A MAGYARORSZÁGI BULVÁRSAJTÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARORSZÁGI BULVÁRSAJTÓ"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations SZAK Levelező tagozat A MAGYARORSZÁGI BULVÁRSAJTÓ Készítette: Ferenczi Zoltán Budapest, 2006

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...5 II. A rendszerváltás utáni Magyarország...5 II. 1. A demokratikus médiapolitika alkalmazása...6 II. 2. A rendszerváltás utáni sajtó...6 II. 3. A hazai médiapiac kialakulása...10 II.3.1. A bulvársajtó fejlődése a rendszerváltás után...11 II.3.2. A külföldi befektetők terjeszkedése...12 II.3.3. Spontán privatizáció...13 II.3.4. A külföldi tőke szerepe a privatizációban...14 II.3.5. A médiafogyasztási szokások változása a rendszerváltás utáni években...15 III. A bulvársajtó történelmi hagyományai...16 IV. A hazai újságírás hagyományai...19 IV. 1. Sajtóélet a pártállami időszakban...19 IV. 2. Négy újságírói iskola Magyarországon...19 V. Az újság fogalma és földrajzi piacai...20 V. 1. Az újságok iránti olvasói kereslet...21 VI. Magyarországi bulvársajtó: a napi sajtó összehasonlítása tartalmi és formai szempontok alapján...22 VI. 1. Bevezetés...22 VI. 2. Első látásra...23 VI.2.1. Tipográfia - formai jegyek vizsgálata...23 VI.2.2. A címlap...24 VI.2.3. A címlap címei...25 VI.2.4. Az alcímek...25 VI. 3. Belföld: Politika Cink A nap történte...25 VI.3.1. A szerző...26 VI.3.2. Képek, fotók...27 VI. 4. A hamisítatlan bulvár: Aktuális Innen-Onnan Színes Magyarország...28 VI. 5. Ez is bulvár (?): Játék Szem, Bazár, Ász Sport Színes világ, Rejtvény, Tvnéző, Sport...29 VI.5.1. Sport...29 VI.5.2. Mi hiányzik?

3 VI. 6. Csütörtök: Blikk Napi Ász Színes Bulvár Lap...30 VI.6.1. A címlap...30 VI.6.2. Blikk interjú: 1. rész Fábry: Baloldali vagyok!...31 VI.6.3. Színes Bulvár Lap: Letiltották Fábry poénját...32 VI. 7. Az újságszöveg szemantikája...33 VI. 8. A közlemény mint mediális szöveg...36 VI. 9. A narratív struktúra...37 VI.9.1. A jelentés rögzítése...39 VI. 10. Műfajok gazdagsága tájékoztató műfajcsalád...40 VI Címes hír...40 VI Információ...40 VI Hír kontra információ...41 VI Kommentár...41 VI Jegyzet...42 VI. 11. A kódolás és a dekódolás folyamata...42 VI. 12. A 2006-os magyarországi árvíz médiareprezentációja...46 VI Az árvíz...47 VI A drámai szerkezet...48 VI Fotók, képek...50 VII. Befejezés...51 VIII. Irodalomjegyzék...52 VIII. 1. Internetes források...53 IX. Mellékletek

4 A sajtó olyan, mint egy pásztázó fénykéve, amely állandóan körbejár, egyszer az egyik, majd egy másik eseményt emelve ki a sötétségből, láthatóvá téve azt. Walter Lippmann 4

5 I. Bevezetés Dolgozatom a rendszerváltás után egyre nagyobb népszerűségnek örvendő írott bulvársajtót veszi górcső alá. Az írás első részében kitérek a rendszerváltás időszakában bekövetkező gyökeres változásokra, kiváltképp a hazai médiapiac kialakulásának jellegzetes vonásaira. Ezek után térek rá a magyar populáris sajtó taglalására, melyben a fejlődéstörténetre helyezem a hangsúlyt. Azt vizsgálom, milyen változásokon esett át ez laptípus napjainkig. Dolgozatom második részében a mai magyar tabloid sajtó formai és tartalmi elemzésére kerül sor: egy meghatározott perióduson keresztül a három legnépszerűbb magyar bulvár napilapot egymással hasonlítom össze. A vizsgálódásom során arra keresem a választ, hogy mitől bulvár a bulvár, azaz milyen jellegzetes vonásai vannak egy magyar bulvár napilapnak. Az a jó újság kapós áru, amely legjobban megnyeri az olvasó tetszését. Az olvasót pedig úgy kell megnyerni, hogy hízelegnek neki, politikai botrányokkal, törvényszéki vagy rendőri véres csemegékkel traktálják 1 ilyen mondatok hangzottak el a 19. század végi magyar egyetemeken a sajtóról. Ezeket a gondolatokat eltérő nyelvhasználattal akár ma is megfogalmazhatta volna egy egyetemi tanár, kritikus véleményének adva hangot a sajtó bulvárosodásáról. Mintha ezt a receptet ma többen tartanák szem előtt, mint egy másik század eleji gondolatot, melyet az Esti Újság kiadótulajdonosa Zilahi Simon célként fogalmazott meg a tömeglapnak szánt újságjának indulásakor: Informálni, értesíteni, ez a tisztán zsurnalisztikai szolgálat lesz a fő feladatunk, akár politikáról legyen szó, akár bármi másról. E törekvésünket lelkiismeretesen fogjuk venni 2 II. A rendszerváltás utáni Magyarország A közép-kelet-európai média átalakulásának fontos és különleges vonása a bulvársajtó (azaz népszerű vagy tabliodsajtó) megjelenése. E lapok létrejötte mögött a rendszerváltás során bekövetkezett átalakulás áll: megszűnt a sajtó közvetlen politikai ellenőrzése, 1 Dezsényi Béla-Nemes György: A magyar sajtó 250 éve. I. kötet. Budapest, 1954, 241. p 2 Zilahi Simon: Előszó. Esti Újság, október, 1. p 5

6 kialakult a sajtópiac, és megváltoztak a médiafogyasztási szokások. A tabloidok további fejlődését meghatározták a rendszerváltás utáni sajtópiacon bekövetkezett változások, elsősorban a piac telítődése és beszűkülése, a külföldi beruházások, az újságok iránti kereslet változásai, valamint a kultúra átalakulása, különösen a globalizálódás és a fogyasztói társadalom megjelenése. A népszerű sajtó megjelenése a sajtópiac szegmentálódásához azaz három laptípus: a bulvár, a politikai/minőségi és a szakosodott lapok megjelenéséhez vezetett. 1 II. 1. A demokratikus médiapolitika alkalmazása A rendszerváltást követően szabadon választott magyar kormányok a demokratikus országok médiapolitikai elveit igyekeztek követni. A demokratikus médiapolitika célja az, hogy a média (és a sajtó) ne csak szabad, de sokszínű is legyen. 2 A rendszerváltással járó gazdasági, politikai és társadalmi átalakulás rendkívüli hatást gyakorolt a sajtó tulajdonosi rendszerének alakulására csakúgy, mint a lapkiadók tevékenységére és az újságírók munkájára. Amikor a piaci erők átvették az irányítást, új üzleti vállalkozások jelentek meg a színen, aminek következtében új termékek jelentek meg a sajtópiacon. A bulvárlapok bevezetése mérföldkőnek tekinthető, hiszen a hazai olvasóközönség a kommunizmus évtizedeiben nem juthatott hozzá ilyen sajtótermékekhez. Ennek okán a rendszerváltás utáni években a bulvárlapok példányszáma gyorsan nőtt. II. 2. A rendszerváltás utáni sajtó Gulyás Ágnes a magyar sajtó rendszerváltás utáni átalakulásában kitüntetett szerepet tulajdonít a következő folyamatoknak: a sajtó politikai funkcióinak megváltozása, a pluralizáció és a demokratizálódás, a piaci sajtóviszonyok kialakulása, és a sajtó kommercializálódása és kommodifikálódása. 3 1 Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon Bajomi-Lázár Péter (szerk.): A magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig. Akadémia Kiadó, 2005, Budapest, pp. 3 Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon

7 A változás szele már az 1980-as évek vége felé egyre inkább tetten érhető volt. Egyre nagyobb számban jelentek meg a szórakoztató jellegű, depolitizált újságok, majd elindult a kifejezetten szórakoztatási céllal létrehozott első kereskedelmi (de szervezetileg az állami Magyar Rádióhoz tartozó) állomás, a Danubius Rádió. A szamizdatkiadás már nem bűncselekménynek, hanem szabálysértésnek minősült. 1 A rendszerváltás utáni magyar médiapiacon két előfeltétele volt a bulvárlapok megjelenésének: a közvetlen politikai ellenőrzés megszűnte és a piaci viszonyok létrejötte. Nehéz lenne megállapítani, hogy mikortól indult el ez a folyamat, azonban az 1986-os év mindenképpen hozzájárult a hazai demokratikus médiapolitika kialakulásához. Ekkor jelentek meg az első kereskedelmi rádiók, a helyi kábeltelevíziók együtt, s ebben az évben lépett hatályba a sajtótörvény az évi II. törvény is. Ez többek között a következőket mondta ki: Mindenkinek joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon szűkebb környezetét, hazáját, a világot érintő kérdésekben [ ] A sajtó feladata [ ] a hiteles, pontos és gyors tájékoztatásról való gondoskodás 2 A törvény egyrészt megerősítette a sajtó pártirányítását, másrészt tisztább jogi helyzetet teremtett. Az államszocializmusban deklarált médiapolitikai célkitűzések egyre kevésbé valósultak meg áprilisában megszüntették a sajtóirányítás központját, a Tájékoztatási Hivatalt, a kiadványok bejegyzésének feladatköre átkerült a Kormányhivatalba fordulójára az a furcsa helyzet alakult ki, hogy az állampárt már képtelen volt a többi politikai erő rovására érvényesíteni az érdekeit a sajtóban és a médiában, ugyanakkor az újonnan felálló demokratikus pártok még nem voltak abban a helyzetben, hogy a politikai vagy tulajdonosi nyomást gyakoroljanak az újságírókra. Ebben a helyzetben a szerkesztőségek azóta sem látott szabadságot élveztek, és ún. negyedik hatalomként működhettek és 1989 során megszűntek a kommunista sajtóirányítás olyan mechanizmusai, mint a vezető szerkesztők kinevezésének felügyelete és a lapalapítás engedélyhez kötése október 23-án hatályba lépett a módosított alkotmány, amely immár formálisan is 1 Bajomi-Lázár Péter (szerk.): A magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig. Akadémia Kiadó, 2005, Budapest, 262. p. 2 Pálos Tamás: A pártos sajtótól az érdes sajtóig. Sajtópolitika a nyolcvanas években. Médiafüzetek, 2004, 1. sz., 31. p. 7

