AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2004. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA"

Átírás

1 AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA A. Gergely A, Papp R(eds): Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok I. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet - MTA Politikai Tudományok Intézete - ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport, 2004, p. 374 Bakó B: "Hallgassatok ide, minden fajta népnek meg kell legyen a maga temploma." Az ürmösi pünkösdista cigányok identitása egy beszélgetés tükrében, In: Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére II. (Eds Borsos B, Szarvas Zs, Vargyas G), L'Harmattan, 2004, pp Bakó B: "Nem is tudnám elképzelni, hogy apácai ne legyek..." - Egy barcasági magyar közösség lokális identitásának jellemzői, In: A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón VII. (Eds Andó Gy, Eperjessy E, Grin I, Krupa A), Magyar Néprajzi Társaság, Békéscsaba-Budapest, 2004, pp Bakó B: A másság és különbség határán, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Bakó B: A terepmunka értelm(ezés)e, avagy az etikusság határán, KISEBBSEGKUTATAS, (3), Bányai V, Komoróczy Sz: "A héber és a jiddis", In: Helyesírás, (Eds Laczkó K, Mártonfi A), Osiris, Budapest, 2004, pp Bartha Cs, Hattyár H, Kálmán ZS, Kósa Á, Kovács ZS, Lancz E, Litavetz A, Lovászy L, Mongyi P, Szabó M, Tapolczai G: Jelnyelvi-kommunikációs akadálymentesítés, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, 2004, p. 233 Bartha CS: Constructing different ethnic identities: Symbolic values, linguistic ideologies and language mantenance in a Hungarian American immigrant community (New Brunswick, NJ), In: Comunidades e individuos bilingües: Actas di Simposio Internacional sobre o Bilingüismo. (Eds Pereiro c, Suáretz A, Rodrígez-Yánez X), Serbvicio de Publicacións da Universidade de Vigo, Vigo, 2004, pp Bartha Cs: Language Ideologies, Discriminatory Practices and the Deaf Community in Hungary, In: ISB4: Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism. (Eds Cohen j, McAlister k, Rolstad K, MacSwan J), Somerville, MA: Cascadilla Press, 2004, pp x Bartha Cs: Siket közösség, kétnyelvűség és a siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei. In: "... még onnét is eljutni túlra..." Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére, (Eds Ladányi M, Dér CS, Hattyár H), Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004, pp Bindorffer Gy: "...nem tudok jól magyarul, de magyar vagyok, mert ez az én hazám..." A hazaszeretet megnyilvánulása Véménden, KISEBBSEGKUTATAS, (4), Bindorffer Gy: "Horthy eladott bennünket Hitlernek" Gondolatok Spannenberger Norbert Der Volksbund der deutschen in Ungarn unter Horthy und Hitler című könyve kapcsán, KISEBBSEGKUTATAS, 13(2), Bindorffer Gy: Glaubensleben und Religion der Ungarndeutschen. Veerbinderer und trennender Katolizismus, ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 49(1-2), Bindorffer Gy: Határon innen - határon túl, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Bindorffer Gy: Mannheim Károly és a kulturális antropológiai gondolkodás, In: Motogoria. Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára, (Eds Dömötör B, A. Gergely A, Kemény M), MTA PTI- ELTE Kulturális Antropológiai Szakcsoport, Budapest, 2004, pp

2 Bindorffer Gy: Pridružitev Evropi: stare in nove konstrukcije identitete madžarskih Nemcev. Raziskovanje primera v Csolnoku in Véméndu, BOREC, (56), Bindorffer Gy: Tradíció, kulturális identitás és etnikai szocializáció Dunabogdányban. In: A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón VII. (Eds Andó Gy, Eperjessy E, Grin I, Krupa A), Magyar Néprajzi Társaság, Békéscsaba-Budapest, 2004, pp Bindorffer Gy: Transmission and preservation of memory in ethnic minority context. Traditions, oral history and cultural memory, In: Memory and Globalization XIII. (Ed. Portelli A), Commune di Roma, Rome, 2004, pp x Blénesi É, Mandel K(eds): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában ( ), Gondolat - MTA Etnikai - nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004, p. 402 Eiler F: Ewald Ammende 1930-as délkelet-európai körutazásának hátteréhez. Ewald Ammende: Beszámoló magyarországi, jugoszláviai, romániai és bulgáriai utazásomról PRO MINORITATE, (3), Eiler F: Törekvések a kisebbségi önkormányzati választások reformjára , In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Froijmovics K: "Beilleszkedés vs. kivándorlás - az American Jewish Joint Distribution Committee (Joint) tevékenysége a holokausztot követő években Magyarországon", BESZELO, (6), Frojimovics K: Documents of the Hungarian Jewish Archives, AVOTAYNU, 19(4), Frojimovics K: The Role of the American Joint Distribution Committee and the World Jewish Congress in the Reconstruction of Jewish Life in Hungary in the Aftermath of the Shoah ( ), In: The Treatment of the Holocaust in Hungary and Romania During the Post-Communist Area, (Ed. Braham R. L.), Columbia University Press, New York, 2004, pp Hajnal V, Papp R: "A mi kávénk", In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Hajnal V, Papp R: "Mint leveleket a vihar..." Kulturális antropológiai tanulmányok az ezredforduló délvidéki magyarjairól, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2004, p. 282 Halász I, Majtényi B, Szarka L(eds): Ami összeköt? Státustörvények közel s távol, Gondolat, Budapest, 2004, p. 255 Halász I, Majtényi B, Vizi B: 'A New Regime of Minority Protection? Preferential Treatment of Kinminorities under National and International Law, In: The Hungarian Status Law: Nationbuilding and/or Minority Protection, (Eds Ieda O, Halász I, Kántor, Kántor Z, Majtényi B, Vizi B), Hokkaido University, Sapporo, 2004, pp Ieda O, Halász I, Kántor Z, Majtényi B, Vizi B(eds): The Hungarian Status Law: Nation Building and/or Minority Protection, Hokkaido University, Sapporo, 2004, p. 627 Ilyés Z: A hadászati-védelmi objektumok rendszere és történeti rétegzettsége a Gyimesi-szorosban, In: Gyepük, várak, erődítmények és egyéb honvédelmi létesítmények a Kárpát-medencében. ( ), (Eds Frisnyák S, Csihák Gy), Nyíregyháza - Zürich, 2004, pp Ilyés Z: A határfogalom változó tartalmai a geográfiától az empirikus kultúrakutatásig, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp 9-16 Ilyés Z: Hárompatak település-, népesség- és akkulturációtörténete, In: Hárompatak. Egy ismeretlen néprajzi kistáj Erdély és Moldva határán. (Ed. Tomisa I), MTA Néprajzi Kutatóintézete, 2004, pp

3 Ilyés Z: Szimbolikus határok és határjelek. A turisták és a helyiek határtermelő és -olvasó aktivitása Gyimesben, In: [vagabundus] Gulyás Gyula tiszteletére, (Ed. Biczó G), Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolc, 2004, pp Kállai E(ed.): Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon, MTA ENKI-Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2004, p. 175 Kállai E, Törzsök E(eds): A Roma's Life in Hungary. Report 2003: Illusory Politics and Standing Still, EOKIK, Budapest, 2004, p. 218 Kállai E, Törzsök E(eds): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2003: Látványpolitika és megtorpanás, EOKIK, Budapest, 2004, p. 220 Kállai E: Events in Goverment, Politics and Society, In: A Roma's Life in Hungary. Report 2003: Illusory Politics and Standing Still, (Eds Kállai E, Törzsök E), EOKIK, Budapest, 2004, pp Kállai E: Kisebbségi önkormányzatok, In: Fejéről a talpára. Ismeretek a cigányságról a cigányságért. (Eds Deszpot G, Diósi Á), Fővárosi Tegyesz/Önkonet Kft, 2004, pp Kállai E: Működési tapasztalatok és változási igények a helyi cigány kisebbségi önkormányzatoknál, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Kállai E: Társadalmi, politikai események, In: Cigánynak lenni Magyarországon Jelentés 2003: Látványpolitika és megtorpanás, (Eds Kállai E, Törzsök E), EOKIK, Budapest, 2004, pp Komoróczy G: Vallások Európában és Magyarországon: történeti szempontok a jelenhez, ÉLET ÉS IRODALOM, 48(40), 3-4 Komoróczy G: Városkép-műemlék: Pest régi-új zsidónegyede, MOZGO VILAG, 30(11), Kovács A(ed.): Jewish Studies at the Central European University, Vol , CEU, Budapest, 2004, p. 400 Kovács A(ed.): Jews and Jewry in contemporary Hungary: results of sociological survey, Institue for Jewish Policy Research, London, 2004, p. 56 Kovács A, Wodak R: National identities in times of supra-national challenges: The debates on NATO and neutrality in Austria and Hungary, JOURNAL OF LANGUAGE AND POLITICS, 3(2), Kovács A: A zsidók és az új Európa, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Kovács A: Hungarian Communist Policy and the Six-Day-War in In: Jewish Studies at the Central European University , (Ed. Kovács A), CEU, Budapest, 2004, pp Kovács A: Hungarian Jewish Politics from the End of the Second World War until the Collapse of Communism, In: Jews and the State. Dangerous Alliances and the Perils of Privilege. Studies in Contemporary Jewry, XIX:, (Ed. Mendelsohn E), Oxford University Press, Oxford, 2004, pp Kovács A: Két kiegyezés. In: Kiegyezés, (Ed. Cieger A), Osiris Könyvkiadó, Budapest, 2004, pp Kovács A: NATO-Beitritt und nationale Identität, In: Gefühlte Geschichte und Kämpfe um Identität. (Eds Jäger S, Januschek F), Edition DISS, Unrast-Verlag, Münster, 2004, pp Kovács N(ed.): Tanulmányok a diaszpóráról, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet - Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2004, p. 164 Kovács N, Osvát A, Szarka L(eds): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, p

4 Kovács N, Prónai Cs, Vajda Zs, Szeljak Gy(eds): Boglár Lajos: Még találkozunk! Szimbiózis Alapítvány - Nyitott Könyv Kiadó, Budapest, 2004, p. 119 Kovács N: Argentínai magyar diaszpóra-kutatás. Néhány szakirodalmi tanulság egy antropológiai vizsgálat fényében, In: Mi végre a tudomány? (Ed. nincs ), MTA Társadalomkutató Központ, 2004, pp Kovács N: Baráti kapcsolatok hálózatában. Magyar zsidó bevándorlók első és második generációja Buenos Airesben: integrációs stratégiák és identifikáció, In: Tanulmányok a diaszpóráról, (Ed. Kovács N), MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet-Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2004, pp Kovács N: Erőszak, marginalitás, halál. In: Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére II. (Eds Borsos B, Szarvas Zs, Vargyas G), L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2004, pp Kováts A: A magyarországi bevándorláspolitika problémái, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Kováts A: Bevándorlás és letelepedés az Európai Unióban, PANNONHALMI SZEMLE, 12(3), Mandel K, Blénesi É(eds): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában ( ), Gondolat - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2004, p. 402 Mandel K: A parlamenti naplók elemzése mint a felsőoktatás-kutatás egy lehetséges módszere, KISEBBSEGKUTATAS, (3), Mandel K: Az RMDSZ oktatáspolitikája között, In: Kisebbségek és kormánypolitika Közép- Európában ( ), (Eds Blénesi É, Mandel K), MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet - Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2004, pp Mandel K: Minőségkoncepciók az oktatásban, REGIO, (2), 3-15 Mandel K: Változó oktatási minőségfogalom az erdélyi Magyar középiskolák igazgatóinak értelmezésében, REGIO, (2), Osvát A, Kovács N, Szarka L(eds): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, p. 404 Papp R: "A részletekbe és tovább..." Kulturális "mozzanatok" értelmezési lehetőségei a délvidéki magyarság kultúrájában, KISEBBSEGKUTATAS, (3), Papp R: "Járható ösvény". Magyar zsidó fiatalok az izraeli ortodox társadalomban, In: Tanulmányok a diaszpóráról, (Ed. Kovács N), Gondolat - MTA ENKI, Budapest, 2004, pp Papp R: "Mindennapi kenyerünk" a millennium és a "megszentelt hagyományok" jelentései a Vajdaságban, LÉTÜNK, (1), Papp R: Kisebbségi kultúrák megismerése a kulturális antropológia módszerével, In: Mi végre a tudomány? (Ed. nincs ), MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2004, pp Papp R: Történelmi egyházak és kisegyházak a Vajdaságban: eltérő etnikus stratégiák? In: Kisebbség és kultúra I. (Eds A. Gergely A, Papp R), MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet - MTA Politikai Tudományok Intézete - ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport, Budapest, 2004, pp Papp R: Zsidó falu Budapesten? In: Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére, (Eds Borsos B, Szarvas Zs, Vargyas G), L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2004, pp

5 Prónai Cs(ed.): "Így kutatunk mi...": az antropológiai terepmunka módszereihez I. Szimbiózis, Budapest, 2004, p. 140 Prónai Cs(ed.): "Így kutatunk mi...": az antropológiai terepmunka módszereihez II. Szimbiózis, Budapest, 2004, p. 130 Prónai Cs(ed.): "Így kutatunk mi...": az antropológiai terepmunka módszereihez III. Szimbiózis, Budapest, 2004, p. 125 Prónai Cs(ed.): Cigányok Európában 3. Franciaország. Patrick Williams: Cigány házasság. Új Mandátum Kiadó - MTA ENKI - L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2004, p. 488 Prónai Cs(ed.): Szimbiózis 2004/1. Szimbiózis, Budapest, 2004, p. 103 Prónai Cs, Kovács N, Szeljak Gy, Vajda Zs(eds): Boglár Lajos: Még találkozunk! Szimbiózis Alapítvány - Nyitott Könyv Kiadó, Budapest, 2004, p. 119 Prónai Cs: A felnőttéválás cigány útjai, In: Megközelítések. Roma gyerekek nevelésének egyes kérdései. (Eds Nahalka I, Torgyik J), Eötvös József Kiadó, Budapest, 2004, pp Prónai Cs: A franciaországi kulturális antropológiai cigánykutatások első eredményei ( ), In: Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére. (Eds Borsos B, Szarvas Zs, Vargyas G), L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2004, pp Prónai Cs: A kulturális antropológia jelentősége a cigánykutatásban (3 példa), In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Prónai Cs: Gypsy migration in Hungary, In: Roma Migration in Europe: Case Studies, (Eds Guy W, Uherek Z, Weinerova R), Institute of Ethnology of the Academy of Sciences Prague/Münster - LIT Verlag, 2004, pp Prónai Cs: Néhány kulturális antropológiai megjegyzés a cigány kultúrák sokféleségéről, In: Fejéről a talpára. Ismeretek a cigányságról, a cigányságért. (Eds Deszpot G, Diósi Á), Fővárosi Tegyesz/Önkonet Kft, Budapest, 2004, pp Prónai Cs: Patrick Williams antropológiája, In: Cigányok Európában 3. Franciaország. Patrick Williams: Cigány házasság. (Ed. Prónai Cs), Új Mandátum - MTA ENKI- L'Harmattan, Budapest, 2004, pp 7-68 Szabó O: Cseh Köztársaság. In: Európai politikai rendszerek. (Osiris Kézikönyvek), (Eds Kardos J, Simándi I), Osiris, Budapest, 2004, pp Szabó O: Multikulturalita a asimilácia v Uhorsku v 19. storočí. Konferencia Slovensko-maďarskej komisie historikov, LUDOVÉ NOVINY, (51), Szabó O: Problém dvojjazyčnosti a dvojitej identity Slovákov v Maďarsku v zrkadle štatistických údajov, In: Slovenčina v menšinovom prostredí (Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, Békéšska Čaba, októbra 2003), (Eds Uhrin E, ZSilák M), Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békéscsaba, 2004, pp Szabó O: Reform vagy módosítás? In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Szarka L(ed.): Hungary and the Hungarian Minorities (Trends in the Past and in Our Time), Athlantic Research and Publications, Inc. Highland Lakes, New Jersey, 2004, p. 450 Szarka L, Kovács N, Osvát A(eds): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, p. 404 Szarka L: A cseh és szlovák történetírás. (IV. Károlyról), HISTÓRIA, (10),

