AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2004. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA"

Átírás

1 AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA A. Gergely A, Papp R(eds): Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok I. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet - MTA Politikai Tudományok Intézete - ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport, 2004, p. 374 Bakó B: "Hallgassatok ide, minden fajta népnek meg kell legyen a maga temploma." Az ürmösi pünkösdista cigányok identitása egy beszélgetés tükrében, In: Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére II. (Eds Borsos B, Szarvas Zs, Vargyas G), L'Harmattan, 2004, pp Bakó B: "Nem is tudnám elképzelni, hogy apácai ne legyek..." - Egy barcasági magyar közösség lokális identitásának jellemzői, In: A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón VII. (Eds Andó Gy, Eperjessy E, Grin I, Krupa A), Magyar Néprajzi Társaság, Békéscsaba-Budapest, 2004, pp Bakó B: A másság és különbség határán, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Bakó B: A terepmunka értelm(ezés)e, avagy az etikusság határán, KISEBBSEGKUTATAS, (3), Bányai V, Komoróczy Sz: "A héber és a jiddis", In: Helyesírás, (Eds Laczkó K, Mártonfi A), Osiris, Budapest, 2004, pp Bartha Cs, Hattyár H, Kálmán ZS, Kósa Á, Kovács ZS, Lancz E, Litavetz A, Lovászy L, Mongyi P, Szabó M, Tapolczai G: Jelnyelvi-kommunikációs akadálymentesítés, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, 2004, p. 233 Bartha CS: Constructing different ethnic identities: Symbolic values, linguistic ideologies and language mantenance in a Hungarian American immigrant community (New Brunswick, NJ), In: Comunidades e individuos bilingües: Actas di Simposio Internacional sobre o Bilingüismo. (Eds Pereiro c, Suáretz A, Rodrígez-Yánez X), Serbvicio de Publicacións da Universidade de Vigo, Vigo, 2004, pp Bartha Cs: Language Ideologies, Discriminatory Practices and the Deaf Community in Hungary, In: ISB4: Proceedings of the 4th International Symposium on Bilingualism. (Eds Cohen j, McAlister k, Rolstad K, MacSwan J), Somerville, MA: Cascadilla Press, 2004, pp x Bartha Cs: Siket közösség, kétnyelvűség és a siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei. In: "... még onnét is eljutni túlra..." Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére, (Eds Ladányi M, Dér CS, Hattyár H), Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004, pp Bindorffer Gy: "...nem tudok jól magyarul, de magyar vagyok, mert ez az én hazám..." A hazaszeretet megnyilvánulása Véménden, KISEBBSEGKUTATAS, (4), Bindorffer Gy: "Horthy eladott bennünket Hitlernek" Gondolatok Spannenberger Norbert Der Volksbund der deutschen in Ungarn unter Horthy und Hitler című könyve kapcsán, KISEBBSEGKUTATAS, 13(2), Bindorffer Gy: Glaubensleben und Religion der Ungarndeutschen. Veerbinderer und trennender Katolizismus, ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 49(1-2), Bindorffer Gy: Határon innen - határon túl, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Bindorffer Gy: Mannheim Károly és a kulturális antropológiai gondolkodás, In: Motogoria. Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára, (Eds Dömötör B, A. Gergely A, Kemény M), MTA PTI- ELTE Kulturális Antropológiai Szakcsoport, Budapest, 2004, pp

