Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése"

Átírás

1 Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése Kutatási összefoglaló az Aktív Műhely a hátrányos helyzetű régiókban című projektben végzett hatékonyságmérésről Budapest, KÉZENFOGVAA LAPÍTVÁNY

2 Szerkesztette: Szabóné Ivánku Zsuzsanna Szerzők: dr. Gazsi Adrienn Kis Irén Kogon Zsó ia Nemesnyik Balázs Otlecz Júlia Pordán Ákos Szabóné Ivánku Zsuzsanna Felelős kiadó: Pordán Ákos Felvilágosítás: Kézenfogva Alapítvány (1) Nyomdai előkészítés: Prime Rate Kft. Készült a Prime Rate Kft. nyomdájában 1044 Budapest, Megyeri út 53.

3 3 Tartalomjegyzék I. Bevezető...5 II. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci helyzete...7 III. A kutatás előzményei...18 IV. A kutatás célja, hipotézisei...21 V. A kutatás módszerei...29 VI. A fejlesztési program bemutatása, eredményei...33 VII. A kutatási eredmények bemutatása...39 VII.1 A szervezeti működés általános jellemzői...39 VII.2 A foglalkoztatás mennyiségi és minőségi jellemzői...52 VII.3 Gazdálkodási jellemzők...56 VII.4 Tárgyi, technikai feltételek...67 VII.5 A foglalkoztatásban dolgozó szakemberek bemutatása...69 VII.6 Ellátottak és foglalkoztatottak kompetenciáinak bemutatása...74 VII.7 Támogató környezet...79 VII. 8 Üzleti potenciál...83 VIII. Értékelés és ajánlások...91 IX. Mellékletek számú melléklet - Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer számú melléklet Szakemberek kompetenciamérő kérdőíve számú melléklet Szervezeti önértékelő kérdőív számú mellékelt Lantegi pro illap...110

4 4 5. számú melléklet - Támogató környezetet vizsgáló kérdőív számú melléklet Strukturált interjú vázlata számú mellékelt Társadalmi érzékenyítő kampány plakátja számú melléklet A Búzavirág Alapítvány arculati fejlesztésének egyik eredménye számú mellékelt A Jót s Jól Egyesület termékfejlesztésének eredménye X. Felhasznált irodalom...121

5 5 I. Bevezető 2006-ban - még a gazdasági válság kezdete előtt - egy civil szervezetekből álló hatos fogat (Bárka Alapítvány, Esőemberekért Egyesület, Fogd a Kezem Alapítvány, Kézenfogva Alapítvány, Mécses Egyesület, Szimbiózis Alapítvány) az Európai Unió EQUAL programja keretében vállalkozott arra, hogy a sikeres nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás előfeltételeként, a fogyatékos emberek védett foglalkoztatását modellszerűen a piaci igényekre való reagálás felé elmozdítsa. Az volt a feltételezés, hogy ha védett körülmények között, kvázi-piaci feltételek mellett dolgoznak a munkavállalók, akkor olyan készségeket, kompetenciákat sajátítanak el, amelyek tartósabb, nagyobb beválással kecsegtető nyílt munkaerő-piaci elhelyezést eredményeznek. A nagyon izgalmas munka során közel 30 olyan szolgáltatási elemet határoztunk meg és fejlesztettünk ki, amelyek elengedhetetlenek a fent megfogalmazott célok eléréséhez re kialakult az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer jogi, szervezeti és szolgáltatói háttere. A KézenFogva Alapítvány a Szimbiózis Alapítvánnyal, az Esőemberekért Egyesülettel és több stratégiai beszállítóval együttműködésben nyújtja ezt a szolgáltatásfejlesztési rendszert. A kialakult szerkezetben újabb Európai Uniós források felhasználásával fokozatosan fejlesztettük, inomítottuk tovább az eszközrendszert. Közben a társadalmi, gazdasági feltételek is folyamatosan változtak ben egy elhúzódó gazdasági válság közepette találtuk magunkat, amikor a TÁMOP program segítségével a leghátrányosabb helyzetű régióban, két szervezettel próbálhattuk ki az eszközrendszert. Két elkötelezett civil szervezet, a géberjéni Jót s Jól Egyesület és a Vámosújfalun működő Búzavirág Alapítvány segítségével folytattuk a munkát. Az a könyv, amelyet az olvasó kezében tart, ennek a kétéves program munkájának értékelését és összefoglalását tartalmazza. Összességében megállapítható, hogy a nagyon nehéz körülmények közepette is reménykeltő eredményeket értünk el. Nyilvánvaló, hogy igazán objektív képet több év múlva tudunk majd mutatni, amikor megnézzük, hogy a fejlesztett tevékenységek mennyire prosperálnak, hányan dolgoznak még. Meggyőződésünk, hogy az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer használata során szerzett és e könyvben megjelentetett információk, ada-

6 6 tok jelen helyzetben is segíthetik a szolgáltatókat, döntéshozókat ebben a változó, turbulens világban. Hisszük, hogy az eszközrendszer szakmai tartalma, a működő szervezetek szakmai ereje alkalmas arra, hogy minél több szervezet mehessen keresztül a fejlesztési folyamaton annak érdekében, hogy minél több fogyatékos, megváltozott munkaképességű ember maradjon benn, illetve kapcsolódjon be a munka világába. Pordán Ákos KézenFogva Alapítvány ügyvezető

7 7 II. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci helyzete A fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának munkaerő-piaci helyzetéről nehéz pontos adatokkal alátámasztott elemzést nyújtani. 1 A kutatási összefoglaló készítésekor, 2012 januárjában sem rendelkezünk biztos adatokkal létszámukat illetően. Jelen összefoglaló nem törekszik a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzetének átfogó elemzésére célunk, hogy a kutatás körülményeit befolyásoló és a rendszer egésze szempontjából legfontosabb változásokra rávilágítsunk. A használt de iníciókról Programunkban és a kutatás során a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyeket tekintettük célcsoportunknak, tudva azt, hogy a két csoport átfedésben lehet egymással, és hogy nem lehet pontos adatokkal kalkulálni. Fogyatékos személyeken az évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 4. -ában meghatározott személyeket értettük, megjegyezve azt, hogy a kutatási záró tanulmány írásakor folyamatban van az évi XXVI. Törvény és a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény harmonizációja. A megváltozott munkaképességű személyek alatt a kutatás kezdetekor érvényben lévő, 177/2005. (IX. 2.) Kormány Rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 2. e) által meghatározott embereket értettük, 2012-ben érvénybe lépett a 327/2012. (XI. 16.) Kormány Rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 2, 1 Továbbra is érvényes a megállapítás: A definíciós sokszínűség következménye, hogy nem lehet pontosan meghatározni, hányan is vannak a fogyatékossággal élők és a megváltozott munkaképességűek: számuk mindig a mérés során alkalmazott definíció függvénye. A definíció bizonytalansága mellett az is tény, hogy átfogó kutatások az elmúlt években nem készültek a fogyatékos emberekről, csak egyes csoportjaikról. Ez a statisztikai bizonytalanság rendkívül megnehezíti a társadalmi tervezés, előrejelzés, problémakezelés lehetőségeit. Aktív Műhely a gyakorlatban, Kézenfogva Alapítvány, Megváltozott munkaképességű munkavállaló: az a munkavállaló, aki 6.1. rehabilitálható vagy 6.2. az Mmtv. 3. (2) bekezdés b) pont ba) bc) alpontja szerinti megváltozott munkaképességű személy vagy 6.3. az Mmtv a szerint az Mmtv a alkalmazásában megváltozott munkaképességű személynek minősül, és nem tartozik a 6.1. és 6.2. alpontban meghatározott személyi körbe; (327/2012.

8 8 így megváltozott munkaképességű személyeken ezen kormányrendelet 1. (6) alatt de iniált személyeket értjük. A fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek gazdasági aktivitását leíró statisztikai adatok Mivel a fogyatékos személyek foglalkoztatási helyzetéről nincs a 2001-es népszámlálásnál frissebb adat, így a KSH 2012 májusában kiadott, Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon, 2011 című adatsorai alapján foglaljuk össze a célcsoport foglalkoztatási helyzetét. A KSH adatai alapján 2011-ben a évesek, vagyis a gazdaságilag aktív korú népesség 21,5%-a, összességében 1 millió 439 ezer fő számolt be tartósan, legalább hat hónapig fennálló egészségi problémáról, betegségről. Ez mintegy 669 ezer fér it és 770 ezer nőt jelentett. A testi, érzékszervi, értelmi, illetve egyéb korlátozottságról szóló kérdésre adott válaszban 13,6%, mintegy 910 ezer fő 419 ezer fér i és 491 ezer nő számolt be érintettségről ben az 1 millió 472 ezer magánháztartásban élő, tartósan fennálló egészségi problémát, betegséget, illetve korlátozottságot jelzők 52,1%-a nyilatkozott úgy, hogy a munkavállalásban, illetve munkavégzésben egészségi állapota miatt akadályozva érzi magát. Ez az összességében 767 ezer fő 354 ezer fér i és 413 ezer nő tekinthető tulajdonképpen megváltozott munkaképességűnek, hiszen ők azok, akiknek a munkaerő-piaci jelenlétét egészségi állapotuk valamilyen mértékben hátrányosan befolyásolja. A 767 ezer éves megváltozott munkaképességű személyből 185 ezren tartoztak II. negyedévében a gazdaságilag aktívak közé, ebből 139 ezren foglalkoztatottak, 46 ezren pedig munkanélküliek voltak. Aktivitási arányuk 24,1%-ot ért el, amíg a változatlan munkaképességűeké 67,8%-ot; foglalkoztatási arányuk 18,1%, munkanélküliségi rátájuk pedig 24,9% volt, szemben a változatlan munkaképességűeket jellemző 60,8%-os, illetve 10,2%-os értékkel. 3 (XI. 16.) Korm. Rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról, 1. (6) ) 3 Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon, KSH május, Felelős szerkesztő: Váradi Rita letöltve:

9 9 Az adatokból kitűnik, hogy a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci jelenléte jóval elmarad a többségi, gazdaságilag aktív korú lakosság foglalkoztatásához képest. Az is jól látható, hogy a megváltozott munkaképességű személyek célcsoportja egyre bővül, újabb és újabb szakmai kihívásokat támasztva a fogyatékos személyeket ellátó szakemberek felé. A kutatás során vizsgált projekt számos lépést tett annak érdekében, hogy a pszichiátriai beteg személyek számára adekvát módszereket fejlesszen vagy adaptáljon. A fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását biztosító ellátórendszer A fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását biztosító ellátórendszer elemzése előtt ki kell térnünk arra a tényre, hogy a kutatás során elemzett projekt megvalósítása átmeneti időszakban történt, akkor, amikor a teljes ellátórendszer átalakult továbbá munkánkat két leghátrányosabb helyzetű kistérségben valósítottuk meg, így annak során számos bizonytalansággal és aránytalan nagyságú külső nehezítő tényezővel kellett szembe néznünk. A KézenFogva Alapítvány által kiadott Aktív Műhely a gyakorlatban című kézikönyv részletesen bemutatta a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rendszerét, amely 2011-ben is érvényes volt, s az alábbi ábra szemlélteti. 1. ábra: Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rendszere 2011-ben Alaptípusok és a Magyarországon alkalmazott foglalkoztatási formák 2011-ben Szociális foglalkoztatás Védett foglalkoztatás Integrált foglalkoztatás Szociális foglalkoztatás Védett szervezeti szerződéssel történő foglalkoztatás Akkreditált munkáltatónál történő foglalkoztatás: védett foglalkoztató Akkreditált munkáltatónál történő foglalkoztatás: rehabilitációs foglalkoztató Akkreditált munkáltatónál történő foglalkoztatás: akkreditált foglalkoztató Nem akkreditált munkáltatónál történő integrált foglalkoztatás

10 10 Kétségtelen, hogy a meglehetősen bonyolult és alacsony hatékonyságú rendszer megérett a változásokra, így mindenképp üdvözlendőek azok a változások, melyek 2012-ben bekövetkeztek. A változások célja az volt, hogy egységesítse a védett foglalkoztatás rendszerét, fokozza a nyílt munkaerőpiacra történő tranzit tevékenység hatékonyságát és megfeleljen a 800/2008/EK 4 rendelet előírásainak, vagyis, hogy a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató, gazdasági tevékenységet (is) végző szervezetek bértámogatását a jogszabályi előírások az Európai Unióban és így Magyarországon is 75%-ban maximalizálják. A változások szükségszerűsége ellenére 2012-ben fregmentáltan következtek be a rendszert érintő változások, így az átmeneti időszak mind a fogyatékos személyek, mind pedig az őket foglalkoztató szervezetek számára bizonytalan időszakot jelentett. A megváltozott törvények egymáshoz képest időben elcsúszva kerültek bevezetésre. Például az akkreditált foglalkoztatók számára kiírt pályázat idején a célcsoport új típusú felülvizsgálata még nem zárult le, a szektort szabályzó közigazgatási rendszer pedig adminisztratív/ technikai nehézségekkel küzdött. Természetesen a évben született változások hatását nem áll módunkban értékelni, ugyanakkor az alábbiakban feldolgozzuk a legfontosabb jogszabályi változások gyakorlati tapasztalatait, s azoknak a fogyatékos személyek foglalkoztatására gyakorolt, általunk tapasztalt hatásait. 4 A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet)

11 11 Jogszabályi változás 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény 327/2012. (XI. 16.) Korm. Rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 1. Táblázat: A 2012-es jogszabályi változások áttekintése Rövid összefoglalás A jogszabály legfőbb erénye, hogy a foglalkoztatási rehabilitáció megállapítását valóban komplex módon elemzi, igyelembe veszi nem csak az orvosi-egészségügyi, hanem a foglalkoztathatósági és szociális tényezőket is. A jogszabályalkotó a gazdasági racionalitás jegyében azokat a személyeket nevezi rehabilitálhatónak, akiknek a foglalkoztatási rehabilitációja nagy eséllyel megvalósulhat az egyén és környezetének helyzete miatt, így munkaerő-piaci integrációjához a lehető legkisebb állami segítség (aktív vagy passzív foglalkoztatás, politikai támogatás) szükséges. Fontos következménye a felülvizsgálatnak, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben a megmaradt munkaképességeket helyezi fókuszba, és nem a munkaképesség-csökkenés mértékét vizsgálja az egészségügyi felmérés során. Minden tekintetben átalakult a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere. A korábbi társadalombiztosítási jogosultsághoz kötött nyugdíjszerű ellátásokat átalakították egy a jogalkotó által meghatározott szempontok alapján folyósítható pénzbeli ellátássá. Korlátozásra került az ellátások mellett végezhető munkavállalás, vagyis a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyeknek dönteni kellett, hogy az ellátást vagy a munkaviszonyukat választják jövedelemforrásként. A kutatás záró tanulmányával egy időben jelent meg a Magyar Közlönyben az Alkotmánybíróság december 4-én hozott határozata, melynek a jogszabályra gyakorolt további hatása még ismeretlen, így a továbbiakban a jogszabályt nem elemezzük. A törvényi változás következményeképpen egységes rendszerbe foglaltatott a védett foglalkoztatás eddigi elaprózódott és bonyolult struktúrája. Akkreditált foglalkoztatók között nincs többé inanszírozási különbség, s az eddigi szociális foglalkoztatás a 2013-as átmeneti év után beleolvad az akkreditált foglalkoztatás rendszerébe. A jogalkotó inanciális ösztönzőkkel biztosítja, hogy a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni tudó személyek számára valóban megvalósuljon a tranzitálás: a 3 éves tranzit időszak alatt fokozatosan csökken a tranzit foglalkoztatás bértámogatása.

12 12 A jogszabályi változások közül a legfontosabbakat emeltük ki, de itt felsorolásra kerül a megváltozott rendszer összes jogszabálya: évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról 1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozat a rehabilitációs hatóság létrehozásáról 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről 327/2012. (XI. 16.) Kormány rendelet a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató munkaadók akkreditációjáról, ellenőrzéséről és támogatásának szabályairól 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről 33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet a Rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának és a hozzá kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének részletes szabályairól 38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért izetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól A jogszabályi változások hatására átalakult rendszert a következő ábra szemlélteti.

13 13 2. ábra: Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rendszere 2013-ban Alaptípusok és a Magyarországon alkalmazott foglalkoztatási formák 2013-ban Szociális foglalkoztatás 2013 után a tervek szerint megszűnik, beleolvad az akkreditált foglalkoztatás rendszerébe. A továbbiakban a szociális intézményeken belül megvalósítható a munkaterápia, mint intézményi ellátás. Védett foglalkoztatás Akkreditált munkáltatónál történő foglalkoztatás egységes rendszere A foglalkoztatás formáját az egyén foglalkoztatási rehabilitációs vizsgálata eredményeként megkapott státusza határozza meg, elkülönítve a tartós és tranzit foglalkoztatást. Tartós foglalkoztatás esetén korlátlan időtávú foglalkoztatás, míg tranzit foglalkoztatás esetén 3 éves átmeneti periódus és folyamatosan csökkenő támogatás biztosítja a nyílt munkaerő-piaci integrációt. Integrált foglalkoztatás Nyílt munkaerő-piaci integrált foglalkoztatás A munkáltatóknak nem kell akkreditáltatniuk magukat, a munkavállaló által igényelt rehabilitációs kártya alapján igénybe vehető munkáltatói kedvezmények biztosítják a foglalkoztatás támogatását. A jogszabályi változások hatása a projekt megvalósításra A jogszabályi változások kapcsán fontos kiemelni, hogy a kutatási összefoglalóban bemutatott projekt két leghátrányosabb helyzetű kistérségben valósult meg, ahol a jogszabályi változások további nem várt hatásokat váltottak ki. Hangsúlyozzuk, hogy a következő megállapítások saját szakmai tapasztalatunkon alapulnak, semmiképp nem tekinthetők általános következtetésnek. A 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról című rendelet által létrehozott új típusú felülvizsgálati rendszer hatására a projekt célcsoportjának egy része kikerült az ellátórendszerből, mivel egészségkárosodásuk nem volt olyan mértékű, amely indokolná a

14 14 megváltozott munkaképességű státuszt. A jogszabályi változások nem biztosítottak átmeneti időszakot e személyek számára, s megélhetési forrásuk visszaesett a szociális alapellátások által biztosított támogatások szintjére. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. Törvény nem várt hatása a projekt megvalósítása során az volt, hogy a szervezetekben dolgozó megváltozott munkaképességű személyek inkább a passzív ellátási formát választják, mivel a szociális foglalkoztatás során megszerezhető munkajövedelem 5 annyira alacsony, hogy alig különbözik a szintén nagyon alacsony 6 rehabilitációs támogatástól. Ugyanakkor a támogatott személyek számára a munka, az elhelyezkedés nagyobb kockázatott jelent vagy nagyobb ráfordításokkal jár, mint a passzív ellátás (utazás, öltözködés, étkezés). A 327/2012. (XI. 16.) Korm. Rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról című jogszabály hatására a szervezeteknek nem várt nehézségekkel kell megküzdeniük. Bizonytalan számukra, hogy a foglalkoztatást terápiás foglalkoztatás, vagy akkreditált foglalkoztatás keretében végezzék tovább, mivel a projekt hatására előzetesen is csak a vállalkozásból származó bevételek legfeljebb 5%-os emelkedését vártuk a korábbi 1,5-2%-os bevételekhez képest. Ez reálértékben kétszeres fedezet növekedést jelent, ugyanakkor még mindig nem éri el a 2012-től elvárt 25%-os bevételi szintet. A védett foglalkoztatást végző szervezetek fejlesztési igényei Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer módszertani kézikönyve részletesen bemutatta az egészen 2012-ig érvényes foglalkoztatási formák jellemzőit, jellegzetességeit, és az Aktív Műhely módszereit, eszköztárát / III. törvény 99/d alapján a munka-rehabilitációs díj havi összege nem lehet kevesebb a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 30%-ánál, mely jelenleg ,- Ft. 6 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény alapján: A rehabilitációs pénzbeli ellátás havi összege annak a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek, - akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, a havi átlagjövedelem 35 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka (27.900,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 40 százaléka (37.200,- Ft) - aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, a havi átlagjövedelem 45 százaléka, de legalább a minimálbér 40 százaléka (37.200,- Ft) és legfeljebb a minimálbér 50 százaléka (46.500,- Ft). 7 Aktív Műhely a gyakorlatban, szerkesztette dr. Czike Klára, Kézenfogva Alapítvány oldal

15 15 A 2012-es változásokról még nem áll rendelkezésre megfelelő információ és meg nem látszik a változások hatása, így jelen fejezetben a foglalkoztató szervezetek különböző fejlesztési igényeit részletezzük. Általánosan megállapítható, hogy a foglalkoztató szervezetek komplex fejlesztése indokolt az alábbi kulcsterületeken: Fogyatékos személyek Fogyatékos személyeket ellátó szakemberek Foglalkoztató szervezet Fogyatékos személyeket támogató környezet Társadalmi környezet Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer minden kulcsterületen kínál módszertani eszközöket a komplex fejlesztés érdekében. Az eddigi akkreditált és védett foglalkoztatók 8 egy, a KézenFogva Alapítvány által év végén megrendelt piackutatás alapján tapasztaltak a termék előállításban és értékesítésben, valamint a vállalkozás működtetésében, ugyanakkor hiányzik a fogyatékos személyek és őket támogató szakemberek kompetenciafejlesztése, és a nyílt munkaerő-piaci integrációt biztosító humán kompetencia és kapacitás. A különböző alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek kulcsszerepet fognak játszani abban, hogy ezek a foglalkoztatók valóban sikeresen tudják megvalósítani a tranzitálási kötelezettségüket. Az eddig szociális foglalkoztatást végző szervezetek 9 számára sokkal nagyobb kihívást jelent a vállalkozási tevékenység erősítése, a piaci bevételek 8 A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (akkreditált, védett foglalkoztató) 2012-ig: 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól Akkreditált munkáltató: az e rendelet szabályai szerint lefolytatott akkreditációs eljárás alapján kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal (azaz alap vagy rehabilitációs, illetve kiemelt vagy feltételes tanúsítvánnyal) rendelkező munkáltató; Védett foglalkoztató: az e rendelet szabályai alapján kiadott kiemelt, illetőleg feltételes tanúsítvánnyal rendelkező munkáltató évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (A szociális foglalkoztatás: az Szt. 99/B. -ának (1) bekezdése szerinti foglalkoztatás) 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról

16 16 növelése, és a sikeres vállalkozás menedzsment. Így ezek a foglalkoztatók elsősorban a valódi piaci igényeknek megfelelő termékek előállításában és értékesítésében szenvednek hiányt. A sikeres foglalkoztatási rehabilitáció érdekében alapvetően fontos minden foglalkoztató szervezet célzott és komplex fejlesztése, mely a működés mellett főleg az átalakítási időszakban fő szerepet kell, hogy kapjon. A fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek ellátását és foglalkoztatását biztosító teljes ellátórendszer átalakult. Az elemzés során nem törekedtünk a teljes rendszer bemutatására, inkább a legfontosabb, kutatásunk tárgyát, a program eredményeinek elemzését érintő változásokat emeltük ki. A következőkben két, általunk kulcsfontosságú kérdés felvetésével zárjuk elemzésünket. A fogyatékos személyeket foglalkoztató szervezetek szempontjából kulcskérdés a támogatási rendszer átalakítása során, hogy hogyan lesznek képesek biztosítani fennmaradásukat a csökkenő bértámogatás okozta pénzügyi nehézségek ellenére. Azzal egyetértünk, hogy a változás szükségszerű. Természetesen meg kell felelnünk az Európai Unió elvárásainak, továbbá szakmai meglátásunk, hogy a szervezetek megfelelő felkésztés és fejlesztés után képesek olyan diverzi ikált bevételi struktúrával és piacképes termékekkel rendelkezni, mely segítségével kitermelhető a 75%-os támogatáson felüli 25%-os bérköltség a foglalkoztatott fogyatékos személyek számára. Ugyanakkor kutatásunk alapján úgy látjuk, hogy a fogyatékos személyeket foglalkoztató szervezetek felkészülési időre és komplex fejlesztésre szorulnak, mely az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer segítségével megvalósítható. Szakmai meglátásunk, hogy hatékonyabb azokat a szervezeteket fejleszteni, amelyek már rendelkeznek a fogyatékos személyek foglalkoztatási rehabilitációjához szükséges szaktudással, mint a piacra belépő új foglalkoztatókat felkészíteni a rehabilitációs tevékenység megvalósítására. A fogyatékos személyek szempontjából a 2012-es változások után sem egyértelmű, hogy a foglalkoztatás szempontjából rehabilitálhatónak minősített személyek pontosan milyen szolgáltatásokra lesznek jogosultak, és a szolgáltatásokat mely rendszer fogja számukra nyújtani. A fogyatékos személyek kiszolgáltatottsága nem csökkent és jelenleg nem látszik, hogy a törvényi változok hatására foglalkoztatási helyzetük érdemben mennyire fog

17 17 változni. Feltétlenül szükséges lenne egyértelműen megállapítani a fogyatékos személyek által igénybe vehető szolgáltatások pontos körét ahhoz, hogy az egyenlő esélyű hozzáférést és a kiegyensúlyozott szolgáltatásminőséget, s így a foglalkoztatási rehabilitáció eredményességét biztosítottnak lássuk. Nagy érdeklődéssel várjuk a évi változások gyakorlati tapasztalatait és bízunk abban, hogy idővel az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer is helyet kap a foglalkoztató szervezetek támogató rendszerében, mint olyan fejlesztési módszertan, amely garantálja, hogy a fogyatékos személyek foglalkoztatásának mennyisége és minősége érdemben javuljon Magyarországon.

18 18 III. A kutatás előzményei Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer célja, hogy a fogyatékos személyek 10 egyéni képességeinek megfelelő, fenntartható munkahelyeket hozzon létre és fejlesszen. Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer a foglalkoztató szervezet 11 minden tevékenységi területét és környezetét érintő komplex fejlesztő eszközrendszer, amely piaci igényekre reagáló tevékenységet alakít ki, munkahelyeket hoz létre, valamint a fogyatékos ember társadalmi értékét tudatosítja és elősegíti a fogyatékos emberekkel kapcsolatos szükségszerű paradigmaváltást. Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszert magyar civil szervezetek és gyakorló szakemberek dolgozták ki, abból a felismerésből kiindulva, hogy a fogyatékos emberek sikeres munkavállalása több szereplő egymásra hatásának eredményeként áll elő. Ha kizárólag a sérült munkavállalóra, a foglalkoztató szervezetre vagy a szakemberre fókuszálunk, valószínűsíthető, hogy alacsonyabb hatásfokkal dolgozunk. Az eredményesség érdekében az AM a közöttük lévő kapcsolatokat, és az egyéb hatásokat összehangoltan vizsgálja, fejleszti és értékeli. Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer saját belső szabályzattal és működési, irányítási protokollal rendelkezik. Az Aktív Műhelyt a Kézenfogva Alapítvány, az Esőemberekért Egyesület és a Szimbiózis Alapítvány irányítja és működteti. Az Aktív Műhely Modell kialakítását között az EQUAL program keretében kezdtük meg, majd több TÁMOP-os program keretében használtuk fel, fejlesztettük tovább ben a Tovább, tovább Aktív Műhely! (TÁMOP / ) című projektben lehetőségünk volt 12, szociális foglalkoztatást végző szervezet felmérésére annak érdekében, hogy megvizsgáljuk az Aktív Műhely telepíthetőségét. Ebben a projektben a kutatásban szereplő mindkét fejlesztendő szervezet, a Búzavirág Alapítvány és a Jót s Jól Egyesület számára készítettünk szervezeti diagnózist, fejlesztési tervet és üzleti tanácsadók segítségével kiválasztottuk a bevezetni kívánt új foglalkoztatási tevékenységet. A projektben évi XCII. Törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről, 1. cikk. 11 Foglalkoztató szervezet lehet a nyílt piaci munkáltatókon kívül szociális foglalkoztatást nyújtó szervezet, akkreditált munkahely vagy védett foglalkoztató.

19 19 elkészült üzleti megvalósíthatósági tanulmányok képezték alapját annak a programnak, melynek során jelen kutatás is készült. Az Aktív Műhely a hátrányos helyzetű kistérségekben (TÁMOP /1-2F ) című projektben a Búzavirág Alapítványnál és a Jót s Jól a Szatmári Kistérségben Egyesületnél folyó foglalkoztatás üzleti szemléletű fejlesztése mellett új munkalehetőségeket alakítottunk ki a fogyatékos emberek hosszú távú foglalkoztathatósága érdekében. A projektben az alábbi tevékenységeket végeztük el: Szervezetfejlesztés 12 hónapon át Üzleti tervezés, 2 üzleti terv kidolgozása az új foglalkoztatási tevékenységekre (növényi olajok gyártása, komplex turisztikai szolgáltatás) Honlap fejlesztés (a 2 szervezet honlapjának fejlesztése, új termékek, szolgáltatások megfelelő megjelenítése) Termékfejlesztés (design, technológia, csomagolás, arculatfejlesztés) PR kampány az új/fejlesztett termékek, szolgáltatások népszerűsítésére Munkahelyteremtő beruházások Képzők képzése (az új tevékenységekhez kapcsolódó képzéseket a fogyatékos emberek számára a két új partnerszervezet munkatársai tartották saját ellátottaik körében) Fogyatékos emberek (célcsoporttagok) Lantegi munkaképesség felmérő módszerrel való felmérése Célcsoporttagok képzése (képességfejlesztő, munkára felkészítő és szakmai képzések lebonyolítása) Célcsoporttagok foglalkoztatása Új munkahelyek feltárása Folyamattanácsadás során az AM elemek használatának bevezetése, melyet az eszközrendszert működtető szervezetek nyújtottak az új partnerszervezetek számára Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer adaptációjával, további fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek: Lantegi munkaképesség felmérő módszer adaptálása látássérült és pszichoszociális fogyatékossággal élők számára Tananyagfejlesztés a célcsoport igényeinek megfelelően, új szakmai képzések kidolgozása és akkreditációja Szakember képzések anyaginak frissítése, kiegészítése célcsoport speci ikus tartalommal

20 20 Folyamattanácsadás során AM eszközök fejlesztése, adaptálása a célcsoport igényeinek és az új partnerek adottságainak megfelelően A partnerszervezetek termékeinek fejlesztése, társadalmi márkák építése, népszerűsítése Sokéves munkánk során ebben a projektben kaptunk először lehetőséget arra, hogy az Aktív Műhelyt a kidolgozásban résztvevő 6 szervezeten kívüli szervezetek számára is átadjuk, alkalmazzuk; ezért határoztuk el, hogy szeretnénk megvizsgálni az eszközrendszer hatékonyságát és a fejlesztés eredményességét.

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései Foglalkoztatási célok 2020 Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20 64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A Központi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013.

ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013. ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013. OKTÓBER 31 A rokkantellátás rendszerének átalakítása során szem előtt

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási

A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási rendszere Előadó: Boros Attila Főosztályvezető Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP 1.1.1 program célja Az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Áttekintés. A szocializmus időszaka. Társadalmi hatások 2014.12.01. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Áttekintés. A szocializmus időszaka. Társadalmi hatások 2014.12.01. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Áttekintés A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai dr. Halmos Szilvia 2014. november 28. I. A szabályozás története; paradigmaváltás a közelmúltban II. Főbb jogforrások III. A MMSZ-k ellátásainak

Részletesebben

2015.11.21. Rokkantnyugdíj-érdekeltség: Orvosi szempontú munkaképesség-felmérés leszázalékolás

2015.11.21. Rokkantnyugdíj-érdekeltség: Orvosi szempontú munkaképesség-felmérés leszázalékolás I. A szabályozás története; paradigmaváltás a közelmúltban II. Főbb jogforrások III. A MMSZ-k ellátásainak rendszere 1. Komplex minősítés 2. A MMSZ-k ellátásaira való jogosultság 3. A MMSZ-k ellátásainak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2013. október 17. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ. 2013. október 17. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁJÉKOZTATÓ TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése kiemelt projekt keretében nyújtható támogatásokról, szolgáltatásokról 2013. október 17.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája A Baranya megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve tapasztalatai a komplex rehabilitációban

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. de miért dudál? HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Szabóné Varga Valéria ORSZI Szociális Főigazgató-helyettes HOGY IS VAN EZ? - ORSZI VOLT VAN LESZ MUCSÖ OOSZI ORSZI?????NSZRH

Részletesebben

A rehabilitációs hatósági feladatok változásai. Horváth Anikó Katalin

A rehabilitációs hatósági feladatok változásai. Horváth Anikó Katalin A rehabilitációs hatósági feladatok változásai Horváth Anikó Katalin A 2011. évi CXCI törvény (Mmtv.) A rendszer átalakításának indokai: széttagolt ellátórendszer új egységes rendszer kialakítása, az egészségbiztosítási

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK INTEGRÁLT FOGLALKOZTATÁSA Megváltozott munkaképességű munkavállalók Makrogazdasági szint Társadalmi

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

A megváltozott munkaképess foglalkoztatása, a rehabilitáci. rulás. Előadó: Sarlósi-Baráth Melinda április 26.

A megváltozott munkaképess foglalkoztatása, a rehabilitáci. rulás. Előadó: Sarlósi-Baráth Melinda április 26. A megváltozott munkaképess pességű személyek foglalkoztatása, a rehabilitáci ciós s hozzájárul rulás változásának áttekintése Előadó: Sarlósi-Baráth Melinda 2010. április 26. Az ÁFSZ lehetőségének, szerepének

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 8. PRIORITÁSÁNAK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 2016.06.17. Gerzsényi Ágnes Munkaerőpiaci Programok Főosztály VEKOP - VERSENYKÉPES

Részletesebben

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28.

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28. Hogyan segíthetjük elő a fogyatékos emberek különbözőségének tiszteletét és elfogadásukat az emberi sokszínűség részeként egy szakmai szolgáltató szervezet munkája által? Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei

A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei Keszi Roland A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei www.krolify.hu Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Kisterem 2005.április 22. A célszervezetek számának időbeli változása (N)

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2013.3.12. COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Javaslat az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti

Részletesebben

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály FOREVER GURULÓ Kogon Mihály Tartalom 1. A projektről 2. Hogyan gondolkodunk a fogyatékosságról? 3. Kihívások 4. Válaszok GURULÓ műhelyhálózat - www.gurulo.hu Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi gazdálkodásáról Csesztreg, 2009. május 14. 8973 Csesztreg

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

CONTACT Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. CONTACT NKFT. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2014.

CONTACT Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. CONTACT NKFT. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2014. CONTACT NKFT. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2014. 1. A szervezet azonosító adatai név: CONTACT Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. székhely: 5000 Szolnok, Tószegi

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Az év társadalomtudatos vállalkozása Magyarország 2007. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Shadow ECOFIN - pénzügyi árnyékkonferencia Budapest, 2011. április 08-09. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

A megváltozott munkaképességűek ellátásai és támogatásai rendszerének változásai

A megváltozott munkaképességűek ellátásai és támogatásai rendszerének változásai A megváltozott munkaképességűek ellátásai és támogatásai rendszerének változásai Előadó: Tatosné Takács Andrea főosztályvezető Foglalkozási Rehabilitációs és Akkreditációs Főosztály Új jogszabályok 2011.

Részletesebben

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos 1. Szervezet azonosító adatai 1.2. Székhely 1086 Budapest Balassa u. 6. 1.3. Bejegyző határozat száma: 1 6 P k 6 5 9 6 5 1 9 9 1 1 4 1.4. Nyilvántartási szám: 0 1 0 3 1 9 5 7 1.5. Szervezet adószáma: 1

Részletesebben

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Szentesi Fekete

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése Vezetői összefoglaló ÁROP-11.2. 18/A-2013 A pályázati dokumentáció felépítése Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Vezetői összefoglaló 1 Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla Minőségirányítási területen végzett fejlesztő

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 Egységesen eredményesebben

Részletesebben