A MAGYARORSZÁGI BULVÁRSAJTÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARORSZÁGI BULVÁRSAJTÓ"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations SZAK Levelező tagozat A MAGYARORSZÁGI BULVÁRSAJTÓ Készítette: Ferenczi Zoltán Budapest, 2006

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...5 II. A rendszerváltás utáni Magyarország...5 II. 1. A demokratikus médiapolitika alkalmazása...6 II. 2. A rendszerváltás utáni sajtó...6 II. 3. A hazai médiapiac kialakulása...10 II.3.1. A bulvársajtó fejlődése a rendszerváltás után...11 II.3.2. A külföldi befektetők terjeszkedése...12 II.3.3. Spontán privatizáció...13 II.3.4. A külföldi tőke szerepe a privatizációban...14 II.3.5. A médiafogyasztási szokások változása a rendszerváltás utáni években...15 III. A bulvársajtó történelmi hagyományai...16 IV. A hazai újságírás hagyományai...19 IV. 1. Sajtóélet a pártállami időszakban...19 IV. 2. Négy újságírói iskola Magyarországon...19 V. Az újság fogalma és földrajzi piacai...20 V. 1. Az újságok iránti olvasói kereslet...21 VI. Magyarországi bulvársajtó: a napi sajtó összehasonlítása tartalmi és formai szempontok alapján...22 VI. 1. Bevezetés...22 VI. 2. Első látásra...23 VI.2.1. Tipográfia - formai jegyek vizsgálata...23 VI.2.2. A címlap...24 VI.2.3. A címlap címei...25 VI.2.4. Az alcímek...25 VI. 3. Belföld: Politika Cink A nap történte...25 VI.3.1. A szerző...26 VI.3.2. Képek, fotók...27 VI. 4. A hamisítatlan bulvár: Aktuális Innen-Onnan Színes Magyarország...28 VI. 5. Ez is bulvár (?): Játék Szem, Bazár, Ász Sport Színes világ, Rejtvény, Tvnéző, Sport...29 VI.5.1. Sport...29 VI.5.2. Mi hiányzik?

3 VI. 6. Csütörtök: Blikk Napi Ász Színes Bulvár Lap...30 VI.6.1. A címlap...30 VI.6.2. Blikk interjú: 1. rész Fábry: Baloldali vagyok!...31 VI.6.3. Színes Bulvár Lap: Letiltották Fábry poénját...32 VI. 7. Az újságszöveg szemantikája...33 VI. 8. A közlemény mint mediális szöveg...36 VI. 9. A narratív struktúra...37 VI.9.1. A jelentés rögzítése...39 VI. 10. Műfajok gazdagsága tájékoztató műfajcsalád...40 VI Címes hír...40 VI Információ...40 VI Hír kontra információ...41 VI Kommentár...41 VI Jegyzet...42 VI. 11. A kódolás és a dekódolás folyamata...42 VI. 12. A 2006-os magyarországi árvíz médiareprezentációja...46 VI Az árvíz...47 VI A drámai szerkezet...48 VI Fotók, képek...50 VII. Befejezés...51 VIII. Irodalomjegyzék...52 VIII. 1. Internetes források...53 IX. Mellékletek

4 A sajtó olyan, mint egy pásztázó fénykéve, amely állandóan körbejár, egyszer az egyik, majd egy másik eseményt emelve ki a sötétségből, láthatóvá téve azt. Walter Lippmann 4

5 I. Bevezetés Dolgozatom a rendszerváltás után egyre nagyobb népszerűségnek örvendő írott bulvársajtót veszi górcső alá. Az írás első részében kitérek a rendszerváltás időszakában bekövetkező gyökeres változásokra, kiváltképp a hazai médiapiac kialakulásának jellegzetes vonásaira. Ezek után térek rá a magyar populáris sajtó taglalására, melyben a fejlődéstörténetre helyezem a hangsúlyt. Azt vizsgálom, milyen változásokon esett át ez laptípus napjainkig. Dolgozatom második részében a mai magyar tabloid sajtó formai és tartalmi elemzésére kerül sor: egy meghatározott perióduson keresztül a három legnépszerűbb magyar bulvár napilapot egymással hasonlítom össze. A vizsgálódásom során arra keresem a választ, hogy mitől bulvár a bulvár, azaz milyen jellegzetes vonásai vannak egy magyar bulvár napilapnak. Az a jó újság kapós áru, amely legjobban megnyeri az olvasó tetszését. Az olvasót pedig úgy kell megnyerni, hogy hízelegnek neki, politikai botrányokkal, törvényszéki vagy rendőri véres csemegékkel traktálják 1 ilyen mondatok hangzottak el a 19. század végi magyar egyetemeken a sajtóról. Ezeket a gondolatokat eltérő nyelvhasználattal akár ma is megfogalmazhatta volna egy egyetemi tanár, kritikus véleményének adva hangot a sajtó bulvárosodásáról. Mintha ezt a receptet ma többen tartanák szem előtt, mint egy másik század eleji gondolatot, melyet az Esti Újság kiadótulajdonosa Zilahi Simon célként fogalmazott meg a tömeglapnak szánt újságjának indulásakor: Informálni, értesíteni, ez a tisztán zsurnalisztikai szolgálat lesz a fő feladatunk, akár politikáról legyen szó, akár bármi másról. E törekvésünket lelkiismeretesen fogjuk venni 2 II. A rendszerváltás utáni Magyarország A közép-kelet-európai média átalakulásának fontos és különleges vonása a bulvársajtó (azaz népszerű vagy tabliodsajtó) megjelenése. E lapok létrejötte mögött a rendszerváltás során bekövetkezett átalakulás áll: megszűnt a sajtó közvetlen politikai ellenőrzése, 1 Dezsényi Béla-Nemes György: A magyar sajtó 250 éve. I. kötet. Budapest, 1954, 241. p 2 Zilahi Simon: Előszó. Esti Újság, október, 1. p 5

6 kialakult a sajtópiac, és megváltoztak a médiafogyasztási szokások. A tabloidok további fejlődését meghatározták a rendszerváltás utáni sajtópiacon bekövetkezett változások, elsősorban a piac telítődése és beszűkülése, a külföldi beruházások, az újságok iránti kereslet változásai, valamint a kultúra átalakulása, különösen a globalizálódás és a fogyasztói társadalom megjelenése. A népszerű sajtó megjelenése a sajtópiac szegmentálódásához azaz három laptípus: a bulvár, a politikai/minőségi és a szakosodott lapok megjelenéséhez vezetett. 1 II. 1. A demokratikus médiapolitika alkalmazása A rendszerváltást követően szabadon választott magyar kormányok a demokratikus országok médiapolitikai elveit igyekeztek követni. A demokratikus médiapolitika célja az, hogy a média (és a sajtó) ne csak szabad, de sokszínű is legyen. 2 A rendszerváltással járó gazdasági, politikai és társadalmi átalakulás rendkívüli hatást gyakorolt a sajtó tulajdonosi rendszerének alakulására csakúgy, mint a lapkiadók tevékenységére és az újságírók munkájára. Amikor a piaci erők átvették az irányítást, új üzleti vállalkozások jelentek meg a színen, aminek következtében új termékek jelentek meg a sajtópiacon. A bulvárlapok bevezetése mérföldkőnek tekinthető, hiszen a hazai olvasóközönség a kommunizmus évtizedeiben nem juthatott hozzá ilyen sajtótermékekhez. Ennek okán a rendszerváltás utáni években a bulvárlapok példányszáma gyorsan nőtt. II. 2. A rendszerváltás utáni sajtó Gulyás Ágnes a magyar sajtó rendszerváltás utáni átalakulásában kitüntetett szerepet tulajdonít a következő folyamatoknak: a sajtó politikai funkcióinak megváltozása, a pluralizáció és a demokratizálódás, a piaci sajtóviszonyok kialakulása, és a sajtó kommercializálódása és kommodifikálódása. 3 1 Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon Bajomi-Lázár Péter (szerk.): A magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig. Akadémia Kiadó, 2005, Budapest, pp. 3 Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon

7 A változás szele már az 1980-as évek vége felé egyre inkább tetten érhető volt. Egyre nagyobb számban jelentek meg a szórakoztató jellegű, depolitizált újságok, majd elindult a kifejezetten szórakoztatási céllal létrehozott első kereskedelmi (de szervezetileg az állami Magyar Rádióhoz tartozó) állomás, a Danubius Rádió. A szamizdatkiadás már nem bűncselekménynek, hanem szabálysértésnek minősült. 1 A rendszerváltás utáni magyar médiapiacon két előfeltétele volt a bulvárlapok megjelenésének: a közvetlen politikai ellenőrzés megszűnte és a piaci viszonyok létrejötte. Nehéz lenne megállapítani, hogy mikortól indult el ez a folyamat, azonban az 1986-os év mindenképpen hozzájárult a hazai demokratikus médiapolitika kialakulásához. Ekkor jelentek meg az első kereskedelmi rádiók, a helyi kábeltelevíziók együtt, s ebben az évben lépett hatályba a sajtótörvény az évi II. törvény is. Ez többek között a következőket mondta ki: Mindenkinek joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon szűkebb környezetét, hazáját, a világot érintő kérdésekben [ ] A sajtó feladata [ ] a hiteles, pontos és gyors tájékoztatásról való gondoskodás 2 A törvény egyrészt megerősítette a sajtó pártirányítását, másrészt tisztább jogi helyzetet teremtett. Az államszocializmusban deklarált médiapolitikai célkitűzések egyre kevésbé valósultak meg áprilisában megszüntették a sajtóirányítás központját, a Tájékoztatási Hivatalt, a kiadványok bejegyzésének feladatköre átkerült a Kormányhivatalba fordulójára az a furcsa helyzet alakult ki, hogy az állampárt már képtelen volt a többi politikai erő rovására érvényesíteni az érdekeit a sajtóban és a médiában, ugyanakkor az újonnan felálló demokratikus pártok még nem voltak abban a helyzetben, hogy a politikai vagy tulajdonosi nyomást gyakoroljanak az újságírókra. Ebben a helyzetben a szerkesztőségek azóta sem látott szabadságot élveztek, és ún. negyedik hatalomként működhettek és 1989 során megszűntek a kommunista sajtóirányítás olyan mechanizmusai, mint a vezető szerkesztők kinevezésének felügyelete és a lapalapítás engedélyhez kötése október 23-án hatályba lépett a módosított alkotmány, amely immár formálisan is 1 Bajomi-Lázár Péter (szerk.): A magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig. Akadémia Kiadó, 2005, Budapest, 262. p. 2 Pálos Tamás: A pártos sajtótól az érdes sajtóig. Sajtópolitika a nyolcvanas években. Médiafüzetek, 2004, 1. sz., 31. p. 7

8 deklarálta a sajtó szabadságát (a cenzúra tilalmát azonban nem mondta ki.) Az alkotmány 61. cikkelye szerint (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze. (2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát. 1 Az 1986-os, kommunista sajtótörvényt kiegészítették az évi XI. törvénnyel, mely jogszabályba iktatta a lapalapítás szabadságát és felszámolta a sajtószabadság megmaradt korlátait. 2 A jogszabály 12. cikkelye szerint (1) Mindenkinek jogában áll sajtóterméket előállítani és nyilvánosan közölni.[ ] (2) Időszaki lap előállítása és nyilvános közlése bejelentési kötelezettség alá esik. A bejelentés alapján az időszaki lapot nyilvántartásba veszik. 3 A másik előfeltétel, azaz a piaci viszonyok megteremtése magába foglalta a sajtópiacok liberalizálását, a piaci törvények uralkodóvá válását, valamint a privatizációt. A bulvárlapok fejlődésére hatást gyakorolt a magyar sajtópiac néhány sajátossága is. Ezek közé tartozott a piac telítettsége: a kilencvenes években a 10 millió lakosú országnak országos napilapja volt. A nyomtatott sajtó liberalizálásának és piacosodásának legfontosabb hatása az új kiadványok megjelenése volt. A lapalapítási láz következtében az országos napilapok száma 1988 és 1992 között csaknem megkétszereződött. (1989-ben 1118 lapot vettek nyilvántartásba.) 4 A napilapok piaca azonban nem bővült olyan mértékben, ahogyan az új kiadványok száma. A napilapok olvasótábora az 1987-es 1,69 millióról 1990-re 1,22 millióra, majd 1993-ban 865 ezerre csökkent. A napilapot olvasók lakosságon belüli aránya az 1990-es 81 százalékról 1998-ra 64 százalékra esett vissza. Az olvasótábor csökkenése azt jelentette az 1 Bajomi-Lázár Péter (szerk.): A magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig. Akadémia Kiadó, 2005, Budapest, 31. p 2 Gergely Ildikó: Understanding the Media in Hungary. Mediafact, The European Institute for the Media, 1997, 36. p 3 Bajomi-Lázár Péter (szerk.): A magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig. Akadémia Kiadó, 2005, Budapest, 32. p 4 Balázs István: Már megint egy új lap! Animus, 2004, Budapest, 6. p 8

9 új napilapok számára, hogy olyan, szűkülő piacon kell versenyezniük, amelyen egyaránt megnő az üzleti kockázat és a belépési költség. Az új lapoknak ezen túlmenően, meg kellett találniuk a maguk piaci szegmensét: ebből szempontból az önálló profil megteremtését kínáló bulvárkiadványok piaca tűnt a legígéretesebbnek. 1 A bulvárlapok fejlődésére hatást gyakorolt egy másik piaci sajátosság is: a sajtófinanszírozás átalakulása. A piaci viszonyok kialakulásával a kiadóvállalatoknak a lapok eladásából és a hirdetésekből származó jövedelmükre kellett támaszkodniuk, ellentétben a korábbi gyakorlattal, melyben állami szubvenciók segítségével tartották fenn magukat a különböző sajtótermékek. Az eladott példányok utáni bevétel növelése különösen azért volt nehéz, mert a kommunista laptámogatási rendszer mesterségesen alacsonyan tartotta a lapok árát. A laptámogatás megszűntével a korábbi árak tarthatatlanná váltak. Az árak a sajtópiac valamennyi szegmensében az egekbe szöktek, jócskán meghaladva az infláció mértékét. A napilapok átlagos ára 1990 és 1996 között a huszonegyszeresére nőtt. Az áremelkedés szerepet játszott az olvasótábor csökkenésében is. 2 A sajtófinanszírozás a rendszerváltás utáni években a hirdetések terén fejlődött a leggyorsabban. A példányszámok a pártállami időszakhoz képest csökkentek, de megugrottak a hirdetési bevételek ben az országos napilapok összes hirdetési bevétele 2,3 milliárd forint volt, 1993-ban 5,1 milliárd, 1996-ban 8,2 milliárd. A növekedés közben azonban egyre kiélezettebbé vált a más médiumokkal különösen a televízióval vívott verseny, aminek eredményeképpen csökkent az országos napilapok részesedése a hirdetési piacon. A sajtófinanszírozás átalakulása beleértve mind a lapeladásból, mind a hirdetésből származó bevételek változását behatárolta a napilappiacon elérhető profit mértékét. 3 A rendszerváltás utáni magyar sajtóviszonyok jellegzetes, a bulvárlappiac fejlődésére is hatást gyakorló vonása a külföldi tulajdon magas aránya is. A külföldi médiavállalatok már az átalakulás kezdetén megjelentek Magyarországon, és a sajtópiac 1 Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon Agárdi Péter: A kultúra sorsa Magyarországon: Új Mandátum, Budapest, 1997, 85. p 3 Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon

10 legtöbb szegmensében domináns pozícióra tettek szert. (A külföldi tőke szerepvállalását illetően a magyar lapkiadás privatizációja igen hasonlított az akkori csehszlovák, illetve lengyel lapprivatizációhoz.) Az országos napilapok piacát az állam privatizálta, és az es évek végére a legtöbb lap a szerkesztőségekben dolgozó újságírók aktív támogatása révén külföldi befektetők tulajdonába került ben a külföldi tulajdon aránya 71 százalékos volt. Bár ez az arány a kilencvenes évek első felében tulajdonváltásokkal, egyes külföldi cégek kivonulásával és mások belépésével összességében csökkent, az országos sajtópiac külföldi dominanciája megmaradt. 1 A lapkiadás privatizációja sokakban ellenérzést váltott ki, s a rendszerváltozást követően parlamenti bizottság alakult egyes ügyek kivizsgálására, azonban munkája túlnyomórészt eredménytelenül zárult. 2 A Magyarországon és más közép- és kelet-európai országok sajtópiacán befektető külföldi vállalatok motivációi sokfélék voltak, és az átalakulás éveiben folyamatosan változtak. Egyrészről vonzották az alacsony árak, másrészről a közép-európai piacok egyfajta kaput nyitottak számukra a nagyobb kelet-európai piacokhoz. Miután a kilencvenes évek első felében elmúlt az a vonzerő, amelyet a volt kommunista országok piacainak újdonsága jelentett, a külföldi vállalatok befektetési döntéseiben meghatározó szerep jutott a regionális dominanciára való törekvésnek. 3 II. 3. A hazai médiapiac kialakulása A lappiac kialakulásának igencsak kedvezett, a piacgazdaságra való áttérés, s ezen belül is a multinacionális cégek megjelenése, a fogyasztási cikkek addig többé-kevésbé zárt piacán megsokszorozta a hirdetések iránti igényt. Ebből a lapkiadás is jócskán profitált. A napilapkiadóknál a bevételeknek nálunk legalább ötven százalékos részarányt kell elérniük a hirdetési bevételeknek, ahhoz hogy a bevételek fedezzék a kiadásokat, s a médiapiacra 1 Gálik Mihály: Miből élnek a médiumok? Médiagazdaság. In: Vásárhelyi Mária-Halmai Gábor (szerk.): A nyilvánosság rendszerváltása. Új Mandátum, 1999, Budapest, pp 2 Gálik Mihály: A magyar médiapiacok születése, alakulása és érése az 1990-es években. In: Csermely Ákos, Ráduly Margit, Sükösd Miklós (szerk.): A média jövője Internet és hagyományos média az ezredfordulón. Média Hungária Kiadó, 1999, Budapest, 229. p 3 Gálik Mihály & Ferenc Dénes: From Command Media to Media Market: The Role of Foreign Capital in the Transition of the Hungarian Media. 1992, Budapest: working paper, Department of Business Economics, Budapest University of Economics, 8. p 10

11 való átálláskor ugyan zuhantak a példányszámok a pártállami időszakhoz képest, de megugrottak a hirdetési bevételek. Kiderült, hogy a szükséges technológiai beruházások elvégzése és a korszerű menedzsment módszerek alkalmazása mellett mind a napilap-, mind a magazinkiadás nyereséges lehet. Emellett világossá vált az is, hogy az országos lapok piacán a valós kereslethez képest túl sok a szereplő, s hogy hiába a lapalapítás szabadsága, a megyei napilapok piacán egy vagy legfeljebb két címnek van tere a megélhetéshez, ami a lappiacok sajátosságaiból egyenesen következik. 1 A fogyasztói magazinok piacán egyszerűbb volt a helyzet, itt ugyanis olyan szegényes volt a pártállami kínálat, hogy nagyobb kockázat nélkül lehetett új magazinokat kiadni és/vagy az ismert nyugati magazinok magyar változatát meghonosítani. A több címet is piacra dobó nagyobb kiadók az úgynevezett választékgazdaságosság előnyire építve megélnek a magyar piacon. Ugyanakkor ebben az iparágban a verseny nagyon erős, és nagy a termékcserélődés. A reklámbevételek aránya az összbevételen belül általában kisebb, mint a napilapoknál, de maga termék a magasabb előállítási költségek miatt viszonylag drága. 2 II.3.1. A bulvársajtó fejlődése a rendszerváltás után A piaci viszonyok kialakulása után röviddel a bulvárlapok, nemcsak hogy megvetették lábukat, hanem erős pozíciót sikerült kivívniuk maguknak a magyar sajtópiacon. Példányszámuk lényegében az 1989-es nulláról indulva a kilencvenes évek közepére elérte a 300 ezret, ezzel 1996-ban az országos napilappiac 28,1 százalékát birtokolta. Ezt a biztos pozíciót azonban különböző változások kis mértékben ugyan, de gyengítették. Időről időre új lapok jelentek meg, régiek tűntek el, változott az egyes lapok példányszáma, formátuma és piaci pozíciója. Ebben az időszakban hat olyan országos napilap működött, amely bulvárlap volt a szónak abban az értelmében, hogy főként színes hírekkel foglalkozott, a cikkek rövidek voltak, és a nyelvezetük is különbözött a minőségi lapokétól. A versenynek köszönhetően, 1 Gálik Mihály: Miből élnek a médiumok? Médiagazdaság. In: Vásárhelyi Mária-Halmai Gábor (szerk.): A nyilvánosság rendszerváltása. Új Mandátum, 1999, Budapest, pp 2 Gálik Mihály: Miből élnek a médiumok? Médiagazdaság. In: Vásárhelyi Mária-Halmai Gábor (szerk.): A nyilvánosság rendszerváltása. Új Mandátum, 1999, Budapest, pp 11