2 Bindorffer Gy: Pridružitev Evropi: stare in nove konstrukcije identitete madžarskih Nemcev. Raziskovanje primera v Csolnoku in Véméndu, BOREC, (56), Bindorffer Gy: Tradíció, kulturális identitás és etnikai szocializáció Dunabogdányban. In: A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón VII. (Eds Andó Gy, Eperjessy E, Grin I, Krupa A), Magyar Néprajzi Társaság, Békéscsaba-Budapest, 2004, pp Bindorffer Gy: Transmission and preservation of memory in ethnic minority context. Traditions, oral history and cultural memory, In: Memory and Globalization XIII. (Ed. Portelli A), Commune di Roma, Rome, 2004, pp x Blénesi É, Mandel K(eds): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában ( ), Gondolat - MTA Etnikai - nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004, p. 402 Eiler F: Ewald Ammende 1930-as délkelet-európai körutazásának hátteréhez. Ewald Ammende: Beszámoló magyarországi, jugoszláviai, romániai és bulgáriai utazásomról PRO MINORITATE, (3), Eiler F: Törekvések a kisebbségi önkormányzati választások reformjára , In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Froijmovics K: "Beilleszkedés vs. kivándorlás - az American Jewish Joint Distribution Committee (Joint) tevékenysége a holokausztot követő években Magyarországon", BESZELO, (6), Frojimovics K: Documents of the Hungarian Jewish Archives, AVOTAYNU, 19(4), Frojimovics K: The Role of the American Joint Distribution Committee and the World Jewish Congress in the Reconstruction of Jewish Life in Hungary in the Aftermath of the Shoah ( ), In: The Treatment of the Holocaust in Hungary and Romania During the Post-Communist Area, (Ed. Braham R. L.), Columbia University Press, New York, 2004, pp Hajnal V, Papp R: "A mi kávénk", In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Hajnal V, Papp R: "Mint leveleket a vihar..." Kulturális antropológiai tanulmányok az ezredforduló délvidéki magyarjairól, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2004, p. 282 Halász I, Majtényi B, Szarka L(eds): Ami összeköt? Státustörvények közel s távol, Gondolat, Budapest, 2004, p. 255 Halász I, Majtényi B, Vizi B: 'A New Regime of Minority Protection? Preferential Treatment of Kinminorities under National and International Law, In: The Hungarian Status Law: Nationbuilding and/or Minority Protection, (Eds Ieda O, Halász I, Kántor, Kántor Z, Majtényi B, Vizi B), Hokkaido University, Sapporo, 2004, pp Ieda O, Halász I, Kántor Z, Majtényi B, Vizi B(eds): The Hungarian Status Law: Nation Building and/or Minority Protection, Hokkaido University, Sapporo, 2004, p. 627 Ilyés Z: A hadászati-védelmi objektumok rendszere és történeti rétegzettsége a Gyimesi-szorosban, In: Gyepük, várak, erődítmények és egyéb honvédelmi létesítmények a Kárpát-medencében. ( ), (Eds Frisnyák S, Csihák Gy), Nyíregyháza - Zürich, 2004, pp Ilyés Z: A határfogalom változó tartalmai a geográfiától az empirikus kultúrakutatásig, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp 9-16 Ilyés Z: Hárompatak település-, népesség- és akkulturációtörténete, In: Hárompatak. Egy ismeretlen néprajzi kistáj Erdély és Moldva határán. (Ed. Tomisa I), MTA Néprajzi Kutatóintézete, 2004, pp

3 Ilyés Z: Szimbolikus határok és határjelek. A turisták és a helyiek határtermelő és -olvasó aktivitása Gyimesben, In: [vagabundus] Gulyás Gyula tiszteletére, (Ed. Biczó G), Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolc, 2004, pp Kállai E(ed.): Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon, MTA ENKI-Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2004, p. 175 Kállai E, Törzsök E(eds): A Roma's Life in Hungary. Report 2003: Illusory Politics and Standing Still, EOKIK, Budapest, 2004, p. 218 Kállai E, Törzsök E(eds): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2003: Látványpolitika és megtorpanás, EOKIK, Budapest, 2004, p. 220 Kállai E: Events in Goverment, Politics and Society, In: A Roma's Life in Hungary. Report 2003: Illusory Politics and Standing Still, (Eds Kállai E, Törzsök E), EOKIK, Budapest, 2004, pp Kállai E: Kisebbségi önkormányzatok, In: Fejéről a talpára. Ismeretek a cigányságról a cigányságért. (Eds Deszpot G, Diósi Á), Fővárosi Tegyesz/Önkonet Kft, 2004, pp Kállai E: Működési tapasztalatok és változási igények a helyi cigány kisebbségi önkormányzatoknál, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Kállai E: Társadalmi, politikai események, In: Cigánynak lenni Magyarországon Jelentés 2003: Látványpolitika és megtorpanás, (Eds Kállai E, Törzsök E), EOKIK, Budapest, 2004, pp Komoróczy G: Vallások Európában és Magyarországon: történeti szempontok a jelenhez, ÉLET ÉS IRODALOM, 48(40), 3-4 Komoróczy G: Városkép-műemlék: Pest régi-új zsidónegyede, MOZGO VILAG, 30(11), Kovács A(ed.): Jewish Studies at the Central European University, Vol , CEU, Budapest, 2004, p. 400 Kovács A(ed.): Jews and Jewry in contemporary Hungary: results of sociological survey, Institue for Jewish Policy Research, London, 2004, p. 56 Kovács A, Wodak R: National identities in times of supra-national challenges: The debates on NATO and neutrality in Austria and Hungary, JOURNAL OF LANGUAGE AND POLITICS, 3(2), Kovács A: A zsidók és az új Európa, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Kovács A: Hungarian Communist Policy and the Six-Day-War in In: Jewish Studies at the Central European University , (Ed. Kovács A), CEU, Budapest, 2004, pp Kovács A: Hungarian Jewish Politics from the End of the Second World War until the Collapse of Communism, In: Jews and the State. Dangerous Alliances and the Perils of Privilege. Studies in Contemporary Jewry, XIX:, (Ed. Mendelsohn E), Oxford University Press, Oxford, 2004, pp Kovács A: Két kiegyezés. In: Kiegyezés, (Ed. Cieger A), Osiris Könyvkiadó, Budapest, 2004, pp Kovács A: NATO-Beitritt und nationale Identität, In: Gefühlte Geschichte und Kämpfe um Identität. (Eds Jäger S, Januschek F), Edition DISS, Unrast-Verlag, Münster, 2004, pp Kovács N(ed.): Tanulmányok a diaszpóráról, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet - Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2004, p. 164 Kovács N, Osvát A, Szarka L(eds): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, p

4 Kovács N, Prónai Cs, Vajda Zs, Szeljak Gy(eds): Boglár Lajos: Még találkozunk! Szimbiózis Alapítvány - Nyitott Könyv Kiadó, Budapest, 2004, p. 119 Kovács N: Argentínai magyar diaszpóra-kutatás. Néhány szakirodalmi tanulság egy antropológiai vizsgálat fényében, In: Mi végre a tudomány? (Ed. nincs ), MTA Társadalomkutató Központ, 2004, pp Kovács N: Baráti kapcsolatok hálózatában. Magyar zsidó bevándorlók első és második generációja Buenos Airesben: integrációs stratégiák és identifikáció, In: Tanulmányok a diaszpóráról, (Ed. Kovács N), MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet-Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2004, pp Kovács N: Erőszak, marginalitás, halál. In: Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére II. (Eds Borsos B, Szarvas Zs, Vargyas G), L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2004, pp Kováts A: A magyarországi bevándorláspolitika problémái, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Kováts A: Bevándorlás és letelepedés az Európai Unióban, PANNONHALMI SZEMLE, 12(3), Mandel K, Blénesi É(eds): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában ( ), Gondolat - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2004, p. 402 Mandel K: A parlamenti naplók elemzése mint a felsőoktatás-kutatás egy lehetséges módszere, KISEBBSEGKUTATAS, (3), Mandel K: Az RMDSZ oktatáspolitikája között, In: Kisebbségek és kormánypolitika Közép- Európában ( ), (Eds Blénesi É, Mandel K), MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet - Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2004, pp Mandel K: Minőségkoncepciók az oktatásban, REGIO, (2), 3-15 Mandel K: Változó oktatási minőségfogalom az erdélyi Magyar középiskolák igazgatóinak értelmezésében, REGIO, (2), Osvát A, Kovács N, Szarka L(eds): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, p. 404 Papp R: "A részletekbe és tovább..." Kulturális "mozzanatok" értelmezési lehetőségei a délvidéki magyarság kultúrájában, KISEBBSEGKUTATAS, (3), Papp R: "Járható ösvény". Magyar zsidó fiatalok az izraeli ortodox társadalomban, In: Tanulmányok a diaszpóráról, (Ed. Kovács N), Gondolat - MTA ENKI, Budapest, 2004, pp Papp R: "Mindennapi kenyerünk" a millennium és a "megszentelt hagyományok" jelentései a Vajdaságban, LÉTÜNK, (1), Papp R: Kisebbségi kultúrák megismerése a kulturális antropológia módszerével, In: Mi végre a tudomány? (Ed. nincs ), MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2004, pp Papp R: Történelmi egyházak és kisegyházak a Vajdaságban: eltérő etnikus stratégiák? In: Kisebbség és kultúra I. (Eds A. Gergely A, Papp R), MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet - MTA Politikai Tudományok Intézete - ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport, Budapest, 2004, pp Papp R: Zsidó falu Budapesten? In: Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére, (Eds Borsos B, Szarvas Zs, Vargyas G), L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2004, pp

5 Prónai Cs(ed.): "Így kutatunk mi...": az antropológiai terepmunka módszereihez I. Szimbiózis, Budapest, 2004, p. 140 Prónai Cs(ed.): "Így kutatunk mi...": az antropológiai terepmunka módszereihez II. Szimbiózis, Budapest, 2004, p. 130 Prónai Cs(ed.): "Így kutatunk mi...": az antropológiai terepmunka módszereihez III. Szimbiózis, Budapest, 2004, p. 125 Prónai Cs(ed.): Cigányok Európában 3. Franciaország. Patrick Williams: Cigány házasság. Új Mandátum Kiadó - MTA ENKI - L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2004, p. 488 Prónai Cs(ed.): Szimbiózis 2004/1. Szimbiózis, Budapest, 2004, p. 103 Prónai Cs, Kovács N, Szeljak Gy, Vajda Zs(eds): Boglár Lajos: Még találkozunk! Szimbiózis Alapítvány - Nyitott Könyv Kiadó, Budapest, 2004, p. 119 Prónai Cs: A felnőttéválás cigány útjai, In: Megközelítések. Roma gyerekek nevelésének egyes kérdései. (Eds Nahalka I, Torgyik J), Eötvös József Kiadó, Budapest, 2004, pp Prónai Cs: A franciaországi kulturális antropológiai cigánykutatások első eredményei ( ), In: Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére. (Eds Borsos B, Szarvas Zs, Vargyas G), L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2004, pp Prónai Cs: A kulturális antropológia jelentősége a cigánykutatásban (3 példa), In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Prónai Cs: Gypsy migration in Hungary, In: Roma Migration in Europe: Case Studies, (Eds Guy W, Uherek Z, Weinerova R), Institute of Ethnology of the Academy of Sciences Prague/Münster - LIT Verlag, 2004, pp Prónai Cs: Néhány kulturális antropológiai megjegyzés a cigány kultúrák sokféleségéről, In: Fejéről a talpára. Ismeretek a cigányságról, a cigányságért. (Eds Deszpot G, Diósi Á), Fővárosi Tegyesz/Önkonet Kft, Budapest, 2004, pp Prónai Cs: Patrick Williams antropológiája, In: Cigányok Európában 3. Franciaország. Patrick Williams: Cigány házasság. (Ed. Prónai Cs), Új Mandátum - MTA ENKI- L'Harmattan, Budapest, 2004, pp 7-68 Szabó O: Cseh Köztársaság. In: Európai politikai rendszerek. (Osiris Kézikönyvek), (Eds Kardos J, Simándi I), Osiris, Budapest, 2004, pp Szabó O: Multikulturalita a asimilácia v Uhorsku v 19. storočí. Konferencia Slovensko-maďarskej komisie historikov, LUDOVÉ NOVINY, (51), Szabó O: Problém dvojjazyčnosti a dvojitej identity Slovákov v Maďarsku v zrkadle štatistických údajov, In: Slovenčina v menšinovom prostredí (Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, Békéšska Čaba, októbra 2003), (Eds Uhrin E, ZSilák M), Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Békéscsaba, 2004, pp Szabó O: Reform vagy módosítás? In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Szarka L(ed.): Hungary and the Hungarian Minorities (Trends in the Past and in Our Time), Athlantic Research and Publications, Inc. Highland Lakes, New Jersey, 2004, p. 450 Szarka L, Kovács N, Osvát A(eds): Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, p. 404 Szarka L: A cseh és szlovák történetírás. (IV. Károlyról), HISTÓRIA, (10),

6 Szarka L: A kettős állampolgárság jogintézménye, mint a kisebbségi és a migrációs léthelyzetek kezelésének eszköze, KISEBBSEGKUTATAS, 13(2), Szarka L: A kisebbségi magyar közösségek helyzete és fejlődési tendenciái a kutatások tükrében, KORUNK, 15(1), Szarka L: A kisebbségi magyar közösségek helyzete és fejlődési tendenciái a kutatások tükrében. In: Az Európai Unió és az etnikai kisebbségek. Diagnózis és prognózis. (Ed. Deák E), Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, Wien/Bécs, 2004, pp Szarka L: A kormányzati szerepvállalás hatása a kisebbségi magyar pártok önkormányzati politikájára, In: Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában ( ), (Eds Blénesi É, Mandel K), Gondolat - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2004, pp Szarka L: A magyar kedvezménytörvény identitáspolitikai céljai, In: Ami összeköt? Státustörvények közel s távol, (Eds Halász I, Majtényi B, Szarka L), Gondolat, Budapest, 2004, pp Szarka L: Artificial Communities and an Unprotected Protective Power: The Trianon Peace Treaty and the Minorities, In: Hungary and the Hungarian Minorities (Trends in the Past and in Our Time), (Ed. Szarka L), Athlantic Research and Publications Inc., Highland Lakes, New Yersey, 2004, pp Szarka L: Kisebbségi léthelyzetek, közösségi alternatívák. Az etnikai csoportok helye a kelet-középeurópai nemzetállamokban, Lucidus Kiadó, Budapest, 2004, p. 342 Szarka L: Kisebbségi többpártrendszer és közösségépítés. A szlovákiai magyar pártok működése , In: Magyarok Szlovákiában Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig I. (Eds Fazekas J, Hunčík P), Fórum Kisebbségkutató Intézet - Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja-Dunaszerdahely, 2004, pp Szarka L: Kisebbségpolitika, EZREDFORDULO, (1-2), Szarka L: Na východ od Devína, OS, 8(1-2), Szarka L: Native Language, Assimilation and Sense of Identity. Changes in the Collective Identity among Non-Hungarians in Hungary and in the Hungarian Ethnic Minorities of the Neighbouring Countries in the Course of the 20th Century, In: A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón (Esélye, lehetőségek, kihívások), (Eds Ando Gy, Eperjessy E, Grin I, Krupa A), Magyar Néprajzi Társaság, Békéscsaba-Budapest, 2004, pp Szarka L: Nemzetiségi egyenjogúság és önigazgatás, In: A Csemadok és a prágai tavasz. Beszélgetések, cikkek, előadások, dokumentumok. (Ed. Szabó R), Kalligram, Pozsony, 2004, pp Szarka L: The Concept of the Nation in the Late Twentieth Century: Aspects of an Analysis, In: Hungary and the Hungarian Minorities (Trends in the Past and in Our Time), (Ed. Szarka L), Athlantic Research and Publications Inc., Highland Lakes, New Yersey, 2004, pp Szarka L: Volt-e reformalternatíva? A Habsburg-monarchia felbomlása. RUBICON, 15(10), Tóth Á, Vékás J, Tamás K(eds): Tízéves a kisebbségi törvény, NEKH, Budapest, 2004, p. 116 Tóth Á, Vékás J: A évi népszámlálási adatok rövid összefoglalása, BARÁTSÁG, (5), Tóth Á, Vékás J: Határok és identitás, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka ), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Tóth Á, Vékás J: Mit hoz a jövő? KISEBBSEGKUTATAS, (4), Tóth Á: Pártállam és nemzetiségek ( ), BARÁTSÁG, (3),

7 Turán T: Chapter Three ("Elu hen ha-loqin) of Tractate Makkoth in the Babylonian Talmud: A Critical Edition and a Comprehensive Commentary, PhD értekezés, 2004, p. 401 Turán T: Képfogyatkozás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, p. 180 Vékás J, Tóth Á, Tamás K(eds): Tízéves a kisebbségi törvény, NEKH, Budapest, 2004, p. 116 Vékás J, Tóth Á: A évi népszámlálási adatok rövid összefoglalása, BARÁTSÁG, (5), Vékás J, Tóth Á: Határok és identitás, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Vékás J: Magyarország és a határon túli magyarok kronológiája (2003), In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp 369 Vizi B: "Több EU, kevesebb háború? PRO MINORITATE, (4), Vizi B: A "határon túli olaszoktól" a "küldföldön élő olasz állampolgárokig", In: Ami összeköt? Státustörvények közel s távol, (Eds Halász I, Majtényi B, Szarka L), Gondolat, Budapest, 2004, pp Vizi B: Autonómia és európai integráció - Gondolatok az erdélyi autonómia esélyeiről, MAGYAR KISEBBSÉG, (1-2), Vizi B: Az európai integráció és a kisebbségi nyelvek, KISEBBSEGKUTATAS, (1), 8-17 Vizi B: Bevezető az Európai Konvent kisebbségvédelmi javaslataihoz, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp Vizi B: Demokratikus és kisebbségi önigazgatás - devolúciós modellek (Skócia, Wales) és a számi autonómia Skandináviában, In: Az EU és az etnikai kisebbségek: diagnózis és prognózis. (Ed. Deák E), Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Országos Szövetsége, 2004, pp Vizi B: Kisebbségvédelmi javaslatok az Európai Konventben, In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. (Eds Kovács N, Osvát A, Szarka L), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, pp

AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2005. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA

AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2005. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2005. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA Bakó B Szoták Sz, Bakó B (ed.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében Gondolat

Részletesebben

Kállai Ernő Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében

Kállai Ernő Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében Kállai Ernő Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében A Kisebbségkutató Intézet közvetlen előzményének, de akár kezdetének is tekinthető az az 1998-ban induló stratégiai program, amely a

Részletesebben

AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2003. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA

AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2003. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA AZ MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 2003. ÉVI PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA Bakó B(ed.): Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében, MTA Társadalomkutató Központ, 2003, p. 384 Bakó

Részletesebben

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok DR. KÁLLAI ERNŐ szakmai önéletrajz Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu Tanulmányok 2008. - PhD. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, ME. 1997-2002.

Részletesebben

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK TARTALOM. A diaszpórakutatás módszerei és alapfogalmai I. A magyar diaszpóra fejlődéstörténete II. A magyar diaszpóra felé irányuló anyaország-politikák I. A diaszpórakutatás

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu

Európai önéletrajz. Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu Európai önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Sik Endre 1025 Budapest Zöldmáli-lejtő 12a sik@tarki.hu magyar Születési hely és idő Budapest, 1948.

Részletesebben

Publikációs lista Kántor Zoltán

Publikációs lista Kántor Zoltán Publikációs lista Kántor Zoltán Szerkesztett kötetek: Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetpolitikai alapismeretek. Budapest: NKTK, 2013. Eplényi Kata Kántor Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás: a magyar

Részletesebben

"Dr. Kugler József életműve"

Dr. Kugler József életműve 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a "Dr. Kugler József életműve" települési/megyei értéktárba történő felvételéhez Készítette: Katona Katalin Mezőberény, 2016. január 11. I.

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities

PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. The European Citizen from the Perspectives of the Humanities The European Citizen from the Perspectives of the Humanities Workshop Program 16, 19-20 Nov, 2012 Part I. Reconceptualising the European Citizen: Identity, Culture, Religion 16 Nov 2012, Friday Budapest,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Bakó Boglárka

CURRICULUM VITAE. Bakó Boglárka CURRICULUM VITAE Bakó Boglárka 1970 Brassó Tanulmányok 1990-1992 Kossuth Lajos Tudományegyetem, magyar-történelem szak 1991-1997 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, kulturális antropológia-magyar szak 1996

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

VITAINDÍTÓ. A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei. Szarka László. 1. Helyzetelemzés

VITAINDÍTÓ. A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei. Szarka László. 1. Helyzetelemzés VITAINDÍTÓ Szarka László A 21. század eleji magyar nemzetfogalom értelmezési keretei 1. Helyzetelemzés 1.1 Nemzetpolitikai stratégiák a magyar külpolitikában A magyar külpolitika formálói, irányítói 1918

Részletesebben

KISEBBSÉGKUTATÁS KÖNYVEK 181

KISEBBSÉGKUTATÁS KÖNYVEK 181 A magyarországi nemzeti kisebbségek aránya 1910 és 1920 között a hivatalos statisztikai adatok szerint a trianoni béke által rögzített államterületet a soknemzetiségű-történeti Magyarországgal összehasonlítva

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés. a közigazgatásban dolgozók számára

Nemzetpolitikai továbbképzés. a közigazgatásban dolgozók számára Nemzetpolitikai továbbképzés a közigazgatásban dolgozók számára 2014. március 3-4. Magyarság Háza 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Program Március 3. 8:30 8:40 Megnyitó, köszöntő. Milován Orsolya, főosztályvezető

Részletesebben

Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás

Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás 2007-2010 A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban, TERD Projekt azonosító száma: OTKA T- 69160 Nevesített

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Császár Melinda

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Császár Melinda Szociológia Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Császár Melinda Nemzet jog identitás A státustörvény végrehajtásának szociológiai vonatkozásai című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Dr. Tomka Miklós egyetemi

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

Szakterülete: településszociológia, a várostervezés mechanizmusainak. elemzése, valamint

Szakterülete: településszociológia, a várostervezés mechanizmusainak. elemzése, valamint K y L A y m y y y A u óbb b y m v - m y y, m ó, m m b ü b, y Eu ó U ó ( v v ) ü, y j u ó - yu ó v ü b, v, u ó u v ó m y y,, u u. E ü b, M y u ó u ó ( v m ) ó y m v y ü m ó y j v, j m b. E j u y m u m y

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13.

ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. ZAJÁCZ EDIT publikációs lista 2015.10.13. Tudományos folyóiratokban megjelent közlemény 1. E. Zajácz, Á. Zaják, E. M. Szalai, T. Szalai (2006): Nectar production of some sunflower hybrids. Journal of Apicultural

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

Dr. Tóth Pál Péter. Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942).

Dr. Tóth Pál Péter. Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942). Dr. Tóth Pál Péter Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942). Végzettsége: A Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem-földrajz, népművelési szakán végzett (1965) Debrecenben. 1971-ben filozófiából

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján

Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján Publikációs jegyzék Dr. Farkas Éva az MTMT 2015. január 31-i adatai alapján 2015 1. Farkas Éva A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése In: Torgyik Judit (szerk.) Százarcú

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza 2007-től törzstag és az andragógia alprogram vezetője vagyok a Neveléstudományi Doktori Iskolában. 2003 júniusában vendégprofesszorként Németországban a Vechtai

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0

2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0 Fenyves Katalin legfontosabb publikációi Könyv 2010. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe. Corvina, Budapest, ISBN 978-963-13-5922-0 Cikkek, tanulmányok 2013 - A magyar zsidó nő

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

SOMFAI KARA DÁVID. VI VII. um. VIII. u. 1. D -S b : bu j, 1986, 1996/97, 6 uv 1995/96 7

SOMFAI KARA DÁVID. VI VII. um. VIII. u. 1. D -S b : bu j, 1986, 1996/97, 6 uv 1995/96 7 S m K D v S m mu - vum A MTA N j Ku ó ( N j Ku ó- ) j m y j, ó j u-, m y ü m m ó v ó mu v yv v ( : 1967) m. A m y j u m b v - y b ó j u, ó, m y m u u ó v b vü. A ó m v - ü b, m y m m y j, mv j bb m. A

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

Szakirányú továbbképzés megnevezése: Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi szakértő

Szakirányú továbbképzés megnevezése: Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi szakértő Szakirányú továbbképzés megnevezése: Esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi szakértő A megszerezhető szakképzettség megnevezése: Esélyegyenlőségi és kisebbségi jogi szakértő Szakirányú továbbképzés típusa:

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

Akadémiai aktivitások a romakutatások területén

Akadémiai aktivitások a romakutatások területén Akadémiai aktivitások a romakutatások területén I. az akadémiai kutatóhálózat e tárgyú kutatásai: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Elemzések készültek a magyarországi romák oktatási szegregációjáról,

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Tantárgy neve: A közszféra humánerőforrás gazdálkodásának nemzetközi trendjei Oktató: Linder Viktória, PhD

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A határ paradigmája a társadalomtudományokban*

A határ paradigmája a társadalomtudományokban* A határ paradigmája a társadalomtudományokban* ILYÉS ZOLTÁN A határfogalom változó tartalmai a geográfiától az empirikus kultúrakutatásig A geográfiában a határ térfelosztási eszköz és sokat vizsgált általános

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Batt, Judy: Kisebbségi jogok és az Európai Unió keleti bôvítése. Pro Minoritate,

Batt, Judy: Kisebbségi jogok és az Európai Unió keleti bôvítése. Pro Minoritate, IRODALOMJEGYZÉK 1 A. Gergely András: Kisebbség és hagyomány határán. Pro Minoritate, 1996/1. A. Gergely András: Kisebbség, Etnikum, Regionalizmus. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 1997. A.

Részletesebben

KUTATÁS KÖZBEN. Erdélyi fiatalok politikához való viszonyának kutatása közben felmerülő problémákról

KUTATÁS KÖZBEN. Erdélyi fiatalok politikához való viszonyának kutatása közben felmerülő problémákról KUTATÁS KÖZBEN Erdélyi fiatalok politikához való viszonyának kutatása közben felmerülő problémákról Tanulmányom részét képezi egy nagyobb lélegzetű munkának, melyben arra vállalkozom, hogy empirikus kutatások

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben

Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben Szerkesztette: Karlovitz János Tibor International Research Institute s.r.o. Komárno 2014 International Research Institute s.r.o.,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2009. FEBRUÁR (VI. ÉVFOLYAM)

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2009. FEBRUÁR (VI. ÉVFOLYAM) Szerkesztik: Dr. Fábián Gergely, Takács Péter, Bodnár- Tóth Beáta I. SZERVEZETI HÍREK Dr. Sipos László megyei fıügyész-helyettes, karunk docense 2009. januártól a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Állam-

Részletesebben

A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében

A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében Simon Judit Nonbusiness workshop Győr, 2016. március 21. Oktatás Önálló tárgyak tantárgyon belül Vállalati

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten Kováts András és Zakariás Ildikó Az adatok forrása A kutatás: LOCALMULTIDEM - Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in Europe:

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011.

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. A zuglói nyilasok pere (1966 1967). Értelmezési lehetőségek.

Részletesebben

Anrás Kovács - Publications Books, monographs

Anrás Kovács - Publications Books, monographs Anrás Kovács - Publications Books, monographs 1) Anti-Semitism among Hungarian College and University Students. (with György Fischer) International Perspectives, vol. 27. American Jewish Committee, New

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A kisebbségek helyzete Magyarországon

A kisebbségek helyzete Magyarországon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar A kisebbségek helyzete Magyarországon 2008/09. tanév, 1. félév Globalizáció és magyar társadalom I. Páthy Ádám Kisebbségek Európában Nemzeti kisebbségek:

Részletesebben

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként Dialektusok a siketek jelnyelvében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elõterjesztett, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben az EU tagországai közül Finnország

Részletesebben

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t

http://pdk.e3.hu Curriculum Vitae Személyes adatok Díjak, elismerések Tanulmányok p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t p o l i t i k a i d i s k u r z u s k u t a t ó k ö z p o n t http://pdk.e3.hu Szűcs Zoltán Gábor Még irodalmárként kerültem kapcsolatba a diszkurzív politikatudománnyal. Kezembe akadt a Beszélő politika

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Egyéb készségek: Számítógépes ismeret (Word, Excel, Internet használat, SPSS szociológiai elemző program) B kategóriás jogosítvány

Szakmai önéletrajz. Egyéb készségek: Számítógépes ismeret (Word, Excel, Internet használat, SPSS szociológiai elemző program) B kategóriás jogosítvány Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Név: Születési hely és idő: Fehérgyarmat, 1976. február 6. Lakcím: 4400, Nyíregyháza, Ifjúság u. 38. Elérhetőség: 06/20-9229-799 Tanulmányok: 1990-1994 Zalka Máté Gimnázium

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN

ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN ÖNÉLETRAJZ ÉS A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IDŐRENDBEN Hivatkozási jegyzékkel kiegészítve Németh Sándor Születési idő, hely: 1979. április 30., Szombathely Lakóhely: 9737 Bük Tanulmányok, képzettségek,

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

Meghívó. Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2013. augusztus 15 18.

Meghívó. Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2013. augusztus 15 18. Meghívó Társadalomtudományi tábor Szeltersz, 2013. augusztus 15 18. A tízedik alkalommal megszervezésre kerülő tábor szociológus, néprajzos, történész, politológus, irodalomtörténész kutatók, hallgatók,

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

2013. novembertől 2014. márciusig

2013. novembertől 2014. márciusig Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév E-mail hattyar@gmail.com Születési év 1974 Foglalkozási terület nyelvész kutató, egyetemi oktató Szakmai tapasztalat Jelenleg gyed-en (2014 áprilisától)

Részletesebben

Hungarian. Continuers Level. Resources COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA

Hungarian. Continuers Level. Resources COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA Hungarian Continuers Level Resources COLLABORATIVE CURRICULUM AND ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AUSTRALIA General Resources Printed Materials Course and General Background Bánhidi, Z., Jókai, Z. &

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. április 11. (11.04) (OR. en) 8890/11 ECOFIN 191 STATIS 32 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. április 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben