Még felfogta az első disszonáns hangot, egy napilap gúnyolódó megjegyzését:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Még felfogta az első disszonáns hangot, egy napilap gúnyolódó megjegyzését:"

Átírás

1 Szerzo: Moldova György Alnev: Alnev: Tarsszerzo: Konyvcim: Az Abortusz-szigetek Alcim: ISBN: Terjedelem: Kiado: Kiadas helye: Kiadas eve: 1989 Hanyadik kiadas: Tovabbi kiadasok: Sorozat: Illusztrator: Boritoterv: Borito fotoja: Kategoria: Megjegyzes: Digitalizalt oldalak: 3-140, DIA-megjegyzes: Moldova György Az Abortusz-szigetek Az Abortusz-szigetek Szatírák, történetek 3. o. 4. o. Mennyei aluljáró És egy napon az Úrnak úgy tetszett, hogy magához szólítsa Kajli Jenőt, a híres riportert, akit a szakmában csak Botrány Jenő néven emlegettek. A toll mestere a felhők széléről még egyszer visszanézett a földre, elégedetten bólintott; lent minden úgy történt, ahogy végakaratában meghagyta. Az aluljáróban már árulták a jegyeket a temetésre: Óriási szenzáció! Magántemetés! A tévé nem közvetíti! kiabálták az újságárusok. Ki mondja a gyászbeszédet és mennyiért?! Pontos összeg a gyászjelentésben. Súlyos leleplezések a gyászjelentés hátlapján: miért isznak a sírásók, kik lopják a koszorúkat, miért forgolódnak a halottak az állami koporsókban?! Ahogy fentről meg lehetett állapítani, a jegyek szépen fogytak, bár egy jobb belépő nyolcvannyolc forintba került, és az árusok nem szívesen adtak vissza egy százasból. Ahogy jobban körülnézett, Botrány Jenő megdöbbenve látta, hogy az aluljáróban ott ólálkodik régi ellenfele, Meresztő Dávid, akit a legjobb tollú magyar újságírónak hívtak, mert mielőtt irodalmi pályára lépett volna, libatoll exportjával foglalkozott. Meresztő figyelte az eseményeket, és jegyzeteket készített, sőt Meresztő Dávidot is leste valaki a háttérből, Kajli a sötét szemüveg és az álszakáll mögött is felismerte benne Bejó Bálintot, a Rádió egykori munkatársát, aki mostanában próbált betörni a botránypiacra, és ismerkedett a pályatársak módszereivel. 5. o. Az a veszély fenyegetett, hogy lelkiismeretlen módon megpróbálják kihasználni a konjunktúrát, és ők is hasonló módon rendezik meg majd a saját temetésüket. Botrány Jenő arra gondolt, le kellene

2 közöltetni egy hirdetést az újságokban, hogy ne vásároljanak hamisított vagy más temetésére szóló jegyeket. Esetleg kétszer is el lehetne temetni, ha van fizetőképes kereslet. Majd fentről mennyei harsonával leszólatok a sógoromnak. Még felfogta az első disszonáns hangot, egy napilap gúnyolódó megjegyzését: A nap kérdése: mi a különbség Szent István és Botrány Jenő között? Szent Istvánnak a jobbját hordozták körül, mert azzal védte meg az országot, Botrány Jenőnek majd a kisujját, mert onnan szopta az adatait. A túlvilág határán Kharón, a révész várta csónakjával az érkező lelkeket, sorra beszedte tőlük az átkelésért járó pénzdarabot, mikor Jenőre került a sor, ő határozottan nemet intett, és felmutatta újságíró-igazolványát: Bérlet! Szent Péter már messziről észrevette a jövevényt, megdöbbenve fordult oda Gábriel arkangyalhoz: Ez akar bejutni a mennyországba? De hiszen én a saját szememmel láttam a behívóját, az állt rajta, hogy a pokol 13. bugyrába kell kerülnie, az úgynevezett Aluljáró bugyor -ba. Miért hívják ezt így? Mert ide kerülnek azok a szerzők, akik olyan alacsony színvonalú könyveket írtak földi életükben, hogy csak mélyen lent az aluljárókban lehetett eladni őket. Szóljatok a portán, nehogy beengedjék ezt az embert. Egyúttal adjátok le Meresztő Dávid és Bejó Bálint nevét is rájuk ugyanez vonatkozik. 6. o. 7. o. Szent Péter még magához sem térhetett megdöbbenéséből, mikor néhány perc múlva Botrány Jenő mégis belül került a kapun, bizonytalanul lépkedve a csillagokon, de határozottan közeledett az Úr előszobája felé. Ki engedte be utasításom ellenére?! kérdezte felháborodva Szent Péter. Az ügyeletes Mihály arkangyal lesütött szemmel felelt: Én voltam. Hogy merted megcsinálni? Ne haragudj, Szentatyám, de ő azt ígérte, hogy bevesz a következő könyvébe mint informátort, némi anyagi juttatásért és ugye nekem is pénzért adják a mannát az Égboltban. Addigra Botrány Jenő is odaért, egy névjegyet nyújtott át Szent Péternek: KAJLI JENŐ

3 szociológus pszichológus szociálpszichológus pszichoszociológus Szent Péter elvtárs mondta, majd a pátriárka rosszalló tekintetére sietve helyesbített, illetve Szentatyám. Az Úrral szeretnék beszélni. Magával az Úrral? kérdezte vissza Szent Péter némi éllel a hangjában. Nem csekély szándék. És szabad tudnom, milyen ügyben? Botrány Jenő méltatlankodva nézett vissza a mennyország kulcsárjára. Már üzentem neki lentről a földről a magyarországi hercegprímással, a református püspöki karral, az országos főrabbival, a szabadegyházakkal, azt akarja mondani, hogy egyik üzenetet sem kapta meg? 8. o. Legjobb tudomásom szerint nem. Akkor én most személyesen szeretném átadni neki ezt a kérdőívet. Milyen kérdőívet? Mutassa! Az újságíró átnyújtotta a gépelt lapot, Szent Péter olvasni kezdte, de már a bevezető szavaktól elképedt. Isten Elvtárs! Mennyei Atyánk! Laudetur, dicsértessék, szabadság! Kajli Jenő riporter és szociálpszichológus vagyok, bizonyára hallott már rólam, és talán azt is feltételezhetem, hogy olvasta valamelyik művemet: Az egy pici cici-t (két kiadásban is megjelent), mely a mocsoládi szépségkirálynő-választást leplezi le, vagy az eddigi írói csúcsteljesítményemet, az Inkább szarj a markodba! című mélyelemzésemet, mely a maszek illemhelykezelők visszaéléseire derít fényt. Kérem, adjon lehetőséget az Önnel való személyes találkozásra mindkettőnk érdekében, mert ez a találkozás nemcsak az én alkotói céljaimat szolgálná, de Önnek sem lehet közömbös, hogy a korszak egyik legeredetibb megfigyelője és gondolkodója vagyis én milyen véleményt alakít ki Önről. Várom távirati vagy telefonon történő értesítését, a válasz tíz szóig fizetve ezért kérem, hogy fogalmazásában törekedjék a tömörségre. Nem veszek tudomásul csoda, istenítélet vagy villámcsapás formájában történő véleménynyilvánítást. Köszönettel

4 Kajli Jenő 9. o. Ui. Olvastam művét, a Bibliát, bizonyára érdekli egy pályatárs véleménye. A Biblia nagyon érdekes, de vannak fenntartásaim vele kapcsolatban, figyelemre méltó részletek mellett néhol kimunkálatlannak, elnagyoltnak tűnik, mint az én régi falusi tanítóm szokta mondani: még egy kicsit rágni kellett volna a ceruza végét de erről majd a személyes találkozáskor. Szent Péter egy elutasító mozdulattal félredobta a levelet, a mellékelt adatgyűjtő lapokba bele se nézett. Nem hiszem, hogy fogadná magát az Úr, most épp arra készül, hogy szemöldöke egyetlen összevonásával egy új világot teremtsen, mert igen elégedetlen a régivel. Szóval nincs rá mód? Esetleg várakozólistára felvehetem, bár ott is egy sereg név van maga előtt: Néró, Münchhausen báró, Háry János, Goebbels doktor, a TASZSZ régi vezérigazgatója. Különben sincs itt semmi keresnivalója magának, az előbb már érdeklődtek is maga iránt a pokolból, hol késik. Gábriel majd elkíséri. Mikor az újságíró köpcös alakja eltűnt a kénkőtől gőzölgő alvilági lejáróban, Szent Péter megkönnyebbülten törölte meg a homlokát. Na, hála Istennek, ezen is túl vagyunk! Utaljatok ki valami prémiumot Szent Antalnak. * Az út, melyen Botrány Jenő a pokol felé tartva elhaladt, hol göcsörtös volt, hol kopott, hosszú szakaszokon kilátszott a puszta föld. Miért nem tartják rendben ezt az utat? kérdezte Gábriel arkangyaltól. 10. o. Mint bizonyára tudja Dante Isteni színjáték-ából, a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Nos, ez a burkolóanyag mostanában már teljes hiánycikknek számít. A pokol kapujában egy portás ördög vette át az új jövevényt, beírta a vastag névsorba. Befűtöttek már a katlanom alá? kérdezte reszketve Botrány Jenő. A portás legyintett. Ez nem megy olyan könnyen. Már kinőttük a régi kereteket, senki sem gondolta, hogy így megszaporodik a beutaltak száma. Mostanában leginkább a kelet-európai országokban lezajló eseményeket figyeljük, a különféle leleplezések következtében százszámra kell felküldenünk a mennyországba régi politikusokat, és onnan is egész csapatokban érkeznek hozzánk. Teljes a kavarodás, semmit sem lehet tudni biztosan, ezért Asmodáj főördög úgy döntött, hogy ezentúl senki sem kerülhet egyenest valamelyik bugyorba, átmeneti táborokba helyezzük el, amíg a sorsa

5 végképp nem tisztázódik, egyelőre maga is odakerül intett a segédördögöknek, vigyék a hatos terembe. Ebben a hatalmas teremben a beutaltak különféle munkálatot végeztek a mennyország számára, Kajli Jenő a rozsdás glóriákat fényesítő részleghez került. Egy alacsony, kopasz férfi kézikocsival vitte oda hozzá a munkadarabokat, bólogatva rakta le az asztalra: Amit csak én tudok ezekről a glóriákról, az is elég! Egyébként mi újság maguknál? kérdezte enyhén palócos kiejtéssel. Miért érdekli az magát? Valami közöm csak van hozzá. Rákosi Mátyás vagyok. 11. o. Maga, Rákosi elvtárs, itt? Sajnos csak ideiglenesen helyeztek ide, egyébként egész nap aranytojást tojó tyúkokat kell ennem. Szóval mi újság? Kajli néhány szóval beszámolt a magyarországi állapotokról, Rákosi elégedetlenül csóválta a fejét. Az én időmben ez lehetetlen lett volna. Beszéljünk inkább az irodalomról, mi most a sikerkönyv? Hát leginkább az én írásaim. És ezenkívül? Kajli vállat vont. Sokat beszélnek a kritikusok a Termelési regény-ről. Na végre egy igazi könyv, mely a munkásokról, a termelésről szól, ki írta? Esterházy. Rákosi lesújtó pillantást vetett rá. Egy Esterházy termelési regényt ír?! Nem szép magától, hogy gúnyolódik velem, Kádár úr bizonyára hálás lesz önnek érte és sértődött arccal arrébb tolta a kézikocsiját. * Néhány héttel később Gábriel arkangyal alig titkolt idegességgel jelentkezett be Szent Péternél: Nem tudom, olvasta-e, Szentatyám, a purgatórium üzemi lapjának, az Ördög és Pokolnak az új számát? Még nem került a kezembe, mi van benne? Kajli Jenő készített egy riportot a pokolbeli állapotokról. Azt állítja, hogy Lucifer üzemvezetőt megvesztegetik, például egyes beutaltakat borravaló ellenében langyos olajjal töltött katlanokba rakat. Megengedhetetlen munkahelyi összefonódásokról beszél, hogy Belzebub és Asmodáj

6 fősátánok csak azért kerülhettek ilyen magas be12. o.osztásba, mert rokonai Lucifernek. Az újság a következő számában további leleplezéseket ígér a kénkő- és olajlopásokkal kapcsolatban. Szent Péter elborzadt: De hát az Isten szerelmére, honnan veszi ezeket a szörnyűségeket? Ezt talán tőle kellene megkérdezni. A pátriárka azonnal felhívatta Kajlit, és a haragtól reszketve kérdőre vonta, az újságíró nem mentegette magát, hanem sokat sejtetően bólogatott: Nem szoktam kiadni az informátoraimat, de annyit mondhatok, hogy az adatokat néhány nagyon fontos beosztásban levő pokolbeli dolgozó bocsátotta a rendelkezésemre. Biztos, hogy nem ingyen! Nem titok, bevallhatom: honoráltam a fáradságukat, kénkőszagú dezodor spray-vel fizettem érte, melyet a földről hoztam magammal. Kénkőszagú spray? Létezik ilyen? Igen, magyar gyártmány, eredetileg ibolyakölnit akartak készíteni, csak így sikerült. Szent Péter kitört magából: Maga hazudik, semmiféle informátorai nem voltak, egyszerűen kitalálta az egész cikket. De vigyázzon magára: nem fogja a poklot a magyar irodalom és újságírás erkölcsi színvonalára lezülleszteni. És most takarodjon! Gábriel aggodalmasan ingatta a fejét: Azt hiszem, ezzel még nincs lezárva az ügy. Ki merne szembeszállni velem? Szentatyám nagyon jól tudja, hogy vannak a pokolban néhányan, akik nincsenek megelégedve a mennyországbeli vezetéssel, és ők minden erejükkel támogatni fogják Kajlit. 13. o. A mennyei kulcsár nem minden aggodalom nélkül vette kezébe az Ördög és Pokol következő számát, és balsejtelmei alaposnak bizonyultak. A lap élén nagy szalagcím állt: Miért nem akar Szent Péter fellépni a visszaélések ellen?! Munkatársunk jelenti a mennyországból. Maga a cikk valósággal hemzsegett a vádaktól, Kajli alig burkoltan célzott arra, hogy a mennybéliek is részesednek a feketén eladott kénkő és olaj hasznából. Azt állította, hogy bizonyos anyagi szolgáltatások ellenében hajlandók esőt küldeni némely ország fölé, amennyiben azok nem hajlandók fizetni, aszállyal vagy jégesővel büntetik. Majd kitérve Szent Péter személyére, az újságíró felkeresett néhány halászt, akik annak idején állítólag egy szövetkezetben dolgoztak a Szentatyával, mikor még ő is halászként kereste a kenyerét. Ezek a tanúk burkoltan ugyan, de azzal vádolták Szent Pétert, hogy több kosár halat vitt haza jogtalanul, később pedig, mint a szövetkezet egyik vezetője, halpénzzel akarta kifizetni a munkatársait.

7 Arra is szeretnénk választ kapni fejezte be a cikkét Kajli Jenő, hogy a tisztelt pátriárka miért nem tett említést arról, hogy leventeoktató volt Rácalmáson, és ebben a minőségében fasiszta jelszavakat hangoztatott?! Ha nem így áll a helyzet, örülnénk, ha a Szentatya hitelt érdemlő tényekkel bizonyítaná be az ellenkezőjét, ebből a célból készséggel rendelkezésére bocsátjuk az Ördög és Pokol hasábjait. Szent Péter a felháborodástól hörögve mondta: Hogy lehet azt bizonyítani, hogy valami nem voltam? És egyáltalán merre van az az átkozott Rácalmás a szájára ütött, Isten bocsássa meg, miket beszélek. Kivágódott a mennyország kapuja, és a magából kikelt Lucifer lépett be rajta. 14. o. Vagy ő, vagy én! Ha nem csináltok valamit, egy perccel sem maradok tovább a helyemen! Mi történt? Fellázította ellenem az embereimet, kiadta a jelszót: A pokol mennyország lehetne, ha jól vezetnék! Azt ajánlotta, hogy váljunk le a mennyországtól, mely csak lefölözi a mi munkánk hasznát, dolgozzunk tovább önállóan. Javasolta továbbá, hogy alakítsunk kisszövetkezeteket, és az egyik bugyrot szervezzük át luxusjellegűvé, ahol csak konvertibilis valutával fizető ügyfeleket fogadnánk, a bejárat fölé felíratná: Az úr a pokolban is úr! Az én személyemet is kikezdte, azt követelte, hogy írjanak ki új választásokat az én tisztségem betöltésére. Egyszóval én ezt nem csinálom tovább. Mihez kezdjünk vele? Mi volna, ha ti idevennétek? Ebben a környezetben, angyalok és megdicsőült lelkek között nem keverhetne botrányokat. Szent Péter elgondolkodva simogatta a szakállát, de ő sem látott más kiutat: Tudod mit? Küldd fel őt. Attól természetesen óvakodtak, hogy Kajlit beengedjék a mennyország belső szentélyébe, kint ültették le egy felhő szélére, és egy papirusztekercsre azt kellett feljegyeznie, hogy hány űrhajót látott elsuhanni a mennyei kapuk előtt. Az őrangyalok furcsának találták, hogy a gyér forgalom ellenére a riporter az egyik ívet a másik után rója tele, hamarosan kiderült, hogy Kajli nem a rábízott munkát végzi, hanem egy felmérő kérdőívet állított össze, és terjeszti is az angyalok között. Egy példány az Angyalok Tanácsa kezébe került, ülést hívtak össze, az elnöklő Szent Péter feltette a szemüvegét, és megdöbbenve olvasta fel a kérdéseket: 15. o. Megfelelőnek érzi-e a mostani beosztását, vagy véleménye szerint ennél többre hivatott? Ez burkolt lázítás. Miért volna az? Ismertek olyan angyalt, aki azt mondja, hogy én nem érdemlek többet annál, mint ahol most tartok?! Továbblapozott. Kit tart érdemesnek a mennyország vezetésére és miért? Ez viszont

8 már nyílt bujtogatás, az Úr trónusát akarja megingatni. Az angyalok tanácstalanul néztek vissza rá. Mit lehetne csinálni vele? Nem tudom, de valami hiba lehet a mi egész mennyországunkban, ha ilyen dolgok lehetségessé váltak. Ne szóljunk róla az Úrnak? Két lehetőség van: vagy tud róla, akkor nem illik szólni neki, vagy nem tud róla, akkor viszont nem érdemes. Végül is mit csináljunk? Várjunk egy kicsit, hátha Kajli abbahagyja magától. A dolgokat jobb a felejtésre bízni, mint magyarázkodni. Néhány nap múlva kopácsolás zaja verte fel a mennyország csöndjét, néhány segédangyal egy aluljárót ácsolt a kapu alá, melynek kulcsait Szent Péter őrizte. Mikor kérdőre vonták a munkásokat, azok csak a vállukat vonogatták: Mi nem tudunk semmit, tőlünk Kajli úr rendelte maszekban. Kisvártatva megjelent maga a riporter is hóna alatt néhány tekerccsel, mely Leég az Ég! című, a mennyországbeli állapotokat leleplező írását tartalmazta. A földről frissen felszállt lelkek nagy érdeklődéssel forgatták, néhányan vásároltak is belőle a szemüket lezáró pénzdarabokat adták oda érte. Ott helyben leültek és elolvasták, arcuk fokról fokra elbizonytalanodott, és az utolsó oldal befejez16. o. tével többen kérték, hogy az eredetileg a mennyországba szóló beutalójukat inkább írják át a pokolba, mert ott különb állapotok kell hogy uralkodjanak. A korábban oly zsúfolt mennyország kezdett aggasztóan néptelenné válni, felmerült a terv, hogy alakítsák át a pokol egyik kiegészítő bugyrává, mikor egy váratlan esemény az égiek segítségére sietett. Egy nap szemüveges, göndör hajú férfi lépkedett a felhőkön a mennyország felé, a kezében különféle ajánlóleveleket tartott, zavart krákogással szólította meg Szent Pétert: Arról van szó, hogy eredetileg a pokolba küldtek Ki? Mindenki, de hoztam néhány ajánlást leveleket mutatott, ezt a párttól, ezt a másként gondolkodóktól, ezt a sehogy sem gondolkodóktól, ezt az Egyházügyi Tanácstól Ki maga? Meresztő Dávid vagyok. A pátriárka felcsillanó szemmel kérdezett vissza: A jeles író, a Kajli Jenő-ellenes könyvek szerzője?

9 Igen, az vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm, már vártuk, volna itt egy feladat, mely méltó az ön tollára! és félrevonta egy sarokba. Kajli közben kiadta újabb könyvét, a Tíz ígéret-et, melyben az Úr szemére hányta, hogy nem teljesítette a Szentírásban kinyilatkoztatott ígéreteit az anyag nagy részét bukott angyalok szállították neki merő bosszúvágyból. Kajli kétségbe vonta az Úr alkalmasságát a betöltött posztjára, és burkolt formában, de önmagát ajánlotta a helyére. Mindenki feszült érdeklődéssel várta a fejleményeket, 17. o.mikor megjelent egy könyv az Angyalok Munkaközösségének kiadásában Ki égeti az Eget? címmel. A könyv szerzője, Meresztő Dávid különféle vádakkal illette Kajlit, például azt állította, hogy kibérelte a Göncölszekeret, és maszek fuvarozást vállal vele a Tejúton. Továbbá, ha a földön élő kritikusai rosszat írnak róla, kiáll a felhők szélére, és szándékosan levizeli őket. El fogják hinni ezt az új lelkek? kérdezték az angyalok aggodalmaskodva Szent Pétert. Tanuljátok meg, hogy akik ezeket a könyveket olvassák, azok mindig annak adnak igazat, aki utoljára szólt kis gondolkodás után hozzátette, és nagyobb hangerővel. Az angyalok lesújtónak találták ezt a vélekedést. Nem lehet, hogy a tömegnek ez a szokása valamikor megváltozik majd? Reménykedjünk benne, hogy valaha ez is bekövetkezik. De mikor? Mi örök életűek vagyunk, abba mindenesetre belefér. A taktikus hajlamú Gábriel arkangyal tovább tépelődött: De nem kell attól tartanunk, hogy most viszont Meresztő Dávid fog a fejünkre nőni? Nem, ez a veszély sem fenyeget. Nézzetek csak oda a mennyország felé kanyargó ösvényre mutatott, ott már jön Bejó Bálint, Meresztő Dávid nagy ellenfele, ott pedig, kissé lemaradva, Filigrán Jakab, aki már számtalan cikkben leplezte le Bejó Bálint tévedéseit. Hagyjuk őket nyugodtan magukra, most már egymást eszik meg mondta Szent Péter, és kezét összedörzsölve elégedetten hunyorított. Mindent ki kell adni, amit csak írnak egymásról! 18. o. 19. o.ha nincs elég papír, szóljatok, odaadom az utolsó ingemet is, mert bizony mondom nektek, hogy az Úrnak tetsző kegyes cselekedetet művelünk. Szent Péter számítása bevált, alig néhány nappal a könyvek megjelenése után a négy leleplező riporter már egyedül ült az aluljáró négy sarkában eladatlan könyvei hegye mögött elvesztvén minden hitelüket, az érkező lelkek figyelemre sem méltatták őket. Mikor megszűnt körülöttük a nyüzsgés, valamennyit visszairányították eredeti rendeltetési helyére, a pokolba. Az alvilág kapujában Lucifer sokat sejtető mosollyal fogadta őket: Megjöttetek hát, jómadarak?! Olyan büntetést találtam ki a számotokra, amely arányban áll

10 vétkeitek szörnyű súlyával. Olajban kell főnünk? kérdezték reszketve az elkárhozott riporterek. Az kevés volna. Kerékhez kötnek minket, és szétszaggatnak? Az a büntetés nálatok derekabb embereknek van fenntartva. Akkor miképp kell majd lakolnunk? Ültök majd egy helyben, és egymás könyveit kell olvasnotok, semmi mást! intett Asmodájnak és Belzebubnak. Vigyétek őket! 20. o. Matuska visszatér (A szerző szeretné kijelenteni, hogy ennek a legendának semmi köze sincs a valósághoz. Szereplői nem léteznek, tehát nem lehetnek azonosak élő személyekkel. Mindössze annyi biztos, hogy Biatorbágyon volt egy híd, amelyik sok gondot okozott.) A biatorbágyi tanácsülés résztvevői feszült figyelemmel hallgatták a titkár beszámolóját: végül további kiadást jelentenek a híd biztosítási költségei, idén is több millió forintot kell majd befizetnünk az Állami Biztosítónak. Kérem a tisztelt tanácsülést: hozzon olyan határozatot, mely megoldja ezt az áldatlan állapotot. Köszönöm a figyelmüket. A tanácselnök gondterhelten bólintott: Hát igen, ezzel a híddal jól befürödtünk. Pedig annak idején milyen szép reményekkel vállaltuk át a MÁV-tól. Apropó: a vasút nem volna hajlandó visszavenni? Megkérdeztük őket. És mit feleltek? Azt, hogy nekik sem kell, sőt felajánlották nekünk a párhuzamos új hidat is az egész Budapest Bécs vasútvonallal együtt. Csak úgy mellesleg kérdezem: van olyan remény, hogy leszakad magától? Nincs, ahhoz sajnos túl jó állapotban van. Több reményünk lenne, ha mostani magyar acélból készült volna. Márpedig mindenképpen meg kell szabadulnunk ettől a hídtól! Ötleteket kérek. 21. o. Az egyik tanácstag felemelte a karját: Mi volna, ha kérnénk, hogy minősítsék a hidat ipari műemléknek? Akkor már nem a mi költségvetésünket terhelné.

11 Azzal már tele van az ország, nálunk már eleve ipari műemléknek tekinthető gyárakat építenek. Tegnap volt egy országos értekezletünk, tudja, mit javasoltak ott ipari műemléknek? A paksi atomerőművet. Titkár elvtárs, annak idején a sajtóban hirdettünk egy pályázatot a híd hasznosítására, senki sem jelentkezett? A titkár lapozgatott egy dossziéban: Csak egy Ellentaigetosz nevű polgári jogú társaság érdeklődött utána. Őket miért hívják Ellentaigetosznak? Mert a Taigetosz hegyről a sikerületlen gyerekeket taszították le, innen pedig a feleslegessé vált öreg szülőket szerették volna a megrendelők kívánságára. Pfuj! Ezt mi természetesen elutasítottuk?! Nem, az Ellentaigetosz vonta vissza az ajánlatát; a híd alatti völgy túlságosan szűk lett volna az igényekhez képest. Egy másik tanácstag jelentkezett: És egy vendéglő? Mondjuk A régi jó Matuskához címezve? A lezuhanó részeg vendégeknek sem lenne elég széles a völgy. Az elnök felsóhajtott: Hát, ha így áll a helyzet, nincs más hátra, le kell bontanunk a hidat. Csak le kellene helyesbített a titkár, mert erre sincs elég pénzünk. A bontásnál annyi rendszabályt írnak elő, hogy ha mindet meg kellene tartanunk, a bontás többe kerülne, mint egy új híd felépítése. 22. o. Valamit mégis kell csinálnunk. Nyomasztó csend támadt, aztán egy fiatal férfi emelte magasba a karját. Doktor Zölderdő Béla vagyok, a jogi osztályon dolgozom mint gyakornok. Nekem volna egy ötletem. Mi lenne az? Egyelőre nem mondhatom el, mert korántsem biztos, hogy sikerül. De a mostani helyzetben úgy gondolom, érdemes mindent megpróbálni. Az elnökség összenézett és bólintott. Rendben van. Es ehhez az ötlethez, melyet nem kíván velünk közölni, szüksége van valamilyen segítségre? Csak egy kétnapos bécsi kiküldetést kérek.

12 A titkár gúnyosan közbevetette: Szóval utazgatnánk egy kicsit államköltségen? Ha az ötletem nem válik be, a kiküldetés költségeit természetesen levonhatják a fizetésemből. * Másnap délután kopogtak egy régimódi bécsi lakás ajtaján, melyre a Silvester Matuska névtábla volt felszerelve. A házvezetőnő kinyitotta a kémlelőablakot; kint az ajtó előtt egy szerény fiatalember emelte meg a kalapját. Jó napot kívánok, Matuska urat keresem. Tessék befáradni a szalonba, azonnal szólok neki. Zölderdő leült, kis idő múlva testes öreg férfi jött ki a belső szobából. Matuska Szilveszter vagyok mutatkozott be idegenes kiejtéssel. Kihez van szerencsém? Doktor Zölderdő Béla vagyok, a nevem nem sokat mondhat önnek, de néhai jó édesapám, Grünwald Manó gyakran állt az ön szolgálatára különféle apróbb kölcsönügyekben. 23. o. Á, emlékszem. Az ön kedves édesapja kiváló üzletember volt, a kötelezvényeken még a születési évszámomból is levont tíz százalék hasznot. Foglaljon helyet, kedves Zölderdő úr, kávét vagy teát parancsol? Kávét kérek. Matuska kiszólt a házvezetőnőnek: Lisbeth, legyen szíves, hozzon két kávét. Volna egy kérdésem: honnan tudta meg, hogy én élek? A magyar történelemkönyvek mind azt írják rólam, hogy már rég meghaltam. Puszta logikai következtetés alapján. Ön az egyetlen az úgynevezett negatív történelmi személyiségek közül, akit eddig még nem rehabilitáltak, ezzel meg szokták várni 24. o.az illető halálát. A következtetés önként adódott: önnek még életben kell lennie. És a címemet hogy nyomozta ki? Feltételeztem, hogy egy olyan konzervatív beállítottságú ember, mint ön, nem szívesen változtat lakást, kinéztem hát a régi periratokból: Obermüller strasse 17. Maga nem egy buta ember, Zölderdő úr! Megtudhatnám, hogy milyen ügyben keresett fel? A biatorbágyi hídról van szó. Matuska elérzékenyült: Istenem, az a régi kedves híd, ifjúságom büszkesége! Mi most a hivatalos vélemény az akcióról,

13 jól csináltam? Tökéletesen, kirobbanó siker volt. Máig is példaképpen emlegetik. Ennek igazán örülök. Hallom, hogy később helyreállították a hidat, még jelenleg is áll? Sajnos igen. Sajnos?! Ezt hogy érti? Erősen elavult már, és feleslegessé is vált, a közlekedés egy új párhuzamos hídon bonyolódik le. Ezt a régit már le kellene bontani, de nincsenek rá megfelelő anyagi eszközeink. Ez valóban sajnálatos, de miért éppen énhozzám fordulnak? Feltételezhetjük, hogy ön továbbra is az Emberiség jótevője maradt, és igaz magyar hazafi? Vagy tévednénk? Nem, ebben biztosak lehetnek. Én ma is a Szent Antal-rend lovagjának és az Ostenburgkülönítmény tisztjének tekintem magam. Ha ez így áll, akkor úgy gondoljuk, megtenné az Emberiségnek és a Hazának azt a szolgálatot, hogy újra felrobbantja a biatorbágyi hidat. 25. o. Ezt nem gondolhatja komolyan! Tekintse hivatalos felkérésnek. Súlyos csend állt be, Matuska eltöprengett: Ajánlatuk rendkívül megtisztelő, de nem értem, hogy miért nem saját maguk robbantják fel ezt a hidat. Úgy áll a helyzet, hogy a közvélemény nálunk rendkívül kedvezőtlenül fogadja a hasonló robbantásokat. Ott volt például annak idején a régi Nemzeti Színház ügye. Ezért mindenképpen jobb volna, ha egy kívülálló személy hajtaná végre ezt a feladatot, külön garanciát jelentene, ha az illető olyan tapasztalatokkal rendelkezik, mint ön Matuska átható pillantást vetett Zölderdőre: Szeretném, ha megtisztelne a bizalmával, és a valódi indítékait közölné velem. Ha mellébeszél, nem sokra megyünk egymással. Nos, hát az az igazság, hogy nem tudjuk fedezni a robbantás költségeit. Még egy kanócra sem telik. A szükséges összeget önnek kellene megelőlegezni, később természetesen kártalanítanánk valamilyen formában. Az anyagiak nem jelentenének gondot, hála istennek, nincs okom panaszkodni. Van egy kis kőbányám, egypár bérházam, tisztes nyugdíjat kapok az Osztrák Építőmunkás Szövetségtől, amellett megfelelően dotált elnökségi tagja vagyok az Osztrák Antifasiszták Szervezetének.

14 Zölderdő nem akart hinni a fülének. Ön, Matuska Szilveszter elnökségi tagja az Osztrák Antifasiszták Szervezetének? Miért van úgy meglepődve? Nyugodt lelkiismerettel kijelenthetem, hogy én a nemzedékem viszonylag kevésbé kompromittált tagjai közé tartozom, például államelnökünkkel, Kurt Waldheimmel összehasonlítva joviális mozdulatot tett. Egyszer szívesen látnám nálunk, az 26. o.osztrák Ellenállás Múzeumában, mely arról nevezetes, hogy a világ legkisebb múzeuma. Kér még egy kávét? Köszönöm, nem, inkább szeretném, ha visszatérnénk az ügyünkre. Szóval engem pár ezer schilling nem verne le a lábamról, sokkal inkább aggaszt a dolog erkölcsi oldala. Egy ilyen robbantásnak igen könnyen politikai visszhangja is támadhat, és akkor kire hárítanánk a felelősséget? Bizonyára megérti, hogy én nem vállalhatom ezt az ódiumot, már csak alkotói önérzetből sem, mindenki azt mondaná, hogy ez a Matuska kiégett, már csak ismétli önmagát. Ezt a kérdést, azt hiszem, sikerülne megoldanunk. Összeköttetésbe lépnénk néhány magyar ellenzéki szervezettel, ők elterjesztenék, hogy a hidat a kommunisták robbantották fel, éppúgy, mint ahogy az első alkalommal, 1931-ben történt, közvetlenül a merénylet után. Bár egyelőre még nem reménykedhetünk olyan következményekben, mint a statárium és ehhez hasonlók. Matuska tovább tamáskodott: És a sajtó hitelt adna ilyen híreszteléseknek? Nehezen lehetne olyan híreszteléseket kitalálni, melyeknek a magyar sajtó mostanában ne adna hitelt. De nem akarom mellékes kérdésekkel rabolni az ön drága idejét, amellett azt is őszintén meg kell mondanom: az én küldetésem egyelőre nem terjed többre, mint hogy megkérdezzem: hajlandóe felvállalni ezt a szolgálatot? Erre kérnék most választ. Matuska hosszan eltöprengett, aztán bólintott. Igen, azt hiszem, ha hű akarok maradni önmagamhoz, meg kell tennem. Ahogy a franciák mondják: on revient toujours a ses premiers amours! az ember mindig visszatér az első szerelmeihez. Egyszóval: vállalom. 27. o. Hálásan köszönöm és gratulálok. És mi lesz a következő lépés? Szeretném megkérni, hogy látogasson el hozzánk Biatorbágyra, ott részletesebben is megbeszélhetnénk az akció végrehajtásának elvi és gyakorlati kérdéseit. Természetesen kocsival jövünk el majd önért. * Mikor a kocsi Sopronnál átlépte a magyar határt, Matuska Zölderdőhöz fordult: Nem tudom, kérhetek-e öntől egy szívességet?

15 Természetesen, parancsoljon. Ha már úgyis itt járunk Sopronban, szeretném megkérni, hogy nézzük meg az itteni várat. Annak idején sokat jártunk errefelé Ostenburggal és Prónay Pali bácsival. Nagyon szívesen megtenném önnek, de a soproni vár sajnos összedőlt. Hogy történhetett ez?! Hiszen ez a vár kiállta a törökök, a tatárok, a kurucok, a labancok ostromát, anélkül hogy a falai meginogtak volna. Ez igaz, de tavaly a helyi Műemlékvédelmi Vállalat renoválni akarta a várat, és odaküldte az embereit ezt már ezek a falak sem tudták elviselni, és összedőltek. Matuska szeme felcsillant: Érdekes, nagyon érdekes vállalat lehet. Kár, hogy az én időmben még nem létezett. Úgy érzem: nagyon jól együtt tudtunk volna működni. Amit nekem nem sikerült felrobbantani, azt ők renoválták volna. Zölderdő kényszeredetten nevetett: Önnek kitűnő fanyar humora van, Matuska úr. * 28. o. A tanácsépület kapujában egy gyermekkórus fogadta az érkezőket: Matuska, édes, Matuska, drága, Legyen tiéd a bitófa ága! Miénk az egyház, tiéd a fegyház, Matuska, édes, Matuska, drága! Az öregember bólogatott: Elragadóak ezek az ártatlan gyerekek! És milyen kedves maguktól, hogy nem felejtették el ezt a régi kedves dalt. A nagyteremben Matuskát a tanácstitkár fogadta, rövid beszédet tartott, melyben kiemelte a vendég érdemeit, majd előrelépett. És most engedje meg, kedves Matuska úr, hogy a magunk és a biatorbágyi Vöröskeresztalapszervezet nevében átnyújtsam önnek a Kiváló Véradó jelvényt. Elmondhatjuk, hogy ebben a hazában kevesen vannak, akik önnél méltóbbak volnának erre az elismerésre Köszönöm, ami szerény erőmből telik, ugye A kitüntetést a hóna alatt szorongatva Matuska értetlenül kérdezte Zölderdőtől: Mi szükség volt erre a ceremóniára, doktor úr? A dolog természeténél fogva mindannyiunknak ajánlatos a titoktartás, és én ezzel a kitüntetéssel gondoltam álcázni a vállalkozásunk valódi célját. Parancsoljon átfáradni a tanácsterembe, ott kerül majd sor az érdemi megbeszélésekre.

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából Hedwig Courths-Mahler Úrnõ a javából A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Fräulein Domina Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: KOHAJDA

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS A fedél Bánfalvy Ákos munkája MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ Nemere István, 1989 2 ELSŐ FEJEZET Vendég érkezik Egy hajmeresztő terv Négy életerős fiatalember munkát keres Vita

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Fordította Berki Judit

Fordította Berki Judit Fordította Berki Judit ULPIUS-HÁZ KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A fordítás alapjául szolgáló mű: Katie Fforde: Love Letters A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent: Hív Amszterdam Száz boldog esküvőm

Részletesebben

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után II. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Komor, borongós reggelre virradt. Az eső is cseperegni kezdett épp amikor Lana kilépett az utcára. Összeráncolt homlokkal nézett

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva.

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 1 Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 2 Roche Deborah 2. Reflektorfényben az állatorvos 1. fejezet Te tudod, mit vegyek neki? kérdezte Anna, és szórakozottan lógázta a lábát

Részletesebben

Hagyod, hogy a pénzük döntsön? 200 forint

Hagyod, hogy a pénzük döntsön? 200 forint 2013. október 12. MUNKÁSPÁRT 2013. október 12. 1 200 forint Hagyod, hogy a pénzük döntsön? Alapvető élelmiszer ÁFA: 0%. Gazdagok vagyonadója: 40%. Többkulcsos SZJA? Igen! Alanyi jogon járó nyugdíj? Igen!

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

FREDERIK POHL CSERNOBIL

FREDERIK POHL CSERNOBIL FREDERIK POHL CSERNOBIL MÓRA KÖNYVKIADÓ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Frederik Pohl: Chernobyl. Bantam Books, London, 1987 1987 by Frederik Pohl FORDÍTOTTA MOLNÁR ISTVÁN A FEDÉL BÁNFALVY

Részletesebben

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében.

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében. E l ő s z ó FERI BÁCSI! Alacsony, kicsit köpcös alkatú ember volt, akinek a szemében mindig ott bujkált egy kis vidám, huncut csillogás. Nemrég egy fiatal közösségbeli testvérem sóhajtott fel: Milyen kár,

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster Copyright by Margit Sandemo, 1988 All rights reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az

Részletesebben

KAPASZKODÓ. Összeállította Béres Klára

KAPASZKODÓ. Összeállította Béres Klára AKOVITA KÖNYVKIADÓ KAPASZKODÓ Összeállította Béres Klára Köszönöm a könyvben szereplõ írások szerzõinek, hogy megosztották velünk történeteiket, tapasztalataikat. BÉRES KLÁRA Béres Klára, 2004 Szerkesztette:

Részletesebben

follett_ken_papirpenz

follett_ken_papirpenz NNCL1624-572v2.0 KEN FOLLETT Papírpénz follett_ken_papirpenz Scannelte: Szörp 2005. május 5. Javította: Ede MAGVETŐ KIADÓ Előszó EZT A KÖNYVET 1976-ban írtam, közvetlenül A Tű a szénakazalban előtt, és

Részletesebben

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Szerdahelyi Zoltán Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Középiskolai magyartanárom, Meixner Béla a hetvenes évek végén adta kezembe Nagykanizsán a Koportos karcsú, kis kötetét. Egyúttal felhívta

Részletesebben

Agatha Christie A Sittaford-rejtély

Agatha Christie A Sittaford-rejtély Agatha Christie A Sittaford-rejtély Bűnügyi regény HUNGA-PRINT Nyomda és Kiadó BUDAPEST, 1993 ~ 1 ~ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Agatha Christie: THE SITTAFORD MYSTERY (Első alkalommal

Részletesebben

Vizek sodrásában A Nester Ház

Vizek sodrásában A Nester Ház Vizek sodrásában A Nester Ház Alig voltam tizenhat esztendős, amikor az Estra Sagna kötelezte a Nester Házat, hogy Niladus Harim Sinetar meggyilkolásának megváltásaképpen hárommillió dupla aranytallér

Részletesebben

Az elmozdítható gyertyatartó. Regény a papi hivatásról, a hűségről és a kegyelemről

Az elmozdítható gyertyatartó. Regény a papi hivatásról, a hűségről és a kegyelemről Az elmozdítható gyertyatartó Regény a papi hivatásról, a hűségről és a kegyelemről Fordította Merkli Ferenc Lektorálta Kovács László, Takács Adrián Donát, Mátyás Zsófia Kiadja Martinus Könyv és Folyóirat

Részletesebben

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző Derek és Ruth Prince Isten, a házasságszerző A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: DEREK PRINCE with RUTH PRINCE God is a matchmaker Chosen Books 1986 Fleming H. Revell Compani Old Tappan New Jersey

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 6 Pünkösdkor adta Isten a keresztényeknek a Lelket, hogy örüljenek. A pünkösdi esemény óta Jézus Krisztus a Szentlélek által közel van mindenkihez,

Részletesebben

TOROKSZENTMIKLOS ÉS VIDÉKE

TOROKSZENTMIKLOS ÉS VIDÉKE / \ TOROKSZENTMIKLOS ÉS VIDÉKE III. évfolyam, 3. szám 1992 MÁRCIUS 19,50 Ft FÜGGETLEN KÓZELETI LAP Bármilyen hihetetlenül hangzik is, a szerkesztő lepődött meg a legjobban, amikor kiderült, februárban

Részletesebben

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek Nicholas Sparks Eltékozolt évek Nicholas Sparks: The Wedding 2003 Hungarian translation: NAGY ÁGNES KAROLINA Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondani oly dolog, mit kedvelek, Bár, megvallom, nem költő, ki

Részletesebben

Wim Hornman: A lázadó

Wim Hornman: A lázadó PPEK 207 Wim Hornman: A lázadó Wim Hornman A lázadó mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos

Részletesebben

(A www.hirtv.hu teljes szövegéből szerkesztve)

(A www.hirtv.hu teljes szövegéből szerkesztve) (A www.hirtv.hu teljes szövegéből szerkesztve)... Emlékezzenek vissza, hogyan kezdtük el a tavalyi évértékelő beszélgetést. Akkor azt mondtuk, hogy a szokásunk lényege az, hogy minden esztendőben odaállunk,

Részletesebben

Másik világ kapujában

Másik világ kapujában Carlos Castaneda Másik világ kapujában További beszélgetések Don Juannal Édesvíz Kiadó, Budapest. 1994. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült A Separate Realily Fordította: Mahler Zoltán Szerkesztette:

Részletesebben

RENDSZERVÁLTÓ SZABADKŐMŰVESEK

RENDSZERVÁLTÓ SZABADKŐMŰVESEK 1 Czike László RENDSZERVÁLTÓ SZABADKŐMŰVESEK ÖNVALLOMÁS megtörtént események valóságos szereplőkkel Czike László 1 2 Rendszerváltó szabadkőművesek Óh, azok a titokzatos, csodálatos szabadkőművesek! Mindenki/bárki

Részletesebben