8 deklarálta a sajtó szabadságát (a cenzúra tilalmát azonban nem mondta ki.) Az alkotmány 61. cikkelye szerint (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze. (2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát. 1 Az 1986-os, kommunista sajtótörvényt kiegészítették az évi XI. törvénnyel, mely jogszabályba iktatta a lapalapítás szabadságát és felszámolta a sajtószabadság megmaradt korlátait. 2 A jogszabály 12. cikkelye szerint (1) Mindenkinek jogában áll sajtóterméket előállítani és nyilvánosan közölni.[ ] (2) Időszaki lap előállítása és nyilvános közlése bejelentési kötelezettség alá esik. A bejelentés alapján az időszaki lapot nyilvántartásba veszik. 3 A másik előfeltétel, azaz a piaci viszonyok megteremtése magába foglalta a sajtópiacok liberalizálását, a piaci törvények uralkodóvá válását, valamint a privatizációt. A bulvárlapok fejlődésére hatást gyakorolt a magyar sajtópiac néhány sajátossága is. Ezek közé tartozott a piac telítettsége: a kilencvenes években a 10 millió lakosú országnak országos napilapja volt. A nyomtatott sajtó liberalizálásának és piacosodásának legfontosabb hatása az új kiadványok megjelenése volt. A lapalapítási láz következtében az országos napilapok száma 1988 és 1992 között csaknem megkétszereződött. (1989-ben 1118 lapot vettek nyilvántartásba.) 4 A napilapok piaca azonban nem bővült olyan mértékben, ahogyan az új kiadványok száma. A napilapok olvasótábora az 1987-es 1,69 millióról 1990-re 1,22 millióra, majd 1993-ban 865 ezerre csökkent. A napilapot olvasók lakosságon belüli aránya az 1990-es 81 százalékról 1998-ra 64 százalékra esett vissza. Az olvasótábor csökkenése azt jelentette az 1 Bajomi-Lázár Péter (szerk.): A magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig. Akadémia Kiadó, 2005, Budapest, 31. p 2 Gergely Ildikó: Understanding the Media in Hungary. Mediafact, The European Institute for the Media, 1997, 36. p 3 Bajomi-Lázár Péter (szerk.): A magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig. Akadémia Kiadó, 2005, Budapest, 32. p 4 Balázs István: Már megint egy új lap! Animus, 2004, Budapest, 6. p 8

9 új napilapok számára, hogy olyan, szűkülő piacon kell versenyezniük, amelyen egyaránt megnő az üzleti kockázat és a belépési költség. Az új lapoknak ezen túlmenően, meg kellett találniuk a maguk piaci szegmensét: ebből szempontból az önálló profil megteremtését kínáló bulvárkiadványok piaca tűnt a legígéretesebbnek. 1 A bulvárlapok fejlődésére hatást gyakorolt egy másik piaci sajátosság is: a sajtófinanszírozás átalakulása. A piaci viszonyok kialakulásával a kiadóvállalatoknak a lapok eladásából és a hirdetésekből származó jövedelmükre kellett támaszkodniuk, ellentétben a korábbi gyakorlattal, melyben állami szubvenciók segítségével tartották fenn magukat a különböző sajtótermékek. Az eladott példányok utáni bevétel növelése különösen azért volt nehéz, mert a kommunista laptámogatási rendszer mesterségesen alacsonyan tartotta a lapok árát. A laptámogatás megszűntével a korábbi árak tarthatatlanná váltak. Az árak a sajtópiac valamennyi szegmensében az egekbe szöktek, jócskán meghaladva az infláció mértékét. A napilapok átlagos ára 1990 és 1996 között a huszonegyszeresére nőtt. Az áremelkedés szerepet játszott az olvasótábor csökkenésében is. 2 A sajtófinanszírozás a rendszerváltás utáni években a hirdetések terén fejlődött a leggyorsabban. A példányszámok a pártállami időszakhoz képest csökkentek, de megugrottak a hirdetési bevételek ben az országos napilapok összes hirdetési bevétele 2,3 milliárd forint volt, 1993-ban 5,1 milliárd, 1996-ban 8,2 milliárd. A növekedés közben azonban egyre kiélezettebbé vált a más médiumokkal különösen a televízióval vívott verseny, aminek eredményeképpen csökkent az országos napilapok részesedése a hirdetési piacon. A sajtófinanszírozás átalakulása beleértve mind a lapeladásból, mind a hirdetésből származó bevételek változását behatárolta a napilappiacon elérhető profit mértékét. 3 A rendszerváltás utáni magyar sajtóviszonyok jellegzetes, a bulvárlappiac fejlődésére is hatást gyakorló vonása a külföldi tulajdon magas aránya is. A külföldi médiavállalatok már az átalakulás kezdetén megjelentek Magyarországon, és a sajtópiac 1 Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon Agárdi Péter: A kultúra sorsa Magyarországon: Új Mandátum, Budapest, 1997, 85. p 3 Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon

10 legtöbb szegmensében domináns pozícióra tettek szert. (A külföldi tőke szerepvállalását illetően a magyar lapkiadás privatizációja igen hasonlított az akkori csehszlovák, illetve lengyel lapprivatizációhoz.) Az országos napilapok piacát az állam privatizálta, és az es évek végére a legtöbb lap a szerkesztőségekben dolgozó újságírók aktív támogatása révén külföldi befektetők tulajdonába került ben a külföldi tulajdon aránya 71 százalékos volt. Bár ez az arány a kilencvenes évek első felében tulajdonváltásokkal, egyes külföldi cégek kivonulásával és mások belépésével összességében csökkent, az országos sajtópiac külföldi dominanciája megmaradt. 1 A lapkiadás privatizációja sokakban ellenérzést váltott ki, s a rendszerváltozást követően parlamenti bizottság alakult egyes ügyek kivizsgálására, azonban munkája túlnyomórészt eredménytelenül zárult. 2 A Magyarországon és más közép- és kelet-európai országok sajtópiacán befektető külföldi vállalatok motivációi sokfélék voltak, és az átalakulás éveiben folyamatosan változtak. Egyrészről vonzották az alacsony árak, másrészről a közép-európai piacok egyfajta kaput nyitottak számukra a nagyobb kelet-európai piacokhoz. Miután a kilencvenes évek első felében elmúlt az a vonzerő, amelyet a volt kommunista országok piacainak újdonsága jelentett, a külföldi vállalatok befektetési döntéseiben meghatározó szerep jutott a regionális dominanciára való törekvésnek. 3 II. 3. A hazai médiapiac kialakulása A lappiac kialakulásának igencsak kedvezett, a piacgazdaságra való áttérés, s ezen belül is a multinacionális cégek megjelenése, a fogyasztási cikkek addig többé-kevésbé zárt piacán megsokszorozta a hirdetések iránti igényt. Ebből a lapkiadás is jócskán profitált. A napilapkiadóknál a bevételeknek nálunk legalább ötven százalékos részarányt kell elérniük a hirdetési bevételeknek, ahhoz hogy a bevételek fedezzék a kiadásokat, s a médiapiacra 1 Gálik Mihály: Miből élnek a médiumok? Médiagazdaság. In: Vásárhelyi Mária-Halmai Gábor (szerk.): A nyilvánosság rendszerváltása. Új Mandátum, 1999, Budapest, pp 2 Gálik Mihály: A magyar médiapiacok születése, alakulása és érése az 1990-es években. In: Csermely Ákos, Ráduly Margit, Sükösd Miklós (szerk.): A média jövője Internet és hagyományos média az ezredfordulón. Média Hungária Kiadó, 1999, Budapest, 229. p 3 Gálik Mihály & Ferenc Dénes: From Command Media to Media Market: The Role of Foreign Capital in the Transition of the Hungarian Media. 1992, Budapest: working paper, Department of Business Economics, Budapest University of Economics, 8. p 10

11 való átálláskor ugyan zuhantak a példányszámok a pártállami időszakhoz képest, de megugrottak a hirdetési bevételek. Kiderült, hogy a szükséges technológiai beruházások elvégzése és a korszerű menedzsment módszerek alkalmazása mellett mind a napilap-, mind a magazinkiadás nyereséges lehet. Emellett világossá vált az is, hogy az országos lapok piacán a valós kereslethez képest túl sok a szereplő, s hogy hiába a lapalapítás szabadsága, a megyei napilapok piacán egy vagy legfeljebb két címnek van tere a megélhetéshez, ami a lappiacok sajátosságaiból egyenesen következik. 1 A fogyasztói magazinok piacán egyszerűbb volt a helyzet, itt ugyanis olyan szegényes volt a pártállami kínálat, hogy nagyobb kockázat nélkül lehetett új magazinokat kiadni és/vagy az ismert nyugati magazinok magyar változatát meghonosítani. A több címet is piacra dobó nagyobb kiadók az úgynevezett választékgazdaságosság előnyire építve megélnek a magyar piacon. Ugyanakkor ebben az iparágban a verseny nagyon erős, és nagy a termékcserélődés. A reklámbevételek aránya az összbevételen belül általában kisebb, mint a napilapoknál, de maga termék a magasabb előállítási költségek miatt viszonylag drága. 2 II.3.1. A bulvársajtó fejlődése a rendszerváltás után A piaci viszonyok kialakulása után röviddel a bulvárlapok, nemcsak hogy megvetették lábukat, hanem erős pozíciót sikerült kivívniuk maguknak a magyar sajtópiacon. Példányszámuk lényegében az 1989-es nulláról indulva a kilencvenes évek közepére elérte a 300 ezret, ezzel 1996-ban az országos napilappiac 28,1 százalékát birtokolta. Ezt a biztos pozíciót azonban különböző változások kis mértékben ugyan, de gyengítették. Időről időre új lapok jelentek meg, régiek tűntek el, változott az egyes lapok példányszáma, formátuma és piaci pozíciója. Ebben az időszakban hat olyan országos napilap működött, amely bulvárlap volt a szónak abban az értelmében, hogy főként színes hírekkel foglalkozott, a cikkek rövidek voltak, és a nyelvezetük is különbözött a minőségi lapokétól. A versenynek köszönhetően, 1 Gálik Mihály: Miből élnek a médiumok? Médiagazdaság. In: Vásárhelyi Mária-Halmai Gábor (szerk.): A nyilvánosság rendszerváltása. Új Mandátum, 1999, Budapest, pp 2 Gálik Mihály: Miből élnek a médiumok? Médiagazdaság. In: Vásárhelyi Mária-Halmai Gábor (szerk.): A nyilvánosság rendszerváltása. Új Mandátum, 1999, Budapest, pp 11

12 egyes lapok rövid életűek voltak ra mindössze két bulvárlap maradt, melyek az országos eladási listán a második és a harmadik helyre tornázták fel magukat. 1 II.3.2. A külföldi befektetők terjeszkedése A rendszerváltás hajnalán megjelenő első új országos napilap az 1989 februárjában megjelent Mai Nap című bulvárlap volt. Az újság hamar népszerű lett, ám olvasottsága nem haladta meg a bevett lapokét. A külföldi vállalatok azonban nagy lehetőséget láttak benne. A Rupert Murdoch-féle News International után, az újságot a Jürg Marquard-féle svájci JMG Ost Press csoport szerezte meg ra a Mai Nap a legolvasottabb bulvárlap lett. Murdoch mellett Robert Maxwell Mirror Group-ja volt olyan külföldi befektető, aki az átmenet kezdetétől fogva szemet vetett a bulvárlapokra elején szerezte meg az egykori kommunista bulvárlap, az Esti Hírlap többségi tulajdonát, a várt elsősorban anyagi siker azonban elmaradt. A lap többszöri tulajdonváltást követően 1996-ban megszűnt. 2 A második újonnan létrehozott bulvárlap az 1990 elején az osztrák Denton AG által kiadott Kurír volt. Ez a közepes olvasottságú, különösebb anyagi hasznot nem hozó lap, többszöri tulajdonosváltás után a magyar Postabank tulajdonába került, 1998-ban viszont megszűnt. A Mai Nap mellett a piacon szilárd pozíciót kivívó másik bulvárlap a Blikk volt, amelyet 1994 márciusában jelentetett meg a Ringier Group. Ez a svájci befektető a svájci piacon működő lapjainak külföldi változatát kívánta hazánkban terjeszteni. Az egyik keletközép-európai exportra szánt kiadványa, a Svájcban 330 ezres példányszámmal vezető napilap, a Blick volt. A vállalat két bulvárlapot adott ki Kelet-Közép-Európában: egyet a Cseh Köztársaságban és egyet Magyarországon, mindkettő a Blick mintáját követte. Mindkét lap átvette a Blick formátumát és profilját, a cím mindhárom nyelven ugyanazt jelenti. Magyarországon röviddel megjelenése után az újság a legnépszerűbb bulvárlappá vált, és bár példányszáma folyamatosan csökkent a kilencvenes évek második felében, 1 Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon Bajomi-Lázár Péter (szerk.): A magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig. Akadémia Kiadó, 2005, Budapest, 120. p 12

13 megtartotta előkelő helyét a sajtópiacon ben 250 ezer feletti példányszámmal már maga mögé utasította a Népszabadságot is, a Dél-Szlovákiában is terjesztett bulvárlap. 1 A trónhoz vezető út első lépése a Ringier által megvásárolt Mai Nap Blikkbe való beolvasztása volt 2001-ben. Csak azok járhattak sikerrel, akik az akár öt-nyolc évig is tartó lapbevezetés milliárdos költségeit képesek voltak túlélni. Ezért maradt alul a Som-Média Rt., s így ment tönkre 2003-ban a többször szerencsét próbáló Esti Hírlap is. 2 A külföldi befektetők 1996-ban a bulvárlapok piaci szegmensének közel 70 százalékát ellenőrizték végére amikor mindkét fennmaradt lap külföldi tulajdonban volt dominanciájuk teljessé vált. A kilencvenes években a bulvárlapok piaci szegmensében volt a legmagasabb a külföldi tulajdon aránya ban például a közel 70 százalékos részesedésükkel egy időben az országos napilapok piacán mintegy 55 százalékos tulajdonrésszel bírtak, a minőségi lapok piacán pedig 58 százalékossal. 3 Annak, hogy e vállalatok a bulvárlapok felé fordultak, a korszak elején az volt a legfontosabb gazdasági oka, hogy a piacnak ezt a részét a hiány jellemezte. Mivel korábban nem voltak bulvárlapok, de nagy volt a fogyasztói kereslet, ez a piaci szegmens majdhogynem felkínálta magát a terjeszkedni vágyó vállalatoknak. A magyarországi bulvárlapok piacának sajátos vonása ugyanakkor, hogy egyikük sem volt anyagilag sikeres, ritkán zárták nyereséggel az évet a tulajdonosok. Ezt olyan tényezők magyarázzák, mint e piaci szegmens sebezhetősége, a potenciális olvasóközönséghez képest nagyszámú versenyző, valamint általában a rendszerváltás utáni magyar napilappiac alacsony teljesítménye és rossz nyereségtermelő képessége. 4 II.3.3. Spontán privatizáció A napilap- és magazinszférában 1988-ban jelentek meg új szereplők a színen. A négy nagy párttulajdonban levő kiadóvállalatot nem privatizálták, hanem azok maguktól összeomlottak, és eltűntek a piacról. 1 Bajomi-Lázár Péter (szerk.): A magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig. Akadémia Kiadó, 2005, Budapest, 128. p 2 Bajomi-Lázár Péter (szerk.): A magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig. Akadémia Kiadó, 2005, Budapest, 128. p 3 Gálik Mihály: Külföldi tőke a magyar sajtópiacon. Ipargazdasági Szemle, 1990, XXI. évfolyam, 3-4. szám 4 Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon

14 Az önkényuralmi politikai rendszerről a demokráciára való politikai átmenet különleges körülményei tömegesen alkalmazhatóvá tették a privatizáció sajátos módját: maguk az újságírók, nem pedig az állam képviselői szabták meg a privatizációs folyamat tempóját és feltételeit. Az újságírók kezdtek tárgyalni a potenciális beruházókkal, és meggyőzték őket, hogy fektessenek be a már piacon levő napilapok kiadásába. Ezt nevezték spontán privatizációnak. Matolcsy György a privatizációnak ezt a spontaneitását a következőképpen jellemzi: A spontán privatizáció azokra az állami vállalatokra volt érvényes, amelyek egy átgondolt előremenekülési stratégia részeként jelentős vállalti vagyontömeget vittek be társaságokba, miközben a vállalti központot elkezdték átalakítani egy stratégiai vagyonkezelő funkció ellátására A spontán privatizáció egyik legjellemzőbb vonása, hogy nem csupán vállalti kezdeményezés alapján, hanem vállalti döntés alapján is megy végbe a vagyon társaságokba való beadása. 1 A társasággá alakulás motiváló erőiről megoszlanak a vélemények, azonban abban egyetértenek a szakértők, hogy a likviditási gondok, az adósságok kezelése, a csőd elkerülése szolgáltak a privatizáció kiindulópontjául. 2 Emellett rövid idő alatt számos új kiadvány tűnt fel. Zömük bulvárlap és fogyasztói magazin volt, mivel a külföldi szakmai befektetők gyorsan megjelentek a liberalizált kiadói ágazatban, s hamarosan megszüntették az ilyen kiadványok iránti kereslet, illetve az azok kínálata közt tátongó rést. II.3.4. A külföldi tőke szerepe a privatizációban A magyar sajtó privatizációjáról a nemzetközi szakmai elemzők között az a vélemény alakult ki, hogy nagyon alacsony áron adták el a lapokat. Ezt a véleményt osztja Slavko Spichal is, akinek könyvéből az derül ki, hogy már 1990-ben a következő sajtótulajdonviszonyok uralkodtak Magyarországon: Bertelsmann AG 40 % a 1 Voszka Éva: Spontán privatizáció, Budapest, Kulturtrade Kiadó Kft., p 2 Voszka Éva: Spontán privatizáció, Budapest, Kulturtrade Kiadó Kft., 29. p 14

15 Népszabadságban, Hersant 40 % a Magyar Nemzetben, Mirror Holding Ltd. 40 % a Magyar Hírlapban, Murdoch 50 % a Mai Napban. 1 Annak ellenére, hogy a sajtópiaci előírások alapján a külföldi részesedés nem haladhatta meg a 49 %-ot, mely később 40 %-ra módosult, 1991-ben a magyar sajtópiac már 82 %-át tették ki külföldi befektetők közepére egyre inkább előtérbe kerültek a hazai tulajdonszerzést támogató privatizációs technikák, aminek következtében ez az arány csökkent. Szóltak azonban érvek a külföldi befektetők mellett, mely a következőkben összefoglalható: a privatizációból befolyt összegekből csökkenthető a külföldi adósság mértéke, a külföldi befektetők rendelkeznek igazán tulajdonosi gyakorlattal, ezért a hatékony vállalatvezetésre, átszervezésre, technológiai megújításra, piacszerzésre leginkább ők alkalmasak. 2 II.3.5. A médiafogyasztási szokások változása a rendszerváltás utáni években A bulvárlapok megjelenésében nemcsak gazdasági megfontolások és a médiavállalatok piaci stratégiái játszanak szerepet, hanem a médiafogyasztási szokások változása is ben már a magyar lakosság 12 százaléka olvasott rendszeresen bulvárlapot. A minőségi -és a népszerű lapok olvasottsága közötti különbség folyamatosan csökkent a kilencvenes években. A médiafogyasztási szokások megváltozásában fontos szerepe volt a kulturális és társadalmi változásoknak. 3 Általánosan elfogadott nézet, hogy azoknak az embereknek a médiafogyasztási szokásait, akik nehezen élik meg a rendszerváltással járó kimerítő gazdasági és politikai nehézségeket, a menekülés (escapism) jellemzi. Az újságok esetében azt mondhatjuk, hogy más tényezők mellett e menekülési vágy is szerepet játszott a minőségi lapok olvasótáborának csökkenésében és a bulvárlapok sikerében. Azt, hogy a médiafogyasztás mind jobban szolgálja a menekülést, tetten érhetjük abban is, hogy az emberek mind többet néznek tévét, miközben érdeklődésük elfordul a többi médiumtól ben a magyarok 1 Ágoston Vilmos: Médiapolitika vagy politikai média. Budapest, Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest, 2005, pp. 2 Diczházi Bertalan: A külföldi tőke szerepe a privatizációban, Budapest, ÁPV Rt., 35. p 3 Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon

16 átlagosan napi 3,5 órán keresztül néztek tévét, ami jelentős növekedés ahhoz képest, hogy tíz évvel korábban még csak mintegy napi két órát. 1 A választék bővülésével, az új csatornák megjelenésével és a műsorok kommercializálódásával a tévé népszerűbbé vált. Az újságolvasási szokások terén e kulturális változások azért voltak fontosak, mert hatást gyakoroltak az emberek érdeklődésére. A bulvárlapok új tartalmat kínáltak: nemzetközi és hazai pletykákat, a hírességek életéről készült beszámolókat, a divattal foglalkozó írásokat és színes híreket. Abban a sikerben, amelyet a bulvárlapok a régi lapok által dominált sajtópiacon értek el, újdonságuk is szerepet játszott. 2 III. A bulvársajtó történelmi hagyományai A bulvársajtónak történelmi hagyományai vannak Magyarországon. Hosszú múltra tekint vissza az a lapkiadói és szerkesztői törekvés, hogy olyan időszakos kiadványt adjanak közre, mely a lehető legszélesebb olvasói körökhöz, a tömegekhez szól. A század utolsó évtizedeiben alapvetően megváltozott az újság és a közönség kapcsolata. A lapok a mindenes szerepét vállalták el jól felfogott üzleti érdekből, a közönség kívánalmaihoz igazodva. Az apró, vegyes rovatok elsősorban a szórakoztatást szolgálták, rejtvény, sakk, tarokkfeladvány, anekdota és vicc is megtalálható volt benne. 3 A tömegsajtó megszületéséhez elengedhetetlennek bizonyult a kellően népes potenciális olvasóközönség, az adott lap által elérhető közelségben, az olyan technika, amely lehetővé teszi a gyors hírközlést, valamint az olcsó és gyors lapelőállítás. A bulvársajtó amint a neve is mutatja azt a laptípust jelöli, amelyet forgalmas nagyvárosi helyszíneken (főútvonalakon, boulevard-okon, pályaudvarok környékén, villamosokon és kávéházakban) árusítottak. Elsősorban éppen ezeken a helyeken voltak hozzáférhetők, s csak másodsorban lehetett rájuk előfizetni. Később voltak olyan lapok is, amelyekre már előfizetni sem lehetett. Az elnevezés ugyan francia eredetre utal, de a budapesti bulvársajtó mintaadója a német, elsősorban a berlini laptípus volt. A lapárusítás 1 Vitányi Iván: A magyar társadalom kulturális állapota. Maecenas, 1997, Budapest, 25. p 2 Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utáni Magyarországon Buzinkay Géza: Bulvárlapok a pesti utcán. Budapesti Negyed, 1997, nyár-ősz. 11. p 16

A BULVÁR HATÁSA A TÖMEGKULTÚRÁRA

A BULVÁR HATÁSA A TÖMEGKULTÚRÁRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK levelező tagozat Public Relations szakirány A BULVÁR HATÁSA A TÖMEGKULTÚRÁRA Készítette: Egri Éva Budapest, 2007

Részletesebben

GÁLIK MIHÁLY A MÉDIATULAJDON HATÁSA A MÉDIA FÜGGETLENSÉGÉRE ÉS PLURALIZMUSÁRA MAGYARORSZÁGON 1. 1. Bevezetés

GÁLIK MIHÁLY A MÉDIATULAJDON HATÁSA A MÉDIA FÜGGETLENSÉGÉRE ÉS PLURALIZMUSÁRA MAGYARORSZÁGON 1. 1. Bevezetés GÁLIK MIHÁLY A MÉDIATULAJDON HATÁSA A MÉDIA FÜGGETLENSÉGÉRE ÉS PLURALIZMUSÁRA MAGYARORSZÁGON 1 1. Bevezetés Ez a tanulmány arra tesz kísérletet, hogy vázolja a magyarországi média tulajdonviszonyainak

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDASÁGELEMZŐ SZAKIRÁNY IDŐSZAKOS SAJTÓKIADVÁNYOK PRIVATIZÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Készítette: Varga Gergely Bálint Konzulens: Dr. Marinovich

Részletesebben

Összegző tanulmány. Potenciális kommunikációs eszközök bemutatása és elemzése

Összegző tanulmány. Potenciális kommunikációs eszközök bemutatása és elemzése Összegző tanulmány a TÁMOP 6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása c. projekt keretében végzett kutatás eredményeiről "Innovatív és kreatív kommunikációs,

Részletesebben

NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁLATA A RETORIKAI-STILISZTIKAI

NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁLATA A RETORIKAI-STILISZTIKAI Kökényesi Nikoletta Judit NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁATA A RETORIKAI-STIISZTIKAI SZÖVEGEEMZÉS MÓDSZERÉVE Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Textológiai program A Doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

A NŐK LAPJA C@FE ONLINE NŐI MAGAZIN MARKETING ELEMZÉSE

A NŐK LAPJA C@FE ONLINE NŐI MAGAZIN MARKETING ELEMZÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJESKÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK NAPPALI tagozat FOGYASZTÓPIACI szakirány A NŐK LAPJA C@FE ONLINE NŐI MAGAZIN MARKETING

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási

Részletesebben

A SANOMA KIADÓ ONLINE ÉS OFFLINE NŐI KIADVÁNYAI VÍZIÓ A MAGAZINOK JÖVŐJÉRŐL

A SANOMA KIADÓ ONLINE ÉS OFFLINE NŐI KIADVÁNYAI VÍZIÓ A MAGAZINOK JÖVŐJÉRŐL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A SANOMA KIADÓ ONLINE ÉS OFFLINE NŐI KIADVÁNYAI VÍZIÓ A MAGAZINOK JÖVŐJÉRŐL Készítette:

Részletesebben

A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN

A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÖZPONT A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN INFORMÁCIÓ-ELMÉLETI DOLGOZAT Készítette: Dr. Szilágyiné Gálos

Részletesebben

Tulajdonosi szerkezet és vállalatirányítás a magyar nagyiparban

Tulajdonosi szerkezet és vállalatirányítás a magyar nagyiparban TULAJDONVISZONYOK AZ ÁTMENETBEN Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. július augusztus (549 564. o.) VOSZKA ÉVA Tulajdonosi szerkezet és vállalatirányítás a magyar nagyiparban Mennyire jellemzõ a magyar

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL A hidegháborútól a globális integrációig Beszélgetés Palánkai Tibor akadémikussal Forgács Imre: A közigazgatás dilemmái az integrációk korában

Részletesebben

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZAT Bende Edit 2003 1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ SZERVEZETI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Előszó... 7 I. A HARMADIK SZEKTOR... 9 HARSÁNYI LÁSZLÓ... 9 A harmadik szektor... 9 CSANÁDY DÁNIEL... 24 A civil társadalom szerkezete...

Előszó... 7 I. A HARMADIK SZEKTOR... 9 HARSÁNYI LÁSZLÓ... 9 A harmadik szektor... 9 CSANÁDY DÁNIEL... 24 A civil társadalom szerkezete... Előszó... 7 I. A HARMADIK SZEKTOR... 9 HARSÁNYI LÁSZLÓ... 9 A harmadik szektor... 9 CSANÁDY DÁNIEL... 24 A civil társadalom szerkezete... 24 GÁSPÁR MÁTYÁS... 33 Magad uram A civil önkormányzás körvonalai...

Részletesebben

A vezető kereskedelmi médiaszolgáltatók híradóinak bulvárosodása

A vezető kereskedelmi médiaszolgáltatók híradóinak bulvárosodása A vezető kereskedelmi médiaszolgáltatók híradóinak bulvárosodása Budapest, 2012. február 27 Bevezetés 2011 márciusában az Index internetes hírportál hosszú cikkben 1 foglalkozott a két országos kereskedelmi

Részletesebben

MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC KFT PÉLDÁJÁN BEMUTATVA

MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC KFT PÉLDÁJÁN BEMUTATVA Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külkereskedelmi vállalkozás szakirány MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI AVAGY ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC

Részletesebben

VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA

VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA Budapest, 2000 1 VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANIZÁCIÓ VÁLTOZÁSAI A magyar állam szerepe a városrendezés, az építésügy és a lakáspolitika

Részletesebben

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A Human Development Report, Hungary 2000 2002 magyar nyelvû változata SZERKESZTETTE: Fóti Klára A KÖTET SZERZÔI: Fóti Klára Nemes Nagy József

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA TÓTH GÁBOR BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3. 2. A biztosítási tevékenység kialakulása 6. 3. Gazdálkodás, kockázat, kockázatkezelés 13. 4. A biztosítás,

Részletesebben

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK

1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 1.1 A reformkortól a II. világháborúig Az első olyan egyesületek, amelyeket már a szó mai értelmében is nonprofit szervezeteknek lehet tekinteni, a XVIII. század utolsó évtizedeiben

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ BALOGH JÁNOS MÁTYÁS ÜZLETI SZELLEMŰ FŐVÁROSI NAPISAJTÓ A DUALIZMUS KORÁBAN A BUDAPESTI SAJTÓIPAR SZÜLETÉSE Történelemtudományi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT BALICZA GÁBOR 2007

SZAKDOLGOZAT BALICZA GÁBOR 2007 SZAKDOLGOZAT BALICZA GÁBOR 2007 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A MENEDZSMENT

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS JOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

KOMMUNIKÁCIÓS JOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat Regionális kapcsolatok és pályázati kommunikátor szakirány KOMMUNIKÁCIÓS JOGOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS

Részletesebben

SZEKTOR SZÜLETIK II. Összefoglaló egy nemzetközi nonprofit kutatás második szakaszáról. Írta: Lester M. Salamon Helmut K. Anheier

SZEKTOR SZÜLETIK II. Összefoglaló egy nemzetközi nonprofit kutatás második szakaszáról. Írta: Lester M. Salamon Helmut K. Anheier SZEKTOR SZÜLETIK II. Összefoglaló egy nemzetközi nonprofit kutatás második szakaszáról Írta: Lester M. Salamon Helmut K. Anheier 1 ACTA CIVITALIS Sorozatszerkesztő: Sebestény István 2 The Johns Hopkins

Részletesebben

A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása

A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása Készítette: Kérdő

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és TQM Szak Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány A PÉNZPIACI VERSENY ELEMZÉSE A TAKARÉKSZÖVETKEZETEK SZEMSZÖGÉBŐL

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY CÍM: A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MARKETINGTEVÉKENYSÉGE Készítette: Baráth

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR REKLÁMHATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR REKLÁMHATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Nemzetközi Marketing szakirány A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR REKLÁMHATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE Budapest, 2011 Készítette:

Részletesebben