A múzeum mellett telepített növényzet között életképeket felvonultató régészeti park kerülhet kialakításra. A magyarországi szerény kísérleteknél a nyugat európai muzeológiai gyakorlat szerint szép számmal találhatóak az ilyen típusú oktató, köznevelést és szórakoztatást egyaránt nyújtó élményparkok, pl. a franciaországi tursac-i régészeti park.

10 10 b.). Kutató- és idegenforgalmi centrum Az emberi történelem kezdeteivel foglalkozó multidiszciplináris őstörténeti kutatóhely régi hiányt pótolna a hazai tudományszerveződésben. A centrum célja a régészeten kívüli egyéb őstörténeti tématerületeken olyan lehetőleg nemzetközi pályázatokra épülő kutatások végzése, amely az őstörténeti régió legfontosabb emlékeinek vizsgálatát célozna. Tudományos kapcsolódást jelentene a Miskolci Egyetemmel való szoros szimbiózis. A kutatóhely működése kihelyezett tanszékként tervezhető. A kutató centrum fontos feladata lehet a hazai régészeti turizmust elősegítő kutatások lebonyolítása és a nemzetközi kapcsolatok kiépítése, hasznosítása is. A múzeumépület tömbjében kapjon helyet a kutatócentrum, mely a múzeumi raktárakat és kiszolgáló tereket (pl. restaurálási műhelyek) is magába foglalna. Itt 6 muzeológus és 4-6 restaurátor, illetőleg gyűjteménykezelő számára kell korszerű munkakörülményeket teremteni. Ezen túl szükséges egy kb. 300 m 2 alapterületű raktár és 100 m 2 alapterületű könyvtárhelyiség kialakítása is. A centrum tevékenységének ideológiája : A centrum tevékenységéhez hazai és nemzetközi konferenciák szervezése is szorosan kapcsolódna. A régészeti védelem alá került avas-tűzkövesi feltárási terület hosszú ideig biztosítana lehetőséget nemzetközi együttműködésben végzendő régészeti ásatásokhoz. A múzeum, a régészeti park, kutató- és idegenforgalmi centrum az általános és középiskolásokat éppúgy megszólítaná, mint az egyetemi hallgatókat és mindez közművelésre nyitott, szórakozva tanulni vágyó, vagy a szabad időt kulturáltan eltölteni kívánó turisták. Részletes betekintést nyújt így abban a kérdésben, hogy mit adott az őstörténeti régió a kontinensnek és viszont mit kaptak a területén élt őstörténeti népek a közelebbi és távolabbi szomszédságból. A legfontosabb régészeti-kultúrák bemutatása a környezet, az életmód, az anyagi, a szellemi és társadalmi kultúra ismert jellemzőinek alapján történne. Az épület kiállítóterében helyet kapna az emberré válás legfontosabb mozzanatainak modern szempontú megjelentetése is. A látogató az újkőkortól egészen napjainkig ívelően kapna képet a tűz kultúrteremtő szerepéről: a különböző kultúrák edényművességéről és fémfeldolgozó technikájáról, eljutva egészen a modern kerámiaművességig, illetve képet adva az üvegművesség sajátos bükk-vidéki történetéig. 2. A kutatási helyszín és feltárt leletek bemutatásához szükséges építmény A régészeti kutatás területén megjelölésre került (lsd. térkép melléklet) az a 10 x 10 m területű helyszíni bemutatóhely, amely a kovakő megmunkálás 70 ezer évvel ezelőtti terepe volt. A feltárt in situ terület védelmét és az érdeklődők számára történő animációkkal kiegészített bemutatását biztosító épület építészeti kialakításánál törekedni kell arra, hogy a régészeti terület sérelmére csak a

11 11 legszükségesebb mértékű műszaki beavatkozás történjen. E területen ne legyen jellemző az épület dominanciája. A bemutatóhely és a régészeti centrum üzemeltetése közös. III. A benyújtandó munkarészekre vonatkozó tartalmi és formai előírások Tartalmi követelmények: A benyújtandó munkarészeket az I.6. pont tartalmazza. A pályamű csomagjában jelöletlen, zárt, sértetlen borítékokban el kell helyezni a kitöltött "Adatlap"-ot. Formai követelmények: A tervlapok feliratát és a szöveges munkarészeket magyar vagy angol nyelven kell elkészíteni. A tervlapokat A/0 formátum /118,8 x 84 cm-es méretű/ kemény hátlapra kasírozva kell elkészíteni. A kiíró az ábrázolás módját, színezését, technikáját nem kívánja megkötni, valamennyi tervlappal szemben követelmény azonban, hogy előadásmódja tiszta, világos, az elbírálást segítő és kiadványban, sajtóban megjeleníthető legyen. Valamennyi tervlapon fel kell tüntetni a tervpályázat címét, a tervlap megnevezését és méretarányát, tartalomjegyzék szerint sorszámát (a titkosság követelményének betartásával.) A szöveges munkarészeket és műleírásokat, valamint a helyiségjegyzéket oldalszámozott, A/4 formátumú fehér papíron, gépelve (nyomatva) összefűzve kell elkészíteni, és a pályaműhöz csatolni. A műszaki leíráshoz táblázatok, szövegközi ábrák, rajzos mellékletek tetszőleges számban csatolhatók. A tartalomjegyzéket, illetve rajzjegyzéket a műszaki leírás első oldalán kell elhelyezni. III. MELLÉKLETEK A tervpályázati kiírás mellékletei: Szabályozási Terv kivonat Alaptérkép Geodéziai alaptérkép A terület és környezet légi fotója A terület és környezet jellemző fotó felvételei, a felvétel helyszínének, irányának térképi megjelölésével.

12 12 IV. FÜGGELÉKEK 1.sz. függelék CÍMZÉSLAP Itt levágandó! Fa: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3525 Miskolc, Városház tér 8. Tartalom: PÁLYÁZAT RÉGÉSZETI PARK, MÚZEUM, KUTATÁSI ÉS IDEGENFORGALMI CENTRUM KIALAKÍTÁSÁRA CÍMZETT: MISKOLC MEGYEI JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL MISKOLC VÁROSHÁZ TÉR 8. H sz. függelék

13 13 ADATLAP A pályázó(k) adatai: Név: Cím: Adószám: A pályadíjból való részesedés aránya (%) Számlaszám: Dátum: Aláírás: Megjegyzés: Amennyiben a fenti táblázatban jelöltnél több pályázó részesedik a pályázati díjban, akkor további, azonos adatlapokat kell használni. Figyelem! Az adatlapot a Tervpályázati csomagban külön "ADATLAP" megjelölésű zárt borítékban kell elhelyezni.

Építészeti Ötletpályázat

Építészeti Ötletpályázat Építészeti Ötletpályázat Sopron, Papréti Zsinagóga építészeti és hasznosítási ötletpályázata Sopron, 2013. október 28. Tartalomjegyzék Mellékletek* 1. sz. melléklet: Térképkivonat, digitális helyszínrajz

Részletesebben

ÖTLETPÁLYÁZAT. 5. Pályaművek kötelező munkarészei, formai követelményei

ÖTLETPÁLYÁZAT. 5. Pályaművek kötelező munkarészei, formai követelményei Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715, e-mail: mogyorod@mogyorod.hu ÖTLETPÁLYÁZAT 1. Ötletpályázat kiírója Mogyoród

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT

ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZAT A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács és a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. "BENCE-HEGYI KILÁTÓ" megnevezéssel, nyílt, titkos, építészeti

Részletesebben

ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest II.kerület, Margit körút 85 87. szám alatti ingatlan hasznosítása 2014. 1 1. AZ ÖTLETPÁLYÁZAT CÉLJA A Kormány1136/2013.(III.19.) Korm.határozata értelmében a Budapest

Részletesebben

Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai

Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai hallgatók számára tervpályázati kiírás és tervezési szempontok Budapest Kelenvölgy 2012. május 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1.

Részletesebben

A hallgatói ötletpályázat kiírója a Magyar Építőművészek Szövetsége (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.)

A hallgatói ötletpályázat kiírója a Magyar Építőművészek Szövetsége (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.) 1. TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS A tervpályázat kiírója A hallgatói ötletpályázat kiírója a Magyar Építőművészek Szövetsége (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.) A tervpályázat tárgya Ötletpályázat a MÉSZ Székháza

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE 1 1. A pályázat kiírója, lebonyolítója Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány 1148 Budapest, Padlizsán utca 8. (Nem

Részletesebben

ÖTLETPÁLYÁZAT. 1. Ötletpályázat kiírója: OPAL Irodaház Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B képviseli: Brjeska Gábor ügyvezető

ÖTLETPÁLYÁZAT. 1. Ötletpályázat kiírója: OPAL Irodaház Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B képviseli: Brjeska Gábor ügyvezető ÖTLETPÁLYÁZAT 1. Ötletpályázat kiírója: OPAL Irodaház Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B képviseli: Brjeska Gábor ügyvezető +36 30 330 7271 2. Ötletpályázat lebonyolítója: OPAL Irodaház Kft., 1037

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara KLUB tér falfelületének kialakítására kiírt képzőművészeti ötletpályázathoz

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara KLUB tér falfelületének kialakítására kiírt képzőművészeti ötletpályázathoz PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara KLUB tér falfelületének kialakítására kiírt képzőművészeti ötletpályázathoz Kiíró: Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara 2012. 1 1.1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA:

Részletesebben

Hallgatói Ötletpályázat

Hallgatói Ötletpályázat Hallgatói Ötletpályázat pályázati kiírás Erkel Színház homlokzatának grafikai megoldására Budapest, 2014. február 12. 1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA Magyar Állami Operaház 1061 Budapest Andrássy

Részletesebben

Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás

Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2066-2016:text:hu:html Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S 002-002066 Tervpályázati kiírás A tervpályázati

Részletesebben

Pályázat az első világháború hódmezővásárhelyi emlékművének bővítésére: a hősök nevének megjelenítésére

Pályázat az első világháború hódmezővásárhelyi emlékművének bővítésére: a hősök nevének megjelenítésére Pályázat az első világháború hódmezővásárhelyi emlékművének bővítésére: a hősök nevének megjelenítésére Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki az első világháború centenáriuma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja adományozása tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja adományozása tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja adományozása tárgyában Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megyei települések épített és a

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan 2013. 07. 19. Kapcsolattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

Multifunkcionális rendezvényközpont Győr

Multifunkcionális rendezvényközpont Győr Multifunkcionális rendezvényközpont Győr Tervpályázati kiírás Multifunkcionális rendezvényközpont tervpályázati kiírása 1 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1 A tervpályázat kiírójának megnevezése 1.2.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás

Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149999-2016:text:hu:html Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 085-149999 Tervpályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával Közlekedésbiztonsági ötlet pályázatot hirdet a közúti közlekedésben résztvevők biztonságának

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS INNOFFICE KÖZÖSSÉGI IRODA BELSŐÉPÍTÉSZ PÁLYÁZAT LÁTVÁNYTERVEINEK BENYÚJTÁSÁRA 2011.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS INNOFFICE KÖZÖSSÉGI IRODA BELSŐÉPÍTÉSZ PÁLYÁZAT LÁTVÁNYTERVEINEK BENYÚJTÁSÁRA 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS INNOFFICE KÖZÖSSÉGI IRODA BELSŐÉPÍTÉSZ PÁLYÁZAT LÁTVÁNYTERVEINEK BENYÚJTÁSÁRA 2011. InnOffice Közösségi Iroda. 1113. Budapest, Bartók Béla út 76. TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK...

Részletesebben

Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás

Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4351-2016:text:hu:html Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S 004-004351 Tervpályázati kiírás A tervpályázati

Részletesebben

TakkART KösszMűvészeti pályázat

TakkART KösszMűvészeti pályázat TakkART KösszMűvészeti pályázat Pályázati kiírás Az ember itt kevés a szeretetre Elég, ha hálás legbelűl ezért-azért; egyszóval mindenért Valójában két szó, mit ismerek, bűn és imádság két szavát. Az egyik

Részletesebben

HU-Győr: Építészeti tervpályázatok szervezése 2011/S 176-288932 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS

HU-Győr: Építészeti tervpályázatok szervezése 2011/S 176-288932 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288932-2011:text:hu:html HU-Győr: Építészeti tervpályázatok szervezése 2011/S 176-288932 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS A tervpályázati

Részletesebben

A évi Pro Architectura díj hirdetménye

A évi Pro Architectura díj hirdetménye A 2016. évi Pro Architectura díj hirdetménye A díj a magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában, és az építészeti szemléletformálásban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

NYOMOKAT HAGYUNK ÖTLETPÁLYÁZAT AZ ÜLLŐI ÚT 18. KERÜLETI SZAKASZÁN KREATÍV VILLAMOSMEGÁLLÓ TERVEZÉSÉRE. Kérdés válasz szakasz szerint véglegesített

NYOMOKAT HAGYUNK ÖTLETPÁLYÁZAT AZ ÜLLŐI ÚT 18. KERÜLETI SZAKASZÁN KREATÍV VILLAMOSMEGÁLLÓ TERVEZÉSÉRE. Kérdés válasz szakasz szerint véglegesített NYOMOKAT HAGYUNK ÖTLETPÁLYÁZAT AZ ÜLLŐI ÚT 18. KERÜLETI SZAKASZÁN KREATÍV VILLAMOSMEGÁLLÓ TERVEZÉSÉRE Kérdés válasz szakasz szerint véglegesített Kiíró: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre

Részletesebben

Tervezz elérhető és fenntartható lakást hallgatói ötletterv-pályázat Pécs szociális lakásállományának megújításáért

Tervezz elérhető és fenntartható lakást hallgatói ötletterv-pályázat Pécs szociális lakásállományának megújításáért Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért, a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

CAD párbaj a párbaj szabályai és feltételei le corbusier - villa savoye a 2011-es CADPÁRBAJ feladata MOST MUTASD MEG, MIT TUD KEDVENC CAD PROGRAMOD!

CAD párbaj a párbaj szabályai és feltételei le corbusier - villa savoye a 2011-es CADPÁRBAJ feladata MOST MUTASD MEG, MIT TUD KEDVENC CAD PROGRAMOD! CAD párbaj a párbaj szabályai és feltételei le corbusier - villa savoye a 2011-es CADPÁRBAJ feladata MOST MUTASD MEG, MIT TUD KEDVENC CAD PROGRAMOD! kiíró SZIE YMÉK Ábrázolás és Számítástechnika Tanszék

Részletesebben

HU-Siófok: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 2010/S 54-080232 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS

HU-Siófok: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 2010/S 54-080232 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80232-2010:text:hu:html HU-Siófok: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 2010/S 54-080232 TERVPÁLYÁZATI

Részletesebben

Pályázat Kiíró: Mediterrán Kerámia Kft. Téma: Art in Home

Pályázat Kiíró: Mediterrán Kerámia Kft. Téma: Art in Home Pályázat Kiíró: Mediterrán Kerámia Kft. Téma: Art in Home 1 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA, LEBONYOLÍTÓJA A Mediterrán Kerámia Kft. és az Art in Home művészei nyílt pályázatot hirdetnek

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

(A 2004/17/EK IRÁNYELV SZERINTI

(A 2004/17/EK IRÁNYELV SZERINTI I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. Lövőház utca 37. Város Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Schulek János műszaki igazgató musz.ig.titkarsag@fomterv.hu

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK 2016.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK 2016. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK 2016. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági

Részletesebben

HELL Energy Magyarország Kft 1075 Budapest Károly krt. 1. sz.

HELL Energy Magyarország Kft 1075 Budapest Károly krt. 1. sz. HELL Energy Magyarország Kft 1075 Budapest Károly krt. 1. sz. Szikszó - Hell Élménypark területrendezési és építészeti ötletpályázat 1. Tervpályázat kiírása 1.1. A tervpályázat kiírója HELL ENERGY MAGYARORSZÁG

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

TERVPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TERVPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. számú módosítása a Tapolcai Járásbíróság és Tapolcai Járási Ügyészség, Köztársaság tér 4. sz. alatti épülete teljes rekonstrukciójához és bővítéséhez Tapolcai Járásbíróság és Tapolcai Járási Ügyészség

Részletesebben

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: Republic Group

PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: Republic Group PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: A Magyarország vezető, díjakkal többszörösen elismert márkastratégiai és marketingstratégiai tanácsadó- és reklámügynökségi csoportja. Több, mint 10 éve dolgozunk azon, hogy ügyfeleinknek

Részletesebben

Tervpályázati dokumentáció

Tervpályázati dokumentáció Tervpályázati dokumentáció az Iparművészeti Múzeum főépületének rekonstrukciója és értéknövelő tervezése tárgyú tervpályázati kiíráshoz 2012. május 1/15 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1 A tervpályázat

Részletesebben

Óbudai Múzeum Goldberger Textilmúzeumának belsőépítészeti terv ötletpályázata

Óbudai Múzeum Goldberger Textilmúzeumának belsőépítészeti terv ötletpályázata Óbudai Múzeum Goldberger Textilmúzeumának belsőépítészeti terv ötletpályázata Az Óbudai Múzeum és a Magyar Építőművészek Szövetsége országos, nyilvános, titkos, belsőépítészeti- és design elemeket egyszerre

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól A közbeszerzésekről

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Innovációs ötletversenyhez 2015.09.11. TARTALOMJEGYZÉK

ÚTMUTATÓ. Innovációs ötletversenyhez 2015.09.11. TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság TÁMOP 6.1.6-14/1-2015-0001 azonosítószámú, Az egészségtudatos fogyasztóvá válás elősegítése (Te tudod, hogyan lehetsz egészségtudatos fogyasztó?) elnevezésű

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap. Örökségvédelem Kollégium

Nemzeti Kulturális Alap. Örökségvédelem Kollégium Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégium 2. Téma: Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

FECSKEHÁZ BUDAÖRS, PUSKÁS TIVADAR ÚT 55. (HRSZ.: 4153/127)

FECSKEHÁZ BUDAÖRS, PUSKÁS TIVADAR ÚT 55. (HRSZ.: 4153/127) FECSKEHÁZ BUDAÖRS, PUSKÁS TIVADAR ÚT 55. (HRSZ.: 4153/127) Zártkörű ötletpályázat Építész Mester Egylet Mesteriskola XXII. ciklus 2012. október Kiíró: Budaörs Város Önkormányzata Építész Mester Egylet

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel tartozik!

Részletesebben

Tóth Gábor önkormányzati képviselő

Tóth Gábor önkormányzati képviselő Tóth Gábor önkormányzati képviselő Dr. Zalán Gábor jegyző úr Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 9730 Kőszeg, Jurisich tér 8. Tisztelt Jegyző Úr! Köszönöm a 2015. június 29-én részemre 481-8/2015 ügyiratszámú

Részletesebben

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás

46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete. Pályázati kiírás 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozat melléklete Pályázati kiírás Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6449 Mélykút Petőfi tér 1.) a Képviselő-testület 46/2014.(III.25.)Kt. számú határozata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÉCSI KONFERENCIA- ÉS KONCERTKÖZPONT NYÍLT ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATÁHOZ

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÉCSI KONFERENCIA- ÉS KONCERTKÖZPONT NYÍLT ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATÁHOZ TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a PÉCSI KONFERENCIA- ÉS KONCERTKÖZPONT NYÍLT ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK old. 1.1. A tervpályázat kiírójának megnevezése... 3 1.2. A tervpályázat

Részletesebben

Törökbálint Új Városháza építészeti tervpályázat

Törökbálint Új Városháza építészeti tervpályázat Törökbálint Új Városháza építészeti tervpályázat Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tervpályázati kiírás/ké/2011.08.19. KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.03.09.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Nyílt tervpályázati dokumentáció

Nyílt tervpályázati dokumentáció Nyílt tervpályázati dokumentáció A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága - Ferenczy Múzeum épületeire, valamint a Castrum hasznosítására vonatkozó nemzetközi építészeti tervezési pályázat Kiíró: Pest Megye

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok számára

Részletesebben

RÓMER-UDVAR. - kortárs helyfoglalás a győri barokk belvárosban -

RÓMER-UDVAR. - kortárs helyfoglalás a győri barokk belvárosban - RÓMER-UDVAR - kortárs helyfoglalás a győri barokk belvárosban - 1. A tervpályázat tárgya, célja A tervpályázat fődíjaként a nyertes pályamű, a kivitelezéshez szükséges továbbtervezés után, idén nyáron,

Részletesebben

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Civil szakmai programok megvalósítása 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016.

Részletesebben

A pályázat keretösszege a tárgyévi költségvetésben meghatározott összeg. A támogatás mértéke a beruházás teljes költségvetésének maximum 30%-a.

A pályázat keretösszege a tárgyévi költségvetésben meghatározott összeg. A támogatás mértéke a beruházás teljes költségvetésének maximum 30%-a. Pályázati felhívás homlokzat és tetőhéjazat felújítására, valamint zárható lakossági hulladéktároló kialakítására Balatonfűzfő Város Önkormányzata pályázatot ír ki valamennyi, Balatonfűzfő város közigazgatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 1. A pályázat száma: KKIP-0039-1/2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. 1. A pályázat száma: KKIP-0039-1/2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. A pályázat száma: KKIP-0039-1/2010 2. A pályázat kiírója A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem és a befektető: H2Q-Építő Kft. - mint a BME Q1 oktatási épület beruházásának

Részletesebben

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 01634/12 hrsz-ú ingatlanból magáncélú beruházási jelleggel ingatlan értékesítésére indított

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/33 Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 2875/2016 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/33 Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 2875/2016 CPV Kód: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 1088 Budapest, Szentkirályi utca 14. sz. alatti ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tárgyában tervpályázat Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/33 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az

A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az PÁLYÁZATI KIÍRÁS A LIFT - S Egyesület és a Magyar Felvonó Szövetség közös pályázatot hirdet az ÉV FELVONÓJA ÉV FELVONÓJÁNAK TERVEZİJE cím elnyerésére 2011 Az év felvonója díjat olyan új tárgy évben üzembe

Részletesebben

Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja ÖTLETPÁLYÁZAT 2007. Kiíró: ZALAKAROS Város Önkormányzata. Zalakaros Gyógyfürdő tér 1

Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja ÖTLETPÁLYÁZAT 2007. Kiíró: ZALAKAROS Város Önkormányzata. Zalakaros Gyógyfürdő tér 1 1 Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja ÖTLETPÁLYÁZAT 2007 Kiíró: ZALAKAROS Város Önkormányzata Zalakaros Gyógyfürdő tér 1 2007 JÚLIUS HÓ 2 TARTALOMJEGYZÉK I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK old. 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA 2. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA 3. A PÁLYÁZÓK KÖRE 4. DÍJAK 5. A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA, BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK, A BEADÁS

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

Pályázati kiírás. Báró Kisteleki Lévay Henrik mellszobrának megtervezésére és kivitelezésére

Pályázati kiírás. Báró Kisteleki Lévay Henrik mellszobrának megtervezésére és kivitelezésére Pályázati kiírás Báró Kisteleki Lévay Henrik mellszobrának megtervezésére és kivitelezésére Szobor elhelyezése: Győrújbarát, Baráthegy, Barátság park (Pannónia Barátság park) 1. Kiíró: CIG Pannónia EMABIT

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről (Egységes szerkezetben a 27/2016.

Részletesebben

Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás

Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2067-2016:text:hu:html Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S 002-002067 Tervpályázati kiírás A tervpályázati

Részletesebben

Kőbánya az én városom címmel.

Kőbánya az én városom címmel. Kőbánya az én városom P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a Szülőföld Könyvkiadó (továbbiakban: Kiíró)

Részletesebben

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához Pályázati útmutató Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához A Kozármisleny Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a 11/2004. (IV.07.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések II. FEJEZET A BEÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÁS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések II. FEJEZET A BEÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÁS Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Járműipari Design Hétvége Járműtervezési Versenyfelhívás

Járműipari Design Hétvége Járműtervezési Versenyfelhívás Járműipari Design Hétvége Járműtervezési Versenyfelhívás A MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. a Széchenyi István Egyetemmel és a Mérnökök a Járműves Műszaki Felsőoktatásért elnevezésű civil szervezettel

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának. melléklete

Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának. melléklete Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának melléklete TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI Jelen szabályzat Székesfehérvár Megyei Jogú

Részletesebben

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL TERASZ BUDAPEST PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL TERASZ BUDAPEST PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL TERASZ BUDAPEST PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BUDAPEST 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA 2. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA 3. A PÁLYÁZÓK KÖRE 4. DÍJAK 5. A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA,

Részletesebben

Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Sárdi-ér út, Szombathely

Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Sárdi-ér út, Szombathely Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Sárdi-ér út, Szombathely Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tervpályázati kiírás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. a) (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-49 /2015 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil

Részletesebben

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával Mintaértékű gyakorlatok a napilapok, hetilapok, folyóiratok középiskolai felhasználásának

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Robot Informatika Zrt. Miskolc, május.01. Kreatív ötlet pályázati dokumentáció

Robot Informatika Zrt. Miskolc, május.01. Kreatív ötlet pályázati dokumentáció Robot Informatika Zrt. Miskolc, 2015. május.01. Kreatív ötlet pályázati dokumentáció A kreatív pályázat célja: A Robot Informatika ZRt. internetes video pályázatot hirdet az ország valamennyi középiskolai

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata. Pályázati Felhívás és Útmutató

Tolna Város Önkormányzata. Pályázati Felhívás és Útmutató Tolna Város Önkormányzata Pályázati Felhívás és Útmutató Tolna Város Önkormányzatának az építészeti örökség helyi védelméről szóló 6/2005. (III.1.) Ör. rendelete alapján A helyi értékvédelmi rendelettel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016. évben: 600.000,- A pályázat

Részletesebben