12 egyes lapok rövid életűek voltak ra mindössze két bulvárlap maradt, melyek az országos eladási listán a második és a harmadik helyre tornázták fel magukat. 1 II.3.2. A külföldi befektetők terjeszkedése A rendszerváltás hajnalán megjelenő első új országos napilap az 1989 februárjában megjelent Mai Nap című bulvárlap volt. Az újság hamar népszerű lett, ám olvasottsága nem haladta meg a bevett lapokét. A külföldi vállalatok azonban nagy lehetőséget láttak benne. A Rupert Murdoch-féle News International után, az újságot a Jürg Marquard-féle svájci JMG Ost Press csoport szerezte meg ra a Mai Nap a legolvasottabb bulvárlap lett. Murdoch mellett Robert Maxwell Mirror Group-ja volt olyan külföldi befektető, aki az átmenet kezdetétől fogva szemet vetett a bulvárlapokra elején szerezte meg az egykori kommunista bulvárlap, az Esti Hírlap többségi tulajdonát, a várt elsősorban anyagi siker azonban elmaradt. A lap többszöri tulajdonváltást követően 1996-ban megszűnt. 2 A második újonnan létrehozott bulvárlap az 1990 elején az osztrák Denton AG által kiadott Kurír volt. Ez a közepes olvasottságú, különösebb anyagi hasznot nem hozó lap, többszöri tulajdonosváltás után a magyar Postabank tulajdonába került, 1998-ban viszont megszűnt. A Mai Nap mellett a piacon szilárd pozíciót kivívó másik bulvárlap a Blikk volt, amelyet 1994 márciusában jelentetett meg a Ringier Group. Ez a svájci befektető a svájci piacon működő lapjainak külföldi változatát kívánta hazánkban terjeszteni. Az egyik keletközép-európai exportra szánt kiadványa, a Svájcban 330 ezres példányszámmal vezető napilap, a Blick volt. A vállalat két bulvárlapot adott ki Kelet-Közép-Európában: egyet a Cseh Köztársaságban és egyet Magyarországon, mindkettő a Blick mintáját követte. Mindkét lap átvette a Blick formátumát és profilját, a cím mindhárom nyelven ugyanazt jelenti. Magyarországon röviddel megjelenése után az újság a legnépszerűbb bulvárlappá vált, és bár példányszáma folyamatosan csökkent a kilencvenes évek második felében, 1 Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon Bajomi-Lázár Péter (szerk.): A magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig. Akadémia Kiadó, 2005, Budapest, 120. p 12

13 megtartotta előkelő helyét a sajtópiacon ben 250 ezer feletti példányszámmal már maga mögé utasította a Népszabadságot is, a Dél-Szlovákiában is terjesztett bulvárlap. 1 A trónhoz vezető út első lépése a Ringier által megvásárolt Mai Nap Blikkbe való beolvasztása volt 2001-ben. Csak azok járhattak sikerrel, akik az akár öt-nyolc évig is tartó lapbevezetés milliárdos költségeit képesek voltak túlélni. Ezért maradt alul a Som-Média Rt., s így ment tönkre 2003-ban a többször szerencsét próbáló Esti Hírlap is. 2 A külföldi befektetők 1996-ban a bulvárlapok piaci szegmensének közel 70 százalékát ellenőrizték végére amikor mindkét fennmaradt lap külföldi tulajdonban volt dominanciájuk teljessé vált. A kilencvenes években a bulvárlapok piaci szegmensében volt a legmagasabb a külföldi tulajdon aránya ban például a közel 70 százalékos részesedésükkel egy időben az országos napilapok piacán mintegy 55 százalékos tulajdonrésszel bírtak, a minőségi lapok piacán pedig 58 százalékossal. 3 Annak, hogy e vállalatok a bulvárlapok felé fordultak, a korszak elején az volt a legfontosabb gazdasági oka, hogy a piacnak ezt a részét a hiány jellemezte. Mivel korábban nem voltak bulvárlapok, de nagy volt a fogyasztói kereslet, ez a piaci szegmens majdhogynem felkínálta magát a terjeszkedni vágyó vállalatoknak. A magyarországi bulvárlapok piacának sajátos vonása ugyanakkor, hogy egyikük sem volt anyagilag sikeres, ritkán zárták nyereséggel az évet a tulajdonosok. Ezt olyan tényezők magyarázzák, mint e piaci szegmens sebezhetősége, a potenciális olvasóközönséghez képest nagyszámú versenyző, valamint általában a rendszerváltás utáni magyar napilappiac alacsony teljesítménye és rossz nyereségtermelő képessége. 4 II.3.3. Spontán privatizáció A napilap- és magazinszférában 1988-ban jelentek meg új szereplők a színen. A négy nagy párttulajdonban levő kiadóvállalatot nem privatizálták, hanem azok maguktól összeomlottak, és eltűntek a piacról. 1 Bajomi-Lázár Péter (szerk.): A magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig. Akadémia Kiadó, 2005, Budapest, 128. p 2 Bajomi-Lázár Péter (szerk.): A magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig. Akadémia Kiadó, 2005, Budapest, 128. p 3 Gálik Mihály: Külföldi tőke a magyar sajtópiacon. Ipargazdasági Szemle, 1990, XXI. évfolyam, 3-4. szám 4 Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon

14 Az önkényuralmi politikai rendszerről a demokráciára való politikai átmenet különleges körülményei tömegesen alkalmazhatóvá tették a privatizáció sajátos módját: maguk az újságírók, nem pedig az állam képviselői szabták meg a privatizációs folyamat tempóját és feltételeit. Az újságírók kezdtek tárgyalni a potenciális beruházókkal, és meggyőzték őket, hogy fektessenek be a már piacon levő napilapok kiadásába. Ezt nevezték spontán privatizációnak. Matolcsy György a privatizációnak ezt a spontaneitását a következőképpen jellemzi: A spontán privatizáció azokra az állami vállalatokra volt érvényes, amelyek egy átgondolt előremenekülési stratégia részeként jelentős vállalti vagyontömeget vittek be társaságokba, miközben a vállalti központot elkezdték átalakítani egy stratégiai vagyonkezelő funkció ellátására A spontán privatizáció egyik legjellemzőbb vonása, hogy nem csupán vállalti kezdeményezés alapján, hanem vállalti döntés alapján is megy végbe a vagyon társaságokba való beadása. 1 A társasággá alakulás motiváló erőiről megoszlanak a vélemények, azonban abban egyetértenek a szakértők, hogy a likviditási gondok, az adósságok kezelése, a csőd elkerülése szolgáltak a privatizáció kiindulópontjául. 2 Emellett rövid idő alatt számos új kiadvány tűnt fel. Zömük bulvárlap és fogyasztói magazin volt, mivel a külföldi szakmai befektetők gyorsan megjelentek a liberalizált kiadói ágazatban, s hamarosan megszüntették az ilyen kiadványok iránti kereslet, illetve az azok kínálata közt tátongó rést. II.3.4. A külföldi tőke szerepe a privatizációban A magyar sajtó privatizációjáról a nemzetközi szakmai elemzők között az a vélemény alakult ki, hogy nagyon alacsony áron adták el a lapokat. Ezt a véleményt osztja Slavko Spichal is, akinek könyvéből az derül ki, hogy már 1990-ben a következő sajtótulajdonviszonyok uralkodtak Magyarországon: Bertelsmann AG 40 % a 1 Voszka Éva: Spontán privatizáció, Budapest, Kulturtrade Kiadó Kft., p 2 Voszka Éva: Spontán privatizáció, Budapest, Kulturtrade Kiadó Kft., 29. p 14

15 Népszabadságban, Hersant 40 % a Magyar Nemzetben, Mirror Holding Ltd. 40 % a Magyar Hírlapban, Murdoch 50 % a Mai Napban. 1 Annak ellenére, hogy a sajtópiaci előírások alapján a külföldi részesedés nem haladhatta meg a 49 %-ot, mely később 40 %-ra módosult, 1991-ben a magyar sajtópiac már 82 %-át tették ki külföldi befektetők közepére egyre inkább előtérbe kerültek a hazai tulajdonszerzést támogató privatizációs technikák, aminek következtében ez az arány csökkent. Szóltak azonban érvek a külföldi befektetők mellett, mely a következőkben összefoglalható: a privatizációból befolyt összegekből csökkenthető a külföldi adósság mértéke, a külföldi befektetők rendelkeznek igazán tulajdonosi gyakorlattal, ezért a hatékony vállalatvezetésre, átszervezésre, technológiai megújításra, piacszerzésre leginkább ők alkalmasak. 2 II.3.5. A médiafogyasztási szokások változása a rendszerváltás utáni években A bulvárlapok megjelenésében nemcsak gazdasági megfontolások és a médiavállalatok piaci stratégiái játszanak szerepet, hanem a médiafogyasztási szokások változása is ben már a magyar lakosság 12 százaléka olvasott rendszeresen bulvárlapot. A minőségi -és a népszerű lapok olvasottsága közötti különbség folyamatosan csökkent a kilencvenes években. A médiafogyasztási szokások megváltozásában fontos szerepe volt a kulturális és társadalmi változásoknak. 3 Általánosan elfogadott nézet, hogy azoknak az embereknek a médiafogyasztási szokásait, akik nehezen élik meg a rendszerváltással járó kimerítő gazdasági és politikai nehézségeket, a menekülés (escapism) jellemzi. Az újságok esetében azt mondhatjuk, hogy más tényezők mellett e menekülési vágy is szerepet játszott a minőségi lapok olvasótáborának csökkenésében és a bulvárlapok sikerében. Azt, hogy a médiafogyasztás mind jobban szolgálja a menekülést, tetten érhetjük abban is, hogy az emberek mind többet néznek tévét, miközben érdeklődésük elfordul a többi médiumtól ben a magyarok 1 Ágoston Vilmos: Médiapolitika vagy politikai média. Budapest, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest, 2005, pp. 2 Diczházi Bertalan: A külföldi tőke szerepe a privatizációban, Budapest, ÁPV Rt., 35. p 3 Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon

16 átlagosan napi 3,5 órán keresztül néztek tévét, ami jelentős növekedés ahhoz képest, hogy tíz évvel korábban még csak mintegy napi két órát. 1 A választék bővülésével, az új csatornák megjelenésével és a műsorok kommercializálódásával a tévé népszerűbbé vált. Az újságolvasási szokások terén e kulturális változások azért voltak fontosak, mert hatást gyakoroltak az emberek érdeklődésére. A bulvárlapok új tartalmat kínáltak: nemzetközi és hazai pletykákat, a hírességek életéről készült beszámolókat, a divattal foglalkozó írásokat és színes híreket. Abban a sikerben, amelyet a bulvárlapok a régi lapok által dominált sajtópiacon értek el, újdonságuk is szerepet játszott. 2 III. A bulvársajtó történelmi hagyományai A bulvársajtónak történelmi hagyományai vannak Magyarországon. Hosszú múltra tekint vissza az a lapkiadói és szerkesztői törekvés, hogy olyan időszakos kiadványt adjanak közre, mely a lehető legszélesebb olvasói körökhöz, a tömegekhez szól. A század utolsó évtizedeiben alapvetően megváltozott az újság és a közönség kapcsolata. A lapok a mindenes szerepét vállalták el jól felfogott üzleti érdekből, a közönség kívánalmaihoz igazodva. Az apró, vegyes rovatok elsősorban a szórakoztatást szolgálták, rejtvény, sakk, tarokkfeladvány, anekdota és vicc is megtalálható volt benne. 3 A tömegsajtó megszületéséhez elengedhetetlennek bizonyult a kellően népes potenciális olvasóközönség, az adott lap által elérhető közelségben, az olyan technika, amely lehetővé teszi a gyors hírközlést, valamint az olcsó és gyors lapelőállítás. A bulvársajtó amint a neve is mutatja azt a laptípust jelöli, amelyet forgalmas nagyvárosi helyszíneken (főútvonalakon, boulevard-okon, pályaudvarok környékén, villamosokon és kávéházakban) árusítottak. Elsősorban éppen ezeken a helyeken voltak hozzáférhetők, s csak másodsorban lehetett rájuk előfizetni. Később voltak olyan lapok is, amelyekre már előfizetni sem lehetett. Az elnevezés ugyan francia eredetre utal, de a budapesti bulvársajtó mintaadója a német, elsősorban a berlini laptípus volt. A lapárusítás 1 Vitányi Iván: A magyar társadalom kulturális állapota. Maecenas, 1997, Budapest, 25. p 2 Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon Buzinkay Géza: Bulvárlapok a pesti utcán. Budapesti Negyed, 1997, nyár-ősz. 11. p 16

Médiagazdaságtan. GÁLIK URBÁN Médiagazdaságtan. Világraszóló tudás! GÁLIK MIHÁLY URBÁN ÁGNES. Marketing

Médiagazdaságtan. GÁLIK URBÁN Médiagazdaságtan.  Világraszóló tudás! GÁLIK MIHÁLY URBÁN ÁGNES. Marketing Marketing Kis híján két évtizede, hogy a médiagazdaságtan tárgykörben megjelent az első magyar nyelvű könyv, amelyhez az elméleti bevezetőt követő lapkiadás fejezetet én lektoráltam. Azóta sok víz lefolyt

Részletesebben

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok

Olvasói szegmentáció, olvasói profilok Olvasói szegmentáció, olvasói profilok A hatékony sajtó V. - A sajtófogyasztásról általánosan A sajtófogyasztásba bevontak aránya 3 Kiterjedt olvasói bázis: 14 év feletti lakosok öthatoda elérhető valamilyen

Részletesebben

A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban

A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban Bak Ivett A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban A Zalai Hírlap vizsgálata Tabloidizáció A tabloidizáció jelensége néhány évtizede jelent meg a média területén, és a médiapiac számos képviselőjének

Részletesebben

LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén

LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén LAPPIACI TRENDEK Fény az alagút végén Kázmér Judit Elnök, Magyar Lapkiadók Egyesülete Budapest, 2010. szeptember 16. NYOMTATOTT SAJTÓ: A LEGJOBB BROWSER FŐBB TRENDEK A VILÁGSAJTÓBAN Globális recesszió,

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

MERRE TART A LAPKIADÁS? A fejlődés záloga: hiteles tartalom

MERRE TART A LAPKIADÁS? A fejlődés záloga: hiteles tartalom MERRE TART A LAPKIADÁS? A fejlődés záloga: hiteles tartalom Kázmér Judit Elnök, Magyar Lapkiadók Egyesülete Megújuló média - konferencia Budapest, 2010. október 6. MERRE TART A VILÁG LAPKIADÁSA? NAPILAPOK

Részletesebben

Nagyvállalkozók tíz év után

Nagyvállalkozók tíz év után Nagyvállalkozók tíz év után Laki Mihály- Szalai Julia MTA Közgazdasági Kutató Központ MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 2013. január 18. Kornai János 85 konferencia Az előadás vázlata - kutatástörténet

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány A BLIKK-HATÁS

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány A BLIKK-HATÁS Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány A BLIKK-HATÁS Készítette: Bárfi Adrienn Budapest, 2005. Tartalomjegyzék

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA MIHÁLYI PÉTER A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA 1. KÖTET PANNON EGYETEMI KÖNYVKIADÓ VESZPRÉM MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. kötet ELŐSZÓ 5 TARTALOMJEGYZÉK 7 BEVEZETÉS

Részletesebben

Általanos Médiaajánlat

Általanos Médiaajánlat Általanos Médiaajánlat 2014 Kik vagyunk mi? Az RC Creative Media 2014 május elején indította útjára az RC News online magazint, amely tervei szerint a legújabb internetes magazin kategóriát képviseli.

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

Magyar Nemzet MÉDIAAJÁNLAT

Magyar Nemzet MÉDIAAJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT 2014 2014 A napilap profilja Hír, hitel, hagyomány A Magyar Nemzet a hazai sajtó egyik legpatinásabb fóruma. Konzervatív, nemzetiliberális ellenzéki újságként indult 1938-ban, Pethő Sándornak,

Részletesebben

A sajtó közönsége 2008-ban

A sajtó közönsége 2008-ban What do we see? A sajtó közönsége 2008-ban Nobody s Unpredictable Az egyes médiatípusok közönségének nagysága 2008. II. félévében (ezer fı, 15 évnél idısebbek) 9000 8000 7000 7650 7049 6800 6000 5000 4000

Részletesebben

Szólásszabadság, média, internet

Szólásszabadság, média, internet VI. NYÁRI EGYETEM A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT Szólásszabadság, média, internet Dr. Székely Iván OSA Archivum, BME szekelyi@ceu.hu 2009. július 25. [Tartalomjegyzék helyett] Szólásszabadság Rokonai

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról

Alba Radar. 3. hullám. Vélemények a fehérvári médiáról Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 3. hullám Vélemények a fehérvári médiáról 10. augusztus 31. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely Echo

Részletesebben

epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés március 1.

epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés március 1. epiteszforum.hu olvasói célcsoportelemzés 2009. március 1. A www.epiteszforum.hu naponta új hírekkel jelentkező építészeti napilap, amely a hasznos szakmai és közéleti információk mellett beszámol a legfontosabb

Részletesebben

CM Sales Kft. Kereskedelmi Igazgatóság Magazin Divízió. Támogatott megjelenések Érvényes: 2014. február 5-től visszavonásig

CM Sales Kft. Kereskedelmi Igazgatóság Magazin Divízió. Támogatott megjelenések Érvényes: 2014. február 5-től visszavonásig CM Sales Kft. Kereskedelmi Igazgatóság Magazin Divízió Támogatott megjelenések Érvényes: 2014. február 5-től visszavonásig Általános feltételek A CM Sales Kft. a támogatott megjelenések 3 fajtáját különbözteti

Részletesebben

Szuperinfó Országos Laphálózat

Szuperinfó Országos Laphálózat Otthon az egész országban! Szuperinfó Országos Laphálózat Amit a hatékonyság működtet Megújuló Média Konferencia Készítette: Koncz György Helyi médiák Magyarországon, lokálpatriotizmus, üzlet. Az Öreglaki

Részletesebben

Szép Új Világ Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség

Szép Új Világ Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség Szép Új Világ 2015. Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség Ok - okozat Az elmúlt években elmaradt az iparág pozicionálása. Ennek következtében a kormány az iparágat nem tekinti komoly

Részletesebben

VLV.HU MÉDIAAJÁNLAT. Bemutatkozás

VLV.HU MÉDIAAJÁNLAT. Bemutatkozás VLV.HU MÉDIAAJÁNLAT Bemutatkozás A VLV.HU honlap Kemény Dénes akkori szövetségi kapitány, mai MVLSZ- elnök kezdeményezésére jött létre a 2007- es melbourne- i világbajnokság előtt, hogy korszerű médiaeszközként

Részletesebben

Támogatott és PR cikkek megjelenések szabályrendszere

Támogatott és PR cikkek megjelenések szabályrendszere Támogatott és PR cikkek megjelenések szabályrendszere» Rovatszponzoráció» Különleges Hirdetési Összeállítás, S.A.S. ( Special Advertising Section)» PR cikk» Tématámogatás» Receptszponzorációk» Keresztrejtvény

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Médiaajánló 2014 LAPOK OLVASOTTSÁGA BUDAPESTEN. Családbarát szórakoztató hetilap. Budapest legolvasottabb. hetilapja

Médiaajánló 2014 LAPOK OLVASOTTSÁGA BUDAPESTEN. Családbarát szórakoztató hetilap. Budapest legolvasottabb. hetilapja Családbarát szórakoztató hetilap Az elmúlt év alatt a Helyi Téma Budapest legolvasottabb hetilapjává vált, és ezt a pozícióját mindmáig meg tudta őrizni. A lap indulásakor megfogalmazott filozófiánk szerint

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

Sajtószabadság, médiafelügyelet

Sajtószabadság, médiafelügyelet Sajtószabadság, médiafelügyelet A tananyag alapjául szolgáló kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott; a projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor

A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor A minőségügyi szaklapok tevékenysége és fontossága Sződi Sándor a Magyar Minőség elnöke, a Minőség és Megbízhatóság szerkesztőbizottsági tagja A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT

Részletesebben

A VÁLSÁG ANATÓMIÁJA. avagy válság alatt is van élet

A VÁLSÁG ANATÓMIÁJA. avagy válság alatt is van élet A VÁLSÁG ANATÓMIÁJA avagy válság alatt is van élet A TELJES MAGYAR MÉDIAPIAC TRENDJEI & PROGNÓZIS 2012-re a WHITEREPORT mediabrowser hiánypótló adatai alapján BEVEZETŐ Miért? Prognózis-szezon van 2011

Részletesebben

Dr. Kaposi József 2014

Dr. Kaposi József 2014 Dr. Kaposi József 2014 A változások hajóerői és korlátai A változások jelentős része európai/nemzetközi trendek hazai megjelenése: Bologna-folyamat és Lisszaboni folyamat emberi képességek felértékelődése,

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor soport: Felnőtt Név: Ignécziné Sárosi ea Tanár: Kulics György Kidolgozási idő: 68 perc lapfogalmak 1. z alábbi táblázatban fogalmakat és azok meghatározásait találja. definíciók melletti cellák legördülő

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

A helyi sajtó távlatai

A helyi sajtó távlatai A helyi sajtó távlatai A médiapiac mozgásban van Sajtó alatt a klasszikus médiumok mindegyikét értjük (tv, rádió, nyomtatott sajtó, közterület, internet, mozi) - ezek fogyasztása lassan, de az évek során

Részletesebben

Danks Emese

Danks Emese Danks Emese +3630-4996358 danksmse@gmail.com Szakmai tapasztalat 2013 november UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgató A világ legnagyobb, gyermekekkel foglalkozó humanitárius szervezetének

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin Kulturális Magazin MÉDIAAJÁNLAT 2015. A Magazinról Tisztelt leendő Hirdetőnk, Partnerünk! Az Kulturális Magazin 2014 januárja óta napi rendszerességgel tájékoztatja olvasóit a kulturális élet hazai és

Részletesebben

VÁLLALATKORMÁNYZÁS A MAGYAR MÉDIÁBAN

VÁLLALATKORMÁNYZÁS A MAGYAR MÉDIÁBAN GÁLIK Mihály BARTÓK István VÁLLALATKORMÁNYZÁS A MAGYAR MÉDIÁBAN A szerzôk dolgozatukban a magyar média legjelentôsebb vállalatainak vállalatkormányzási gyakorlatát mutatják be. Vizsgálatuk alapján megállapítható,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap április 26.

ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap április 26. ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap 2016. április 26. Rövid áttekintés Az idei Életút Napra 12 médiumtól 18 újságíró érkezett. Összesen 69 média megjelenés szüleletett az Alapítványról, amellyel

Részletesebben

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről BAJCSI ILDIKÓ Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről Popély Árpád: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből. Somorja, Fórum

Részletesebben

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés?

Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? Forró témák a környezetvédelmi médiában, avagy merre tart ma a szakmai közérdeklődés? - Szelektív hulladékgyűjtési kommunikációs szakmai nap 2010.február 4. Simányi Zsuzsanna Hulladéksors szakmai folyóirat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Mit közvetítenek a női magazinok 2012-ben?

Mit közvetítenek a női magazinok 2012-ben? Haraszti Adrienn Tömör Ágnes Mit közvetítenek a női magazinok 0-ben? A Nők Lapja, a Kiskegyed, az Éva és a Cosmopolitan magazinok 0-es évfolyamának tartalomelemzése Bevezetés A tömegkommunikáció korszakában

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Transzparencia Riport. Reklámköltés az auditált lapokban. 2013. I. félév

Transzparencia Riport. Reklámköltés az auditált lapokban. 2013. I. félév Transzparencia Riport Reklámköltés az auditált lapokban 2013. I. félév A nyomtatott sajtó azon kevés médiatípusok egyike, amelynek a hirdetők számára reklámhordozóként fontos paramétereit nem csak mérik,

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

A Népszabadság című napilap 12 lapszámának elemzése

A Népszabadság című napilap 12 lapszámának elemzése Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Public Relations tanszék Média tantárgy A Népszabadság című napilap 12 lapszámának elemzése Oktató: Szabó Dániel Készítette: UDNK. 1. évfolyam

Részletesebben

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15.

NRC-Médiapiac Kütyüindex. Molnár Judit és Sági Ferenc szeptember 15. NRC-Médiapiac Kütyüindex Molnár Judit és Sági Ferenc 2011. szeptember 15. MI A KÜTYÜ? bár a kütyü szó eredete mindeddig ismeretlen, maga a szó egyáltalán nem az. Már a XVIII. századtól vannak rá adataink.

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

K E R E S Z T R E J T V É N Y S Z P O N Z O R Á C I Ó S L E H E T Ő S É G E K

K E R E S Z T R E J T V É N Y S Z P O N Z O R Á C I Ó S L E H E T Ő S É G E K Keresztrejtvény K E R E S Z T R E J T V É N Y S Z P O N Z O R Á C I Ó S L E H E T Ő S É G E K Egységes feltételek A feltüntetett árak minden esetben net értendők, és tartalmazzák a szerkesztőségi költségeket

Részletesebben

CÉLCSOPORTUNK OLDALSTATISZTIKA*

CÉLCSOPORTUNK OLDALSTATISZTIKA* BITPORT Ön sem informatikus, de munkája során az információtechnológia is gyakran befolyásolja döntéseit? Ön is IT szakember, akinek pénzügyi és gazdasági szempontból kell igazolnia a projektek hasznosságát?

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július Budapest, 1999. augusztus Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

Kormányzati ciklusok és felsőoktatás-politikai változások

Kormányzati ciklusok és felsőoktatás-politikai változások MTA Law Working Papers 2015/1 Közpolitikák és jogi környezetük sorozat Kormányzati ciklusok és felsőoktatás-politikai változások Szövényi Zsolt Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences

Részletesebben

PANNON EGYETEM KARRIER IRODA A NAGYBETŰS. - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja

PANNON EGYETEM KARRIER IRODA A NAGYBETŰS. - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja A NAGYBETŰS - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja Telefon: (+36 88) 624-813 Fax: (+36 88) 624-813 Internet:http://kairo.uni-pannon.hu Az A NAGYBETŰS c. magazin 2009. évi médiaajánlata A NAGYBETŰS

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ORSZÁGOS RÁDIÓS PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL

AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ORSZÁGOS RÁDIÓS PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ORSZÁGOS RÁDIÓS PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL I. Az econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117

Részletesebben

Hatvani Kitti-Zsanett, Buda Kinga és Krupa Melánia A Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete és a diákok kapcsolata

Hatvani Kitti-Zsanett, Buda Kinga és Krupa Melánia A Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete és a diákok kapcsolata Hatvani Kitti-Zsanett, Buda Kinga és Krupa Melánia A Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete és a diákok kapcsolata Bevezetés A homo oeconomicus, homo politicus után a társadalomtudományokban megjelent

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Oázis Magazin. Médiaajánlat 2011

Oázis Magazin. Médiaajánlat 2011 Oázis Magazin Médiaajánlat 2011 A Magazin története számokban 7 év, több mint 1,000,000 olvasott példány 2,6 Ft/elérés/fő/1 oldalas hirdetés esetén Már évi 6 megjelenés 2,2 olvasó/lapszám A Magazin olvasói

Részletesebben

HAZAI MÉDIUMOK HELYZETE

HAZAI MÉDIUMOK HELYZETE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ Nappali tagozat Médiamenedzsment szakirány HAZAI MÉDIUMOK HELYZETE Készítette: Keller Sára Budapest, 2005. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel 2014.11.18 14:17 Árgyelán Ágnes A jelenlegi hozamsivatagban különösen felértékelődik egy-egy jó befektetési lehetőség. A pénzpiaci- és kötvényalapok

Részletesebben

Megjelenés: hetente péntek. Anyagleadás: hetente kedd 16.00

Megjelenés: hetente péntek. Anyagleadás: hetente kedd 16.00 A nyíregyházi önkormányzat hetilapja, a XXI. évfolyamát élô Nyíregyházi Napló a rendszeresen végzett közvélemény-kutatások szerint a lakosság elsô számú információs forrása: a megyeszékhelyen élôk leginkább

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig.

MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig. MÉDIAAJÁNLAT Érvényes 2013. február 1-től visszavonásig. Röviden televíziónkról A Szombathelyi Televízió 22-25 km- es sugárzási körzetével a vasi megyeszékhely környékét, 55.000 háztartást fed le. Hétköznapokon

Részletesebben

Szakmai lapjaink médiaajánlat

Szakmai lapjaink médiaajánlat Szakmai lapjaink médiaajánlat Gyógyszertári Practicum novum egyediség forrása Továbbképző folyóirat gyógyszertári asszisztensek részére akkreditált továbbképző cikkekkel. évi fő téma: Bababarát Program

Részletesebben

Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN

Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN Big Investment Group 2010.05.26. BIG HÍRLEVÉL Rekord magasságokban a hazai befektetési alapok Újabb csúcsra ért a magyar befektetési alapok vagyona áprilisban, köszönhetően a tavaly nyár óta tartó nettó

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Rejtvényözön. Médiaajánló 300.000 2009. Unaloműző EGYEDISÉG PÉLDÁNY. 0% meddőszórás INTERAKTÍV ÉS KREATIVITÁS HIRDETÉSI LEHETŐSÉG

Rejtvényözön. Médiaajánló 300.000 2009. Unaloműző EGYEDISÉG PÉLDÁNY. 0% meddőszórás INTERAKTÍV ÉS KREATIVITÁS HIRDETÉSI LEHETŐSÉG Unaloműző Ingyenes reklám- és rejtvényújság Rejtvényözön EGYEDISÉG ÉS KREATIVITÁS 0% meddőszórás 300.000 PÉLDÁNY INTERAKTÍV HIRDETÉSI LEHETŐSÉG Médiaajánló 2009. REJTVÉNYEK HÍREK TIPPEK RECEPTEK HOROSZKÓP

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA Merics Attila Országos Meteorológiai Szolgálat, Szegedi Magaslégköri Obszervatórium 6728 Szeged, Bajai út 11. e-mail: merics.a@met.hu Bevezetés A meteorológiai

Részletesebben

Közérdekû információk:

Közérdekû információk: Közérdekû információk: A kezdeményezés A Szív Világszövetség (World Heart Federation) az Amerikai Szív Szövetség (American Heart Association) által elindított Go Red for Women mozgalom világméret_ elterjesztését

Részletesebben

Médiaismeretek EET mesterképzés hallgatóinak. Dr. Móré Mariann

Médiaismeretek EET mesterképzés hallgatóinak. Dr. Móré Mariann Médiaismeretek EET mesterképzés hallgatóinak Dr. Móré Mariann A média fogalma Médium (latin): szuggerálható, könnyen befolyásolható személy, közvetítő eszköz, közeg; Média: a szó többes alakja (összefoglaló

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Mi várható az új befektetési alap törvénytől?

Mi várható az új befektetési alap törvénytől? Mi várható az új befektetési alap törvénytől? Temmel András Főtitkár 1 Rövid történelmi visszatekintés I. A kezdet: 1991-es első törvény.» Viszonylat egyszerű szabályozás, alapvetően a UCITS I.-re épülve»

Részletesebben

A médiaoktatás célja

A médiaoktatás célja A médiaoktatás célja a média nyelvének, kifejezőeszközeinek, illetve a média társadalmi szerepének, működésmódjának megismerése a tanulók választásaikat értő, kritikus médiafogyasztóvá, a társadalmi folyamatokban

Részletesebben

Tarifa 2014. Az árak forintban, áfa nélkül értendők! SZALAGOK CÍMOLDALI FELÜLETEK

Tarifa 2014. Az árak forintban, áfa nélkül értendők! SZALAGOK CÍMOLDALI FELÜLETEK Tarifa 01 Érvényes: 01. augusztus -október 1. A Blikk Kft. Blikk kiadványának a választási eljárásról szóló 01. évi XXXVI. tv. 1. 18. -aiban szabályozott politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó

Részletesebben

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02.

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése Az Arany Világtanács (World Gold Council, WGC) közzétette a negyedévente megjelelő, "Gold Investment Digest" névre hallgató legfrissebb elemzését.

Részletesebben

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Bartha Eszter Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Edward P. Thompson: Az angol munkásosztály születése. Budapest: Osiris, 2007 A némiképp elcsépeltnek hangzó alcím ezúttal legalább a könyv

Részletesebben

A MÉDIA- ÉS REKLÁMIPAR TÉNYADATAIRÓL IPARÁGI MEGKÖZELíTÉSBEN AZ EGYKULCSOS REKLÁMADÓ KAPCSÁN WHITEREPORT.HU GYORSJELENTÉS BUDAPEST, 2015. FEBRUÁR 16.

A MÉDIA- ÉS REKLÁMIPAR TÉNYADATAIRÓL IPARÁGI MEGKÖZELíTÉSBEN AZ EGYKULCSOS REKLÁMADÓ KAPCSÁN WHITEREPORT.HU GYORSJELENTÉS BUDAPEST, 2015. FEBRUÁR 16. A MÉDIA- ÉS REKLÁMIPAR TÉNYADATAIRÓL IPARÁGI MEGKÖZELíTÉSBEN AZ EGYKULCSOS REKLÁMADÓ KAPCSÁN WHITEREPORT.HU GYORSJELENTÉS BUDAPEST, 2015. FEBRUÁR 16. WR-MÓDSZERTAN & A GYORSJELENTÉS CÉLJA A Whitereport.hu*

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA

INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA VI. rész INTERNETES HONLAP ÉS A ZÁHONYI ZÓNA Záhony települési honlap javasolt szerkezeti felépítése Nyitólap 3-féle választási lehetőséggel: Helyi lakos vagyok Vendég vagyok Legfrissebb hírek A nyitólapon

Részletesebben

Magyarországon 1948 után

Magyarországon 1948 után 1948 2008 RENDSZERVÁLTÁS ÉS GAZDASÁG Magyarországon 1948 után megkezdõdtek a szovjet típusú gazdasági jog évtizedei. Ennek egyik alapvetõ tényezõje volt a szovjet jogi technikával végrehajtott államosítás:

Részletesebben

AZ ELI-ALPS ÉS A TERVEZETT SCIENCE PARK GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATA, ÉS ANNAK EREDMÉNYEI

AZ ELI-ALPS ÉS A TERVEZETT SCIENCE PARK GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATA, ÉS ANNAK EREDMÉNYEI AZ ELI-ALPS ÉS A TERVEZETT SCIENCE PARK GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATA, ÉS ANNAK EREDMÉNYEI Tamás DUSEK PhD Széchenyi István University Regional Science and Public Policy Department Győr Hungary, Europe Miklós

Részletesebben

tematika szinopszis 2014

tematika szinopszis 2014 tematika szinopszis 2014 Technokrata A Technokrata technológiai közösségi portál 2011 áprilisában indult azzal a céllal, hogy az eddigi kütyüportálokhoz képest más, tágabb szemszögből tekintsen a technológiára

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

MAGYARORSZÁG INGYENES CSALÁDI UTAZÁSI MAGAZINJA MÉDIAAJÁNLAT

MAGYARORSZÁG INGYENES CSALÁDI UTAZÁSI MAGAZINJA MÉDIAAJÁNLAT MAGYARORSZÁG INGYENES CSALÁDI UTAZÁSI JA MÉDIAAJÁNLAT KIDSOASIS CSALÁDBARÁT UTAZÁSOK a KidsOasis tevékenységében A KidsOasis egyedülálló szereplő a magyar turizmus piacon és elkötelezett a magyar családok,

Részletesebben

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Kokoly Zsolt Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában A doktori értekezés

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2013. június A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben