A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 643. A miniszteri keretbõl II. negyedévében nyújtott egyedi támogatások 645.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 643. A miniszteri keretbõl 2001. II. negyedévében nyújtott egyedi támogatások 645."

Átírás

1 642 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 643 A miniszteri keretbõl II. negyedévében nyújtott egyedi támogatások 645 Közlemény 660 Pályázati naptár 661 Költségvetés felelõsséggel A Krónikás címû lap interjúja Baán Lászlóval, a NKÖM közigazgatási államtitkárával 663

2 PÁLYÁZATIFELHÍVÁS NKA HÍRLEVÉL 643 A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Népmûvészeti Kollégium pályázatot hirdet a év II. félévére a szakterület programjainak és eseményeinek támogatására, az alábbi témakörökben: 1. Kiemelkedõ nemzetközi, országos és regionális (legalább három megyét érintõ) rendezvények, fesztiválok, bemutatók és kiállítások támogatására A pályázat megvalósításának idõpontja október május 31. A pályázathoz csatolni kell: a tervezett rendezvény részletes leírását és költségvetését, a nemzetközi és országos rendezvények esetében a részvételi szándéknyilatkozatot, a résztvevõk felsorolását, a közremûködõk felsorolását, a közremûködõk szándéknyilatkozatát. A pályázathoz csatolni kell továbbá a legalább 30%-os önrész vállalásra vonatkozó szándéknyilatkozatot. A pályázati keretösszeg 20 millió Ft. Altéma kódszáma: Meghívásos pályázat oktató videofilm-sorozat készítésének folytatására A Népmûvészeti Szakmai Kollégium meghívja a Népi Hagyományok Alapítványt tárgyi népmûvészet, a Magyar Mozgóképkincs Megismeréséért Alapítványt néptánc témakörben, gyermekek részére készülõ és már 1999-ben elkezdett oktató videofilm-sorozat készítésének folytatására. A megpályázható összeg tárgyi népmûvészetre 3 millió Ft, néptáncra 4 millió Ft. Altéma kódszáma: 1932 A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet. Pályázni az NKA Igazgatóságának január 1-jétõl érvényes, új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az alapprogram bármely kollégiumától kapott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak (a határon túli pályázók esetében magyar fordításban) a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.

3 644 NKA HÍRLEVÉL PÁLYÁZATIFELHÍVÁS Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható támogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó, tb-járulék, vám) van. A pályázatok október 15-ig beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H 1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca ) szerezhetõ be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyolító a pályázóval történõ megállapodás alapján a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik. A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem nyertes pályázatok anyagát nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán ( /141-es mellék), az ügyfélszolgálattól kérhetõ. Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9 15 óráig, pénteken 9 12 óráig. Népmûvészeti Szakmai Kollégium

4 MINISZTERI DÖNTÉSEK NKA HÍRLEVÉL 645 A MINISZTERI KERETBÕL II. NEGYEDÉVÉBEN NYÚJTOTT EGYEDI TÁMOGATÁSOK Újkerti Közösségi Ház Az Országos Ifjúsági Népi Kézmûves Pályázat NKÖM-díjaihoz Weiner-Szász Alapítvány Iskolai hangversenysorozat megvalósításához K. Petrys Kft. A K. Bazovsky Ház képzõmûvészeti programjaihoz Bahia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A Bahia Kiadó négy kiadványának megjelentetéséhez Fodrok Bt. A Szentivánéji álom bemutatásához Polgármesteri Hivatal (Hegymagas) A Hegymagasi Zenei Napok megrendezéséhez Palatinus Polgári Társulás (Révkomárom) Szent László király szobrának elkészítéséhez Cseh Zsófia Párizsi csoportos kiállítás költségeihez INTERKULTUR Hungária Kft. A VIII. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny megrendezéséhez Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A Bot- és rönkbútor-pályázat megszervezéséhez Nógrád Megyei Múzeum A 26. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat díjaihoz Ft Ft Ft Ft Ft Ft Erdély-történeti Alapítvány A Székely falvak monográfia sorozat 2., és az Erdély-történeti Könyvek 4. kötetének kiadásához Ft Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Jean-Claude Gérard és Aikiko Mikami hangversenyének költségeihez Ft

5 646 NKA HÍRLEVÉL MINISZTERI DÖNTÉSEK Korunk Baráti Társaság (Kolozsvár) A Korunk-nap megrendezéséhez Ökumenikus Színház Alapítvány Shaw: Szent Johanna címû darabja színreviteléhez az Evangélium Színházban Faragó Laura A magyar dal ezer évébõl válogatás-cd megjelentetéséhez ADUPRINT Kiadó és Nyomda Kft. Simándi József: Bánk bán elmondja címû könyve újrakiadásához Városvédõ és Szépítõ Egyesület II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulójára rendezendõ sátoraljaújhelyi vetélkedõ lebonyolításához Magyar Speciális Mûvészeti Mûhely Egyesület Iskolás és felnõttkorú, értelmileg akadályozott személyek XIV. Országos és IV. Nemzetközi kulturális fesztiváljához Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Részvétel fedezetéhez az V. Nemzetközi Hungarológiai Konferencián Exils Kiadó (Párizs) Szabó Zoltán: Összeomlás címû könyve megjelentetéséhez Magyar Rádió Rt. Vásáry Tamás hangverseny-ciklusának CD-kiadásához Vásáry Tamás hangverseny-sorozatának költségeihez Oláh Ernõ Az Euro-Gipsy Zenész Fesztivál cigány mûvészek a gyermekekért gálamûsorához HELIO BIBLOS Kht. Szerettem az igazságot címmel CD-ROM kiadásához Németh László munkásságáról Ady Endre Mûvelõdési Ház (Miskolc) A Diósgyõri Történelmi Forgatag megrendezéséhez Herman Ottó Múzeum Szabadfalvy József: Ivócsanakok Észak-Magyarországon címû könyve kiadásához Ft Ft Ft Ft

6 MINISZTERI DÖNTÉSEK NKA HÍRLEVÉL 647 Petõfi Csarnok Ifjúsági Szabadidõ Központ A Vendégségben Budapesten Határon Túli Magyar Fiatalok Találkozója címû program költségeihez Balla Demeter A Budapest Galériában rendezendõ kiállítás és katalógus költségeihez Full-System Kft. Az Ifjúsági Atlétikai Világbajnokságot kísérõ kulturális rendezvények költségeihez Közalapítvány a Várszínházi Játékok Támogatására (Esztergom) A Kolozsvári Állami Magyar Operaház fellépéséhez a évi nyári összmûvészeti fesztiválon Jedlik Ányos Társaság A Jedlik Ányos tisztelete címû könyv kiadásához Duna Televízió Rt. A Millenniumi mûalkotások címû dokumentumfilm határon túli forgatásaihoz Anyám Fekete Rózsa Kulturális Alapítvány Az Anyám fekete rózsa vers- és prózamondó találkozó megszervezéséhez Liszt Ferenc Társaság A 27. Nemzetközi Liszt Hanglemez nagydíjának fedezetéhez Országos Örmény Önkormányzat Az Örmény legenda címû tánckantáta bemutatásához Pro Archi Egyesület A Múzsák ölelésében a vonós hangszerek címû rendezvény megvalósítására Capella dell Academia Alapítvány A Solti Kamarazenekar madridi fellépéséhez Bukta Imre A finnországi kortárs magyar képzõmûvészeti kiállítás részvételi költségeihez Magyar Fotómûvészek Szövetsége A Mûcsarnokban rendezendõ Fotószalon katalógusának kiadásához Dr. Nagy István Attila A Móricz Zsigmond Színház utolsó évtizedét bemutató írások publikálásához XII. Kerületi Mûvelõdési Központ Czóbel-katalógus megjelentetéséhez Ft Ft Ft Ft Ft

7 648 NKA HÍRLEVÉL MINISZTERI DÖNTÉSEK Vésztõi Népdalkör Jubileumi rendezvény megvalósításához a Népdalkör fennállásának 30. évfordulója alkalmából Ft Hungarofest Kht. A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának németországi kiutazásához Somogy Megyei Levéltár Az Egyesületek a múltban, a jelenben és a jövõben címû konferencia költségeihez PéterPál Kiadó Az Erdély Székelyföld Gyimesek vidéke címû fotóalbum kiadásához Backslash Alapítvány Az Irodalom visszavág címû lap kiadásához Hitel Alapítvány A Hitel címû folyóirat évi megjelentetéséhez Magyar Napló Kft. A Magyar Napló címû folyóirat megjelentetéséhez Budapress Kft. Az Európai Utas c. folyóirat évi megjelentetéséhez Klasszikus Filozófia Barátainak Egyesülete Az Existentia címû folyóirat évi kiadásához Keresztény Értelmiségiek Szövetsége A Jel címû folyóirat évi megjelentetéséhez Magyar Szemle Alapítvány A Magyar Szemle címû folyóirat évi kiadásához MTA Politikai Tudományok Intézete A Politikatudományi Szemle kiadásához Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány A Pro Minoritate címû folyóirat kiadásához Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány A Távlatok címû folyóirat megjelentetéséhez Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat A Valóság címû folyóirat kiadásához Ft 3 1

8 MINISZTERI DÖNTÉSEK NKA HÍRLEVÉL 649 Edutech Kiadó Bt. A Várhely címû folyóirat megjelentetéséhez N-Press Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. A Garabonciás címû folyóirat kiadásához Fiatalok Széles Körû Tájékoztatásáért Kht. A Tér címû folyóirat kiadásához Új Ember Kiadóhivatal Az Új Ember címû folyóirat kiadási költségeihez Polgár Galéria és Aukciós Ház A Csók István magángyûjteményekben címû kiállításhoz kapcsolódó kiadvány megjelentetéséhez Szindbád Kulturális és Szolgáltató Kht. A Kárpátia Könyvek elsõ két kötetének kiadásához Községi Önkormányzat (Köcsk) A Köcski Történelmi Emlékház kiállítási eszközei beszerzésének költségeihez Pannonhalmi Fõapátság A Bencés monostorok a középkori Magyarországon címû kiállítás megrendezéséhez Magyar Zeneszerzõk Egyesülete Nemzetközi zeneszerzõverseny költségeihez Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Az Ezüstbe vésett történelem címû kiállítás költségeihez Új Mandátum Lap- és Könyvkiadó Bt. A Zsöllye címû színházi lap kiadásához WELL-PRESS Kiadó Kft. A Látnivalók Magyarországon címû kiadvány megjelentetéséhez Madách Színház A Csíksomlyói Passió bemutatásához Gyõri Balett A Purim, avagy a sorsvetés címû darab hollandiai turnéköltségeihez Szvorák Kati Az Örvendezzünk címû lemezbõl készítendõ tévéfilm költségeihez Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

9 650 NKA HÍRLEVÉL MINISZTERI DÖNTÉSEK Színház- és Mûvészetpártoló Egyesület A Jancsó 80 címû rendezvénysorozat megvalósítására Új Színházért Alapítvány Az Esõ címû irodalmi lap kiadási költségeihez Magyar Napló Kft. Csontos János Osszián fedõnévvel jelzett publicisztikájának kötetben való megjelentetéséhez Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ Az I. Gyermekszínházi Szemle megvalósítására Mundus Magyar Egyetemi Könyvkiadó Kft. A Kós Károly életmûve a harmadik évezred elején címû nemzetközi konferencia megvalósítására Zenetanárok Országos Zongoraversenye Alapítvány A Zenetanárok XI. Országos Zongoraversenyének megvalósítására, illetve különdíjához Tuzsér Községért Közalapítvány Nyári gyermek-kézmûvestábor költségeihez Athenaeum 2000 Könyvkiadó Kft. Juhász Elõd: Zenebutik címû könyve kiadásához Panthefon Színházi Társulat Kosztolányi: Néró, a véres költõ címû produkció megvalósításához Budapesti Zsidó Hitközség A Jeruzsálemi Szimfonikusok vendégszerepléséhez Országos Cigány Önkormányzat A Magyarországi Cigányság Országos Ünnepe címû rendezvény megvalósítására Kallós Zoltán Alapítvány Kézmûvestábor szervezéséhez Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Bukta Imre: Orvvadász emlékmû címû alkotásának megvásárlásához Teleki László Intézet Kõ András: Kossuth tér 1956 címû mûve megjelentetéséhez Ft Ft 1

10 MINISZTERI DÖNTÉSEK NKA HÍRLEVÉL 651 Bodor György Közmûvelõdési Egyesület A tarnowi Bem Petõfi székelykapu felállításával kapcsolatos utazási költségek fedezetéhez Bartók Béla Emlékház Az In memoriam Bartók Béla címû emlékkönyv megjelentetéséhez Bartók Táncegyüttes Alapítvány A Tedd ki a pontot! nemzetközi legényesverseny és emlékmûsor költségeihez Anart Mûvészeti Közvetítõ Bt. Az Egri Mónika Petris Attila zongoraduó észak-amerikai koncertkörútjához Pedagógusok Soproni Mûvelõdési Házáért Alapítvány A hímzõ, faragó és szövõ szakkörök alkotásait ismertetõ kiadvány megjelentetéséhez Magnificat Kórusalapítvány Az Éneklõ hét címû nemzetközi Kodály-kurzus és hangversenysorozat megvalósítására Orosz Gergely Arcok és álarcok címmel kiállítás rendezéséhez Móricz Zsigmond Alapítvány Gergely Mihály: Vége a mûvészetnek? címû könyve kiadásához Pedagóguskórusok Országos Társasága A Tiszavasváriban rendezendõ kórustalálkozó költségeihez Az ajkai kórustalálkozó megrendezéséhez Tarsoly Kiadó Kft. Ráday Mihály: Városvédõ beszédek II. címû mûve megjelentetéséhez Mezõkövesdi Közösségi Ház Az Országos Kisjankó Bori Hímzõpályázat és Kiállítás NKÖM-díjához EAR Egyesület Hangversenyek szervezéséhez a 2001/2002-es évadban Bartók Béla Emlékház A Zeneszerzõ portré-sorozat két hangversenyéhez Köröm Életminõségéért Alapítvány A Körömi fesztivál megrendezéséhez Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

11 652 NKA HÍRLEVÉL MINISZTERI DÖNTÉSEK Orpheusz Kiadói Kft. Tasnádi Attila: Csekovszky Árpád monográfiája kiadásához Polgármesteri Hivatal (Makó) Kocsis Imre: Lakodalom címû festménye megvásárlásához Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány (Kolozsvár) A Szent István-napi néptánctalálkozó megrendezéséhez SONARE Ifjúsági Kamarazenei Alapítvány A III. Nagycenki Mûvészeti Napok költségeihez Magyar Versmondásért Alapítvány A Mensáros László Nemzetközi Vers- és Prózamondó Verseny költségeihez A III. Vörösmarty Mihály Nemzetközi Vers- és Prózamondó Tábor megrendezéséhez Széchenyiváros Közösségépítõ Egyesület A III. Széchenyivárosi fesztivál és búcsú megrendezéséhez, határon túli magyar mûvészeti csoportok fogadásához Auktor Könyvkiadó Kft. Somogyvári Gyula összes versei és mûfordításai kiadásához Lövõpetri Község Polgármesteri Hivatala Helytörténeti kiadvány megjelentetéséhez Múzeumbarátok Köre Alapítvány A B. Mikli Ferenc-monográfia megjelentetéséhez Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület A Hagyomány iskolája címû darab elõadásához KRITERION Könyvkiadó Rt. (Bukarest) Rousseau: A társadalmi szerzõdés címû könyve kiadásához Jakab Elek: Tanulmányok címû könyve kiadásához A Székely vértanúk címû kötet megjelentetéséhez Fülep Lajos: Európai mûvészet és magyar mûvészet címû munkája kiadásához A megindult falu címû kötet megjelentetéséhez Apáczai Csere János: Magyar logikácska címû munkája megjelentetéséhez Kriza János: Vadrózsák címû kötete kiadásához Az Aranyos pillangó címû kötet megjelentetéséhez Az Idõk szép virága címû antológia kiadásához Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció címû munkája kiadásához Csetri Elek: Kõrösi Csoma Sándor monográfiája kiadásához Kányádi Sándor: Egy kismadárka ül vala címû könyve megjelentetéséhez Pilinszky János válogatott verseinek román nyelvû kiadásához Déry Tibor: Képzelt riport címû könyvének román nyelvû kiadásához Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

12 MINISZTERI DÖNTÉSEK NKA HÍRLEVÉL 653 Babits Mihály: Jónás könyve címû könyvének román nyelvû kiadásához Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül címû könyve román nyelvû kiadásához Hervay Gizella: Kobak könyve címû munkája román nyelvû kiadásához Makai Sándor: Táltoskirály címû könyve megjelentetéséhez Gulácsy Irén: Nagy Lajos király címû könyve kiadásához Jókai Mór: Fráter György címû könyve megjelentetéséhez Nap Kiadó Bt. Pilinszky János hasonmáskötetének kiadásához Gyõri Fesztivál- és Rendezvényszervezõ Iroda A XXXVI. Gyõri Nemzetközi Kulturális Fesztivál megvalósítására Hajdúnánási Polgári Kör A Hajdúnánási Polgár címû havilap megjelentetéséhez Óbudai Társaskör Hangversenyek megvalósítására a Kiscelli Múzeumban, illetve az Óbudai Fõplébániatemplomban Gyõri Balett A Purim, avagy a sorsvetés címû táncjáték New York-i bemutatásához Unikát Iparmûvészeti Stúdió Bt. Az Eventuell Stúdió Vigadó Galéria-beli bemutatkozásához Soós Tamás Kiállítási katalógus megjelentetéséhez Noran Könyvek Kft. A Cigányok címû novellaválogatás megjelentetéséhez MAMÜ Társaság Kulturális Egyesület A társaság munkáját és egyes tagok alkotásait bemutató kiadvány megjelentetéséhez Elekes Károly A Gyilkos-tó Szent Kristóf-kápolna címû kiadvány és képeslap megjelentetéséhez Az Oratóriumkultúráért Alapítvány A Budapesti Kórus fennállásának 60. évfordulója alkalmából rendezendõ ünnepi hangversenyhez Kis Melitta A csíksomlyói zarándoklattérkép kiadásához A házsongárdi temetõ információs térképének kiadásához Ft Ft Ft Ft Ft Ft

13 654 NKA HÍRLEVÉL MINISZTERI DÖNTÉSEK Debreceni Universitas Kht. Az Országos Egyetemi és Fõiskolai Színjátszó Fesztivál megrendezésére Kék Madár Alapítvány A IX. Kék Madár Fesztivál megrendezéséhez Domján Edit Alapítvány Gálaest szervezéséhez az alapítvány 10 éves fennállása alkalmából Martonvásári Nyár Kulturális Egyesület A XI. Martonvásári Napok megvalósítására Pentaton Mûvész- és Koncertügynökség Kft. Pierre Boulez Bartók-koncertje megrendezéséhez Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet A Mûvészetek és Kézmûvesek Völgye fesztivál megrendezéséhez Szitai Rudolf Karcagon rendezendõ zenekari est költségeihez Mûvészetbarátok Egyesülete Az Obersovszky-emlékest és alkalmi kiállítás költségeihez Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Lucien Hervé életmûkiállításának megrendezéséhez a Szent István Király Múzeumban Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány A zenekar külföldi turnéinak fedezetéhez Erdész Galéria és Design Kft. Az Anna Margit-kiállítás katalógusának kiadásához Jobb négyes páholy Kft. A Premier címû színházi magazin évi megjelentetéséhez Erdély Mûvészetéért Alapítvány A Vármegye Galériában megrendezendõ kiállítások költségeihez Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége A Marc Chagall-kiállítás és katalógus költségeihez TIT Öveges József Ismeretterjesztõ Egyesület Nemzetközi Népmûvészeti Nyári Egyetem költségeihez Ft Ft Ft Ft Ft

14 MINISZTERI DÖNTÉSEK NKA HÍRLEVÉL 655 Páneurópai Piknik 89 Alapítvány A Páneurópai Piknik 12. évfordulója alkalmából rendezendõ Európa-koncert költségeihez Sátoraljaújhelyi Hagyományõrzõ Cigány Egyesület A VII. Nemzetközi Vándor Cigányfesztivál megrendezéséhez EPS Szolgáltató Kft. A Csodálatos mandarin címû produkció televíziós filmfeldolgozásának költségeihez Monostori Erõd Hadkultúra Központ Kht. A Tájak Korok Múzeumok címû kétnyelvû kiadvány megjelentetéséhez A évi programfüzet kiadásához A komáromi erõdrendszer történetének feldolgozásához Hungarofest Kht. A Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny költségeihez A Soproni Régi Zenei Napok megrendezéséhez Fekete Sas Könyvkiadó Bt. Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság címû könyve megjelentetéséhez Rózsa Ferenc Lemezbemutató koncert megvalósítására a Zeneakadémián HUNG-ISTER Filmprodukció Rt. A Közös úton egy hazában címû négyrészes közszolgálati mûsor elkészítéséhez Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft KONCERT GAG Reklámügynökség Bt. Az Index A mûvészet helyszínei címû idõszaki kiadvány évi megjelentetéséhez Ft Pécsi Nemzeti Színház A Pécsi Balett évi programjaihoz Dr. Czente Zoltán Gömör vármegye településeit megörökítõ képek digitalizálásának költségeihez Erdélyi Gyülekezet A Magyarországon élõ erdélyiek találkozójához Monument Art Bt. Majoros Valéria: Tihanyi Lajos-dokumentumok címû könyve, illetve a Tihanyi Lajos-monográfia megjelentetéséhez Ft Ft Ft

15 656 NKA HÍRLEVÉL MINISZTERI DÖNTÉSEK Astoria Színházi Egyesület Az R.S.9. Színház évi programjaihoz Tájak Korok Múzeumok Egyesület A Tájak Korok Múzeumok kiskönyvtársorozat kiadásához Kirjastus Varrak Kiadó (Tallinn) A XX. század magyar költészetét bemutató antológia megjelentetéséhez Ft Ft Teleki László Alapítvány Kiadó Zeidler Miklós: A magyar irredenta kultusz a két világháború között címû könyve kiadásához Szerb szociológia a 90-es években címû kötet megjelentetéséhez A Kisebbségvédelem a nemzetközi intézményekben címû kötet megjelentetéséhez Mikó Imre: Erdélyi politika címû könyve kiadásához Ft Ft Ft Ligeti Ernõ: Súly alatt a pálma címû könyve kiadásához Ft A Javaslatok, tervek dokumentumok az erdélyi kérdés rendezésére ( ) címû kiadvány megjelentetéséhez Ft Magyar Családterápiás Egyesület Böszörményi Nagy Kasner: Between Give and Take címû könyve magyar kiadásához M. Szûcs Ilona Az Aranydiplomások címû kiállítás katalógusának költségeihez Déryné Mûvelõdési és Ifjúsági Központ (Karcag) A Mesterségek Mûvészete Nap megvalósítására DELTAConcert Szolgáltató Kft. Kastélykoncertek Kamarazenei Fesztivál rendezéséhez a Gödöllõi Királyi Kastélyban Pannonhalmi Fõapátság A Pannonhalmi Szemle különszámának kiadásához MTA Zenetudományi Intézet A népmûvészet mestereit bemutató angol nyelvû kiadvány megjelentetéséhez A Rajeczky Benjámin-emlékkonferencia költségeihez 1 Prunyi Ilona évi koncertek megvalósítására Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága A Rippl-Rónai Ödön gyûjteménye címû kiadvány megjelentetéséhez Ft

16 MINISZTERI DÖNTÉSEK NKA HÍRLEVÉL 657 Balaton Község Közmûvelõdéséért Alapítvány Millenniumi rendezvénysorozat költségeihez Mundus Magyar Egyetemi Kiadó Kft. A Déli harangszó címû kiadvány angol nyelvû megjelentetéséhez Kalligram Kiadó (Pozsony) Hushegyi Gábor Németh Ilona munkásságát bemutató angol nyelvû albumának kiadásához Szimbiózis Kulturális Antropológiai Alapítvány A brazíliai Dunántúl Együttes magyarországi vendégszerepléséhez Collegium Hungarorum Alapítvány A Magyar Kórusok Millenniumi Fesztiváljának költségeihez Polgármesteri Hivatal (Madaras) A Magyarországi Német Nemzetiségi Harmonika Zenekar vendégszerepléséhez a Kultúrával a Nyugat kapujában rendezvényen Wagner-Ring Alapítvány A Nürnbergi mesterdalnokok címû opera szövegkönyvének kétnyelvû megjelentetéséhez Helikon Kiadó Koós Judit: Finlandia Válogatott írások a finn mûvészet évszázadaiból címû tanulmánykötete kiadásához Nyíregyházi Fõiskola A magyar néprajz története ukrán nyelven, illetve a Mátyás király a ruszin népköltészetben címû könyvek megjelentetéséhez Jenei Szilveszter A Mennybõl az angyal címû zenealbum kiadásához Apor Vilmos Katolikus Fõiskola A Magyar kárpit CD befejezéséhez és sokszorosításához Hesztia Kulturális Egyesület Nektár Mûhely A Kalandpark címû gyermeknapi program költségeihez Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány A XII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megvalósítására Vox Artis Bt. A Vox Artis Millenniumi Fesztivál 2001 keretében megrendezendõ Régi zenei est költségeihez Ft Ft Ft 1

17 658 NKA HÍRLEVÉL MINISZTERI DÖNTÉSEK HASTA LA VISTA Kulturális Szolgáltató Bt. A Pannon Udvarház kulturális programjainak megvalósításához Megyei Közmûvelõdési Intézet (Veszprém) A Polányi Pünkösd összmûvészeti fesztivál költségeihez Atlantic Kft. A Shoot in Hungary címû kézikönyv 3. kiadásához Polgármesteri Hivatal (Zsámbék) Erkel: Báthory Mária címû operájának bemutatásához a Kolozsvári Állami Operaház elõadásában CET Közép-európai Irodalmi és Kulturális Társaság A CET címû folyóirat évi kiadási költségeihez Cigány Szociális és Mûvelõdési Bázis A II. Nemzetközi Romafesztivál és Ashoka Romakonferencia költségeihez Városi Színház Kht. Kurtág György és Kurtág Márta koncertjének megvalósítására Nemzetközi Rába Fesztivál Egyesület Nemzetközi zenei tábor megvalósítására Debreceni Egyetem Konzervatóriuma Az Ifjú Zenemûvészek Nemzetközi Nyári Akadémiájának költségeihez Szabad Tér Színház Kht. A Reithauser Frigyes-emlékkönyv kiadásához Tekerõ Kft. A Szent Kinga gyûrûje címû misztériumjáték magyarországi turnéjának megvalósításához V.I.P. Arts Management Kft. A évi Millenniumi Budafest Nyári Operaés Balettfesztivál megrendezéséhez Nap Kiadó Bt. Luby Margit: A parasztélet rendje és Domokos Mátyás: A porlepte énekes címû könyveinek kiadásához Stúdió Liszt Zenemûvészeti Kht. A Károlyi-kertben rendezendõ nyáresti hangverseny költségeihez Polgármesteri Hivatal (Zsadány) Komádi község történetét és néprajzát feldolgozó kiadvány megjelentetéséhez Ft Ft Ft Ft Ft

18 MINISZTERI DÖNTÉSEK NKA HÍRLEVÉL 659 Kriza János Néprajzi Társaság Könczei Csilla: Jegyzetek a Lábán-féle táncleíráshoz címû módszertani munkájának kiadási költségeihez Szarvas Város Önkormányzata A IV. Nemzeti Lovas Fesztivál megrendezéséhez Pécsi Tudományegyetem TTK Ázsia Központ A Kõrösi Csoma Sándor és Stein Aurél munkásságát kutató expedíció útifilmjének megvalósításához A Zongora Ünnepe Keleten Fesztivál Alapítvány A Tiszadobon megvalósítandõ zongorafesztivál költségeihez Malko Teatro Alternatív Mûvészeti Alapítvány A évre tervezett kulturális programokhoz Csepûrágó Alapítvány Az Amadinda együttes vendégszereplése fedezetéhez a VI. Csepûrágó Ünnepen A Maskarás együttes vendégszereplése fedezetéhez a VI. Csepûrágó Ünnepen MMP Art Bt. A Honfoglaláskor Lovagok Vitézek címû bemutató költségeihez Magyar Fordítóház Alapítvány A fordítóház külföldi vendégeinek ösztöndíjához Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület Balatinácz János: Verõdve földön és égbolton címû könyve megjelentetéséhez Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Debreceni Kulturális és Fesztiválközpont Kht. A Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny fennállásának 40. évfordulója alkalmából megrendezendõ nagydíjas verseny költségeihez Ft Helikon Kiadó Borsányi László: Hontalanok a hazájukban címû könyve megjelentetéséhez Perlik Pál s. k., igazgató

19 660 NKA HÍRLEVÉL KÖZLEMÉNY KÖZLEMÉNY Ekler Dezsõ építész másirányú elfoglaltsága miatt lemondott a Képzõmûvészeti Szakmai Kollégiumban viselt tagságáról. Helyére augusztus 6-i hatállyal Rockenbauer Zoltán, a nemzeti kulturális örökség minisztere Körössényi Tamás szobrászmûvészt nevezte ki.

20 PÁLYÁZATINAPTÁR NKA HÍRLEVÉL 661 PÁLYÁZATI NAPTÁR Kollégium Beérkezési határnap Mozgókép szeptember 17. Irodalmi és Könyv október 1. Könyvtári október 1. Közmûvelõdési október 1. Táncmûvészeti október 10. Környezetvédelmi lexikon október 15. Népmûvészeti október 15. Videós ajánlattétel október 25.

21 662 NKA HÍRLEVÉL A NKÖM Sajtóosztályának szerkesztésében kulturális-információs lapot indított útjára a minisztérium Krónikás címmel. A lapban közölt írások, állásfoglalások és elemzések némelyike a Nemzeti Kulturális Alapprogram tevékenységét is érinti, így azok érdemesek pályázóink figyelmére is. KÖLTSÉGVETÉS FELELÕSSÉGGEL A Krónikás címû lap interjúja Baán Lászlóval, a NKÖM közigazgatási államtitkárával Példaértékûnek nevezi Baán László, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának közigazgatási államtitkára a tárca költségvetésének emelkedését. Tájékoztatása szerint akár 100 évre visszamenõleg vizsgálva a kulturális minisztérium akkora arányú támogatásnövekményben még nem részesült Magyarországon, mint a jelenlegi kormány által elõkészített elsõ költségvetési évben ben ugyanis 63%-kal nõtt a tárca rendelkezésére álló összeg. Ennek a növekedésnek az értéke a következõ években is megõrzõdött, sõt tovább növekedett, így az idén már 73 milliárd forinttal, jövõre pedig közel 84 milliárd forinttal gazdálkodhat a tárca. Baán Lászlóval a minisztériumi büdzsé legfontosabb sarokszámairól beszélgettünk. Államtitkár úr! Többen azt jósolták, hogy a költségvetésbõl a kultúrára fordított pénz a millennium lezárultával ismét csökkenni fog Ezt a számok ismeretében egyértelmûen cáfolni lehet. A magyar millennium 2000 elejétõl idén augusztus 20-ig tartott, míg a költségvetés növekedésének dinamikája a jelen kormányzati ciklus alatt töretlennek mondható. Míg 1999-ben 65 milliárd forint támogatásban részesült a tárca a központi költségvetésbõl, addig jövõre már 84 milliárd lesz a minisztérium költségvetése. Ezzel a kormányzat félreérthetetlenül azt üzeni, hogy kiemelt fontosságúnak tartja a kultúra támogatását. Ezt már akkor is egyértelmûvé tette, amikor a kormányprogramnak megfelelõen önálló kulturális minisztériumot hozott létre, és ehhez a tárcához került a mûemléki terület, valamint az egyházakkal kapcsolatos kormányzati kapcsolattartás is. Ezen lépéseknek köszönhetõen a minisztérium most már a kulturális terület egészét átfoghatja. Melyek a kétéves költségvetés ez évi fõbb sarokszámai? A minisztérium támogatási szerkezete rendkívül sokrétû. Egyrészt a tárca közel 30 intézményt tart fenn, többek között a Magyar Nemzeti Múzeumot, a Szépmûvészeti Múzeumot, az Országos Széchényi Könyvtárat, a Magyar Állami Operaházat, a Magyar Nemzeti Galériát. A nemzeti kulturális intézményekre ebben az évben több mint 11 milliárd forintot költünk. Ezen intézmények finanszírozása tekintetében egyfajta fókuszált fejlesztési stratégiát követ a minisztérium. Ennek lényege, hogy a valamennyi intézményre kiterjedõ értékõrzõ támogatás mellett évrõl évre egy-egy intézmény büdzséjét munkáját elõzetesen áttekintve és megreformálva kiemelten megemeljük. Ide tartozik a Nemzeti Filharmonikusok egymilliárd forintos támogatás-emelése, vagy például az Állami Népiegyüttes átszervezése során létrejött Hagyományok Házának negyedmilliárdos támogatás-növekedése. Ezen túlmenõen több mint egymilliárd forintot szánunk a tárca közhasznú társasági formában mûködõ intézményeinek támogatására. Ezek közé tartozik például a Budapesti Kamaraszínház, a Játékszín, a keszthelyi Festetics-kastélyt üzemeltetõ Helikon Kastélymúzeum Kht., a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht., de a Fõvárosi Nagycirkusz is. A tárca

Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211

Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Folyóiratkiadási Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 211 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium folyóirat-pályázatának elbírálásáról 215 Tájékoztató

Részletesebben

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 155. Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 157

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 155. Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 157 154 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 155 Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium meghívásos pályázata 157 A miniszteri keretbõl nyújtott

Részletesebben

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2001. (XI. 7.) számú határozata 8

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2001. (XI. 7.) számú határozata 8 2 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A nemzeti kulturális örökség miniszterének 22/2001. (XII. 27.) NKÖM rendelete a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl nyújtott egyedi támogatások 2003. október 1. 2003. december 31. között 319

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl nyújtott egyedi támogatások 2003. október 1. 2003. december 31. között 319 314 NKA HÍRLEVÉL n TARTALOMJEGYZÉK n Az NKA végrehajtási rendeletének módosítása 315 n A Holocaust Megemlékezések Ideiglenes Szakmai Kollégium tagjai 316 n A Kultúra és Turizmus Ideiglenes Szakmai Kollégium

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 554 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról 575 Tájékoztató a Közmûvelõdési

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347 346 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása (Symphonia Hungarorum) 347 Meghívásos pályázat magyar intézmények külhoni kulturális programjainak megvalósítására (Kulturális

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225

TARTALOMJEGYZÉK. A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220. A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 218 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 220 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata I. 225 A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázata II. 227

Részletesebben

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2002. (IX. 9.) számú határozata 787

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2002. (IX. 9.) számú határozata 787 786 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 1/2002. (IX. 9.) számú határozata 787 A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának 4/2002. (IX. 9.) számú határozata 788

Részletesebben

1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 1210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a bizottsági határozatokról 1211 Tájékoztató a miniszteri döntésekrõl, 2008-as elõirányzatokról 1214 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

Mádl Ferenc köztársasági elnök köszöntõje 2002. március 15-én, az új Nemzeti Színház megnyitóján 163

Mádl Ferenc köztársasági elnök köszöntõje 2002. március 15-én, az új Nemzeti Színház megnyitóján 163 162 NKA HÍRLEVÉL TARTALOM Mádl Ferenc köztársasági elnök köszöntõje 2002. március 15-én, az új Nemzeti Színház megnyitóján 163 Tájékoztató a Színházi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 165 Tájékoztató

Részletesebben

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211. A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 210 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 211 A Zenei Szakmai Kollégium döntése az egyedi elbírálású támogatásokról 218 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl támogatott nagyrendezvények (2004. január 1. 2004. június 30.) 1051

TARTALOMJEGYZÉK. A miniszteri keretbõl támogatott nagyrendezvények (2004. január 1. 2004. június 30.) 1051 1050 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A miniszteri keretbõl támogatott nagyrendezvények (2004. január 1. 2004. június 30.) 1051 A miniszteri keretbõl támogatott NKÖM központi intézmények (2004. január 1. 2004.

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 106 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107 Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

Részletesebben

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051 1050 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 1051 Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium egyedi pályázatainak döntésérõl 1054 A Kiemelt Kulturális

Részletesebben

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173

Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um egye di dön té se i rõl 1173 1170 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tá jé koz ta tó az Is me ret ter jesz té si és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tai el bí rá lá sá ról és az egyedi döntésekrõl 1171 Tá jé koz ta

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163

TARTALOMJEGYZÉK. A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 162 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 163 A Sajátos Igényû Fogyatékossággal Élõ Emberek Mûvészeti Életéért Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása

Részletesebben

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843. A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 842 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázati felhívása 843 A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázati felhívása 848 Betétlap a Mozgókép Szakmai Kollégium

Részletesebben

2004. január - február Magyar Nemzeti Múzeum MNM Auschwitzi állandó kiállítás megrendezése 110 000,00 Budapest

2004. január - február Magyar Nemzeti Múzeum MNM Auschwitzi állandó kiállítás megrendezése 110 000,00 Budapest 5. sz. táblázat Támogatások Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Kedvezményezett neve 2004. január - február Magyar Nemzeti Múzeum MNM Auschwitzi állandó kiállítás megrendezése 110

Részletesebben

A Medgyaszay István címû mû megjelentetésére Az építészet mesterei. A Honismereti kiskönyvtársorozat újabb kiskönyvének magyar nyelven

A Medgyaszay István címû mû megjelentetésére Az építészet mesterei. A Honismereti kiskönyvtársorozat újabb kiskönyvének magyar nyelven 226 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 227 Tájékoztató az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázatának

Részletesebben

Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 331. Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 344

Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 331. Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 344 330 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 331 Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 344 Tájékoztató az Építõmûvészeti

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében 2014. február 22-én került megrendezésre Nagybánhegyesen, a Partnerek közötti együttműködések

Részletesebben

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT Könyvtári Hírlevél A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója II. évf. 1. szám 2004. január KÜLDETÉSNYILATKOZAT A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az NKA Szakmai Kollégiumainak halasztott döntéseirõl 1067. Építõmûvészeti Szakmai Kollégium 1068

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató az NKA Szakmai Kollégiumainak halasztott döntéseirõl 1067. Építõmûvészeti Szakmai Kollégium 1068 1066 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató az NKA Szakmai Kollégiumainak halasztott döntéseirõl 1067 Építõmûvészeti Szakmai Kollégium 1068 Fotómûvészeti Szakmai Kollégium 1070 Iparmûvészeti Szakmai

Részletesebben

Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium Symphonia Hungarorum-pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 947

Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium Symphonia Hungarorum-pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 947 946 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium Symphonia Hungarorum-pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 947 Tájékoztató a Színházi Szakmai Kollégium pályázatának

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA A Nemzeti Kulturális Alap 2012. évi beszámolója 1 / 269 A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA A Nemzeti Kulturális Alap 2012. évi beszámolója 2 / 269 TARTALOM I. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Tartalomjegyzék: 3. oldal 1.) Az intézménynél bekövetkezett szerkezeti változások 3-41. oldal 2.) Az intézmény szakmai tevékenysége: vezetői összefoglaló, a szakmai egységek

Részletesebben

Tájékoztató a miniszteri keretbõl a társadalmi szervezetek számára nyújtott egyedi támogatásokról 2003. július 1. 2003. szeptember 30.

Tájékoztató a miniszteri keretbõl a társadalmi szervezetek számára nyújtott egyedi támogatásokról 2003. július 1. 2003. szeptember 30. 1066 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a miniszteri keretbõl a társadalmi szervezetek számára nyújtott egyedi támogatásokról 2003. július 1. 2003. szeptember 30. között 1067 Tájékoztató a társadalmi

Részletesebben

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.I.2008 B(2008)300 végleges Tárgy: N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális

Részletesebben