6 Szarka L: A kettős állampolgárság jogintézménye, mint a kisebbségi és a migrációs léthelyzetek kezelésének eszköze, KISEBBSEGKUTATAS, 13(2), Szarka L: A kisebbségi magyar közösségek helyzete és fejlődési tendenciái a kutatások tükrében, KORUNK, 15(1), Szarka L: A kisebbségi magyar közösségek helyzete és fejlődési tendenciái a kutatások tükrében. In: Az Európai Unió és az etnikai kisebbségek. Diagnózis és prognózis. (Ed. Deák E), Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, Wien/Bécs, 2004, pp Szarka L: A kormányzati szerepvállalás hatása a kisebbségi magyar pártok önkormányzati politikájára, In: Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában ( ), (Eds Blénesi É, Mandel K), Gondolat - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2004, pp Szarka L: A magyar kedvezménytörvény identitáspolitikai céljai, In: Ami összeköt? Státustörvények közel s távol, (Eds Halász I, Majtényi B, Szarka L), Gondolat, Budapest, 2004, pp Szarka L: Artificial Communities and an Unprotected Protective Power: The Trianon Peace Treaty and the Minorities, In: Hungary and the Hungarian Minorities (Trends in the Past and in Our Time), (Ed. Szarka L), Athlantic Research and Publications Inc., Highland Lakes, New Yersey, 2004, pp Szarka L: Kisebbségi léthelyzetek, közösségi alternatívák. Az etnikai csoportok helye a kelet-középeurópai nemzetállamokban, Lucidus Kiadó, Budapest, 2004, p. 342 Szarka L: Kisebbségi többpártrendszer és közösségépítés. A szlovákiai magyar pártok működése , In: Magyarok Szlovákiában Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig I. (Eds Fazekas J, Hunčík P), Fórum Kisebbségkutató Intézet - Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja-Dunaszerdahely, 2004, pp Szarka L: Kisebbségpolitika, EZREDFORDULO, (1-2), Szarka L: Na východ od Devína, OS, 8(1-2), Szarka L: Native Language, Assimilation and Sense of Identity. Changes in the Collective Identity among Non-Hungarians in Hungary and in the Hungarian Ethnic Minorities of the Neighbouring Countries in the Course of the 20th Century, In: A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón (Esélye, lehetőségek, kihívások), (Eds Ando Gy, Eperjessy E, Grin I, Krupa A), Magyar Néprajzi Társaság, Békéscsaba-Budapest, 2004, pp Szarka L: Nemzetiségi egyenjogúság és önigazgatás, In: A Csemadok és a prágai tavasz. Beszélgetések, cikkek, előadások, dokumentumok. (Ed. Szabó R), Kalligram, Pozsony, 2004, pp Szarka L: The Concept of the Nation in the Late Twentieth Century: Aspects of an Analysis, In: Hungary and the Hungarian Minorities (Trends in the Past and in Our Time), (Ed. Szarka L), Athlantic Research and Publications Inc., Highland Lakes, New Yersey, 2004, pp Szarka L: Volt-e reformalternatíva? A Habsburg-monarchia felbomlása. RUBICON, 15(10), Tóth Á, Vékás J, Tamás K(eds): Tízéves a kisebbségi törvény, NEKH, Budapest, 2004, p. 116 Tóth Á, Vékás J: A évi népszámlálási adatok rövid összefoglalása, BARÁTSÁG, (5), Tóth Á, Vékás J: Határok és identitás, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka ), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Tóth Á, Vékás J: Mit hoz a jövő? KISEBBSEGKUTATAS, (4), Tóth Á: Pártállam és nemzetiségek ( ), BARÁTSÁG, (3),

7 Turán T: Chapter Three ("Elu hen ha-loqin) of Tractate Makkoth in the Babylonian Talmud: A Critical Edition and a Comprehensive Commentary, PhD értekezés, 2004, p. 401 Turán T: Képfogyatkozás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, p. 180 Vékás J, Tóth Á, Tamás K(eds): Tízéves a kisebbségi törvény, NEKH, Budapest, 2004, p. 116 Vékás J, Tóth Á: A évi népszámlálási adatok rövid összefoglalása, BARÁTSÁG, (5), Vékás J, Tóth Á: Határok és identitás, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Vékás J: Magyarország és a határon túli magyarok kronológiája (2003), In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp 369 Vizi B: "Több EU, kevesebb háború? PRO MINORITATE, (4), Vizi B: A "határon túli olaszoktól" a "küldföldön élő olasz állampolgárokig", In: Ami összeköt? Státustörvények közel s távol, (Eds Halász I, Majtényi B, Szarka L), Gondolat, Budapest, 2004, pp Vizi B: Autonómia és európai integráció - Gondolatok az erdélyi autonómia esélyeiről, MAGYAR KISEBBSÉG, (1-2), Vizi B: Az európai integráció és a kisebbségi nyelvek, KISEBBSEGKUTATAS, (1), 8-17 Vizi B: Bevezető az Európai Konvent kisebbségvédelmi javaslataihoz, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Vizi B: Demokratikus és kisebbségi önigazgatás - devolúciós modellek (Skócia, Wales) és a számi autonómia Skandináviában, In: Az EU és az etnikai kisebbségek: diagnózis és prognózis. (Ed. Deák E), Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Országos Szövetsége, 2004, pp Vizi B: Kisebbségvédelmi javaslatok az Európai Konventben, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok DR. KÁLLAI ERNŐ szakmai önéletrajz Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu Tanulmányok 2008. - PhD. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, ME. 1997-2002.

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Anrás Kovács - Publications Books, monographs

Anrás Kovács - Publications Books, monographs Anrás Kovács - Publications Books, monographs 1) Anti-Semitism among Hungarian College and University Students. (with György Fischer) International Perspectives, vol. 27. American Jewish Committee, New

Részletesebben

Publikációs lista Kántor Zoltán

Publikációs lista Kántor Zoltán Publikációs lista Kántor Zoltán Szerkesztett kötetek: Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetpolitikai alapismeretek. Budapest: NKTK, 2013. Eplényi Kata Kántor Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás: a magyar

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Dr. Tóth Pál Péter. Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942).

Dr. Tóth Pál Péter. Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942). Dr. Tóth Pál Péter Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942). Végzettsége: A Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem-földrajz, népművelési szakán végzett (1965) Debrecenben. 1971-ben filozófiából

Részletesebben

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után BÁRDI NÁNDOR Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után Ez a tanulmány fogalmak és viszonyok tisztázására törekszik, egy olyan helyzetben, amikor Magyarországon a határon túl élő magyarok

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

Borbély Éva Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Kolozsvár,

Borbély Éva Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Kolozsvár, Bibliográfia Acton, Thomas: Gypsy Politics and Social Change. The development of ethnic ideology and pressure politics among British gypsies from Victorian reformism to Romany nationalism. Routledge and

Részletesebben

Curriculum vitae. Dr. Margit Feischmidt. Present positions

Curriculum vitae. Dr. Margit Feischmidt. Present positions Curriculum vitae Dr. Margit Feischmidt Present positions Associate professor, Department of Communication and Media Studies, University of Pécs (Hungary), head of the Seminar of Cultural Anthropology (since

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail MANDEL.KINGA (KUKAC) EKTF.HU TANULMÁNYOK 2010-2011 International Business Masters of Science, D Youville College,

Részletesebben

{ INCLUDEPICTURE "http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg" \* MERGEFORMATINET } Szakmai Önéletrajz

{ INCLUDEPICTURE http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg \* MERGEFORMATINET } Szakmai Önéletrajz { INCLUDEPICTURE "http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg" \* MERGEFORMATINET } Személyi adatok Szakmai Önéletrajz Név: Dr. Majtényi Balázs Ph.D. { INCLUDEPICTURE "http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg" \* MERGEFORMATINET

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Recurrent Visiting Professor, Central European University, Nationalism Studies Program http://web.ceu.hu/nation/faculty.html

Recurrent Visiting Professor, Central European University, Nationalism Studies Program http://web.ceu.hu/nation/faculty.html András László PAP Associate Professor, Eötvös University (ELTE) Faculty of Humanities, Department of Media and Communication Address: H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A http://media.elte.hu/en/about-the-department/faculty/dr-andras-laszlo-pap/

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi Tantárgy neve

TANTÁRGYLEÍRÁS. A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi Tantárgy neve A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi viszonyokban /Különös tekintettel Magyarország kulturális kapcsolataira/ NKM1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 1+1 kollokvium

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 2009 2010 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, PÁVLICZ ADRIENN,

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010 2005 2006 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, SÁRAI-SZABÓNÉ

Részletesebben

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL Szoták Szilvia A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL A tanulmány a három nyugati kisrégió: Szlavónia, Muravidék és Burgenland magyarlakta területeihez

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai Előszó 1 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai 2 Előszó Előszó 3 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK,

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

KONFERENCIÁK 2010-2014

KONFERENCIÁK 2010-2014 Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás II. disszeminációs rendezvénye 2010 február 26. Budapest, MTA Szociológiai Kutatóintézete Bajomi Iván A "Knowandpol"-kutatás zárókonferenciája 2011 október 20 Budapest,

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája 1918 1938

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben